Lista 6

 Lista 6

Posterna på denna lista består av: ID nr, Förnamn, Patronym, Tillnamn, Föddatum, Födort, Döddatum, Dödort, Barn till par och Ingår i par. Skiljetecken mellan posterna är #

Tecknet < efter årtal betyder före detta årtal, c betyder cirka och B efter dödsdatum att bouppteckning finns på LLa.

ID nr 3699 #F:Kjersti #P:Per #T: #Föd:1813*24/1 #Föo:Dejarp # Död:1885+18/12 #Döo:Engalag #Btp:622 #I par: 922

ID nr 2121 #F:Kjersti #P:Per #T: #Föd:1814*12/4 #Föo:Segeltorp # Död:1855< #Döo: #Btp:554 #I par:

ID nr 1388 #F:Kjersti #P:Per #T: #Föd:1816? #Föo:Ingelstorp # Död:1819? #Döo: #Btp:414 #I par:

ID nr 3723 #F:Kjersti #P:Per #T: #Föd:1819*1/5 #Föo:Ingelstorp # Död:1893+6/6 #Döo:Engalag #Btp:414 #I par: 930

ID nr 2652 #F:Kjersti #P:Per #T: #Föd:1832*2/8 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:906 #I par: 1210 1254

ID nr 3542 #F:Kjersti #P:Per #T: #Föd:1837*23/7 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:822 #I par:

ID nr 2084 #F:Kjersti #P:Per #T:Bränning/M #Föd:1812*8/5 #Föo:Segeltorp # Död:1882+7/11 #Döo:Perstorp #Btp:515 #I par: 999

ID nr 1818 #F:Kjersti #P:Per #T:Hofw/F #Föd:1794*18/9 #Föo:Troentorp # Död:1825+8/11 #Döo:Svenstad,VKa #Btp:385 #I par:

ID nr 1763 #F:Kjersti #P:Per #T:Olsson #Föd:1797*27/12 #Föo:Perstorp # Död:1879+14/6 #Döo:Svenstorp #Btp:485 #I par: 645

ID nr 1300 #F:Kjersti #P:Petter #T:Aulén #Föd:1769< #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:127 #I par:

ID nr 3518 #F:Kjersti #P:Pål #T: #Föd:1769*17/5 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2415 #F:Kjersti #P:Pål #T: #Föd:1773*?/? #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:349 #I par: 626

ID nr 1494 #F:Kjersti #P:Pål #T: #Föd:1773*30/9 #Föo:Faritslöv # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 433

ID nr 3685 #F:Kjersti #P:Pål #T: #Föd:1805*29/9 #Föo:Svenstad # Död:1877+16/5 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 920

ID nr 4251 #F:Kjersti #P:Pål #T: #Föd:1813*16/9 #Föo:Ingelstorp # Död:1870+7/3B #Döo:Kärragård #Btp:849 #I par: 1016

ID nr 4296 #F:Kjersti #P:Pål #T: #Föd:1813*28/2 #Föo:Segeltorp # Död:1851+24/4B #Döo:Olastorp #Btp:565 #I par: 1035

ID nr 2948 #F:Kjersti #P:Rasmus #T: #Föd:1719< #Föo:Troentorp? # Död: #Döo: #Btp:1145 #I par:

ID nr 275 #F:Kjersti #P:Rasmus #T: #Föd:1734c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:116 #I par:

ID nr 2080 #F:Kjersti #P:Rasmus #T: #Föd:1764*23/4 #Föo:Glimminge # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 548

ID nr 717 #F:Kjersti #P:Rasmus #T:"Ÿnka" #Föd:1733*?/? #Föo:Perstorp # Död:1812c #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par:

ID nr 2290 #F:Kjersti #P:Staffan #T: #Föd:1775c #Föo:Glimminge # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 598

ID nr 128 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 52

ID nr 460 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1750< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:84 #I par:

ID nr 920 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1752c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:1023 #I par:

ID nr 1106 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1757*14/8 #Föo:Dejarp # Död:1822+15/4 #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 316

ID nr 1133 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1762*19/12 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:143 #I par: 323

ID nr 980 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1766< #Föo:Haga # Död:död ung #Döo:Haga #Btp:154 #I par:

ID nr 874 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1766< #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:42 #I par:

ID nr 1797 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1784*?/? #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:491 #I par:

ID nr 1824 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1792*10/11 #Föo:Elestorp # Död:1876+24/7 #Döo:Hillarp #Btp:392 #I par: 495

ID nr 2714 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1792c #Föo:? # Död:1841+23/3B #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 703

ID nr 738 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1793*24/2 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:247 #I par:

ID nr 2231 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1805*1/11 #Föo:Troentorp # Död:1879+14/10 #Döo:Troentorp #Btp:581 #I par: 1108

ID nr 2616 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1829*7/5 #Föo:Hallavara # Död:1898+12/2 #Döo:Hallavara #Btp:529 #I par:

ID nr 4235 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1830*11/9 #Föo:Svenstad V Ka # Död: #Döo: #Btp:971 #I par:

ID nr 4238 #F:Kjersti #P:Sven #T: #Föd:1837c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:32 #I par:

ID nr 826 #F:Kjersti #P:Troed #T: #Föd:1757*19/6 #Föo:Svenstorp # Död:1847? #Döo:Svenstorp #Btp:141 #I par:

ID nr 1032 #F:Kjersti #P:Troed #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:219 #I par:

ID nr 1401 #F:Kjersti #P:Åke #T: #Föd:1752*?/? #Föo:Hillarp # Död:1813+24/5 #Döo:Engalag #Btp:96 #I par: 312 514

ID nr 1314 #F:Kjersti #P:Åke #T: #Föd:1773*?/? #Föo:Troentorp # Död:1808+21/12 #Döo:Troentorp #Btp:271 #I par:

ID nr 1504 #F:Kjersti #P:Åke #T: #Föd:1793*6/10 #Föo:Ingelstorp # Död:1832+8/11B #Döo:Ingelstorp #Btp:435 #I par: 437

ID nr 1430 #F:Kjersti #P:Åke #T: #Föd:1808c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:420 #I par:

ID nr 633 #F:Kjerstina #P:Nils #T: #Föd:1753c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:106 #I par:

ID nr 2679 #F:Kjerstina #P:Nils #T:Palm/F #Föd:1824*15/5 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:695 #I par:

ID nr 363 #F:Kjerstina #P:Per #T: #Föd:1735c #Föo:Kärragård # Död:1769c #Döo:Ingelstorp #Btp:82 #I par: 147

ID nr 1993 #F:Kjerstina #P:Per #T: #Föd:1755c #Föo:Hallavara # Död:1776c #Döo:Hallavara #Btp:153 #I par:

ID nr 714 #F:Kjertin #P:Jöns #T: #Föd:1781< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 248

ID nr 4875 #F:Klara Justina #P:Patrik #T: #Föd:1883*17/9 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1256 #I par:

ID nr 4059 #F:Kristen #P:Jöns #T: #Föd:1821*?/? #Föo:Vantinge # Död:1891+9/1 #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 992

ID nr 3343 #F:Kristen #P:Petter #T:Aulen #Föd:1766< #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:127 #I par:

ID nr 2364 #F:Kristen #P:Troed #T:Pålson #Föd:1823c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:595 #I par:

ID nr 98 #F:Kristensa #P: #T:Per/M #Föd:1713*?/? #Föo:? # Död:1792c #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 38

ID nr 232 #F:Kristensa #P: #T:Per/M #Föd:1725*?/? #Föo:? # Död:1798+1/2 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 102

ID nr 2834 #F:Kristensa #P:Nils #T: #Föd:1729< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1159 #I par:

ID nr 396 #F:Kristensa #P:Nils #T: #Föd:1738*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 158

ID nr 1045 #F:Kristensa #P:Nils #T: #Föd:1758*26/11 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:1 #I par: 286

ID nr 3252 #F:Kristensa #P:Per #T: #Föd:1800*1/5 #Föo:Dejarp # Död:1868+1/6B #Döo: #Btp:407 #I par: 830

ID nr 2337 #F:Kristian #P: #T:Håkansson #Föd:1796c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1129 #I par:

ID nr 2013 #F:Kristian #P:Axel #T: #Föd:1798* #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:732 #I par:

ID nr 3655 #F:Kristian #P:Johan #T: #Föd:1837*6/11 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:650 #I par: 914

ID nr 2844 #F:Kristian #P:Jonas #T: #Föd:1849c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:767 #I par:

ID nr 1273 #F:Kristian #P:Jonas #T:Brenning/F #Föd:1777c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:371 #I par:

ID nr 2771 #F:Kristian #P:Jöns #T: #Föd:1858*26/8 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:768 #I par:

ID nr 4350 #F:Kristian #P:Jöns #T:Bank #Föd:1835*13/8 #Föo:Arild # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1050

ID nr 4483 #F:Kristian #P:Nils #T: #Föd:1840c #Föo:Segeltorp # Död:1859< #Döo: #Btp:469 #I par:

ID nr 3793 #F:Kristian #P:Ola #T: #Föd:1844c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:942 #I par:

ID nr 1848 #F:Kristian #P:Ols #T: #Föd:1825*26/11 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:499 #I par:

ID nr 4447 #F:Kristian #P:Peter #T: #Föd:1830c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1070

ID nr 1341 #F:Kristian #P:Peter #T:Geting #Föd:1786*?/? #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:404 #I par:

ID nr 3875 #F:Kristian #P:Petter #T:Martell #Föd:1830*29/9 #Föo:V Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 960

ID nr 2042 #F:Kristian #P:Pål #T: #Föd:1794c #Föo:Olastorp # Död:1845< #Döo: #Btp:233 #I par:

ID nr 3414 #F:Kristian #P:Pål #T: #Föd:1849*2/3 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:1151 #I par:

ID nr 119 #F:Kristier #P:Axel #T: #Föd:1722*?/? #Föo:Olastorp # Död:1802cB #Döo:Olastorp #Btp:48 #I par: 111 353

ID nr 2333 #F:Kristina #P: #T:Arsenius #Föd:1762*?/? #Föo:Lund # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 607

ID nr 1122 #F:Kristina #P: #T:Kaiser #Föd:1742*?/? #Föo:? # Död:1794+6/1 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 320

ID nr 1775 #F:Kristina #P: #T:Kullberg #Föd:1785*25/8 #Föo:Strö # Död: #Döo: #Btp:1125 #I par:

ID nr 3732 #F:Kristina #P: #T:Kullenberg #Föd:1820*19/11 #Föo:Torekov # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 932

ID nr 4013 #F:Kristina #P: #T:Pål/M #Föd:1834c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 981

ID nr 3737 #F:Kristina #P: #T:Öhman #Föd:1777c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4429 #F:Kristina #P:Anders #T: #Föd:1828c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1067 #I par:

ID nr 2580 #F:Kristina #P:Anders #T: #Föd:1847*6/3 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:776 #I par: 1226

ID nr 4294 #F:Kristina #P:Axel #T:Petersson #Föd:1847*8/3 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1035 #I par: 1037

ID nr 2167 #F:Kristina #P:Bengt #T: #Föd:1823*17/11 #Föo:Segeltorp # Död:1845< #Döo: #Btp:566 #I par:

ID nr 4198 #F:Kristina #P:Bengt #T: #Föd:1846*14/8 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1015 #I par: 1019

ID nr 2188 #F:Kristina #P:Bengt #T: #Föd:1855*13/3 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1011 #I par:

ID nr 3177 #F:Kristina #P:Bengt #T: #Föd:1856*20/8 #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:713 #I par:

ID nr 3916 #F:Kristina #P:Ebbe #T: #Föd:1853*13/8 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:930 #I par:

ID nr 3876 #F:Kristina #P:Erik #T: #Föd:1836*31/3 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:663 #I par: 960

ID nr 3239 #F:Kristina #P:Erland #T: #Föd:1835*17/12 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:670 #I par: 827

ID nr 3944 #F:Kristina #P:Gunnar #T: #Föd:1865*7/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:967 #I par:

ID nr 701 #F:Kristina #P:Gunnar #T:Lindgren/F #Föd:1769*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:242 #I par: 354 630

ID nr 4029 #F:Kristina #P:Gustav #T: #Föd:1857*21/4 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:945 #I par:

ID nr 3859 #F:Kristina #P:Gustav #T:Nordström #Föd:1855*22/6 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:957 #I par:

ID nr 832 #F:Kristina #P:Hans #T: #Föd:1787< #Föo:? # Död:1787cB #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 1171

ID nr 3968 #F:Kristina #P:Hans #T: #Föd:1866*27/1 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:487 #I par:

ID nr 3038 #F:Kristina #P:JC #T:Pålsson #Föd:1841c #Föo:Ingelstorp # Död:1860+30/6B #Döo:Ingelstorp #Btp:661 #I par:

ID nr 1528 #F:Kristina #P:Johan #T: #Föd:1826*26/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:440 #I par:

ID nr 3604 #F:Kristina #P:Johan #T: #Föd:1854*12/3 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:903 #I par:

ID nr 233 #F:Kristina #P:Johan #T: #Föd:1867*9/3 #Föo:Hov sn # Död: #Döo: #Btp:965 #I par:

ID nr 3050 #F:Kristina #P:Johan #T:Svenson #Föd:1843*4/9 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:791 #I par: 747 1234

ID nr 3593 #F:Kristina #P:Johannes #T: #Föd:1845c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:901 #I par:

ID nr 2537 #F:Kristina #P:Johannes #T: #Föd:1858c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:782 #I par:

ID nr 4081 #F:Kristina #P:Johannes #T: #Föd:1864*9/8 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1017 #I par:

ID nr 4039 #F:Kristina #P:John #T: #Föd:1814*17/5 #Föo:Kollinge V Ka # Död:1872+21/2 #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 987

ID nr 3305 #F:Kristina #P:John #T: #Föd:1840c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:842 #I par:

ID nr 1217 #F:Kristina #P:Jonas #T: #Föd:1797c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 447

ID nr 4363 #F:Kristina #P:Josef #T: #Föd:1843*26/2 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:816 #I par:

ID nr 2605 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1826*12/1 #Föo:Boarp # Död: #Döo: #Btp:677 #I par:

ID nr 2665 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1830*6/3 #Föo:Olastorp # Död:1863< #Döo: #Btp:567 #I par:

ID nr 2656 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1839c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:716 #I par:

ID nr 3654 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1843c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:913 #I par:

ID nr 4440 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1845*5/8 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:196 #I par:

ID nr 3934 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1846*10/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:727 #I par: 1233

ID nr 3562 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1848c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:895 #I par:

ID nr 3332 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1850*12/5 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:846 #I par:

ID nr 2780 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1851*28/12 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:768 #I par:

ID nr 3420 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1852c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:865 #I par:

ID nr 3359 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1857*24/9 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:1137 #I par:

ID nr 2565 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1861c #Föo:Skåvarp # Död: #Döo: #Btp:991 #I par:

ID nr 1680 #F:Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1865*19/6 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:808 #I par:

ID nr 4327 #F:Kristina #P:Karl #T: #Föd:1849c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1094 #I par:

ID nr 3399 #F:Kristina #P:Kristoffer #T: #Föd:1849*21/11 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:861 #I par:

ID nr 2387 #F:Kristina #P:Lars #T: #Föd:1828*7/1 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:503 #I par:

ID nr 3083 #F:Kristina #P:Lars #T: #Föd:1829*14/3 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:586 #I par: 969

ID nr 3259 #F:Kristina #P:Lars #T: #Föd:1846c #Föo:Ingelstorp # Död:död späd #Döo: #Btp:611 #I par:

ID nr 3676 #F:Kristina #P:Magnus #T: #Föd:1862*29/5 #Föo:Eldsberga # Död: #Döo: #Btp:917 #I par:

ID nr 3906 #F:Kristina #P:Mårten #T: #Föd:1827*11/4 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:636 #I par:

ID nr 3687 #F:Kristina #P:Mårten #T: #Föd:1843*31/5 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:920 #I par: 1207

ID nr 261 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1730c #Föo:Perstorp # Död:1773+20/3 #Döo:Perstorp #Btp:758 #I par: 112

ID nr 2882 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1816*4/4 #Föo:V Ka # Död:1891+29/3 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 767

ID nr 4308 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1817*25/ #Föo:Olastorp # Död:1856+19/6B #Döo:Olastorp #Btp:543 #I par: 1038

ID nr 3118 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1818*23/4 #Föo:Grevie # Död:1881+10/4 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 804

ID nr 4178 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1824c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3624 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1829*23/9 #Föo:Pla.hus Ö Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 617

ID nr 2522 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1830*4/9 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:660 #I par:

ID nr 320 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1834c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:703 #I par:

ID nr 2735 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1835c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:544 #I par:

ID nr 3450 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1838*13/3 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:648 #I par: 871

ID nr 4485 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1840c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1077 #I par:

ID nr 2376 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1852c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:880 #I par:

ID nr 4470 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1855*16/6 #Föo:V Ka # Död: #Döo: #Btp:1075 #I par:

ID nr 2620 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1857*28/2 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:680 #I par:

ID nr 2639 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1859*24/2 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:773 #I par:

ID nr 3854 #F:Kristina #P:Nils #T: #Föd:1861c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:955 #I par:

ID nr 4072 #F:Kristina #P:Nils P #T: #Föd:1861*22/11 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:993 #I par:

ID nr 4131 #F:Kristina #P:Ola #T: #Föd:1837c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1004 #I par:

ID nr 3043 #F:Kristina #P:Ola #T: #Föd:1851*21/10 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:790 #I par:

ID nr 3535 #F:Kristina #P:Ola #T: #Föd:1858*4/1 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:904 #I par:

ID nr 4519 #F:Kristina #P:Ola #T: #Föd:1864*16/9 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1085 #I par:

ID nr 4868 #F:Kristina #P:Ola #T: #Föd:1883*8/7 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1252 #I par:

ID nr 4151 #F:Kristina #P:Olof #T:Lundberg #Föd:1843c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1009 #I par:

ID nr 2392 #F:Kristina #P:Ols #T: #Föd:1836*24/7 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:587 #I par:

ID nr 4435 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1812*10/7 #Föo:Varan # Död:1874+16/3 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 1096

ID nr 2763 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1827*2/7 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:585 #I par: 819

ID nr 2564 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1827*21/8 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:669 #I par:

ID nr 407 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1829c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:160 #I par:

ID nr 2501 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1831c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:614 #I par:

ID nr 3095 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1836*11/12 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:657 #I par: 1214

ID nr 4762 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1840*24/4 #Föo:Ö Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1228

ID nr 3216 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1843*9/10 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:681 #I par:

ID nr 3103 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1843c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:75 #I par:

ID nr 4528 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1844*6/1 #Föo:Segeltorp # Död:1889+13/7 #Döo:Segeltorp #Btp:249 #I par: 383

ID nr 3548 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1854*16/2 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:868 #I par:

ID nr 3156 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1855*25/8 #Föo:Dejarp # Död:1901+3/4 #Döo:På socknen #Btp:1014 #I par: 1239

ID nr 3529 #F:Kristina #P:Per #T: #Föd:1862*6/3 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:938 #I par:

ID nr 3440 #F:Kristina #P:Per #T:Boström #Föd:1846c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:883 #I par:

ID nr 3661 #F:Kristina #P:Peter #T: #Föd:1835*22/2 #Föo:Killeröd # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 609

ID nr 3221 #F:Kristina #P:Petter #T: #Föd:1849*22/2 #Föo:V Ka # Död: #Döo: #Btp:1072 #I par:

ID nr 1301 #F:Kristina #P:Petter #T:Aulén #Föd:1754c #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:127 #I par:

ID nr 3237 #F:Kristina #P:Pål #T: #Föd:1835*26/4 #Föo:El? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 825

ID nr 3336 #F:Kristina #P:Pål #T: #Föd:1839*4/12 #Föo:Svenstorp # Död:1891+29/10 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 848

ID nr 3569 #F:Kristina #P:Pål #T: #Föd:1846*24/1 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:1151 #I par:

ID nr 4408 #F:Kristina #P:Pål #T: #Föd:1855*4/2 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1026 #I par:

ID nr 4114 #F:Kristina #P:Pål #T:Pålsson #Föd:1831*21/8 #Föo:Hov # Död:1871+16/10 #Döo:Hov #Btp:1000 #I par: 1001

ID nr 3729 #F:Kristina #P:Samuel #T: #Föd:1847c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:931 #I par:

ID nr 2398 #F:Kristina #P:Sven #T: #Föd:1821*23/5 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:495 #I par:

ID nr 2155 #F:Kristina #P:Sven #T: #Föd:1828*7/6 #Föo:Segeltorp # Död:1899+18/6 #Döo:Segeltorp #Btp:639 #I par: 434

ID nr 2145 #F:Kristina #P:Sven #T: #Föd:1843*13/3 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1108 #I par: 1232

ID nr 3379 #F:Kristina #P:Sven #T: #Föd:1843*14/10 #Föo:Dejarp # Död:1895+1/10 #Döo:Engalag #Btp:803 #I par: 857

ID nr 4240 #F:Kristina #P:Sven #T: #Föd:1849*?/12 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1027 #I par:

ID nr 3630 #F:Kristina #P:Sven #T: #Föd:1853*24/3 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:909 #I par:

ID nr 3683 #F:Kristina #P:Sven #T: #Föd:1862*15/3 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:919 #I par:

ID nr 3845 #F:Kristina #P:Sven #T:Jönsson #Föd:1834*15/5 #Föo:Erikstorp # Död:1891+8/7 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 954

ID nr 4462 #F:Kristina #P:Sven #T:Nilsson #Föd:1842*16/9 #Föo:Hov # Död:1886+2/1 #Döo:Olastorp #Btp:1018 #I par: 697

ID nr 3959 #F:Kristina #P:Troed #T:Pålson #Föd:1820*28/9 #Föo:Engalag # Död:1892+11/9 #Döo:Svenstorp #Btp:595 #I par: 975

ID nr 1437 #F:Kristina Benedicta #P: #T:Åberg #Föd:1869*13/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:929 #I par:

ID nr 4881 #F:Kristina Lovisa #P:Måns #T: #Föd:1847*5/4 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1258

ID nr 2016 #F:Kristoffer #P:Axel #T: #Föd:1812*12/3 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:732 #I par:

ID nr 1926 #F:Kristoffer #P:Ebbe #T: #Föd:1815*15/10 #Föo:Segeltorp # Död:1873+17/7 #Döo:Segeltorp #Btp:519 #I par: 527

ID nr 1419 #F:Kristoffer #P:Emanuel #T:Nordström #Föd:1834c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:976 #I par:

ID nr 1733 #F:Kristoffer #P:Hans #T: #Föd:1817*25/8 #Föo:Hallavara # Död:1894+2/12 #Döo:Hallavara #Btp:479 #I par: 861

ID nr 3900 #F:Kristoffer #P:Jöns #T: #Föd:1810*4/11 #Föo:Nyled Båstad # Död:1884+19/4 #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 549 512

ID nr 3796 #F:Kristoffer #P:Karl #T: #Föd:1826c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2744 #F:Kristoffer #P:Kristoffer #T: #Föd:1822*24/9 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:486 #I par:

ID nr 2535 #F:Kristoffer #P:Lars #T:Bergström #Föd:1804*17/6 #Föo:Engelsbäck # Död:1872+2/6 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 572

ID nr 1711 #F:Kristoffer #P:Nils #T: #Föd:1783*15/12 #Föo:Haga # Död:1857+27/8B #Döo:Haga #Btp:402 #I par: 476

ID nr 1766 #F:Kristoffer #P:Ols #T: #Föd:1767*18/1 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:85 #I par: 486 881

ID nr 748 #F:Kristoffer #P:Per #T: #Föd:1760c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:187 #I par:

ID nr 2183 #F:Kristoffer #P:Per #T: #Föd:1800*1/9 #Föo:Olastorp # Död:1826+10/7B #Döo:Olastorp #Btp:569 #I par:

ID nr 1357 #F:Kristoffer #P:Pål #T: #Föd:1778*19/10 #Föo:Olastorp # Död:1860+25/5B #Döo:Vråen #Btp:233 #I par: 409

ID nr 2137 #F:Kristoffer #P:Sven #T: #Föd:1800*30/8 #Föo:Segeltorp # Död:1871+15/10 #Döo:Segeltorp #Btp:556 #I par:

ID nr 1147 #F:Kristopher #P:Troed #T: #Föd:1774*?/? #Föo:Ryshus # Död: #Döo: #Btp:219 #I par:

ID nr 486 #F:Lars #P: #T:From #Föd:1702c #Föo:? # Död:1767+11/1 #Döo:Skåvarp #Btp:0 #I par: 220

ID nr 3055 #F:Lars #P: #T:Hyppias #Föd:1816< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 269 #F:Lars #P: #T:Stranberg #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 68 115

ID nr 2811 #F:Lars #P:Anders #T: #Föd:1714c #Föo:Haga? # Död: #Döo: #Btp:1136 #I par:

ID nr 388 #F:Lars #P:Anders #T: #Föd:1735c #Föo:Vråen # Död:1776+6/4B #Döo:Vråen #Btp:72 #I par: 216

ID nr 2261 #F:Lars #P:Anders #T: #Föd:1786*?/? #Föo:Harplinge? # Död:1828+9/3B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 503

ID nr 2307 #F:Lars #P:Anders #T: #Föd:1792*21/12 #Föo:Svenstorp # Död:1815+7/12 #Döo:Svenstorp #Btp:602 #I par:

ID nr 3692 #F:Lars #P:Anders #T: #Föd:1836*26/6 #Föo:Hjärnarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 921

ID nr 2940 #F:Lars #P:Bengt #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 251 #F:Lars #P:Bengt #T: #Föd:1726*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1794+6/1B #Döo:Segeltorp #Btp:31 #I par: 152

ID nr 115 #F:Lars #P:Bengt #T: #Föd:1731< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:59 #I par: 46

ID nr 1671 #F:Lars #P:Bengt #T: #Föd:1794*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1821+29/6 #Döo:Segeltorp #Btp:468 #I par:

ID nr 1984 #F:Lars #P:Bengt #T: #Föd:1858*1/1 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1110 #I par:

ID nr 2532 #F:Lars #P:Erik #T: #Föd:1829*8/10 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:663 #I par:

ID nr 294 #F:Lars #P:Hans #T: #Föd:1744< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 798 #F:Lars #P:Hans #T: #Föd:1766< #Föo:Dejarp # Död:1785cB #Döo:Hallavara #Btp:104 #I par: 339

ID nr 1383 #F:Lars #P:Joen #T: #Föd:1791*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1816+22/8 #Döo: #Btp:292 #I par:

ID nr 114 #F:Lars #P:Joens #T: #Föd:1714c #Föo:? # Död:1769+12/11 #Döo:Haga #Btp:741 #I par: 109

ID nr 1507 #F:Lars #P:Johan #T: #Föd:1764*?/? #Föo:Hasslöv # Död:1827+12/11 #Döo:Vråens hus #Btp:0 #I par: 436

ID nr 1753 #F:Lars #P:Johan #T: #Föd:1842c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3765 #F:Lars #P:Johannes #T: #Föd:1842c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:937 #I par:

ID nr 2864 #F:Lars #P:Jöns #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1140

ID nr 207 #F:Lars #P:Jöns #T: #Föd:1724c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:61 #I par:

ID nr 1843 #F:Lars #P:Jöns #T: #Föd:1800*16/7 #Föo:Hillarp # Död:1865+1/6B #Döo:Hillarp #Btp:317 #I par: 683

ID nr 1630 #F:Lars #P:Jöns #T: #Föd:1805c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:461 #I par:

ID nr 2658 #F:Lars #P:Jöns #T: #Föd:1808*18/7 #Föo:Muggarp # Död:1871+30/4B #Döo:Hov #Btp:478 #I par: 690

ID nr 1306 #F:Lars #P:Jöns #T: #Föd:1856*13/5 #Föo:Skåvarp # Död: #Döo: #Btp:991 #I par:

ID nr 3494 #F:Lars #P:Jöns #T: #Föd:1856*19/5 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:915 #I par:

ID nr 2538 #F:Lars #P:Kristoffer #T: #Föd:1835c #Föo:Engalag # Död:1867< #Döo: #Btp:572 #I par:

ID nr 1793 #F:Lars #P:Lars #T: #Föd:1856*28/7 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:673 #I par:

ID nr 4388 #F:Lars #P:Måns #T: #Föd:1848*10/4 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:711 #I par:

ID nr 1954 #F:Lars #P:Mårten #T: #Föd:1801*23/12 #Föo:Kärragård # Död:1873+28/12 #Döo:Ingelstorp #Btp:626 #I par: 611

ID nr 1193 #F:Lars #P:Nils #T: #Föd:1748*31/1 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 425

ID nr 1616 #F:Lars #P:Nils #T: #Föd:1813*22/9 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:458 #I par:

ID nr 1941 #F:Lars #P:Nils #T: #Föd:1818*8/7 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:521 #I par:

ID nr 2311 #F:Lars #P:Nils #T: #Föd:1824*25/8 #Föo:Svenstorp # Död:1896+26/8 #Döo:Svenstorp #Btp:603 #I par: 1224

ID nr 3483 #F:Lars #P:Nils #T: #Föd:1833c #Föo:Engalag # Död:1868< #Döo: #Btp:470 #I par:

ID nr 4451 #F:Lars #P:Nils #T: #Föd:1865*28/2 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1071 #I par:

ID nr 7 #F:Lars #P:Ols #T: #Föd:1723c #Föo:Svenstorp # Död:1773+25/3 #Döo:Svenstorp #Btp:766 #I par: 4 820

ID nr 2225 #F:Lars #P:Ols #T: #Föd:1824c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3715 #F:Lars #P:Ols #T: #Föd:1837*12/4 #Föo:Rya, Kvistofta # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 750

ID nr 18 #F:Lars #P:Per #T: #Föd:1719c #Föo:Ingelstorp # Död:1771+12/9 #Döo:Ingelstorp #Btp:8 #I par: 208

ID nr 436 #F:Lars #P:Per #T: #Föd:1753< #Föo:? # Död:1774? #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 172 986

ID nr 925 #F:Lars #P:Per #T: #Föd:1754c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:162 #I par:

ID nr 884 #F:Lars #P:Per #T: #Föd:1780*?/? #Föo:Troentorp # Död:1803+8/9B #Döo:Troentorp #Btp:381 #I par:

ID nr 2237 #F:Lars #P:Per #T: #Föd:1799*16/9 #Föo:Troentorp # Död:1854+23/12B #Döo:Dejarp #Btp:1122 #I par: 586 797

ID nr 2739 #F:Lars #P:Per #T: #Föd:1820*18/3 #Föo:Elestorp # Död:1887+3/12 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 746

ID nr 3575 #F:Lars #P:Per #T:Erlandson #Föd:1857*15/4 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:899 #I par:

ID nr 2266 #F:Lars #P:Per #T:Palm #Föd:1816*19/3 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:591 #I par:

ID nr 4478 #F:Lars #P:Peter #T:Ekberg #Föd:1856*29/8 #Föo:Mäsinge # Död: #Döo: #Btp:1076 #I par:

ID nr 1161 #F:Lars #P:Pål #T: #Föd:1741*14/2 #Föo:Hallavara # Död:1816+30/8B #Döo:Hallavara #Btp:87 #I par: 333

ID nr 642 #F:Lars #P:Pål #T: #Föd:1764*8/7 #Föo:Segeltorp # Död:1846+22/6B #Döo:Segeltorp #Btp:230 #I par: 231

ID nr 1457 #F:Lars #P:Sven #T: #Föd:1796*19/11 #Föo:Ingelstorp # Död:1864+29/10B #Döo:Dejarp #Btp:342 #I par: 620 621 792

ID nr 1932 #F:Lars #P:Sven #T: #Föd:1799*12/12 #Föo:Hallavara # Död:1880+7/3 #Döo:Hallavara #Btp:520 #I par: 678

ID nr 2032 #F:Lars #P:Sven #T: #Föd:1804c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:535 #I par:

ID nr 1700 #F:Lars #P:Sven #T: #Föd:1826*5/1 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:446 #I par:

ID nr 4832 #F:Lars #P:Sven #T: #Föd:1862*31/7 #Föo:Renneslöv # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1243

ID nr 1570 #F:Lars #P:Troed #T: #Föd:1805*29/7 #Föo:Faritslöv # Död:1835> #Döo: #Btp:863 #I par:

ID nr 419 #F:Lars #P:Tulle #T: #Föd:1740*20/4 #Föo:Engalag # Död:1813+3/2B #Döo:Hov #Btp:62 #I par: 223 547 548

ID nr 3019 #F:Lars August #P: #T:Thulin #Föd:1834c #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:357 #I par:

ID nr 2958 #F:Lars Magnus #P:Bengt #T: #Föd:1865*20/1 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:761 #I par:

ID nr 4355 #F:Lars Magnus #P:Nils #T: #Föd:1840 *19/1 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 769

ID nr 457 #F:Lars Magnus #P:Petter #T:Holm #Föd:1848*23/10 #Föo:Vråen # Död: #Döo: #Btp:702 #I par: 1233

ID nr 4310 #F:Lars Magnus #P:Sven #T: #Föd:1840c #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1018 #I par:

ID nr 628 #F:Lars P #P: #T:Nilson #Föd:1869< #Föo:Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 870

ID nr 3510 #F:Lars P #P:Lars #T: #Föd:1817*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 885

ID nr 408 #F:Lars P #P:Petter #T: #Föd:1830c #Föo:? # Död:1856+6/5B #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 673

ID nr 4214 #F:Lars Peter #P:Bengt #T: #Föd:1843*25/11 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4423 #F:Lars Peter #P:John #T: #Föd:1849*3/6 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:171 #I par:

ID nr 4600 #F:Lars Peter #P:Nils #T: #Föd:1837*11/1 #Föo:VKarup # Död: #Döo: #Btp:1194 #I par:

ID nr 704 #F:Lars Petter #P: #T:Lundgren #Föd:1747*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 243 689

ID nr 3056 #F:Lars Petter #P:Johan #T: #Föd:1844*22/12 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:590 #I par:

ID nr 1805 #F:Lars Petter #P:Jöns #T: #Föd:1814*3/10 #Föo:Hov # Död:1899+21/1 #Döo:Muggarp #Btp:478 #I par: 568

ID nr 3626 #F:Lars Petter #P:Lars #T: #Föd:1849c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2096 #F:Lars Petter #P:Nils #T: #Föd:1827*5/7 #Föo:Ingelstorp # Död:1899+23/5 #Döo:Ingelstorp #Btp:415 #I par: 844

ID nr 1682 #F:Lars Petter #P:Nils #T: #Föd:1828*6/4 #Föo:Segeltorp # Död:1859< #Döo: #Btp:469 #I par:

ID nr 2200 #F:Lars Petter #P:Ols #T: #Föd:1824*5/7 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:573 #I par:

ID nr 3990 #F:Lars Petter #P:Petter #T: #Föd:1830c #Föo:? # Död:1856c #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par:

ID nr 1010 #F:Lena #P: #T:Jöns/M #Föd:1727*?/? #Föo:? # Död:1809+5/12 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 282

ID nr 992 #F:Lena #P:Ols #T: #Föd:1750c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:184 #I par:

ID nr 309 #F:Lena #P:Sven #T: #Föd:1749< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:84 #I par:

ID nr 2698 #F:Lina #P:Lars #T: #Föd:1864*13/8 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:746 #I par:

ID nr 4706 #F:Lina Christina #P:Per #T: #Föd:1872*7/3 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:1059 #I par:

ID nr 695 #F:Lisa #P:Pål #T: #Föd:1753c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:523 #I par:

ID nr 61 #F:Lisbeth #P:Jöns #T: #Föd:1793c #Föo:? # Död:1829+22/8B #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 197

ID nr 2670 #F:Lisbeth #P:Jöns #T: #Föd:1830*20/9 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:524 #I par:

ID nr 3296 #F:Lotta #P:Mårten #T: #Föd:1864c #Föo:Ingelstorp # Död:1865? #Döo:Ingelstorp #Btp:839 #I par:

ID nr 4156 #F:Lovisa #P: #T:Bergström #Föd:1789c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1154

ID nr 4805 #F:Lovisa #P: #T:Olsson #Föd:1855*26/10 #Föo:M. Ljungby # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1235

ID nr 1132 #F:Lovisa #P:Anders #T:Borg/F #Föd:1782* #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:320 #I par:

ID nr 1975 #F:Lovisa #P:Bengt #T: #Föd:1861*16/3 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1110 #I par:

ID nr 1866 #F:Lovisa #P:Johan #T: #Föd:1841*26/1 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:590 #I par:

ID nr 3887 #F:Lovisa #P:Johan #T:Rustan #Föd:1860*19/12 #Föo:Össjö # Död: #Döo: #Btp:961 #I par: 1253

ID nr 3907 #F:Lovisa #P:Jöns #T: #Föd:1859c #Föo:Segeltorp # Död:1863c #Döo:Segeltorp #Btp:53 #I par:

ID nr 3864 #F:Lovisa #P:Karl #T: #Föd:1850c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:841 #I par:

ID nr 4487 #F:Lovisa #P:Nils #T: #Föd:1847*2/10 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1077 #I par:

ID nr 3257 #F:Lovisa #P:Nils #T:Bolla/Mo #Föd:1850*18/4 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1153 #I par:

ID nr 3203 #F:Lovisa #P:Nils #T:Lamberg/F #Föd:1841c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:817 #I par:

ID nr 4324 #F:Lovisa #P:Per #T: #Föd:1854c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1043 #I par:

ID nr 3227 #F:Lovisa #P:Per #T: #Föd:1865c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1111 #I par:

ID nr 4464 #F:Lovisa #P:Pål #T: #Föd:1866*6/3 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:954 #I par:

ID nr 3843 #F:Lovisa #P:Samuel #T: #Föd:1857c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:953 #I par:

ID nr 4772 #F:Lovisa Kontantia #P:Per #T: #Föd:1870*27/5 #Föo:Grevie # Död: #Döo: #Btp:1229 #I par:

ID nr 2115 #F:Ludvig #P:Lars #T: #Föd:1775c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:243 #I par:

ID nr 2360 #F:Ludvig #P:Nils #T: #Föd:1859*11/5 #Föo:Renneslöv # Död: #Döo: #Btp:975 #I par:

ID nr 3790 #F:Ludvig #P:Ola #T: #Föd:1835*26/11 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:942 #I par:

ID nr 1640 #F:Ludvig #P:Sven #T: #Föd:1870*5/10 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:818 #I par:

ID nr 4095 #F:Lusse #P: #T: #Föd:1755< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1962 #F:Lusse #P: #T: #Föd:1759c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 707 #F:Lusse #P: #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 763 #F:Lusse #P: #T:"modren ä" #Föd:1704c #Föo:? # Död:1769+5/2 #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par:

ID nr 2898 #F:Lusse #P: #T:Bengt/M #Föd:1735< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 763

ID nr 83 #F:Lusse #P: #T:Bengt/M #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 31

ID nr 2867 #F:Lusse #P: #T:Mårten/M #Föd:1727< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 693

ID nr 60 #F:Lusse #P: #T:Nils/M #Föd:1688c #Föo:? # Död:1763+2/10 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 21

ID nr 81 #F:Lusse #P: #T:Nils/M #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 30

ID nr 178 #F:Lusse #P: #T:Per/M #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 76

ID nr 24 #F:Lusse #P: #T:Pål/M #Föd:1742< #Föo:? # Död:1778? #Döo: #Btp:0 #I par: 87

ID nr 157 #F:Lusse #P: #T:Sven/M #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 66

ID nr 1038 #F:Lusse #P: #T:Wittbom/F #Föd:1766c #Föo:Ryshus # Död: #Döo: #Btp:325 #I par:

ID nr 2881 #F:Lusse #P:Axel #T: #Föd:1715c #Föo:Olastorp? # Död: #Döo: #Btp:48 #I par:

ID nr 2128 #F:Lusse #P:Axel #T: #Föd:1791*?/? #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:363 #I par:

ID nr 1676 #F:Lusse #P:Bengt #T: #Föd:1800*1/8 #Föo:Segeltorp # Död:1868+30/12B #Döo:Hallavara #Btp:468 #I par: 470

ID nr 885 #F:Lusse #P:Ebbe #T: #Föd:1766< #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:93 #I par:

ID nr 2073 #F:Lusse #P:Erland #T: #Föd:1766*?/? #Föo:Hillarp # Död:1833c #Döo:Perstorp #Btp:253 #I par: 545

ID nr 2702 #F:Lusse #P:Erland #T: #Föd:1783*?/? #Föo:Waran # Död:1832+29/5B #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 700

ID nr 611 #F:Lusse #P:Gudmun #T: #Föd:1762*?/? #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:122 #I par:

ID nr 1502 #F:Lusse #P:Gudmund #T: #Föd:1770*11/5 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:211 #I par: 849

ID nr 4028 #F:Lusse #P:Hans #T: #Föd:1824*10/10 #Föo:Elestorp # Död:1872+20/2 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 945

ID nr 1169 #F:Lusse #P:Joen #T: #Föd:1771*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:996 #I par:

ID nr 268 #F:Lusse #P:Jöns #T: #Föd:1718c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:685 #I par: 114

ID nr 2832 #F:Lusse #P:Jöns #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1162 #I par:

ID nr 986 #F:Lusse #P:Jöns #T: #Föd:1739*?/? #Föo:? # Död:1809+21/1 #Döo:Haga #Btp:163 #I par: 280

ID nr 1024 #F:Lusse #P:Jöns #T: #Föd:1741*?/? #Föo:? # Död:1808+24/12 #Döo:Skrigstorp #Btp:0 #I par: 285

ID nr 415 #F:Lusse #P:Jöns #T: #Föd:1744c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:163 #I par:

ID nr 966 #F:Lusse #P:Jöns #T: #Föd:1751*10/11 #Föo:Segeltorp # Död:1819+18/3 #Döo:Segeltorp #Btp:721 #I par: 375

ID nr 892 #F:Lusse #P:Jöns #T: #Föd:1763*20/6 #Föo:Troentorp # Död:1841+3/2B #Döo:Troentorp #Btp:203 #I par: 385

ID nr 1017 #F:Lusse #P:Jöns #T: #Föd:1775*15/3 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:214 #I par: 326

ID nr 1815 #F:Lusse #P:Jöns #T: #Föd:1778*?/? #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:241 #I par:

ID nr 1183 #F:Lusse #P:Lars #T: #Föd:1770*?/? #Föo:Hallavara # Död:1842+16/5B #Döo:Hallavara #Btp:333 #I par:

ID nr 1309 #F:Lusse #P:Lars #T: #Föd:1771*?/? #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:152 #I par:

ID nr 391 #F:Lusse #P:Lars #T: #Föd:1774c #Föo:Hallavara # Död:1799cB #Döo:Vråen #Btp:986 #I par:

ID nr 1919 #F:Lusse #P:Lars #T: #Föd:1783*?/10 #Föo:Ingelstorp # Död:1862+16/12 #Döo:Segeltorp #Btp:425 #I par: 516

ID nr 1878 #F:Lusse #P:Måns #T: #Föd:1787*27/3 #Föo:Haga # Död:1822+16/12B #Döo:Haga #Btp:331 #I par: 672

ID nr 581 #F:Lusse #P:Nils #T: #Föd:1739c #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:80 #I par:

ID nr 2391 #F:Lusse #P:Nils #T: #Föd:1801*2/2 #Föo:Dejarp # Död:1883+6/2 #Döo:Dejarp #Btp:308 #I par: 623 662

ID nr 1751 #F:Lusse #P:Nils #T: #Föd:1815*4/1 #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:481 #I par:

ID nr 26 #F:Lusse #P:Ola #T: #Föd:1742< #Föo:? # Död:1756cB #Döo: #Btp:794 #I par: 88

ID nr 1925 #F:Lusse #P:Ols #T: #Föd:1783*8/12 #Föo:Hallavara # Död:1854c #Döo:Segeltorp #Btp:338 #I par: 519

ID nr 1576 #F:Lusse #P:Ols #T: #Föd:1817*27/11 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:450 #I par:

ID nr 547 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1745< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 205

ID nr 549 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1758< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:982 #I par: 206

ID nr 1834 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1764*19/8 #Föo:Elestorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 497

ID nr 4124 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1771c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1156

ID nr 1571 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1778*?/? #Föo:Haga # Död:1808+?/10B #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 449

ID nr 2143 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1788*6/6 #Föo:Segeltorp # Död:1846+8/4B #Döo:Segeltorp #Btp:559 #I par: 560 561

ID nr 1915 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1794*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1817+2/8 #Döo:Segeltorp #Btp:515 #I par:

ID nr 3073 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1803*22/5 #Föo:Fa. # Död:1890+17/1 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 797

ID nr 2588 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1827*19/1 #Föo:Varan # Död: #Döo: #Btp:674 #I par:

ID nr 3578 #F:Lusse #P:Per #T: #Föd:1828*13/6 #Föo:Vegalt VKarup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 724

ID nr 1254 #F:Lusse #P:Pål #T: #Föd:1762*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1795c #Döo:Hallavara #Btp:230 #I par: 781

ID nr 2252 #F:Lusse #P:Pål #T: #Föd:1789*?/? #Föo:Sv-stad # Död:1849+20/10B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 588

ID nr 32 #F:Lusse #P:Sven #T: #Föd:1738< #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:10 #I par:

ID nr 1203 #F:Lusse #P:Sven #T: #Föd:1767*?/? #Föo:Hillarp # Död:1804+26/1B #Döo:Muggarp #Btp:134 #I par: 350

ID nr 4234 #F:Lusse #P:Sven #T: #Föd:1809c #Föo:Dejarp # Död:1854+31/3B #Döo:Hov #Btp:448 #I par: 32 1027

ID nr 1882 #F:Lusse #P:Åke #T: #Föd:1777*?/? #Föo:Troentorp # Död:1808+3/12 #Döo:Troentorp #Btp:388 #I par: 789

ID nr 816 #F:Magdalena #P: #T:Heffner #Föd:1748< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4498 #F:Magnus #P: #T:Blomberg #Föd:1826c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1080

ID nr 3037 #F:Magnus #P: #T:Johanna/Mo #Föd:1832c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:757 #I par:

ID nr 817 #F:Magnus #P: #T:Lundberg #Föd:1765< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 262

ID nr 497 #F:Magnus #P: #T:Wittbom #Föd:1722c #Föo:? # Död:1791c #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 325

ID nr 4223 #F:Magnus #P:Erland #T: #Föd:1854*25/4 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:1013 #I par:

ID nr 2176 #F:Magnus #P:Jöns #T: #Föd:1826*26/9 #Föo:Olastorp # Död:1863< #Döo: #Btp:567 #I par:

ID nr 3754 #F:Magnus #P:Lars #T: #Föd:1825c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1713 #F:Magnus #P:Nils #T: #Föd:1791*?/? #Föo:Haga # Död:1809c #Döo:Haga #Btp:327 #I par:

ID nr 3673 #F:Magnus #P:Ola #T:Hagerman #Föd:1824*12/5 #Föo:Perstorp Sn # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 917 1255

ID nr 4158 #F:Magnus #P:Olof #T:Lundberg #Föd:1856c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1009 #I par:

ID nr 2711 #F:Magnus #P:Per #T: #Föd:1832c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:629 #I par:

ID nr 2180 #F:Magnus #P:Per #T: #Föd:1835c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:624 #I par:

ID nr 3503 #F:Magnus #P:Per #T: #Föd:1843*7/7 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:868 #I par:

ID nr 4021 #F:Magnus #P:Per #T: #Föd:1844*26/9 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3616 #F:Magnus #P:Per #T: #Föd:1844c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:692 #I par:

ID nr 4349 #F:Magnus #P:Sven #T: #Föd:1822*30/9 #Föo:Svenstad # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3236 #F:Magnus #P:Sven #T: #Föd:1841*10/1 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:909 #I par: 825

ID nr 4505 #F:Magnus Pet. #P:Nils #T: #Föd:1842*7/6 #Föo:Lyck. Hjänarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1144 #F:Magnus Petter #P:Måns #T:Åckergren #Föd:1781*10/10 #Föo:Vånga # Död:1822+22/2B #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par:

ID nr 400 #F:Maja #P: #T:Sandgren/M #Föd:1719c #Föo:? # Död:1771+19/4 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 523

ID nr 2116 #F:Maja #P:Lars #T: #Föd:1777*?/? #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:243 #I par:

ID nr 2563 #F:Malena #P: #T:Falkengren #Föd:1792c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 669

ID nr 1855 #F:Malena #P: #T:Fogt/M #Föd:1749< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 501

ID nr 4005 #F:Malena #P:Hans #T: #Föd:1850*5/10 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:980 #I par:

ID nr 1371 #F:Margareta #P: #T:Rodhe #Föd:1781*18/1 #Föo:VKarup # Död: #Döo: #Btp:411 #I par:

ID nr 1637 #F:Margaretha #P:Johan #T: #Föd:1811*17/10 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:462 #I par:

ID nr 1536 #F:Margreta #P:Jöns #T:K(j)ellman #Föd:1814*2/10 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:441 #I par:

ID nr 3901 #F:Mari #P:Ola #T: #Föd:1844c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:964 #I par:

ID nr 1646 #F:Maria #P: #T:Bewert #Föd:1788*?/? #Föo:? # Död:1819+29/6B #Döo:Engalag #Btp:0 #I par:

ID nr 4834 #F:Maria #P: #T:Friberg #Föd:1854*7/7 #Föo:Förslöv # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1244

ID nr 3761 #F:Maria #P: #T:Hageltorn #Föd:1843c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:936 #I par:

ID nr 1776 #F:Maria #P: #T:Kullberg #Föd:1791*26/12 #Föo:Strö # Död: #Döo: #Btp:1125 #I par:

ID nr 4509 #F:Maria #P: #T:Linderstrom #Föd:1850*26/5 #Föo:Rbg. # Död: #Döo: #Btp:1186 #I par:

ID nr 4256 #F:Maria #P:Anders #T: #Föd:1856c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1095 #I par:

ID nr 1620 #F:Maria #P:Anders #T:Borg/F #Föd:1782c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:320 #I par:

ID nr 1653 #F:Maria #P:Jo: #T:Wingren #Föd:1804c #Föo:? # Död:1868+19/8B #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 465

ID nr 4707 #F:Maria #P:Jöns #T: #Föd:1828*28/9 #Föo:Ö Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1219

ID nr 4339 #F:Maria #P:Karl #T: #Föd:1845c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1094 #I par:

ID nr 3677 #F:Maria #P:Magnus #T: #Föd:1865c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:917 #I par:

ID nr 3874 #F:Maria #P:Olof #T: #Föd:1863*4/3 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:932 #I par:

ID nr 4155 #F:Maria #P:Olof #T:Lundberg #Föd:1850c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1009 #I par:

ID nr 3614 #F:Maria #P:Ols #T: #Föd:1812c #Föo:? # Död:1895+14/12 #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 913

ID nr 1029 #F:Maria #P:Petter #T: #Föd:1752c #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:127 #I par:

ID nr 696 #F:Maria #P:Pål #T: #Föd:1766< #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:523 #I par:

ID nr 3869 #F:Maria #P:Pål #T: #Föd:1800*28/8 #Föo:Veiby Barkå. # Död:1876+30/3 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 959

ID nr 3174 #F:Maria #P:Pål #T:Sjölander/F #Föd:1842*2/6 #Föo:Kogeröd # Död: #Döo: #Btp:812 #I par:

ID nr 4866 #F:Maria Josefina #P:Jöns #T: #Föd:1887*28/1 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1251 #I par:

ID nr 3889 #F:Maria Sofia #P:Johan #T: #Föd:1864*5/4 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:961 #I par:

ID nr 4848 #F:Martin #P:Nils #T: #Föd:1873*27/1 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1179 #I par:

ID nr 4877 #F:Martin Sanfrid #P: #T:Daun #Föd:1883*2/7 #Föo:Olastorp # Död:1885+28/4 #Döo:Engalag #Btp:1244 #I par:

ID nr 3021 #F:Mathilda #P: #T:Thulin #Föd:1839*10/1 #Föo:Tinkarp # Död:1888+22/1 #Döo:Perstorp #Btp:357 #I par:

ID nr 3610 #F:Matilda #P:Johannes #T: #Föd:1856*12/8 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:696 #I par:

ID nr 2796 #F:Matilda #P:Jonas #T: #Föd:1856*28/3 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:767 #I par:

ID nr 914 #F:Matilda #P:Magnus #T:Hagerman #Föd:1869*26/2 #Föo:Engalag # Död:1869? #Döo: #Btp:917 #I par:

ID nr 3960 #F:Matilda #P:Nils #T: #Föd:1841*18/1 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:975 #I par:

ID nr 3193 #F:Matilda #P:Nils #T: #Föd:1865*11/6 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:815 #I par:

ID nr 3742 #F:Matilda #P:Per #T: #Föd:1857*30/9 #Föo:Kvistofta # Död: #Döo: #Btp:934 #I par:

ID nr 4518 #F:Matilda #P:Per #T:Holmberg #Föd:1831*1/4 #Föo:Ingelstorp # Död:1883+13/1 #Döo:Perstorp #Btp:414 #I par: 1085

ID nr 431 #F:Mattis #P: #T:Lillia #Föd:1759< #Föo:? # Död:1772+8/11 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 170

ID nr 4163 #F:Mattis #P:Per #T: #Föd:1831c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1102

ID nr 3914 #F:Mauriz #P:Ebbe #T: #Föd:1848*14/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:930 #I par:

ID nr 162 #F:Michel #P:Sven #T: #Föd:1698c #Föo:? # Död:1777c #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 69

ID nr 3391 #F:Monica #P:Pål #T: #Föd:1853*31/5 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:1151 #I par:

ID nr 3014 #F:Måns #P: #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2323 #F:Måns #P:Bengt #T: #Föd:1814*6/8 #Föo:Haga # Död:1872+24/12 #Döo:Troentorp #Btp:604 #I par: 819

ID nr 1982 #F:Måns #P:Dummy11 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:1132

ID nr 2736 #F:Måns #P:Dummy2 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1121

ID nr 133 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1709*?/? #Föo:? # Död:1792cB #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 55 225

ID nr 2836 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1728< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2494 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1734< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2909 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1738< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 625 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1762*?/? #Föo:Perstorp # Död:1812+17/11B #Döo:Perstorp #Btp:159 #I par: 632

ID nr 1226 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1763*?/? #Föo:? # Död:1792c #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 359

ID nr 877 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1766< #Föo:Troentorp # Död:1804< #Döo: #Btp:133 #I par:

ID nr 751 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1766< #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:287 #I par:

ID nr 1877 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1776*1/1 #Föo:Hasslöv # Död:1822+13/7B #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 506 672

ID nr 1690 #F:Måns #P:Jöns #T: #Föd:1793*8/5 #Föo:Muggarp # Död:1842< #Döo: #Btp:350 #I par:

ID nr 949 #F:Måns #P:Lars #T: #Föd:1766< #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:152 #I par:

ID nr 981 #F:Måns #P:Mårten #T: #Föd:1752*?/? #Föo:Haga # Död:1808+19/12B #Döo:Haga #Btp:114 #I par: 331 473

ID nr 279 #F:Måns #P:Nils #T: #Föd:1708c #Föo:? # Död:1755+25/4B #Döo:Skåvarp #Btp:1159 #I par: 118

ID nr 2983 #F:Måns #P:Nils #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2912 #F:Måns #P:Nils #T: #Föd:1724< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 794 #F:Måns #P:Nils #T: #Föd:1757*25/3 #Föo:Dejarp # Död:1843+25/6B #Döo:Dejarp #Btp:145 #I par: 306 492

ID nr 1809 #F:Måns #P:Nils #T: #Föd:1772c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:314 #I par:

ID nr 4384 #F:Måns #P:Nils #T:Kock #Föd:1805*30/12 #Föo:Hov # Död:1888+14/1 #Döo:Perstorp #Btp:553 #I par: 711

ID nr 1068 #F:Måns #P:Ols #T: #Föd:1769c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:258 #I par:

ID nr 1574 #F:Måns #P:Ols #T: #Föd:1811*28/12 #Föo:Haga # Död:1842< #Döo: #Btp:450 #I par:

ID nr 2941 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1697c #Föo:Perstorp? # Död: #Döo: #Btp:963 #I par:

ID nr 131 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1725< #Föo:? # Död:1747+18/1 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 54 397

ID nr 513 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1748c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:187 #I par:

ID nr 987 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1750*23/5 #Föo:Kärragård # Död:1822+31/10 #Döo:Segeltorp #Btp:82 #I par: 375

ID nr 712 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1752c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:113 #I par:

ID nr 471 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1753< #Föo:? # Död:1785+17/6B #Döo:Hov #Btp:998 #I par: 186 222

ID nr 1020 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1763*14/8 #Föo:Skåvarp # Död: #Döo: #Btp:168 #I par: 368

ID nr 1639 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1774*11/4 #Föo:Barkåkra # Död:1845+10/10B #Döo: #Btp:0 #I par: 463

ID nr 2151 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1785*20/9 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:395 #I par:

ID nr 2186 #F:Måns #P:Per #T: #Föd:1804*30/3 #Föo:Olastorp # Död:1823+14/12B #Döo:Olastorp #Btp:569 #I par:

ID nr 1547 #F:Måns #P:Petter #T: #Föd:1814*19/2 #Föo:Ingelstorp # Död:1867+14/3B #Döo:Ingelstorp #Btp:419 #I par:

ID nr 2868 #F:Måns #P:Pål #T: #Föd:1713< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1165

ID nr 875 #F:Måns #P:Sven #T: #Föd:1718< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 852

ID nr 1833 #F:Måns #P:Sven #T: #Föd:1808c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:497 #I par:

ID nr 2559 #F:Måns #P:Sven #T: #Föd:1829*15/6 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:189 #I par:

ID nr 1062 #F:Mårten #P:Ebbe #T:Kock #Föd:1772*12/11 #Föo:Ingelstorp # Död:1828+23/2 #Döo:Hov #Btp:296 #I par: 433

ID nr 1107 #F:Mårten #P:Erland #T: #Föd:1769*?/? #Föo:Hillarp # Död:1811+21/11B #Döo:Kärragård #Btp:253 #I par: 626

ID nr 515 #F:Mårten #P:Hans #T: #Föd:1747c #Föo:Hillarp # Död:1762+17/10 #Döo:Hillarp #Btp:13 #I par:

ID nr 1170 #F:Mårten #P:Joen #T: #Föd:1774*3/10 #Föo:Hallavara # Död:1834+29/1B #Döo:Hallavara #Btp:996 #I par: 534 533

ID nr 1739 #F:Mårten #P:Lars #T: #Föd:1791*15/5 #Föo:Hallavara # Död:1848+17/2B #Döo:Hallavara #Btp:333 #I par: 194

ID nr 224 #F:Mårten #P:Mårten #T: #Föd:1743< #Föo:? # Död:1769c #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 97

ID nr 59 #F:Mårten #P:Nils #T: #Föd:1726c #Föo:Troentorp # Död:1756+31/10 #Döo:Troentorp #Btp:21 #I par: 101

ID nr 1230 #F:Mårten #P:Nils #T: #Föd:1763 14 aug #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:278 #I par:

ID nr 2177 #F:Mårten #P:Nils #T: #Föd:1829*30/5 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:415 #I par: 839

ID nr 2866 #F:Mårten #P:Ols #T: #Föd:1724< #Föo:? # Död:1726c #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 693

ID nr 994 #F:Mårten #P:Ols #T: #Föd:1752c #Föo:Engalag # Död:1790+?/?B #Döo:Engalag #Btp:184 #I par: 261 400

ID nr 2929 #F:Mårten #P:Per #T: #Föd:1713c #Föo:Troentorp? # Död: #Döo: #Btp:771 #I par:

ID nr 2801 #F:Mårten #P:Per #T: #Föd:1717c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:29 #I par:

ID nr 433 #F:Mårten #P:Per #T: #Föd:1733*18/6 #Föo:Skåvarp # Död:1824? #Döo: #Btp:1119 #I par: 213

ID nr 267 #F:Mårten #P:Per #T: #Föd:1743< #Föo:? # Död:1782+?/10B #Döo:Haga #Btp:998 #I par: 114

ID nr 2397 #F:Mårten #P:Per #T: #Föd:1759< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1625 #F:Mårten #P:Per #T: #Föd:1790*7/10 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:323 #I par:

ID nr 2448 #F:Mårten #P:Per #T: #Föd:1802c #Föo:Perstorp # Död:1842+20/5B #Döo:Engalag #Btp:240 #I par: 636

ID nr 795 #F:Mårten #P:Pål #T: #Föd:1808c #Föo:Troentorp # Död:1840+26/8 #Döo:Hov #Btp:510 #I par: 32

ID nr 2346 #F:Mårten #P:Sven #T: #Föd:1808*18/3 #Föo:Engalag # Död:1888+21/1 #Döo:Engalag #Btp:610 #I par: 920

ID nr 1881 #F:Mårten #P:Åke #T: #Föd:1789*11/1 #Föo:Troentorp # Död:1876+24/2 #Döo:Troentorp #Btp:388 #I par:

ID nr 842 #F:Märta #P: #T:Isberg/F #Föd:1767< #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:265 #I par:

ID nr 596 #F:Mätta #P:Ols #T: #Föd:1739< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 220

ID nr 4661 #F:Naftalis #P:Sven #T: #Föd:1871*30/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:871 #I par:

ID nr 3334 #F:Nancy #P:Sven #T: #Föd:1866*12/1 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:847 #I par:

ID nr 3247 #F:Natalia #P:Bengt #T:Boström/F #Föd:1863*5/2 #Föo:Dejarp # Död:1887+2/2 #Döo:Dejarp #Btp:828 #I par:

ID nr 4749 #F:Natalia #P:Lars #T: #Föd:1873*4/9 #Föo:Svenstorp # Död:1876+5/3 #Döo:Svenstorp #Btp:1224 #I par:

ID nr 1405 #F:Natalia #P:Nils #T: #Föd:1853c #Föo:? # Död:1870+20/3 #Döo:Svenstorp #Btp:975 #I par:

ID nr 4460 #F:Natalia #P:Nils #T: #Föd:1874*23/5 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:815 #I par:

Här följer lista över ovanstående personers civilstånd, hemvist och info/anm.
Denna lista är sorterad på ID-nr för ovanstående personer.Varje civilståndsbeteckning föregås av aktuell tidsperiod (endast de två sista siffrorna i årtalen visas). Beteckningen sysk visar på ett inneboende hos syskon. Mor och far används för föräldrar som bor hos barn. Gift och ogift är betecknade med g resp og. Underårigt barn betecknas med u. Beteckning för änka och änkling är ä

I listan över hemvist visas min fastighetsbeteckningen. Du hänvisas till fastighetslistan.

0007 #Civ:31-33 barn og, 34-40 man ?, 42-74 man g, 45-45 man ä, 46-73 man g, #

.....#Hem:31-69 Sve 1,2:4, 70-73 Sve 1:4, #

.....#Anm:

0018 #Civ:34-40 barn og, 42-62 man og, 63-71 man g, #

.....#Hem:34-66 Ing 4:3, 67-71 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

0024 #Civ:42-70 kvin g, 71-73 mor g, 74-77 mor ä, #

.....#Hem:42-77 Hal 1,2:2, #

.....#Anm:

0026 #Civ:42-48 kvin g, #

.....#Hem:42-48 Hal 1,2:3, #

.....#Anm:

0032 #Civ:38-48 barn o, #

.....#Hem:38-48 Hil 1:1, #

.....#Anm:

0059 #Civ:40-40 barn og, 42-44 man og, 45-56 man g, #

.....#Hem:40-56 Tro 2:3, #

.....#Anm:

0060 #Civ:42-44 kvin ?, #

.....#Hem:42-44 Tro 2:3, #

.....#Anm:

0061 #Civ:28-28 kvin g, #

.....#Hem:28-28 Dej 1:1, #

.....#Anm:

0081 #Civ:42-73 kvin g, 74-83 kvin ä, #

.....#Hem:42-73 Seg 4:1, 74-74 Seg 4:1,2, 75-83 Seg 4:1, #

.....#Anm:

0083 #Civ:42-48 kvin g, 49-51 mor ?, 66-85 mor ?, #

.....#Hem:42-51 Seg 4:2, 66-73 Seg 4:2, 74-85 Seg 4:2, #

.....#Anm:

0098 #Civ:42-67 kvin g, 68-90 mor g, 91-92 mor ä, #

.....#Hem:42-79 Seg 1,2:3, 80-92 Seg 2:1, #

.....#Anm:

0114 #Civ:30-30 barn og, 31-40 man ?, 42-45 man og, 47-69 man g, #

.....#Hem:30-69 Hag 1:1, #

.....#Anm:

0115 #Civ:31-40 man ?, 42-70 man g, 71-76 man g, 77-77 man ä, #

.....#Hem:31-77 Hag 1:2, #

.....#Anm:

0119 #Civ:38-40 man ?, 42-42 man og, 43-88 man g, 89-89 man ä, 90-01 far ä, #

.....#Hem:38-89 Ola 2:1, 90-96 Ola 2:2, 97-01 Ola 2:1, #

.....#Anm:

0128 #Civ:42-79 kvin g, 80-84 mor g, #

.....#Hem:42-84 Per 3:2, #

.....#Anm:

0131 #Civ:25-40 man ?, 42-43 man g, 44-44 man ä, 45-47 man g, #

.....#Hem:25-47 Per 1:2, #

.....#Anm:

0133 #Civ:42-70 man g, 71-72 far ä, 73-92 far g, #

.....#Hem:42-92 Hov 3:1, #

.....#Anm:65-70 Nämndeman,

0157 #Civ:42-43 kvin g, 44-44 kvin ä, #

.....#Hem:42-44 Hal 3:3, #

.....#Anm:

0162 #Civ:19-19 man og, 24-24 man ?, 31-40 man ?, 42-53 man g, 54-54 far g, 66-76 man g, #

.....#Hem:19-30 Hal 4:2, 31-54 Hal 4:1, 66-76 Hal 4:1, #

.....#Anm:54-54 Swärfar,

0178 #Civ:42-42 kvin g, 43-48 mor g, 49-49 kvin g, 50-50 kvin g, 53-54 kvin ä, #

.....#Hem:42-54 Hov 2:1, #

.....#Anm:

0207 #Civ:39-40 barn og, #

.....#Hem:39-40 Eng 1:1, #

.....#Anm:40-40 till Svenstad V Ka ca 1740,

0224 #Civ:43-44 man og, 47-68 man g, #

.....#Hem:43-68 Ing 1,2:3, #

.....#Anm:65-68 Skeppare. Borg i Halmstad,

0232 #Civ:48-89 kvin g, 90-96 mor g, #

.....#Hem:48-96 Tro 2:2, #

.....#Anm:

0233 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Per 2,3:4,2h3, #

.....#Anm:

0251 #Civ:44-48 barn og, 49-51 man og, 53-89 man g, 90-91 man g, 92-94 far g, #

.....#Hem:44-89 Seg 4:2, 90-91 Seg 4:2, 92-94 Seg 4:2,2, #

.....#Anm:

0261 #Civ:38-39 barn og, 49-73 kvin g, #

.....#Hem:38-39 Per 3:1, 49-73 Per 3:1, #

.....#Anm:

0267 #Civ:43-43 man og, 44-81 man g, 82-82 man g, #

.....#Hem:43-74 Hag 2,3:1, 75-82 Hag 3:1, #

.....#Anm:

0268 #Civ:33-39 barn og, 40-43 sysk og, 44-81 kvin g, 82-82 kvin g, 83-85 kvin ä, #

.....#Hem:33-43 Hil 2,3:4, 44-74 Hag 2,3:1, 75-85 Hag 3:1, #

.....#Anm:

0269 #Civ:42-42 man g, 44-44 man ä, 47-50 man g, #

.....#Hem:42-42 Skå 1:1, 44-44 Hag 2,3:2, 47-50 Hag 2,3:2, #

.....#Anm:42-48 Ryttare, 49-49 Afsk Rytt,

0275 #Civ:48-49 barn og, #

.....#Hem:48-49 Per 2:1, #

.....#Anm:

0279 #Civ:31-55 man g, #

.....#Hem:31-42 Hag 2,3:1, 43-55 Skå 1:1, #

.....#Anm:35-40 Nämndeman,

0294 #Civ:44-44 man og, #

.....#Hem:44-44 Eng 2,3:3, #

.....#Anm:

0309 #Civ:49-49 barn og, #

.....#Hem:49-49 Eng 6:1, #

.....#Anm:

0320 #Civ:35-43 barn og, #

.....#Hem:35-37 Per 5:2h1, 41-43 Per 5:3h1, #

.....#Anm:

0363 #Civ:50-54 barn og, 55-69 kvin g, #

.....#Hem:50-54 Kär 1,2:2, 55-69 Ing 3:2, #

.....#Anm:

0388 #Civ:50-51 barn og, 53-59 man og, 60-76 man g, #

.....#Hem:50-76 Vrå 1:1, #

.....#Anm:

0391 #Civ:78-80 barn og, #

.....#Hem:78-80 Vrå 2:1, #

.....#Anm:99-99 död i Småryd,

0396 #Civ:54-89 kvin g, 90-00 mor g, 01-09 mor ä, #

.....#Hem:54-89 Per 5:1, 90-99 Per 2:2, 00-09 Per 2:1, #

.....#Anm:

0400 #Civ:47-71 kvin g, #

.....#Hem:47-49 Per 3:2Ry, 50-56 Per 1:2Ry, 57-68 Per 5:1Ry, 69-71 Per 5:1h1, #

.....#Anm:47-48 Hustru. M: St Ryttare,

0407 #Civ:31-34 barn og, 35-37 barn og, 41-45 barn og, 53-57 barn og, #

.....#Hem:31-34 Dej 2:2h2, 35-37 Per 5:2h1, 41-45 Dej 1:3h2, 53-57 Dej 1,2:3h1, #

.....#Anm:

0408 #Civ:53-55 tjhj og, 56-56 man g, #

.....#Hem:53-56 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:

0415 #Civ:59-59 barn og, #

.....#Hem:59-59 Hag 2,3:2, #

.....#Anm:

0419 #Civ:55-64 barn og, 65-70 man g, 71-92 man g, 93-93 man ä, 94-96 man g, 97-99 man ä, 00-13 man g, #

.....#Hem:55-64 Eng 1:2, 65-13 Hov 3:1, #

.....#Anm:65-68 skepp o borg i Halmstad, 82-82 Nämndeman, Krögare,

0431 #Civ:59-59 man g, 61-61 man g, 66-71 man g, 72-72 far ?, #

.....#Hem:59-59 Skå 1:1h1, 61-61 Skå 1:1h1, 66-71 Skå 1:1h1, 72-72 Tro 1:1, #

.....#Anm:69-70 Afsked Ryttare,

0433 #Civ:57-57 barn og, 58-58 man og, 60-81 man g, 82-87 far g, 88-04 man g, 05-12 man g, 13-19 man ä, #

.....#Hem:57-58 Skå 1:1h1, 60-87 Skå 1:1h1, 88-04 Skå 1:2h1, 05-11 Skå 1:2, 12-13 Skå 1:3h1, 19-19 Skå 1:3h1, #

.....#Anm:57-58 Enrollerad, 60-64 Enrollerad Speleman, 66-75 avsk Båtsman,

0436 #Civ:53-53 tjhj og, 54-71 man g, 72-73 man ä, 74-74 man g, #

.....#Hem:53-74 Hal 4:1, #

.....#Anm:66-69 Skepp o Borg i Landskrona,

0457 #Civ:49-49 barn og, 50-74 barn og, 75-75 man g, #

.....#Hem:49-75 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:

0460 #Civ:50-53 barn og, #

.....#Hem:50-53 Eng 6:1, #

.....#Anm:

0471 #Civ:53-78 man g, 79-80 man ä, 81-85 man g, #

.....#Hem:53-85 Hov 1:1, #

.....#Anm:

0486 #Civ:57-57 man g, 66-67 man g, #

.....#Hem:57-57 Sve 1,2:4h1, 66-67 Skå 1:1h1, #

.....#Anm:

0497 #Civ:49-50 man og, 51-91 man g, #

.....#Hem:49-50 Hag 2,3:2h1, 51-56 Hil 2,3:4h2, 57-68 Rys 1:1h2, 69-91 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:49-73 Sockne Skomakare,

0513 #Civ:63-71 barn og, #

.....#Hem:63-71 Hil 1:2, #

.....#Anm:

0515 #Civ:62-62 barn og, #

.....#Hem:62-62 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

0547 #Civ:45-56 kvin g, 57-57 kvin ä, #

.....#Hem:45-51 Hil 2,3:2, 53-57 Ing 1,2:2, #

.....#Anm:

0549 #Civ:58-84 kvin g, 85-87 kvin g, 88-88 kvin ä, 89-96 mor ä, #

.....#Hem:58-78 Ing 1,2:2, 79-87 Ing 1:1, 88-88 Vrå 2:1, 89-96 Ing 1:2h1, #

.....#Anm:

0581 #Civ:56-65 barn og, #

.....#Hem:56-65 Skr 1:1, #

.....#Anm:

0596 #Civ:39-40 kvin ?, 42-45 kvin g, 53-57 kvin g, 66-67 kvin g, 73-73 kvin ä, 89-89 kvin ä, #

.....#Hem:39-40 Eng 1:2, 42-45 Sve 3:4Ry, 53-57 Sve 1,2:4h1, 66-67 Skå 1:1h1, 73-73 Sve 3:3, 89-89 Sve 1,2:4Ry, #

.....#Anm:42-44 Ryttarehustru,

0611 #Civ:66-67 barn u, 76-02 barn og, 03-08 sysk og, 09-12 kvin og, #

.....#Hem:66-12 Hov 2:1, #

.....#Anm:

0625 #Civ:66-67 barn u, 73-88 barn og, 89-89 sysk og, 90-95 man og, 96-12 man g, #

.....#Hem:66-89 Per 2:1, 90-12 Per 5:2, #

.....#Anm:

0628 #Civ:69-69 man g, #

.....#Hem:69-69 VKa x:y, #

.....#Anm:

0633 #Civ:66-67 barn u, 68-71 sysk og, #

.....#Hem:66-71 Seg 1,2:2, #

.....#Anm:66-67 underårig,

0642 #Civ:66-67 barn u, 80-88 barn og, 89-90 man og, 91-28 man g, 31-37 man ä, 38-46 man ä, #

.....#Hem:66-67 Seg 1,2:1, 80-46 Seg 1:1, #

.....#Anm:

0695 #Civ:66-67 barn u, 68-72 barn og, #

.....#Hem:66-68 Per 5:1Ry, 70-72 Per 5:1h1, #

.....#Anm:84-84 lever 1784,

0696 #Civ:66-67 barn u, 79-79 barn og, #

.....#Hem:66-67 Per 5:1Ry, 79-79 Per 5:1h1, #

.....#Anm:84-84 lever 1784,

0701 #Civ:85-92 barn og, 93-93 kvin g, 94-96 kvin ä, 97-06 kvin g, #

.....#Hem:85-93 Per 5:1Ry, 94-03 Per 5:2h2, 04-06 Per 2:1h1, #

.....#Anm:

0704 #Civ:72-77 man g, 78-91 man g, 92-92 man ä, 93-94 man g, #

.....#Hem:72-77 Per 5:1h1, 78-85 Per 5:1h3, 86-94 Hov 3:2h2, #

.....#Anm:72-94 skräddare,

0707 #Civ:66-68 kvin ä, 73-73 kvin ä, 83-88 kvin ä, #

.....#Hem:66-68 Per 5:1Ry, 73-73 Per 5:1Ry, 83-88 Per 5:1Ry, #

.....#Anm:

0712 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Per 1:2, #

.....#Anm:

0714 #Civ:81-81 kvin g, #

.....#Hem:81-81 Per 3:2, #

.....#Anm:

0717 #Civ:89-89 kvin ä, 92-12 kvin ä, #

.....#Hem:89-89 Per 2:1h1, 92-99 Per 2:1h1, 00-00 Per 5:2, 01-02 Per 1:2, 06-06 Per 5:2, 07-07 Per 5:1, 12-12 Per 5:2h1, #

.....#Anm:

0738 #Civ:07-07 barn u, #

.....#Hem:07-07 Per 1:2, #

.....#Anm:16-16 lever g i Waran 1816,

0748 #Civ:66-67 barn u, 75-82 barn og, #

.....#Hem:66-82 Hil 1:2, #

.....#Anm:

0751 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:

0763 #Civ:66-69 kvin ä, #

.....#Hem:66-69 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

0794 #Civ:66-67 barn u, 72-78 barn og, 79-85 man og, 86-24 man g, 25-25 man ä, 26-27 man g, 28-43 man g, #

.....#Hem:66-78 Dej 3,4:3, 79-27 Dej 4:1, 28-43 Dej 3,4:3, #

.....#Anm:

0795 #Civ:23-24 barn og, 37-39 tjhj g, #

.....#Hem:23-23 Tro 2:4h1, 24-24 Tro 1:5, 37-39 Dej 1:2, #

.....#Anm:

0798 #Civ:66-78 man og, 79-85 man g, #

.....#Hem:66-78 Dej 3,4:2, 79-85 Hal 2:2, #

.....#Anm:85-85 avl hö 85 på sjöresa till Pello,

0816 #Civ:48-48 kvin og, #

.....#Hem:48-48 Ola 1:2, #

.....#Anm:

0817 #Civ:65-73 man g, #

.....#Hem:65-69 Sve 1,2:4Ry, 70-73 Sve 1:4Ry, #

.....#Anm:65-67 Ryttare,

0826 #Civ:66-67 barn u, 74-88 barn og, 89-15 sysk og, 16-30 tjhj og, 31-47 kvin og, #

.....#Hem:66-67 Sve 3:1, 74-47 Sve 3:1, #

.....#Anm:

0832 #Civ:87-87 kvin g, #

.....#Hem:87-87 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

0842 #Civ:67-67 barn u, #

.....#Hem:67-67 Sve 3:4Ry, #

.....#Anm:

0874 #Civ:66-69 barn og, #

.....#Hem:66-69 Hal 5:1, #

.....#Anm:

0875 #Civ:19-19 man ä, #

.....#Hem:19-19 Ing 3:5, #

.....#Anm:

0877 #Civ:66-67 barn u, 70-70 barn og, #

.....#Hem:66-67 Tro 1:1, 70-70 Tro 1:1, #

.....#Anm:

0884 #Civ:97-03 barn og, #

.....#Hem:97-03 Tro 1:2, #

.....#Anm:

0885 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Tro 1:2, #

.....#Anm:

0892 #Civ:66-67 barn u, 78-78 barn og, 81-81 barn og, 88-88 kvin g, 89-96 kvin g, 97-41 kvin ä, #

.....#Hem:66-67 Tro 2:1, 78-78 Tro 2:1, 81-81 Tro 2:1, 88-88 Hil 1:1, 89-04 Tro 2:1h1, 05-09 Tro 2:1, 10-15 Tro 1:5h1, 16-24 Tro 2:1, 25-41 Tro 2:5, #

.....#Anm:

0914 #Civ:69-69 barn og, #

.....#Hem:69-69 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

0920 #Civ:66-66 barn u, 67-67 barn og, #

.....#Hem:66-67 Ing 4:3, #

.....#Anm:

0925 #Civ:66-67 barn u, 69-69 barn og, #

.....#Hem:66-69 Ing 5:3, #

.....#Anm:

0949 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Seg 4:2, #

.....#Anm:

0966 #Civ:66-67 barn u, 68-77 barn og, 78-86 sysk og, 87-13 kvin g, 14-20 mor g, #

.....#Hem:66-67 Seg 5,6:1, 68-78 Seg 5,6:1, 79-86 Seg 5:1, 87-13 Sve 3:3h3, 14-20 Seg 5:2, #

.....#Anm:

0980 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Hag 1:4, #

.....#Anm:

0981 #Civ:67-67 barn u, 68-81 barn og, 82-90 man g, 91-91 man ä, 92-09 man g, #

.....#Hem:66-74 Hag 2,3:1, 75-09 Hag 3:1, #

.....#Anm:

0986 #Civ:67-69 kvin g, 70-71 kvin g, 72-96 kvin g, 97-08 mor g, #

.....#Hem:67-69 Hag 2,3:3, 70-74 Hag 2,3:2, 75-08 Hag 3:2, #

.....#Anm:

0987 #Civ:65-69 barn og, 70-79 sysk og, 80-86 man og, 87-13 man g, 14-19 far g, 20-22 far ä, #

.....#Hem:65-79 Kär 1,2:2, 80-86 Kär 2:1, 87-13 Sve 3:3h3, 14-22 Seg 5:2, #

.....#Anm:80-84 Skepp., 85-07 Skepp. Borg i Halmstad,

0992 #Civ:65-65 barn og, #

.....#Hem:65-65 Eng 5:1, #

.....#Anm:

0994 #Civ:66-66 barn u, 67-77 barn og, 78-78 man og, 79-85 man g, 86-86 barn ä, 87-90 barn g, #

.....#Hem:66-90 Eng 5:1, #

.....#Anm:80-85 Skeppare,

1010 #Civ:69-10 kvin g, #

.....#Hem:69-10 Eng 6:1h2, #

.....#Anm:

1017 #Civ:91-96 barn og, 97-02 sysk og, 03-15 kvin g, #

.....#Hem:91-02 Eng 4:2, 03-15 Eng 6:1h4, #

.....#Anm:

1020 #Civ:66-67 barn u, 79-86 barn og, 87-88 man og, 89-25 man g, 26-32 man g, 33-46 man ä, #

.....#Hem:66-46 Skå 1:1, #

.....#Anm:07-22 nämndeman,

1024 #Civ:66-93 kvin g, 94-08 mor g, #

.....#Hem:66-72 Skr 1:2, 73-08 Skr 1:1, #

.....#Anm:

1029 #Civ:67-67 barn og, 73-77 barn og, #

.....#Hem:67-67 Tin 1:1, 73-77 Tin 1:1, #

.....#Anm:

1032 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Rys 1:1h1, #

.....#Anm:

1038 #Civ:67-67 barn u, 81-81 barn og, #

.....#Hem:67-67 Rys 1:1h2, 81-81 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

1045 #Civ:66-67 sysk u, 74-83 sysk og, 84-08 kvin g, 09-25 kvin g, 26-32 kvin ä, #

.....#Hem:66-83 Sve 1,2:1, 84-86 Hov 1:2, 87-32 Hov 1:1, #

.....#Anm:

1062 #Civ:88-88 barn og, 92-92 barn og, 95-05 barn og, 08-12 man g, 13-28 man g, #

.....#Hem:88-88 Ing 1:2, 92-92 Ing 1:2, 95-05 Ing 1:2, 08-12 Ing 1:1, 13-22 Ing 1:1h1, 23-28 Per 5:2h2, #

.....#Anm:13-18 Skepp o Borg i Halmstad,

1068 #Civ:84-89 barn og, #

.....#Hem:84-89 Dej 2:1, #

.....#Anm:

1106 #Civ:86-00 kvin g, 12-21 kvin g, 22-22 kvin ä, #

.....#Hem:86-93 Hil 2,3:2, 94-00 Hil 2,3:3, 12-20 Hil 2,3:3, 21-22 Hil 3:1, #

.....#Anm:

1107 #Civ:84-98 barn og, 03-11 man g, #

.....#Hem:84-93 Hil 2,3:3, 94-98 Hil 2,3:4, 03-11 Kär 2:1, #

.....#Anm:

1122 #Civ:75-91 kvin g, 92-92 mor g, #

.....#Hem:75-84 Eng 2,3:1, 85-87 Eng 6:1h4, 88-91 Eng 1:1h1, 92-92 Eng 6:1h4, #

.....#Anm:

1132 #Civ:99-00 sysk og, 10-11 sysk og, #

.....#Hem:99-00 Eng 6:1h4, 10-11 Eng 6:1h4, #

.....#Anm:

1133 #Civ:66-67 barn u, 78-78 barn og, 80-82 barn og, 85-14 kvin g, 15-31 kvin ä, 32-43 kvin ä, #

.....#Hem:66-67 Sve 3:2, 78-78 Sve 3:2, 80-82 Sve 3:2, 85-94 Eng 5:2, 96-43 Eng 5:1, #

.....#Anm:

1144 #Civ:12-21 man og, #

.....#Hem:12-21 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:12-21 Sne Skolmästare,

1147 #Civ:92-92 barn og, 93-94 man og, #

.....#Hem:92-94 Eng 6:1h5, #

.....#Anm:

1161 #Civ:58-70 barn og, 71-71 man og, 72-08 man g, 09-15 far g, #

.....#Hem:58-08 Hal 1,2:2, 09-15 Hal 2:1, #

.....#Anm:

1169 #Civ:89-91 barn og, 94-99 barn og, #

.....#Hem:89-91 Hal 3:3, 94-99 Hal 3:3, #

.....#Anm:

1170 #Civ:92-00 barn og, 01-21 man g, 22-22 man ä, 23-34 man g, #

.....#Hem:92-34 Hal 3:3, #

.....#Anm:

1183 #Civ:89-08 barn og, 09-12 sysk og, 13-33 sysk og, 35-42 kvin og, #

.....#Hem:89-08 Hal 1,2:2, 09-42 Hal 2:1, #

.....#Anm:

1193 #Civ:89-24 man g, 25-28 man g, 29-33 man ä, #

.....#Hem:89-33 Ing 2:1, #

.....#Anm:

1203 #Civ:84-85 barn og, 86-04 kvin g, #

.....#Hem:84-85 Hil 2,3:2, 86-04 Mug 1:1, #

.....#Anm:

1217 #Civ:24-31 kvin g, 32-40 kvin g, 41-42 kvin ä, 43-46 kvin ä, 47-47 kvin ä, #

.....#Hem:24-31 Vrå 2:1, 32-42 Vrå 2:1, 43-46 Eng 4:1, 47-47 Per 2,3:1, #

.....#Anm:

1226 #Civ:88-91 man g, #

.....#Hem:88-91 Ing 4:4, #

.....#Anm:

1230 #Civ:80-80 barn og, 84-84 barn og, #

.....#Hem:80-80 Seg 2:1h1, 84-84 Seg 2:1h1, #

.....#Anm:

1254 #Civ:66-67 barn og, 78-86 barn og, 88-93 kvin g, 94-95 kvin ä, #

.....#Hem:66-67 Seg 1,2:1, 78-86 Seg 1,2:1, 88-95 Hal 5:2, #

.....#Anm:

1273 #Civ:93-93 barn og, #

.....#Hem:93-93 Seg 5:1Ry, #

.....#Anm:12-12 bor i Viken/Kullen 1812,

1300 #Civ:69-69 barn og, #

.....#Hem:69-69 Tin 1:1, #

.....#Anm:

1301 #Civ:70-70 barn og, #

.....#Hem:70-70 Tin 1:1, #

.....#Anm:

1306 #Civ:57-63 barn og, 64-75 barn og, #

.....#Hem:57-63 Skå 1:1h1, 64-75 Hil 2,3:2h1, #

.....#Anm:

1309 #Civ:87-89 barn og, 92-96 sysk og, #

.....#Hem:87-89 Seg 4:2, 92-96 Seg 4:2,2, #

.....#Anm:

1314 #Civ:89-95 barn og, #

.....#Hem:89-95 Tro 2:3, #

.....#Anm:

1341 #Civ:51-51 kvin ä, 02-02 barn og, 03-03 barn og, #

.....#Hem:51-51 Eng 1:2, 02-03 Tin 1:1, #

.....#Anm:

1357 #Civ:94-04 barn og, 05-49 man g, 50-51 man g, 52-60 man ä, #

.....#Hem:94-04 Ola 1:1, 05-47 Vrå 1:1, 48-60 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:07-14 Skepp o Borg i Halmstad, 15-18 Skepp o Borg,

1371 #Civ:97-04 barn og, #

.....#Hem:97-04 Vrå 2:1, #

.....#Anm:20-20 se faders bou 1820,

1383 #Civ:08-10 barn og, #

.....#Hem:08-10 Ing 5:3, #

.....#Anm:16-16 dog ombord i Köpenhamn,

1388 #Civ:28-35 barn og, #

.....#Hem:28-35 Ing 5:3, #

.....#Anm:

1401 #Civ:66-67 barn u, 68-68 barn og, 75-77 barn og, 78-79 kvin g, 80-82 kvin ä, 83-95 kvin g, 96-99 mor g, 00-13 mor ä, #

.....#Hem:66-68 Hil 2,3:2, 75-77 Hil 2,3:2, 78-82 Ing 3:2, 83-13 Eng 1:1, #

.....#Anm:

1405 #Civ:65-69 barn og, #

.....#Hem:65-69 Vrå 1,2:2, #

.....#Anm:

1419 #Civ:42-47 barn og, #

.....#Hem:42-47 Pås 1:1, #

.....#Anm:

1430 #Civ:25-33 barn og, #

.....#Hem:25-33 Ing 4:2, #

.....#Anm:

1437 #Civ:69-88 barn og, #

.....#Hem:69-88 Eng 1:1, #

.....#Anm:

1457 #Civ:12-21 barn og, 22-25 man g, 26-26 man ä, 27-37 man g, 38-39 man ä, 40-63 man g, 64-64 man g, #

.....#Hem:12-21 Ing 3:3, 22-27 Dej 3:1, 28-64 Dej 3,4:1, #

.....#Anm:

1494 #Civ:08-22 kvin g, 23-28 kvin g, 29-31 kvin ä, 32-36 kvin ä, #

.....#Hem:08-12 Ing 1:1, 13-22 Ing 1:1h1, 23-31 Per 5:2h2, 32-36 Tin 1:2, #

.....#Anm:

1502 #Civ:87-87 barn og, 01-10 sysk og, 13-46 kvin g, #

.....#Hem:87-87 Seg 6:1, 01-10 Seg 6:1, 13-20 Ing 1:1, 21-39 Ing 1:2h3, 40-46 Ing 1:3h2, #

.....#Anm:

1504 #Civ:13-13 barn og, 15-19 kvin g, 20-32 kvin g, #

.....#Hem:13-13 Ing 1:2h1, 15-32 Ing 1:2h1, #

.....#Anm:

1507 #Civ:91-96 man g, 97-20 man g, 21-22 man ä, 23-27 far ä, #

.....#Hem:91-96 Vrå 2:1, 97-03 Vrå 2:1h1, 04-27 Ing 1:2h2, #

.....#Anm:94-00 Sjökarl,

1528 #Civ:28-31 barn og, #

.....#Hem:28-29 Eng 2,3:1h1, 30-31 Per 2,3:4T1, #

.....#Anm:

1536 #Civ:18-21 barn og, #

.....#Hem:18-20 Ing 1:2h3, 21-21 Ing 1:2h3, #

.....#Anm:

1547 #Civ:25-42 barn og, 51-67 man og, #

.....#Hem:25-42 Ing 4:2,2, 51-67 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:51-52 Skepp o Borg, 53-55 Skepp o Borg i Warberg, 56-66 Skepp o Borg i Laholm

1570 #Civ:05-05 barn og, #

.....#Hem:05-05 Vka x:y, #

.....#Anm:

1571 #Civ:05-08 kvin g, #

.....#Hem:05-06 Dej 2:1h1, 07-08 Hag 2:2h1, #

.....#Anm:

1574 #Civ:25-36 barn og, #

.....#Hem:25-27 Hag 2:2, 28-36 Hag 2:3, #

.....#Anm:

1576 #Civ:25-39 barn og, 40-48 barn og, 49-75 barn og, #

.....#Hem:25-27 Hag 2:2, 28-46 Hag 2:3, 47-48 Hag 1,2:4, 49-55 Hag 1,2:3, 57-75 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:47-48 lam, kan ej gå, 49-55 krympling,

1616 #Civ:25-37 barn og, #

.....#Hem:25-32 Eng 6:1h4, 33-37 Eng 5:3, #

.....#Anm:59-59 i Göteb 1859,

1620 #Civ:99-09 sysk og, #

.....#Hem:99-09 Eng 6:1h4, #

.....#Anm:

1625 #Civ:06-10 barn og, 13-18 barn og, #

.....#Hem:06-10 Eng 5:1, 13-18 Eng 5:1, #

.....#Anm:

1630 #Civ:21-29 barn og, #

.....#Hem:21-29 Eng 1:2, #

.....#Anm:

1637 #Civ:25-28 barn og, #

.....#Hem:25-28 Per 5:2h2, #

.....#Anm:11-11 tvilling med Anna 1 som dog 7 ve gl,

1639 #Civ:07-43 man g, 44-45 man ä, #

.....#Hem:07-45 Eng 6:1, #

.....#Anm:

1640 #Civ:70-83 barn og, #

.....#Hem:70-83 Dej 1,2:2,2h1, #

.....#Anm:

1646 #Civ:16-19 barn og, #

.....#Hem:16-19 Eng 6:1h4, #

.....#Anm:19-19 vigd 1819 25/4 m Nils OlS Romare, Varegården,

1653 #Civ:24-57 kvin g, 58-69 kvin ä, #

.....#Hem:24-30 Eng 6:1h2, 31-39 Eng 1:3h2, 40-69 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:

1671 #Civ:10-21 barn og, #

.....#Hem:10-21 Seg 4:2,2, #

.....#Anm:21-21 drunknat i Halmstad,

1676 #Civ:16-19 barn og, 24-36 kvin g, 37-39 kvin g, 40-62 kvin g, 63-68 kvin g, #

.....#Hem:16-19 Seg 4:2,2, 27-36 Eng 6:1h1, 37-39 Hal 3:3, 40-62 Hal 3:4, 63-68 Hal 3:2, #

.....#Anm:

1680 #Civ:66-88 barn og, #

.....#Hem:66-88 Dej 1,2:5, #

.....#Anm:

1682 #Civ:28-41 barn og, 42-46 barn og, 47-47 barn og, #

.....#Hem:28-41 Seg 4:2,2, 42-43 Seg 4:1,2,2, 44-46 Seg 4:1,2, 47-47 Seg 4:2h3, #

.....#Anm:

1690 #Civ:09-10 barn og, 14-14 tjhj og, 15-34 man og, #

.....#Hem:09-10 Mug 1:1, 14-34 Hov 3:1, #

.....#Anm:15-29 Skeppare,

1700 #Civ:27-37 barn og, 41-41 barn og, #

.....#Hem:27-37 Ing 1:2h2, 41-41 Ing 1:3h3, #

.....#Anm:

1711 #Civ:99-07 barn og, 08-10 man og, 11-34 man g, 36-50 man g, 51-57 man ä, #

.....#Hem:99-11 Hag 1:1, 12-20 Hag 3:3, 21-46 Hag 1:1, 47-57 Hag 1,2:1, #

.....#Anm:

1713 #Civ:05-05 barn og, #

.....#Hem:05-05 Hag 1:1, #

.....#Anm:

1733 #Civ:25-47 barn og, 48-49 man og, 50-75 man g, #

.....#Hem:25-31 Hal 1:2, 32-46 Hal 1:1, 47-75 Hal 1,2:1, #

.....#Anm:

1739 #Civ:06-08 barn og, 09-13 sysk og, 14-31 tjhj og, 32-33 tjhj og, 34-34 tjhj g, 35-48 man g, #

.....#Hem:06-08 Hal 1,2:2, 09-34 Hal 2:1, 35-46 Hal 2:1,3, 47-48 Hal 1,2:2, #

.....#Anm:

1751 #Civ:25-37 barn og, #

.....#Hem:25-37 Skr 1:1, #

.....#Anm:

1753 #Civ:68-68 man og, #

.....#Hem:68-68 Dej 3,4:4,2, #

.....#Anm:68-68 arb,

1763 #Civ:15-19 barn og, 20-63 kvin g, 64-66 kvin ä, 67-75 kvin ä, #

.....#Hem:15-19 Per 4:1, 20-46 Sve 1:3, 47-47 SVE 2:2, 48-66 Sve 1,2:2, 67-75 Sve 1,2:1,4, #

.....#Anm:

1766 #Civ:83-94 barn og, 95-00 man og, 01-01 man g, 02-04 man ä, 05-26 man g, 27-49 man ä, #

.....#Hem:83-47 Sve 1:2, 48-49 Sve 1,2:1, #

.....#Anm:11-11 Skepp o borg i Halmstad, 12-24 Skepp o Borg,

1775 #Civ:11-20 barn og, #

.....#Hem:11-20 Tin 1:1, #

.....#Anm:

1776 #Civ:11-23 barn og, #

.....#Hem:11-23 Tin 1:1, #

.....#Anm:

1793 #Civ:57-75 barn og, #

.....#Hem:57-75 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:

1797 #Civ:01-09 barn og, #

.....#Hem:01-09 Hil 1:1, #

.....#Anm:

1805 #Civ:25-34 barn og, 36-36 man og, 37-75 man g, #

.....#Hem:25-75 Mug 1:1, #

.....#Anm:

1809 #Civ:87-87 barn og, #

.....#Hem:87-87 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:

1815 #Civ:94-94 sysk og, #

.....#Hem:94-94 Per 3:1, #

.....#Anm:

1818 #Civ:10-18 barn og, #

.....#Hem:10-15 Tro 1:5h1, 16-18 Tro 2:1, #

.....#Anm:18-25 g m Hans PålS i Svenstad,

1824 #Civ:19-41 kvin g, 42-53 kvin ä, 54-75 kvin ä, #

.....#Hem:19-20 Hil 2,3:3, 21-47 Hil 3:1, 48-54 Hil 2,3:3, 55-65 Hil 2,3:3,2, 66-75 Hil 2,3:3,2h1, #

.....#Anm:

1833 #Civ:25-31 barn og, 32-32 sysk og, #

.....#Hem:25-32 Hil 1:2, #

.....#Anm:

1834 #Civ:95-31 kvin g, 32-35 kvin g, 36-43 kvin ä, #

.....#Hem:95-43 Hil 1:2, #

.....#Anm:

1843 #Civ:16-32 barn og, 33-33 man og, 34-65 man g, #

.....#Hem:16-20 Hil 2,3:2, 21-47 Hil 2:2, 48-65 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:

1848 #Civ:24-37 barn og, 41-41 barn og, #

.....#Hem:24-24 Hil 2,3:2h1, 29-29 Hil 1:2h1, 31-37 Hil 1:2h1, 41-41 Hil 1:2h1, #

.....#Anm:

1855 #Civ:49-64 kvin g, #

.....#Hem:49-50 Hag 2,3:2h1, 53-64 Tro 2:4Ry, #

.....#Anm:

1866 #Civ:43-75 barn og, #

.....#Hem:43-75 Tro 2:2,2, #

.....#Anm:

1877 #Civ:07-09 man g, 10-10 man ä, 11-22 man g, #

.....#Hem:07-15 Tro 2:4h1, 16-17 Tro 2:5h1, 18-22 Hag 3:2,3, #

.....#Anm:

1878 #Civ:03-07 barn og, 11-28 kvin g, 18-22 kvin g, 23-23 kvin ä, #

.....#Hem:03-07 Hag 3:1, 11-15 Tro 2:4h1, 16-17 Tro 2:5h1, 18-23 Hag 3:2,3, #

.....#Anm:

1881 #Civ:05-08 barn og, 09-52 man og, 53-76 barn og, #

.....#Hem:05-15 Tro 2:3, 16-31 Tro 2:4, 32-76 Tro 2:5, #

.....#Anm:

1882 #Civ:95-06 barn og, 07-08 kvin g, 09-09 kvin ä, #

.....#Hem:95-09 Tro 2:3, #

.....#Anm:

1915 #Civ:10-17 barn og, #

.....#Hem:10-17 Seg 1:2, #

.....#Anm:

1919 #Civ:00-14 barn og, 15-46 kvin g, 47-57 kvin g, 60-62 kvin ä, #

.....#Hem:00-14 Ing 2:1, 15-46 Seg 1:2, 47-57 Seg 1,2:1, 60-62 Seg 1,2:2, #

.....#Anm:

1925 #Civ:99-08 barn og, 15-39 kvin g, 40-46 kvin ä, 47-54 mor ä, #

.....#Hem:99-08 Hal 2:1, 15-46 Seg 1:3, 47-54 Seg 1,2:3, #

.....#Anm:

1926 #Civ:25-46 barn og, 47-67 man g, 68-68 man ä, 69-73 man ä, #

.....#Hem:25-46 Seg 1:3, 47-73 Seg 1,2:3, #

.....#Anm:

1932 #Civ:15-22 barn og, 23-25 man g, 26-75 man g, #

.....#Hem:15-75 Hal 3:1, #

.....#Anm:

1941 #Civ:25-39 barn og, #

.....#Hem:25-39 Per 1:1, #

.....#Anm:

1954 #Civ:17-38 barn og, 39-69 man g, 70-73 man ä, #

.....#Hem:17-38 Kär 2:1, 39-73 Ing 4:3, #

.....#Anm:46-47 Fjärdingsman,

1962 #Civ:25-34 kvin ä, #

.....#Hem:25-34 Per 1:2h2, #

.....#Anm:

1975 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:62-75 Tro 2:1, #

.....#Anm:

1982 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

1984 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-61 Tro 2:1,2, 62-75 Tro 2:1, #

.....#Anm:

1993 #Civ:66-67 barn u, 70-76 barn og, #

.....#Hem:66-67 Hal 5:2, 70-76 Hal 5:2, #

.....#Anm:

2013 #Civ:15-17 barn og, 19-19 barn og, 20-24 barn og, 25-29 barn og, 30-37 barn og, 38-43 barn og, #

.....#Hem:15-15 Hal 4:1, 16-17 Hal 3:3h1, 19-19 Hal 3:2, 20-24 Hal 4:1, 25-29 Hal 4:2, 30-37 Hal 4:2h1, 38-39 Hal 4:2, 40-43 Hal 4:3, #

.....#Anm:25-43 Svagsint,

2016 #Civ:25-29 barn og, 30-31 barn og, 32-32 man og, #

.....#Hem:25-29 Hal 4:2, 30-32 Hal 4:2h1, #

.....#Anm:32-32 Sjöman,

2032 #Civ:20-25 barn og, 26-29 barn og, #

.....#Hem:20-29 Hal 4:1, #

.....#Anm:

2042 #Civ:18-19 barn og, #

.....#Hem:18-19 Ola 1:1, #

.....#Anm:

2073 #Civ:89-00 barn og, 04-28 kvin g, 31-32 kvin g, #

.....#Hem:89-93 Hil 2,3:3, 97-00 Hil 2,3:4, 04-19 Hov 2:1, 20-28 Hov 3:2h2, 31-32 Per 5:2h1, #

.....#Anm:

2080 #Civ:00-13 kvin g, 14-14 kvin ä, #

.....#Hem:00-14 Hov 3:1, #

.....#Anm:

2084 #Civ:25-37 barn og, 38-41 barn og, 41-43 kvin g, 44-46 kvin g, 47-62 kvin g, 63-69 kvin g, 70-84 kvin g, 85-85 kvin ä, #

.....#Hem:25-37 Seg 1:2, 38-41 Eng 1:3h1, 41-43 Hov 2:1h1, 44-46 Seg 1:1, 47-47 Seg 1,2:2, 48-69 Ing 4:1,2, 70-75 Per 2,3:5t1, #

.....#Anm:

2096 #Civ:29-57 barn og, 58-75 man g, #

.....#Hem:29-37 Ing 5:2, 46-57 Ing 5:2, 58-75 Ing 5:1,3, #

.....#Anm:

2115 #Civ:90-90 barn og, #

.....#Hem:90-90 Hov 3:2h2, #

.....#Anm:

2116 #Civ:94-94 barn og, #

.....#Hem:94-94 Hov 3:2h2, #

.....#Anm:

2121 #Civ:25-47 barn og, #

.....#Hem:25-47 Seg 3:2, #

.....#Anm:

2128 #Civ:08-09 barn og, 10-17 sysk og, #

.....#Hem:08-17 Seg 4:1, #

.....#Anm:53-53 ä i Boarp 1853,

2137 #Civ:16-38 barn og, 39-43 sysk og, 51-64 sysk og, 65-71 man og, #

.....#Hem:16-38 Seg 4:1,2, 39-43 Seg 4:1,2,2, 51-71 Seg 4:1,2, #

.....#Anm:65-70 arb karl,

2143 #Civ:02-18 barn og, 19-19 kvin g, 20-21 barn ä, 22-46 kvin g, #

.....#Hem:02-21 Seg 4:2, 25-46 Seg 4:2, #

.....#Anm:

2145 #Civ:44-52 barn og, 53-72 barn og, 73-75 kvin g, #

.....#Hem:44-75 Tro 2:5, #

.....#Anm:

2151 #Civ:01-11 barn og, #

.....#Hem:01-11 Seg 4:2h1, #

.....#Anm:

2155 #Civ:29-49 barn og, 50-75 kvin g, #

.....#Hem:29-46 Seg 5:2, 47-50 Seg 5,6:2, 51-75 Seg 4:1, #

.....#Anm:

2167 #Civ:25-45 barn og, #

.....#Hem:25-45 Seg 3:1, #

.....#Anm:

2176 #Civ:27-37 barn og, 41-41 barn og, #

.....#Hem:27-37 Ola 1:4h2, 41-41 Ola 1:4h2, #

.....#Anm:

2177 #Civ:34-57 barn og, 58-75 man g, #

.....#Hem:34-37 Ing 5:2, 43-75 Ing 5:2, #

.....#Anm:

2180 #Civ:35-54 barn og, 36-37 barn og, 63-67 sysk og, #

.....#Hem:36-54 Ing 4:4, 63-64 Ing 4:4, 65-67 Ing 4:5, #

.....#Anm:

2183 #Civ:16-26 barn og, #

.....#Hem:16-26 Ola 2:1, #

.....#Anm:

2186 #Civ:20-24 barn og, #

.....#Hem:20-24 Ola 2:1, #

.....#Anm:

2188 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-61 Tro 2:1t1, 62-75 Tro 1:5t3, #

.....#Anm:

2200 #Civ:25-37 barn og, 40-46 barn og, #

.....#Hem:25-37 Tro 1:2, 40-46 Tro 1:2, #

.....#Anm:50-50 lever 1850,

2225 #Civ:47-47 man og, #

.....#Hem:47-47 Tro 1:2, #

.....#Anm:47-47 sjöman,

2231 #Civ:26-39 barn og, 42-52 kvin g, 53-75 kvin g, #

.....#Hem:26-39 Tro 1:1, 42-75 Tro 2:5, #

.....#Anm:

2237 #Civ:15-15 barn og, 16-19 sysk og, 20-24 man og, 25-33 man g, 34-39 man ä, 40-55 man g, #

.....#Hem:15-41 Tro 1:5h1, 42-47 Dej 1:2,2h1, 48-55 Dej 1,2:2,2h1, #

.....#Anm:

2252 #Civ:10-48 kvin g, 49-49 kvin ä, #

.....#Hem:10-49 Tro 2:1, #

.....#Anm:

2261 #Civ:08-08 man og, 09-14 man og, 15-15 man g, 16-24 man g, 25-28 man g, #

.....#Hem:08-08 Seg 1:3, 09-13 Sve 3:3h1, 14-15 Tro 2:2, 16-24 Tro 2:3, 25-28 Tro 2:2, #

.....#Anm:08-27 Skomakare, 28-28 Skom.,Ihjälfrusen. Har broder Anders i Harplinge,

2266 #Civ:25-32 barn og, #

.....#Hem:25-32 Sve 2:2, #

.....#Anm:

2290 #Civ:23-31 kvin g, 32-37 kvin ä, #

.....#Hem:23-37 Sve 3:4h1, #

.....#Anm:

2307 #Civ:08-16 barn og, #

.....#Hem:08-16 Sve 2:1, #

.....#Anm:16-16 dog i Göteborg,

2311 #Civ:25-37 barn og, 40-58 barn og, 59-72 man og, 73-75 man g, #

.....#Hem:25-37 Sve 2:1, 40-46 Sve 2:1, 47-47 Sve 2:3, 48-75 Sve 1,2:3, #

.....#Anm:

2323 #Civ:25-28 barn og, 60-72 man g, #

.....#Hem:25-28 Hag 3:2, 60-72 Tro 1:4, #

.....#Anm:60-70 sjöman,

2333 #Civ:09-14 kvin g, 15-35 kvin g, 36-37 kvin ä, #

.....#Hem:09-29 Eng 2,3:1, 33-37 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

2337 #Civ:21-33 man og, #

.....#Hem:21-33 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:21-33 lieutenant,

2346 #Civ:25-32 barn og, 38-75 man g, #

.....#Hem:25-32 Eng 5:2, 38-75 Eng 5:2, #

.....#Anm:

2360 #Civ:65-69 barn og, 70-75 barn og, #

.....#Hem:65-69 Vrå 1,2:2, 70-75 Sve 3:2, #

.....#Anm:

2364 #Civ:25-29 barn og, 30-35 barn og, 40-41 man og, #

.....#Hem:25-29 Eng 1:3, 30-35 Eng 1:3h1, 40-41 Eng 1:3, #

.....#Anm:40-41 Sjöman, 48-48 stadd på utr. sjöresa 1848,

2376 #Civ:53-54 barn og, #

.....#Hem:53-54 Tro 1:5, #

.....#Anm:

2387 #Civ:29-51 barn og, 70-75 tjhj og, #

.....#Hem:29-51 Tro 2:2, 70-75 Ing 1,2:5, #

.....#Anm:70-70 i Ingelstorp 1870,

2391 #Civ:17-25 barn og, 26-32 kvin g, 33-33 kvin ä, 34-43 kvin g, 44-75 kvin ä, #

.....#Hem:17-27 Dej 3:2, 28-75 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:

2392 #Civ:37-37 barn og, 41-46 barn og, 47-54 barn og, #

.....#Hem:37-37 Tro 1:5, 41-46 Tro 1:4, 47-54 Tro 1:5h1, #

.....#Anm:

2397 #Civ:59-59 man og, #

.....#Hem:59-59 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:59-59 Enrolleringskarl,

2398 #Civ:25-49 barn og, #

.....#Hem:25-47 Hil 3:1, 48-49 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

2415 #Civ:88-02 barn og, 03-11 kvin g, 12-48 kvin ä, 49-51 kvin ä, #

.....#Hem:88-47 Kär 2:1, 48-51 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:

2448 #Civ:18-19 tjhj og, 25-42 man g, #

.....#Hem:18-27 Per 2,3:3, 28-38 Per 2,3:4, 39-42 Eng 1:2,2, #

.....#Anm:

2494 #Civ:34-37 barn ?, #

.....#Hem:34-37 Sve 1,2:5, #

.....#Anm:

2501 #Civ:32-53 barn og, 54-54 barn og, #

.....#Hem:32-47 Dej 1:3, 48-54 Dej 1,2:3, #

.....#Anm:

2522 #Civ:31-44 barn og, #

.....#Hem:31-44 Dej 3,4:4h2, #

.....#Anm:

2532 #Civ:31-37 barn og, 43-49 man og, #

.....#Hem:31-37 Eng 1:1, 43-49 Eng 1:1, #

.....#Anm:

2535 #Civ:32-66 man g, 67-72 man g, #

.....#Hem:32-66 Eng 1:2, 67-67 Eng 1:1,2, 68-72 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:50-68 Smed,

2537 #Civ:59-59 barn og, #

.....#Hem:59-59 Sve 3:3h4, #

.....#Anm:

2538 #Civ:36-37 barn og, #

.....#Hem:36-37 Eng 1:2, #

.....#Anm:

2559 #Civ:31-37 barn og, #

.....#Hem:31-37 Hag 3:1, #

.....#Anm:38-38 lever 1838,

2563 #Civ:27-32 kvin g, #

.....#Hem:27-32 Eng 5:3, #

.....#Anm:

2564 #Civ:29-29 barn og, #

.....#Hem:29-29 Eng 5:3, #

.....#Anm:

2565 #Civ:62-63 barn og, #

.....#Hem:62-63 Skå 1:1h1, #

.....#Anm:

2580 #Civ:49-73 barn og, 74-75 kvin g, #

.....#Hem:49-73 Sve 3:3h1, 74-75 Kär 1,2:2h2, #

.....#Anm:

2588 #Civ:32-37 barn og, 43-44 barn og, #

.....#Hem:32-33 Eng 5:3, 37-37 Tin 1:1, 43-44 Sve 3:4h1, #

.....#Anm:

2605 #Civ:29-35 barn og, 36-37 barn og, #

.....#Hem:29-35 Hal 4:1, 36-37 Hov 2:1, #

.....#Anm:

2616 #Civ:31-57 barn og, 58-75 sysk og, #

.....#Hem:31-75 Hal 5:1, #

.....#Anm:

2620 #Civ:58-75 barn og, #

.....#Hem:58-75 Hag 1,2:1, #

.....#Anm:

2639 #Civ:60-73 barn og, #

.....#Hem:60-73 Sve 3:1, #

.....#Anm:

2652 #Civ:34-37 barn og, 42-53 barn og, 70-74 kvin g, 74-85 kvin ä, 86-88 kvin g, #

.....#Hem:34-37 Hov 2:1, 42-43 Per 2,3:5, 44-53 Eng 6:1, 70-72 Eng 6:1h3, 73-75 Sve 3:3h2, 77-88 Eng 6:1, #

.....#Anm:

2656 #Civ:43-66 barn og, #

.....#Hem:43-66 Sve 3:2, #

.....#Anm:

2658 #Civ:25-32 barn og, 33-38 man g, 39-67 man g, 68-69 man ä, 70-71 man ä, #

.....#Hem:25-32 Mug 1:1, 33-69 Hov 3:2, 70-71 Hov 3:1, #

.....#Anm:36-48 Skeppare/Kapt o Borg , 37-52 Skepp o Borg i Laholm. För skonerten Hoppet

2665 #Civ:33-47 barn og, #

.....#Hem:33-47 Ola 1:4h2, #

.....#Anm:

2670 #Civ:31-37 barn og, #

.....#Hem:31-37 Per 1:2h3, #

.....#Anm:

2679 #Civ:25-26 barn og, 70-75 barn og, #

.....#Hem:25-25 Per 2,3:3, 26-26 Per 2,3:4, 70-74 Hov 2:1h1, 75-75 Hov 2:1h4, #

.....#Anm:

2698 #Civ:64-75 barn og, #

.....#Hem:64-75 Sve 1,2:1,4, #

.....#Anm:

2702 #Civ:09-24 kvin g, 27-31 kvin g, #

.....#Hem:09-24 Tro 1:2, 27-31 Per 2,3:4, #

.....#Anm:

2711 #Civ:33-37 barn og, 42-45 barn og, 46-49 barn og, #

.....#Hem:33-45 Per 5:1, 46-49 Per 5:1h1, #

.....#Anm:

2714 #Civ:34-34 kvin g, 35-41 kvin g, #

.....#Hem:35-39 Per 5:2h1, 40-41 Per 5:3h1, #

.....#Anm:

2735 #Civ:37-37 barn og, #

.....#Hem:37-37 Hov 1:1, #

.....#Anm:

2736 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

2739 #Civ:54-75 man g, #

.....#Hem:54-75 Sve 1,2:1,4, #

.....#Anm:

2744 #Civ:25-44 barn og, 49-50 man og, #

.....#Hem:25-44 Sve 1:2, 49-49 Sve 1,2:1,2, 50-50 Sve 1,2:1, #

.....#Anm:50-50 matros,

2763 #Civ:31-59 barn og, 60-72 kvin g, 73-75 kvin ä, #

.....#Hem:31-75 Tro 1:4, #

.....#Anm:

2771 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-75 Sve 1,2:1,3, #

.....#Anm:75-75 till Torekov -75,

2780 #Civ:52-52 barn og, 53-71 barn og, #

.....#Hem:52-52 Sve 1,2:1,2, 53-71 Sve 1,2:1,3, #

.....#Anm:71-71 till V Karup -71,

2796 #Civ:57-75 barn og, #

.....#Hem:57-75 Sve 1,2:1,2, #

.....#Anm:

2801 #Civ:29-29 barn og, 33-33 barn og, 34-40 man ?, 42-42 man og, #

.....#Hem:29-33 Dej 3,4:3, 34-42 Dej 3,4:4, #

.....#Anm:

2811 #Civ:29-30 barn og, #

.....#Hem:29-30 Hag 1:2, #

.....#Anm:

2832 #Civ:19-19 barn og, #

.....#Hem:19-19 Dej 1,2:2, #

.....#Anm:

2834 #Civ:29-33 barn og, 34-37 sysk og, #

.....#Hem:29-37 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:

2836 #Civ:28-33 man ?, #

.....#Hem:28-33 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

2844 #Civ:50-61 barn og, #

.....#Hem:50-61 Sve 1,2:1,2, #

.....#Anm:

2864 #Civ:19-30 man g, 32-33 man g, #

.....#Hem:19-33 Ing 1,2:1, #

.....#Anm:30-30 Överlämn. 1/6 dels skatteh. No 1 Ingelstorp till sonen Jöns Larsson 1730.

2866 #Civ:24-26 man g, #

.....#Hem:24-26 Ing 1,2:3, #

.....#Anm:

2867 #Civ:27-30 kvin ä, #

.....#Hem:27-30 Ing 1,2:3, #

.....#Anm:

2868 #Civ:19-39 man ?, 40-40 far ?, #

.....#Hem:19-40 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:

2881 #Civ:30-34 barn og, #

.....#Hem:30-34 Ola 2:1, #

.....#Anm:

2882 #Civ:48-48 kvin g, 49-75 kvin g, #

.....#Hem:48-48 Sve 1,2:1, 49-75 Sve 1,2:1,2, #

.....#Anm:

2898 #Civ:35-36 kvin g, 37-40 kvin g, #

.....#Hem:35-40 Rys 1:1h1, #

.....#Anm:

2909 #Civ:38-40 man ?, #

.....#Hem:38-40 Skå 1:2, #

.....#Anm:

2912 #Civ:24-30 barn og, #

.....#Hem:24-30 Skå 1:1, #

.....#Anm:

2929 #Civ:28-28 barn og, #

.....#Hem:28-28 Tro 2:1, #

.....#Anm:

2940 #Civ:19-19 man g, 24-24 man ?, #

.....#Hem:19-24 Ola 2:2, #

.....#Anm:

2941 #Civ:19-19 man og, #

.....#Hem:19-19 Per 1:1, #

.....#Anm:19-19 Enrollerad,

2948 #Civ:19-19 barn og, #

.....#Hem:19-19 Tro 2:3, #

.....#Anm:

2958 #Civ:66-75 barn og, #

.....#Hem:66-75 Sve 1,2:3,1, #

.....#Anm:

2983 #Civ:19-19 man g, 24-25 man ?, 29-29 man ?, #

.....#Hem:19-25 Sve 1,2:3, 29-29 Sve 1,2:3, #

.....#Anm:

3014 #Civ:19-19 tjhj ?, #

.....#Hem:19-19 Tro 1:2, #

.....#Anm:19-19 cass. båtsman,

3019 #Civ:41-65 barn og, 66-69 man og, #

.....#Hem:41-62 Tin 1:1, 63-69 Per 1:1, #

.....#Anm:68-69 Kantor,

3021 #Civ:41-75 barn og, #

.....#Hem:41-62 Tin 1:1, 63-75 Per 1:1, #

.....#Anm:

3037 #Civ:47-47 barn og, #

.....#Hem:47-47 Skå 1:1, #

.....#Anm:

3038 #Civ:42-60 barn og, #

.....#Hem:42-46 Ing 2:1, 47-60 Ing 1,2:4, #

.....#Anm:

3043 #Civ:52-88 barn og, 89-95 kvin og, #

.....#Hem:52-95 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:

3050 #Civ:46-52 barn og, 53-75 barn og, 72-75 kvin og, 81-88 kvin g, 88-95 kvin ä, #

.....#Hem:46-52 Pås 1:1, 53-59 Dej 1,2:1, 63-63 Dej 1,2:1, 72-88 Dej 1,2:1, 89-95 Dej 1,2:1h1, #

.....#Anm:

3055 #Civ:16-16 barn og, #

.....#Hem:16-16 Tro 2:3, #

.....#Anm:16-16 husar,

3056 #Civ:46-75 barn og, #

.....#Hem:46-75 Tro 2:2,2, #

.....#Anm:

3073 #Civ:40-55 kvin g, 56-90 kvin ä, #

.....#Hem:40-41 Tro 1:5h1, 42-47 Dej 1:2,2h1, 48-88 Dej 1,2:2,2h1, 89-90 Dej 1,2:2,2, #

.....#Anm:

3083 #Civ:31-41 barn og, 43-47 barn og, 57-59 tjhj og, 60-95 kvin ä, #

.....#Hem:31-41 Tro 1:5h1, 43-47 Dej 1:2,2h1, 57-70 Dej 1,2:2,2h1, 71-95 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:

3095 #Civ:39-63 barn og, 64-72 barn og, 73-75 kvin g, #

.....#Hem:39-64 Dej 3,4:4, 65-72 Dej 3,4:3,2, 73-74 Hal 1,2:2,2, 75-75 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:

3103 #Civ:44-56 barn og, 57-62 barn og, #

.....#Hem:44-45 Dej 3,4:4h3, 46-46 Dej 3,4:4,2h3, 47-56 Dej 3,4:4,3h1, 57-62 Seg 3:1h1, #

.....#Anm:

3118 #Civ:47-81 kvin g, #

.....#Hem:47-81 Dej 3,4:4,2, #

.....#Anm:

3156 #Civ:55-67 barn og, 69-75 tjhj og, 76-88 kvin og, #

.....#Hem:55-71 Dej 1,2:5h1, 72-73 Tro 1:1,3, 72-72 Hal 4:2, 73-75 Hal 5:4, 76-88 Dej 1,2:5h1, #

.....#Anm:

3174 #Civ:57-63 barn og, 64-75 barn og, #

.....#Hem:57-59 Per 1:2, 60-60 Dej 1,2:3, 61-63 Per 5:2, 64-75 Per 5:2t1, #

.....#Anm:

3177 #Civ:57-88 barn og, #

.....#Hem:57-88 Skr 1:1, #

.....#Anm:

3193 #Civ:66-83 barn og, 84-87 tjhj og, #

.....#Hem:66-83 Dej 1,2:2,2, 84-87 Hov 2:1, #

.....#Anm:87-87 till Amerika -87,

3203 #Civ:56-59 barn og, #

.....#Hem:56-59 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:

3216 #Civ:44-68 barn og, 69-75 tjhj og, #

.....#Hem:44-68 Hal 4:1, 69-70 Hal 3:1, 71-75 Hal 4:1, #

.....#Anm:

3221 #Civ:59-60 barn og, 61-66 barn og, 67-75 barn og, #

.....#Hem:59-60 Dej 1,2:2,3, 61-63 Hov 2:1h1, 65-75 Per 5:2h2, #

.....#Anm:59-70 f dotter (hfl 1870),

3227 #Civ:66-68 barn og, #

.....#Hem:66-68 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:

3236 #Civ:43-45 barn og, 46-46 barn og, 47-51 barn og, 52-63 barn og, 67-70 man g, 71-75 man g, #

.....#Hem:43-45 Hag 3:2,3, 46-46 Hag 2:3, 47-63 Hag 1,2:5, 67-70 Dej 3,4:1,2, 71-75 Tro 1:1,3, #

.....#Anm:

3237 #Civ:67-70 kvin g, 71-75 kvin g, #

.....#Hem:67-70 Dej 3,4:1,2, 71-75 Tro 1:1,3, #

.....#Anm:

3239 #Civ:37-61 barn og, 62-80 kvin g, #

.....#Hem:37-61 Hag 3:3,2, 62-80 Dej 3,4:2,2, #

.....#Anm:35-35 tvilling,

3247 #Civ:64-87 barn og, #

.....#Hem:64-87 Dej 3,4:3,2, #

.....#Anm:

3252 #Civ:16-27 barn og, 28-39 sysk og, 40-46 kvin g, 47-65 kvin g, 66-68 kvin g, #

.....#Hem:16-39 Dej 1:1, 40-45 Dej 3,4:4h3, 46-46 Dej 3,4:4,2h3, 47-50 Dej 3,4:4,3h2, 51-53 Dej 1,2:3t1, 54-65 Dej 3,4:4,3t1, 66-68 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:

3257 #Civ:52-53 barn og, 54-67 barn og, 68-70 tjhj og, #

.....#Hem:52-53 Dej 1,2:2,2, 54-64 Hag 3:2,2, 65-70 Hag 3:1, #

.....#Anm:70-70 till Påarp,

3259 #Civ:66-67 barn og, #

.....#Hem:66-67 Ing 4:3, #

.....#Anm:

3296 #Civ:65-65 barn og, #

.....#Hem:65-65 Ing 5:2, #

.....#Anm:

3305 #Civ:65-68 barn og, #

.....#Hem:65-68 Ing 5:3, #

.....#Anm:

3332 #Civ:51-75 barn og, #

.....#Hem:51-75 Ing 3:3h1, #

.....#Anm:

3334 #Civ:67-75 barn og, #

.....#Hem:67-75 Ing 3:1, #

.....#Anm:

3336 #Civ:67-75 kvin g, #

.....#Hem:67-75 Ing 3:2, #

.....#Anm:

3343 #Civ:66-66 barn u, #

.....#Hem:66-66 Tin 1:1, #

.....#Anm:

3359 #Civ:58-58 barn og, 59-70 barn og, #

.....#Hem:58-70 Seg 5,6:4, #

.....#Anm:

3379 #Civ:44-45 barn og, 46-61 barn og, 62-68 tjhj og, 69-69 kvin g, 70-75 kvin g, #

.....#Hem:44-45 Dej 3,4:4, 46-61 Dej 3,4:4,2, 62-69 Skå 1:1t1, 70-74 Ing 3:2,2, 74-75 Skå 1:1, #

.....#Anm:

3391 #Civ:54-70 barn og, 71-74 tjhj og, #

.....#Hem:54-63 Seg 5,6:4h1, 64-70 Seg 5,6:4t2, 71-74 Ing 5:3, #

.....#Anm:74-74 till Am -74,

3399 #Civ:50-75 barn og, #

.....#Hem:50-75 Hal 1,2:1, #

.....#Anm:

3414 #Civ:50-67 barn og, 68-75 man og, #

.....#Hem:50-63 Seg 5,6:4h1, 64-75 Seg 5,6:4t2, #

.....#Anm:68-75 sjöman. Vistas i Danmark och Afrika,

3420 #Civ:53-59 barn og, #

.....#Hem:53-59 Hal 1,2:4, #

.....#Anm:

3440 #Civ:56-58 barn og, 59-62 barn og, 63-66 barn og, #

.....#Hem:56-58 Hal 3:2, 59-62 Hal 1,2:2, 63-66 Hal 1,2:2,2, #

.....#Anm:

3450 #Civ:41-46 barn og, 47-47 barn og, 48-55 barn og, 69-75 kvin g, #

.....#Hem:41-46 Ing 1:3h5, 47-47 Seg 1,2:1, 48-55 Ing 1,2:3t3, 69-71 Hal 1,2:2,2, 71-75 Ing 5:1,2, #

.....#Anm:

3483 #Civ:34-36 barn og, 37-37 barn og, 41-52 barn og, #

.....#Hem:34-36 Eng 6:1h1, 37-37 Hal 3:3, 41-52 Hal 3:4, #

.....#Anm:

3494 #Civ:57-75 barn og, #

.....#Hem:57-67 Hal 3:2, 70-75 Hag 1,2:3, #

.....#Anm:

3503 #Civ:44-64 barn og, 65-75 man og, #

.....#Hem:44-45 Hag 3:2,2, 46-49 Hag 3:3,3, 50-57 Hag 3:2,2, 58-75 Hag 3:1, #

.....#Anm:65-70 Sjöman, 70-70 borta, -70,

3510 #Civ:62-75 man g, #

.....#Hem:62-75 Hal 3:2, #

.....#Anm:

3518 #Civ:12-20 kvin g, #

.....#Hem:12-20 Skå 1:3, #

.....#Anm:

3529 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Ola 1:2, #

.....#Anm:

3535 #Civ:58-59 barn og, 60-63 barn og, 64-75 barn og, #

.....#Hem:58-59 Hal 5:4t1, 60-63 Hag 3:2, 64-75 Hag 3:2t1, #

.....#Anm:

3542 #Civ:41-70 barn og, 71-75 kvin g, #

.....#Hem:41-70 Hal 4:2, 71-75 Hal 5:4, #

.....#Anm:

3548 #Civ:55-75 barn og, #

.....#Hem:55-57 Hag 3:2,2, 58-75 Hag 3:1, #

.....#Anm:

3562 #Civ:49-66 barn og, #

.....#Hem:49-66 Hag 3:3,4, #

.....#Anm:69-69 lever 1869,

3569 #Civ:47-64 barn og, 69-69 tjhj og, 70-75 kvin og, #

.....#Hem:47-48 Hag 3:3,4, 49-63 Seg 5,6:4h1, 64-68 Seg 5,6:4t2, 69-69 Ing 5:3, 70-75 Seg 5,6:4t2, #

.....#Anm:

3575 #Civ:48-62 barn og, 64-75 barn og, #

.....#Hem:48-62 Hal 1,2:2, 64-75 Hag 3:2,2, #

.....#Anm:

3578 #Civ:65-66 kvin g, 67-70 kvin ä, #

.....#Hem:65-65 Seg 1,2:2, 66-70 Seg 5,6:1,2, 71-72 Hal 1,2:3, 72-75 Ola 5:4, 72-72 Hal 5:4, #

.....#Anm:

3593 #Civ:57-67 barn og, #

.....#Hem:57-57 Hag 1,2:5, 58-67 Hag 3:2, #

.....#Anm:70-70 till Danmark 1870,

3604 #Civ:55-71 barn og, 72-75 tjhj og, #

.....#Hem:55-57 Hag 3:3t1, 58-61 Hag 3:1t1, 62-72 Hag 1,2:6t1, 73-75 Hov 3:2, #

.....#Anm:

3610 #Civ:57-75 barn og, #

.....#Hem:57-75 Seg 5,6:2h1, #

.....#Anm:

3614 #Civ:58-68 kvin g, 69-75 barn og, #

.....#Hem:58-68 Hag 1,2:3, 69-75 Hag 1,2:2, #

.....#Anm:

3616 #Civ:45-61 barn og, #

.....#Hem:45-46 Seg 5:2h1, 47-61 Seg 5,6:2h1, #

.....#Anm:

3624 #Civ:68-72 kvin g, #

.....#Hem:68-72 Seg 1,2:2,2, #

.....#Anm:72-72 Till Raus -72,

3626 #Civ:68-68 man og, #

.....#Hem:68-68 Seg 1,2:2,2, #

.....#Anm:68-68 sjöman,

3630 #Civ:54-75 barn og, #

.....#Hem:54-75 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:

3654 #Civ:58-75 barn og, #

.....#Hem:58-68 Hag 1,2:3, 69-75 Hag 1,2:2, #

.....#Anm:

3655 #Civ:42-46 barn og, 47-58 barn og, 61-61 barn og, 62-67 man g, 68-75 man g, #

.....#Hem:42-43 Seg 4:1,2,2, 47-58 Seg 1,2:4h2, 61-61 Seg 1,2:4h2, 62-67 Hag 1,2:3, 68-75 Seg 1,2:4t1, #

.....#Anm:61-61 matros, 68-70 arb/sjöman,

3661 #Civ:68-75 kvin g, #

.....#Hem:68-71 Seg 1,2:2,2, 72-75 Kär 3:1, #

.....#Anm:

3673 #Civ:67-80 man g, 80-82 man ä, 82-88 barn g, #

.....#Hem:67-67 Eng 6:1, 68-82 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:67-70 skomakare,

3676 #Civ:67-84 barn og, #

.....#Hem:67-67 Eng 6:1, 68-84 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:84-84 utlärd barnmorska? -82,

3677 #Civ:67-68 barn og, #

.....#Hem:67-67 Eng 6:1, 68-68 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

3683 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Eng 5:1, #

.....#Anm:

3685 #Civ:38-75 kvin g, #

.....#Hem:38-75 Eng 5:2, #

.....#Anm:

3687 #Civ:44-74 barn og, 75-75 kvin g, #

.....#Hem:44-73 Eng 5:2, 74-75 Ola 1:3t1, #

.....#Anm:

3692 #Civ:63-75 man g, #

.....#Hem:63-74 Vrå 1,2:2, 75-75 Ola 2:1, #

.....#Anm:

3699 #Civ:25-33 barn og, 34-34 barn og, 42-75 kvin g, #

.....#Hem:25-27 Dej 3:2, 31-34 Dej 3,4:2, 42-46 Eng 5:3, 47-75 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:

3715 #Civ:68-68 man og, 69-75 man g, #

.....#Hem:68-73 Seg 1,2:2, 73-75 Seg 5,6:3,1, #

.....#Anm:

3723 #Civ:29-42 barn og, 43-43 kvin g, 44-45 kvin g, 46-88 kvin g, #

.....#Hem:29-43 Ing 5:3, 44-45 Eng 1:1, 46-88 Eng 1:1,2, #

.....#Anm:

3729 #Civ:55-55 barn og, 56-57 barn og, #

.....#Hem:55-57 Eng 4:2, #

.....#Anm:

3732 #Civ:51-54 kvin g, 55-56 kvin g, 63-88 kvin g, #

.....#Hem:51-54 Eng 4:2, 55-56 Per 2,3:4h1, 63-88 Eng 2,3:1h2, #

.....#Anm:

3737 #Civ:54-54 kvin og, #

.....#Hem:54-54 Eng 4:2, #

.....#Anm:

3742 #Civ:60-72 barn og, #

.....#Hem:60-72 Eng 4:2, #

.....#Anm:

3754 #Civ:49-49 barn og, #

.....#Hem:49-49 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:

3761 #Civ:48-51 barn og, 60-62 barn og, #

.....#Hem:48-51 Eng 4:1, 60-62 Tro 2:1, #

.....#Anm:

3765 #Civ:43-45 barn og, 47-49 barn og, 50-52 barn og, 53-54 barn og, #

.....#Hem:43-45 Sve 2:2, 47-47 Eng 4:1, 48-49 Hov 2:1, 50-52 Pås 1:1, 53-54 Sve 3:3h6, #

.....#Anm:49-49 puppille=myndling,

3790 #Civ:46-47 barn og, #

.....#Hem:46-47 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

3793 #Civ:46-47 barn og, #

.....#Hem:46-47 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

3796 #Civ:50-50 tjhj og, #

.....#Hem:50-50 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:

3843 #Civ:58-59 barn og, #

.....#Hem:58-59 Eng 2,3:1t5, #

.....#Anm:

3845 #Civ:59-75 kvin g, #

.....#Hem:59-62 Eng 2,3:1h1, 63-75 Per 4:1t1, #

.....#Anm:

3854 #Civ:62-63 barn og, #

.....#Hem:62-63 Eng 2,3:1t1, #

.....#Anm:

3859 #Civ:60-68 barn og, #

.....#Hem:60-68 Eng 2,3:1t5, #

.....#Anm:74-74 till Helsingborg -74,

3864 #Civ:59-61 barn og, #

.....#Hem:59-61 Skå 1:1, #

.....#Anm:

3869 #Civ:43-75 kvin g, #

.....#Hem:43-47 Vrå 2:1, 48-62 Vrå 1,2:2, 63-75 Eng 2,3:1h1, #

.....#Anm:

3874 #Civ:64-87 barn og, #

.....#Hem:65-87 Eng 2,3:1h2, #

.....#Anm:

3875 #Civ:62-63 man g, 64-75 man g, #

.....#Hem:62-63 Eng 1:1, 64-75 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:65-65 Sjöman,

3876 #Civ:37-59 barn og, 62-63 kvin g, 64-75 kvin g, #

.....#Hem:37-59 Eng 1:1, 62-63 Eng 1:1, 64-75 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

3887 #Civ:64-82 barn og, 83-88 kvin g, #

.....#Hem:64-85 Eng 2,3:1, 86-88 Eng 2,3:2, #

.....#Anm:78-79 till Amerika -78. Åter -79,

3889 #Civ:65-88 barn og, #

.....#Hem:65-88 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

3900 #Civ:45-46 man g, 47-49 man g, 50-50 man ä, 51-75 man g, #

.....#Hem:45-46 Seg 1:3, 47-75 Seg 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3901 #Civ:68-69 barn og, 70-70 barn og, #

.....#Hem:68-69 Ing 4:1t1, 70-70 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

3906 #Civ:29-57 barn og, 58-75 sysk og, #

.....#Hem:29-37 Per 2,3:4, 43-48 Eng 1:2,2, 49-66 Per 2,3:4, 67-75 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:

3907 #Civ:60-63 barn og, #

.....#Hem:60-63 Seg 4:2h1, #

.....#Anm:

3914 #Civ:49-67 barn og, 68-75 man og, #

.....#Hem:49-75 Eng 1:1,2, #

.....#Anm:68-70 Sjöman,

3916 #Civ:54-80 barn og, 80-80 kvin g, #

.....#Hem:54-80 Eng 1:1,2, #

.....#Anm:80-80 g i V Ka med Stef? PerS f 3/12 60. Kongl. tills. 29/10 80,

3934 #Civ:47-74 barn og, 75-75 kvin g, #

.....#Hem:48-74 Eng 1:3, 75-75 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:

3944 #Civ:66-68 barn og, 88-84 barn og, #

.....#Hem:66-68 Eng 1:3t1, 88-84 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:84-84 till H-borg -84,

3959 #Civ:25-29 barn og, 30-37 barn og, 40-41 kvin og, 42-51 kvin g, 65-69 kvin g, 70-75 kvin g, #

.....#Hem:25-29 Eng 1:3, 30-37 Eng 1:3h1, 40-41 Eng 1:3, 42-51 Eng 1:3h2, 65-69 Vrå 1,2:2, 70-75 Sve 3:2, #

.....#Anm:

3960 #Civ:42-51 barn og, 70-75 barn og, #

.....#Hem:42-51 Eng 1:3h2, 70-75 Sve 3:2, #

.....#Anm:

3968 #Civ:67-75 barn og, #

.....#Hem:67-75 Seg 4:2, #

.....#Anm:

3990 #Civ:56-56 man g, #

.....#Hem:56-56 Hil 2:1, #

.....#Anm:

4005 #Civ:51-70 barn og, 71-75 tjhj og, #

.....#Hem:51-70 Eng 1:2,2, 71-75 Sve 1:2,2, #

.....#Anm:

4013 #Civ:62-62 kvin g, #

.....#Hem:62-62 Eng 1:2,2, #

.....#Anm:

4021 #Civ:66-75 man og, #

.....#Hem:66-75 Seg 4:1, #

.....#Anm:75-75 till Norge -75 og,

4028 #Civ:57-59 kvin g, 60-72 kvin g, #

.....#Hem:57-70 Hil 1:1, 71-72 Per 2,3:4,3h1, #

.....#Anm:

4029 #Civ:58-59 barn og, 60-75 barn og, #

.....#Hem:58-69 Hil 1:1, 71-72 Per 2,3:4,3h1, 73-75 Hil 2,3:3,2h2, #

.....#Anm:

4039 #Civ:45-49 kvin g, 50-63 kvin g, 64-71 kvin g, #

.....#Hem:45-49 Hil 1:2, 50-63 Hil 1:2t1, 64-71 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

4059 #Civ:55-75 man g, #

.....#Hem:55-75 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:55-68 arb karl,

4072 #Civ:62-67 barn og, 68-75 barn og, #

.....#Hem:62-67 Hil 2,3:4h1, 68-75 Ing 3:2,2, #

.....#Anm:

4081 #Civ:66-75 barn og, #

.....#Hem:66-75 Hil 2,3:3,2h1, #

.....#Anm:

4095 #Civ:55-55 kvin g, #

.....#Hem:55-55 Hil 2,3:4h2, #

.....#Anm:55-55 M: afskedad ryttare,

4114 #Civ:42-46 barn og, 47-60 barn og, 61-71 kvin g, #

.....#Hem:42-46 Hov 1:1, 47-60 Hov 1:1h1, 61-71 Hov 1:1h1, #

.....#Anm:

4124 #Civ:38-39 kvin ä, #

.....#Hem:38-39 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4131 #Civ:42-44 barn og, 51-51 barn og, 52-55 barn og, 56-56 barn og, 57-58 barn og, #

.....#Hem:42-44 Hov 2:1h1, 45-46 Per 1:1,2, 47-50 Per 1:1h1, 51-55 Dej 1,2:2,2, 56-56 Per 1:2, 57-58 Hov 2:1h3, #

.....#Anm:

4151 #Civ:51-61 barn og, #

.....#Hem:51-68 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4155 #Civ:51-68 barn og, #

.....#Hem:51-68 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4156 #Civ:47-48 kvin ?, #

.....#Hem:47-48 Hov 2:1, #

.....#Anm:47-48 Hushållerska,

4158 #Civ:57-68 barn og, #

.....#Hem:57-68 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4163 #Civ:63-64 man g, 65-67 man g, #

.....#Hem:63-64 Per 5:2h2, 65-67 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:63-64 Tegelmästare,

4178 #Civ:49-49 tjhj og, #

.....#Hem:49-49 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4198 #Civ:48-64 barn og, 67-76 kvin g, 77-84 kvin ä, #

.....#Hem:48-60 Hov 3:2h2, 61-64 Hov 2:1h5, 67-69 Hov 3:1, 70-73 Hov 2:1h5, 74-84 Dej 1,2:3h1, #

.....#Anm:84-84 till Am -84 med alla barn,

4214 #Civ:66-67 man og, #

.....#Hem:66-67 Hov 3:1, #

.....#Anm:

4223 #Civ:55-75 barn og, #

.....#Hem:55-75 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:

4234 #Civ:25-36 barn og, 41-46 kvin ä, 47-54 kvin g, #

.....#Hem:25-36 Dej 1:2, 41-54 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:

4235 #Civ:41-46 barn og, 47-47 barn og, #

.....#Hem:41-46 Pås 1:1, 47-47 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:

4238 #Civ:41-46 barn og, 47-52 barn og, 57-59 barn og, 61-64 barn og, #

.....#Hem:41-52 Hov 3:2h1, 57-59 Hov 3:2h1, 61-64 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:

4240 #Civ:61-71 barn og, 72-72 kvin g, #

.....#Hem:61-72 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:72-72 g då i waran med Karl G Dahlin,

4251 #Civ:25-49 barn og, 50-50 tjhj og, 51-54 kvin g, 55-69 kvin g, #

.....#Hem:25-39 Ing 1:2h3, 40-46 Ing 1:3h2, 47-54 Ing 1,2:1h1, 55-69 Kär 1,2:2h1, #

.....#Anm:

4256 #Civ:61-62 barn og, #

.....#Hem:62-62 Per 5:2, #

.....#Anm:

4294 #Civ:48-66 barn og, 67-72 kvin g, #

.....#Hem:48-72 Ola 2:1, #

.....#Anm:72-72 till Linköping 1872,

4296 #Civ:25-31 barn og, 34-46 tjhj og, 47-51 kvin g, #

.....#Hem:25-31 Seg 6:2h1, 34-51 Ola 2:1, #

.....#Anm:

4308 #Civ:25-43 barn og, 44-56 kvin g, #

.....#Hem:25-43 Ola 1:4, 44-56 Ola 2:2, #

.....#Anm:

4310 #Civ:43-43 barn og, 44-46 barn og, #

.....#Hem:43-43 Ola 2:2, 44-61 Hov 3:1, #

.....#Anm:70-70 Lantbrukare 1870,

4324 #Civ:61-62 barn og, #

.....#Hem:61-62 Ola 1:2, #

.....#Anm:

4327 #Civ:54-60 barn og, #

.....#Hem:54-60 Per 5:2, #

.....#Anm:

4339 #Civ:54-60 barn og, #

.....#Hem:54-60 Per 5:2, #

.....#Anm:

4349 #Civ:68-74 man og, #

.....#Hem:68-74 Ola 1:3,2, #

.....#Anm:68-70 arb karl,

4350 #Civ:63-75 man g, #

.....#Hem:63-75 Ola 1:3t1, #

.....#Anm:63-69 Sjöman, 70-70 kapt,

4355 #Civ:62-66 barn og, 67-75 man g, #

.....#Hem:62-66 Ola 1:4, 67-75 Sve 1,2:2, #

.....#Anm:

4363 #Civ:44-50 barn og, 51-51 barn og, 52-64 barn og, 65-75 tjhj og, #

.....#Hem:44-50 Per 1:2h2, 51-75 Dej 1,2:2,2, #

.....#Anm:

4384 #Civ:21-35 barn og, 36-75 man g, #

.....#Hem:21-22 Hov 3:1h1, 23-35 Hov 3:2h1, 36-41 Hov 3:2h2, 42-75 Per 1:1,2, #

.....#Anm:36-70 Skomakare,

4388 #Civ:49-75 barn og, #

.....#Hem:49-75 Per 1:1,2, #

.....#Anm:

4408 #Civ:59-70 barn og, #

.....#Hem:59-65 Per 1:2h1, 66-70 Per 1:3h1, #

.....#Anm:70-70 till Bakilst. ? -70,

4423 #Civ:50-75 barn og, #

.....#Hem:50-75 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:

4429 #Civ:45-45 barn og, 46-64 barn og, #

.....#Hem:45-45 Per 2,3:4, 46-64 Per 2,3:4,2, #

.....#Anm:

4435 #Civ:44-74 kvin g, #

.....#Hem:44-54 Per 5:3h1, 55-62 Per 5:2h1, 63-66 Per 2,3:4,2h2, 67-74 Per 2,3:3h1, #

.....#Anm:

4440 #Civ:46-55 barn og, 56-56 barn og, 57-64 barn og, 74-75 tjhj og, #

.....#Hem:46-47 Dej 1:2,2, 50-52 Dej 1,2:2,2h4, 53-55 Dej 1,2:2,3, 56-56 Hal 5:4t1, 57-64 Seg 1,2:2, 74-75 Hal 1,2:2,2, #

.....#Anm:

4447 #Civ:60-61 man g, #

.....#Hem:60-61 Per 2,3:5t1, #

.....#Anm:61-61 arb karl,

4451 #Civ:67-82 barn og, #

.....#Hem:67-68 Per 2,3:5t1, 69-82 Eng 2,3:1h1, #

.....#Anm:

4460 #Civ:74-95 barn og, #

.....#Hem:74-95 Dej 1,2:2,2, #

.....#Anm:

4462 #Civ:43-43 barn og, 44-67 barn og, 68-75 kvin g, #

.....#Hem:43-43 Ola 2:2, 44-67 Hov 3:1, 68-75 Per 2,3:2, #

.....#Anm:

4464 #Civ:67-75 barn og, #

.....#Hem:67-75 Per 4:1t1, #

.....#Anm:

4470 #Civ:57-70 barn og, #

.....#Hem:57-62 Per 2,3:2, 63-70 Per 2,3:2t1, #

.....#Anm:

4478 #Civ:63-70 barn og, #

.....#Hem:63-70 Per 2,3:2t1, #

.....#Anm:

4483 #Civ:41-41 barn og, #

.....#Hem:41-41 Seg 4:2,2, #

.....#Anm:

4485 #Civ:43-66 barn og, 67-67 kvin g, #

.....#Hem:43-67 Per 2,3:3, #

.....#Anm:

4487 #Civ:48-72 barn og, #

.....#Hem:48-72 Per 2,3:3, #

.....#Anm:72-72 till Näs, uh.l-72 ???,

4498 #Civ:56-57 man g, #

.....#Hem:56-57 Per 2,3:3, #

.....#Anm:56-57 snickare,

4505 #Civ:67-70 barn og, #

.....#Hem:67-70 Per 2,3:3, #

.....#Anm:67-70 sjöman, kustroddare. Till Viken -70,

4509 #Civ:69-71 barn og, #

.....#Hem:69-69 Per 5:2h1, 70-71 Eng 2,3:4,3, #

.....#Anm:

4518 #Civ:33-37 barn og, 43-60 barn og, 61-61 barn og, 62-63 sysk og, 64-75 kvin g, #

.....#Hem:33-37 Ing 5:3, 43-60 Ing 5:3, 61-61 Ing 5:2, 62-63 Ing 1,2:2, 64-75 Per 2,3:4,2h3, #

.....#Anm:

4519 #Civ:65-75 barn og, #

.....#Hem:65-75 Per 2,3:4,2h3, #

.....#Anm:

4528 #Civ:45-63 barn og, 64-75 kvin g, #

.....#Hem:45-75 Seg 4:1,2, #

.....#Anm:

4600 #Civ:47-48 barn og, #

.....#Hem:47-48 Hag 3:3,3, #

.....#Anm:

4661 #Civ:71-75 barn og, #

.....#Hem:71-75 Ing 5:1,2, 71-71 Hal 1,2:2,2, #

.....#Anm:

4706 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Ing 4:3,1, #

.....#Anm:

4707 #Civ:70-70 tjhj og, 71-75 kvin g, #

.....#Hem:70-70 Kär 1,2:2h1, 71-74 Eng 6:1h2, 74-75 Sve 3:3h1, #

.....#Anm:

4749 #Civ:73-76 barn og, #

.....#Hem:73-76 Sve 1,2:3, #

.....#Anm:

4762 #Civ:72-75 kvin g, #

.....#Hem:72-73 Ola 1:3,1, 74-75 Tin 1:2, #

.....#Anm:

4772 #Civ:70-91 barn og, #

.....#Hem:70-71 Ola 1:3,3, 71-91 Tin 1:2h1, #

.....#Anm:86-91 till Amerika -86 och -91,

4805 #Civ:80-95 kvin g, #

.....#Hem:80-91 Tin 1:1, 91-95 Per 5:1, #

.....#Anm:91-95 Barnmorska,

4832 #Civ:86-95 man g, #

.....#Hem:86-95 Dej 3,4:4, #

.....#Anm:

4834 #Civ:80-88 kvin g, #

.....#Hem:80-81 Dej 3,4:4,3t1, 81-83 Ola 1:4, 83-88 Eng 2,3:1h5, #

.....#Anm:

4848 #Civ:73-95 barn og, #

.....#Hem:73-95 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:

4866 #Civ:90-92 barn og, #

.....#Hem:90-92 Dej 1,2:4, #

.....#Anm:

4868 #Civ:83-88 barn og, #

.....#Hem:83-88 Eng 1:3, #

.....#Anm:

4875 #Civ:83-88 barn og, #

.....#Hem:83-88 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

4877 #Civ:83-85 barn og, #

.....#Hem:83-83 Ola 1:4, 84-85 Eng 2,3:1h5, #

.....#Anm:

4881 #Civ:83-88 kvin g, #

.....#Hem:83-88 Eng 2,3:1h6, #

.....#Anm: