Personlistor

 Personlistan för Hov innehåller 4883 poster(personer). Den är uppdelad i 10 dellistor om 500 poster enligt nedan. Varje dellista omfattar två delar: överst har du personerna, under dem deras civilstånd, hemvist och info/anm.

Hemvist i socknen är de olika byarna med sina fastigheter. Se lista på fastigheterna.

Minns att personlistan är sorterad: förnamn, patronym , tillnamn och födelseår.

Till kvinnors tillnamn som bärs av fadern är fogat /F och /M när det bärs av mannen. När mannen inte har något tillnamn står här hans förnamn. Syskon vars föräldrar är okända har en Dummy-fader.