Lista 9

 Lista 9

Posterna på denna lista består av: ID nr, Förnamn, Patronym, Tillnamn, Föddatum, Födort, Döddatum, Dödort, Barn till par och Ingår i par. Skiljetecken mellan posterna är #

Tecknet < efter årtal betyder före detta årtal, c betyder cirka och B efter dödsdatum att bouppteckning finns på LLa.

ID nr 667 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1718< #Föo:? # Död:1718cB #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 963

ID nr 2970 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1164

ID nr 2953 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död:1744+12/2 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 1146

ID nr 2951 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1169

ID nr 2860 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 754

ID nr 2856 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 8

ID nr 2819 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1729< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 86 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1729< #Föo:Ingelstorp? # Död: #Döo: #Btp:779 #I par: 33

ID nr 2987 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1732< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1242 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1734*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1794cB #Döo:Segeltorp #Btp:58 #I par: 364

ID nr 496 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1737< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 311 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1740c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:1 #I par:

ID nr 170 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 73

ID nr 681 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1747*?/? #Föo:Perstorp # Död:1817+28/4B #Döo:Perstorp #Btp:52 #I par: 240 1039

ID nr 333 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 135

ID nr 843 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1754*?/? #Föo:Hallavara # Död:1798cB #Döo:Hallavara #Btp:86 #I par: 332

ID nr 1086 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1760*15/5 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:144 #I par:

ID nr 1098 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1765*1/11 #Föo:Engalag # Död:1833+9/4B #Döo:Engalag #Btp:212 #I par: 416

ID nr 1050 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död:1786c #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 288

ID nr 640 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1776*5/9 #Föo:Segeltorp # Död:1864+7/1 #Döo:Segeltorp #Btp:229 #I par: 562

ID nr 1712 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1779*?/? #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:402 #I par:

ID nr 1810 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1781*22/9 #Föo:Hillarp # Död:1861+23/6B #Döo:Hillarp #Btp:314 #I par: 498

ID nr 2203 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1798*1/2 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:382 #I par: 653

ID nr 259 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1800c #Föo:? # Död:1834+24/10B #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 160

ID nr 2528 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1801*20/1 #Föo:Hov # Död:1843+2/3B #Döo:Dejarp #Btp:553 #I par: 662

ID nr 2524 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1804*25/1 #Föo:Engelsbäck # Död:1878+27/10 #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 75

ID nr 1749 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1807c #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:481 #I par:

ID nr 4104 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1811*14/2 #Föo:Perstorp # Död:1871+3/12 #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 119

ID nr 4257 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1811c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1030

ID nr 1938 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1811c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:521 #I par:

ID nr 2130 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1813*24/2 #Föo:Segeltorp # Död:1881+21/11 #Döo:Segeltorp #Btp:555 #I par: 434

ID nr 2053 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1814*29/11 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:543 #I par:

ID nr 2379 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1814*30/5 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:455 #I par:

ID nr 4501 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1819c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1459 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1822*24/4 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:427 #I par: 845

ID nr 2066 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1822*25/3 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:544 #I par:

ID nr 3284 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1824*2/10 #Föo:Boarp # Död:1900+20/8 #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 745

ID nr 2008 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1828*21/1 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:1128 #I par: 892

ID nr 3828 #F:Per #P:Nils #T: #Föd:1834c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:950 #I par:

ID nr 1412 #F:Per #P:Nils #T:Bole #Föd:1798*15/6 #Föo:Engalag # Död:1827+7/11 #Döo:Engalag #Btp:322 #I par:

ID nr 1164 #F:Per #P:Nils #T:dy #Föd:1773*?/? #Föo:Slättaröd # Död:1844+23/7B #Döo:Hallavara #Btp:1005 #I par: 530

ID nr 1996 #F:Per #P:Nils #T:dä #Föd:1772*?/? #Föo:Hallavara # Död:1824+30/4B #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 531

ID nr 1041 #F:Per #P:Ola #T:Ramfeldt/F #Föd:1758*9/4 #Föo:Ramsjö # Död: #Döo: #Btp:218 #I par:

ID nr 993 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1752*?/? #Föo:Engalag # Död:1814+5/10B #Döo:Engalag #Btp:184 #I par: 323

ID nr 655 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1762*26/9 #Föo:Olastorp # Död:1831+1/9B #Döo:Segeltorp #Btp:140 #I par: 488 579

ID nr 684 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1763*14/11 #Föo:Perstorp # Död:1835+?/9B #Döo:Perstorp #Btp:157 #I par: 485

ID nr 1278 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1766< #Föo:Svenstorp # Död:1785< #Döo: #Btp:85 #I par:

ID nr 1741 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1771*1/12 #Föo:Hallavara # Död:1831+7/4B #Döo:Hallavara #Btp:166 #I par: 480

ID nr 2584 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1771c #Föo:Varan? # Död:1837? #Döo:Tinkarp #Btp:0 #I par: 674

ID nr 1328 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1774*?/? #Föo:Haga # Död:1808+8/12B #Döo:Haga #Btp:280 #I par: 475

ID nr 2389 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1776*6/2 #Föo:Förslöv # Död:1853? #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 622

ID nr 2472 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1793*6/7 #Föo:Haga # Död:1863+25/12B #Döo:Svenstorp #Btp:329 #I par: 645

ID nr 1852 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1800*18/11 #Föo:Hillarp # Död:1835< #Döo: #Btp:500 #I par:

ID nr 2475 #F:Per #P:Ols #T: #Föd:1817*20/10 #Föo:Skåvarp # Död: #Döo: #Btp:640 #I par:

ID nr 4137 #F:Per #P:Ols #T:Isberg #Föd:1805*6/10 #Föo:Dejarp # Död:1882+23/6 #Döo:Hov #Btp:449 #I par: 1006 1008

ID nr 1085 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1688c #Föo:? # Död:1752+2/9 #Döo:Dejarp #Btp:978 #I par: 813

ID nr 177 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1689c #Föo:? # Död:1751+2/6 #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 76

ID nr 41 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1707c #Föo:Troentorp? # Död:1741c #Döo:Troentorp #Btp:771 #I par: 14

ID nr 1152 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1130 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 504 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1730*?/? #Föo:Dejarp # Död:1808+27/12 #Döo:Dejarp #Btp:813 #I par: 198

ID nr 3012 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1732< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 466 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1739c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:76 #I par:

ID nr 1167 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1742*?/? #Föo:? # Död:1798cB #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 394

ID nr 1316 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1744*?/? #Föo:? # Död:1801+25/6B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 389

ID nr 779 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1761*15/3 #Föo:Dejarp # Död:1839? #Döo:Dejarp? #Btp:198 #I par: 407

ID nr 559 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1764< #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:57 #I par:

ID nr 761 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:200 #I par:

ID nr 728 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:206 #I par:

ID nr 690 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1768*12/7 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:158 #I par:

ID nr 2132 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1775*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1809< #Döo: #Btp:364 #I par:

ID nr 3704 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1781c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2428 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1790*2/10 #Föo:Perstorp # Död:1867+25/6B #Döo:Perstorp #Btp:239 #I par: 629

ID nr 1756 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1796*14/8 #Föo:Dejarp # Död:1869+7/11B #Döo:Dejarp #Btp:482 #I par: 657

ID nr 4313 #F:Per #P:Per #T: #Föd:1813c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1074

ID nr 2794 #F:Per #P:Per #T:Berlin #Föd:1825c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1590 #F:Per #P:Petter #T: #Föd:1777*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 454

ID nr 1215 #F:Per #P:Petter #T: #Föd:1778c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:356 #I par:

ID nr 33 #F:Per #P:Pål #T: #Föd:1721*?/? #Föo:? # Död:1796? #Döo: #Btp:0 #I par: 187 313

ID nr 191 #F:Per #P:Pål #T: #Föd:1724< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 82

ID nr 517 #F:Per #P:Pål #T: #Föd:1731c #Föo:? # Död:1766+21/9 #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 200

ID nr 206 #F:Per #P:Pål #T: #Föd:1734c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:87 #I par:

ID nr 369 #F:Per #P:Pål #T: #Föd:1757*21/8 #Föo:Segeltorp # Död:1824+15/8B #Döo:Segeltorp #Btp:230 #I par: 559

ID nr 1200 #F:Per #P:Pål #T: #Föd:1769*?/? #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:349 #I par:

ID nr 2368 #F:Per #P:Pål #T: #Föd:1794*3/7 #Föo:Dejarp # Död:1772+21/9 #Döo:Dejarp #Btp:391 #I par: 614

ID nr 3766 #F:Per #P:Pål #T: #Föd:1819*23/9 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:560 #I par: 938

ID nr 4322 #F:Per #P:Pål #T: #Föd:1827c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1043

ID nr 110 #F:Per #P:Pål #T:Flink #Föd:1708c #Föo:Hallavara? # Död:1741+17/9 #Döo:Hallavara #Btp:785 #I par: 44

ID nr 2645 #F:Per #P:Pål #T:Holmberg #Föd:1798*14/4 #Föo:Enga/Perst? # Död:1882+7/11 #Döo:Perstorp #Btp:464 #I par: 686 687

ID nr 3512 #F:Per #P:Pål #T:Stål #Föd:1841*19/8 #Föo:Bjg. # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 886

ID nr 45 #F:Per #P:Rafwel #T: #Föd:1694c #Föo:? # Död:1752+19/4 #Döo:Olastorp #Btp:0 #I par: 16

ID nr 274 #F:Per #P:Rasmus #T: #Föd:1766< #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:116 #I par:

ID nr 2922 #F:Per #P:Seved #T: #Föd:1666c #Föo:? # Död:1755+2/2 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 698 1144

ID nr 3423 #F:Per #P:Sone #T: #Föd:1816*3/12 #Föo:Salom-hög # Död:1898+12/6 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 866

ID nr 182 #F:Per #P:Staffan #T: #Föd:1692c #Föo:? # Död:1758+12/2 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 78

ID nr 158 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1675c #Föo:? # Död:1754+30/11 #Döo:Skåvarp #Btp:0 #I par: 67

ID nr 657 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1759*6/5 #Föo:Olastorp # Död:1839+2/4B #Döo:Olastorp #Btp:139 #I par: 234

ID nr 919 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1762*12/9 #Föo:Ingelstorp # Död:1846c #Döo:Ingelstorp #Btp:1023 #I par: 419 1171

ID nr 1799 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1790*6/11 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:491 #I par:

ID nr 1830 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1798*17/8 #Föo:Hillarp # Död:1871+12/11 #Döo:Hillarp #Btp:497 #I par: 988

ID nr 2136 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1799*29/1 #Föo:Olastorp # Död:1885+21/9 #Döo:Segeltorp #Btp:556 #I par: 249

ID nr 2230 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1802*14/2 ? #Föo:Troentorp # Död:1855+30/6B #Döo:Troentorp #Btp:581 #I par: 948

ID nr 1564 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1804c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:448 #I par:

ID nr 3153 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1823c #Föo:? # Död:1856+12/12B #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 1014

ID nr 3627 #F:Per #P:Sven #T: #Föd:1844*29/6 #Föo:Haga # Död:1870+10/8 #Döo:Haga hfl #Btp:909 #I par:

ID nr 588 #F:Per #P:Troed #T: #Föd:1744c #Föo:Vråen # Död: #Döo: #Btp:156 #I par:

ID nr 1285 #F:Per #P:Troed #T: #Föd:1768c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:141 #I par:

ID nr 978 #F:Per #P:Troed #T: #Föd:1791c #Föo:Engalag # Död:1828+?/12B #Döo:Haga #Btp:863 #I par: 668

ID nr 3438 #F:Per #P:Troed #T:Boström #Föd:1806*2/2 #Föo:Boarp # Död:1878+17/4 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 883

ID nr 4282 #F:Per #P:Tule #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1020

ID nr 366 #F:Per #P:Tule #T: #Föd:1749< #Föo:Segeltorp # Död:1756+4/10B #Döo:Segeltorp #Btp:36 #I par: 150

ID nr 2813 #F:Per #P:Tulle #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1201

ID nr 897 #F:Per #P:Åke #T: #Föd:1765c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:271 #I par:

ID nr 1503 #F:Per #P:Åke #T: #Föd:1795*2/11 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:435 #I par:

ID nr 1825 #F:Per #P:Åke #T: #Föd:1796*30/9 #Föo:Hillarp # Död:1869+8/5B #Döo:Troentorp #Btp:316 #I par: 585

ID nr 1496 #F:Per #P:Åke #T: #Föd:1802c #Föo:Ingelstorp # Död:1844+3/1B #Döo:Ingelstorp #Btp:413 #I par: 850

ID nr 3705 #F:Per #P:Åke #T: #Föd:1823*19/1 #Föo:Uppåkra # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 934

ID nr 883 #F:Per dy #P:Ebbe #T: #Föd:1754*?/? #Föo:Troentorp # Död:1809cB #Döo:Troentorp #Btp:93 #I par: 381 571

ID nr 1090 #F:Per dy #P:Nils #T: #Föd:1761*?/? #Föo:? # Död:1799cB #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 307

ID nr 886 #F:Per dy #P:Per #T: #Föd:1757*9/6 #Föo:Troentorp # Död:1819+14/4 #Döo:Troentorp #Btp:202 #I par: 1122

ID nr 880 #F:Per dä #P:Ebbe #T: #Föd:1751c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:93 #I par:

ID nr 793 #F:Per dä #P:Nils #T: #Föd:1759*13/5 #Föo:Dejarp # Död:1846+23/7B #Döo:Dejarp #Btp:145 #I par: 311 482 483

ID nr 212 #F:Per dä #P:Per #T: #Föd:1735< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 90 92 202

ID nr 4769 #F:Per Erasmus #P: #T:Linderot #Föd:1822*12/4 #Föo:V Karup # Död:1895+28/11 #Döo:Tinkarp #Btp:0 #I par: 1229

ID nr 4186 #F:Per Oscar #P:Per #T: #Föd:1866c #Föo:Perstorp # Död:1869+8/3 #Döo:Hov #Btp:1097 #I par:

ID nr 4849 #F:Per Titus #P:Nils #T: #Föd:1876*8/4 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1179 #I par:

ID nr 519 #F:Pernilla #P: #T: #Föd:1763< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1517 #F:Pernilla #P: #T: #Föd:1772*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4123 #F:Pernilla #P: #T: #Föd:1777c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3672 #F:Pernilla #P: #T: #Föd:1843c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4162 #F:Pernilla #P: #T:Mattis/M #Föd:1827c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1102

ID nr 138 #F:Pernilla #P: #T:Per/M #Föd:1703c #Föo:? # Död:1773+9/8 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 57

ID nr 271 #F:Pernilla #P:Anders #T: #Föd:1734*?/? #Föo:Vråen # Död:1795+?/12B #Döo:Vråen #Btp:79 #I par: 986

ID nr 3070 #F:Pernilla #P:Bengt #T: #Föd:1808*27/7 #Föo:Kärragård # Död:1888+8/7 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 796

ID nr 2374 #F:Pernilla #P:Bengt #T: #Föd:1808*31/7 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:615 #I par:

ID nr 1331 #F:Pernilla #P:Hans #T:Palm/F #Föd:1807*26/10 #Föo:Perstorp # Död:1895+11/7 #Döo:Perstorp #Btp:238 #I par: 723

ID nr 243 #F:Pernilla #P:Joen #T: #Föd:1739< #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:34 #I par:

ID nr 1049 #F:Pernilla #P:Jöns #T: #Föd:1735*29/8 #Föo:Hillarp # Död:1816+9/6 #Döo: #Btp:0 #I par: 288

ID nr 1214 #F:Pernilla #P:Jöns #T: #Föd:1752*2/2 #Föo:Engalag # Död:1832c #Döo:Engalag #Btp:61 #I par: 356 457

ID nr 737 #F:Pernilla #P:Jöns #T: #Föd:1757*2/2 #Föo:Ingelstorp # Död:1829+21/6 #Döo:Ingelstorp #Btp:207 #I par: 425

ID nr 929 #F:Pernilla #P:Jöns #T: #Föd:1775*3/10 #Föo:Dejarp # Död:1820+22/3B #Döo:Skrigstorp #Btp:303 #I par: 481

ID nr 2482 #F:Pernilla #P:Jöns #T: #Föd:1803*1/3 #Föo:Sven/Ola.torp # Död:1870+12/9B #Döo:Olastorp #Btp:646 #I par:

ID nr 2172 #F:Pernilla #P:Jöns #T: #Föd:1817*26/9 #Föo:Olastorp # Död:1863< #Döo: #Btp:567 #I par: 1055

ID nr 3637 #F:Pernilla #P:Lars #T: #Föd:1818*10/1 #Föo:Frillestad # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 911

ID nr 675 #F:Pernilla #P:Måns #T: #Föd:1747c #Föo:Perstorp # Död:1787+?/2B #Döo:Perstorp #Btp:397 #I par: 227

ID nr 1823 #F:Pernilla #P:Måns #T: #Föd:1800< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1132 #I par:

ID nr 4455 #F:Pernilla #P:Mårten #T: #Föd:1807c #Föo:Kärragård # Död:1863+16/2B #Döo:Perstorp #Btp:626 #I par: 1090

ID nr 2026 #F:Pernilla #P:Mårten #T: #Föd:1824*22/6 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:533 #I par: 1152

ID nr 2027 #F:Pernilla #P:Nils #T: #Föd:1774*5/12 #Föo:Haga # Död:1822+8/2B #Döo:Hallavara #Btp:402 #I par: 534

ID nr 2190 #F:Pernilla #P:Nils #T: #Föd:1785*25/5 #Föo:V Karup # Död:1866+12/9 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 574

ID nr 1408 #F:Pernilla #P:Nils #T: #Föd:1785*30/9 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:322 #I par: 458

ID nr 3048 #F:Pernilla #P:Nils #T: #Föd:1803*23/6 #Föo:Troentorp # Död:1872+6/5 #Döo:Dejarp #Btp:453 #I par: 791

ID nr 4366 #F:Pernilla #P:Nils #T: #Föd:1820*2/2 #Föo:Hallavara # Död:1858+14/11B #Döo:Segeltorp #Btp:1128 #I par: 142

ID nr 4011 #F:Pernilla #P:Nils #T: #Föd:1820*28/12 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:469 #I par: 471

ID nr 3418 #F:Pernilla #P:Nils #T: #Föd:1822*15/4 #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:712 #I par: 865

ID nr 2727 #F:Pernilla #P:Nils #T: #Föd:1833c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:469 #I par:

ID nr 2403 #F:Pernilla #P:Nils #T: #Föd:1833c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:426 #I par:

ID nr 1043 #F:Pernilla #P:Ola #T:Ramfeldt/F #Föd:1753*2/12 #Föo:Ramsjö # Död: #Döo: #Btp:218 #I par:

ID nr 2862 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1714c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:754 #I par:

ID nr 888 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1736*?/? #Föo:? # Död:1794+9/2B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 270

ID nr 534 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1739c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:90 #I par:

ID nr 1288 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1755c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:195 #I par:

ID nr 1318 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1775*?/? #Föo:Troentorp # Död:1843+2/11B #Döo:Dejarp #Btp:389 #I par: 505 509

ID nr 2445 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1786c #Föo:Boarp # Död:1864+10/3 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 635

ID nr 2227 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1787*?/? #Föo:Ericstorp # Död:1812+11/10B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 582

ID nr 4125 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1797c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1040

ID nr 3967 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1801c #Föo:V Ka # Död:1843c #Döo:Påsocknen #Btp:0 #I par: 971

ID nr 3834 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1821*12/12 #Föo:Svenstad # Död: #Döo: #Btp:-32768 #I par: 952 1187

ID nr 1390 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1822*5/8 #Föo:Ingelstorp # Död:1863< #Döo: #Btp:414 #I par:

ID nr 2768 #F:Pernilla #P:Per #T: #Föd:1834c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:653 #I par:

ID nr 1632 #F:Pernilla #P:Per #T:Hellmoth/M #Föd:1776c #Föo:Grevie # Död:1815+28/12 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 462

ID nr 378 #F:Pernilla #P:Sven #T: #Föd:1742c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:42 #I par:

ID nr 899 #F:Pernilla #P:Sven #T: #Föd:1751c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:204 #I par:

ID nr 735 #F:Pernilla #P:Sven #T: #Föd:1788*?/? #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:247 #I par:

ID nr 3458 #F:Pernilla #P:Sven #T: #Föd:1821*15/12 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:675 #I par: 873

ID nr 4596 #F:Pernilla #P:Zakris #T: #Föd:1829*25/6 #Föo:Vistorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1193

ID nr 898 #F:Pernilla #P:Åke #T: #Föd:1765c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:271 #I par:

ID nr 1427 #F:Pernilla #P:Åke #T: #Föd:1804c #Föo:Ingelstorp # Död:1822+25/5 #Döo:Ingelstorp #Btp:420 #I par:

ID nr 1192 #F:Pernilla #P:Åke #T: #Föd:1809c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:413 #I par:

ID nr 2706 #F:Pernilla #P:Åke #T:Holmberg #Föd:1807c #Föo:? # Död:1860+21/5B #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 701

ID nr 710 #F:Peter #P: #T:Hillman #Föd:1784< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 246

ID nr 568 #F:Peter #P: #T:Westerlund #Föd:1718*?/? #Föo:? # Död:1802+11/1B #Döo: #Btp:0 #I par: 210

ID nr 1235 #F:Peter #P:Anders #T: #Föd:1771c #Föo:Segeltorp # Död:1786? #Döo: #Btp:277 #I par:

ID nr 4836 #F:Peter #P:Bengt #T:Daun #Föd:1862*24/11 #Föo:Woxtorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4250 #F:Peter #P:Börje #T: #Föd:1819*8/12 #Föo:Killeröd # Död:1879+1/3 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 1016 1219

ID nr 2784 #F:Peter #P:Hans #T: #Föd:1827*23/2 #Föo:Drängstorp V Ka # Död: #Döo: #Btp:740 #I par: 1010

ID nr 1385 #F:Peter #P:Joen #T: #Föd:1794*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1811c #Döo:Ingelstorp #Btp:292 #I par:

ID nr 855 #F:Peter #P:Johan #T:Hector #Föd:1845*25/7 #Föo:Svenstad VKa # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1175

ID nr 3591 #F:Peter #P:Johannes #T: #Föd:1841*8/1 #Föo:Hun. Ö Ka # Död: #Döo: #Btp:901 #I par:

ID nr 4474 #F:Peter #P:Lars #T:Ekberg #Föd:1822*22/12 #Föo:Mäsinge # Död:1886+11/9 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 1076

ID nr 3138 #F:Peter #P:Nils #T: #Föd:1820*9/10 #Föo:Åstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 807

ID nr 3927 #F:Peter #P:NN #T: #Föd:1827c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 966

ID nr 4344 #F:Peter #P:P #T: #Föd:1856c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1048 #I par:

ID nr 3740 #F:Peter #P:Per #T: #Föd:1852*23/5 #Föo:Kvistofta # Död: #Döo: #Btp:934 #I par:

ID nr 2981 #F:Peter #P:Per #T:Aulén #Föd:1733< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3210 #F:Peter #P:Sven #T: #Föd:1840*5/6 #Föo:Örlien, Ö Ka # Död: #Döo: #Btp:984 #I par: 821

ID nr 4754 #F:Peter #P:Sven #T: #Föd:1842*1/7 #Föo:Hasslöv # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1226

ID nr 3315 #F:Peter #P:Sven #T: #Föd:1847*30/1 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 289

ID nr 3010 #F:Peter Bernhard #P: #T:Öberg #Föd:1845*31/8 #Föo:Strövelstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1196 1257

ID nr 4857 #F:Peter Hugo #P:Jöns #T: #Föd:1883*9/11 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1250 #I par:

ID nr 1299 #F:Peter Jerim. #P: #T:Geting #Föd:1748*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 403 404

ID nr 4442 #F:Peter Jonas #P:Andreas #T: #Föd:1849*24/10 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1096 #I par:

ID nr 3476 #F:Peter M #P:Hans #T: #Föd:1824c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 734

ID nr 4672 #F:Peter Magnus #P:Hans #T: #Föd:1871*26/9 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:1049 #I par:

ID nr 4580 #F:Peter Magnus #P:Per #T: #Föd:1856*26/1 #Föo:Plant-hus Ö Ka # Död: #Döo: #Btp:617 #I par:

ID nr 4603 #F:Peter Olof #P: #T:Rodhe #Föd:1711c #Föo:? # Död:1781c #Döo: #Btp:0 #I par: 1200

ID nr 3657 #F:Petronella #P: #T:Evanoff #Föd:1829*28/12 #Föo:Elestorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 914

ID nr 3098 #F:Petronella #P: #T:Halldin #Föd:1823*5/2 #Föo:Halmstad # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 800

ID nr 3208 #F:Petronella #P: #T:Kristina/Mo #Föd:1856*5/7 #Föo:Dejarp # Död:1877+1/5 #Döo:Dejarp #Btp:969 #I par:

ID nr 1372 #F:Petronella #P: #T:Rodhe #Föd:1790*2/2 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:411 #I par:

ID nr 4523 #F:Petronella #P:Anders #T: #Föd:1833*20/9 #Föo:Varan # Död: #Döo: #Btp:1067 #I par: 1086

ID nr 4228 #F:Petronella #P:Anders #T: #Föd:1840*16/11 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1096 #I par:

ID nr 3609 #F:Petronella #P:Anders #T: #Föd:1845*24/9 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:756 #I par: 750

ID nr 4370 #F:Petronella #P:Anders #T: #Föd:1851c #Föo:Segeltorp # Död:1856c #Döo:Segeltorp #Btp:142 #I par:

ID nr 4289 #F:Petronella #P:Anders #T: #Föd:1852c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1095 #I par:

ID nr 4373 #F:Petronella #P:Anders #T: #Föd:1858*14/9 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:142 #I par:

ID nr 2154 #F:Petronella #P:Andreas #T: #Föd:1868*4/12 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1107 #I par:

ID nr 3449 #F:Petronella #P:Bengt #T: #Föd:1826*25/10 #Föo:Segeltorp # Död:1889+2/12 #Döo:Hallavara #Btp:566 #I par: 1047

ID nr 3466 #F:Petronella #P:Bengt #T: #Föd:1837*31/8 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:709 #I par: 875

ID nr 3231 #F:Petronella #P:Bengt #T: #Föd:1838*20/3 #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:713 #I par: 1115

ID nr 4105 #F:Petronella #P:Bengt #T: #Föd:1839*27/3 #Föo:Hov # Död:1897+7/3 #Döo:Hov #Btp:99 #I par: 1215

ID nr 3163 #F:Petronella #P:Bengt #T: #Föd:1845*30/8 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:999 #I par:

ID nr 4190 #F:Petronella #P:Bengt #T: #Föd:1851*7/3 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1015 #I par:

ID nr 2498 #F:Petronella #P:Ebbe #T: #Föd:1832*30/9 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:720 #I par:

ID nr 3725 #F:Petronella #P:Ebbe #T: #Föd:1844*4/10 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:930 #I par: 1130

ID nr 3747 #F:Petronella #P:Ebbe #T: #Föd:1848*11/9 #Föo:Ingelstorp # Död:1870+2/11 #Döo:Ingelstorp #Btp:853 #I par:

ID nr 3826 #F:Petronella #P:Elias #T: #Föd:1843c #Föo:? # Död:1857c #Döo:Engalag #Btp:949 #I par:

ID nr 3825 #F:Petronella #P:Elias #T: #Föd:1860c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:949 #I par:

ID nr 4221 #F:Petronella #P:Erland #T: #Föd:1848*17/10 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:1013 #I par: 1252

ID nr 3499 #F:Petronella #P:Eskil #T: #Föd:1811*22/7 #Föo:Hånarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 909

ID nr 3941 #F:Petronella #P:Gunnar #T: #Föd:1852*16/9 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:967 #I par:

ID nr 4594 #F:Petronella #P:Hans #T: #Föd:1870*17/9 #Föo:Dejarp # Död:1870+17/9 #Döo:Dejarp #Btp:827 #I par:

ID nr 4753 #F:Petronella #P:Johannes #T: #Föd:1876*9/8 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:1197 #I par:

ID nr 3634 #F:Petronella #P:John #T: #Föd:1852c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:910 #I par:

ID nr 1767 #F:Petronella #P:Jon #T:Kollberg #Föd:1782*13/10 #Föo:Kållinge # Död:1826+19/1B #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 486

ID nr 2873 #F:Petronella #P:Jonas #T: #Föd:1847*11/10 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:767 #I par:

ID nr 3693 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1834*21/5 #Föo:Ö Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 921

ID nr 3932 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1841*6/6 #Föo:Engalag # Död:1855c #Döo:Engalag #Btp:727 #I par:

ID nr 4412 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1842*25/5 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:723 #I par: 1062

ID nr 3225 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1843*13/10 #Föo:Tro.fall Hasslöv # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1170

ID nr 3081 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1846c #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:752 #I par:

ID nr 3528 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1847*28/4 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:890 #I par:

ID nr 2651 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1848*7/7 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:716 #I par:

ID nr 4091 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1849*20/8 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1093 #I par:

ID nr 3079 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1851c #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:752 #I par:

ID nr 3471 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1852*22/11 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:876 #I par:

ID nr 3273 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1854*26/3 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:835 #I par:

ID nr 3965 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1858*3/6 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:727 #I par:

ID nr 3557 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1858c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:725 #I par:

ID nr 4691 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1875*21/12 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:1214 #I par:

ID nr 3777 #F:Petronella #P:Jöns-P #T: #Föd:1849*12/7 #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:939 #I par:

ID nr 4790 #F:Petronella #P:Karl #T: #Föd:1859* #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1094 #I par:

ID nr 3398 #F:Petronella #P:Lars #T: #Föd:1825*25/11 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:678 #I par: 861

ID nr 4274 #F:Petronella #P:Lars #T: #Föd:1836*27/11 #Föo:Muggarp # Död: #Döo: #Btp:568 #I par:

ID nr 3992 #F:Petronella #P:Lars #T: #Föd:1837*18/10 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:683 #I par: 1059

ID nr 4216 #F:Petronella #P:Lars #T:Jönson #Föd:1836*5/11 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:690 #I par: 1097

ID nr 3908 #F:Petronella #P:Mårten #T: #Föd:1833*24/3 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:636 #I par:

ID nr 3686 #F:Petronella #P:Mårten #T: #Föd:1846*5/2 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:920 #I par:

ID nr 2619 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1825*23/9 #Föo:Varan # Död:1833? #Döo:Perstorp #Btp:1077 #I par:

ID nr 2769 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1828*5/12 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:588 #I par: 1111

ID nr 1033 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1830*20/9 #Föo:Slättaryd # Död: #Döo: #Btp:1029 #I par:

ID nr 2514 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1832*28/6 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:888 #I par:

ID nr 2691 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1833*24/1 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1077 #I par:

ID nr 3479 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1834*12/12 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:536 #I par:

ID nr 4748 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1836*19/8 #Föo:Vejby # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1224

ID nr 3277 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1843*29/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:648 #I par: 649

ID nr 1573 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1846c #Föo:Pås # Död: #Döo: #Btp:125 #I par:

ID nr 3586 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1856c #Föo:Barkåkra # Död:1859c #Döo:Haga #Btp:898 #I par:

ID nr 3852 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1857c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:955 #I par:

ID nr 4426 #F:Petronella #P:Nils #T: #Föd:1866*15/1 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1066 #I par:

ID nr 3196 #F:Petronella #P:Nils #T:Lamberg/M #Föd:1818*9/5 #Föo:Ranarp # Död:1881+15/7 #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 817

ID nr 4180 #F:Petronella #P:Ola #T: #Föd:1843*24/12 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1004 #I par:

ID nr 3046 #F:Petronella #P:Ola #T: #Föd:1848c #Föo:Dejarp # Död:1854c #Döo:Dejarp #Btp:790 #I par:

ID nr 3533 #F:Petronella #P:Ola #T: #Föd:1850*28/9 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:904 #I par:

ID nr 3064 #F:Petronella #P:Olof #T: #Föd:1842*1/11 #Föo:Dejarp # Död:1871+24/9 #Döo:Dejarp #Btp:795 #I par:

ID nr 2034 #F:Petronella #P:Olof #T: #Föd:1864*2/7 #Föo:Elestorp # Död: #Döo: #Btp:1109 #I par:

ID nr 641 #F:Petronella #P:Olof #T:Edenberg/F #Föd:1806*7/4 #Föo:Flyhus # Död: #Döo: #Btp:575 #I par:

ID nr 2249 #F:Petronella #P:Ols #T: #Föd:1825*29/8 #Föo:Troentorp # Död:1901+31/1 #Döo:Dejarp #Btp:587 #I par: 710

ID nr 2554 #F:Petronella #P:Ols #T: #Föd:1833*9/11 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:564 #I par: 919

ID nr 4301 #F:Petronella #P:Ols #T: #Föd:1840*2/2 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4165 #F:Petronella #P:Per #T: #Föd:1824*12/3 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:614 #I par: 1012

ID nr 3217 #F:Petronella #P:Per #T: #Föd:1840c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:681 #I par:

ID nr 511 #F:Petronella #P:Per #T: #Föd:1842*29/9 #Föo:? # Död:1874+10/12 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 688

ID nr 3097 #F:Petronella #P:Per #T: #Föd:1844*21/11 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:657 #I par:

ID nr 3427 #F:Petronella #P:Per #T: #Föd:1849*30/7 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:866 #I par:

ID nr 3132 #F:Petronella #P:Per #T: #Föd:1851*26/9 #Föo:Dejarp # Död:1900+2/11 #Döo:Segeltorp #Btp:75 #I par:

ID nr 3771 #F:Petronella #P:Per #T: #Föd:1859*23/4 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:938 #I par:

ID nr 2547 #F:Petronella #P:Per #T: #Föd:1863*23/10 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:784 #I par:

ID nr 2747 #F:Petronella #P:Per #T:Olsson #Föd:1833*27/9 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:645 #I par: 769

ID nr 4348 #F:Petronella #P:Peter #T: #Föd:1838*25/10 #Föo:Ranarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1049

ID nr 4476 #F:Petronella #P:Peter #T: #Föd:1849c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1076 #I par:

ID nr 3899 #F:Petronella #P:Pål #T: #Föd:1811*20/11 #Föo:Segeltorp # Död:1850+20/1B #Döo:Segeltorp #Btp:565 #I par: 512

ID nr 4174 #F:Petronella #P:Pål #T: #Föd:1814*9/12 #Föo:Hillarp # Död:1869+4/12B #Döo:Segeltorp #Btp:494 #I par: 119

ID nr 3952 #F:Petronella #P:Sone #T: #Föd:1843*18/6 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:968 #I par:

ID nr 4475 #F:Petronella #P:Sone #T:Ekberg #Föd:1825*20/11 #Föo:Killeb.torp # Död:1889+12/12 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 1076

ID nr 4001 #F:Petronella #P:Sven #T: #Föd:1814*6/3 #Föo:Lya Ö Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 980

ID nr 4838 #F:Petronella #P:Sven #T: #Föd:1815*21/12 #Föo:Rebbelberga # Död:1895+1/2 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 1245

ID nr 3287 #F:Petronella #P:Sven #T: #Föd:1833*15/2 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:511 #I par: 838

ID nr 2641 #F:Petronella #P:Sven #T: #Föd:1833c #Föo:Hillarp # Död:1841< #Döo: #Btp:495 #I par:

ID nr 4237 #F:Petronella #P:Sven #T: #Föd:1844*?/8 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1027 #I par: 1142

ID nr 3094 #F:Petronella #P:Sven #T: #Föd:1850*24/1 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:799 #I par:

ID nr 3250 #F:Petronella #P:Sven #T:Holm #Föd:1840*11/9 #Föo:Hillarp # Död:1885+14/4 #Döo:Hillarp #Btp:943 #I par: 829

ID nr 4262 #F:Petronella #P:Sven #T:Nilsson #Föd:1821*5/12 #Föo:Kärragård # Död:1886+10/4 #Döo:Kärragård #Btp:625 #I par: 1031

ID nr 2178 #F:Petronella #P:Åke #T: #Föd:1824c #Föo:? # Död:1859+8/5B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 1011

ID nr 3207 #F:Petronella #P:Jöns #T: #Föd:1850*14/10 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:895 #I par: 818

ID nr 2437 #F:Petter #P: #T:Ahlgren #Föd:1771*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 630

ID nr 200 #F:Petter #P: #T:Aulén #Föd:1736< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1148 #I par: 127 191

ID nr 1227 #F:Petter #P: #T:Brask #Föd:1819< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1454 #F:Petter #P: #T:Holm #Föd:1809*6/10 #Föo:Holmen V Ka # Död:1875+17/12 #Döo:Vråen #Btp:0 #I par: 702

ID nr 1076 #F:Petter #P: #T:Nordström #Föd:1749*?/? #Föo:? # Död:1809+9/3 #Döo:Flyhus #Btp:0 #I par: 301 406

ID nr 3969 #F:Petter #P: #T:Wallengren #Föd:1805c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 972

ID nr 1141 #F:Petter #P: #T:Wittbom/F #Föd:1769c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:325 #I par:

ID nr 1856 #F:Petter #P:Abraham #T:Fogt/F #Föd:1744c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:501 #I par:

ID nr 4222 #F:Petter #P:Anders #T: #Föd:1849*24/10 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1096 #I par:

ID nr 4270 #F:Petter #P:Anders #T: #Föd:1853c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1095 #I par:

ID nr 3387 #F:Petter #P:Esbjörn #T: #Föd:1778< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 860

ID nr 1526 #F:Petter #P:Johan #T: #Föd:1815c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:440 #I par:

ID nr 1269 #F:Petter #P:Jonas #T:Brenning/F #Föd:1769c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:371 #I par:

ID nr 3219 #F:Petter #P:Nils #T: #Föd:1807c #Föo:Engalag # Död:1858+4/11B #Döo:Dejarp #Btp:458 #I par: 1072

ID nr 1514 #F:Petter #P:Nils #T: #Föd:1817*25/12 #Föo:Ingelstorp # Död:1839? #Döo: #Btp:437 #I par:

ID nr 1213 #F:Petter #P:Per #T: #Föd:1751*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1793+?/9B #Döo:Engalag #Btp:162 #I par: 356

ID nr 3902 #F:Petter #P:Per #T: #Föd:1843*1/5 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 694 #F:Petter #P:Pål #T: #Föd:1766< #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:523 #I par:

ID nr 2088 #F:Petter #P:Sven #T: #Föd:1773c #Föo:Hov # Död:1818< #Döo: #Btp:294 #I par:

ID nr 3870 #F:Petter #P:Sven #T: #Föd:1840*23/3 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:959 #I par:

ID nr 4147 #F:Petter #P:Sven #T: #Föd:1847*30/4 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3647 #F:Petter #P:Sven #T: #Föd:1851c #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:912 #I par:

ID nr 1499 #F:Petter #P:Åke #T: #Föd:1820*17/12 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:413 #I par:

ID nr 1368 #F:Petter Blix #P: #T:Rodhe #Föd:1757*12/5 #Föo:Slättåkra, Hal. # Död:1820+18/8B #Döo:Vråen #Btp:1200 #I par: 411

ID nr 4006 #F:Petter Magnus #P:Hans #T: #Föd:1852*18/8 #Föo:Hov?(Eng?) # Död: #Döo: #Btp:980 #I par:

ID nr 1370 #F:Petter Olof #P: #T:Rodhe #Föd:1787*17/8 #Föo:V Karup # Död:1819+24/6B #Döo:Vråen #Btp:411 #I par:

ID nr 428 #F:Pål #P: #T:Hillerström #Föd:1793c #Föo:? # Död:1839c #Döo:Skåvarp #Btp:0 #I par: 714

ID nr 1642 #F:Pål #P: #T:Holmberg #Föd:1763*?/? #Föo:? # Död:1805+29/7 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 464

ID nr 799 #F:Pål #P: #T:Kulo #Föd:1819< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4086 #F:Pål #P: #T:Rommare #Föd:1754c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3170 #F:Pål #P: #T:Sjölander #Föd:1817*13/4 #Föo:Allerum # Död:1885+12/6 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 812

ID nr 2051 #F:Pål #P:Anders #T: #Föd:1790*21/10 #Föo:Olastorp # Död:1820+19/8B #Döo:Segeltorp #Btp:542 #I par: 560

ID nr 4183 #F:Pål #P:Anders #T: #Föd:1831*22/12 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3306 #F:Pål #P:Anders #T: #Föd:1833c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4298 #F:Pål #P:Anders #T:Olström #Föd:1833*29/12 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 651 #F:Pål #P:Bengt #T: #Föd:1750*24/6 #Föo:Olastorp # Död:1817+2/3B #Döo:Olastorp #Btp:15 #I par: 233

ID nr 1812 #F:Pål #P:Bengt #T: #Föd:1773*?/? #Föo:Varan # Död:1829+25/6B #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 494

ID nr 2474 #F:Pål #P:Ebbe #T: #Föd:1784< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2517 #F:Pål #P:Hans #T: #Föd:1800c #Föo:? # Död:1867+30/11 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 659

ID nr 3698 #F:Pål #P:Henrich #T: #Föd:1807*?/8 #Föo:V Ka # Död:1880+17/5 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 922

ID nr 868 #F:Pål #P:Joen #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död:1783c #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 269

ID nr 4107 #F:Pål #P:Jöns #T: #Föd:1801c #Föo:? # Död:1869+13/12B #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 1000

ID nr 2602 #F:Pål #P:Jöns #T: #Föd:1818c #Föo:Boarp # Död: #Döo: #Btp:677 #I par:

ID nr 3653 #F:Pål #P:Jöns #T: #Föd:1853c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:913 #I par:

ID nr 399 #F:Pål #P:Jöns #T:Sandgren #Föd:1729< #Föo:? # Död:1784+?/?B #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 523

ID nr 2826 #F:Pål #P:Lars #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 785

ID nr 525 #F:Pål #P:Lars #T: #Föd:1747*17/1 #Föo:Svenstorp # Död:1830+5/5 #Döo:Svenstorp #Btp:4 #I par:

ID nr 1909 #F:Pål #P:Lars #T: #Föd:1801*27/7 #Föo:Segeltorp # Död:1827+16/8 #Döo:Segeltorp #Btp:231 #I par:

ID nr 3027 #F:Pål #P:Lars #T: #Föd:1817*18/4 #Föo:Vegalt # Död:1875+18/3 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 1026 1061

ID nr 3802 #F:Pål #P:Lars #T: #Föd:1823c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 977

ID nr 2663 #F:Pål #P:Lars #T: #Föd:1828*14/9 #Föo:Voxtorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1142

ID nr 2593 #F:Pål #P:Mårten #T: #Föd:1812c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1083

ID nr 1492 #F:Pål #P:Mårten #T: #Föd:1812c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:433 #I par:

ID nr 23 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1703c #Föo:? # Död:1773+30/8 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 87

ID nr 368 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1732c #Föo:Hallavara # Död:1791cB #Döo:Segeltorp #Btp:88 #I par: 230

ID nr 2943 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1735< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 95 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1738< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 37

ID nr 325 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1740*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1796+18/5B #Döo:Ingelstorp #Btp:7 #I par: 345

ID nr 1354 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1785*21/11 #Föo:Ingelstorp # Död:1849+4/10B #Döo:Ingelstorp #Btp:252 #I par: 849

ID nr 3251 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1810*1/12 #Föo:Grevie # Död:1891+9/5 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 710 830

ID nr 3566 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1818*24/9 #Föo:Killeröd # Död:1896+21/10 #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 1151

ID nr 2207 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1820*14/11 #Föo:Troentorp # Död:1900+12/7 #Döo:Skrigstorp #Btp:574 #I par: 894

ID nr 4164 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1823*10/9 #Föo:Perstorp # Död:1869+25/3B #Döo:Hov #Btp:521 #I par: 1012

ID nr 2729 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1823*4/3 #Föo:Segeltorp # Död:1854+16/8B #Döo: #Btp:561 #I par:

ID nr 4012 #F:Pål #P:Nils #T: #Föd:1827c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 981

ID nr 174 #F:Pål #P:Ols #T: #Föd:1724c #Föo:Kärragård # Död:1781c #Döo:Kärragård #Btp:1141 #I par: 185

ID nr 50 #F:Pål #P:Ols #T: #Föd:1725< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 18

ID nr 2278 #F:Pål #P:Ols #T: #Föd:1736c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2937 #F:Pål #P:Per #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 772

ID nr 473 #F:Pål #P:Per #T: #Föd:1741*?/? #Föo:Kärragård # Död:1806+5/3 #Döo:Kärragård #Btp:82 #I par: 349

ID nr 746 #F:Pål #P:Per #T: #Föd:1757c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:187 #I par:

ID nr 726 #F:Pål #P:Per #T: #Föd:1758c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:206 #I par:

ID nr 2381 #F:Pål #P:Per #T: #Föd:1772c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1418 #F:Pål #P:Per #T: #Föd:1798*3/10 #Föo:Ingelstorp # Död:1829+27/5 #Döo:Ingelstorp #Btp:419 #I par: 834

ID nr 2159 #F:Pål #P:Per #T:Bränning #Föd:1786*13/6 #Föo:Förslöv # Död:1850+28/1B #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 565

ID nr 1082 #F:Pål #P:Sven #T: #Föd:1757*4/9 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:137 #I par: 391

ID nr 1693 #F:Pål #P:Sven #T: #Föd:1761*?/? #Föo:Knäryd? # Död:1809+25/1 #Döo:Skåvarp #Btp:770 #I par:

ID nr 2153 #F:Pål #P:Sven #T: #Föd:1761*13/8 #Föo:Knäryd # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 563

ID nr 1196 #F:Pål #P:Sven #T: #Föd:1770c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:1023 #I par:

ID nr 1884 #F:Pål #P:Sven #T: #Föd:1771*?/? #Föo:V Karup # Död:1842+16/9 #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 510

ID nr 1800 #F:Pål #P:Sven #T: #Föd:1793*25/8 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:491 #I par:

ID nr 4126 #F:Pål #P:Sven #T: #Föd:1822*17/8 #Föo:Ryed, Hjärn. # Död:1892+25/3 #Döo:Troentorp #Btp:1040 #I par: 958

ID nr 3844 #F:Pål #P:Sven #T: #Föd:1828*16/12 #Föo:Sinarp # Död:1900+20/4 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 954

ID nr 3560 #F:Pål #P:Sven #T: #Föd:1850c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:896 #I par:

ID nr 839 #F:Pål #P:Troed #T: #Föd:1757*4/9 #Föo:Svenstorp # Död:1842+18/3B #Döo:Engalag #Btp:201 #I par: 376 809

ID nr 2404 #F:Pål #P:Troed #T: #Föd:1760c #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2634 #F:Pål #P:Åke #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död:1739? #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 684

ID nr 1190 #F:Pål #P:Åke #T: #Föd:1744*29/1 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 344

ID nr 514 #F:Pål #P:Åke #T: #Föd:1745c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:96 #I par:

ID nr 788 #F:Pål #P:Åke #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 259

ID nr 1500 #F:Pål #P:Åke #T: #Föd:1807c #Föo:Ingelstorp # Död:1824? #Döo: #Btp:413 #I par:

ID nr 889 #F:Pål dy #P:Pål #T: #Föd:1765*?/? #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:270 #I par:

ID nr 887 #F:Pål dä #P:Pål #T: #Föd:1730*?/? #Föo:? # Död:1806+18/3B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 798 270

ID nr 3962 #F:Rasmus #P: #T:Tällberg #Föd:1758< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 935

ID nr 1392 #F:Rasmus #P:Jöns #T: #Föd:1822< #Föo:? # Död:1809+8/4B #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 608

ID nr 2947 #F:Rasmus #P:Nils #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1145

ID nr 84 #F:Rasmus #P:Per #T: #Föd:1703c #Föo:? # Död:1768+13/3 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 116

ID nr 2095 #F:Rasmus #P:Sone #T: #Föd:1786*?/? #Föo:Engelsbäck # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4083 #F:Regina #P:Sven #T: #Föd:1859*29/5 #Föo:Varan # Död: #Döo: #Btp:291 #I par:

ID nr 3464 #F:Sabina #P:Sven #T: #Föd:1861*27/10 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:874 #I par:

ID nr 454 #F:Salomon #P:Nils #T:Hammar #Föd:1759< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:180 #I par:

ID nr 2083 #F:Samuel #P: #T:Nordström #Föd:1814c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 931

ID nr 3840 #F:Samuel Kristian #P:Sven #T: #Föd:1834c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 953

ID nr 289 #F:Scharlotta #P: #T:Schytte/F #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:897 #I par:

ID nr 3707 #F:Selma #P:Nils #T: #Föd:1871*28/9 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:815 #I par:

ID nr 4704 #F:Selma Elise #P:Daniel #T: #Föd:1875*8/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:838 #I par:

ID nr 4806 #F:Selma Frida #P: #T: #Föd:1883*30/7 #Föo:Tinkarp # Död: #Döo: #Btp:1235 #I par:

ID nr 4094 #F:Selma Josefina #P:Ola #T: #Föd:1875*5/1 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:1021 #I par:

ID nr 1337 #F:Selma Karolina #P: #T: #Föd:1869*25/9 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:847 #I par:

ID nr 4851 #F:Selma Kristina #P: #T:Person #Föd:1870*29/5 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1249

ID nr 4486 #F:Selma Oscaria #P:Aron #T: #Föd:1856*16/8 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1089 #I par:

ID nr 716 #F:Sigrid Elvira #P:Lars #T: #Föd:1869*6/2 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:769 #I par:

ID nr 953 #F:Simon #P: #T:Westerlund/F #Föd:1751c #Föo:? # Död:1802< #Döo: #Btp:210 #I par:

ID nr 3434 #F:Sissa #P: #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1115 #F:Sissa #P: #T: #Föd:1739*?/? #Föo:Hillarp # Död:1811c #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par:

ID nr 2673 #F:Sissa #P: #T:"moder" #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 903 #F:Sissa #P: #T:"Ÿnka" #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 230 #F:Sissa #P: #T:Mårten/M #Föd:1722*?/? #Föo:? # Död:1791c #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 101

ID nr 956 #F:Sissa #P: #T:Nils/M #Föd:1729*?/? #Föo:? # Död:1793c #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 278

ID nr 2635 #F:Sissa #P: #T:Pål/M #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 684

ID nr 3003 #F:Sissa #P: #T:Pål/M #Föd:1737< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 772

ID nr 658 #F:Sissa #P:Ebbe #T: #Föd:1757*26/12 #Föo:Olastorp # Död:1815+4/12B #Döo:Olastorp #Btp:155 #I par: 234

ID nr 2709 #F:Sissa #P:Ebbe #T: #Föd:1801*31/5 #Föo:Varan # Död:1890+26/1 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 970

ID nr 1967 #F:Sissa #P:Ebbe #T: #Föd:1804*14/3 #Föo:Waran # Död: #Döo: #Btp:525 #I par:

ID nr 1380 #F:Sissa #P:Ebbe #T:Kock #Föd:1775*6/4 #Föo:Ingelstorp # Död:1854+25/2B #Döo:Ingelstorp #Btp:296 #I par: 413 413 413 413

ID nr 44 #F:Sissa #P:Håkan #T: #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 15

ID nr 1189 #F:Sissa #P:Håkan #T: #Föd:1752*26/7 #Föo:Waran # Död: #Döo: #Btp:507 #I par: 252

ID nr 2853 #F:Sissa #P:Jöns #T: #Föd:1714c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:753 #I par:

ID nr 2975 #F:Sissa #P:Jöns #T: #Föd:1729< #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:17 #I par:

ID nr 329 #F:Sissa #P:Jöns #T: #Föd:1744*?/? #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:11 #I par: 345

ID nr 1177 #F:Sissa #P:Jöns #T: #Föd:1775*30/4 #Föo:Hallavara # Död:1832+10/12B #Döo:Dejarp #Btp:336 #I par: 451

ID nr 2544 #F:Sissa #P:Jöns #T: #Föd:1789*?/? #Föo:Svenstad V Ka # Död:1872+12/4 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par:

ID nr 1553 #F:Sissa #P:Jöns #T: #Föd:1802*16/10 #Föo:Troentorp # Död:1883+6/8 #Döo:Troentorp #Btp:387 #I par: 1057

ID nr 2102 #F:Sissa #P:Jöns #T: #Föd:1816*10/10 #Föo:Hov # Död:1816+7/10 #Döo:Hov #Btp:552 #I par:

ID nr 1550 #F:Sissa #P:Kristoffer #T:Holm #Föd:1819*4/9 #Föo:Vråen # Död:1885+25/3 #Döo:Vråen #Btp:409 #I par: 702

ID nr 2263 #F:Sissa #P:Lars #T: #Föd:1803c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 822 #F:Sissa #P:Magnus #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:262 #I par:

ID nr 321 #F:Sissa #P:Nils #T: #Föd:1750< #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:132 #I par:

ID nr 1027 #F:Sissa #P:Nils #T: #Föd:1750c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:80 #I par:

ID nr 1538 #F:Sissa #P:Nils #T: #Föd:1760*20/1 #Föo:Småryd # Död:1829+4/7 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 442

ID nr 2719 #F:Sissa #P:Nils #T: #Föd:1814*20/4 #Föo:Perstorp # Död:1877+2/8 #Döo:Perstorp #Btp:633 #I par: 705

ID nr 4317 #F:Sissa #P:Ols #T: #Föd:1809*16/10 #Föo:Varan # Död:1897+29/11 #Döo:Engalag #Btp:598 #I par: 1041

ID nr 4 #F:Sissa #P:Per #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död:1743c #Döo:Svenstorp #Btp:926 #I par: 2

ID nr 452 #F:Sissa #P:Per #T: #Föd:1737*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1813? #Döo: #Btp:71 #I par:

ID nr 335 #F:Sissa #P:Per #T: #Föd:1749< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:102 #I par:

ID nr 4428 #F:Sissa #P:Per #T: #Föd:1791c #Föo:? # Död:1859+6/5B #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 1067

ID nr 346 #F:Sissa #P:Pål #T: #Föd:1750< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 138

ID nr 1539 #F:Sissa #P:Sven #T: #Föd:1793*17/8 #Föo:Småryd # Död:1872+29/1 #Döo:Segeltorp #Btp:442 #I par: 444

ID nr 1758 #F:Sissa #P:Troed #T: #Föd:1766c #Föo:Svenstorp # Död:1845c? #Döo:Dejarp? #Btp:141 #I par: 483

ID nr 3240 #F:Sofi #P:Hans #T: #Föd:1862*1/1 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:827 #I par:

ID nr 4841 #F:Sofia #P:Anders #T: #Föd:1849*1/3 #Föo:Barkåkra # Död: #Döo: #Btp:1245 #I par:

ID nr 677 #F:Sofia #P:Bengt #T: #Föd:1857c #Föo:Hallavara # Död:död ung? #Döo: #Btp:1174 #I par:

ID nr 2442 #F:Sofia #P:Ebbe #T: #Föd:1848*9/12 #Föo:Troentorp # Död:1900+7/4 #Döo:Troentorp #Btp:720 #I par:

ID nr 3836 #F:Sofia #P:Gustav #T: #Föd:1853c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1105 #I par:

ID nr 3351 #F:Sofia #P:Jöns #T: #Föd:1828*5/12 #Föo:Ingelstorp # Död:1849+19/4B #Döo: #Btp:428 #I par:

ID nr 3511 #F:Sofia #P:Jöns #T: #Föd:1831*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 885

ID nr 3149 #F:Sofia #P:Jöns #T: #Föd:1852*18/3 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:808 #I par: 1230

ID nr 1836 #F:Sofia #P:Nils #T: #Föd:1854*15/2 #Föo:Barkåkra # Död: #Döo: #Btp:1112 #I par:

ID nr 4073 #F:Sofia #P:Nils P #T: #Föd:1863*22/2 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:993 #I par:

ID nr 3639 #F:Sofia #P:Ola #T: #Föd:1851*24/3 #Föo:M. Ljungby # Död: #Döo: #Btp:911 #I par:

ID nr 3060 #F:Sofia #P:Olof #T: #Föd:1847*25/3 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:795 #I par:

ID nr 3087 #F:Sofia #P:Per #T: #Föd:1840*11/12 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:662 #I par: 1179

ID nr 3426 #F:Sofia #P:Per #T: #Föd:1846*6/11 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:866 #I par:

ID nr 3260 #F:Sofia #P:Per #T:Palm/F #Föd:1824c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:412 #I par:

ID nr 4410 #F:Sofia #P:Pål #T: #Föd:1843*18/11 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1026 #I par:

ID nr 2162 #F:Sofia #P:Pål #T: #Föd:1851*2/11 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:958 #I par:

ID nr 3728 #F:Sofia #P:Samuel #T: #Föd:1844c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:931 #I par:

ID nr 2123 #F:Sofia #P:Sven #T: #Föd:1848*1/10 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1108 #I par: 1231

ID nr 4612 #F:Sofia Amalia #P: #T: #Föd:1871*28/8 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:829 #I par:

ID nr 4118 #F:Sofia Elis. #P:Bengt #T: #Föd:1826*5/1 #Föo:Perstorp # Död:1865+22/3B #Döo:Perstorp #Btp:628 #I par: 1002

ID nr 3294 #F:Sofia Kristina #P:Mårten #T: #Föd:1860*19/2 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:839 #I par:

ID nr 2327 #F:Sofia Kristina #P:Per #T:Lilja #Föd:1837*10/7 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:948 #I par: 1182

ID nr 4547 #F:Sofia Paulina #P:Jöns #T: #Föd:1868*7/8 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:887 #I par:

ID nr 3264 #F:Sofia U. Ch. #P: #T:Thulin #Föd:1833*2/2 #Föo:Tinkarp # Död:1898+16/2 #Döo:Ingelstorp #Btp:357 #I par: 833

ID nr 4267 #F:Sofie #P:JC #T:Pålsson #Föd:1838*12/8 #Föo:Ingelstorp # Död:1872+13/12 #Döo:Ingelstorp #Btp:661 #I par: 1032

ID nr 3946 #F:Sone #P:Nils #T: #Föd:1812*21/4 #Föo:Fleninge # Död:1893+26/9 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 968

ID nr 1535 #F:Sophi #P:Jöns #T:Kellman #Föd:1811*17/11 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:441 #I par:

ID nr 1298 #F:Sophia #P: #T:Swanberg/F #Föd:1756c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:263 #I par:

ID nr 1779 #F:Staffan #P: #T:Kullberg #Föd:1791*26/12 #Föo:Strö # Död: #Döo: #Btp:1125 #I par:

ID nr 3368 #F:Staffan #P:Hans #T:Stjärnkvist #Föd:1858c #Föo:Ingelstorp # Död:1865? #Döo: #Btp:854 #I par:

ID nr 3367 #F:Staffan #P:Hans #T:Stjärnkvist #Föd:1865*15/8 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:854 #I par:

ID nr 2268 #F:Staffan #P:Jöns #T: #Föd:1804*24/4 #Föo:Drängstorp # Död:1885+2/1 #Döo:Troentorp #Btp:0 #I par: 1106

ID nr 4087 #F:Staffan #P:Nils #T: #Föd:1784< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3347 #F:Staffan #P:Staffan #T: #Föd:1811*6/11 #Föo:Mäsinge V Ka # Död:1885+10/4 #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 851

ID nr 3054 #F:Stefan #P: #T:Hjelm #Föd:1864c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:793 #I par:

ID nr 3437 #F:Stefan #P:Magnus #T: #Föd:1866*19/4 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:737 #I par:

ID nr 4049 #F:Stefan #P:Per #T: #Föd:1854*23/1 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:434 #I par:

ID nr 4465 #F:Stefan #P:Pål #T: #Föd:1863*3/8 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:954 #I par:

ID nr 4690 #F:Stefanus #P:Jöns #T: #Föd:1873*26/4 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:1214 #I par:

ID nr 3800 #F:Stefanus #P:Nils #T: #Föd:1844c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:944 #I par:

ID nr 4515 #F:Stefanus #P:Per #T: #Föd:1860c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1084 #I par:

ID nr 2737 #F:Stefanus #P:Sven #T: #Föd:1833c #Föo:Segeltorp # Död:1859< #Döo: #Btp:639 #I par:

ID nr 1268 #F:Stina #P: #T:Westerlund #Föd:1742*?/? #Föo:? # Död:1809+7/4 #Döo:Segeltorp #Btp:210 #I par: 371

ID nr 3613 #F:Stina #P:Johannes #T: #Föd:1850*11/12 #Föo:Hunnest. Ö Ka # Död: #Döo: #Btp:901 #I par:

ID nr 3009 #F:Sven #P: #T: #Föd:1729< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

Här följer lista över ovanstående personers civilstånd, hemvist och info/anm.
Denna lista är sorterad på ID-nr för ovanstående personer.Varje civilståndsbeteckning föregås av aktuell tidsperiod (endast de två sista siffrorna i årtalen visas). Beteckningen sysk visar på ett inneboende hos syskon. Mor och far används för föräldrar som bor hos barn. Gift och ogift är betecknade med g resp og. Underårigt barn betecknas med u. Beteckning för änka och änkling är ä

I listan över hemvist visas min fastighetsbeteckningen. Du hänvisas till fastighetslistan.

0004 #Civ:42-43 kvin g, #

.....#Hem:42-43 Sve 1,2:2, #

.....#Anm:

0023 #Civ:25-40 man ?, 42-70 man g, 71-73 far g, #

.....#Hem:25-73 Hal 1,2:2, #

.....#Anm:

0033 #Civ:35-40 man ?, 42-44 man og, 45-73 man g, 74-77 man ä, 78-93 man g, 94-95 man ä, #

.....#Hem:35-95 Hil 1:2, #

.....#Anm:

0041 #Civ:29-30 barn og, 34-40 man ?, 42-42 man g, #

.....#Hem:29-30 Tro 2:1, 34-42 Tro 2:1, #

.....#Anm:34-40 Enrollerad, 42-42 På flottan. Dör där ca 1741,

0044 #Civ:42-65 kvin g, 66-68 mor g, 69-75 mor ä, #

.....#Hem:42-75 Ola 1:1, #

.....#Anm:

0045 #Civ:24-40 man ?, 42-44 man g, #

.....#Hem:24-44 Ola 1:2, #

.....#Anm:

0050 #Civ:25-40 man ?, 42-59 man g, 66-70 far g, 71-79 far ä, #

.....#Hem:25-59 Ola 1:4, 66-79 Ola 1:4, #

.....#Anm:

0084 #Civ:19-19 man og, 24-40 man ?, 42-45 man g, 47-49 man g, 50-50 far g, 66-68 far g, #

.....#Hem:19-45 Tro 1:1, 47-50 Per 2:1, 66-68 Per 2:1, #

.....#Anm:

0086 #Civ:29-31 barn og, 32-40 man ?, 42-68 man g, 69-90 far g, #

.....#Hem:29-90 Ing 3:1, #

.....#Anm:65-68 Skepp o Borg i Halmstad,

0095 #Civ:38-42 man g, #

.....#Hem:38-42 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:38-42 Enrollerad på flottan,

0110 #Civ:29-29 barn og, 30-35 sysk og, 36-40 man ?, 42-42 man g, #

.....#Hem:29-35 Hal 5:1, 36-42 Hal 5:2, #

.....#Anm:29-42 Enrollerad, 42-42 Död på flottan,

0138 #Civ:42-73 kvin g, #

.....#Hem:42-73 Ing 5:1, #

.....#Anm:

0158 #Civ:34-40 man ?, 42-42 man g, #

.....#Hem:34-42 Skå 1:1, #

.....#Anm:

0170 #Civ:42-45 man g, #

.....#Hem:42-45 Eng 5:1, #

.....#Anm:43-43 saknas detta år,

0174 #Civ:39-40 barn og, 42-51 man og, 53-79 man g, 80-81 far g, #

.....#Hem:39-40 Kär 2:1, 42-81 Kär 3:1, #

.....#Anm:

0177 #Civ:24-40 man ?, 42-42 man g, 50-51 man g, #

.....#Hem:24-42 Hov 2:1, 50-51 Hov 2:1, #

.....#Anm:

0182 #Civ:19-19 man ?, 24-40 barn og, #

.....#Hem:19-40 Per 4:1, #

.....#Anm:

0191 #Civ:24-40 man ?, 42-69 man g, 70-71 far g, #

.....#Hem:24-71 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:40-40 Nämndeman, 66-67 Nämndeman,

0200 #Civ:36-40 man ?, 42-44 man og, 47-56 man g, 57-57 man ä, 58-70 man g, 71-72 man g, 73-84 man ä, #

.....#Hem:36-84 Tin 1:1, #

.....#Anm:36-70 Klåckare,

0206 #Civ:49-49 barn og, 54-54 barn og, #

.....#Hem:49-49 Hal 1,2:2, 54-54 Hal 1,2:2, #

.....#Anm:

0212 #Civ:35-40 man ?, 42-43 man g, 44-44 man ä, 45-51 man g, 54-54 man ä, 55-77 man g, 78-81 man ä, 82-87 far ä, #

.....#Hem:35-87 Tro 1:3, #

.....#Anm:

0230 #Civ:45-56 kvin g, 57-58 kvin ä, 64-68 mor ä, 69-91 mor ä, #

.....#Hem:45-58 Tro 2:3, 64-91 Tro 2:3, #

.....#Anm:

0243 #Civ:39-45 barn og, #

.....#Hem:39-45 Ing 3:2, #

.....#Anm:

0259 #Civ:22-28 tjhj og, 30-34 man g, 35-35 man g, #

.....#Hem:22-28 Ing 3:1, 30-34 Dej 2:2h2, 35-35 Per 5:2h1, #

.....#Anm:34-34 död på Engelska kusten,

0271 #Civ:51-72 barn og, 74-74 barn g, 78-95 kvin ä, #

.....#Hem:51-72 Vrå 1:2, 74-74 Hal 4:1, 78-95 Vrå 2:1, #

.....#Anm:

0274 #Civ:66-74 barn og, 75-87 sysk og, #

.....#Hem:66-87 Per 2:1, #

.....#Anm:66-87 Per blind,

0289 #Civ:47-49 barn og, 50-51 barn og, #

.....#Hem:47-49 Eng 5:1, 50-51 Eng 5:2, #

.....#Anm:

0311 #Civ:55-55 barn og, #

.....#Hem:55-55 Sve 1,2:1, #

.....#Anm:

0321 #Civ:50-56 barn og, #

.....#Hem:50-56 Hal 1,2:4, #

.....#Anm:

0325 #Civ:57-60 barn og, 61-73 man og, 74-96 man g, #

.....#Hem:57-96 Ing 4:2, #

.....#Anm:

0329 #Civ:59-61 barn og, 65-69 barn og, 74-96 kvin g, 97-02 kvin ä, 03-05 mor ä, 12-13 mor ä, 19-24 kvin ä, #

.....#Hem:59-67 Hil 2,3:1, 69-69 Hil 2,3:1, 74-24 Ing 4:2, #

.....#Anm:

0333 #Civ:47-85 man g, #

.....#Hem:47-50 Hil 2,3:4h1, 53-58 Hil 2,3:4h1, 75-85 Hil 2,3:2h1, #

.....#Anm:49-58 Sockneskräddare,

0335 #Civ:49-51 barn og, #

.....#Hem:49-51 Tro 2:2, #

.....#Anm:

0346 #Civ:50-57 kvin g, 66-83 mor ä, #

.....#Hem:50-57 Ola 1:2, 66-83 Ola 1:2, #

.....#Anm:

0366 #Civ:49-50 barn og, 51-56 man og, 57-57 man g, #

.....#Hem:49-57 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:57-57 gift och död vid fiske detta(?) år,

0368 #Civ:47-48 barn og, 49-55 man og, 56-88 man g, 89-90 far g, #

.....#Hem:47-58 Hal 1,2:3, 59-90 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:49-58 d y,

0369 #Civ:66-67 barn u, 73-85 barn og, 89-89 man g, 90-23 man g, #

.....#Hem:66-67 Seg 1,2:1, 73-85 Seg 1,2:1, 89-23 Seg 4:2, #

.....#Anm:

0378 #Civ:57-64 barn og, #

.....#Hem:57-64 Hal 5:1, #

.....#Anm:

0399 #Civ:50-56 man g, 57-73 man g, 74-84 man ä, #

.....#Hem:50-56 Per 1:2Ry, 57-68 Per 5:1Ry, 69-84 Per 5:1h1, #

.....#Anm:59-66 Rytt:, 65-70 afsk. Rytt, 71-71 snickare enl. dödbok, 74-74 Afsked. Ryt

0428 #Civ:36-37 man g, 38-39 man g, #

.....#Hem:36-37 Tro 2:5, 38-39 Skå 1:1t1, #

.....#Anm:

0452 #Civ:55-56 barn og, 66-76 sysk og, 77-13 kvin og, #

.....#Hem:55-56 Seg 3:1, 66-13 Seg 3:1, #

.....#Anm:

0454 #Civ:59-65 man og, #

.....#Hem:59-65 Seg 3:2, #

.....#Anm:60-65 avsk Corporal,

0466 #Civ:53-55 barn og, 56-64 tjhj og, #

.....#Hem:53-64 Hov 2:1, #

.....#Anm:

0473 #Civ:57-66 barn og, 67-69 man g, 70-00 man g, 01-06 man g, #

.....#Hem:57-79 Kär 1,2:2, 80-06 Kär 2:1, #

.....#Anm:

0496 #Civ:37-42 man og, #

.....#Hem:37-37 Tin 1:1, 38-42 Rys 1:1h1, #

.....#Anm:42-42 Sockenskräddare,

0504 #Civ:45-49 man og, 50-78 man g, 79-89 man ä, 90-09 far ä, #

.....#Hem:45-74 Dej 1,2:1, 75-09 Dej 1:1, #

.....#Anm:

0511 #Civ:70-74 kvin g, #

.....#Hem:70-74 Eng 2,3:1t4, #

.....#Anm:

0514 #Civ:60-61 barn og, 64-64 barn og, #

.....#Hem:60-61 Hil 2,3:2, 64-64 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:78-78 lever vid moderns död 1778,

0517 #Civ:64-65 man g, 66-66 man ä, #

.....#Hem:64-66 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

0519 #Civ:63-65 kvin ?, #

.....#Hem:63-65 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:64-64 har ett litet barn,

0525 #Civ:64-85 barn og, 88-88 barn og, 89-09 sysk og, 10-29 tjhj og, #

.....#Hem:64-69 Sve 1,2:4, 70-80 Sve 1:4, 81-85 Sve 2:1, 88-29 Sve 2:1, #

.....#Anm:

0534 #Civ:53-64 barn og, #

.....#Hem:53-64 Tro 1:3, #

.....#Anm:

0559 #Civ:64-64 barn og, #

.....#Hem:64-64 Ing 5:1, #

.....#Anm:64-64 under 18 år,

0568 #Civ:53-96 man g, 97-02 man ä?, #

.....#Hem:53-73 Seg 4:2Ry, 74-83 Seg 4:2Ry, 84-89 Seg 4:2h2, 90-02 Seg 4:2h2, #

.....#Anm:54-88 St Ryttare, 89-89 avsked Ryttare,

0588 #Civ:60-73 barn og, #

.....#Hem:60-73 Vrå 1:2, #

.....#Anm:

0640 #Civ:93-09 barn og, 10-64 man g, #

.....#Hem:93-09 Seg 2:1, 10-19 Seg 6:2h1, 20-44 Seg 4:2h2, 46-46 Seg 3:2, 47-64 Seg 4:2h2, #

.....#Anm:

0641 #Civ:12-12 barn og, #

.....#Hem:12-12 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:31-31 lever vid moderns död 1831,

0651 #Civ:66-73 man og, 74-15 man g, 16-17 man ä, #

.....#Hem:66-17 Ola 1:1, #

.....#Anm:

0655 #Civ:66-67 barn u, 78-85 barn og, 91-05 man g, 06-06 man ä, 07-25 man g, 26-31 man g, #

.....#Hem:66-67 Ola 1:4, 78-85 Ola 1:4, 91-31 Seg 6:2, #

.....#Anm:

0657 #Civ:66-67 barn og, 81-83 man og, 84-15 man g, 16-24 man ä, 25-39 man ä, #

.....#Hem:66-39 Ola 1:3, #

.....#Anm:85-88 skeppare, 89-15 Skepp o Borg i Halmstad,

0658 #Civ:66-67 barn u, 73-83 barn og, 84-15 kvin g, #

.....#Hem:66-67 Ola 2:2, 73-83 Ola 2:2, 84-15 Ola 1:3, #

.....#Anm:

0667 #Civ:18-18 man g, #

.....#Hem:18-18 Per 1:1, #

.....#Anm:

0675 #Civ:62-64 barn og, 65-87 kvin g, #

.....#Hem:62-64 Per 1:2, 65-87 Per 1:2, #

.....#Anm:

0677 #Civ:58-59 barn og, #

.....#Hem:58-59 Hal 5:3, #

.....#Anm:

0681 #Civ:82-83 man og, 84-86 man g, 87-87 man ä, 88-09 man g, 10-13 far g, #

.....#Hem:82-13 Per 3:2, #

.....#Anm:

0684 #Civ:66-67 barn u, 80-89 barn og, 91-96 man og, 97-28 man g, 29-35 man ä, #

.....#Hem:66-67 Per 4:1, 80-89 Per 4:1, 91-35 Per 4:1, #

.....#Anm:99-99 Skepp o Borg i Halmstad,

0690 #Civ:85-89 barn og, 90-01 man og, 02-19 man og, #

.....#Hem:85-89 Per 5:1, 90-99 Per 2:2, 00-17 Per 2:1, 18-19 Per 2,3:1, #

.....#Anm:96-15 Skepp o Borg i Halmstad,

0694 #Civ:66-67 barn u, 73-73 barn og, 83-83 barn og, #

.....#Hem:66-67 Per 5:1Ry, 73-73 Per 5:1h1, 83-83 Per 5:1h1, #

.....#Anm:84-84 lever 1784,

0710 #Civ:84-85 man g, #

.....#Hem:84-85 Per 5:1h2, #

.....#Anm:84-84 Afsk. soldat,

0716 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Sve 1,2:2, #

.....#Anm:

0726 #Civ:66-67 barn u, 73-82 barn og, #

.....#Hem:66-78 Ing 1,2:2, 79-82 Ing 1:1, #

.....#Anm:

0728 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Ing 1,2:2, #

.....#Anm:

0735 #Civ:07-07 kvin g, #

.....#Hem:07-07 Per 1:2, #

.....#Anm:16-16 lever g i Waran 1816,

0737 #Civ:66-67 barn u, 72-88 barn og, 89-24 kvin g, 25-28 kvin g, #

.....#Hem:66-78 Ing 1,2:4, 79-28 Ing 2:1, #

.....#Anm:

0746 #Civ:66-67 barn u, 72-77 barn og, #

.....#Hem:66-77 Hil 1:2, #

.....#Anm:

0761 #Civ:66-66 barn u, #

.....#Hem:66-66 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:

0779 #Civ:66-67 barn u, 76-89 barn og, 90-90 man og, 91-27 man g, 28-28 far g, 29-39 far ä?, #

.....#Hem:66-67 Dej 1,2:1, 75-39 Dej 1:1, #

.....#Anm:

0788 #Civ:66-87 man g, #

.....#Hem:66-78 Dej 3,4:1, 79-87 Dej 3:1, #

.....#Anm:

0793 #Civ:66-67 barn u, 76-78 barn og, 79-81 man og, 80-94 man g, 95-95 man ä, 96-08 man g, 09-09 man ä, 10-21 man g, 22-22 man g, 27-45 man g, 46-46 man ä, #

.....#Hem:66-78 Dej 3,4:3, 79-22 Dej 4:2, 26-46 Dej 3,4:4, #

.....#Anm:

0799 #Civ:19-19 man ?, #

.....#Hem:19-19 Skr 1:1, #

.....#Anm:19-19 rotesoldat,

0822 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Sve 1,2:4Ry, #

.....#Anm:

0839 #Civ:66-67 barn u, 80-81 man og, 82-08 man g, 09-31 far g, 32-35 far ä, 36-39 man ä, 40-42 man ä, #

.....#Hem:66-67 Sve 3:4h2, 80-24 Sve 3:3h2, 25-29 Eng 1:3, 30-39 Eng 1:3h1, 40-42 Eng 1:3, #

.....#Anm:96-02 Sjökarl,

0843 #Civ:66-67 barn u, 71-72 barn og, 73-76 man og, 77-98 man g, #

.....#Hem:66-78 Hal 1,2:1, 79-98 Hal 1:1, #

.....#Anm:

0855 #Civ:68-71 man g, 72-75 man g, #

.....#Hem:68-71 Hag 1,2:5, 72-75 Hal 3:4h2, #

.....#Anm:

0868 #Civ:66-72 man g, 73-82 man g, #

.....#Hem:66-82 Hal 5:1, #

.....#Anm:

0880 #Civ:66-66 barn og, #

.....#Hem:66-66 Tro 1:2, #

.....#Anm:

0883 #Civ:66-67 barn u, 72-77 man og, 78-00 man g, 01-02 man ä, 03-08 man g, 09-09 far g, #

.....#Hem:66-67 Tro 1:2, 72-09 Tro 1:2, #

.....#Anm:

0886 #Civ:66-67 barn u, 73-81 barn og, 82-90 man og, 91-19 man g, #

.....#Hem:66-67 Tro 1:3, 73-89 Tro 1:3, 90-08 Tro 1:5, 09-15 Tro 1:5h1, 19-19 Tro 1:5h1, #

.....#Anm:

0887 #Civ:65-94 man g, 95-95 man ä, 96-99 man g, 00-05 man g, 06-06 man ä, #

.....#Hem:65-06 Tro 1:4, #

.....#Anm:

0888 #Civ:65-94 kvin g, #

.....#Hem:65-94 Tro 1:4, #

.....#Anm:

0889 #Civ:66-67 barn u, 81-93 barn og, #

.....#Hem:66-67 Tro 1:4, 81-93 Tro 1:4, #

.....#Anm:

0897 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Tro 2:3, #

.....#Anm:

0898 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Tro 2:3, #

.....#Anm:

0899 #Civ:66-66 barn og, #

.....#Hem:66-66 Tro 2:4, #

.....#Anm:

0903 #Civ:66-69 kvin ä, 72-72 mor ?, #

.....#Hem:66-69 Tro 2:4Ry, 72-72 Tro 2:4Ry, #

.....#Anm:

0919 #Civ:66-67 barn u, 78-86 barn og, 87-87 man g, 88-96 man ä, 97-41 man g, 42-45 man ä, 46-46 far ä, #

.....#Hem:66-67 Ing 4:3, 78-46 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:94-96 står som änkling i mtl men ej i hfl !!!,

0929 #Civ:91-99 barn og, 00-20 kvin g, #

.....#Hem:91-99 Dej 1:2, 00-20 Skr 1:1, #

.....#Anm:

0953 #Civ:66-68 barn og, #

.....#Hem:66-68 Seg 4:2Ry, #

.....#Anm:

0956 #Civ:64-78 kvin g, 79-84 kvin ä, 85-93 kvin ä, #

.....#Hem:64-68 Seg 4:2h1, 69-79 Seg 1,2:3h1, 80-93 Seg 2:1h1, #

.....#Anm:80-84 avsk båtsm Nils Perssons änka,

0978 #Civ:28-29 man g, #

.....#Hem:28-29 Hag 2:2, #

.....#Anm:

0993 #Civ:67-67 barn u, 80-14 man g, #

.....#Hem:67-67 Eng 5:1, 80-94 Eng 5:2, 95-14 Eng 5:1, #

.....#Anm:

1027 #Civ:66-67 barn u, 68-72 barn og, #

.....#Hem:66-72 Skr 1:1, #

.....#Anm:85-85 vigd 1785 i v Ka ?,

1033 #Civ:33-34 barn og, #

.....#Hem:33-34 Hag 3:2,3, #

.....#Anm:

1041 #Civ:66-67 barn u, 77-78 barn og, 80-80 barn og, #

.....#Hem:66-78 Fly 1:1h1, 80-80 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:

1043 #Civ:66-67 barn u, 71-73 barn og, 77-77 barn og, 80-81 barn og, #

.....#Hem:66-73 Fly 1:1h1, 77-77 Fly 1:1h1, 80-81 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:

1049 #Civ:66-85 kvin g, 86-93 kvin ä, 97-13 kvin ä, #

.....#Hem:66-93 Hil 2,3:2h1, 97-06 Hil 2,3:2h1, 12-13 Hil 2,3:2h1, #

.....#Anm:

1050 #Civ:66-85 man g, #

.....#Hem:66-85 Hil 2,3:2h1, #

.....#Anm:

1076 #Civ:73-00 man g, 01-02 man ä, 03-09 man g, #

.....#Hem:73-07 Sme 1:1h1, 08-09 Tin 1:1, #

.....#Anm:73-02 smed, 83-86 krögare,

1082 #Civ:66-67 barn u, 73-80 sysk og, 81-89 man og, 90-98 man g, 99-99 man g, 00-09 man g, 10-17 far g, 18-32 far ä, #

.....#Hem:66-67 Dej 1,2:2, 73-74 Dej 1,2:2, 75-89 Dej 1:2, 90-98 Dej 1:2h2, 99-03 Dej 1:1h1, 04-27 Dej 1:2h1, 28-32 Dej 1:3, #

.....#Anm:81-99 Sockenskräddare,

1085 #Civ:19-19 man og, 24-40 man ?, 41-41 man g, 42-44 man ä, #

.....#Hem:19-19 Dej 1:1, 24-44 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:

1086 #Civ:66-67 barn u, 76-87 barn og, #

.....#Hem:66-78 Dej 3,4:1, 79-87 Dej 3:1, #

.....#Anm:

1090 #Civ:88-98 man g, #

.....#Hem:88-98 Dej 3:1, #

.....#Anm:

1098 #Civ:66-67 barn u, 80-95 barn og, 96-28 man g, 31-33 man g, #

.....#Hem:66-33 Eng 1:1, #

.....#Anm:

1115 #Civ:84-07 tjhj og, #

.....#Hem:84-86 Hil 2,3:2h2, 89-93 Hil 2,3:2h2, 94-96 Hil 2,3:3h2, 97-07 Hil 2,3:3h1, #

.....#Anm:

1130 #Civ:19-19 man og, #

.....#Hem:19-19 Skå 1:1, #

.....#Anm:

1141 #Civ:84-89 barn og, #

.....#Hem:84-89 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

1152 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Sve 2:1, #

.....#Anm:

1164 #Civ:88-05 barn og, 06-42 man g, 43-44 man g, #

.....#Hem:88-37 Hal 5:3, 38-44 Hal 5:4, #

.....#Anm:14-18 Skeppare,

1167 #Civ:70-98 man g, #

.....#Hem:70-98 Hal 5:2, #

.....#Anm:

1177 #Civ:91-05 barn og, 06-33 kvin g, #

.....#Hem:91-05 Hal 5:1, 06-33 Dej 2:2, #

.....#Anm:

1189 #Civ:85-08 kvin g, 09-28 mor g, 31-32 mor ä, #

.....#Hem:85-12 Ing 1:1, 19-20 Ing 1:1, 21-32 Ing 1:2h3, #

.....#Anm:

1190 #Civ:89-05 man g, 06-14 man g, #

.....#Hem:89-14 Ing 1:2, #

.....#Anm:

1192 #Civ:25-27 barn og, 40-44 barn og, #

.....#Hem:25-27 Ing 1:1, 40-44 Ing 1:1, #

.....#Anm:

1196 #Civ:85-89 barn og, #

.....#Hem:85-89 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

1200 #Civ:85-92 barn og, #

.....#Hem:85-92 Kär 2:1, #

.....#Anm:

1213 #Civ:66-67 barn u, 79-94 man g, #

.....#Hem:66-67 Ing 5:3, 79-94 Eng 6:1h3, #

.....#Anm:84-86 Krögare, 93-93 Död på sjöresa,

1214 #Civ:66-78 sysk og, 79-94 kvin g, 95-97 kvin ä, 98-24 kvin g, 25-32 kvin g, #

.....#Hem:66-78 Eng 1:1, 79-24 Eng 6:1h3, 25-32 Eng 5:3, #

.....#Anm:

1215 #Civ:93-01 barn og, #

.....#Hem:93-01 Eng 6:1h3, #

.....#Anm:

1227 #Civ:19-23 kvin g, #

.....#Hem:19-23 Seg 3:1, #

.....#Anm:

1235 #Civ:86-86 barn og, #

.....#Hem:86-86 Seg 3:2, #

.....#Anm:

1242 #Civ:61-72 barn og, 74-94 man g, #

.....#Hem:61-72 Ing 5:2, 74-94 Seg 4:1,2, #

.....#Anm:65-69 skeppare, 77-88 Skepp o borg i Kungsbacka,

1268 #Civ:65-65 barn og, 67-09 kvin g, #

.....#Hem:65-65 Seg 4:2Ry, 67-78 Seg 5,6:1Ry, 79-09 Seg 5:1Ry, #

.....#Anm:

1269 #Civ:84-85 barn og, #

.....#Hem:84-85 Seg 5:1Ry, #

.....#Anm:

1278 #Civ:66-66 barn u, #

.....#Hem:66-66 Sve 1,2:2, #

.....#Anm:

1285 #Civ:83-86 barn og, #

.....#Hem:83-86 Sve 3:1, #

.....#Anm:

1288 #Civ:70-71 barn og, #

.....#Hem:70-71 Sve 3:4h1, #

.....#Anm:

1298 #Civ:71-71 barn og, 76-76 barn og, #

.....#Hem:71-71 Sve 1:4Ry, 76-76 Sve 1:4h1, #

.....#Anm:

1299 #Civ:70-70 man og, 71-84 man g, 85-86 man ä, 87-93 man g, 94-02 man ä, #

.....#Hem:70-02 Tin 1:1, #

.....#Anm:75-02 Klockare,

1316 #Civ:85-01 man g, #

.....#Hem:85-01 Tro 2:4, #

.....#Anm:

1318 #Civ:91-01 barn og, 02-09 kvin g, 10-10 kvin ä, 11-31 kvin g, #

.....#Hem:91-93 Tro 2:4, 96-15 Tro 2:4, 16-31 Tro 2:5, #

.....#Anm:43-43 dör hos sy Ingar 1594 PerD,

1328 #Civ:91-96 barn og, 97-98 man og, 99-09 man g, #

.....#Hem:91-09 Hag 3:2, #

.....#Anm:

1331 #Civ:23-29 barn og, 31-35 tjhj g, 36-53 kvin g, 54-75 kvin ä, #

.....#Hem:23-65 Per 1:2, 66-75 Per 1:3, #

.....#Anm:

1337 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Ing 3:1, #

.....#Anm:

1354 #Civ:01-07 barn og, 09-12 man og, 13-46 man g, 47-49 man ä?, #

.....#Hem:01-07 Ing 1:1, 09-20 Ing 1:1, 21-39 Ing 1:2h3, 40-46 Ing 1:3h2, 47-49 Ing 1,2:1h1, #

.....#Anm:

1368 #Civ:97-08 man g, 09-20 man g, #

.....#Hem:97-20 Vrå 2:1, #

.....#Anm:97-08 Qwartermästare, 10-18 RegementsWäbel, 19-20 förre RegementsWäbeln,

1370 #Civ:03-08 man og, 09-19 man og, #

.....#Hem:03-19 Vrå 2:1, #

.....#Anm:04-06 Second Corporal,

1372 #Civ:06-08 barn og, 09-24 barn og, #

.....#Hem:06-24 Vrå 2:1, #

.....#Anm:

1380 #Civ:91-00 barn og, 01-39 kvin g, 40-40 kvin g, 41-54 kvin ä, #

.....#Hem:91-00 Ing 1:2, 01-05 Ing 1:3, 06-21 Ing 1:2, 22-31 Ing 1:1, 32-39 Ing 1:2, 40-46 Ing 1:1, 47-54 Ing 1,2:3, #

.....#Anm:

1385 #Civ:10-11 barn og, #

.....#Hem:10-11 Ing 5:3, #

.....#Anm:

1390 #Civ:25-40 barn og, #

.....#Hem:25-40 Ing 5:3, #

.....#Anm:

1392 #Civ:22-25 man g, #

.....#Hem:22-25 Vka x:y, #

.....#Anm:

1408 #Civ:03-09 barn og, 10-21 kvin g, 22-41 kvin g, 42-53 kvin ä, #

.....#Hem:03-21 Eng 4:1, 22-32 Eng 6:1h4, 33-41 Eng 5:3, 42-43 Eng 5:2, 44-53 Eng 5:2h1, #

.....#Anm:

1412 #Civ:14-20 barn og, 21-27 sysk og, #

.....#Hem:14-27 Eng 4:1, #

.....#Anm:

1418 #Civ:14-28 barn og, 29-29 man g, #

.....#Hem:14-29 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:29-29 Drunknad vid England,

1427 #Civ:20-22 barn og, #

.....#Hem:20-22 Ing 4:2, #

.....#Anm:

1454 #Civ:49-49 man g, 50-75 man g, #

.....#Hem:49-75 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:49-54 Skeppare, 55-59 Skepp o Borg,

1459 #Civ:25-45 barn og, 52-56 man og, 57-75 man g, #

.....#Hem:25-45 Ing 3:3, 52-75 Ing 3:3, #

.....#Anm:

1492 #Civ:25-30 barn og, 32-36 barn og, 37-37 man og, #

.....#Hem:25-30 Per 5:2h2, 32-37 Tin 1:2, #

.....#Anm:

1496 #Civ:19-33 barn og, 34-39 man g, 40-44 man g, #

.....#Hem:19-21 Ing 1:2, 22-31 Ing 1:1, 32-39 Ing 1:2, 40-44 Ing 1:3h1, #

.....#Anm:26-37 går på kryckor, krympling, går på träben,

1499 #Civ:25-39 barn og, 40-40 barn og, #

.....#Hem:25-31 Ing 1:1, 32-39 Ing 1:2, 40-40 Ing 1:1, #

.....#Anm:

1500 #Civ:22-23 barn og, #

.....#Hem:22-23 Ing 1:1, #

.....#Anm:

1503 #Civ:11-19 barn og, 20-24 barn og, #

.....#Hem:11-24 Ing 1:2h1, #

.....#Anm:

1514 #Civ:25-39 barn og, #

.....#Hem:25-39 Ing 1:2h1, #

.....#Anm:

1517 #Civ:94-96 kvin ä, #

.....#Hem:94-96 Hil 2,3:3h1, #

.....#Anm:

1526 #Civ:25-32 barn og, #

.....#Hem:25-29 Eng 2,3:1h1, 30-32 Per 2,3:4t1, #

.....#Anm:

1535 #Civ:18-21 barn og, #

.....#Hem:18-20 Ing 1:2h3, 21-21 Ing 1:2h3, #

.....#Anm:

1538 #Civ:20-28 kvin g, #

.....#Hem:20-28 Ing 1:2h4, #

.....#Anm:

1539 #Civ:15-17 kvin g, 20-33 kvin g, 34-37 kvin g, 38-39 kvin g, 43-46 kvin ä, 47-72 kvin ä, #

.....#Hem:15-17 VKa x:y, 20-39 Ing 1:2h4, 43-46 Seg 4:1,2, 47-72 Seg 1,2:4h2, #

.....#Anm:15-17 i Småryd V Ka, 20-20 övergiven hustru , 34-36 har lungsot,

1550 #Civ:25-48 barn og, 49-75 kvin g, #

.....#Hem:25-47 Vrå 1:1, 48-75 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:

1553 #Civ:18-20 barn og, 22-36 sysk og, 37-75 kvin g, #

.....#Hem:22-24 Tro 2:2, 25-31 Tro 2:3, 32-56 Tro 2:4, 57-75 Tro 2:4h1, #

.....#Anm:

1564 #Civ:19-23 barn og, #

.....#Hem:19-23 Dej 1:2, #

.....#Anm:69-69 bor i V Ka 1869,

1573 #Civ:47-52 barn og, #

.....#Hem:47-52 Pås 1:1, #

.....#Anm:

1590 #Civ:02-02 barn og, 03-03 barn g, 04-10 man g, #

.....#Hem:02-03 Dej 4:2h1, 04-06 Dej 1:1, 09-09 Dej 4:2h1, 09-09 Dej 4:2, 10-10 Dej 2:1, #

.....#Anm:10-10 Sjökarl,

1632 #Civ:97-15 kvin g, #

.....#Hem:97-15 Eng 6:1h5, #

.....#Anm:

1642 #Civ:93-05 man g, #

.....#Hem:93-05 Sve 2:1Ry, #

.....#Anm:93-05 Ryttare, Dragon,

1693 #Civ:02-09 man og, #

.....#Hem:02-09 Skå 1:2h2, #

.....#Anm:03-09 kröppling,

1712 #Civ:96-06 barn og, #

.....#Hem:96-06 Hag 1:1, #

.....#Anm:

1741 #Civ:87-98 barn og, 99-31 man g, #

.....#Hem:87-98 Hal 3:1, 99-31 Hal 1:1, #

.....#Anm:

1749 #Civ:23-32 barn og, #

.....#Hem:23-32 Skr 1:1, #

.....#Anm:

1756 #Civ:98-24 barn og, 25-25 man og, 26-63 man g, 64-69 man g, #

.....#Hem:98-27 Dej 4:2, 28-64 Dej 3,4:4, 65-69 Dej 3,4:3,2, #

.....#Anm:

1758 #Civ:66-67 barn u, 80-81 barn og, 85-86 barn og, 02-04 sysk og, 11-21 kvin g, 22-22 kvin g, 27-45 barn g, #

.....#Hem:66-67 Sve 3:1, 80-81 Sve 3:1, 85-86 Sve 3:1, 02-04 Sve 3:1, 11-22 Dej 4:2, 27-27 Dej 4:2, 28-45 Dej 3,4:4, #

.....#Anm:

1767 #Civ:05-26 kvin g, #

.....#Hem:05-26 Sve 1:2, #

.....#Anm:26-26 morfar Jon Kollberg och morbror Per Kollberg, båda Kollinge,

1779 #Civ:11-24 barn og, #

.....#Hem:11-24 Tin 1:1, #

.....#Anm:13-13 vansinnig,

1799 #Civ:06-26 barn og, #

.....#Hem:06-26 Hil 1:1, #

.....#Anm:

1800 #Civ:10-27 barn og, #

.....#Hem:10-27 Hil 1:1, #

.....#Anm:

1810 #Civ:98-08 barn og, 09-56 man g, 57-61 man g, #

.....#Hem:98-20 Hil 2,3:1, 21-47 Hil 2:1, 48-61 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:

1812 #Civ:04-12 man g, 13-24 man g, 25-29 man g, #

.....#Hem:04-20 Hil 2,3:4h1, 21-24 Hil 3:2h2, 25-29 Hil 1:2, #

.....#Anm:10-13 Skepp o Borg i Halmstad, 14-27 Skepp o Borg,

1823 #Civ:00-00 sysk og, #

.....#Hem:00-00 Eng 1:1h1, #

.....#Anm:

1825 #Civ:17-20 sysk og, 24-69 man g, #

.....#Hem:17-20 Hil 2,3:3, 25-69 Tro 1:4, #

.....#Anm:

1830 #Civ:14-31 barn og, 32-52 man og, 53-71 man g, #

.....#Hem:14-71 Hil 1:2, #

.....#Anm:

1836 #Civ:69-71 barn og, #

.....#Hem:69-71 Tro 2:2, #

.....#Anm:

1852 #Civ:16-22 barn og, #

.....#Hem:16-20 Hil 2,3:2h1, 21-22 Hil 2:2h1, #

.....#Anm:

1856 #Civ:59-64 barn og, #

.....#Hem:59-64 Tro 2:4Ry, #

.....#Anm:

1884 #Civ:04-23 man g, 41-42 man ?, #

.....#Hem:04-15 Tro 2:3h1, 16-23 Tro 2:4h1, 41-42 Hov 3:2h2, #

.....#Anm:

1909 #Civ:17-27 barn og, #

.....#Hem:17-27 Seg 1:1, #

.....#Anm:

1938 #Civ:25-31 barn og, 36-38 barn og, 42-44 man og, #

.....#Hem:25-31 Per 1:1, 35-38 Per 1:1, 42-44 Per 1:1, #

.....#Anm:

1967 #Civ:26-39 barn og, #

.....#Hem:26-39 Per 1:2h4, #

.....#Anm:42-42 lever 1842,

1996 #Civ:02-03 man og, 04-24 man g, #

.....#Hem:02-24 Hal 5:2, #

.....#Anm:

2008 #Civ:29-29 barn og, 31-37 barn og, 41-63 barn og, 64-75 man g, #

.....#Hem:29-29 Hal 4:2, 31-37 Hal 4:2, 41-49 Hal 4:3, 59-75 Hal 4:3, #

.....#Anm:

2026 #Civ:25-37 barn og, 40-42 barn og, 49-50 barn og, 56-58 kvin og, 59-75 kvin og, #

.....#Hem:25-37 Hal 3:3, 40-42 Hal 3:3, 49-50 Hal 3:3, 56-58 Hal 3:3, 59-62 Hal 3:4, 63-75 Hal 1,2:2,2, #

.....#Anm:56-62 Arbetspiga,

2027 #Civ:89-00 barn og, 01-22 kvin g, #

.....#Hem:89-00 Hag 1:1, 01-22 Hal 3:3, #

.....#Anm:

2034 #Civ:67-71 barn og, #

.....#Hem:67-71 Tro 2:1t1, #

.....#Anm:

2051 #Civ:06-13 barn og, 14-18 sysk og, 19-19 sysk g, #

.....#Hem:06-19 Ola 1:4, #

.....#Anm:20-20 drunknat i Rotterdam,

2053 #Civ:25-39 barn og, #

.....#Hem:25-39 Ola 1:4, #

.....#Anm:

2066 #Civ:25-37 barn og, #

.....#Hem:25-37 Hov 1:1, #

.....#Anm:

2083 #Civ:35-35 man og, 55-55 man g, 56-57 man g, #

.....#Hem:35-35 Eng 1:2, 55-57 Eng 4:2, #

.....#Anm:35-35 Smedgesäll, 55-57 Smed,

2088 #Civ:88-89 barn og, #

.....#Hem:88-89 Hov 3:2, #

.....#Anm:

2095 #Civ:03-03 barn og, #

.....#Hem:03-03 Hov 3:2, #

.....#Anm:

2102 #Civ:16-16 barn og, #

.....#Hem:16-16 Hov 3:2, #

.....#Anm:

2123 #Civ:49-52 barn og, 53-74 barn og, 75-75 barn g, #

.....#Hem:49-74 Tro 2:5, 75-75 Tro 1:5, #

.....#Anm:

2130 #Civ:25-48 barn og, 49-50 man og, 51-75 man g, #

.....#Hem:25-75 Seg 4:1, #

.....#Anm:52-54 styrman,

2132 #Civ:90-90 barn og, 06-07 barn og, #

.....#Hem:90-90 Seg 4:1,2, 03-07 Seg 4:1,2, #

.....#Anm:

2136 #Civ:15-43 barn og, 44-63 man g, 64-71 man g, 72-75 man ä, #

.....#Hem:15-38 Seg 4:1,2, 39-43 Seg 4:1,2,2, 44-75 Seg 4:1,2, #

.....#Anm:

2153 #Civ:01-04 man g, 07-24 man g, 25-27 man g, 28-41 man g, 42-46 man ä, 47-55 man ä, #

.....#Hem:01-04 Seg 3:1h2, 07-24 Seg 6:1h1, 25-26 Seg 6:2h1, 27-27 Hal 5:3, 28-46 Hal 2:2h1, 47-55 Hal 1,2:4h1, #

.....#Anm:

2154 #Civ:07-24 kvin g, 69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Tro 2:4, #

.....#Anm:

2159 #Civ:12-44 man g, 45-46 man g, 47-50 man g, #

.....#Hem:08-11 Seg 5:1Ry, 12-24 Seg 5:2Ry, 25-32 Seg 6:2h1, 33-43 Seg 4:2h3, 44-46 Seg 2:1, 47-50 Seg 1,2:4h1, #

.....#Anm:08-29 Husar, 30-49 Avsk husar,

2162 #Civ:52-54 barn og, 55-75 barn og, #

.....#Hem:52-54 Tro 1:5t1, 55-75 Tro 1:2, #

.....#Anm:

2172 #Civ:25-46 barn og, #

.....#Hem:25-46 Ola 1:4h2, #

.....#Anm:

2178 #Civ:47-47 kvin og, 48-48 kvin g, 49-59 kvin g, #

.....#Hem:47-48 Tro 2:1, 49-59 Tro 2:1t1, #

.....#Anm:

2190 #Civ:11-31 kvin g, 32-43 kvin g, 44-66 kvin ä, #

.....#Hem:11-45 Tro 1:3, 46-49 Hag 3:2,4, 50-66 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2203 #Civ:15-26 barn og, 27-38 man g, #

.....#Hem:15-26 Tro 1:3, 27-38 Tro 1:2,2, #

.....#Anm:

2207 #Civ:25-31 barn og, 32-36 barn og, 37-39 sysk og, 46-47 man og, 48-75 man g, #

.....#Hem:25-39 Tro 1:3, 46-51 Hag 3:2,4, 52-75 Tro 1:3t1, #

.....#Anm:

2227 #Civ:11-12 kvin g, #

.....#Hem:11-12 Tro 1:1, #

.....#Anm:

2230 #Civ:18-36 barn og, 37-41 man g, 42-55 man g, #

.....#Hem:18-55 Tro 1:1, #

.....#Anm:

2249 #Civ:26-37 barn og, 43-46 barn og, 47-47 kvin og, 70-95 kvin g, #

.....#Hem:26-37 Tro 1:5, 43-46 Tro 1:4, 47-47 Tro 1:5h1, 70-95 Dej 1,2:2,3h1, #

.....#Anm:

2263 #Civ:18-20 barn og, #

.....#Hem:18-20 Tro 2:3, #

.....#Anm:

2268 #Civ:37-41 tjhj og, 42-49 man g, 50-75 man g, #

.....#Hem:37-49 Tro 2:4, 50-75 Tro 2:4h1, #

.....#Anm:48-57 matros, 59-70 sjöman,

2278 #Civ:51-53 barn og, #

.....#Hem:51-53 Sve 3:3, #

.....#Anm:

2327 #Civ:41-41 barn og, 42-69 barn og, 70-95 kvin g, #

.....#Hem:41-69 Tro 1:1, 70-95 Dej 3,4:3, #

.....#Anm:

2368 #Civ:13-21 barn og, 22-27 man g, 28-48 man g, 49-53 man ä, 54-72 man ä, #

.....#Hem:13-24 Dej 1:2h1, 25-27 Dej 1:2, 28-47 Dej 1:3, 48-72 Dej 1,2:3, #

.....#Anm:21-21 Sjöman, 50-52 skräddare,

2374 #Civ:25-27 barn og, #

.....#Hem:25-27 Dej 1:2h1, #

.....#Anm:

2379 #Civ:25-29 barn og, 30-35 barn og, #

.....#Hem:25-29 Dej 2:2, 30-35 Dej 2:2h1, #

.....#Anm:50-50 på utrikes resor sedan flera år (död?),

2381 #Civ:19-34 man ?, #

.....#Hem:19-24 Tro 2:5h4, 25-29 Dej 2:2, 31-34 Dej 2:2h1, #

.....#Anm:

2389 #Civ:10-33 man g, 34-34 man g, 35-52 man ä, #

.....#Hem:10-27 Dej 3:2, 28-39 Dej 3,4:2, 43-52 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:

2403 #Civ:34-37 barn og, #

.....#Hem:34-37 Ing 2:1, #

.....#Anm:

2404 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:

2428 #Civ:06-11 barn og, 12-13 man og, 14-38 man g, 39-41 man ä, 42-45 man ä, 46-67 man ä, #

.....#Hem:06-45 Per 5:1, 46-67 Per 5:1h1, #

.....#Anm:

2437 #Civ:97-03 barn g, 04-06 man g, #

.....#Hem:97-03 Per 5:2h2, 04-06 Per 2:1h1, #

.....#Anm:

2442 #Civ:39-42 tjhj og, 43-46 tjhj g, 50-75 barn og, #

.....#Hem:50-75 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2445 #Civ:19-28 kvin g, 31-31 kvin ä, 32-55 kvin ä, 56-64 kvin ä, #

.....#Hem:19-31 Per 2,3:2, 32-55 Per 2,3:4h1, 56-64 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:

2472 #Civ:09-17 barn og, 18-28 man og, 20-63 man g, #

.....#Hem:09-18 Hag 1:2, 20-46 Sve 1:3, 47-47 Sve 2:2, 48-63 Sve 1,2:2, #

.....#Anm:18-29 Skepp o Borg, 31-49 Skepp o Gent.Borg. För skonerten Concordia 69 läster

2474 #Civ:84-85 barn og, #

.....#Hem:84-85 Sve 2:2h1, #

.....#Anm:84-85 sjökarl,

2475 #Civ:27-31 barn og, 32-46 barn og, #

.....#Hem:27-31 Skå 1:1, 32-46 Skå 1:1h1, #

.....#Anm:42-46 sjöman,

2482 #Civ:19-60 barn og, 61-70 kvin og, #

.....#Hem:19-24 Sve 1:2h1, 25-70 Ola 1:4h1, #

.....#Anm:

2498 #Civ:33-60 barn og, #

.....#Hem:33-60 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2514 #Civ:33-37 barn og, 41-75 barn og, #

.....#Hem:33-37 Dej 3,4:3, 41-75 Hal 5:3, #

.....#Anm:

2517 #Civ:28-54 man g, 55-67 man ä, #

.....#Hem:28-45 Dej 3,4:4h1, 46-67 Dej 3,4:4,2h1, #

.....#Anm:

2524 #Civ:32-75 man g, #

.....#Hem:32-45 Dej 3,4:4h3, 46-46 Dej 3,4:4,2h3, 47-56 Dej 3,4:4,3h1, 57-75 Seg 3:1h1, #

.....#Anm:52-52 Timmerman,

2528 #Civ:17-33 barn og, 34-43 man g, #

.....#Hem:17-22 Hov 3:1h1, 23-33 Hov 3:2h1, 34-43 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:

2544 #Civ:62-72 kvin ä, #

.....#Hem:62-72 Sve 3:3h3, #

.....#Anm:

2547 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Sve 3:3h4, #

.....#Anm:

2554 #Civ:34-37 barn og, 43-59 barn og, 60-75 kvin g, #

.....#Hem:34-37 Eng 5:1, 43-75 Eng 5:1, #

.....#Anm:

2584 #Civ:32-37 man g, #

.....#Hem:32-33 Eng 5:3, 37-37 Tin 1:1, #

.....#Anm:

2593 #Civ:42-52 man g, 53-55 man g, 56-57 man g, #

.....#Hem:42-47 Sve 3:4h5, 48-52 Sve 3:3h5, 53-55 Ola 1:2, 56-57 Per 2,3:4h1, #

.....#Anm:42-47 sjöman, 56-57 arb karl,

2602 #Civ:29-30 barn og, 31-35 barn og, #

.....#Hem:29-35 Hal 4:1, #

.....#Anm:

2619 #Civ:31-33 barn og, #

.....#Hem:31-31 Sve 3:4h1, 32-33 Per 2,3:1, #

.....#Anm:

2634 #Civ:19-19 man g, 24-39 man g, #

.....#Hem:19-39 Ing 1,2:2, #

.....#Anm:35-38 Nämndeman, 39-39 Häradsdommare,

2635 #Civ:19-39 kvin g, 40-43 kvin ä, #

.....#Hem:19-41 Ing 1,2:2, 42-43 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:

2641 #Civ:35-37 barn og, #

.....#Hem:35-37 Hil 3:1, #

.....#Anm:

2645 #Civ:13-17 barn og, 23-24 barn og, 25-26 man og, 27-27 man og, 28-35 man g, 36-36 man ä, 37-75 man g, #

.....#Hem:13-17 Eng 6:1h3, 23-24 Eng 6:1h3, 25-26 Hov 2:1, 27-37 Hov 2:1h2, 38-75 Per 2,3:6, #

.....#Anm:

2651 #Civ:49-71 barn og, #

.....#Hem:49-71 Sve 3:2, #

.....#Anm:

2663 #Civ:71-75 man g, #

.....#Hem:71-75 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:

2673 #Civ:66-81 kvin ä, #

.....#Hem:66-81 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:

2691 #Civ:34-41 barn og, 43-64 barn og, #

.....#Hem:34-41 Per 2,3:1, 43-64 Per 2,3:3, #

.....#Anm:

2706 #Civ:45-60 kvin g, #

.....#Hem:45-60 Per 2,3:5, #

.....#Anm:

2709 #Civ:35-37 kvin g, 39-41 kvin g, 43-48 kvin g, 51-88 kvin ä, #

.....#Hem:35-36 Eng 6:1h1, 37-37 Per 2,3:4h1, 39-41 Per 2,3:1, 43-48 Eng 1:3h2, 51-88 Eng 1:3h2, #

.....#Anm:

2719 #Civ:29-37 barn og, 38-50 kvin g, 51-51 kvin g, 55-62 kvin g, 63-75 kvin g, #

.....#Hem:29-51 Per 5:2, 55-62 Per 5:2, 63-75 Per 5:2h1, #

.....#Anm:

2727 #Civ:28-41 barn og, 42-46 barn og, 47-49 barn og, #

.....#Hem:28-41 Seg 4:2,2, 42-43 Seg 4:1,2,2, 44-46 Seg 4:1,2, 47-49 Seg 4:2h3, #

.....#Anm:59-59 Lever 1859,

2729 #Civ:25-43 barn og, #

.....#Hem:25-43 Seg 4:2, #

.....#Anm:54-54 död på resa Hawanna-Falmouth,

2737 #Civ:34-50 barn og, #

.....#Hem:34-37 Seg 5:2, 41-46 Seg 5:2, 47-50 Seg 5,6:2, #

.....#Anm:

2747 #Civ:34-65 barn og, 66-75 kvin g, #

.....#Hem:34-46 Sve 1:3, 47-47 Sve 2:2, 48-75 Sve 1,2:2, #

.....#Anm:

2768 #Civ:35-37 barn og, #

.....#Hem:35-37 Tro 1:2,2, #

.....#Anm:

2769 #Civ:29-53 barn og, 54-55 kvin g, 56-57 kvin g, 58-95 kvin g, #

.....#Hem:29-55 Tro 2:1, 56-56 Dej 3,4:1, 56-57 Dej 3,4:1, 58-95 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:

2784 #Civ:32-32 barn og, 48-49 man og, 62-75 man g, #

.....#Hem:32-32 Per 5:2h1, 48-48 Tro 2:1, 49-49 Tro 2:1,2, 62-75 Tro 1:5t2, #

.....#Anm:62-70 skomakare,

2794 #Civ:52-60 man og, #

.....#Hem:52-60 Sve 1,2:1,2, #

.....#Anm:52-60 husar,

2813 #Civ:24-30 man ?, #

.....#Hem:24-30 Hag 2,3:1, #

.....#Anm:30-30 överl. 3/16 dels sk.h. No 2 Haga till mågen Måns Nilsson . GI:c,

2819 #Civ:29-35 man ?, #

.....#Hem:29-35 Hal 3:2, #

.....#Anm:29-35 Enrollerad,

2826 #Civ:19-26 man g, #

.....#Hem:19-26 Hal 5:1, #

.....#Anm:

2853 #Civ:29-36 barn og, #

.....#Hem:29-36 Ing 3:3, #

.....#Anm:

2856 #Civ:19-19 man g, 24-40 man ?, #

.....#Hem:19-40 Ing 4:3, #

.....#Anm:19-19 Enrollerad,

2860 #Civ:19-19 man g, 24-31 man ?, #

.....#Hem:19-31 Ing 5:1, #

.....#Anm:

2862 #Civ:29-31 barn og, #

.....#Hem:29-31 Ing 5:1, #

.....#Anm:

2873 #Civ:48-48 barn og, 49-74 barn og, #

.....#Hem:48-48 Sve 1,2:1, 49-74 Sve 1,2:1,2, #

.....#Anm:74-74 Gift i Am -74,

2922 #Civ:19-19 man g, 24-30 man ?, #

.....#Hem:19-30 Tro 1:2, #

.....#Anm:

2937 #Civ:19-19 man g, 24-34 man ?, #

.....#Hem:19-34 Hil 1:2, #

.....#Anm:

2943 #Civ:35-36 tjhj og, 37-37 man ?, #

.....#Hem:35-37 Sve 3:2, #

.....#Anm:35-37 Enrollerad,

2947 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Tro 2:3, #

.....#Anm:

2951 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Vrå 1:1, #

.....#Anm:

2953 #Civ:19-19 man g, 24-32 man ?, 33-33 far ?, #

.....#Hem:19-19 Dej 3:1, 24-33 Dej 3,4:1, #

.....#Anm:

2970 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Hov 2:1, #

.....#Anm:

2975 #Civ:29-35 barn og, #

.....#Hem:29-35 Ola 1:3, #

.....#Anm:

2981 #Civ:33-37 man ?, #

.....#Hem:33-37 Sve 1,2:1, #

.....#Anm:42-37 klockare,

2987 #Civ:32-34 man ?, #

.....#Hem:32-34 Sve 3:3h1, #

.....#Anm:32-34 Enrollerad,

3003 #Civ:37-37 barn og, #

.....#Hem:37-37 Hil 1:2, #

.....#Anm:

3009 #Civ:29-30 tjhj og, #

.....#Hem:29-30 Kär 2:1, #

.....#Anm:29-30 Enrollerad,

3010 #Civ:74-74 man g, 75-75 man g, 76-76 man ä, 77-81 man g, #

.....#Hem:74-74 Hov 3:2h3, 75-81 Eng 2,3:1t6, #

.....#Anm:74-81 Smed,

3012 #Civ:32-33 tjhj ?, #

.....#Hem:32-33 Seg 5,6:2, #

.....#Anm:32-33 Enrollerad,

3027 #Civ:46-47 man g, 48-50 man g, 51-52 man g, 53-60 man g, 61-61 man ä, 62-75 man g, #

.....#Hem:46-47 Hov 3:2h1, 48-50 Hov 2:1h1, 51-52 Per 1:1h1, 53-65 Per 1:2h1, 66-75 Per 1:3h1, #

.....#Anm:46-47 Sjöman, 48-50 Matros, 53-65 f matrosen, 66-66 matros,

3046 #Civ:49-54 barn og, #

.....#Hem:49-54 Dej 1:1, #

.....#Anm:

3048 #Civ:19-20 barn og, 32-32 kvin g, 38-38 kvin g, 41-52 kvin g, 53-72 kvin g, #

.....#Hem:19-20 Tro 2:5h4, 32-32 Pås 1:1, 38-38 Tro 2:5, 41-52 Pås 1:1, 53-72 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:

3054 #Civ:65-67 barn og, #

.....#Hem:65-67 Dej 3,4:1, #

.....#Anm:

3060 #Civ:48-65 barn og, 67-73 kvin og, #

.....#Hem:48-72 Dej 1,2:3h1, 73-74 Hal 3:2, #

.....#Anm:70-70 lärarinna,

3064 #Civ:43-64 barn og, 65-71 tjhj og, #

.....#Hem:43-47 Dej 1:3h2, 48-71 Dej 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3070 #Civ:44-58 kvin g, 59-88 kvin ä, #

.....#Hem:44-46 Dej 1:1h1, 47-47 Dej 1:2,2h3, 48-52 Dej 1,2:2,2h3, 53-58 Dej 1,2:2,3h3, 59-88 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:

3079 #Civ:52-63 barn og, #

.....#Hem:52-63 Skr 1:2, #

.....#Anm:

3081 #Civ:47-50 barn og, #

.....#Hem:47-50 Skr 1:2, #

.....#Anm:

3087 #Civ:43-56 barn og, 57-63 sysk og, 64-71 barn og, 72-95 kvin g, #

.....#Hem:43-56 Dej 3,4:2, 57-63 Dej 3,4:2,2, 64-95 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:

3094 #Civ:51-85 barn og, #

.....#Hem:51-85 Dej 3,4:3, #

.....#Anm:

3097 #Civ:45-63 barn og, 65-76 sysk og, #

.....#Hem:45-76 Dej 3,4:4, #

.....#Anm:

3098 #Civ:61-63 kvin g, 64-95 kvin g, #

.....#Hem:61-95 Dej 3,4:4, #

.....#Anm:

3132 #Civ:52-56 barn og, 57-75 barn og, #

.....#Hem:52-56 Dej 3,4:4,3h1, 57-75 Seg 3:1h1, #

.....#Anm:

3138 #Civ:57-95 man g, #

.....#Hem:57-63 Dej 3,4:4,3h1, 64-95 Dej 3,4:4,2h2, #

.....#Anm:

3149 #Civ:52-75 barn og, 76-88 kvin g, #

.....#Hem:53-75 Dej 1,2:5, 76-88 Tro 1:1,2, #

.....#Anm:

3153 #Civ:48-48 man g, 49-57 man g, #

.....#Hem:48-48 Hov 2:1h1, 49-57 Dej 1,2:5h1, #

.....#Anm:48-48 arb karl,

3163 #Civ:47-62 barn og, 63-69 barn og, 70-75 barn og, 76-76 kvin g, #

.....#Hem:47-47 Seg 1,2:2, 48-69 Ing 4:1,2, 70-75 Per 2,3:5t1, 76-76 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:

3170 #Civ:57-63 man g, 64-75 man g, #

.....#Hem:57-59 Per 1:2, 60-60 Dej 1,2:3, 61-63 Per 5:2, 64-75 Per 5:2t1, #

.....#Anm:70-70 Kyrkväktare,

3196 #Civ:56-72 kvin g, 73-75 kvin ä, #

.....#Hem:56-60 Dej 1,2:2,3, 64-75 Seg 4:1,2t1, #

.....#Anm:

3207 #Civ:51-69 barn og, 70-83 kvin g, #

.....#Hem:51-69 Hag 3:3,4, 70-83 Dej 1,2:2,2h1, #

.....#Anm:

3208 #Civ:57-77 barn og, #

.....#Hem:57-68 Dej 1,2:2,2h1, 71-77 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:

3210 #Civ:61-62 barn og, 63-95 man g, #

.....#Hem:61-95 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:69-88 Mjölnare,

3217 #Civ:66-67 barn og, #

.....#Hem:66-67 Hal 4:1, #

.....#Anm:

3219 #Civ:25-28 barn og, 29-36 man og, 37-43 man g, 44-55 man g, 56-57 man g, 59-59 man g, #

.....#Hem:25-32 Eng 6:1h4, 33-39 Eng 5:3, 42-43 Per 1:1, 44-55 Hov 2:1h1, 56-57 Per 2,3:5t1, 59-59 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:56-57 matros, 58-58 Krympl. Död under sjöresa, 59-59 Sjöman,

3225 #Civ:69-95 kvin g, #

.....#Hem:69-95 Dej 1,2:2,3, #

.....#Anm:

3231 #Civ:43-66 barn og, 67-75 kvin g, #

.....#Hem:43-66 Skr 1:1, 67-75 Tro 1:1,3, #

.....#Anm:

3240 #Civ:63-80 barn og, #

.....#Hem:63-80 Dej 3,4:2,2, #

.....#Anm:

3250 #Civ:41-66 barn og, 67-88 kvin g, #

.....#Hem:41-47 Hil 3:2, 48-66 Hil 2,3:4, 67-81 Dej 3,4:3,2, 81-88 Hil 2,3:5, #

.....#Anm:

3251 #Civ:40-46 man g, 47-65 man g, 66-70 man g, 66-68 man g, 69-69 man ä, 70-95 man g, #

.....#Hem:40-45 Dej 3,4:4h3, 46-46 Dej 3,4:4,2h3, 47-50 Dej 3,4:4,3h2, 51-53 Dej 1,2:3t1, 54-65 Dej 3,4:4,3t1, 66-95 Dej 1,2:2,3h1, #

.....#Anm:40-47 Sjöman, 48-53 Matros, 55-55 Förre matrosen, 66-70 Husman,

3260 #Civ:29-29 barn og, #

.....#Hem:29-29 Ing 4:4, #

.....#Anm:

3264 #Civ:41-62 barn og, 63-75 kvin g, #

.....#Hem:41-62 Tin 1:1, 63-64 Ing 4:4, 65-75 Ing 4:5, #

.....#Anm:

3273 #Civ:55-75 barn og, #

.....#Hem:55-75 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:

3277 #Civ:44-46 barn og, 47-47 barn og, 48-58 barn og, 59-59 barn og, 60-65 barn og, 66-75 kvin g, #

.....#Hem:44-46 Ing 1:3h5, 47-47 Seg 1,2:1, 48-58 Ing 1,2:3t3, 59-59 Ing 3:1, 60-64 Ing 4:1t1, 65-75 Ing 4:1, #

.....#Anm:

3284 #Civ:52-54 man g, 56-75 man g, #

.....#Hem:52-54 Seg 1,2:4h1, 56-75 Seg 1,2:4t1, #

.....#Anm:52-54 arb karl,

3287 #Civ:34-53 barn og, 65-75 kvin g, #

.....#Hem:34-37 Ing 3:3h2, 48-53 Ing 3:3h2, 65-75 Ing 4:1,2, #

.....#Anm:

3294 #Civ:61-75 barn og, #

.....#Hem:61-75 Ing 5:2, #

.....#Anm:

3306 #Civ:67-73 man og, #

.....#Hem:67-73 Ing 5:3, #

.....#Anm:67-70 Sjöman, 73-73 borta 13 år, -73,

3315 #Civ:70-70 man og, #

.....#Hem:70-70 Ing 5:1,4, #

.....#Anm:70-70 Skomakare,

3347 #Civ:40-44 tjhj og, 45-75 man g, #

.....#Hem:40-46 Ing 1:3h3, 47-75 Ing 1,2:3t1, #

.....#Anm:

3351 #Civ:29-37 barn og, 43-50 barn og, #

.....#Hem:29-37 Ing 3:2, 43-46 Ing 1:3h4, 47-50 Ing 1,2:3t1, #

.....#Anm:

3367 #Civ:66-75 barn og, #

.....#Hem:66-75 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3368 #Civ:59-65 barn og, #

.....#Hem:59-65 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3387 #Civ:78-78 man g, #

.....#Hem:78-78 Dej 3,4:3Ry, #

.....#Anm:78-78 Wargeringskarl,

3398 #Civ:27-47 barn og, 48-49 tjhj og, 50-75 kvin g, #

.....#Hem:27-47 Hal 3:1, 48-75 Hal 1,2:1, #

.....#Anm:

3418 #Civ:25-37 barn og, 38-42 sysk og, 43-75 kvin g, #

.....#Hem:25-42 Skr 1:1, 43-46 Hal 2:2, 47-75 Hal 1,2:4, #

.....#Anm:

3423 #Civ:46-57 man g, 58-75 man g, #

.....#Hem:46-57 Hal 5:3, 58-60 Hal 1,2:1t1, 61-75 Hal 1,2:1,2, #

.....#Anm:46-70 Smed,

3426 #Civ:47-57 barn og, 58-74 barn og, 75-75 tjhj og, #

.....#Hem:47-57 Hal 5:3, 58-58 Hal 1,2:2t1, 58-60 Hal 1,2:1t1, 61-74 Hal 1,2:1,2, 75-75 Ing 3:2, #

.....#Anm:

3427 #Civ:50-57 barn og, 58-70 barn og, 71-75 tjhj og, #

.....#Hem:50-57 Hal 5:3, 58-60 Hal 1,2:1t1, 61-74 Hal 1,2:1,2, 75-75 Vrå 1,2:1,2, #

.....#Anm:

3434 #Civ:19-19 kvin ?, #

.....#Hem:19-19 Hal 1:2, #

.....#Anm:

3437 #Civ:59-62 kvin g, 63-70 kvin g, 67-75 barn og, #

.....#Hem:67-75 Seg 5,6:4t1, #

.....#Anm:

3438 #Civ:56-57 man g, 62-62 man g, 63-75 man g, #

.....#Hem:56-57 Hal 3:2, 62-62 Hal 1,2:2, 63-75 Hal 1,2:2,2, #

.....#Anm:56-62 Sjöman,

3449 #Civ:29-45 barn og, 55-75 kvin g, #

.....#Hem:29-45 Seg 3:1, 55-61 Ola 1:3,2t1, 62-62 Ola 1:3t1, 63-75 Hal 1,2:2,2, #

.....#Anm:

3458 #Civ:25-27 barn og, 28-46 barn og, 47-55 kvin g, 56-75 kvin g, #

.....#Hem:25-26 Seg 6:2h1, 27-27 Hal 5:3, 28-46 Hal 2:2h1, 47-55 Hal 1,2:4h1, 56-61 Hal 1,2:4, 62-72 Hal 1,2:4,2, #

.....#Anm:

3464 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:62-75 Hal 1,2:4,2, #

.....#Anm:

3466 #Civ:41-58 barn og, 59-61 barn og, 62-75 kvin g, #

.....#Hem:41-46 Seg 6:2, 47-58 Seg 5,6:4, 59-61 Seg 5,6:3, 62-75 Hal 1,2:5, #

.....#Anm:

3471 #Civ:63-67 barn og, #

.....#Hem:63-67 Hal 1,2:4,2, #

.....#Anm:

3476 #Civ:61-63 man g, #

.....#Hem:61-63 Seg 5,6:1, #

.....#Anm:

3479 #Civ:36-60 barn og, #

.....#Hem:36-37 Hal 3:4h1, 41-60 Hal 3:4h1, #

.....#Anm:

3499 #Civ:40-45 kvin g, 46-46 kvin g, 47-51 kvin g, 52-75 kvin g, #

.....#Hem:40-45 Hag 3:2,3, 46-46 Hag 2:3, 47-75 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:

3511 #Civ:62-75 kvin g, #

.....#Hem:62-75 Hal 3:2, #

.....#Anm:

3512 #Civ:68-68 man og, 69-75 man g, #

.....#Hem:68-75 Hal 4:1, #

.....#Anm:

3528 #Civ:48-75 barn og, #

.....#Hem:48-75 Hal 5:4, #

.....#Anm:

3533 #Civ:53-59 barn og, 60-63 barn og, 64-68 barn og, 69-70 kvin og, #

.....#Hem:53-59 Hal 5:4t1, 60-63 Hag 3:2, 64-70 Hag 3:2t1, #

.....#Anm:70-70 till Eskistuna,

3557 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-75 Seg 5,6:2, #

.....#Anm:

3560 #Civ:69-70 barn og, #

.....#Hem:69-70 Hag 3:3,2, #

.....#Anm:

3566 #Civ:45-46 man g, 47-75 man g, #

.....#Hem:45-46 Dej 3,4:4, 47-48 Hag 3:3,4, 49-63 Seg 5,6:4h1, 64-75 Seg 5,6:4t2, #

.....#Anm:

3586 #Civ:57-59 barn og, #

.....#Hem:57-59 Hag 3:2,3, #

.....#Anm:

3591 #Civ:57-60 barn og, #

.....#Hem:57-57 Hag 1,2:5, 58-60 Hag 3:2, #

.....#Anm:71-71 till Kattarp,

3609 #Civ:47-49 barn og, 50-68 barn og, 69-75 kvin g, #

.....#Hem:47-49 Seg 4:2h2, 50-68 Seg 5,6:3, 69-73 Seg 1,2:2, 73-75 Seg 5,6:3,1, #

.....#Anm:

3613 #Civ:69-70 barn og, #

.....#Hem:69-70 Hag 3:2, #

.....#Anm:70-70 till Dk,

3627 #Civ:46-46 barn og, 47-51 barn og, 52-65 barn og, 66-70 man og, #

.....#Hem:46-46 Hag 2:3, 47-70 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:66-70 Sjöman, 70-70 föll över bord,

3634 #Civ:53-55 barn og, #

.....#Hem:53-55 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:

3637 #Civ:57-88 kvin g, #

.....#Hem:57-57 Hag 3:2,2, 58-75 Hag 1,2:5, 76-88 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

3639 #Civ:57-75 barn og, #

.....#Hem:57-57 Hag 3:2,2, 58-75 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:

3647 #Civ:52-57 barn og, #

.....#Hem:52-57 Hag 1,2:3, #

.....#Anm:

3653 #Civ:58-75 barn og, #

.....#Hem:58-68 Hag 1,2:3, 69-75 Hag 1,2:2, #

.....#Anm:

3657 #Civ:62-67 kvin g, 68-75 kvin g, #

.....#Hem:62-67 Hag 1,2:3, 68-75 Seg 1,2:4t1, #

.....#Anm:

3672 #Civ:67-68 tjhj og, #

.....#Hem:67-67 Eng 6:1, 68-68 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

3686 #Civ:50-75 barn og, #

.....#Hem:50-75 Eng 5:2, #

.....#Anm:

3693 #Civ:63-75 kvin g, #

.....#Hem:63-74 Vrå 1,2:2, 75-75 Ola 2:1, #

.....#Anm:

3698 #Civ:42-75 man g, #

.....#Hem:42-46 Eng 5:3, 47-75 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:

3704 #Civ:56-68 man ä, #

.....#Hem:56-68 Eng 5:3, #

.....#Anm:

3705 #Civ:60-72 man g, #

.....#Hem:60-72 Eng 4:2, #

.....#Anm:

3707 #Civ:71-88 barn og, #

.....#Hem:71-88 Dej 1,2:2,2, #

.....#Anm:88-88 till Am -88,

3725 #Civ:45-45 barn og, 46-75 barn og, #

.....#Hem:45-45 Eng 1:1, 46-75 Eng 1:1,2, #

.....#Anm:72-72 Till Amerika -72,

3728 #Civ:55-55 barn og, 56-57 barn og, #

.....#Hem:55-57 Eng 4:2, #

.....#Anm:

3740 #Civ:60-72 barn og, #

.....#Hem:60-72 Eng 4:2, #

.....#Anm:

3747 #Civ:49-49 barn og, 50-70 barn og, #

.....#Hem:49-49 Vrå 1,2:2, 50-70 Ing 1,2:3t2, #

.....#Anm:

3766 #Civ:28-43 barn og, 49-52 man g, 53-75 man g, #

.....#Hem:28-43 Seg 4:2, 49-64 Eng 4:1, 65-75 Ola 1:2, #

.....#Anm:49-51 Matrosen, 52-54 f d matrosen,

3771 #Civ:60-75 barn og, #

.....#Hem:60-64 Eng 4:1, 65-75 Ola 1:2, #

.....#Anm:

3777 #Civ:56-75 barn og, #

.....#Hem:56-59 Ola 1:2, 65-75 Eng 4:1, #

.....#Anm:70-75 lam,

3800 #Civ:48-51 barn og, 52-53 barn og, #

.....#Hem:48-51 Eng 2,3:1, 52-53 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

3802 #Civ:50-50 man g, 51-56 man g, #

.....#Hem:50-50 Eng 1:2, 51-56 Eng 2,3:1t1, #

.....#Anm:50-50 Smed,

3825 #Civ:62-63 barn og, 64-64 barn og, 65-67 barn og, #

.....#Hem:61-64 Eng 2,3:1, 65-67 Eng 1:1, #

.....#Anm:

3826 #Civ:53-57 barn og, #

.....#Hem:53-57 Eng 2,3:1, #

.....#Anm:

3828 #Civ:42-45 barn og, #

.....#Hem:42-45 Hov 2:1, #

.....#Anm:

3834 #Civ:62-75 kvin g, #

.....#Hem:62-75 Eng 2,3:1t6, #

.....#Anm:

3836 #Civ:54-56 barn og, 57-60 barn og, #

.....#Hem:54-56 Skå 1:1, 57-60 Eng 2,3:1t6, #

.....#Anm:

3840 #Civ:58-59 man g, #

.....#Hem:58-59 Eng 2,3:1t5, #

.....#Anm:

3844 #Civ:59-75 man g, #

.....#Hem:59-62 Eng 2,3:1h1, 63-75 Per 4:1t1, #

.....#Anm:

3852 #Civ:60-63 barn og, #

.....#Hem:60-63 Eng 2,3:1t1, #

.....#Anm:

3870 #Civ:43-64 barn og, 65-67 man og, #

.....#Hem:43-47 Vrå 2:1, 48-62 Vrå 1,2:2, 63-65 Eng 2,3:1h1, 66-67 Eng 2,3:1t1, #

.....#Anm:63-67 Sjöman,

3899 #Civ:25-28 barn og, 45-46 kvin g, 47-50 kvin g, #

.....#Hem:25-28 Seg 6:2h1, 45-46 Seg 1:3, 47-50 Seg 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3902 #Civ:67-68 man og, #

.....#Hem:67-68 Seg 4:2, #

.....#Anm:67-68 arbetare,

3908 #Civ:34-51 barn og, 61-61 sysk og, 70-70 kvin ä, #

.....#Hem:34-37 Per 2,3:4, 39-47 Eng 1:2,2, 49-51 Per 2,3:4, 61-61 Per 2,3:4, 70-70 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:70-70 g 12/11 -70 m åbon Nils Eskilson i V (Ö)?) Ka,

3927 #Civ:59-59 tjhj og, 60-61 man g, #

.....#Hem:59-61 Eng 1:1, #

.....#Anm:

3932 #Civ:43-55 barn og, #

.....#Hem:43-55 Eng 1:3, #

.....#Anm:

3941 #Civ:54-74 barn og, #

.....#Hem:54-74 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:74-74 till Danmark,

3946 #Civ:40-42 man og, 43-88 man g, #

.....#Hem:40-88 Eng 1:3h2, #

.....#Anm:40-70 Trumpetare,

3952 #Civ:45-88 barn og, #

.....#Hem:45-88 Eng 1:3h2, #

.....#Anm:

3962 #Civ:58-58 man g, #

.....#Hem:58-58 Vrå 1:2, #

.....#Anm:

3965 #Civ:59-80 barn og, 81-88 kvin g, #

.....#Hem:59-81 Eng 1:3, #

.....#Anm:

3967 #Civ:40-40 kvin g, 41-43 kvin g, #

.....#Hem:40-40 Eng 1:3h1, 41-43 Pås 1:1, #

.....#Anm:

3969 #Civ:47-62 man g, #

.....#Hem:47-51 Eng 4:1, 52-62 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:47-66 Kustvakt,

3992 #Civ:39-69 barn og, 70-75 kvin g, #

.....#Hem:41-47 Hil 2:2, 48-69 Hil 2,3:2, 70-75 Ing 4:3,1, #

.....#Anm:

4001 #Civ:51-84 kvin g, 85-88 kvin ä, #

.....#Hem:51-88 Eng 1:2,2, #

.....#Anm:

4006 #Civ:53-73 barn og, #

.....#Hem:53-73 Eng 1:2,2, #

.....#Anm:73-73 till Amerika,

4011 #Civ:25-39 barn og, 53-75 kvin g, #

.....#Hem:25-39 Seg 4:2,2, 53-75 Seg 4:2t1, #

.....#Anm:

4012 #Civ:62-62 man g, #

.....#Hem:62-62 Eng 1:2,2, #

.....#Anm:62-62 arb karl,

4049 #Civ:55-75 barn og, #

.....#Hem:55-75 Seg 4:1, #

.....#Anm:

4073 #Civ:65-67 barn og, 68-75 barn og, #

.....#Hem:65-67 Hil 2,3:4h1, 68-75 Ing 3:2,2, #

.....#Anm:

4083 #Civ:61-64 barn og, 65-75 barn og, #

.....#Hem:61-64 Seg 4:1,2, 65-71 Seg 1,2:2,2, 72-75 Seg 3:2, #

.....#Anm:

4086 #Civ:81-82 man ?, #

.....#Hem:81-82 Hil 1:2, #

.....#Anm:81-82 Skepp. Borg i Halmstad,

4087 #Civ:84-84 man og, #

.....#Hem:84-84 Hil 1:2, #

.....#Anm:84-84 kröppling,

4091 #Civ:50-52 barn og, 53-53 barn og, 54-65 barn og, 67-75 barn og, #

.....#Hem:50-52 Per 5:3, 53-53 Hil 1:2t1, 54-65 Per 5:2h2, 67-75 Per 5:1, #

.....#Anm:

4094 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:

4104 #Civ:64-69 man g, 70-71 man ä, #

.....#Hem:64-71 Seg 3:1h1, #

.....#Anm:64-70 arb karl,

4105 #Civ:41-70 barn og, 71-75 kvin g, #

.....#Hem:41-75 Hov 1:2, #

.....#Anm:

4107 #Civ:42-46 man g, 47-69 man g, #

.....#Hem:42-46 Hov 1:1, 47-69 Hov 1:1h1, #

.....#Anm:42-47 Sjöman, 48-52 Styrman, 53-55 Styrm i 1a Classen, 56-58 f Styrman i 1 a

4118 #Civ:27-37 barn og, 61-63 kvin g, 64-65 kvin ä, #

.....#Hem:27-37 Per 2,3:1, 61-64 Hov 1:1, 65-65 Per 2,3:4, #

.....#Anm:

4123 #Civ:36-37 kvin ä, #

.....#Hem:36-37 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4125 #Civ:40-40 kvin ä, 52-52 mor ä, #

.....#Hem:40-40 Hov 2:1, 52-52 Tro 1:5t1, #

.....#Anm:

4126 #Civ:40-40 barn og, 52-54 man g, 55-75 man g, #

.....#Hem:40-40 Hov 2:1, 52-54 Tro 1:5t1, 55-75 Tro 1:2, #

.....#Anm:52-54 matros,

4137 #Civ:21-28 barn og, 29-38 man g, 39-44 man g, 46-61 man g, 62-62 man ä, 63-75 man g, #

.....#Hem:21-27 Hag 2:2, 28-28 Hag 2:3, 31-38 Per 1:2h1, 39-44 Dej 3,4:4, 46-75 Hov 2:1h2, #

.....#Anm:46-70 Skräddare,

4147 #Civ:68-68 tjhj og, #

.....#Hem:68-68 Hov 2:1h2, #

.....#Anm:

4162 #Civ:63-64 kvin g, 65-67 kvin g, #

.....#Hem:63-64 Per 5:2h2, 65-67 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:

4164 #Civ:25-40 barn og, 42-44 sysk og, 55-55 man g, 56-69 man g, #

.....#Hem:25-44 Per 1:1, 55-69 Hov 2:1h1, #

.....#Anm:55-69 Matros,

4165 #Civ:25-27 barn og, 28-53 barn og, 54-54 kvin g, 55-55 kvin g, 56-69 kvin g, 70-75 kvin ä, #

.....#Hem:25-27 Dej 1:2, 28-37 Dej 1:3, 40-47 Dej 1:3, 48-52 Dej 1,2:3, 53-54 Dej 1,2:3h2, 55-75 Hov 2:1h1, #

.....#Anm:

4174 #Civ:24-29 barn og, 64-69 kvin g, #

.....#Hem:25-29 Hil 1:2, 64-69 Seg 3:1h1, #

.....#Anm:

4180 #Civ:51-51 barn og, 52-55 barn og, 56-56 barn og, 57-71 barn og, 72-75 kvin g, #

.....#Hem:45-45 Per 1:1,2, 46-50 Per 1:1h1, 51-55 Dej 1,2:2,2, 56-56 Per 1:2, 57-59 Hov 2:1h3, 62-64 Hov 2:1h3, 69-71 Hov 2:1h3, #

.....#Anm:

4183 #Civ:52-53 tjhj og, #

.....#Hem:52-53 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4186 #Civ:67-67 barn og, 68-69 barn og, #

.....#Hem:67-67 Per 5:2, 68-69 Hov 3:2, #

.....#Anm:

4190 #Civ:52-60 barn og, 61-75 barn og, #

.....#Hem:52-60 Hov 3:2h2, 61-75 Hov 2:1h5, #

.....#Anm:

4216 #Civ:37-38 barn og, 39-63 barn og, 64-64 tjhj og, 65-67 kvin g, 68-75 kvin g, #

.....#Hem:37-63 Hov 3:2, 64-67 Per 5:2, 68-75 Hov 3:2, #

.....#Anm:

4221 #Civ:49-75 barn og, 82-88 kvin g, #

.....#Hem:49-81 Kär 1,2:2, 82-88 Eng 1:3, #

.....#Anm:

4222 #Civ:51-62 barn og, 61-64 barn og, #

.....#Hem:51-54 Per 5:3h1, 55-62 Per 5:2h1, 61-64 Hov 2:1h5, #

.....#Anm:

4228 #Civ:44-59 barn og, 63-64 barn og, #

.....#Hem:44-54 Per 5:3h1, 55-59 Per 5:2h1, 63-64 Per 2,3:4,2h2, #

.....#Anm:

4237 #Civ:47-55 barn og, 68-70 barn og, 71-75 kvin g, #

.....#Hem:47-55 Hov 3:2h1, 68-75 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:

4250 #Civ:51-54 man g, 55-68 man g, 69-69 man g, 70-70 man ä, 71-75 man g, #

.....#Hem:51-54 Ing 1,2:1h1, 55-70 Kär 1,2:2h1, 70-74 Eng 6:1h2, 74-75 Sve 3:3h1, #

.....#Anm:51-54 Arbetskarl,

4257 #Civ:42-42 man g, #

.....#Hem:42-42 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:

4262 #Civ:25-50 barn og, 51-52 kvin og, 53-54 kvin og, 55-75 kvin g, #

.....#Hem:25-47 Kär 1:1, 48-50 Kär 1,2:1, 51-52 Seg 4:2, 53-75 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:

4267 #Civ:41-64 barn og, 65-66 barn og, 67-67 barn og, 68-68 kvin g, 69-72 kvin g, #

.....#Hem:41-46 Ing 2:1, 47-64 Ing 1,2:4, 65-66 Ing 3:1, 67-67 Ing 1,2:4, 68-72 Ing 1,2:5, #

.....#Anm:

4270 #Civ:61-62 barn og, #

.....#Hem:61-62 Per 5:2, #

.....#Anm:

4274 #Civ:41-75 barn og, #

.....#Hem:41-75 Mug 1:1, #

.....#Anm:

4282 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Ola 1:1, #

.....#Anm:

4289 #Civ:61-62 barn og, #

.....#Hem:61-62 Per 5:2, #

.....#Anm:

4298 #Civ:54-54 tjhj og, #

.....#Hem:54-54 Ola 2:1, #

.....#Anm:

4301 #Civ:70-75 tjhj og, #

.....#Hem:70-75 Ola 2:1, #

.....#Anm:

4313 #Civ:48-51 man g, 52-52 man g, #

.....#Hem:48-51 Per 2,3:2, 52-52 Ola 2:1, #

.....#Anm:48-52 dräng,

4317 #Civ:25-37 barn og, 45-46 kvin g, 47-59 kvin g, 60-83 kvin ä, #

.....#Hem:25-28 Sve 3:4h1, 37-37 Sve 3:4h1, 45-75 Ola 1:4h1, 76-83 Eng 2,3:1h3, #

.....#Anm:

4322 #Civ:61-62 man g, #

.....#Hem:61-62 Ola 1:2, #

.....#Anm:61-62 snickare,

4344 #Civ:66-67 barn og, #

.....#Hem:66-67 Ola 1:3,2, #

.....#Anm:

4348 #Civ:68-75 kvin g, #

.....#Hem:68-71 Ola 1:3,2, 72-75 Seg 1,2:2, #

.....#Anm:

4366 #Civ:25-51 barn og, 52-59 kvin g, #

.....#Hem:25-28 Hal 4:2, 31-39 Hal 4:2, 40-51 Hal 4:3, 52-59 Seg 3:2, #

.....#Anm:

4370 #Civ:48-50 barn og, 52-55 barn og, #

.....#Hem:48-50 Hov 2:1h1, 52-55 Seg 3:2, #

.....#Anm:

4373 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-75 Seg 3:2, #

.....#Anm:

4410 #Civ:46-47 barn og, 51-52 barn og, 53-61 barn og, 68-73 barn og, #

.....#Hem:46-47 Hov 3:2h1, 51-52 Per 1:1h1, 53-61 Per 1:2h1, 68-73 Per 1:3h1, #

.....#Anm:73-73 till Amerika -73,

4412 #Civ:43-68 barn og, 69-75 kvin g, #

.....#Hem:43-65 Per 1:2, 66-68 Per 1:3, 69-75 Per 1:3h1, #

.....#Anm:

4426 #Civ:67-75 barn og, #

.....#Hem:67-75 Per 2,3:4,3, #

.....#Anm:

4428 #Civ:45-45 kvin g, 46-58 kvin g, #

.....#Hem:45-45 Per 2,3:4, 46-58 Per 2,3:4,2, #

.....#Anm:

4442 #Civ:70-75 man og, #

.....#Hem:70-75 Per 2,3:3h1, #

.....#Anm:70-70 sjöman,

4455 #Civ:23-41 barn og, 42-63 kvin g, #

.....#Hem:23-41 Kär 2:1, 42-63 Per 5:1, #

.....#Anm:

4465 #Civ:64-75 barn og, #

.....#Hem:64-75 Per 4:1t1, #

.....#Anm:

4474 #Civ:63-75 man g, #

.....#Hem:63-75 Per 2,3:2t1, #

.....#Anm:

4475 #Civ:63-75 kvin g, #

.....#Hem:63-75 Per 2,3:2t1, #

.....#Anm:

4476 #Civ:63-63 barn og, #

.....#Hem:63-63 Per 2,3:2t1, #

.....#Anm:

4486 #Civ:57-75 barn og, #

.....#Hem:57-75 Per 4:1, #

.....#Anm:

4501 #Civ:61-62 man og, #

.....#Hem:61-62 Per 2,3:3, #

.....#Anm:61-61 f d sjöman, krympling,

4515 #Civ:62-63 barn og, #

.....#Hem:62-63 Per 2,3:4,2, #

.....#Anm:

4523 #Civ:45-66 barn og, 67-75 kvin g, #

.....#Hem:45-45 Per 2,3:4, 46-75 Per 2,3:4,2, #

.....#Anm:

4547 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Hal 5:1, #

.....#Anm:

4580 #Civ:68-71 barn og, 72-73 tjhj og, #

.....#Hem:68-71 Seg 1,2:2,2, 72-73 Vrå 1,2:2, #

.....#Anm:73-73 till Raus -73,

4594 #Civ:70-70 barn og, #

.....#Hem:70-70 Dej 3,4:2,2, #

.....#Anm:

4596 #Civ:70-75 kvin g, #

.....#Hem:70-75 Hag 3:2,3, #

.....#Anm:

4603 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Uts x:y, #

.....#Anm:00-00 data av Tomas Ahlbeck 0480-411665,

4612 #Civ:71-88 barn og, #

.....#Hem:71-81 Dej 3,4:3,2, 81-88 Hil 2,3:5, #

.....#Anm:

4672 #Civ:71-75 barn og, #

.....#Hem:71-72 Ola 1:3,2, 73-75 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:

4690 #Civ:73-75 barn og, #

.....#Hem:73-75 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:

4691 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:

4704 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Ing 4:1,2, #

.....#Anm:

4748 #Civ:70-72 tjhj og, 73-75 kvin g, #

.....#Hem:70-75 Sve 1,2:3, #

.....#Anm:

4753 #Civ:76-76 barn og, #

.....#Hem:76-76 Ing 3:2, #

.....#Anm:

4754 #Civ:73-74 tjhj og, 74-75 man g, #

.....#Hem:73-73 Per 2,3:4,2, 74-75 Kär 1,2:2h2, #

.....#Anm:

4769 #Civ:70-95 man g, #

.....#Hem:70-71 Ola 1:3,3, 71-95 Tin 1:2h1, #

.....#Anm:88-95 f d skollärare, handlande,

4790 #Civ:60-60 barn og, #

.....#Hem:60-60 Per 5:2, #

.....#Anm:

4806 #Civ:84-95 barn og, #

.....#Hem:84-91 Tin 1:1, 91-95 Per 5:1, #

.....#Anm:

4836 #Civ:84-87 man og, 87-88 man g, #

.....#Hem:84-88 Dej 3,4:4,3t1, #

.....#Anm:84-88 Husar Nr 5, 88-88 till Voxtorp -88,

4838 #Civ:76-91 kvin g, 92-95 kvin ä, #

.....#Hem:76-95 Dej 1,2:2, #

.....#Anm:

4841 #Civ:76-95 barn og, #

.....#Hem:76-95 Dej 1,2:2, #

.....#Anm:

4849 #Civ:76-95 barn og, #

.....#Hem:76-95 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:95-95 till Amerika -95,

4851 #Civ:92-95 kvin g, #

.....#Hem:92-95 Dej 1,2:2, #

.....#Anm:

4857 #Civ:95-95 barn og, #

.....#Hem:95-95 Dej 3,4:4, #

.....#Anm: