Lista 8

 Lista 8

Posterna på denna lista består av: ID nr, Förnamn, Patronym, Tillnamn, Föddatum, Födort, Döddatum, Dödort, Barn till par och Ingår i par. Skiljetecken mellan posterna är #

Tecknet < efter årtal betyder före detta årtal, c betyder cirka och B efter dödsdatum att bouppteckning finns på LLa.

ID nr 3928 #F:NN #P: #T:Peter/M #Föd:1831c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 966

ID nr 310 #F:NN #P: #T:Petter/M #Föd:1727c #Föo:? # Död:1757+25/2 #Döo:Tinkarp #Btp:0 #I par: 127

ID nr 3388 #F:NN #P: #T:Petter/M #Föd:1778< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 860

ID nr 2142 #F:NN #P: #T:Petter/M #Föd:1819< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 51 #F:NN #P: #T:Pål/M #Föd:1742< #Föo:? # Död:1771c #Döo:Olastorp #Btp:0 #I par: 18

ID nr 2592 #F:NN #P: #T:Pål/M #Föd:1812c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1083

ID nr 214 #F:NN #P: #T:Pär/M #Föd:1750< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 130

ID nr 3963 #F:NN #P: #T:Rasmus/M #Föd:1758< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 935

ID nr 1648 #F:NN #P: #T:Rödger #Föd:1821< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1178

ID nr 3727 #F:NN #P: #T:Samuel/M #Föd:1815c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 931

ID nr 3841 #F:NN #P: #T:Samuel/M #Föd:1828c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 953

ID nr 3036 #F:NN #P: #T:Strömdal #Föd:1783< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 197 #F:NN #P: #T:Sven/M #Föd:1689c #Föo:? # Död:1764+4/3 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 84

ID nr 1000 #F:NN #P: #T:Sven/M #Föd:1703c #Föo:? # Död:1768+26/12 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 281

ID nr 236 #F:NN #P: #T:Sven/M #Föd:1712c #Föo:? # Död:1752+26/12 #Döo:Olastorp #Btp:0 #I par: 103

ID nr 30 #F:NN #P: #T:Sven/M #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 10

ID nr 4135 #F:NN #P: #T:Sven/M #Föd:1808c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1103

ID nr 3644 #F:NN #P: #T:Sven/M #Föd:1815c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 912

ID nr 4016 #F:NN #P: #T:Sven/M #Föd:1832c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1034

ID nr 2487 #F:NN #P: #T:Swanberg #Föd:1736< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1333 #F:NN #P: #T:Söderberg/M #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 399

ID nr 2818 #F:NN #P: #T:Truls/M #Föd:1739< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 744

ID nr 148 #F:NN #P: #T:Tulle/M #Föd:1742< #Föo:? # Död:1778c #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 62

ID nr 3736 #F:NN #P: #T:Törnblad/M #Föd:1816c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 933

ID nr 3176 #F:NN #P: #T:Åckergren #Föd:1816< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 541 #F:NN #P: #T:Åke/M #Föd:1765< #Föo:? # Död:1776c #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 271

ID nr 3787 #F:NN #P: #T:Åke/M #Föd:1824c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 941

ID nr 1973 #F:NN #P: #T:Örvall/M #Föd:1783< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 526

ID nr 118 #F:NN #P:Gudmun #T: #Föd:1689c #Föo:? # Död:1764+15/1 #Döo:Haga #Btp:777 #I par: 47

ID nr 558 #F:NN #P:Pål #T: #Föd:1836c #Föo:? # Död:1857+26/8B #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 1174

ID nr 1276 #F:NN1 #P: #T:Docken #Föd:1764< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 63 #F:NN1 #P: #T:Sven/M #Föd:1710c #Föo:? # Död:1751+3/2 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 22

ID nr 364 #F:NN2 #P: #T:Anders/M #Föd:1722c #Föo:? # Död:1757+26/12 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 148

ID nr 2141 #F:NN2 #P: #T:Anders/M #Föd:1779< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 558

ID nr 1275 #F:NN2 #P: #T:Docken #Föd:1764< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 247 #F:NN2 #P: #T:Nils/M #Föd:1745< #Föo:? # Död:1775c #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 106

ID nr 426 #F:NN2 #P: #T:Nils/M #Föd:1753< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 167

ID nr 217 #F:NN2 #P: #T:Per/M #Föd:1706c #Föo:? # Död:1753+22/7 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 92

ID nr 2192 #F:Octavia #P:Bengt #T: #Föd:1852 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1011 #I par:

ID nr 4446 #F:Octavia #P:Olof #T: #Föd:1845c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1069 #I par:

ID nr 4287 #F:Octavia #P:Paul #T:Åkeson #Föd:1848*13/9 #Föo:Olastorp # Död:1880+29/5 #Döo:Olastorp #Btp:1033 #I par: 1198

ID nr 592 #F:Ola #P: #T:Ramfeldt #Föd:1750< #Föo:? # Död:1783c #Döo:Flyhus #Btp:0 #I par: 218

ID nr 2215 #F:Ola #P: #T:Ramfeldt #Föd:1783*16/1 #Föo:Waran # Död: #Döo: #Btp:1181 #I par:

ID nr 2549 #F:Ola #P: #T:Ramfeldt #Föd:1783c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1234 #F:Ola #P:Anders #T: #Föd:1768c #Föo:Segeltorp # Död:1789? #Döo: #Btp:277 #I par:

ID nr 3598 #F:Ola #P:Anders #T: #Föd:1847*5/2 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:902 #I par:

ID nr 1845 #F:Ola #P:Anders #T:Isberg #Föd:1773*?/? #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:378 #I par: 499 500

ID nr 448 #F:Ola #P:Bengt #T: #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 179

ID nr 2158 #F:Ola #P:Bengt #T: #Föd:1778*25/3 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:151 #I par:

ID nr 37 #F:Ola #P:Dummy4 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 794

ID nr 143 #F:Ola #P:Gudmun #T: #Föd:1700c #Föo:? # Död:1741+6/11 #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 60

ID nr 2244 #F:Ola #P:Gudmund #T:Ekholm #Föd:1796*?/? #Föo:Varan/Glim. # Död: #Döo: #Btp:584 #I par:

ID nr 3338 #F:Ola #P:Hans #T: #Föd:1757< #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:13 #I par:

ID nr 2250 #F:Ola #P:Hans #T: #Föd:1810*24/10 #Föo:Hånarp # Död:1893+15/5 #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 904

ID nr 2022 #F:Ola #P:Joen #T: #Föd:1783*?/? #Föo:Hallavara # Död:1805+?/9 #Döo: #Btp:267 #I par:

ID nr 1382 #F:Ola #P:Joen #T: #Föd:1790c #Föo:Ingelstorp # Död:1808+31/10 #Döo:Ingelstorp #Btp:292 #I par:

ID nr 154 #F:Ola #P:Johan #T: #Föd:1740< #Föo:? # Död:1782c #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 65

ID nr 2354 #F:Ola #P:Johan #T: #Föd:1778c #Föo:? # Död:1832+17/7 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 665

ID nr 2315 #F:Ola #P:Johan #T: #Föd:1797*26/9 #Föo:Haga # Död:1821> #Döo: #Btp:330 #I par:

ID nr 1524 #F:Ola #P:Johan #T: #Föd:1823*20/3 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:440 #I par:

ID nr 985 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1739*6/1 #Föo:Perstorp # Död:1815+6/11B #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 280

ID nr 413 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1740c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:163 #I par:

ID nr 292 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1744< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 121

ID nr 201 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1747< #Föo:? # Död:1784cB #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 85

ID nr 679 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1766< #Föo:Perstorp # Död:1819< #Döo: #Btp:159 #I par:

ID nr 2289 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1769c #Föo:Varan? # Död:1832c #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 598

ID nr 1974 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1782c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1476 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1786*23/4 #Föo:Hallavara # Död:1862+23/7 #Döo:Hallavara #Btp:337 #I par: 731 877

ID nr 2506 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1829*28/6 #Föo:Dejarp # Död:1829+25/8 #Döo:Dejarp #Btp:197 #I par:

ID nr 4504 #F:Ola #P:Jöns #T: #Föd:1830c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1650 #F:Ola #P:Jöns #T:Hagman/F #Föd:1790*8/9 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:377 #I par:

ID nr 490 #F:Ola #P:Jöns/Johan #T:Lustig #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 193

ID nr 2169 #F:Ola #P:Karl #T: #Föd:1835c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1572 #F:Ola #P:Kristen #T:Isberg #Föd:1780*25/4 #Föo:Torekov # Död:1828+13/2B #Döo:Haga #Btp:1158 #I par: 449 450

ID nr 2913 #F:Ola #P:Lars #T: #Föd:1724< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 766

ID nr 256 #F:Ola #P:Lars #T: #Föd:1749< #Föo:? # Död:1787+?/12B #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 110

ID nr 2187 #F:Ola #P:Lars #T: #Föd:1778c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 708

ID nr 4022 #F:Ola #P:Lars #T: #Föd:1844*4/12 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:683 #I par: 1021

ID nr 3788 #F:Ola #P:Ludvig #T: #Föd:1805c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 942

ID nr 2365 #F:Ola #P:Måns #T: #Föd:1799< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1132 #I par: 613

ID nr 3280 #F:Ola #P:Måns #T: #Föd:1814c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 964

ID nr 2599 #F:Ola #P:Mårten #T: #Föd:1831c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:533 #I par:

ID nr 375 #F:Ola #P:Nils #T: #Föd:1739c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:30 #I par:

ID nr 4129 #F:Ola #P:Nils #T: #Föd:1811*13/11 #Föo:Glimminge? # Död:1883+18/1 #Döo: #Btp:0 #I par: 1004

ID nr 1513 #F:Ola #P:Nils #T: #Föd:1816*12/4 #Föo:Ingelstorp # Död:1836? #Döo: #Btp:437 #I par:

ID nr 1443 #F:Ola #P:Nils #T: #Föd:1827*17/4 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:574 #I par:

ID nr 3554 #F:Ola #P:Nils #T: #Föd:1827c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3656 #F:Ola #P:Nils #T: #Föd:1842*6/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1183

ID nr 1548 #F:Ola #P:Nils #T: #Föd:1842c #Föo:Pås # Död: #Döo: #Btp:125 #I par:

ID nr 3507 #F:Ola #P:Nils #T: #Föd:1842c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:884 #I par:

ID nr 2872 #F:Ola #P:Ola #T: #Föd:1720c #Föo:Kärragård # Död:1748b21/8 #Döo:Kärragård #Btp:1141 #I par:

ID nr 759 #F:Ola #P:Ola #T:Ramfeldt/F #Föd:1756*25/2 #Föo:Ramsjö # Död: #Döo: #Btp:218 #I par: 1181

ID nr 2871 #F:Ola #P:Ols #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1141

ID nr 786 #F:Ola #P:Ols #T: #Föd:1767< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 258

ID nr 181 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1721*?/? #Föo:Perstorp # Död:1805+22/1B #Döo:Perstorp #Btp:78 #I par: 157

ID nr 299 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1743< #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:76 #I par:

ID nr 584 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1756< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 215

ID nr 1156 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1758*10/12 #Föo:Hillarp # Död:1827+1/12B #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 329

ID nr 769 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1760c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:100 #I par:

ID nr 3344 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död:1782< #Döo:Hillarp #Btp:288 #I par:

ID nr 872 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1782c #Föo:? # Död:1831+6/9 #Döo:Södertp V Ka #Btp:0 #I par: 836

ID nr 2194 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1786*23/1 #Föo:Troentorp # Död:1853c #Döo:Troentorp #Btp:381 #I par: 573

ID nr 1349 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1797*3/4 #Föo:Dejarp # Död:1863+4/11B #Döo:Dejarp #Btp:407 #I par: 790

ID nr 1627 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1800*14/10 #Föo:Engalag # Död:1834cB #Döo:Engalag #Btp:323 #I par: 564

ID nr 2431 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1813c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:629 #I par:

ID nr 2586 #F:Ola #P:Per #T: #Föd:1824*31/3 #Föo:Varan # Död: #Döo: #Btp:674 #I par:

ID nr 348 #F:Ola #P:Pål #T: #Föd:1736*?/? #Föo:Olastorp # Död:1808+14/12 #Döo:Olastorp #Btp:18 #I par: 140

ID nr 2248 #F:Ola #P:Pål #T: #Föd:1790c #Föo:Elestorp # Död:1851+21/8B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 587

ID nr 1644 #F:Ola #P:Pål #T:Holmberg #Föd:1791*?/? #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:464 #I par:

ID nr 3750 #F:Ola #P:Rasmus #T: #Föd:1823c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1223 #F:Ola #P:Sven #T: #Föd:1742*?/? #Föo:? # Död:1796+11/5 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 358

ID nr 4093 #F:Ola #P:Sven #T: #Föd:1745< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2468 #F:Ola #P:Sven #T: #Föd:1767*?/? #Föo:Knäryd # Död:1824+20/4 #Döo:Skåvarp #Btp:770 #I par: 644

ID nr 3636 #F:Ola #P:Sven #T: #Föd:1822*24/7 #Föo:Ekeby/M-ö län # Död:1885+1/1??? #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 911

ID nr 463 #F:Ola #P:Sven #T:Esping #Föd:1719*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:84 #I par: 184

ID nr 1116 #F:Ola #P:Sven #T:Hofwerberg #Föd:1743*17/1 #Föo:Dejarp # Död:1814+11/5 #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 318

ID nr 825 #F:Ola #P:Troed #T: #Föd:1760*20/6 #Föo:Svenstorp # Död:1815+6/11B #Döo:Svenstorp #Btp:141 #I par: 374

ID nr 11 #F:Ola #P:Truet #T: #Föd:1731 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2465 #F:Ola #P:Åke #T: #Föd:1788*13/9 #Föo:? # Död:1866+15/5B #Döo:Skåvarp #Btp:0 #I par: 640 641

ID nr 4517 #F:Ola Peter #P: #T:Holmberg #Föd:1829*11/8 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1085

ID nr 1185 #F:Ola dy #P:Nils #T: #Föd:1745*4/8 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:88 #I par: 338

ID nr 356 #F:Ola dy #P:Ola #T: #Föd:1734c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:27 #I par: 290

ID nr 423 #F:Ola dä #P:Nils #T: #Föd:1737*?/? #Föo:? # Död:1808+23/9 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 166

ID nr 72 #F:Ola dä #P:Ols #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 27

ID nr 1622 #F:Ola Magnus #P: #T:Wittbom #Föd:1775*?/? #Föo:Engalag # Död:1811+?/3B #Döo:Engalag #Btp:325 #I par: 459 460

ID nr 4241 #F:Ola Peter #P: #T:Törnblad #Föd:1820*5/9 #Föo:Slättorp V Ka # Död:1886+6/3 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 719 1024

ID nr 4334 #F:Ola Peter #P:Anders #T: #Föd:1860*26/12 #Föo:Olastorp # Död:1871+16/1 #Döo:Olastorp #Btp:1046 #I par:

ID nr 3933 #F:Ola Peter #P:Jöns #T: #Föd:1844*4/2 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:727 #I par: 1252

ID nr 3474 #F:Ola Peter #P:Lars #T: #Föd:1838*2/3 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:678 #I par: 1181

ID nr 4421 #F:Ola Peter #P:Lars #T: #Föd:1839*5/8 #Föo:Glimminge # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 6

ID nr 3249 #F:Ola Peter #P:Peter #T: #Föd:1841*7/11 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:657 #I par: 829

ID nr 2492 #F:Ola Petter #P:Bengt #T: #Föd:1830*8/1 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:616 #I par:

ID nr 1794 #F:Ola Petter #P:Erland #T: #Föd:1819*29/8 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:490 #I par:

ID nr 2572 #F:Ola Petter #P:Erland #T: #Föd:1829*29/3 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:670 #I par:

ID nr 1769 #F:Ola Petter #P:Kristoffer #T: #Föd:1805c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:486 #I par:

ID nr 4736 #F:Ola Petter #P:Lars #T: #Föd:1874*29/8 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:750 #I par:

ID nr 3585 #F:Ola Petter #P:Nils #T: #Föd:1857*29/12 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:898 #I par:

ID nr 2122 #F:Ola Petter #P:Per #T: #Föd:1818*24/12 #Föo:Segeltorp # Död:1855< #Döo: #Btp:554 #I par:

ID nr 1389 #F:Ola Petter #P:Per #T: #Föd:1820*28/12 #Föo:Ingelstorp # Död:1863< #Döo: #Btp:414 #I par:

ID nr 2647 #F:Ola Petter #P:Per #T: #Föd:1829*11/8 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:686 #I par:

ID nr 2677 #F:Ola Petter #P:Per #T: #Föd:1830*18/1 #Föo:Perstorp # Död:1862< #Döo: #Btp:1006 #I par:

ID nr 2276 #F:Ola Petter #P:Sven #T: #Föd:1821*3/9 #Föo:Svenstorp # Död:1858< #Döo: #Btp:593 #I par:

ID nr 2362 #F:Ola Petter #P:Troed #T: #Föd:1815*30/11 #Föo:Svenstorp # Död:1833c #Döo:Engalag ? #Btp:595 #I par:

ID nr 4829 #F:Olalia Ellida #P:Ola #T: #Föd:1881*14/12 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:829 #I par:

ID nr 579 #F:Olina #P: #T:Sandberg/M #Föd:1769*?/? #Föo:Kärragård # Död:1811c #Döo: #Btp:0 #I par: 396

ID nr 3983 #F:Oliva #P: #T: #Föd:1860*16/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1003 #I par:

ID nr 272 #F:Oliva #P:Emanuel #T:Nordström #Föd:1829c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:976 #I par:

ID nr 4623 #F:Oliva #P:Johannes #T: #Föd:1849*23/1 #Föo:Stenestad # Död: #Döo: #Btp:1203 #I par:

ID nr 3596 #F:Oliva #P:Johannes #T: #Föd:1864c #Föo:Segeltorp # Död:1869c #Döo:Segeltorp #Btp:699 #I par:

ID nr 2358 #F:Oliva #P:Nils #T: #Föd:1855*18/3 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:880 #I par:

ID nr 2259 #F:Oliva #P:Pål #T: #Föd:1854*8/10 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:958 #I par:

ID nr 3230 #F:Oliva #P:Pål #T:Hillerström #Föd:1829*17/5 #Föo:Dejarp? # Död:1886+27/10 #Döo:Ingelstorp #Btp:714 #I par: 89

ID nr 4871 #F:Olly Louise #P:Adolf #T: #Föd:1886*1/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1253 #I par:

ID nr 2209 #F:Olof #P: #T:Edenberg #Föd:1778*?/? #Föo:Flyhus? # Död:1811c #Döo:Flyhus #Btp:0 #I par: 575

ID nr 1332 #F:Olof #P: #T:Söderberg #Föd:1701c #Föo:? # Död:1768+17/1 #Döo:Ryshus #Btp:0 #I par: 399

ID nr 2306 #F:Olof #P: #T:Winberg #Föd:1730*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 729

ID nr 3731 #F:Olof #P: #T:Witzell #Föd:1810*7/8 #Föo:Veinge # Död:1895+30/8 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 932

ID nr 2972 #F:Olof #P:Anders #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3136 #F:Olof #P:Anders #T: #Föd:1861*20/7 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:806 #I par:

ID nr 4788 #F:Olof #P:Karl #T: #Föd:1853* #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1094 #I par:

ID nr 3675 #F:Olof #P:Magnus #T: #Föd:1858*2/8 #Föo:Eldsberga # Död: #Döo: #Btp:917 #I par:

ID nr 3688 #F:Olof #P:Mårten #T: #Föd:1836*5/12 #Föo:Svenstad # Död:1876+12/9 #Döo: #Btp:920 #I par: 1188

ID nr 3509 #F:Olof #P:Nils #T: #Föd:1851*24/10 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:884 #I par:

ID nr 4413 #F:Olof #P:Nils #T:Holmberg #Föd:1839*5/3 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1065 #I par: 1063

ID nr 2106 #F:Olof #P:Per #T: #Föd:1820*8/1 #Föo:Hål.hus Boarp Hjä. # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1109

ID nr 2745 #F:Olof #P:Per #T: #Föd:1827*2/1 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:645 #I par:

ID nr 4149 #F:Olof #P:Per #T:Lundberg #Föd:1818c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1009

ID nr 4654 #F:Olof #P:Peter #T: #Föd:1807*3/11 #Föo:N Vram # Död:1774+25/5 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 1210

ID nr 3949 #F:Olof #P:Sone #T: #Föd:1839*6/9 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:968 #I par:

ID nr 3058 #F:Olof #P:Sven #T: #Föd:1802c #Föo:Perstorp # Död:1869+15/9B #Döo:Dejarp #Btp:528 #I par: 795

ID nr 4444 #F:Olof #P:Sven #T: #Föd:1819c #Föo:? # Död:1848+12/10B #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 1069

ID nr 4812 #F:Olof Julius #P: #T:Frej #Föd:1856*12/7 #Föo:Ö Karup # Död:1893+4/6 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 1236

ID nr 1201 #F:Olof Martin #P:Ola #T:Holmberg #Föd:1870*29/8 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1085 #I par:

ID nr 2680 #F:Olof Peter #P:Ols #T: #Föd:1827c #Föo:? # Död:1869+15/9 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par:

ID nr 4537 #F:Olof Peter #P:Sven #T: #Föd:1870*10/7 #Föo:Engalag # Död:1876+29/8 #Döo:Engalag #Btp:919 #I par:

ID nr 3579 #F:Olof Petter #P:Nils #T:Kjellson #Föd:1822*6/11 #Föo:Segeltorp # Död:1866+2/7B #Döo:Segeltorp #Btp:706 #I par: 724

ID nr 21 #F:Olu #P: #T:Anders/M #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 9

ID nr 113 #F:Olu #P: #T:Bengt/M #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 45

ID nr 204 #F:Olu #P: #T:Nils/M #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 86

ID nr 594 #F:Olu #P: #T:Troet/M #Föd:1734*?/? #Föo:? # Död:1793? #Döo: #Btp:0 #I par: 219

ID nr 1143 #F:Olu #P: #T:Wittbom/F #Föd:1773c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:325 #I par:

ID nr 389 #F:Olu #P:Anders #T: #Föd:1733c #Föo:Vråen # Död: #Döo: #Btp:79 #I par:

ID nr 1455 #F:Olu #P:Anders #T: #Föd:1767*2/8 #Föo:Ingelstorp # Död:1836+3/1B #Döo:Perstorp #Btp:149 #I par: 238

ID nr 1289 #F:Olu #P:Bengt #T: #Föd:1757c #Föo:Engalag # Död:1806+25/8 #Döo:Svenstorp #Btp:176 #I par: 376

ID nr 169 #F:Olu #P:Björ #T: #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 72

ID nr 1312 #F:Olu #P:Ebbe #T: #Föd:1769*26/2 #Föo:Troentorp # Död:1830+3/6 #Döo:Troentorp #Btp:93 #I par: 387

ID nr 1893 #F:Olu #P:Ebbe #T: #Föd:1817*21/5 #Föo:Ingelstorp # Död:1894+9/3 #Döo:Ingelstorp #Btp:424 #I par: 846

ID nr 796 #F:Olu #P:Erland #T: #Föd:1781*?/? #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:253 #I par:

ID nr 2286 #F:Olu #P:Erland #T: #Föd:1811*20/12 #Föo:Svenstorp # Död:1873+7/8 #Döo:Svenstorp #Btp:597 #I par:

ID nr 1367 #F:Olu #P:Gudmund #T: #Föd:1780*29/10 #Föo:Segeltorp # Död:1864+23/4 #Döo:Ingelstorp #Btp:367 #I par: 832

ID nr 228 #F:Olu #P:Hans #T: #Föd:1732c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:13 #I par:

ID nr 984 #F:Olu #P:Jöns #T: #Föd:1753*12/8 #Föo:Haga # Död:1815+18/5B #Döo:Ingelstorp #Btp:163 #I par: 423

ID nr 908 #F:Olu #P:Jöns #T: #Föd:1764*26/8 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:147 #I par: 343

ID nr 1003 #F:Olu #P:Jöns #T: #Föd:1766*?/? #Föo:Engalag # Död:1808+11/5 #Döo:Engalag #Btp:214 #I par:

ID nr 936 #F:Olu #P:Jöns #T: #Föd:1767*?/? #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:276 #I par:

ID nr 1246 #F:Olu #P:Kristier #T: #Föd:1766*24/8 #Föo:Olastorp # Död:1846? #Döo:Segeltorp #Btp:353 #I par: 556

ID nr 2223 #F:Olu #P:Lars #T: #Föd:1763*1/5 #Föo:Svenstorp # Död:1831+15/9B #Döo:Segeltorp #Btp:4 #I par: 579 739

ID nr 864 #F:Olu #P:Lars #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 617 #F:Olu #P:Lars #T: #Föd:1773< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 225

ID nr 1983 #F:Olu #P:Lars #T: #Föd:1792*?/? #Föo:Hallavara # Död:1857+12/7B #Döo: #Btp:436 #I par: 529

ID nr 3407 #F:Olu #P:Lars #T: #Föd:1796*9/10 #Föo:Hallavara # Död:1872+3/1 #Döo:Hallavara #Btp:333 #I par: 862

ID nr 550 #F:Olu #P:Mårten #T: #Föd:1747*25/10 #Föo:Ingelstorp # Död:1819+17/9 #Döo:Ingelstorp #Btp:97 #I par: 296 344

ID nr 1873 #F:Olu #P:Nils #T: #Föd:1749*?/? #Föo:Troentorp # Död:1818+10/2 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 504

ID nr 1890 #F:Olu #P:Nils #T: #Föd:1818*8/12 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:472 #I par:

ID nr 856 #F:Olu #P:Ols #T: #Föd:1751c #Föo:Hallavara # Död:1782? #Döo: #Btp:65 #I par:

ID nr 167 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1712c #Föo:? # Död:1756+22/10 #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 71

ID nr 2908 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1714c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:765 #I par:

ID nr 946 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1741*30/11 #Föo:Ingelstorp # Död:1815+9/6B #Döo: #Btp:0 #I par: 277

ID nr 834 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1742*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1809+?/11B #Döo:Svenstorp #Btp:33 #I par: 264

ID nr 474 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1745c #Föo:Kärragård # Död:1764+19/8 #Döo:Kärragård #Btp:82 #I par:

ID nr 1137 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1766*5/3 #Föo:Hillarp # Död:1821+7/11B #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 330

ID nr 767 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:200 #I par:

ID nr 1672 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1768*14/8 #Föo:Messinge # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 468

ID nr 2558 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1807*5/10 #Föo:Svenstad V Ka # Död:1879+24/11 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 720

ID nr 3563 #F:Olu #P:Per #T: #Föd:1823*10/7 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:554 #I par: 725

ID nr 845 #F:Olu #P:Pål #T: #Föd:1767c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:87 #I par:

ID nr 532 #F:Olu #P:Sven #T: #Föd:1749c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:42 #I par:

ID nr 1330 #F:Olu #P:Sven #T: #Föd:1777*?/? #Föo:Perstorp # Död:1795? #Döo: #Btp:227 #I par:

ID nr 1883 #F:Olu #P:Åke #T: #Föd:1784*28/2 #Föo:Troentorp # Död:1851+13/1B #Döo: #Btp:388 #I par:

ID nr 4099 #F:Oscar #P: #T:Bergenheim #Föd:1846c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:983 #I par:

ID nr 4273 #F:Oscar #P:Hans #T: #Föd:1861c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:916 #I par:

ID nr 4724 #F:Oscar #P:Niklas #T: #Föd:1871*7/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:6 #I par:

ID nr 4622 #F:Oscar Amandus Leon. #P:Johannes #T: #Föd:1855*1/3 #Föo:Barkåkra # Död: #Döo: #Btp:1203 #I par:

ID nr 2879 #F:Oscar Sigfrid #P:Sven #T:Dalmer #Föd:1876*23/2 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1202 #I par:

ID nr 3192 #F:Oskar #P:Nils #T: #Föd:1862*10/9 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:815 #I par:

ID nr 4671 #F:Otalia #P:Anders #T: #Föd:1872*8/8 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1046 #I par:

ID nr 1791 #F:Otalia #P:Andreas #T: #Föd:1870*11/2 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1107 #I par:

ID nr 4801 #F:Otalia #P:Hans #T: #Föd:1878*6/9 #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:1228 #I par:

ID nr 4725 #F:Otalia #P:Niklas #T: #Föd:1873*14/6 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:6 #I par:

ID nr 1404 #F:Otalia #P:Nils #T: #Föd:1869*12/11 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:730 #I par:

ID nr 4778 #F:Otalia Charlotta #P:Otto #T: #Föd:1874*20/8 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1232 #I par:

ID nr 3782 #F:Otto #P: #T:Bergenheim #Föd:1821c #Föo:V Ka # Död: #Döo: #Btp:1155 #I par:

ID nr 3017 #F:Otto #P: #T:Öberg #Föd:1874*19/9 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1196 #I par:

ID nr 1985 #F:Otto #P:Bengt #T: #Föd:1852*1/10 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1110 #I par:

ID nr 3223 #F:Otto #P:Bengt #T:Sköldström #Föd:1842*10/6 #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:713 #I par: 1232

ID nr 4764 #F:Otto #P:Hans #T: #Föd:1866*27/5 #Föo:V Karup # Död:1873+22/3 #Döo:Olastorp #Btp:1228 #I par:

ID nr 3262 #F:Otto #P:Hans P #T: #Föd:1834c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:580 #I par:

ID nr 1555 #F:Otto #P:Jöns #T: #Föd:1858*16/6 #Föo:Skåvarp # Död: #Döo: #Btp:991 #I par:

ID nr 4414 #F:Otto #P:Nils #T:Holmberg #Föd:1851*19/4 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:701 #I par:

ID nr 3200 #F:Otto #P:Nils #T:Lamberg/F #Föd:1852*7/3 #Föo:Krogstorp # Död: #Döo: #Btp:817 #I par:

ID nr 4461 #F:Otto #P:Nils #T:Pålsson #Föd:1840*7/5 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1073 #I par: 697

ID nr 3024 #F:Otto #P: #T:Thulin #Föd:1849*5/6 #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:357 #I par:

ID nr 4666 #F:Otto Anton #P:Nils #T: #Föd:1872*16/1 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:1189 #I par:

ID nr 4821 #F:Otto Edvin #P:Sven #T: #Föd:1880*20/1 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1237 #I par:

ID nr 3885 #F:Otto Fritjof #P:Johan #T: #Föd:1857*25/10 #Föo:Säby # Död: #Döo: #Btp:961 #I par:

ID nr 4591 #F:Otto Johan #P:Jöns #T: #Föd:1864*15/9 #Föo:Båstad # Död: #Döo: #Btp:609 #I par:

ID nr 3166 #F:Otto Kri.an #P:Ingar? #T: #Föd:1859*25/7 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:1123 #I par:

ID nr 2185 #F:Otto Krist. #P:Bengt #T: #Föd:1859*17/3 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1011 #I par:

ID nr 4587 #F:Otto Kristian #P:Nils #T: #Föd:1844*16/9 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:975 #I par:

ID nr 4583 #F:Otto Kristian #P:Per #T: #Föd:1867*31/8 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:617 #I par:

ID nr 4611 #F:Otto Patrik #P: #T: #Föd:1875*4/9 #Föo:Dejarp # Död:1875+30/11 #Döo:Dejarp #Btp:829 #I par:

ID nr 3980 #F:Otto Peridon #P:Jöns #T: #Föd:1861*7/7 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:973 #I par:

ID nr 3537 #F:Otto Wilhelm #P:Jöns #T:Lundsten #Föd:1859*14/12 #Föo:Hallavara # Död:1882+okt #Döo:Hallavara #Btp:869 #I par:

ID nr 4816 #F:Otto Wilhelm #P:Olof #T: #Föd:1885*28/? #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1236 #I par:

ID nr 4341 #F:P #P:Johan #T: #Föd:1827c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1048

ID nr 3454 #F:P Magnus #P:Sven #T: #Föd:1824*25/3 #Föo:Sinarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 737

ID nr 4556 #F:Patrik #P: #T: #Föd:1863*6/12 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:1190 #I par:

ID nr 4712 #F:Patrik #P: #T: #Föd:1875*26/6 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1207 #I par:

ID nr 3913 #F:Patrik #P:Ebbe #T: #Föd:1848c #Föo:Engalag # Död:död ung ? #Döo: #Btp:930 #I par:

ID nr 3919 #F:Patrik #P:Ebbe #T: #Föd:1859*17/7 #Föo:Engalag # Död:1883+2/9 #Döo:Engalag #Btp:930 #I par:

ID nr 4398 #F:Patrik #P:H Peter #T: #Föd:1859c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1058 #I par:

ID nr 1678 #F:Patrik #P:Johannes #T: #Föd:1867*23/8 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1019 #I par:

ID nr 4066 #F:Patrik #P:Kristen #T: #Föd:1860*8/3 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:992 #I par:

ID nr 3881 #F:Patrik #P:Kristian #T: #Föd:1862*23/2 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:960 #I par: 1256

ID nr 4657 #F:Patrik #P:Olof #T: #Föd:1861*5/7 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1210 #I par:

ID nr 3275 #F:Patrik #P:Per #T: #Föd:1853*7/6 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:745 #I par:

ID nr 3770 #F:Patrik #P:Per #T: #Föd:1857*17/4 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:938 #I par:

ID nr 3605 #F:Patrik #P:Per #T: #Föd:1859*12/9 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:868 #I par:

ID nr 4543 #F:Patrik #P:Per #T: #Föd:1868*27/7 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:886 #I par:

ID nr 4025 #F:Patrik #P:Per #T: #Föd:1869*28/4 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:434 #I par:

ID nr 4681 #F:Patrik #P:Peter #T:Hector #Föd:1871*4/11 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:1175 #I par:

ID nr 3972 #F:Patrik #P:Sone #T: #Föd:1854* #Föo:Engalag # Död:1865? #Döo: #Btp:968 #I par:

ID nr 3681 #F:Patrik #P:Sven #T: #Föd:1860*26/1 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:919 #I par:

ID nr 4827 #F:Patrik Barnabas #P:Johannes #T: #Föd:1883*12/6 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1241 #I par:

ID nr 4705 #F:Patrik Edvard #P:Paul #T: #Föd:1873*24/11 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:410 #I par:

ID nr 4481 #F:Patrik Emil #P:Aron #T: #Föd:1860*13/4 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1089 #I par:

ID nr 4575 #F:Patrik Joakim #P:Paulus #T: #Föd:1868*5/8 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1064 #I par:

ID nr 4639 #F:Patrik Laurentin #P:Jöns #T: #Föd:1872*15/8 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1177 #I par:

ID nr 58 #F:Patrik Paulin #P:Hans #T:Person #Föd:1859*16/5 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:89 #I par:

ID nr 4722 #F:Paul Bernhard #P: #T:Lundsten #Föd:1846*29/3 #Föo:Torekov # Död:1874+23/10 #Döo:se info #Btp:0 #I par: 1222

ID nr 2220 #F:Paul(in) #P:Peter #T: #Föd:1865*30/11 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1010 #I par:

ID nr 3996 #F:Paulin #P:Hans #T: #Föd:1857*24/2 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:471 #I par:

ID nr 4209 #F:Paulin #P:Ols #T: #Föd:1844*17/1 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4680 #F:Paulin #P:Peter #T:Hector #Föd:1871*7/11 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:1175 #I par:

ID nr 3289 #F:Paulina #P:Benediktus #T: #Föd:1864c #Föo:Ingelstorp # Död:1866c #Döo:Ingelstorp #Btp:833 #I par:

ID nr 4265 #F:Paulina #P:Bengt #T: #Föd:1864*22/8 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:1031 #I par:

ID nr 3915 #F:Paulina #P:Ebbe #T: #Föd:1850*13/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:930 #I par:

ID nr 1486 #F:Paulina #P:Hans #T: #Föd:1869*29/11 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1049 #I par:

ID nr 1249 #F:Paulina #P:Jon #T: #Föd:1869*7/5 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:826 #I par:

ID nr 3076 #F:Paulina #P:Jöns #T: #Föd:1857c #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:752 #I par:

ID nr 1181 #F:Paulina #P:Jöns #T: #Föd:1870*1/8 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:991 #I par:

ID nr 3878 #F:Paulina #P:Kristian #T: #Föd:1861*10/1 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:960 #I par:

ID nr 1804 #F:Paulina #P:Lars #T: #Föd:1870*25/5 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:844 #I par:

ID nr 4605 #F:Paulina #P:Nils #T: #Föd:1873*3/9 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1170 #I par:

ID nr 4698 #F:Paulina #P:Nils #T: #Föd:1874*15/5 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:993 #I par:

ID nr 4550 #F:Paulina #P:Ola #T: #Föd:1870*7/10 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:1183 #I par:

ID nr 3768 #F:Paulina #P:Per #T: #Föd:1850*4/10 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:938 #I par:

ID nr 4607 #F:Paulina #P:Peter #T: #Föd:1873*25/4 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:821 #I par:

ID nr 4799 #F:Paulina #P:Peter #T: #Föd:1876*15/7 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:747 #I par:

ID nr 4721 #F:Paulina Benedikta #P:Ola #T: #Föd:1873*23/9 #Föo:Perstorp # Död:1874+28/8 #Döo:Perstorp #Btp:1085 #I par:

ID nr 4779 #F:Paulina Charlotta #P:Lars #T: #Föd:1875*15/5 #Föo:Vråen # Död: #Döo: #Btp:1233 #I par:

ID nr 3181 #F:Paulina Johanna #P:Jöns #T:Peterson #Föd:1853*20/6 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:53 #I par: 1242

ID nr 806 #F:Paulina Kristina #P:Jöns #T: #Föd:1869*15/2 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1115 #I par:

ID nr 1487 #F:Paulina Kristina #P:Ola #T: #Föd:1869*6/12 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:829 #I par:

ID nr 1595 #F:Paulina Leontine #P:Benedictus #T:Larson #Föd:1869*27/12 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:833 #I par:

ID nr 4883 #F:Paulina Ullrika #P: #T:Hallenborg #Föd:1885*17/8 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1258 #I par:

ID nr 3290 #F:Paullina #P:Benedictus #T: #Föd:1866c #Föo:Ingelstorp # Död:1868c #Döo:Ingelstorp #Btp:833 #I par:

ID nr 4615 #F:Paulus #P: #T: #Föd:1872*22/4 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:827 #I par:

ID nr 1178 #F:Paulus #P: #T:Holmberg #Föd:1869*29/4 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1063 #I par:

ID nr 4372 #F:Paulus #P:Anders #T: #Föd:1857*13/5 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:142 #I par:

ID nr 4572 #F:Paulus #P:Andreas #T: #Föd:1868*12/9 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1086 #I par:

ID nr 4297 #F:Paulus #P:Axel #T: #Föd:1849c #Föo:Olastorp # Död:1851c #Döo:Olastorp #Btp:1035 #I par:

ID nr 2700 #F:Paulus #P:Bengt #T: #Föd:1841*30/4 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:566 #I par:

ID nr 3194 #F:Paulus #P:Bengt #T: #Föd:1847*16/2 #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:713 #I par:

ID nr 4192 #F:Paulus #P:Bengt #T: #Föd:1858*11/8 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1015 #I par:

ID nr 3071 #F:Paulus #P:Bengt #T: #Föd:1862*11/5 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:831 #I par:

ID nr 3940 #F:Paulus #P:Gunnar #T: #Föd:1849*29/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:967 #I par:

ID nr 2724 #F:Paulus #P:Hans #T: #Föd:1861*14/3 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:487 #I par:

ID nr 3364 #F:Paulus #P:Hans #T:Stjärnqvist #Föd:1856*16/2 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:854 #I par:

ID nr 3265 #F:Paulus #P:Hans P #T:Pålson #Föd:1836*11/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:580 #I par: 410

ID nr 4046 #F:Paulus #P:Johannes #T: #Föd:1860*27/4 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:989 #I par:

ID nr 4773 #F:Paulus #P:Johannes #T: #Föd:1875*18/10 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1231 #I par:

ID nr 4434 #F:Paulus #P:John #T: #Föd:1851*28/9 #Föo:Segeltorp # Död:1876+2/10 #Döo:Nebraska #Btp:171 #I par:

ID nr 3270 #F:Paulus #P:Jöns #T: #Föd:1849*4/7 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:835 #I par:

ID nr 3936 #F:Paulus #P:Jöns #T: #Föd:1851*5/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:727 #I par:

ID nr 3369 #F:Paulus #P:Jöns #T: #Föd:1852*18/10 #Föo:Segeltorp # Död:1879+2/6 #Döo:Segeltorp #Btp:1137 #I par:

ID nr 3150 #F:Paulus #P:Jöns #T: #Föd:1855*8/2 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:808 #I par:

ID nr 2655 #F:Paulus #P:Jöns #T:Pålsson #Föd:1842*23/11 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:716 #I par:

ID nr 3809 #F:Paulus #P:Kristoffer #T: #Föd:1854*1/6 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:549 #I par:

ID nr 4279 #F:Paulus #P:Lars #T: #Föd:1851*15/5 #Föo:Muggarp # Död: #Döo: #Btp:568 #I par:

ID nr 3416 #F:Paulus #P:Magnus #T: #Föd:1868*21/9 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:737 #I par:

ID nr 4389 #F:Paulus #P:Måns #T:Nilson #Föd:1854*9/10 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:711 #I par:

ID nr 3380 #F:Paulus #P:Nils #T: #Föd:1862c #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:680 #I par:

ID nr 1835 #F:Paulus #P:Nils #T: #Föd:1867*1/2 #Föo:Skåvarp # Död: #Döo: #Btp:993 #I par:

ID nr 4546 #F:Paulus #P:Nils #T: #Föd:1870*21/9 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:1189 #I par:

ID nr 4416 #F:Paulus #P:Nils #T:Holmberg #Föd:1837*20/7 #Föo:Perstorp # Död:1900+1/9 #Döo:Perstorp #Btp:1065 #I par: 1064

ID nr 4329 #F:Paulus #P:Nils #T:Kock #Föd:1847*19/8 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1045 #I par:

ID nr 1605 #F:Paulus #P:Nils #T:Ravel #Föd:1824*9/12 #Föo:Engalag # Död:1856+?/11B #Döo:Engalag #Btp:456 #I par:

ID nr 2611 #F:Paulus #P:Ols #T: #Föd:1829*21/12 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:731 #I par:

ID nr 2179 #F:Paulus #P:Per #T: #Föd:1830*3/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:624 #I par:

ID nr 2489 #F:Paulus #P:Per #T: #Föd:1834c #Föo:Ingelstorp # Död:1854+26/7B #Döo:Ingelstorp #Btp:850 #I par:

ID nr 2654 #F:Paulus #P:Per #T: #Föd:1835c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:906 #I par:

ID nr 3696 #F:Paulus #P:Per #T: #Föd:1842*22/2 #Föo:V Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 760

ID nr 2279 #F:Paulus #P:Per #T: #Föd:1850c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:948 #I par:

ID nr 4038 #F:Paulus #P:Per #T: #Föd:1857*16/5 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:434 #I par:

ID nr 3324 #F:Paulus #P:Per #T: #Föd:1860*23/2 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:845 #I par:

ID nr 3212 #F:Paulus #P:Peter #T: #Föd:1863*2/1 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:821 #I par:

ID nr 2258 #F:Paulus #P:Pål #T: #Föd:1857*14/4 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:958 #I par: 1242

ID nr 2165 #F:Paulus #P:Pål #T:Bränning/F #Föd:1821*3/5 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:565 #I par:

ID nr 4391 #F:Paulus #P:Sven #T: #Föd:1837c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:705 #I par:

ID nr 4613 #F:Paulus #P:Sven #T: #Föd:1872*17/4 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1182 #I par:

ID nr 4564 #F:Paulus #P:Åke #T: #Föd:1867*11/1 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1028 #I par:

ID nr 2043 #F:Paulus #P:Åke #T:Åkeson #Föd:1819*30/12 #Föo:Olastorp # Död:1857+18/5B #Döo:Olastorp #Btp:541 #I par: 1033

ID nr 4117 #F:Paulus Benedictus #P:Bernt #T:Pålsson #Föd:1817*30/9 #Föo:Torekov # Död:1863+24/10B #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 1002

ID nr 4608 #F:Paulus Bernard #P:Nils #T: #Föd:1871*19/4 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:704 #I par:

ID nr 4682 #F:Paulus Edvard #P: #T:Hector #Föd:1876*17/1 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:1175 #I par:

ID nr 4809 #F:Paulus Leontin #P:Sven #T: #Föd:1877*22/11 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1230 #I par:

ID nr 2997 #F:Per #P: #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3006 #F:Per #P: #T:"båtsman" #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 499 #F:Per #P: #T:Hagman #Föd:1745< #Föo:? # Död:1775c #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 195

ID nr 1858 #F:Per #P: #T:Hallberg/F #Föd:1770c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:255 #I par:

ID nr 960 #F:Per #P: #T:Hök #Föd:1696c #Föo:? # Död:1766+16/3 #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 279

ID nr 4316 #F:Per #P: #T:Jönsson #Föd:1844*23/6 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1055 #I par:

ID nr 3863 #F:Per #P: #T:Lindquist #Föd:1830c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2339 #F:Per #P: #T:Moberg #Föd:1823< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1378 #F:Per #P: #T:Palm #Föd:1803c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 412

ID nr 1109 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1716c #Föo:Segeltorp? # Död: #Döo: #Btp:1147 #I par:

ID nr 3905 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 718 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1724*?/? #Föo:? # Död:1794+19/6 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 438

ID nr 848 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1727*?/? #Föo:? # Död:1791cB #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 266

ID nr 166 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1729< #Föo:? # Död:1756+?/9B #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 71

ID nr 326 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1735c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:9 #I par:

ID nr 1071 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1743*?/? #Föo:Vråen # Död:1812+18/12 #Döo:Vråen #Btp:79 #I par: 300

ID nr 548 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1758< #Föo:? # Död:1788? #Döo: #Btp:0 #I par: 206

ID nr 555 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1762< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 783

ID nr 1399 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1780*24/11 #Föo:Segeltorp # Död:1855+21/1B #Döo:Segeltorp #Btp:277 #I par: 554

ID nr 2049 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1786*?/? #Föo:Olastorp # Död:1808+24/10 #Döo:Olastorp #Btp:542 #I par:

ID nr 3159 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1813c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 810

ID nr 2576 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1814*21/6 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 778

ID nr 4513 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1826c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1084

ID nr 3243 #F:Per #P:Anders #T: #Föd:1848 15/11 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4217 #F:Per #P:Anders #T:Lindell #Föd:1840*4/8 #Föo:Fleninge # Död: #Döo: #Btp:1099 #I par: 1097

ID nr 2550 #F:Per #P:Arvid #T: #Föd:1787c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 669 671

ID nr 2125 #F:Per #P:Axel #T: #Föd:1781*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1803+11/10 #Döo:Segeltorp #Btp:363 #I par:

ID nr 1463 #F:Per #P:Axel #T: #Föd:1790*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1808+1/11 #Döo:Ingelstorp #Btp:343 #I par:

ID nr 2012 #F:Per #P:Axel #T: #Föd:1817*18/8 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:732 #I par:

ID nr 970 #F:Per #P:Bengt #T: #Föd:1756c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:1173 #I par:

ID nr 619 #F:Per #P:Bengt #T: #Föd:1760*?/? #Föo:Perstorp # Död:1808+27/12B #Döo:Perstorp #Btp:199 #I par: 226

ID nr 1875 #F:Per #P:Bengt #T: #Föd:1786*13/9 #Föo:Glimminge # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 508

ID nr 2070 #F:Per #P:Bengt #T: #Föd:1789*6/10 #Föo:Hov # Död: #Döo:Elestorp #Btp:293 #I par: 1068

ID nr 2422 #F:Per #P:Bengt #T: #Föd:1805c #Föo:Perstorp # Död:1828+?/?B #Döo:Perstorp #Btp:627 #I par:

ID nr 2324 #F:Per #P:Bengt #T: #Föd:1819*1/5 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:604 #I par:

ID nr 1544 #F:Per #P:Bengt #T: #Föd:1823< #Föo:Ölle? # Död:1823+?/12B #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 445

ID nr 3408 #F:Per #P:Bengt #T: #Föd:1833*28/9 #Föo:Hallavara # Död:1887+21/5 #Döo:Hallavara #Btp:862 #I par: 867

ID nr 2552 #F:Per #P:Bernt #T: #Föd:1828? #Föo:S Karstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 784

ID nr 194 #F:Per #P:Björn #T: #Föd:1687c #Föo:? # Död:1746+20/4 #Döo:Muggarp #Btp:0 #I par: 83

ID nr 2973 #F:Per #P:Björn #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1470 #F:Per #P:Björn #T: #Föd:1785*25/5 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:429 #I par:

ID nr 494 #F:Per #P:Bonne #T:Hallberg #Föd:1719c #Föo:? # Död:1741c #Döo:Ryshus #Btp:217 #I par:

ID nr 208 #F:Per #P:Dummy10 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 891

ID nr 564 #F:Per #P:Dummy3 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 926

ID nr 55 #F:Per #P:Dummy5 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 982

ID nr 394 #F:Per #P:Dummy6 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 998

ID nr 741 #F:Per #P:Dummy8 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 978

ID nr 2907 #F:Per #P:Ebbe #T: #Föd:1675c #Föo:? # Död:1753+6/1 #Döo:Skrigstorp #Btp:0 #I par: 765

ID nr 12 #F:Per #P:Ebbe #T: #Föd:1717c #Föo:Ingelstorp # Död:1753+25/9 #Döo:Ingelstorp #Btp:5 #I par: 98

ID nr 427 #F:Per #P:Ebbe #T: #Föd:1757< #Föo:? # Död:1785+?/8 #Döo:Skåvarp #Btp:0 #I par: 168

ID nr 645 #F:Per #P:Ebbe #T: #Föd:1766< #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:178 #I par:

ID nr 2450 #F:Per #P:Ebbe #T: #Föd:1839*18/8 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:720 #I par:

ID nr 1481 #F:Per #P:Ebbe #T:Kock #Föd:1782*?/? #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:296 #I par:

ID nr 3824 #F:Per #P:Elias #T: #Föd:1840*3/10 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:949 #I par:

ID nr 2082 #F:Per #P:Erik #T: #Föd:1834c #Föo:Engalag # Död:död ung? #Döo: #Btp:663 #I par:

ID nr 1789 #F:Per #P:Erland #T: #Föd:1811*4/3 #Föo:Segeltorp # Död:1881+4/5 #Döo:Segeltorp #Btp:489 #I par:

ID nr 3412 #F:Per #P:Erland #T: #Föd:1822*24/2 #Föo:Haga # Död:1866+1/7B #Döo:Haga #Btp:670 #I par: 899

ID nr 2883 #F:Per #P:Eskil #T: #Föd:1704< #Föo:Perstorp? # Död: #Döo: #Btp:780 #I par:

ID nr 64 #F:Per #P:Gudmun #T: #Föd:1692c #Föo:? # Död:1763+30/1 #Döo:Dejarp #Btp:777 #I par: 23

ID nr 470 #F:Per #P:Gudmun #T: #Föd:1735c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:77 #I par:

ID nr 608 #F:Per #P:Gudmun #T: #Föd:1765*29/1 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:122 #I par: 545

ID nr 1084 #F:Per #P:Gudmund #T: #Föd:1773*24/4 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:257 #I par: 451

ID nr 2708 #F:Per #P:Gudmund #T: #Föd:1802c #Föo:? # Död:1855c #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 970

ID nr 405 #F:Per #P:Hans #T: #Föd:1759*9/12 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:893 #I par: 347

ID nr 523 #F:Per #P:Hans #T: #Föd:1763< #Föo:? # Död:1786< #Döo: #Btp:104 #I par:

ID nr 1422 #F:Per #P:Hans #T: #Föd:1796*19/6 #Föo:Ingelstorp # Död:1829+27/5B #Döo:Ingelstorp #Btp:360 #I par: 647

ID nr 3213 #F:Per #P:Hans #T: #Föd:1803*2/2 #Föo:Glimminge # Död:1885+8/10 #Döo:Engalag #Btp:1156 #I par: 906

ID nr 1730 #F:Per #P:Hans #T: #Föd:1806*29/12 #Föo:Hallavara # Död:1874+21/2 #Döo:Hallavara #Btp:479 #I par: 681

ID nr 1374 #F:Per #P:Hans #T: #Föd:1809c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:832 #I par:

ID nr 835 #F:Per #P:Håkan #T: #Föd:1766*7/9 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:264 #I par: 596

ID nr 906 #F:Per #P:Joen #T: #Föd:1752*?/? #Föo:Troentorp # Död:1819+12/11 #Döo:Troentorp #Btp:273 #I par: 504

ID nr 1381 #F:Per #P:Joen #T: #Föd:1786*27/8 #Föo:Ingelstorp # Död:1867+16/3B #Döo:Ingelstorp #Btp:292 #I par: 414

ID nr 231 #F:Per #P:Johan #T: #Föd:1727*?/? #Föo:Troentorp # Död:1800? #Döo:Troentorp #Btp:19 #I par: 102

ID nr 381 #F:Per #P:Johan #T: #Föd:1753< #Föo:? # Död:1769c #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 153

ID nr 2313 #F:Per #P:Johan #T: #Föd:1787*?/? #Föo:Haga # Död:1808c #Döo:Haga #Btp:330 #I par:

ID nr 3622 #F:Per #P:Johan #T: #Föd:1810c #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:330 #I par: 908

ID nr 1525 #F:Per #P:Johan #T: #Föd:1824*11/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:440 #I par:

ID nr 3625 #F:Per #P:Johan #T: #Föd:1827*13/5 #Föo:Marbä. Skumm. # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 617

ID nr 3168 #F:Per #P:Johan #T: #Föd:1838c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1666 #F:Per #P:Johannes #T: #Föd:1811c #Föo:Hillarp ? # Död: #Döo: #Btp:467 #I par:

ID nr 4520 #F:Per #P:Johannes #T: #Föd:1842*20/6 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 184 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1718*?/? #Föo:Perstorp # Död:1801cB #Döo:Perstorp #Btp:123 #I par: 158

ID nr 262 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1718c #Föo:? # Död:1758+25/6 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 113

ID nr 40 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1740< #Föo:? # Död:1790cB #Döo:Hillarp #Btp:685 #I par: 100 401

ID nr 437 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1744< #Föo:? # Död:1776cB #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 130 173

ID nr 302 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1749< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:979 #I par: 124

ID nr 1315 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1752c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:203 #I par:

ID nr 624 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1753*3/5 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:159 #I par: 239

ID nr 203 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1760*?/? #Föo:? # Död:1791c #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 676

ID nr 1075 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1767c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:386 #I par:

ID nr 1145 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1769c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:282 #I par:

ID nr 635 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1772*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1857+25/1B #Döo: #Btp:228 #I par: 515 516

ID nr 1439 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1775*?/? #Föo:Svenstorp # Död:1861+21/1 #Döo:Ingelstorp #Btp:370 #I par: 422

ID nr 2623 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1803c #Föo:? # Död:1869+30/11B #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 822

ID nr 2256 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1803c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:505 #I par:

ID nr 2198 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1809*19/12 #Föo:Drängstorp # Död:1884+20/5 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 1057

ID nr 1694 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1809c #Föo:Muggarp # Död:1842< #Döo: #Btp:478 #I par:

ID nr 3372 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1817*15/10 #Föo:Ingelstorp # Död:1892+20/9 #Döo:Ingelstorp #Btp:428 #I par: 855

ID nr 2105 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1823*2/3 #Föo:Hov # Död:1854< #Döo: #Btp:552 #I par:

ID nr 3708 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1826*13/4 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:635 #I par: 924 925

ID nr 2672 #F:Per #P:Jöns #T: #Föd:1835c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:524 #I par:

ID nr 137 #F:Per #P:Jöns #T:(Bole) #Föd:1722*?/? #Föo:Troentorp # Död:1796+5/9 #Döo:Ingelstorp #Btp:823 #I par: 57

ID nr 3526 #F:Per #P:Jöns #T:Erlandson #Föd:1842*1/10 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:890 #I par:

ID nr 1101 #F:Per #P:Jöns #T:Hofwerberg #Föd:1747*?/? #Föo:? # Död:1796c #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 385

ID nr 606 #F:Per #P:Jöns #T:Kock #Föd:1755*28/3 #Föo:Hov # Död:1840+20/4B #Döo:Dejarp #Btp:56 #I par: 305

ID nr 2264 #F:Per #P:Jöns #T:Palm #Föd:1782*14/10 #Föo:Perstorp # Död:1849c #Döo:Svenstorp #Btp:244 #I par: 591

ID nr 660 #F:Per #P:Jöns #T:Ravel #Föd:1754*10/3 #Föo:Olastorp # Död:1824+11/7B #Döo:Olastorp #Btp:138 #I par: 235 236 540

ID nr 3957 #F:Per #P:Jöns #T:Wingren #Föd:1843*31/3 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:465 #I par:

ID nr 3748 #F:Per #P:Karl #T: #Föd:1816c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2911 #F:Per #P:Kjell #T: #Föd:1732< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 97 #F:Per #P:Kjell #T: #Föd:1740< #Föo:? # Död:1791c #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 38

ID nr 2919 #F:Per #P:Kristen #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död:1748+22/3 #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 1167

ID nr 665 #F:Per #P:Kristier #T: #Föd:1769*20/8 #Föo:Olastorp # Död:1813+14/11B #Döo:Olastorp #Btp:353 #I par: 569

ID nr 2855 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1695c #Föo:? # Död:1769+10/12 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 161

ID nr 2950 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1698c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2814 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 743

ID nr 409 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1713c #Föo:? # Död:1771+25/2 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 162

ID nr 2996 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2837 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1724< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 336 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1729c #Föo:? # Död:1763+2/10 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 136

ID nr 429 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1749< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 169

ID nr 947 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1756*28/11 #Föo:Segeltorp # Död:1814+1/9 #Döo:Segeltorp #Btp:152 #I par: 395

ID nr 861 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1757c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:172 #I par:

ID nr 1184 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1775*?/? #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:333 #I par:

ID nr 1445 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1788*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1810c #Döo:Ingelstorp #Btp:425 #I par:

ID nr 1908 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1795*11/11 #Föo:Segeltorp # Död:1858+12/5B #Döo:Ingelstorp #Btp:231 #I par: 624

ID nr 1869 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1822*28/4 #Föo:Troentorp # Död:1890+26/8 #Döo:Troentorp #Btp:503 #I par:

ID nr 1960 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1823*8/10 #Föo:Dejarp # Död:1900+3/1 #Döo:Dejarp #Btp:620 #I par: 1111

ID nr 3074 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1826*30/9 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:586 #I par:

ID nr 3253 #F:Per #P:Lars #T: #Föd:1838*11/12 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:611 #I par: 1059

ID nr 253 #F:Per #P:Lars #T:Lillieman #Föd:1745< #Föo:? # Död:1779c #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 108

ID nr 2804 #F:Per #P:Måns #T: #Föd:1684c #Föo:? # Död:1765+3/2 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 29

ID nr 601 #F:Per #P:Måns #T: #Föd:1756*14/9 #Föo:Hov # Död:1825+22/7B #Döo:Hov #Btp:186 #I par: 286

ID nr 2455 #F:Per #P:Måns #T: #Föd:1787*24/8 #Föo:Svenstorp # Död:1853+7/5B #Döo:Segeltorp #Btp:375 #I par: 638 692

ID nr 2577 #F:Per #P:Måns #T: #Föd:1818*25/8 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:672 #I par: 868

ID nr 2927 #F:Per #P:Mårten #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död:1727c #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 771

ID nr 982 #F:Per #P:Mårten #T: #Föd:1766< #Föo:Haga # Död:1783< #Döo: #Btp:114 #I par:

ID nr 2416 #F:Per #P:Mårten #T: #Föd:1797*3/6 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:626 #I par:

ID nr 1491 #F:Per #P:Mårten #T: #Föd:1810*29/10 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:433 #I par:

ID nr 2697 #F:Per #P:Mårten #T: #Föd:1825*18/10 #Föo:Perstorp # Död:1842< #Döo: #Btp:636 #I par:

ID nr 3911 #F:Per #P:Mårten #T: #Föd:1842*6/2 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:636 #I par: 1185

ID nr 2944 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1692c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 74 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1695c #Föo:? # Död:1760+17/8 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 28

Här följer lista över ovanstående personers civilstånd, hemvist och info/anm.
Denna lista är sorterad på ID-nr för ovanstående personer.Varje civilståndsbeteckning föregås av aktuell tidsperiod (endast de två sista siffrorna i årtalen visas). Beteckningen sysk visar på ett inneboende hos syskon. Mor och far används för föräldrar som bor hos barn. Gift och ogift är betecknade med g resp og. Underårigt barn betecknas med u. Beteckning för änka och änkling är ä

I listan över hemvist visas min fastighetsbeteckningen. Du hänvisas till fastighetslistan.

0011 #Civ:31-40 man ?, 42-42 man og, #

.....#Hem:31-42 Ing 1,2:3, #

.....#Anm:

0012 #Civ:34-40 barn og, 42-47 barn og, 48-53 man g, #

.....#Hem:34-53 Ing 1,2:4, #

.....#Anm:53-53 drunknar sept 1753 36 år,

0021 #Civ:42-50 kvin g, 51-55 mor g, 66-81 mor ä, #

.....#Hem:42-55 Ing 4:4, 66-81 Ing 4:4, #

.....#Anm:

0030 #Civ:42-48 kvin g, 66-69 kvin g, #

.....#Hem:42-48 Hil 1:1, 66-69 Hil 1:1, #

.....#Anm:

0037 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

0040 #Civ:40-48 man og, 49-71 man g, 72-72 man ä, 73-85 man g, 86-90 far g, #

.....#Hem:40-90 Hil 2,3:4, #

.....#Anm:

0051 #Civ:42-65 kvin g, 66-71 mor g, #

.....#Hem:42-59 Ola 1:4, 66-71 Ola 1:4, #

.....#Anm:

0055 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

0058 #Civ:62-88 barn og, #

.....#Hem:62-62 Eng 1:2, 63-63 Per 5:1h1, 64-88 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:

0063 #Civ:42-51 kvin g, #

.....#Hem:42-51 Dej 1,2:2, #

.....#Anm:

0064 #Civ:19-19 man og, 24-40 man ?, 42-63 man g, #

.....#Hem:19-19 Dej 2:1, 24-63 Dej 1,2:3, #

.....#Anm:19-19 Enrollerad,

0072 #Civ:19-19 man og, 24-40 man ?, 42-56 man g, 66-72 far g, #

.....#Hem:19-56 Sve 3:3, 66-72 Sve 3:3, #

.....#Anm:

0074 #Civ:25-40 man ?, 42-48 man g, #

.....#Hem:25-48 Sve 3:4, #

.....#Anm:

0097 #Civ:40-40 man ?, 42-67 man g, 68-90 far g, #

.....#Hem:40-79 Seg 1,2:3, 80-90 Seg 2:1, #

.....#Anm:

0113 #Civ:42-42 kvin g, 43-46 kvin ä, 47-51 kvin g, #

.....#Hem:42-51 Hal 5:3, #

.....#Anm:

0118 #Civ:42-48 kvin g, #

.....#Hem:42-48 Hag 1:3, #

.....#Anm:

0137 #Civ:35-38 barn og, 42-73 man g, 74-76 man ä, 77-96 man ä, #

.....#Hem:35-38 Tro 2:4, 42-96 Ing 5:1, #

.....#Anm:

0143 #Civ:24-31 man ?, 32-32 man g, 33-40 man ?, 42-42 man g, #

.....#Hem:24-42 Hag 2,3:2, #

.....#Anm:29-42 Enroll. på flottan, 42-42 död på havsflottan,

0148 #Civ:42-78 kvin g, #

.....#Hem:42-78 Eng 1:2, #

.....#Anm:

0154 #Civ:40-40 man ?, 42-72 man g, 73-81 far g, #

.....#Hem:40-81 Hal 3:2, #

.....#Anm:

0166 #Civ:29-40 man ?, 42-56 man g, #

.....#Hem:29-56 Seg 3:1, #

.....#Anm:29-29 Enrollerad, 56-56 död på sjön,

0167 #Civ:42-56 kvin g, #

.....#Hem:42-56 Seg 3:1, #

.....#Anm:56-56 Dör i barnsäng,

0169 #Civ:42-51 kvin g, 53-56 mor g, 66-78 kvin g, #

.....#Hem:42-56 Vrå 1:1, 66-78 Vrå 1:1, #

.....#Anm:

0181 #Civ:40-40 barn og, 42-56 man og, 57-89 man g, 90-03 far g, 05-05 far ä?, #

.....#Hem:40-90 Per 4:1, 91-93 Per 4:2, 95-05 Per 4:1, #

.....#Anm:

0184 #Civ:37-38 barn og, 39-40 man ?, 42-53 man og, 54-89 man g, 90-99 far g, #

.....#Hem:37-89 Per 5:1, 90-99 Per 2:2, #

.....#Anm:65-67 skeppare, 80-82 Skeppare,

0194 #Civ:24-40 man ?, 42-45 man g, #

.....#Hem:24-45 Mug 1:1, #

.....#Anm:

0197 #Civ:42-53 kvin g, #

.....#Hem:42-53 Eng 6:1, #

.....#Anm:

0201 #Civ:47-48 man og, 49-82 man g, 83-84 far g, #

.....#Hem:47-69 Sve 1,2:2, 70-84 Sve 1:2, #

.....#Anm:65-80 Skeppare, 69-72 Borg i Halmstad,

0203 #Civ:90-91 man g, #

.....#Hem:90-91 Seg 6:1h1, #

.....#Anm:91-91 båtsman. fånge i ryssland (se hfl, död därstädes?),

0204 #Civ:47-72 kvin g, 73-84 mor g, #

.....#Hem:47-84 Hal 1,2:1, #

.....#Anm:

0208 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

0214 #Civ:50-50 kvin g, #

.....#Hem:50-50 Hal 4:2, #

.....#Anm:

0217 #Civ:45-53 kvin g, #

.....#Hem:45-53 Tro 1:3, #

.....#Anm:

0228 #Civ:49-63 barn og, #

.....#Hem:49-63 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

0231 #Civ:45-47 barn og, 48-89 man g, 91-96 far g, 97-00 far ä, #

.....#Hem:45-00 Tro 2:2, #

.....#Anm:

0236 #Civ:45-52 kvin g, #

.....#Hem:45-52 Ola 1:3, #

.....#Anm:

0247 #Civ:45-67 kvin g, 68-74 mor g, #

.....#Hem:45-74 Seg 1,2:2, #

.....#Anm:

0253 #Civ:43-56 man g, 58-58 far g, 67-78 far g, #

.....#Hem:45-56 Hal 5:2, 58-58 Hal 5:3, 67-78 Hal 5:3, #

.....#Anm:47-47 Ryttare,

0256 #Civ:49-88 man g, #

.....#Hem:49-74 Hag 1:3, 75-88 Hag 2:1, #

.....#Anm:

0262 #Civ:47-58 man g, #

.....#Hem:47-58 Per 1:2, #

.....#Anm:

0272 #Civ:42-47 barn og, #

.....#Hem:42-47 Pås 1:1, #

.....#Anm:

0292 #Civ:44-45 man g, #

.....#Hem:44-45 Eng 2,3:2, #

.....#Anm:

0299 #Civ:43-48 man og, #

.....#Hem:43-48 Hov 2:1, #

.....#Anm:

0302 #Civ:49-54 man g, #

.....#Hem:49-54 Hil 1:1, #

.....#Anm:

0310 #Civ:47-56 kvin g, #

.....#Hem:47-56 Tin 1:1, #

.....#Anm:

0326 #Civ:50-50 barn og, #

.....#Hem:50-50 Ing 4:4, #

.....#Anm:50-50 Liten och klen,

0336 #Civ:59-63 man g, #

.....#Hem:59-63 Tro 2:3, #

.....#Anm:

0348 #Civ:53-58 barn og, 59-60 man g, 61-90 man g, 91-94 far g, 95-09 far ä, #

.....#Hem:53-09 Ola 1:4, #

.....#Anm:

0356 #Civ:49-56 barn og, 57-66 man g, #

.....#Hem:49-66 Sve 3:3, #

.....#Anm:

0364 #Civ:49-57 kvin g, #

.....#Hem:49-57 Ing 3:3, #

.....#Anm:

0375 #Civ:53-59 barn og, #

.....#Hem:53-59 Seg 4:1, #

.....#Anm:

0381 #Civ:53-69 man g, #

.....#Hem:53-58 Hal 5:3, 59-69 Hal 5:2, #

.....#Anm:

0389 #Civ:47-57 barn og, #

.....#Hem:47-50 Vrå 1:2, 57-57 Vrå 1:2, #

.....#Anm:

0394 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

0405 #Civ:66-67 barn u, 76-79 barn og, 80-80 man og, 81-86 man g, #

.....#Hem:66-79 Eng 1:2, 80-86 Kär 3:1, #

.....#Anm:08-08 lever 1808,

0409 #Civ:51-71 man g, #

.....#Hem:51-71 Ing 5:3, #

.....#Anm:

0413 #Civ:55-65 barn og, #

.....#Hem:55-65 Hag 2,3:2, #

.....#Anm:

0423 #Civ:59-95 man g, 96-99 man ä, 00-08 far ä, #

.....#Hem:59-08 Hal 3:1, #

.....#Anm:

0426 #Civ:53-72 kvin g, 73-73 kvin g, #

.....#Hem:53-73 Hal 3:3, #

.....#Anm:

0427 #Civ:57-57 tjhj og, 58-85 man g, #

.....#Hem:57-85 Skå 1:1, #

.....#Anm:85-85 avl. i Pello Ty.,

0429 #Civ:49-51 man g, #

.....#Hem:49-51 Skå 1:2, #

.....#Anm:

0437 #Civ:44-46 man og, 47-75 man g, #

.....#Hem:44-75 Hal 4:2, #

.....#Anm:

0448 #Civ:47-54 man g, #

.....#Hem:47-54 Seg 3:2, #

.....#Anm:

0463 #Civ:39-44 barn og, 45-48 man og, 53-77 man g, 78-86 far g, 87-99 far ä, #

.....#Hem:39-44 Eng 6:1, 45-45 Hil 2,3:4Ry, 46-48 Eng 6:1, 53-83 Eng 5:1, 84-94 Eng 5:2, 95-99 Eng 5:1, #

.....#Anm:39-48 Enroll (enrollår 1737), 54-56 Enrollerad,

0470 #Civ:50-51 barn og, #

.....#Hem:50-51 Hov 1:1, #

.....#Anm:

0474 #Civ:58-67 barn og, #

.....#Hem:58-67 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:

0490 #Civ:47-48 man g, #

.....#Hem:47-48 Rys 1:1h1, #

.....#Anm:47-48 Enrollerad,

0494 #Civ:39-42 barn og, #

.....#Hem:39-42 Rys 1:1h1, #

.....#Anm:39-40 Enrollerad, 42-42 På flottan. Son till afsk rytt Bonne Hallberg Död på f

0499 #Civ:45-74 man g, #

.....#Hem:45-52 Hil 2,3:4Ry, 53-56 Sve 3:4Ry, 57-74 Sve 3:4h1, #

.....#Anm:47-49 St: Ryttare, 61-74 Afsked Ryttare,

0523 #Civ:63-63 barn og, #

.....#Hem:63-63 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:

0532 #Civ:64-65 barn og, 76-76 sysk og, #

.....#Hem:64-65 Hal 5:1, 76-76 Hal 5:1, #

.....#Anm:

0541 #Civ:65-75 kvin g, #

.....#Hem:65-75 Tro 2:3, #

.....#Anm:

0548 #Civ:58-84 man g, 85-87 man g, #

.....#Hem:58-78 Ing 1,2:2, 79-87 Ing 1:1, #

.....#Anm:

0550 #Civ:64-79 barn og, 80-83 kvin g, 84-88 kvin ä, 89-05 kvin g, 06-14 kvin g, #

.....#Hem:64-78 Ing 1,2:3, 79-14 Ing 1:2, #

.....#Anm:19-19 dör gift,

0555 #Civ:62-62 man g, #

.....#Hem:62-62 Dej 1,2:3, #

.....#Anm:

0558 #Civ:57-57 kvin g, #

.....#Hem:57-57 Hal 5:3, #

.....#Anm:

0564 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

0579 #Civ:94-96 kvin g, 99-04 kvin g, #

.....#Hem:94-96 Eng 6:1h2, 99-04 Eng 1:1h2, #

.....#Anm:

0584 #Civ:56-64 man g, #

.....#Hem:56-64 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

0592 #Civ:50-61 man g, 62-62 man g, 63-82 man g, #

.....#Hem:50-61 VKa x:y, 62-82 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:62-82 Afsk. Ryttare , 65-81 Avsk, Blesserad,

0594 #Civ:57-57 kvin g, 58-58 kvin g, 64-64 kvin g, 65-77 kvin g, 78-85 mor g, 86-90 kvin g, 91-92 kvin ä, #

.....#Hem:57-58 Rys 1:1h1, 64-87 Rys 1:1h1, 88-92 Eng 6:1h5, #

.....#Anm:

0601 #Civ:66-67 barn u, 72-83 barn og, 84-08 man g, 09-25 man g, #

.....#Hem:66-83 Hov 1:1, 84-86 Hov 1:2, 87-25 Hov 1:1, #

.....#Anm:

0606 #Civ:66-67 barn u, 72-76 barn og, 80-85 sysk og, 90-28 man g, 31-39 man ä?, #

.....#Hem:66-67 Hov 3:2, 72-85 Hov 3:2, 90-39 Dej 2:1, #

.....#Anm:80-85 Skeppare, 90-90 Skeppare,

0608 #Civ:66-67 barn u, 80-02 barn og, 03-03 man og, 04-28 man g, 31-32 man g, 33-33 man ä, #

.....#Hem:66-19 Hov 2:1, 20-28 Hov 3:2h2, 31-33 Per 5:2h1, #

.....#Anm:

0617 #Civ:73-92 kvin g, #

.....#Hem:73-92 Hov 3:1, #

.....#Anm:

0619 #Civ:66-67 barn u, 77-82 barn og, 85-86 barn og, 87-89 man og, 90-09 man g, #

.....#Hem:66-82 Per 1:1, 85-09 Per 1:1, #

.....#Anm:

0624 #Civ:66-67 barn u, 71-88 barn og, 89-11 man g, 12-33 far g, 34-36 far ä, #

.....#Hem:66-67 Per 2:1, 71-89 Per 2:1, 90-36 Per 5:1, #

.....#Anm:

0635 #Civ:88-93 barn og, 94-94 man og, 95-13 man g, 14-14 man ä, 15-46 man g, 47-57 man g, #

.....#Hem:88-46 Seg 1:2, 47-57 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:

0645 #Civ:66-67 barn u, 85-85 barn og, #

.....#Hem:66-67 Seg 3:1, 85-85 Seg 3:1h1, #

.....#Anm:66-67 underårig,

0660 #Civ:70-70 man og, 71-80 man g, 81-82 man ä, 83-12 man g, 13-13 man ä, 14-24 man g, #

.....#Hem:70-24 Ola 1:2, #

.....#Anm:14-14 Skeppare,

0665 #Civ:85-89 barn og, 90-02 man og, 03-13 man g, #

.....#Hem:85-89 Ola 2:1, 90-96 Ola 2:2, 97-13 Ola 2:1, #

.....#Anm:04-11 Skepp o Borg i Halmstad,

0679 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Per 2:1, #

.....#Anm:

0718 #Civ:89-89 man g, 90-92 man g, 93-94 man g, #

.....#Hem:89-92 Per 2:1h1, 93-94 Tro 2:4h2, #

.....#Anm:

0741 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

0759 #Civ:56-67 barn u, 82-99 man g, 00-00 man ä, 01-07 man g, #

.....#Hem:56-60 Vka x:y, 66-67 Fly 1:1h1, 82-07 VKa x:y, #

.....#Anm:82-82 smed,

0767 #Civ:66-66 barn u, #

.....#Hem:66-66 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

0769 #Civ:66-67 barn u, 75-85 barn og, 86-92 sysk og, #

.....#Hem:66-92 Hil 2,3:4, #

.....#Anm:14-14 lever 1814,

0786 #Civ:67-89 man g, #

.....#Hem:67-69 Dej 1,2:4, 70-74 Dej 1,2:3, 75-89 Dej 2:1, #

.....#Anm:

0796 #Civ:98-99 barn og, #

.....#Hem:98-99 Hil 2,3:4, #

.....#Anm:08-08 g 1808 m Nils MårtenS i Varan ,

0806 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Tro 1:1,3, #

.....#Anm:

0825 #Civ:66-67 barn u, 76-88 barn og, 89-15 man g, #

.....#Hem:66-15 Sve 3:1, #

.....#Anm:

0834 #Civ:57-62 barn og, 64-65 barn og, 66-01 kvin g, 02-09 kvin ä, #

.....#Hem:57-62 Ing 3:1, 64-65 Ing 3:1, 66-77 Sve 3:4, 78-02 Sve 3:3, 03-09 Sve 3:4, #

.....#Anm:

0835 #Civ:67-67 barn u, 82-02 barn og, 03-28 man g, 31-36 man g, 37-37 man ä, #

.....#Hem:67-67 Sve 3:4, 82-37 Sve 3:3, #

.....#Anm:

0845 #Civ:67-67 barn u, #

.....#Hem:67-67 Hal 1,2:2, #

.....#Anm:

0848 #Civ:65-78 man g, 79-92 far g, #

.....#Hem:65-78 Hal 1,2:4, 79-92 Hal 2:2, #

.....#Anm:

0856 #Civ:66-72 barn og, 73-73 sysk og, 74-82 kvin og, #

.....#Hem:66-82 Hal 3:2, #

.....#Anm:69-82 Kröpling, almosehjon,

0861 #Civ:66-67 barn u, 72-74 barn og, 75-76 man og, #

.....#Hem:66-76 Hal 4:1, #

.....#Anm:

0864 #Civ:66-66 barn u, #

.....#Hem:66-66 Hal 4:1, #

.....#Anm:

0872 #Civ:59-59 man g, #

.....#Hem:59-59 VKa x:y, #

.....#Anm:

0906 #Civ:66-66 barn u, 70-75 barn og, 79-79 man g, 80-07 man g, 08-19 man g, #

.....#Hem:66-66 Tro 2:4h1, 70-75 Tro 2:4h1, 79-79 Tro 2:4h1, 80-12 Tro 2:4h2, 19-19 Tro 2:5, #

.....#Anm:71-71 kröpling,

0908 #Civ:66-67 barn u, 78-81 barn og, 82-10 kvin g, 11-34 mor g, 35-36 mor ä, #

.....#Hem:66-36 Ing 3:2, #

.....#Anm:

0936 #Civ:66-67 barn u, 83-86 barn og, #

.....#Hem:66-67 Ing 4:4, 83-86 Ing 4:4h1, #

.....#Anm:

0946 #Civ:66-00 kvin g, 01-07 kvin ä, 08-13 mor ä, #

.....#Hem:66-13 Seg 3:2, #

.....#Anm:

0947 #Civ:66-67 barn u, 73-74 barn og, 81-81 barn og, 82-14 man g, #

.....#Hem:66-67 Seg 4:2, 73-73 Seg 4:2, 74-74 Seg 4:2, 81-81 Seg 4:2, 82-89 Seg 4:2h1, 90-14 Seg 4:2h1, #

.....#Anm:82-89 Sjökarl,

0960 #Civ:66-66 man g, #

.....#Hem:66-66 Seg 4:2h1, #

.....#Anm:

0970 #Civ:66-67 barn u, 71-71 barn og, #

.....#Hem:66-67 Seg 5,6:3, 71-71 Seg 5,6:3, #

.....#Anm:

0982 #Civ:66-67 barn u, 72-77 barn og, #

.....#Hem:66-74 Hag 2,3:1, 75-77 Hag 3:1, #

.....#Anm:

0984 #Civ:66-67 barn u, 69-69 sysk og, 70-71 barn og, 81-12 kvin g, 13-15 kvin g, #

.....#Hem:66-67 Hag 2,3:2, 69-69 Hag 2,3:3, 70-71 Hag 2,3:2, 81-15 Ing 3:4, #

.....#Anm:

0985 #Civ:67-69 man g, 70-71 man g, 72-96 man g, 97-08 far g, 09-14 far ä, #

.....#Hem:67-69 Hag 2,3:3, 70-74 Hag 2,3:2, 75-09 Hag 3:2, 10-14 Hag 3:3, #

.....#Anm:

1000 #Civ:66-69 kvin g, #

.....#Hem:66-69 Eng 5:1, #

.....#Anm:

1003 #Civ:67-67 barn u, 81-96 barn og, 97-09 sysk og, #

.....#Hem:67-87 Eng 4:2, 90-09 Eng 4:2, #

.....#Anm:

1071 #Civ:74-03 man g, 04-04 man ä, 05-12 man ä, #

.....#Hem:74-74 Vrå 1:2, 75-96 Vrå 2:1, 97-04 Vrå 2:1h2, 05-12 Vrå 2:1, #

.....#Anm:

1075 #Civ:83-88 barn og, #

.....#Hem:83-88 Tro 1:1, #

.....#Anm:

1084 #Civ:89-05 barn og, 06-33 man g, 34-46 man ä, 47-53 man ä, #

.....#Hem:89-47 Dej 2:2, 48-53 Dej 1,2:5, #

.....#Anm:

1101 #Civ:85-87 man og, 88-88 man g, 89-96 man g, #

.....#Hem:85-86 Hil 1:1, 87-87 Hil 2,3:2, 88-88 Hil 1:1, 89-96 Tro 2:1h1, #

.....#Anm:85-96 Skeppare o Borgare i Halmstad,

1109 #Civ:31-31 barn og, 32-33 tjhj og, #

.....#Hem:31-33 Seg 3:1, #

.....#Anm:31-33 starblind,

1116 #Civ:72-04 man g, 05-14 man g, #

.....#Hem:72-83 Hil 2,3:4h1, 84-93 Hil 2,3:3h1, 94-14 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:85-06 Sjökarl,

1137 #Civ:89-18 kvin g, 19-21 kvin g, #

.....#Hem:89-21 Hag 2:1, #

.....#Anm:

1143 #Civ:88-88 barn og, #

.....#Hem:88-88 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

1145 #Civ:84-85 barn og, #

.....#Hem:84-85 Eng 6:1h2, #

.....#Anm:

1156 #Civ:93-28 man g, #

.....#Hem:93-28 Hag 1:2, #

.....#Anm:14-24 Skeppare,

1178 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Per 2,3:5, #

.....#Anm:

1181 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Hil 2,3:2h1, #

.....#Anm:

1184 #Civ:90-92 barn og, 95-99 barn og, #

.....#Hem:90-92 Hal 1,2:2, 95-99 Hal 1,2:2, #

.....#Anm:

1185 #Civ:62-78 sysk og, 79-81 man og, 82-09 man g, 12-23 far g, 14-35 far ä, #

.....#Hem:62-78 Hal 1,2:3, 79-08 Hal 2:1, 09-35 Hal 2:2, #

.....#Anm:

1201 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Per 2,3:4,2h3, #

.....#Anm:

1223 #Civ:76-87 man g, 88-96 far g, #

.....#Hem:76-96 Ing 4:4, #

.....#Anm:

1234 #Civ:83-89 barn og, #

.....#Hem:83-89 Seg 3:2, #

.....#Anm:

1246 #Civ:67-67 barn u, 82-89 barn og, 90-96 sysk og, 09-38 kvin g, 39-46 kvin g, #

.....#Hem:67-67 Ola 2:1, 82-89 Ola 2:1, 90-96 Ola 2:2, 09-38 Seg 4:1,2, 39-43 Seg 4:1,2,1, 44-46 Seg 4:1, #

.....#Anm:

1249 #Civ:69-91 barn og, #

.....#Hem:69-91 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:91-91 till Amerika -91,

1275 #Civ:64-64 man og, #

.....#Hem:64-64 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:64-64 Ryttm.,

1276 #Civ:64-64 man og, #

.....#Hem:64-64 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:64-64 SecundCorporal,

1289 #Civ:66-67 barn u, 72-81 barn og, 82-06 kvin g, #

.....#Hem:66-75 Eng 4:1, 78-81 Eng 4:1, 82-06 Sve 3:3h2, #

.....#Anm:

1312 #Civ:90-09 kvin g, 10-15 kvin ä, 16-20 tjhj ?, 25-30 mor ä, #

.....#Hem:90-15 Tro 2:2, 16-30 Tro 2:3, #

.....#Anm:

1315 #Civ:67-67 barn u, 69-69 barn og, #

.....#Hem:67-67 Tro 2:1, 69-69 Tro 2:1, #

.....#Anm:69-69 fånig,

1330 #Civ:93-96 barn og, #

.....#Hem:93-96 Per 1:2, #

.....#Anm:

1332 #Civ:68-68 man g, #

.....#Hem:66-66 Dej 3,4:1Ry, 68-68 Rys 1:1h2, #

.....#Anm:

1333 #Civ:68-68 kvin g, 80-80 kvin ä, 81-81 kvin ä, 83-84 kvin ä, #

.....#Hem:66-66 Dej 3,4:1Ry, 68-68 Rys 1:1h2, 80-80 Hal 4:1Ry, 81-81 Per 2:1, 83-84 Dej 2:1h1, #

.....#Anm:

1349 #Civ:14-27 barn og, 28-39 man og, 40-63 man g, #

.....#Hem:14-47 Dej 1:1, 48-63 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:34-39 Genantborgare, 48-49 Borg & Sjökapten, 50-59 Skepp o Borg i Laholm,

1367 #Civ:97-98 sysk og, 08-12 kvin g, 13-24 kvin g, 25-29 kvin g, 30-39 kvin g, 45-52 kvin g, 53-65 kvin ä, #

.....#Hem:97-98 Seg 6:1, 08-12 Vrå 2:1, 13-24 Vrå 2:1h1, 25-29 Ing 4:4, 30-39 Ing 4:4h1, 45-46 Ing 4:4h1, 47-62 Ing 4:1h1, 63-65 Ing 3:1h1, #

.....#Anm:

1374 #Civ:25-29 barn og, 30-38 barn og, #

.....#Hem:25-29 Ing 4:4, 30-38 Ing 4:4h1, #

.....#Anm:37-38 Sjöman,

1378 #Civ:26-29 man g, #

.....#Hem:26-29 Ing 4:4, #

.....#Anm:26-29 Rote Soldat,

1381 #Civ:03-10 barn og, 12-17 man og, 18-60 man g, 61-64 man g, 65-67 man ä, #

.....#Hem:00-10 Ing 5:3, 12-60 Ing 5:3, 61-67 Ing 5:2, #

.....#Anm:

1382 #Civ:05-09 barn og, #

.....#Hem:05-09 Ing 5:3, #

.....#Anm:

1389 #Civ:25-44 barn og, #

.....#Hem:25-44 Ing 5:3, #

.....#Anm:

1399 #Civ:02-07 barn og, 08-08 man og, 09-51 man g, 52-55 man g, #

.....#Hem:02-55 Seg 3:2, #

.....#Anm:

1404 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Seg 5,6:1, #

.....#Anm:

1422 #Civ:13-28 barn og, 29-29 man g, #

.....#Hem:13-29 Ing 4:4, #

.....#Anm:29-29 Drunknad vid England,

1439 #Civ:91-04 barn og, 06-44 man g, 46-46 man g, 47-54 man ä, #

.....#Hem:91-04 Sve 1:1, 06-54 Ing 4:1, #

.....#Anm:

1443 #Civ:31-31 barn og, 32-36 barn og, #

.....#Hem:31-36 Tro 1:3, #

.....#Anm:43-43 lever 1843 ,

1445 #Civ:03-10 barn og, #

.....#Hem:03-10 Ing 2:1, #

.....#Anm:

1455 #Civ:83-87 barn og, 05-35 kvin g, 36-36 kvin g, #

.....#Hem:83-87 Ing 3:3, 05-36 Per 1:2, #

.....#Anm:

1463 #Civ:06-09 barn og, #

.....#Hem:06-09 Ing 3:2, #

.....#Anm:08-08 död i Carlscrona,

1470 #Civ:02-08 barn og, 09-13 sysk og, 14-17 man og, #

.....#Hem:02-17 Ing 3:1, #

.....#Anm:14-17 Skepp o Borg,

1476 #Civ:03-08 barn og, 09-17 man og, 18-35 man g, 36-36 man ä, 37-52 man g, 53-62 man g, #

.....#Hem:03-62 Hal 3:2, #

.....#Anm:

1481 #Civ:98-00 barn og, #

.....#Hem:98-00 Ing 1:2, #

.....#Anm:

1486 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-71 Ola 1:3,2, 72-75 Seg 1,2:2, #

.....#Anm:

1487 #Civ:69-88 barn og, #

.....#Hem:69-81 Dej 3,4:3,2, 81-88 Hil 2,3:5, #

.....#Anm:

1491 #Civ:25-31 barn og, 32-32 barn og, #

.....#Hem:25-31 Per 5:2h2, 32-32 Tin 1:2, #

.....#Anm:

1513 #Civ:25-36 barn og, #

.....#Hem:25-36 Ing 1:2h1, #

.....#Anm:

1524 #Civ:25-39 barn og, #

.....#Hem:25-29 Eng 2,3:1h1, 30-39 Per 2,3:4T1, #

.....#Anm:

1525 #Civ:27-37 barn og, #

.....#Hem:27-29 Eng 2,3:1h1, 30-37 Per 2,3:4T1, #

.....#Anm:

1544 #Civ:23-24 man g, #

.....#Hem:23-24 Ing 1:2h2, #

.....#Anm:23-23 död på sjöresa. anh: h och moder Bengta Jönsdotter i Ölle,

1548 #Civ:42-52 barn og, 54-54 barn og, #

.....#Hem:42-52 Pås 1:1, 54-54 Pås 1:1, #

.....#Anm:

1555 #Civ:59-63 barn og, 64-75 barn og, #

.....#Hem:59-63 Skå 1:1h1, 64-75 Hil 2,3:2h1, #

.....#Anm:

1572 #Civ:00-00 man og, 01-01 man og, 02-02 man og, 03-04 man og, 05-08 man g, 09-11 man ä, 12-28 man g, #

.....#Hem:00-00 Sve 3:3h2, 01-01 Dej 4:2h1, 02-03 Dej 1:2h1, 04-06 Dej 2:1h1, 07-18 Hag 2:2h1, 19-27 Hag 2:2, 28-28 Hag 2:3, #

.....#Anm:00-06 skräddare, 07-16 Sne skräddare,

1595 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Ing 4:5, #

.....#Anm:

1605 #Civ:25-41 barn og, #

.....#Hem:25-41 Eng 4:1, #

.....#Anm:56-57 Död på sjöresa. Kofferdikapten i bou 1857,

1622 #Civ:94-98 barn og, 01-02 man g, 03-03 man ä, 04-10 man g, 11-11 man g, #

.....#Hem:94-10 Eng 6:1h1, 11-11 Eng 5:1, #

.....#Anm:

1627 #Civ:15-31 barn og, 32-32 man og, 33-35 man g, #

.....#Hem:16-35 Eng 5:1, #

.....#Anm:32-35 Styrman, 34-34 död på sjöresa,

1644 #Civ:07-07 barn og, #

.....#Hem:07-07 Sve 2:1Ry, #

.....#Anm:

1648 #Civ:21-24 kvin g, #

.....#Hem:21-24 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

1650 #Civ:05-16 barn og, #

.....#Hem:05-07 Sve 3:3h1, 13-16 Sve 3:3h1, #

.....#Anm:33-33 lever i Varan,

1666 #Civ:25-33 barn og, #

.....#Hem:25-33 Hil 3:2h1, #

.....#Anm:32-33 sinnessvag,

1672 #Civ:90-11 kvin g, 12-21 kvin ä, 22-41 mor ä, 42-48 kvin ä, #

.....#Hem:90-41 Seg 4:2,2, 42-48 Seg 4:1,2, #

.....#Anm:

1678 #Civ:68-84 barn og, #

.....#Hem:68-69 Hov 3:1, 70-73 Hov 2:1h5, 74-84 Dej 1,2:3h1, #

.....#Anm:

1694 #Civ:25-32 barn og, #

.....#Hem:25-32 Mug 1:1, #

.....#Anm:

1730 #Civ:21-22 barn og, 23-31 tjhj og, 32-35 barn og, 36-68 man g, 69-72 man g, 73-74 man ä, #

.....#Hem:21-22 Hal 1:2, 23-35 Hal 1,2:1, 36-74 Hal 4:1, #

.....#Anm:

1769 #Civ:21-28 barn og, #

.....#Hem:21-28 Sve 1:2, #

.....#Anm:

1789 #Civ:25-46 barn og, 61-70 man og, #

.....#Hem:25-46 Seg 6:1, 61-70 Seg 5,6:3, #

.....#Anm:

1791 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Tro 2:4, #

.....#Anm:

1794 #Civ:25-44 barn og, 68-70 man og, #

.....#Hem:25-44 Seg 6:1, 68-68 Seg 5,6:4t2, 69-70 Seg 5,6:3, #

.....#Anm:68-70 sjöman, borta 19 år, -70,

1804 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Ing 5:1,3, #

.....#Anm:

1835 #Civ:68-75 barn og, #

.....#Hem:68-75 Ing 3:2,2, #

.....#Anm:

1845 #Civ:91-96 barn og, 97-18 man g, 19-20 man ä, 21-24 man g, 25-29 man g, 30-35 man g, 36-41 man ä, #

.....#Hem:91-96 Sve 3:3Ry, 97-20 Hil 2,3:2h1, 21-24 Hil 2:2h1, 25-29 Hil 1:2, 30-41 Hil 1:2h1, #

.....#Anm:

1858 #Civ:85-85 barn og, #

.....#Hem:85-85 Ola 2:2h1, #

.....#Anm:

1869 #Civ:25-75 barn og, #

.....#Hem:25-59 Tro 2:2, 60-75 Tro 2:3, #

.....#Anm:

1873 #Civ:79-79 kvin g, 80-07 kvin g, 08-12 kvin g, #

.....#Hem:79-79 Tro 2:4h1, 80-12 Tro 2:4h2, #

.....#Anm:

1875 #Civ:07-07 man g, 08-22 man g, #

.....#Hem:07-15 Tro 2:4h2, 16-22 Tro 2:5h3, #

.....#Anm:07-07 Sn Skomakare, 08-12 Reservkarl,

1883 #Civ:00-08 barn og, 09-51 sysk og, #

.....#Hem:00-15 Tro 2:3, 16-31 Tro 2:4, 32-51 Tro 2:5, #

.....#Anm:

1890 #Civ:25-46 barn og, #

.....#Hem:25-46 Ing 5:1, #

.....#Anm:68-68 lever g i Arildsläge 1868,

1893 #Civ:25-47 barn og, 48-50 kvin g, 51-75 kvin g, #

.....#Hem:25-31 Ing 3:4, 32-75 Ing 3:3h1, #

.....#Anm:

1908 #Civ:11-28 barn og, 29-59 man g, #

.....#Hem:11-28 Seg 1:1, 29-59 Ing 4:4, #

.....#Anm:34-41 Genant Borg, 42-49 Skeppare o Genant Borg, 50-56 Skeppare o Genant Borg

1960 #Civ:25-46 barn og, 54-55 man g, 56-57 man g, 58-95 man g, #

.....#Hem:25-27 Dej 3:1, 28-46 Dej 3,4:1, 54-55 Tro 2:1, 56-57 Dej 3,4:1, 58-95 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:56-57 Sjöman,

1973 #Civ:83-83 kvin g, #

.....#Hem:83-83 Per 1:2, #

.....#Anm:

1974 #Civ:24-24 tjhj og, 25-26 man og, 44-44 man og, #

.....#Hem:24-26 Per 5:2h1, 44-44 Pås 1:1, #

.....#Anm:

1983 #Civ:10-10 barn og, 14-54 kvin g, 55-57 kvin ä, #

.....#Hem:10-10 Ing 1:2h2, 14-57 Hal 5:1, #

.....#Anm:

1985 #Civ:53-75 barn og, #

.....#Hem:53-61 Tro 2:1,2, 62-75 Tro 2:1, #

.....#Anm:

2012 #Civ:25-29 barn og, 31-34 barn og, #

.....#Hem:25-29 Hal 4:2, 31-34 Hal 4:2h1, #

.....#Anm:

2022 #Civ:99-00 barn og, #

.....#Hem:99-00 Hal 3:3, #

.....#Anm:

2043 #Civ:26-41 barn og, 43-47 barn og, 48-48 man og, 49-57 man g, #

.....#Hem:26-57 Ola 1:1, #

.....#Anm:43-49 Skepp. För skonerten Alliancen 52 läster åren 1843-49. Corr. Red. 1849, 4

2049 #Civ:03-08 barn og, #

.....#Hem:03-08 Ola 1:4, #

.....#Anm:

2070 #Civ:05-10 barn og, 11-47 man g, 48-61 man ä, #

.....#Hem:05-10 Hov 1:2, 11-61 VKa x:y, #

.....#Anm:11-11 båtsman, 30-30 i Elestorp 1830,

2082 #Civ:35-35 barn og, #

.....#Hem:35-35 Eng 1:1, #

.....#Anm:

2105 #Civ:25-43 barn og, #

.....#Hem:25-43 Ola 1:3, #

.....#Anm:

2106 #Civ:67-71 man g, #

.....#Hem:67-71 Tro 2:1t1, #

.....#Anm:71-71 hela fam. till V Ka -71,

2122 #Civ:25-45 barn og, #

.....#Hem:25-45 Seg 3:2, #

.....#Anm:

2125 #Civ:98-04 barn og, #

.....#Hem:98-04 Seg 4:1, #

.....#Anm:

2141 #Civ:79-81 kvin g, #

.....#Hem:79-81 Seg 3:1, #

.....#Anm:

2142 #Civ:19-23 kvin g, #

.....#Hem:19-23 Seg 3:1, #

.....#Anm:

2158 #Civ:94-04 barn og, 05-14 tjhj og, 19-47 tjhj og, #

.....#Hem:94-14 Seg 6:2, 19-46 Seg 6:2, 47-47 Seg 5,6:4, #

.....#Anm:98-11 orimeligt liten, kröppling, 27-47 blind,

2165 #Civ:25-44 barn og, #

.....#Hem:25-32 Seg 6:2h1, 33-44 Seg 4:2h3, #

.....#Anm:40-42 sjöman, 68-68 i Amerika (enl bou efter modern),

2169 #Civ:59-60 man og, #

.....#Hem:59-60 Tro 1:5, #

.....#Anm:59-60 husar,

2179 #Civ:31-37 barn og, 41-51 barn og, #

.....#Hem:31-51 Ing 4:4, #

.....#Anm:

2185 #Civ:60-75 barn og, #

.....#Hem:60-61 Tro 2:1t1, 62-75 Tro 1:5t3, #

.....#Anm:

2187 #Civ:27-32 man g, 33-39 man g, #

.....#Hem:27-32 Seg 6:2h2, 33-39 Seg 4:2h1, #

.....#Anm:

2192 #Civ:53-63 barn og, #

.....#Hem:53-61 Tro 2:1t1, 62-63 Tro 1:5t3, #

.....#Anm:

2194 #Civ:04-08 barn og, 09-19 sysk og, 20-24 sysk g, 25-50 man g, 51-53 man ä, #

.....#Hem:04-53 Tro 1:2, #

.....#Anm:

2198 #Civ:37-75 man g, #

.....#Hem:37-56 Tro 2:4, 57-75 Tro 2:4h1, #

.....#Anm:57-62 matros, 64-70 sjöman,

2209 #Civ:05-11 man g, #

.....#Hem:05-07 Sme 1:1h1, 08-11 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:

2215 #Civ:15-16 man og, #

.....#Hem:15-16 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:

2220 #Civ:67-75 barn og, #

.....#Hem:67-75 Tro 1:5t2, #

.....#Anm:

2223 #Civ:66-67 barn u, 79-85 barn og, 86-88 kvin g, 89-05 sysk ä, 07-25 kvin g, 26-31 barn og, #

.....#Hem:66-69 Sve 1,2:4, 70-80 Sve 1:4, 81-05 Sve 2:1, 07-31 Seg 6:2, #

.....#Anm:

2244 #Civ:13-23 barn og, #

.....#Hem:13-23 Tro 1:5, #

.....#Anm:46-46 lever 1846 i Svenstad,

2248 #Civ:25-40 man g, 41-46 man g, 47-51 man g, #

.....#Hem:25-40 Tro 1:5, 41-46 Tro 1:4, 47-51 Tro 1:5h1, #

.....#Anm:41-47 f sjöman, 47-49 sjöman/förste matros,

2250 #Civ:47-47 man g, 49-59 man g, 60-63 man g, 64-75 man g, #

.....#Hem:47-47 Tro 1:5, 49-59 Hal 5:4t1, 60-63 Hag 3:2, 64-75 Hag 3:2t1, #

.....#Anm:47-47 dräng,

2256 #Civ:19-28 barn og, #

.....#Hem:19-28 Tro 2:5, #

.....#Anm:

2258 #Civ:58-81 barn og, 81-95 man g, #

.....#Hem:58-81 Tro 1:2, 81-95 Dej 3,4:3,2h1, #

.....#Anm:

2259 #Civ:55-75 barn og, #

.....#Hem:55-75 Tro 1:2, #

.....#Anm:

2264 #Civ:98-08 barn og, 09-47 man g, 48-48 man g, #

.....#Hem:98-08 Per 1:2h1, 09-46 Sve 2:2, 47-47 Sve 2:3, 48-48 Sve 1,2:3, #

.....#Anm:

2276 #Civ:25-41 barn og, #

.....#Hem:25-41 Sve 3:1, #

.....#Anm:

2279 #Civ:55-61 barn og, #

.....#Hem:55-61 Tro 1:1, #

.....#Anm:

2286 #Civ:25-47 barn og, 48-49 kvin og, 50-73 kvin og, #

.....#Hem:25-47 Sve 3:4, 48-49 Sve 3:3, 50-73 Sve 3:3h2, #

.....#Anm:67-70 arb piga,

2289 #Civ:23-31 man g, #

.....#Hem:23-31 Sve 3:4h1, #

.....#Anm:

2306 #Civ:99-01 man g, 01-01 man g, #

.....#Hem:99-01 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:99-99 Skriven i Malmö län,

2313 #Civ:05-08 barn og, #

.....#Hem:05-08 Hag 2:1, #

.....#Anm:

2315 #Civ:12-17 barn og, #

.....#Hem:12-17 Hag 2:1, #

.....#Anm:

2324 #Civ:25-28 barn og, #

.....#Hem:25-28 Hag 3:2, #

.....#Anm:

2339 #Civ:23-24 man og, #

.....#Hem:23-24 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:23-24 Husar,

2354 #Civ:19-32 man g, #

.....#Hem:19-32 Eng 1:3, #

.....#Anm:

2358 #Civ:56-75 barn og, #

.....#Hem:56-75 Tro 1:5, #

.....#Anm:

2362 #Civ:25-29 barn og, 30-33 barn og, #

.....#Hem:25-29 Eng 1:3, 30-33 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:32-34 död mellan 1832 o 1834,

2365 #Civ:99-00 man g, #

.....#Hem:99-00 Eng 1:1h1, #

.....#Anm:

2416 #Civ:13-25 barn og, 26-32 man og, #

.....#Hem:13-32 Kär 2:1, #

.....#Anm:26-32 Skepp & Borg,

2422 #Civ:21-29 barn og, #

.....#Hem:21-29 Per 2,3:1, #

.....#Anm:28-28 död på sjöresa,

2431 #Civ:25-28 barn og, 33-40 barn og, #

.....#Hem:25-28 Per 5:1, 33-40 Per 5:1, #

.....#Anm:

2450 #Civ:41-75 barn og, #

.....#Hem:41-75 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2455 #Civ:04-04 barn og, 12-24 man g, 25-29 man g, 30-40 man g, 41-44 man ä, 45-53 man g, #

.....#Hem:04-04 Sve 3:3h3, 12-23 Seg 5:2, 24-24 Seg 4:2h1, 25-29 Seg 5:2, 30-46 Seg 5:2h1, 47-53 Seg 5,6:2h1, #

.....#Anm:

2465 #Civ:12-21 man g, 22-25 man ä, 26-31 man g, 32-66 man g, #

.....#Hem:12-31 Skå 1:1, 32-66 Skå 1:1h1, #

.....#Anm:

2468 #Civ:98-11 man g, 12-24 man g, #

.....#Hem:98-11 Skå 1:2h2, 12-12 Skå 1:3h1, 19-19 Skå 1:3h1, 24-24 Skå 1:3h1, #

.....#Anm:

2487 #Civ:36-36 man ?, #

.....#Hem:36-36 Sve 1,2:5, #

.....#Anm:

2489 #Civ:35-37 barn og, 41-53 barn og, #

.....#Hem:35-37 Ing 1:2, 41-46 Ing 1:3h1, 47-53 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

2492 #Civ:31-70 barn og, #

.....#Hem:31-39 Dej 1:3h2, 40-45 Dej 1:3h3, 62-63 Pås 1:1, 65-70 Pås 1:1, #

.....#Anm:

2506 #Civ:29-29 barn og, #

.....#Hem:29-29 Dej 1:1, #

.....#Anm:

2549 #Civ:25-26 barn og, #

.....#Hem:25-26 Eng 5:3, #

.....#Anm:

2550 #Civ:19-19 tjhj og, 20-20 tjhj g, 21-23 man ä, 27-32 man g, #

.....#Hem:19-20 Hag 3:1, 27-32 Eng 5:3, #

.....#Anm:

2552 #Civ:63-75 man g, #

.....#Hem:63-75 Sve 3:3h4, #

.....#Anm:63-70 arb karl,

2558 #Civ:31-31 kvin g, 32-75 kvin g, #

.....#Hem:31-75 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2572 #Civ:31-50 barn og, 61-61 man og, #

.....#Hem:31-50 Hag 3:3,2, 61-61 Hag 3:3,2, #

.....#Anm:59-59 i Austral. (1859) sedan flera år, 61-61 sjöman,

2576 #Civ:54-75 man g, #

.....#Hem:54-75 Sve 3:3h3, #

.....#Anm:61-64 arb karl,

2577 #Civ:25-29 baba og, 31-43 syba og, 44-75 man g, #

.....#Hem:25-27 Hag 3:1, 31-45 Hag 3:2,2, 46-49 Hag 3:3,3, 50-57 Hag 3:2,2, 58-75 Hag 3:1, #

.....#Anm:58-75 Timmerman,

2586 #Civ:32-37 barn og, 40-41 barn og, #

.....#Hem:32-33 Eng 5:3, 37-37 Tin 1:1, 40-41 Sve 3:4h1, #

.....#Anm:

2592 #Civ:42-52 kvin g, 53-55 kvin g, 56-57 kvin g, #

.....#Hem:42-47 Sve 3:4h5, 48-52 Sve 3:3h5, 53-55 Ola 1:2, 56-57 Per 2,3:4h1, #

.....#Anm:

2599 #Civ:32-37 barn og, 41-47 barn og, #

.....#Hem:32-37 Hal 3:3, 41-47 Hal 3:3, #

.....#Anm:

2611 #Civ:32-48 barn og, #

.....#Hem:32-48 Hal 3:2, #

.....#Anm:

2623 #Civ:31-39 man g, 40-69 man g, #

.....#Hem:31-39 Hal 4:1,2, 40-69 Hal 4:2, #

.....#Anm:48-48 Fjerdingsman,

2647 #Civ:31-37 barn og, 41-50 barn og, #

.....#Hem:31-37 Hov 2:1h2, 41-50 Per 2,3:6, #

.....#Anm:

2654 #Civ:36-37 barn og, 42-43 barn og, 51-53 barn og, #

.....#Hem:36-37 Hov 2:1, 42-43 Per 2,3:5, 51-53 Eng 6:1, #

.....#Anm:

2655 #Civ:44-73 barn og, #

.....#Hem:44-73 Sve 3:2, #

.....#Anm:

2672 #Civ:36-37 barn og, #

.....#Hem:36-37 Per 1:2h3, #

.....#Anm:

2677 #Civ:31-37 barn og, 43-44 barn og, 46-50 barn og, 51-51 man og, #

.....#Hem:31-37 Per 1:2h1, 43-44 Dej 3,4:4, 46-51 Hov 2:1h2, #

.....#Anm:51-51 Jungman,

2680 #Civ:67-69 man og, #

.....#Hem:67-69 Sve 1,2:1,3, #

.....#Anm:67-69 sjöman,

2697 #Civ:27-27 barn og, #

.....#Hem:27-27 Per 2,3:3, #

.....#Anm:

2700 #Civ:44-66 barn og, 67-74 man og, 75-75 man g, #

.....#Hem:44-74 Seg 3:1, 75-75 Seg 3:1h1, #

.....#Anm:67-70 sjöman,

2708 #Civ:35-37 man g, 39-41 man g, 42-42 man g, 43-48 man g, 51-55 barn og, #

.....#Hem:35-36 Eng 6:1h1, 37-37 Per 2,3:4h1, 39-41 Per 2,3:1, 43-48 Eng 1:3h2, 51-55 Eng 1:3h2, #

.....#Anm:40-55 krympling (ryggbruten och halt), 53-53 toffelmakare?,

2724 #Civ:62-62 barn og, 63-75 barn og, #

.....#Hem:62-75 Seg 4:2, #

.....#Anm:

2745 #Civ:31-50 barn og, 51-52 man og, #

.....#Hem:31-37 Sve 1:3, 41-46 Sve 1:3, 47-47 Sve 2:2, 48-52 Sve 1,2:2, #

.....#Anm:51-52 matros, 63-63 lever 1863,

2804 #Civ:19-19 man g, 24-39 man ?, #

.....#Hem:19-19 Dej 4:1, 24-39 Dej 3,4:3, #

.....#Anm:

2814 #Civ:24-33 man ?, #

.....#Hem:24-33 Hal 1,2:1, #

.....#Anm:

2818 #Civ:39-39 kvin ä, #

.....#Hem:39-39 Hal 3:2, #

.....#Anm:

2837 #Civ:24-40 man ?, #

.....#Hem:24-40 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:

2855 #Civ:24-39 man ?, 66-69 barn og, #

.....#Hem:24-39 Ing 4:1, 66-69 Ing 4:1, #

.....#Anm:

2871 #Civ:19-40 man g, #

.....#Hem:19-40 Kär 2:1, #

.....#Anm:

2872 #Civ:35-40 barn og, 42-45 man og, #

.....#Hem:35-40 Kär 2:1, 42-45 Kär 3:2, #

.....#Anm:

2879 #Civ:76-93 barn og, #

.....#Hem:76-93 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:93-93 till Amerika -93,

2883 #Civ:19-19 man og, 24-40 man ?, #

.....#Hem:19-40 Per 1:1, #

.....#Anm:19-19 Enrollerad,

2907 #Civ:19-19 man g, 24-33 man ?, #

.....#Hem:19-33 Skr 1:1, #

.....#Anm:

2908 #Civ:29-33 barn og, 34-38 sysk og, #

.....#Hem:29-38 Skr 1:1, #

.....#Anm:

2911 #Civ:32-33 man ?, #

.....#Hem:32-33 Skå 1:1, #

.....#Anm:

2913 #Civ:19-19 man g, 24-33 man ?, #

.....#Hem:24-33 Sve 1,2:4, #

.....#Anm:

2919 #Civ:19-19 man g, 24-35 man ?, #

.....#Hem:19-35 Tin 1:1, #

.....#Anm:19-35 Klåckare,

2927 #Civ:19-27 man g, #

.....#Hem:19-27 Tro 2:1, #

.....#Anm:

2944 #Civ:19-19 man og, 24-24 man ?, #

.....#Hem:19-24 Sve 3:3, #

.....#Anm:

2950 #Civ:19-19 man og, #

.....#Hem:19-19 Vrå 1:2, #

.....#Anm:19-19 Enrollerad,

2972 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Hov 1:1, #

.....#Anm:

2973 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Hov 3:2, #

.....#Anm:

2996 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Hal 2:1, #

.....#Anm:

2997 #Civ:19-19 tjhj og, #

.....#Hem:19-19 Hal 2:1, #

.....#Anm:19-19 Enroll,

3006 #Civ:19-19 tjhj og, #

.....#Hem:19-19 Ing 1,2:2, #

.....#Anm:19-19 Enroll. Båtsman,

3017 #Civ:74-81 barn og, #

.....#Hem:74-74 Hov 3:2h3, 75-81 Eng 2,3:1t6, #

.....#Anm:

3024 #Civ:50-75 barn og, #

.....#Hem:50-62 Tin 1:1, 63-75 Per 1:1, #

.....#Anm:70-74 i Amerika -70 till -74,

3036 #Civ:83-83 man og, #

.....#Hem:83-83 Sme 1:1h1, #

.....#Anm:83-83 sjökarl,

3058 #Civ:18-29 sysk og, 30-37 man og, 38-39 man g, 40-69 man g, #

.....#Hem:18-37 Per 2,3:2, 38-39 Per 5:2h1, 40-47 Dej 1:3h2, 48-69 Dej 1,2:3h1, #

.....#Anm:34-40 Krympling, 47-49 af skott skadad i båda händerna och ena ögat, 47-49 s

3071 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Ing 4:1, #

.....#Anm:

3074 #Civ:31-48 barn og, #

.....#Hem:31-41 Tro 1:5h1, 43-47 Dej 1:2,2h1, 48-48 Dej 1,2:2,2h1, #

.....#Anm:

3076 #Civ:59-63 barn og, #

.....#Hem:59-63 Skr 1:2, #

.....#Anm:

3136 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:62-75 Dej 3,4:4,2, #

.....#Anm:

3150 #Civ:56-75 barn og, #

.....#Hem:56-75 Dej 1,2:5, #

.....#Anm:

3159 #Civ:48-48 man g, 50-51 man g, #

.....#Hem:48-51 Dej 1,2:2,2, #

.....#Anm:

3166 #Civ:60-75 barn og, #

.....#Hem:60-62 Ing 4:1h1, 63-66 Ing 3:1h1, 67-75 Ing 3:2, #

.....#Anm:

3168 #Civ:67-69 man og, #

.....#Hem:67-69 Dej 1,2:3h1, #

.....#Anm:67-70 Sjöman,

3176 #Civ:16-16 man og, #

.....#Hem:16-16 Skr 1:1, #

.....#Anm:16-16 skolemästare,

3181 #Civ:54-56 barn og, 57-60 barn og, 61-81 barn og, 81-95 kvin g, #

.....#Hem:54-56 Seg 3:1h1, 57-71 Seg 4:2h1, 72-81 Dej 3,4:1,1, 81-95 Dej 3,4:3,2h1, #

.....#Anm:

3192 #Civ:63-82 barn og, 87-95 barn og, #

.....#Hem:63-82 Dej 1,2:2,2, 87-95 Dej 1,2:2,2, #

.....#Anm:

3194 #Civ:48-88 barn og, #

.....#Hem:48-88 Skr 1:1, #

.....#Anm:

3200 #Civ:56-75 barn og, #

.....#Hem:56-60 Dej 1,2:2,3, 64-75 Seg 4:1,2t1, #

.....#Anm:

3212 #Civ:64-95 barn og, #

.....#Hem:64-95 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:

3213 #Civ:32-39 man g, 42-43 man g, 44-69 man g, 70-85 kvin ä, #

.....#Hem:32-39 Hov 2:1, 42-43 Per 2,3:5, 44-85 Eng 6:1, #

.....#Anm:52-70 Timmerman,

3223 #Civ:43-64 barn og, 65-73 barn og, 73-75 barn g, #

.....#Hem:43-73 Skr 1:1, 73-75 Tro 2:5, #

.....#Anm:64-70 sjöman,

3230 #Civ:36-37 barn og, 43-50 barn og, 62-68 kvin g, 69-88 kvin ä, #

.....#Hem:36-37 Tro 2:5, 43-50 Per 1:2h2, 62-62 Eng 1:2, 63-63 Per 5:1h1, 64-82 Dej 3,4:1,2, 83-88 Pås 1:1, #

.....#Anm:

3243 #Civ:69-70 man og, #

.....#Hem:69-70 Dej 3,4:2,2, #

.....#Anm:69-70 Sjöman, lär vara död, 70-70 lär vara död, -70,

3249 #Civ:47-63 barn og, 64-64 man og, 65-66 man og, 67-88 man g, #

.....#Hem:47-64 Dej 3,4:4, 65-81 Dej 3,4:3,2, 81-88 Hil 2,3:5, #

.....#Anm:

3253 #Civ:43-69 barn og, 70-75 man g, #

.....#Hem:43-75 Ing 4:3,1, #

.....#Anm:

3262 #Civ:35-49 barn og, #

.....#Hem:35-49 Ing 4:2, #

.....#Anm:

3265 #Civ:37-63 barn og, 64-75 man g, #

.....#Hem:37-63 Ing 4:2, 64-64 Ing 4:1,2, 65-75 Ing 4:2, #

.....#Anm:

3270 #Civ:50-75 barn og, #

.....#Hem:50-75 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

3275 #Civ:54-54 barn og, 56-75 barn og, #

.....#Hem:54-54 Seg 1,2:4h1, 56-75 Seg 1,2:4t1, #

.....#Anm:

3280 #Civ:68-69 man g, 70-70 man g, #

.....#Hem:68-69 Ing 4:1t1, 70-70 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:68-69 Mjölnare,

3289 #Civ:65-65 barn og, #

.....#Hem:65-65 Ing 4:5, #

.....#Anm:

3290 #Civ:65-68 barn og, #

.....#Hem:67-68 Ing 4:5, #

.....#Anm:

3324 #Civ:61-75 barn og, #

.....#Hem:61-75 Ing 3:3, #

.....#Anm:

3338 #Civ:57-57 barn og, #

.....#Hem:57-57 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

3344 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Hil 2,3:2h1, #

.....#Anm:

3364 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-75 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3369 #Civ:53-58 barn og, 59-70 barn og, #

.....#Hem:53-70 Seg 5,6:4, #

.....#Anm:79-79 fånig, hängt sig,

3372 #Civ:25-38 barn og, 40-46 man og, 47-48 man og, 57-75 man g, #

.....#Hem:25-38 Ing 3:2, 40-46 Ing 1:3h4, 47-48 Ing 1,2:3t1, 57-66 Ing 3:2,2, 67-69 Ing 3:2, 70-75 Ing 3:2,2, #

.....#Anm:40-47 sjöman, 48-48 matros, 67-70 Styrman,

3380 #Civ:63-68 barn og, #

.....#Hem:63-68 Hag 1,2:1, #

.....#Anm:

3388 #Civ:78-78 kvin g, #

.....#Hem:78-78 Dej 3,4:3Ry, #

.....#Anm:

3407 #Civ:12-12 sysk og, 13-31 barn og, 35-60 kvin g, 61-68 kvin g, 69-72 kvin ä, #

.....#Hem:12-31 Hal 2:1, 35-46 Hal 2:1,2, 47-72 Hal 1,2:3, #

.....#Anm:

3408 #Civ:35-52 barn og, 61-61 man og, 62-75 man g, #

.....#Hem:35-46 Hal 2:1,2, 47-52 Hal 1,2:3, 61-75 Hal 1,2:3, #

.....#Anm:

3412 #Civ:25-46 barn og, 55-62 man g, 63-66 man g, #

.....#Hem:25-46 Hag 3:3,2, 55-62 Hal 1,2:2, 63-66 Hag 3:2,2, #

.....#Anm:

3416 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Seg 5,6:4t1, #

.....#Anm:

3454 #Civ:64-75 man g, #

.....#Hem:64-75 Seg 5,6:4t1, #

.....#Anm:

3474 #Civ:41-56 barn og, 63-72 man og, 73-75 man g, #

.....#Hem:41-56 Hal 3:1, 63-75 Hal 3:1, #

.....#Anm:64-69 Sjöman, 70-70 Styrman,

3507 #Civ:53-55 barn og, 56-59 barn og, #

.....#Hem:53-55 Hal 5:4t1, 56-59 Hal 3:2, #

.....#Anm:

3509 #Civ:53-55 barn og, 56-70 barn og, 71-75 tjhj og, #

.....#Hem:53-55 Hal 5:4t1, 56-69 Hal 3:2, 70-70 Tro 1:5t2, 71-75 Hag 1,2:3, #

.....#Anm:

3526 #Civ:43-64 barn og, 65-75 man og, #

.....#Hem:43-75 Hal 5:4, #

.....#Anm:65-70 Sjöman,

3537 #Civ:61-61 barn og, 62-75 barn og, #

.....#Hem:61-61 Hal 5:4t1, 62-75 Hal 5:5, #

.....#Anm:82-82 drunkn. i Atlanten,

3554 #Civ:50-51 man og, #

.....#Hem:50-51 Hag 3:3,3, #

.....#Anm:

3563 #Civ:25-51 barn og, 56-56 tjhj og, 57-75 kvin g, #

.....#Hem:25-51 Seg 3:2, 56-75 Seg 5,6:2, #

.....#Anm:55-55 lever 1855,

3579 #Civ:25-43 barn og, 54-61 barn og, 65-66 man g, #

.....#Hem:25-43 Seg 2:1, 54-61 Seg 1,2:4, 65-65 Seg 1,2:2, 66-66 Seg 5,6:1,2, #

.....#Anm:54-61 Skeppare o Borg i Laholm. För skonerten Hoppet 56 läster åren 1855-61, 65

3585 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-71 Hag 3:2,3, 72-75 Hal 4:4, #

.....#Anm:

3596 #Civ:65-68 barn og, #

.....#Hem:65-68 Seg 5,6:1,2, #

.....#Anm:

3598 #Civ:48-65 barn og, 66-75 barn og, #

.....#Hem:48-48 Hag 3:1t1, 49-57 Hag 3:3t1, 58-61 Hag 3:1t1, 62-75 Hag 1,2:6t1, #

.....#Anm:66-70 Sjöman,

3605 #Civ:60-75 barn og, #

.....#Hem:60-75 Hag 3:1, #

.....#Anm:

3622 #Civ:25-26 barn og, 41-45 tjhj og, 46-48 man g, #

.....#Hem:25-26 Hag 2:1, 41-46 Hag 2:2, 47-48 Hag 1,2:4, #

.....#Anm:47-48 Styrman, 54-56 bor i Svenstad, V Ka, 80-80 lever när hustrun dör gift 1

3625 #Civ:68-72 man g, #

.....#Hem:68-72 Seg 1,2:2,2, #

.....#Anm:68-72 kustvakt, Till Raus -72,

3636 #Civ:57-88 man g, #

.....#Hem:57-57 Hag 3:2,2, 58-75 Hag 1,2:5, 83-88 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

3644 #Civ:49-49 kvin g, 50-57 kvin g, #

.....#Hem:49-57 Hag 1,2:3, #

.....#Anm:

3656 #Civ:63-67 man og, 68-69 man og, 70-75 man g, #

.....#Hem:63-67 Hag 1,2:3, 68-75 Hag 3:1, #

.....#Anm:68-70 Sjöman,

3675 #Civ:67-75 barn og, #

.....#Hem:67-67 Eng 6:1, 68-75 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

3681 #Civ:61-75 barn og, #

.....#Hem:61-75 Eng 5:1, #

.....#Anm:

3688 #Civ:43-59 barn og, 60-69 man og, 70-75 man g, #

.....#Hem:43-69 Eng 5:2, 70-75 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:60-70 Sjöman, 76-76 omkommen. förlist vid Kina,

3696 #Civ:70-71 man og, 72-75 man g, #

.....#Hem:70-71 Vrå 1,2:2, 72-75 Per 2,3:4,3h1, #

.....#Anm:70-70 Sjöman,

3708 #Civ:27-37 barn og, 41-46 barn og, 47-49 man og, 56-57 man g, 58-59 man ä, 60-75 man g, #

.....#Hem:27-29 Per 2,3:2, 32-37 Per 2,3:4h1, 41-49 Per 2,3:4h1, 56-75 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:47-49 kock, sjöman,

3727 #Civ:55-55 kvin g, 56-57 kvin g, #

.....#Hem:55-57 Eng 4:2, #

.....#Anm:

3731 #Civ:51-54 man g, 55-56 man g, 63-88 man g, #

.....#Hem:51-54 Eng 4:2, 55-56 Per 2,3:4h1, 63-88 Eng 2,3:1h2, #

.....#Anm:70-70 sadelmakare,

3736 #Civ:49-50 kvin g, #

.....#Hem:49-50 Eng 4:2, #

.....#Anm:

3748 #Civ:40-41 tjhj og, #

.....#Hem:40-41 Vrå 1:1, #

.....#Anm:

3750 #Civ:45-45 tjhj og, #

.....#Hem:45-45 Vrå 1:1, #

.....#Anm:

3768 #Civ:51-52 barn og, 53-75 barn og, #

.....#Hem:51-64 Eng 4:1, 65-75 Ola 1:2, #

.....#Anm:

3770 #Civ:58-75 barn og, #

.....#Hem:58-64 Eng 4:1, 65-75 Ola 1:2, #

.....#Anm:

3782 #Civ:42-42 man og, #

.....#Hem:42-42 Eng 4:1, #

.....#Anm:42-42 Volontair,

3787 #Civ:68-68 barn og, #

.....#Hem:68-68 Eng 4:2, #

.....#Anm:

3788 #Civ:46-47 man g, #

.....#Hem:46-47 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

3809 #Civ:56-75 barn og, #

.....#Hem:56-75 Seg 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3824 #Civ:53-63 barn og, 64-64 barn og, 65-67 barn og, #

.....#Hem:53-64 Eng 2,3:1, 65-67 Eng 1:1, #

.....#Anm:

3841 #Civ:58-59 kvin g, #

.....#Hem:58-59 Eng 2,3:1t5, #

.....#Anm:

3863 #Civ:60-61 man og, #

.....#Hem:60-61 Eng 2,3:1t5, #

.....#Anm:60-61 smed,

3878 #Civ:64-75 barn og, #

.....#Hem:64-75 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

3881 #Civ:63-63 barn og, 64-81 barn og, 82-88 man g, #

.....#Hem:63-63 Eng 1:1, 64-88 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

3885 #Civ:64-88 barn og, #

.....#Hem:64-88 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:78-79 till Amerika -78. Åter -79,

3905 #Civ:19-19 man og, #

.....#Hem:19-19 Eng 1:2, #

.....#Anm:

3911 #Civ:43-57 barn og, 59-69 sysk og, 70-75 man og, #

.....#Hem:43-47 Eng 1:2,2, 49-57 Per 2,3:4, 59-66 Per 2,3:4, 67-69 Per 2,3:4,3, 70-75 Eng 2,3:4,3, #

.....#Anm:

3913 #Civ:49-49 barn og, #

.....#Hem:49-49 Eng 1:1,2, #

.....#Anm:

3915 #Civ:51-73 barn og, #

.....#Hem:51-73 Eng 1:1,2, #

.....#Anm:73-73 till Amerika,

3919 #Civ:60-83 barn og, #

.....#Hem:60-83 Eng 1:1,2, #

.....#Anm:83-83 död å marinhospitalet i Samarang på Java -83,

3928 #Civ:60-61 kvin g, #

.....#Hem:60-61 Eng 1:1, #

.....#Anm:

3933 #Civ:45-81 barn og, 82-88 man g, #

.....#Hem:45-88 Eng 1:3, #

.....#Anm:

3936 #Civ:52-76 barn og, #

.....#Hem:52-76 Eng 1:3, #

.....#Anm:76-76 till England,

3940 #Civ:51-67 barn og, 68-74 man og, #

.....#Hem:51-74 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:67-70 Sjöman, 70-70 viselse okänd, -70, 74-75 vistelsen okänd,

3949 #Civ:43-70 barn og, #

.....#Hem:43-70 Eng 1:3h2, #

.....#Anm:

3957 #Civ:51-64 barn og, 65-88 man og, #

.....#Hem:51-64 Eng 1:3h1, 65-88 Eng 1:3, #

.....#Anm:65-70 Sjöman,

3963 #Civ:58-58 kvin g, #

.....#Hem:58-58 Vrå 1:2, #

.....#Anm:

3972 #Civ:57-65 barn og, #

.....#Hem:57-65 Eng 1:3h2, #

.....#Anm:

3980 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:62-75 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:

3983 #Civ:62-65 barn og, 66-82 barn og, #

.....#Hem:62-82 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:60-60 oä, 82-83 till V Ka -82. till H-borg -83,

3996 #Civ:58-75 barn og, #

.....#Hem:58-75 Seg 4:2t1, #

.....#Anm:

4016 #Civ:58-59 kvin g, 60-60 kvin g, #

.....#Hem:58-59 Eng 4:2, 60-60 Ola 1:1, #

.....#Anm:

4022 #Civ:45-69 barn og, 70-75 man g, #

.....#Hem:45-47 Hil 2:2, 48-75 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:

4025 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Seg 4:1, #

.....#Anm:

4038 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-75 Seg 4:1, #

.....#Anm:

4046 #Civ:61-70 barn og, #

.....#Hem:61-70 Hil 1:2, #

.....#Anm:

4066 #Civ:61-75 barn og, #

.....#Hem:61-75 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

4093 #Civ:45-45 man og, #

.....#Hem:45-45 Hil 2,3:4Ry, #

.....#Anm:45-45 enrollerad,

4099 #Civ:49-60 barn og, #

.....#Hem:49-60 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4117 #Civ:61-63 man g, #

.....#Hem:61-63 Hov 1:1, #

.....#Anm:61-63 Skeppare,

4129 #Civ:37-41 man g, 42-44 man g, 51-51 man g, 52-55 man g, 56-56 man g, 57-70 man g, 71-75 man ä, #

.....#Hem:37-41 Per 2,3:1, 42-44 Hov 2:1h1, 45-46 Per 1:1,2, 47-50 Per 1:1h1, 51-55 Dej 1,2:2,2, 56-56 Per 1:2, 57-75 Hov 2:1h3, #

.....#Anm:38-70 Smed,

4135 #Civ:31-31 kvin g, #

.....#Hem:31-31 Per 1:2h4, #

.....#Anm:

4149 #Civ:51-68 man g, #

.....#Hem:51-68 Hov 2:1, #

.....#Anm:51-68 Trädgårdsmästare,

4192 #Civ:59-60 barn og, 61-75 barn og, #

.....#Hem:59-60 Hov 3:2h2, 61-75 Hov 2:1h5, #

.....#Anm:

4209 #Civ:65-65 tjhj og, 67-67 tjhj og, 68-69 tjhj og, #

.....#Hem:65-65 Ing 3:1, 67-67 Ola 2:1, 68-69 Hov 3:1, #

.....#Anm:

4217 #Civ:63-64 man og, 65-67 man g, 68-75 man g, #

.....#Hem:63-67 Per 5:2, 68-75 Hov 3:2, #

.....#Anm:68-70 lantbrukare,

4241 #Civ:51-60 man g, 61-69 man g, 70-70 man ä, 71-86 man g, #

.....#Hem:51-55 Per 1:1, 56-71 Hov 3:2h2, 71-86 Dej 3,4:1,1, #

.....#Anm:56-70 Skollärare,

4265 #Civ:65-75 barn og, #

.....#Hem:65-75 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:

4273 #Civ:62-62 barn og, #

.....#Hem:62-62 Ing 3:3, #

.....#Anm:

4279 #Civ:52-68 barn og, 69-75 man og, #

.....#Hem:52-75 Mug 1:1, #

.....#Anm:

4287 #Civ:49-70 barn og, 71-80 kvin g, #

.....#Hem:49-80 Ola 1:1, #

.....#Anm:

4297 #Civ:50-50 barn og, #

.....#Hem:50-50 Ola 2:1, #

.....#Anm:

4316 #Civ:45-61 barn og, 63-73 man og, #

.....#Hem:45-73 Ola 1:4t1, #

.....#Anm:63-70 Sjöman, 73-73 ej avhörd flera år, -73,

4329 #Civ:48-49 barn og, 50-75 barn og, #

.....#Hem:48-49 Ola 1:3, 50-75 Ola 1:3,2, #

.....#Anm:

4334 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:62-75 Ola 1:3, #

.....#Anm:

4341 #Civ:66-67 man g, #

.....#Hem:66-67 Ola 1:3,2, #

.....#Anm:66-67 justvakt,

4372 #Civ:58-75 barn og, #

.....#Hem:58-75 Seg 3:2, #

.....#Anm:

4389 #Civ:54-72 barn og, #

.....#Hem:54-72 Per 1:1,2, #

.....#Anm:72-72 till Am -72,

4391 #Civ:41-50 barn og, 51-51 barn og, #

.....#Hem:41-51 Per 5:2, #

.....#Anm:

4398 #Civ:61-61 barn og, #

.....#Hem:61-61 Per 1:2, #

.....#Anm:

4413 #Civ:41-64 barn og, 65-65 man g, 66-75 man g, #

.....#Hem:41-75 Per 2,3:5, #

.....#Anm:

4414 #Civ:52-66 barn og, 67-75 barn og, #

.....#Hem:52-65 Per 2,3:5, 66-75 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:70-75 sjöman, i Austr. -75,

4416 #Civ:36-64 barn og, 65-67 man og, 68-75 man g, #

.....#Hem:36-37 Per 2,3:4t2, 41-41 Per 2,3:5, 41-75 Per 2,3:6, #

.....#Anm:59-70 sjöman,

4421 #Civ:67-67 man og, 68-75 man g, #

.....#Hem:67-67 Per 2,3:6, 68-73 Per 2,3:5, 73-75 Hil 1:2h1, #

.....#Anm:67-70 skräddare,

4434 #Civ:53-69 barn og, #

.....#Hem:53-70 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:

4444 #Civ:46-46 man g, 47-47 man g, 48-49 man g, #

.....#Hem:46-46 Ing 1:1, 47-47 Ing 1,2:3, 48-49 Per 2,3:5t1, #

.....#Anm:47-47 sjöman, 48-48 matros,

4446 #Civ:48-54 barn og, #

.....#Hem:48-54 Per 2,3:5t1, #

.....#Anm:

4461 #Civ:41-67 barn og, 68-75 man g, #

.....#Hem:41-75 Per 2,3:2, #

.....#Anm:

4481 #Civ:61-75 barn og, #

.....#Hem:61-75 Per 4:1, #

.....#Anm:

4504 #Civ:64-64 man og, #

.....#Hem:64-64 Per 2,3:3, #

.....#Anm:64-64 timmermansgesäll,

4513 #Civ:61-63 man g, #

.....#Hem:61-63 Per 2,3:4,2, #

.....#Anm:61-63 arb karl,

4517 #Civ:64-75 man g, #

.....#Hem:64-75 Per 2,3:4,2h3, #

.....#Anm:64-70 styrman,

4520 #Civ:67-75 man og, #

.....#Hem:67-75 Per 2,3:4,2h3, #

.....#Anm:67-70 sjöman, 70-70 frånv många år, -70,

4537 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Eng 5:1, #

.....#Anm:

4543 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Hal 4:1, #

.....#Anm:

4546 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Hal 4:2, #

.....#Anm:

4550 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Hag 3:1, #

.....#Anm:

4556 #Civ:64-75 barn og, #

.....#Hem:64-75 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

4564 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-71 Kär 1,2:2h2, 71-72 Eng 1:3h1, 72-75 Hil 2,3:4h2, #

.....#Anm:

4572 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Per 2,3:4,2, #

.....#Anm:

4575 #Civ:70-75 barn og, #

.....#Hem:70-75 Per 2,3:6, #

.....#Anm:

4583 #Civ:68-72 barn og, #

.....#Hem:68-72 Seg 1,2:2,2, #

.....#Anm:72-72 till Raus -72,

4587 #Civ:65-75 barn og, #

.....#Hem:65-69 Vrå 1,2:2, 70-75 Sve 3:2, #

.....#Anm:

4591 #Civ:68-75 barn og, #

.....#Hem:68-71 Seg 1,2:2,2, 72-75 Kär 3:1, #

.....#Anm:

4605 #Civ:73-95 barn og, #

.....#Hem:73-95 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:

4607 #Civ:73-88 barn og, #

.....#Hem:73-88 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:

4608 #Civ:71-84 barn og, #

.....#Hem:71-78 Dej 1,2:3, 79-84 Seg 5,6:4h1, #

.....#Anm:

4611 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Dej 3,4:3,2, #

.....#Anm:

4613 #Civ:72-95 barn og, #

.....#Hem:72-95 Dej 3,4:3, #

.....#Anm:

4615 #Civ:72-80 barn og, #

.....#Hem:72-80 Dej 3,4:2,2, #

.....#Anm:

4622 #Civ:73-76 barn og, #

.....#Hem:73-74 Ola 2:1, 75-76 Eng 1:1, #

.....#Anm:76-76 till Qweenstown Australien -76,

4623 #Civ:75-76 barn og, #

.....#Hem:75-76 Eng 1:1, #

.....#Anm:76-76 till Båstad -76,

4639 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Eng 4:2, #

.....#Anm:

4654 #Civ:70-74 man g, #

.....#Hem:70-72 Eng 6:1h3, 73-74 Sve 3:3h2, #

.....#Anm:

4657 #Civ:70-88 barn og, #

.....#Hem:70-72 Eng 6:1h3, 73-76 Sve 3:3h2, 77-88 Eng 6:1, #

.....#Anm:

4666 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Hal 4:2, #

.....#Anm:

4671 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Ola 1:3, #

.....#Anm:

4680 #Civ:71-75 barn og, #

.....#Hem:71-71 Hag 1,2:5, 72-75 Hal 3:4h2, #

.....#Anm:

4681 #Civ:71-75 barn og, #

.....#Hem:71-75 Hal 3:4h2, #

.....#Anm:

4682 #Civ:76-76 barn og, #

.....#Hem:76-76 Hal 3:4h2, #

.....#Anm:

4698 #Civ:74-75 barn og, #

.....#Hem:74-75 Ing 3:2,2, #

.....#Anm:

4705 #Civ:73-75 barn og, #

.....#Hem:73-75 Ing 4:2, #

.....#Anm:

4712 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Ola 1:3t1, #

.....#Anm:

4721 #Civ:73-74 barn og, #

.....#Hem:73-74 Per 2,3:4,2h3, #

.....#Anm:

4722 #Civ:72-74 barn g, #

.....#Hem:72-74 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:74-74 förlist med skonerten Bertha vid Fjällbacka okt 1874,

4724 #Civ:71-75 barn og, #

.....#Hem:71-73 Per 2,3:5, 73-75 Hil 1:2h1, #

.....#Anm:

4725 #Civ:73-75 barn og, #

.....#Hem:73-75 Hil 1:2h1, 73-73 Per 2,3:5, #

.....#Anm:

4736 #Civ:74-75 barn og, #

.....#Hem:74-75 Seg 5,6:3,1, #

.....#Anm:

4764 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-73 Ola 1:3,1, 74-75 Tin 1:2, #

.....#Anm:

4773 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Tro 1:5, #

.....#Anm:

4778 #Civ:74-75 barn og, #

.....#Hem:74-75 Tro 2:5, #

.....#Anm:

4779 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:

4788 #Civ:55-55 barn og, #

.....#Hem:55-55 Per 5:2, #

.....#Anm:

4799 #Civ:76-95 barn og, #

.....#Hem:76-95 Dej 1,2:1h1, #

.....#Anm:

4801 #Civ:78-88 barn og, #

.....#Hem:78-88 Tin 1:2, #

.....#Anm:

4809 #Civ:78-88 barn og, #

.....#Hem:78-88 Tro 1:1,2, #

.....#Anm:

4812 #Civ:78-95 man g, #

.....#Hem:78-95 Dej 3,4:4,2, #

.....#Anm:78-88 Husar Nr 15,

4816 #Civ:85-95 barn og, #

.....#Hem:85-95 Dej 3,4:4,2, #

.....#Anm:

4821 #Civ:80-95 barn og, #

.....#Hem:80-95 Dej 1,2:5, #

.....#Anm:

4827 #Civ:83-95 barn og, #

.....#Hem:83-95 Dej 3,4:1,1, #

.....#Anm:

4829 #Civ:82-88 barn og, #

.....#Hem:82-88 Hil 2,3:5, #

.....#Anm:

4871 #Civ:86-88 barn og, #

.....#Hem:86-88 Eng 2,3:2, #

.....#Anm:

4883 #Civ:85-88 barn og, #

.....#Hem:85-88 Eng 2,3:1h6, #

.....#Anm: