Döda i Västra Karup 1689-1747

 Döda i Västra Karup åren 1689 - 1747 avskrift av Bertil Koch

 
År    Kyrkdag      P.kod Beskr Förn Patr Tilln Hemvist Anhör Beskr. Förn Patr Tilln Hemvist
 
1689 Dom: 7 p: Trin Barnet - - Gliminge Fader Pehr Nilsson Gliminge
 
1689 Dom: 8 p: Trin Barnet - - Erichstorp Fader Gudmund Påhlsson Erichstorp
 
1689 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Pehr Bengtsson Småry
 
1689 Dom: 13 p: Trinit: Flickan Bengta - Karstorp Moder Enkian Inger Bengtsdotter Karstorp
 
1689 Dom: 15 p: Trinit: Mannen Påhl Pehrsson Sprip? Gliminge
 
1689 Dom: 19 p: Trinit: Enchen Brita Mortenss Faretslöf
 
1689 Dom: 20 p: Trinit: Enchen Ollu Larsses Syndertorp
 
1689 Dom: 26 p: Trinit: Hustrun Kirsti - Småry Make Jöns Olss Småry
 
1689 Dom: 26 p: Trinit: Barnet - - Vegalt Fader Hans Nielsson Vegalt
 
1689 Dom: 4 Advent Hustrun - - Mässinge Make Lars Nielsson Mässinge
 
1689 Dom: 1 p: Natali Barnet - - Karstorp Fader Jörgen Nilsson Karstorp
 
1690 Fer: 3 Regum Mannen Oluf Staffensson Ellestorp
 
1690 Dom: 2 p: Epiph Enchen Kiersti Persdr Lundegård
 
1690 Dom: 2 p: Epiph Barnet - - Boarp Fader Jöns Jönsson Boarp
 
1690 Dom: 2 p: Epiph Barnet 2.barn - - Wegalt Fader Hans Nielsson Wegalt
 
1690 Dom: 5 p: Epiph Mannen Bengt Svensson Svensta
 
1690 Dom: Sexagesima Enchen Anna - Gliminge Make Sal: Svend Olsson Gliminge
 
1690 Dom: Laetare Enchen Lusse Hansdotter Svensta
 
1690 Dom: Laetare Kvinnan Kirstin Jeppasdr Drengstorp
 
1690 Dom: Laetare Barnet - - Sletager Fader Nils Jönsson Sletager
 
1690 Dom: Judica Barnet - - Gliminge Fader Bengt Svensson Gliminge
 
1690 Dom: 1 Pascha Mannen Oluf Svensson Boarp
 
1690 Dom: 2 Pascha Enchen Troind Persdotter Påarp
 
1690 Dom: 4.Pascha Barnet - - Karup Fader Anders Persson Karup
 
1690 Dom: 4.Pascha Barnet - - Sletager Fader Påhl Offesson Sletager
 
1690 Fer: Ascens: Xti Mannen Anders Hansson Sletager
 
1690 Fer: 4 Pantecost Enkian Bengta Persdotter Ramsiö
 
1690 Dom: Trinitat: Barnet - - Karstorp Fader Oluff Nilsson Karstorp
 
1690 Dom: 1 Trinit Barnet - - Brödarp Fader Per Påhlsson Brödarp
 
1690 Dom: 2 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Per Nielsson Gliminge
 
1690 Dom: 2 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Anders Persson Gliminge
 
1690 Dom: 4 Trinit: Flickan - - Messinge Fader Per Påhlsson Messinge
 
1690 Dom: 4 Trinit: Barnet - - Messinge Fader Börie Larsson Messinge
 
1690 Dom: 4 Trinit: Barnet - - Brödarp Fader Morten Jönsson Brödarp
 
1690 Dom: 4 Trinit: Barnet - - Påarp Fader Michel Jönsson Påarp
 
1690 Dom: 5 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Trued Axelsson Gliminge
 
1690 Dom: 5 Trinit: Barnet - - Lillared Fader Sven Olsson Lillared
 
1690 Dom: 6 Trinit: Barnet dödföd - - Faretslöf Fader Jöns Kjells Faretslöf
 
1690 Dom: 8 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Sven Rassmuss Gliminge
 
1690 Dom: 8 Trinit: Mannen Nils Nilsson Wegalt
 
1690 Dom: 11 Trinit: Flickan - - Ramsiö Fader Per Larlsson Ramsiö
 
1690 Dom: 11 Trinit: Barnet - - Sletager Fader Per Helliesson Sletager
 
1690 Dom: 11 Trinit: Barnet - - Svensta Fader Rytt: Måns Persson Svensta
 
1690 Dom: 13 Trinit: Barnet - - Svensta Fader Måns Persson Svensta
 
1690 Dom: 14 Trinit: Gossen Ingel - Svensta Fader Per Ingelsson Svensta
 
1690 Dom: 14 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Jöns Persson Gliminge
 
1690 Dom: 14 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Bengt Svensson Gliminge
 
1690 Dom: 14 Trinit: Barnet - - Småry Fader Sven Nilsson Småry
 
1690 Dom: 15 Trinit: Barnet - - Småry Fader Per Bengtsson Småry
 
1690 Dom: 15 Trinit: Barnet - - Karup Fader Sven Jönsson Karup
 
1690 Dom: 16 Trinit: Hustrun - - Småry Make Sven Nilsson Småry
 
1690 Dom: 16 Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Staffen Ebbesson Ramsiö
 
1690 Dom: 17 Trinit: Barnet - - Wegalt Fader R:r Jacob Nilsson Wegalt
 
1690 Dom: 17 Trinit: Barnet - - Brödarp Fader Per Påhlsson Brödarp
 
1690 Dom: 17 Trinit: Barnet oEchte - - Karup Moder Sissa Rassmusdotter Karup
 
1690 Dom: 18 Trinit: Mannen Sven Pehrsson Påarp
 
1690 Dom: 18 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Nils Persson Gliminge
 
1690 Dom: 18 Trinit: Barnet - - Vegalt Fader R:n Jacob Larsson Vegalt
 
1690 Dom: 18 Trinit: Barnet - - Vegalt Moder Enkian Kerst: - Vegalt
 
1690 Dom: 19 Trinit: Barnet - - Småry Fader Nills Påhlss Småry
 
1690 Fer: Sanctorum Barnet - - Småry Fader Nills Pålsson Småry
 
1690 Fer: Sanctorum Barnet - - Gliminge Fader Per Nillsson Gliminge
 
1690 Dom: 21 Trinit: Mannen Sven Olsson Haral? Gliminge
 
1690 Dom: 22 Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Bengt Nilsson Drengstorp
 
1690 Dom: 23 Trinit: Mannen Erich Andersson Påarp
 
1690 Dom: 23 Trinit: Barnet - - Småry Fader Erich Berg Småry
 
1690 Dom: 2 Adv: Barnet - - Heliarp Fader Jöns Nielsson Heliarp
 
1690 Fer: 4 Natal: Barnet - - Boarp Fader R:r Jöns Svensson Boarp
 
1691 Fer: 3.Regum Mannen Gudmund Hansson Sinarp
 
1691 Dom: 3.Epiph Mannen Trulls Påhlsson Påarp
 
1691 Dom: Invocavit Hustrun Sissa - Erichstorp Make Michel Svensson Erichstorp
 
1691 Dom: Reminiscere Pigan Elne Persdr Bieregård
 
1691 Dom: Reminiscere Barnet - - Helliarp Fader Nils Eskilsson Helliarp
 
1691 Dom: Oculi Enkian Else - Ramsiö Make Sl:(salig) Sven Persson Ramsiö
 
1691 Dom: Laetare Flickan ung - - Glimminge Fader Nills Persson Glimminge
 
1691 Dom: Judica Barnet - - Ramsiö Fader Staffen Ebbass Ramsiö
 
1691 Dom: 1.a.Pasch Mannen Kurfvemaker Börie? ? Svensta
 
1691 Dom: 2.Pasch Hustrun - - Sletagere Make Offe Påhlsson Sletagere
 
1691 Dom: 2.Pasch Barnet - - Ramsiö Fader Påhl Nillsson Ramsiö
 
1691 Dom: 4 Pasch Mannen Nills Jönsson Torp
 
1691 Dom: 4 Pasch Barnet - - Möllilt Fader Rytt: Johan Christenson Möllilt
 
1691 6 Pasch Enkian Kirst: - Messige Make Sl: Anders Ebbess Messige
 
1691 Dom: 1 Trinit:it: Barnet - - Vegholt Fader Hans Nielss Vegholt
 
1691 Dom: 3 Trinit: Flickan - - Småry Fader Jöns Olsson Småry
 
1691 Dom: 5 Trinit: Barnet dödföd - - Glimminge Fader Bent Svenss Glimminge
 
1691 Dom: 6 Trinit: Flickan - - Messinge Fader Svend Andersson Messinge
 
1691 Dom: 11 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Troid Axelsson Gliminge
 
1691 13. Trin Gossen - - Drengstorp Fader Jöns P.ss Drengstorp
 
1691 Dom: 16 Trinit: Barnet - - Bieregård Fader Jöns Bentsson Bieregård
 
1691 Dom: 17 Trinit: Barnet - - Vegholt Fader Hans Nielss Vegholt
 
1691 Dom: 18 Trinit: Dottern - - Boerup Fader Sl - Staffansson Boerup
 
1691 Dom: 19.TRin Barnet - - Honnerup Fader Niels Olss Honnerup
 
1691 Dom: 20 Trinit: Drängen - - Karup Husbonde - Hågensson Karup
 
1691 Dom: 22 Trinit: Barnet - - Svenstad Fader Bent Jonss Svenstad
 
1691 Dom: 22 Trinit:: Barnet - - B(r)odderup Fader Per Polss B(r)odderup
 
1691 Dom: 2 Advent Hustrun - - Gliminge Make Rassmus Jörgenss Gliminge
 
1691 Dom: 2 Advent Enchen Lutze - Erichstorp Make Sl: - Agiss(?) Erichstorp
 
1691 Dom: 3 Advent Mannen Gudmand Jeppson Påerup
 
1691 Dom: 3 Advent Mannen Jöns Polss Sletagre
 
1691 Fer: 3 Nativ: Enchen Karen Olufsdr Gliminge
 
1691 Fer: 4 Nativ: Hustrun - - Erichstorp Make Rytt: Anders Spag Erichstorp
 
1691 Fer: 4 Nativ: Barnet 2,små,dödfödda,barn - - Erichstorp Fader Rytt: Anders Spag Erichstorp
 
1692 Dom: Quinquag: Mannen Lars Ohlss Faresslöf
 
1692 Dom: Quinq Mannen Jon Jonsson Svenstad
 
1692 Dom: Quinq Barnet - - Svenstad Fader Bengt Jonss Svenstad
 
1692 Dom: Quinq Barnet dödfödt - - LilleBåstad Fader Hans Nielsson LilleBåstad
 
1692 Dom: Reminisc: Mannen Bengt Pehrsson Biäregård
 
1692 Dom: Remini: Mannen Niels Pohlsson Boarp
 
1692 Dom: Reminisc: Barnet dödfött - - Faresslöf Fader Bengt Mårtensson Faresslöf
 
1692 Dom: Judica Flickan Johanna - Waran Fader Anders Troulsson Waran
 
1692 Fer: 4 Pasch: Barnet tvenne - - Erikstorp Fader Sven Ohlsson Erikstorp
 
1692 Dom: 2 Pasch: Mannen Sven Larsson Söndertorp
 
1692 Dom: 4 Pasch: Barnet - - Påarp Fader Ebbe Simmonsson Påarp
 
1692 Dom: 5 Pasch Enkian Kerstin - Svenstad Make (död?) Pehr Pehrsson Svenstad
 
1692 Dom: 3 Trinit:it: Mannen Trout Pehrsson Waran
 
1692 Dom: 3 Trinit: Mannen Pehr Nielsson Messinge
 
1692 Dom: 3 Trinit: Barnet Druncknade i brunden - - Boarp Fader Rytt: Erick Månsson Boarp
 
1692 Dom: 6 Trinit: Enkian Anna - Erickstorp Make Sl(salig) - Larsson Erickstorp
 
1692 Dom: 6 Trinit: Gossen Håken - Slättagra Fader Niels Ohlsson Slättagra
 
1692 Dom: 6 Trinit: Flickan Bengta - Karup(?) Fader Sven Jensson Karup(?)
 
1692 Dom: 6 Trinit: Gossen Jöns - Småry Fader Pehr Bengtsson Småry
 
1692 Dom: 11 Trinit: Gossen Sven - Ramsiö Fader Pehr Svensson Ramsiö
 
1692 Dom: 13 Trinit: Barnet dödföt - - Sletagra Fader Pehr Vipa(?) Sletagra
 
1692 Dom: 15 Trinit: Encha fatt: Olen(?) Eskils(?) Carup
 
1692 Dom: 18 Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Nils Olsson Glimminge
 
1692 Dom: 23 Trinit: Mannen NämbdeMannen Bengt Brorsson Glim:
 
1692 Dom: 23 Trinit: Kvinnan Enchen Elsa - Carup Make Slg(salig) - Jönssas Carup
 
1692 Dom: 24 Trinit: Mannen Jöns Persson Glimminge
 
1692 Dom: 25 Trinit: Barnet dödföd - - Gliminge Fader Oluf Olss Gliminge
 
1692 Dom: 2 Advent Kvinnan Enchen Johanna Troidsdr Messinge
 
1692 Dom: 2 Advent Barnet - - Småry Fader Niels Polss Småry
 
1692 Dom: 3 Adv: Mannen Bent Olss Ramsiö
 
1693 Dom: 3tia Epiph: Kvinnan Enchen Lutze - Ramsiö Make Sl(salig) Bent Olsson Ramsiö
 
1693 Dom: 5 Epiph Barnet - - Gliminge Fader P. Nielss Gliminge
 
1693 Fer: Anunc: Mariae Mannen Gudman Polss Erichstorp
 
1693 Fer: Anunc: Mariae Kvinnan Enchen Ellen P.ssdr Gliminge
 
1693 Fer: 4 Pasch: Hustrun - - Sletager Make Per P.ss Sletager
 
1693 Fer: 2 Pentecost Hustrun - - Sletager Make Nils Svensson Sletager
 
1693 Fer: Johan: Baptist Mannen Ebbe Svensson Ramsiö
 
1693 Fer: Johan: Baptist Hustrun Johanna - Möllit Make Erich - Möllit
 
1693 Dom: 5 Trin: Flickan - - Gliminge Fader Sven Rassmusson Gliminge
 
1693 Dom: 6 Trin: Barnet litet - - Drengstorp Fader Niels Hansson Drengstorp
 
1693 Dom: 7 Trin: Hustrun - - Drengstorp Make Niels Hansson Drengstorp
 
1693 Dom: 8 Trin: Mannen Lars Svensson Syndertorp
 
1693 Dom: 9 Trin: Barnet lilla - - Karup Fader - Håchensson Karup
 
1693 Dom: 9 Trin: Barnet - - Påerup Fader Ebbe Simresson Påerup
 
1693 Dom: 11 Trin: Barnet - - Drengstorp Fader Sven Olsson Drengstorp
 
1693 Dom: 11 Trin: Barnet - - Mölholt Fader Anders P.ss Mölholt
 
1693 Dom: 12 Trin: Barnet - - Varan Fader Jöns Trogss(?) Varan
 
1693 Dom: 12 Trin: Barnet - - Gliminge Fader Per Nielsson Gliminge
 
1693 Dom: 17 Trin: Hustrun - - Möllit Make Anders P.ss Möllit
 
1693 Dom: 17 Trin: Kvinnan Enchen Thora Ingelss Svensta
 
1693 Dom: 22 Trin: Barnet - - Sletager Fader Niels Olsson Sletager
 
1693 Dom: 23 Trin: Mannen Per Troidsson Varegrd
 
1693 Dom: 3 Advent Hustrun - - Lillered Make Per Olss Lillered
 
1693 Dom: 3 Advent Barnet - - Messinge Fader Lars Nilss Messinge
 
1693 Dom: 4 Natalit: Hustrun - - Karup Make Corp Håcken Sklyarz(?) Karup
 
1693 Dom: 4 Natalit: Mannen Niels Olss Sletagra
 
1694 Dom: 1 Epiph: Mannen Jöns Polsson Syndertorp
 
1694 Dom: 1 Epiph: Barnet - - Karup Fader Jöns P.ss Karup
 
1694 Dom: 3 Epiph: Barnet - - Varen Fader Nils Andersson Varen
 
1694 Dom: Sexagesim: Barnet lilla - - Gliming: Fader Rytt: Johan Gran Gliming:
 
1694 Dom: Invocavit Mannen Sven Nilsson Småryr
 
1694 Dom: Invocavit: Kvinnan Enchen Inger Gudmanss Sinerup
 
1694 Dom: Laetare Hustrun - - Messinge Make Lars Polss Messinge
 
1694 Dom: Laetare Kvinnan Enchan Sl Perss Elsa - Karup maken avl - Perss Karup
 
1694 Dom: Quasimod: Barnet - - Lillered Fader Per Olss Lillered
 
1694 Dom: Quasimod: Barnet - - Poerup Fader Per Jönss Poerup
 
1694 Fer: Ascent: Xrist: Mannen Jon Jonsson Ramsiö
 
1694 Fer: 4 Pentecost Barnet - - Lillered Fader Niels Olss Lillered
 
1694 Dom: 1 Trinit: Flickan - - Svensta Moder Enchen Benta Lars Svensta
 
1694 Dom: 1 Trin: Barnet - - Mollit Fader Rytt: Johan Christienss Mollit
 
1694 Dom: 2 Trinitat: Kvinnan Olu Polsdr Waren
 
1694 Fer: Johan: Bapt: Barnet - - Sletagre Fader Jöns Polss Sletagre
 
1694 Dom: 6 Trinit: Hustrun - - Sletagre Make Joon Offess Sletagre
 
1694 Dom: 7 Trin: Barnet - - Boerup Fader Troid Ebbess Boerup
 
1694 Dom: 10 Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Sven Olss Drengstorp
 
1694 Dom: 12 Trin: Barnet - - Svenstad Fader Bent Jonss Svenstad
 
1694 Dom: 13 Trin: Barnet - - Karup Fader Anders P.ss Karup
 
1694 Dom: 15 Trin: Barnet - - Karup Fader Rytt: Michel Steenberg Karup
 
1694 Dom: 16 Trinit: Barnet - - Svenstad Fader Rytt: Mons P.ss Svenstad
 
1694 Fer: Michaelis Mannen Gudman P.sson Bröderup
 
1694 Fer: Michaelis Barnet - - Faretslöf Fader Per Mortenss Faretslöf
 
1694 Dom: 19 Trin: Barnet - - Honnerup Fader Jöns Olss Honnerup
 
1694 Dom: 20 Trin: Hustrun - - Gliminge Make Per Neilss Gliminge
 
1694 Dom: 21 Trin: Barnet - - Karstorp Fader Per Nielss Karstorp
 
1694 Dom: 2 Advent Hustrun - - Drengstorp Make Rassmus Olss Drengstorp
 
1694 Dom: 2 Advent Kvinnan gml,Enchen Else Nielsdr Karstorp
 
1694 Dom: 2 Advent Barnet två,dödfödda - - Småry Fader Niels Polss Småry
 
1694 Dom: Proxima Nativi Barnet - - Bröderup Fader Morten Jönss Bröderup
 
1694 Dom: Proxima Nativi Barnet - - Gliminge Fader Bent Jönss Gliminge
 
1695 Nya Åhrsdagen Mannen Niels Sonness Sletagertorp
 
1695 F Epiphanias Barnet - - Poerup Fader Michel Jösson Poerup
 
1695 Feria: Epiphanias Barnet - - Brödarp Fader Per Polss Brödarp
 
1695 Dom: 1 Epiph Barnet lilla - - Ramsiö Fader Jöns Jönss Ramsiö
 
1695 Dom: 1 Epiph Barnet - - Sletagertorp Fader Sven Sallemonss Sletagertorp
 
1695 Dom: Sexagesima Mannen 84 åhr Niels Olsson Boerup
 
1695 Dom: Invocavit Kvinnan 1 gml: Encha 80 åhr Svenborg Olufs Karup
 
1695 Dom: Reminiscere Mannen gml man 80 åhr P. Ingelsson Svenstad
 
1695 Dom: Reminisc: Barnet - - Faretslöf Fader Bent Mortenss Faretslöf
 
1695 Dom: Reminiscare Barnet - - Karup Fader Jöns P.ss Karup
 
1695 Dom: Ocult: Barnet - - Lundagård Fader Jeppe Michelss Lundagård
 
1695 Dom: Ocult: Barnet - - Ramsiö Fader Oluf Bentss Ramsiö
 
1695 Dom: Laetare Mannen Ung, frisk(?),dreng Offe Svenss Gliminge
 
1695 Dom: Judica Mannen Ung, starch(?),Man Sven Jönss Möllit
 
1695 Dom: Judica Barnet - - Ramsiö Fader Rytt: Jacob Larss Ramsiö
 
1695 Fer: 4 Paschat Mannen Joon Pss Svenstad
 
1695 Fer: 4 Paschat Hustrun - - Ramsiö Make Joon Christenss Ramsiö
 
1695 Dom: Misericord: Flickan - - Påerup Fader Sven Nielss Påerup
 
1695 Dom: Missericord: Barnet - - Gliminge Fader Per Nielss Gliminge
 
1695 Dom: Exaudi Barnet - - Biäreg Fader Per Bentss Biäreg
 
1695 Fer: 2da Pentecost Kvinnan Enche - - Biäregrd Make (död) Per Brorss Biäregrd
 
1695 Dom: 1 Trin: Kvinnan Per Nielss moder i Glimminge - - Gliminge son Per Nilsson -
 
1695 Dom: 3 Trin: Barnet - - Boerrup Fader Rytt: Erich Monss Boerrup
 
1695 Dom: 12 Trin: Mannen Per Espesson Elestorp
 
1695 Dom: 16 Trin: Barnet - - Sletagra Fader Rytt: Niels Larss Sletagra
 
1695 Dom: 18 Trin: Flickan - - Ramsiö Fader Morten Polss Ramsiö
 
1695 Dom: 21 Trin: Mannen Niels Joonss Erichstorp
 
1695 Fer: 4 Natalit: Flickan - - Sletager Fader Per Perss Sletager
 
1696 Dom: Epiphan: Mannen Espor(?) Svensson Karup
 
1696 Fer: Purificat: Mar Barnet - - Sletagra Fader Per Helless Sletagra
 
1696 Dom: Quinquages: Barnet - - Drengstorp Fader Niels P.ss Drengstorp
 
1696 Dom: Reminiscere Gossen - - Elestorp Fader Niels Nielss Elestorp
 
1696 Dom: Laetare Barnet - - Varen Fader Rasmus Jonss Varen
 
1696 Dom: Judica Mannen Per Olss Glimminge
 
1696 Dom: 1ma a Pascha Mannen Rasmus Olss Svenstad
 
1696 Dom: 2da a Pascha Barnet - - Småry Fader Per Bentss Småry
 
1696 Dom: 3 a Pascha Kvinnan Enchan Bodill Troidsdr Gliminge
 
1696 Dom: 5 a Pascha Barnet - - Karup Fader Sven Jönss Karup
 
1696 Fer: Ascensionis Xs Mannen Corp. Håchen Sklyarz(?) Karup
 
1696 Fer: 4ta Pentecoste Mannen Per Nilsson Ramsiö
 
1696 Dom: 3 Trinit: Mannen Per Polss Messinge?
 
1696 Dom: 3 Trin: Barnet - - Sletagra Fader Per Perss Sletagra
 
1696 Dom: 4:trin Barnet - - Svenstad Fader Bent Joonss Svenstad
 
1696 Dom: 7 Trin: Barnet - - Sletagra Fader Poll Offess Sletagra
 
1696 Dom: 7 Trin: Barnet - - Svendstad Fader Niels Jönss Svendstad
 
1696 Dom: 9 Trin: Mannen Jöns P.sson Svenstad
 
1696 Dom: 9 Trin: Barnet - - Boerup Fader Sven Olss Boerup
 
1696 Dom: 9 Trin: Barnet - - Bieregrd Fader Jöns Bentss Bieregrd
 
1696 Dom: 13 Trin: Barnet - - Svenstad Fader Niels Jönss Svenstad
 
1696 Dom: 15 Trin: Barnet - - Boerup Fader Rytt: Erich Månss Boerup
 
1696 Dom: 20 Trin: Gossen - - Hellerup Fader Niels Olss Hellerup
 
1696 Dom: 2 Advent Barnet - - Gliminge Fader Per Nielss Gliminge
 
1696 Dom: 4 Advent Mannen Sven Svenss Gliminge
 
1696 Dom: 4 Advent Mannen Pol Polss Varen
 
1696 Fer: 3 Nativitatis Flickan Ellena - Torp Moder Elsa - Torp
 
1697 Fer: Epiphan: Mannen Ebbe Larsson Honnarp
 
1697 Dom: 7tuagesima Kvinnan Thora Olufsdr Sinerup
 
1697 Dom: Sexagesima Mannen Jöns Svensson Drengstorp
 
1697 Dom: Invocavit Mannen Nils Hansson Drengstorp
 
1697 Dom: Oculi Mannen Oluf Svensson Lillered
 
1697 Fer: 2 Pascat Hustrun - - Faretslöf Make Rytt: Per Stål Faretslöf
 
1697 Fer: 2 Pascat Hustrun - - Gliminge Make Rasmus Nielss Gliminge
 
1697 Dom: 1 a Pascha Mannen Knud Bentsson Hellerup
 
1697 Dom: 1 a Pascha Mannen Truin Bentsson Erichstorp
 
1697 Dom: 1 a Pascha Barnet - - Faretslöf Fader Rytt: Mons Stål Faretslöf
 
1697 Dom: 2 a Pascha Barnet - - Karup Fader Rytt: Michel Stenberg Karup
 
1697 Dom: 3 a Pasch: Barnet - - Glimmminge Fader Rasmus Nielss Glimminge
 
1697 Dom: 3 a Pasch: Barnet - - Messinge Fader Lauritz Nilss Messinge
 
1697 Dom: 5 a Pasch: Barnet - - Poerup Fader Per Jonss Poerup
 
1697 Dom: 5 a Pasch: Barnet - - Messinge Fader Lauritz Nilss Messinge
 
1697 Dom: 6 a Pasch Barnet - - Messinge Fader Gudman Bentss Messinge
 
1697 Dom: Trinit: Hustrun - - Poerup Make Ebbe Simonss Poerup
 
1697 Dom: Trinit: Barnet - - Vegalt Fader Jöns Jönss Vegalt
 
1697 Dom: 1 Trinitatis Mannen Troid Axelsson Gliminge
 
1697 Dom: 1 Trinitatis Barnet - - Lundegard Fader Niels Svenss Lundegard
 
1697 Dom: 3 Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Per Svenss Ramsiö
 
1697 Dom: 3 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Örjan Svenss Gliminge
 
1697 Dom: 3 Trinit: Barnet - - Mällit Fader Rytt: Johan Christienss Mällit
 
1697 Fer: Joh: Baptist: Barnet - - Poerup Fader Bent Svenss Poerup
 
1697 Dom: 6 Trinitat: Barnet - - Sletagra Fader Bent Arfvetss(?) Sletagra
 
1697 Dom: 7 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Sevid Svenss Gliminge
 
1697 Dom: 7 Trinit: Barnet - - Sletagra Fader Joon Offess Sletagra
 
1697 Dom: 10 Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Sven P.ss Gliminge
 
1697 Dom: 10 Trinit: Barnet - - Varen Fader Rasmus Jönss Varen
 
1697 Dom: 13 Trinit: Kvinnan Vid:(änka) Sissa Svenss Gliminge
 
1697 Dom: 15 Trinit: Mannen Bent Olss Sletagra
 
1697 Dom: 15 Trinit: Mannen Niels Svenss Lundegrd
 
1697 Dom: 15 Trinit: Barnet - - Sletagra Fader Per Helless Sletagra
 
1697 Dom: 21 Trinit: Flickan - - Vegalt Fader Niels Nilss Vegalt
 
1697 Dom: 21 Trinit: Barnet - - Boerup Fader Troid Ebbess Boerup
 
1697 Dom: 2 Advent Mannen Rytt: Måns Bentss Sletagra
 
1697 Dom: 2 Advent Kvinnan Lusse Staffensdr Gliminge
 
1697 Dom: 3 Advent Barnet - - Svenstad Fader Rytt: Johan Jernberg Svenstad
 
1697 Fer: 4 Natalit: Mannen Rytt: Lasse Cruse Messinge
 
1697 Fer: 4 Natalit: Mannen Per Olsson Faretslöf
 
1698 Fer: Epiphan: Mannen Poll Offesson Sletagra
 
1698 Fer: Epiphan: Kvinnan 1gml piga Karen Olufsdr Faretslöf
 
1698 Dom: 4 a Epiphan: Hustrun - - Påerup Make Claus Nielss Påerup
 
1698 Dom: Sexagesim Mannen Per Rhot Messinge
 
1698 Dom: Sexagesim Mannen 1 gml dreng Sven Olss Sinarp
 
1698 Dom: Invocavit Barnet - - Faretslöf Fader Rytt: Ravel Hanss Faretslöf
 
1698 Dom: Palmarum Barnet - - Messinge Fader Sven Jönss Messinge
 
1698 Dom: Rogate Mannen Offe Polsson Sletagra
 
1698 Dom: Rogate Kvinnan 1 gml piga Gunnil Nilsdr Sinarp
 
1698 Dom: Rogate Barnet - - Boerup Fader Jö Jönss Boerup
 
1698 Dom: 4 Pentecost Barnet - - Svenstad Fader Nils Svendss Svenstad
 
1698 Dom: Trinit: Kvinnan Sissa Påhlsdr Glimminge
 
1698 Dom: Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Oluf Nilsson Drengstorp
 
1698 Dom: 3 p: Trinit: Mannen Bengt Nilsson Småry
 
1698 Dom: 5 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Rassmus Jönss Waran
 
1698 Dom: 6 p: Trinit: Hustrun Maija - Svenstad Make Bengt Joenss Svenstad
 
1698 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Heliarp Fader Nils Eskelss Heliarp
 
1698 Dom: 12 p: Trinit: Mannen Bent Ebbesson Faretslöf
 
1698 Dom: 12 p: Trinit: Hustrun - - Svenstad Make Joen Joenss Svenstad
 
1698 Dom: 12 p: Trinit: Hustrun - - Honarp Make Pehr Larsson Honarp
 
1698 Dom: 14 p: Trinit: Mannen Nils Hansson Lilla,Båstad
 
1698 Dom: 14 p: Trinit: Mannen Troen,Pehr Holtess Heliarp
 
1698 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Ryttaren Sven Fogel Gliminge
 
1698 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Påarup Fader Pehr Pehrss Påarup
 
1698 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Staffen Larsson Glimminge
 
1698 Dom: 19 p: Trinit: Barnet dödföd - - Waren Fader Svend Troedss Waren
 
1698 Dom: 20 p: Trinit: Barnet - - Mölholt Fader Bengt Pehrss Mölholt
 
1698 Dom: 20 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Jöns Gijtz Glimminge
 
1698 Dom: 20 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Pehr Svendss Glimminge
 
1698 Dom: 22 p: Trinit: Kvinnan Anna Jönses Slättagra
 
1698 Dom: 22 p: Trinit: Barnet döföd - - Erikstorp Fader Påhl Gudmandss Erikstorp
 
1698 Dom: 1 Advent Barnet - - Vegalt Fader Jöns Jönss Vegalt
 
1698 Dom: 3 Advent Barnet - - Småry Fader Påhl Svendss Småry
 
1698 Dom: 3 Advent Barnet - - Småry Fader Anders Orress Småry
 
1698 Dom: 4 Adventus Hustrun - - Heliarp Make Jöns Nilss Heliarp
 
1698 Dom: 4 Adventus Barnet - - Ramsiö Fader Pehr Erlandss Ramsiö
 
1699 Fer: Epiphan: Barnet - - Ellestorp Fader Pehr Jönss Ellestorp
 
1699 Dom: 4 Epiphan: Hustrun - - Boarp Make Pehr Gudmandss Boarp
 
1699 Dom: 4 Epiphan: Mannen 1 dreng Pehr Jönsson Waran
 
1699 Dom: 4 Epiphan: Barnet - - Slättaröd Fader Joen Offass Slättaröd
 
1699 Dom: 7tuag: Barnet - - Waran Fader Jöns Troedss Waran
 
1699 Dom: Estomihi Hustrun - - Erickstorp Make Svend Olss Erickstorp
 
1699 Dom: Invocavit Mannen Gudmand - Sinnarp
 
1699 Dom: Invocavit Kvinnan Bengta Svendss Karstorp
 
1699 Dom: Invocavit Hustrun - - Glimminge Make Bengt Olss Glimminge
 
1699 Dom: Invocavit Barnet - - Glimminge Fader Svend Rassmusson Glimminge
 
1699 Fer: Annunciat: Mar Barnet döfödd - - - Fader - - -
 
1699 Dom: Palma: Mannen Erick Nilsson Mölholt
 
1699 Dom: Palma: Hustrun - - Småry Make Pehr Bengtss Småry
 
1699 Dom: Palma: Barnet - - Drengstorp Fader Rassmus Olss Drengstorp
 
1699 Fer: 4 Paschat: Kvinnan Karen Svendss Drengstorp
 
1699 Fer: 4 Pasckat: Kvinnan Bodel Gudmandss Brödarp
 
1699 Dom: Rogate Hustrun - - Påarup Make Gunnar Nilsson Påarup
 
1699 Fer: 4 Pentecost: Gossen - - Boarup Fader Nils Olss Boarup
 
1699 Fer: 4 Pentecost Mannen en gammal dreng Jöns Olsson Slättaröd
 
1699 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Erickstorp Fader Svend Mickelss Erickstorp
 
1699 Dom: 4 p: Trinit: Barnet döföd - - Heliarp Fader Bengt Knutss Heliarp
 
1699 Dom: 6 p: Trinit: Hustrun - - Syndertorp Make Pehr Jönss Syndertorp
 
1699 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Rytt: Johan Gran Glimminge
 
1699 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Nils Svendss Mässinge
 
1699 Dom: 10 p: Trinit: Hustrun - - Erickstorp Make Hans Pehrss Erickstorp
 
1699 Dom: 13 p: Trinit: Hustrun - - Påarp Make Lars Anderss Påarp
 
1699 Dom: 13 Trinit: Gossen - - Sinnarp Fader Oluf Nilss Sinnarp
 
1699 Dom: 20 p: Trinit: Mannen Gudar Nilsson Påarp
 
1699 Dom: 22 p: Trinit: Hustrun - - Svenstad Make Nils Olss Svenstad
 
1699 Dom: 24 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Ryttaren Mickel Stenbärig Karup
 
1699 Dom: 3 Advent Hustrun - - Glimminge Make Svend Jönss Glimminge
 
1699 Dom: 3 Advent Kvinnan Kierstina Biörss Boarp
 
1699 Fer: 4ta Nativit Mannen Daniel Pehrsson Påarup
 
1700 Dom: Sexagesima Gossen Bengt - Glimminge Fader Ola Olss Glimminge
 
1700 Dom: Quinquages: Kvinnan Sissa Larses Mässinge
 
1700 Dom: Oculi Barnet - - Glimminge Fader Rassmus Nilss Glimminge
 
1700 Dom: Oculi Barnet - - Ellestorp Fader Pehr Jönss Ellestorp
 
1700 Dom: Laetare Mannen Örian Nilsson Karstorp
 
1700 Dom: 4 Paschat: Flickan - - Karstorp Moder Sissa Olufs Karstorp
 
1700 Dom: 4 Paschat: Kvinnan Elsse Svendss Påarp
 
1700 Dom: Quasimodo: Flickan - - Glimminge Fader Pehr Nilss Glimminge
 
1700 Dom: Misericord: Mannen Nils Pehrsson Svenstad
 
1700 Dom: Misericord: Hustrun - - Mässinge Make Börje Larss Mässinge
 
1700 Dom: Cantate Flickan - - Påarup Fader Claus Nilss Påarup
 
1700 Dom: Exaudi Gossen - - Wegalt Fader Hans Nilss Wegalt
 
1700 Dom: 1 p: Trinit: Barnet Tvillingar - - Mässinge Fader Nils Svendss Mässinge
 
1700 Dom: 3 Trinit: Barnet lilla - - Waren Fader Jöns Troedss Waren
 
1700 Dom: 5 p: Trinit: Barnet dödföd - - Waren Fader Svend Troedss Waren
 
1701 Dom: 3 p: Epiphan: Kvinnan Enkian Lusse Pehrss Påarp
 
1701 Dom: 3 p: Trinit: Barnet döföd - - LillaBåsta Fader Hans Nilss LillaBåsta
 
1701 Dom: Quinquag: Mannen Profosen Jöns Karup Gliminge
 
1701 Dom: Reminis: Kvinnan Ingar Olss Boarp
 
1701 Dom: Oculi Kvinnan Enkian Kiersti Svendss Lillaröd
 
1701 Dom: Oculi Pigan en,piga - - Syndertorp
 
1701 Dom: Laetare Mannen Pehr Svensson Glimminge
 
1701 Dom: Palmarum Hustrun - - Småry Make Pehr Påhlss Småry
 
1701 Fiärde Påskadag Mannen Nils Rycktare Svensta
 
1701 Dom: Jubilate Gossen Pehr - Waren Fader Hans Pehrss Waren
 
1701 Dom: S: Trinit: Hustrun - - Ramsiö Make Lars Troedss Ramsiö
 
1701 Dom: 4 p: Trin: Mannen Påhl Ebbasson Svenstad
 
1701 Dom: 7 p: Trin: Barnet - - Påarp Fader Ebbe Simmonss Påarp
 
1701 Dom: 8 p: Trin: Kvinnan Enkian Bengta Troeds Svenstad
 
1701 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jäppa Larss Påarp
 
1701 Dom: 9 p: Trin: Barnet - - Slättaröd Fader Ola Janss Slättaröd
 
1701 Dom: 12 p: TRin: Mannen Pehr Svensson Lillaröd
 
1701 Dom: 13 p: Trin: Gossen - - Waran Fader (begravd,samma,dag) Rassmus Jönss Waran
 
1701 Dom: 13 p: Trin: Mannen (begravd,samma,dag,som,sonen) Rassmus Jönss Waran
 
1701 Dom: 13 p: Trin: Mannen Ola Jönsson Drengstorp
 
1701 Dom: 13 p: Trin: Barnet - - Småry Fader Pehr Jönss Småry
 
1701 d: 1 Octobr: Mannen Ola Pehrsson Svensta
 
1701 Dom: 16 p: Trin: Hustrun - - Mässinge Make Sven Jönss Mässinge
 
1701 Dom: 21 p: Trin: Flickan Pernilla - Svensta Fader Rassmus Larsson Svensta
 
1701 Dom: 21 p: Trin: Barnet - - Drengstorp Fader Ola Nilss Drengstorp
 
1701 Dom: 3 Advent Kvinnan Johanna Jönsses Syndertorp
 
1701 Dom: 1 Jull Mannen Joen Christensson Ramsiö
 
1702 1 Passionsdag Barnet - - Glimminge Fader Ola Bengtss Glimminge
 
1702 5 PassionsDag i Fast Barnet - - Mässinge Fader Ebbe Gudmanss Mässinge
 
1702 Dom: Quasimod Barnet - - Drengstorp Fader Pehr Jönss Drengstorp
 
1702 Dom: Misericor: Hustrun - - Påarp Make Måns Palm Påarp
 
1702 Dom: Rogate Barnet - - Glimminge Fader Pehr Nilss Glimminge
 
1702 Dom: Trinit: Mannen Nils Rassmusson Glimminge
 
1702 Dom: 7 p: Trin: Kvinnan Ingar Kiäldss Påarp
 
1702 Dom: 13 p: Trin: Barnet - - Karup Fader Jöns Pehrss Karup
 
1702 Dom: 16 Trin: Mannen Hans Pehrsson Erikstorp
 
1702 Dom: 17 p: Trin: Mannen Jöns Olsson Slättaröd
 
1702 Dom: 20 p: Trin: Kvinnan Ingar Larsses Ramsiö
 
1702 Dom: 20 P Trin: Hustrun - - Heliarp Make Halte Bengt - Heliarp
 
1702 Dom: 21 p: Trin: Barnet - - Drengstorp Fader Ola Nilss Drengstorp
 
1702 Alle Hegondag Barnet - - Wegalt Fader Jöns Jönss Wegalt
 
1702 Dom: 22 p: Trin: Hustrun - - Svensta Make Tyge Bengtss Svensta
 
1702 Dom: 24 p: Trin: Barnet - - Drengstorp Fader Rassmus Olss Drengstorp
 
1702 Dom: 24 p: Trin: Barnet - - Heliarp Fader Bengt Knutss Heliarp
 
1702 Dom: 1 Advent Barnet - - Påarp Fader Pehr Pehrss Påarp
 
1702 Dom: 4 Advent Barnet - - Påarp Fader Anders Larss Påarp
 
1703 Nyåhrs Dag Kvinnan Enkian Johanna Nilses Ellestorp
 
1703 Dom: 2 p: Epiph: Kvinnan Enkian Boel Pehrs Wegalt
 
1703 Dom: Oculi Barnet - - Wegalt Fader Jöns Jöns Wegalt
 
1703 Dom: Laetare Barnet - - Mölholt Fader Ola Pehrs Mölholt
 
1703 Dom: Laetare Mannen Rassmus Olsson Drengstorp
 
1703 Dom: Judica Barnet - - Påarp Fader Rytt: Påhl Ols Påarp
 
1703 Långfredagen Mannen Jöns Olsson Påarp
 
1703 Dom: Quasimod Mannen Nils Olsson Heliarp
 
1703 Dom: Quasimod Barnet döföd - - LillaBåsta Fader Hans Nils LillaBåsta
 
1703 Dom: Quasimod Barnet - - Karup Fader Corporalen Börie Höijman Karup
 
1703 Dom: Mesericord: Mannen Sven Larss Karstorp
 
1703 Dom: Mesericord: Barnet - - Brödarp Fader Ola Jöns Brödarp
 
1703 Dom: Jubilate Mannen Lars Nilsson Ramsiö
 
1703 Dom: Cantate Barnet - - Brödarp Fader Nils Rassmuss Brödarp
 
1703 Christi Himelsfärd Kvinnan Ingar Svensdoter Drengstorp
 
1703 den 22 Maij Hustrun - - Boarp Make Pehr Gudmanss Boarp
 
1703 Dom: 1 p: Trin: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Påhlss Slättaröd
 
1703 Den 2 BönneDag Barnet - - Faretslöf Fader Pehr Anderss Faretslöf
 
1703 Maribesökelse: Barnet - - Faretslöf Fader Nils Kiäldss Faretslöf
 
1703 Dom: 6 p: Trin: Barnet - - Ellestorp Fader Pehr Jöns Ellestorp
 
1703 Dom: 6 p: Trin: Barnet - - Faretslöf Fader Nils Kiäldss Faretslöf
 
1703 den 17 Julli Barnet - - Mässinge Fader Ebbe Gudmanss Mässinge
 
1703 Dom: 9 p: Trin: Hustrun - - Glimminge Make Bengt Jönss Glimminge
 
1703 den 4 Bönnedagen Barnet - - Mässinge Fader Lars Nilss Mässinge
 
1703 den 4 Bönnedagen Barnet - - Glimminge Fader Seffvet Svenss Glimminge
 
1703 Dom: 13 p: Trin: Barnet - - Ramsiö Fader Staffen Ebbass Ramsiö
 
1703 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Ola Bengtss Glimminge
 
1703 Dom: 16 p: Trinit: Barnet döföd - - Karstorp Fader Pehr Nilss Karstorp
 
1703 Dom: 17 p: Trin: Mannen Troed - Ebestorp
 
1703 Dom: 19 p: Trin: Barnet - - Småry Fader Rytt: Erik Bärig Småry
 
1703 Dom: 20 p: Trin: Barnet - - Waran Fader Erlan Larss Waran
 
1703 Dom: 1 Advent Hustrun - - Karup Make Sven Mårtenss Karup
 
1703 Dom: 1 Advent Kvinnan Enkian Troen Gudmanss Påarp
 
1703 Dom: 4 Advent Kvinnan Bengta Jönsses Glimminge
 
1704 Dom: 2 p: Epiph: Barnet - - Karup Fader Jöns Pehrss Karup
 
1704 Dom: Septuages: Mannen Bengt Svensson Påarp
 
1704 Dom: Quinquag: Barnet - - Karup Fader Anders Jönss Karup
 
1704 Dom: Quinquag: Barnet döföd - - Gliminge Fader Axel Troedss Gliminge
 
1704 Dom: Judica Gossen Svän - Gliminge
 
1704 Långefredag Hustrun - - Honnarp Make Pehr Pehrss Honnarp
 
1704 Långfredag Hustrun gaml: - - Påarp Make - - Påarp
 
1704 Christihimelfers: Mannen Pehr Nilsson Karstorp
 
1704 Dom: Xaudi Barnet - - Påarp Fader Pehr Pehrss Påarp
 
1704 Fierde Pinges D: Mannen Lars Truedsson Ramsiö
 
1704 Petri Pauli Dag Mannen Pehr Pehrsson Slättaröd
 
1704 Christi föreklarings Mannen Sven Mikelsson Honnarp
 
1704 Christi förklarings Barnet - - Påarp Fader Påhl Gunnarss Påarp
 
1704 Dom: 14 p: Trin: Kvinnan Enkian Kiersti Nilsses Wegalt
 
1704 S:Mattie Dag Pigan Elsse - Syndertorp
 
1704 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Farentofta Fader Glarmästare Jöns Jönss Farentofta
 
1704 Dom: 19 Trin: Mannen Joen Pehrss Småry
 
1704 Dom: 1 Advent Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Håkenss Slättaröd
 
1704 Dom: 4 Advent Flickan - - Svensta Fader Bengt Joenss Svensta
 
1704 Thome Dag Barnet - - Glimminge Fader Pehr Svendss Glimminge
 
1705 Nyåhrs Dag Mannen Nils Påhlsson Småry
 
1705 Dom: 3 p: Epiph: Mannen Erik Tygasson Waregården
 
1705 S:Pauli Dag Gossen - - Waran Fader Hans Pehrss Waran
 
1705 Dom: 4 p: Epiph: Kvinnan Enkian Kari Nelsses Slättaröd
 
1705 Kyndermässo Dag Hustrun - - Slättaröd Make Pehr Heliass Slättaröd
 
1705 Kyndermässo Dag Hustrun - - Torp Make Sallamakare Sven - Torp
 
1705 KynderMässoDag Kvinnan Enkian Bengta Nilses Erikstorp
 
1705 Dom: Quasimod: Flickan - - Gliminge Moder Elna Bengtss Gliminge
 
1705 S:Mathie Dag Barnet - - Slättaröd Fader Jöns Påhlss Slättaröd
 
1705 Passions Dagen Mannen Bengt Olsson Glimminge
 
1705 Dom: Laetare Mannen Anders Truedsson Waran
 
1705 Dom: Laetare Barnet - - Svenstad Fader Joen Joenss Svenstad
 
1705 Dom: Judica Mannen Pehr Svensson Karup
 
1705 Dom: Judica Mannen Ola Jäppasson Ellestorp
 
1705 Dom: Palmarium Barnet - - Waran Fader Sven Troedss Waran
 
1705 Dom: Misericord: Mannen Jöns Nilsson Påarp
 
1705 Dom: Jubilate Mannen Pehr Jönsson Torp
 
1705 Dom: Jubilate Mannen Pehr Bengtsson Lillaröd
 
1705 Dom: Cantate Mannen Pehr Jönsson Syndertorp
 
1705 Dom: Rogate Kvinnan Enkian Boel Halvårss Faretslöf
 
1705 Dom: Exaudie Hustrun - - Slättaröd Make Jahn Näbb Slättaröd
 
1705 Andre PingesDag Mannen Mikel Svensson Erikstorp
 
1705 Dom: 2 p: Trinit: Gossen - - Småry Fader Jöns Olss Småry
 
1705 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Sinnarp Fader Måns Olss Sinnarp
 
1705 d: 4 Augusti Barnet - - Mölholt Fader Nils Påhlss Mölholt
 
1705 d: 4 Augusti Barnet döföd - - Påarp Fader Påhl Gunnarss Påarp
 
1705 Dom: 10 p: Trinit: Hustrun - - Faretslöf Make Erlan Troedss Faretslöf
 
1705 Dom: 12 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Larss Påarp
 
1705 Bartolomei Dag Hustrun - - Svensta Make Rytt: Måns Ek Svensta
 
1705 Dom: 14 p: Trinit: Mannen Bengt Nilsson Mässinge
 
1705 Dom: 14 p: Trinit: Mannen Pehr Troedsson Waran
 
1705 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Nils Pehrss Drengstorp
 
1705 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Wegalt Fader Nils Nilss Wegalt
 
1705 Dom: 19 p: Trinit: Barnet döföd - - Mässinge Fader Nils Nilss Mässinge
 
1705 Dom: 20 p: Trinit: Mannen Bengt Hök Slättaröd
 
1705 Dom: 21 p: Trinit: Barnet - - Karstorp Fader Lars Svendss Karstorp
 
1705 Dom: 23 p: Trinit: Kvinnan Anna Bengtss Ramsiö
 
1705 Dom: 23 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Nils Olss Karup
 
1705 Dom: 24 p: Trinit: Mannen Ola Nilsson Boarp
 
1705 Dom: 24 p: Trinit: Barnet två - - Slättaröd Fader Bengt Assvedss Slättaröd
 
1705 Dom: 24 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Håkenss Slättaröd
 
1705 Dom: 24 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Nils Heliass Slättaröd
 
1705 Dom: 25 p: Trinit: Mannen Lars Svensson Karstorp
 
1705 Dom: 26 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Nils Anderss Waran
 
1705 Dom: 4 Adventus Barnet - - Mässinge Fader Lars Nilss Mässinge
 
1706 Dom: 2 p: Epiphan: Barnet två - - Påarp Fader Ebbe Simmonss Påarp
 
1706 Dom: 2 p: Epiphan: Barnet - - Waran Fader Hans Pehrss Waran
 
1706 Dom: Septuages: Mannen Sven Larsson Karstorp
 
1706 Dom: Sexagesima Kvinnan - - Faretslöf son Måns Ståhl -
 
1706 Dom: Quinquage: Barnet - - Påarp Fader Pehr Gudmanss Påarp
 
1706 2 passionsdag i fa: Kvinnan Enkian Anna Lassa Svensta
 
1706 2 passionsDag i fa: Barnet - - Lunnagården Fader Sven Pehrss Lunnagården
 
1706 Dom: Oculi Barnet - - Gliminge Fader Pehr Svendss Gliminge
 
1706 Dom: Oculi Barnet - - Gliminge Fader Axel Troedss Gliminge
 
1706 Dom: Oculi Barnet - - Karup Fader Staffen Olss Karup
 
1706 Dom: Oculi Barnet - - Mässinge Fader Håken Bengtss Mässinge
 
1706 Dom: Laetare Hustrun - - Erikstorp Make Bengt Eskelss Erikstorp
 
1706 Dom: Laetare Mannen Jöns Pehrss Drengstorp
 
1706 Dom: Laetare Barnet - - Gliminge Fader Anders Sonnass Gliminge
 
1706 Dom: Judica Barnet - - Gliminge Fader Sven Svendss Gliminge
 
1706 Dom: Judica Barnet - - Heliarp Fader Ebbe Påhlss Heliarp
 
1706 Dom: Judica Barnet - - Heliarp Fader Nils Eskelss Heliarp
 
1706 Dom: Palmarum Hustrun - - Mässinge Make Pehr Seffvedss Mässinge
 
1706 Dom: Palmarum Barnet - - Gliminge Fader Sven Pehrss Gliminge
 
1706 Dom: Palmarum Barnet - - Gliminge Fader Sven Pehrss Gliminge
 
1706 Långe fredag Mannen Claus Nilsson Påarp
 
1706 Långe fredag Barnet - - Mässinge Fader Nils Nilss Mässinge
 
1706 d: 13 April Barnet - - Glimminge Fader Nils Nilss Glimminge
 
1706 d: 13 April Barnet - - Mässinge Fader Pehr Seffvetss Mässinge
 
1706 Dom: Cantate Barnet - - Karup Fader Sven Essbiörss Karup
 
1706 Dom: Cantate Barnet - - Boarp Fader Pehr Seffvetss Boarp
 
1706 Dom: Exaudi Hustrun - - Mässinge Make Jöns Olss Mässinge
 
1706 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Sinnarp Fader Pehr Eskelss Sinnarp
 
1706 Dom: 2 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Ebbe Simmonss Påarp
 
1706 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Sven Jönss Karup
 
1706 Dom: 8 p: Trinit: Hustrun - - Waran Make Sven Troedss Waran
 
1706 Dom: 9 p: Trinit: Barnet - - Faretslöf Fader Sven Anderss Faretslöf
 
1706 Dom: 12 p: Trinit: Mannen Jöns Olsson Småry
 
1706 Dom: 13 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Larss Påarp
 
1706 Dom: 21 p: Trinit: Mannen Pehr Påhlsson Holmen
 
1706 Dom: 27 p: Trinit: Mannen Rassmus Lasson Svensta
 
1706 Dom: 27 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Rytt: Anders Gyllensten Karup
 
1706 Dom: 1 Adven: Barnet - - Svensta Fader Joen Joenss Svensta
 
1707 Dom: 2 p: Ep:p: Barnet - - Erikstorp Fader Påhl Nilss Erikstorp
 
1707 Dom: 3 p: Trinit: Hustrun - - Karup Make Nils Bengtss Karup
 
1707 Dom: 3 p: Epiphan: Kvinnan Blinna Tora - Karup
 
1707 Dom: 3 Epiphan: Mannen Pehr Svensson Lillaröd
 
1707 Dom: Septuage: Mannen Lars Andersson Påarp
 
1707 Dom: Sexages: Mannen Pehr Påhlsson Småry
 
1707 Dom: Sexages: Barnet - - Erikstorp Fader Sven Olss Erikstorp
 
1707 Dom: Invocavit: Barnet - - Waran Fader Lars Tullass Waran
 
1707 Dom: Invocavit Mannen Sven Nilsson Påarp
 
1707 Dom: Invocavit Barnet - - Karup Fader Sven Staffenss Karup
 
1707 Dom: Oculi Hustrun - - Glimminge Make Rassmus Nilss Glimminge
 
1707 Dom: Laetare Barnet - - Drengstorp Fader Nils Jönss Drengstorp
 
1707 Dom: Judica Kvinnan Enkian Boel Larsses Gliminge
 
1707 Dom: Jubilate Barnet - - Gliminge Fader Nils Nilss Gliminge
 
1707 Dom: 3 p: Trinit: Kvinnan Enkian Lusse Nilsses Heliarp
 
1707 Dom: 5 p: Trinit: Kvinnan Enkian Kiersti Nilsses Slättared
 
1707 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Sinnarp Fader Ola Eskelss Sinnarp
 
1707 Dom: 9 p: Trinit: Barnet - - Mölholt Fader Pehr Jönss Mölholt
 
1707 Dom: 12 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Sven Svendss Glimminge
 
1707 Michaelidag Hustrun - - Slättaröd Make Ebbe Påhlss Slättaröd
 
1707 Michaelidag Barnet - - Drengstorp Fader Nils Jönss Drengstorp
 
1707 Dom: 18 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Påhlss Slättaröd
 
1707 Dom: 19 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Håkenss Slättaröd
 
1708 Dom: 2 p: Trinit: Barnet - - Helliarp Fader Bengt Knutss Helliarp
 
1708 Dom: 3 p: Epiphan: Mannen Rytt: Johan Näbb Slättaröd
 
1708 Dom: 3 p: Epiphan: Gossen - - Ramsiö Fader Bengt Nilss Ramsiö
 
1708 Dom: Quinquage: Hustrun - - Svensta Make Johan Larss Svensta
 
1708 Dom: Invoca: Hustrun - - Slättaröd Make Sven Pehrss Slättaröd
 
1708 Dom: Laetare Hustrun - - Glimminge Make Johan Gran Glimminge
 
1708 Dom: Laetare Kvinnan Enkian Kiersti Svendss Lillaröd
 
1708 2 Påska Dag Hustrun - - Sinnarp Make Eskel Nilss Sinnarp
 
1708 Dom: Quasimod: Mannen Jöns Olsson Honnarp
 
1708 Dom: Misericord: Kvinnan Olu Jönss Brödarp
 
1708 Dom: Exaudi Mannen Nils Jönsson Mässinge
 
1708 Dom: Trinitates Mannen Helie Andersson Mässinge
 
1708 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Ola Bengtss Glimminge
 
1708 Johanes Baptis: Barnet - - Drengstorp Fader Sven Olss Drengstorp
 
1708 Dom: 5 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Nils Jönss Småry
 
1708 Dom: 9 p: Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Pehr Jönss Drengstorp
 
1708 Dom: 10 p: Trinit: Flickan - - Erikstorp Fader Sven Olss Erikstorp
 
1708 Dom: 14 p: Trinit: Hustrun - - Lunnegårdn Make Jäppa Mikelss Lunnegårdn
 
1708 Dom: 17 p: Trin: Flickan - - Ramsiö Fader Ola Bengtss Ramsiö
 
1708 Dom: 17 p: Trin: Barnet - - Waran Fader Sven Troedss Waran
 
1708 Dom: 17 p: Trin: Barnet - - Sinnarp Fader Måns Olss Sinnarp
 
1708 Dom: 20 p: Trinit: Barnet tvenne - - Karstorp Fader Pehr Rassmuss Karstorp
 
1708 Dom: 23 p: Trin: Hustrun - - Mölholt Make Pehr Jönss Mölholt
 
1708 Dom: 25 p: Trin: Barnet - - Glimminge Fader Nils Nilss Glimminge
 
1708 Dom: 1 Advent: Barnet - - Påarp Fader Erlan Olss Påarp
 
1708 S:Andree Dag Hustrun - - Faretslöf Make Rytt: Raffvel Hanss Faretslöf
 
1708 Dom: 4 Adven: Hustrun - - Karup Make Mårten Nilss Karup
 
1708 2 Julla Dag Flickan lilla - - Torp Fader Sven Bengtss Torp
 
1709 Dom: 2 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Nils Bengtss Karup
 
1709 Dom: 5 p: Epip: Flickan - - Påarp Fader Ola Bertelss Påarp
 
1709 Dom: Quinq: Mannen Bengt Jönsson Gliminge
 
1709 Dom: Invocav: Kvinnan Enkian Troen Larsses Glimminge
 
1709 Dom: Invocav: Kvinnan Enkian Anna - Småry
 
1709 Dom: Invocav: Barnet - - Påarp Fader Jöns Jönss Påarp
 
1709 Dom: Oculi Hustrun - - Påarp Make Jöns Larss Påarp
 
1709 Dom: Judica Barnet - - Faretslöf Fader Rytt: Påhl Axman Faretslöf
 
1709 Dom: Palmarum Hustrun - - Mässinge Make Bengt Håkenss Mässinge
 
1709 Långefredag Mannen Ebbe Andersson Waran
 
1709 Dom: Quasimod: Barnet - - Ellestorp Fader Jöns Olss Ellestorp
 
1709 Dom: Quasimod: Barnet - - Svenstad Fader Erik Månss Svenstad
 
1709 Dom: Cantate Mannen Mårten Påhlsson Ramsiö
 
1709 Dom: Rogate Mannen Jöns Påhlsson Slättaröd
 
1709 Dom: Exaudi Hustrun - - Boarp Make Troed Nilss Boarp
 
1709 Dom: Exaudi Flickan - - Påarp Fader Pehr Jäpss Påarp
 
1709 Dom: 1 p: Trin: Mannen Påhl Nilsson Boarp
 
1709 Maria Besökels: Barnet - - Småry Fader Nils Hanss Småry
 
1709 Dom: 6 p: Trin: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Pehrss Slättaröd
 
1709 Dom: 8 p: Trini: Flickan - - Karup Fader Anders Jönss Karup
 
1709 Dom: 8 p: Trin: Barnet - - Småry Fader Påhl Svendss Småry
 
1709 Dom: 11 p: Trin: Mannen Pehr Nilsson Mölholt
 
1709 Dom: 13 p: Trinit: Mannen Bengt Olsson Boarp
 
1709 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Boarp Fader Ola Jönss Boarp
 
1709 Dom: 19 p: Trin: Kvinnan Else Mikelss Påarp
 
1709 Dom: 19 p: Trin: Barnet - - Waregården Fader Håken Errikss Waregården
 
1709 Dom: 20 p: Trin: Flickan - - Waregården Fader Håken Erikss Waregården
 
1709 Dom: 21 p: Trin: Mannen Lars Andersson Waran
 
1709 Dom: 22 p: Trin: Barnet - - Påarp Fader Erlan Olss Påarp
 
1709 Dom: 1 Adven: Hustrun - - Mässinge Make Jöns Hifwentorn Mässinge
 
1709 Dom: 2 p: Adven: Barnet - - Waran Fader Sven Troedss Waran
 
1709 Dom: 3 Advent Kvinnan moder till Jöns Hifventorn - - Mässinge son Jöns Hifwentorn -
 
1710 Dom: 3 p: Epip: Barnet - - Waregården Fader Håken Erikss Waregården
 
1710 Dom: 3 p: Epip: Hustrun - - Erikstorp Make Bengt Svendss Erikstorp
 
1710 Dom: Laetare Mannen Rytt: Nils Holm Karup
 
1710 Dom: Laetare Flickan - - Glimminge Fader Sven Rassmuss Glimminge
 
1710 Dom: Judica Hustrun - - Drengstorp Make Sven Olss Drengstorp
 
1710 Andre Påskadag Barnet - - Boarp Fader Påhl Nilss Boarp
 
1710 Andre Påskadag Barnet - - Drengstorp Fader Sven Jönss Drengstorp
 
1710 Quasimod: Pigan en,skröpel:,Piga - - Drengstorp
 
1710 Dom: Quasimod: Mannen Pehr Lasson Honnarp
 
1710 Dom: Mecericord Mannen Håken Jönsson Slättaröd
 
1710 Dom: Mecericord Mannen Anders Påhlsson Ramsiö
 
1710 Dom: Mecericord Kvinnan en gaml: Enkia Kiersti - Waran
 
1710 Christi Himlafärds D Mannen Jöns Jönsson Boarp
 
1710 Christi Himlafärds D Barnet - - Ellestorp Fader Jöns Olss Ellestorp
 
1710 Dom: Exaudi Mannen Ola Eskelsson Sinnarp
 
1710 Dom: Exaudi Mannen Lars Bengtsson Drengstorp
 
1710 Dom: Exaudi Barnet tvenne - - Biäregården Fader Påhl Pehrss Biäregården
 
1710 Dom: Exaudi Kvinnan Enkian Kiersti Svendss Faretslöf
 
1710 Dom: exaudi Barnet - - Lunnagården Fader Swend Pehrss Lunnagården
 
1710 Andre Pinges Dag Barnet - - Biäragården Fader Pehr Pehrss Biäragården
 
1710 Dom: 1 p: Trinit: Mannen Staffen Olsson Karup
 
1710 Dom: 1 p: Trinit: Mannen Påhl Jönsson Slättared
 
1710 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Sven Olss Drengstorp
 
1710 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Svenstad Fader Jöns Nilss Svenstad
 
1710 Dom: 1 p: Trinit: Mannen Erlan Larss Waran
 
1710 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Sven Bengtss Påarp
 
1710 Dom: 2 p: Trinit: Flickan - - Faretslöf Fader Sven Anderss Faretslöf
 
1710 Dom: 2 p: Trinit: Drängen Pehr Påhlsson Brödarp
 
1710 Dom: 4 p: Trinit: Hustrun - - Karup Make Pehr Pehrss Karup
 
1710 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Svenstad Fader Joen Joenss Svenstad
 
1710 Dom: 4 p: Trinit: Hustrun - - Påarp Make Ebbe Simmonss Påarp
 
1710 Dom: 10 p: Trinit: Mannen Ola Nilsson Honnarp
 
1710 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Faretslöf Fader Nils Kiäldss Faretslöf
 
1710 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Lars Bengtss Drengstorp
 
1710 Dom: 18 p: Trin: Barnet - - Drengstorp Fader Dito Lars Bengtss Drengstorp
 
1710 Dom: 20 p: Trin: Hustrun - - Ramsiö Make Anders Pehrss Ramsiö
 
1710 Dom: 20 p: Trin: Kvinnan Enkian Kiersti Anderses Waran
 
1710 Dom: 20 p: Trin: Flickan - - Svensta Moder Elsse Ingelsdoter Svensta
 
1710 Dom: 21 p: Trin: Barnet - - Påarp Fader Simmon Ebbass Påarp
 
1710 Dom: 23 p: Trin: Drängen Hans Pehrsson Gliminge
 
1710 Allahelgon Dag Drängen Anders Larsson Waran
 
1710 Dom: 1 Adventus Mannen Torkel Andersson Karup
 
1710 Dom: 1 Adventus Barnet - - Påarp Fader Nils Svendss Påarp
 
1710 Dom: 1 Adventus Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Pehrss Slättaröd
 
1710 Dom: 1 Adventus Barnet - - Faretslöf Fader Pehr Anderss Faretslöf
 
1711 Nyåhrs Dag Barnet - - Småry Fader Nils Pehrss Småry
 
1711 Dom: Septuage: Barnet - - Småry Fader Nils Jönss Småry
 
1711 Dom: Septuage: Mannen Pehr Jönsson Påarp
 
1711 Dom: Septuage: Gossen - - Påarp Fader (begr samma dag) Pehr Jönsson Påarp
 
1711 Dom: Septuage: Barnet - - Faretslöf Fader Pehr Anderss Faretslöf
 
1711 Dom: Qinquage: Barnet - - Småry Fader Nils Pehrss Småry
 
1711 Dom: Qinquage: Barnet - - Sinnarp Fader Pehr Eskelss Sinnarp
 
1711 Dom: Laetare Mannen Nils Olsson Svenstad
 
1711 Dom: Quasimod: Barnet - - Heliarp Fader Nils Jönss Heliarp
 
1711 Dom: Cantate Barnet - - Honnarp Fader Ola Nilss Honnarp
 
1711 Dom: 3 p: Trinit: Mannen Jöns Bengtsson Biäragården
 
1711 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Nils Nilss Glimminge
 
1711 Dom: 7 p: Trinit: Kvinnan Jöns,Jönss,Moder - - Mässinge
 
1711 Dom: 18 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jäppa Larss Påarp
 
1711 Mickaeli Dag Kvinnan Enkian Kiersti Jönsses Slättaröd
 
1711 Dom: 22 p: Trinit: Mannen Påhl Månsson Faretslöf
 
1711 Dom: 23 p: Trinit: Mannen Sven Jönsson Svenstad
 
1711 Dom: 1 Advent: Kvinnan Enkian Järtru - Karup
 
1712 Trettondedag: Barnet - - Glimminge Fader Pehr Svendss Glimminge
 
1712 Dom: Septuage: Hustrun - - Brödarp Make Rassmus Bengtss Brödarp
 
1712 1 Söndag i fastan Mannen Gunnar Påhlsson Påarp
 
1712 1 Söndag i fastan Mannen Sven Jönsson Mässinge
 
1712 Dom: Laettare Mannen Mårten Nilsson Karup
 
1712 Dom: Laettare Hustrun - - Faretslöf Make Måns Ståhl Faretslöf
 
1712 Dom: Laettare Barnet - - Småry Fader Lars Joenss Småry
 
1712 Dom: Palmarum Barnet - - Slättaröd Fader Bengt Assvedss Slättaröd
 
1712 Långe Fredag Kvinnan Enkian Elna Bengtss Mässinge
 
1712 Långe Fredag Drängen Påhl Pehrsson Glimminge
 
1712 4 Påskadag Barnet - - Påarp Fader Rytt: Erik Fogelbärig Påarp
 
1712 Dom: Misericord: Hustrun - - Ramsiö Make Påhl Nilss Ramsiö
 
1712 Dom: Quasimod: Kvinnan Enkian Ingar - Karstorp
 
1712 Dom: Jubilate Kvinnan Enkian Elsse Joens Svenstad
 
1712 Dom: Chantate Barnet - - Slättaröd Fader Pehr Svendss Slättaröd
 
1712 Dom: Rogate Barnet - - Glimminge Fader Lars Svendss Glimminge
 
1712 Helga Trefaldighets Gossen - - Glimminge Fader Pehr Offass Glimminge
 
1712 Johanes Bapt:Dag Barnet - - Drengstorp Fader Pehr Rassmuss Drengstorp
 
1712 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Jönss Påarp
 
1712 Dom: 6 p: Trinit: Hustrun - - Glimminge Make Seffvet Olss Glimminge
 
1712 Dom: 8 p: Trinit: Hustrun - - Glimminge Make Ola Olss Glimminge
 
1712 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Faretslöf Fader Jäppa Pehrss Faretslöf
 
1712 Dom: 19 p: Trinit: Barnet - - Karstorp Fader Kiäl Svendss Karstorp
 
1712 Dom: 20 p: Trinit: Hustrun - - Holmen Make Lars Staffenss Holmen
 
1712 Dom: 21 p: Trinit: Hustrun - - Svenstad Make Anders Nilss Svenstad
 
1712 Dom: 21 p: Trinit: Hustrun - - Slättaröd Make Pehr Jönss Slättaröd
 
1712 Alle Helgon Dag Barnet - - Mässinge Fader Bengt Håkenss Mässinge
 
1712 Dom: 1 Advent: Barnet - - Lunnagården Fader Sven Pehrss Lunnagården
 
1712 Dom: 1 Advent: Barnet - - Svenstad Fader Nils Anderss Svenstad
 
1712 Dom: 2 Advent: Mannen Nils Olsson Glimminge
 
1712 Dom: 2 Advent: Barnet - - Påarp Fader Simmon Ebbass Påarp
 
1712 Dom: 2 Advent: Barnet - - Drengstorp Fader Pehr Jönss Drengstorp
 
1712 Dom: 4 Advent: Barnet - - Glimminge Fader Johan Nilss Glimminge
 
1713 Trättondedagen Mannen Sven Eskelsson Sinnarp
 
1713 Dom: 2 p: Epiphan: Mannen Hans Nilsson LillaBåstad
 
1713 Dom: 2 p: Epophan: Barnet - - Sinnarp Fader Pehr Eskelss Sinnarp
 
1713 Dom: 2 p: Epiphan: Barnet - - Mölholt Fader Bengt Pehrss Mölholt
 
1713 Dom: 2 p: Epiphan: Barnet - - Mässinge Fader Pehr Heliass Mässinge
 
1713 Dom: 2 p: Epiphan: Barnet - - Faretslöf Fader Sven Jönss Faretslöf
 
1713 Dom: 3 p: Epiphan: Hustrun - - Svenstad Make Pehr Pehrss Svenstad
 
1713 Dom: 3 p: Epiphan: Barnet - - Påarp Moder (begr samma dag) Kiersti Mickels Påarp
 
1713 Dom: 3 p: Epiphan Kvinnan Kiersti Mikelsdotter Påarp
 
1713 Dom: 3 p: Epiphan: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Håkenss Slättaröd
 
1713 Dom: Sexagesima Hustrun - - Påarp Make Jöns Larss Påarp
 
1713 Dom: Reminisce: Barnet - - Påarp Fader Hans Jacobss Påarp
 
1713 Dom: Oculi Mannen Rassmus - Brödarp
 
1713 Dom: Oculi Kvinnan Enkian Sissa Bengtss Påarp
 
1713 Dom: Oculi Barnet - - Sinnarp Fader Måns Olss Sinnarp
 
1713 Dom: Laettare Mannen Eskel Nilsson Sinnarp
 
1713 Dom: Misericord: Barnet - - Waran Fader Pehr Håkenss Waran
 
1713 Dom: Misericord: Barnet - - Ramsiö Fader Ola Joenss Ramsiö
 
1713 Dom: 2 p: Trinit: Barnet - - Erikstorp Fader Sven Olss Erikstorp
 
1713 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Syndertorp Fader Jöns Pehrss Syndertorp
 
1713 Dom: 4 p: Trinit: Hustrun - - Karup Make Ola Höyman Karup
 
1713 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Swen Staffenss Karup
 
1713 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Pehrss Slättaröd
 
1713 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Pehr Jönss Småry
 
1713 Dom: 11 p: Trinit: Barnet - - Brödarp Fader Ola Jönss Brödarp
 
1713 Dom: 11 p: Trinit: Barnet - - Svenstad Fader Hans Rassmuss Svenstad
 
1713 Dom: 13 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Knutss Påarp
 
1713 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Faretslöf Fader Nils Kiäldss Faretslöf
 
1713 Dom: 19 p: Trinit: Mannen Pehr Pehrsson Svenstad
 
1713 Dom: 19 p: Trinit: Hustrun - - Honnarp Make Nils Pehrss Honnarp
 
1713 Dom: 19 p: Trinit: Mannen Nils Jönsson Glimminge
 
1713 Dom: 19 p: Trinit: Barnet - - Syndertorp Fader Jöns Pehrss Syndertorp
 
1713 Dom: 3 Advent: Barnet - - Påarp Fader Jöns Knutss Påarp
 
1713 Dom: 4 Advent: Kvinnan Enkian Kiersti Svendss Ramsiö
 
1714 KynderMässodag Barnet - - Waran Fader Pehr Håkenss Waran
 
1714 3 Söndagen i fastan Kvinnan Enkian Johanna Olas Boarp
 
1714 4 Söndagen i fastan Barnet - - Karstorp Fader Kiäl Svendss Karstorp
 
1714 Dom: Palmarum Gossen - - Ramsiö Fader Ola Joenss Ramsiö
 
1714 Långe fredag Barnet - - Småry Fader Lars Joenss Småry
 
1714 1 Söndag effter Påsk Mannen Pehr Bengtsson Biäregården
 
1714 1 Söndag effter Påsk Barnet - - Waran Fader Erlan Larss Waran
 
1714 2 Söndagen effter På Mannen Bengt Nilsson Heliarp
 
1714 3 Söndagen effter På Hustrun - - Biäragården Make Pehr Bengtss Biäragården
 
1714 2 Pinges Dag Barnet - - Boarp Fader Ola Jönss Boarp
 
1714 Maria besökelsed: Barnet - - Påarp Fader Jöns Larss Påarp
 
1714 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jäppa Larss Påarp
 
1714 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Ola Jönss Karup
 
1714 Dom: 7 p: Trinit: Kvinnan Enkian Elna Troeds Gliminge
 
1714 Dom: 9 p: Trinit: Kvinnan Enkian Kiersti Simmons Waran
 
1714 Dom: 9 p: Trinit: Pigan Boel Gudmansdoter Mölholt
 
1714 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Sven Troeds Waran
 
1714 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Jönss Påarp
 
1714 Dom: 16 p: Trinit: Mannen Pehr Jönsson Påarp
 
1714 Dom: 16 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Rytt: Nils Rambärig Ramsiö
 
1714 Dom: 20 p: Trinit: Mannen Erlan Troedsson Faretslöf
 
1714 Dom: 21 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Bengt Assvedss Slättaröd
 
1714 Dom: 22 p: Trinit: Dottern - - Glimminge Fader Ola Olss Glimminge
 
1714 Simon Judi Dag Barnet - - Holmen Fader Lars Staffenss Holmen
 
1714 Dom: 23 p: Trinit: Barnet - - Svensta Fader Rytt Påhl Axman Svensta
 
1714 Dom: 23 p: Trinit: Kvinnan Olu Pehrsdotter(?) Karup
 
1714 Dom: 25 p: Trinit: Mannen (en syster begr samma dag) Offe Axelsson Gliminge
 
1714 Dom: 25 p: Trinit: Flickan - - Gliminge
 
1714 Dom: 2 Advent: Barnet tuenne - - Karup Fader Rytt: Pehr Nötter Karup
 
1714 Dom: 4 Advent: Mannen Nils Svensson Mässinge
 
1714 Dom: 4 Advent: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Håkenss Slättaröd
 
1714 Dom: 4 Advent: Barnet - - Svenstad Fader Erik Månss Svenstad
 
1714 Dom: 4 Advent: Barnet - - Svenstad Fader Rytt: Hans Walbärig Svenstad
 
1715 Trättondedagen Barnet Tuenne - - Mässinge Fader Ryttaren Joen Marbärig Mässinge
 
1715 Trättondedagen Barnet - - Mässinge Fader Nils Nilss Mässinge
 
1715 Dom: 3 p: Epiphan: Hustrun - - Ellestorp Make Påhl Olss Ellestorp
 
1715 1 Söndagen i fastan Barnet - - Karstorp Fader Kiäl Svenss Karstorp
 
1715 1 Söndagen i fastan Barnet - - Påarp Moder Kiersti Mikelsdotter Påarp
 
1715 2 Söndagen i fastan Kvinnan Enkian Kiersti Nilsses Småry
 
1715 ? Söndagen i fastan Kvinnan Enkian Elna Nilsses Glimminge
 
1715 Maria bebodelsedag Mannen Helie Pehrsson Slättaröd
 
1715 4 Påskadag Hustrun - - Lillaröd Make Sven Olss Lillaröd
 
1715 3 Söndag effter Påsk Kvinnan Enkian Lusse Olas Sinnarp
 
1715 4 Söndag effter Påsk Hustrun - - Boarp Make Nils Olss Boarp
 
1715 5 Söndag effter Påsk Barnet - - Faretslöf Fader Nils Kiäldss Faretslöf
 
1715 4 Pinges Dag Barnet - - Ramsiö Fader Pehr Mårtenss Ramsiö
 
1715 Dom: Trinit: Kvinnan Enkian Boel Troedss Ellestorp
 
1715 Dom: Trinit: Mannen Tyge Bengtsson Ellestorp
 
1715 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Sinnarp Fader Måns Olss Sinnarp
 
1715 Dom: 4 p: Trinit: Kvinnan Sissa Svensdoter Småry
 
1715 Dom: 6 p: Trinit: Hustrun - - Mässinge Make Nils Nilss Mässinge
 
1715 Dom: 9 p: Trinit: Mannen Sallamakare Sven - Torp
 
1715 Dom: 14 p: Trinit: Hustrun - - Påarp Make Jöns Knutss Påarp
 
1715 Dom: 15 p: Trinit: Hustrun - - Slättaröd Make Ola Janss Slättaröd
 
1715 Dom: 20 p: Trinit: Kvinnan - - Påarp son Jöns Jönss -
 
1715 Dom: 20 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Knutss Påarp
 
1715 Dom: 22 p: Trinit: Mannen Jäppa Larsson Påarp
 
1715 Dom: 22 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Sven Troedss Waran
 
1715 Dom: 22 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Nils Pehrss Småry
 
1715 Dom: 2 Advent: Barnet - - Ellestorp Fader Pehr Nilss Ellestorp
 
1715 Dom: 4 Advent: Mannen Påhl Larsson Mässinge
 
1715 Dom: 4 Advent: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Håkenss Slättaröd
 
1716 Nyåhrs Dag Gossen Lilla,son - - Mölholt Fader Ola Pehrss Mölholt
 
1716 13 dagen Barnet - - Slättaröd Fader Pehr Svenss Slättaröd
 
1716 Dom: 2 p: Epiphan: Barnet - - Waregården Fader Håken Erikss Waregården
 
1716 Dom: 3 p: Epiphan: Mannen Nils Svensson Ramsiö
 
1716 Dom: 3 p: Epiphan: Barnet - - Lunnagården Moder Enkian - - Lunnagården
 
1716 Kyndermässodag Kvinnan Enkien Tyre Joenss Småry
 
1716 Dom: Sexagesima Barnet - - Påarp Fader Nils Olss Påarp
 
1716 1 Söndagen i fastan Mannen Anders Nilsson Svenstad
 
1716 4 Söndagen i fastan Barnet - - Slättaröd Moder Enkian Tyre Påhls Slättaröd
 
1716 2 Påskadag Barnet - - Sinnarp Fader Pehr Eskels Sinnarp
 
1716 4 Påskadag Barnet - - Mässinge Fader Ola Jöns Mässinge
 
1716 2 Söndag effter Påsk Kvinnan Sägred Bengtsdotter Karup
 
1716 2 Söndag effter Påsk Pigan Kiersti Öriansdotter Gliminge
 
1716 2 Söndag effter Påsk Barnet - - Påarp Fader Påhl Tryls Påarp
 
1716 3 Söndag effter Påsk Hustrun - - Påarp Make Nils Svens Påarp
 
1716 Maria bebodelsedag Barnet - - Mässinge Fader Carl Nils Mässinge
 
1716 4 Söndag effter Påsk Mannen Pehr Nilsson Småry
 
1716 4 Söndag effter Påsk Hustrun - - Slättaröd Make Ebbe Pehrs Slättaröd
 
1716 4 Söndag effter Påsk Barnet - - Slättaröd Fader Gudman Pehrs Slättaröd
 
1716 5 Söndag effter Påsk Flickan - - Erikst Fader Påhl Nils Erikst
 
1716 4 Pingesdag Barnet - - Gliminge Fader Rytt: Jan Örbärig Gliminge
 
1716 den 30 May Barnet döföd - - Gliminge Fader Johan Nils Gliminge
 
1716 Dom: 1 p: Trinit: Mannen Pehr Andersson Faretslöf
 
1716 Dom: 1 p: Trinit: Mannen Mårten Nilsson Mässinge
 
1716 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Svenstad Fader Rytt: Påhl Axman Svenstad
 
1716 Dom: 7 p: Trinit: Hustrun - - Ramsiö Make Hans Hans Ramsiö
 
1716 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Sinnarp Fader Måns Ols Sinnarp
 
1716 Dom: 12 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Sven Anders Gliminge
 
1716 Dom: 15 p: TRinit: Hustrun - - Slättaröd Make Ola Jans Slättaröd
 
1716 Dom: 20 p: Trinit: Kvinnan Jöns Jönss moder - - Påarp son Jöns Jönss -
 
1716 Dom: 20 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Knuts Påarp
 
1716 Dom: 22 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jäppa Lars Påarp
 
1716 Dom: 22 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Sven Troeds Waran
 
1716 Dom: 22 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Nils Pehrs Småry
 
1716 Dom: 23 p: Trinit: Mannen Nils Hansson Småry
 
1716 Dom: 25 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Ola Jöns Gliminge
 
1716 Dom: 2 Advent: Barnet - - Ellestorp Fader Pehr Nils Ellestorp
 
1716 Dom: 4 Advent: Mannen Påhl Larsson Mässinge
 
1716 Dom: 4 Advent: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Håkens Slättaröd
 
1717 Ny åhrsdag Barnet - - Karstorp Fader Kiäl Svens Karstorp
 
1717 Ny åhrsdag Barnet - - Svensta Fader Hans Rassmus Svensta
 
1717 Dom: 1 p: Epiphan: Barnet - - Waran Fader Sven Troeds Waran
 
1717 Dom: 2 p: Epiphan: Pigan En gaml: Piga hos Pehr Nilsson - - Gliminge
 
1717 Dom: Sexagesima Mannen Pehr Mårtensson Faretslöf
 
1717 Dom: Sexagesima Barnet - - Slättaröd Fader Nils Lars Slättaröd
 
1717 Dom: Quinquage: Kvinnan Enkian Elna Rassmusses Svensta
 
1717 Dom: Quinquage: Kvinnan Enkian Bengta Nilsses Gliminge
 
1717 3 Söndagen i fastan Flickan - - Heliarp Fader Bengt Knuts Heliarp
 
1717 3 Söndagen i fastan Barnet - - Svensta Fader Jöns Knuts Svensta
 
1717 Dom: Laetare Kvinnan Enkian Kiersti Jönsses Honnarp
 
1717 5 Söndag i fastan Mannen Pehr Gudmansson Boarp
 
1717 Dom: Palmarum Kvinnan Enkian Gunner? Påhls Mässinge
 
1717 6 Söndag effter Påsk Kvinnan Enkian Bengta Mårtens Faritslöf
 
1717 Dom: 1 p: Trinit: Hustrun - - Gliminge Make Nils Pehrs Gliminge
 
1717 Maria besökelsed: Pigan Kiersti Pehrsdotter Torp
 
1717 den 5 Julij Barnet - - Mässinge Fader Sven Mårtens Mässinge
 
1717 Dom: 21 p: Trinit: Mannen Pehr Pehrsson Slättaröd
 
1717 Dom: 2 Advent: Mannen Pehr Pehrsson Karup
 
1717 Dom: 2 Advent: Barnet - - Drengstorp Fader Pehr Jöns Drengstorp
 
1718 Nyåhrsdag Flickan Pehr Helias lilla söster - - Mässinge
 
1718 Dom: 2 p: Epiphan: Kvinnan Enkian Bengta Jönsses Drengstorp
 
1718 Dom: 2 p: Epiphan: Flickan - - Faretslöf Moder Enkian Grete - Faretslöf
 
1718 Dom: 2 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Soldaten Jahn Ennebom Mässinge
 
1718 Dom: 3 p: Epip: Hustrun - - Svensta Make Nils Byker Svensta
 
1718 Dom: 3 p: Epip: Pigan Elna Troedsdotter Karup
 
1718 Dom: 3 p: Epip: Barnet tvenne - - Karup Fader Sven Staffens Karup
 
1718 Dom: 3 p: Epip: Hustrun - - Erikstorp Make Påhl Nils Erikstorp
 
1718 Dom: 3 p: Epip: Gossen - - Faretslöf Fader Nils Kiälds Faretslöf
 
1718 Dom: 4 p: Epiphan: Barnet - - Svensta Fader Rytt: Påhl Axman Svensta
 
1718 Dom: 4 p: Epiphan: Barnet - - Karup Fader Rytt: Pehr Nötter Karup
 
1718 Dom: 4 p: Epiphan: Barnet - - Faretslöf Fader Jäppa Pehrs Faretslöf
 
1718 Dom: Septuages: Barnet - - Karup Fader Sven Staffens Karup
 
1718 Dom: Sept: Barnet - - Påarp Fader Jäppa Lars Påarp
 
1718 Dom: Sept: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Håkens Slättaröd
 
1718 Dom: Sept: Barnet - - Småry Fader Pehr Nils Småry
 
1718 Dom: Septuages: Barnet - - Gliminge Fader Nils Rommare Gliminge
 
1718 Dom: Sexagesima Barnet - - Påarp Fader Jöns Jöns Påarp
 
1718 Dom: Sex: Barnet - - Påarp Fader Jöns Lars Påarp
 
1718 Dom: Sex Kvinnan Enkian Kari Gunnars Påarp
 
1718 Dom: Quinquages: Barnet - - Svensta Fader Erik Måns Svensta
 
1718 Dom: Quinq Barnet - - Karup Fader Jöns Håkens Karup
 
1718 ? Söndagen i fastan Barnet - - Påarp Fader Pehr Svens Påarp
 
1718 Dom: Palmarum Barnet - - Ramsiö Fader Nils Bengts Ramsiö
 
1718 Dom: Palmarum Barnet - - Slättaröd Fader Nils Helias Slättaröd
 
1718 Långe fredag Sonen - - Faretslöf Fader Nils Kiälds Faretslöf
 
1718 Långefr: Barnet - - Faretslöf Fader Rytt: Erik Fogelbärg Faretslöf
 
1718 Långefr: Barnet - - Boarp Fader Ola Jöns Boarp
 
1718 1 Söndagen effter På Barnet - - Påarp Fader Nils Svens Påarp
 
1718 1 Sö e Påsk Barnet - - Biäragården Fader Ebbe Pehrs Biäragården
 
1718 1 Sö e Påsk Barnet - - Påarp Fader Nils Svens Påarp
 
1718 1 Sö e Påsk Barnet - - Biäragården Fader Ebbe Pehrs Biäragården
 
1718 2 Söndag effter Påsk Barnet - - Honarp Fader Jöns Pehrs Honarp
 
1718 2 Sö e Påsk Barnet - - Karup Fader Jöns Lämbärg Karup
 
1718 2 Sö e Påsk Barnet - - Drengstorp Fader Sven Ols Drengstorp
 
1718 2 Sö e Påsk Gossen - - Svenstad Fader Påhl Hans Svenstad
 
1718 3 Sö e Påsk Barnet - - Gliminge Fader Nils Nilss Rommare Gliminge
 
1718 3 Sö e Påsk Barnet - - Svensta Fader Jöns Knuts Svensta
 
1718 3 Sö e Påsk Barnet - - Drengstorp Moder Enkian Kiersti Nilses Drengstorp
 
1718 Maria besökels dag Mannen ? Ebbe Spryd? Gliminge
 
1718 3 Böndag den 1 Augus Mannen Jöns Mikelsson Påarp
 
1718 3 Bönnedag 1 Augusti Barnet tuenne - - Mässinge Fader Pehr Helias Mässinge
 
1718 Dom: 11 p: Trin: Mannen Bengt Pehrsson Mölholt
 
1718 Dom: 11 p: Trin: Barnet - - Påarp Fader Jöns Jöns Påarp
 
1718 Dom: 11 p: Trin: Barnet - - Slättaröd Fader Gudman Pehrs Slättaröd
 
1718 Dom: 13 p: Trin: Barnet - - Småry Fader Påhl Nils Småry
 
1718 Dom: 14 p: Trin: Barnet - - Erikstorp Fader Bengt Nils Erikstorp
 
1718 Dom: 16 p: Trin: Kvinnan Enkian Jöns Joens hustru Else Nils Ramsiö make avl Jöns Joenss Ramsiö
 
1718 Dom: 16 p: Trin: Barnet - - Slättaröd Fader Nils Helias Slättaröd
 
1718 Dom: 16 p: Trin: Barnet - - Honnarp Fader Jöns Pehrs Honnarp
 
1718 Dom: 19 p: Trin: Mannen Nils Jönsson Slättaröd
 
1718 Dom: 19 p: Trin: Drängen Bengt Svensson Torp
 
1718 Dom: 23 p: Trin: Barnet - - Houf Fader Pehr Biörs Houf
 
1718 Dom: 1 Advent: Mannen Troed Nilsson Boarp
 
1718 Dom: 2 Advent: Hustrun - - Glimminge Make Pehr Swenss Glimminge
 
1718 Dom: 3 Advent: Hustrun - - Gliminge Make Bengt Svens Gliminge
 
1718 Dom: 4 Advent: Mannen Ebbe Larsson Ramsiö
 
1718 Dom: 4 Advent: Flickan - - Ramsiö Fader Bengt Svens Ramsiö
 
1718 4 Julledag Hustrun - - Gliminge Make Nils Nils Gliminge
 
1718 4 Julledag Barnet - - Småry Fader Nils Pehrs Småry
 
1718 4 Julledag Mannen Ebbe Larsson Ramsiö
 
1719 Dom: Sexagesima Mannen Nils Jönsson Svenstad
 
1719 Dom: Sexagesima Barnet - - Faretslöf Fader Pehr Ståhl Faretslöf
 
1719 Dom: Quinquag: Mannen Torpare - Elsson? Slättaröd
 
1719 Dom: Quinquag: Mannen Eskel Gudmansson Gliminge
 
1719 Dom: Quinquag: Barnet - - Slättaröd Fader Tryls Jöns Slättaröd
 
1719 Dom: Quinquag: Barnet - - Småry Fader Rytt: Jöns Löfbärig Småry
 
1719 2 Söndagen i fastan Barnet - - Syndertorp Fader Bengt Mårtens Syndertorp
 
1719 Dom: Palmarum Mannen Anders Pehrsson Ramsiö
 
1719 2 Sö e Påsk Hustrun - - Glimminge Make Sven Svens Glimminge
 
1719 3 Sö e Påsk Flickan - - Glimminge Fader Sven Rassmus Glimminge
 
1719 4 Sö e Påsk Hustrun - - Slättaröd Make Pehr Pehrs Slättaröd
 
1719 6 Sö e Påsk Kvinnan Enkian Anna Pehrs Holmen
 
1719 6 Sö e Påsk Hustrun - - Faretslöf Make Rytt: Erik Fogelbärig Faretslöf
 
1719 4 Pingesdag Mannen Bengt Assvedsson Slättaröd
 
1719 Dom: Trinitatis Kvinnan Enkian Kiersti Påhls Slättaröd
 
1719 Dom: Trinitatis Pigan Kari Svensdotter Torp
 
1719 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Påhl Tryls Påarp
 
1719 Bönedagen den 29 Jun Barnet - - Karstorp Fader Måns Ols Karstorp
 
1719 Bönedagen den 9 Juni Barnet - - Gliminge Fader Ola Bengts Gliminge
 
1719 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Nils Svens Påarp
 
1719 Dom: 10 p: Trinit: Mannen Ola Bengtsson Ramsiö
 
1719 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Påhl Jöns Småry
 
1719 Dom: 15 p: Trinit: Mannen Jäppa Mikelsson Lunnagården
 
1719 Dom: 17 p: Trinit: Hustrun - - Gliminge Make Nils Nils Gliminge
 
1719 Dom: 19 p: Trinit: Hustrun - - Brödarp Make Nils Rassmus Brödarp
 
1719 Dom: 19 p: Trinit: Pigan Tyre Olasdtr Gliminge
 
1719 Dom: 20 p: Trinit: Mannen Gudman Bengtsson Mässinge
 
1719 Dom: 20 p: Trinit: Hustrun - - Syndertorp Make Nils Bengts Syndertorp
 
1719 Dom: 21 p: Trinit: Hustrun - - Mässinge Make Gudman Bengts Mässinge
 
1719 Dom: 22 p: Trinit: Mannen Nils Bengtsson Ramsiö
 
1719 Dom: 22 p: Trinit: Mannen Kröplingen Sven - Mässinge
 
1719 Dom: 24 p: Trinit: Mannen Bengt Nilsson Ramsiö
 
1719 Dom: 1 Advent: Hustrun - - Wegalt Make Jöns Jöns Wegalt
 
1719 Dom: 2 Advent: Barnet - - Småry Fader Påhl Nils Småry
 
1719 4 Julledag Barnet - - Påarp Fader Jöns Jöns Påarp
 
1719 4 Julledag Barnet - - Svensta Fader Rytt: Hans Walbärig Svensta
 
1720 Nyåhrs Dag Barnet - - Ramsiö Fader Påhl Mårtenss Ramsiö
 
1720 Trättonde Dagen Barnet - - Slättared Fader Gudman Pehrss Slättared
 
1720 Dom: 2 p Epiph Barnet - - Faretslöf Fader Jäppe Pehrss Faretslöf
 
1720 Dom: 2 p Epiph Kvinnan Enkian Grett - Faretslöf
 
1720 Dom: 3 p Epiph Barnet - - Gliminge Fader Jan Örbärg Gliminge
 
1720 Dom: 5 p Epiph Mannen Håken Pehrsson Kållinge
 
1720 Dom: 5 p Epiph Mannen Nils Svensson Påarp
 
1720 Dom: Septuag: Hustrun - - Påarp Make Nils Svensson Påarp
 
1720 Dom: Septuag: Barnet - - Karup Fader Sven Pehrsson Karup
 
1720 Dom: Septuag: Mannen Ola Olsson Gliminge
 
1720 Dom: Sexages: Mannen Nils Nilsson Wegalt
 
1720 Dom: Quinquag: Mannen Jöns Pehrsson Karup
 
1720 Dom: Quinquag: Kvinnan Enkian Sissa Åkas Karup
 
1720 1 Sö Fastan Mannen Ola Nilsson Karstorp
 
1720 2 Sö Fastan Mannen Lars Nilsson Mässinge
 
1720 1 Sö effter Påsk Barnet - - Småry Fader Troed Larss Småry
 
1720 3 Sö effter Påsk Mannen Pehr Joensson Slättaröd
 
1720 6 Sö effter Påsk Barnet - - Waran Fader Sven Trodsson Waran
 
1720 2 Pinges Dag Hustrun - - Gliminge Make Lars Svensson Gliminge
 
1720 4 Pinges Dag Kvinnan Enkian Olu Staffens Karup
 
1720 Maria besökelse Dag Flickan - - Faretslöf Fader Pehr Mårtensson Faretslöf
 
1720 Dom: 4 p Trin Hustrun - - Mässinge Make Nils Bengtsson Mässinge
 
1720 Dom: 4 p Trin Barnet - - Boarp Fader Bengt Nilsson Boarp
 
1720 Dom: 4 p Trin Barnet - - Svensta Fader Jöns Jönsson Svensta
 
1720 Dom: 5 p Trin Barnet - - Gliminge Fader Sven Troedsson Gliminge
 
1720 Dom: 7 p Trin Kvinnan Enkian Gunnel Svens Karup
 
1720 Dom: 7 p Trin Barnet - - Gliminge Fader Sven Troeds Gliminge
 
1720 Dom: 14 p Trin Hustrun - - Waran Make Pehr Måns Waran
 
1720 Dom: 14 p Trin Barnet - - Faretslöf Fader Påhl Jöns Faretslöf
 
1720 Dom: 14 p Trin Barnet - - Karup Fader Nils Bengts Karup
 
1720 Dom: 17 p Trin Barnet - - Gliminge Fader Johan Nils Gliminge
 
1720 Dom: 28 p Trin Mannen Gudman Olsson Mölholt
 
1720 Dom: 15 p Trin Barnet - - Småry Fader Troed Lars Småry
 
1721 Nyåhrs Dag Hustrun - - Brödarp Make Mårten Jöns Brödarp
 
1721 Nyåhrs Dag Barnet - - Småry Fader Påhl Jöns Småry
 
1721 Dom: 1 p Epiph Drängen Jöns Jönsson Lunnagården
 
1721 Dom: 1 p Epiph Hustrun - - Påarp Make Mikel Jöns Påarp
 
1721 Dom: 4 p Epiph Mannen Påhl Trylsson Påarp
 
1721 Kynder Mässodag Kvinnan Enkian Johanna Jönsses Påarp
 
1721 Dom: Septuages: Hustrun - - Ramsiö Make Sven Ebbas Ramsiö
 
1721 Dom: Septuages: Hustrun - - Påarp Make Ola Jöns Påarp
 
1721 Dom: Sexagesi: Mannen Pehr Ebbasson Ramsiö
 
1721 Fastlags Sönd: Hustrun - - Gliminge Make Sven Rassmus Gliminge
 
1721 1 Söndagen i fastan Kvinnan Enkian Tyre - Slättaröd
 
1721 2 Söndom: i Fastan Gossen Stöffson - - Lillaröd Fader Styvfar Håken Håkensson Lillaröd
 
1721 2 Söndom: i Fastan Barnet - - Sinnarp Fader Måns Ols Sinnarp
 
1721 3 Söndom: i Fast Mannen Pehr Månsson Waran
 
1721 Tacksielsed: dom: 17 Mar Barnet - - Glimminge Fader Ola Jöns Glimminge
 
1721 Tacksägelsed: dom: 17 Ma Barnet - - Gliminge Fader Nils Romare Gliminge
 
1721 Tacks dom: 17 Marti Barnet - - Mölholt Fader Nils Påhls Mölholt
 
1721 4 Söndan: i Fastan Mannen Rytt: Bengt Hässling Mässinge
 
1721 2 söndom: effter Påsk Barnet - - Slättaröd Fader Nils Lars Slättaröd
 
1721 4 Söndom: ef Påsk Mannen Nils Olsson Honnarp
 
1721 4 Söndom: ef Påsk Barnet - - Slättaröd Fader Gudman Pehrs Slättaröd
 
1721 Christi Himelfers Da Barnet - - Småry Fader Lars Jöns Småry
 
1721 Chrisi Himelfers Dag Barnet - - Faretslöf Fader Hans Jacobs Faretslöf
 
1721 Christi Himelfers Da Barnet - - Boarp Fader Bengt Nils Boarp
 
1721 Dom: 1 p Trin Gossen - - Gliminge Fader Sven Rassmus Gliminge
 
1721 Dom: 1 p Trin Barnet - - Boarp Fader Sven Joens Boarp
 
1721 Dom: 1 p Trin Barnet - - Slättaröd Fader Tryls Jöns Slättaröd
 
1721 Dom: 6 p Trin Barnet - - Karup Fader Joen Marberg Karup
 
1721 Dom: 7 p Trin Barnet - - Biäragården Fader Påhl Pehrs Biäragården
 
1721 Dom: 11 p Trin Barnet - - Karup Fader Ola Jöns Karup
 
1721 Mathei Dag Barnet - - Karup Fader Corporal - Springfelt Karup
 
1721 Dom: 20 p Trin Mannen Mårten Svensson Syndertorp
 
1721 Dom: 22 p Trin Flickan - - Karstorp Fader Pehr Rassmus Karstorp
 
1721 Dom: 25 p Trin Mannen Pehr Påhlsson Gliminge
 
1721 Dom: 3 Advent Kvinnan Enkian Kari Pehrs Påarp
 
1721 Dom: 3 Advent Flickan - - Karup Fader Sven Jöns Karup
 
1721 2 Julla Dag Kvinnan Enkian Karij Olas Ellestorp
 
1722 1 Sö i fastan Barnet - - Boarp Fader Pehr Pehrs Boarp
 
1722 1 Sö i fastan Barnet - - Glimminge Fader Rassmus Svens Glimminge
 
1722 1 Sö i fastan Hustrun - - Slättaröd Make Pehr Swens Slättaröd
 
1722 3 Sö i fastan Barnet - - Waregården Fader Håken Eriks Waregården
 
1722 Dom: Judica Barnet - - Småry Fader Troed Lars Småry
 
1722 Dom: Palmarum Barnet - - Waran Fader Swen Troeds Waran
 
1722 2 Påska dag Barnet - - Påarp Fader Jeppa Lars Påarp
 
1722 4 Påska dag Barnet - - Påarp Fader Jöns Jönss Påarp
 
1722 4 Påska Dag Barnet - - Påarp Fader Pehr Pehrs Påarp
 
1722 2 Sö effter Påska Mannen Jöns Olsson Mässinge
 
1722 2 Sö effter Påska Hustrun - - Boarp Make Joen Jönss Boarp
 
1722 2 Sö effter Påska Gossen - - Karup Moder Enkian Margrete - Karup
 
1722 3 Sö ef Påska Gossen lilla - - Slättaröd Fader Sonne Bengtss Slättaröd
 
1722 3 Sö ef Påska Barnet - - Ramsiö Fader Pehr Olss Ramsiö
 
1722 4 Sö ef Påska Barnet - - Faretslöf Fader Pehr Ståhl Faretslöf
 
1722 4 Sö ef Påska Barnet - - Gliminge Fader Swen Troedss Gliminge
 
1722 5 Sö ef Påska Mannen Pehr Swensson Mässinge
 
1722 5 Sö ef Påska Barnet - - Slättaröd Fader Gudman Pehrss Slättaröd
 
1722 Christihimelsfärds d Mannen Bengt Swensson Gliminge
 
1722 Christihimmelsfärds Barnet - - Swensta Fader Rytt Hans Walberig Swensta
 
1722 2 Pinges dag Drängen Nils Larsson Mässinge
 
1722 Dom: 8 p Trinit Barnet - - Påarp Fader Simon Ebbass Påarp
 
1722 Dom: 14 p Trin Gossen - - Slättaröd Fader Joen Offass Slättaröd
 
1722 Dom: 14 p Trin Barnet - - Faritslöf Fader Ebbe Pehrss Faritslöf
 
1722 Dom: 16 p Trin Barnet - - Karstorp Fader Kjäl Swenss Karstorp
 
1722 Dom: 21 p Trin Barnet - - Ramsiö Fader Pehr Larss Ramsiö
 
1722 Dom: 21 p Trin Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Pehrss Slättaröd
 
1722 Dom: 24 p Trin Drängen Gudman Andersson Påarp
 
1722 Sö ef Jull Hustrun - - Slättaröd Make Sonne Bengtss Slättaröd
 
1723 Epiphan: Barnet - - Gliminge Fader Bengt Olss Gliminge
 
1723 Dom: 1 p Epiphan: Barnet - - Kollinge Fader Jöns Pehrs Kollinge
 
1723 Dom: 3 p Epiphan: Barnet - - Mässinge Fader Rytt: Ola Ruttenfelt Mässinge
 
1723 Dom: Septuagesi: Hustrun - - Gliminge Make Anders Svens Gliminge
 
1723 Dom: Invocavit Barnet - - Biäragården Fader Påhl Pehrs Biäragården
 
1723 Dom: Cantate Hustrun - - Påarp Make Anders Lars Påarp
 
1723 Asc: Chr: Barnet - - Brödarp Fader Nils Rassmuss Brödarp
 
1723 Dom: 7 p Trinit: Barnet - - Karup Fader Ola Staffens Karup
 
1723 Dom: 18 Trin: Barnet - - Waran Fader Sven Troeds Waran
 
1723 Dom: 18 Trin: Barnet - - Gliminge Fader Ola Jöns Gliminge
 
1723 Nov: O: D: Mannen Nils Olsson Boarp
 
1723 Dom: 22 p Trin: Gossen - - Gliminge Fader Axel Offass Gliminge
 
1724 Dom: 2 p Epiph Barnet - - Slättaröd Fader Pehr Svens Slättaröd
 
1724 Dom: 3 p Epiph Barnet - - Sinarp Fader Måns Ols Sinarp
 
1724 Dom: Oculi Kvinnan Enkian Kari Olas Ramsiö
 
1724 Dom: Laetare Barnet - - Småry Fader Nils Pehrs Småry
 
1724 Långe Fredag Barnet - - Honarp Fader Jöns Anders Honarp
 
1724 Dom: Misericord Pigan Kari Pehrsdoter Karup
 
1724 Dom: Misericord Pigan Kiersti Svensdotter Mässinge
 
1724 Dom: Misericord Barnet - - Karstorp Fader Måns Ols Karstorp
 
1724 Dom: Misericord Barnet - - Mässinge Fader Nils Ebbas Mässinge
 
1724 d: 24 Aprill Barnet - - Slättaröd Fader Pehr Påhls Slättaröd
 
1724 Dom: Cantate Flickan - - Wegalt Fader Hans Nilsson Wegalt
 
1724 Dom: Cantate Hustrun - - Karup Make Håken Påhls Karup
 
1724 Dom: Cantate Barnet - - Karup Fader Ola Staffens Karup
 
1724 Dom: Rogate Barnet - - Påarp Fader Nils Ols Påarp
 
1724 Asc: Chr: Barnet - - Slättaröd Fader Ebbe Håkens Slättaröd
 
1724 4 Pinges dag Hustrun - - Gliminge Make Påhl Svens Gliminge
 
1724 Dom: Trinit: Mannen Skolmästaren Oluf Norman -
 
1724 Dom: 8 p Trinit: Barnet - - Småry Fader Lars Joens Småry
 
1724 Dom: 8 p Trinit: Barnet - - Småry Fader Troed Lars Småry
 
1724 Dom: 13 p Trinit: Barnet - - Småry Fader Påhl Jöns Småry
 
1724 Dom: 20 p Trin: Barnet - - Påarp Fader Simon Ebbas Påarp
 
1725 Nyåhrsdag Flickan lilla - - Heliarp Fader Nils Eskels Heliarp
 
1725 Nyåhrsdag Barnet - - Waran Fader Erlan Lars Waran
 
1725 Epiphanis Barnet - - Lillaröd Fader Jöns Svens Lillaröd
 
1725 Dom: 1 p: Epiphan: Barnet - - Waran Fader Pehr Nils Waran
 
1725 Dom: 1 p: Epiphan: Barnet - - Småry Fader Nils Pehrs Småry
 
1725 Dom: Septuages: Barnet - - Honarp Fader Jöns Anders Honarp
 
1725 Dom: Sexagesima Hustrun - - Påarp Make Påhl Gunnars Påarp
 
1725 Dom: Sexagesima Barnet - - Faretslöf Fader Ebbe Pehrs Faretslöf
 
1725 Dom: Sexagesima Barnet - - Boarp Fader Jöns Nilss Boarp
 
1725 Dom: Laetare Barnet - - Ramsiö Fader Nils Jönss Ramsiö
 
1725 Dom: Laetare Barnet - - Karup Fader Pehr Lun? Karup
 
1725 Långe fredag Kvinnan Enkian Bengta Giöings Mässinge
 
1725 Långe fredag Barnet - - Slättaröd Fader Tryls Jönss Slättaröd
 
1725 Dom: Misericordia Kvinnan Enkian Bengta Nilses Slättaröd
 
1725 Dom: Misericordia Barnet - - Slättaröd Moder (begr samma dag) Enkian Bengta Nilses Slättaröd
 
1725 Dom: Misericordia Barnet - - Swenstad Fader Ola Nilss Swenstad
 
1725 Dom: Jubilate Barnet - - Slättaröd Fader Troed Jönss Slättaröd
 
1725 Dom: Cantate Mannen Sven Olsson Boarp
 
1725 Dom: Cantate Barnet Trende - - Boarp Fader Joen Jönss Boarp
 
1725 Dom: Cantate Barnet - - Gliminge Fader Sven Bengts Gliminge
 
1725 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Troed Jönss Slättaröd
 
1725 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Jönss Påarp
 
1725 Dom: 5 p: Trinit: Hustrun - - Boarp Make Joen Jönss Boarp
 
1725 Dom: 6 p: Trinit: Hustrun - - Torp Make Anders Pehrs Torp
 
1725 Dom: 8 p: Trinit: Pigan Kiersti Pehrs Faretslöf
 
1725 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Carl Nilss Mässinge
 
1725 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Nils Larss Slättaröd
 
1725 Dom: 19 p: Trinit: Kvinnan Enkian Boel Jönsas Karup
 
1725 Dom: 24 p: Trinit: Drängen Troed Pehrsson Faretslöf
 
1725 Dom: 2 Advent: Barnet - - Småry Fader Nils Jönss Småry
 
1726 Dom: 2 p: Epiph Hustrun - - Waran Make Pehr Nilss Waran
 
1726 Dom: Septuag: Kvinnan Enkian Boel Mårtens Mässinge
 
1726 Dom: septuag: Barnet - - Påarp Fader Mikel Pehrs Påarp
 
1726 Dom: Sexagesi: Mannen Jöns Håkensson Elestorp
 
1726 Dom: Invocav: Barnet - - Karup Fader Sven Staffens Karup
 
1726 Dom: Oculi Mannen Hans Nilsson Wegalt
 
1726 Dom: Laetare Mannen Jöns Joensson Ramsiö
 
1726 Dom: Quasimod: Barnet - - Torp Fader Anders Pehrs Torp
 
1726 Dom: Jubilate Barnet - - Småry Fader Påhl Jönss Småry
 
1726 Asc: Chr: Kvinnan Enkian Sissa Helias Mässinge
 
1726 Dom: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Nils Larss Slättaröd
 
1726 Johannis Baptis: Barnet - - Gliminge Fader Sven Troeds Gliminge
 
1726 Jacobi Dag Barnet - - Waran Fader Påhl Hanss Waran
 
1726 Dom: 11 p: Trinit: Kvinnan Enkian Troen Bengts Gliminge
 
1726 Dom: 13 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Ola Jönss Ramsiö
 
1726 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Faritslöf Fader Anders Jönss Faritslöf
 
1726 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Pehr Staffens Gliminge
 
1726 Simon Judi Dag Barnet - - Swenstad Fader Pehr Bengts Swenstad
 
1726 Dom: 22 p: Trinit: Hustrun - - Karup Make Ola Staffens Karup
 
1726 Dom: 25 p: Trinit: Mannen Sven Kiälsson Påarp
 
1726 Dom: 25 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Sven Bergren Påarp
 
1726 Dom: 1 Adventus Barnet - - Honarp Fader Jöns Anderss Honarp
 
1726 Dom: 2 Adventus Barnet - - Påarp Fader Pehr Jungberg Påarp
 
1726 Dom: 3 Adventus Barnet - - Elestorp Fader Lars Svens Elestorp
 
1726 Dom: 3 Adventus Barnet - - Faretslöf Fader Jan Rafvels Faretslöf
 
1726 Dom: 4 Adventus Mannen Håken Håkensson Karup
 
1726 Dom: 4 Adventus Mannen Ola Pehrsson Gliminge
 
1727 Nyåhrsdag Barnet - - Faretslöf Fader Troed - Faretslöf
 
1727 Epiphan: Barnet - - Elestorp Fader Ola Jönss Elestorp
 
1727 Dom: 2 p: Epiph Mannen Ola Jönss Mässinge
 
1727 Dom: 2 p: Epiph Barnet - - Glimminge Fader Swen Nilss Glimminge
 
1727 Dom: Septuagesima Mannen Swen Jönsson Karup
 
1727 Dom: Septuagesima Barnet - - Karstorp Fader Måns Ols Karstorp
 
1727 Dom: Estomihi Mannen Ola Jönsson Karup
 
1727 Dom: Estomihi Kvinnan Enkian Johanna Pers Glimminge
 
1727 Dom: Invocavit Kvinnan Enkian Troen Larsses Waran
 
1727 Dom: Invocavit Kvinnan Enkian Agnes Swens Karup
 
1727 Dom: Reminisere Mannen Swen Staffensson Karup
 
1727 Dom: Oculi Mannen Pehr Bentsson Swänsta
 
1727 Dom: Laetare Kvinnan Enkian Johanna Nilses Glimminge
 
1727 Dom: Palmarum Mannen Erlan Larsson Waran
 
1727 Dom: Misericord: Barnet - - Glimminge Fader Johan Nilss Glimminge
 
1727 Dom: Jubilate Drängen Påhl Nilsson Mölholt
 
1727 Dom: Jubilate Pigan Pernilla Jönsdot Boarp
 
1727 Fer: Ascens Xsti Barnet lilla,dotter - - Ramsiö Fader Pär Larses Ramsiö
 
1727 2 Fer: Pentecost Gossen - - Mölholt Fader Nils Påhls Mölholt
 
1727 4 Fer Pentecost Barnet - - Småry Fader Pål Nils Småry
 
1727 Dom: 1 p: Trinitatis Kvinnan Enkian Troen Bengts Mässinge
 
1727 Dom: 3 p: Trinit Mannen Swen Troedss Glimminge
 
1727 Dom: 8 p: Trinit Barnet - - Faretslöf Fader Anders Jönss Faretslöf
 
1727 Dom: 10 p: Trin Gossen - - Slättagra Fader Pär Påls Slättagra
 
1727 Dom: 10 p: Trinit Mannen Pål Gunnars Påarp
 
1727 Dom: 12 p: Trinit Hustrun - - Glimminge Make Nils Jöns Glimminge
 
1727 Dom: 18 p: Trinit Barnet - - Faretslöf Fader Anders Jöns Faretslöf
 
1727 Dom: 20 p: Trinit Barnet - - Heliarp Fader Eskel Nils Heliarp
 
1727 Dom: 24 p: Trinit Barnet - - Waran Fader Pehr Håkens Waran
 
1727 Dom: 25 p: Trinit Mannen Jöns Jönsson Mässinge
 
1728 Dom: 2 p: Epiph: Kvinnan Enkian Lusse Hansses Wegalt
 
1728 Dom: 4 p: Epiph: Mannen Joen Offasson Slättaröd
 
1728 Dom: 4 p: Epiph: Pigan Ingar Nilsdoter Boarp
 
1728 Dom: 4 p: Epiph: Flickan - - Karup Fader Nils Bengts Karup
 
1728 Dom: 5 p: Epiph: Kvinnan Enkian Kari Nilsses Swensta
 
1728 Dom: Sexagesima Barnet - - Boarp Fader Bengt Nilss Boarp
 
1728 Dom: Estomihi Flickan - - Boarp Moder Sissa Ebbas Boarp
 
1728 1 Passiondagen Mannen Jöns Nilsson Heliarp
 
1728 1 Passiondagen Barnet - - Ramsiö Fader Påhl Anderss Ramsiö
 
1728 Dom: Oculi Flickan - - Erikstorp Fader Pehr Nils Erikstorp
 
1728 1 Söndag effter Påsk Mannen Pehr Nilsson Gliminge
 
1728 Philipe Jacobi dag Mannen Swen Rassmusson Gliminge
 
1728 Dom: Jubilate Barnet - - Faritslöf Fader Pehr Måns Faritslöf
 
1728 Dom: Jubilate Barnet - - Faritslöf Fader Joen Rafvels Faritslöf
 
1728 d: 7 Julij Flickan - - Gliminge Fader Nils Nils Gliminge
 
1728 4 Pinges dag Barnet - - Torp Fader Anders Pehrs Torp
 
1728 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Nils Lars Slättaröd
 
1728 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Biäragården Fader Påhl Pers Biäragården
 
1728 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Slättaröd Fader Tryls Jöns Slättaröd
 
1728 Dom: 7 p: Trinit: Mannen Pehr Pehrsson Påarp
 
1728 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Eskel Jort Ramsiö
 
1728 10 p: Trinit: Kvinnan Enkian Ingebor Nilsses Ryet
 
1728 10 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Mikel Pehrs Påarp
 
1728 14 p: Trinit: Hustrun - - Gliminge Make Rassmus Swens Gliminge
 
1728 14 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Ola Stafens Karup
 
1728 Dom: 16 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Bengt Swens Påarp
 
1728 Dom: 17 p: Trinit: Kvinnan Sonne Bengts moder - - Slättaröd son Sonne Bengtss -
 
1728 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Pehr Pehrs Påarp
 
1728 21 p: Trinit: Barnet - - Faritslöf Fader Anders Jöns Faritslöf
 
1728 Dom: 1 Advent: Hustrun - - Sinarp Make Ola Nils Sinarp
 
1728 Dom: 2 Advent: Hustrun En gammel Hustru - - Lunnagård
 
1728 Dom: 2 Advent: Barnet - - Slättaröd Fader Anders Ebbas Slättaröd
 
1728 Dom: 3 Advent: Barnet - - Slettaröd Fader Ebbe Pehrs Slettaröd
 
1728 Dom: 4 Advent: Kvinnan Enkian Kiersti Pehrs Gliminge
 
1728 4 Julledag Mannen Swen Olsson Drengstorp
 
1728 Söndagen effter Jull Barnet - - Gliminge Fader Pehr Pehrs Gliminge
 
1729 Kvinnan Enkian Olu Nilsses Swenstad
 
1729 Söndagen effter Nyår Kvinnan Enkian Tåren Nilsses Lunnagård
 
1729 Söndagen effter Nyår Hustrun - - Waregården Make Torkel Anderss Waregården
 
1729 Dom: 2 p: Epiphan: Kvinnan Enkian Elsse Stenbergs Karup
 
1729 Dom: 2 p: Epiphan: Barnet - - Småry Fader Påhl Nilss Småry
 
1729 Kyndermaessodag Mannen Ebbe Simonsson Påarp
 
1729 Kyndermaessodag Kvinnan Gamel Troen Mikelssdotter Påarp
 
1729 Dom: Sexagesim: Mannen Nils Rassmusson Brödarp
 
1729 Dom: Sexagesim: Barnet - - Heliarp Fader Eskel Nils Heliarp
 
1729 Dom: Reminisere Hustrun - - Erikstorp Make Påhl Jöns Erikstorp
 
1729 Dom: reminisere Hustrun - - Boarp Make Pehr Ols Boarp
 
1729 3 Passionsdagen Barnet - - Syndertorp Fader Jöns Pehrs Syndertorp
 
1729 Dom: Oculi Hustrun - - Ramsiö Make Staffen Ebbas Ramsiö
 
1729 Dom: Laetare Hustrun - - Faritslöf Make Troed Swens Faritslöf
 
1729 Dom: Laetare Mannen Påhl Jönsson Slettaröd
 
1729 Dom: Laetare Barnet - - Karstorp Fader Måns Ols Karstorp
 
1729 5 Passionsdagen Kvinnan Sånne Höks bästamoder - - Slettaröd sonson Sånne Hök -
 
1729 Dom: Judica Barnet - - Faretslöf Fader Pehr Ståll Faretslöf
 
1729 Palmarum Pigan Elna Olasdoter Mässinge
 
1729 4 Påskadag Mannen Nils Eskelsson Heliarp
 
1729 Dom: Quasimo: Mannen Swen Olsson Erikstorp
 
1729 Dom: Quasimo: Hustrun - - Heliarp Make Bengt Knuts Heliarp
 
1729 Dom: Missericord: Flickan - - Drengstorp Fader Ola Nils Drengstorp
 
1729 Dom: Missericord: Mannen Jöns Ebbasson Faritslöf
 
1729 Dom: Rogate Kvinnan Halta Sissa - Karup
 
1729 Dom: Rogate Barnet - - Gliminge Fader Pehr Pehrs Gliminge
 
1729 Christihimmelfärs da Mannen Påhl Swensson Gliminge
 
1729 d: 22 Maij Hustrun - - Mölholt Make Ola Pehrs Mölholt
 
1729 d: 22 Maij Hustrun - - Gliminge Make Matias Lillia Gliminge
 
1729 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Faritslöf Fader Anders Swens Faritslöf
 
1729 Dom: 1 p: Trinit: Mannen Torkel Andersson Waregården
 
1729 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Jöns Hans Waran
 
1729 d: 13 Juni Barnet - - Slättaröd Fader Nils Lars Slättaröd
 
1729 Dom: 3 p: Trinit: Mannen Nils Andersson Waran
 
1729 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Mölholt Fader Ola Bengts Mölholt
 
1729 Johanes Baptisted: Drängen Nils Pehrsson Ramsiö
 
1729 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Biäragården Fader Påhl Pers Biäragården
 
1729 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Erlan Ols Påarp
 
1729 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Torp Fader Anders Pehrs Torp
 
1729 Dom: 17 p: Trinit: Mannen Påhl Nilsson Ramsiö
 
1729 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Heliarp Fader Påhl Jöns Heliarp
 
1729 Dom: 17 Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Nils Pehrs Ramsiö
 
1729 Dom: 20 p: Trinit: Mannen Nils Bengtsson Syndertorp
 
1729 Dom: 20 p: Trinit: Mannen Pehr Olsson Ramdiö
 
1729 Dom: 20 p: Trinit: Drängen Nils Håkensson Waregården
 
1729 Dom: 24 p: Trinit: Kvinnan Enkian Nilla Pehrs Ramsiö
 
1729 Dom: 1 Advent: Mannen Håken Pehrsson Erikstorp
 
1729 Dom: 4 Advent: Kvinnan Enkian Bereta Swens Påarp
 
1730 Dom: Epiphan: Mannen Nils Pehrsson Honarp
 
1730 Dom: Estomihi Hustrun - - Ramsiö Make Pehr Jungren Ramsiö
 
1730 Dom: Estomihi Barnet - - Gliminge Fader Bengt Ols Gliminge
 
1730 2 Passionsdag Flickan - - Lillaröd Fader Lars Nils Lillaröd
 
1730 Dom: Oculi Gossen - - Mässinge Fader Ebbe Gudmans Mässinge
 
1730 Maria bebodel Mannen Pehr Jönsson Småry
 
1730 Maria bebodel Kvinnan Enkian - - Brödarp
 
1730 Långefredag Barnet - - Påarp Fader Swen Nils Påarp
 
1730 Dom: Misericord: Kvinnan Enkian Anna Sones Gliminge
 
1730 Dom: Misericord: Pigan Kari Nilsdotter Mässinge
 
1730 d: 15 Aprill Mannen Her Probsten Knut Tulijn Karup
 
1730 Dom: Jubilate Mannen Ola Jönsson Påarp
 
1730 Dom: Exaud: Barnet Döföd - - Karup Fader Pehr Swens Karup
 
1730 Johanes Baptist: Mannen Håken Eriksson Waregården
 
1730 Mar(i)a Visitat Hustrun - - Gliminge Make Bengt,Jeps ? Anders Gliminge
 
1730 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Swen Anders Ramsiö
 
1730 Dom: 2 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Jöns Hans Waran
 
1730 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Swen Mårtens Mässinge
 
1730 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Carl Nils Mässinge
 
1730 Dom: 11 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Lars Jöns Småry
 
1730 Dom: 12 p: Trinit: Mannen Swen Rassmusson Gliminge
 
1730 Dom: 13 p: Trinit: Mannen Ola Nilsson Sinarp
 
1730 Dom: 14 p: Trinit: Mannen Troed Ebbasson Boarp
 
1730 Dom: 20 p: Trinit: Barnet - - Torp Fader Anders Pehrs Torp
 
1730 Simon Judi dag Drängen Bengt Ebbasson Mässinge
 
1730 Dom: 1 Advent: Mannen Nils Bengtsson Karup
 
1730 Dom: 2 Advent: Hustrun - - Swensta Make Ola Pehrs Swensta
 
1730 Dom: 3 Advent: Mannen Pehr Swensson Ramsiö
 
1730 2 Julledag Flickan - - Slettaröd Fader Sonne Bengts Slettaröd
 
1731 Dom: 2 p: Epiph: Barnet - - Eristorp Fader Påhl Bengts Eristorp
 
1731 Dom: 3 p: Epiph: Kvinnan Enkian Elsa Swens Gliminge
 
1731 Dom: 3 p: Epiph: Barnet - - Karup Fader Jöns Stafens Karup
 
1731 Dom: 4 p: Epiph: Hustrun - - Karup Make Joen Moerberg Karup
 
1731 Dom: Septuagesim: Flickan - - Biäragården Fader Påhl Pehrs Biäragården
 
1731 Dom: Sexagesim Mannen Påhl Pehrsson Biäragården
 
1731 Dom: Estomohi Barnet - - Slettaröd Fader Pehr Pehrs Slettaröd
 
1731 Dom: Oculi Kvinnan Enkian Bengta Bengts Ramsiö
 
1731 Dom: Oculi Hustrun - - Drengstorp Make Ola Nils Drengstorp
 
1731 Maria Bebodelsedag Barnet - - Faritslöf Fader Anders Jöns Faritslöf
 
1731 Dom: Laettare Hustrun - - Wegalt Make Nils Nils Wegalt
 
1731 Dom: Laettare Pigan Anna Olasdotter Drengstorp
 
1731 Dom: Judica Mannen Jöns Troedsson Waran
 
1731 Dom: Palmarum Barnet - - Wegalt Fader Nils Nils Wegalt
 
1731 Dom: Quasimod: Barnet - - Wegalt Fader Hans Hans Wegalt
 
1731 d: 7 Maij Kvinnan Lars Rams moder - - Gliminge son Lars Ram -
 
1731 d: 7 Maij Pigan Ingebor Bengtsdotter Gliminge
 
1731 Dom: Jubilate Mannen Johan Nilsson Gliminge
 
1731 Dom: Cantate Pigan Boel Swensdotter Karstorp
 
1731 Dom: Cantate Barnet - - Ramsiö Fader Pehr Staffens Ramsiö
 
1731 Dom: Cantate Barnet - - Karup Fader Pehr Jungber Karup
 
1731 Dom: Exaudi Mannen Lars Troedsson Ramsiö
 
1731 Dom: Exaudi Drängen Nils Olsson Drengstorp
 
1731 d: 18 Junij Barnet - - Boarp Fader Jöns Nils Boarp
 
1731 Mar(i)a Wisitat: Hustrun - - Wegalt Make Hans Hans Wegalt
 
1731 Dom: 5 p: Trinit: Barnet - - Lillabåsta Fader Swen Hans Lillabåsta
 
1731 d: 3 Augusti Barnet - - Mässinge Fader Nils Eskels Mässinge
 
1731 Dom: 8 p: Trinit: Hustrun - - Karup Make Anders Jöns Karup
 
1731 Dom: 8 p: Trinit: Hustrun - - Boarp Make Nils Jöns Boarp
 
1731 Dom: 12 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Johan Nils Karup
 
1731 Dom: 13 p: Trinit: Hustrun - - Ellestorp Make Jöns Ols Ellestorp
 
1731 Dom: 21 p: Trinit: Kvinnan Enkian Kiersti Nilsses Swensta
 
1731 Dom: 2 Advent: Kvinnan Enkian Olu Håkens Erikstorp
 
1731 Dom: 2 Advent: Barnet - - Swensta Fader Pehr Pehrs Swensta
 
1731 Dom: 4 Advent: Barnet - - Drengstorp Fader Ola Swens Drengstorp
 
1732 Dom: 1 p: Epiph: Kvinnan Enkian Elna Troeds Boarp
 
1732 Dom: 3 p: Epiph: Hustrun - - Lunnagården Make Swen Pehrs Lunnagården
 
1732 Dom: 3 p: Epiph: Kvinnan Enkian Margreta Olas Påarp
 
1732 Dom: Septuges: Hustrun - - Gliminge Make Stafen Lars Gliminge
 
1732 Dom: Sexages: Barnet - - Elestorp Fader Lars Swens Elestorp
 
1732 Dom: Estomihi Mannen Ola Jönsson Brödarp
 
1732 Dom: Invocavit Hustrun - - Karup Make Pehr Swens Karup
 
1732 Dom: Laettare Kvinnan Enkian Elna Joens Slettaröd
 
1732 Dom: Judica Flickan Lilla doter - - Swenstad Fader Swen Joens Swenstad
 
1732 5 Passionsdagen Mannen Swen Mickelsson Erikstorp
 
1732 Långefredag Barnet - - Boarp Fader Jöns Nils Boarp
 
1732 4 Påskadag Mannen Pehr Heliasson Slettaröd
 
1732 4 Påskadag Barnet - - Gliminge Fader Bengt Pehrs Gliminge
 
1732 2 Pingesdag Mannen Hans Hansson Wegalt
 
1732 Dom: Trinit: Barnet - - Brödarp Fader Jöns Pehrs Brödarp
 
1732 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Faritslöf Fader Ebbe Pehrs Faritslöf
 
1732 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Påhl Anders Ramsiö
 
1732 Dom: 5 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Ola Jöns Ramsiö
 
1732 Dom: 5 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Swen Bengts Gliminge
 
1732 Dom: 5 p: Trinit: Barnet - - Boarp Fader Jöns Nils Boarp
 
1732 Dom: 6 p: Trinit: Kvinnan Enkian Sissa Håkens Waran
 
1732 d: 21 Juli Barnet - - Faritslöf Fader Joen Rafwels Faritslöf
 
1732 Dom: 7 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Bengt Swens Påarp
 
1732 Dom: 8 p: Trinit: Mannen Nils Larsson Slettaröd
 
1732 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Jöns Anders Ramsiö
 
1732 d: 1 Augusti Drängen Erlan Swensson Faretslöf
 
1732 Dom: 9 p: Trinit: Barnet - - Slettaröd Fader Tryls Jöns Slettaröd
 
1732 Dom: 9 p: Trinit: Barnet - - Lillaröd Fader Jöns Swens Lillaröd
 
1732 Dom: 10 p: Trinit: Flickan tvenne pigor - - Småry Fader Påhl Nils Småry
 
1732 Dom: 11 p: Trinit: Barnet - - Mölholt Fader Ola Bengts Mölholt
 
1732 Dom: 12 p: Trinit: Hustrun - - Ramsiö Make Påhl Anders Ramsiö
 
1732 d:1 September Barnet - - Karup Fader Nils Ols Karup
 
1732 Dom: 14 p: Trinit: Kvinnan Enkian Olu - Faretslöf
 
1732 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Nils Nils Karup
 
1732 Dom: 18 p: Trinit: Barnet - - Syndertorp Fader Bengt Mårtens Syndertorp
 
1732 Dom: 18 p: Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Bengt Nils Drengstorp
 
1732 Dom: 19 p: Trinit: Mannen Gudman Pehrsson Slettaröd
 
1732 Dom: 19 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Pehr Nils Gliminge
 
1732 Dom: 21 p: Trinit: Mannen Pehr Swensson Gliminge
 
1732 Dom: 21 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Lars Påarp
 
1732 Dom: 21 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Swen Nils Påarp
 
1732 Dom: 21 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Mikel Pehrs Påarp
 
1732 Allhelgondag Hustrun - - Påarp Make Jeppa Lars Påarp
 
1732 Allhelgondag Barnet - - Lillaröd Fader Påhl Swens Lillaröd
 
1732 Dom: 23 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Nils Wålström Mässinge
 
1732 Dom: 23 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Ola Stafens Karup
 
1732 Dom: 24 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Jöns Stafens Karup
 
1732 Dom: 25 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Ola Rassmus Waran
 
1732 Dom: 25 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Moder Enkian Kiersti Johans Gliminge
 
1732 Dom: 1 Advent: Pigan Swenbor Nilsdotter Gliminge
 
1732 Dom: 1 Advent: Pigan Kari Andersdotter Gliminge
 
1732 Dom: 1 Advent: Barnet - - Påarp Fader Pehr Jungber Påarp
 
1732 Dom: 2 Advent: Barnet - - Lillaröd Fader Påhl Swens Lillaröd
 
1732 Dom: 3 Advent: Barnet - - Gliminge Fader Pehr Pehrs Gliminge
 
1732 Dom: 3 Advent: Barnet - - Slettaröd Fader Ebbe Pehrs Slettaröd
 
1732 Ap Tome dag Barnet - - Slettaröd Moder Enkian Elna Nilses Slettaröd
 
1732 Ap Tome dag Barnet - - Gliminge Fader Pehr Nils Gliminge
 
1732 Dom: 4 Advent: Kvinnan Enkian Gunnel Swens Påarp
 
1732 Dom: 4 Advent: Barnet - - Ramsiö Fader Nils Ramber Ramsiö
 
1732 Julledag Barnet - - Mässinge Fader Nils Eskels Mässinge
 
1733 Epiphanes Mannen Nils Nilsson Mässinge
 
1733 Dom: p: Epiph: Barnet - - Kållinge Fader Anders Lars Kållinge
 
1733 Dom: Estomihi Barnet - - Påarp Moder Jeppa Larsdoter Påarp
 
1733 Dom: Remisere Hustrun - - Swensta Make Johan Lasson Swensta
 
1733 Dom: Oculi Barnet - - Ramsiö Fader Ola Jöns Ramsiö
 
1733 Långefredag Hustrun - - Påarp Make Simon Ebbas Påarp
 
1733 2 Påskadag Mannen Swen Troedsson Waran
 
1733 4 Påskadag Mannen Nils Hansson Swensta
 
1733 1 Söndagen effter På Hustrun - - Boarp Make Nils Påhls Boarp
 
1733 1 Söndagen effter På Barnet - - Heliarp Fader Påhl Jöns Heliarp
 
1733 Dom: Misericordia Mannen Lars Nilsson Lillaröd
 
1733 Dom: Missericordia Gossen - - Mölholt Fader Swen Jöns Mölholt
 
1733 Dom: Misericordia Barnet - - Karup Fader Ola Stafens Karup
 
1733 3 Söndagen effter På Barnet - - Gliminge Fader Bengt Ols Gliminge
 
1733 d: 25 April Kvinnan Enkian Kiersti Pehrs Småry
 
1733 2 Pingesdag Hustrun - - Sinarp Make Måns Ols Sinarp
 
1733 2 Pingesdag Gossen Lilla,Son - - Waran Fader Ola Jöns Waran
 
1733 Dom: 1 p: Trin: Barnet - - Honarp Fader Pehr Swens Honarp
 
1733 Dom: 2 p: Trin: Drängen Jöns Påhlsson Sinarp
 
1733 Dom: 4 p: Trin: Barnet - - Lunnagård Fader Påhl Ols Lunnagård
 
1733 Dom: 8 p: Trin: Barnet - - Boarp Fader Bengt Nils Boarp
 
1733 Dom: 9 p: Trin: Kvinnan Kari Swensdotter Mässinge
 
1733 Dom: 12 p: Trin: Barnet - - Ramsiö Fader Ola Jöns Ramsiö
 
1733 Dom: 16 p: Trin: Kvinnan Enkian Kari Nilsses Mässinge
 
1733 Dom: 17 p: Trin: Kvinnan Enkian Olu Jönsses Biäragården
 
1733 Dom: 21 p: Trin: Barnet - - Mölholt Fader Swen Jöns Mölholt
 
1733 Dom: 25 p: Trin: Barnet - - Swensta Fader Pehr Pehrs Swensta
 
1733 Dom: 3 Advent: Mannen Pehr Sefwetsson Boarp
 
1733 Dom: 4 Advent: Mannen Helie Eriksson Waran
 
1733 Dom: 4 Advent: Barnet - - Brödarp Fader Mårten Ols Brödarp
 
1733 Dom: 4 Adventus Barnet - - Gliminge Fader Jöns Eskels Gliminge
 
1733 2 Julledag Barnet - - Faretslöf Fader Pehr Ståhl Faretslöf
 
1733 2 Julledag Barnet - - Karup Fader Påhl Anders Karup
 
1733 Söndagen effter Jull Kvinnan Enkian Kari Swensdotter Drengstorp
 
1734 Epiphanes Mannen Nils Påhlsson Poarp
 
1734 Dom: 1 p: Epiph: Kvinnan Elna Jönsdoter Påarp
 
1734 Dom: 2 p: Epiph: Barnet - - Gliminge Fader Swen Pehrs Gliminge
 
1734 Dom: 3 Epiph: Mannen Pehr Swensson Gliminge
 
1734 Dom: 3 p: Epiph: Barnet döföd - - Ramsiö Fader Nils Ramber Ramsiö
 
1734 Dom: 4 p: Epiph: Hustrun - - Gliminge Make Swen Swens Gliminge
 
1734 1 Passionsdagen Hustrun - - Mölholt Make Nils Påhls Mölholt
 
1734 Dom: Palmarum Pigan Elsse Mikelsdoter Karup
 
1734 Dom: Palmarum Pigan Pernilla - Påarp
 
1734 Dom: Misericord: Mannen Jöns Pehrsson Småry
 
1734 d: 10 Maij Barnet - - Karup Fader Påhl Anders Karup
 
1734 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Heliarp Fader Eskel Nils Heliarp
 
1734 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Karstorp Fader Måns Ols Karstorp
 
1734 Maria Wisit: Barnet - - Påarp Fader Swen Nils Påarp
 
1734 Dom: 4 p: Trinit: Hustrun - - Ramsiö Make Ola Joens Ramsiö
 
1734 Dom: 8 p: Trinit: Mannen Anders Larsson Kollinge
 
1734 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Stafen Nils Ramsiö
 
1734 Dom: 12 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Pehr Pehrs Gliminge
 
1734 Dom: 22 p: Trinit: Kvinnan Enkian Tora Mårtens Ramsiö
 
1734 Dom: 2 Advent: Barnet - - Boarp Fader Bengt Nils Boarp
 
1734 Dom: 2 Advent: Barnet - - Waran Fader Jöns Hanss Waran
 
1735 Dom: 2 p: Epiph: Barnet - - Gliminge Fader Swen Pehrs Gliminge
 
1735 Dom: 3 p: Epiph: Barnet - - Gliminge Fader Swen Glembor Gliminge
 
1735 Dom: Sexagesim: Kvinnan Enkan Margreta Nilsses Karup
 
1735 Dom: Invocavit Barnet - - Brödarp Fader Swen Pehrs Brödarp
 
1735 Dom: Oculi Barnet - - Drengstorp Fader Bengt Nils Drengstorp
 
1735 Maria Bebodelsed: Kvinnan Enkian Boel Pehrs Brödarp
 
1735 Dom: Påskadag Mannen Bengt Håkensson Mässinge
 
1735 Dom: Misericord Mannen Swen Bergren Påarp
 
1735 Bönedagen d: 9 Maij Pigan Bengta Bengtsdoter Erikstorp
 
1735 Bönedagen d: 9 Maij Barnet - - Påarp Fader Pehr Jungber Påarp
 
1735 Dom: Rogate Hustrun - - Ramsiö Make Pehr Erlans Ramsiö
 
1735 2 Pingesdagen Barnet - - Karstorp Fader Måns Ols Karstorp
 
1735 Dom: 6 p: Trin: Barnet - - Boarp Fader Swen Nils Boarp
 
1735 d: 5 September Mannen Nils Sanberg Karup
 
1735 Dom: 14 p: Trin: Barnet - - Elestorp Fader Ola Jöns Elestorp
 
1735 Dom: 18 p: Trin: Barnet - - Ramsiö Fader Stafen Nils Ramsiö
 
1735 Allehelgon dag Barnet - - Waran Fader Jöns Hans Waran
 
1735 Dom: 24 p: Trin: Barnet - - Mässinge Fader Swen Mårtens Mässinge
 
1735 Dom: 1 Advent: Hustrun - - Heliarp Make Eskel Nils Heliarp
 
1735 Dom: 1 Advent: Barnet - - Heliarp Fader Eskel Nils Heliarp
 
1735 Dom: 3 Advent: Barnet - - Ramsiö Fader Anders Jöns Ramsiö
 
1736 Nyåhrsdag Hustrun - - Biäragård Make Jöns Nils Biäragård
 
1736 Nyåhrsdag Barnet - - Slettaröd Fader Mårten Jöns Slettaröd
 
1736 Dom: 4 p: Epiph: Barnet - - Mässinge Fader Påhl Bengts Mässinge
 
1736 Matie dag Kvinnan Gunnel Olsdotter Swensta
 
1736 Maria bebodelsed: Mannen Mårten Jönsson Brödarp
 
1736 Dom: Laettare Barnet - - Karstorp Fader Pehr Swens Karstorp
 
1736 Dom: Misericord: Barnet - - Gliminge Fader Bengt Ols Gliminge
 
1736 Dom: Misericord Barnet - - Gliminge Fader Jöns Eskels Gliminge
 
1736 Dom: Cantate Kvinnan Enkian Gunnel Bengts Slettaröd
 
1736 Dom: Cantate Barnet - - Ramsiö Fader Pehr Staffens Ramsiö
 
1736 Pinges dag Barnet Tvenne - - Påarp Fader Simson Ebbas Påarp
 
1736 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Honarp Fader Pehr Nils Honarp
 
1736 Maria Visitat: Barnet - - Drengstorp Fader Jöns Nils Drengstorp
 
1736 Maria Visitat: Hustrun - - Påarp Make Simon Ebbas Påarp
 
1736 Dom: 3 p: Trinit: Mannen Erik Korin Swensta
 
1736 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Påhl Anders Ramsiö
 
1736 Dom: 5 p: Trinit: Kvinnan Enkian Anna Ebbas Honarp
 
1736 Dom: 5 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Bengt Nils Mässinge
 
1736 Dom: 5 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Jöns Johans Gliminge
 
1736 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Bengt Nils Mässinge
 
1736 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Slettaröd Fader Pehr Pehrs Slettaröd
 
1736 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Slettaröd Fader Påhl Nils Slettaröd
 
1736 Dom: 12 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Pehr Swens Karup
 
1736 Dom: 13 p: Trinit: Barnet - - Mölholt Fader Pehr Gudmans Mölholt
 
1736 Dom: 13 p: Trinit: Barnet - - Slettaröd Fader Hans Gudmans Slettaröd
 
1736 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Ola Jons Ramsiö
 
1736 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Swensta Fader Ola Nils Swensta
 
1736 Dom: 16 p: Trinit: Kvinnan Enkian Kiersti Pehrs Mässinge
 
1736 Dom: 16 p: Trinit: Barnet - - Gliminge Fader Ola Rassmus Gliminge
 
1736 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Mölholt Fader Ola Bengts Mölholt
 
1736 Dom: 18 p: Trinit: Kvinnan Enkian Pernilla Swens Erikstorp
 
1736 Dom: 18 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Pehr Ols Ramsiö
 
1736 Dom: 18 p: Trinit: Barnet - - Boarp Fader Bengt Nils Boarp
 
1736 Dom: 18 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Anders Jeps Påarp
 
1736 Dom: 22 p: Trinit: Drängen Swen Hansson Swensta
 
1736 Dom: 3 Adventus Barnet - - Waran Fader Jöns Lars Waran
 
1736 Dom: 3 Adventus Barnet - - Faritslöf Fader Anders Swens Faritslöf
 
1736 Dom: 4 Adventus Barnet - - Påarp Fader Ohla Pehrs Påarp
 
1736 2 Julledag Flickan - - Glimminge Fader Mattias Lillia Glimminge
 
1736 2 Julledag Barnet - - Glimminge Fader Swen Bengts Glimminge
 
1736 4 Julledag Kvinnan Enkian Olu Påhls Påharp
 
1737 Tretondedagen Barnet - - Lillaröd Fader Lars Lars Lillaröd
 
1737 Tretondedagen Barnet - - Karstorp Fader Nils Ols Karstorp
 
1737 Tretondedagen Barnet - - Glimminge Fader Nils Staffens Glimminge
 
1737 1 post Epiphan: Hustrun - - Waran Make Ola Jöns Waran
 
1737 Dom: 2 p: Epiph: Pigan Lusse Bengtsdotter Gliminge
 
1737 Dom: 2 p: Epiph: Barnet - - Lillaröd Fader Lars Lars Lillaröd
 
1737 Dom: 2 p: Epiph: Barnet - - Påarp Fader Joen Jacobs Påarp
 
1737 Dom: 3 p: Epiph: Barnet - - Lillaröd Fader Nils Lars Lillaröd
 
1737 Dom: 3 p: Epiph: Mannen Ebbe Påhlsson Slättaröd
 
1737 Dom: 3 p: Epiph: Pigan Anna Bengtsdoter Glimminge
 
1737 Dom: 3 p: Epiph: Hustrun - - Glimminge Make Anders Pehrs Glimminge
 
1737 Dom: 3 p: Epiph: Hustrun - - Mässinge Make Ebbe Gudmans Mässinge
 
1737 Paulidag Drängen Pehr Swensson Gliminge
 
1737 Dom: Septuagesi: Barnet Dödföd - - Mässinge Fader Nils Eskels Mässinge
 
1737 FastelagsSöndag Kvinnan Enkian Lusse Larsses Mässinge
 
1737 FastelagsSöndag Mannen Swen Swensson Glimminge
 
1737 d: 24 februari Kvinnan Enkian Lusse Nilsses Brödarp
 
1737 d: 2 Martius Hustrun - - Faritslöf Make Swen Anders Faritslöf
 
1737 Maria bebodelse dag Hustrun - - Waran Make Her Leutenant - Mortengren Waran
 
1737 Dom: Quasimod: Barnet - - Heljarp Fader Eskel Nils Heljarp
 
1737 Bönnedage 22 ? april Mannen Jöns Jönsson Swensta
 
1737 Dom: Jubilate Barnet - - Drengstorp Fader Jöns Ols Drengstorp
 
1737 2 Pingesdag Mannen Anders Pehrsson Glimminge
 
1737 Dom: 7 p: Trinit: Barnet Döföd - - Waran Fader Jöns Hans Waran
 
1737 Dom: 9 p: Trinit: Pigan Johanna Nilsdoter Mässinge
 
1737 Dom: 9 p: Trinit: Kvinnan Enkian Bengta Swens Boarp
 
1737 Dom: 19 p: Trinit: Drängen Lars Hansson Mässinge
 
1737 Dom: 19 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Jöns Johans Glimminge
 
1737 Dom: 22 p: Trinit: Mannen Johan Larsson Swensta
 
1737 Dom: 23 p: Trinit: Kvinnan Enkian Magnel - Faritslöf
 
1737 Dom: 24 p: Trinit: Barnet - - Wegalt Fader Nils Nils Wegalt
 
1737 Thomedag Barnet - - Swenstad Fader Mårten Pehrs Swenstad
 
1737 Dom: 4 Julledag Barnet Döföd- - - Glimminge Fader Bengt Nils Glimminge
 
1738 Nyåhrsdag Mannen Nils Nilsson Glimminge
 
1738 Dom: 2 p: Epiphan: Barnet - - Ramsiö Fader Jöns Anders Ramsiö
 
1738 Dom: Septuagesima Barnet - - Boarp Fader Pehr Pehrs Boarp
 
1738 Kyndermässodag Barnet - - Lunnagården Fader Påhl Ols Lunnagården
 
1738 Kyndermässodag Barnet - - Mässinge Fader Påhl Bengts Mässinge
 
1738 Dom: Judica: Kvinnan Enkian Lusse - Småry
 
1738 4 Påskadag Barnet - - Lillaröd Fader Lars Lars Lillaröd
 
1738 Dom: Misericord: Mannen Jöns Ohlsson Drengstorp
 
1738 Dom: Misericord: Barnet - - Boarp Fader Jöns Nils Boarp
 
1738 Dom: Jubilate Hustrun - - Karup Make Nils Ohls Karup
 
1738 Dom: Jubilate Barnet - - Karup Fader Pehr Swens Karup
 
1738 Dom: Cantate Barnet - - Swensta Fader Hans Walberg Swensta
 
1738 Dom: Cantate Barnet - - Faretslöf Fader Ebbe Ohls Faretslöf
 
1738 Bönedagen d: 5 Maij Mannen Bengt Swensson Söndertorp
 
1738 Bönedagen d: 5 Maij Kvinnan Jeppa Larsdoter Påarp
 
1738 Bönedagen d: 5 Maij Barnet - - Påarp Fader Gunnar Påhls Påarp
 
1738 Bönedagen d: 5 Maij Barnet - - Glimminge Fader Ohla Rassmus Glimminge
 
1738 4 Pingesdag Barnet - - Swensta Fader Swen Påhls Swensta
 
1738 4 Pingesdag Barnet - - Heljarp Fader Eskel Nils Heljarp
 
1738 4 Pingesdag Barnet - - Heljarp Fader Påhl Jöns Heljarp
 
1738 Trefaldighetsdag Mannen Swen Pehrsson Lunnagården
 
1738 Dom: 1 p: Trinit: Gossen - - Waran Fader Her Leutenanten - - Waran
 
1738 Dom: 4 p: Trinit: Pigan Boel Larsdoter Mässinge
 
1738 Petri Pauli dag Barnet Döföd - - Glimminge Fader Mickel Nils Glimminge
 
1738 6 p: Trinit: Hustrun - - Waran Make Hans Pehrs Waran
 
1738 d: 24 Augusti Pigan Boel Andersdoter Ramsiö
 
1738 d: 24 September Barnet Döföd - - Waran Fader Jöns Hans Waran
 
1738 Micaelis dag Hustrun - - Karup Make Nils Ohls Karup
 
1738 Micaelis dag Barnet Döföd - - Karup Fader Johan Nils Karup
 
1738 Micaelis dag Barnet Döföd - - Sönnertorp Fader Frederick Basvig Sönnertorp
 
1738 Dom: 19 p: Trinit: Drängen Ola Olsson Glimminge
 
1738 Dom: 21 p: Trinit: Mannen Påhl Nilsson Småry
 
1738 Dom: 24 p: Trinit: Mannen Påhl Erlansson Ramsiö
 
1738 Dom: 25 p: Trinit: Mannen Jöns Jönsson Wegalt
 
1738 Dom: 25 p: Trinit: Mannen Jöns Bengtsson Mässinge
 
1738 Dom: 1 Advent: Mannen Ola Bengtsson Glimminge
 
1738 Dom: 1 Advent: Barnet - - Karup Fader Nils Nils Karup
 
1738 Dom: 3 Advent: Barnet - - Lillaröd Fader Lars Lars Lillaröd
 
1739 Dom: 1 p: Epiph: Pigan Olu Bengtsdoter Karup
 
1739 d: 25 Januari: Barnet - - Waran Fader Jöns Lars Waran
 
1739 d: 25 Januari: Barnet Döföd - - Swensta Fader Swen Påhls Swensta
 
1739 Dom: 4 p: Epiphan: Mannen Måns Pehrsson Faretslöf
 
1739 d: 31 Januari: Kvinnan Jungfru Ÿdela Tulin Prestegården
 
1739 Kyndermässodag Mannen Påhl Nilsson Erikstorp
 
1739 Dom: Septuagesima Barnet - - Glimminge Fader Jöns Johans Glimminge
 
1739 Dom: Septuagesima Kvinnan Probstinnan Anna Thulin Karup
 
1739 Dom: Sexagesima Barnet - - Boarp Fader Pehr Pehrs Boarp
 
1739 Dom: Sexagesima Hustrun - - Faretslöf Make Jan Rafwels Faretslöf
 
1739 Dom: Estomihi Barnet - - Mässinge Fader Nils Wålström Mässinge
 
1739 1 Söndag i fastan Hustrun - - Mässinge Make Troed Swens Mässinge
 
1739 1 Söndagen i fastan Barnet - - Småry Fader Påhl Swens Småry
 
1739 Dom: Misericord: Hustrun - - Swensta Make Nils Anders Swensta
 
1739 Dom: Misericord: Barnet - - Swensta Fader Pehr Nils Swensta
 
1739 Dom: Judica Mannen Nils Andersson Swensta
 
1739 Dom: Judica Barnet - - Faretslöf Fader Janne Raffwels Faretslöf
 
1739 Dom: Palmarum Barnet - - Swensta Fader Hans Walberg Swensta
 
1739 Dom: Palmarum Barnet - - Mässinge Fader Nils Carls Mässinge
 
1739 Lång=Fredag Barnet - - Karup Fader Jöns Staffens Karup
 
1739 Långe=Fredag Barnet Dötföd - - Karup Fader Lars Bengts Karup
 
1739 2 Påskadag Hustrun - - Karup Make Swen Nils Karup
 
1739 2 Påskadag Barnet - - Påarp Fader Mickel Swens Påarp
 
1739 dom: 26 April Flickan Lilla - - Karup Fader Her Nils Qviding Karup
 
1739 2 Söndgagen i Påska Mannen Nils Mickelsson Glimminge
 
1739 2 Söndgagen i Påska Barnet - - Slättaröd Fader Påhl Nils Slättaröd
 
1739 3 Söndagen effter På Barnet - - Glimminge Fader Ola Rassmus Glimminge
 
1739 3 Söndag:effter Påsk Barnet Dötföd - - Lunnagården Fader Påhl Olsson Lunnagården
 
1739 4 Söndag:effter Påsk Barnet - - Glimminge Fader Jöns Olson Glimminge
 
1739 5 Söndag:effter Påsk Barnet - - Karup Fader Jöns Staffens Karup
 
1739 Dom: Exaudi: Barnet - - Waran Fader Påhl Swens Waran
 
1739 4 Pentecoste Mannen Nils Jönsson Småry
 
1739 4 Pentecoste Barnet - - Torp Fader Anders Pehrs Torp
 
1739 Johanes Baptist: Barnet - - Brödarp Fader Mårten Ols Brödarp
 
1739 Dom: 2 p: Trinit: Drängen Mårten Jönsson Karup
 
1739 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Sönnertorp Fader Bengt Mårtens Sönnertorp
 
1739 Dom: 9 p: Trinit: Kvinnan Enkian Boel Swens Glimminge
 
1739 Bartolomei dag Mannen Ola Pehrsson Swenstad
 
1739 Bartolomei dag Pigan Swenbor Larsdoter Elestorp
 
1739 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Nils Wålström Mässinge
 
1739 Dom: 10 p: Trinit: Pigan Kiersti Påhlsdoter Swenstad
 
1739 4 Bönedagen Mannen Pehr Pehrsson Swenstad
 
1739 Dom: 13 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Påhl Anders Ramsiö
 
1739 Dom: 14 p: Trinit: Drängen Nils Larsson Hållmen
 
1739 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Pehr Nils Glimminge
 
1739 Dom: 17 p: Trinit: Mannen Swen Ebbasson Ramsiö
 
1739 Dom: 19 p: Trinit Hustrun - - Sönnertorp Make Rytt Fredrik Basviz Sönnertorp
 
1739 Dom: 21 p: Trinit: Hustrun - - Erikstorp Make Lars Swens Erikstorp
 
1739 Dom: 23 p: Trinit: Kvinnan Enkian Elna - Honarp
 
1739 Dom: 23 p: Trinit: Mannen Pehr Nilsson Swenstad
 
1739 Dom: 23 p: Trinit: Barnet - - Erikstorp Fader Lars Swens Erikstorp
 
1739 3 Adventus Barnet - - Glimminge Fader Ola Olsson Glimminge
 
1739 3 Adventus Barnet - - Erikstorp Fader Mickel Swens Erikstorp
 
1739 Apostelens Thome dag Kvinnan Enkian Boel Nilsses Elestorp
 
1739 Apostelens Thome dag Barnet - - Waran Fader Jöns Hans Waran
 
1740 Dom: 1 p Epiphanis Mannen Swen Olsson Lillaröd
 
1740 Dom: 2 p Epiphan: Drängen Ola Swensson Glimminge
 
1740 Dom: 2 p Epiphan: Kvinnan Bengta Olasdoter Drengstorp
 
1740 KynderMässodag Barnet - - Småry Fader Nils Trueds Småry
 
1740 KynderMässodag Barnet - - Waran Fader Jöns Hans Waran
 
1740 KynderMässodag Barnet - - Karup Fader Nils Nils Karup
 
1740 KynderMässodag Barnet - - Honarp Fader Jöns Olsson Honarp
 
1740 Dom: Sexagesima Barnet - - Erikstorp Fader Ola Swens Erikstorp
 
1740 Dom: Sexagesima Barnet - - Karup Fader Swen Nils Karup
 
1740 Dom: Invocavit Barnet - - Karup Fader Ola Staffens Karup
 
1740 Dom: Laetare Barnet - - Lillared Fader Lars Lars Lillared
 
1740 Dom: Judica Barnet - - Helijarp Fader Påhl Jöns Helijarp
 
1740 Dom: Judica Kvinnan Enkian Boel Eskels Glimminge
 
1740 Långe Fredag Barnet - - Elestorp Fader Ola Jöns Elestorp
 
1740 2 PåskaDag Hustrun - - Mässinge Make Helije Pehrs Mässinge
 
1740 Dom: Misericordie Pigan Gamla pigan Kiersti - Karup
 
1740 Dom: Jubilate Mannen Jöns Nilsson Boarp
 
1740 Dom: Jubilate Mannen Anders Jönsson Karup
 
1740 Dom: Jubilate Barnet - - Mölhult Fader Ola Bengts Mölhult
 
1740 Dom: 2 Böndag Drängen Gamle Jöns Axelsson Glimminge
 
1740 Dom: 2 Böndag Barnet - - Ramsjö Fader Ola Jöns Ramsjö
 
1740 Dom: Rogate Pigan Kiersti Nilsdoter Drengstorp
 
1740 Dom: Rogate Kvinnan Enkian Kiersti Nilsses Glimminge
 
1740 Dom: Rogate Barnet - - Ramsiö Fader Anders Jöns Ramsiö
 
1740 Christi Himmelfärsda Pigan Kiersti Nilsdoter Glimminge
 
1740 Christi Himmelfärsda Barnet - - Ramsiö Fader Swen Anders Ramsiö
 
1740 Christi Himmelfärsda Barnet - - Påarp Fader Bengt Swens Påarp
 
1740 Dom: Exaudi Barnet - - Glimminge Fader Soldaten Jan Jacobs Glimminge
 
1740 2 Pingesdag Barnet - - Waran Fader Ola Jöns Waran
 
1740 2 Pingesdag Barnet - - Mässinge Fader Lars Håkens Mässinge
 
1740 2 Pingesdag Barnet - - Slättaröd Fader Mårten Jöns Slättaröd
 
1740 2 Pingesdag Barnet - - Glimminge Fader Soldaten Jan Jacobs Glimminge
 
1740 4 Pingesdag Kvinnan Ÿnckian Olu Swens Karup
 
1740 4 Pingesdag Barnet 2ne - - Ramsiö Fader Lars Nils Ramsiö
 
1740 4 Pingesdag Barnet - - Glimminge Fader Påhl Håkens Glimminge
 
1740 Dom: Trinitat: Mannen Pehr Swensson Karup
 
1740 Dom: Trinitat: Barnet - - Lunnagården Fader Påhl Ols Lunnagården
 
1740 Dom: 1 p Trinit: Hustrun - - Slättare Make Mårten Ols Slättare
 
1740 Dom: 1 p Trinit: Barnet - - Waran Fader Ola Jöns Waran
 
1740 Dom: 2 p Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Helije Pehrs Mässinge
 
1740 Dom: 2 p Trinit: Barnet Twå - - Drengstorp Fader Jöns Nils Drengstorp
 
1740 Dom: 3 p Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Pehr Pehrs Glimminge
 
1740 Johanis Baptist: Barnet - - Waran Fader Ola Rassmus Waran
 
1740 Johanis Baptist: Barnet - - Påarp Fader Bengt Pehrs Påarp
 
1740 Dom: 4 p Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Pehr Olsson Mässinge
 
1740 Dom: 5 p Trinit: Mannen Nils Pehrsson Småry
 
1740 Dom: 6 p Trinit: Barnet - - Påarp Fader Pehr Swens Påarp
 
1740 Dom: 7 p Trinit: Kvinnan Enckian Boel Helijas Waran
 
1740 Dom: 7 p Trinit: Barnet - - Faretslöf Fader Ebbe Pehrs Faretslöf
 
1740 Dom: 7 p Trinit: Barnet - - Helijarp Fader Eskel Nils Helijarp
 
1740 Dom: 7 p Trinit: Barnet - - Erikstorp Fader Nils Pehrs Erikstorp
 
1740 Dom: 8 p Trinit: Drängen Påhl Ebbasson Slättaröd
 
1740 Dom: 9 p Trinit: Barnet - - Karup Fader Påhl Anders Karup
 
1740 Dom: 9 p Trinit: Barnet - - Slättare Fader Gudman Olsson Slättare
 
1740 Dom: 9 p Trinit: Barnet - - Karup Fader Johan Nils Karup
 
1740 Dom: 10 p Trinit: Barnet - - Boarp Fader Ola Påhls Boarp
 
1740 Dom: 12 p Trinit: Barnet Twå - - Mölhult Fader Ebbe Staffens Mölhult
 
1740 Dom: 12 p Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Swens Påarp
 
1740 Dom: 12 p Trinit: Barnet - - Boarp Fader Påhl Bengts Boarp
 
1740 Dom: 18 p Trinit Barnet - - Ramsiö Fader Ola Jöns Ramsiö
 
1740 Dom: 18 p Trinit: Barnet - - Slättare Fader Nils Sonnas Slättare
 
1740 Dom: 21 p Trinit: Mannen Ola Jönsson Waran
 
1740 Dom: 21 p Trinit: Barnet - - Waran Fader Påhl Swens Waran
 
1740 Dom: 21 p Trinit: Barnet - - Slättare Fader Mårten Olsson Slättare
 
1740 Dom: 23 p Trinit: Barnet - - Slättare Fader Ebbe Pehrs Slättare
 
1740 Dom: 23 p Trinit: Barnet - - Swensta Fader Sahl: Pehr Nils Swensta
 
1740 Dom: 3 Advent: Barnet - - Swensta Fader Ola Nils Swensta
 
1740 2 Julledag Mannen Gåssen Mårten Hansson Ramsiö
 
1741 Dom: 1 p Epiphan: Mannen Håkan Håkansson Lillare
 
1741 Dom: Septuagesima Flickan - - Boarp Fader Jöns Nils Boarp
 
1741 Dom: Septuagesima Barnet - - Karup Fader Pehr Swens Karup
 
1741 Dom: Sexagesima Mannen Nils Ohlsson Karup
 
1741 Dom: Sexagesima Hustrun - - Swensta Make Erik Måns Swensta
 
1741 Dom: Qvinquagesima Mannen Nils Ohlsson Påarp
 
1741 Dom: Invocavit Mannen Påhl Ohlsson Elestorp
 
1741 Dom: Invocavit Barnet - - Lillare Fader Lars Lars Lillare
 
1741 Dom: Reminis: Mannen Pehr Jönsson Elestorp
 
1741 Dom: Reminis: Barnet - - Karup Fader Lars Bengts Karup
 
1741 Dom: Reminis: Barnet - - Småry Fader Jöns Nilsson Småry
 
1741 Dom: Oculi Mannen Pehr Jönsson Drengstorp
 
1741 Dom: Oculi Kvinnan Ÿnckian Elna - Elestorp
 
1741 Dom: Laetare Hustrun - - Swensta Make Pehr Ebbas Swensta
 
1741 Dom: Laetare Hustrun - - Torp Make Pehr Nils Torp
 
1741 Dom: Laetare Hustrun - - Slättare Make Påhl Nilsson Slättare
 
1741 Dom: Judica Mannen Erik Månsson Swensta
 
1741 Dom: Judica Kvinnan Ÿnckian Anna Mickels Påarp
 
1741 Dom: Judica Barnet - - Drengstorp Fader Jöns Nilsson Drengstorp
 
1741 Dom: Palmarum Mannen Jöns Swensson Lillare
 
1741 Dom: Palmarum Mannen Pehr Rassmusson Drengstorp
 
1741 Dom: Palmarum Barnet - - Honarp Fader Pehr Nils Honarp
 
1741 2 Påskadag Hustrun - - Glimminge Make Swen Pehrs Glimminge
 
1741 Maria Bebodelsedag Hustrun - - Drengstorp Make Swen Rassmus Drengstorp
 
1741 Dom: Qvasimogenit Kvinnan Ÿnckian Lusse Larsses Boarp
 
1741 Bönnedag d: 10 april Kvinnan Ÿnckian Boel - Lunnagården
 
1741 Bönnedag d: 10 april Hustrun - - Mässinge Make Påhl Pehrs Mässinge
 
1741 Dom: Jubilate Pigan Elna Jönsdoter Mässinge
 
1741 Dom: Cantate Mannen Lars Bengtsson Karup
 
1741 Dom: Rogate Hustrun - - Lillare Make Håken Håkensson Lillare
 
1741 Dom: Rogate Hustrun - - Glimminge Make Axel Offasson Glimminge
 
1741 Dom: Exaudi Hustrun - - Slättare Make Truet Jöns Slättare
 
1741 Dom: Exaudi Barnet - - Waran Fader Påhl Swens Waran
 
1741 2 Pingesdag Barnet - - Småry Fader Jöns Nils Småry
 
1741 Dom: 3 p Trinit Mannen Pehr Jungren Karup
 
1741 4 p Trinit: Mannen Rassmus Nilsson Karup
 
1741 4 p Trinit: Hustrun - - Brödarp Make Jan Örberg Brödarp
 
1741 Dom: 7 p Trinit: Hustrun - - Slättare Make Pehr Swens Slättare
 
1741 Dom: 9 p Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Jöns Johans Glimminge
 
1741 Dom: 11 p Trinit: Barnet - - Påarp Fader Pehr Swens Påarp
 
1741 Dom: 12 p Trinit: Mannen Pehr Ebbasson Swensta
 
1741 Dom: 12 p Trinit: Barnet - - Slättare Fader Nils Sonnasson Slättare
 
1741 Dom: 12 p Trinit: Kvinnan - - -
 
1741 Dom: 13 p Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Pehr Nilsson Glimminge
 
1741 Dom: 19 p Trinit: Barnet - - Småry Fader Mårten Påhlsson Småry
 
1741 Dom: 19 p Trinit: Barnet - - Wegalt Fader Påhl Jönsson Wegalt
 
1741 d: 21 Octobr: Barnet - - Karup Fader Kyrckioherden Her Nils Qviding Karup
 
1741 d: 23 October: Hustrun - - Swensta Make Påhl Hansson Swensta
 
1741 Dom: 23 p Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Bengt Nilsson Mässinge
 
1741 Dom: 24 p Trinit: Drängen Nils Månsson Sinarp
 
1741 Dom: 25 p Trinit: Hustrun - - Slättare Make Pehr Påhlsson Slättare
 
1741 Dom: 26 p Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Påhlsson Påarp
 
1741 2 Adventus Barnet - - Glimminge Fader Swen Pehrs Glimminge
 
1742 13 dag Jull Barnet - - Boarp Fader Jöns Pehrsson Boarp
 
1742 Dom: Septuag: Hustrun - - Sinarp Make Pehr Eskelsson Sinarp
 
1742 Dom: Septuag: Barnet - - Torp Fader Anders Pehrsson Torp
 
1742 Dom: Sexagesima Mannen Örjan Swensson Glimminge
 
1742 Dom: Qvinquag: Mannen Pehr Påhlsson Mässinge
 
1742 Dom: Qvinquag: Pigan Elna Bengtsdoter Karup
 
1742 Dom: Invocavit Hustrun - - Glimminge Make Ola Olsson Glimminge
 
1742 Dom: Oculi Kvinnan Ÿnckian Elna Rassmuses Glimminge
 
1742 Dom: Oculi Barnet - - Påarp Fader Mickel Swensson Påarp
 
1742 Dom: Oculi Barnet - - Småry Fader Ola Hansson Småry
 
1742 Dom: Laetare Drängen Oluf Pehrsson Glimminge
 
1742 Dom: Laetare Barnet - - Glimminge Fader Oluf Jepsson Glimminge
 
1742 Dom: Judica Barnet - - Småry Fader Mårten Påhlsson Småry
 
1742 Dom: Misericord: Hustrun - - Waran Make Ola Rassmusson Waran
 
1742 Dom: Misericord: Barnet - - Småry Fader Jöns Nilsson Småry
 
1742 Dom: Jubilate Mannen Swen Pehrsson Glimminge
 
1742 Dom: Jubilate Barnet - - Glimminge Fader Pehr Nilsson Glimminge
 
1742 Dom: Jubilate Barnet - - Faritslöf Fader Pehr Jönsson Faritslöf
 
1742 Dom: Jubilate Barnet - - Påarp Fader Hans Pehrsson Påarp
 
1742 Christi Himmelsfärds Barnet - - Glimminge Fader Ola Rassmus Glimminge
 
1742 Dom: Exaudi Mannen Mårten Jönsson Slättare
 
1742 Dom: Exaudi Barnet - - Möllet Fader Ryttaren Jan Enewald Möllet
 
1742 2 Pingesdag Barnet - - Waran Fader Påhl Swens Waran
 
1742 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Wegalt Fader Påhl Jöns Wegalt
 
1742 Dom: 2 p: Trinit: Hustrun - - Ramsiö Make Nils Pehrson Ramsiö
 
1742 Dom: 5 p: Trinit: Pigan Gaml Troen Gudmansdot Mässinge
 
1742 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Erickstorp Fader Ola Swensson Erickstorp
 
1742 Dom: 8 p: Trinit: Mannen Ola Pehrsson Påarp
 
1742 Dom: 9 p: Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Ola Swensson Drengstorp
 
1742 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Påhl Hansson Waran
 
1742 Dom: 14 p: Trinit: Mannen Anders Jönsson Ramsiö
 
1742 Dom: 14 p: Trinit: Kvinnan Ÿnckian Boel Bengts Karup
 
1742 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Honarp Fader Pehr Swensson Honarp
 
1742 Dom: 18 p: Trinit: Mannen Jöns Ebbasson Ramsiö
 
1742 Dom: 21 p: Trinit: Mannen Ola Staffensson Karup
 
1742 Dom: 22 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Staffen Nilsson Ramsiö
 
1742 Dom: 23 p: Trinit: Mannen Staffen Larsson Glimminge
 
1742 Dom: 26 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Ola Simonsson Påarp
 
1742 Dom: 25 p: Trinit: Hustrun - - Karstorp Make Pehr Larsson Karstorp
 
1742 Allehelgonadag Barnet - - Erickstorp Fader Swen Pehrsson Erickstorp
 
1742 Dom: 26 p: Trinit: Hustrun - - Småry Make Lars Joensson Småry
 
1742 Dom: 27 p: Trinit Kvinnan Ÿnkian Kiersti Ebbas Slättare
 
1742 Dom: 27 p: Trinit: Gossen - - Karstorp Fader Nils Olsson Karstorp
 
1742 2 Adventus Mannen Nils Olsson Karstorp
 
1742 2 Adventus Hustrun - - Karstorp Make Nils Olsson Karstorp
 
1742 2 Adventus Hustrun - - Karstorp Make Måns Olsson Karstorp
 
1742 2 Adventus Barnet - - Erickstorp Fader Påhl Jönsson Erickstorp
 
1742 2 Adventus Barnet dödföd - - Glimminge Fader Ola Jepsson Glimminge
 
1742 Dom: 3 Adventus Kvinnan Ÿnckian Tora - Påarp
 
1743 Söndag effter Nyåhrsdage Barnet - - Karstorp Fader Pehr Swensson Karstorp
 
1743 Söndagen effter Nyåhrsda Barnet - - Sinarp Fader Jöns Månsson Sinarp
 
1743 Dom: 1 p: Epiph: Hustrun - - Honarp Make Pehr Ebbasson Honarp
 
1743 Dom: 1 p: Epiph: Barnet - - Påarp Fader Pehr Swensson Påarp
 
1743 Dom: 2 p: Epiph: Mannen Jöns Larsson Påarp
 
1743 Dom: 2 p: Epiph: Mannen Ola Sonnasson Slättare
 
1743 Dom: 2 p: Epiph: Mannen Jaen Örberg Brödarp
 
1743 Dom: 2 p: Epiph: Barnet - - Glimminge Fader Påhl Håckensson Glimminge
 
1743 Dom: 4 p: Epiphan: Barnet - - Småry Fader Nils Larsson Småry
 
1743 Dom: 4 p: Epiphan: Drängen Jöns Påhlsson Påarp
 
1743 Dom: Sexages: Barnet - - Honarp Fader Pehr Nilsson Honarp
 
1743 Dom: Qvinqvages: Kvinnan Ÿnckian Kiersti Mårtens Sönnertorp
 
1743 Dom: Qvinqvages: Mannen Nils Ebbasson Swensta
 
1743 Dom: Qvinqvages: Barnet - - Småry Fader Nils Larsson Småry
 
1743 Dom: Invocavit Mannen Staffen Ebbasson Ramsiö
 
1743 Dom: Invocavit Kvinnan Ÿnckian Troen Olas Glimminge
 
1743 Dom: Invocavit Hustrun - - Karup Make Nils Nilsson Karup
 
1743 Dom: Invocavit Barnet Samtidigt,med,modern - - Karup Fader Nils Nilsson Karup
 
1743 Dom: Invocavit Barnet - - Swensta Fader Sahl: Bengt Pehrsson Swensta
 
1743 Dom: Invocavit Barnet 2ne - - Heljarp Fader Eskel Nilsson Heljarp
 
1743 2 Passionsdag Gossen Ÿldste - - Glimminge Fader Bengt Ols Glimminge
 
1743 Dom: Reminis: Kvinnan Ÿnckian Swenbor - Lillare
 
1743 Dom: Judica Hustrun - - Glimminge Make Mickel Nilsson Glimminge
 
1743 Lång=Fredag Kvinnan Ÿnckian Troen - Mässinge
 
1743 Dom: Jubilate Barn - - Waran Fader Jöns Larsson Waran
 
1743 2 Bönnedag Mannen Mickel Swensson Erickstorp
 
1743 2 Bönedag Kvinnan Ÿnckian Ingar Larsses Ramsiö
 
1743 Christi himmelsfärds Hustrun - - Erickstorp Make Ola Swensson Erickstorp
 
1743 Christi himmelsfärds Barnet - - Karup Fader Pehr Swensson Karup
 
1743 2 Pinges dag Barnet - - Karup Fader Nils Nilsson Karup
 
1743 4 Pinges dag Barnet - - Drengstorp Fader Rassmus Swens Drengstorp
 
1743 4 Pinges dag Barnet - - Småry Fader Jöns Nils Småry
 
1743 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Sinarp Fader Jöns Måns Sinarp
 
1743 Dom: 3 p: Trinit: Gossen - - Söndertorp Fader Jöns Pehrs Söndertorp
 
1743 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Rytt: Jöns Backman Karup
 
1743 Johanes Baptis: Hustrun - - Erickstorp Make Pehr Nilsson Erickstorp
 
1743 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Drengstorp Fader Ola Pehrs Drengstorp
 
1743 Dom:6 p: Trinit: Barnet - - Honarp Fader Pehr Swens Honarp
 
1743 Dom: 7 p: Trinit: Barnet 2ne - - Sinarp Fader Nils Pehrs Sinarp
 
1743 Dom: 7 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Helje Pehrs Mässinge
 
1743 Dom: 8 p: Trinit: Pigan Elsa Olasdoter Karup
 
1743 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Swensta Fader Ola Nilsson Swensta
 
1743 Dom: 9 p: Trinit: Mannen Gudman Ebbasson Mässinge
 
1743 Dom: 11 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Ola Hansson Småry
 
1743 Dom: 13 p: Trinit: Mannen Carl Nilsson Mässinge
 
1743 Dom: 13 p: Trinit: Pigan Kiersti Jönsdoter Boarp
 
1743 Dom: 13 p: Trinit: Barnet - - Boarp Fader Påhl Bengts Boarp
 
1743 Dom: 13 p: Trinit: Barnet - - Swensta Fader Tulle Bengtsson Swensta
 
1743 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Heljarp Fader Nils Pehrs Heljarp
 
1743 Dom: 18 p: Trinit: Barnet - - Faretslöf Fader Ola Fagerberg Faretslöf
 
 
1743 Dom: 20 p: Trinit: Barnet - - Erickstorp Fader Swen Pehrsson Erickstorp
 
1743 Dom: 21 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Pehr Nilsson Glimminge
 
1743 Simonis Jude dag Mannen Pehr Nilsson Glimminge
 
1743 All=Helgon dag Mannen Börje Larsson Boarp
 
1743 Dom: 24 p: Trinit: Barnet - - Erickstorp Fader Nils Pehrsson Erickstorp
 
1743 Dom: 24 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Pehr Olsson Mässinge
 
1743 Dom: 25 p: Trinit: Mannen Hans Pehrsson Waran
 
1743 Dom: 25 p: Trinit: Barnet - - Swensta Fader Mårten Pehrs Swensta
 
1744 Tretondedagen Barnet - - Ramsiö Fader Nils Pehrsson Ramsiö
 
1744 Dom: Qvinqvagesima Hustrun - - Heljarp Make Nils Jönsson Heljarp
 
1744 Dom: Oculi Mannen Påhl Pehrsson Mässinge
 
1744 Dom: Oculi Hustrun - - Heliarp Make Nils Torsson Heliarp
 
1744 Dom: Oculi Mannen Rytt: Ola Fagerberg Faretslöf
 
1744 Dom: Oculi Barnet - - Glimminge Fader Rytt: Jan Eneval Glimminge
 
1744 Dom: Judica Mannen Nils Bengtsson Mässinge
 
1744 Dom: Judica Mannen Ebbe Håckensson Slättare
 
1744 Dom: Palmarum Drängen Jöns Swensson Mölhult
 
1744 Långfredag Mannen Hans Pehrsson Påarp
 
1744 4 Påskadag Kvinnan Ÿnckian Kiersti Pehrs Påarp
 
1744 4 Påskadag Barnet - - Påarp Fader Bengt Pehrsson Påarp
 
1744 1 Söndag effter Påsk Kvinnan Ÿnckian Boel Nilsses Karup
 
1744 1 Söndag effter Påsk Barnet - - Mölhult Fader Ola Bengts Mölhult
 
1744 Dom: Qvasimod: Barnet - - Honarp Fader Pehr Swens Honarp
 
1744 Dom: Jubilate Hustrun - - Faretslöf Make Påhl Jöns Faretslöf
 
1744 Dom: Cantate Hustrun - - Karup Make Pehr Pehrsson Karup
 
1744 Dom: Exaudi Mannen Troet Heljasson Glimminge
 
1744 4 Pingesdag Drängen Nils Pehrsson Karstorp
 
1744 H: Trefallighets dag Barnet - - Påarp Fader Pehr Swensson Påarp
 
1744 H: Trefallighets dag Barnet - - Ramsiö Fader Lars Nilsson Ramsiö
 
1744 Dom: 1 p: Trinit: Hustrun - - Erickstorp Make Oluf Swensson Erickstorp
 
1744 Dom: 2 p: Trinit: Hustrun - - Söndertorp Make Rytt: Frederick Baswiz Söndertorp
 
1744 Dom: 3 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Jöns Swens Påarp
 
1744 6 Junii Hustrun - - Småryd Make Påhl Jöns Småryd
 
1744 Dom: 5.p: Trinit Barnet - - Drengstorp Fader Ola Pehrs Drengstorp
 
1744 Dom: 12.p: Trinit: Barnet - - Honarp Fader Pehr Nilsson Honarp
 
1744 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Småryd Fader Oluf Hansson Småryd
 
1744 Dom: 16 p: Trinit: Barnet - - Småryd Fader Jöns Nilsson Småryd
 
1744 Dom: 17 p: Trinit: Hustrun - - Swensta Make Ola Nilsson Swensta
 
1744 Dom: 19 p: Trinit: Barnet - - Swensta Fader Pehr Jöns Swensta
 
1744 Dom: 19 p: Trinit: Barnet - - Påarp Fader Nils Nils Påarp
 
1744 Dom: 22 p: Trinit: Barnet - - Heliarp Fader Bengt Knuts Heliarp
 
1744 Dom: 23 p: Trinit: Barnet - - Faretslöf Fader Påhl Pehrsson Faretslöf
 
1744 Dom: 23 p: Trinit: Barnet - - Erickstorp Fader Påhl Jöns Erickstorp
 
1744 d: 31 December Barnet - - Karup Fader Her,Kyrkioherden - - Karup
 
1744 Dom: 4 Adventus Barnet dödföd - - Mässinge Fader Påhl Bengts Mässinge
 
1744 Dom: 4 Adventus Barnet - - Drengstorp Fader Bengt Nils Drengstorp
 
1744 Dom: 4 Adventus Barnet - - Boarp Fader Ola Påhlsson Boarp
 
1744 2 Dag Jull Barnet - - Mässinge Fader Påhl Bengts Mässinge
 
1744 Dom: 1 p: Epiphan: Barnet - - Brödarp Fader Joen Nilsson Brödarp
 
1745 Dom: 2 p: Epiph: Hustrun - - Påarp Make Pehr Junberg Påarp
 
1745 Pauli dag Barnet - - Karup Fader Kyrkioherden - Qviding Karup
 
1745 Dom: 3 p: Epiph: Barnet - - Sinarp Fader Nils Pehrs Sinarp
 
1745 Dom: 3 p: Epiph: Kvinnan Ÿnckian Elsse - Lillabåsta
 
1745 Dom: Sexagesima Mannen Pehr Ebbasson Honarp
 
1745 Dom: Qvinqvag: Barnet - - Erickstorp Fader Påhl Jöns Erickstorp
 
1745 Dom: Qvinqvag: Barnet - - Karup Fader Ola Nils Karup
 
1745 4 Passionsdag Gossen - - Glimminge Fader Sahl: Bengt Pehrs Glimminge
 
1745 Dom: Reminis: Hustrun - - Swensta Make Hans Rassmus Swensta
 
1745 4 Passionsdag Mannen Lars Håckensson Glimminge
 
1745 Dom: Laetare Barnet - - Drängstorp Fader Ola Swens Drängstorp
 
1745 Dom: Judica Kvinnan Ÿnckian Gunnel Påhls Småry
 
1745 Dom: Judica Mannen Kiäl Swensson Karstorp
 
1745 Dom: Judica Barnet - - Drängstorp Fader Swen Rassmus Drängstorp
 
1745 Maria Bebodelse dag Mannen Lars Nilsson Ramsiö
 
1745 4 Påska dag Barnet - - Honarp Fader Pehr Swens Honarp
 
1745 1 Bönnedag 19 April Pigan Tora Andersdoter Påarp
 
1745 Dom: Misericord: Barnet - - Mässinge Fader Swen Pehrs Mässinge
 
1745 Dom: Misericord: Barnet - - Heliarp Fader Eskel Nils Heliarp
 
1745 d: 26 april Mannen Her Ryttmästaren - Hult Karup
 
1745 Dom: Jubilate Kvinnan Ÿnckian Kiersti Kiälss Karstorp
 
1745 Dom: Jubilate Gossen - - Ramsiö Moder Ÿnckian Sissa Anders Ramsiö
 
1745 Dom: Cantate Gossen - - Söndertorp Fader Bengt Mårtens Söndertorp
 
1745 Dom: Cantate Barnet - - Drängstorp Fader Rassmus Swens Drängstorp
 
1745 2 bönnedag 10 Maj Pigan Ingebor Jönsdoter Sönnertorp
 
1745 Dom: Rogate Barnet - - Drängstorp Fader Bengt Nils Drängstorp
 
1745 Dom: 1 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Nils Pehrs Karup
 
1745 Dom: 1 p: Trinit: Flickan - - Ramsiö Fader Swen Anders Ramsiö
 
1745 Dom: 4 p: Trinit: Gossen Swen Börjasson Boarp
 
1745 Dom: 4 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Påhl Rassmus Waran
 
1745 3 Juli Kvinnan Ÿnckian Bengta Swens Glimminge
 
1745 9 Juli Kvinnan Ÿnckian Tora Jönsas Påarp
 
1745 d: 30 Juli Barnet - - Glimminge Fader Oluf Olsson Glimminge
 
1745 Dom: 12 p: Trinit: Mannen Pehr Eskelsson Sinarp
 
1745 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Bengt Nils Mässinge
 
1745 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Swensta Fader Jöns Nils Swensta
 
1745 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Swensta Fader Mårten Pehrs Swensta
 
1745 Dom: 16 p: Trinit: Barnet - - Swensta Fader Lars Jöns Swensta
 
1745 Mickaeli dag Drängen Nils Bengtsson Söndertorp
 
1745 All=Helgona dag Mannen Nils Jönsson Heliarp
 
1745 Dom: 22 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Staffen Nils? Ramsiö
 
1745 Dom: 22 p: trinit: Barnet - - Karup Fader Swen Nils Karup
 
1745 D: 1 Adventus Barnet - - Karup Fader Pehr Måns Karup
 
1745 Dom: 2 Adventus Barnet - - Drängstorp Fader Ola Pehrsson Drängstorp
 
1745 1 Söndag effter Jull Kvinnan Ÿnckian Bengta - Ramsiö
 
1746 Nyåhrs Dag Mannen Påhl Hansson Swensta
 
1746 Dom: 1 p: Epiphan: Barnet - - Småry Fader Ola Hansson Småry
 
1746 Dom: 2 p: Epiphan: Barnet - - Mässinge Fader Moder? Lusse? Jönss Mässinge
 
1746 Dom: Septuages: Kvinnan Kvinna? Lusse Jönsdoter Mässinge
 
1746 Dom: Septuages: Barnet - - Glimminge Fader Ola Bengts Glimminge
 
1746 Kyndermässo dag Hustrun - - Faretslöf Make Pehr Pehrs Faretslöf
 
1746 Midfasto Söndag Gossen Staffen Olsson Karup
 
1746 Dom: Judica Kvinnan Ÿnckian Elsse - Waran
 
1746 Dom: Palmarum: Mannen Bengt Andersson Drängstorp
 
1746 4 dag Påsk Barnet - - Småry Fader Jöns Nils Småry
 
1746 2 Pinges dag Barnet - - Erickstorp Fader Sahl: Mickel Nils? Erickstorp
 
1746 Dom: 3 p: Trinit: Kvinnan Ÿnckian Kiersti - Karup
 
1746 d: 20 Junij Barnet - - Brödarp Fader Mårten Olss Brödarp
 
1746 Johanis Baptis: Barnet - - Sinarp Fader Nils Pehrs Sinarp
 
1746 Dom:5 p: Trinit: Barnet - - Swensta Fader Pehr Jönss Swensta
 
1746 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Pehr Olss Ramsiö
 
1746 Dom: 6 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Nils Pehrss Småry
 
1746 Dom: 7 p: Trinit: Mannen Jöns Andersson Honarp
 
1746 Dom: 7 p: Trinit: Drängen Staffen Swensson Karup
 
1746 Dom: 7 p: Trinit: Barnet - - Faretslöf Fader Pehr Pehrsson Faretslöf
 
1746 Dom: 8 p: Trinit: Barnet - - Slättare Fader Ola Olss Slättare
 
1746 Dom: 9 p: Trinit: Barnet - - Karstorp Fader Pehr Swenss Karstorp
 
1746 Dom: 10 p: Trinit: Hustrun - - Småry Make Nils Pehrss Småry
 
1746 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Karstorp Fader Pehr Larss Karstorp
 
1746 Dom: 10 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Nils Pehrs Waran
 
1746 Dom: 11 p: Trinit: Pigan Ingar Olas Swensta
 
1746 Dom: 11 p: Trinit: Barnet - - Drängstorp Fader Rassmus Swens Drängstorp
 
1746 Dom: 12 p: Trinit: Pigan Anna Eskels Glimminge
 
1746 Dom: 13 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Bengt Nilss Glimminge
 
1746 Dom: 14 p: Trinit: Mannen Swen Rassmusson Drängstorp
 
1746 Dom: 14 p: Trinit: Barnet - - Brödarp Fader Joen Nilss Brödarp
 
1746 4 Bönnedag 12 Septem Barnet - - Swensta Fader Jöns Lilja Swensta
 
1746 Dom: 16 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Nils Jönss Karup
 
1746 Dom: 17 p: Trinit: Gossen Ÿldsta,son - - Ramsiö Fader Nils Pehrs Ramsiö
 
1746 Dom: 17 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Staffen Olsson Karup
 
1746 Dom: 18 p: Trinit: Barnet Dödföd - - Påarp Fader Pehr Swens Påarp
 
1746 Dom: 21 p: Trinit: Kvinnan Ÿnckian Else - Glimminge
 
1746 Dom: 22 p: Trinit: Gossen Nils Larsson Ramsiö
 
1746 All Helgondag Mannen Ola Jansson Slättare
 
1746 Dom: 25 p: Trinit: Barnet - - Mässinge Fader Heje Pehrs Mässinge
 
1746 Dom: 1 Advent: Pigan Gaml: Hanna - Karstorp
 
1746 Dom: 3 Advent: Barnet - - Ramsiö Fader Nils Pehrs Ramsiö
 
1746 2 Julle dag Mannen Sonne Johansson Mässinge
 
1746 4 dag Jull Kvinnan Ÿnckian Anna Korins Kaerup
 
1746 4 dag Jull Barnet - - Biäragården Fader Jöns Påhls Biäragården
 
1747 1 Söndag effter Nyåh Hustrun - - Mässinge Make - Falck Mässinge
 
1747 1 p: Epiphan: Flickan - - Mässinge Fader Sahl: Nils Carls Mässinge
 
1747 Dom: Septuag: Gossen - - Torp Fader Anders Pehrs Torp
 
1747 Dom: Septuag: Barnet - - Karup Fader Mickel Swens Karup
 
1747 Dom: Septuag: Flickan - - Drängstorp Fader Bengt Nils Drängstorp
 
1747 Dom: Sexages: Mannen Swen Pehrsson Sinarp
 
1747 Dom: Qvinqvag: Mannen Ola Olsson Glimminge
 
1747 Dom: Qvinqvag: Barnet - - Boarp Fader Påhl Bengts Boarp
 
1747 Dom: Invocavit Barnet - - Lillare Fader Lars Lars Lillare
 
1747 Dom: Reminis: Hustrun - - Glimminge Make Bengt Nils Glimminge
 
1747 Dom: Laetare Kvinnan Ÿnckian Ingebor - Ramsiö
 
1747 Dom: Laetare Flickan - - Faretslöf Fader Pehr Jöns Faretslöf
 
1747 Dom: Palmarum Mannen Pehr Jönsson Mässinge
 
1747 Dom: Palmarum Mannen Ola Nilsson Drängstorp
 
1747 Dom: Palmarum Barnet - - Påarp Fader Jöns Swens Påarp
 
1747 Dom: Palmarum Barnet - - Waregården Fader Erick Håckens Waregården
 
1747 Långfredag Kvinnan Ÿnckian Ingebor - Småry
 
1747 Dom: Cantate Mannen Ola Swensson Drängstorp
 
1747 Dom: Cantate Mannen Ola Pehrsson Ramsiö
 
1747 Dom: Cantate Barnet - - Biäragården Fader Pehr Jöns Biäragården
 
1747 Dom: Cantate Barnet - - Mässinge Fader Bengt Nils Mässinge
 
1747 Dom: Rogate Flickan - - Glimminge Fader Sahl: Pehr Biörns Glimminge
 
1747 Dom: Rogate Barnet - - Påarp Fader Gunnar Påhls Påarp
 
1747 Dom: Rogate Barnet - - Waregården Fader Lars Pehrs Waregården
 
1747 Christi Himmelsfärd: Barnet - - Påarp Fader Swen Pehrs Påarp
 
1747 2 Pinges dag Barnet - - Elestorp Fader Joen Påhls Elestorp
 
1747 Dom: Trinitatis Mannen Pehr Pehrsson Påarp
 
1747 d: 26 Maij Kvinnan Ÿnckian Elna - Söndertorp
 
1747 26 Maij Mannen Swen Mårtensson Lillabåsta
 
1747 Dom: 2 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Jöns Hans Waran
 
1747 Dom: 2 p: Trinit: Barnet - - Waran Fader Ola Rassmus Waran
 
1747 d: 12 Junius Barnet - - Karup Fader Her Corporal - Lang Karup
 
1747 Dom: 4 p: Trinit: Gossen Yngsta,son - - Lillare Fader Nils Lars Lillare
 
1747 Dom: 11 p: Trinit: Barnet - - Drängstorp Fader Rassmus Swens Drängstorp
 
1747 Dom: 14 p: Trinit: Flickan - - Swenstad Fader Hans Walberg Swenstad
 
1747 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Småry Fader Ola Hans Småry
 
1747 Dom: 15 p: Trinit: Barnet - - Karup Fader Staffen Olss Karup
 
1747 Dom: 16 p: Trinit: Barnet - - Sinarp Fader Jöns Måns Sinarp
 
1747 Dom: 17 p: Trinit: Barnet Dödföd - - Swensta Fader Hans Rassmus Swensta
 
1747 Dom: 25 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Pehr Ols Ramsiö
 
1747 Dom: 25 p: Trinit: Barnet - - Glimminge Fader Måns Pehrs Glimminge
 
1747 Dom: 26 p: Trinit: Kvinnan Ÿnckian Karna - Glimminge
 
1747 Dom: 26 p: Trinit: Hustrun - - Mässinge Make Nils Swens Mässinge
 
1747 Dom: 26 p: Trinit: Mannen Lars Jönsson Boarp
 
1747 Dom: 26 p: Trinit: Dottern - - Söndertorp Fader Bengt Mårtens Söndertorp
 
1747 Dom: 27 p: Trinit: Barnet - - Ramsiö Fader Nils Pehrs Ramsiö
 
1747 2 Adventus Kvinnan Ÿnckian Ingar - Heljarp
 
1747 3 Adventus Kvinnan Ÿnckian Ingar - Elestorp
 
1747 4 Adventus Sonen Yngste - - Söndertorp Fader Jöns Pehrs Söndertorp
 
1747 4 dag Jull Barnet - - Påarp Fader Ola Simons Påarp
 
1747 d: 30 Decembr Kvinnan - - Glimminge