Lista 10

 Lista 10

Posterna på denna lista består av: ID nr, Förnamn, Patronym, Tillnamn, Föddatum, Födort, Döddatum, Dödort, Barn till par och Ingår i par. Skiljetecken mellan posterna är #

Tecknet < efter årtal betyder före detta årtal, c betyder cirka och B efter dödsdatum att bouppteckning finns på LLa.

ID nr 962 #F:Sven #P: #T:"gl dräng" #Föd:1780< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 774 #F:Sven #P: #T:Anna Ryttar ä #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:384 #I par:

ID nr 359 #F:Sven #P: #T:Hofwerberg #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 146

ID nr 1100 #F:Sven #P: #T:Hofwerberg #Föd:1755*?/? #Föo:? # Död:1830+18/9 76 år #Döo:Elestorp #Btp:0 #I par: 392

ID nr 3607 #F:Sven #P: #T:Lindau #Föd:1836c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4136 #F:Sven #P: #T:Promberg #Föd:1831< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1103

ID nr 578 #F:Sven #P: #T:Sandberg #Föd:1766*?/? #Föo:Barkåkra # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 396

ID nr 570 #F:Sven #P: #T:Westerlund/F #Föd:1747c #Föo:? # Död:1802< #Döo: #Btp:210 #I par:

ID nr 2718 #F:Sven #P: #T:Örteqvist #Föd:1809*6/11 #Föo:Glimminge # Död:1892+9/1 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 705

ID nr 2304 #F:Sven #P:Anders #T: #Föd:1780*?/? #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:602 #I par:

ID nr 2589 #F:Sven #P:Anders #T: #Föd:1785c #Föo:? # Död:1846+7/5B #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 675

ID nr 4433 #F:Sven #P:Anders #T: #Föd:1819c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1067 #I par:

ID nr 3753 #F:Sven #P:Anders #T: #Föd:1827*23/10 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3500 #F:Sven #P:Anders #T: #Föd:1840*22/8 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:759 #I par:

ID nr 196 #F:Sven #P:Arfwid #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 84 281

ID nr 1880 #F:Sven #P:Arvid #T: #Föd:1778*6/9 #Föo:Förslöv # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 509

ID nr 330 #F:Sven #P:Axel #T: #Föd:1729*?/? #Föo:Olastorp # Död:1804+25/11B #Döo:Muggarp #Btp:48 #I par: 134 315

ID nr 2126 #F:Sven #P:Axel #T: #Föd:1785*?/? #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:363 #I par:

ID nr 1561 #F:Sven #P:Axel #T: #Föd:1800*3/12 #Föo:Ingelstorp # Död:1826+5/3B #Döo:Ingelstorp #Btp:343 #I par:

ID nr 2014 #F:Sven #P:Axel #T: #Föd:1806c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:732 #I par:

ID nr 2029 #F:Sven #P:Bengt #T: #Föd:1779*14/11 #Föo:Perslöv? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 535

ID nr 2675 #F:Sven #P:Bengt #T: #Föd:1834*1/1 #Föo:Hånarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 774 1225

ID nr 3524 #F:Sven #P:Bengt #T: #Föd:1862*17/11 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:889 #I par:

ID nr 3783 #F:Sven #P:Björn #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1469 #F:Sven #P:Björn #T: #Föd:1780*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1808+1/11 #Döo:Ingelstorp #Btp:429 #I par:

ID nr 2900 #F:Sven #P:Bonne #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död:1733c #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 1176

ID nr 2962 #F:Sven #P:Bonne #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 52 #F:Sven #P:Dummy7 #T: #Föd:? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 770

ID nr 239 #F:Sven #P:Ebbe #T: #Föd:1745< #Föo:Ingelstorp # Död:1781+?/7B #Döo:Svenstorp #Btp:5 #I par: 143

ID nr 1233 #F:Sven #P:Ebbe #T: #Föd:1773*?/? #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:178 #I par:

ID nr 2277 #F:Sven #P:Ebbe #T: #Föd:1805*3/6 #Föo:Svenstorp # Död:1833<? #Döo: #Btp:594 #I par:

ID nr 1744 #F:Sven #P:Gudmund #T: #Föd:1775< #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:257 #I par:

ID nr 2357 #F:Sven #P:Hans #T: #Föd:1819*27/9 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:612 #I par:

ID nr 4002 #F:Sven #P:Hans #T: #Föd:1845*6/11 #Föo:Ö Ka # Död: #Döo: #Btp:980 #I par:

ID nr 29 #F:Sven #P:Håkan #T: #Föd:1689c #Föo:? # Död:1769+26/11 #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 10

ID nr 1537 #F:Sven #P:Håkan #T: #Föd:1758*22/10 #Föo:Waran # Död: #Döo: #Btp:507 #I par: 442

ID nr 2240 #F:Sven #P:Joen #T: #Föd:1771< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 384 #F:Sven #P:Johan #T: #Föd:1724*?/? #Föo:Troentorp # Död:1800cB #Döo:Haga #Btp:19 #I par: 154

ID nr 501 #F:Sven #P:Johan #T: #Föd:1818< #Föo:Hjärn? # Död:1839+10/12B #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 1040

ID nr 3128 #F:Sven #P:Johan #T:Hector #Föd:1833c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:440 #I par:

ID nr 3830 #F:Sven #P:Johannes #T: #Föd:1855*8/4 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:989 #I par:

ID nr 3635 #F:Sven #P:John #T: #Föd:1854c #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:910 #I par:

ID nr 2942 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1692c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 62 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1714c #Föo:? # Död:1763+?/9 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 22 137

ID nr 2841 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 48 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1729< #Föo:Olastorp # Död:1777c #Döo:Olastorp #Btp:17 #I par: 103 139

ID nr 3013 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1730< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 542 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1737*?/? #Föo:Troentorp # Död:1810c #Döo:Troentorp #Btp:823 #I par: 204

ID nr 1320 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1742*?/? #Föo:? # Död:1798? #Döo: #Btp:0 #I par: 390

ID nr 4092 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1745< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 783 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1751> #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:256 #I par:

ID nr 1001 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1760*19/8 #Föo:Engalag # Död:1820c #Döo:Ingelstorp #Btp:214 #I par: 342

ID nr 631 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1766c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:112 #I par:

ID nr 2343 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1769*?/ #Föo:Perstorp # Död:1813> #Döo: #Btp:159 #I par:

ID nr 1074 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1769*7/5 #Föo:Troentorp # Död:1865+1/1 #Döo:Troentorp #Btp:386 #I par: 466 581 582

ID nr 1981 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1778*6/1 #Föo:Hallavara # Död:1854+23/10B #Döo:Hallavara #Btp:336 #I par: 529

ID nr 1557 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1782*18/7 #Föo:Dejarp # Död:1840+27/5B #Döo:Dejarp #Btp:303 #I par: 448

ID nr 2462 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1793c #Föo:? # Död:1859+12/9B #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 639

ID nr 1545 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1799c #Föo:? # Död:1838+24/6B #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 446

ID nr 2319 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1800c #Föo:? # Död:1838+26/4B #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 189

ID nr 1692 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1801*14/11 #Föo:Muggarp # Död: #Döo: #Btp:350 #I par:

ID nr 3868 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1803*2/10 #Föo:Killeb.torp # Död:1876+6/4 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 959

ID nr 2257 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1808c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:505 #I par:

ID nr 1519 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1818*26/11 #Föo:Ingelstorp # Död:1879+4/6 #Döo:Dejarp #Btp:439 #I par:

ID nr 2104 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1821*29/10 #Föo:Hov # Död:1821+7/12 #Döo:Hov #Btp:552 #I par:

ID nr 2775 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1834c #Föo:Ingelstorp # Död:död ung? #Döo: #Btp:651 #I par:

ID nr 3419 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1845*26/5 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:865 #I par:

ID nr 3147 #F:Sven #P:Jöns #T: #Föd:1847*20/9 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:808 #I par: 1237

ID nr 621 #F:Sven #P:Jöns #T:Palm #Föd:1743*?/? #Föo:Glimminge # Död:1816+2/8B #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 227 247

ID nr 862 #F:Sven #P:Lars #T: #Föd:1762*?/? #Föo:Hallavara # Död:1808+25/12B #Döo:Hallavara #Btp:172 #I par: 520

ID nr 618 #F:Sven #P:Lars #T: #Föd:1766*?/? #Föo:Hov # Död:1820< #Döo: #Btp:223 #I par:

ID nr 1934 #F:Sven #P:Lars #T: #Föd:1823*29/5 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:678 #I par:

ID nr 2614 #F:Sven #P:Lars #T: #Föd:1824c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 4278 #F:Sven #P:Lars #T: #Föd:1847*19/11 #Föo:Muggarp # Död: #Döo: #Btp:568 #I par:

ID nr 2725 #F:Sven #P:Lars #T: #Föd:1853*6/9 #Föo:Svenstorp # Död:1908+29/2 #Döo:USA #Btp:746 #I par:

ID nr 4024 #F:Sven #P:Lars #T:Holm #Föd:1811c #Föo:VKarup? # Död:1855cB #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 943

ID nr 156 #F:Sven #P:Michel #T: #Föd:1739< #Föo:? # Död:1744cB #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 66

ID nr 306 #F:Sven #P:Måns #T: #Föd:1714c #Föo:? # Död:1765+15/12 #Döo:Muggarp #Btp:0 #I par: 126

ID nr 847 #F:Sven #P:Måns #T: #Föd:1737*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1209 #F:Sven #P:Måns #T: #Föd:1774< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3498 #F:Sven #P:Måns #T: #Föd:1806c #Föo:Troentorp # Död:1880+9/5 #Döo:Haga #Btp:506 #I par: 909

ID nr 2344 #F:Sven #P:Mårten #T: #Föd:1781*?/? #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:261 #I par: 610

ID nr 107 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1718c #Föo:? # Död:1762+5/12 #Döo:Hallavara #Btp:43 #I par: 42

ID nr 917 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1734*3/6 #Föo:Ingelstorp # Död:1815? #Döo: #Btp:0 #I par: 1023 275

ID nr 324 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1735c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:7 #I par:

ID nr 811 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1742*?/? #Föo:Svenstorp # Död:1809+14/1B #Döo:Svenstorp #Btp:3 #I par: 373

ID nr 2845 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:738 #I par:

ID nr 790 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1760c #Föo:Dejarp # Död:1786< #Döo: #Btp:144 #I par:

ID nr 1046 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1761*2/8 #Föo:Hillarp # Död:1829+7/5 #Döo:Hillarp #Btp:188 #I par: 491

ID nr 1153 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1776*?/? #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:402 #I par:

ID nr 2274 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1787*31/5 #Föo:Engalag # Död:1858+12/4B #Döo:Svenstorp #Btp:324 #I par: 592 593 715

ID nr 4201 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1804*7/10 #Föo:Olastorp # Död:1870+27/11B #Döo:Hov #Btp:362 #I par: 1018

ID nr 2786 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1804*7/7 #Föo:Bösketorp # Död:1875+16/3 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 654 811

ID nr 2146 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1806*15/9 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:789 #I par: 1108

ID nr 2055 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1819*4/6 #Föo:Olastorp # Död:1859< #Döo: #Btp:543 #I par:

ID nr 2208 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1822c #Föo:Troentorp # Död:1843< #Döo: #Btp:574 #I par:

ID nr 3752 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1824c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1460 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1825*30/1 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:427 #I par:

ID nr 3984 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1829*1/12 #Föo:Hov # Död:1899+9/12 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 974

ID nr 2642 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1830*15/12 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:544 #I par:

ID nr 4082 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1831c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:950 #I par:

ID nr 4359 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1837*4/8 #Föo:Skummeslöv # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2383 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1847*6/11 #Föo:Troentorp # Död:1900+27/9 #Döo:Troentorp #Btp:880 #I par:

ID nr 1879 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1851*27/11 #Föo:Barkåkra # Död: #Döo: #Btp:1112 #I par:

ID nr 3516 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1862*26/8 #Föo:Skrigstorp # Död: #Döo: #Btp:726 #I par:

ID nr 2628 #F:Sven #P:Nils #T: #Föd:1863*4/6 #Föo:Svenstorp # Död:1875+7/12 #Döo:Svenstorp #Btp:773 #I par:

ID nr 1478 #F:Sven #P:Nils #T:Björnsson #Föd:1821*22/11 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:431 #I par: 847

ID nr 1118 #F:Sven #P:Ola #T: #Föd:1771c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:318 #I par:

ID nr 2742 #F:Sven #P:Ola #T: #Föd:1836c #Föo:Skåvarp # Död: #Döo: #Btp:641 #I par:

ID nr 3042 #F:Sven #P:Ola/Peter? #T:Dalmer #Föd:1843*17/9 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:790 #I par: 1202

ID nr 865 #F:Sven #P:Ols #T: #Föd:1747*18/1 #Föo:Ö Karup # Död:1814+8/1 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 537

ID nr 995 #F:Sven #P:Ols #T: #Föd:1766< #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:184 #I par:

ID nr 683 #F:Sven #P:Ols #T: #Föd:1767*?/? #Föo:Perstorp # Död:1808+31/12B #Döo:Perstorp #Btp:157 #I par: 528

ID nr 1180 #F:Sven #P:Ols #T: #Föd:1770c #Föo:Hallavara # Död:död ung #Döo:Hallavara #Btp:166 #I par:

ID nr 3075 #F:Sven #P:Ols #T: #Föd:1805c #Föo:? # Död:1867+15/8B #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 984

ID nr 1339 #F:Sven #P:Ols #T: #Föd:1805c #Föo:Skåvarp # Död: #Döo: #Btp:644 #I par:

ID nr 3115 #F:Sven #P:Ols #T: #Föd:1812*1/4 #Föo:Skåvarp # Död:1900+9/3 #Döo:Dejarp #Btp:640 #I par: 803 804

ID nr 4271 #F:Sven #P:Ols #T: #Föd:1845*28/8 #Föo:Menlösa, Voxtorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3330 #F:Sven #P:Ols #T:Isberg #Föd:1797*18/11 #Föo:Hillarp # Död:1821 29/6 #Döo:Hillarp #Btp:500 #I par:

ID nr 2393 #F:Sven #P:Ols #T:Pålsson #Föd:1841*25/11 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:587 #I par:

ID nr 1853 #F:Sven #P:Ols #T:Ramfeldt #Föd:1797c #Föo:? # Död:1868+23/12B #Döo:Ingelstorp #Btp:0 #I par: 511

ID nr 2923 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1168

ID nr 2894 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 762

ID nr 14 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1722*?/? #Föo:? # Död:1802+28/5B #Döo:Ingelstorp #Btp:161 #I par: 94 421

ID nr 2842 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1726< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 751

ID nr 535 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1736c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:90 #I par:

ID nr 495 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1737< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2715 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1752c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 778 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1755*?/? #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:198 #I par:

ID nr 703 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1758c #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:113 #I par:

ID nr 837 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1766< #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:195 #I par:

ID nr 2135 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1775*24/6 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:364 #I par: 556

ID nr 2037 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1783*15/12 #Föo:Olastorp # Död:1824< #Döo: #Btp:236 #I par:

ID nr 1961 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1785< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 938 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1788*6/12 #Föo:Olastorp # Död:1816+20/2 #Döo: #Btp:234 #I par:

ID nr 2234 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1791*18/12 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1122 #I par:

ID nr 1434 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1806*6/11 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:422 #I par:

ID nr 4106 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1814*14/12 #Föo:Elestorp # Död: #Döo: #Btp:1068 #I par:

ID nr 1837 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1816*25/1 #Föo:Hillarp # Död:1861< #Döo: #Btp:498 #I par:

ID nr 4015 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1829c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1034

ID nr 2502 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1833c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:614 #I par:

ID nr 2748 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1835c #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:645 #I par:

ID nr 4527 #F:Sven #P:Per #T: #Föd:1841c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:249 #I par:

ID nr 2310 #F:Sven #P:Per #T:Lilja #Föd:1840*6/12 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:948 #I par: 1230

ID nr 747 #F:Sven #P:Per #T:Romare #Föd:1761c #Föo:Hillarp # Död:1835c #Döo:Hillarp #Btp:187 #I par: 497

ID nr 3089 #F:Sven #P:Petter #T: #Föd:1806*6/11 #Föo:Ingelstorp # Död:1876+29/5 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 799

ID nr 3643 #F:Sven #P:Petter #T: #Föd:1807c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 912

ID nr 4859 #F:Sven #P:Petter #T: #Föd:1814*14/12 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1358 #F:Sven #P:Pål #T: #Föd:1789*8/11 #Föo:Olastorp # Död:1834+20/10B #Döo:Kärragård #Btp:233 #I par: 625

ID nr 1558 #F:Sven #P:Pål #T: #Föd:1791*10/9 #Föo:Dejarp # Död:1831cB #Döo:Dejarp #Btp:391 #I par: 623

ID nr 3966 #F:Sven #P:Pål #T: #Föd:1802*?/10 #Föo:Svenstad V Ka # Död:1877+31/7 #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 971 1027

ID nr 1886 #F:Sven #P:Pål #T: #Föd:1802*?/11 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:510 #I par:

ID nr 2990 #F:Sven #P:Rasmus #T: #Föd:1740< #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:116 #I par:

ID nr 3349 #F:Sven #P:Staffan #T: #Föd:1840 15/11 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:851 #I par:

ID nr 1801 #F:Sven #P:Sven #T: #Föd:1796*27/5 #Föo:Hillarp # Död:1821+29/6 #Döo:Hillarp #Btp:491 #I par:

ID nr 3806 #F:Sven #P:Sven #T: #Föd:1809c #Föo:Perstorp # Död:1869+18/12B #Döo:Engalag #Btp:528 #I par: 1078

ID nr 2399 #F:Sven #P:Sven #T: #Föd:1822*15/12 #Föo:Hillarp # Död:1893+7/6 #Döo:Hillarp #Btp:495 #I par: 995

ID nr 4281 #F:Sven #P:Sven #T: #Föd:1826c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 3254 #F:Sven #P:Sven #T: #Föd:1855c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:802 #I par:

ID nr 4078 #F:Sven #P:Sven #T: #Föd:1862*5/6 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:995 #I par:

ID nr 943 #F:Sven #P:Troed #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1819 #F:Sven #P:Åke #T: #Föd:1788*5/10 #Föo:Hillarp # Död:1841+17/3B #Döo:Hillarp #Btp:316 #I par: 495

ID nr 2989 #F:Sven August #P: #T:Öberg #Föd:1849*4/3 #Föo:Srövelstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1195

ID nr 509 #F:Sven dy #P:Jöns #T:Kock #Föd:1752*9/8 #Föo:Hov # Död:1826+27/10B #Döo:Hov #Btp:56 #I par: 294 551

ID nr 605 #F:Sven dä #P:Jöns #T:Kock #Föd:1746*2/11 #Föo:Hov # Död:1818+26/11B #Döo:Vråen #Btp:56 #I par: 299 405

ID nr 4561 #F:Sven Edvard #P:Daniel #T: #Föd:1870*13/9 #Föo:Ingelstorp # Död:1873+6/9 #Döo:Ingelstorp #Btp:838 #I par:

ID nr 3186 #F:Sven P #P: #T:Friberg #Föd:1827*4/12 #Föo:Vejby # Död:1897+7/1 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 814

ID nr 3680 #F:Sven P #P:Ebbe #T: #Föd:1835*8/4 #Föo:Påarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 919

ID nr 4443 #F:Sven P #P:Jöns #T: #Föd:1848*6/8 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:196 #I par: 1217

ID nr 4184 #F:Sven P #P:Mårten #T: #Föd:1833c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2467 #F:Sven P #P:Nils #T: #Föd:1822c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 802

ID nr 3462 #F:Sven P #P:Sven #T: #Föd:1823*16/7 #Föo:Dejarp # Död:1893+13/12 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 874

ID nr 2787 #F:Sven Peter #P: #T:Lindström #Föd:1835*27/1 #Föo:Glimminge # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 896

ID nr 4193 #F:Sven Peter #P:Bengt #T: #Föd:1858*11/8 #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:1015 #I par:

ID nr 3898 #F:Sven Peter #P:Kristoffer #T: #Föd:1841*14/4 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:512 #I par:

ID nr 3077 #F:Sven Peter #P:Lars #T: #Föd:1843*17/1 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:797 #I par: 818

ID nr 3238 #F:Sven Peter #P:Magnus #T: #Föd:1864*29/9 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:825 #I par:

ID nr 3459 #F:Sven Peter #P:Nils #T: #Föd:1846*6/11 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:873 #I par:

ID nr 4648 #F:Sven Peter #P:Ola #T: #Föd:1872*20/2 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1188 #I par:

ID nr 4595 #F:Sven Peter #P:Per #T: #Föd:1839*1/4 #Föo:Slamarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1193

ID nr 4035 #F:Sven Peter #P:Per #T: #Föd:1862*3/1 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:434 #I par:

ID nr 4701 #F:Sven Peter #P:Per #T: #Föd:1872*6/10 #Föo:Ingelstorp # Död:1875+2/6 #Döo:Ingelstorp #Btp:845 #I par:

ID nr 3068 #F:Sven Peter #P:Sven #T: #Föd:1845*20/6 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:654 #I par:

ID nr 2660 #F:Sven Petter #P: #T:Hillerström #Föd:1825c #Föo:? # Död:1852+1/5B #Döo:Hov #Btp:0 #I par: 1022

ID nr 3443 #F:Sven Petter #P:Anders #T: #Föd:1840*22/8 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 871

ID nr 2571 #F:Sven Petter #P:Erland #T: #Föd:1826*5/4 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:670 #I par:

ID nr 1696 #F:Sven Petter #P:Jöns #T: #Föd:1817*24/2 #Föo:Hov # Död:1854+?/3B #Döo: #Btp:478 #I par:

ID nr 2446 #F:Sven Petter #P:Jöns #T: #Föd:1823*10/4 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:635 #I par:

ID nr 1083 #F:Sven Petter #P:Lars #T: #Föd:1821*13/12 #Föo:Dejarp # Död:1825+19/2 #Döo:Dejarp #Btp:620 #I par:

ID nr 3448 #F:Sven Petter #P:Mårten #T: #Föd:1828*10/10 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:533 #I par: 1047

ID nr 2627 #F:Sven Petter #P:Nils #T: #Föd:1825*3/2 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:682 #I par:

ID nr 3712 #F:Sven Petter #P:Nils #T: #Föd:1826*14/2 #Föo:Sinarp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 291

ID nr 3534 #F:Sven Petter #P:Ola #T: #Föd:1853*3/7 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:904 #I par:

ID nr 1847 #F:Sven Petter #P:Ols #T:Isberg #Föd:1823*1/2 #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:499 #I par: 987

ID nr 2300 #F:Sven Petter #P:Per #T:Tornqvist #Föd:1822*30/9 #Föo:Troentorp # Död:1859+9/9B #Döo:Troentorp #Btp:900 #I par: 946

ID nr 3923 #F:Sven Petter #P:Petter #T: #Föd:1849*8/2 #Föo:V Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 614 #F:Sven Petter #P:Pål #T: #Föd:1817*19/8 #Föo:Hillarp # Död:1829>1869< #Döo: #Btp:494 #I par:

ID nr 1567 #F:Sven Petter #P:Sven #T: #Föd:1823*4/7 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:448 #I par:

ID nr 4239 #F:Sven Petter #P:Sven #T: #Föd:1833*14/2 #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:32 #I par:

ID nr 3808 #F:Sven Petter #P:Sven #T: #Föd:1838c #Föo:Perstorp # Död:1869< #Döo: #Btp:1078 #I par:

ID nr 2615 #F:Svenborg #P:Jöns #T: #Föd:1769c #Föo:? # Död:1860+13/6 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par:

ID nr 3649 #F:Svenborg #P:Mattis #T: #Föd:1782c #Föo:? # Död:1869+14/3 #Döo:Haga #Btp:0 #I par:

ID nr 3678 #F:Teolina #P:Magnus #T:Hagerman #Föd:1849*1/4 #Föo:Perstorp Sn # Död: #Döo: #Btp:917 #I par:

ID nr 4645 #F:Teolinda Matilda #P:Hans #T: #Föd:1871*18/12 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:1208 #I par:

ID nr 4858 #F:Teresia #P:Jöns #T: #Föd:1878*1/8 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:1250 #I par:

ID nr 4212 #F:Th. #P: #T:Möllerström #Föd:1870< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 1373 #F:Theodora #P: #T:Rodhe #Föd:1792*25/5 #Föo:V Karup # Död: #Döo: #Btp:411 #I par:

ID nr 3447 #F:Theolinda #P:Jöns #T: #Föd:1853*27/11 #Föo:Nytte Grev. # Död: #Döo: #Btp:728 #I par:

ID nr 3202 #F:Theolinda #P:Nils #T:Lamberg/F #Föd:1857*22/9 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:817 #I par:

ID nr 1920 #F:Thora #P: #T: #Föd:1787< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 967 #F:Thora #P:Gudmund #T: #Föd:1762*18/10 #Föo:Segeltorp # Död:1841c #Döo:Hallavara #Btp:211 #I par: 676 563

ID nr 3970 #F:Tilda #P: #T:Petter/M #Föd:1811c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 972

ID nr 4400 #F:Tilda #P:Jöns #T: #Föd:1846*11/9 #Föo:Glimminge V Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1092

ID nr 2488 #F:Tilda #P:Pål #T: #Föd:1828*16/12 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:834 #I par:

ID nr 3363 #F:Tilda Krist. #P:Pål #T:Stjärnkvist/M #Föd:1828*16/12 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 854

ID nr 3713 #F:Tilda/Hilda #P:Ebbe #T:Olsson #Föd:1840*22/10 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:853 #I par: 1197

ID nr 4870 #F:Tor Adolf Louis #P:Adolf #T: #Föd:1884*5/10 #Föo:Campbell USA # Död: #Döo: #Btp:1253 #I par:

ID nr 1114 #F:Tora #P: #T: #Föd:1781< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 961 #F:Tora #P: #T:Hök #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 279

ID nr 905 #F:Tora #P: #T:Joen/M #Föd:1747< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 273

ID nr 71 #F:Tora #P: #T:Nils/M #Föd:1736< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 26

ID nr 192 #F:Tora #P: #T:Per/M #Föd:1742< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 82

ID nr 2880 #F:Tora #P:Axel #T: #Föd:1714c #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:48 #I par:

ID nr 106 #F:Tora #P:Gudmund #T: #Föd:1742< #Föo:? # Död:1743cB #Döo:Segeltorp #Btp:777 #I par: 41

ID nr 2870 #F:Tora #P:Måns #T: #Föd:1716c #Föo:Kärragård? # Död: #Döo: #Btp:1165 #I par:

ID nr 2621 #F:Tora #P:Nils #T: #Föd:1799*28/4 #Föo:Mäsinge V Ka # Död:1872+7/8 #Döo:Hallavara #Btp:0 #I par: 681

ID nr 287 #F:Tora #P:Sven #T: #Föd:1756c #Föo:Svenstorp # Död:1785+6/11 #Döo:Engalag #Btp:143 #I par: 261

ID nr 1013 #F:Tora/Toren #P: #T:"änka" #Föd:1749*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 973 #F:Tora/Troen #P:Bengt #T: #Föd:1764c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:1173 #I par:

ID nr 242 #F:Toren #P: #T:Hans/M #Föd:1722*?/? #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 104

ID nr 2733 #F:Toren #P:Bengt #T: #Föd:1835c #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:709 #I par:

ID nr 331 #F:Toren #P:Per #T: #Föd:1744< #Föo:? # Död:1778cB #Döo:Hillarp #Btp:982 #I par: 96 134

ID nr 2536 #F:Trina #P: #T:Friberg/F #Föd:1860*26/10 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:814 #I par:

ID nr 4263 #F:Trina #P:Bengt #T: #Föd:1855*15/9 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:1031 #I par:

ID nr 3912 #F:Trina #P:Ebbe #T: #Föd:1846c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:930 #I par:

ID nr 4497 #F:Trina #P:Johannes #T: #Föd:1861*29/3 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1079 #I par:

ID nr 3489 #F:Trina #P:Johannes #T: #Föd:1864*5/5 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:878 #I par:

ID nr 1706 #F:Trina #P:Magnus #T: #Föd:1867*25/7 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:825 #I par:

ID nr 1042 #F:Trina #P:Mårten #T: #Föd:1869*14/3 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:839 #I par:

ID nr 4351 #F:Trina #P:Nils #T:Bank/M #Föd:1834*12/1 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:431 #I par: 1050

ID nr 1705 #F:Trina #P:Per #T: #Föd:1868*15/12 #Föo:Dejarp # Död:1772+7/5 #Döo:Dejarp #Btp:1111 #I par:

ID nr 4617 #F:Trina #P:Per #T: #Föd:1872*26/6 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1111 #I par:

ID nr 4664 #F:Trina #P:Per #T: #Föd:1874*19/2 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:886 #I par:

ID nr 1344 #F:Trina #P:Petter #T:No.ström/F #Föd:1781*21/9 #Föo:Flyhus # Död:1831+5/9 #Döo:Flyhus #Btp:301 #I par: 575

ID nr 4409 #F:Trina #P:Pål #T: #Föd:1858*18/1 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:1026 #I par:

ID nr 2409 #F:Trina #P:Sven #T: #Föd:1825*31/10 #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:625 #I par:

ID nr 4737 #F:Trina Christina #P:Ebbe #T: #Föd:1875*13/5 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:1184 #I par:

ID nr 4533 #F:Trina Elisabet #P:Kristian #T: #Föd:1870*2/4 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:960 #I par:

ID nr 3468 #F:Trina Elisabet #P:Nils #T: #Föd:1864*15/10 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:875 #I par:

ID nr 4555 #F:Trina Paulina #P: #T:Stjärnkvist #Föd:1868*15/6 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:854 #I par:

ID nr 390 #F:Troed #P:Bengt #T: #Föd:1722*?/? #Föo:? # Död:1799c #Döo:Vråen #Btp:0 #I par: 156

ID nr 478 #F:Troed #P:Bengt #T: #Föd:1791< #Föo:? # Död:1841+4/2 #Döo:Faritslöv #Btp:0 #I par: 863

ID nr 2036 #F:Troed #P:Gudmund #T: #Föd:1784*?/? #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:232 #I par:

ID nr 2978 #F:Troed #P:Jöns #T: #Föd:1729< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 481 #F:Troed #P:Jöns #T: #Föd:1729< #Föo:? # Död:1783+?/3B #Döo:Olastorp #Btp:0 #I par: 190

ID nr 2402 #F:Troed #P:Ludvig #T: #Föd:1776*11/12 #Föo:Grevie # Död:1860c #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 398 985

ID nr 589 #F:Troed #P:Nils #T: #Föd:1757< #Föo:? # Död:1790c #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 219

ID nr 3198 #F:Troed #P:Nils #T:Lamberg/F #Föd:1848*3/1 #Föo:Ranarp # Död: #Döo: #Btp:817 #I par:

ID nr 2968 #F:Troed #P:Pål #T: #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1160

ID nr 2280 #F:Troed #P:Pål #T: #Föd:1783*5/12 #Föo:Svenstorp # Död:1832+29/12B #Döo:Engalag #Btp:376 #I par: 595

ID nr 2342 #F:Troen #P: #T: #Föd:1739< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1157

ID nr 365 #F:Troen #P: #T:Anders/M #Föd:1729*?/? #Föo:? # Död:1810? #Döo:Ingelstorp ? #Btp:0 #I par: 149

ID nr 4319 #F:Troen #P: #T:Anders/M #Föd:1824c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1095

ID nr 493 #F:Troen #P: #T:Bonne/M #Föd:1736< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 217

ID nr 1047 #F:Troen #P: #T:Jöns/M #Föd:1726*?/? #Föo:? # Död:1805c #Döo:Hillarp #Btp:0 #I par: 287

ID nr 975 #F:Troen #P: #T:Lars/M #Föd:1700< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1140

ID nr 15 #F:Troen #P: #T:Per/M #Föd:1720< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 161

ID nr 1321 #F:Troen #P: #T:Sven/M #Föd:1742*?/? #Föo:Troentorp # Död:1809c #Döo: #Btp:0 #I par: 390

ID nr 639 #F:Troen #P:Anders #T: #Föd:1732c #Föo:Vråen # Död: #Döo: #Btp:72 #I par:

ID nr 393 #F:Troen #P:Anders #T: #Föd:1739c #Föo:Vråen # Död:1788+?/6B #Döo:Segeltorp #Btp:79 #I par: 229

ID nr 1480 #F:Troen #P:Anders #T: #Föd:1780*28/5 #Föo:Ingelstorp # Död:1828+12/6B #Döo:Ingelstorp #Btp:341 #I par: 432

ID nr 2221 #F:Troen #P:Anders #T: #Föd:1788*29/12 #Föo:Svenstorp # Död:1823+24/2B #Döo:Segeltorp #Btp:602 #I par: 578

ID nr 3486 #F:Troen #P:Bengt #T: #Föd:1822*13/7 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 868

ID nr 2325 #F:Troen #P:Bengt #T: #Föd:1822*2/8 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:604 #I par:

ID nr 1134 #F:Troen #P:Erland #T: #Föd:1748*?/? #Föo:Engalag # Död:1804c #Döo:Engalag #Btp:70 #I par: 324

ID nr 2062 #F:Troen #P:Gudmund #T: #Föd:1793*6/7 #Föo:Olastorp # Död:1822> #Döo: #Btp:232 #I par:

ID nr 3651 #F:Troen #P:Hans #T: #Föd:1809*7/12 #Föo:Perstorp # Död:1869+10/2B #Döo:Engalag #Btp:238 #I par: 906

ID nr 3710 #F:Troen #P:Hans #T: #Föd:1833* 6/12 #Föo:Svenstorp # Död:1875+19/3 #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 925

ID nr 371 #F:Troen #P:Johan #T: #Föd:1736< #Föo:Troentorp # Död:1777+?/7B #Döo:Segeltorp #Btp:19 #I par: 721

ID nr 2976 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1733< #Föo:Olastorp # Död: #Döo: #Btp:17 #I par:

ID nr 545 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1743*27/12 #Föo:Ingelstorp # Död:1815+28/3B #Döo:Ingelstorp #Btp:95 #I par: 341

ID nr 2079 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1749*?/? #Föo:Segeltorp # Död:1797cB #Döo:Hov #Btp:721 #I par: 365 547

ID nr 891 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:203 #I par:

ID nr 2033 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1778*6/12 #Föo:Hallavara # Död:1860+7/6B #Döo:Hallavara #Btp:337 #I par: 538

ID nr 2129 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1781*6/12 #Föo:Hallavara # Död:1840+7/3B #Döo:Segeltorp #Btp:336 #I par: 555

ID nr 1472 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1787*14/7 #Föo:Muggarp # Död:1817+28/4B #Döo:Ingelstorp #Btp:350 #I par: 430

ID nr 1631 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1808c #Föo:Engalag # Död:1867+13/9B #Döo:Engalag #Btp:461 #I par: 572

ID nr 3567 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1815*30/9 #Föo:Olastorp # Död:1896+2/9 #Döo:Segeltorp #Btp:567 #I par: 1151

ID nr 1261 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1824*5/7 #Föo:Salom-hög # Död:1899+4/12 #Döo:Dejarp #Btp:0 #I par: 805

ID nr 3376 #F:Troen #P:Jöns #T: #Föd:1850*29/10 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:1137 #I par: 1181

ID nr 4138 #F:Troen #P:Jöns #T:Palm/F #Föd:1798c #Föo:Perstorp # Död:1862+6/3B #Döo: #Btp:244 #I par: 1006

ID nr 1670 #F:Troen #P:Lars #T: #Föd:1771*?/? #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 6 #F:Troen #P:Måns #T: #Föd:1707c #Föo:? # Död:1751+10/7 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 3

ID nr 876 #F:Troen #P:Måns #T: #Föd:1719< #Föo:Ingelstorp? # Död: #Döo: #Btp:852 #I par:

ID nr 1262 #F:Troen #P:Måns #T: #Föd:1737c #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:118 #I par:

ID nr 1219 #F:Troen #P:Måns #T: #Föd:1794*5/2 #Föo:Haga # Död:1820+3/7B #Döo:Haga #Btp:473 #I par: 671

ID nr 4385 #F:Troen #P:Måns #T: #Föd:1815*19/10 #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:672 #I par: 711

ID nr 682 #F:Troen #P:Mårten #T: #Föd:1764*20/1 #Föo:Ingelstorp # Död:1818+18/11B #Döo:Perstorp #Btp:97 #I par: 240

ID nr 2847 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1730< #Föo:Ingelstorp? # Död: #Döo: #Btp:779 #I par:

ID nr 1065 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1741*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1819+30/4B #Döo:Ingelstorp #Btp:58 #I par: 346

ID nr 318 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1747c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:88 #I par:

ID nr 813 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1760c #Föo:Svenstorp # Död:1792c #Döo:Svenstorp #Btp:128 #I par:

ID nr 1554 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1787*?/11 #Föo:Ingelstorp # Död:1870+17/3B #Döo:Ingelstorp #Btp:252 #I par: 570

ID nr 2456 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1787*3/8 #Föo:Segeltorp # Död:1840cB #Döo:Segeltorp #Btp:366 #I par: 638

ID nr 2281 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1789*28/9 #Föo:Engalag # Död:1834+20/12B #Döo:Engalag #Btp:312 #I par: 595

ID nr 2009 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1791*10/11 #Föo:Segeltorp # Död:1856+29/6B #Döo:Hallavara #Btp:707 #I par: 1128

ID nr 2299 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1808*23/3 #Föo:Engalag # Död:1879+2/5 #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 776

ID nr 2678 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1819*5/2 #Föo:Perstorp # Död: #Döo: #Btp:694 #I par:

ID nr 4077 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1820*13/12 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:415 #I par: 995

ID nr 1699 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1821*?/9 #Föo:Ingelstorp # Död:1822+24/4 #Döo:Ingelstorp #Btp:437 #I par:

ID nr 1485 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1822*26/10 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:432 #I par:

ID nr 1451 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1825*5/10 #Föo:Ingelstorp # Död:1830c #Döo:Ingelstorp #Btp:426 #I par:

ID nr 3323 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1831*1/7 #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 845

ID nr 2395 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1831c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:426 #I par:

ID nr 4032 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1842c #Föo:Hov # Död: #Döo: #Btp:950 #I par:

ID nr 2596 #F:Troen #P:Nils #T: #Föd:1851*14/7 #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:680 #I par:

ID nr 810 #F:Troen #P:Ols #T: #Föd:1761*27/1 #Föo:Svenstorp # Död:1825+7/11 #Döo:Svenstorp #Btp:85 #I par:

ID nr 1577 #F:Troen #P:Ols #T: #Föd:1824*13/8 #Föo:Haga # Död:död ung #Döo: #Btp:450 #I par:

ID nr 2612 #F:Troen #P:Ols #T: #Föd:1835c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:731 #I par:

ID nr 575 #F:Troen #P:Per #T: #Föd:1749c #Föo:Kärragård # Död: #Döo: #Btp:82 #I par:

ID nr 750 #F:Troen #P:Per #T: #Föd:1762*31/1 #Föo:Hillarp # Död:1832c #Döo:Engalag #Btp:187 #I par: 809

ID nr 2667 #F:Troen #P:Per #T: #Föd:1785*8/7 #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:559 #I par: 521

ID nr 1782 #F:Troen #P:Per #T: #Föd:1791*?/? #Föo:Segeltorp # Död: #Döo: #Btp:488 #I par:

ID nr 2732 #F:Troen #P:Per #T: #Föd:1796c #Föo:? # Död:1861+19/3B #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 709

ID nr 2236 #F:Troen #P:Per #T: #Föd:1796c #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:1122 #I par:

ID nr 1195 #F:Troen #P:Per #T: #Föd:1807c #Föo:Ingelstorp # Död:1867< #Döo: #Btp:419 #I par:

ID nr 2457 #F:Troen #P:Per #T: #Föd:1811*1/5 #Föo:Segeltorp # Död:1828+12/3 #Döo:Segeltorp #Btp:638 #I par:

ID nr 2746 #F:Troen #P:Per #T:Olsson #Föd:1830*24/12 #Föo:Svenstorp # Död: #Döo: #Btp:645 #I par: 1089

ID nr 205 #F:Troen #P:Pål #T: #Föd:1722*?/? #Föo:? # Död:1802c #Döo:Hallavara #Btp:87 #I par:

ID nr 1359 #F:Troen #P:Pål #T:Åkeson #Föd:1793*?/? #Föo:Olastorp # Död:1864+8/1B #Döo:Olastorp #Btp:233 #I par: 541

ID nr 1159 #F:Troen #P:Sven #T: #Föd:1760*?/? #Föo:Hallavara # Död:1791cB #Döo:Haga #Btp:42 #I par: 331

ID nr 2473 #F:Troen #P:Sven #T: #Föd:1769*29/9 #Föo:Svenstorp # Död:1828+20/1B #Döo:Perstorp #Btp:373 #I par: 485

ID nr 1796 #F:Troen #P:Sven #T: #Föd:1780*?/? #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:491 #I par:

ID nr 2347 #F:Troen #P:Sven #T: #Föd:1810c #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:610 #I par:

ID nr 574 #F:Troen #P:Sven #T: #Föd:1822c #Föo:Haga # Död: #Döo: #Btp:189 #I par:

ID nr 3463 #F:Troen #P:Sven #T: #Föd:1828*17/10 #Föo:Dejarp # Död:1894+6/9 #Döo:Hallavara #Btp:623 #I par: 874

ID nr 1473 #F:Troen #P:Troed #T: #Föd:1729c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:156 #I par:

ID nr 1012 #F:Troen #P:Tulle #T: #Föd:1737*?/? #Föo:Engalag # Död:1807+26/10B #Döo:Engalag #Btp:62 #I par: 283

ID nr 1725 #F:Troen #P:Åke #T: #Föd:1779*3/8 #Föo:Hillarp # Död:1842+?/5B #Döo:Muggarp #Btp:351 #I par: 478

ID nr 1530 #F:Troen #P:Åke #T: #Föd:1807c #Föo:Ingelstorp # Död:1840+15/5B #Döo:Ingelstorp #Btp:413 #I par: 642

ID nr 1626 #F:Troen/Tora #P:Per #T: #Föd:1796*29/7 #Föo:Engalag # Död: #Döo: #Btp:323 #I par:

ID nr 189 #F:Troet #P:Måns #T: #Föd:1714c #Föo:Kärragård? # Död:1780cB #Döo:Kärragård #Btp:1165 #I par: 81

ID nr 352 #F:Troet #P:Ohls #T: #Föd:1725*?/? #Föo:? # Död:1805+27/10 #Döo:Svenstorp #Btp:1118 #I par: 141

ID nr 526 #F:Troet #P:Pål #T:Rommare #Föd:1734< #Föo:? # Död:1768c #Döo:Svenstorp #Btp:0 #I par: 201

ID nr 1179 #F:Trulls #P:Jöns #T: #Föd:1776*?/? #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:337 #I par:

ID nr 2817 #F:Truls #P:Sven #T: #Föd:1712c #Föo:Hallavara? # Död:1738c #Döo:Hallavara #Btp:1138 #I par: 744

ID nr 93 #F:Tule #P:Per #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 36

ID nr 147 #F:Tulle #P:Lars #T: #Föd:1730< #Föo:? # Död:1780c #Döo:Engalag #Btp:0 #I par: 62

ID nr 117 #F:Tulle #P:Nils #T: #Föd:1688c #Föo:? # Död:1767+2/7 #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 47

ID nr 1428 #F:Tulle #P:Per #T: #Föd:1739< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par:

ID nr 2849 #F:Tulle #P:Sven #T: #Föd:1719< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1139

ID nr 2999 #F:Tyre #P: #T:Pål/M #Föd:1729< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 785

ID nr 1777 #F:Ulrika #P: #T:Kullberg #Föd:1811< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:1125 #I par:

ID nr 2426 #F:Ulrika #P: #T:Strömdahl #Föd:1792*15/12 #Föo:Torekov # Död:1875+6/5 #Döo:Perstorp #Btp:0 #I par: 628

ID nr 3539 #F:Vitalis Patrik #P:Jöns #T:Lundsten #Föd:1863*16/7 #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:869 #I par:

ID nr 4675 #F:Wilhelmina #P:Bengt #T: #Föd:1860*6/12 #Föo:Grevie # Död: #Döo: #Btp:1211 #I par:

ID nr 4814 #F:Wilhelmina #P:Olof #T: #Föd:1878*12/6 #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:1236 #I par:

ID nr 772 #F:Åke #P: #T:Anna Ry ä #Föd:1766< #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:384 #I par:

ID nr 1248 #F:Åke #P: #T:Hofwerberg #Föd:1783< #Föo:? # Död:1788cB #Döo:Segeltorp #Btp:0 #I par: 365

ID nr 240 #F:Åke #P:Anders #T: #Föd:1824*5/5 #Föo:Rya # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 801 1117

ID nr 2893 #F:Åke #P:Hans #T: #Föd:1715c #Föo:Perstorp? # Död: #Döo: #Btp:1143 #I par:

ID nr 3345 #F:Åke #P:Hans #T: #Föd:1767< #Föo:Dejarp # Död:1786< #Döo: #Btp:104 #I par:

ID nr 4253 #F:Åke #P:Hans #T: #Föd:1819*15/8 #Föo:Ö Ka # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 1028

ID nr 890 #F:Åke #P:Jöns #T: #Föd:1759 2 sept #Föo:Troentorp # Död: #Döo: #Btp:203 #I par:

ID nr 1726 #F:Åke #P:Jöns #T: #Föd:1821*26/9 #Föo:Hov # Död:1821+29/9 #Döo:Hov #Btp:478 #I par:

ID nr 221 #F:Åke #P:Lars #T: #Föd:1775c #Föo:Ingelstorp # Död: #Döo: #Btp:425 #I par:

ID nr 540 #F:Åke #P:Mårten #T: #Föd:1747*?/? #Föo:Troentorp # Död:1808+20/12B #Döo:Troentorp #Btp:101 #I par: 271 388

ID nr 522 #F:Åke #P:Nils #T: #Föd:1744c #Föo:Dejarp # Död: #Döo: #Btp:24 #I par:

ID nr 1353 #F:Åke #P:Nils #T: #Föd:1778*?/? #Föo:Ingelstorp # Död:1840+2/5B #Döo:Ingelstorp #Btp:252 #I par: 413

ID nr 924 #F:Åke #P:Nils #T: #Föd:1820*24/9 #Föo:Ingelstorp # Död:1820+28/9 #Döo:Ingelstorp #Btp:437 #I par:

ID nr 2932 #F:Åke #P:Per #T: #Föd:1717c #Föo:Troentorp? # Död: #Döo: #Btp:771 #I par:

ID nr 1501 #F:Åke #P:Per #T: #Föd:1770*29/4 #Föo:Ingelstorp # Död:1819+15/8 #Döo:Ingelstorp #Btp:206 #I par: 435

ID nr 1817 #F:Åke #P:Per #T:Hofw/F #Föd:1792*14/5 #Föo:Troentorp # Död:1825+23/4 #Döo:Troentorp #Btp:385 #I par:

ID nr 2938 #F:Åke #P:Pål #T: #Föd:1715c #Föo:Hillarp # Död: #Döo: #Btp:772 #I par:

ID nr 10 #F:Åke #P:Pål #T: #Föd:1721c #Föo:Ingelstorp # Död:1751+14/7 #Döo:Ingelstorp #Btp:684 #I par: 96

ID nr 1154 #F:Åke #P:Pål #T: #Föd:1733*?/? #Föo:Haga? # Död:1810+9/5 #Döo:Haga #Btp:0 #I par: 328

ID nr 317 #F:Åke #P:Pål #T: #Föd:1740c #Föo:Hallavara # Död: #Döo: #Btp:87 #I par:

ID nr 1194 #F:Åke #P:Pål #T: #Föd:1779*2/12 #Föo:Ingelstorp # Död:1818+11/11B #Döo:Ingelstorp #Btp:345 #I par: 420

ID nr 3786 #F:Åke #P:Pål #T: #Föd:1819c #Föo:? # Död: #Döo: #Btp:0 #I par: 941

ID nr 756 #F:Åke #P:Sven #T: #Föd:1754*13/1 #Föo:Hillarp # Död:1821+26/4B #Döo:Hillarp #Btp:134 #I par: 316 351

ID nr 2400 #F:Åke #P:Sven #T: #Föd:1824*19/9 #Föo:Hillarp # Död:1841< #Döo: #Btp:495 #I par:

ID nr 2041 #F:Åke #P:Åke #T: #Föd:1792*5/5 #Föo:Hillarp # Död:1845+19/10B #Döo:Olastorp

Här följer lista över ovanstående personers civilstånd, hemvist och info/anm.
Denna lista är sorterad på ID-nr för ovanstående personer.Varje civilståndsbeteckning föregås av aktuell tidsperiod (endast de två sista siffrorna i årtalen visas). Beteckningen sysk visar på ett inneboende hos syskon. Mor och far används för föräldrar som bor hos barn. Gift och ogift är betecknade med g resp og. Underårigt barn betecknas med u. Beteckning för änka och änkling är ä

I listan över hemvist visas min fastighetsbeteckningen. Du hänvisas till fastighetslistan.

0006 #Civ:42-51 kvin g, #

.....#Hem:42-51 Sve 1,2:3, #

.....#Anm:

0010 #Civ:31-39 barn og, 40-43 man og, 44-51 man g, #

.....#Hem:31-51 Ing 1,2:2, #

.....#Anm:

0014 #Civ:39-44 man og, 47-94 man g, 95-95 man ä, 96-02 man g, #

.....#Hem:39-02 Ing 4:1, #

.....#Anm:67-69 Skeppare, 80-81 Skeppare,

0015 #Civ:40-44 mor ?, #

.....#Hem:40-44 Ing 4:1, #

.....#Anm:

0029 #Civ:19-19 man g, 24-40 man ?, 42-48 man g, 66-69 man g, #

.....#Hem:19-48 Hil 1:1, 66-69 Hil 1:1, #

.....#Anm:

0048 #Civ:29-40 barn og, 42-44 man og, 45-52 man g, 53-54 man ä, 55-76 man g, #

.....#Hem:29-76 Ola 1:3, #

.....#Anm:

0052 #Civ:00-00 man g, #

.....#Hem:00-00 Xby x:y, #

.....#Anm:

0062 #Civ:28-40 man ?, 42-51 man g, 53-54 man ä, 55-63 man g, #

.....#Hem:28-63 Dej 1,2:2, #

.....#Anm:63-63 drunknat,

0071 #Civ:36-42 mor ?, #

.....#Hem:36-42 Sve 3:2, #

.....#Anm:

0093 #Civ:19-19 man og, 24-40 man ?, 42-50 man g, 66-67 far ?, #

.....#Hem:19-50 Seg 1,2:1, 66-67 Seg 1,2:1, #

.....#Anm:

0106 #Civ:42-43 kvin g, #

.....#Hem:42-43 Seg 5,6:2, #

.....#Anm:

0107 #Civ:40-40 man ?, 42-63 man g, #

.....#Hem:40-63 Hal 5:1, #

.....#Anm:

0117 #Civ:19-19 man og, 24-40 man ?, 42-48 man g, 66-67 far ä, #

.....#Hem:19-24 Hag 1:2, 25-48 Hag 1:3, 66-67 Hag 1:3, #

.....#Anm:19-19 Enrollerad,

0147 #Civ:42-67 man g, 42-42 man ?, 68-78 far g, 79-80 far ä, #

.....#Hem:30-33 Eng 3:2, 34-80 Eng 1:2, #

.....#Anm:

0156 #Civ:39-40 man ?, 42-43 man g, #

.....#Hem:39-43 Hal 3:3, #

.....#Anm:

0189 #Civ:29-36 barn og, 40-40 man ?, 42-80 man g, #

.....#Hem:29-80 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:42-42 Enroll. på flottan,

0192 #Civ:42-71 kvin g, 72-84 mor ?, #

.....#Hem:42-79 Kär 1,2:2, 80-84 Kär 2:1, #

.....#Anm:

0196 #Civ:24-40 man ?, 42-46 man g, 47-47 man ä, 48-53 man g, 66-69 man g, 70-74 far ä, #

.....#Hem:24-53 Eng 6:1, 66-74 Eng 5:1, #

.....#Anm:

0205 #Civ:44-70 barn og, 71-79 sysk og, 80-96 sysk og, #

.....#Hem:44-96 Hal 1,2:2, #

.....#Anm:

0221 #Civ:90-90 barn og, #

.....#Hem:90-90 Ing 2:1, #

.....#Anm:

0239 #Civ:45-45 sysk og, 47-50 man og, 51-81 man g, #

.....#Hem:45-45 Ing 1,2:4, 47-81 Sve 3:2, #

.....#Anm:65-67 Skeppare Borg i Halmstad, 76-79 Skeppare,

0240 #Civ:71-75 man g, #

.....#Hem:71-75 Hag 3:2,2, #

.....#Anm:

0242 #Civ:45-65 kvin g, 66-98 mor g, #

.....#Hem:45-78 Dej 3,4:2, 79-98 Dej 3:2, #

.....#Anm:

0287 #Civ:66-67 barn u, 71-77 barn og, 79-85 kvin g, #

.....#Hem:66-77 Sve 3:2, 79-85 Eng 5:1, #

.....#Anm:

0306 #Civ:47-65 man g, 66-66 man g, #

.....#Hem:47-66 Mug 1:1, #

.....#Anm:

0317 #Civ:55-57 barn og, #

.....#Hem:55-57 Hal 1,2:2, #

.....#Anm:

0318 #Civ:62-62 barn og, #

.....#Hem:62-62 Hal 1,2:3, #

.....#Anm:

0324 #Civ:50-50 barn og, 55-56 barn og, #

.....#Hem:50-50 Ing 4:2, 55-56 Ing 4:2, #

.....#Anm:

0330 #Civ:47-51 barn og, 53-78 man g, 79-79 man ä, 80-85 man g, 86-05 far g, #

.....#Hem:47-51 Ola 2:1, 53-85 Hil 2,3:2, 86-05 Mug 1:1, #

.....#Anm:65-68 Skepp o borg i Halmstad, 81-83 Skeppare o Borg i Halmstad,

0331 #Civ:44-51 kvin g, 52-52 kvin ä, 53-78 kvin g, #

.....#Hem:44-51 Ing 1,2:2, 53-78 Hil 2,3:2, #

.....#Anm:

0352 #Civ:53-88 man g, 89-96 far g, 97-05 far ?, #

.....#Hem:53-05 Sve 3:1, #

.....#Anm:

0359 #Civ:47-58 man g, #

.....#Hem:47-58 Dej 3,4:3Ry, #

.....#Anm:47-58 Ständig Ryttare, 58-58 död 59?,

0365 #Civ:58-87 kvin g, 88-98 mor g, 99-10 mor ä, #

.....#Hem:58-10 Ing 3:3, #

.....#Anm:

0371 #Civ:36-44 barn og, 47-77 kvin g, #

.....#Hem:36-44 Tro 2:2, 47-77 Seg 5,6:1, #

.....#Anm:

0384 #Civ:57-96 man g, 97-99 far g, #

.....#Hem:57-74 Hag 1:4, 75-99 Hag 2:2, #

.....#Anm:

0390 #Civ:49-73 man g, 74-78 far g, 79-99 far ä, #

.....#Hem:49-74 Vrå 1:2, 75-99 Vrå 2:1, #

.....#Anm:

0393 #Civ:54-59 barn og, 61-73 barn og, 74-88 kvin g, #

.....#Hem:54-59 Vrå 1:2, 61-73 Vrå 1:2, 74-79 Seg 1,2:3, 80-88 Seg 2:1, #

.....#Anm:

0478 #Civ:91-12 man g, #

.....#Hem:91-91 Eng 1:2, 92-12 Vka x:y, #

.....#Anm:

0481 #Civ:29-40 man ?, 42-57 man g, 66-68 man g, 69-73 man ä, 74-83 man ä, #

.....#Hem:29-56 Ola Ol:Hu, 57-68 Ola 2:2h1, 69-83 Ola 1:4h1, #

.....#Anm:29-30 enrollerad, 31-32 afsked, båtsman, 66-66 avsk båtsman,

0493 #Civ:36-40 kvin g, 51-62 kvin g, #

.....#Hem:36-40 Rys 1:1h1, 51-62 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:

0495 #Civ:37-45 man og, #

.....#Hem:37-45 Rys 1:1h1, #

.....#Anm:37-44 Brofogde, 45-45 Afsk Brofogde,

0501 #Civ:39-39 barn g, #

.....#Hem:39-39 Hov 2:1, #

.....#Anm:

0509 #Civ:66-67 barn u, 70-77 barn og, 78-17 man g, 18-18 man ä, 19-27 man g, #

.....#Hem:66-67 Hov 3:2, 70-27 Hov 3:2, #

.....#Anm:88-17 Nämndeman,

0522 #Civ:59-60 barn og, 61-66 man og, #

.....#Hem:59-66 Dej 1,2:4, #

.....#Anm:

0526 #Civ:54-54 man g, 55-57 man g, 58-64 man g, 65-68 man g, #

.....#Hem:54-54 Sve 1,2:4Ry, 55-55 Sve 3:4h1, 56-56 Eng 5:1, 57-57 Eng 1:2, 58-64 Sve 1,2:4Ry, 65-68 Sve 3:4h2, #

.....#Anm:54-61 Enrollerad,, 58-58 Enrollerad. bårtseglad med egen Jagt innan upfordring

0535 #Civ:51-56 barn og, #

.....#Hem:51-56 Tro 1:3, #

.....#Anm:

0540 #Civ:64-64 man og, 65-75 man g, 76-77 man ä, 78-08 man g, 09-09 man g, #

.....#Hem:64-09 Tro 2:3, #

.....#Anm:

0542 #Civ:49-50 barn og, 53-54 man og, 55-84 man g, 85-04 man g, #

.....#Hem:49-04 Tro 2:4, #

.....#Anm:

0545 #Civ:59-78 barn og, 79-79 kvin g, 80-81 kvin g, 82-07 kvin g, 08-15 kvin g, #

.....#Hem:59-78 Ing 1,2:1, 79-15 Ing 2:2, #

.....#Anm:

0570 #Civ:62-65 barn og, #

.....#Hem:62-65 Seg 4:2Ry, #

.....#Anm:

0574 #Civ:29-39 barn og, #

.....#Hem:29-39 Hag 3:1, #

.....#Anm:33-33 fosterdotter,

0575 #Civ:64-64 barn og, #

.....#Hem:64-64 Kär 1,2:2, #

.....#Anm:

0578 #Civ:93-93 man og, 94-96 man g, 99-04 man g, #

.....#Hem:93-93 Eng 2,3:1, 94-96 Eng 6:1h2, 99-04 Eng 1:1h2, #

.....#Anm:99-03 Reserv Karl,

0589 #Civ:57-57 man g, 64-64 man g, 65-77 man g, 78-85 far g, 86-90 man g, #

.....#Hem:57-57 Rys 1:1h1, 64-87 Rys 1:1h1, 88-90 Eng 6:1h5, #

.....#Anm:

0605 #Civ:64-64 barn og, 78-86 man g, 87-87 man ä, 88-08 man g, 09-14 far g, #

.....#Hem:64-64 Hov 3:2, 78-14 Vrå 1:1, #

.....#Anm:

0614 #Civ:25-29 barn og, #

.....#Hem:25-29 Hil 1:2, #

.....#Anm:17-17 tvilling, 69-69 avl före 1869. Har dotter Charlotta 19 år i Gävle,

0618 #Civ:67-67 barn u, 77-98 barn og, #

.....#Hem:67-98 Hov 3:1, #

.....#Anm:

0621 #Civ:65-87 man g, 88-88 man ä, 89-04 man g, 05-08 far g, 09-15 far ä, #

.....#Hem:65-15 Per 1:2, #

.....#Anm:

0631 #Civ:81-81 barn og, #

.....#Hem:81-81 Per 3:1, #

.....#Anm:

0639 #Civ:47-51 barn og, 52-58 sysk og, #

.....#Hem:47-58 Vrå 1:1, #

.....#Anm:

0682 #Civ:66-67 barn u, 88-09 kvin g, 10-13 mor g, 17-18 mor ä, #

.....#Hem:66-67 Ing 1,2:3, 88-18 Per 3:2, #

.....#Anm:

0683 #Civ:66-67 barn u, 83-90 barn og, 91-93 man og, 94-09 man g, #

.....#Hem:66-67 Per 4:1, 83-90 Per 4:1, 91-93 Per 4:2, 94-09 Per 3:1, #

.....#Anm:

0703 #Civ:66-67 barn u, 73-74 barn og, 75-76 barn og, #

.....#Hem:66-71 Per 1:2, 73-74 Per 5:1h3, 75-76 Per 1:2, #

.....#Anm:

0747 #Civ:66-67 barn u, 76-80 barn og, 81-91 man og, 92-93 barn og, 94-31 man g, 32-35 man g, #

.....#Hem:66-35 Hil 1:2, #

.....#Anm:76-93 kröppling,

0750 #Civ:66-67 barn u, 79-93 barn og, 94-08 sysk og, 09-31 kvin g, #

.....#Hem:66-08 Hil 1:2, 09-24 Sve 3:3h2, 25-29 Eng 1:3, 30-31 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:

0756 #Civ:66-67 barn u, 71-74 barn og, 75-78 tjhj og, 79-84 man g, 85-85 man ä, 86-08 man g, 09-12 far g, 14-19 tjhj g, #

.....#Hem:66-74 Hil 2,3:2, 75-78 Ing 4:3, 79-85 Mug 1:1, 86-93 Hil 2,3:2, 94-19 Hil 2,3:3, #

.....#Anm:82-85 Skeppare,

0772 #Civ:66-66 barn u, #

.....#Hem:66-66 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

0774 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

0778 #Civ:66-67 barn u, 69-89 barn og, 93-06 sysk og, #

.....#Hem:66-74 Dej 1,2:1, 75-89 Dej 1:1, 93-06 Dej 1:1, #

.....#Anm:

0783 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Dej 1,2:2, #

.....#Anm:

0790 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Dej 3,4:1, #

.....#Anm:

0810 #Civ:66-67 barn u, 77-82 barn og, 83-19 sysk og, #

.....#Hem:66-67 Sve 1,2:2, 77-19 Sve 1:2, #

.....#Anm:

0811 #Civ:57-79 barn og, 80-08 man g, 09-09 man ä, #

.....#Hem:57-69 Sve 1,2:3, 70-09 Sve 1:3, #

.....#Anm:

0813 #Civ:66-67 barn u, 75-78 barn og, #

.....#Hem:66-67 Sve 1,2:3, 75-78 Sve 1:3, #

.....#Anm:

0837 #Civ:66-67 barn u, 76-78 barn og, #

.....#Hem:66-67 Sve 3:4h1, 76-78 Sve 3:4h1, #

.....#Anm:

0847 #Civ:76-78 man ?, 92-92 man ?, 93-97 man ?, #

.....#Hem:76-78 Ing 3:4, 92-92 Ing 3:2, 93-97 Ing 3:4, #

.....#Anm:

0862 #Civ:66-67 barn u, 78-99 man og, 00-09 man g, #

.....#Hem:66-99 Hal 4:1, 00-09 Hal 3:1, #

.....#Anm:

0865 #Civ:01-13 man g, #

.....#Hem:81-04 Hal 2:1, 09-13 Hal 2:2, #

.....#Anm:

0876 #Civ:19-19 barn og, #

.....#Hem:19-19 Ing 3:5, #

.....#Anm:

0890 #Civ:66-67 barn u, 76-80 barn og, 86-88 tjhj og, #

.....#Hem:66-67 Tro 2:1, 76-80 Tro 2:1, 86-88 Tro 2:1, #

.....#Anm:

0891 #Civ:66-67 barn u, #

.....#Hem:66-67 Tro 2:1, #

.....#Anm:

0905 #Civ:47-47 kvin g, 50-51 kvin g, 53-71 kvin g, 72-76 kvin ä, #

.....#Hem:47-47 Hal 5:3, 50-51 Hal 4:2, 53-56 Tro 2:2h1, 66-76 Tro 2:4h1, #

.....#Anm:

0917 #Civ:65-66 man g, 67-85 man g, 86-86 man ä, 87-05 far g, 06-14 far ä, #

.....#Hem:65-71 Ing 4:3, 72-14 Ing 4:2,2, #

.....#Anm:65-67 Skepp. Borg i Halmstad, 73-76 Skepp o borg i Halmstad,

0924 #Civ:20-20 barn og, #

.....#Hem:20-20 Ing 1:2h1, #

.....#Anm:

0938 #Civ:02-03 barn og, 08-13 barn og, #

.....#Hem:02-03 Ola 1:3, 08-13 Ola 1:3, #

.....#Anm:08-12 blind,

0943 #Civ:19-19 man g, 25-25 man ?, #

.....#Hem:19-25 Ing 4:2, #

.....#Anm:

0961 #Civ:66-66 kvin g, 67-72 kvin ä, #

.....#Hem:66-68 Seg 4:2h1, 69-72 Seg 1,2:3h1, #

.....#Anm:

0962 #Civ:80-83 tjhj ?, #

.....#Hem:80-83 Ola 2:2h1, #

.....#Anm:

0967 #Civ:65-67 barn u, 77-77 barn og, 80-90 kvin g, 91-00 kvin ä, 01-04 kvin g, 07-27 kvin g, 28-41 kvin ä, #

.....#Hem:66-67 Seg 5,6:2, 77-77 Seg 5,6:2, 86-89 Seg 2:1, 94-00 Seg 3:1h1, 01-04 Seg 3:1h2, 07-24 Seg 6:1h1, 25-26 Seg 6:2h1, 27-27 Hal 5:3, 28-41 Hal 2:2h1, #

.....#Anm:

0973 #Civ:66-67 barn u, 79-79 barn og, #

.....#Hem:66-67 Seg 5,6:3, 79-79 Seg 6:2, #

.....#Anm:

0975 #Civ:32-34 kvin g, #

.....#Hem:32-34 Ing 1,2:1, #

.....#Anm:

0995 #Civ:66-67 barn u, 72-72 barn og, #

.....#Hem:66-67 Eng 5:1, 72-72 Eng 5:1, #

.....#Anm:

1001 #Civ:66-67 barn u, 78-87 barn og, 88-19 man g, #

.....#Hem:66-87 Eng 4:2, 88-19 Ing 3:3, #

.....#Anm:15-15 Skeppare,

1012 #Civ:51-65 barn og, 66-67 kvin g, 68-05 kvin g, 06-07 mor g, #

.....#Hem:51-07 Eng 1:2, #

.....#Anm:

1013 #Civ:86-96 kvin ä, #

.....#Hem:86-96 Seg 3:1, #

.....#Anm:

1042 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Ing 5:2, #

.....#Anm:

1046 #Civ:66-67 barn u, 78-79 barn og, 80-29 man g, #

.....#Hem:66-29 Hil 1:1, #

.....#Anm:

1047 #Civ:55-75 kvin g, 76-05 mor g, #

.....#Hem:55-94 Hil 2,3:1, 00-05 Hil 2,3:1, #

.....#Anm:

1065 #Civ:65-72 barn og, 74-79 sysk og, 80-07 kvin g, 08-19 mor g, #

.....#Hem:65-65 Ing 5:2, 69-72 Ing 5:2, 74-19 Ing 5:2, #

.....#Anm:

1074 #Civ:85-95 barn og, 96-98 man og, 99-09 man g, 10-10 man ä, 11-12 man g, 13-14 man ä, 15-41 man g, 42-48 man g, 49-65 man ä, #

.....#Hem:85-65 Tro 1:1, #

.....#Anm:

1083 #Civ:25-25 barn og, #

.....#Hem:25-25 Dej 3:1, #

.....#Anm:

1100 #Civ:83-85 man og, 86-24 man g, 25-30 man ä, #

.....#Hem:83-85 Hil 1:1, 86-94 Dej 1:1h1, 95-30 VKa x:y, #

.....#Anm:83-85 skeppare, 86-94 Skepp o Borg i Halmstad,

1114 #Civ:81-84 kvin ä, #

.....#Hem:81-84 Hil 2,3:2h2, #

.....#Anm:

1118 #Civ:72-72 barn og, 88-88 barn og, #

.....#Hem:72-72 Hil 2,3:4h1, 88-88 Hil 2,3:3h1, #

.....#Anm:

1134 #Civ:72-88 kvin g, 89-05 kvin ä, #

.....#Hem:72-05 Eng 6:1, #

.....#Anm:

1153 #Civ:92-07 barn og, #

.....#Hem:92-07 Hag 1:1, #

.....#Anm:

1154 #Civ:71-92 man g, 93-10 man g, #

.....#Hem:71-10 Hag 1:2, #

.....#Anm:

1159 #Civ:66-67 barn u, 74-81 sysk og, 82-91 kvin g, #

.....#Hem:66-67 Hal 5:1, 74-81 Hal 5:1, 82-91 Hag 3:1, #

.....#Anm:

1179 #Civ:92-98 barn og, #

.....#Hem:92-98 Hal 3:2, #

.....#Anm:

1180 #Civ:85-88 barn og, #

.....#Hem:85-88 Hal 3:1, #

.....#Anm:

1194 #Civ:93-02 barn og, 03-04 man og, 05-18 man g, #

.....#Hem:93-18 Ing 4:2, #

.....#Anm:12-18 Skepp o Borg i Halmstad,

1195 #Civ:26-28 barn og, #

.....#Hem:26-28 Ing 4:3, #

.....#Anm:- g i Elestorp före -42,

1209 #Civ:74-75 man ?, #

.....#Hem:74-75 Ola 2:2h1, #

.....#Anm:

1219 #Civ:10-19 barn og, 20-20 kvin g, #

.....#Hem:10-20 Hag 3:1, #

.....#Anm:

1233 #Civ:88-96 barn og, #

.....#Hem:88-96 Seg 3:1h1, #

.....#Anm:88-93 kröppling,

1248 #Civ:83-83 man og, 84-88 man g, #

.....#Hem:83-88 Seg 5:1, #

.....#Anm:83-88 Skeppare o Borg i Halmstad, 88-88 död på sjöresa,

1261 #Civ:53-95 kvin g, #

.....#Hem:53-67 Tro 1:2,2t1, 70-71 Tro 1:2,2t1, 71-79 Dej 3,4:1, 79-95 Dej 1,2:2,2h1, #

.....#Anm:

1262 #Civ:54-55 barn og, #

.....#Hem:54-55 Skå 1:1, #

.....#Anm:

1320 #Civ:76-76 man g, 77-98 man g, #

.....#Hem:76-98 Tro 2:4h1, #

.....#Anm:76-93 Afsk. Båtsman,

1321 #Civ:76-76 kvin g, 77-98 kvin g, 99-09 kvin ä, #

.....#Hem:76-09 Tro 2:4h1, #

.....#Anm:

1339 #Civ:24-24 barn og, 25-25 man og, 26-27 man og, #

.....#Hem:24-25 Skå 1:3h1, 26-27 Skå 1:2h1, #

.....#Anm:

1344 #Civ:01-02 barn og, 03-04 sysk og, 05-11 kvin g, 12-15 kvin ä, #

.....#Hem:01-07 Sme 1:1h1, 08-15 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:

1353 #Civ:95-00 barn og, 01-39 man g, 40-40 man g, #

.....#Hem:95-00 Ing 1:1, 01-05 Ing 1:3, 06-21 Ing 1:2, 22-31 Ing 1:1, 32-39 Ing 1:2, 40-40 Ing 1:1, #

.....#Anm:10-38 Nämndeman,

1358 #Civ:05-10 barn og, 11-34 man g, #

.....#Hem:05-10 Ola 1:1, 11-34 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:14-14 Skepp & Borg i Halmstad, 15-30 Skepp o Borg, 31-34 Skepp o Genant Borg,

1359 #Civ:08-15 barn og, 16-18 kvin g, 19-45 kvin g, 46-47 kvin ä, 48-64 kvin ä, #

.....#Hem:08-64 Ola 1:1, #

.....#Anm:

1373 #Civ:07-09 barn og, 10-19 barn og, #

.....#Hem:07-19 Vrå 2:1, #

.....#Anm:20-20 lever g i Torekov 1820,

1428 #Civ:39-39 man ?, #

.....#Hem:39-39 Seg 2:1, #

.....#Anm:

1434 #Civ:23-41 barn og, #

.....#Hem:23-41 Ing 4:1, #

.....#Anm:

1451 #Civ:26-29 barn og, #

.....#Hem:26-29 Ing 2:1, #

.....#Anm:

1460 #Civ:26-47 barn og, #

.....#Hem:26-37 Ing 3:3, 41-47 Ing 3:3, #

.....#Anm:67-67 stadd på sjöresa 1867,

1469 #Civ:97-08 barn og, #

.....#Hem:97-08 Ing 3:1, #

.....#Anm:08-08 död i Carlscrona,

1472 #Civ:07-12 barn og, 09-17 kvin g, #

.....#Hem:07-12 Mug 1:1, 09-17 Ing 3:1, #

.....#Anm:

1473 #Civ:54-56 barn og, #

.....#Hem:54-56 Vrå 1:2, #

.....#Anm:

1478 #Civ:25-65 barn og, 66-66 barn og, 67-75 man g, #

.....#Hem:25-49 Ing 3:1, 62-75 Ing 3:1, #

.....#Anm:66-70 Sjöman,

1480 #Civ:97-07 barn og, 08-28 kvin g, #

.....#Hem:97-28 Ing 2:2, #

.....#Anm:

1485 #Civ:25-60 barn og, 61-75 sysk og, #

.....#Hem:25-46 Ing 2:2, 47-75 Ing 1,2:5, #

.....#Anm:

1501 #Civ:88-88 barn og, 93-93 man og, 94-19 man g, #

.....#Hem:88-88 Vrå 2:1, 93-19 Ing 1:2h1, #

.....#Anm:94-19 sjökarl, 19-19 död under sjöresa ,

1519 #Civ:25-60 barn og, 61-79 man og, #

.....#Hem:25-29 Ing 1:2, 32-46 Ing 1:1, 47-60 Ing 1,2:1, 61-79 Dej 1,2:4, #

.....#Anm:

1530 #Civ:21-24 barn og, 26-39 barn og, 40-40 barn g, #

.....#Hem:21-21 Ing 1:2, 22-24 Ing 1:1, 26-31 Ing 1:1, 32-39 Ing 1:2, 40-40 Ing 1:1, #

.....#Anm:

1537 #Civ:20-28 man g, 31-33 man ä, #

.....#Hem:20-33 Ing 1:2h4, #

.....#Anm:29-29 Handlande enl döb,

1545 #Civ:25-25 tjhj og, 26-38 man g, #

.....#Hem:25-38 Ing 1:2h2, #

.....#Anm:

1554 #Civ:03-08 barn og, 27-68 kvin g, 69-69 kvin ä, #

.....#Hem:03-08 Ing 1:1, 27-69 Ing 5:1, #

.....#Anm:

1557 #Civ:98-03 barn og, 04-39 man g, 40-40 man g, #

.....#Hem:98-39 Dej 1:2, 40-40 Dej 1:1, #

.....#Anm:

1558 #Civ:06-25 barn og, 26-32 man g, #

.....#Hem:06-26 Dej 1:2h1, 27-27 Dej 3:2, 28-32 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:10-27 Sn skräddare, 31-31 dö på sjöresa, 32-32 Sjöman,

1561 #Civ:16-26 sysk og, #

.....#Hem:16-26 Ing 3:2, #

.....#Anm:26-26 styrman i bou,

1567 #Civ:25-39 barn og, 40-40 barn og, #

.....#Hem:25-39 Dej 1:2, 40-40 Dej 1:1, #

.....#Anm:69-69 lever 1869,

1577 #Civ:25-25 barn og, #

.....#Hem:25-25 Hag 2:2, #

.....#Anm:

1626 #Civ:13-31 barn og, #

.....#Hem:13-31 Eng 5:1, #

.....#Anm:

1631 #Civ:25-31 barn og, 32-66 kvin g, 67-67 kvin g, #

.....#Hem:25-66 Eng 1:2, 67-67 Eng 1:1,2, #

.....#Anm:

1670 #Civ:97-00 sysk og, #

.....#Hem:97-00 Seg 4:2,2, #

.....#Anm:

1692 #Civ:17-30 barn og, #

.....#Hem:17-30 Mug 1:1, #

.....#Anm:35-35 i Glimminge 1835. Död där före 54,

1696 #Civ:25-28 barn og, 33-34 barn og, 36-39 sysk og, #

.....#Hem:25-28 Mug 1:1, 33-39 Mug 1:1, #

.....#Anm:54-54 död på sjöresa,

1699 #Civ:21-21 barn og, #

.....#Hem:21-21 Ing 1:2h1, #

.....#Anm:

1705 #Civ:69-88 barn og, #

.....#Hem:69-88 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:88-88 till Amerika -88,

1706 #Civ:68-70 barn og, 71-75 barn og, #

.....#Hem:68-70 Dej 3,4:1,2, 71-75 Tro 1:1,3, #

.....#Anm:

1725 #Civ:96-06 barn og, 07-36 kvin g, 37-43 kvin g, #

.....#Hem:96-06 Hil 2,3:3, 07-43 Mug 1:1, #

.....#Anm:

1726 #Civ:21-21 barn og, #

.....#Hem:21-21 Mug 1:1, #

.....#Anm:

1744 #Civ:75-76 barn og, #

.....#Hem:75-76 Dej 2:2, #

.....#Anm:

1777 #Civ:11-11 barn og, #

.....#Hem:11-11 Tin 1:1, #

.....#Anm:

1782 #Civ:06-07 barn og, #

.....#Hem:06-07 Seg 6:2, #

.....#Anm:32-32 lever g i Killeröd 1832,

1796 #Civ:97-05 barn og, #

.....#Hem:97-05 Hil 1:1, #

.....#Anm:

1801 #Civ:12-21 barn og, #

.....#Hem:12-21 Hil 1:1, #

.....#Anm:21-21 drunknat,

1817 #Civ:08-09 barn og, 10-25 barn og, #

.....#Hem:08-09 Tro 2:1, 10-15 Tro 1:5h1, 16-24 Tro 2:1, 25-25 Tro 2:5, #

.....#Anm:25-25 Skepp & Borg. Död i Cars(hamn?)(crona?),

1819 #Civ:02-08 barn og, 09-18 man og, 19-41 man g, #

.....#Hem:02-20 Hil 2,3:3, 21-41 Hil 3:1, #

.....#Anm:

1837 #Civ:25-41 barn og, #

.....#Hem:25-41 Hil 2:1, #

.....#Anm:

1847 #Civ:24-39 barn og, 45-49 man g, #

.....#Hem:24-24 Hil 2,3:2h1, 31-39 Hil 1:2h1, 45-49 Hil 1:2, #

.....#Anm:45-49 Skomakare,

1853 #Civ:25-29 man g, 30-68 man g, #

.....#Hem:25-29 Ing 3:4, 30-31 Ing 3:4h1, 32-68 Ing 3:3h2, #

.....#Anm:59-64 krympling,

1879 #Civ:69-71 barn og, #

.....#Hem:69-71 Tro 2:2, #

.....#Anm:

1880 #Civ:11-31 man g, #

.....#Hem:11-15 Tro 2:4, 16-31 Tro 2:5, #

.....#Anm:

1886 #Civ:18-23 barn og, #

.....#Hem:18-23 Tro 2:4h1, #

.....#Anm:

1920 #Civ:87-90 kvin ä, #

.....#Hem:87-90 Seg 2:1h1, #

.....#Anm:

1934 #Civ:25-42 barn og, 77-88 man g, 77-76 man og, #

.....#Hem:25-42 Hal 3:1, 77-88 Ola 1:4, #

.....#Anm:77-77 Sjökapten. Kom från domk.förs i Göteborg 5/5 -77,

1961 #Civ:85-86 man og, #

.....#Hem:85-86 Per 1:2h1, #

.....#Anm:85-86 Sjökarl,

1981 #Civ:94-05 barn og, 06-13 man og, 14-54 man g, #

.....#Hem:94-54 Hal 5:1, #

.....#Anm:

2009 #Civ:08-09 barn og, 10-19 sysk og, 20-56 kvin g, #

.....#Hem:08-19 Seg 2:1, 20-28 Hal 4:2, 31-39 Hal 4:2, 40-56 Hal 4:3, #

.....#Anm:

2014 #Civ:20-25 barn og, #

.....#Hem:20-24 Hal 4:1, 25-25 Hal 4:2, #

.....#Anm:

2029 #Civ:05-15 man g, 16-25 man g, 26-37 man g, #

.....#Hem:05-30 Hal 4:1, 31-37 Hal 4:2, #

.....#Anm:13-14 Skepp o Borg i Halmstad, 15-21 Skepp o Borg,

2033 #Civ:95-08 barn og, 09-15 tjhj og, 16-42 kvin g, 43-55 kvin g, 56-60 kvin ä, #

.....#Hem:95-15 Hal 3:2, 16-46 Hal 2:2, 47-49 Hal 1,2:3, 50-60 Hal 1,2:4, #

.....#Anm:

2036 #Civ:01-05 barn og, #

.....#Hem:01-04 Ola 1:4h1, 05-05 Ola 1:3h1, #

.....#Anm:22-22 på utrikes resa i 21 år,

2037 #Civ:98-10 barn og, #

.....#Hem:98-10 Ola 1:2, #

.....#Anm:

2041 #Civ:08-08 barn og, 09-15 sysk og, 16-18 man g, 19-45 man g, #

.....#Hem:08-15 Hil 2,3:3, 16-45 Ola 1:1, #

.....#Anm:28-30 Skeppare o Borgare, 31-43 Skepp o Genant Borg. För skonerten Aliancen 52

2055 #Civ:26-39 barn og, #

.....#Hem:26-39 Ola 1:4, #

.....#Anm:

2062 #Civ:10-17 barn og, #

.....#Hem:10-17 Ola 1:3h1, #

.....#Anm:

2079 #Civ:65-77 barn og, 78-83 sysk og, 84-88 kvin g, 89-93 kvin ä, 94-96 kvin g, #

.....#Hem:65-78 Seg 5,6:1, 79-88 Seg 5:1, 89-93 Seg 5:1h1, 94-96 Hov 3:1, #

.....#Anm:

2104 #Civ:21-21 barn og, #

.....#Hem:21-21 Hov 3:2, #

.....#Anm:

2126 #Civ:03-09 barn og, #

.....#Hem:03-09 Seg 4:1, #

.....#Anm:

2129 #Civ:97-05 barn og, 13-40 kvin g, #

.....#Hem:97-05 Hal 5:1, 13-40 Seg 4:1, #

.....#Anm:

2135 #Civ:95-08 barn og, 09-38 man g, 39-46 man g, 47-50 man ä, #

.....#Hem:95-38 Seg 4:1,2, 39-43 Seg 4:1,2,1, 44-46 Seg 4:1, 47-50 Seg 4:1,2, #

.....#Anm:15-15 Skeppare,

2146 #Civ:22-41 tjhj og, 42-52 man g, 53-75 man g, #

.....#Hem:22-31 Tro 2:4, 32-75 Tro 2:5, #

.....#Anm:

2208 #Civ:26-28 barn og, #

.....#Hem:26-28 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2221 #Civ:04-19 barn og, 20-22 kvin g, #

.....#Hem:04-20 Sve 2:1, 20-22 Seg 6:2, #

.....#Anm:

2234 #Civ:07-08 barn og, 13-15 barn og, #

.....#Hem:07-08 Tro 1:5, 13-15 Tro 1:5h1, #

.....#Anm:

2236 #Civ:11-11 barn og, #

.....#Hem:11-11 Tro 1:5h1, #

.....#Anm:

2240 #Civ:71-75 man og, #

.....#Hem:71-75 Tro 1:4, #

.....#Anm:

2257 #Civ:23-25 barn og, #

.....#Hem:23-25 Tro 2:5, #

.....#Anm:

2274 #Civ:03-05 barn og, 06-10 tjhj og, 15-15 tjhj og, 16-17 man g, 18-18 man ä, 19-31 man g, 32-32 man ä, 33-58 man g, #

.....#Hem:03-10 Eng 6:1, 15-58 Sve 3:1, #

.....#Anm:

2277 #Civ:21-29 barn og, #

.....#Hem:21-29 Sve 3:2, #

.....#Anm:33-33 död före 1833?,

2280 #Civ:98-08 barn og, 10-13 man og, 14-15 man g, 16-17 man ä, 19-24 man g, 25-29 man g, 30-33 man g, #

.....#Hem:98-24 Sve 3:3h2, 25-29 Eng 1:3, 30-33 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:09-14 Skepp o Borg i Halmstad, 15-33 Skepp o Borg,

2281 #Civ:05-14 barn og, 14-24 kvin g, 24-29 kvin g, 30-33 kvin g, 34-35 kvin ä, #

.....#Hem:05-14 Eng 1:1, 14-24 Sve 3:3h2, 25-29 Eng 1:3, 30-35 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:

2299 #Civ:25-27 barn og, 31-35 kvin og, 40-42 barn og, 43-43 kvin g, 44-75 kvin g, #

.....#Hem:25-27 Sve 3:4h3, 31-35 Sve 3:4h3, 40-43 Sve 3:4h3, 44-47 Sve 3:4h1, 48-75 Sve 3:3h1, #

.....#Anm:

2300 #Civ:31-38 barn og, 39-44 barn og, 45-47 man og, 48-59 man g, #

.....#Hem:31-38 Tro 1:2, 39-47 Tro 2:5h1, 48-59 Tro 1:5t1, #

.....#Anm:45-59 Skomakare,

2304 #Civ:97-08 barn og, #

.....#Hem:97-08 Sve 2:1, #

.....#Anm:

2310 #Civ:43-66 barn og, 67-75 man og, 76-88 man g, #

.....#Hem:43-66 Tro 1:1, 67-88 Tro 1:1,2, #

.....#Anm:

2319 #Civ:25-38 man g, #

.....#Hem:27-38 Hag 3:1, #

.....#Anm:

2325 #Civ:25-28 barn og, #

.....#Hem:25-28 Hag 3:2, #

.....#Anm:

2342 #Civ:77-79 mor ?, #

.....#Hem:77-79 Eng 6:1h2, #

.....#Anm:

2343 #Civ:91-93 sysk og, 95-95 sysk og, #

.....#Hem:91-93 Per 5:1, 95-95 Per 5:1, #

.....#Anm:13-13 i Boarp 1813 ,

2344 #Civ:06-09 tjhj og, 11-12 man g, 13-37 man g, 38-41 man g, 42-51 man ä, #

.....#Hem:06-12 Eng 5:1, 13-51 Eng 5:2, #

.....#Anm:

2347 #Civ:25-28 barn og, #

.....#Hem:25-28 Eng 5:2, #

.....#Anm:41-41 lever g 1841,

2357 #Civ:25-42 barn og, #

.....#Hem:25-42 Eng 4:2, #

.....#Anm:50-50 lever 1850. Död före -65,

2383 #Civ:48-75 barn og, #

.....#Hem:48-75 Tro 1:5, #

.....#Anm:00-00 hängt sig,

2393 #Civ:42-46 barn og, 47-75 barn og, #

.....#Hem:42-46 Tro 1:4, 47-62 Tro 1:5h1, 65-75 Tro 1:5t1, #

.....#Anm:

2395 #Civ:32-37 barn og, #

.....#Hem:32-37 Ing 2:1, #

.....#Anm:

2399 #Civ:25-53 barn og, 54-59 man g, 60-75 man g, #

.....#Hem:25-47 Hil 3:1, 48-53 Hil 2,3:3, 54-75 Hil 2,3:3,2, #

.....#Anm:

2400 #Civ:25-34 barn og, #

.....#Hem:25-34 Hil 3:1, #

.....#Anm:

2402 #Civ:08-24 man g, 25-29 man g, 30-38 man g, 39-41 man ä, 42-60 man g, #

.....#Hem:08-20 Hil 2,3:4h2, 21-24 Hil 3:2h1, 25-29 Hil 1:2, 30-53 Hil 1:2h2, 54-60 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

2409 #Civ:27-37 barn og, 43-48 barn og, #

.....#Hem:27-37 Kär 1:1, 43-47 Kär 1:1, 48-48 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:

2426 #Civ:21-44 kvin g, 44-75 kvin ä, #

.....#Hem:21-75 Per 2,3:1, #

.....#Anm:

2446 #Civ:25-43 barn og, #

.....#Hem:25-29 Per 2,3:2, 32-43 Per 2,3:4h1, #

.....#Anm:42-42 sjöman,

2456 #Civ:03-10 barn og, 12-24 kvin g, 25-29 kvin g, 30-40 kvin g, #

.....#Hem:03-10 Seg 5:1, 12-23 Seg 5:2, 24-24 Seg 4:2h1, 25-29 Seg 5:2, 30-40 Seg 5:2h1, #

.....#Anm:

2457 #Civ:25-28 barn og, #

.....#Hem:25-28 Seg 5:2, #

.....#Anm:

2462 #Civ:24-55 man g, 56-59 man g, #

.....#Hem:24-46 Seg 5:2, 47-59 Seg 5,6:2, #

.....#Anm:46-46 nämndeman,

2467 #Civ:61-64 man g, #

.....#Hem:61-62 Dej 1,2:2,2, 63-64 Tro 2:5, #

.....#Anm:

2473 #Civ:84-96 barn og, 97-28 kvin g, #

.....#Hem:84-96 Sve 1:3, 97-28 Per 4:1, #

.....#Anm:

2488 #Civ:31-33 barn og, 34-37 barn og, 41-55 barn og, #

.....#Hem:31-33 Ing 4:2,2, 34-37 Ing 1:2, 41-46 Ing 1:3h1, 47-55 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

2502 #Civ:34-51 barn og, #

.....#Hem:34-37 Dej 1:3, 41-47 Dej 1:3, 48-51 Dej 1,2:3, #

.....#Anm:

2536 #Civ:61-61 barn og, #

.....#Hem:61-61 Sve 3:3h5, #

.....#Anm:

2571 #Civ:27-46 barn og, #

.....#Hem:27-46 Hag 3:3,2, #

.....#Anm:59-59 i Ausralien sedan flera år (1859),

2589 #Civ:14-19 man g, 25-27 man g, 28-46 man g, #

.....#Hem:14-19 Seg 6:1h1, 25-26 Seg 6:2h1, 27-27 Hal 5:3, 28-46 Hal 2:2h1, #

.....#Anm:

2596 #Civ:52-75 barn og, #

.....#Hem:52-75 Hag 1,2:1, #

.....#Anm:

2612 #Civ:35-52 barn og, 53-58 sysk og, 59-67 tjhj og, #

.....#Hem:35-58 Hal 3:2, 59-67 Hal 5:4, #

.....#Anm:55-64 Sinnessvag/svagsint,

2614 #Civ:67-68 man og, #

.....#Hem:67-68 Hal 3:4h1, #

.....#Anm:67-68 Sjökapten,

2615 #Civ:36-61 kvin ä, #

.....#Hem:36-36 Eng 6:1, 37-39 Hal 3:3, 40-61 Hal 3:4, #

.....#Anm:

2621 #Civ:36-68 kvin g, 69-72 kvin g, #

.....#Hem:36-72 Hal 4:1, #

.....#Anm:

2627 #Civ:26-28 barn og, 31-37 barn og, 43-50 man og, #

.....#Hem:26-37 Hil 1:1, 43-50 Hil 1:1, #

.....#Anm:46-46 Sjöman,

2628 #Civ:64-73 barn og, #

.....#Hem:64-73 Sve 3:1, #

.....#Anm:

2642 #Civ:32-37 barn og, #

.....#Hem:32-37 Hov 1:1, #

.....#Anm:

2660 #Civ:51-52 man g, #

.....#Hem:51-52 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:51-52 Matros, 52-52 död på Östersjön,

2667 #Civ:01-06 barn og, 10-34 kvin g, 35-35 kvin ä, 36-47 kvin ä, #

.....#Hem:01-06 Seg 4:2, 10-47 Per 1:1, #

.....#Anm:

2675 #Civ:67-68 man g, 69-70 man ä, 71-73 man g, #

.....#Hem:67-71 Sve 3:1, 71-73 Eng 5:3, #

.....#Anm:73-73 till V Ka -73,

2678 #Civ:25-26 barn og, #

.....#Hem:25-25 Per 2,3:3, 26-26 Per 2,3:4, #

.....#Anm:

2715 #Civ:34-38 man og, #

.....#Hem:34-38 Per 5:2h1, #

.....#Anm:

2718 #Civ:35-37 tjhj og, 38-50 man g, 51-51 man g, 62-62 man g, 63-75 man g, #

.....#Hem:35-51 Per 5:2, 62-62 Per 5:2, 63-75 Per 5:2h1, #

.....#Anm:51-51 matros, 62-70 sjöman,

2725 #Civ:25-27 kvin g, 28-41 kvin g, 54-75 barn og, #

.....#Hem:54-75 Sve 1,2:1,4, #

.....#Anm:70-70 sjöman,

2732 #Civ:35-58 kvin g, 59-61 kvin ä, #

.....#Hem:35-46 Seg 6:2, 47-58 Seg 5,6:4, 59-61 Seg 5,6:3, #

.....#Anm:

2733 #Civ:36-37 barn og, #

.....#Hem:36-37 Seg 6:2, #

.....#Anm:

2742 #Civ:37-41 barn og, #

.....#Hem:37-37 Skå 1:1h1, 41-41 Skå 1:1h1, #

.....#Anm:

2746 #Civ:32-51 barn og, 52-75 kvin g, #

.....#Hem:32-37 Sve 1:3, 41-46 Sve 1:3, 47-47 Sve 2:2, 48-51 Sve 1,2:2, 52-75 Per 4:1, #

.....#Anm:

2748 #Civ:37-37 barn og, #

.....#Hem:37-37 Sve 1:3, #

.....#Anm:

2775 #Civ:35-35 barn og, #

.....#Hem:35-35 Ing 3:2, #

.....#Anm:

2786 #Civ:29-30 man g, 31-36 man g, 37-39 man g, 40-46 man g, 47-54 man g, 55-56 man ä, 57-75 man g, #

.....#Hem:29-30 Dej 1:2, 31-36 Tro 2:5, 37-39 Dej 1:2, 40-46 Dej 1:1, 47-47 Dej 1:2,2h2, 48-52 Dej 1,2:2,2h2, 53-56 Dej 1,2:2,3h2, 57-75 Dej 1,2:3h1, #

.....#Anm:32-36 Sjöman,

2787 #Civ:62-75 man g, #

.....#Hem:62-75 Hag 3:3,2, #

.....#Anm:

2817 #Civ:27-32 barn og, 33-38 man g, #

.....#Hem:27-38 Hal 3:2, #

.....#Anm:

2841 #Civ:19-25 man g, #

.....#Hem:19-25 Hov 3:1, #

.....#Anm:

2842 #Civ:26-35 man ?, #

.....#Hem:26-35 Hov 3:2, #

.....#Anm:

2845 #Civ:47-47 barn og, #

.....#Hem:47-47 Tro 2:2h1, #

.....#Anm:

2847 #Civ:30-31 barn og, 32-35 sysk og, #

.....#Hem:30-35 Ing 3:1, #

.....#Anm:

2849 #Civ:19-19 man g, 24-37 man ?, #

.....#Hem:19-37 Ing 3:4, #

.....#Anm:

2870 #Civ:31-37 barn og, #

.....#Hem:31-37 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:

2880 #Civ:29-29 kvin g, #

.....#Hem:29-29 Ola 2:1, #

.....#Anm:29-29 gift m dr Nils i Hallavara,

2893 #Civ:30-30 barn og, #

.....#Hem:30-30 Per 3:2, #

.....#Anm:

2894 #Civ:19-19 man g, 24-28 man ?, #

.....#Hem:19-28 Per 3:2, #

.....#Anm:

2900 #Civ:24-32 man ?, #

.....#Hem:24-32 Seg 4:1, #

.....#Anm:

2923 #Civ:19-19 man og, 24-32 man ?, 33-33 far ?, #

.....#Hem:19-33 Tro 1:3, #

.....#Anm:

2932 #Civ:32-32 barn og, 36-37 sysk og, #

.....#Hem:32-32 Tro 2:1, 36-37 Tro 2:1, #

.....#Anm:

2938 #Civ:31-34 barn og, #

.....#Hem:31-34 Hil 1:2, #

.....#Anm:31-34 Enrollerad,

2942 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Per 2:1, #

.....#Anm:

2962 #Civ:19-19 man g, #

.....#Hem:19-19 Eng 5:1, #

.....#Anm:

2968 #Civ:25-25 man ?, #

.....#Hem:25-25 Hil 2,3:4h1, #

.....#Anm:

2976 #Civ:33-40 barn og, 42-42 sysk og, #

.....#Hem:33-42 Ola 1:3, #

.....#Anm:

2978 #Civ:29-34 man ?, #

.....#Hem:29-34 Ola 1:4h1, #

.....#Anm:29-30 Enrollerad, 31-32 avsked. båtsman,

2989 #Civ:72-73 man og, #

.....#Hem:72-73 Hov 3:2h3, #

.....#Anm:72-73 Smed,

2990 #Civ:40-40 barn og, #

.....#Hem:40-40 Tro 1:1, #

.....#Anm:

2999 #Civ:29-36 mor ä, #

.....#Hem:29-30 Hal 5:1, 36-36 Hal 5:2, #

.....#Anm:

3013 #Civ:54-54 tjhj og, 56-62 man og, #

.....#Hem:54-54 Tin 1:1, 56-56 Hov 3:1, 57-62 Fly 1:1h1, #

.....#Anm:54-54 reserv båtsman för Båstad, 57-59 Reservbåtsman från Båstad, 61-62 Afsk

3042 #Civ:39-68 barn og, 69-75 man og, 76-95 man g, #

.....#Hem:39-47 Dej 1:1, 48-95 Dej 1,2:1, #

.....#Anm:69-70 Sjöman, Till Amerika -70,

3068 #Civ:46-46 barn og, 47-88 barn og, #

.....#Hem:46-46 Dej 1:1, 47-47 Dej 1:2,2h2, 48-52 Dej 1,2:2,2h2, 53-56 Dej 1,2:2,3h2, 57-78 Dej 1,2:3h1, 79-88 Pås 1:1, #

.....#Anm:70-75 mindre vetande, ej konfirmerad, (hfl),

3075 #Civ:31-31 man g, 61-66 man g, 67-67 man g, #

.....#Hem:31-31 Hil 1:2h2, 61-66 Dej 1,2:2,3, 67-67 Dej 1,2:2,2h1, #

.....#Anm:

3077 #Civ:44-64 barn og, 65-69 man og, 70-83 man g, #

.....#Hem:44-47 Dej 1:2,2h1, 48-83 Dej 1,2:2,2h1, #

.....#Anm:

3089 #Civ:40-40 man g, 41-65 man g, 66-75 barn og, #

.....#Hem:40-75 Dej 3,4:3, #

.....#Anm:47-47 Styrman, 48-49 fd Styrman,

3115 #Civ:28-29 barn og, 44-45 man g, 46-46 man ä, 47-80 man g, 81-95 man ä, #

.....#Hem:28-29 Skå 1:1, 44-45 Dej 3,4:4, 46-95 Dej 3,4:4,2, #

.....#Anm:46-61 f styrman,

3128 #Civ:34-37 barn og, #

.....#Hem:34-37 Per 2,3:4t1, #

.....#Anm:

3147 #Civ:48-77 barn og, 77-95 man g, #

.....#Hem:48-95 Dej 1,2:5, #

.....#Anm:

3186 #Civ:56-58 man g, 59-75 man g, #

.....#Hem:56-58 Dej 1,2:2,2, 59-75 Sve 3:3h5, #

.....#Anm:57-57 Slaktare och murare,

3198 #Civ:56-67 barn og, 68-74 man og, #

.....#Hem:56-60 Dej 1,2:2,3, 64-74 Seg 4:1,2t1, #

.....#Anm:68-74 sjöman, borta 7 år, -74,

3202 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-60 Dej 1,2:2,3, 64-75 Seg 4:1,2t1, #

.....#Anm:

3238 #Civ:67-70 barn og, 71-75 barn og, #

.....#Hem:67-70 Dej 3,4:1,2, 71-75 Tro 1:1,3, #

.....#Anm:

3254 #Civ:61-62 barn og, #

.....#Hem:61-62 Dej 1,2:2,2, #

.....#Anm:

3323 #Civ:57-75 kvin g, #

.....#Hem:57-75 Ing 3:3, #

.....#Anm:

3330 #Civ:13-19 barn og, #

.....#Hem:13-19 Hil 2,3:2h1, #

.....#Anm:21-21 Drunknad vid Halmstad,

3345 #Civ:67-67 sysk u, #

.....#Hem:67-67 Dej 3,4:2, #

.....#Anm:

3349 #Civ:43-64 barn og, 65-74 man og, #

.....#Hem:43-46 Ing 1:3h3, 47-74 Ing 1,2:3t1, #

.....#Anm:74-74 frånvarande sedan 1874,

3363 #Civ:57-75 kvin g, #

.....#Hem:57-75 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

3376 #Civ:50-58 barn og, 59-72 barn og, 73-75 kvin g, #

.....#Hem:50-72 Seg 5,6:4, 73-75 Hal 3:1, #

.....#Anm:

3419 #Civ:46-75 barn og, #

.....#Hem:46-46 Hal 2:2, 47-75 Hal 1,2:4, #

.....#Anm:

3443 #Civ:61-62 man og, 63-68 man og, 69-75 man g, #

.....#Hem:61-62 Hal 1,2:2, 63-71 Hal 1,2:2,2, 71-75 Ing 5:1,2, #

.....#Anm:68-70 Vagnmakare,

3447 #Civ:57-57 barn og, 58-61 barn og, 62-75 barn og, #

.....#Hem:57-57 Hal 1,2:2, 58-61 Hal 5:4t1, 62-75 Hal 5:5, #

.....#Anm:

3448 #Civ:29-37 barn og, 42-46 barn og, 52-54 barn og, 55-75 man g, #

.....#Hem:29-37 Hal 3:3, 42-46 Hal 3:3, 52-61 Ola 1:3,2t1, 62-62 Ola 1:3t1, 63-75 Hal 1,2:2,2, #

.....#Anm:

3459 #Civ:47-55 barn og, 56-64 barn og, 65-75 man og, #

.....#Hem:47-55 Hal 1,2:4h1, 56-61 Hal 1,2:4, 62-72 Hal 1,2:4,2, #

.....#Anm:

3462 #Civ:58-75 man g, #

.....#Hem:58-61 Hal 1,2:4, 62-75 Hal 1,2:4,2, #

.....#Anm:58-61 Matros,

3463 #Civ:29-33 barn og, 34-56 barn og, 57-57 sysk og, 58-75 kvin g, #

.....#Hem:29-56 Dej 3,4:2, 57-57 Dej 3,4:2,2, 58-61 Hal 1,2:4, 62-75 Hal 1,2:4,2, #

.....#Anm:

3468 #Civ:65-75 barn og, #

.....#Hem:65-75 Hal 1,2:5, #

.....#Anm:

3486 #Civ:40-43 tjhj og, 44-75 kvin g, #

.....#Hem:40-45 Hag 3:2,2, 46-49 Hag 3:3,3, 50-57 Hag 3:2,2, 58-75 Hag 3:1, #

.....#Anm:

3489 #Civ:65-75 barn og, #

.....#Hem:65-75 Hal 3:4, #

.....#Anm:

3498 #Civ:21-21 barn og, 40-45 man g, 46-46 man g, 47-51 man g, 52-75 man g, #

.....#Hem:21-21 Hag 3:2,3, 40-45 Hag 3:2,3, 46-46 Hag 2:3, 47-75 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:

3500 #Civ:41-44 barn og, 56-57 barn og, #

.....#Hem:41-44 Sve 1:1, 56-57 Hal 3:2, #

.....#Anm:

3516 #Civ:63-63 barn og, 64-88 barn og, #

.....#Hem:63-63 Seg 5,6:2, 64-88 Skr 1:2, #

.....#Anm:

3524 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Hal 5:3, #

.....#Anm:

3534 #Civ:54-59 barn og, 60-63 barn og, 64-75 barn og, #

.....#Hem:54-59 Hal 5:4t1, 60-63 Hag 3:2, 64-75 Hag 3:2t1, #

.....#Anm:

3539 #Civ:64-75 barn og, #

.....#Hem:64-75 Hal 5:5, #

.....#Anm:

3567 #Civ:25-35 barn og, 41-43 barn og, 45-46 kvin g, 47-75 kvin g, #

.....#Hem:25-35 Ola 1:4h2, 41-43 Ola 1:4h2, 45-46 Dej 3,4:4, 47-48 Hag 3:3,4, 49-63 Seg 5,6:4h1, 64-75 Seg 5,6:4t2, #

.....#Anm:

3607 #Civ:57-67 man og, #

.....#Hem:57-63 Seg 5,6:4, 65-67 Seg 5,6:3, #

.....#Anm:57-67 husar,

3635 #Civ:55-55 barn og, #

.....#Hem:55-55 Hag 1,2:5, #

.....#Anm:

3643 #Civ:49-49 man g, 50-57 man g, #

.....#Hem:49-57 Hag 1,2:3, #

.....#Anm:

3649 #Civ:58-69 kvin ä, #

.....#Hem:58-69 Hag 1,2:3, #

.....#Anm:

3651 #Civ:25-30 barn og, 32-39 kvin g, 42-43 kvin g, 44-69 kvin g, #

.....#Hem:25-30 Per 1:2, 32-39 Hov 2:1, 42-43 Per 2,3:5, 44-69 Eng 6:1, #

.....#Anm:

3678 #Civ:67-67 barn og, 68-75 tjhj og, #

.....#Hem:67-67 Eng 6:1, 68-75 Hal 1,2:4, 76-88 Eng 6:1h1, #

.....#Anm:

3680 #Civ:60-75 man g, #

.....#Hem:60-75 Eng 5:1, #

.....#Anm:

3710 #Civ:60-75 kvin g, #

.....#Hem:60-75 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:

3712 #Civ:61-64 man g, 65-75 man g, #

.....#Hem:61-64 Seg 4:1,2, 65-71 Seg 1,2:2,2, 72-75 Seg 3:2, #

.....#Anm:61-70 arb karl,

3713 #Civ:45-49 barn og, 50-60 barn og, 70-70 tjhj og, 71-73 tjhj og, 74-75 kvin g, #

.....#Hem:45-47 Vrå 2:1, 48-49 Vrå 1,2:2, 50-60 Ing 1,2:3t2, 70-70 Ing 3:1, 71-74 Ing 1,2:3t2, 74-75 Ing 3:2, 74-74 Sve 3:2, #

.....#Anm:

3752 #Civ:46-47 tjhj og, #

.....#Hem:46-47 Vrå 1:1, #

.....#Anm:

3753 #Civ:48-48 tjhj og, #

.....#Hem:48-48 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:

3783 #Civ:19-19 man og, #

.....#Hem:19-19 Eng 4:1, #

.....#Anm:

3786 #Civ:68-68 man g, #

.....#Hem:68-68 Eng 4:2, #

.....#Anm:68-68 arbetare,

3806 #Civ:25-29 sysk og, 31-31 man og, 32-36 man g, 37-37 man g, 38-50 man g, 52-69 man ?, #

.....#Hem:25-36 Per 2,3:2, 37-46 Per 1:2h3, 47-50 Per 2,3:3h1, 52-69 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

3808 #Civ:39-50 barn og, 52-53 barn og, 54-57 barn og, #

.....#Hem:39-46 Per 1:2h3, 47-50 Per 2,3:3h1, 52-57 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

3830 #Civ:56-56 barn og, 57-58 barn og, 59-67 barn og, #

.....#Hem:56-56 Hil 1:1, 57-57 Eng 2,3:1t1, 58-58 Hil 2,3:4h1, 59-67 Hil 1:2, #

.....#Anm:

3868 #Civ:43-75 man g, #

.....#Hem:43-47 Vrå 2:1, 48-62 Vrå 1,2:2, 63-75 Eng 2,3:1h1, #

.....#Anm:

3898 #Civ:45-46 barn og, 47-62 barn og, 63-73 man og, #

.....#Hem:45-46 Seg 1:3, 47-73 Seg 1,2:3h1, #

.....#Anm:63-73 sjöman. Ej avhörd 12 år -73, 70-70 lär vara död, -70,

3912 #Civ:46-67 barn og, #

.....#Hem:46-67 Eng 1:1,2, #

.....#Anm:

3923 #Civ:70-70 man og, #

.....#Hem:70-70 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:70-70 till Am -70,

3966 #Civ:40-40 man g, 41-43 man g, 46-46 man ä, 47-54 man g, 55-55 man ä, 57-75 man ä, #

.....#Hem:40-40 Eng 1:3h1, 41-46 Pås 1:1, 47-55 Hov 3:2h1, 57-75 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:

3970 #Civ:47-62 kvin g, #

.....#Hem:47-51 Eng 4:1, 52-62 Eng 1:3t1, #

.....#Anm:

3984 #Civ:67-79 man g, 79-88 man ä, #

.....#Hem:67-88 Eng 1:3h1, #

.....#Anm:

4002 #Civ:51-72 barn og, #

.....#Hem:51-72 Eng 1:2,2, #

.....#Anm:72-72 till Amerika,

4015 #Civ:58-59 man g, 60-60 man g, #

.....#Hem:58-59 Eng 4:2, 60-60 Ola 1:1, #

.....#Anm:60-60 arb karl,

4024 #Civ:40-43 tjhj g, 44-56 man g, #

.....#Hem:40-47 Hil 3:2, 48-56 Hil 2,3:4, #

.....#Anm:55-55 död i Calcutta,

4032 #Civ:43-43 barn og, #

.....#Hem:43-43 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4035 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Seg 4:1, #

.....#Anm:

4077 #Civ:25-57 barn og, 58-59 sysk og, 60-75 kvin g, #

.....#Hem:25-59 Ing 5:2, 60-75 Hil 2,3:3,2, #

.....#Anm:

4078 #Civ:63-75 barn og, #

.....#Hem:63-75 Hil 2,3:3,2, #

.....#Anm:

4082 #Civ:43-43 barn og, #

.....#Hem:43-43 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4092 #Civ:45-45 man og, #

.....#Hem:45-45 Hil 2,3:4Ry, #

.....#Anm:45-45 enrollerad,

4106 #Civ:14-49 barn og, 50-75 tjhj og, #

.....#Hem:14-49 Vka x:y, 50-75 Hov 1:2, #

.....#Anm:63-70 Sjöman,

4136 #Civ:31-31 man g, #

.....#Hem:31-31 Per 1:2h4, #

.....#Anm:

4138 #Civ:24-28 barn og, 29-38 kvin g, 39-44 kvin g, 46-62 kvin g, #

.....#Hem:24-38 Per 1:2h1, 39-44 Dej 3,4:4, 46-62 Hov 2:1h2, #

.....#Anm:

4184 #Civ:55-55 barn og, #

.....#Hem:55-55 Hov 2:1, #

.....#Anm:

4193 #Civ:59-75 barn og, #

.....#Hem:59-60 Hov 3:2h2, 61-75 Hov 2:1h5, #

.....#Anm:

4201 #Civ:20-24 barn og, 25-37 man og, 38-43 man g, 44-75 man g, #

.....#Hem:20-43 Ola 2:2, 44-75 Hov 3:1, #

.....#Anm:28-40 Skepp o Borg. För skonerten Emanuel 55 läster åren 1836-39, 44-48 Skepp

4212 #Civ:70-70 man ?, #

.....#Hem:70-70 Kär 3:1, #

.....#Anm:70-70 Fanjunkare,

4239 #Civ:41-46 barn og, 47-54 barn og, #

.....#Hem:36-36 Dej 1:2, 41-54 Hov 3:2h1, #

.....#Anm:

4253 #Civ:69-75 man g, #

.....#Hem:69-71 Kär 1,2:2h2, 71-72 Eng 1:3h1, 72-75 Hil 2,3:4h2, #

.....#Anm:

4263 #Civ:56-75 barn og, #

.....#Hem:56-75 Kär 1,2:1, #

.....#Anm:

4271 #Civ:66-66 tjhj og, 68-73 man og, #

.....#Hem:66-66 Ing 3:1, 68-73 Vrå 1,2:1, #

.....#Anm:68-73 Sjöman, Till Voxtorp -73,

4278 #Civ:48-66 barn og, 67-74 man og, #

.....#Hem:48-74 Mug 1:1, #

.....#Anm:67-70 Sjöman, 74-74 till Amerika -74,

4281 #Civ:67-73 man og, #

.....#Hem:67-73 Mug 1:1, #

.....#Anm:67-70 Sjöman, 73-73 frånv 20 år, -73,

4319 #Civ:61-62 kvin g, #

.....#Hem:61-62 Per 5:2, #

.....#Anm:

4351 #Civ:36-60 barn og, 63-75 kvin g, #

.....#Hem:36-37 Ing 3:1, 41-60 Ing 3:1, 63-75 Ola 1:3t1, #

.....#Anm:

4359 #Civ:70-75 tjhj og, #

.....#Hem:70-74 Ola 2:2, 74-75 Seg 1,2:2,2, #

.....#Anm:

4385 #Civ:29-29 ? og, 36-41 kvin g, 42-75 kvin g, #

.....#Hem:29-29 Hag 3:1, 36-41 Hov 3:2h2, 42-75 Per 1:1,2, #

.....#Anm:

4400 #Civ:69-69 kvin g, 70-75 kvin g, #

.....#Hem:69-75 Per 5:1, #

.....#Anm:

4409 #Civ:59-73 barn og, #

.....#Hem:59-65 Per 1:2h1, 66-73 Per 1:3h1, #

.....#Anm:73-73 till Amerika -73,

4433 #Civ:46-46 barn og, #

.....#Hem:46-46 Per 2,3:4,2, #

.....#Anm:

4443 #Civ:49-55 barn og, 56-66 barn og, 67-71 man og, 72-75 man g, #

.....#Hem:49-52 Dej 1,2:2,2h4, 53-55 Dej 1,2:2,3, 56-56 Hal 5:4t1, 57-64 Seg 1,2:2, 65-71 Hal 1,2:2,2, 72-75 Ing 5:1,2, #

.....#Anm:

4497 #Civ:62-75 barn og, #

.....#Hem:62-64 Per 2,3:3, 70-75 Per 2,3:3, #

.....#Anm:

4527 #Civ:44-45 barn og, #

.....#Hem:44-45 Seg 4:1,2, #

.....#Anm:

4533 #Civ:70-84 barn og, #

.....#Hem:70-84 Eng 2,3:1t2, #

.....#Anm:

4555 #Civ:69-75 barn og, #

.....#Hem:69-75 Ing 1,2:3h1, #

.....#Anm:

4561 #Civ:70-73 barn og, #

.....#Hem:70-73 Ing 4:1,2, #

.....#Anm:

4595 #Civ:70-75 man g, #

.....#Hem:70-75 Hag 3:2,3, #

.....#Anm:

4617 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Dej 3,4:1,2, #

.....#Anm:

4645 #Civ:71-75 barn og, #

.....#Hem:71-75 Eng 5:3h1, #

.....#Anm:

4648 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Eng 5:2h2, #

.....#Anm:

4664 #Civ:74-75 barn og, #

.....#Hem:74-75 Hal 4:1, #

.....#Anm:

4675 #Civ:73-88 barn og, #

.....#Hem:73-88 Eng 2,3:1h4, #

.....#Anm:79-79 bev. till småsk. sem -79,

4701 #Civ:72-75 barn og, #

.....#Hem:72-75 Ing 3:3, #

.....#Anm:

4737 #Civ:75-75 barn og, #

.....#Hem:75-75 Seg 1,2:3, #

.....#Anm:

4814 #Civ:78-88 barn og, #

.....#Hem:78-88 Dej 3,4:4,2, #

.....#Anm:

4858 #Civ:95-95 barn og, #

.....#Hem:95-95 Dej 3,4:4, #

.....#Anm:

4859 #Civ:93-95 man og, #

.....#Hem:93-95 Dej 3,4:4, #

.....#Anm:

4870 #Civ:86-88 barn og, #

.....#Hem:86-88 Eng 2,3:2, #

.....#Anm: