Lista 3

 Lista 3

Posterna på denna lista består av: ID nr, Förnamn, Patronym, Tillnamn, Föddatum, Födort, Döddatum, Dödort, Barn till par och Ingår i par. Skiljetecken mellan posterna är #

Tecknet < efter årtal betyder före detta årtal, c betyder cirka och B efter dödsdatum att bouppteckning finns på LLa.

ID nr 1416 #F:Elna #P:Sven #T: #Föd:1773*?/? #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:1023 #I par:

ID nr 2089 #F:Elna #P:Sven #T: #Föd:1773c #Föo:Hov # Död:1818< #Döo: #Btp:294 #I par:

ID nr 1872 #F:Elna #P:Sven #T: #Föd:1776*?/? #Föo:Troentorp # Död:1808+30/11B #Döo:Troentorp #Btp:390 #I par: 506

ID nr 1186 #F:Elna #P:Sven #T: #Föd:1793*15/9 #Föo:Ingelstorp # Död:1867+25/5B #Döo:Ingelstorp #Btp:342 #I par: 427

ID nr 3564 #F:Elna #P:Sven #T: #Föd:1817*21/12 #Föo:Hallavara # Död:1894+4/2 #Döo:Haga #Btp:529 #I par: 658

ID nr 2682 #F:Elna #P:Sven #T: #Föd:1832c #Föo:Perstorp # Död:ung? #Döo: #Btp:1078 #I par:

ID nr 4292 #F:Elna #P:Sven #T: #Föd:1857c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1034 #I par:

ID nr 4058 #F:Elna #P:Sven #T:Holm #Föd:1854*9712 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:943 #I par: 1195

ID nr 483 #F:Elna #P:Troed #T: #Föd:1732< #Föo:Olastorp? # Död: #Döo: #Btp:190 #I par:

ID nr 1149 #F:Elna #P:Troed #T: #Föd:1772*?/? #Föo:Ryshus # Död: #Döo: #Btp:219 #I par:

ID nr 273 #F:Elna #P:Tulle #T: #Föd:1702c #Föo:? # Död:1772+25/12 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 116

ID nr 2850 #F:Elna #P:Tulle #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1139 #I par:

ID nr 385 #F:Elna #P:Tulle #T: #Föd:1724*?/? #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:47 #I par: 154

ID nr 2113 #F:Elna #P:Åke #T: #Föd:1796*4/5 #Föo:Troentorp # Död:1863+25/4B #Döo:Troentorp #Btp:388 #I par:

ID nr 1495 #F:Elna #P:Åke #T: #Föd:1805c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:413 #I par:

ID nr 758 #F:Elna dy #P:Sven #T: #Föd:1762c #Föo:Hillarp # Död:död ung #Döo:Hillarp #Btp:134 #I par:

ID nr 760 #F:Elna dä #P:Åke #T: #Föd:1751c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:96 #I par:

ID nr 1641 #F:Elna/Anna #P: #T:Wittbom/F #Föd:1778*?/? #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:325 #I par:

ID nr 533 #F:Elna/Else #P:Jöns #T: #Föd:1749c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:133 #I par:

ID nr 1453 #F:Elof Anton #P: #T:Hofwerberg #Föd:1869*18/11 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1060 #I par:

ID nr 1636 #F:Elonora #P:Johan #T: #Föd:1807c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:462 #I par:

ID nr 869 #F:Elsa #P: #T: #Föd:1735c #Föo:? # Död:1801c #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 42 269

ID nr 3580 #F:Elsa #P: #T:Bolla/Mo #Föd:1856*5/6 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1153 #I par:

ID nr 2980 #F:Elsa #P: #T:Eskel/M #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 780

ID nr 3756 #F:Elsa #P: #T:Hageltorn/M #Föd:1805c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 936

ID nr 57 #F:Elsa #P: #T:Jöns/M #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 20

ID nr 3456 #F:Elsa #P: #T:Peter/M #Föd:1829c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 734

ID nr 3266 #F:Elsa #P: #T:Thulin #Föd:1836*16/9 #Föo:Tinkarp # Död:1885+14/3 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 410

ID nr 3020 #F:Elsa #P: #T:Thulin #Föd:1836c #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:357 #I par:

ID nr 1037 #F:Elsa #P: #T:Wittbom/F #Föd:1766< #Föo:Ryshus # Död: #Döo: #Btp:325 #I par:

ID nr 4431 #F:Elsa #P:Anders #T: #Föd:1837c #Föo:Varan? # Död:1869+29/1B #Döo:Perstorp #Btp:1067 #I par:

ID nr 2072 #F:Elsa #P:Bengt #T: #Föd:1795*21/6 #Föo:Hov # Död:1871+11/2B #Döo:Ingelstorp #Btp:293 #I par: 651

ID nr 3410 #F:Elsa #P:Bengt #T: #Föd:1839c #Föo:Hallavara # Död:1868< #Döo: #Btp:862 #I par:

ID nr 2202 #F:Elsa #P:Ebbe #T: #Föd:1767c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:93 #I par:

ID nr 1928 #F:Elsa #P:Ebbe #T: #Föd:1801*28/1 #Föo:Segeltorp # Död:1857+7/6B #Döo:Perstorp #Btp:518 #I par: 636 1082

ID nr 2447 #F:Elsa #P:Ebbe #T: #Föd:1845*14/4 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:720 #I par:

ID nr 4030 #F:Elsa #P:Gustav #T: #Föd:1860*31/12 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:945 #I par:

ID nr 2242 #F:Elsa #P:Hans #T: #Föd:1762*?/? #Föo:Varan # Död:1829+7/2B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 584

ID nr 1720 #F:Elsa #P:Hans #T: #Föd:1769*9/7 #Föo:L Båstad # Död:1852+20/6B #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 474

ID nr 1417 #F:Elsa #P:Jöns #T: #Föd:1770*14/10 #Föo:Hillarp # Död:1841+12/12B #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 419

ID nr 2967 #F:Elsa #P:Jöns #T: #Föd:1843*16/9 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1202

ID nr 3269 #F:Elsa #P:Jöns #T: #Föd:1844*2/10 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:835 #I par:

ID nr 3776 #F:Elsa #P:Jöns-P #T: #Föd:1847*31/3 #Föo:Olastorp # Död:1887+29/6 #Döo:Engalag #Btp:939 #I par: 1177

ID nr 4789 #F:Elsa #P:Karl #T: #Föd:1855* #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1094 #I par:

ID nr 161 #F:Elsa #P:Måns #T:Stranberg/M #Föd:1742< #Föo:? # Död:1743+4/10B #Döo:Skåvarp #Btp:0 #I par: 68

ID nr 424 #F:Elsa #P:Nils #T: #Föd:1735*?/? #Föo:? # Död:1794+18/1B #Döo:Hallavara #Btp:1098 #I par: 164 166

ID nr 276 #F:Elsa #P:Nils #T: #Föd:1749< #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:64 #I par:

ID nr 1811 #F:Elsa #P:Nils #T: #Föd:1778*?/? #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:314 #I par:

ID nr 2377 #F:Elsa #P:Nils #T: #Föd:1788c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 616

ID nr 1442 #F:Elsa #P:Nils #T: #Föd:1790*?/? #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:423 #I par:

ID nr 3026 #F:Elsa #P:Nils #T: #Föd:1819*24/1 #Föo:Hillarp # Död:1860+3/5B #Döo:Perstorp #Btp:682 #I par: 1026

ID nr 4526 #F:Elsa #P:Nils #T: #Föd:1843*17/7 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1077 #I par: 1087

ID nr 3794 #F:Elsa #P:Ola #T: #Föd:1831c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:942 #I par:

ID nr 1813 #F:Elsa #P:Ola #T:Hofv/F #Föd:1777*12/12 #Föo:Hillarp # Död:1826+6/12B #Döo:Hillarp #Btp:318 #I par: 494

ID nr 1054 #F:Elsa #P:Ols #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:290 #I par:

ID nr 2293 #F:Elsa #P:Ols #T: #Föd:1812*2/12 #Föo:Varan # Död: #Döo: #Btp:598 #I par:

ID nr 2356 #F:Elsa #P:Ols #T:Pålsson #Föd:1846*17/9 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:587 #I par:

ID nr 2952 #F:Elsa #P:Per #T: #Föd:1719< #Föo:Vråen? # Död: #Döo: #Btp:1169 #I par:

ID nr 557 #F:Elsa #P:Per #T: #Föd:1733*12/8 #Föo:Muggarp # Död:1816+?/8B #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 209

ID nr 186 #F:Elsa #P:Per #T: #Föd:1742< #Föo:? # Död:1779cB #Döo:Vråen #Btp:0 #I par: 79 156

ID nr 1795 #F:Elsa #P:Per #T: #Föd:1762*24/1 #Föo:Heljarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 491

ID nr 1364 #F:Elsa #P:Per #T: #Föd:1784*?/? #Föo:Vråen # Död: #Döo: #Btp:300 #I par:

ID nr 1838 #F:Elsa #P:Per #T: #Föd:1821*21/4 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:498 #I par: 673

ID nr 4229 #F:Elsa #P:Per #T: #Föd:1824*20/12 #Föo:Elestorp # Död: #Döo: #Btp:1068 #I par: 742 1022

ID nr 4477 #F:Elsa #P:Peter #T: #Föd:1852*16/10 #Föo:Mäsinge # Död: #Döo: #Btp:1076 #I par:

ID nr 1425 #F:Elsa #P:Pål #T: #Föd:1785*?/? #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:345 #I par:

ID nr 35 #F:Elsa #P:Sven #T: #Föd:1719c #Föo:? # Död:1753+29/7B #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 11

ID nr 469 #F:Elsa #P:Sven #T: #Föd:1734c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:126 #I par:

ID nr 2936 #F:Elsa #P:Sven #T: #Föd:1735< #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:10 #I par:

ID nr 623 #F:Elsa #P:Sven #T: #Föd:1770c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:227 #I par:

ID nr 2685 #F:Elsa #P:Sven #T: #Föd:1835c #Föo:Perstorp # Död:ung? #Döo: #Btp:1078 #I par:

ID nr 3329 #F:Elsa #P:Sven #T: #Föd:1836c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:511 #I par:

ID nr 3501 #F:Elsa #P:Sven #T: #Föd:1839*9/9 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:909 #I par: 1175

ID nr 4383 #F:Elsa #P:Sven #T: #Föd:1841c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:705 #I par:

ID nr 4415 #F:Elsa #P:Sven #T:Holmberg #Föd:1840*27/11 #Föo:Varan # Död:1889+5/6 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 1063

ID nr 2410 #F:Elsa #P:Sven #T:Pålsson #Föd:1814*30/7 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:625 #I par: 661

ID nr 1431 #F:Elsa #P:Åke #T: #Föd:1814*24/9 #Föo:Ingelstorp # Död:1888+31/10 #Döo:Skrigstorp #Btp:420 #I par: 713

ID nr 141 #F:Elsa Dorothea #P: #T:Walke #Föd:1725c #Föo: # Död:1781c #Döo: #Btp:0 #I par: 1200

ID nr 412 #F:Else #P: #T:Jöns/M #Föd:1700< #Föo:? # Död:1787c #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 163

ID nr 1398 #F:Else #P:John #T: #Föd:1788*29/2 #Föo:Ingelstorp # Död:1876+31/5 #Döo:Ingelstorp #Btp:292 #I par: 415

ID nr 787 #F:Else #P:Ols #T: #Föd:1767< #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:258 #I par:

ID nr 2782 #F:Else #P:Ols #T: #Föd:1833c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:587 #I par:

ID nr 927 #F:Else #P:Per #T: #Föd:1754c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:162 #I par:

ID nr 4057 #F:Else #P:Sven #T:Holm #Föd:1848*2/11 #Föo:Hillarp # Död:1876+3/2 #Döo:Engalag #Btp:943 #I par: 1196

ID nr 2540 #F:Emanuel #P: #T:Friberg/F #Föd:1857*24/9 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:814 #I par:

ID nr 3987 #F:Emanuel #P: #T:Nordström #Föd:1803c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 976

ID nr 3492 #F:Emanuel #P:Anders #T: #Föd:1853*8/11 #Föo:Hallavara # Död:1876+4/4 #Döo:Hallavara #Btp:1152 #I par:

ID nr 2471 #F:Emanuel #P:Bengt #T: #Föd:1845*9/9 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1011 #I par:

ID nr 3943 #F:Emanuel #P:Gunnar #T: #Föd:1858*7/12 #Föo:Engalag # Död:1877+4/11 #Döo:Engalag #Btp:967 #I par:

ID nr 2541 #F:Emanuel #P:Jöns #T: #Föd:1836*14/6 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:465 #I par:

ID nr 4061 #F:Emanuel #P:Kristen #T: #Föd:1850*22/4 #Föo:Varan # Död: #Döo: #Btp:992 #I par:

ID nr 3904 #F:Emanuel #P:Kristoffer #T: #Föd:1839c #Föo:Engalag # Död:1867< #Döo: #Btp:572 #I par:

ID nr 3295 #F:Emanuel #P:Mårten #T: #Föd:1862*4/6 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:839 #I par:

ID nr 4255 #F:Emeli #P:Anders #T: #Föd:1861c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1095 #I par:

ID nr 3546 #F:Emeli #P:Jöns #T: #Föd:1863*21/2 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:725 #I par:

ID nr 3879 #F:Emeli #P:Kristian #T: #Föd:1863*1/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:960 #I par:

ID nr 3308 #F:Emelia #P:John #T: #Föd:1860*5/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:840 #I par:

ID nr 3666 #F:Emelia #P:Knut #T: #Föd:1833c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 916 1172

ID nr 4121 #F:Emelia Bernhardina #P:Paul. Ben. #T:Pålsson #Föd:1862*22/8 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1002 #I par:

ID nr 4873 #F:Emelie #P:Bengt #T: #Föd:1852*23/8 #Föo:Grevie # Död: #Döo: #Btp:1211 #I par:

ID nr 3682 #F:Emelie #P:Sven #T: #Föd:1860*26/1 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:919 #I par:

ID nr 4847 #F:Emilia #P:Niklas #T: #Föd:1883*10/7 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1247 #I par:

ID nr 3801 #F:Emilia #P:Nils #T: #Föd:1852c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:944 #I par:

ID nr 4628 #F:Emilia #P:Nils #T: #Föd:1863*9/11 #Föo:Barkåkra # Död: #Döo: #Btp:1205 #I par:

ID nr 4598 #F:Emilia #P:Sven #T: #Föd:1868*19/2 #Föo:Slamarp # Död: #Döo: #Btp:1193 #I par:

ID nr 3973 #F:Emma #P: #T:Wallengren #Föd:1836c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:972 #I par:

ID nr 1903 #F:Emma #P:Andreas #T: #Föd:1864*29/3 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1107 #I par:

ID nr 3861 #F:Emma #P:Gustav #T:Nordström #Föd:1843*27/10 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:957 #I par:

ID nr 4865 #F:Emma #P:Jöns #T: #Föd:1881*12/11 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1251 #I par:

ID nr 3797 #F:Emma #P:Kristoffer #T: #Föd:1856*28/5 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:549 #I par:

ID nr 3321 #F:Emma #P:Lars #T: #Föd:1862*30/1 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:844 #I par:

ID nr 3415 #F:Emma #P:Magnus #T: #Föd:1861*24/10 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:737 #I par:

ID nr 2717 #F:Emma #P:Nils #T: #Föd:1854*3/6 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:704 #I par:

ID nr 3481 #F:Emma #P:Nils #T: #Föd:1863*24/8 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:730 #I par:

ID nr 3335 #F:Emma #P:Per #T: #Föd:1856*17/4 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:745 #I par:

ID nr 3455 #F:Emma #P:Peter #T: #Föd:1861c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:734 #I par:

ID nr 3805 #F:Emma #P:Pål #T: #Föd:1851c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:977 #I par:

ID nr 2232 #F:Emma #P:Pål #T: #Föd:1864*23/5 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:958 #I par:

ID nr 3953 #F:Emma #P:Sone #T: #Föd:1847*22/9 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:968 #I par:

ID nr 4382 #F:Emma #P:Sven #T: #Föd:1849*7/7 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:705 #I par:

ID nr 3645 #F:Emma #P:Sven #T: #Föd:1849c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:912 #I par:

ID nr 3989 #F:Emma Fredrika #P:Kristoffer #T:Bergström #Föd:1849*16/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:572 #I par:

ID nr 4551 #F:Emma Josefina #P: #T: #Föd:1867*9/8 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1001 #I par:

ID nr 4732 #F:Emma Karolina #P:Fredrik #T: #Föd:1872*3/7 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1100 #I par:

ID nr 479 #F:Emma Kristina #P:Anders #T: #Föd:1867*6/5 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1046 #I par:

ID nr 4606 #F:Emma Kristina #P:Nils #T: #Föd:1875*15/11 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1170 #I par:

ID nr 4536 #F:Emma Paulina #P:Gustav #T: #Föd:1870*22/10 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1081 #I par:

ID nr 2056 #F:Eric #P:Nils #T: #Föd:1822*14/8 #Föo:Olastorp # Död:1859< #Döo: #Btp:543 #I par:

ID nr 1334 #F:Eric #P:Olof #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:399 #I par:

ID nr 3242 #F:Erik #P:Hans #T: #Föd:1864*18/5 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:827 #I par:

ID nr 2531 #F:Erik #P:Lars #T: #Föd:1803c #Föo:? # Död:1870+10/5B #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 663

ID nr 2767 #F:Erik #P:Per #T: #Föd:1830*25/3 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:653 #I par:

ID nr 4100 #F:Erik Svante #P: #T:Bergenheim #Föd:1848*24/11 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:983 #I par:

ID nr 3446 #F:Erika #P:Jöns #T: #Föd:1843c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:869 #I par:

ID nr 285 #F:Erland #P:Bengt #T: #Föd:1771*?/? #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:176 #I par:

ID nr 164 #F:Erland #P:Björn #T: #Föd:1684c #Föo:? # Död:1759+16/12 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 70

ID nr 1253 #F:Erland #P:Gudmund #T: #Föd:1773*19/9 #Föo:Segeltorp # Död:1835+11/7B #Döo:Segeltorp #Btp:367 #I par: 489 490

ID nr 3679 #F:Erland #P:Hans #T: #Föd:1809*19/7 #Föo:Engalag # Död:1895+23/7 #Döo:Engalag #Btp:612 #I par: 918

ID nr 4179 #F:Erland #P:Hans #T: #Föd:1842< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1905 #F:Erland #P:Håkan #T: #Föd:1781*23/4 #Föo:Svenstorp # Död:1842+8/12B #Döo:Svenstorp #Btp:264 #I par: 597

ID nr 1633 #F:Erland #P:Johan #T: #Föd:1797*1/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:462 #I par:

ID nr 1668 #F:Erland #P:Johannes #T: #Föd:1817c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:467 #I par:

ID nr 1829 #F:Erland #P:Jöns #T: #Föd:1809c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:493 #I par:

ID nr 764 #F:Erland #P:Lars #T: #Föd:1742*?/? #Föo:? # Död:1809+17/1B #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 253

ID nr 2420 #F:Erland #P:Mårten #T: #Föd:1810*7/1 #Föo:Kärragård # Död:1870+25/10B #Döo:Kärragård #Btp:626 #I par: 1013

ID nr 105 #F:Erland #P:Nils #T: #Föd:1692c #Föo:? # Död:1762+21/2 #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 41

ID nr 2963 #F:Erland #P:Nils #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 235 #F:Erland #P:Nils #T: #Föd:1734c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:24 #I par:

ID nr 1174 #F:Erland #P:Nils #T: #Föd:1737< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 512 #F:Erland #P:Nils #T: #Föd:1746c #Föo:Perstorp # Död:1781+?/1B #Döo:Perstorp #Btp:52 #I par: 248

ID nr 1609 #F:Erland #P:Nils #T: #Föd:1780*?/? #Föo:Engalag # Död:1842< #Döo: #Btp:324 #I par:

ID nr 1069 #F:Erland #P:Ols #T: #Föd:1773c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:258 #I par:

ID nr 1324 #F:Erland #P:Per #T: #Föd:1732c #Föo:Perstorp # Död:1814+25/2 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 393

ID nr 1402 #F:Erland #P:Per #T: #Föd:1797*9/7 #Föo:Engalag # Död:1883+15/4 #Döo:Haga #Btp:416 #I par: 670

ID nr 2888 #F:Erland #P:Sven #T: #Föd:1715c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:762 #I par:

ID nr 1456 #F:Erland #P:Sven #T: #Föd:1790*20/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:342 #I par:

ID nr 3807 #F:Erland #P:Sven #T: #Föd:1836*27/4 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1078 #I par:

ID nr 4026 #F:Erland #P:Sven #T:Holm #Föd:1842*30/8 #Föo:Hillarp # Död:1880+17/9 #Döo:Hillarp #Btp:943 #I par:

ID nr 4679 #F:Ernst Niklas #P: #T:Thulin #Föd:1875*6/1 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:652 #I par:

ID nr 1056 #F:Esbjörn #P:Troed #T: #Föd:1684c #Föo:? # Död:1769+3/9 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par:

ID nr 2979 #F:Eskel #P:Nils #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 780

ID nr 4019 #F:Eskel? #P: #T:Lang/F #Föd:1766c #Föo:Engalag # Död:1782< #Döo:? #Btp:319 #I par:

ID nr 4860 #F:Ester Justine #P:Bengt #T: #Föd:1891*7/6 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1238 #I par:

ID nr 4831 #F:Ester Petrina #P:Paul #T: #Föd:1885*21/10 #Föo:Dejarp # Död:1889+11/12 #Döo:Dejarp #Btp:1242 #I par:

ID nr 4650 #F:Eufemia Konstantina #P:Anders #T: #Föd:1860*16/1 #Föo:Förslöv # Död: #Döo: #Btp:1209 #I par:

ID nr 3255 #F:Eufrosyne #P:Sven #T: #Föd:1859c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:802 #I par:

ID nr 4170 #F:Eugenia #P:Pål #T: #Föd:1862*2/6 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1012 #I par:

ID nr 4651 #F:Eva Hortencia #P:Anders #T: #Föd:1862*24/12 #Föo:Förslöv # Död: #Döo: #Btp:1209 #I par:

ID nr 1724 #F:Eva Johanna #P:Petter #T:Ljungstedt #Föd:1770*?/? #Föo:Varberg? # Död:1855c #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 477

ID nr 1274 #F:Eva Lisa #P:Jonas #T:Brenning/F #Föd:1768c #Föo:Segeltorp # Död:död ung ? #Döo: #Btp:371 #I par:

ID nr 2160 #F:Eva Lisa #P:Jonas #T:Bränning/M #Föd:1785*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1868+14/8B #Döo:Segeltorp #Btp:371 #I par: 565

ID nr 2010 #F:Eva Maria #P: #T:Feldt #Föd:1780*?/? #Föo:Dala ? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 732

ID nr 4638 #F:Evald #P:Kristian #T: #Föd:1873*14/5 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:960 #I par:

ID nr 1634 #F:Evert #P:Johan #T: #Föd:1800*6/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:462 #I par:

ID nr 1187 #F:Evert Magnus #P:Hans #T: #Föd:1825*15/2 #Föo:Vråen # Död: #Döo: #Btp:447 #I par:

ID nr 4637 #F:Frans Oscar #P:Johan #T: #Föd:1873*26/1 #Föo:Engalag # Död:1873+28/2 #Döo:Engalag #Btp:961 #I par:

ID nr 2210 #F:Fredrick #P: #T:Komlander #Föd:1772*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 576

ID nr 3757 #F:Fredrik #P: #T:Hageltorn #Föd:1833c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:936 #I par:

ID nr 3069 #F:Fredrik #P:Axel #T: #Föd:1798c #Föo:? # Död:1858+20/6B #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 796

ID nr 4185 #F:Fredrik #P:Johan #T: #Föd:1838*13/9 #Föo:Fjerrestad # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1100

ID nr 3172 #F:Fredrik #P:Pål #T:Sjölander/F #Föd:1845*21/11 #Föo:Kogeröd # Död: #Döo: #Btp:812 #I par:

ID nr 3792 #F:Fredrik(a) #P:Ola #T: #Föd:1838c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:942 #I par:

ID nr 1305 #F:Fredrika #P:Emanuel #T:Nordström #Föd:1831c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:976 #I par:

ID nr 4878 #F:Fride Alex #P: #T:Daun #Föd:1884*21/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1244 #I par:

ID nr 4063 #F:Fritz #P:Kristen #T: #Föd:1856*25/10 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:992 #I par:

ID nr 3201 #F:Fritz #P:Nils #T:Lamberg/F #Föd:1854*29/3 #Föo:Grevie # Död: #Döo: #Btp:817 #I par:

ID nr 193 #F:Fritz Julius #P:Per #T: #Föd:1868*20/7 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1097 #I par:

ID nr 4804 #F:Fritz Wilhelm #P: #T:Viebke #Föd:1848*14/9 #Föo:Broby. Kr.län # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1235

ID nr 4493 #F:Georg #P:Johan #T: #Föd:1868*14/6 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:961 #I par:

ID nr 4780 #F:Gerda Concordia #P:Lars #T: #Föd:1876*6/10 #Föo:Vråen # Död: #Döo: #Btp:1233 #I par:

ID nr 4711 #F:Gerda Conkordia #P:Kristian #T:Bank #Föd:1869*24/10 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1050 #I par:

ID nr 4803 #F:Gerda Karin #P: #T:Thulin #Föd:1874*7/10 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1198 #I par:

ID nr 1311 #F:Gertrud #P:Per #T: #Föd:1739c #Föo:Svenstorp # Död:1780+?/3B #Döo:Troentorp #Btp:28 #I par: 386

ID nr 1019 #F:Giertrud #P: #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1533 #F:Greta #P: #T:Kjellman #Föd:1778c #Föo:? # Död:1821+10/2 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 441

ID nr 1077 #F:Greta #P: #T:Petter/M #Föd:1750*?/? #Föo:? # Död:1800c #Döo:Smedjehus #Btp:0 #I par: 301

ID nr 1703 #F:Greta #P: #T:Sebelius/Thulin #Föd:1808*12/2 #Föo:Eskilstorp # Död:1889+16/11 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 357

ID nr 508 #F:Greta #P:Jöns #T: #Föd:1743< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1336 #F:Greta #P:Olof #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:399 #I par:

ID nr 1338 #F:Greta #P:Petter #T:Komlander #Föd:1777*27/9 #Föo:Flyhus # Död: #Döo: #Btp:301 #I par: 576

ID nr 3184 #F:Greta Ulrika #P: #T:Edenberg #Föd:1802*31/10 #Föo:Flyhus # Död:1885+25/4 #Döo:Påsocknen #Btp:575 #I par: 714 816

ID nr 572 #F:Gudmun #P:Erland #T: #Föd:1731*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1794+9/2B #Döo:Segeltorp #Btp:41 #I par: 211 367

ID nr 467 #F:Gudmun #P:Jöns #T:dy #Föd:1735*?/? #Föo:Engalag # Död:1801cB #Döo:Hov #Btp:61 #I par: 122

ID nr 179 #F:Gudmun #P:Jöns #T:dä #Föd:1693c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 77

ID nr 521 #F:Gudmun #P:Per #T: #Föd:1749c?/? #Föo:Dejarp # Död:1810+10/3B #Döo:Dejarp #Btp:23 #I par: 257

ID nr 784 #F:Gudmund #P:Dummy1 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 777

ID nr 3348 #F:Gudmund #P:Erland #T: #Föd:1815*19/12 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:490 #I par:

ID nr 1365 #F:Gudmund #P:Hans #T: #Föd:1806*2/11 #Föo:Ingelstorp # Död:1829+25/5 #Döo:Ingelstorp #Btp:832 #I par:

ID nr 2241 #F:Gudmund #P:Jöns #T: #Föd:1768*?/? #Föo:Voxtorp # Död:1846+1/12B #Döo:Sv.stad V Ka #Btp:0 #I par: 584 667

ID nr 648 #F:Gudmund #P:Troed #T: #Föd:1745*?/? #Föo:Olastorp # Död:1822+24/2B #Döo:Olastorp #Btp:190 #I par: 232

ID nr 698 #F:Gunnar #P: #T:Lindgren #Föd:1744*?/? #Föo:? # Död:1792c #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 242

ID nr 3938 #F:Gunnar #P:Per #T: #Föd:1826*?/? #Föo:Renneslöv # Död:1893+19/2 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 967

ID nr 338 #F:Gunnel #P: #T:Sven/M #Föd:1754< #Föo:? # Död:1789? #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 137

ID nr 2413 #F:Gunnel #P:Per #T: #Föd:1730c #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:82 #I par:

ID nr 31 #F:Gunnel #P:Sven #T: #Föd:1742< #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:10 #I par:

ID nr 498 #F:Gunnil #P: #T:Wittbom/M #Föd:1743*?/? #Föo:Kärragård # Död:1810c #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 325

ID nr 406 #F:Gunnil #P:Per #T: #Föd:1722c #Föo:Ingelstorp # Död:1786cB #Döo:Ingelstorp #Btp:8 #I par: 1023

ID nr 8 #F:Gunnil #P:Per #T: #Föd:1727*?/? #Föo:? # Död:1804+17/4 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 4

ID nr 349 #F:Gunnil #P:Pål #T: #Föd:1739c #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:18 #I par:

ID nr 1420 #F:Gunnild #P:Per #T: #Föd:1803c #Föo:Ingelstorp # Död:1895+21/2 #Döo:Ingelstorp #Btp:419 #I par:

ID nr 1585 #F:Gunnild #P:Per #T:Bollvig #Föd:1764*5/2 #Föo:Laholm # Död:1847+29/5B #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 452

ID nr 4425 #F:Gunnilda #P:Jöns #T: #Föd:1827*29/5 #Föo:Lillaryd # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1066

ID nr 2335 #F:Gustafva #P: #T:Håkansson #Föd:1800c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1129 #I par:

ID nr 3760 #F:Gustav #P: #T:Hageltorn #Föd:1846c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:936 #I par:

ID nr 4511 #F:Gustav #P: #T:Lindberg #Föd:1843*12/4 #Föo:Båstad # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 837

ID nr 3839 #F:Gustav #P: #T:Nordström #Föd:1816*31/1 #Föo:Landskrona # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 957

ID nr 3815 #F:Gustav #P:Andreas #T: #Föd:1838*15/5 #Föo:Öja, Källna # Död: #Döo: #Btp:1113 #I par: 688

ID nr 2015 #F:Gustav #P:Axel #T: #Föd:1804c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:732 #I par:

ID nr 3671 #F:Gustav #P:Hans #T: #Föd:1864c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:916 #I par:

ID nr 4767 #F:Gustav #P:Hans #T: #Föd:1873*16/2 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1228 #I par:

ID nr 2174 #F:Gustav #P:Jöns #T: #Föd:1822*5/10 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:567 #I par:

ID nr 3078 #F:Gustav #P:Jöns #T: #Föd:1854c #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:752 #I par:

ID nr 4563 #F:Gustav #P:Lars #T: #Föd:1867*8/3 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:844 #I par:

ID nr 2626 #F:Gustav #P:Nils #T: #Föd:1822*5/4 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:682 #I par: 945

ID nr 4145 #F:Gustav #P:Nils #T: #Föd:1851c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1007 #I par:

ID nr 4331 #F:Gustav #P:Nils #T: #Föd:1856*17/8 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1045 #I par:

ID nr 1857 #F:Gustav #P:Nils #T: #Föd:1859*21/4 #Föo:Barkåkra # Död: #Döo: #Btp:1112 #I par:

ID nr 4411 #F:Gustav #P:Nils #T:Kullberg #Föd:1839*29/1 #Föo:Varan # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1062

ID nr 3964 #F:Gustav #P:Per #T: #Föd:1827*5/1 #Föo:Varan # Död: #Döo: #Btp:970 #I par:

ID nr 4663 #F:Gustav #P:Per #T: #Föd:1872*22/10 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:886 #I par:

ID nr 3749 #F:Gustav #P:Petter #T:Wallengren #Föd:1834c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:972 #I par:

ID nr 3833 #F:Gustav #P:Sven #T: #Föd:1822*13/1 #Föo:Finnsbo # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 952 1105

ID nr 4770 #F:Gustav Adolf #P:Per #T: #Föd:1864*6/11 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1229 #I par:

ID nr 3862 #F:Gustav Ludvig #P:Gustav #T:Nordström #Föd:1845*15/10 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:957 #I par:

ID nr 4098 #F:Gustav Magnus #P: #T:Bergenheim #Föd:1842*7/1 #Föo:V Ka # Död: #Döo: #Btp:983 #I par:

ID nr 3758 #F:Gustava #P: #T:Hageltorn #Föd:1836c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:936 #I par:

ID nr 4396 #F:H Peter #P:Per #T: #Föd:1834c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1058

ID nr 2901 #F:Hanna #P: #T: #Föd:1730< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2918 #F:Hanna #P: #T: #Föd:1735< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 506 #F:Hanna #P: #T: #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 952 #F:Hanna #P: #T:"änka" #Föd:1794< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 699 #F:Hanna #P: #T:Gunnar/M #Föd:1735*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 242

ID nr 4311 #F:Hanna #P:Anders #T: #Föd:1840c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1095 #I par:

ID nr 3720 #F:Hanna #P:Bengt #T: #Föd:1829*5/1 #Föo:Ö Ljungby # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 929

ID nr 2245 #F:Hanna #P:Gudmund #T: #Föd:1804*21/6 #Föo:Varan # Död:1883+22/1 #Döo:Troentorp #Btp:584 #I par: 587

ID nr 2503 #F:Hanna #P:Johan #T: #Föd:1796c #Föo:Slättaröd # Död:1820+12/2 #Döo:Slättaröd #Btp:0 #I par: 655

ID nr 2891 #F:Hanna #P:Jöns #T: #Föd:1740< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1166 #I par:

ID nr 3319 #F:Hanna #P:Lars #T: #Föd:1860c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:844 #I par:

ID nr 2875 #F:Hanna #P:Måns #T: #Föd:1729c #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:1165 #I par:

ID nr 1786 #F:Hanna #P:Nils #T: #Föd:1822< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 608

ID nr 3718 #F:Hanna #P:Nils #T: #Föd:1843c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:928 #I par:

ID nr 1643 #F:Hanna #P:Per #T:Holmberg/M #Föd:1764*?/? #Föo:Barkåkra? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 464

ID nr 4036 #F:Hanna #P:Sven #T: #Föd:1796c #Föo:? # Död:1867+24/5B #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 985

ID nr 1900 #F:Hans #P: #T:Olström #Föd:1770*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 736

ID nr 1647 #F:Hans #P: #T:Rödger #Föd:1821< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1178

ID nr 2666 #F:Hans #P: #T:Skånberg #Föd:1807c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4226 #F:Hans #P:Anders #T: #Föd:1847c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1096 #I par:

ID nr 4438 #F:Hans #P:Anders #T: #Föd:1849c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1586 #F:Hans #P:Anders #T:Bollvig #Föd:1794*5/5 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:452 #I par:

ID nr 3185 #F:Hans #P:Bengt #T: #Föd:1850*9/6 #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:713 #I par:

ID nr 1968 #F:Hans #P:Ebbe #T: #Föd:1811*19/7 #Föo:Waran # Död: #Döo: #Btp:525 #I par:

ID nr 766 #F:Hans #P:Erland #T: #Föd:1766*?/? #Föo:Hillarp # Död:1799cB #Döo:Hallavara #Btp:253 #I par: 335

ID nr 4249 #F:Hans #P:Erland #T: #Föd:1850c #Föo:Kärragård # Död:död ung? #Döo: #Btp:1013 #I par:

ID nr 4248 #F:Hans #P:Erland #T: #Föd:1855c #Föo:Kärragård # Död:död ung? #Döo: #Btp:1013 #I par:

ID nr 827 #F:Hans #P:Gudmund #T: #Föd:1837< #Föo:Glim? # Död:1837+14/10B #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 1156

ID nr 3856 #F:Hans #P:Gustav #T:Nordström #Föd:1847*5/8 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:957 #I par: 1206 1206

ID nr 1551 #F:Hans #P:Hans #T: #Föd:1831c #Föo:Vråen # Död: #Döo: #Btp:447 #I par:

ID nr 3667 #F:Hans #P:Hans #T: #Föd:1852c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1172 #I par:

ID nr 2609 #F:Hans #P:Johannes #T: #Föd:1860*22/8 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:805 #I par:

ID nr 1073 #F:Hans #P:Jöns #T: #Föd:1758c #Föo:Troentorp # Död:1804< #Döo: #Btp:133 #I par:

ID nr 630 #F:Hans #P:Jöns #T: #Föd:1763*?/? #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:112 #I par:

ID nr 1131 #F:Hans #P:Jöns #T: #Föd:1773*?/4 #Föo:Engalag # Död:1833+12/6B #Döo:Engalag #Btp:214 #I par: 612

ID nr 1728 #F:Hans #P:Jöns #T: #Föd:1780*16/12 #Föo:Elestorp # Död:1817+?/11B #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 479

ID nr 2712 #F:Hans #P:Jöns #T: #Föd:1784c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 740

ID nr 4000 #F:Hans #P:Jöns #T: #Föd:1814*17/1 #Föo:Ö Ka # Död:1885+9/2 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 980

ID nr 1737 #F:Hans #P:Lars #T: #Föd:1783*?/? #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:333 #I par:

ID nr 1424 #F:Hans #P:Måns #T: #Föd:1791c #Föo:Grevie? # Död:1840+17/3B #Döo:Vråen #Btp:0 #I par: 447

ID nr 2417 #F:Hans #P:Mårten #T: #Föd:1800*28/12 #Föo:Kärragård # Död:1819+7/1 #Döo:Kärragård #Btp:626 #I par:

ID nr 2007 #F:Hans #P:Nils #T: #Föd:1824*15/2 #Föo:Hallavara # Död:1856< #Döo: #Btp:1128 #I par:

ID nr 2451 #F:Hans #P:Nils #T: #Föd:1829c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:648 #I par:

ID nr 4347 #F:Hans #P:Nils #T: #Föd:1832*29/4 #Föo:Lögnäs Skum. # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1049

ID nr 1718 #F:Hans #P:Nils #T:Hagberg #Föd:1797*11/9 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:474 #I par:

ID nr 1604 #F:Hans #P:Nils #T:Ravel #Föd:1822c #Föo:Engalag # Död:1850+5/3B #Döo:Engalag #Btp:456 #I par:

ID nr 2839 #F:Hans #P:Ola #T: #Föd:1726< #Föo:Hov? # Död: #Döo: #Btp:1163 #I par:

ID nr 3612 #F:Hans #P:Ola #T: #Föd:1860c #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:904 #I par:

ID nr 38 #F:Hans #P:Ols #T: #Föd:1703c #Föo:? # Död:1765+5/5 #Döo:Hillarp #Btp:794 #I par: 13

ID nr 1610 #F:Hans #P:Ols #T: #Föd:1757*?/? #Föo:Halland # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 457

ID nr 808 #F:Hans #P:Ols #T: #Föd:1762*?/? #Föo:Svenstorp # Död:1794cB #Döo:Svenstorp? #Btp:85 #I par: 372

ID nr 4761 #F:Hans #P:Ols #T: #Föd:1831*27/12 #Föo:Ö Karup # Död:1885+4/6 #Döo:Tinkarp #Btp:0 #I par: 1228

ID nr 2956 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1716c #Föo:Dejarp? # Död: #Döo: #Btp:1146 #I par:

ID nr 47 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1724c #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:16 #I par:

ID nr 77 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1733< #Föo:? # Död:1786< #Döo: #Btp:1126 #I par: 104

ID nr 1011 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1736*?/? #Föo:Dejarp # Död:1808+30/5B #Döo:Engalag #Btp:813 #I par: 283 893

ID nr 727 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1755*29/1 #Föo:Ingelstorp # Död:1836c #Döo:Ingelstorp #Btp:206 #I par: 360

ID nr 686 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1759*16/12 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:158 #I par:

ID nr 1363 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1780*24/9 #Föo:Vråen # Död:1852c #Döo:Ingelstorp #Btp:300 #I par: 832

ID nr 2038 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1785*?/? #Föo:Olastorp # Död:1804+4/4 #Döo:Olastorp #Btp:236 #I par:

ID nr 2074 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1803c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:545 #I par:

ID nr 2622 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1834*30/9 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:681 #I par:

ID nr 3325 #F:Hans #P:Per #T: #Föd:1862*18/4 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:845 #I par:

ID nr 3929 #F:Hans #P:Peter #T: #Föd:1860c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:966 #I par:

ID nr 327 #F:Hans #P:Pål #T: #Föd:1718c #Föo:Ingelstorp # Död:1756+21/3 #Döo:Ingelstorp #Btp:684 #I par: 205

ID nr 2519 #F:Hans #P:Pål #T: #Föd:1832c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:659 #I par:

ID nr 485 #F:Hans #P:Sven #T: #Föd:1755< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2529 #F:Hans #P:Sven #T: #Föd:1830*1/1 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:623 #I par: 827

ID nr 1956 #F:Hans #P:Sven #T:Palm #Föd:1780*29/9 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:227 #I par: 238

ID nr 1021 #F:Hans #P:Troed #T: #Föd:1812*10/5 #Föo:Faritslöv # Död:1835> #Döo: #Btp:863 #I par:

ID nr 2892 #F:Hans #P:Åke #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1143

ID nr 2173 #F:Hans #P:Åke #T: #Föd:1833c #Föo:Troentorp # Död:1867c #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par:

ID nr 1204 #F:Hans Henrik #P:Peter #T:Geting #Föd:1777*?/? #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:403 #I par:

ID nr 4602 #F:Hans Jacob #P: #T:Kristofferson #Föd:1786*4/10 #Föo:Torekov # Död:1859+3/1 #Döo:Torekov #Btp:0 #I par: 1199

ID nr 4017 #F:Hans Kristian #P:Nils #T: #Föd:1826*15/1 #Föo:Renneslöv # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 471

ID nr 3362 #F:Hans P #P: #T:Stjernqvist #Föd:1832*22/10 #Föo:V Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 854

ID nr 2618 #F:Hans P #P:Jöns #T: #Föd:1838*7/4 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:718 #I par:

ID nr 2728 #F:Hans P #P:Nils #T: #Föd:1832*2/7 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:561 #I par: 487

ID nr 3665 #F:Hans P #P:Ols #T: #Föd:1839*10/1 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1004 #I par: 916

ID nr 3228 #F:Hans P #P:Per #T: #Föd:1834c #Föo:? # Död:1868c #Döo:Dejarp? #Btp:0 #I par: 89

ID nr 4512 #F:Hans Peter #P: #T:Bolin #Föd:1845*18/1 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4211 #F:Hans Peter #P: #T:Stjärnkvist #Föd:1832c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4717 #F:Hans Peter #P:Anders #T: #Föd: #Föo: # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1221

ID nr 3541 #F:Hans Peter #P:Johan #T: #Föd:1844*6/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1192

ID nr 2505 #F:Hans Peter #P:Jöns #T: #Föd:1820*12/2 #Föo:Slättaryd # Död:1851+19/3B #Döo:Dejarp #Btp:655 #I par:

ID nr 4549 #F:Hans Peter #P:Jöns #T:Lundsten #Föd:1867*5/11 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:869 #I par:

ID nr 3272 #F:Hans Peter #P:Jöns #T:Peterson #Föd:1847*3/2 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:835 #I par:

ID nr 4067 #F:Hans Peter #P:Kristen #T: #Föd:1862*29/9 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:992 #I par:

ID nr 3903 #F:Hans Peter #P:Kristoffer #T:Bergström #Föd:1846*2/4 #Föo:Engalag # Död:1895+14/11 #Döo:Engalag #Btp:572 #I par: 1208

ID nr 3475 #F:Hans Peter #P:Lars #T: #Föd:1841*31/12 #Föo:Hallavara # Död:1872+16/4 #Döo:Hallavara #Btp:678 #I par: 870

ID nr 3293 #F:Hans Peter #P:Mårten #T:Nilson #Föd:1857*9/10 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:839 #I par:

ID nr 3650 #F:Hans Peter #P:Per #T: #Föd:1840*5/6 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:906 #I par:

ID nr 1716 #F:Hans Petter #P: #T: #Föd:1827*27/11 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:668 #I par:

ID nr 3721 #F:Hans Petter #P: #T:Hempel #Föd:1844? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3451 #F:Hans Petter #P:Erland #T: #Föd:1841c #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:670 #I par:

ID nr 1935 #F:Hans Petter #P:Johan #T: #Föd:1856*4/4 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:590 #I par:

ID nr 1770 #F:Hans Petter #P:Kristoffer #T: #Föd:1806c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:486 #I par:

ID nr 1619 #F:Hans Petter #P:Nils #T: #Föd:1823*10/12 #Föo:Engalag # Död:1824+2/2 #Döo:Engalag #Btp:458 #I par:

ID nr 4453 #F:Hans Petter #P:Nils #T: #Föd:1845*21/11 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1090 #I par: 1092

ID nr 2218 #F:Hans Petter #P:Per #T: #Föd:1829*28/6 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:647 #I par:

ID nr 4643 #F:Hans Petter #P:Per #T: #Föd:1872*8/9 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:925 #I par:

ID nr 2305 #F:Hans Petter #P:Per #T:Lilja #Föd:1843*21/11 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:948 #I par:

ID nr 1727 #F:Hans Petter #P:Åke #T:Pålsson #Föd:1805c #Föo:? # Död:1836+21/11B #Döo:Ingelstorp #Btp:420 #I par: 580

ID nr 3059 #F:Hedvig #P:Anders #T: #Föd:1776c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2704 #F:Helena #P: #T:Aqvilin #Föd:1783*14/4 #Föo:Höja # Död:1868+30/10 #Döo:Hov #Btp:589 #I par:

ID nr 2436 #F:Helena #P:Gunnar #T:Lindgren/F #Föd:1766*?/? #Föo:Hjärnarp # Död: #Döo: #Btp:242 #I par:

ID nr 4103 #F:Helena #P:Karl #T: #Föd:1851c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1104 #I par:

ID nr 1887 #F:Helena #P:Sven #T: #Föd:1826*14/1 #Föo:Errarp Barkåkra # Död:1900+30/7 #Döo:Kärragård #Btp:0 #I par: 1112

ID nr 2334 #F:Helena Chr #P: #T:Ljunggren #Föd:1768c #Föo:? # Död:1826+28/2B #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 1129

ID nr 3445 #F:Helena Kristina #P:Pål #T: #Föd:1828*11/8 #Föo:Dejarp # Död:1898+2/9 #Döo:Hallavara #Btp:659 #I par: 869

ID nr 2112 #F:Helga #P:Sven #T: #Föd:1863c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:802 #I par:

ID nr 4630 #F:Helmer #P:Nils #T: #Föd:1868*1/9 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1205 #I par:

ID nr 4620 #F:Henrietta #P: #T:Lindström #Föd:1823*22/7 #Föo:Ask # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1203

ID nr 2965 #F:Henriette #P: #T:Houpert/F #Föd:1837c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:666 #I par:

ID nr 4782 #F:Herman #P:Paul #T: #Föd:1872*14/6 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:760 #I par:

ID nr 4562 #F:Herman Bernhard #P:Paul #T:Pålson #Föd:1865*26/1 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:410 #I par:

ID nr 4727 #F:Herman Joel #P:Paulus #T: #Föd:1875*22/11 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1064 #I par:

ID nr 2369 #F:Hilda #P:Bengt #T: #Föd:1848*12/5 #Föo:Ingelstorp # Död:1870+4/4 #Döo:Ingelstorp #Btp:831 #I par:

ID nr 2432 #F:Hilda #P:Ebbe #T: #Föd:1854*6/11 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:720 #I par:

ID nr 3823 #F:Hilda #P:Elias #T: #Föd:1854c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:949 #I par:

ID nr 4224 #F:Hilda #P:Erland #T: #Föd:1860*3/6 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:1013 #I par:

ID nr 4792 #F:Hilda #P:Hans #T: #Föd:1864* #Föo:Segeltorp # Död:1869+25/2 #Döo:Segeltorp #Btp:471 #I par:

ID nr 4601 #F:Hilda #P:Hans #T: #Föd:1874*13/5 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:854 #I par:

ID nr 4768 #F:Hilda #P:Hans #T: #Föd:1875*1/4 #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:1228 #I par:

ID nr 1689 #F:Hilda #P:Hans #T:Person #Föd:1866*15/4 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:89 #I par:

ID nr 4846 #F:Hilda #P:Johan #T: #Föd:1863*3/3 #Föo:Ö Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1247

ID nr 4585 #F:Hilda #P:Johannes #T: #Föd:1868*21/8 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:699 #I par:

ID nr 3937 #F:Hilda #P:Jöns #T: #Föd:1854*23/8 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:727 #I par:

ID nr 3538 #F:Hilda #P:Jöns #T: #Föd:1858c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:869 #I par:

ID nr 3778 #F:Hilda #P:Jöns-P #T: #Föd:1855*1/11 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:939 #I par:

ID nr 3403 #F:Hilda #P:Kristoffer #T: #Föd:1859c #Föo:Hallavara # Död:1865c #Döo:Hallavara #Btp:861 #I par:

ID nr 3320 #F:Hilda #P:Lars #T: #Föd:1864*8/8 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:844 #I par:

ID nr 4629 #F:Hilda #P:Nils #T: #Föd:1866*13/6 #Föo:V Karup # Död:1877+11/11 #Döo:Engalag #Btp:1205 #I par:

ID nr 4558 #F:Hilda #P:Nils #T: #Föd:1870*27/4 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:993 #I par:

ID nr 4662 #F:Hilda #P:Nils #T: #Föd:1872*18/9 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:875 #I par:

ID nr 4710 #F:Hilda #P:Nils #T: #Föd:1874*28/9 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1220 #I par:

ID nr 3734 #F:Hilda #P:Olof #T: #Föd:1852*27/4 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:932 #I par:

ID nr 4346 #F:Hilda #P:P #T: #Föd:1864c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1048 #I par:

ID nr 3133 #F:Hilda #P:Per #T: #Föd:1854*12/10 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:75 #I par:

ID nr 4544 #F:Hilda #P:Per #T: #Föd:1870*9/9 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:886 #I par:

ID nr 3072 #F:Hilda #P:Peter #T: #Föd:1861*19/12 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1010 #I par:

ID nr 3125 #F:Hilda #P:Sven #T: #Föd:1860*11/11 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:804 #I par:

ID nr 4492 #F:Hilda #P:Sven #T: #Föd:1867*18/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:974 #I par:

ID nr 4640 #F:Hilda #P:Sven #T: #Föd:1872*9/2 #Föo:Engalag # Död:1873+17/5 #Döo:Engalag #Btp:919 #I par:

ID nr 4649 #F:Hilda Albertina #P:Anders #T: #Föd:1858*17/7 #Föo:Förslöv # Död: #Döo: #Btp:1209 #I par:

ID nr 4699 #F:Hilda Charlotta #P:Jöns #T: #Föd:1873*12/10 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:857 #I par:

ID nr 3540 #F:Hilda Elise #P:Jöns #T: #Föd:1866*6/8 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:869 #I par:

ID nr 4582 #F:Hilda Elise #P:Per #T: #Föd:1864*31/10 #Föo:Båstad # Död: #Döo: #Btp:617 #I par:

ID nr 4566 #F:Hilda Kristina #P:Bengt #T: #Föd:1868*13/11 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1036 #I par:

ID nr 4571 #F:Hilda Maria #P:Johannes #T: #Föd:1867*7/10 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1079 #I par:

ID nr 4771 #F:Hilding Eugen #P:Per #T: #Föd:1866*15/6 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1229 #I par:

ID nr 4856 #F:Hilma #P:Jöns #T: #Föd:1873*14/5 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1250 #I par:

ID nr 4376 #F:Hinric #P:Jöns #T: #Föd:1853c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1056 #I par:

ID nr 4647 #F:Hulda Josefina #P:Hans #T: #Föd:1875*27/5 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1208 #I par:

ID nr 4735 #F:Hulda Natalia #P:Johan #T: #Föd:1874*24/3 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1223 #I par:

ID nr 4879 #F:Hulda Teresia #P: #T:Daun #Föd:1886*25/9 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1244 #I par:

ID nr 1096 #F:Håkan #P:Anders #T:Friberg #Föd:1762*?/? #Föo:Halmstad # Död:1826+8/5B #Döo:Dejarp #Btp:309 #I par: 484

ID nr 659 #F:Håkan #P:Bengt #T: #Föd:1753*12/8 #Föo:Olastorp # Död:1835+?/8B #Döo:Ingelstorp #Btp:15 #I par: 346

ID nr 2288 #F:Håkan #P:Erland #T: #Föd:1805c #Föo:Svenstorp # Död:1837< #Döo: #Btp:597 #I par:

ID nr 4787 #F:Håkan #P:Karl #T: #Föd:1851* #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1094 #I par:

ID nr 591 #F:Håkan #P:Nils #T: #Föd:1755< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:192 #I par:

ID nr 1540 #F:Håkan #P:Per #T: #Föd:1730< #Föo:V Karup # Död:1801c #Döo:Varan #Btp:0 #I par: 507

ID nr 241 #F:Håkan #P:Per #T: #Föd:1731*?/? #Föo:Svenstorp # Död:1801cB #Döo:Svenstorp #Btp:28 #I par: 264

ID nr 3668 #F:Ida #P:Hans #T: #Föd:1854c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1172 #I par:

ID nr 4109 #F:Ida #P:Karl #T: #Föd:1849c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1104 #I par:

ID nr 4656 #F:Ida #P:Olof #T: #Föd:1859*28/8 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1210 #I par:

ID nr 4729 #F:Ida #P:Pål #T: #Föd:1874*23/8 #Föo:Perstorp # Död:1875+21/6 #Döo:Perstorp #Btp:954 #I par:

ID nr 3561 #F:Ida #P:Sven #T: #Föd:1865*7/5 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:896 #I par:

ID nr 1270 #F:Ida Maria #P:Jöns #T: #Föd:1869*9/9 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:973 #I par:

ID nr 871 #F:Inga #P: #T:Öhrström #Föd:1818c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3314 #F:Ingar #P: #T: #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1628 #F:Ingar #P: #T: #Föd:1751< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4075 #F:Ingar #P: #T:Hans/M #Föd:1818c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 994

ID nr 146 #F:Ingar #P: #T:Jöns/M #Föd:1705*?/? #Föo:? # Död:1792c #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 61

ID nr 163 #F:Ingar #P: #T:Michel/M #Föd:1700< #Föo:? # Död:1784? #Döo: #Btp:0 #I par: 69

ID nr 3117 #F:Ingar #P: #T:Nils/M #Föd:1818c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 752

ID nr 1591 #F:Ingar #P: #T:Per/M #Föd:1774*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 454

ID nr 96 #F:Ingar #P: #T:Pål/M #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 37

ID nr 544 #F:Ingar #P:Abraham #T: #Föd:1749c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:501 #I par:

ID nr 510 #F:Ingar #P:Anders #T: #Föd:1726*?/? #Föo:? # Död:1811+?/3B #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 199

ID nr 2265 #F:Ingar #P:Anders #T: #Föd:1783*8/12 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:602 #I par: 591

ID nr 4432 #F:Ingar #P:Anders #T: #Föd:1826*27/4 #Föo:Varan # Död: #Döo: #Btp:1067 #I par:

ID nr 1587 #F:Ingar #P:Anders #T:Bollvig/F #Föd:1810*2/1 #Föo:Dejarp # Död:1885+28/5 #Döo:Segeltorp #Btp:452 #I par: 75

ID nr 1241 #F:Ingar #P:Axel #T: #Föd:1776*9/8 #Föo:Segeltorp # Död:1853+2/4B #Döo:Svenstorp #Btp:363 #I par: 594

ID nr 1464 #F:Ingar #P:Bengt #T: #Föd:1792*18/5 #Föo:Hov # Död:1830+1/3B #Döo:Ingelstorp #Btp:293 #I par: 428

ID nr 1675 #F:Ingar #P:Bengt #T: #Föd:1798*19/2 #Föo:Segeltorp # Död:1859< #Döo: #Btp:468 #I par: 469

ID nr 2595 #F:Ingar #P:Bengt #T: #Föd:1821*21/12 #Föo:Segeltorp # Död:1897+17/8 #Döo:Haga #Btp:578 #I par: 680

ID nr 1921 #F:Ingar #P:Ebbe #T: #Föd:1778*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1855+14/5B #Döo:Haga #Btp:178 #I par: 605

ID nr 1108 #F:Ingar #P:Erland #T: #Föd:1772*?/? #Föo:Hillarp # Död:1827+10/11B #Döo:Hillarp #Btp:253 #I par: 493

ID nr 2681 #F:Ingar #P:Erland #T: #Föd:1803*24/9 #Föo:Segeltorp # Död:1851+21/2B #Döo:Perstorp #Btp:489 #I par: 1078

ID nr 472 #F:Ingar #P:Gudmun #T: #Föd:1736c #Föo:Hov # Död:1778+?/10B #Döo:Hov #Btp:77 #I par: 186

ID nr 610 #F:Ingar #P:Gudmun #T: #Föd:1774*?/? #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:122 #I par:

ID nr 3477 #F:Ingar #P:Gudmund #T: #Föd:1773c #Föo:? # Död:1867+6/12 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 877

ID nr 2060 #F:Ingar #P:Gudmund #T: #Föd:1793c #Föo:Olastorp # Död:död ung #Döo: #Btp:232 #I par:

ID nr 580 #F:Ingar #P:Hans #T: #Föd:1731*?/? #Föo:Förslöv # Död:1812+3/3 #Döo:Skåvarp #Btp:0 #I par: 213

ID nr 765 #F:Ingar #P:Hans #T: #Föd:1745*?/? #Föo:? # Död:1808+15/3B #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 253

ID nr 516 #F:Ingar #P:Hans #T: #Föd:1747c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:13 #I par:

ID nr 1015 #F:Ingar #P:Hans #T: #Föd:1751c #Föo:Dejarp? # Död: #Döo: #Btp:893 #I par:

ID nr 2003 #F:Ingar #P:Hans #T: #Föd:1789*31/10 #Föo:Hallavara # Död:1859+20/1B #Döo:Segeltorp #Btp:335 #I par: 706

ID nr 1959 #F:Ingar #P:Hans #T: #Föd:1805c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:238 #I par:

ID nr 1377 #F:Ingar #P:Hans #T: #Föd:1822*4/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:832 #I par: 1123

ID nr 1151 #F:Ingar #P:Johan #T: #Föd:1754*?/? #Föo:Glimminge # Död:1825+15/12B #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 327

ID nr 3049 #F:Ingar #P:Johan #T: #Föd:1838*2/2 #Föo:Dejarp # Död:1872+26/5 #Döo:Dejarp #Btp:791 #I par:

ID nr 736 #F:Ingar #P:Jöns #T: #Föd:1755*13/10 #Föo:Ingelstorp # Död:1823+4/4B #Döo:Hallavara #Btp:207 #I par: 338

ID nr 1110 #F:Ingar #P:Jöns #T: #Föd:1756 5/9 #Föo:Perstorp # Död:1833+?/1B #Döo:Hillarp #Btp:159 #I par: 317

ID nr 1721 #F:Ingar #P:Jöns #T: #Föd:1774*?/? #Föo:Troentorp # Död:1850+14/4B #Döo:Haga #Btp:386 #I par: 475 476

ID nr 2117 #F:Ingar #P:Jöns #T: #Föd:1783*22/2 #Föo:Svenstorp # Död:1866+8/5B #Döo:Segeltorp #Btp:370 #I par: 554

ID nr 702 #F:Ingar #P:Jöns #T: #Föd:1809*12/3 #Föo:Troentorp # Död:1897+10/11 #Döo:Troentorp #Btp:387 #I par: 1106

ID nr 2662 #F:Ingar #P:Jöns #T: #Föd:1826*16/11 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:552 #I par:

ID nr 1475 #F:Ingar #P:Jöns #T: #Föd:1833*15/3 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:722 #I par: 730

ID nr 2776 #F:Ingar #P:Jöns #T: #Föd:1834c #Föo:Ingelstorp # Död:död ung? #Döo: #Btp:651 #I par:

ID nr 1949 #F:Ingar #P:Jöns #T:Palm/F #Föd:1789*7/3 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:244 #I par:

ID nr 1036 #F:Ingar #P:Kristier #T: #Föd:1745*?/? #Föo:Olastorp # Död:1798cB #Döo:Hallavara #Btp:111 #I par: 332

ID nr 814 #F:Ingar #P:Lars #T: #Föd:1751c #Föo:Svenstorp # Död:1831 före #Döo: #Btp:4 #I par:

ID nr 1868 #F:Ingar #P:Lars #T: #Föd:1819*8/3 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:503 #I par:

ID nr 626 #F:Ingar #P:Lars #T: #Föd:1833c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:621 #I par: 793

ID nr 3547 #F:Ingar #P:Lars #T: #Föd:1842*14/5 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:683 #I par: 892

ID nr 1087 #F:Ingar #P:Måns #T: #Föd:1736*?/? #Föo:Haga # Död:1806+6/6 #Döo:Skåvarp #Btp:118 #I par: 310

ID nr 4521 #F:Ingar #P:Måns #T: #Föd:1842*11/2 #Föo:Svenstad v Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 965

ID nr 2421 #F:Ingar #P:Mårten #T: #Föd:1811*14/10 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:626 #I par:

ID nr 2824 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1714c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:43 #I par:

ID nr 1173 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1733*26/8 #Föo:Hallavara # Död:1816+1/2B #Döo:Hallavara #Btp:88 #I par: 131 537

ID nr 804 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1750c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:1 #I par:

ID nr 1058 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1753c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1005

ID nr 367 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1757< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 150

ID nr 3394 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1775c #Föo:Engalag # Död:1799> #Döo: #Btp:212 #I par:

ID nr 2464 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1794*1/6 #Föo:Segeltorp # Död:1862+24/2B #Döo: #Btp:366 #I par: 639

ID nr 1964 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1794c #Föo:Ramsjö ? # Död:1861+31/5 #Döo:Mässinge #Btp:0 #I par: 524

ID nr 1896 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1796*20/8 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:423 #I par:

ID nr 1747 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1803c #Föo:Skrigstorp # Död:1824+3/2 #Döo:Skrigstorp #Btp:481 #I par:

ID nr 1658 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1812*22/1 #Föo:Engalag # Död:1897+7/1 #Döo:Svenstorp #Btp:600 #I par:

ID nr 1395 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1818*14/8 #Föo:Ingelstorp # Död:1898+10/12 #Döo:Ingelstorp #Btp:415 #I par:

ID nr 1891 #F:Ingar #P:Nils #T: #Föd:1820*1/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:472 #I par:

ID nr 2378 #F:Ingar #P:Ola #T:Kristien/M #Föd:1752c #Föo:? # Död:1811+30/9 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 1158

ID nr 1291 #F:Ingar #P:Ols #T: #Föd:1729*?/? #Föo:? # Död:1805+23/6B #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 378

ID nr 858 #F:Ingar #P:Ols #T: #Föd:1753*?/? #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:65 #I par:

ID nr 809 #F:Ingar #P:Ols #T: #Föd:1757*4/9 #Föo:Svenstorp # Död:1815+17/12B #Döo:Svenstorp #Btp:85 #I par: 377

ID nr 2632 #F:Ingar #P:Ols #T: #Föd:1819c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:500 #I par:

ID nr 4439 #F:Ingar #P:Ols #T:Jöns/M #Föd:1810*6/12 #Föo:Hillarp # Död:1895+17/5 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 196

ID nr 401 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död:1741+12/5B #Döo:Dejarp #Btp:891 #I par: 813

ID nr 421 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död:1733cB #Döo:Svenstorp #Btp:926 #I par: 927

ID nr 1323 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1758*?/? #Föo:? # Död:1824+2/4 #Döo:Elestorp #Btp:0 #I par: 392

ID nr 780 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1759c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:198 #I par:

ID nr 1594 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1781*3/2 #Föo:Troentorp # Död:1850+7/1B #Döo:Dejarp #Btp:389 #I par: 455

ID nr 740 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1795*?/? #Föo:Troentorp # Död:1809cB #Döo:Troentorp #Btp:381 #I par:

ID nr 1722 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1801*31/3 #Föo:Haga # Död:1859+11/3B #Döo:Haga #Btp:475 #I par: 670

ID nr 4040 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1806*13/8 #Föo:Grevie # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 988

ID nr 2108 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1807c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:545 #I par:

ID nr 3039 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1811*10/3 #Föo:Hillarp # Död:1874+20/5 #Döo:Dejarp #Btp:498 #I par: 790

ID nr 2458 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1813*8/10 #Föo:Segeltorp # Död:1829+8/7 #Döo:Segeltorp #Btp:638 #I par:

ID nr 1913 #F:Ingar #P:Per #T: #Föd:1834*19/7 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1057 #I par: 1107

ID nr 991 #F:Ingar #P:Pål #T: #Föd:1760c #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:185 #I par: 347

ID nr 3832 #F:Ingar #P:Pål #T: #Föd:1816*10/3 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:565 #I par: 549

Här följer lista över ovanstående personers civilstånd, hemvist och info/anm.
Denna lista är sorterad på ID-nr för ovanstående personer.Varje civilståndsbeteckning föregås av aktuell tidsperiod (endast de två sista siffrorna i årtalen visas). Beteckningen sysk visar på ett inneboende hos syskon. Mor och far används för föräldrar som bor hos barn. Gift och ogift är betecknade med g resp og. Underårigt barn betecknas med u. Beteckning för änka och änkling är ä

I listan över hemvist visas min fastighetsbeteckningen. Du hänvisas till fastighetslistan.

0008 #Civ:45-73 kvin g, 74-85 kvin ä, 86-04 kvin ä, #

.....#Hem:45-69 Sve 1,2:4, 70-80 Sve 1:4, 81-96 Sve 2:1, 00-04 Sve 2:1, #

.....#Anm:

0031 #Civ:42-48 barn o, #

.....#Hem:42-48 Hil 1:1, #

.....#Anm:

0035 #Civ:42-53 kvin g, #

.....#Hem:42-53 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:

0038 #Civ:38-63 man g, #

.....#Hem:38-63 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

0047 #Civ:39-42 barn o, #

.....#Hem:39-42 Ola 1:2, #

.....#Anm:39-42 Eroll på flottan,

0057 #Civ:47-53 kvin g, 54-55 mor ?, #

.....#Hem:47-55 Tro 2:4, #

.....#Anm:

0077 #Civ:33-44 man og, 47-65 man g, 66-82 far g, #

.....#Hem:33-78 Dej 3,4:2, 79-82 Dej 3:2, #

.....#Anm:66-66 Sinnessvag,

0096 #Civ:42-44 kvin g, #

.....#Hem:42-44 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:

0105 #Civ:19-19 man og, 24-40 man ?, 42-43 man g, 44-51 man ä, #

.....#Hem:19-51 Seg 5,6:2, #

.....#Anm:42-42 På flottan,

0141 #Civ:00-00 kvin g, #

.....#Hem:00-00 Uts x:y, #

.....#Anm:

0146 #Civ:42-63 kvin g, 66-75 mor g, 76-92 mor ä, #

.....#Hem:42-63 Eng 1:1, 66-92 Eng 1:1, #

.....#Anm:

0161 #Civ:42-43 kvin g, #

.....#Hem:42-43 Skå 1:1, #

.....#Anm:

0163 #Civ:42-53 kvin g, 54-57 mor g, 66-76 kvin g, 77-84 kvin ä, #

.....#Hem:42-57 Hal 4:1, 66-84 Hal 4:1, #

.....#Anm:55-55 Swärmor,

0164 #Civ:28-40 man ?, 42-49 man g, #

.....#Hem:28-49 Eng 4:1, #

.....#Anm:

0179 #Civ:19-19 man og, 24-40 man ?, 42-51 man g, 65-71 far ä, #

.....#Hem:19-19 Hil 3:1, 24-51 Hov 1:1, 65-71 Hov 1:1, #

.....#Anm:19-19 Enrollerad,

0186 #Civ:42-46 kvin g, 47-48 kvin ä, 49-73 kvin g, 74-80 kvin g, #

.....#Hem:42-74 Vrå 1:2, 75-80 Vrå 2:1, #

.....#Anm:

0193 #Civ:68-75 barn og, #

.....#Hem:68-75 Hov 3:2, #

.....#Anm:

0235 #Civ:49-49 barn og, #

.....#Hem:49-49 Dej 1,2:4, #

.....#Anm:

0241 #Civ:47-48 barn og, 49-65 man og, 66-01 man g, #

.....#Hem:47-77 Sve 3:4, 78-01 Sve 3:3, #

.....#Anm:65-69 Skeppare, Borg i Halmstad, 70-99 Nämndeman,

0273 #Civ:42-45 kvin g, 47-49 kvin g, 50-51 mor g, 66-68 mor g, 69-74 mor ä, #

.....#Hem:42-45 Tro 1:1, 47-51 Per 2:1, 66-74 Per 2:1, #

.....#Anm:

0276 #Civ:49-49 barn og, #

.....#Hem:49-49 Hal 3:1, #

.....#Anm:

0285 #Civ:86-98 sysk og, 05-07 man og, #

.....#Hem:86-98 Eng 4:1, 05-06 Eng 4:1, 07-07 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:05-06 Sjökarl,

0327 #Civ:36-39 barn og, 42-44 man og, 45-56 man g, #

.....#Hem:36-40 Ing 1,2:2, 42-51 Hil 2,3:2, 53-56 Ing 1,2:2, #

.....#Anm:

0338 #Civ:54-54 tjhj og, 55-63 kvin g, 64-64 kvin ä, 65-89 mor ä, #

.....#Hem:54-74 Dej 1,2:2, 75-89 Dej 1:2, #

.....#Anm:

0349 #Civ:54-60 barn og, 61-64 sysk og, #

.....#Hem:54-64 Ola 1:4, #

.....#Anm:

0367 #Civ:57-56 kvin g, 57-58 kvin ä, #

.....#Hem:57-58 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:57-57 gift och änka detta år,

0385 #Civ:44-48 barn og, 49-56 sysk og, 57-96 kvin g, 97-99 mor g, #

.....#Hem:44-56 Hag 1:3, 57-74 Hag 1:4, 75-99 Hag 2:2, #

.....#Anm:

0401 #Civ:41-41 kvin g, #

.....#Hem:41-41 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:

0406 #Civ:47-64 sysk og, 65-66 kvin g, 67-85 kvin g, #

.....#Hem:47-71 Ing 4:3, 72-85 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

0412 #Civ:51-72 kvin g, 73-74 mor ä, 75-87 mor ä, #

.....#Hem:51-74 Hag 2,3:2, 75-87 Hag 3:2, #

.....#Anm:

0421 #Civ:33-33 barn g, #

.....#Hem:33-33 Sve 1,2:1, #

.....#Anm:

0424 #Civ:50-57 kvin g, 58-58 kvin ä, 59-93 kvin g, #

.....#Hem:50-58 Hal 3:1, 59-93 Hal 3:1, #

.....#Anm:

0467 #Civ:50-51 barn og, 56-56 man og, 57-01 man g, #

.....#Hem:50-51 Eng 1:1, 56-01 Hov 2:1, #

.....#Anm:

0469 #Civ:49-58 barn og, #

.....#Hem:49-58 Mug 1:1, #

.....#Anm:

0472 #Civ:51-78 kvin g, #

.....#Hem:51-78 Hov 1:1, #

.....#Anm:78-78 se boupp 1779,

0479 #Civ:68-75 barn og, #

.....#Hem:68-75 Ola 1:3, #

.....#Anm:

0483 #Civ:47-50 barn og, #

.....#Hem:47-50 Ola Ol:Hu, #

.....#Anm:

0485 #Civ:55-56 man og, 57-59 man og, #

.....#Hem:55-56 Hov 3:1, 57-59 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:55-59 Enrolleringskarl,

0498 #Civ:51-91 kvin g, 92-03 mor ä, #

.....#Hem:51-56 Hil 2,3:4h2, 57-68 Rys 1:1h2, 69-03 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

0506 #Civ:42-43 kvin ä, #

.....#Hem:42-43 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:43-43 almosehjon,

0508 #Civ:43-44 kvin ?, #

.....#Hem:43-44 Rys 1:1h1, #

.....#Anm:43-44 I socknen inhyst,

0510 #Civ:60-86 kvin g, 87-04 mor g, 05-11 mor ä, #

.....#Hem:60-89 Per 1:1, 92-11 Per 1:1, #

.....#Anm:

0512 #Civ:61-79 barn og, 80-80 man og, 81-81 man g, #

.....#Hem:61-81 Per 3:2, #

.....#Anm:

0516 #Civ:62-62 barn og, #

.....#Hem:62-62 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

0521 #Civ:64-64 barn og, 65-65 man og, 66-05 man g, 06-10 far , #

.....#Hem:64-69 Dej 1,2:3, 70-74 Dej 1,2:4, 75-10 Dej 2:2, #

.....#Anm:

0533 #Civ:64-67 barn og, #

.....#Hem:64-67 Tro 1:1, #

.....#Anm:04-04 är i Småry 1804,

0544 #Civ:64-64 barn og, #

.....#Hem:61-64 Tro 2:4ry, #

.....#Anm:

0557 #Civ:59-88 kvin g, 89-01 mor g, 02-14 mor ä, #

.....#Hem:59-71 Ing 4:4, 72-14 Ing 4:3, #

.....#Anm:

0572 #Civ:61-61 man og, 62-71 man g, 72-72 man ä, 73-89 man g, 90-94 far g, #

.....#Hem:61-78 Seg 5,6:2, 79-94 Seg 6:1, #

.....#Anm:

0580 #Civ:60-81 kvin g, 82-87 mor g, 88-04 kvin g, 05-11 kvin g, #

.....#Hem:60-87 Skå 1:1h1, 88-04 Skå 1:2h1, 05-11 Skå 1:2, #

.....#Anm:

0591 #Civ:55-58 barn og, 59-59 barn og, 62-63 barn og, #

.....#Hem:55-58 Rys 1:1h1, 59-59 Fly 1:1h1, 62-63 Rys 1:1h1, #

.....#Anm:55-58 Enrollerad. Uppf. t tjäns i CarlsCrona 1758,

0610 #Civ:93-02 barn og, #

.....#Hem:93-02 Hov 2:1, #

.....#Anm:

0623 #Civ:86-88 barn og, #

.....#Hem:86-88 Per 1:2, #

.....#Anm:17-17 lever g i Glimminge 1817,

0626 #Civ:34-63 barn og, 34-37 barn og, 64-64 kvin og, 65-67 kvin g, #

.....#Hem:34-67 Dej 3,4:1, #

.....#Anm:

0630 #Civ:66-67 barn u, 79-86 barn og, 93-93 barn og, #

.....#Hem:66-67 Per 3:1, 79-86 Per 3:1, 93-93 Per 3:1, #

.....#Anm:66-67 underårig, 98-98 bor i Lilla Bå. 1798,

0648 #Civ:74-80 man og, 81-16 man g, 17-19 man g, 20-22 man ä, #

.....#Hem:74-03 Ola 1:4h1, 04-22 Ola 1:3h1, #

.....#Anm:

0659 #Civ:67-67 barn u, 68-78 sysk og, 90-07 man g, 08-19 far g, 20-35 far ä, #

.....#Hem:67-78 Ola 1:1, 80-13 Ing 5:2, 19-35 Ing 5:2, #

.....#Anm:82-89 Skeppare, 87-89 Borg i Halmstad,

0686 #Civ:66-67 barn u, 76-88 barn og, 89-98 man og, #

.....#Hem:66-89 Per 5:1, 90-98 Per 2:2, #

.....#Anm:89-98 Skepp o Borg i Halmstad, 01-01 lever 1801,

0698 #Civ:70-91 man g, #

.....#Hem:70-91 Per 5:1Ry, #

.....#Anm:70-90 Ryttare, 91-91 i Ryssland 1791,

0699 #Civ:70-91 kvin g, 92-00 kvin ä, 01-11 kvin ä, #

.....#Hem:70-93 Per 5:1Ry, 94-03 Per 5:2h2, 04-11 Per 2:1h1, #

.....#Anm:

0702 #Civ:25-40 sysk og, 42-49 kvin g, 50-75 kvin g, #

.....#Hem:25-31 Tro 2:3, 32-49 Tro 2:4, 50-75 Tro 2:4h1, #

.....#Anm:

0727 #Civ:66-67 barn u, 75-84 barn og, 90-92 man og, 93-29 man g, 30-36 man g, #

.....#Hem:66-78 Ing 1,2:2, 79-84 Ing 1:1, 90-92 Ing 1:2h1, 93-36 Ing 4:4, #

.....#Anm:

0736 #Civ:66-67 barn u, 72-78 barn og, 82-09 kvin g, 10-23 mor g, #

.....#Hem:66-78 Ing 1,2:4, 82-06 Hal 2:1, 09-23 Hal 2:2, #

.....#Anm:

0740 #Civ:09-09 sysk og, #

.....#Hem:09-09 Tro 1:2, #

.....#Anm:09-09 dör 8 dar efter fadern,

0758 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:

0760 #Civ:66-81 barn og, #

.....#Hem:66-81 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:

0764 #Civ:67-08 man g, #

.....#Hem:67-93 Hil 2,3:3, 94-08 Hil 2,3:4, #

.....#Anm:

0765 #Civ:67-08 kvin g, #

.....#Hem:67-93 Hil 2,3:3, 94-08 Hil 2,3:4, #

.....#Anm:

0766 #Civ:67-67 barn u, 83-86 barn og, 87-99 man g, #

.....#Hem:67-86 Hil 2,3:3, 87-99 Hal 4:2, #

.....#Anm:

0780 #Civ:66-67 barn u, 75-85 barn og, #

.....#Hem:66-67 Dej 1,2:1, 75-85 Dej 1:1, #

.....#Anm:

0784 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

0787 #Civ:67-67 barn u, #

.....#Hem:67-67 Dej 1,2:4, #

.....#Anm:

0804 #Civ:65-65 barn og, 66-71 sysk og, #

.....#Hem:65-69 Sve 1,2:1, 70-71 Sve 1:1, #

.....#Anm:

0808 #Civ:66-67 barn u, 78-82 barn og, 83-86 man og, 87-93 man g, #

.....#Hem:66-67 Sve 1,2:2, 78-93 Sve 1:2, #

.....#Anm:

0809 #Civ:66-67 barn u, 73-82 barn og, 83-85 sysk og, 87-15 kvin g, #

.....#Hem:66-67 Sve 1,2:2, 73-85 Sve 1:2, 87-15 Sve 3:3h1, #

.....#Anm:

0814 #Civ:66-79 barn og, #

.....#Hem:66-69 Sve 1,2:4, 70-79 Sve 1:4, #

.....#Anm:

0827 #Civ:37-37 man g, #

.....#Hem:37-37 Hov 2:1, #

.....#Anm:

0858 #Civ:66-66 barn u, 67-72 barn og, 73-08 kvin og, #

.....#Hem:66-08 Hal 3:2, #

.....#Anm:71-83 Kröpling, almosehjon, 84-96 kröppling, 00-08 blind,

0869 #Civ:42-63 kvin g, 64-65 kvin ä, 66-72 kvin g, 73-82 kvin g, 83-01 kvin ä, #

.....#Hem:42-01 Hal 5:1, #

.....#Anm:

0871 #Civ:53-53 kvin og, #

.....#Hem:53-53 Hal 5:3, #

.....#Anm:

0927 #Civ:66-67 barn u, 69-76 barn og, 77-77 sysk og, #

.....#Hem:66-77 Ing 5:3, #

.....#Anm:

0952 #Civ:94-03 kvin ä, #

.....#Hem:94-94 Per 2:2h1, 95-03 Per 5:2h2, #

.....#Anm:

0991 #Civ:66-67 barn u, 75-80 barn og, 81-86 kvin g, #

.....#Hem:66-86 Kär 3:1, #

.....#Anm:

1011 #Civ:51-65 sysk og, 66-67 man g, 68-05 man g, 06-07 far g, 08-08 barn ä, #

.....#Hem:51-65 Dej 1,2:1, 66-08 Eng 1:2, #

.....#Anm:65-68 Skepp. och borg. i Halmstad, 80-86 Skeppare,

1015 #Civ:66-67 barn u, 79-81 barn og, #

.....#Hem:66-81 Eng 1:2, #

.....#Anm:08-08 lever 1808, ej V Ka el To,

1019 #Civ:19-19 kvin ?, #

.....#Hem:19-19 Vrå 1:2, #

.....#Anm:

1021 #Civ:12-12 barn og, #

.....#Hem:12-12 Vka x:y, #

.....#Anm:

1036 #Civ:62-76 barn og, 77-98 kvin g, #

.....#Hem:62-76 Ola 2:1, 77-78 Hal 1,2:1, 79-98 Hal 1:1, #

.....#Anm:

1037 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Rys 1:1h2, #

.....#Anm:

1054 #Civ:66-66 barn u, #

.....#Hem:66-66 Sve 3:3, #

.....#Anm:

1056 #Civ:66-69 man ?, #

.....#Hem:66-69 Hal 3:1, #

.....#Anm:

1058 #Civ:66-67 sysk u, 68-71 sysk og, 72-73 kvin g, #

.....#Hem:66-73 Hal 5:3, #

.....#Anm:

1069 #Civ:88-89 barn og, #

.....#Hem:88-89 Dej 2:1, #

.....#Anm:

1073 #Civ:72-89 barn og, #

.....#Hem:72-89 Tro 1:1, #

.....#Anm:

1077 #Civ:73-00 kvin g, #

.....#Hem:73-00 Sme 1:1h1, #

.....#Anm:

1087 #Civ:48-57 barn og, 77-78 kvin g, 79-04 kvin g, 05-06 kvin ä, #

.....#Hem:48-57 Skå 1:1, 77-78 Dej 3,4:3, 79-81 Dej 4:2, 82-04 Dej 4:1, 05-06 Skå 1:2, #

.....#Anm:

1096 #Civ:66-67 barn u, 82-93 barn og, 95-05 man g, 06-26 man g, #

.....#Hem:66-67 Dej 3,4:1Ry, 82-93 Dej 4:2Ry, 95-05 Dej 4:2Ry, 06-26 Dej 4:2h1, #

.....#Anm:98- Sjökarl, 08-12 Svagsint,

1108 #Civ:85-08 barn og, 09-28 kvin g, #

.....#Hem:85-93 Hil 2,3:3, 94-20 Hil 2,3:4, 21-28 Hil 3:2, #

.....#Anm:

1110 #Civ:66-67 barn u, 72-73 barn og, 79-87 barn og, 88-14 kvin g, 15-32 kvin ä, 33-33 kvin ä, #

.....#Hem:66-67 Per 2:1, 72-73 Per 2:1, 79-87 Per 2:1, 88-93 Hil 2,3:4, 94-20 Hil 2,3:2, 21-33 Hil 2:2, #

.....#Anm:

1131 #Civ:89-96 barn og, 97-03 man og, 04-33 man g, #

.....#Hem:89-33 Eng 4:2, #

.....#Anm:13-14 Skepp o Borg i Halmstad, 15-24 Skepp o Borg,

1149 #Civ:87-87 barn og, 92-92 barn og, 93-95 sysk og, #

.....#Hem:87-87 Rys 1:1h1, 92-95 Eng 6:1h5, #

.....#Anm:

1151 #Civ:87-07 kvin g, 08-12 mor g, 13-26 kvin ä, #

.....#Hem:87-15 Hag 1:1, 19-26 Hag 1:1, #

.....#Anm:

1173 #Civ:49-55 sysk og, 59-77 kvin g, 78-06 kvin ä, 07-13 kvin g, #

.....#Hem:59-78 Hal 1,2:3, 79-06 Hal 2:1, 09-13 Hal 2:2, #

.....#Anm:

1174 #Civ:37-37 man og, #

.....#Hem:37-37 Rys 1:1h2, #

.....#Anm:

1186 #Civ:09-20 barn og, 21-35 kvin g, 36-52 kvin ä, 53-67 kvin ä, #

.....#Hem:09-52 Ing 3:3, 53-57 Ing 3:2, 58-62 Ing 3:1, 63-67 Ing 3:2,2, #

.....#Anm:

1187 #Civ:26-31 barn og, 32-42 barn og, 43-43 barn og, #

.....#Hem:26-31 Vrå 2:1, 32-42 Vrå 2:1, 43-43 Eng 4:1, #

.....#Anm:

1204 #Civ:93-02 barn og, #

.....#Hem:93-02 Tin 1:1, #

.....#Anm:

1241 #Civ:92-92 barn g, 05-33 kvin g, 34-53 kvin ä, #

.....#Hem:92-92 Seg 4:1, 05-53 Sve 3:2, #

.....#Anm:

1253 #Civ:90-02 man og, 03-10 man g, 11-11 man ä, 12-35 man g, #

.....#Hem:90-35 Seg 6:1, #

.....#Anm:

1270 #Civ:69-70 barn og, #

.....#Hem:69-70 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:

1274 #Civ:83-83 barn og, #

.....#Hem:83-83 Seg 5:1Ry, #

.....#Anm:

1291 #Civ:70-06 kvin g, #

.....#Hem:70-79 Sve 3:4Ry, 80-06 Sve 3:3Ry, #

.....#Anm:

1305 #Civ:42-47 barn og, #

.....#Hem:42-47 Pås 1:1, #

.....#Anm:

1311 #Civ:54-65 sysk og, 66-80 kvin g, #

.....#Hem:54-65 Sve 3:4, 66-80 Tro 1:1, #

.....#Anm:

1323 #Civ:86-24 kvin g, #

.....#Hem:86-94 Dej 1:1h1, 95-24 VKa x:y, #

.....#Anm:

1324 #Civ:67-77 man g, 80-80 man ?, 81-01 man g, 02-12 man ä, #

.....#Hem:67-77 Sve 3:3, 80-81 Dej 2:1, 82-87 Dej 2:1h1, 88-94 Dej 1:2h2, 96-12 Dej 2:1h1, #

.....#Anm:

1334 #Civ:66-66 barn u, #

.....#Hem:66-66 Dej 3,4:1Ry, #

.....#Anm:

1336 #Civ:66-66 barn u, #

.....#Hem:66-66 Dej 3,4:1Ry, #

.....#Anm:

1338 #Civ:95-02 barn og, 03-04 kvin og, 05-09 sysk og, 09-16 kvin g, #

.....#Hem:95-07 Sme 1:1h1, 08-16 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:

1363 #Civ:96-04 barn og, 05-05 barn og, 08-12 man g, 13-24 man g, 25-29 man g, 30-39 man g, 45-52 man g, #

.....#Hem:96-96 Vrå 2:1, 98-04 Vrå 2:1h2, 05-05 Vrå 2:1, 08-12 Vrå 2:1, 13-24 Vrå 2:1h1, 25-29 Ing 4:4, 30-39 Ing 4:4h1, 45-46 Ing 4:4h1, 47-52 Ing 4:1h1, #

.....#Anm:09-11 Felar på förståndet,

1364 #Civ:99-04 barn og, 06-09 barn og, #

.....#Hem:99-01 Vrå 2:1h2, 06-09 Vrå 2:1, #

.....#Anm:

1365 #Civ:22-24 barn og, 25-29 barn og, #

.....#Hem:22-24 Vrå 2:1h1, 25-29 Ing 4:4, #

.....#Anm:29-29 Drunknad vid England,

1377 #Civ:25-29 barn og, 30-39 barn og, 45-75 tjhj og, #

.....#Hem:25-29 Ing 4:4, 30-39 Ing 4:4h1, 45-46 Ing 4:4h1, 47-62 Ing 4:1h1, 63-66 Ing 3:1h1, 67-75 Ing 3:2, #

.....#Anm:

1395 #Civ:25-57 barn og, 58-75 sysk og, #

.....#Hem:25-57 Ing 5:2, 58-75 Ing 5:1,3, #

.....#Anm:

1398 #Civ:05-11 barn og, 16-57 kvin g, 58-61 kvin g, 62-75 kvin ä, #

.....#Hem:05-11 Ing 5:3, 16-75 Ing 5:2, #

.....#Anm:

1402 #Civ:13-19 barn og, 20-20 tjhj g, 21-59 man g, 60-63 man ä, 64-75 man ä, #

.....#Hem:13-19 Eng 1:1, 20-63 Hag 3:3,2, 64-75 Hag 3:3,4, #

.....#Anm:40-40 Nämndeman,

1416 #Civ:86-88 barn og, 89-20 sysk og, 21-39 tjhj og, #

.....#Hem:86-39 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

1417 #Civ:97-41 kvin g, #

.....#Hem:97-41 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

1420 #Civ:19-44 barn og, 45-54 sysk og, #

.....#Hem:19-54 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

1424 #Civ:24-31 man g, 32-40 man g, #

.....#Hem:24-31 Vrå 2:1, 32-40 Vrå 2:1, #

.....#Anm:

1425 #Civ:02-02 barn og, 03-04 sysk og, #

.....#Hem:02-04 Ing 4:2, #

.....#Anm:

1431 #Civ:25-34 barn og, 37-37 kvin g, 38-85 kvin g, 86-88 kvin ä, #

.....#Hem:25-34 Ing 4:2, 37-88 Skr 1:1, #

.....#Anm:

1442 #Civ:05-09 barn og, #

.....#Hem:05-06 Ing 3:4, 09-09 Ing 3:4, #

.....#Anm:

1453 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Per 1:3, #

.....#Anm:

1456 #Civ:04-11 barn og, #

.....#Hem:04-11 Ing 3:3, #

.....#Anm:

1464 #Civ:08-15 barn og, 16-29 kvin g, #

.....#Hem:08-15 Hov 1:2, 16-29 Ing 3:2, #

.....#Anm:

1475 #Civ:34-63 barn og, 64-75 kvin g, #

.....#Hem:34-37 Seg 5:1, 41-46 Seg 5:1, 47-75 Seg 5,6:1, #

.....#Anm:

1495 #Civ:22-38 barn og, #

.....#Hem:22-29 Ing 1:1, 36-38 Ing 1:2, #

.....#Anm:40-40 g i Helsingborg före -40,

1533 #Civ:17-21 kvin g, #

.....#Hem:17-17 Eng 2,3:1, 18-21 Ing 1:2h3, #

.....#Anm:

1540 #Civ:52-67 man g, #

.....#Hem:52-67 VKa x:y, #

.....#Anm:

1551 #Civ:32-42 barn og, 43-46 barn og, 47-47 barn og, #

.....#Hem:32-42 Vrå 2:1, 43-46 Eng 4:1, 47-47 Per 2,3:1, #

.....#Anm:

1585 #Civ:99-24 kvin g, 25-28 kvin g, 31-38 kvin g, 39-47 kvin ä, #

.....#Hem:99-09 Tro 2:4Ry, 10-15 Tro 2:4h5, 16-24 Tro 2:5h5, 25-28 Dej 2:2, 31-36 Dej 2:2h2, 37-45 Dej 3,4:4h3, 46-46 Dej 3,4:4,2h3, 47-47 Dej 3,4:4,3h1, #

.....#Anm:

1586 #Civ:12-24 barn og, #

.....#Hem:11-15 Tro 2:4h5, 16-24 Tro 2:5h5, #

.....#Anm:47-47 i Stockholm 1847,

1587 #Civ:25-28 barn og, 32-75 kvin g, #

.....#Hem:25-28 Dej 2:2, 32-45 Dej 3,4:4h3, 46-46 Dej 3,4:4,2h3, 47-56 Dej 3,4:4,3h1, 57-75 Seg 3:1h1, #

.....#Anm:

1591 #Civ:03-10 kvin g, #

.....#Hem:03-03 Dej 4:2h1, 04-06 Dej 1:1, 09-09 Dej 4:2h1, 10-10 Dej 2:1, #

.....#Anm:

1594 #Civ:98-01 barn og, 14-24 kvin g, 25-29 kvin g, 30-48 kvin g, 49-50 kvin g, #

.....#Hem:98-01 Tro 2:4, 14-15 Tro 2:4h4, 16-24 Tro 2:5h4, 25-29 Dej 2:2, 30-47 Dej 2:2h1, 48-50 Dej 1,2:5h1, #

.....#Anm:

1604 #Civ:25-41 barn og, #

.....#Hem:25-41 Eng 4:1, #

.....#Anm:50-50 drunknad vid Jutland,

1609 #Civ:97-05 barn og, #

.....#Hem:97-05 Eng 6:1, #

.....#Anm:

1610 #Civ:98-24 man g, 25-32 man g, 33-36 man ä, 37-42 man ä, #

.....#Hem:98-24 Eng 6:1h3, 25-42 Eng 5:3, #

.....#Anm:

1619 #Civ:23-23 barn og, #

.....#Hem:23-23 Eng 6:1h4, #

.....#Anm:

1628 #Civ:51-55 kvin ä, #

.....#Hem:51-55 Eng 1:2, #

.....#Anm:

1633 #Civ:13-18 barn og, #

.....#Hem:13-18 Eng 6:1h5, #

.....#Anm:

1634 #Civ:16-19 barn og, #

.....#Hem:16-19 Eng 6:1h5, #

.....#Anm:

1636 #Civ:23-30 barn og, #

.....#Hem:23-23 Eng 6:1h5, 26-30 Per 5:2h2, #

.....#Anm:

1641 #Civ:93-96 barn og, #

.....#Hem:93-96 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

1643 #Civ:93-05 kvin g, 06-24 kvin ä, 25-26 kvin ä, 27-31 kvin ä, #

.....#Hem:93-09 Sve 2:1Ry, 13-24 Eng 6:1h3, 25-26 Hov 2:1, 27-31 Hov 2:1h2, #

.....#Anm:

1647 #Civ:21-24 man g, #

.....#Hem:21-24 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:21-24 Snickare o Borgare,

1658 #Civ:25-31 barn og, 32-32 sysk og, #

.....#Hem:25-32 Sve 3:4h3, #

.....#Anm:

1668 #Civ:25-33 barn og, #

.....#Hem:25-33 Hil 3:2h1, #

.....#Anm:

1675 #Civ:14-21 barn og, 20-41 kvin g, 42-42 kvin g, 43-46 kvin ä, #

.....#Hem:14-15 Seg 4:2,2, 19-41 Seg 4:2,2, 42-43 Seg 4:1,2,2, 44-46 Seg 4:1,2, #

.....#Anm:

1689 #Civ:67-88 barn og, #

.....#Hem:67-81 Dej 3,4:1,2, 82-88 Pås 1:1, #

.....#Anm:

1703 #Civ:32-75 kvin g, #

.....#Hem:32-62 Tin 1:1, 63-75 Per 1:1, #

.....#Anm:

1716 #Civ:29-47 barn og, #

.....#Hem:29-37 Hag 2:2, 41-46 Hag 2:2, 47-47 Hag 1,2:4, #

.....#Anm:

1718 #Civ:13-22 barn og, #

.....#Hem:13-18 Hag 2:2, 19-22 Hag 2:1, #

.....#Anm:52-52 i Göteborg 1852,

1720 #Civ:97-38 kvin g, 39-49 kvin ä, 50-52 kvin ä, #

.....#Hem:97-14 Hag 2:2, 19-46 Hag 2:1, 47-52 Hag 1,2:3, #

.....#Anm:

1721 #Civ:92-95 barn og, 96-99 sysk og, 99-09 kvin g, 09-10 kvin ä, 11-34 kvin g, 36-50 kvin ä, #

.....#Hem:92-98 Tro 1:1, 99-09 Hag 3:2, 10-20 Hag 3:3, 21-46 Hag 1:1, 47-50 Hag 1,2:1, #

.....#Anm:

1722 #Civ:17-19 barn og, 20-59 kvin g, #

.....#Hem:17-17 Hag 3:3, 18-59 Hag 3:3,2, #

.....#Anm:

1724 #Civ:12-29 kvin g, 30-33 kvin g, 34-40 kvin ä, 41-55 kvin ä, #

.....#Hem:12-12 Hag 1:1, 13-13 Seg 4:1,2, 19-20 Hag 2:1, 21-24 Mug 1:1, 25-29 Hov 2:1, 30-55 Hov 2:1h1, #

.....#Anm:

1727 #Civ:21-34 barn og, 35-36 man g, #

.....#Hem:21-36 Ing 4:2, #

.....#Anm:36-36 Skepp o Gen. borg. Galeasen Neptunus,

1728 #Civ:09-18 man g, #

.....#Hem:09-18 Hal 1:2, #

.....#Anm:14-18 Skeppare, 17-17 död på sjöresa, 19-19 Liktal hållet 8/6 1819,

1737 #Civ:99-04 barn og, #

.....#Hem:99-04 Hal 1,2:2, #

.....#Anm:

1747 #Civ:18-24 barn og, #

.....#Hem:18-24 Skr 1:1, #

.....#Anm:

1770 #Civ:22-29 barn og, #

.....#Hem:22-29 Sve 1:2, #

.....#Anm:

1786 #Civ:22-25 kvin g, #

.....#Hem:22-25 Vka x:y, #

.....#Anm:

1795 #Civ:80-29 kvin g, 31-32 kvin ä, #

.....#Hem:80-32 Hil 1:1, #

.....#Anm:

1811 #Civ:94-06 barn og, #

.....#Hem:94-06 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:10-10 lever 1810 g i Erikstorp,

1813 #Civ:94-04 barn og, 05-24 kvin g, 25-29 barn og, #

.....#Hem:94-20 Hil 2,3:4h1, 21-24 Hil 3:2h2, 25-29 Hil 1:2, #

.....#Anm:

1829 #Civ:25-32 barn og, #

.....#Hem:25-32 Hil 3:2, #

.....#Anm:

1838 #Civ:25-55 barn og, 56-56 kvin g, 57-75 kvin ä, #

.....#Hem:25-47 Hil 2:1, 48-75 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:

1857 #Civ:69-71 barn og, #

.....#Hem:69-71 Tro 2:2, #

.....#Anm:

1868 #Civ:25-40 barn og, 46-58 barn og, 60-64 sysk og, 65-69 kvin og, 70-75 sysk og, #

.....#Hem:25-40 Tro 2:2, 46-58 Tro 2:2, 60-64 Tro 2:3, 65-66 Tro 2:1, 67-69 Tro 2:1t1, 70-75 Tro 2:3, #

.....#Anm:

1872 #Civ:97-03 barn og, 04-09 kvin g, #

.....#Hem:97-09 Tro 2:4h1, #

.....#Anm:

1887 #Civ:69-71 kvin g, #

.....#Hem:69-71 Tro 2:2, #

.....#Anm:

1891 #Civ:25-64 barn og, 65-75 kvin og, #

.....#Hem:25-64 Ing 5:1, 65-75 Ing 4:1, #

.....#Anm:39-64 går på kryckor, 65-70 arb piga,

1896 #Civ:12-16 sysk og, 26-27 sysk og, #

.....#Hem:12-16 Ing 3:4, 26-27 Ing 3:4, #

.....#Anm:

1900 #Civ:01-04 man g, 05-08 man g, #

.....#Hem:01-03 Ing 3:2, 04-04 Seg 6:2, 05-08 Ing 4:5Ry, #

.....#Anm:02-07 dragon, 08-08 Husar,

1903 #Civ:65-65 barn og, 66-75 barn og, #

.....#Hem:65-65 Tro 2:2,2, 66-75 Tro 2:4, #

.....#Anm:

1905 #Civ:98-02 barn og, 03-38 man g, 39-43 man ä, #

.....#Hem:98-02 Sve 3:3, 03-43 Sve 3:4, #

.....#Anm:

1913 #Civ:35-53 barn og, 54-63 barn og, 64-65 kvin g, 66-75 kvin g, #

.....#Hem:35-63 Tro 2:4, 64-65 Tro 2:2,2, 66-75 Tro 2:4, #

.....#Anm:

1921 #Civ:12-12 kvin og, 14-17 kvin og, 18-48 kvin g, 49-55 kvin g, #

.....#Hem:12-12 Seg 2:1h1, 14-17 Seg 6:2h2, 18-55 Hag 3:2,2, #

.....#Anm:

1928 #Civ:15-20 barn og, 25-42 kvin g, 43-49 kvin ä, 50-57 kvin g, #

.....#Hem:15-20 Seg 1:3, 25-27 Per 2,3:3, 28-38 Per 2,3:4, 39-48 Eng 1:2,2, 49-57 Per 2,3:4, #

.....#Anm:

1935 #Civ:57-75 barn og, #

.....#Hem:57-75 Tro 2:2,2, #

.....#Anm:

1949 #Civ:05-21 barn og, #

.....#Hem:05-08 Per 1:2h1, 13-15 Per 1:2h1, 19-21 Per 1:2h1, #

.....#Anm:

1956 #Civ:98-04 barn og, 05-35 man g, 36-36 man g, 37-54 man ä, #

.....#Hem:98-54 Per 1:2, #

.....#Anm:

1959 #Civ:20-23 barn og, #

.....#Hem:20-23 Per 1:2, #

.....#Anm:

1964 #Civ:25-37 kvin g, 38-40 kvin g, 42-42 kvin g, #

.....#Hem:25-37 Per 1:2h3, 38-40 Seg 4:2,2, 42-42 Seg 4:1,2,2, #

.....#Anm:

1968 #Civ:26-33 barn og, #

.....#Hem:26-33 Per 1:2h4, #

.....#Anm:

2003 #Civ:05-11 barn og, 12-19 sysk og, 20-59 kvin g, #

.....#Hem:05-19 Hal 4:2, 20-46 Seg 2:1, 47-59 Seg 1,2:4, #

.....#Anm:

2007 #Civ:25-37 barn og, 40-47 barn og, #

.....#Hem:25-28 Hal 4:2, 31-37 Hal 4:2, 40-47 Hal 4:3, #

.....#Anm:

2010 #Civ:05-17 kvin g, 19-19 kvin g, 20-29 kvin g, 30-37 kvin g, 38-55 kvin ä, #

.....#Hem:05-15 Hal 4:1, 16-17 Hal 3:3h1, 19-19 Hal 3:2, 20-24 Hal 4:1, 25-29 Hal 4:2, 30-37 Hal 4:2h1, 38-39 Hal 4:2, 40-51 Hal 4:3, 53-55 Dej 1,2:2,3h3, #

.....#Anm:

2015 #Civ:20-20 barn og, #

.....#Hem:20-20 Hal 4:1, #

.....#Anm:

2038 #Civ:03-04 barn og, #

.....#Hem:03-04 Ola 1:2, #

.....#Anm:

2056 #Civ:25-41 barn og, #

.....#Hem:25-41 Ola 1:4, #

.....#Anm:

2060 #Civ:08-09 barn og, #

.....#Hem:08-09 Ola 1:3h1, #

.....#Anm:

2072 #Civ:11-30 barn og, 31-38 kvin g, 40-45 kvin g, 46-46 kvin ä, 47-67 kvin ä, #

.....#Hem:11-30 Hov 1:2, 31-38 Ing 3:2, 40-46 Ing 1:3h4, 47-58 Ing 1,2:3t1, 60-67 Ing 3:2,2, #

.....#Anm:

2074 #Civ:19-25 barn og, #

.....#Hem:19-19 Hov 2:1, 20-25 Hov 3:2h2, #

.....#Anm:

2089 #Civ:88-88 barn og, #

.....#Hem:88-88 Hov 3:2, #

.....#Anm:

2108 #Civ:23-28 barn og, 31-33 barn og, #

.....#Hem:23-27 Hov 3:2h2, 31-33 Per 5:2h1, #

.....#Anm:

2112 #Civ:64-64 barn og, #

.....#Hem:64-64 Tro 2:5, #

.....#Anm:

2113 #Civ:12-31 sysk og, 32-55 sysk og, 56-63 tjhj og, #

.....#Hem:12-15 Tro 2:3, 16-31 Tro 2:4, 32-63 Tro 2:5, #

.....#Anm:

2117 #Civ:99-07 barn og, 09-51 kvin g, 52-55 kvin g, 56-66 kvin ä, #

.....#Hem:99-07 Sve 1:1, 09-66 Seg 3:2, #

.....#Anm:

2160 #Civ:02-11 barn og, 12-43 kvin g, 44-46 kvin g, 47-50 kvin g, 51-68 kvin ä, #

.....#Hem:02-11 Seg 5:1Ry, 12-24 Seg 5:2Ry, 25-32 Seg 6:2h1, 33-43 Seg 4:2h3, 44-46 Seg 2:1, 47-68 Seg 1,2:4h1, #

.....#Anm:

2173 #Civ:67-69 man og, #

.....#Hem:67-69 Tro 1:5t1, #

.....#Anm:67-70 sjöman, Fartyget förlist med man och allt 1867,

2174 #Civ:25-37 barn og, 63-73 barn og, #

.....#Hem:25-37 Ola 1:4h2, 63-73 Ola 1:4t1, #

.....#Anm:73-73 sägs död sedan många år, -73,

2202 #Civ:67-67 barn u, 82-88 barn og, 01-08 sysk og, #

.....#Hem:67-67 Tro 1:2, 82-88 Tro 1:2, 01-08 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2210 #Civ:00-03 man g, #

.....#Hem:00-03 Sme 1:1h1, #

.....#Anm:00-03 Finns endast i hfl. Överger hustrun. När ?,

2218 #Civ:31-34 barn og, #

.....#Hem:31-34 Ing 4:1, #

.....#Anm:

2232 #Civ:64-75 barn og, #

.....#Hem:64-75 Tro 1:2, #

.....#Anm:

2241 #Civ:96-96 barn og, 09-24 man g, 25-29 man g, 31-32 tjhj ä, 33-38 man g, 40-42 man g, #

.....#Hem:96-96 Eng 6:1h2, 09-29 Tro 1:5, 31-42 Hag 2:3, #

.....#Anm:96-96 sjökarl,

2242 #Civ:96-96 kvin g, 09-24 kvin g, 25-29 barn g, #

.....#Hem:96-96 Eng 6:1h2, 09-29 Tro 1:5, #

.....#Anm:

2245 #Civ:19-24 barn og, 25-40 kvin g, 41-46 kvin g, 47-51 kvin g, 52-75 kvin ä, #

.....#Hem:19-40 Tro 1:5, 41-46 Tro 1:4, 47-75 Tro 1:5h1, #

.....#Anm:

2265 #Civ:99-08 barn og, 09-47 kvin g, 48-48 kvin g, 49-50 kvin ä, 51-55 mor ä, 56-57 kvin ä, #

.....#Hem:99-08 Sve 2:1, 09-46 Sve 2:2, 47-47 Sve 2:3, 48-50 Sve 1,2:3, 51-57 Sve 3:3h6, #

.....#Anm:

2288 #Civ:21-33 barn og, #

.....#Hem:21-33 Sve 3:4, #

.....#Anm:

2293 #Civ:25-36 barn og, #

.....#Hem:25-36 Sve 3:4h1, #

.....#Anm:

2305 #Civ:44-64 barn og, 65-65 man og, 67-95 man og, #

.....#Hem:44-65 Tro 1:1, 67-80 Tro 1:1,2, 80-95 Dej 3,4:2,2, #

.....#Anm:65-70 sjöman,

2334 #Civ:22-26 kvin ä, #

.....#Hem:22-26 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

2335 #Civ:23-26 barn og, #

.....#Hem:23-26 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

2356 #Civ:47-64 barn og, 65-75 kvin og, #

.....#Hem:47-64 Tro 1:5h1, 65-75 Tro 1:5t1, #

.....#Anm:65-70 arb piga,

2369 #Civ:49-39 barn og, #

.....#Hem:49-68 Ing 4:1, #

.....#Anm:

2377 #Civ:26-27 kvin g, 28-41 kvin g, #

.....#Hem:26-27 Dej 1:2h1, 28-39 Dej 1:3h2, 40-41 Dej 1:3h3, #

.....#Anm:

2378 #Civ:82-00 kvin og, 01-01 mor ?, 02-03 mor ?, 04-06 mor ?, #

.....#Hem:82-87 Sve 3:3Ry, 93-00 Sve 3:3Ry, 01-01 Dej 4:2h1, 02-03 Dej 1:2h1, 04-06 Dej 2:1h1, #

.....#Anm:82-87 deja, 04-06 moder, 08-11 änka,

2410 #Civ:25-37 barn og, 38-38 barn og, 39-42 kvin g, 43-64 kvin ä, 65-66 kvin ä, 67-75 kvin ä, #

.....#Hem:25-37 Kär 1,2:1, 38-38 Ing 3:2, 39-46 Ing 2:1, 47-64 Ing 1,2:4, 65-66 Ing 3:1, 67-75 Ing 1,2:4, #

.....#Anm:

2413 #Civ:45-45 barn og, #

.....#Hem:45-45 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:

2417 #Civ:16-19 barn og, #

.....#Hem:16-19 Kär 2:1, #

.....#Anm:

2420 #Civ:25-48 barn og, 49-70 man g, #

.....#Hem:25-47 Kär 2:1, 48-70 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:

2421 #Civ:26-47 barn og, #

.....#Hem:26-47 Kär 2:1, #

.....#Anm:

2432 #Civ:55-75 barn og, #

.....#Hem:55-75 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2436 #Civ:84-98 barn og, 99-06 sysk og, 07-13 kvin og, #

.....#Hem:84-93 Per 5:1Ry, 94-03 Per 5:2h2, 04-13 Per 2:1h1, #

.....#Anm:

2447 #Civ:46-75 barn og, #

.....#Hem:46-75 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2451 #Civ:35-46 barn og, 47-47 barn og, #

.....#Hem:35-37 Ing 1:2h1, 43-46 Ing 1:3h5, 47-47 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:

2458 #Civ:25-29 barn og, #

.....#Hem:25-29 Seg 5:2, #

.....#Anm:

2464 #Civ:10-23 barn og, 24-55 kvin g, 56-59 kvin g, 60-62 kvin ä, #

.....#Hem:10-23 Seg 5:1, 24-46 Seg 5:2, 47-62 Seg 5,6:2, #

.....#Anm:

2471 #Civ:53-61 barn og, 66-67 man og, #

.....#Hem:53-61 Tro 2:1t1, 66-67 Tro 1:2,2t1, #

.....#Anm:66-67 sjöman,

2503 #Civ:20-20 barn og, #

.....#Hem:20-20 Vka x:y, #

.....#Anm:

2505 #Civ:25-31 barn og, 32-40 barn og, #

.....#Hem:25-31 Dej 1:1, 32-40 Dej 1:3h1, #

.....#Anm:40-40 Sjöman, 51-51 död i Boston USA,

2519 #Civ:33-48 barn og, #

.....#Hem:33-45 Dej 3,4:4h1, 46-48 Dej 3,4:4,2h1, #

.....#Anm:

2529 #Civ:31-33 barn og, 34-56 barn og, 57-61 man og, 62-80 man g, #

.....#Hem:31-56 Dej 3,4:2, 57-80 Dej 3,4:2,2, #

.....#Anm:80-80 hela fam till Am -80,

2531 #Civ:26-26 tjhj og, 30-61 man g, 62-70 man g, #

.....#Hem:26-26 Eng 1:1, 30-70 Eng 1:1, #

.....#Anm:

2540 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-75 Sve 3:3h5, #

.....#Anm:

2541 #Civ:37-37 barn og, 42-57 barn og, #

.....#Hem:37-37 Eng 1:3h2, 42-57 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:

2595 #Civ:25-49 barn og, 50-75 kvin g, #

.....#Hem:25-46 Seg 6:2, 47-49 Seg 5,6:4, 50-75 Hag 1,2:1, #

.....#Anm:

2609 #Civ:61-81 barn og, #

.....#Hem:61-71 Tro 1:2,2t1, 71-79 Dej 3,4:1, 79-81 Dej 1,2:2,2h1, #

.....#Anm:

2618 #Civ:42-75 barn og, #

.....#Hem:42-75 Sve 3:3, #

.....#Anm:

2622 #Civ:36-47 barn og, #

.....#Hem:36-47 Hal 4:1, #

.....#Anm:

2626 #Civ:25-29 barn og, 30-48 barn og, 53-56 man og, 57-59 man g, 60-71 man g, 72-75 man ä, #

.....#Hem:71-73 Hil 2,3:3,2, 25-70 Hil 1:1, 71-72 Per 2,3:4,3h1, 73-75 Hil 2,3:3,2h2, #

.....#Anm:55-55 Matros,

2632 #Civ:25-27 barn og, 36-36 barn og, #

.....#Hem:25-27 Hil 1:2, 36-36 Hil 1:2h1, #

.....#Anm:

2662 #Civ:31-37 barn og, 42-49 barn og, 50-58 sysk og, 59-64 kvin og, 68-75 kvin og, #

.....#Hem:31-37 Ola 1:3, 42-49 Ola 1:3, 50-64 Ola 1:3,2, 68-75 Ola 1:3, #

.....#Anm:

2666 #Civ:28-28 man ?, #

.....#Hem:28-28 Ola 2:2, #

.....#Anm:

2681 #Civ:19-31 barn og, 32-36 kvin g, 37-37 kvin g, 38-50 kvin g, #

.....#Hem:19-31 Seg 6:1, 32-36 Per 2,3:2, 37-46 Per 1:2h3, 47-50 Per 2,3:3h1, #

.....#Anm:

2682 #Civ:33-34 barn og, #

.....#Hem:33-34 Per 2,3:2, #

.....#Anm:

2685 #Civ:36-36 barn og, #

.....#Hem:36-36 Per 2,3:2, #

.....#Anm:

2704 #Civ:36-37 kvin og, 38-45 kvin og, 47-67 kvin og, #

.....#Hem:36-37 Tro 2:5, 38-45 Per 2,3:4h1, 47-49 Eng 5:3, 50-50 Eng 4:2, 51-67 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:38-50 Mademoiselle,

2712 #Civ:32-32 man g, #

.....#Hem:32-32 Per 5:2h1, #

.....#Anm:

2717 #Civ:55-77 barn og, #

.....#Hem:55-77 Dej 1,2:3, #

.....#Anm:

2728 #Civ:33-53 barn og, 57-60 man og, 61-62 man g, 63-75 man g, #

.....#Hem:33-53 Seg 4:2, 57-75 Seg 4:2, #

.....#Anm:57-66 matros,

2767 #Civ:31-37 barn og, #

.....#Hem:31-37 Tro 1:2,2, #

.....#Anm:

2776 #Civ:35-35 barn og, #

.....#Hem:35-35 Ing 3:2, #

.....#Anm:

2782 #Civ:35-37 barn og, 41-43 barn og, #

.....#Hem:35-37 Tro 1:5, 41-43 Tro 1:4, #

.....#Anm:

2824 #Civ:29-29 barn og, #

.....#Hem:29-29 Hal 5:2, #

.....#Anm:

2839 #Civ:26-37 man ?, #

.....#Hem:26-37 Hov 3:1, #

.....#Anm:

2850 #Civ:19-25 barn og, #

.....#Hem:19-25 Ing 3:4, #

.....#Anm:

2875 #Civ:34-37 barn og, #

.....#Hem:34-37 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:

2888 #Civ:30-30 barn og, 31-37 man ?, #

.....#Hem:30-37 Per 3:2, #

.....#Anm:

2891 #Civ:40-40 barn og, #

.....#Hem:40-40 Per 3:2Ry, #

.....#Anm:

2892 #Civ:19-19 man g, 24-30 man ?, #

.....#Hem:19-30 Per 3:2, #

.....#Anm:

2901 #Civ:30-36 kvin ?, #

.....#Hem:30-36 Seg 4:1, #

.....#Anm:

2918 #Civ:35-40 kvin ä, #

.....#Hem:35-40 Sve 3:3h1, #

.....#Anm:

2936 #Civ:35-38 barn og, #

.....#Hem:35-38 Hil 1:1, #

.....#Anm:

2952 #Civ:19-19 barn og, #

.....#Hem:19-19 Vrå 1:1, #

.....#Anm:

2956 #Civ:31-32 barn og, 33-33 man ?, #

.....#Hem:31-33 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:

2963 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Eng 1:1, #

.....#Anm:

2965 #Civ:45-53 barn og, 54-54 barn og, #

.....#Hem:45-53 Eng 2,3:1, 54-54 Eng 4:2, #

.....#Anm:

2967 #Civ:74-75 kvin og, 76-95 kvin g, #

.....#Hem:74-95 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:

2979 #Civ:28-30 far g, #

.....#Hem:28-30 Per 1:1, #

.....#Anm:

2980 #Civ:30-30 kvin g, #

.....#Hem:30-30 Per 1:1, #

.....#Anm:

3020 #Civ:41-64 barn og, #

.....#Hem:41-62 Tin 1:1, 63-64 Per 1:1, #

.....#Anm:

3026 #Civ:26-44 barn og, 46-47 kvin g, 48-50 kvin g, 51-52 kvin g, 53-60 man g, #

.....#Hem:26-44 Hil 1:1, 46-47 Hov 3:2h1, 48-50 Hov 2:1h1, 51-52 Per 1:1h1, 53-60 Per 1:2h1, #

.....#Anm:53-58 barnmorska,

3039 #Civ:25-38 barn og, 39-63 kvin g, 64-74 mor ä, #

.....#Hem:25-38 Hil 2:1, 39-47 Dej 1:1, 48-74 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:

3049 #Civ:41-52 barn og, 53-56 barn og, 65-72 kvin og, #

.....#Hem:41-52 Pås 1:1, 53-56 Dej 1,2:1, 65-72 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:

3059 #Civ:35-39 kvin ?, #

.....#Hem:35-39 Skå 1:1, #

.....#Anm:

3069 #Civ:44-58 man g, #

.....#Hem:44-46 Dej 1:1h1, 47-47 Dej 1:2,2h3, 48-52 Dej 1,2:2,2h3, 53-58 Dej 1,2:2,3h3, #

.....#Anm:

3072 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:62-75 Tro 1:5t2, #

.....#Anm:

3078 #Civ:55-61 barn og, #

.....#Hem:55-61 Skr 1:2, #

.....#Anm:

3117 #Civ:42-63 kvin g, #

.....#Hem:42-63 Skr 1:2, #

.....#Anm:

3125 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:61-75 Dej 3,4:4,2, #

.....#Anm:

3133 #Civ:55-56 barn og, 57-72 barn og, 73-75 tjhj og, #

.....#Hem:55-56 Dej 3,4:4,3h1, 57-72 Seg 3:1h1, 73-75 Seg 3:1, #

.....#Anm:

3172 #Civ:57-63 barn og, 64-64 barn og, 64-64 barn og, 65-75 man og, #

.....#Hem:57-59 Per 1:2, 60-60 Dej 1,2:3, 61-63 Per 5:2, 64-75 Per 5:2t1, #

.....#Anm:65-70 sjöman,

3184 #Civ:36-37 kvin g, 38-39 kvin g, 40-42 kvin ä, 51-52 kvin g, 53-85 kvin g, #

.....#Hem:36-37 Tro 2:5, 38-42 Skå 1:1t1, 51-67 Dej 1,2:2,2, 70-80 Dej 1,2:3h1, 80-85 Pås 1:1, #

.....#Anm:64-67 styrman,

3185 #Civ:51-88 barn og, #

.....#Hem:51-88 Skr 1:1, #

.....#Anm:79-79 Styrman,

3201 #Civ:56-75 barn og, #

.....#Hem:56-60 Dej 1,2:2,3, 64-75 Seg 4:1,2t1, #

.....#Anm:

3228 #Civ:62-68 man g, #

.....#Hem:62-62 Eng 1:2, 63-63 Per 5:1h1, 64-68 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:63-63 arb karl,

3242 #Civ:65-80 barn og, #

.....#Hem:65-80 Dej 3,4:2,2, #

.....#Anm:

3255 #Civ:61-64 barn og, #

.....#Hem:61-62 Dej 1,2:2,2, 63-64 Tro 2:5, #

.....#Anm:

3266 #Civ:64-75 kvin g, #

.....#Hem:64-75 Ing 4:2, #

.....#Anm:

3269 #Civ:45-45 barn og, 46-75 barn og, #

.....#Hem:45-75 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

3272 #Civ:48-75 barn og, #

.....#Hem:48-75 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:67-68 Sjöman,

3293 #Civ:58-75 barn og, #

.....#Hem:58-75 Ing 5:2, #

.....#Anm:70-70 sjöman,

3295 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Ing 5:2, #

.....#Anm:

3308 #Civ:61-75 barn og, #

.....#Hem:61-75 Ing 5:1,2, #

.....#Anm:

3314 #Civ:47-47 kvin ä, #

.....#Hem:47-47 Ing 5:1, #

.....#Anm:

3319 #Civ:63-64 barn og, #

.....#Hem:63-64 Ing 5:1,3, #

.....#Anm:

3320 #Civ:65-75 barn og, #

.....#Hem:65-75 Ing 5:1,3, #

.....#Anm:

3321 #Civ:65-75 barn og, #

.....#Hem:65-75 Ing 5:1,3, #

.....#Anm:

3325 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Ing 3:3, #

.....#Anm:

3329 #Civ:37-58 barn og, #

.....#Hem:37-58 Ing 3:3h2, #

.....#Anm:68-68 lever 1868,

3335 #Civ:57-73 barn og, 74-75 tjhj og, #

.....#Hem:57-73 Seg 1,2:4t1, 74-75 Hov 3:1, #

.....#Anm:

3348 #Civ:25-51 barn og, 67-68 barn og, 69-75 man og, #

.....#Hem:25-46 Seg 6:1, 47-51 Seg 5,6:3, 67-68 Seg 5,6:4t1, 69-75 Seg 5,6:3, #

.....#Anm:67-68 sjöman, 75-75 anses död, -75,

3362 #Civ:57-75 man g, #

.....#Hem:57-75 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3394 #Civ:90-90 barn og, #

.....#Hem:90-90 Eng 1:1, #

.....#Anm:

3403 #Civ:60-65 barn og, #

.....#Hem:60-65 Hal 1,2:1, #

.....#Anm:

3410 #Civ:57-60 barn og, #

.....#Hem:57-60 Hal 1,2:3, #

.....#Anm:

3415 #Civ:64-75 barn og, #

.....#Hem:64-75 Seg 5,6:4t1, #

.....#Anm:

3445 #Civ:29-46 barn og, 57-57 kvin g, 58-61 kvin g, 62-75 kvin g, #

.....#Hem:29-44 Dej 3,4:4h1, 46-46 Dej 3,4:4,2h1, 57-57 Hal 1,2:2, 58-61 Hal 5:4t1, 62-75 Hal 5:5, #

.....#Anm:

3446 #Civ:57-57 barn og, 58-58 barn og, #

.....#Hem:57-57 Hal 1,2:2, 58-58 Hal 5:4t1, #

.....#Anm:

3451 #Civ:43-57 barn og, #

.....#Hem:43-57 Hag 3:3,2, #

.....#Anm:

3455 #Civ:62-63 barn og, #

.....#Hem:62-63 Seg 5,6:1, #

.....#Anm:

3456 #Civ:61-63 kvin g, #

.....#Hem:61-63 Seg 5,6:1, #

.....#Anm:

3475 #Civ:43-64 barn og, 65-72 man og, #

.....#Hem:43-72 Hal 3:1, #

.....#Anm:65-70 Sjöman,, 72-72 Drunknad (var?),

3477 #Civ:37-52 kvin g, 53-62 kvin g, 63-67 kvin ä, #

.....#Hem:37-67 Hal 3:2, #

.....#Anm:

3481 #Civ:64-75 barn og, #

.....#Hem:64-75 Seg 5,6:1, #

.....#Anm:

3492 #Civ:56-58 barn og, 59-76 barn og, #

.....#Hem:56-58 Hal 3:3, 59-62 Hal 3:4, 63-76 Hal 1,2:2,2, #

.....#Anm:76-76 drunknad vid NewYork,

3501 #Civ:43-45 barn og, 46-46 barn og, 47-51 barn og, 52-56 barn og, 66-67 kvin og, 68-71 kvin g, 72-75 kvin g, #

.....#Hem:43-45 Hag 3:2,3, 46-46 Hag 2:3, 47-56 Hag 1,2:5, 66-72 Hag 1,2:5, 72-75 Hal 3:4h2, #

.....#Anm:

3538 #Civ:59-59 barn og, #

.....#Hem:59-59 Hal 5:4t1, #

.....#Anm:

3540 #Civ:67-75 barn og, #

.....#Hem:67-75 Hal 5:5, #

.....#Anm:

3541 #Civ:65-69 man og, 70-75 man g, #

.....#Hem:65-69 Seg 5,6:2h1, 70-72 Hil 2,3:4h2, 73-75 Seg 5,6:2h1, #

.....#Anm:65-70 sjöman,

3546 #Civ:64-75 barn og, #

.....#Hem:64-75 Seg 5,6:2, #

.....#Anm:

3547 #Civ:43-63 barn og, 64-75 kvin g, #

.....#Hem:43-47 Hil 2:2, 48-63 Hil 2,3:2, 64-75 Hal 4:3, #

.....#Anm:

3561 #Civ:66-75 barn og, #

.....#Hem:66-75 Hag 3:3,2, #

.....#Anm:

3564 #Civ:25-54 barn og, 55-69 kvin g, 70-75 kvin ä, #

.....#Hem:25-54 Hal 5:1, 55-75 Hag 3:3,4, #

.....#Anm:

3580 #Civ:57-75 barn og, #

.....#Hem:57-64 Hag 3:2,2, 65-67 Hag 3:1, 72-73 Ing 3:1, #

.....#Anm:

3612 #Civ:61-63 barn og, 64-75 barn og, #

.....#Hem:61-63 Hag 3:2, 64-75 Hag 3:2t1, #

.....#Anm:

3645 #Civ:50-57 barn og, #

.....#Hem:50-57 Hag 1,2:3, #

.....#Anm:

3650 #Civ:42-43 barn og, 44-56 barn og, 62-75 barn og, #

.....#Hem:42-43 Per 2,3:5, 44-56 Eng 6:1, 62-75 Eng 6:1, #

.....#Anm:62-70 Sjöman,

3665 #Civ:42-44 barn og, 56-56 barn og, 57-61 barn og, 62-68 man g, #

.....#Hem:42-44 Hov 2:1h1, 45-46 Per 1:1,2, 47-50 Per 1:1h1, 56-56 Per 1:2, 57-61 Hov 2:1h3, 62-62 Ing 3:3, 63-67 Eng 6:1, 68-68 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:62-70 Smed,

3666 #Civ:61-61 kvin ?, 62-68 kvin g, #

.....#Hem:61-61 Per 1:1, 62-62 Ing 3:3, 63-67 Eng 6:1, 68-68 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:61-61 barnmorska,

3667 #Civ:61-61 barn og, 62-68 barn og, #

.....#Hem:61-61 Per 1:1, 62-62 Ing 3:3, 63-67 Eng 6:1, 68-68 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

3668 #Civ:61-61 barn og, 62-68 barn og, #

.....#Hem:61-61 Per 1:1, 62-62 Ing 3:3, 63-67 Eng 6:1, 68-68 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

3671 #Civ:65-68 barn og, #

.....#Hem:65-67 Eng 6:1, 68-68 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

3679 #Civ:25-39 barn og, 40-44 tjhj og, 45-59 man g, 60-75 man g, #

.....#Hem:25-39 Eng 4:2, 40-75 Eng 5:1, #

.....#Anm:

3682 #Civ:61-75 barn og, #

.....#Hem:61-75 Eng 5:1, #

.....#Anm:

3718 #Civ:47-49 barn og, #

.....#Hem:47-49 Eng 5:2, #

.....#Anm:

3720 #Civ:64-88 kvin g, #

.....#Hem:64-88 Eng 1:1, #

.....#Anm:

3721 #Civ:55-59 man og, #

.....#Hem:55-59 Eng 1:1, #

.....#Anm:55-59 Fattighjon,

3734 #Civ:53-54 barn og, 55-56 barn og, 63-80 barn og, #

.....#Hem:53-54 Eng 4:2, 55-56 Per 2,3:4h1, 63-80 Eng 2,3:1h2, #

.....#Anm:

3749 #Civ:47-60 barn og, 61-66 barn og, #

.....#Hem:47-51 Eng 4:1, 52-66 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:

3756 #Civ:48-51 barn og, 60-62 kvin g, #

.....#Hem:48-51 Eng 4:1, 60-62 Tro 2:1, #

.....#Anm:

3757 #Civ:48-50 barn og, #

.....#Hem:48-50 Eng 4:1, #

.....#Anm:

3758 #Civ:48-51 barn og, 60-62 barn og, #

.....#Hem:48-51 Eng 4:1, 60-62 Tro 2:1, #

.....#Anm:

3760 #Civ:48-51 barn og, 60-62 barn og, #

.....#Hem:48-51 Eng 4:1, 60-62 Tro 2:1, #

.....#Anm:

3776 #Civ:56-71 barn og, 72-76 kvin g, #

.....#Hem:56-59 Ola 1:2, 65-70 Eng 4:1, 71-76 Eng 4:2, #

.....#Anm:87-87 data från gravsten,

3778 #Civ:56-75 barn og, #

.....#Hem:56-59 Ola 1:2, 65-75 Eng 4:1, #

.....#Anm:

3792 #Civ:46-47 barn og, #

.....#Hem:46-47 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

3794 #Civ:46-47 barn og, #

.....#Hem:46-47 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

3797 #Civ:57-71 barn og, 72-75 tjhj og, #

.....#Hem:57-71 Seg 1,2:3h1, 72-75 Hov 3:1, #

.....#Anm:

3801 #Civ:53-53 barn og, #

.....#Hem:53-53 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

3805 #Civ:52-56 barn og, #

.....#Hem:52-56 Eng 2,3:1t1, #

.....#Anm:

3807 #Civ:37-50 barn og, 52-53 barn og, 54-54 barn og, 68-75 man og, #

.....#Hem:37-46 Per 1:2h3, 47-50 Per 2,3:3h1, 52-54 Eng 2,3:1t2, 67-67 Eng 1:3t1, 68-68 Eng 2,3:1t2, 69-75 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:67-70 Sjöman, vistelse okänd -70,

3815 #Civ:52-58 barn og, 70-70 man g, #

.....#Hem:52-58 Eng 2,3:1t4, 70-70 Eng 2,3:1t4, #

.....#Anm:

3823 #Civ:58-63 barn og, 64-64 barn og, 65-67 barn og, #

.....#Hem:58-64 Eng 2,3:1, 65-67 Eng 1:1, #

.....#Anm:

3832 #Civ:25-32 barn og, 51-52 tjhj og, 53-75 kvin g, #

.....#Hem:25-32 Seg 6:2h1, 51-75 Seg 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3833 #Civ:54-56 man g, 57-75 man g, #

.....#Hem:54-56 Skå 1:1, 57-75 Eng 2,3:1t6, #

.....#Anm:57-70 Arbetskarl,

3839 #Civ:44-59 man g, 61-74 man g, #

.....#Hem:44-59 Eng 5:2h1, 61-74 Eng 2,3:1t5, #

.....#Anm:44-70 Smed, Till H-borg -74, 59-59 häktad för stöld, 74-74 till Helsingborg -

3856 #Civ:48-59 barn og, 60-74 barn og, #

.....#Hem:48-59 Eng 5:2h1, 60-74 Eng 2,3:1t5, #

.....#Anm:74-74 g -74, till Helsingborg -74,

3861 #Civ:44-59 barn og, 61-67 barn og, #

.....#Hem:44-59 Eng 5:2h1, 61-67 Eng 2,3:1t5, #

.....#Anm:70-70 till Helsingborg -70,

3862 #Civ:49-59 barn og, 63-65 barn og, 66-75 man og, #

.....#Hem:49-59 Eng 5:2h1, 63-65 Eng 2,3:1t5, 66-75 Eng 2,3:1t6, #

.....#Anm:76-76 till Helsingborg -76, 66-70 Sjöman,

3879 #Civ:64-82 barn og, #

.....#Hem:64-82 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

3903 #Civ:51-65 barn og, 67-75 man og, #

.....#Hem:51-65 Eng 1:2, 67-67 Eng 1:2, 68-75 Eng 5:3h1, #

.....#Anm:68-70 smed,

3904 #Civ:43-49 barn og, #

.....#Hem:43-49 Eng 1:2, #

.....#Anm:

3929 #Civ:61-61 barn og, #

.....#Hem:61-61 Eng 1:1, #

.....#Anm:

3937 #Civ:55-83 barn og, 84-84 kvin g, #

.....#Hem:55-84 Eng 1:3, #

.....#Anm:79-79 till Herslöv -79, 84-84 till Båstad -84 g m L P Peterson i Båstad,

3938 #Civ:51-88 man g, #

.....#Hem:51-88 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:

3943 #Civ:60-77 barn og, #

.....#Hem:60-77 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:77-77 föll överbord fr. skeppet Levapt(?) under segling i Norsjön till Grimsby,

3953 #Civ:48-79 barn og, #

.....#Hem:48-79 Eng 1:3h2, #

.....#Anm:

3964 #Civ:35-37 barn og, 43-44 barn og, #

.....#Hem:35-36 Eng 6:1h1, 37-37 Per 2,3:4h1, 43-44 Eng 1:3h2, #

.....#Anm:

3973 #Civ:47-52 barn og, #

.....#Hem:47-51 Eng 4:1, 52-52 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:

3987 #Civ:40-41 man g, 42-47 man g, #

.....#Hem:40-41 Eng 1:2, 42-47 Pås 1:1, #

.....#Anm:40-47 Smed,

3989 #Civ:51-66 barn og, 67-75 barn og, #

.....#Hem:51-66 Eng 1:2, 67-67 Eng 1:1,2, 68-75 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:

4000 #Civ:51-85 man g, #

.....#Hem:51-85 Eng 1:2,2, #

.....#Anm:

4017 #Civ:53-75 man g, #

.....#Hem:53-75 Seg 4:2t1, #

.....#Anm:

4019 #Civ:67-67 barn u, #

.....#Hem:67-67 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

4026 #Civ:43-80 barn og, #

.....#Hem:43-47 Hil 3:2, 48-68 Hil 2,3:4, 69-80 Hil 2,3:5, #

.....#Anm:

4030 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:62-70 Hil 1:1, 71-72 Per 2,3:4,3h1, 73-75 Hil 2,3:3,2h2, #

.....#Anm:

4036 #Civ:42-60 kvin g, 61-67 kvin ä, #

.....#Hem:42-53 Hil 1:2h2, 54-67 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

4040 #Civ:33-52 tjhj og, 53-71 kvin g, 72-75 kvin ä, #

.....#Hem:33-75 Hil 1:2, #

.....#Anm:

4057 #Civ:49-73 barn og, 74-74 kvin g, 75-76 kvin g, #

.....#Hem:49-73 Hil 2,3:4, 74-74 Hov 3:2h3, 75-76 Eng 2,3:1t6, #

.....#Anm:

4058 #Civ:56-73 barn og, 74-74 kvin g, #

.....#Hem:56-74 Hil 2,3:4, #

.....#Anm:74-74 g -74 i Båstad,

4061 #Civ:55-75 barn og, #

.....#Hem:55-75 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:69-70 Sjöman,

4063 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-75 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

4067 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:62-75 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

4075 #Civ:64-64 kvin g, #

.....#Hem:64-64 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

4098 #Civ:49-60 barn og, 63-72 barn og, #

.....#Hem:49-72 Hov 2:1, #

.....#Anm:63-72 Sjöman, Am -72,

4100 #Civ:49-70 barn og, #

.....#Hem:49-70 Hov 2:1, #

.....#Anm:70-70 till Am -70,

4103 #Civ:57-57 barn og, #

.....#Hem:57-57 Per 2,3:4h1, #

.....#Anm:

4109 #Civ:57-57 barn og, #

.....#Hem:57-57 Per 2,3:4h1, #

.....#Anm:

4121 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-64 Hov 1:1, 65-67 Per 2,3:4, 68-75 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:

4145 #Civ:54-54 barn og, 55-55 barn og, 56-57 barn og, #

.....#Hem:54-54 Sve 1,2:2, 55-55 Per 2,3:5t1, 56-57 Hov 2:1h4, #

.....#Anm:

4170 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Hov 2:1h1, #

.....#Anm:

4179 #Civ:42-44 man ?, #

.....#Hem:42-44 Eng 5:1,2, #

.....#Anm:

4185 #Civ:68-75 man g, #

.....#Hem:68-75 Per 5:2, #

.....#Anm:70-70 Idkar handel m fotogen,

4211 #Civ:54-54 tjhj og, #

.....#Hem:54-54 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:

4224 #Civ:61-75 barn og, #

.....#Hem:61-75 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:

4226 #Civ:51-54 barn og, #

.....#Hem:51-54 Per 5:3h1, #

.....#Anm:

4229 #Civ:24-50 barn og, 51-52 kvin g, 53-55 kvin ä, 56-75 kvin ä, #

.....#Hem:24-50 Vka x:y, 51-75 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:

4248 #Civ:56-56 barn og, #

.....#Hem:56-56 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:

4249 #Civ:51-51 barn og, #

.....#Hem:51-51 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:

4255 #Civ:62-62 barn og, #

.....#Hem:62-62 Per 5:2, #

.....#Anm:

4292 #Civ:58-59 barn og, 60-60 barn og, #

.....#Hem:58-59 Eng 4:2, 60-60 Ola 1:1, #

.....#Anm:

4311 #Civ:61-62 barn og, #

.....#Hem:61-62 Per 5:2, #

.....#Anm:

4331 #Civ:57-75 barn og, #

.....#Hem:57-75 Ola 1:3,2, #

.....#Anm:

4346 #Civ:66-67 barn og, #

.....#Hem:66-67 Ola 1:3,2, #

.....#Anm:

4347 #Civ:68-75 man g, #

.....#Hem:68-71 Ola 1:3,2, 72-75 Seg 1,2:2, #

.....#Anm:

4376 #Civ:55-55 barn og, #

.....#Hem:55-55 Per 1:2, #

.....#Anm:

4382 #Civ:50-50 barn og, 51-51 barn og, 56-62 barn og, 63-65 barn og, 68-75 barn og, #

.....#Hem:50-50 Per 5:2, 51-51 Per 5:2, 56-62 Per 5:2, 63-65 Per 5:2h1, 68-75 Per 5:2h1, #

.....#Anm:

4383 #Civ:43-50 barn og, 51-51 barn og, 56-58 barn og, #

.....#Hem:43-51 Per 5:2, 56-58 Per 5:2, #

.....#Anm:

4396 #Civ:61-61 man g, #

.....#Hem:61-61 Per 1:2, #

.....#Anm:61-61 arb karl,

4411 #Civ:68-68 man og, 69-75 man g, #

.....#Hem:68-75 Per 1:3h1, #

.....#Anm:68-70 skomakare, 72-74 i Am -72 till -74,

4415 #Civ:65-75 kvin g, #

.....#Hem:65-75 Per 2,3:5, #

.....#Anm:

4425 #Civ:66-75 kvin g, #

.....#Hem:66-75 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:

4431 #Civ:45-45 barn og, 46-66 barn og, 67-69 kvin og, #

.....#Hem:45-45 Per 2,3:4, 46-66 Per 2,3:4,2, 67-69 Per 2,3:4,2h2, #

.....#Anm:

4432 #Civ:45-45 barn og, 46-66 barn og, 67-75 kvin og, #

.....#Hem:45-45 Per 2,3:4, 46-66 Per 2,3:4,2, 67-70 Per 2,3:4,2h2, 71-73 Per 2,3:4,2h1, 73-75 Per 2,3:3, #

.....#Anm:

4438 #Civ:55-63 barn og, #

.....#Hem:55-62 Per 5:2h1, 63-63 Per 2,3:4,2h2, #

.....#Anm:

4439 #Civ:41-41 kvin g, 42-42 kvin g, 43-55 kvin g, 56-75 kvin g, #

.....#Hem:41-41 Skå 1:1t1, 42-42 Hil 1:2h1, 43-47 Dej 1:2,2, 48-48 Dej 1,2:2,2, 49-52 Dej 1,2:2,2h4, 53-55 Dej 1,2:2,3, 56-56 Hal 5:4t1, 57-64 Seg 1,2:2, 65-75 Hal 1,2:2,2, #

.....#Anm:

4453 #Civ:46-68 barn og, 69-75 man g, #

.....#Hem:46-75 Per 5:1, #

.....#Anm:

4477 #Civ:63-70 barn og, #

.....#Hem:63-70 Per 2,3:2t1, #

.....#Anm:

4492 #Civ:68-88 barn og, #

.....#Hem:68-88 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:

4493 #Civ:69-88 barn og, #

.....#Hem:69-88 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

4511 #Civ:68-70 man og, #

.....#Hem:68-70 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:68-70 skomakare, till Torekov -70,

4512 #Civ:69-69 barn og, #

.....#Hem:69-69 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:69-69 smed,

4521 #Civ:68-75 barn og, #

.....#Hem:68-75 Per 2,3:4,2h3, #

.....#Anm:74-74 till V Ka -74,

4526 #Civ:44-65 barn og, 67-73 kvin g, #

.....#Hem:44-65 Per 2,3:3, 67-73 Per 2,3:4,2h1, #

.....#Anm:73-73 till Am -73,

4536 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Eng 2,3:1t4, #

.....#Anm:

4544 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Hal 4:1, #

.....#Anm:

4549 #Civ:68-75 barn og, #

.....#Hem:68-75 Hal 5:5, #

.....#Anm:

4551 #Civ:68-75 barn og, #

.....#Hem:68-75 Hov 1:1h1, #

.....#Anm:

4558 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Ing 3:2,2, #

.....#Anm:

4562 #Civ:66-75 barn og, #

.....#Hem:66-75 Ing 4:2, #

.....#Anm:

4563 #Civ:68-75 barn og, #

.....#Hem:68-75 Ing 5:1,3, #

.....#Anm:

4566 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Ola 2:1, #

.....#Anm:

4571 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Per 2,3:3, #

.....#Anm:

4582 #Civ:68-72 barn og, #

.....#Hem:68-72 Seg 1,2:2,2, #

.....#Anm:72-72 till Raus -72,

4585 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Seg 5,6:1,2, #

.....#Anm:

4598 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Hag 3:2,3, #

.....#Anm:

4601 #Civ:74-75 barn og, #

.....#Hem:74-75 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

4602 #Civ:18-32 man g, 33-59 man ä, #

.....#Hem:18-59 Tor x:y, #

.....#Anm:

4606 #Civ:75-95 barn og, #

.....#Hem:75-95 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:

4620 #Civ:73-76 kvin g, #

.....#Hem:73-74 Ola 2:1, 75-76 Eng 1:1, #

.....#Anm:76-76 till Torekov -76,

4628 #Civ:73-88 barn og, #

.....#Hem:73-88 Eng 1:2, #

.....#Anm:

4629 #Civ:73-77 barn og, #

.....#Hem:73-77 Eng 1:2, #

.....#Anm:

4630 #Civ:73-88 barn og, #

.....#Hem:73-88 Eng 1:2, #

.....#Anm:

4637 #Civ:73-73 barn og, #

.....#Hem:73-73 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

4638 #Civ:73-75 barn og, #

.....#Hem:73-75 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

4640 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Eng 5:1, #

.....#Anm:

4643 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:

4647 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Eng 5:3h1, #

.....#Anm:

4649 #Civ:71-75 barn og, #

.....#Hem:71-71 Ing 4:1,2, 72-75 Eng 6:1h2, #

.....#Anm:

4650 #Civ:71-77 barn og, #

.....#Hem:71-71 Ing 4:1,2, 72-77 Eng 6:1h2, #

.....#Anm:

4651 #Civ:71-77 barn og, #

.....#Hem:71-71 Ing 4:1,2, 72-77 Eng 6:1h2, #

.....#Anm:

4656 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-72 Eng 6:1h3, 73-75 Sve 3:3h2, #

.....#Anm:

4662 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Hal 1,2:5, #

.....#Anm:

4663 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Hal 4:1, #

.....#Anm:

4679 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Hag 1,2:2, #

.....#Anm:

4699 #Civ:73-75 barn og, #

.....#Hem:73-74 Ing 3:2,2, 74-75 Skå 1:1, #

.....#Anm:

4710 #Civ:74-75 barn og, #

.....#Hem:74-74 Ola 1:3,2, 75-75 Eng 2,3:1t4, #

.....#Anm:

4711 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Ola 1:3t1, #

.....#Anm:

4717 #Civ:76-76 barn g, #

.....#Hem:76-76 Per 2,3:3h1, #

.....#Anm:

4727 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Per 2,3:6, #

.....#Anm:

4729 #Civ:74-75 barn og, #

.....#Hem:74-75 Per 4:1t1, #

.....#Anm:

4732 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Per 5:2, #

.....#Anm:

4735 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Per 5:2h1, #

.....#Anm:

4761 #Civ:72-75 man g, #

.....#Hem:72-73 Ola 1:3,1, 74-75 Tin 1:2, #

.....#Anm:

4767 #Civ:73-88 barn og, #

.....#Hem:73-73 Ola 1:3,1, 74-88 Tin 1:2, #

.....#Anm:

4768 #Civ:75-88 barn og, #

.....#Hem:75-88 Tin 1:2, #

.....#Anm:

4770 #Civ:70-84 barn og, #

.....#Hem:70-71 Ola 1:3,3, 71-84 Tin 1:2h1, #

.....#Anm:84-84 till Amerika -84,

4771 #Civ:70-95 barn og, #

.....#Hem:70-71 Ola 1:3,3, 71-95 Tin 1:2h1, #

.....#Anm:

4780 #Civ:76-76 barn og, #

.....#Hem:76-76 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:

4782 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Per 2,3:4,3h1, #

.....#Anm:

4787 #Civ:55-55 barn og, #

.....#Hem:55-55 Per 5:2, #

.....#Anm:

4789 #Civ:59-60 barn og, #

.....#Hem:59-60 Per 5:2, #

.....#Anm:

4792 #Civ:66-68 barn og, #

.....#Hem:66-68 Seg 4:2t1, #

.....#Anm:

4803 #Civ:75-95 barn og, #

.....#Hem:75-91 Ola 1:1, 91-95 Tin 1:1, #

.....#Anm:

4804 #Civ:80-95 man g, #

.....#Hem:80-91 Tin 1:1, 91-95 Per 5:1, #

.....#Anm:

4831 #Civ:85-89 barn og, #

.....#Hem:85-89 Dej 3,4:3,2h1, #

.....#Anm:

4846 #Civ:82-84 kvin g, #

.....#Hem:82-84 Dej 1,2:4, #

.....#Anm:

4847 #Civ:83-84 barn og, #

.....#Hem:83-84 Dej 1,2:4, #

.....#Anm:

4856 #Civ:95-95 barn og, #

.....#Hem:95-95 Dej 3,4:4, #

.....#Anm:

4860 #Civ:91-95 barn og, #

.....#Hem:91-95 Dej 1,2:5, #

.....#Anm:

4865 #Civ:90-92 barn og, #

.....#Hem:90-92 Dej 1,2:4, #

.....#Anm:

4873 #Civ:83-83 barn og, #

.....#Hem:83-83 Eng 2,3:1h4, #

.....#Anm:

4878 #Civ:84-88 barn og, #

.....#Hem:84-88 Eng 2,3:1h5, #

.....#Anm:

4879 #Civ:86-88 barn og, #

.....#Hem:86-88 Eng 2,3:1h5, #

.....#Anm: