Födda i Västra Karup åren 1689-1747

 Födda i Västra Karup åren 1689-1747 avskrift av Bertil Koch

 
År   Kyrkodag    Barnet Faryrke Farfn Farpatr Fartilln Hemvist Morfn Morpatr Mortilln
 
1689 D: 10 Trin lakun ej angivet Ebbe Swen ej angivet lakun
 
1689 D: 10 Tri lakun ej angivet Ebbe Anders ej angivet lakun
 
1689 D: 11 Trin lakun ej angivet Swen Lars ej angivet lakun
 
1689 D: 13 Trin lakun ej angivet Jöns Bengt ej angivet lakun
 
1689 D: 14 Trin lakun ej angivet Eskel Gudmun ej angivet lakun
 
1689 D: 15 Trin lakun ej angivet Pehr Pehr ej angivet Sinarp?
 
1689 D: 16 Trin lakun ej angivet Swen Ol ej angivet lakun
 
1689 D: 17 trin lakun ej angivet Morten Swen ej angivet lakun
 
1689 D: 23 Trin lakun ej angivet Per Oll ej angivet lakun
 
1689 D: 24 Trin lakun ej angivet Olluf Staffen ej angivet Ellestorp
 
1689 D: 24 Trin Bengt(a)? ej angivet Swen Jöns ej angivet Karup
 
1689 D: 24 Trin Ellna ej angivet Jeppe Michel ej angivet Lundegård
 
1689 D: 25 Trin Niels Rytt: Måns Per ej angivet Swenstad
 
1689 D: 26 Trin Morten ej angivet Per Morten ej angivet Faritslöf
 
1689 D: 1 Advent Nills Rytt: Lars ej angivet Jösse? Swenstorp Anna ErichsD
 
1689 D: 3 Advent Håken Rytt: Per Håken ej angivet Swensta
 
1689 D: 3 Advent Påhl ej angivet Hans Per ej angivet Waren
 
1689 D: 4 Advent Bengt Rytt: Swen Bengt ej angivet Torp
 
1689 D: 4 Advent Kirstin ej angivet Swend Ol ej angivet Swensta
 
1689 D: 1 p Natalit Ingar ej angivet Nills Jöns ej angivet Sletager
 
1690 lakun Kirstin ej angivet lakun lakun ej angivet Karup
 
1690 lakun Anna ej angivet lakun lakun ej angivet Möllhult
 
1690 lakun Anna ej angivet lakun lakun ej angivet Wegalt
 
1690 lakun Swen ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1690 lakun Erland ej angivet lakun lakun ej angivet Boarp
 
1690 lakun Gertrud ej angivet lakun lakun ej angivet Karup
 
1690 lakun Karin ej angivet lakun Ol ej angivet Drengstorp
 
1690 lakun Troend ej angivet lakun Ol ej angivet Glimminge
 
1690 lakun Boel Rytt: Lars ej angivet Kruse Elestorp
 
1690 lakun Boel ej angivet Anders Per ej angivet Ramsiö
 
1690 Annun. Mariae Boel ej angivet Börie Lars ej angivet Mesinge
 
1690 D: Laetare Pehr ej angivet Jöns Nils ej angivet Helliarp
 
1690 D: Laetare Johanna ej angivet Nills Påhl ej angivet Småry
 
1690 D: Laetare Bengta Trumpetare ej angivet ej angivet Valentin Sissa
 
1690 F: 4 Pasch Pehr ej angivet Per Jep ej angivet Påarp
 
1690 F: 4 Pasch Påhl ej angivet Per Påhl ej angivet Brödarp
 
1690 F: 1 a Pascha Kirstin ej angivet Nills Ol ej angivet Helliarp
 
1690 F: 2 a Pascha Karin Rytt: Jacob ej angivet Lerche Ramsiö
 
1690 F: 3 Pasch Pehr ej angivet Anders Pehr ej angivet Karup
 
1690 F: 3 Pasch Boel ej angivet Swen Lars ej angivet Karstorp
 
1690 F: Ascensionis Xsti Anna Corporal Per Jacob ? Karup Sissa RasmusD
 
1690 F: 4 Pantecost lakun ej angivet Oluf Nills ej angivet lakun
 
1690 F: 4 Pantecost lakun ej angivet Pehr Hellie ej angivet lakun
 
1690 F: 4 Pantecost lakun ej angivet Swen Essbiörn ej angivet lakun
 
1690 D: Trin lakun ej angivet Sefwed Han ej angivet lakun
 
1690 D: 2 Trin lakun ej angivet Per Jöns ej angivet lakun
 
1690 D: 4 Trin lakun ej angivet Hans Nills ej angivet lakun
 
1690 D: 5 Trin lakun ej angivet Swen Per ej angivet lakun
 
1690 D: 5 Trin lakun Rytt: Måns Lars ej angivet lakun
 
1690 D: 6 Trin lakun Rytt: Johan Christer ej angivet lakun
 
1690 D: 8 Trin lakun ej angivet Per Bengt ej angivet lakun
 
1690 D: 9 Trin lakun ej angivet Rasmus Nils ej angivet Glimminge
 
1690 D: 10 Trin lakun ej angivet Håken Per ej angivet Waren
 
1690 D: 10 Trin Gunnar? ej angivet Jöns Jöns ej angivet Boarp
 
1690 D: 11 Trin Jöns ej angivet Jöns Per ej angivet Glimminge
 
1690 D: 11 Trin Gunnel ej angivet Staffen Ebbe ej angivet Ramsiö
 
1690 D: 14 Trin Hanna Rytt: Oluf Bengt ej angivet Glimminge
 
1690 D: 14 Trin Hanna ej angivet Torckel Anders ej angivet Waregård
 
1690 D: 14 Trin Anna ej angivet Per Nills ej angivet Glimminge
 
1690 D: 15 Trin Pehr ej angivet Jean Offe ej angivet Sletager
 
1690 D: 17 trin Swen ej angivet Joen Joen ej angivet Swenstad
 
1690 D: 19 Trin Påhl ej angivet Swen Jöns ej angivet Mesinge
 
1690 D: 21 Trin Bengt ej angivet Bengt Joen ej angivet Swenstad
 
 
 
1690 D: 21 Trin Lusse ej angivet Per Erlan ej angivet Ramsiö
 
1690 D: 23 Trin Anna ej angivet Påhl Swen ej angivet Glimminge
 
1690 D: 3 Advent Britta Rytt: Nils Lars ej angivet Sletager
 
1690 D: 3 Advent Bengta ej angivet Per Ol ej angivet ?stad
 
1690 D: 3 Advent Nills ej angivet Örian Nils ej angivet Karstorp
 
1690 lakun Kirstin ej angivet lakun lakun ej angivet Boarp
 
1691 F: 3 regum Påhl ej angivet Jöns Jöns ej angivet Glimminge
 
1691 D: 3 Epiph Anders ej angivet Torckel ej angivet Romer Karup
 
1691 D: 4 Epiph Pehr ej angivet Nills Ol ej angivet Lillared
 
1691 D: Sexages Boel Rytt: Johan ej angivet Gran Glimminge
 
1691 D: Sexages Gunnel ej angivet Hans Nils ej angivet Lillared
 
1691 D: Quinqag Gunnel ej angivet Nills Jöns ej angivet Faritslöf
 
1691 D: Invocavit Morten ej angivet Jöns Ol ej angivet Honarp
 
1691 D: Invocavit Troet ej angivet Jöns Påhl ej angivet Sletager
 
1691 D: Invocavit Margretha Rytt: Anders ej angivet Orre Sinarp
 
1691 D: Oculi Swen ej angivet Per Swen ej angivet Glimminge
 
1691 D: Oculi Ellse ej angivet Nills Nills ej angivet Mesinge
 
1691 D: Laetare Anna ej angivet Bengt Swen ej angivet Påarp
 
1691 D: Judica Anders ej angivet Oluf Bengt ej angivet Ramsiö
 
1691 F: 1 a Pascha lakun ej angivet Nills Ol ej angivet lakun
 
1691 F: 4 Pasch lakun Rytt: Lars ej angivet Kruse Elestorp*
 
1691 D: 5 Pasch lakun ej angivet Hans Nills ej angivet Wegalt
 
1691 D: 6 Pasch lakun ej angivet Nills Jöns ej angivet lakun
 
1691 D: 3 Trin lakun ej angivet Pehr Påh ej angivet lakun
 
1691 D: 4 Trin lakun ej angivet Jens Jen ej angivet lakun
 
1691 D: 4 Trin lakun ej angivet Mårten Jen ej angivet lakun
 
1691 D: 5 Trin lakun ej angivet Pehr Jen ej angivet lakun
 
1691 D: 6 Trin lakun ej angivet Trout Axel ej angivet lakun
 
1691 D: 7 Trin lakun ej angivet Lars Nills ej angivet lakun
 
1691 D: 8 Trin lakun ej angivet Sven Oluf ej angivet Drengstorp?
 
1691 D: 8 Trin lakun ej angivet Sven Gudmund ej angivet Kararp
 
1691 D: 9 Trin lakun ej angivet Jens Ebbe ej angivet Ramsiö
 
1691 D: 10 Trin Ellen ej angivet Nills Oluf ej angivet Honarp
 
1691 D: 11 Trin Johanna ej angivet Jens Jen ej angivet Wegalt
 
1691 D: 12 Trin Sven ej angivet Jens Pehr ej angivet Kararp
 
1691 D: 12 Trin Måns ej angivet Örian Nills ej angivet Karstorp
 
1691 D: 12 Trin Nills ej angivet Örian Nills ej angivet Karstorp
 
1691 D: 13 Trin Måns ej angivet Jens Bengt ej angivet Biäregården
 
1691 D: 13 Trin Bengta ej angivet Sven Jen ej angivet Kararp
 
1691 D: 16 Trin Ingerd ej angivet Pehr Oluf ej angivet Boarp
 
1691 D: 18 Trin Johanna ej angivet Staffan Lars ej angivet Glimminge
 
1691 D: 19 Trin Oluf ej angivet Rasmus Jen ej angivet Waran
 
1691 lakun Nills ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1691 lakun Påhl ej angivet lakun lakun ej angivet Småry
 
1691 lakun Pernilla ej angivet lakun lakun ej angivet Brödarp
 
1691 lakun Boel ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1691 lakun Johan ej angivet lakun lakun ej angivet Faritslöf
 
1691 lakun Pehr ej angivet lakun lakun ej angivet Kararp
 
1691 lakun Pehr ej angivet lakun lakun ej angivet Swenstad
 
1691 lakun Nills ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1691 lakun Ebbe ej angivet lakun Jeppe ej angivet Påarp
 
1692 F: 3 Regum lakun ej angivet Niels Jöns ej angivet lakun
 
1692 F: 3 Regum lakun ej angivet Swen Jöns ej angivet lakun
 
1692 D: 1 Epiph. lakun ej angivet Hellie Anders ej angivet Mässinge*
 
1692 D: 1 Epiph. lakun ej angivet Sven? ej angivet ej angivet Kisten NielsD
 
1692 D: 2 Epiph: lakun ej angivet Pehr Morten ej angivet Faritslöf?
 
1692 D: 7tuag lakun ej angivet Rasmus Ol ej angivet Drengstorp
 
1692 D: 7tuag lakun ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Bengta RasmusD
 
1692 D: Quinqag Peder ej angivet Staffen Ol ej angivet Karup
 
1692 D: Quinqag Swend ej angivet Niels Ol ej angivet Lillared
 
1692 D: Quinquages Svend ej angivet Per Sven ej angivet Ramsiö
 
1692 D: Invocavit Povell ej angivet Håchan Håchan ej angivet Karup
 
1692 D: Palmarum Gudman ej angivet Anders Lars ej angivet Påerup
 
1692 F: 4 Pasch Morten ej angivet Anders Per ej angivet Ramsiö
 
1692 D. 3 a Pasch Peder ej angivet Ebbe Simon ej angivet Påerup
 
1692 D. 3 a Pasch Lutse ej angivet Niels Eskil ej angivet Hellerup
 
1692 D: 4 Pasch Anna ej angivet Per Helle ej angivet Sletagra
 
1692 D: 4 Pasch Anna Christina Rytt: Niels Mat ej angivet Lundegård
 
1692 D: 4 Pasch Karen Rytt: Johan ej angivet Jernberg Swenstad
 
1692 D: 5 Pasch Anna Rytt: Erich Mon ej angivet Boerup
 
1692 D: 5 Pasch Troend ej angivet Staffen Ebbe ej angivet Ramsiö
 
1692 F: 4 Pantecost Håchen ej angivet Niels Ol ej angivet Sletagra
 
1692 lakun Oluf ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1692 lakun Jöns ej angivet lakun lakun ej angivet Waren
 
1692 lakun Bodill ej angivet lakun lakun ej angivet Boerup
 
1692 lakun Kisten ej angivet lakun lakun ej angivet Lundegård
 
1692 lakun Troind ej angivet lakun lakun ej angivet Påerup
 
1692 lakun Svend ej angivet lakun Sven ej angivet Glimminge
 
1692 lakun Bent ej angivet lakun ej angivet Salemager? Torp
 
1692 lakun Jöns ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1692 lakun Kisten ej angivet lakun lakun ej angivet Drengstorp
 
1692 lakun Anna ej angivet Gudmand Gudman ej angivet Sinarp
 
1692 lakun Jöns ej angivet Rasmus Nils ej angivet Glimminge
 
1692 lakun Sissa ej angivet Poll Offe ej angivet Sletagra
 
1692 lakun Kisten ej angivet Ebbe Anders ej angivet Varen
 
1692 D: 19 Trin Swend ej angivet Niels P ej angivet Drengstorp
 
1692 D: 25 Trin Thora ej angivet Per Mon ej angivet Varen
 
1692 D: 2 Advent Thora ej angivet Per Niel ej angivet Karstorp
 
1692 D: 3 Advent Benta ej angivet Morten Swen ej angivet Syndertorp
 
1692 F: 4tu Natal: Jöns Rytt: Mons Lars ej angivet Glimminge
 
1692 F: 4tu Natal: Niels ej angivet Anders P: ej angivet Karup
 
1693 Nyåhrsdag lakun ej angivet Per Nils ej angivet Glimminge
 
1693 Nyåhrsdag lakun ej angivet Bent Per ej angivet lakun
 
1693 D: 3 Epiph lakun ej angivet Per Swen ej angivet Glimminge
 
1693 D: 4 Epiph lakun ej angivet Per Pol ej angivet Brödarp
 
1693 D: 4 Epiph lakun Rytt: Anders ej angivet Spag Ericstorp*
 
1693 D: 7tuag lakun ej angivet Lars Bengt ej angivet Fleninge Ellen JönsD
 
1693 D: 7tuag lakun Rytt: Måns ej angivet Stål Faritslöf
 
1693 D: Reminiscere lakun ej angivet Hans Niel ej angivet Vegalt
 
1693 D: Judica Kisten ej angivet Per Gudman ej angivet Boerup
 
1693 D: Judica Olu ej angivet Niels Jöns ej angivet Fareslöf
 
1693 F: 4 Pasch Swen Rytt: Michel Swen ej angivet Karup
 
1693 D: Quasi modo Swen ej angivet Pol Swen ej angivet Glimminge
 
1693 D: Quasi modo Bodill ej angivet Bent Jöns ej angivet Glimminge
 
1693 D: Jubilata Anders ej angivet Lars Nils ej angivet Messinge
 
1693 D: Jubilata Niels ej angivet Lars Nils ej angivet Lillared
 
1693 D: Rogate Niels ej angivet Jöns ? ej angivet Boerup
 
1693 F: 2 Pentecostes Kisten ej angivet Jon Bent ej angivet Lundegård
 
1693 D: Trin Maria Rytt: Anders ej angivet Urnis? Karup
 
1693 D: 1 Trin Ingefred ej angivet Swen Errp ej angivet Karup
 
1693 F: Joh. Baptist. Elsa ej angivet Anders Jöns ej angivet Karup
 
1693 lakun Niels ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1693 lakun Peder ej angivet lakun Jöns ej angivet Swenstad
 
1693 lakun Jöns ej angivet lakun Anders ej angivet Varen
 
1693 lakun Bodill ej angivet lakun lakun ej angivet Varen
 
1693 lakun Elsa ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1693 lakun Peder ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1693 lakun Peder ej angivet lakun Ol ej angivet Sletagra
 
1693 lakun Peder ej angivet lakun Anders ej angivet Varen
 
1693 lakun Anna ej angivet lakun lakun ej angivet Erichstorp
 
1693 lakun Lars ej angivet lakun ej angivet Told Sletagra
 
1693 lakun Oluf Rytt:* Johan* ej angivet Gran Glimminge
 
1693 lakun Jöns ej angivet Niels Jöns ej angivet Sletagra
 
1693 D: 1 Advent Niels ej angivet Anders P ej angivet Glimminge
 
1693 D: 1 Advent Oluf ej angivet Per Ol ej angivet Lillaröd
 
1693 D: 1 Advent Peder ej angivet Håchan P ej angivet Varen
 
1693 D: 1 Advent Sissa ej angivet Jon Offe ej angivet Sletagra
 
1693 D: 2 Advent Kisten Sal: Sven Lars ej angivet Karup Elsa
 
1693 D: 3 Advent Niels ej angivet Jöns Per ej angivet Karup
 
1693 D: 3 Advent Gunnill ej angivet Sven Ol ej angivet Boerup
 
1693 F: 4ta Nativitat Jöns ej angivet Mårten Jöns ej angivet Bröderup
 
1694 D: 3 Epiph lakun ej angivet Sven Jöns ej angivet lakun
 
1694 D: 7tuag lakun ej angivet Niels Bent ej angivet lakun
 
1694 D: 7tuag lakun Rytt: Niels Michel? ej angivet lakun
 
1694 D: Sexages lakun Rytt: Anders lakun ej angivet lakun
 
1694 D: Invocavit lakun Rytt: Lars lakun ej angivet lakun
 
1694 D: Invocavit lakun ej angivet Per Ol ej angivet B?
 
1694 D: Invocavit lakun ej angivet Staffen Ebbe ej angivet lakun
 
1694 D: Laetare lakun ej angivet Bent P ej angivet M-------
 
1694 F: Annunciat lakun ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Varen
 
1694 F: Annunciat lakun ej angivet Niels Ol ej angivet Lillared
 
1694 F: Annunciat Sven? ej angivet Sven Ol ej angivet Drengstorp
 
1694 D: Palmarum Jeppe ej angivet Anders Lars ej angivet Påerup
 
1694 D: Palmarum Povell ej angivet Per Jöns ej angivet Påerup
 
1694 D: Palmarum Britta Rytt: Sven ej angivet Salbmager Torp
 
1694 D: Quasi modo Johanna ej angivet Torckel Anders Rommare Karup
 
1694 D: Jubilate Benta ej angivet Oluf Ol ej angivet Glimminge
 
1694 D: Cantate Sven Rytt: Jacob ej angivet Lercka Ramsiö
 
1694 F: Ascens. Xsti Morten ej angivet Jöns P ej angivet Sletagra
 
1694 F: Ascens. Xsti Benta ej angivet Jöns P ej angivet Sletagra
 
1694 F: 4 Pentecost Troen ej angivet Anders Jöns ej angivet Vegalt
 
1694 D: 1 Trin Maria ej angivet Hendrich ej angivet ej angivet Pernilla PsD
 
1694 lakun Bent ej angivet lakun lakun ej angivet Swenstad
 
1694 lakun Gudman ej angivet lakun lakun ej angivet Påerup
 
1694 lakun Sissa ej angivet lakun lakun ej angivet Karup
 
1694 lakun Nilla ej angivet lakun lakun ej angivet Swenstad
 
1694 lakun Anders ej angivet lakun lakun ej angivet Messinge
 
1694 lakun Anna ej angivet lakun lakun ej angivet Faritslöf
 
1694 lakun Oluf ej angivet Lars Nils ej angivet Glimminge
 
1694 lakun Troin Rytt:? Johan ej angivet Brant Drengstorp
 
1694 D: 18 Trin Karna ej angivet Niels Sven ej angivet Lunnegårdhen
 
1694 D: 18 Trin Kisten Rytt: Per Håchan ej angivet Swenstad
 
1694 D: 18 Trin namnlös ej angivet Jöns Ol ej angivet Faritslöf
 
1694 D: 19 Trin Peder Rytt: Rawel Han ej angivet Fareslöf
 
1694 D: 20 trin Bodill ej angivet Jeppe Michel ej angivet Lundegård
 
1694 D: 21 Trin Else ej angivet Per Anders ej angivet Fareslöf
 
1694 D: 22 Trin Troid ej angivet Jöns Troid ej angivet Waren
 
1694 D: 23 Trin Niels ej angivet Per Niel ej angivet Kastorp
 
1694 D: 1 Advent Karren ej angivet Bent Ol ej angivet Boerup
 
1694 D: 3 Advent Anders Rytt: Erich Bengt ej angivet Småry
 
1694 D: 3 Advent Peder ej angivet Niels Anders ej angivet Varen
 
1694 D: 3 Advent Johanna ej angivet Örian Niel ej angivet Karstorp
 
1694 F: 4tu Natal: lakun ej angivet Jöns Ebbe ej angivet lakun
 
1694 D: Proxima Nativit lakun ej angivet Lars Troid ej angivet lakun
 
1695 Nyåhrsdag Jöns Rytt: Anders ej angivet Spag Erichstorp
 
1695 F: Epiph: Knud ej angivet Jöns Jöns ej angivet Ramsiö
 
1695 F: Epiph: Johanna ej angivet Hellie Anders ej angivet Messinge
 
1695 D: 1 Epiph. Jöns ej angivet Per Ebbe ej angivet Honerup
 
1695 D: 7tuages. Bent ej angivet Oluf Bent ej angivet Ramsiö
 
1695 D: 7tuages. Peder ej angivet Ebbe Simon ej angivet Påerup
 
1695 D: 7tuages. Michel ej angivet Niels Ol ej angivet Karup
 
1695 D: 7tuag Thyra? ej angivet Jöns P ej angivet Karup
 
1695 F: Purificat. Mariae Ingar ej angivet Gudman Gudman ej angivet Sinarp
 
1695 lakun Troid ej angivet lakun lakun ej angivet Messinge
 
1695 lakun Inger Rytt:* ej angivet ej angivet Gran Glimminge
 
1695 lakun Anna lakun lakun ej angivet Stenberg Karup
 
1695 lakun Måns ej angivet lakun Mån ej angivet Boerup
 
1695 lakun Anders ej angivet lakun lakun ej angivet Varen
 
1695 lakun Bent ej angivet lakun lakun ej angivet Småry
 
1695 lakun Benta ej angivet lakun lakun ej angivet Swenstad
 
1695 D: Quasi modo Niels ej angivet lakun Niel ej angivet Glimminge
 
1695 D: Misericord. Niels ej angivet Eskil Gudman ej angivet Glimminge
 
1695 D: Jubilate Örjan ej angivet Sven Rasmu ej angivet Glimminge
 
1695 D: Rogate Peder ej angivet Anders P: ej angivet Ramsiö
 
1695 D: Exaudi Byritta ej angivet Per Morten ej angivet Fareslöf
 
1695 D: Exaudi Johanna ej angivet Per Jöns ej angivet Påerup
 
1695 F: 2 Pentecostes Karen Rytt: Johan Christer ej angivet Möllit
 
1695 D: 1 Trin Johanna ej angivet Niels Eskil ej angivet Hellerup
 
1695 D: 2 Trin Benta ej angivet Oluf Niel ej angivet Boerup
 
1695 D: 3 Trin lakun Rytt: Anders ej angivet Urnis? lakun
 
1695 D: 4 Trin lakun ej angivet Staffan Lars ej angivet lakun
 
1695 D: 5 Trin lakun ej angivet Per Jöns ej angivet Påerup
 
1695 D: 7 Trin lakun ej angivet Per Swen ej angivet lakun
 
1695 D: 7 Trin lakun ej angivet Troid Ebbe ej angivet lakun
 
1695 D: 9 Trin lakun ej angivet Jöns Pol ej angivet Sletagra
 
1695 D: 9 Trin lakun ej angivet Per Swen ej angivet Glimminge
 
1695 D: 13 Trin Johanna ej angivet Staffen Ebbe ej angivet Ramsiö
 
1695 D: 16 Trin Swen ej angivet Niels Jöns ej angivet Fareslöf
 
1695 D: 16 Trin Swen ej angivet Swen Ol ej angivet Drengstorp
 
1695 D: 16 Trin Kisten ej angivet Troid Anders ej angivet Varen
 
1695 D: 17 trin Karen ej angivet Per Offe ej angivet Glimminge
 
1695 D: 17 trin Kisten ej angivet Torckil Anders ej angivet Varen
 
1695 D: 18 Trin Kisten ej angivet Niels Ol ej angivet Lillared
 
1695 D: 20 trin Benta ej angivet Pol Swen ej angivet Glimminge
 
1695 D: 20 trin Benta ej angivet Niels Bent ej angivet Söndertorp
 
1695 D: 20 trin Anna ej angivet Bent Jöns ej angivet Swenstad
 
1695 lakun Anders ej angivet lakun lakun ej angivet Fareslöf
 
1695 lakun Ellena ej angivet lakun ej angivet Stål Fareslöf
 
1695 lakun Morten ej angivet lakun lakun ej angivet Karup
 
1695 lakun Pernilla ej angivet lakun lakun ej angivet Bröderup
 
1695 lakun Kisten Rytt: Mons P: ej angivet Swenstad
 
1695 F: 4tu Natal: Elsa ej angivet Lars Niel ej angivet Lillared
 
1695 F: 4tu Natal: Elna ej angivet Claus Niel ej angivet Påerup
 
1696 F: 3 Regum lakun ej angivet Anders P: ej angivet lakun
 
1696 F: 3 Regum lakun ej angivet Morten Jöns ej angivet lakun
 
1696 D: 1 Epiph. lakun ej angivet Jöns Ebbe ej angivet lakun
 
1696 D: 3 Epiph lakun ej angivet Per Helle ej angivet lakun
 
1696 F: Purificat. Mariae Jöns ej angivet Niels Pol ej angivet Småry
 
1696 D: Sexages Karen ej angivet Niels P: ej angivet Drengstorp
 
1696 D: Invocavit Peder ej angivet Jöns P: ej angivet Karup
 
1696 D: Reminiscere Oluf ej angivet Swen Ol ej angivet Boerup
 
1696 D: Oculi Erlan ej angivet Niels Jöns ej angivet Sletagre
 
1696 D: Oculi Elsa ej angivet Bent Swen ej angivet Glimminge
 
1696 D: Laetare Povell Rytt: Oluf Bent ej angivet Hellarp
 
1696 D: Laetare Sissa ej angivet Anders Lars ej angivet Påerup
 
1696 lakun Sissa ej angivet lakun lakun ej angivet Möllit
 
1696 lakun Johanna ej angivet lakun lakun ej angivet Sletagra
 
1696 lakun Ebbe ej angivet lakun lakun ej angivet Swenstad
 
1696 lakun Jöns ej angivet lakun lakun ej angivet Sletagra
 
1696 lakun Oluf ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1696 lakun Gunnil ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1696 lakun Peder Rytt:? Niels Lars Told Sletagra
 
1696 lakun Benta ej angivet Niels Niel ej angivet Messinge
 
1696 lakun Kisten ej angivet Örian Swen ej angivet Glimminge
 
1696 D: Trin Bent ej angivet Jöns Jöns ej angivet Boerup
 
1696 D: Trin Benta ej angivet Jöns Bengt ej angivet Biäregården
 
1696 D: 2 Trin Jonas Rytt: Erich Mon ej angivet Boerup
 
1696 D: 3 Trin Anders ej angivet Ebbe Anders ej angivet Varen
 
1696 D: 4 Trin Troin ej angivet Niels Pol ej angivet Ramsiö
 
1696 D: 6 Trin Jöns ej angivet Per Jöns ej angivet Torp
 
1696 D: 7 Trin lakun ej angivet Jöns Jöns ej angivet lakun
 
1696 D: 7 Trin lakun ej angivet Jöns Jöns ej angivet Drengstorp
 
1696 D: 9 Trin lakun ej angivet Niels Michel ej angivet lakun
 
1696 D: 10 Trin lakun ej angivet Swen Rasmu ej angivet lakun
 
1696 D: 10 Trin lakun ej angivet Per Jeppe ej angivet lakun
 
1696 D: 12 Trin lakun ej angivet Niels Jöns ej angivet Swenstad
 
1696 D: 16 Trin lakun ej angivet Swen P: ej angivet Glimminge
 
1696 D: 17 trin Esper? ej angivet Swen Esper? ej angivet Karup
 
1696 D: 19 Trin Niels ej angivet Niels Niel ej angivet Vegalt
 
1696 D: 20 trin Benta Rytt: Swen ej angivet Selemager? Torp
 
1696 D: 21 Trin namnlös ej angivet Bent Swen ej angivet Påerup
 
1696 D: 22 Trin Anna ej angivet Niels Swen ej angivet Lundegård
 
1696 D: 24 Trin Elsa ej angivet Bent Ebbe ej angivet Fareslöf
 
1696 D: 2 Advent Elsa ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Varen
 
1696 D: 2 Advent Bodill ej angivet Jöns Troid ej angivet Varen
 
1696 D: 3 Advent Britta Rytt: Niels ej angivet Friberg? ?
 
1696 D: 4 Advent Jöns ej angivet Staffan Ol ej angivet Karup
 
1697 F: 3 Regum Lusse ej angivet Bent Assvet ej angivet Sletagra
 
1697 F: Epiph: Elsa ej angivet Per Niel ej angivet Karstorp
 
1697 D: 3 Epiph Elsa ej angivet Niels Ol ej angivet Karup
 
1697 D: Sexages Gunnil ej angivet Swen Ol ej angivet Lillared
 
1697 D: Reminiscere Laurits ej angivet Sewed Swen ej angivet Glimminge
 
1697 D: Oculi Laurits ej angivet Swen Niel ej angivet Erichstorp
 
1697 D: Oculi Laurits ej angivet Laurits Niel ej angivet Messinge
 
1697 D: Laetare Per ej angivet Jöns Jöns ej angivet Vegalt
 
1697 D: Laetare Lusse ej angivet Gudman Gudman ej angivet Sinarp
 
1697 D: Judicar lakun ej angivet Rasmus Niel ej angivet lakun
 
1697 D: Judica lakun Rytt: Johan lakun ej angivet lakun
 
1697 F: Annunciat lakun Rytt: Anders ej angivet ej angivet lakun
 
1697 F: 4 Pentecost lakun Rytt: Michel ej angivet Stenberg lakun
 
1697 D: 1 Trin lakun ej angivet Swen Jöns ej angivet lakun
 
1697 D: 3 Trin lakun ej angivet Anders Jöns ej angivet Karup
 
1697 F: Joh. Baptist. Kisten? ej angivet Poll Swen ej angivet Småry
 
1697 D: 6 trin Lusse ej angivet Jöns Offe ej angivet Sletagra
 
1697 D: 10 Trin Ellen ej angivet Per Swen ej angivet Ramsiö
 
1697 D: 13 Trin Ebbe ej angivet Per Helle ej angivet Sletagra
 
1697 F: Michaelis Jöns ej angivet Anders P: ej angivet Glimminge
 
1697 D: 18 Trin Oluf ej angivet Jöns Ebbe ej angivet Ramsiö
 
1697 D: 19 Trin Kisten Rytt: Swen ej angivet Fogel Glimminge
 
1697 D: 19 Trin Troin ej angivet Niels Ol ej angivet Lillared
 
1697 lakun Ebbe ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1697 lakun Troid ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1697 lakun Johan ej angivet lakun ej angivet Spag Erichstorp
 
1697 lakun Ebbe ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1697 lakun Bodill ej angivet lakun Swen ej angivet Syndertorp
 
1698 F: 3 Regum Troin ej angivet Jöns Pol ej angivet Sletagra
 
1698 D: 1 Epiph. Michel ej angivet Swen Bent ej angivet Påarp
 
1698 D: 4 Epiph Inger ej angivet Swen Ol ej angivet Boerup
 
1698 D: 7tuages. Kisten ej angivet Per Ebbe ej angivet Honerup
 
1698 D: Invocavit Johanna ej angivet Per Erlan ej angivet Ramsiö
 
1698 D: Palmarum lakun ej angivet Niels Swen ej angivet lakun
 
1698 D: Palmarum lakun ej angivet Niels Anders ej angivet lakun
 
1698 D: Quasi modo lakun ej angivet Swen P: ej angivet lakun
 
1698 D: Quasi modo lakun ej angivet Oluf Niel ej angivet lakun
 
1698 D: Misericord. lakun ej angivet Laurits Niel ej angivet lakun
 
1698 D: Misericord. lakun ej angivet Niels Jöns ej angivet Faritslöf*
 
1698 F: 4 Pentecost lakun ej angivet Bent Asswet ej angivet Sletagra
 
1698 D: Trin Påhl ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1698 D: 2 Trin Pehr ej angivet Jöns Ebbe ej angivet Fareslöf
 
1698 D: 4 Trin Niels ej angivet Pehr Niel ej angivet Glimminge
 
1698 D: 4 Trin Pehr ej angivet Pehr Swen ej angivet Ramsiö
 
1698 D: 5 Trin Pehr ej angivet Niels Eskel ej angivet Helliarp
 
1698 D: 6 Trin Ingar ej angivet Jöns Jöns ej angivet Vegalt
 
1698 D: 8 Trin Kiersti ej angivet Örian Swen ej angivet Glimminge
 
1698 D: 12 Trin Sissa ej angivet Niels Michel ej angivet Glimminge
 
1698 D: 14 Trin Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1698 F: Michaelis Swenbor ej angivet Pehr Swend ej angivet Glimminge
 
1698 D: 16 Trin Jöns ej angivet Pehr Påhl ej angivet Brödarp
 
1698 D: 16 Trin Gunnar? ej angivet Swend Ol ej angivet Drengstorp
 
1698 lakun Elsa ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1698 lakun Ebbe ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1698 lakun Troend ej angivet lakun Rasmu ej angivet Glimminge
 
1698 lakun Swend ej angivet lakun lakun ej angivet Drengstorp
 
1698 lakun Karen ej angivet Jacob ej angivet Lärcka Ramsiö
 
1698 lakun Niels ej angivet lakun lakun ej angivet Elestorp
 
1698 lakun Benta ej angivet Lars? Niel ej angivet Lillaröd
 
1698 D: 3 Advent Troen ej angivet Joen Offe ej angivet Slättaröd
 
1698 D: 4 Advent Benta ej angivet Anders Lars ej angivet Påarp
 
1699 Nyåhrsdag Pernilla ej angivet Ebbe Simon ej angivet Påarp
 
1699 F: Epiph: Påhl ej angivet Nils Påhl ej angivet Möllit
 
1699 F: Epiph: Karen ej angivet Jöns Troed ej angivet Waran
 
1699 D: 3 Epiph Benta ej angivet Troed Ebbe ej angivet Boarp
 
1699 D: Esto mihi lakun ej angivet Lars lakun ej angivet lakun
 
1699 D: Laetare lakun ej angivet Bengt Pehr ej angivet lakun
 
1699 F: Annunciat: Mariae lakun ej angivet Rasmus lakun ej angivet Drengstorp
 
1699 D: Palmarum lakun ej angivet Jöns Jöns ej angivet lakun
 
1699 F: 4 Pasch lakun Rytt: Mårten lakun ej angivet lakun
 
1699 F: 4 Pasch lakun ej angivet Jöns Pehr ej angivet ?
 
1699 D: Quasi modo lakun ej angivet Pehr Jöns ej angivet lakun
 
1699 D: Misericord. lakun Rytt: Swend ej angivet Fogel Glimminge
 
1699 F: Ascensionis Sissa ej angivet Bengt Swen ej angivet Glimminge
 
1699 D: Exaudi Swenborg ej angivet Staffen Ol ej angivet Karup
 
1699 D: Exaudi Sissa ej angivet Hans Pehr ej angivet Waran
 
1699 D: Exaudi Karen ej angivet Nils Pehr ej angivet Drengstorp
 
1699 F: 4 Pentecost Sissa ej angivet Swend Michel ej angivet Erichstorp
 
1699 D: 1 Trin Elna? ej angivet Håchen Pehr ej angivet Erichstorp
 
1699 D: 2 Trin Påhl ej angivet Nils Jöns ej angivet Slättaröd
 
1699 D: 4 Trin Oluf ej angivet Nils Swend ej angivet Mässinge
 
1699 D: 9 Trin Gunnel ej angivet Nils Ol ej angivet Lillaröd
 
1699 D: 10 Trin Troen ej angivet Pehr Jöns ej angivet Ryett
 
1699 D: 13 Trin Nils ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1699 lakun Ola ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1699 lakun Pehr ej angivet lakun lakun ej angivet Påarp
 
1699 lakun Påhl ej angivet lakun lakun ej angivet Fareslöf
 
1699 lakun Johanna ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1699 lakun namnlös ej angivet lakun lakun ej angivet Helliarp
 
1699 lakun Johanna ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1699 lakun Pehr ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1699 lakun Påhl ej angivet lakun lakun ej angivet Wegalt
 
1699 lakun Pehr ej angivet Staffen Ebba ej angivet Ramsiö
 
1699 lakun Ola ej angivet Pehr Ol ej angivet Boarp
 
1699 D: 25 Trin Benta ej angivet Lars Swend ej angivet Karstorp
 
1699 D: 1 Advent Ellsa ej angivet Michel ej angivet Stenbärig Karup
 
1699 D: 3 Advent Tora ej angivet Jöns Påhl ej angivet Slättaröd
 
1699 D: 3 Advent Pernilla ej angivet Mårten Jöns ej angivet Brödarp
 
1699 F: 4ta Nativitat Påhl ej angivet Jöns Troed ej angivet Waran
 
1700 F: Circumcis: lakun ej angivet Nils Rasmu ej angivet lakun
 
1700 D: 1 Epiph. lakun ej angivet Swend Rasmu ej angivet lakun
 
1700 D: 1 Epiph. lakun ej angivet Swend Swend ej angivet lakun
 
1700 D: 2 Epiph: lakun ej angivet Swend Anders ej angivet lakun
 
1700 D: 3 Epiph lakun ej angivet Anders Pehr ej angivet lakun
 
1700 D: 7tuages. lakun ej angivet Swend Jöns ej angivet Lundegård
 
1700 D: Sexages Sissa ej angivet Swend Michel ej angivet Erikstorp
 
1700 D: Quinquages Bengt Rytt: Anders ej angivet Orre Småry
 
1700 D: Quinquages Anna ej angivet Eskel Gudmand ej angivet Glimminge
 
1700 D: Invocavit Kiersti ej angivet Nils Kiäld ej angivet Farislöf
 
1700 D: Reminiscere Ingar Rytt: Erick Mån ej angivet Boarp
 
1700 D: Oculi Karen ej angivet Håken Bengt ej angivet Mässinge
 
1700 D: Laetare Kiersti ej angivet Pehr Ebba ej angivet Swensta
 
1700 D: Judica Bengta ej angivet Ola Eskel ej angivet Sinarp
 
1700 D: Quasi modo Bengt ej angivet Ola Ol ej angivet Glimminge
 
1700 D: Misericord. Helie ej angivet Nils Helia ej angivet Slättaröd
 
1700 D: Cantate Jöns ej angivet Ola Nils ej angivet Drengstorp
 
1700 lakun Lars ej angivet lakun lakun ej angivet Mässinge
 
1700 lakun Sissa ej angivet lakun lakun ej angivet Karstorp
 
1700 lakun Sissa ej angivet lakun Jöns ej angivet Erikstorp
 
1700 lakun Kiersti ej angivet lakun lakun ej angivet Heliarp
 
1700 lakun Troen ej angivet lakun lakun ej angivet Slättaröd
 
1700 lakun Kirstin ej angivet lakun lakun ej angivet Slättaröd
 
1700 lakun Kiersti ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1700 lakun Kiersti ej angivet lakun lakun ej angivet Mässinge
 
1700 F: Joh. Baptist. Tora ej angivet Pehr Nils ej angivet Karstorp
 
1700 F: Joh. Baptist. Daniel ej angivet Gudman Troed ej angivet Fareslöf
 
1700 D: 5 Trin Ebbe ej angivet Påhl Ebba ej angivet Swenstad
 
1700 D: 5 Trin namnlös ej angivet Jäppa Michel ej angivet Lundagården
 
1700 D: 8 Trin Ola ej angivet Rasmus Ol ej angivet Drengstorp
 
1700 D: 8 Trin Zacharias Rytt: Anders ej angivet Spag Erikstorp
 
1700 D: 4 Advent Jöns ej angivet Rasmus Nils ej angivet Glimminge
 
1701 D: Invocavit lakun ej angivet Nils Ol ej angivet Swenstad
 
1701 D: Oculi lakun ej angivet Påhl Swend ej angivet lakun
 
1701 D: Oculi Elna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1701 D: Laetare Nils ej angivet Pehr Jöns ej angivet Ellestorp
 
1701 D: Palmarum Nils ej angivet Swen Ol ej angivet Drengstorp
 
1701 D: Palmarum Elsa ej angivet Jöns Nils ej angivet Heliarp
 
1701 lakun Pernilla ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1701 lakun Pehr ej angivet lakun lakun ej angivet Fareslöf
 
1701 lakun Sissa ej angivet lakun lakun ej angivet Slättaröd
 
1701 lakun Sissa ej angivet Nils Anders ej angivet Varan
 
1701 D: Quasi modo Troed ej angivet Pehr Anders ej angivet Fareslöf
 
1701 D: Quasi modo Pähr ej angivet Nils Swen ej angivet Påarp
 
1701 D: Misericord. Ola ej angivet Jöns Troed ej angivet Waran
 
1701 D: Jubilate lakun ej angivet Pehr Offa ej angivet lakun
 
1701 D: Cantate lakun ej angivet Lars Tulla ej angivet lakun
 
1701 D: Trin lakun ej angivet Pehr Jäp ej angivet lakun
 
1701 D: 1 Trin lakun ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1701 D: 2 Trin Kiersti ej angivet Staffen Ol ej angivet Karup
 
1701 D: 2 Trin Bengta ej angivet Ola Jahn ej angivet Slättaröd
 
1701 D: 3 Trin Rasmus Kyrkioherde Cnut ej angivet Tulin Karup
 
1701 lakun Joen ej angivet lakun lakun ej angivet Brödarp
 
1701 lakun Ingar ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1701 lakun Pernilla ej angivet lakun lakun ej angivet Erikstorp
 
1701 lakun Hanna ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1701 D: 11 Trin Olu ej angivet Pehr Jöns ej angivet Småry
 
1701 D: 11 Trin Tora ej angivet Pehr Jöns ej angivet Småry
 
1701 D: 12 Trin Pernilla ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1701 D: 12 Trin Nils ej angivet Rasmus Nils ej angivet Fareslöf
 
1701 D: 13 Trin lakun ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Boel
 
1701 D: 14 Trin lakun ej angivet Swen Rasmu ej angivet lakun
 
1701 D: 15 Trin lakun ej angivet Ola Joen ej angivet Ramsiö
 
1701 D: 16 Trin lakun ej angivet Nils Påhl ej angivet Ramsiö
 
1701 D: 18 Trin Nils ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1701 D: 19 Trin Troed ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1701 D: 20 trin Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Drengstorp
 
1701 D: 23 Trin Lusse ej angivet Nils Helia ej angivet Slättaröd
 
1701 lakun Else ej angivet lakun lakun ej angivet Fareslöf
 
1701 lakun Troen ej angivet lakun lakun ej angivet Lillaröd
 
1701 lakun Johanna ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1701 lakun Kiersti ej angivet Swen Ol ej angivet Boarp
 
1701 D: 4 Advent Påhl ej angivet Helie Erich ej angivet Waran
 
1701 4 Julla dag Gunnel ej angivet Nils Swen ej angivet Mässinge
 
1702 Nyåhrsdag lakun ej angivet Nils Nils ej angivet lakun
 
1702 H. Tre Kongr dag lakun ej angivet Staffen Lars ej angivet Glimminge
 
1702 D: 2 Epiph: lakun ej angivet Bengt Swend ej angivet Fareslöf
 
1702 D: Esto mihi Anna ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1702 D: Esto mihi Knut ej angivet Bengt Knut ej angivet Heliarp
 
1702 D: Esto mihi Pernilla ej angivet Bengt Knut ej angivet Heliarp
 
1702 Passionsd. i fastan Ingar ej angivet Jöns Ebba ej angivet Fareslöf
 
1702 lakun Tora ej angivet lakun lakun ej angivet Heliarp
 
1702 lakun Pehr ej angivet lakun Gudmand ej angivet Mässinge
 
1702 lakun Hans ej angivet lakun lakun ej angivet Elestorp
 
1702 lakun Else ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Slättaröd
 
1702 D: Cantate Pehr ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1702 D: Cantate Påhl ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1702 D: Cantate Kiersti ej angivet Jöns Pehr ej angivet Karup
 
1702 2. Pinges Dag Ola ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1702 D: 3 Trin lakun ej angivet Lars Nils ej angivet lakun
 
1702 D: 3 Trin lakun ej angivet Ola Bengt ej angivet lakun
 
1702 D: 7 Trin lakun ej angivet Pehr Anders ej angivet Fareslöf
 
1702 D: 10 Trin Påhl ej angivet Ola Jahn ej angivet Slättaröd
 
1702 D: 10 Trin Anna ej angivet Nils Ol ej angivet Swenstad
 
1702 D: 10 Trin Kierst ej angivet Pehr Ol ej angivet Boarp
 
1702 D: 11 Trin Kiersti ej angivet Joen Offa ej angivet Slättaröd
 
1702 D: 14 Trin Bengt ej angivet Lars Swend ej angivet Karstorp
 
1702 lakun Bengt ej angivet lakun lakun ej angivet Sinnarp
 
1702 lakun Påhl ej angivet lakun Håken ej angivet Lillaröd
 
1702 lakun Bengt ej angivet lakun Kiäld ej angivet Fareslöf
 
1702 D: 18 Trin Pehr ej angivet Pehr Swend ej angivet Glimminge
 
1702 D: 18 Trin Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Drengstorp
 
1702 D: 19 Trin Pehr ej angivet Jöns Jöns ej angivet Wegalt
 
1702 D: 19 Trin Olu ej angivet Jöns Jöns ej angivet Wegalt
 
1702 D: 20 trin lakun ej angivet Rasmus Ol ej angivet lakun
 
1702 D: 20 trin lakun ej angivet Swen Jöns ej angivet Fareslöf
 
1702 D: 20 trin lakun ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1702 D: 24 Trin Sissa ej angivet Swen Ol ej angivet Drengstorp
 
1702 D: 24 Trin Catrina Hr ej angivet ej angivet Tulin Karup
 
1702 D: 1 Advent Sissa ej angivet Nils Eskel ej angivet Heliarp
 
1702 D: 3 Advent Erlan ej angivet Anders Lars ej angivet Påarp
 
1702 D: 3 Advent Kiersti ej angivet Nils Pehr ej angivet Honnarp
 
1702 lakun Troen ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1702 lakun Ola ej angivet lakun Pehr ej angivet Glimminge
 
1703 D: 1 Epiph. Anders ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1703 D: 1 Epiph. Ola ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1703 D: Septuages. Ingar ej angivet Jöns Troed ej angivet Waran
 
1703 D: Invocavit Kari Rytt: Påhl Ol ej angivet Påarp
 
1703 D: Invocavit Kiersti ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1703 D: Invocavit lakun ej angivet Ola Jöns ej angivet lakun
 
1703 D: Reminiscere lakun ej angivet Påhl Han ej angivet lakun
 
1703 D: Reminiscere lakun ej angivet Ola Pehr ej angivet Mölholt
 
1703 D: Oculi Bengta ej angivet Nils Påhl ej angivet Mölholt
 
1703 D: Laetare Tyre ej angivet Swen Michel ej angivet Erikstorp
 
1703 D: Judica Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Heliarp
 
1703 D: Judica Nils ej angivet Pehr Swend ej angivet Ramsiö
 
1703 D: Palmarum Ola ej angivet Bengt Pehr ej angivet Mölholt
 
1703 lakun Olu ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1703 lakun Elna ej angivet lakun lakun ej angivet Påarp
 
1703 lakun Påhl ej angivet lakun Påhl ej angivet Slättaröd
 
1703 Fjerde? pinges dag Anna ej angivet Pehr Gudman ej angivet Boarp
 
1703 S: Johannes dag Kiersti ej angivet Pehr Nils ej angivet Erikstorp
 
1703 17 Jullij Jöns ej angivet Påhl Gunnar ej angivet Påarp
 
1703 17 Jullij Sissa ej angivet Ola Joen ej angivet Ramsiö
 
1703 D: 9 Trin Anders ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1703 D: 9 Trin lakun ej angivet Anders Sonna ej angivet lakun
 
1703 F: 4. Bönnedag lakun ej angivet Swen Anders ej angivet Fareslöf
 
1703 D: 12 Trin lakun ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1703 D: 13 Trin Kiersti ej angivet Erlan Lars ej angivet Waran
 
1703 D: 13 Trin Kiersti ej angivet Håken Pehr ej angivet Erikstorp
 
1703 D: 13 Trin Tora ej angivet Hans Pehr ej angivet Waran
 
1703 D: 13 Trin Boel ej angivet Staffen Ebba ej angivet Ramsiö
 
1703 D: 15 Trin Clemmet ej angivet Swen Clemmet ej angivet Swensta
 
1703 lakun Nilla ej angivet lakun lakun ej angivet Slättaröd
 
1703 lakun Kiersti ej angivet lakun lakun ej angivet Påarp
 
1703 lakun Anders ej angivet lakun lakun ej angivet Brödarp
 
1703 lakun Bengta ej angivet lakun Bengt ej angivet Mässinge
 
1703 D: 19 Trin Elna ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1703 D: 20 trin Kiersti ej angivet Lars Joen ej angivet Småry
 
1703 D: 20 trin Elna ej angivet Påhl Nils ej angivet Erikstorp
 
1703 D: 21 Trin Kiersti ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1703 D: 25 Trin Pehr Rytt: Nils Mårten ej angivet Karup
 
1703 D: 25 Trin lakun ej angivet Påhl Swend ej angivet lakun
 
1703 D: 25 Trin lakun ej angivet Pehr Ebba ej angivet Honarp
 
1703 D: 1 Advent lakun ej angivet Swen Mårten ej angivet lakun
 
1703 D: 1 Advent Boel ej angivet Swen Mårten ej angivet lakun
 
1703 D: 3 Advent Nils Rytt: Ola ej angivet Höijman Karup
 
1703 D: 3 Advent Ola ej angivet Jöns Ol ej angivet Ellestorp
 
1703 2 Julladag Johanna ej angivet Jöns Pehr ej angivet Karup
 
1703 lakun Pehr ej angivet lakun lakun ej angivet Slättaröd
 
1704 lakun Nils ej angivet lakun Swend ej angivet Påarp
 
1704 D: 2 Epiph: Troed ej angivet Lars Tulla ej angivet Waran
 
1704 D: 2 Epiph: Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Heliarp
 
1704 D: 3 Epiph Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Småry
 
1704 D: 3 Epiph Tora ej angivet Anders Lars ej angivet Påarp
 
1704 D: 4 Epiph Sissa ej angivet Nils Påhl ej angivet Ramsiö
 
1704 12 februari lakun ej angivet Nils Swend ej angivet lakun
 
1704 12 februari lakun ej angivet Pehr Anders ej angivet Fareslöf
 
1704 D: Sexages lakun ej angivet Nils Helia ej angivet Slättaröd
 
1704 D: Sexages Bengt(a)? ej angivet Swen Bengt ej angivet Påarp
 
1704 D: Reminiscere Nils ej angivet Bengt Eskel ej angivet Ellestorp
 
1704 D: Oculi Jöns ej angivet Håken Håken ej angivet Lillaröd
 
1704 D: Judica Nils ej angivet Pehr Eskel ej angivet Sinnarp
 
1704 D: Judica Swen ej angivet Ola Ol ej angivet Glimminge
 
1704 lakun Anders ej angivet lakun lakun ej angivet Waran
 
1704 lakun Boel ej angivet lakun lakun ej angivet Waran
 
1704 lakun Lusse ej angivet lakun Jöns ej angivet Ellestorp
 
1704 (Xsti himelf)ers dag Påhl ej angivet Anders Påhl ej angivet Ramsiö
 
1704 D: Exaudi Ingar ej angivet Nils Jöns ej angivet Glimminge
 
1704 2. Pinges Dag Ola ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1704 4 pinges dag Bengt ej angivet Ebbe Gudmand ej angivet Mässinge
 
1704 17 junij Sissa ej angivet Lars Nils ej angivet Mässinge
 
1704 S: Johannes dag Swen ej angivet Swen Rasmu ej angivet Glimminge
 
1704 Petri Pauli dag lakun ej angivet Nils Kiäld ej angivet Fareslöf
 
1704 D: 4 Trin lakun ej angivet Ola Nils ej angivet Drengstorp
 
1704 15 jullij lakun ej angivet Pehr Offa ej angivet Glimminge
 
1704 D: 5 Trin Ingar ej angivet Erlan Lars ej angivet Waran
 
1704 D: 6 Trin Bengt ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1704 D: 8 Trin Lars ej angivet Lars Nils ej angivet Lillaröd
 
1704 D: 8 Trin Sissa ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1704 D: 11 Trin Troen ej angivet Bengt Asswed ej angivet Slättaröd
 
1704 lakun Ebbe ej angivet lakun lakun ej angivet Slättaröd
 
1704 lakun Pernilla ej angivet lakun lakun ej angivet Påarp
 
1704 lakun Pernilla ej angivet Pehr Nils ej angivet Karstorp
 
1704 D: 16 Trin Jöns ej angivet Påhl Gunnar ej angivet Påarp
 
1704 D: 16 Trin Pernilla ej angivet Bengt Knut ej angivet Heliarp
 
1704 D: 16 Trin Anna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1704 D: 19 Trin Gunnel ej angivet Nils Nils ej angivet Mässinge
 
1704 D: 19 Trin Anna ej angivet Bengt Swend ej angivet Fareslöf
 
1704 D: 20 trin lakun ej angivet Nils Nils ej angivet Karup
 
1704 D: 20 trin lakun ej angivet Ola Pehr ej angivet Mölholt
 
1704 D: 20 trin lakun ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1704 D: 1 Advent Nils Rytt: Pehr Han ej angivet Ellestorp
 
1704 D: 4 Advent Boel ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Slättaröd
 
1704 Thome dag Hans Hr ej angivet ej angivet Tulin Karup
 
1705 lakun Ola ej angivet lakun Nils ej angivet Boarp
 
1705 lakun Swen ej angivet Swen* Swend ej angivet Glimminge
 
1705 D: Quinqag Else ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1705 D: Reminiscere Jöns ej angivet Nils Pehr ej angivet Honnarp
 
1705 D: Oculi Anders ej angivet Jöns Troed ej angivet Waran
 
1705 2 Påskadag Nils ej angivet Påhl Swend ej angivet Småry
 
1705 4 påskadag Troed ej angivet Axel Troed ej angivet Glimminge
 
1705 D: 2 Trin lakun ej angivet Swen Pehr ej angivet lakun
 
1705 D: 3 Trin lakun ej angivet Ola Jöns ej angivet Brödarp
 
1705 D: 3 Trin lakun ej angivet Staffen Lars ej angivet Glimminge
 
1705 S: Johannes dag Kiersti ej angivet Jöns Pehr ej angivet Karup
 
1705 Maria besökelsedag Bengta ej angivet Måns Ol ej angivet Sinarp
 
1705 Maria besökelsedag Lusse ej angivet Ola Eskel ej angivet Sinarp
 
1705 D: 6 Trin Gunnel ej angivet Ola Pehr ej angivet Glimminge
 
1705 D: 8 Trin Elna ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1705 lakun Kiersti ej angivet lakun lakun ej angivet Vegalt
 
1705 lakun Johanna ej angivet lakun Seffwet ej angivet Mässinge
 
1705 lakun Swen ej angivet lakun Kiäld ej angivet Fareslöf
 
1705 D: 19 Trin Olu ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1705 D: 20 trin Joen ej angivet Lars Jon ej angivet Småry
 
1705 D: 21 Trin Nils ej angivet Pehr Swend ej angivet Glimminge
 
1705 D: 22 Trin Lusse ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1705 D: 22 Trin Lars ej angivet Pehr Seffwet ej angivet Boarp
 
1705 D: 23 Trin lakun ej angivet Nils Rasmu ej angivet Brödarp*
 
1705 D: 23 Trin lakun ej angivet Swen Ol ej angivet Boarp
 
1705 D: 25 Trin lakun ej angivet Anders Sonna ej angivet Glimminge
 
1705 D: 26 Trin Påhl ej angivet Nils Påhl ej angivet Ramsiö
 
1705 D: 26 Trin Boel ej angivet Swen Rasmu ej angivet Glimminge
 
1705 D: 1 Advent Anders ej angivet Ola Nils ej angivet Drengstorp
 
1705 D: 1 Advent Joen ej angivet Ola Joen ej angivet Ramsiö
 
1705 D: 3 Advent Kiersti ej angivet Håken Bengt ej angivet Mässinge
 
1705 lakun Lusse ej angivet lakun lakun ej angivet Påarp
 
1705 lakun Nils ej angivet Håken* Erik ej angivet Waregården
 
1706 D: 1 Epiph. Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1706 D: 1 Epiph. Swen ej angivet Påhl Han ej angivet Swenstad
 
1706 D: 2 Epiph: Joen ej angivet Swen Michel ej angivet Erikstorp
 
1706 D: Septuages. Bengta ej angivet Pehr Eskel ej angivet Sinnarp
 
1706 D: Septuages. Swen ej angivet Pehr Gudman ej angivet Boarp
 
1706 D: Quinquages lakun ej angivet Jöns Jöns ej angivet Honnarp
 
1706 D: Quinquages lakun ej angivet Swen Ol ej angivet Drengstorp
 
1706 D: Reminiscere Bengta ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1706 D: Laetare Pehr ej angivet Pehr Ebba ej angivet Swensta
 
1706 D: Palmarum Ola ej angivet Troed Ebba ej angivet Boarp
 
1706 D: Palmarum Boel ej angivet Ebbe Simmon ej angivet Påarp
 
1706 D: Trin Ola ej angivet Swen Jöns ej angivet Karup
 
1706 D: 4 Trin Nils Rytt: Ola ej angivet Holm Mässinge
 
1706 lakun Troed ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1706 lakun Sissa ej angivet Helie Anders ej angivet Mässinge
 
1706 lakun Påhl ej angivet Swen Anders ej angivet Fareslöf
 
1706 D: 9 Trin Anna ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp
 
1706 D: 10 Trin Else ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1706 3 Augusti Johanna ej angivet Pehr Anders ej angivet Fareslöf
 
1706 D: 11 Trin Olu ej angivet Swen Mårten ej angivet Fareslöf
 
1706 D: 12 Trin Boel ej angivet Jöns Jöns ej angivet Wegalt
 
1706 D: 13 Trin lakun Rytt: Påhl Ol ej angivet lakun
 
1706 D: 15 Trin lakun ej angivet Lars Bengt ej angivet Drengstorp
 
1706 D: 15 Trin lakun ej angivet Håken Håken ej angivet Lillaröd
 
1706 D: 15 Trin Johanna ej angivet Rasmus Nils ej angivet Glimminge
 
1706 D: 15 Trin Jan ej angivet Ola Jan ej angivet Slättaröd
 
1706 D: 15 Trin Sara? ej angivet Ola Jan ej angivet Slättaröd
 
1706 D: 21 Trin Elna ej angivet Påhl Swend ej angivet Glimminge
 
1706 D: 22 Trin Nils Rytt: Nils ej angivet Gyllensten Mässinge
 
1706 lakun Tora ej angivet lakun lakun ej angivet Ramsiö
 
1706 lakun Mårten Rytt: Nils Mårten ej angivet Karup
 
1706 lakun Kiersti ej angivet Lars Nils ej angivet Mässinge
 
1706 lakun Troen ej angivet Swen Bengt ej angivet Fareslöf
 
1706 D: 24 Trin Johanna ej angivet Swen Staffen ej angivet Karup
 
1706 D: 24 Trin Boel ej angivet Swen Clemmet ej angivet Småry
 
1706 D: 25 Trin Rasmus ej angivet Per Rasmu ej angivet Drengstorp
 
1706 D: 26 Trin Jöns Hr: ej angivet ej angivet Tullin Karup
 
1706 D: 26 Trin lakun Hr: ej angivet ej angivet Tullin Karup
 
1706 D: 27 Trin lakun ej angivet Joen Joen ej angivet Swensta
 
1706 D: 1 Advent lakun ej angivet Nils Kiäld ej angivet Fareslöf
 
1706 D: 2 Advent Anna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1706 D: 3 Advent Bengta ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1707 Trätonde dagen Bengt ej angivet Nils Jöns ej angivet Heliarp
 
1707 D: 1 Epiph. Nils ej angivet Pehr Jöns ej angivet Småry
 
1707 lakun Boel ej angivet lakun lakun ej angivet Torp
 
1707 lakun Johanna ej angivet lakun Lars ej angivet Waran
 
1707 lakun Kiersti ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1707 lakun Anna ej angivet Anders Sonna ej angivet Glimminge
 
1707 lakun Karin ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1707 D: 3 Epiph Boel ej angivet Ebbe Gudman ej angivet Mässinge
 
1707 D: 3 Epiph Kiersti ej angivet Jöns Troed ej angivet Waran
 
1707 Kijndermässedag Jöns ej angivet Nils Helia ej angivet Slättaröd
 
1707 D: Sexages lakun ej angivet Ola Pehr ej angivet Mölholt
 
1707 D: Invocavit lakun ej angivet Nils Jöns ej angivet Drengstorp
 
1707 D: Invocavit Kiersti ej angivet Nils Jöns ej angivet Drengstorp
 
1707 D: Invocavit Anders ej angivet Lars Tulla ej angivet Waran
 
1707 D: Reminiscere Lusse ej angivet Pehr Eskel ej angivet Sinnarp
 
1707 D: Reminiscere Bengta ej angivet Ola Nils ej angivet Drengstorp
 
1707 D: Oculi Carl Rytt: Bror Sören ej angivet Honnarp
 
1707 D: Oculi Nils ej angivet Pehr Swend ej angivet Glimminge
 
1707 lakun Kiersti ej angivet lakun lakun ej angivet Swenstad
 
1707 lakun Kiersti ej angivet Påhl Pehr ej angivet Biäregården
 
1707 lakun Anna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1707 lakun Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Swenstad
 
1707 D: Palmarum Else ej angivet Swen Rasmu ej angivet Glimminge
 
1707 D: Palmarum Troen ej angivet Pehr Sefwed ej angivet Boarp
 
1707 D: Misericord. Sissa ej angivet Jöns Ol ej angivet Ellestorp
 
1707 2. Pinges Dag Bengta ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1707 D: Trin Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1707 D: 1 Trin lakun ej angivet Nils Swend ej angivet Mässinge
 
1707 D: 1 Trin lakun ej angivet Ebbe Simmon ej angivet Påarp
 
1707 D: 3 Trin Eskil ej angivet Nils Eskel ej angivet Heliarp
 
1707 D: 5 Trin Nils ej angivet Sonne Bengt ej angivet Slättaröd
 
1707 D: 7 Trin Pehr ej angivet Ebbe Anders ej angivet Waran
 
1707 D: 9 Trin Kiersti ej angivet Nils Påhl ej angivet Mölholt
 
1707 D: 10 Trin Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Småry
 
1707 D: 12 Trin Bengt ej angivet Bengt Jöns ej angivet Glimminge
 
1707 lakun Swen ej angivet lakun ? ej angivet Ramsiö
 
1707 lakun Kari ej angivet Hans Nils ej angivet Lilla Båsta
 
1707 lakun Tyre ej angivet Swen Jöns ej angivet Karup
 
1707 lakun Erik ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1707 lakun Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge
 
1707 F: Michaelis Else ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Slättaröd
 
1707 D: 18 Trin Bengt ej angivet Ebbe Håken ej angivet Slättaröd
 
1707 D: 19 Trin Kiersti ej angivet Swen Anders ej angivet Fareslöf
 
1707 D: 19 Trin Nils ej angivet Pehr Jöns ej angivet Ellestorp
 
1707 D: 20 trin ? ej angivet Swen Rasmu ej angivet Drengstorp
 
1707 D: 20 trin Swen ej angivet Swen Pehr ej angivet Lunnagårdhen
 
1707 D: 20 trin ? ej angivet Anders Lars ej angivet Påarp
 
1707 D: 20 trin Hans ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1707 D: 1 Advent Ola ej angivet Påhl Ol ej angivet Ellestorp
 
1707 D: 2 Advent Pehr ej angivet Lars Joen ej angivet Småry
 
1707 D: p: Jull Gunnar ej angivet Lars Staffen ej angivet Holmen
 
1708 lakun Kiersti ej angivet Ola Jöns ej angivet Waran
 
1708 ? epiph Swen ej angivet Nils Swend ej angivet Glimminge
 
1708 ? epiph Olu ej angivet Pehr Pehr ej angivet Boarp
 
1708 D: 3 Epiph Hans Rytt: Ola Ras? ej angivet Karup
 
1708 D: 3 Epiph Ingar ej angivet Ola Eskel ej angivet Sinnarp
 
1708 D: Quinquages Troen ej angivet Nils Pehr ej angivet Honnarp
 
1708 D: Quinquages Boel ej angivet Nils Rasmu ej angivet Brödarp
 
1708 D: Quinquages Påhl ej angivet Jöns Påhl ej angivet Slättaröd
 
1708 2 passionsd. i fast Bengta ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1708 D: Reminiscere Pernilla ej angivet Påhl Nils ej angivet Boarp
 
1708 D: Oculi Ingar ej angivet Swen Michel ej angivet Erikstorp
 
1708 D: Laetare Pernilla ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1708 D: Judica Ola ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1708 D: Judica Bengta ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1708 4. Påskadag Ingebor ej angivet Örian Swend ej angivet Glimminge
 
1708 D: Quasi modo Ingebor ej angivet Bengt Swend ej angivet Fareslöf
 
1708 D: Misericord. Pehr ej angivet Håken Pehr ej angivet Erikstorp
 
1708 24 aoril Påhl ej angivet Per Påhl ej angivet Slättaröd
 
1708 Philipe Jacobi Dag Anna ej angivet Ola Nils ej angivet Drengstorp
 
1708 4. Pinges dag Anna ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1708 D: 2 Trin Nils ej angivet Jöns Jöns ej angivet Swenstad
 
1708 D: 6 Trin Jöns ej angivet Ola Nils ej angivet Honnarp
 
1708 D: 7 Trin Nils ej angivet Bengt Håken ej angivet Mässinge
 
1708 D: 9 Trin Boel ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1708 D: 12 Trin Kiersti ej angivet Påhl Han ej angivet Swenstad
 
1708 D: 13 Trin Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1708 D: 13 Trin Pehr ej angivet Nils Anders ej angivet Swenstad
 
1708 D: 14 Trin Ola ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1708 D: 14 Trin Mårten ej angivet Ola Jöns ej angivet Brödarp
 
1708 D: 15 Trin Lars ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1708 D: 15 Trin Elna ej angivet Bengt Asswed ej angivet Slättaröd
 
1708 D: 16 Trin Swend ej angivet Kiäld Swend ej angivet Karstorp
 
1708 D: 16 Trin Måns ej angivet Jöns Nils ej angivet Heliarp
 
1708 D: 18 Trin Gunnel ej angivet Nils Bengt ej angivet Karup
 
1708 F: Michaelis Pehr ej angivet Ola Jan ej angivet Slättaröd
 
1708 D: 22 Trin Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Drengstorp
 
1708 D: 1 Advent Bengt ej angivet Ola Joen ej angivet Ramsiö
 
1708 D: 1 Advent Ola ej angivet Swen Staffen ej angivet Karup
 
1708 D: 1 Advent Anna ej angivet Joen Joen ej angivet Swenstad
 
1708 D: 4 Advent Anna ej angivet Lars Bengt ej angivet Drengstorp
 
1708 Julla dag lakun ej angivet Swen Swend ej angivet Glimminge
 
1709 D: 3 Epiph Ingar ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1709 D: 3 Epiph Anna ej angivet Swen Rasmu ej angivet Drengstorp
 
1709 D: 3 Epiph Rasmus ej angivet Håken Håken ej angivet Lillaröd
 
1709 Kijndermässedag Anna ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1709 D: Sexages Pehr ej angivet Ola Pehr ej angivet Glimminge
 
1709 D: Sexages Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Småry
 
1709 lakun Kari ej angivet lakun lakun ej angivet Glimminge
 
1709 lakun Kiersti ej angivet Jöns Nils ej angivet Swenstad
 
1709 D: Invocavit Pehr Rytt: Påhl Ol ej angivet Fareslöf
 
1709 D: Invocavit Rasmus ej angivet Jöns Troed ej angivet Waran
 
1709 D: Invocavit Lars ej angivet Håken Bengt ej angivet Mässinge
 
1709 Maria bebodelse Pehr ej angivet Ebbe Gudman ej angivet Mässinge
 
1709 D: Quasi modo Ingar ej angivet Pehr Offa ej angivet Glimminge
 
1709 D: Rogate Rasmus ej angivet Bengt Knut ej angivet Heliarp
 
1709 D: Trin lakun ej angivet Jöns Jöns ej angivet Mässinge
 
1709 D: Trin Bengt(a)? ej angivet Jöns Knut ej angivet Påarp
 
1709 D: 1 Trin Johan(na)? ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Slättaröd
 
1709 Maria besök. dag Palle Hr: ej angivet ej angivet Tullin Karup
 
1709 Maria besök. dag Johanna ej angivet Pehr Eskel ej angivet Sinnarp
 
1709 16 Julli Pehr ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1709 D: 7 Trin Pehr ej angivet Påhl Pehr ej angivet Biäregården
 
1709 D: 7 Trin Olu ej angivet Jöns Pehr ej angivet Honnarp
 
1709 D: 10 Trin Jöns ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1709 D: 11 Trin Jöns ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1709 D: 11 Trin Else ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1709 D: 16 Trin Anna ej angivet Lars Joen ej angivet Småry
 
1709 D: 16 Trin Ola ej angivet Nils Jöns ej angivet Glimminge
 
1709 D: 16 Trin Jöns ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1709 D: 16 Trin Nils ej angivet Pehr Pehr ej angivet Boarp
 
1709 D: 17 trin Anna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1709 D: 18 Trin Jöns ej angivet Erlan Ol ej angivet Påarp
 
1709 D: 18 Trin Kiersti ej angivet Nils Kiäld ej angivet Fareslöf
 
1709 D: 19 Trin Nils ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1709 D: 19 Trin Boel ej angivet Pehr Rasmu ej angivet Karstorp
 
1709 D: 19 Trin Jöns ej angivet Nils Helia ej angivet Slättaröd
 
1709 D: 19 Trin Påhl ej angivet Nils Påhl ej angivet Mölholt
 
1709 D: 2 Advent Anders ej angivet Swen Ol ej angivet Drengstorp
 
1709 D: 2 Advent Bengt ej angivet Pehr Pehr ej angivet Biäregården
 
1709 D: 3 Advent Påhl ej angivet Pehr Ebba ej angivet Swenstad
 
1709 lakun Helie ej angivet Pehr Helia ej angivet Mässinge
 
1710 Trätonde dagen Johan ej angivet Pehr Nils ej angivet Torp
 
1710 Trätonde dagen Johanna ej angivet Anders Sonna ej angivet Glimminge
 
1710 D: 3 Epiph Elna ej angivet Swen Jöns ej angivet Drengstorp
 
1710 D: 3 Epiph Elna ej angivet Nils Jöns ej angivet Helliarp
 
1710 D: 3 Epiph Swenbor ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1710 D: Septuages. Tora ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge
 
1710 D: Quinquages Per ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1710 D: Quinquages Bengta ej angivet Nils Bengt ej angivet Karup
 
1710 2 Marti Lusse ej angivet Pehr Nils ej angivet Ellestorp
 
1710 D: Reminiscere Olu ej angivet Swen Pehr ej angivet Lunnagårdhen
 
1710 D: Oculi Kiersti ej angivet Erlan Lars ej angivet Waran
 
1710 Annandag Påska Pernilla ej angivet Ebbe Simmon ej angivet Påarp
 
1710 D: Exaudi Troen ej angivet Påhl Gunnar ej angivet Påarp
 
1710 -- besökelse Else ej angivet Erik Mån ej angivet Swenstad
 
1710 Johannes Baptiste: Kiersti ej angivet Påhl Jöns ej angivet Småry
 
1710 Pinges Dag Påhl ej angivet Swen Anders ej angivet Fareslöf
 
1710 D: 1 Trin Kiersti ej angivet Pehr Seffwet ej angivet Boarp
 
1710 D: 4 Trin Kiersti Rytt: Anders ej angivet Gyllensten Honnarp
 
1710 D: 10 Trin Elna ej angivet Pehr Påhl ej angivet Slättaröd
 
1710 D: 10 Trin Swen ej angivet Pehr Swend ej angivet Påarp
 
1710 D: 15 Trin Jöns ej angivet Erlan Ol ej angivet Påarp
 
1710 D: 18 Trin Pernilla ej angivet Simmon Ebba ej angivet Påarp
 
1710 D: 20 trin Tora ej angivet Pehr Anders ej angivet Fareslöf
 
1710 D: 20 trin Bengt ej angivet Nils Ol ej angivet Påarp
 
1710 D: 20 trin Swen ej angivet Helie Pehr ej angivet Slättaröd
 
1710 D: 21 Trin Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Honnarp
 
1710 D: 23 Trin Kiersti ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp
 
1710 lakun Troen ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1710 lakun Påhl ej angivet Pehr Gudman ej angivet Boarp
 
1710 Julla dag Staffen ej angivet Lars Staffen ej angivet Hollmen
 
1711 D: Septuages. Anders Rytt: Påhl Ol ej angivet Fareslöf
 
1711 D: Sexages Kiersti ej angivet Nils Jöns ej angivet Drengstorp
 
1711 D: Quinquages Pehr ej angivet Swen Mån ej angivet Mässinge
 
1711 D: Oculi Ola ej angivet Ola Nils ej angivet Honnarp
 
1711 D: Oculi Bengta ej angivet Jöns Bengt ej angivet Mässinge
 
1711 D: Oculi Boel ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1711 D: Judica Jöns ej angivet Swen Jöns ej angivet Fareslöf
 
1711 D: Judica Bengta ej angivet Ola Jan ej angivet Slättaröd
 
1711 D: Judica Pehr ej angivet Jöns Ol ej angivet Mässinge
 
1711 D: Palmarum Anders ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1711 Långe Fredag Anna ej angivet Lars Joen ej angivet Småry
 
1711 D: Quasi modo Jöns ej angivet Jöns Troed ej angivet Waran
 
1711 D: Quasi modo Mårten ej angivet Ola Jöns ej angivet Honnarp
 
1711 D: Jubilate Lars ej angivet Påhl Lars ej angivet Lunnagårdhen
 
1711 D: Jubilate Nils ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1711 D: Exaudi Pehr ej angivet Pehr Swend ej angivet Glimminge
 
1711 2. Pinges Dag Tora ej angivet Pehr Jöns ej angivet Småry
 
1711 4. Pinges dag Ola ej angivet Swen Jöns ej angivet Karup
 
1711 D: 1 Trin Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Erikstorp
 
1711 D: 4 Trin Elna ej angivet Jöns Jöns ej angivet Mässinge
 
1711 D: 4 Trin Olu ej angivet Swen Michel ej angivet Erikstorp
 
1711 D: 4 Trin Sissa ej angivet Lars Nils ej angivet Mässinge
 
1711 D: 9 Trin Jöns ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1711 D: 9 Trin namnlös ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1711 D: 9 Trin Pehr ej angivet Påhl Pehr ej angivet Mässinge
 
1711 D: 14 Trin Boel ej angivet Erlan Lars ej angivet Waran
 
1711 D: 15 Trin Påhl ej angivet Nils Han ej angivet Småry
 
1711 D: 15 Trin Bengt ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1711 D: 17 trin Gunnel ej angivet Pehr Håken ej angivet Waran
 
1711 D: 18 Trin Lusse ej angivet Nils Eskel ej angivet Heliarp
 
1711 D: 18 Trin namnlös Rytt: Joen ej angivet Halbärig Glimminge Boel
 
1711 F: Michaelis Gunnel ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1711 D: 20 trin Knut ej angivet Jöns Knut ej angivet Påarp
 
1711 D: 20 trin Johanna ej angivet Swen Pehr ej angivet Lunnagårdhen
 
1711 D: 20 trin Lars ej angivet Nils Bengt ej angivet Ramsiö
 
1711 D: 22 Trin Swenbor ej angivet Lars Swend ej angivet Glimminge
 
1711 D: 23 Trin Kiersti ej angivet Jöns Jöns ej angivet Swenstad
 
1711 D: 24 Trin Jöns ej angivet Jöns Nils ej angivet Swensta
 
1711 D: 27 Trin Bengt ej angivet Nils Kiäld ej angivet Fareslöf
 
1711 D: 1 Advent Staffen ej angivet Nils Swen ej angivet Ramsiö
 
1711 D: 3 Advent Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Småry
 
1711 D: 3 Advent Nils ej angivet Ola Joen ej angivet Ramsiö
 
1711 2 Julladag Anders ej angivet Hans Han ej angivet Ramsiö
 
1711 2 Julladag Asswed ej angivet Bengt Asswed ej angivet Slättaröd
 
1712 Trätonde dagen Mårten ej angivet Pehr Mårten ej angivet Ramsiö
 
1712 Trätonde dagen Kiersti ej angivet Påhl Gunnar ej angivet Påarp
 
1712 D: 2 Epiph: Påhl ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Slättaröd
 
1712 D: 4 Epiph Lars ej angivet Håken Bengt ej angivet Mässinge
 
1712 Kijndermässedag Johanna ej angivet Ola Pehr ej angivet Glimminge
 
1712 D: Septuages. Troen ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1712 D: Quinquages namnlös ej angivet Erik Mån ej angivet Swenstad
 
1712 D: Laetare namnlös ej angivet saknas sakna saknas Boarp
 
1712 D: Palmarum Michel Rytt: Erich ej angivet Fogelbärig Påarp
 
1712 D: Palmarum Gunnar ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1712 D: Palmarum Påhl ej angivet Bengt Nils ej angivet Erikstorp
 
1712 Långe Fredag Swen ej angivet Bengt Håken ej angivet Mässinge
 
1712 4. Påskadag Ingar ej angivet Erlan Ol ej angivet Påarp
 
1712 D: 4 Söndag efter På Kiersti ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1712 D: Rogate Kiersti ej angivet Nils Helia ej angivet Slättaröd
 
1712 6. juni Kiersti ej angivet Påhl Pehr ej angivet Biäregården
 
1712 D: Trin Ola ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge
 
1712 D: Trin Kiersti ej angivet Påhl Jöns ej angivet Småry
 
1712 D: 1 Trin Nils ej angivet Carl Nils ej angivet Mässinge
 
1712 D: 1 Trin Pehr ej angivet Sonne Bengt ej angivet Slättaröd
 
1712 D: 2 Trin Jöns ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1712 D: 4 Trin Pernilla ej angivet Simmon Ebba ej angivet Påarp
 
1712 D: 4 Trin Boel ej angivet Påhl Mårten ej angivet Ramsiö
 
1712 F: Joh. Baptist. Elna ej angivet Helie Pehr ej angivet Slättaröd
 
1712 D: 6 Trin Boel ej angivet Ebbe Gudman ej angivet Mässinge
 
1712 D: 8 Trin Pernilla ej angivet Ola Nils ej angivet Drengstorp
 
1712 D: 9 Trin Nils ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1712 D: 12 Trin Bengta ej angivet Jäppa Pehr ej angivet Fareslöf
 
1712 D: 12 Trin Lusse ej angivet Jäppa Pehr ej angivet Fareslöf
 
1712 D: 14 Trin Nils ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Biäregården
 
1712 D: 15 Trin Elna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1712 D: 15 Trin Elna ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1712 D: 15 Trin Olu ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp
 
1712 F: Michaelis Kiersti ej angivet Nils Anders ej angivet Swenstad
 
1712 D: 17 trin Lusse ej angivet Swen Jöns ej angivet Fareslöf
 
1712 D: 17 trin Johanna ej angivet Pehr Eskel ej angivet Sinnarp
 
1712 D: 18 Trin Elna ej angivet Pehr Helia ej angivet Mässinge
 
1712 D: 19 Trin Pehr ej angivet Ola Jöns ej angivet Mässinge
 
1712 D: 21 Trin Bengta ej angivet Pehr Ebba ej angivet Swenstad
 
1712 D: 21 Trin Swen ej angivet Pehr Swend ej angivet Påarp
 
1712 D: 1 Advent Mikel ej angivet Swen Pehr ej angivet Karup
 
1712 D: 1 Advent Swen ej angivet Nils Han ej angivet Småry
 
1712 D: 2 Advent Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Honnarp
 
1712 D: 2 Advent Pehr ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp
 
1712 D: 3 Advent Elna ej angivet Swen Rasmu ej angivet Drengstorp
 
1712 D: 3 Advent Nils ej angivet Swen Troed ej angivet Glimminge
 
1712 D: 4 Advent Boel ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1712 D: 4 Advent Jacob Rytt: Hans Jacob ej angivet Påarp
 
1712 2 Julladag Mikel ej angivet Påhl Lars ej angivet Lunnagårdhen
 
1713 D: 1 Epiph. Håken ej angivet Ebbe Håken ej angivet Slättaröd
 
1713 D: Septuages. Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Ellestorp
 
1713 Kijndermässedag Pehr ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1713 D: Sexages Swen ej angivet Nils Jöns ej angivet Drengstorp
 
1713 D: Quinquages Olu ej angivet Nills Rasmu ej angivet Brödarp
 
1713 D: Quinquages Kiersti ej angivet Jöns Troed ej angivet Waran
 
1713 D: Quinquages Kiersti ej angivet Nils Ol ej angivet Påarp
 
1713 D: Invocavit Nils ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1713 D: Invocavit Elna ej angivet Jöns Bengt ej angivet Mässinge
 
1713 D: Oculi Nils ej angivet Lars Swend ej angivet Glimminge
 
1713 D: Laetare Troen ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1713 D: Laetare Bengta ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1713 D: Judica Påhl ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1713 D: Judica Nils ej angivet Swen Ol ej angivet Erikstorp
 
1713 Maria bebodelse Gunnel ej angivet Pehr Mårten ej angivet Ramsiö
 
1713 Philipe Jacobi d: namnlös ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1713 D: Rogate Pehr ej angivet Lars Joen ej angivet Småry
 
1713 Kristi Himmelsf: Jöns ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1713 D: 2 Trin Boel ej angivet Håken Håken ej angivet Lillaröd
 
1713 D: 3 Trin Mårten ej angivet Ola Jan ej angivet Slättaröd
 
1713 D: 3 Trin Lusse ej angivet Pehr Påhl ej angivet Slättaröd
 
1713 Maria besök: Gunnel ej angivet Påhl Jöns ej angivet Fareslöf
 
1713 D: 5 Trin Påhl ej angivet Joen Jöns ej angivet Boarp
 
1713 D: 6 Trin namnlös ej angivet Pehr Joen ej angivet Slättaröd
 
1713 D: 6 Trin Swen Rytt: Anders ej angivet Gyllensten Honarp
 
1713 D: 6 Trin Pehr ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1713 D: 7 Trin Ingar ej angivet Nils Kiäld ej angivet Fareslöf
 
1713 D: 8 Trin Johanna Rytt: Jöns ej angivet Lämbärig Karup
 
1713 D: 10 Trin Kari ej angivet Ola Jöns ej angivet Brödarp
 
1713 D: 16 Trin Elna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Biäregården
 
1713 D: 17 trin Sissa ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1713 D: 17 trin Kiersti ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Sissa SwendsD
 
1713 D: 18 Trin namnlös ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1713 D: 19 Trin Ola ej angivet Simmon Ebba ej angivet Påarp
 
1713 D: 19 Trin Benta ej angivet Hans Han ej angivet Ramsiö
 
1713 D: 25 Trin Boel ej angivet Swen Mårten ej angivet Fareslöf
 
1713 D: 25 Trin Boel ej angivet Jöns Jöns ej angivet Swenstad
 
1713 D: 2 Advent Boel ej angivet Swen Joen ej angivet Swenstad
 
1713 D: 3 Advent Tora ej angivet Jöns Anders ej angivet Honnarp
 
1713 2 Julladag Kiersti ej angivet Erik ej angivet Fugelbärig Påarp
 
1714 D: Sexages Swen ej angivet Pehr Swend ej angivet Påarp
 
1714 D: Quinquages Elna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1714 D: Quinquages Sissa ej angivet Påhl Jöns ej angivet Småry
 
1714 D: saknas Kiersti Rytt: Jacob ej angivet Lilia Lillaröd
 
1714 2. Söndag i Fastan Anna Rytt: Hans Jacob ej angivet Påarp
 
1714 2. Söndag i fastan Hans ej angivet Carl Nils ej angivet Mässinge
 
1714 2. Söndag i fastan Troen ej angivet Ebbe Håken ej angivet Slättaröd
 
1714 3. Söndag i fastan Nils ej angivet Jöns Jöns ej angivet Mässinge
 
1714 3. Söndag i fastan Ola ej angivet Kiäl Swend ej angivet Karstorp
 
1714 3. Söndag i fastan Lars ej angivet Erlan Lars ej angivet Waran
 
1714 3. Söndag i fastan Boel ej angivet Nils Swend ej angivet Ramsiö
 
1714 D: Laetare Elna ej angivet Swen Jöns ej angivet Fareslöf
 
1714 D: Laetare Ebbe ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1714 D: Judica Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp
 
1714 Maria bebodelse Eskel ej angivet Pehr Eskel ej angivet Sinnarp
 
1714 Maria bebodelse Bengt ej angivet Pehr Helia ej angivet Mässinge
 
1714 D: Palmarum Ola ej angivet Pehr Rasmu ej angivet Drengstorp
 
1714 9. april Pehr ej angivet Jöns Nils ej angivet Swenstad
 
1714 2. Sö e Påsk namnlös ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Anna EbbasD
 
1714 4. Sö e Påsk Johanna ej angivet Swen Staffen ej angivet Karup
 
1714 2. Pinges Dag Lars ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1714 2. Pinges Dag Johan ej angivet Nils Bengt ej angivet Ramsiö
 
1714 D: 2 Trin Anders Rytt: Nils ej angivet Rambärig Ramsiö
 
1714 D: 3 Trin Gunnar ej angivet Swen Anders ej angivet Fareslöf
 
1714 D: 4 Trin Staffen ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup
 
1714 Johannes Babtist Else ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1714 D: 5 Trin Ola ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1714 D: 8 Trin Jöns ej angivet Bengt Asswed ej angivet Slättaröd
 
1714 D: 8 Trin Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Boarp
 
1714 D: 10 Trin Ola ej angivet Swen Ol ej angivet Erikstorp
 
1714 D: 12 Trin Else ej angivet Erik Mån ej angivet Swenstad
 
1714 D: 13 Trin Ola ej angivet Nils Jöns ej angivet Småry
 
1714 D: 14 Trin Påhl ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1714 D: 15 Trin Elna ej angivet Swen Troed ej angivet Glimminge
 
1714 D: 17 trin Boel ej angivet Jöns Pehr ej angivet Söndertorp
 
1714 D: 18 Trin Ingar Rytt: Hans ej angivet Walbärig Swenstad
 
1714 D: 18 Trin Pehr ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Slättaröd
 
1714 D: 18 Trin Gunnel ej angivet Lars Staffen ej angivet Holmen
 
1714 D: 20 trin Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Torp
 
1714 D: 20 trin Swenbor ej angivet Lars Swend ej angivet Glimminge
 
1714 D: 21 Trin Boel Rytt: Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1714 D: 21 Trin Pehr ej angivet Bengt Nils ej angivet Erikstorp
 
1714 D: 21 Trin Elna ej angivet Erlan Ol ej angivet Påarp
 
1714 D: 25 Trin Pehr ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge
 
1714 D: 25 Trin Swenbor ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1714 D: 25 Trin Lusse ej angivet Nils Helia ej angivet Slättaröd
 
1714 D: 2 Advent Kari ej angivet Ebbe Håken ej angivet Slättaröd
 
1714 D: 3 Advent Swen ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1714 1. Söndag efter Jull Nils ej angivet Troed Helia ej angivet Glimminge
 
1715 1. Söndag efter Nyår Pehr ej angivet Lars Jon ej angivet Småry
 
1715 D: 2 Epiph: Kari ej angivet Påhl Pehr ej angivet Biäregården
 
1715 D: 2 Epiph: Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Karup
 
1715 D: 3 Epiph Hans ej angivet Pehr Jöns ej angivet Småry
 
1715 D: 3 Epiph Pehr ej angivet Ola Joen ej angivet Ramsiö
 
1715 D: 3 Epiph Ingar ej angivet Nils Kiäld ej angivet Fareslöf
 
1715 Kijndermässedag Erlan ej angivet Swen Mårten ej angivet Fareslöf
 
1715 2. Söndag i fastan Elna ej angivet Nils Jöns ej angivet Drengstorp
 
1715 2. Söndag i fastan Ingar ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Biäregården
 
1715 Maria bebodelse Jöns ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1715 4. Påskadag Kiersti ej angivet Per Håken ej angivet Waran
 
1715 29 april Bengt ej angivet Nils Bengt ej angivet Sinnarp
 
1715 29 april Johanna ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp
 
1715 3. Söndag efter Påsk Bengt ej angivet Sonne Bengt ej angivet Slättaröd
 
1715 5. Söndag efter Påsk Troed ej angivet Mårten Anders ej angivet Ramsiö
 
1715 5. Söndag efter Påsk Johanna ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup
 
1715 Kristi Himmelsf: Helie ej angivet Pehr Påhl ej angivet Slättaröd
 
1715 3 juni Offe ej angivet Pehr Mårten ej angivet Ramsiö
 
1715 D: 1 Trin Elna ej angivet Pehr Mårten ej angivet Ramsiö
 
1715 D: 2 Trin Boel ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp
 
1715 D: 8 Trin Lusse ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1715 D: 10 Trin Kiersti ej angivet Ebbe Gudman ej angivet Mässinge
 
1715 D: 12 Trin Pehr Rytt: Eskel ej angivet Jort Ramsiö
 
1715 D: 12 Trin Pehr ej angivet Rasmus Swen ej angivet Glimminge
 
1715 D: 13 Trin Ola ej angivet Bengt Nils ej angivet Erikstorp
 
1715 D: 13 Trin Else ej angivet Ola Jan ej angivet Slättaröd
 
1715 D: 13 Trin Anna ej angivet Erlan Lars ej angivet Waran
 
1715 D: 14 Trin Else ej angivet Jöns Knut ej angivet Påarp
 
1715 D: 15 Trin Ola ej angivet Nils Pehr ej angivet Honnarp
 
1715 D: 16 Trin Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Fareslöf
 
1715 D: 18 Trin Troed ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1715 D: 18 Trin Pehr Rytt: Hans ej angivet Walbärig Swenstad
 
1715 D: 20 trin Lars ej angivet Pehr Swen ej angivet Påarp
 
1715 Alle Helgondag Kiersti ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1715 D: 22 Trin Joen ej angivet Påhl Han ej angivet Waran
 
1715 D: 22 Trin Jöns ej angivet Troed Jöns ej angivet Karstorp
 
1715 D: 22 Trin Sissa ej angivet Örian Swen ej angivet Glimminge
 
1715 D: 4 Advent Elna ej angivet Ola Jöns ej angivet Mässinge
 
1715 D: 4 Advent Pehr ej angivet Nils Ol ej angivet Påarp
 
1715 D: 4 Advent Swen ej angivet Ola Jöns ej angivet Mässinge
 
1715 2 Julladag Hans ej angivet Nils Påhl ej angivet Mölholt
 
1715 2 Julladag Gunnar ej angivet Påhl Gunnar ej angivet Påarp
 
1715 2 Julladag Swen ej angivet Swen Ol ej angivet Drengstorp
 
1715 4. Julladag Kari ej angivet Nils Bengt ej angivet Karup
 
1715 4. Julladag Kari ej angivet Swen Rasmu ej angivet Drengstorp
 
1715 4. Julladag Mikel ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1716 D: 1 Epiph. Troed ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1716 D: 1 Epiph. Påhl ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Anna Påhls
 
1716 D: Sexages Nils ej angivet Ola Staffen ej angivet Karup
 
1716 D: Sexages Lusse ej angivet Pehr Nils ej angivet Ellestorp
 
1716 1. Söndag i Fastan Pehr ej angivet Pehr Mån ej angivet Fareslöf
 
1716 1. Söndag i Fastan Joen ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1716 1. Söndag i Fastan Tora ej angivet Pehr Joen ej angivet Slättaröd
 
1716 1. Söndag i Fastan Troen ej angivet Swen Joen ej angivet Boarp
 
1716 3. Söndag i fastan Jöns Rytt: Matias ej angivet Lilia Glimminge
 
1716 4. Söndag i Fastan Hans ej angivet Carl Nils ej angivet Mässinge
 
1716 4. Söndag i Fastan Ingar ej angivet Jöns Nils ej angivet Swenstad
 
1716 D: Judica Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Honnarp
 
1716 Maria bebodelse Boel ej angivet Swen Staffen ej angivet Karup
 
1716 Maria bebodelse Pehr ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1716 Maria bebodelse Anna ej angivet Pehr Bengt ej angivet Swenstad
 
1716 Långe Fredag Lars Rytt: Jan ej angivet Örbärig Glimminge
 
1716 1. Söndag efter Påsk Jonas Rytt: Jöns ej angivet Löfbärig Swensta
 
1716 3. Söndag efter Påsk Ebbe ej angivet Jöns Jöns ej angivet Mässinge
 
1716 3. Söndag efter Påsk Kiersti Rytt: Pehr ej angivet Nötter Karup
 
1716 2. Pinges Dag Nils Rytt: Nils ej angivet Rambärig Ramsiö
 
1716 D: Trin Boel Rytt: Påhl ej angivet Axman Swenstad
 
1716 D: Trin Olu ej angivet Jöns Anders ej angivet Honnarp
 
1716 D: 1 Trin Mårten ej angivet Hans Han ej angivet Ramsiö
 
1716 D: 5 Trin Joen ej angivet Påhl Ol ej angivet Ellestorp
 
1716 D: 6 Trin Christian Hr: Knut ej angivet ej angivet Karup
 
1716 D: 7 Trin Ingar ej angivet Nils Anders ej angivet Swenstad
 
1716 D: 9 Trin Anna ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1716 3 augusti Ingar Rytt: Joen ej angivet Marbärig Mässinge
 
1716 D: 10 Trin Troed ej angivet Swen Troed ej angivet Glimminge
 
1716 D: 10 Trin Bengta Rytt: Hans Jacob ej angivet Fareslöf
 
1716 D: 11 Trin Swen ej angivet Lars Swen ej angivet Glimminge
 
1716 D: 15 Trin Tryls ej angivet Påhl Tryls ej angivet Påarp
 
1716 D: 15 Trin Johanna ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1716 D: 16 Trin Nils ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge
 
1716 D: 16 Trin Påhl ej angivet Nils Rasmu ej angivet Brödarp
 
1716 D: 17 trin Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1716 Michaeli dag Boel ej angivet Ola Pehr ej angivet Glimminge
 
1716 D: 18 Trin Eskil ej angivet Pehr Eskel ej angivet Sinnarp
 
1716 D: 22 Trin Kiersti ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1716 D: 25 Trin Pehr ej angivet Mikel Pehr ej angivet Påarp
 
1716 D: 26 Trin Ebbe ej angivet Pehr Mårten ej angivet Ramsiö
 
1716 D: 26 Trin Ingar ej angivet Ebbe Håken ej angivet Slättaröd
 
1716 D: 1 Advent Lars ej angivet Pehr Seffwet ej angivet Boarp
 
1716 D: 2 Advent Nils ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1716 D: 2 Advent Kiersti ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1716 D: 2 Advent Nils ej angivet Swen Anders ej angivet Glimminge
 
1716 D: 4 Advent Swen ej angivet Ola Jöns ej angivet Mässinge
 
1716 D: 4 Advent Elna ej angivet Ola Jöns ej angivet Mässinge
 
1716 D: 4 Advent Pehr ej angivet Nils Ol ej angivet Påarp
 
1716 2 Julladag Hans ej angivet Nils Påhl ej angivet Mölholt
 
1717 Trätonde dagen Boel ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1717 D: 2 Epiph: Mårten ej angivet Erlan Ol ej angivet Påarp
 
1717 D: 2 Epiph: Lars ej angivet Jäppa Lars ej angivet Påarp
 
1717 D: 2 Epiph: Elna ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1717 D: 3 Epiph Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Swenstad
 
1717 D: 3 Epiph Else ej angivet Jöns Knut ej angivet Swenstad
 
1717 D: 3 Epiph Tora ej angivet Nils Ol ej angivet Påarp
 
1717 D: 5 Epiphan Jöns ej angivet Pehr Pehr ej angivet Boarp
 
1717 D: 5 Epiphan Anna ej angivet Swen Pehr ej angivet Karup
 
1717 Kijndermässedag Nils ej angivet Troed Lars ej angivet Småry
 
1717 Kijndermässedag Elna ej angivet Jäppa Pehr ej angivet Fareslöf
 
1717 D: Septuages. Nils ej angivet Nils Lars ej angivet Slättaröd
 
1717 D: Septuages. Pehr ej angivet Ebbe Lars ej angivet Ramsiö
 
1717 D: Sexages Nils ej angivet Lars Joen ej angivet Småry
 
1717 D: Quinquages Pehr ej angivet Pehr Jöns ej angivet Ellestorp
 
1717 2. Söndag i fastan Johanna ej angivet Swen Mårten ej angivet Mässinge
 
1717 Maria bebodelse Nils ej angivet Lars Staffen ej angivet Holmen
 
1717 Maria bebodelse Erlan Rytt: Eskel ej angivet Jort Ramsiö
 
1717 5. Söndag i Fastan Nils ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Slättaröd
 
1717 2 Påskadag Jöns ej angivet Jöns Jöns ej angivet Swenstad
 
1717 2 Påskadag Anna Rytt: Swen ej angivet Bärgren Påarp
 
1717 1. Söndag efter Påsk Johanna ej angivet Ola Staffen ej angivet Karup
 
1717 1. Söndag efter Påsk Ola ej angivet Simon Ebba ej angivet Påarp
 
1717 4. Söndag efter Påsk Mårten ej angivet Påhl Jöns ej angivet Småry
 
1717 D: 3 Trin Boel ej angivet Rasmus Swen ej angivet Glimminge
 
1717 D: 3 Trin Gunnel ej angivet Pehr Swen ej angivet Mässinge
 
1717 D: 5 Trin Nils ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1717 D: 7 Trin Jöns ej angivet Måns Ol ej angivet Karstorp
 
1717 D: 9 Trin Jöns ej angivet Påhl Pehr ej angivet Biäregården
 
1717 D: 10 Trin Kiersti ej angivet Swen Ol ej angivet Drengstorp
 
1717 D: 10 Trin Pehr ej angivet Nils Helia ej angivet Slättaröd
 
1717 D: 11 Trin Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1717 D: 11 Trin Swen ej angivet Jöns Håken ej angivet Karup
 
1717 D: 12 Trin Nils ej angivet Mårten Anders ej angivet Ramsiö
 
1717 D: 13 Trin Swen Rytt: Jöns ej angivet Lämbärig Karup
 
1717 D: 14 Trin Ola ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1717 D: 16 Trin Swen Rytt: Hans ej angivet Walbärig Swensta
 
1717 D: 16 Trin Kiersti ej angivet Carl Nils ej angivet Mässinge
 
1717 D: 16 Trin Jonas Rytt: Jöns ej angivet Löfbärig Småry
 
1717 D: 16 Trin Kari ej angivet Swen Anders ej angivet Glimminge
 
1717 D: 17 trin Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1717 D: 17 trin Nils ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1717 Michaeli dag Anna ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp
 
1717 Michaeli dag Mårten Rytt: 3männ. Jöran ej angivet Stenbärig Slättaröd
 
1717 D: 18 Trin Bengt ej angivet Pehr ej angivet Jungren Påarp
 
1717 D: 18 Trin Nilla ej angivet Nils Jöns ej angivet Drengstorp
 
1717 D: 18 Trin Ingar ej angivet Nils Swen ej angivet Påarp
 
1717 D: 19 Trin Kiersti Rytt: Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1717 Alle Helgondag Swen Rytt: Erik ej angivet Fogelbärig Fareslöf
 
1717 D: 21 Trin Kiersti ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slättaröd
 
1717 D: 2 Advent Elna ej angivet Sonne Bengt ej angivet Slättaröd
 
1717 D: 3 Advent Kiersti ej angivet Pehr Joen ej angivet Slättaröd
 
1717 D: 3 Advent Pernilla ej angivet Nils Kiäld ej angivet Fareslöf
 
1718 Nyåhrsdag namnlös ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup
 
1718 D: 1 Epiph. Sissa ej angivet Tryls Jöns ej angivet Slättaröd
 
1718 D: 2 Epiph: Kiersti ej angivet Påhl Han ej angivet Waran
 
1718 D: Quinquages Boel ej angivet Påhl Ol ej angivet Elestorp
 
1718 D: Quinquages Else ej angivet Nils Jöns ej angivet Småry
 
1718 5. Söndag i Fastan Lars ej angivet Hans Han ej angivet Ramsiö
 
1718 6. Söndag i Fastan Lars ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp
 
1718 6. Söndag i Fastan Påhl ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1718 6. Söndag i Fastan Tora ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Biäregården
 
1718 6. Söndag i Fastan Kiersti ej angivet Erlan Lars ej angivet Waran
 
1718 4. Söndag i Fastan Catrina Hr: Knut ej angivet ej angivet Karup
 
1718 4. Söndag i Fastan Elna ej angivet Jöns Knut ej angivet Swensta
 
1718 D: Palmarum Ola ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1718 1. Söndag efter Påsk Jöns ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1718 3. Söndag efter Påsk Nils ej angivet Troed Jöns ej angivet Slättaröd
 
1718 5. Söndag efter Påsk Johan ej angivet Nils Bengt ej angivet Ramsiö
 
1718 5. Söndag efter Påsk Tåsten Soldat Lars ej angivet Biörman Ramsiö
 
1718 5. Söndag efter Påsk Ingar ej angivet Pehr Mån ej angivet Fareslöf
 
1718 D: 1 Trin Ingar ej angivet Erik Mån ej angivet Swensta
 
1718 D: 1 Trin Johanna ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1718 D: 2 Trin Anna ej angivet Swen Joen ej angivet Boarp
 
1718 D: 3 Trin Else ej angivet Bengt Håken ej angivet Mässinge
 
1718 D: 10 Trin Nils ej angivet Swen Mårten ej angivet Mässinge
 
1718 D: 11 Trin Påhl ej angivet Nils Rasmu ej angivet Brödarp
 
1718 D: 11 Trin Rasmus ej angivet Swen Rasmu ej angivet Drengstorp
 
1718 D: 13 Trin Lusse ej angivet Bengt Nils ej angivet Erikstorp
 
1718 D: 14 Trin Kiersti ej angivet Jöns Pehr ej angivet Honnarp
 
1718 D: 20 trin Nils ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1718 Simones et Judi Nils ej angivet Håken Bengt ej angivet Mässinge
 
1718 Simones et Judi Ingar ej angivet Ebbe Håken ej angivet Slättaröd
 
1718 D: 22 Trin Bengta ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1718 D: 22 Trin Pehr ej angivet Mikel Pehr ej angivet Påarp
 
1718 D: 1 Advent Swen ej angivet Pehr Swen ej angivet Mässinge
 
1718 D: 1 Advent Jacob Rytt: Hans Jacob ej angivet Fareslöf
 
1718 D: 1 Advent Johanna ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slättaröd
 
1718 D: 3 Advent Kiersti ej angivet Swen Troed ej angivet Glimminge
 
1718 D: 4 Advent Anders ej angivet Carl Nils ej angivet Mässinge
 
1718 4. Julladag Nils Rytt: Pehr ej angivet Nööter Karup
 
1719 Nyåhrsdag Pehr ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1719 1. Sön. ef. Nyår Sissa ej angivet Måns Ol ej angivet Karstorp
 
1719 1. Sön. ef. Nyår Bengta ej angivet Pehr Nils ej angivet Torp
 
1719 Trätonde dagen Lars ej angivet Johan ej angivet Örbärig Glimminge
 
1719 D: Sexages Helie ej angivet Tryls Jöns ej angivet Slättaröd
 
1719 1. Söndag i Fastan Hans ej angivet Pehr Nils ej angivet Erikstorp
 
1719 D: Judica Lusse ej angivet Jöns Jöns ej angivet Mässinge
 
1719 D: Palmarum Mårten ej angivet Jöns Håken ej angivet Karup
 
1719 1. Sön. ef. Påsk Swen ej angivet Påhl Jöns ej angivet Fareslöf
 
1719 4. Sön. ef. Påsk Nils ej angivet Nils Nils ej angivet Slättaröd
 
1719 4. Sön. ef. Påsk Lusse ej angivet Nils Lars ej angivet Slättaröd
 
1719 5. Sön. ef. Påska Swen ej angivet Pehr Eskel ej angivet Sinnarp
 
1719 5. Söndag efter Påsk Anders Dragon Lars ej angivet Bärighem hemv.sakn.
 
1719 2. Pinges Dag Kiersti ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Biäregården
 
1719 D: 2 Trin Lars ej angivet Pehr Håken ej angivet Waran
 
1719 D: 3 Trin Staffen ej angivet Swen Staffen ej angivet Karup
 
1719 Johannes Babtist Anna ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp
 
1719 D: 6 Trin Swen ej angivet Pehr Helia ej angivet Mässinge
 
1719 D: 7 Trin Nils ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge
 
1719 D: 8 Trin Påhl ej angivet Påhl Gunnar ej angivet Påarp
 
1719 D: 9 Trin Nils ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1719 D: 11 Trin Anna Rytt: Swen ej angivet Bärgren Påarp
 
1719 Bartolomei dag Ÿdela Hr: Prosten ej angivet ej angivet Tulin Karup
 
1719 D: 15 Trin Joen ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1719 D: 16 Trin Tora ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1719 D: 18 Trin Nils ej angivet Swen Nils ej angivet Glimminge
 
1719 D: 18 Trin Swen ej angivet Rasmus Swen ej angivet Glimminge
 
1719 D: 18 Trin Swen ej angivet Nils Pehr ej angivet Honnarp
 
1719 D: 19 Trin Påhl ej angivet Jöns Anders ej angivet Honnarp
 
1719 D: 19 Trin Ingebor Rytt: Nils ej angivet Gyllensten Honnarp
 
1719 D: 20 trin Else ej angivet Hans Han ej angivet Ramsiö
 
1719 D: 21 Trin Bengta ej angivet Jöns Anders ej angivet Lunnagårdhen
 
1719 D: 21 Trin Lusse ej angivet Jeppe Pehr ej angivet Fareslöf
 
1719 D: 22 Trin Anders Rytt: Eskel ej angivet Jort Ramsiö
 
1719 D: 22 Trin Anna ej angivet Jöns Knut ej angivet Swensta
 
1719 D: 24 Trin Pehr ej angivet Måns Ol ej angivet Sinarp
 
1719 D: 24 Trin Ingebor ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1719 D: 25 Trin Anna Rytt: Nils ej angivet Rambärig Ramsiö
 
1719 D: 1 Advent Johanna ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1719 D: 2 Advent Ola ej angivet Swen Pehr ej angivet Karup
 
1719 D: 4 Advent Mårten ej angivet Påhl Mårten ej angivet Ramsiö
 
1719 4. Julladag Anders Rytt: Inquarter.- Oluf ej angivet Häsking? Lillaröd
 
1720 D: 2 Epiph: Elna ej angivet Mårten Anders ej angivet Ramsiö
 
1720 D: 2 Epiph: Tora ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slättaröd
 
1720 D: 3 Epiph Axel ej angivet Swen Anders ej angivet Glimminge
 
1720 D: 3 Epiph Troed ej angivet Bengt Nils ej angivet Erikstorp
 
1720 D: 5 Epiphan Boel Rytt: Påhl ej angivet Axman Swensta
 
1720 D: Septuages. Bengta ej angivet Pehr Bengt ej angivet Swenstad
 
1720 D: Sexages Kiersti ej angivet Lars Staffen ej angivet Holmen
 
1720 1. Söndag i Fastan Tyre ej angivet Lars Joen ej angivet Småry
 
1720 2. Söndag i fastan Kari ej angivet Pehr Mårten ej angivet Ramsiö
 
1720 2. Söndag i fastan Jöns ej angivet Påhl Tryls ej angivet Påarp
 
1720 2. Söndag i fastan Elna ej angivet Nils Ol ej angivet Påarp
 
1720 Maria bebodelse Pehr ej angivet Påhl Pehr ej angivet Biäregården
 
1720 D: Judica Staffen ej angivet Ola Staffen ej angivet Karup
 
1720 D: Judica Kari ej angivet Påhl Ol ej angivet Ellestorp
 
1720 D: Palmarum Pehr Rytt: Jöns ej angivet Löfbärig Glimminge
 
1720 4. Sön. ef. Påsk Kiersti ej angivet Nils Helia ej angivet Slättaröd
 
1720 5. Sön. ef. Påska Boel ej angivet Erlan Ol ej angivet Påarp
 
1720 5. Sön. ef. Påska Ola ej angivet Sonne Bengt ej angivet Slättaröd
 
1720 5. Sön. ef. Påska Ola ej angivet Pehr Staffen ej angivet Fareslöf
 
1720 1. Sön. ef. Påsk Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup
 
1720 2. Sön. e Påsk Nils ej angivet Pehr Mån ej angivet Fareslöf
 
1720 4. Sön. ef. Påsk Ola ej angivet Måns Ol ej angivet Karstorp
 
1720 6. Sön. ef. Påska Hans ej angivet Carl Nils ej angivet Mässinge
 
1720 6. Sön. ef. Påska Rasmus ej angivet Pehr Jöns ej angivet Drengstorp
 
1720 2. Pinges Dag Kiersti ej angivet Nils Bengt ej angivet Karup
 
1720 2. Pinges Dag Elna ej angivet Pehr Swen ej angivet Påarp
 
1720 15 juli Boel Rytt: Hans ej angivet Walbärig Swensta
 
1720 D: 4 Trin Pehr ej angivet Pehr Seffwet ej angivet Boarp
 
1720 D: 8 Trin Gunnel ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1720 D: 9 Trin Olu ej angivet Påhl Han ej angivet Waran
 
1720 D: 11 Trin Anna ej angivet Påhl Jöns ej angivet Småry
 
1720 D: 14 Trin Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge
 
1720 D: 15 Trin Ingebor ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1720 D: 17 trin Jöns ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp
 
1720 D: 20 trin Anna ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1720 Alle Helgondag Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Honnarp
 
1720 D: 21 Trin Pehr ej angivet Anders Pehr ej angivet Fareslöf
 
1721 Nyåhrsdag Ebbe ej angivet Swen Mårten ej angivet Fareslöf
 
1721 Nyåhrsdag Elna ej angivet Mickel Pehr ej angivet Påarp
 
1721 D: 1 Epiph. Pehr ej angivet Anders Jöns ej angivet Fareslöf
 
1721 D: 1 Epiph. Elna ej angivet Nils ej angivet Romare Glimminge
 
1721 D: 3 Epiph Lusse ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1721 Fastelags Söndag Ola ej angivet Måns Ol ej angivet Sinnarp
 
1721 1. Söndag i Fastan Pehr ej angivet Jöns Jöns ej angivet Swenstad
 
1721 1. Söndag i Fastan Ingar ej angivet Kiäl Swen ej angivet Karstorp
 
1721 2. Söndag i fastan namnlöst ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1721 2. Söndag i fastan Påhl ej angivet Ebbe Håken ej angivet Slättaröd
 
1721 3. Söndag i fastan Ebbe ej angivet Erlan Lars ej angivet Waran
 
1721 3. Söndag i fastan Gunnel ej angivet Jöns Bengt ej angivet Mässinge
 
1721 17 marti Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1721 4. Söndag i Fastan Bengt Rytt: Hans Jacob ej angivet Fareslöf
 
1721 4. Söndag i Fastan Elna ej angivet Swen Han ej angivet Lilla Båsta
 
1721 Maria bebodelse Jöns ej angivet Pehr Swen ej angivet Mässinge
 
1721 Maria bebodelse Lars ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1721 28 april Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Boarp
 
1721 Böne Söndagen Hans ej angivet Swen Nils ej angivet Glimminge
 
1721 2. Pinges Dag Anna Corporal ej angivet ej angivet Springfält Karup
 
1721 2. Pinges Dag Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Erikstorp
 
1721 D: 2 Trin Troed ej angivet Nils Jöns ej angivet Småry
 
1721 D: 3 Trin Nils Hr: Probsten ej angivet ej angivet Tulin Karup
 
1721 D: 6 Trin Boel den yngre Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1721 D: 8 Trin Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1721 D: 8 Trin Lusse ej angivet Påhl Mårten ej angivet Ramsiö
 
1721 D: 9 Trin Mårten ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1721 D: 11 Trin Casper? Corporal ej angivet ej angivet Hammar Karup
 
1721 D: 15 Trin Elna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättaröd
 
1721 D: 19 Trin Johanna Rytt: Eskel ej angivet Jort Ramsiö
 
1721 D: 23 Trin Tora ej angivet Swen Mårten ej angivet Mässinge
 
1721 D: 24 Trin Boel ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1721 Andree dag Lusse Rytt: Matias ej angivet Lillia Glimminge
 
1721 D: 3 Advent Kiersti ej angivet Pehr Påhl ej angivet Slättaröd
 
1722 D: 1 Epiph. Kari ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1722 D: 2 Epiph: Lars ej angivet Troed Lars ej angivet Småry
 
1722 D: Sexages Else ej angivet Swen Troed ej angivet Glimminge
 
1722 Kijndermässedag Nils ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1722 Kijndermässedag Jöns ej angivet Jöns Jöns ej angivet Mässinge
 
1722 1. Söndag i Fastan Ingar ej angivet Pehr Mån ej angivet Fareslöf
 
1722 2. Söndag i fastan Else ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1722 3. Söndag i fastan Pernilla ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp
 
1722 4. Söndag i Fastan Olu ej angivet Swen Staffen ej angivet Karup
 
1722 4. Söndag i Fastan Ola ej angivet Lars Joen ej angivet Småry
 
1722 D: Judica Anders ej angivet Pehr Swen ej angivet Slättaröd
 
1722 Långe Fredag Bengta ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1722 2. Sön. e Påsk Anna ej angivet Lars Swen ej angivet Glimminge
 
1722 2. Sön. e Påsk Pehr ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1722 2. Sön. e Påsk Anders ej angivet Sonne Bengt ej angivet Slättaröd
 
1722 5. Sön. ef. Påska Ola ej angivet Jöns Swen ej angivet Lillaröd
 
1722 5. Sön. ef. Påska Kiersti ej angivet Hans Jacob ej angivet Fareslöf
 
1722 5. Sön. ef. Påska Gudman ej angivet Simon Ebba ej angivet Påarp
 
1722 Kristi Himmelsf: Hans ej angivet Hans Han ej angivet Ramsiö
 
1722 2. Pinges Dag Anders ej angivet Mårten Anders ej angivet Ramsiö
 
1722 2. Pinges Dag Lars ej angivet Jeppa Lars ej angivet Påarp
 
1722 4. Pinges dag Bengta ej angivet Jöns Anders ej angivet Honarp
 
1722 D: Trin Johanna Rytt: Nils ej angivet Ramber Ramsiö
 
1722 D: 2 Trin Anna ej angivet Påhl Jöns ej angivet Småry
 
1722 D: 3 Trin Rasmus ej angivet Nils Nils ej angivet Glimminge
 
1722 D: 4 Trin Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup
 
1722 D: 7 Trin Nils ej angivet Pehr Lars ej angivet Ramsiö
 
1722 D: 11 Trin Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Fareslöf
 
1722 D: 15 Trin Jöns ej angivet Pehr ej angivet Jungber Påarp
 
1722 D: 16 Trin Håken ej angivet Pehr Håken ej angivet Waran
 
1722 D: 17 trin Påhl ej angivet Swen Bengt ej angivet Glimminge
 
1722 D: 17 trin Kari ej angivet Mikel Pehr ej angivet Påarp
 
1722 D: 17 trin Pehr ej angivet Swen Nils ej angivet Glimminge
 
1722 D: 19 Trin Olu ej angivet Lars Staffen ej angivet Holmen
 
1722 D: 20 trin Bengta ej angivet Jöns Anders ej angivet Lunnagårdhen
 
1722 D: 23 Trin Kiersti ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1722 Alle Helgondag Anders ej angivet Pehr Nils ej angivet Waran
 
1722 Alle Helgondag Boel ej angivet Swen Anders ej angivet Glimminge
 
1722 Alle Helgondag Ingar ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge
 
1722 D: 26 Trin Elna ej angivet Erlan Ol ej angivet Påarp
 
1722 D: 27 Trin Else ej angivet Tryls Jöns ej angivet Slättaröd
 
1722 D: 3 Advent Johanna Rytt: Jöns ej angivet Holm Drengstorp
 
1722 D: 4 Advent Troed ej angivet Bengt Nils ej angivet Boarp
 
1722 2 Julladag Lars ej angivet Nils Rasmu ej angivet Brödarp
 
1723 D: 2 Epiph: Lars Rytt: Ola ej angivet Ruttenfelt Mässinge
 
1723 D: 2 Epiph: Sissa ej angivet Swen Jöns ej angivet Mässinge
 
1723 D: 3 Epiph Maria Corporal ej angivet ej angivet Lundgren Lilla Båsta
 
1723 D: 3 Epiph Pernilla ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1723 Kijndermässedag Anna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1723 D: Septuages. Erlan ej angivet Påhl Pehr ej angivet Biäregården
 
1723 D: Septuages. Lars ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1723 D: Septuages. Bengt ej angivet Anders Jöns ej angivet Fareslöf
 
1723 D: Septuages. Bengta ej angivet Måns Ol ej angivet Karstorp
 
1723 D: Septuages. Ingar ej angivet Hans ej angivet Wahlberg Swensta
 
1723 Fastelags Söndag Tora ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1723 Fastelags Söndag Pehr ej angivet Påhl Han ej angivet Waran
 
1723 3. Söndag i fastan Pernilla ej angivet Jöns Jöns? ej angivet Boarp
 
1723 5. Söndag i Fastan Pernilla ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slättaröd
 
1723 2 Påskadag Elna ej angivet Swen Jöns ej angivet Mölholt
 
1723 4. Påskadag Kari ej angivet Swen ej angivet Bergren Påarp
 
1723 26 april Else ej angivet Håken Erik ej angivet Waregården
 
1723 5. Sön. ef. Påska Jöns ej angivet Joen Jöns ej angivet Boarp
 
1723 4. Pinges dag Bengta ej angivet Påhl Bengt ej angivet Erikstorp
 
1723 D: 1 Trin Kiersti ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge
 
1723 Petri Pauli dag Arvet ej angivet Joen ej angivet Marbärig Karup
 
1723 12 juli Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättaröd
 
1723 D: 5 Trin Mårten ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1723 D: 5 Trin Kiersti ej angivet Ola Staffen ej angivet Karup
 
1723 D: 8 Trin Lars ej angivet Erlan Lars ej angivet Waran
 
1723 9 augusti Ola ej angivet Swen Troed ej angivet Waran
 
1723 D: 11 Trin Gunnel ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1723 D: 11 Trin Gunnel ej angivet Pehr Staffen ej angivet Karup
 
1723 D: 13 Trin Ebbe ej angivet Pehr Lars ej angivet Ramsiö
 
1723 D: 14 Trin Elna Rytt: Nils ej angivet Ramberg Ramsiö
 
1723 D: 16 Trin Elna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Boarp
 
1723 D: 19 Trin Ingar ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1723 D: 19 Trin Lusse ej angivet Nils Lars ej angivet Slättaröd
 
1723 D: 19 Trin Else ej angivet Jöns Eskel ej angivet Glimminge
 
1723 D: 20 trinp Bengta ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1723 D: 22 Trin Ola ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge
 
1723 D: 22 Trin Elna ej angivet Jöns Jöns ej angivet Swensta
 
1723 D: 22 Trin Kiersti ej angivet Troed Lars ej angivet Småry
 
1723 D: 23 Trin Jacob Corporal ej angivet ej angivet Hammar Karup
 
1723 D: 23 Trin Gunnel ej angivet Jöns Swen ej angivet Lillaröd
 
1723 D: 1 Advent Ebbe ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1723 D: 1 Advent Pehr ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp
 
1723 D: 2 Advent Bengta ej angivet Pehr Mån ej angivet Fareslöf
 
1723 D: 3 Advent Kiersti ej angivet Swen Ol ej angivet Drengstorp
 
1723 D: 4 Advent Bengta ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1723 D: 4 Advent Troen ej angivet Swen Troed ej angivet Glimminge
 
1724 Nyåhrsdag Kiersti ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1724 13. dagen Anna ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Fareslöf
 
1724 D: 1 Epiph. Pernilla Rytt: Nils ej angivet Wålström Mässinge
 
1724 Kijndermässedag Johanna ej angivet Lars Swen ej angivet Glimminge
 
1724 D: Esto mihi Lusse ej angivet Nils Rasmu ej angivet Brödarp
 
1724 D: Esto mihi Jöns ej angivet Tryls Jöns ej angivet Slättaröd
 
1724 D: Esto mihi Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1724 D: Oculi Ola ej angivet Nils Ol ej angivet Påarp
 
1724 D: Laetare Jöns ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1724 Långe Fredag Gudman ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1724 4. Paska dag Jöns ej angivet Pehr Påhl ej angivet Slättaröd
 
1724 4. Paska dag Elna ej angivet Hans Han ej angivet Ramsiö
 
1724 D: Quasi modo Anna Rytt: Jöns ej angivet Holm Drengstorp
 
1724 Philipe Jacobi d: Nils ej angivet Lars Joen ej angivet Småry
 
1724 D: Cantate Håken ej angivet Ebbe Håken ej angivet Slättaröd
 
1724 Kristi Himmelsf: Lusse ej angivet Nils Jöns ej angivet Ramsiö
 
1724 Kristi Himmelsf: Swenborg ej angivet Måns Ol ej angivet Karstorp
 
1724 D: 2 Trin Nils Rytt: Lars ej angivet Granberg Mässinge Else NilsD
 
1724 D: 3 Trin Ola ej angivet Lars Staffen ej angivet Holmen
 
1724 D: 3 Trin Sissa ej angivet Nils Pehr ej angivet Honarp
 
1724 D: 3 Trin Kiersti ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1724 Johannes Babtist Bengt ej angivet Påhl Bengt ej angivet Erikstorp
 
1724 Johannes Babtist Troen ej angivet Jöns Knut ej angivet Swensta
 
1724 D: 4 Trin Nils ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge
 
1724 D: 5 Trin Pehr ej angivet Bengt Nils ej angivet Boarp
 
1724 10 juli Jöns Rytt: Bengt ej angivet Olström Småry
 
1724 D: 7 Trin Tora ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Swensta
 
1724 D: 9 Trin Pehr ej angivet Anders Swen ej angivet Fareslöf
 
1724 D: 13 Trin Kari ej angivet Swen Nils ej angivet Glimminge
 
1724 D: 15 Trin Pehr ej angivet Simon Ebba ej angivet Påarp
 
1724 D: 16 Trin Anders ej angivet Påhl Anders ej angivet Slättaröd
 
1724 D: 18 Trin Gudman ej angivet Jöns Eskel ej angivet Glimminge
 
1725 Nyåhrsdag Gunnel ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1725 D: 1 Epiph. Troen ej angivet Troed Swen ej angivet Fareslöf
 
1725 D: 2 Epiph: Jöns ej angivet Swen Pehr ej angivet Erikstorp
 
1725 D: 2 Epiph: Pehr ej angivet Påhl Gunnar ej angivet Påarp
 
1725 D: 2 Epiph: Lusse ej angivet Swen Bengt ej angivet Glimminge
 
1725 D: Septuages. Håken ej angivet Jöns Håken ej angivet Elestorp
 
1725 D: Septuages. Troen ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1725 D: Esto mihi Nils ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1725 D: Oculi Ingar ej angivet Pehr Påhl ej angivet Fareslöf
 
1725 D: Laetare Swen ej angivet Påhl Swen ej angivet Lillaröd
 
1725 D: Palmarum Staffen ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup
 
1725 D: Misericord. Pehr ej angivet Mikel Pehr ej angivet Påarp
 
1725 D: Misericord. Bengta ej angivet Mårten Anders ej angivet Ramsiö
 
1725 D: Jubilate Jöns ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1725 D: Cantate Ola ej angivet Troed Jöns ej angivet Slättaröd
 
1725 D: Rogate Sissa ej angivet Ebbe Staffen ej angivet Ramsiö
 
1725 D: Rogate Else ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1725 Kristi Himmelsf: Johanna ej angivet Swen Jöns ej angivet Glimminge
 
1725 D: Exaudi Tora ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättaröd
 
1725 F: 4 Pentecost Bengta ej angivet Anders Ebba ej angivet Slättaröd
 
1725 D: Trin Gunnel ej angivet Erlan Ol ej angivet Påarp
 
1725 D: 2 Trin Hans ej angivet Påhl Jöns ej angivet Småry
 
1725 Johannes Babtist Sissa ej angivet Anders Jöns ej angivet Mölholt
 
1725 D: 3 Trin Else ej angivet Nils Eskel ej angivet Mässinge
 
1725 D: 3 Trin Sissa ej angivet Nils Lars ej angivet Slättaröd
 
1725 D: 6 Trin Johanna ej angivet Jöns Jöns ej angivet Mässinge
 
1725 D: 7 Trin Lusse ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1725 D: 8 Trin Hans ej angivet Carl Nils ej angivet Mässinge
 
1725 D: 9 Trin Bengta ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1725 D: 10 Trin Ingar ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1725 D: 12 Trin Troen ej angivet Nils Ol ej angivet Påarp
 
1725 D: 13 Trin Boel ej angivet Hans ej angivet Walberg Swensta
 
1725 D: 13 Trin Bengt ej angivet Påhl Pehr ej angivet Biäregården
 
1725 D: 16 Trin Gudman ej angivet Tryls Jöns ej angivet Slättaröd
 
1725 D: 18 Trin Kiersti ej angivet Hans Han ej angivet Ramsiö
 
1725 D: 19 Trin Tora ej angivet Erik Erik ej angivet Drengstorp
 
1725 D: 20 trin Bengta ej angivet Bengt Swen ej angivet Påarp
 
1725 D: 23 Trin Jöns ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Slättaröd
 
1725 D: 23 Trin Swen ej angivet Pehr Swen ej angivet Slättaröd
 
1725 D: 26 Trin Swenborg ej angivet Måns Ol ej angivet Karstorp
 
1725 D: 1 Advent Gunnel ej angivet Swen Anders ej angivet Glimminge
 
1725 D: 1 Advent Nils ej angivet Nils Lars ej angivet Lillaröd
 
1725 D: 2 Advent Ola ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1726 Nyåhrsdag Swen ej angivet Swen Jöns ej angivet Mölholt
 
1726 Sönd. ef. Nyår Kiersti ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1726 D: Sexages Pernilla ej angivet Börie Lars ej angivet Boarp
 
1726 D: Sexages Gunnel ej angivet Jöns Swen ej angivet Lillaröd
 
1726 D: Quinquages Swen ej angivet Swen Staffen ej angivet Karup
 
1726 D: Quinquages Mårten ej angivet Swen Mårten ej angivet Mässinge
 
1726 D: Oculi Swenbor Rytt: Swen ej angivet Bergren Påarp
 
1726 D: Judica Raffwel ej angivet Jan Raffwelf ej angivet Faritslöf
 
1726 D: Palmarum Tora ej angivet Swen Pehr ej angivet Brödarp
 
1726 Långe Fredag Bengt ej angivet Swen Bengt ej angivet Glimminge
 
1726 Långe Fredag Kari ej angivet Swen Troed ej angivet Glimminge
 
1726 D: Quasi modo Bengta ej angivet Pehr Lars ej angivet Ramsiö
 
1726 D: Rogate Helie ej angivet Nils Lars ej angivet Slättaröd
 
1726 D: Trin Ebbe ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1726 D: 2 Trin Pehr ej angivet Pehr Staffen ej angivet Glimminge
 
1726 D: 6 Trin Gunnel ej angivet Jöns Anders ej angivet Ramsiö
 
1726 D: 8 Trin Bengt ej angivet Jöns Jöns ej angivet Swensta
 
1726 D: 8 Trin Kiersti ej angivet Anders Jöns ej angivet Fareslöf
 
1726 D: 9 Trin Börie Rytt: Nils ej angivet Wålström Mässinge
 
1726 D: 9 Trin Bengta ej angivet Jöns Anders ej angivet Honarp
 
1726 D: 12 Trin Bengta ej angivet Swen Joen ej angivet Boarp
 
1726 D: 13 Trin Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1726 D: 15 Trin Anna ej angivet Troed Swen ej angivet Fareslöf
 
1726 D: 15 Trin Boel ej angivet Nils Rasmu ej angivet Brödarp
 
1726 Michaeli dag Bengt ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1726 D: 17 trin Gunnel ej angivet Lars Swen ej angivet Elestorp
 
1726 D: 17 trin Lusse ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1726 D: 18 Trin Anders Rytt: Eskel ej angivet Jort Ramsiö
 
1726 D: 19 Trin Tora ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1726 D: 20 trin Nils ej angivet Offe Nils ej angivet Slättaröd
 
1726 D: 22 Trin Pehr ej angivet Jöns Anders ej angivet Mölholt
 
1726 D: 25 Trin Mårten ej angivet Hans Han ej angivet Ramsiö
 
1726 D: 3 Advent Nils ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge
 
1726 D: 4 Advent Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1726 D: 4 Advent Kari ej angivet Påhl Mårten ej angivet Ramsiö
 
1726 D: 4 Advent Lusse ej angivet Jöns Eskel ej angivet Glimminge
 
1726 D: 4 Advent Ola Rytt: Nils ej angivet Ramberg Ramsiö
 
1726 2 Julladag Gudman ej angivet Bengt Swen ej angivet Påarp
 
1726 2 Julladag Olu ej angivet Jöns Staffen ej angivet Karup
 
1726 4. Julladag Swen ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1727 D: 2 Epiph: Kiersti ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1727 D: 2 Epiph: Nils ej angivet Ola Påhl ej angivet Boarp
 
1727 D: Laetare Boel ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1727 D: Laetare Else ej angivet Tryls Jöns ej angivet Slättaröd
 
1727 D: Judica Pernilla ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1727 D: Quasi modo Jöns ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättaröd
 
1727 D: Quasi modo Sissa ej angivet Påhl Jöns ej angivet Fareslöf
 
1727 D: Jubilate Bengta ej angivet Jöns Swen ej angivet Lillaröd
 
1727 D: Cantate Pernilla ej angivet Ebbe Staffen ej angivet Ramsiö
 
1727 D: Cantate Gunnill ej angivet Ebbe Staffen ej angivet Ramsiö
 
1727 D: Rogate Jöns ej angivet Påhl Swen ej angivet Lillaröd
 
1727 F: 2 Pentecostes Bengta ej angivet Pål Nils ej angivet Småry
 
1727 D: 1 Trin Nils ej angivet Swän Troed ej angivet Glimminge
 
1727 D: 1 Trin Bengt ej angivet Hans Jacob ej angivet Fareslöf
 
1727 16 januari Pär Rytt: Nils ej angivet Höök Slättare
 
1727 Johannes Babtist Pål ej angivet Anders Swän ej angivet Fareslöf
 
1727 Johannes Babtist Rasmus ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1727 D: 9 Trin Swän ej angivet Lars Staffen ej angivet Holmen
 
1727 D: 12 Trin Elna ej angivet Nils Pär ej angivet Karup
 
1727 D: 14 Trin Sissa ej angivet Pål Han ej angivet Waran
 
1727 D: 15 Trin Bengt ej angivet Ola Bengt ej angivet Mölholt
 
1727 D: 16 Trin Pär ej angivet Eskel Nils ej angivet Helliarp
 
1727 D: 17 trin Zion Förare Johan ej angivet Fix hemv.sakn. Catharina JohansD
 
1727 D: 17 trin Tora ej angivet Jan Rafwel ej angivet Fareslöf
 
1727 D: 17 trin Sion ej angivet Johan ej angivet Ficks Småland
 
1727 Michaeli dag Ebbe ej angivet Pehr Mån ej angivet Fareslöf
 
1727 D: 19 Trin Bengta ej angivet Swen Pehr ej angivet Erikstorp
 
1727 D: 25 Trin Bengt dr Nils Nils ej angivet Boarp Lusse
 
1727 D: 22 Trin Sissela ej angivet Påhl Nils ej angivet Slättaröd
 
1727 Alle Helgondag Pehr ej angivet Pehr Håken ej angivet Waran
 
1727 D: 23 Trin Bengta ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge
 
1727 D: 25 Trin Sissa ej angivet Ola Jöns ej angivet Elestorp
 
1727 D: 26 Trin Swen ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1727 D: 2 Advent Gunnel ej angivet Lars Swen ej angivet Elestorp
 
1727 D: 4 Advent Bengt ej angivet Mikel Pehr ej angivet Påarp
 
1728 Apost. Pauli dag Anna ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1728 D: 4 Epiph Else ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1728 Kijndermässedag Joen ej angivet Nils Lars ej angivet Slättaröd
 
1728 D: Septuages. Swen ej angivet Bengt Nils ej angivet Boarp
 
1728 D: Septuages. Swen ej angivet Börie Lars ej angivet Boarp
 
1728 D: Esto mihi Boel ej angivet Pehr Staffen ej angivet Glimminge
 
1728 D: Esto mihi Sissa ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1728 D: Invocavit Jöns ej angivet Swen Pehr ej angivet Brödarp
 
1728 D: Invocavit Pernilla ej angivet Påhl Pehr ej angivet Biäregården
 
1728 D: Oculi Kiersti ej angivet Mårten Anders ej angivet Ramsiö
 
1728 D: Oculi Kiersti ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp
 
1728 D: Laetare Erlan ej angivet Ola Jöns ej angivet Waran
 
1728 D: Jubilate Swenborg ej angivet Nils Ol ej angivet Karstorp
 
1728 D: Rogate Bengta ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1728 D: Rogate Elna ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1728 Kristi Himmelsf: Påhl ej angivet Troed Swen ej angivet Fareslöf
 
1728 F: 2 Pentecostes Påhl ej angivet Pehr Gudman ej angivet Mölholt
 
1728 F: 4 Pentecost Bengt ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1728 19 juli Bengt ej angivet Ola Staffen ej angivet Karup
 
1728 D: 6 Trin Lusse ej angivet Hans ej angivet Walberg Swensta
 
1728 D: 6 Trin Sissa ej angivet Pehr Swen ej angivet Slättaröd
 
1728 D: 10 Trin Pernilla ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1728 D: 10 Trin Sissa ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1728 D: 11 Trin Bengt ej angivet Nils Eskel ej angivet Mässinge
 
1728 D: 11 Trin Påhl ej angivet Swen Nils ej angivet Glimminge
 
1728 Michaeli dag Staffen ej angivet Jöns Staffen ej angivet Karup
 
1728 D: 18 Trin Kari ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slättaröd
 
1728 Alle Helgondag Pehr ej angivet Lars Staffen ej angivet Holmen
 
1728 Alle Helgondag Mårten ej angivet Jöns Anders ej angivet Fareslöf
 
1728 D: 21 Trin Pehr ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1728 D: 22 Trin Ola ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1728 D: 23 Trin Sissa ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1728 D: 23 Trin Sissa ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slättaröd
 
1728 D: 1 Advent Ebbe ej angivet Anders Ebba ej angivet Slättaröd
 
1728 D: 2 Advent Olu ej angivet Pehr Lars ej angivet Ramsiö
 
1728 D: 3 Advent Nils ej angivet Nils Nils ej angivet Wegalt
 
1728 2 Julladag Ebbe ej angivet Anders Jöns ej angivet Mölholt
 
1728 2 Julladag Troen ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1729 Nyåhrsdag Swen ej angivet Swen Nils ej angivet Påarp
 
1729 Sönd. ef. Nyår Pehr Rytt: Lars ej angivet Ram Glimminge
 
1729 D: Esto mihi Tora ej angivet Påhl Mårten ej angivet Ramsiö
 
1729 D: Esto mihi Anders ej angivet Jöns Anders ej angivet Ramsiö
 
1729 D: Invocavit Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1729 D: Reminiscere Påhl ej angivet Swen Jöns ej angivet Mölholt
 
1729 Passionsd. i fastan Johanna ej angivet Pehr Rasmu ej angivet Öllöf Bengta OlasD
 
1729 D: Laetare Kari ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1729 D: Judica Nils ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Fareslöf
 
1729 D: Palmarum Kari ej angivet Jöns Jöns ej angivet Swensta
 
1729 D: Quasi modo Bengt ej angivet Ola Pehr ej angivet Fareslöf
 
1729 D: Jubilate Rasmus ej angivet Hans Han ej angivet Wegalt
 
1729 Pentecoste Tora ej angivet Swen Pehr ej angivet Erikstorp
 
1729 Pentecost Joen ej angivet Nils Lars ej angivet Slättaröd
 
1729 D: 1 Trin Pehr ej angivet Anders Swen ej angivet Fareslöf
 
1729 D: 1 Trin Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Drengstorp
 
1729 D: 3 Trin Hans ej angivet Joen Rafwel ej angivet Fareslöf
 
1729 D: 3 Trin Pehr ej angivet Erlan Ol ej angivet Påarp
 
1729 Johannes Babtist Bengta ej angivet Swen Bengt ej angivet Glimminge
 
1729 Maria besök: Bengt ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1729 D: 7 Trin Pernilla ej angivet Jöns Eskel ej angivet Glimminge
 
1729 D: 10 Trin Swen ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1729 D: 10 Trin Elna Rytt: Hans ej angivet Walberg Swensta
 
1729 D: 12 Trin Lusse ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1729 D: 13 Trin Pehr ej angivet Johan Nils ej angivet Glimminge
 
1729 D: 13 Trin Boel ej angivet Påhl Jöns ej angivet Heliarp
 
1729 D: 14 Trin Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Swensta
 
1729 D: 14 Trin Gunnel ej angivet Pehr Håken ej angivet Waran
 
1729 D: 15 Trin Gunnel ej angivet Jöns Pehr ej angivet Brödarp
 
1729 D: 15 Trin Nils ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1729 D: 16 Trin Helie ej angivet Offe Nils ej angivet Slättaröd
 
1729 D: 20 trin Påhl ej angivet Nils ej angivet Wålström Mässinge
 
1729 D: 21 Trin Pehr ej angivet Ebbe Staffen ej angivet Ramsiö
 
1729 D: 21 Trin Anna ej angivet Påhl Swen ej angivet Lillaröd
 
1729 D: 23 Trin Pehr ej angivet Nils Lars ej angivet Lillaröd
 
1729 D: 1 Advent Joen ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1729 D: 1 Advent Swen ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättaröd
 
1729 D: 2 Advent Swenbor ej angivet Bengt Swen ej angivet Påarp
 
1729 D: 4 Advent Bengt ej angivet Ola Staffen ej angivet Karup
 
1730 D: 1 Epiph. Elna ej angivet Swen Pehr ej angivet Brödarp
 
1730 D: 1 Epiph. Lars ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1730 D: Septuages. Tora ej angivet Pehr Gudman ej angivet Mölholt
 
1730 D: Septuages. Swenbor ej angivet Troed Jöns ej angivet Slättaröd
 
1730 D: Sexages Kiersti ej angivet Anders Jöns ej angivet Fareslöf
 
1730 D: Reminiscere Nils ej angivet Ola Jöns ej angivet Elestorp
 
1730 D: Judica Pehr ej angivet Swen Nils ej angivet Påarp
 
1730 Maria bebodelse Erik Rytt: Nils ej angivet Ramberg Ramsiö
 
1730 Långe Fredag Kiersti ej angivet Anders Ebba ej angivet Slättaröd
 
1730 Långe Fredag Pehr ej angivet Swen Mårten ej angivet Mässinge
 
1730 Långe Fredag Pehr ej angivet Lars Staffen ej angivet Holmen
 
1730 2 Påskadag Lusse ej angivet Joen Nils ej angivet Brödarp
 
1730 D: Misericord. Kari ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slättaröd
 
1730 D: Misericord. Ebbe ej angivet Pehr ej angivet Ståhl Fareslöf
 
1730 D: Jubilate Påhl ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1730 1. Böned. d 25 april Gunnel ej angivet Ola Påhl ej angivet Boarp
 
1730 1. Böned. d 25 april Tora ej angivet Påhl Nils ej angivet Slättaröd
 
1730 D: Rogate Elna ej angivet Bengt Pehr ej angivet Glimminge
 
1730 D: Rogate Kiersti ej angivet Carl Nils ej angivet Mässinge
 
1730 Kristi Himmelsf: Anders ej angivet Swen Anders ej angivet Ramsiö
 
1730 Kristi Himmelsf: Staffen ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1730 Kristi Himmelsf: Pehr ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1730 D: Trin Elna Rytt: Swen ej angivet Hal Syndertorp
 
1730 D: Trinit. Nils ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1730 D: 1 Trinit. Jöns ej angivet Påhl Bengt ej angivet Erikstorp
 
1730 D: 1 Trinit. Elna ej angivet Påhl Bengt ej angivet Erikstorp
 
1730 D: 2 Trin Nils ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1730 Johannes Babtist Boel ej angivet Jöns Swen ej angivet Lillaröd
 
1730 Maria besök: Staffen ej angivet Ola Bengt ej angivet Mölholt
 
1730 D: 5 Trin Swen ej angivet Nils Pehr ej angivet Sinarp
 
1730 D: 6 Trin Else ej angivet Bengt Nils ej angivet Boarp
 
1730 D: 10 Trin Johanna ej angivet Bengt Knut ej angivet Heliarp
 
1730 D: 11 Trin Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1730 D: 12 Trin Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Waran
 
1730 D: 13 Trin Nils ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1730 D: 17 trin Bengt ej angivet Swen Ola ej angivet Glimminge
 
1730 D: 19 Trin Kiersti ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1730 D: 21 Trin Ingar ej angivet Ola Pehr ej angivet Fareslöf
 
1730 D: 26 Trin Ingar ej angivet Jöns Staffen ej angivet Karup
 
1730 D: 4 Advent Anders ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp
 
1730 2 Julladag Ola ej angivet Påhl Jöns ej angivet Heliarp
 
1730 2 Julladag Anna ej angivet Börie Lars ej angivet Boarp
 
1731 D: 2 Epiph: Rasmus ej angivet Nils Ol ej angivet Karstorp
 
1731 D: 2 Epiph: Aijda Rytt: Lars ej angivet Ram Glimminge
 
1731 D: 4 Epiph Påhl ej angivet Gudman Pehr ej angivet Slettared
 
1731 D: Septuages. Troed ej angivet Pehr Swen ej angivet Slättaröd
 
1731 D: Septuages. Pehr ej angivet Hans ej angivet Walberg Swensta
 
1731 D: Septuages. Ola ej angivet Pehr Swen ej angivet Honnarp
 
1731 D: Esto mihi Ebbe ej angivet Påhl Ol ej angivet Slettaröd
 
1731 D: Esto mihi Jöns Trompetare ej angivet ej angivet Giertner Karup
 
1731 D: Invocavit Rasmus ej angivet Jöns Swen ej angivet Glimminge
 
1731 D: Invocavit Jöns ej angivet Swen Jöns ej angivet Mässinge
 
1731 D: Oculi Påhl ej angivet Mikel Pehr ej angivet Påarp
 
1731 D: Oculi Lusse ej angivet Pehr Staffen ej angivet Ramsiö
 
1731 Maria bebodelse Johanna ej angivet Nils Nils ej angivet Wegalt
 
1731 D: Laetare Boel ej angivet Nils Lars ej angivet Slettaröd
 
1731 D: Laetare Kiersti ej angivet Ola Swen ej angivet Drengstorp
 
1731 D: Laetare Kiersti ej angivet Nils Pehr ej angivet Karup
 
1731 D: Palmarum Ingar ej angivet Hans Jacob ej angivet Fareslöf
 
1731 Långe Fredag Lars ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge
 
1731 Långe Fredag Lusse ej angivet Hans Han ej angivet Wegalt
 
1731 D: Quasi modo Troed ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1731 D: Quasi modo Håckan ej angivet Swen Pehr ej angivet Erikstorp
 
1731 1. Böned. d 7 Maij Pehr ej angivet Pehr Staffen ej angivet Glimminge
 
1731 D: Cantate Ingar ej angivet Swen Kiäld ej angivet Karstorp
 
1731 D: Cantate Lusse ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1731 D: Rogate namnlös ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge saknas
 
1731 D: Rogate Lusse ej angivet Mårten Anders ej angivet Ramsiö
 
1731 2. Böned d 18 Maij Kari ej angivet Påhl Ol ej angivet Lunnagårdhen
 
1731 D: 6 Trin Nils ej angivet Johan Nils ej angivet Karup
 
1731 D: 7 Trin Kiersti ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1731 D: 8 Trin Else ej angivet Swen Anders ej angivet Ramsiö
 
1731 D: 10 Trin Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Sinnarp
 
1731 D: 11 Trin Bengt ej angivet Ebbe Staffen ej angivet Mölholt
 
1731 D: 11 Trin Jöns ej angivet Jöns Eskel ej angivet Glimminge
 
1731 D: 11 Trin Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Fareslöf
 
1731 D: 12 Trin Kiersti ej angivet Ola Pehr ej angivet Swensta
 
1731 D: 12 Trin Kiersti ej angivet Anders Jöns ej angivet Ramsiö
 
1731 D: 13 Trin Else ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1731 D: 14 Trin Jöns ej angivet Anders ej angivet Loran Karup
 
1731 Michaeli dag Swenbor ej angivet Pehr ej angivet Jungber Påarp
 
1731 D: 16 Trin Lusse ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1731 D: 19 Trin Nils ej angivet Lars Nils ej angivet Ramsiö
 
1731 D: 21 Trin Aijda ej angivet Bengt Nils ej angivet Glimminge
 
1731 D: 22 Trin Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Swensta
 
1731 D: 1 Advent Anna ej angivet Swen Ol ej angivet Glimminge
 
1731 D: 2 Advent Swen ej angivet Mikel Nils ej angivet Glimminge
 
1731 D: 3 Advent Boel ej angivet Jöns Pehr ej angivet Brödarp
 
1731 D: 3 Advent Ola ej angivet Jöns Anders ej angivet Ramsiö
 
1732 D: 3 Epiph Påhl ej angivet Bengt Swen ej angivet Påarp
 
1732 D: 3 Epiph Ola ej angivet Lars Swen ej angivet Elestorp
 
1732 D: 3 Epiph Olu ej angivet Ola Påhl ej angivet Boarp
 
1732 D: 4 Epiph Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slettared
 
1732 D: Sexages Kari ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1732 D: Esto mihi Kiersti ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1732 D: Esto mihi Gunnel ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1732 D: Esto mihi Ingar ej angivet Jöns Staffen ej angivet Karup
 
1732 1. Söndag i Fastan Pernilla ej angivet Jöns Påhl ej angivet Påarp
 
1732 3. Söndag i fastan Pehr ej angivet Ola Bengt ej angivet Mölholt
 
1732 D: Laetare Nils ej angivet Rasmus Jep ej angivet Drengstorp
 
1732 D: Palmarum Pernilla ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1732 Långe Fredag Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slettaröd
 
1732 2 Påskadag Kari ej angivet Swen Nils ej angivet Påarp
 
1732 D: Quasi modo Sissa ej angivet Måns Ol ej angivet Karstorp
 
1732 D: Quasi modo Kiersti ej angivet Anders Lars ej angivet Kollinge
 
1732 D: Quasi modo Staffen ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1732 D: Misericord. Bengt ej angivet Nils Nils ej angivet Karup
 
1732 3. Sön. ef. Påska Lars ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge
 
1732 3. Sön. ef. Påska Swenbor ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge
 
1732 3. Sön. ef. Påska Jöns ej angivet Pehr Swen ej angivet Påarp
 
1732 4. Sön. ef. Påsk Nils ej angivet Swen Bengt ej angivet Glimminge
 
1732 4. Sön. ef. Påsk Lusse ej angivet Pehr Staffen ej angivet Ramsiö
 
1732 Kristi Himmelsf: Sissa ej angivet Påhl Anders ej angivet Karup
 
1732 d 19 maij Knut Kyrkioherden Nils ej angivet Quiding
 
1732 2. Pinges Dag Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Brödarp
 
1732 2. Pinges Dag Gunnel ej angivet Anders Swen ej angivet Fareslöf
 
1732 D: Trinit. Pehr ej angivet Påhl Ol ej angivet Slettaröd
 
1732 Böned. d 9 Junij Elna ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1732 Johannes Babtist Bengta ej angivet Swen Påhl ej angivet Swensta
 
1732 D: 4 Trin Elna ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1732 D: 4 Trin Lusse ej angivet Påhl Nils ej angivet Småry
 
1732 D: 4 Trin Ingar Rytt: Nils ej angivet Wålström Mässinge
 
1732 D: 4 Trin Kiersti ej angivet Ola Ol ej angivet Glimminge
 
1732 D: 6 Trin Axel Rytt: Lars ej angivet Ramberg Mässinge
 
1732 D: 7 Trin Boel Rytt: Nils ej angivet Ramber Ramsiö
 
1732 D: 8 Trin Jöns ej angivet Pehr Pehr ej angivet Påarp
 
1732 D: 9 Trin Sissa ej angivet Bengt Nils ej angivet Drengstorp
 
1732 D: 11 Trin Lars ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran
 
1732 D: 11 Trin Else ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1732 D: 11 Trin Else ej angivet Mikel Swen ej angivet Påarp
 
1732 D: 12 Trin Nilla Soldat Joen Jacob ej angivet Karup
 
1732 D: 12 Trin Pehr ej angivet Swen Mårten ej angivet Mässinge
 
1732 D: 14 Trin Bengta ej angivet Ola Jöns ej angivet Elestorp
 
1732 D: 15 Trin Swen ej angivet Påhl Swen ej angivet Lillaröd
 
1732 Michaeli dag Nils ej angivet Joen Nils ej angivet Brödarp
 
1732 Michaeli dag Troen ej angivet Swen Bengt ej angivet Mässinge
 
1732 Michaeli dag Jöns ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1732 D: 17 trin Troen ej angivet Nils Carl ej angivet Mässinge
 
1732 D: 18 Trin Tora ej angivet Nils Eskel ej angivet Mässinge
 
1732 D: 21 Trin Kiersti ej angivet Ola Swen ej angivet Drengstorp
 
1732 D: 23 Trin Hans ej angivet Joen Rafwel ej angivet Fareslöf
 
1732 D: 23 Trin Bengta ej angivet Ofe Nils ej angivet Slättaröd
 
1732 D: 25 Trin Åge ej angivet Johan Nils ej angivet Karup
 
1732 D: 1 Advent Sissa ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1732 D: 2 Advent Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Waran
 
1732 D: 2 Advent Nils ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Lusse Nilses
 
1732 D: 3 Advent Jöns ej angivet Pehr Swen ej angivet Slettarröd
 
1732 D: 3 Advent Lusse ej angivet Pehr Håken ej angivet Waran
 
1732 4. Julladag Sissa ej angivet Jöns Ol ej angivet Drengstorp
 
1732 Sönd. ef. Jull Ebbe ej angivet Jöns Anders ej angivet Honarp
 
1733 D: 1 Epiph. Ingar ej angivet Påhl Ol ej angivet Lunnagårdhen
 
1733 D: 1 Epiph. Boel ej angivet Jöns Swen ej angivet Lillaröd
 
1733 D: 1 Epiph. Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1733 D: 1 Epiph. Swen ej angivet Jöns Nils ej angivet Drengstorp
 
1733 D: 2 Epiph: Swen ej angivet Swen ej angivet Bergren Påarp
 
1733 Kijndermässedag Johanna ej angivet Nils Nils ej angivet Wegalt
 
1733 D: Esto mihi Kiersti ej angivet Påhl Han ej angivet Waran
 
1733 1. Söndag i Fastan Pehr ej angivet Mårten Pehr ej angivet Swensta
 
1733 1. Söndag i Fastan Johanna ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge
 
1733 4. Söndag i Fastan Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Glimminge
 
1733 4. Söndag i Fastan Elna ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1733 D: Judica Bengta ej angivet Pehr Pehr ej angivet Swensta
 
1733 D: Judica Olu ej angivet Ola Stafen ej angivet Karup
 
1733 D: Palmarum Offe ej angivet Bengt Pehr ej angivet Glimminge
 
1733 2 Påskadag Boel ej angivet Påhl Jöns ej angivet Heliarp
 
1733 D: Quasi modo Kiersti ej angivet Påhl Nils ej angivet Slättaröd
 
1733 D: Jubilate Else ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1733 1. Böned. d 20 april Pehr ej angivet Nils Sonna ej angivet Slättaröd
 
1733 D: Rogate Pehr ej angivet Påhl Jöns ej angivet Wegalt
 
1733 Kristi Himmelsf: Ola ej angivet Swen Pehr ej angivet Erikstorp
 
1733 D: Exaudi Pehr Kyrkioherde Nils ej angivet Quiding
 
1733 D: Exaudi Pernilla ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1733 2. Pinges Dag Nils ej angivet Nils Stafen ej angivet Glimminge
 
1733 2. Pinges Dag Pehr ej angivet Bengt Knut ej angivet Heliarp
 
1733 4. Pinges dag Gudman ej angivet Pehr Gudman ej angivet Mölholt
 
1733 D: 1 Trinit. Ingar ej angivet Jöns Stafen ej angivet Karup
 
1733 D: 4 Trin Lusse ej angivet Swen Jöns ej angivet Mölholt
 
1733 Johannes Babtist Tora ej angivet Bengt Swen ej angivet Påarp
 
1733 Johannes Babtist Kiersti ej angivet Jöns Pehr ej angivet Småry
 
1733 D: 7 Trin Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Swensta
 
1733 D: 7 Trin Elna ej angivet Bengt Nils ej angivet Boarp
 
1733 3. Böned. 20 Julij Sissa ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1733 D: 9 Trin Hans ej angivet Anders Han ej angivet Wegalt
 
1733 D: 11 Trin Kiersti ej angivet Jöns Anders ej angivet Ramsiö
 
1733 D: 12 Trin Swen ej angivet Ola Bengt ej angivet Mölholt
 
1733 D: 15 Trin Tora ej angivet Jöns Eskel ej angivet Glimminge
 
1733 D: 15 Trin Annastina Corporal ej angivet ej angivet Hult Karup Kiersti MikelsD
 
1733 4. Böned. 14 Sept Troen ej angivet Påhl Anders ej angivet Karup
 
1733 D: 18 Trin Mikel ej angivet Nils Nils ej angivet Karup
 
1733 Michaeli dag Ebbe ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1733 Michaeli dag Pehr ej angivet Ola Pehr ej angivet Swensta
 
1733 Michaeli dag Kari ej angivet Swen Nils ej angivet Påarp
 
1733 D: 21 Trin Kiersti ej angivet Swen Ben? ej angivet Glimminge
 
1733 Alle Helgondag Lars ej angivet Anders Lars ej angivet Kollinge
 
1733 Alle Helgondag Tora ej angivet Jöns Påhl ej angivet Påarp
 
1733 D: 24 Trin Pehr ej angivet Anders ej angivet Loran Karup
 
1733 D: 26 Trin Nils ej angivet Swen Anders ej angivet Ramsiö
 
1733 D: 27 Trin Bengt ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1733 D: 1 Advent Else ej angivet Måns Ol ej angivet Karstorp
 
1733 D: 2 Advent Swen ej angivet Påhl Håken ej angivet Glimminge
 
1733 D: 3 Advent Lusse ej angivet Pehr Mån ej angivet Fareslöf
 
1733 D: 4 Advent Ebbe ej angivet Pehr Jöns ej angivet Fareslöf
 
1733 4. Julladag Lars ej angivet Lars Lars ej angivet Lillaröd
 
1734 Trätonde dagen Mårten ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1734 Trätonde dagen Kiersti ej angivet Jöns Pehr ej angivet Brödarp
 
1734 Trätonde dagen Elna ej angivet Bengt Nils ej angivet Drengstorp
 
1734 Trätonde dagen Kiersti ej angivet Pehr Nils ej angivet Swensta
 
1734 D: 1 Epiph. Erlan ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1734 D: Sexages Anders ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1734 D: Sexages Sissa ej angivet Pehr ej angivet Jungber Påarp
 
1734 D: Reminiscere Erlan ej angivet Ebbe Ol ej angivet Fareslöf
 
1734 D: Reminiscere Else ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1734 D: Oculi Else ej angivet Nils Pehr ej angivet Sinarp
 
1734 Maria bebodelse Ola ej angivet Nils Ol ej angivet Karstorp
 
1734 D: Judica Lusse ej angivet Ebbe Stafen ej angivet Ramsiö
 
1734 D: Palmarum Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Påarp
 
1734 2 Påskadag Jöns ej angivet Rasmus Jep ej angivet Drengstorp
 
1734 D: Jubilate Kiersti ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slettaröd
 
1734 2. Pinges Dag Pehr ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Bengta LarsD
 
1734 2. Pinges Dag Boel ej angivet Kiäl Swen ej angivet Karstorp
 
1734 4. Pinges dag Johanna ej angivet Hans ej angivet Walber Swensta
 
1734 7. Junij Jacob Kyrkioherde Nils ej angivet Quiding Karup
 
1734 D: 1 Trinit. Pehr ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1734 Johannes dag Nils ej angivet Stafen Nils ej angivet Ramsiö
 
1734 D: 5 Trin Pehr ej angivet Påhl Jöns ej angivet Heliarp
 
1734 D: 7 Trin Joen ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1734 D: 7 Trin Lusse ej angivet Pehr Stafen ej angivet Glimminge
 
1734 D: 8 Trin Ebbe ej angivet Pehr Pehr ej angivet Swensta
 
1734 D: 8 Trin Ingar ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1734 D: 10 Trin Pehr ej angivet Pehr Stafen ej angivet Ramsiö
 
1734 D: 10 Trin Tora ej angivet Påhl Ol ej angivet Lunnagården
 
1734 D: 11 Trin Kari ej angivet Påhl Ol ej angivet Slettaröd
 
1734 D: 14 Trin Ebbe ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1734 D: 15 Trin Jöns ej angivet Mårten Jöns ej angivet Slettaröd
 
1734 D: 15 Trin Johanna ej angivet Ola Rasmu ej angivet Glimminge
 
1734 D: 17 trin Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1734 D: 17 trin Elna ej angivet Ola Swen ej angivet Drengstorp
 
1734 D: 19 Trin Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Mässinge
 
1734 D: 20 trin Jöns ej angivet Nils ej angivet Wålström Mässinge
 
1734 Alle Helgondag Swen ej angivet Nils Lars ej angivet Lillaröd
 
1734 D: 22 Trin Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Boarp
 
1734 D: 23 Trin Pehr ej angivet Jöns Ol ej angivet Drengstorp
 
1734 D: 1 Advent Jöns ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1734 D: 3 Advent Påhl ej angivet Ola Påhl ej angivet Boarp
 
1734 D: 3 Advent Swen ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1734 D: 3 Advent Torkel ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran
 
1734 D: 3 Advent Kari ej angivet Ola Jöns ej angivet Elestorp
 
1734 D: 3 Advent Jöns ej angivet Pehr Swen ej angivet Erikstorp
 
1734 D: 4 Advent Hans ej angivet Swen Påhl ej angivet Swensta
 
1734 D: 4 Advent Sissa ej angivet Mårten Ol ej angivet Brödarp
 
1734 D: 4 Advent Olu ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1734 4. Julladag Kiersti ej angivet Swen Bengt ej angivet Glimminge
 
1735 D: 1 Epiph. Anders Rytt: Jöns ej angivet Backman Karup
 
1735 D: 1 Epiph. Tora ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1735 D: 2 Epiph: Axel ej angivet Troed Axel ej angivet Ramsiö
 
1735 D: 3 Epiph Elna Rytt: Lars ej angivet Stranber Sinarp
 
1735 D: 3 Epif Sissa ej angivet Ola Jeppa ej angivet Glimminge
 
1735 Kindermäss Jöns ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1735 D: Sexag Else ej angivet Swen Pehr ej angivet Brödarp
 
1735 D: Sexag Kiersti ej angivet Påhl Jöns ej angivet Wegalt
 
1735 D: Esto mihi Pernilla ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1735 D: Invocavit Kiersti ej angivet Mikel Nils ej angivet Glimminge
 
1735 D: Reminiscere Ola ej angivet Lars Nils ej angivet Ramsiö
 
1735 d 5 marti Kari ej angivet Måns Ol ej angivet Karstorp
 
1735 D: Oculi Pehr ej angivet Mårten Pehr ej angivet Swensta
 
1735 D: Judica Troed ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1735 D: Palmarum Bengta ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge
 
1735 D: Quasi modo Rasmus ej angivet Anders Nils ej angivet Glimminge
 
1735 D: Quasi modo Ebbe ej angivet Jöns Nils ej angivet Swensta
 
1735 D: Quasi modo Johanna ej angivet Ola Ol ej angivet Glimminge
 
1735 D: Misericord. Kiersti ej angivet Ola Håken ej angivet Slettaröd
 
1735 D: Cantate Swen ej angivet Mikel Swen ej angivet Påarp
 
1735 D: Cantate Lars ej angivet Jöns Eskel ej angivet Glimminge
 
1735 D: Rogate Eskil ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1735 D: Rogate Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1735 D: Exaudi Jöns ej angivet Joen Rafwel ej angivet Fareslöf
 
1735 D: Trinit. Swen ej angivet Påhl Anders ej angivet Karup
 
1735 D: Trinit. Ebbe ej angivet Ola Jöns ej angivet Waran
 
1735 D: Trinit. Ingar ej angivet Swen Nils ej angivet Drengstorp
 
1735 D: 1 Trinit. Nils ej angivet Swen Nils ej angivet Boarp
 
1735 D: 1 Trinit. Swen ej angivet Jöns Stafen ej angivet Karup
 
1735 Maria besök: Troen ej angivet Lars Lars ej angivet Lillarö
 
1735 D: 5 Trin Nils ej angivet Stafen Nils ej angivet Ramsiö
 
1735 D: 5 Trin Troen ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slettaröd
 
1735 D: 6 Trin Gudman ej angivet Hans Gudman ej angivet Slettaröd
 
1735 D: 6 Trin Hans ej angivet Swen Han ej angivet Lilla Båsta
 
1735 D: 7 Trin Nils ej angivet Swen Pehr ej angivet Erikstorp
 
1735 D: 9 Trin Nils ej angivet Johan Nils ej angivet Karup
 
1735 D: 9 Trin Else ej angivet Anders Han ej angivet Wegalt
 
1735 D: 10 Trin Pernilla ej angivet Anders Jöns ej angivet Ramsiö
 
1735 D: 11 Trin Elna ej angivet Joen Nils ej angivet Brödarp
 
1735 D: 12 Trin Kiersti ej angivet Nils Carl ej angivet Mässinge
 
1735 D: 12 Trin Elna ej angivet Joen Påhl ej angivet Elestorp
 
1735 D: 13 Trin Jöns ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1735 D: 15 Trin Pehr ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1735 D: 16 Trin Elna ej angivet Ola Pehr ej angivet Påarp
 
1735 D: 16 Trin Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1735 D: 16 Trin Swen ej angivet Jöns Swen ej angivet Påarp
 
1735 D: 16 Trin Nils ej angivet Rasmus Håken ej angivet Lillaröd
 
1735 D: 17 trin Elna ej angivet Påhl Nils ej angivet Slettaröd
 
1735 d 9 Octob Johanes Kyrkioherde Nils ej angivet Quiding Karup
 
1735 D: 19 Trin Nils ej angivet Påhl Ol ej angivet Slettare
 
1735 D: 20 trin Kari ej angivet Swen Nils ej angivet Påarp
 
1735 D: 20 trin Else ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slettaröd
 
1735 D: 21 Trin Swen ej angivet Bengt Nils ej angivet Glimminge
 
1735 D: 21 Trin Else ej angivet Påhl Bengt ej angivet Mässinge
 
1735 D: 21 Trin Påhl ej angivet Mårten Jöns ej angivet Slettaröd
 
1735 D: 21 Trin Jacob Soldat Jan Jacob ej angivet Karup
 
1735 D: 23 Trin Elna ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1735 D: 24 Trin Olu ej angivet Börie Lars ej angivet Boarp
 
1735 D: 24 Trin Nils ej angivet Offe Nils ej angivet Slettaröd
 
1735 D: 24 Trin Elna ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1735 D: 25 Trin Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Brödarp
 
1735 D: 25 Trin Lars ej angivet Nils Stafen ej angivet Glimminge
 
1735 D: 1 Advent Boel ej angivet Pehr Nils ej angivet Swensta
 
1735 D: 1 Advent Johanna ej angivet Bengt Pehr ej angivet Glimminge
 
1735 D: 3 Advent Olu ej angivet Anders Jöns ej angivet Mässinge
 
1735 D: 3 Advent Mårten ej angivet Jöns Pehr ej angivet Syndertorp
 
1735 D: 3 Advent Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Drengstorp
 
1736 Epiphanes Bengta ej angivet Swen Mån ej angivet Sinarp Bengta BengtsD
 
1736 D: 1 Epiph. Lars Rytt: Lars ej angivet Ramberg Mässinge
 
1736 D: 4 Epiph Kiersti ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1736 D: 4 Epiph Troen ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1736 D: 5 Epiphan Kiersti ej angivet Ola Rasmu ej angivet Glimminge
 
1736 D: Septuages. Erlan ej angivet Jöns Swen ej angivet Lillarö
 
1736 D: Septuages. Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Honarp
 
1736 D: Sexages Troen ej angivet Påhl Han ej angivet Waran
 
1736 d 19 marti Jöns ej angivet Anders Swen ej angivet Fareslöf
 
1736 D: Reminiscere Swen ej angivet Ola Stafen ej angivet Karup
 
1736 D: Reminiscere Mårten ej angivet Swen Pehr ej angivet Brödarp
 
1736 D: Laetare Nils ej angivet Pehr Stafen ej angivet Ramsiö
 
1736 D: Laetare Jöns ej angivet Nils Nils ej angivet Wegalt
 
1736 Långe Fredag Sissa ej angivet Påhl Swen ej angivet Småry
 
1736 4. Påskadag Lusse ej angivet Swen Anders ej angivet Ramsiö
 
1736 2. Böned. 7 maj Tora ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1736 D: Misericord. Troen ej angivet Ola Bengt ej angivet Mölholt
 
1736 D: Cantate Pernilla ej angivet Nils Jöns ej angivet Mässinge
 
1736 Maria besök: Sissa ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1736 Maria besök: Kari ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1736 D: 3 Trin Johan ej angivet Jöns Johan ej angivet Glimminge
 
1736 D: 4 Trin Bengta ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1736 D: 4 Trin Anna ej angivet Bengt Swen ej angivet Påarp
 
1736 D: 5 Trin Jöns ej angivet Mårten Ol ej angivet Brödarp
 
1736 D: 7 Trin Nils ej angivet Anders ej angivet Loran Karup
 
1736 D: 7 Trin Elna ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1736 D: 8 Trin Ebbe ej angivet Mårten Anders ej angivet Ramsiö
 
1736 D: 8 Trin Johanna ej angivet Swen Mårten ej angivet Mässinge
 
1736 D: 9 Trin Ola ej angivet Nils Nils ej angivet Karup
 
1736 D: 9 Trin Kari ej angivet Bengt Pehr ej angivet Påarp
 
1736 D: 10 Trin Pehr Rytt: Jöns ej angivet Backman Karup
 
1736 D: 11 Trin Bengta ej angivet Ebbe Stafen ej angivet Mölholt
 
1736 D: 12 Trin Swen ej angivet Stafen Nils ej angivet Ramsiö
 
1736 D: 14 Trin Sissa ej angivet Anders Jeppe ej angivet Påarp
 
1736 D: 14 Trin Kiersti ej angivet Bengt Mårten ej angivet Syndertorp
 
1736 D: 14 Trin Rasmus Kyrkioherde Nils ej angivet Quiding Karup
 
1736 Michaeli dag Nils ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1736 D: 15 Trin Påhl ej angivet Anders Jöns ej angivet Ramsiö
 
1736 D: 16 Trin Kiersti ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1736 D: 18 Trin Ingar ej angivet Påhl Ol ej angivet Lunnagården
 
1736 D: 18 Trin Bengt ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1736 Alle Helgondag Eskel ej angivet Rasmus Swen ej angivet Drengstorp
 
1736 D: 20 trin Ingar ej angivet Pehr Jöns ej angivet Fareslöf
 
1736 D: 21 Trin Lusse ej angivet Ola Pehr ej angivet Påarp
 
1736 D: 21 Trin Nils ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1736 D: 21 Trin Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slettaröd
 
1736 D: 21 Trin Pehr ej angivet Påhl Håken ej angivet Glimminge
 
1736 D: 1 Advent Pernilla ej angivet Ola Swen ej angivet Drengstorp
 
1736 D: 2 Advent Påhl ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1736 D: 2 Advent Lars ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran
 
1736 D: 3 Advent Bengta ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1736 D: 4 Advent Bengta ej angivet Lars Lars ej angivet Lillaröd
 
1736 D: 4 Advent Sissa ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1736 2 Julladag Rasmus ej angivet Påhl Rasmu ej angivet Waran
 
1736 2 Julladag Ingar ej angivet Måns Ol ej angivet Sinarp
 
1737 D: 2 Epiph: Elna ej angivet Mårten Pehr ej angivet Swensta
 
1737 D: 3 Epiph Kari ej angivet Ola Jöns ej angivet Ellestorp
 
1737 D: 3 Epiph Lusse ej angivet Nils Pehr ej angivet Sinarp
 
1737 D: Sexages Swen ej angivet Ola Swen ej angivet Erikstorp
 
1737 D: Invocavit Pernilla Rytt: Lars ej angivet Stranberg Karup
 
1737 D: Oculi Lars ej angivet Helie Pehr ej angivet Mässinge
 
1737 D: Laetare Kiersti ej angivet Pehr Swen ej angivet Slättaröd
 
1737 D: Palmarum Lusse ej angivet Påhl Lars ej angivet Slättaröd
 
1737 Långe Fredag Pehr ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1737 D: Quasi modo Pehr ej angivet Nils ej angivet Wålström Mässinge
 
1737 D: Misericord. Nils ej angivet Jöns Ol ej angivet Drengstorp
 
1737 D: Misericord. Kiersti ej angivet Jöns Ol ej angivet Drengstorp
 
1737 D: Misericord. Swen ej angivet Hans ej angivet Walberg Swensta
 
1737 D: Jubilate Påhl ej angivet Ebbe Ol ej angivet Fareslöf
 
1737 D: Jubilate Troen ej angivet Ebbe Ol ej angivet Fareslöf
 
1737 D: Jubilate Kari ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1737 D: Jubilate Swen ej angivet Jöns Nils ej angivet Drengstorp
 
1737 D: Rogate Ebbe ej angivet Troed Axel ej angivet Ramsiö
 
1737 2. Pinges Dag Påhl ej angivet Gunnar Påhl ej angivet Påarp
 
1737 2. Pinges Dag Pernilla ej angivet Mikel Swen ej angivet Påarp
 
1737 D: 2 Trin Kiersti ej angivet Påhl Bengt ej angivet Mässinge
 
1737 D: 5 Trin Påhl ej angivet Anders Ebba ej angivet Slättaröd
 
1737 D: 6 Trin Ola ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1737 D: 6 Trin Pehr ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1737 D: 7 Trin Pehr ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erichstorp
 
1737 D: 8 Trin Olu ej angivet Pehr Staffen ej angivet Glimminge
 
1737 D: 11 Trin Nils ej angivet Anders Nils ej angivet Glimminge
 
1737 D: 11 Trin Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Honarp
 
1737 Bartolomei dag Lars ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge
 
1737 Böned. d 2 Dec Pernilla ej angivet Pehr Swen ej angivet Karstorp
 
1737 D: 13 Trin Anna ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Fareslöf
 
1737 D: 14 Trin Elna ej angivet Nils Pehr ej angivet Erikstorp
 
1737 D: 14 Trin Nilla ej angivet Jöns Nils ej angivet Swensta
 
1737 D: 14 Trin Staffen ej angivet Pehr Staffen ej angivet Ramsiö
 
1737 D: 16 Trin Kiersti ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1737 D: 16 Trin Nils ej angivet Pehr Swen ej angivet Karup
 
1737 Michaeli dag Jöns Hr: Nils ej angivet Quiding Karup
 
1737 Michaeli dag Johanna ej angivet Jöns Johan ej angivet Glimminge
 
1737 D: 19 Trin Kiersti ej angivet Swen Bengt ej angivet Glimminge
 
1737 D: 19 Trin Sissa ej angivet Anders Jäp ej angivet Påarp
 
1737 D: 20 trin Gudman ej angivet Hans Gudman ej angivet Slättaröd
 
1737 D: 21 Trin Lars ej angivet Jöns Eskel ej angivet Glimminge
 
1737 D: 22 Trin Mårten ej angivet Swen Påhl ej angivet Swensta
 
1737 D: 24 Trin Nils ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1737 D: 1 Advent Sissa ej angivet Ola Rasmu ej angivet Glimminge
 
1737 D: 3 Advent Jacob Soldat Jan Jacob ej angivet Fareslöf
 
1737 2 Julladag Ola ej angivet Bengt Pehr ej angivet Glimminge
 
1737 2 Julladag Boel ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1737 2 Julladag Kari ej angivet Pehr Påhl ej angivet Mässinge
 
1737 4. Julladag Elna ej angivet Mårten Jöns ej angivet Slättaröd
 
1738 Nyåhrsdag Boel ej angivet Ola Jöns ej angivet Waran
 
1738 Nyåhrsdag Gudman ej angivet Ohla Bengt ej angivet Möllhult
 
1738 Trätonde dagen Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1738 Trätonde dagen Troen ej angivet Ohla Påhl ej angivet Boarp
 
1738 D: 2 Epiph: Ola ej angivet Påhl Ol ej angivet Lunnagården
 
1738 D: 2 Epiph: Elna ej angivet Påhl Nils ej angivet Slättåkra
 
1738 Kijndermässedag Johan ej angivet Lars Nils ej angivet Ramsiö
 
1738 D: Quinquages Anders ej angivet Nils Ol ej angivet Glimminge
 
1738 D: Quinquages Joen ej angivet Jöns Nils ej angivet Småry
 
1738 D: Quinquages Swen ej angivet Lars Lars ej angivet Lillaröd
 
1738 D: Quinquages Kiersti ej angivet Nils Sonna ej angivet Slättaröd
 
1738 D: Invocavit Kari ej angivet Lars Påhl ej angivet Lunnagården
 
1738 D: Invocavit Kiersti ej angivet Joen Påhl ej angivet Ellestorp
 
1738 D: Invocavit Swen ej angivet Rasmus Håken ej angivet Lillaröd
 
1738 D: Reminiscere Else ej angivet Anders Jöns ej angivet Mässinge
 
1738 D: Reminiscere Bengt ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1738 D: Reminiscere Jöns ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1738 D: Laetare Anna ej angivet Pehr Nils ej angivet Swensta
 
1738 D: Oculi Gunnel ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1738 D: Judica Pehr ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1738 Maria bebodelse Ingar ej angivet Swen Nils ej angivet Påarp
 
1738 D: Misericord. Jöns ej angivet Pehr Pehr ej angivet Swensta
 
1738 D: Misericord. Kari ej angivet Lars Håcken ej angivet Glimminge
 
1738 D: Misericord. Jöns ej angivet Anders Han ej angivet Wegalt
 
1738 D: Misericord. Johanna ej angivet Pehr Swen ej angivet Påarp
 
1738 D: Jubilate Jöns ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1738 D: Exaudi Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Heliarp
 
1738 2. Pinges Dag Elna ej angivet Gudman Ol ej angivet Slettaröd
 
1738 Trefaldigh. dag Gudman ej angivet Mårten Ol ej angivet Brödarp
 
1738 D: 1 Trinit. Karina ej angivet Joen Rafwel ej angivet Fareslöf
 
1738 D: 6 Trin Bengt ej angivet Anders Rasmu ej angivet Mässinge
 
1738 D: 10 Trin Bengt ej angivet Ola Staffen ej angivet Karup
 
1738 D: 11 Trin Pernilla ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1738 D: 12 Trin Kiersti ej angivet Swen Anders ej angivet Ramsiö
 
1738 D: 13 Trin Kiersti ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1738 D: 13 Trin Elna ej angivet Nils Jöns ej angivet Mässinge
 
1738 D: 17 trin Pehr ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1738 D: 17 trin Staffen ej angivet Bengt Mårten ej angivet Sönnertorp
 
1738 D: 17 trin Swen ej angivet Bengt Pehr ej angivet Mässinge
 
1738 D: 17 trin Kiersti ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1738 D: 17 trin Axel ej angivet Joen Nils ej angivet Brödarp
 
1738 D: 19 Trin Pehr ej angivet Bengt Pehr ej angivet Påarp
 
1738 D: 19 Trin Ola ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1738 D: 19 Trin Jöns ej angivet Påhl Anders ej angivet Karup
 
1738 D: 21 Trin Ingar ej angivet Swen Nils ej angivet Drengstorp
 
1738 D: 22 Trin Staffen ej angivet Ebbe Staffen ej angivet Mölhult
 
1738 D: 22 Trin Olu ej angivet Swen Pehr ej angivet Erikstorp
 
1738 D: 24 Trin Sissa ej angivet Jöns Swen ej angivet Påarp
 
1738 D: 25 Trin Elna ej angivet Bengt Nils ej angivet Drengstorp
 
1738 D: 1 Advent Elna ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1738 D: 2 Advent Pehr ej angivet Lars Lars ej angivet Lillaröd
 
1738 D: 2 Advent Bengta ej angivet Bengt Nils ej angivet Glimminge
 
1738 D: 4 Advent Johanna ej angivet Påhl Han ej angivet Waran
 
1738 ...hanni dag? Kari ej angivet Mårten Ol ej angivet Slättaröd
 
1738 4. Julladag Tulle ej angivet Mårten Pehr ej angivet ?
 
1738 4. Julladag Bengt(a)? ej angivet Påhl Bengt ej angivet ?
 
1739 d 3 januari Anna Stina Hr: Nils ej angivet Quiding Karup
 
1739 D: 1 Epiph. Ola ej angivet Pehr Ol ej angivet Mässinge
 
1739 D: 1 Epiph. Gunnela ej angivet Pehr Rasmu ej angivet Glimminge
 
1739 D: 3 Epiph Tårckel ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran
 
1739 Kijndermässedag Nils ej angivet Pehr Swen ej angivet Karup
 
1739 D: 5 Epiph Johanna ej angivet Jöns Johan ej angivet Glimminge
 
1739 D: 6 epiphan Bengta ej angivet Nils Staffen ej angivet Glimminge
 
1739 D: 6 Epiphani Jöns ej angivet Gunnar Påhl ej angivet Påarp
 
1739 D: 6 Epiphani Påhl ej angivet Anders Nils ej angivet Glimminge
 
1739 D: Septuages. Måns ej angivet Hans ej angivet Walberg Swensta
 
1739 D: Septuages. Bengta ej angivet Påhl Jöns ej angivet Wegalt
 
1739 D: Sexages Jöns ej angivet Offe Nils ej angivet Slättaröd
 
1739 D: Sexages Boel ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1739 D: Esto mihi Påhl ej angivet Nils Carl ej angivet Mässinge
 
1739 D: Esto mihi Kari ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1739 D: Esto mihi Nils ej angivet Ola Swen ej angivet Erikstorp
 
1739 1. Söndag i Fastan Swen ej angivet Ola Swen ej angivet Drengstorp
 
1739 1. Söndag i Fastan Ola ej angivet Nils Nils ej angivet Wegalt
 
1739 D: Reminiscere Kiersti ej angivet Ola Rasmu ej angivet Glimminge
 
1739 1. Böned. d 6 april Påhl ej angivet Bengt Swen ej angivet Påarp
 
1739 1. Böned. d 6 april Else ej angivet Pehr Jöns ej angivet Faritslöf
 
1739 2. Sön. e Påsk Swen ej angivet Mårten Jöns ej angivet Kållinge
 
1739 4. Sön. ef. Påsk Elna ej angivet Jöns Staffen ej angivet Karup
 
1739 5. Sön. ef. Påska Anders ej angivet Anders Loren ej angivet Karup
 
1739 5. Sön. ef. Påska Lusse ej angivet Helie Pehr ej angivet Mässinge
 
1739 5. Sön. ef. Påska Ole ej angivet Rasmus Ol ej angivet Karup
 
1739 2. Pinges Dag Påhl ej angivet Påhl Ol ej angivet Slättaröd
 
1739 Johannes Babtist Ola ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1739 D: 2 Trin Påhl ej angivet Jöns Pehr ej angivet Brödarp
 
1739 D: 2 Trin Swen ej angivet Michel Swen ej angivet Erikstorp
 
1739 Maria besök: Daniel ej angivet Jöns ej angivet Backman Karup
 
1739 D: 3 Trin Kiersti ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1739 D: 4 Trin Elna ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1739 D: 6 Trin Elna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Swensta
 
1739 D: 7 Trin Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Kållinge
 
1739 D: 7 Trin Tora ej angivet Påhl Jöns ej angivet Heliarp
 
1739 D: 9 Trin Nils ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge
 
1739 D: 9 Trin Kiersti ej angivet Nils Troed ej angivet Småry
 
1739 D: 10 Trin Pernilla ej angivet Rasmus Swen ej angivet Drengstorp
 
1739 D: 11 Trin Hans ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1739 D: 11 Trin Ebbe ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1739 D: 12 Trin Ingar ej angivet Nils Ol ej angivet Glimminge
 
1739 D: 13 Trin Boel ej angivet Michel Nils ej angivet Glimminge
 
1739 D: 18 Trin Boel ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erikstorp
 
1739 D: 18 Trin Lusse ej angivet Mårten Påhl ej angivet Småry
 
1739 Alle Helgondag Ola ej angivet Ola Ol ej angivet Glimminge
 
1739 Alle Helgondag Swen ej angivet Lars Swen ej angivet Erikstorp
 
1739 Alle Helgondag Swen ej angivet Ola Swen ej angivet Honarp
 
1739 Alle Helgondag Ingar ej angivet Jöns Nils ej angivet Drengstorp
 
1739 D: 20 trin Bengt ej angivet Nils Nils ej angivet Karup
 
1739 D: 21 Trin Kiersti ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1739 D: 22 Trin Pehr ej angivet Anders Anders ej angivet Dannemark Tora NilsD
 
1739 D: 23 Trin Boel ej angivet Bengt Pehr ej angivet Glimminge
 
1739 D: 1 Advent Elna ej angivet Tulle Bengt ej angivet Swenstad
 
1739 D: 1 Advent Kiersti ej angivet Swen Påhl ej angivet Swenstad
 
1739 D: 3 Advent Hans ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1739 D: 3 Advent Kiersti ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1740 Nyåhrsdag Ola ej angivet Pehr Nils ej angivet Honarp
 
1740 Nyåhrsdag Hanna ej angivet Nils Pehr ej angivet Sinarp
 
1740 Nyåhrsdag Boel ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1740 Trätonde dagen Karina ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1740 D: 2 Epiph: Pehr ej angivet Joen Nils ej angivet Brödarp
 
1740 D: 3 Epiph Pernilla Sal: Pehr Nils ej angivet Swensta
 
1740 D: 3 Epiph Hanna Soldat Jaen Jacob ej angivet Mässinge
 
1740 Kijndermässedag Pehr ej angivet Trued Axel ej angivet Brödarp
 
1740 D: Septuages. Paulus Hr: Nils ej angivet Quiding Karup
 
1740 D: Septuages. Olu ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1740 D: Sexages Anna ej angivet Ola Jeppa ej angivet Glimminge
 
1740 Fastlags Sönd. Jöns ej angivet Påhl Rasmu ej angivet Waran
 
1740 D: Invocavit Påhl ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Faritslöf
 
1740 D: Reminiscere Jöns ej angivet Staffen Nils ej angivet Ramsiö
 
1740 D: Reminiscere Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1740 D: Reminiscere Ola ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1740 D: Reminiscere Elna ej angivet Ola Pehr ej angivet Påarp
 
1740 D: Oculi Bengta Rytt: Lars ej angivet Stranberg Swensta
 
1740 D: Oculi Swen ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1740 D: Oculi Pernilla ej angivet Lars Påhl ej angivet Lunnagården
 
1740 Långe Fredag Pehr ej angivet Jöns Nils ej angivet Swenstad
 
1740 4. Påskadag Kiersti ej angivet Pehr Pehr ej angivet Boarp
 
1740 quasi modo geniti Anna ej angivet Nils Jöns ej angivet Mässinge
 
1740 D: 1, Bönedag Eskel ej angivet Nils Pehr ej angivet Erikstorp
 
1740 D: Jubilate Kiersti ej angivet Lars Bengt ej angivet Karup
 
1740 D: Jubilate Pehr ej angivet Ola Jöns ej angivet Elestorp
 
1740 2. Böned. 9 maj Boel ej angivet Pähr Påhl ej angivet Mässinge
 
1740 2. Böned. 9 maj Kiersti ej angivet Lars Nils ej angivet Ramsiö
 
1740 2. Böned. 9 maj Kiersti ej angivet Påhl Håken ej angivet Glimminge
 
1740 Kristi Himmelsf: Påhl ej angivet Mårten Jöns ej angivet Slättaröd
 
1740 2. Pinges Dag Olu ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1740 D: Trinit. Knut ej angivet Bengt Knut ej angivet Heliarp
 
1740 D: 1 Trinit. Ola ej angivet Swen Kiähl ej angivet Karstorp
 
1740 D: 4 Trin Kiersti ej angivet Swen Anders ej angivet Ramsiö
 
1740 D: 9 Trin Påhl ej angivet Cahrl Nils ej angivet Mässinge
 
1740 D: 11 Trin Hans ej angivet Joen Påhl ej angivet Elestorp
 
1740 D: 12 Trin Nils ej angivet Pehr Staffen ej angivet Ramsiö
 
1740 D: 15 Trin Tårkel ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran
 
1740 D: 16 Trin Swen ej angivet Jöns Anders ej angivet Ramsiö
 
1740 Michaeli dag Joen ej angivet Hans Gudmen ej angivet Slättared
 
1740 D: 19 Trin Swenbor? ej angivet Hans ej angivet Walberg Swensta
 
1740 D: 19 Trin Påhl ej angivet Anders Jöns ej angivet Ramsiö
 
1740 D: 20 trin Nils ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1740 D: 21 Trin Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slättared
 
1740 Alle Helgondag Lars ej angivet Anders Han ej angivet Wegalt
 
1740 D: 23 Trin Lars ej angivet Ola Jöns ej angivet Waran
 
1740 D: 25 Trin Rasmus ej angivet Ola Swen ej angivet Erikstorp
 
1740 D: 1 Advent Jöns ej angivet Ebbe Staffen ej angivet Mölhult
 
1740 D: 2 Advent Swen ej angivet Michel Swen ej angivet Erikstorp
 
1740 D: 3 Advent Sissa ej angivet Bengt Nils ej angivet Drengstorp
 
1740 2 Julladag Staffan ej angivet Bengt Mårten ej angivet Sönnertorp
 
1740 4. Julladag Sissa ej angivet Bengt Pehr ej angivet Påarp
 
1741 1. Sön. ef. Nyår Nils ej angivet Påhl Nils ej angivet Slättared
 
1741 D: Quinquages Swen ej angivet Lars Lars ej angivet Lillare
 
1741 D: Quinquages Nils ej angivet Swen Nils ej angivet Drengstorp
 
1741 D: Quinquages Johanna ej angivet Jöns Ohl ej angivet Honarp
 
1741 D: Invocavit Bengta ej angivet Anders Nils ej angivet Glimminge
 
1741 D: Invocavit Kari ej angivet Swen Nils ej angivet Påarp
 
1741 D: Invocavit Anna ej angivet Jöns Nils ej angivet Småry
 
1741 D: Invocavit Ola ej angivet Jöns Staffen ej angivet Karup
 
1741 D: Reminiscere Håkan ej angivet Rasmus Håken ej angivet Lillare
 
1741 D: Reminiscere Ola ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1741 20 februari Kari ej angivet Jöns Påhl ej angivet Påarp
 
1741 D: Oculi Bengt ej angivet Ola Staffen ej angivet Karup
 
1741 D: Oculi Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Karup
 
1741 D: Oculi Inger ej angivet Påhl Ol ej angivet Lunnagården
 
1741 D: Judica Olu ej angivet Ola Bengt ej angivet Mölhult
 
1741 D: Palmarum Troen ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1741 D: Palmarum Pehr Rytt: Frederik ej angivet Bassvig Sönnertorp
 
1741 2 Påskadag Kiersti Rytt: Jöns ej angivet Backman Karup
 
1741 10 april Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1741 13 april Ebbe Kyrkioherde Nils ej angivet Quiding Karup
 
1741 D: Cantate Pehr ej angivet Jöns Eskel ej angivet Glimminge
 
1741 D: Rogate Håken ej angivet Erik Håken ej angivet Waregården
 
1741 D: Exaudi Påhl ej angivet Gunnar Påhl ej angivet Påarp
 
1741 D: Exaudi Kiersti ej angivet Pehr Ohl ej angivet Ramsiö
 
1741 2. Pinges Dag Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Erikstorp
 
1741 2. Pinges Dag Lusse ej angivet Nils Truet ej angivet Småry
 
1741 2. Pinges Dag Kiersti ej angivet Pehr Ohl ej angivet Mässinge
 
1741 4. Pinges dag Påhl ej angivet Mårten Ohl ej angivet Brödarp
 
1741 D: 3 Trin Anna ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1741 D: 3 Trin Ingar ej angivet Pehr Swen ej angivet Karstorp
 
1741 D: 6 Trin Sissa ej angivet Jöns Swen ej angivet Påarp
 
1741 Maria Wesitation Sissa ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1741 D: 10 Trin Troen ej angivet Pehr Swen ej angivet Påarp
 
1741 D: 12 Trin Kiersti ej angivet Bengt Nils ej angivet Glimminge
 
1741 D: 14 Trin Hans ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1741 D: 17 trin Kiersti ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge
 
1741 D: 19 Trin Swen ej angivet Mårten Påhl ej angivet Småry
 
1741 D: 20 trin Troend ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1741 D: 21 Trin Joen ej angivet Mårten Pehr ej angivet Swensta
 
1741 D: 22 Trin Påhl ej angivet Mårten Jöns ej angivet Slättare
 
1741 D: 23 Trin Lars ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1741 Alle Helgondag Swen ej angivet Pehr Jöns ej angivet Faretslöf
 
1741 D: 26 Trin Pehr ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1741 D: 27 Trin Lusse ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1741 D: 1 Advent Swen ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1741 D: 2 Advent Påhl ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1741 D: 2 Advent Elna Rytt: Jan ej angivet Enevard Mölhult
 
1741 D: 3 Advent Elna ej angivet Johan Nils ej angivet Karup
 
1741 D: 3 Advent Metta ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1742 Nyåhrsdag Jöns ej angivet Jöns Pehr ej angivet Boarp
 
1742 13. dagen Nils ej angivet Nils Nils ej angivet Karup
 
1742 D: Septuages. Swen ej angivet Ola Jep ej angivet Glimminge
 
1742 D: Septuages. Else ej angivet Pehr Swen ej angivet Karup
 
1742 D: Sexages Nils ej angivet Ohla Han ej angivet Småry
 
1742 D: Reminiscere Anna ej angivet Michel Swen ej angivet Påarp
 
1742 D: Reminiscere Kiersti ej angivet Swen Pehr ej angivet Erikstorp
 
1742 D: Oculi Pehr ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1742 D: Laetare Ingar ej angivet Ola Rasmu ej angivet Glimminge
 
1742 D: Misericord. Kiersti ej angivet Hans Pehr ej angivet Påarp
 
1742 D: Jubilate Johanna ej angivet Pehr Nils ej angivet Honnarp
 
1742 2 april Ebbe ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1742 2 april Elna ej angivet Ola Påhl ej angivet Boarp
 
1742 D: Cantate Kiersti ej angivet Ola Nils ej angivet Karup
 
1742 2. Pinges Dag Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erikstorp
 
1742 2. Pinges Dag Olu ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1742 D: 4 Trin Ingar ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1742 18 juni Ingar ej angivet Påhl Bengt ej angivet Mässinge
 
1742 D: 10 Trin Kiersti ej angivet Anders ej angivet Loran Karup
 
1742 23 juli Anna Christina Kyrkioherde Nils ej angivet Quiding Karup
 
1742 D: 12 Trin Johanna ej angivet Mårten Ol ej angivet Slättare
 
1742 D: 12 Trin Pernilla ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1742 D: 16 Trin Ebbe ej angivet Nils Jöns ej angivet Mässinge
 
1742 D: 18 Trin Swen ej angivet Swen Nils ej angivet Boarp
 
1742 D: 19 Trin Påhl ej angivet Jöns Påhl ej angivet Påarp
 
1742 D: 19 Trin Pehr ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1742 D: 19 Trin Kiersti ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1742 D: 20 trin Ebbe ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1742 D: 21 Trin Nils ej angivet Staffen Nils ej angivet Ramsiö
 
1742 D: 24 Trin Bengta ej angivet Ola Jöns ej angivet Söndertorp
 
1742 D: 25 Trin Christofer ej angivet Frederick ej angivet Bassvis Söndertorp
 
1742 D: 26 Trin Swen ej angivet Nils Truet ej angivet Småry
 
1742 D: 26 Trin Erich ej angivet Bengt Pehr ej angivet Swensta
 
1742 D: 26 Trin Jöns ej angivet Hans Ol ej angivet Swensta
 
1742 D: 27 Trin Bengta ej angivet Anders Jöns ej angivet Mässinge
 
1742 D: 1 Advent Nils ej angivet Pehr Swen ej angivet Påarp
 
1742 D: 1 Advent Swen ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1742 D: 1 Advent Troen ej angivet Pehr Staffen ej angivet Ramsiö
 
1742 D: 2 Advent Pehr ej angivet Nils ej angivet Wålström Mässinge
 
1742 D: 3 Advent Ingar ej angivet Nils Ohl ej angivet Karup
 
1742 D: 3 Advent Johanna ej angivet Swen Nils ej angivet Drengstorp
 
1742 D: 4 Advent Gudman ej angivet Lars Gudmun ej angivet Ramsiö
 
1742 2 Julladag Ola ej angivet Nils Jöns ej angivet Karup
 
1742 4. Julladag Kiersti ej angivet Påhl Ol ej angivet Slättare
 
1743 1. Sön. ef. Nyår Lars ej angivet Jöns Pehr ej angivet Brödarp
 
1743 1. Sön. ef. Trett. d Anders ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erikstorp
 
1743 D: 2 Epiph: Nils ej angivet Pehr Rasmu ej angivet Glimminge
 
1743 D: 4 Epiph Sissa ej angivet Påhl Anders ej angivet Karup
 
1743 D: 4 Epiph Pernilla ej angivet Nils Ol ej angivet Glimminge
 
1743 D: Septuages. Pehr ej angivet Nils Nils ej angivet Wegalt
 
1743 Kijndermässedag Kiersti ej angivet Anders Jep ej angivet Påarp
 
1743 Kijndermässedag Else ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1743 D: Quinquages Swen ej angivet Pehr Jöns ej angivet Biäregården
 
1743 D: Quinquages Johanna ej angivet Michel Swen ej angivet Erichstorp
 
1743 D: Quinquages Påhl ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1743 D: Invocavit Elna ej angivet Jöns Håchan ej angivet Påarp
 
1743 D: Reminiscere Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1743 D: Reminiscere Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Heliarp
 
1743 D: Oculi Boel ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1743 D: Oculi Pernilla ej angivet Gunnar Påhl ej angivet Påarp
 
1743 D: Oculi Kiersti ej angivet Jan ej angivet Enevald Glimminge
 
1743 D: Judica Kiersti ej angivet Anders Han ej angivet Wegalt
 
1743 Långe Fredag Pehr ej angivet Bengt Pehr ej angivet Påarp
 
1743 D: Palmarum Troen ej angivet Ola Jöns ej angivet Waran
 
1743 4. Påskadag Mårten ej angivet Swen Påhl ej angivet Swensta
 
1743 D: Quasi modo Nils ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slättare
 
1743 D: Quasi modo Swen ej angivet Anders Nils ej angivet Glimminge
 
1743 D: Misericord. Ingar ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran
 
1743 D: Rogate Sissa ej angivet Helie Pehr ej angivet Mässinge
 
1743 Kristi Himmelsf: Pehr ej angivet Anders Pehr ej angivet Torp
 
1743 D: Exaudi Nils ej angivet Erich Håchan ej angivet Waregården
 
1743 2. Pinges Dag Hanna ej angivet Ola Han ej angivet Småry
 
1743 4. Pinges dag Aijda ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge
 
1743 4. Pinges dag Boel ej angivet Lars Nils ej angivet Ramsiö
 
1743 4. Pinges dag Kiersti ej angivet Rasmus Swen ej angivet Drengstorp
 
1743 D: 4 Trin Boel ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1743 D: 5 Trin Elna ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1743 D: 6 Trin Troen ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1743 19 julij Daniel Kyrkioherde Nils ej angivet Quiding Karup
 
1743 D: 12 Trin Swenbor ej angivet Lars Lars ej angivet Lillare
 
1743 D: 14 Trin Elna ej angivet Nils Pehr ej angivet Erichstorp
 
1743 D: 16 Trin Elna ej angivet Ola Joen ej angivet Karup
 
1743 D: 16 Trin Kiersti ej angivet Bengt Nils ej angivet Drengstorp
 
1743 D: 18 Trin Jöns ej angivet Michel Swen ej angivet Påarp
 
1743 D: 19 Trin Ola ej angivet Johan Pehr ej angivet Torp
 
1743 D: 19 Trin Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Glimminge
 
1743 D: 21 Trin Påhl ej angivet Joen Påhl ej angivet Elestorp
 
1743 D: 22 Trin Nils ej angivet Mårten Pehr ej angivet Swensta
 
1743 D: 22 Trin Helie ej angivet Pehr Ol ej angivet Mässinge
 
1743 Alle Helgondag Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge
 
1743 Alle Helgondag Ingar ej angivet Lars Jöns ej angivet Påarp
 
1743 D: 1 Advent Anders Trädg.mästare Nils ej angivet Sederbom Karup
 
1743 D: 1 Advent Tora ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1743 D: 2 Advent Lusse ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1743 D: 2 Advent Olu ej angivet Jöns Ol ej angivet Honarp
 
1743 D: 3 Advent Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1743 D: 4 Advent Kari ej angivet Lars Pehr ej angivet Waregården
 
1743 Thomässo d. Hedwig Elisabet Corporal ej angivet ej angivet Hult Glimminge
 
1743 2 Julladag Lars Rytt: Jan ej angivet Liljeman Glimminge
 
1743 2 Julladag Gudman ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1743 2 Julladag Sissa ej angivet Offe Nils ej angivet Slättare
 
1743 4. Julladag Kiersti ej angivet Swen Rasmu ej angivet Drengstorp
 
1744 Nyåhrsdag Lusse ej angivet Mårten Påhl ej angivet Småry
 
1744 D: 3 Epiph Ola ej angivet Pehr Mån ej angivet Karup
 
1744 Fastel. sönd. Tora ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1744 D: Quinquages Påhl ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1744 2 Passionsdagen Jöns Rytt: Pehr ej angivet Lustig Karup
 
1744 D: Reminiscere Jöns ej angivet Truet Mårten ej angivet Mässinge
 
1744 D: Reminiscere Jöns ej angivet Anders Rasmu ej angivet Mässinge
 
1744 D: Reminiscere Nils ej angivet Ola Jöns ej angivet Sönnertorp
 
1744 D: Reminiscere Troen ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1744 D: Oculi Rasmus ej angivet Ola Rasmu ej angivet Glimminge
 
1744 D: Judica Påhl ej angivet Lars Påhl ej angivet Lunnagården
 
1744 D: Judica Nils ej angivet Swen Nils ej angivet Karup
 
1744 4. Påskadag Kiersti ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1744 D: Quasi modo Ingar ej angivet Pehr Nils ej angivet Honarp
 
1744 D: Jubilate Ola ej angivet Jöns Swen ej angivet Påarp
 
1744 Kristi Himmelsf: Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Wegalt
 
1744 D: Exaudi Else ej angivet Pehr Lars ej angivet Karstorp
 
1744 2. Pinges Dag Pehr ej angivet Eskel Pehr ej angivet Kollinge
 
1744 2. Pinges Dag Lusse ej angivet Ebbe Staffen ej angivet Möllet
 
1744 D: 1 Trinit. Hans ej angivet Jacob Han ej angivet Faretslöf
 
1744 D: 2 Trin Swen ej angivet Pehr Swen ej angivet Karstorp
 
1744 D: 2 Trin Kiersti ej angivet Nils Swen ej angivet Mässinge
 
1744 D: 2 Trin Britta ej angivet Jöns Nils ej angivet Swenstad
 
1744 D: 6 Trin Else ej angivet Swen Pehr ej angivet Sinarp
 
1744 D: 7 Trin Påhl ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1744 D: 7 Trin Swen ej angivet Nils Pehr ej angivet Sinarp
 
1744 D: 8 Trin Anna ej angivet Ola Swen ej angivet Drengstorp
 
1744 D: 10 Trin Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Heliarp
 
1744 D: 10 Trin Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Småry
 
1744 D: 11 Trin Pehr ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1744 D: 12 Trin Nils ej angivet Ebbe Nils ej angivet Slättare
 
1744 D: 12 Trin Påhl ej angivet Jöns Påhl ej angivet Biäregården
 
1744 D: 12 Trin Sissa ej angivet Helie Pehr ej angivet Mässinge
 
1744 D: 12 Trin Elna ej angivet Ola Han ej angivet Småry
 
1744 D: 13 Trin Bengt ej angivet Tulle Bengt ej angivet Swenstad
 
1744 D: 17 trin Kiersti ej angivet Nils Truet ej angivet Småry
 
1744 4. Bönedagen Troen ej angivet Påhl Håchan ej angivet Glimminge
 
1744 D: 18 Trin Pehr ej angivet Påhl Pehr ej angivet Faretslöf
 
1744 D: 19 Trin Pehr ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran
 
1744 Michaeli dag Johanna ej angivet Pehr Ol ej angivet Mässinge
 
1744 D: 21 Trin Palle Kyrkioherde Nils ej angivet Quiding Karup
 
1744 D: 22 Trin Ingar ej angivet Pehr Pehr ej angivet Faretslöf
 
1744 D: 22 Trin Nils ej angivet Swen Nils ej angivet Påarp
 
1744 D: 23 Trin Pehr ej angivet Mårten Jöns ej angivet Waran
 
1744 D: 23 Trin Kiersti ej angivet Lars Gudman ej angivet Ramsiö
 
1744 D: 23 Trin Ingebor Rytt: Petter ej angivet Sileström Heliarp
 
1744 D: 25 Trin Ingar ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1744 D: 25 Trin Kiersti ej angivet Bengt Sonna ej angivet Slättare
 
1744 D: 25 Trin Jöns ej angivet Ola Nils ej angivet Karup
 
1744 D: 26 Trin Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge
 
1744 D: 26 Trin Nils ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1744 D: 27 Trin Else ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1744 D: 28 Trin Swen ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1744 D: 3 Advent Ola ej angivet Nils Jöns ej angivet Mässinge
 
1744 D: 3 Advent Swen ej angivet Påhl Bengt ej angivet Mässinge
 
1744 D: 4 Advent Elna ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1745 13. dagen Ola ej angivet Ola Ol ej angivet Glimminge
 
1745 13. dagen Troed ej angivet Joen Nils ej angivet Brödarp
 
1745 D: Septuages. Nils ej angivet Pehr Jöns ej angivet Boarp
 
1745 D: Sexages Pehr ej angivet Johan Pehr ej angivet Torp
 
1745 D: Sexages Swen ej angivet Michel Swen ej angivet Karup
 
1745 D: Quinquages Swen ej angivet Nils Pehr ej angivet Erichstorp
 
1745 D: Invocavit Bengt ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erichstorp
 
1745 D: Reminiscere Else ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1745 D: Reminiscere Pernilla ej angivet Jöns Håchan ej angivet Påarp
 
1745 D: Oculi Swen ej angivet Rasmus Swen ej angivet Drengstorp
 
1745 D: Laetare Ebbe ej angivet Hans Gudmen ej angivet Slättare
 
1745 D: Laetare Elna ej angivet Anders Nils ej angivet Glimminge
 
1745 D: Judica Else ej angivet Hans Ol ej angivet Swensta
 
1745 D: Palmarum Örian ej angivet Rasmus Håchan ej angivet Lillare
 
1745 Långe Fredag Gunnel ej angivet Swen Nils ej angivet Karup
 
1745 4. Påskadag Ingar ej angivet Pehr Jöns ej angivet Biäregården
 
1745 19 april Kiersti ej angivet Nils Staffen ej angivet Glimminge
 
1745 D: Misericord. Troen ej angivet Jöns Bengt ej angivet Glimminge Bengta BengtsD
 
1745 D: Jubilate Kiersti ej angivet Påhl Rasmu ej angivet Waran
 
1745 10 maj Elna Sal: Lars? ej angivet ej angivet Boel Lars?D
 
1745 D: p Natali: Peter ej angivet Lars ej angivet Stranberg Waran
 
1745 D: 1 Trinit. Elna Rytt: Jan ej angivet Eneval Glimminge
 
1745 14 juni Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1745 14 juni Boel ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1745 D: 3 Trin Elna ej angivet Anders Han ej angivet Wegalt
 
1745 D: 7 Trin Påhl ej angivet Ola Ol ej angivet Slättare
 
1745 D: 8 Trin Boel ej angivet Erich Håchan ej angivet Waregården
 
1745 D: 10 Trin Påhl ej angivet Pehr Lars ej angivet Karstorp
 
1745 D: 10 Trin Händrich ej angivet Jöns Händrich ej angivet Boarp
 
1745 D: 10 Trin Olu ej angivet Ola Swen ej angivet Karup
 
1745 D: 12 Trin Bengt ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1745 D: 13 Trin Else ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1745 D: 16 Trin Swen ej angivet Pehr Rasmu ej angivet Glimminge
 
1745 D: 16 Trin Pehr ej angivet Nils Swen ej angivet Mässinge
 
1745 Michaeli dag Jöns ej angivet Lars Jöns ej angivet Påarp
 
1745 Michaeli dag Jöns ej angivet Påhl Pehr ej angivet Faretslöf
 
1745 D: 18 Trin Jöns ej angivet Pehr Nils ej angivet Honarp
 
1745 D: 18 Trin Jöns ej angivet Joen Påhl ej angivet Waran
 
1745 D: 18 Trin Troen ej angivet Mårten Påhl ej angivet Småry
 
1745 D: 19 Trin Troen ej angivet Truet Mårten ej angivet Mässinge
 
1745 D: 19 Trin Gunnel ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1745 D: 20 trin Nils ej angivet Staffen Nils ej angivet Ramsiö
 
1745 D: 20 trin Swen ej angivet Bengt Nils ej angivet Drengstorp
 
1745 D: 25 Trin Else ej angivet Jöns Nils ej angivet Småry
 
1745 D: 1 Advent Ingar ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1745 D: 2 Advent Elna ej angivet Lars Lars ej angivet Lillare
 
1745 D: 3 Advent Swen ej angivet Ola Han ej angivet Småry
 
1745 D: 4 Advent Olu ej angivet Jöns Påhl ej angivet Biäregården
 
1745 D: 4 Advent Else ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1746 Nyåhrsdag Elna ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1746 D: 1 Epiph. Påhl ej angivet Mårten Ol ej angivet Slättare
 
1746 D: 1 Epiph. Påhl ej angivet Swen Påhl ej angivet Swensta
 
1746 D: 2 Epiph: Lusse ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1746 D: 2 Epiph: Jöns ej angivet Lusse(!) Jöns ej angivet Mässinge
 
1746 Kijndermässedag Jöns ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1746 fastelans sönd. Johanna ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erichstorp
 
1746 D: Invocavit Anders ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1746 D: Reminiscere Elna ej angivet Anders Jöns ej angivet Mässinge
 
1746 D: Reminiscere Elna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1746 D: Reminiscere Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1746 D: Oculi Joen ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1746 Passions dag Swen ej angivet Pehr Jöns ej angivet Faretslöf
 
1746 D: Judica Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Sinarp
 
1746 Maria bebodelse Nils ej angivet Påhl Jöns ej angivet Honarp
 
1746 D: Palmarum Påhl ej angivet Pehr Staffen ej angivet Ramsiö
 
1746 Långe Fredag Sissa ej angivet Bengt Pehr ej angivet Swensta
 
1746 2 Påskadag Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Glimminge
 
1746 2 Påskadag Elna ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1746 2 Påskadag Kiersti ej angivet Lars Nils ej angivet Ramsiö
 
1746 4. Påskadag Sissa ej angivet Anders Swen ej angivet Slättare
 
1746 11 april Troen ej angivet Bengt Pehr ej angivet Påarp
 
1746 D: Jubilate Nils ej angivet Mårten Ol ej angivet Brödarp
 
1746 D: Rogate Swen ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1746 D: Exaudi Anna ej angivet Påhl Anders ej angivet Karup
 
1746 D: 2 Trin Kiersti ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1746 20 juni Else ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1746 Johannes Babtist Hendrich ej angivet Lars Hendrich ej angivet Karup
 
1746 D: 5 Trin Påhl ej angivet Michel Swen ej angivet Påarp
 
1746 D: 5 Trin Tora ej angivet Gunnar Påhl ej angivet Påarp
 
1746 Maria besök: Else ej angivet Staffen Ol ej angivet Karup
 
1746 D: 7 Trin Carl Peter Corporal ej angivet ej angivet Lang Karup
 
1746 D: 7 Trin Aijda ej angivet Nils Pehr ej angivet Waran
 
1746 D: 7 Trin Lusse ej angivet Nils Nils ej angivet Karup
 
1746 25 april Carl Gustaf Trompetare ej angivet ej angivet Meijer Glimminge
 
1746 D: 9 Trin Bengt ej angivet Jacob Han ej angivet Faretslöf
 
1746 D: 13 Trin Nils Corporal Petter ej angivet Brandt Karup
 
1746 D: 15 Trin Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Karup
 
1746 D: 15 Trin Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Honarp
 
1746 D: 16 Trin Påhl ej angivet Swen Nils ej angivet Karup
 
1746 D: 17 trin Pernilla ej angivet Ola Påhl ej angivet Boarp
 
1746 Michaeli dag Bengta ej angivet Helie Pehr ej angivet Mässinge
 
1746 D: 19 Trin Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Sinarp
 
1746 D: 19 Trin Ola ej angivet Mårten Erlan ej angivet Påarp
 
1746 D: 19 Trin Johanna ej angivet Jöns Swen ej angivet Påarp
 
1746 D: 20 trin Jöns ej angivet Mårten Pehr ej angivet Swensta
 
1746 D: 20 trin Nils ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1746 D: 20 trin Troen ej angivet Påhl Bengt ej angivet Mässinge
 
1746 D: 21 Trin Elna ej angivet Ebbe Nils ej angivet Slättare
 
1746 D: 22 Trin Else ej angivet Jöns Mat ej angivet Swensta
 
1746 D: 23 Trin Karna ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1746 D: 23 Trin Kiersti ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1746 D: 24 Trin Kiersti ej angivet Jaen ej angivet Liljeman Glimminge
 
1746 D: 2 Advent Staffen ej angivet Michel Swen ej angivet Karup
 
1746 D: 2 Advent Christier ej angivet Nils Pehr ej angivet Heliarp
 
1746 D: 2 Advent Påhl ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1746 D: 3 Advent Nils ej angivet Påhl Rasmu ej angivet Waran
 
1746 D: 3 Advent Johanna ej angivet Nils Truet ej angivet Småry
 
1746 D: 4 Advent Nils ej angivet Anders Nils ej angivet Glimminge
 
1746 D: 4 Advent Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Erichstorp
 
1746 2 Julladag Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Ramsiö
 
1746 4. Julladag Jöns ej angivet Jöns Han ej angivet Waran
 
1747 13. dagen Ingar ej angivet Oluf Bengt ej angivet Glimminge
 
1747 D: Septuages. Tora ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1747 D: Septuages. Else ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1747 D: Sexages Kiersti ej angivet Nils Troed ej angivet Slättare
 
1747 D: Quinquages Lars ej angivet Pehr Jöns ej angivet Boarp
 
1747 D: Quinquages Nils ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1747 D: Quinquages Sissa ej angivet Ola Han ej angivet Småry
 
1747 D: Laetare Swen ej angivet Ola Swen ej angivet Karup
 
1747 D: Palmarum Pehr ej angivet Ola Swen ej angivet Erichstorp
 
1747 D: Palmarum Elna ej angivet Tulle Bengt ej angivet Swensta
 
1747 Långe Fredag Else ej angivet Lars Pehr ej angivet Waregården
 
1747 D: Quasi modo Ola ej angivet Nils Ol ej angivet Glimminge
 
1747 D: Quasi modo Sissa ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1747 D: Misericord. Lusse ej angivet Pehr Jöns ej angivet Biäregården
 
1747 D: Misericord. Else ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1747 D: Jubilate Pernilla ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran
 
1747 D: Cantate Ola ej angivet Pehr Ol ej angivet Mässinge
 
1747 D: Rogate Olu ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1747 D: Rogate Nils ej angivet Joen Påhl ej angivet Elestorp
 
1747 Kristi Himmelsf: Nils ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1747 Kristi Himmelsf: Boel ej angivet Michel Nils ej angivet Glimminge
 
1747 4. Pinges dag Nils ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1747 D: 1 Trinit. Olu ej angivet Joen Nils ej angivet Brödarp Gunnela Olas
 
1747 D: 3 Trin Ingar ej angivet Erlan Josep ej angivet Drengstorp
 
1747 D: 3 Trin Elna ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1747 D: 3 Trin Elna ej angivet Påhl Håchan ej angivet Glimminge
 
1747 D: 3 Trin Boel ej angivet Ola Mån ej angivet Karstorp
 
1747 D: 4 Trin Mårten ej angivet Lars Gudmen ej angivet Ramsiö
 
1747 D: 7 Trin Bengt ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1747 D: 8 Trin Elsa ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1747 D: 9 Trin Kiersti ej angivet Ola Nils ej angivet Swensta
 
1747 D: 10 Trin Swen ej angivet Rasmus Swen ej angivet Drängstorp
 
1747 D: 11 Trin Nils ej angivet Johan Pehr ej angivet Torp
 
1747 D: 12 Trin Mårten ej angivet Nils Swen ej angivet Mässinge
 
1747 D: 12 Trin Pehr Rytt: Pehr ej angivet Lustig Karup
 
1747 D: 13 Trin Ola ej angivet Staffen Ol ej angivet Karup
 
1747 D: 14 Trin Jöns ej angivet Håchen Jöns ej angivet Elestorp
 
1747 D: 14 Trin Gunnela ej angivet Måns Pehr ej angivet Glimminge
 
1747 D: 15 Trin Nils ej angivet Lars Jöns ej angivet Swensta
 
1747 D: 15 Trin Else ej angivet Eskel Pehr ej angivet Torp
 
1747 D: 15 Trin Pernilla ej angivet Bengt Pehr ej angivet Påarp
 
1747 D: 18 Trin Nils ej angivet Jöns Påhl ej angivet Biäregården
 
1747 D: 19 Trin Jöns ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1747 D: 20 trin Lusse ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1747 D: 22 Trin Sissa ej angivet Bengt Nils ej angivet Drängstorp
 
1747 D: 24 Trin Rasmus ej angivet Anders Rasmu ej angivet Mässinge
 
1747 D: 25 Trin Johanna ej angivet Lars Jöns ej angivet Påarp
 
1747 D: 26 Trin Jöns ej angivet Mårten Jöns ej angivet Kollinge
 
1747 D: 26 Trin Ingebor ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1747 D: 2 Advent Johanna ej angivet Påhl Pehr ej angivet Faretslöf
 
1747 D: 2 Advent Mårten ej angivet Pehr Swen ej angivet Påarp
 
1747 D: 4 Advent Boel ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1747 2 Julladag Gunnela ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1747 4. Julladag Bengta ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö