Födda i Västra Karup åren 1748 - 1799

 Födda i Västra Karup åren 1748 - 1799 avskrift av Bertil Koch

 
År Mån Dag Barn Fars yrke Farfn Farpatron Fartilln Hemvist Morfn Morpatr Mortill
 
1748 1 1 Ola ej angivet Michel Swen ej angivet Karup
 
1748 1 10 Petter Corporal ej angivet ej angivet Brandt Karup
 
1748 1 17 Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Karup
 
1748 1 31 Kiersti ej angivet Jöns Händrich ej angivet Boarp
 
1748 2 2 Anders ej angivet Lars Jep ej angivet Påarp
 
1748 2 2 Pehr ej angivet Lars Pehr ej angivet Swensta
 
1748 2 7 Troen ej angivet Mårten Påhl ej angivet Småry
 
1748 2 14 Hans ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1748 2 14 Troen ej angivet Staffen Nils ej angivet Ramsiö
 
1748 2 21 Anders ej angivet Jan Michel ej angivet Ramsiö
 
1748 2 28 Påhl ej angivet Pehr Staffen ej angivet Ramsiö
 
1748 2 28 namnlöst Corporal ej angivet ej angivet Lang Karup
 
1748 3 6 Elna ej angivet Ola Jöns ej angivet Söndertorp
 
1748 3 6 Jöns ej angivet Anders Jöns ej angivet Mässinge
 
1748 3 13 Anna ej angivet Bringel ej angivet Falck Mässinge
 
1748 3 25 Lusse ej angivet Anders Han ej angivet Wegalt
 
1748 4 1 Sissa ej angivet Johan Nils ej angivet Ramsiö
 
1748 4 10 Swen ej angivet Lars Swen ej angivet Erichstorp
 
1748 4 15 Karna ej angivet Ola Pehr ej angivet Drängstorp
 
1748 5 1 Boel ej angivet Jöns Bengt ej angivet Glimminge
 
1748 5 6 Erlan ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1748 5 8 Ebbe ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1748 5 8 Pehr ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1748 5 23 Boel ej angivet Pehr Lars ej angivet Karstorp
 
1748 5 29 Kiersti ej angivet Jöns Håchan ej angivet Påarp
 
1748 5 29 Hans ej angivet Swen Helia ej angivet Mässinge
 
1748 6 12 Else ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1748 6 19 Swen ej angivet Ola Han ej angivet Småry
 
1748 6 24 Nils ej angivet Hans Pehr ej angivet Karup
 
1748 6 26 Karna ej angivet Pehr Rasmu ej angivet Glimminge
 
1748 7 3 Lusse ej angivet Pehr Jöns ej angivet Biäregården
 
1748 7 10 Pernilla ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1748 7 10 Nils ej angivet Joen Påhl ej angivet Elestorp
 
1748 7 10 Bengt ej angivet Pehr Jöns ej angivet Faretslöf
 
1748 7 31 Elna ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1748 8 7 Else ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1748 8 7 Sissa ej angivet Nils Troed ej angivet Småry
 
1748 8 14 Kiersti ej angivet Swen Anders ej angivet Ramsiö
 
1748 8 14 Boel ej angivet Ola Swen ej angivet Erichstorp
 
1748 8 21 Erich Sal: Erich Håcken ej angivet Waregården
 
1748 8 28 Kiersti ej angivet Rasmus Swen ej angivet Drängstorp
 
1748 8 28 Hans ej angivet Staffen Ol ej angivet Karup
 
1748 9 16 Pehr ej angivet Hans Gudmen ej angivet Slättare
 
1748 9 25 Pehr ej angivet Truet Mårten ej angivet Mässinge
 
1748 10 2 Staffen ej angivet Pehr Pehr ej angivet Faretslöf
 
1748 10 2 Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Honarp
 
1748 10 9 Sissa ej angivet Ola Joen ej angivet Karup
 
1748 10 9 Kiersti ej angivet Nils Sonna ej angivet Slättare
 
1748 10 23 Erich ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1748 11 6 Ola ej angivet Pehr Nils ej angivet Honarp
 
1748 11 13 Pehr ej angivet Swen Nils ej angivet Påarp
 
1748 11 13 Elna ej angivet Hans Rasmu ej angivet Swenstad
 
1748 11 27 Karna ej angivet Lars Nils ej angivet Ramsiö
 
1748 12 4 Pehr ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1748 12 11 Påhl ej angivet Lars Påhl ej angivet Lunnagården
 
1748 12 18 Else ej angivet Lars Han ej angivet Glimminge
 
1748 12 26 Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Glimminge
 
1749 1 1 Sissa ej angivet Helie Pehr ej angivet Mässinge
 
1749 1 6 Swen ej angivet Lars Pehr ej angivet Swensta
 
1749 1 6 Pehr ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1749 1 15 Ingebor ej angivet Gudmen Jöns ej angivet Söndertorp
 
1749 1 15 Nils ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1749 1 29 Swen ej angivet Håcken Jöns ej angivet Elestorp
 
1749 1 29 Påhl ej angivet Nils Pehr ej angivet Heliarp
 
1749 1 29 Nils ej angivet Mårten Erlan ej angivet Påarp
 
1749 2 12 Elna ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1749 2 12 Swen ej angivet Mårten Pehr ej angivet Swensta
 
1749 2 12 Michel ej angivet Nils Pehr ej angivet Erichstorp
 
1749 2 26 Anders ej angivet Påhl Anders ej angivet Karup
 
1749 3 5 Nils Soldat Anders ej angivet Dräjerst. Karup
 
1749 3 5 Swen ej angivet Jöns ej angivet Lilia Swensta
 
1749 3 12 Ingar ej angivet Nils Ol ej angivet Boarp
 
1749 3 19 Else ej angivet Eskel Pehr ej angivet Brödarp
 
1749 4 2 Ingar ej angivet Jacob Han ej angivet Faretslöf
 
1749 4 7 Ola ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran
 
1749 4 7 Kiersti ej angivet Påhl Anders ej angivet Ramsiö
 
1749 4 7 Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1749 4 30 Jöns ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1749 4 30 Elna ej angivet Bengt Anders ej angivet Faretslöf
 
1749 4 30 Carl Corporal ej angivet ej angivet Lang Karup
 
1749 5 4 Pehr ej angivet Swen Swen ej angivet Påarp
 
1749 5 26 Påhl ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1749 5 28 Elna ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1749 6 4 Kiersti ej angivet Jöns Påhl ej angivet Biäregården
 
1749 6 4 Jöns ej angivet Swen Nils ej angivet Drängstorp
 
1749 6 4 Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1749 6 18 Påhl ej angivet Swen Jöns ej angivet Möllhult
 
1749 6 24 Ola ej angivet Michel Swen ej angivet Karup
 
1749 6 24 Anders ej angivet Jan Michel ej angivet Ramsiö
 
1749 7 2 Elna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1749 7 9 Ola ej angivet Mårten Ol ej angivet Slättare
 
1749 7 23 Boel ej angivet Nils Jöns ej angivet Karup
 
1749 7 23 Kiersti ej angivet Lars Pehr ej angivet Waregården
 
1749 7 30 Nils ej angivet Ola Han ej angivet Småry
 
1749 8 6 Elna ej angivet Lars Jöns ej angivet Swensta
 
1749 8 20 Ture ej angivet Johan Ture ej angivet Karup
 
1749 8 20 Hans ej angivet Pehr Swen ej angivet Honarp
 
1749 8 27 Gudmen ej angivet Påhl Gudmen ej angivet Slättare
 
1749 8 27 Nils ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1749 9 3 Olu ej angivet Johan Pehr ej angivet Torp
 
1749 9 10 Troen ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1749 9 24 Johanna ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1749 9 24 Bengt ej angivet Nils Swen ej angivet Mässinge
 
1749 9 24 Lars ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1749 10 8 Bengt ej angivet Michel Nils ej angivet Glimminge
 
1749 10 15 Pehr ej angivet Arfwet Swen ej angivet Slättare
 
1749 10 22 Kiersti ej angivet Nils Pehr ej angivet Heliarp
 
1749 10 22 Mårten ej angivet Ola Swen ej angivet Ramsiö
 
1749 11 12 Hanna ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1749 11 19 Else ej angivet Swen Helia ej angivet Mässinge
 
1749 11 26 Boel ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1749 11 26 Bengt ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1749 12 3 Påhl ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1749 12 3 Jöns ej angivet Pehr Ol ej angivet Mässinge
 
1749 12 17 Ola ej angivet Pehr Jöns ej angivet Karup
 
1749 12 24 Karna ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1750 1 6 Pehr ej angivet Ola Pehr ej angivet Drängstorp
 
1750 1 14 Jöns ej angivet Ola Mån ej angivet Karstorp
 
1750 1 14 Nilla ej angivet Erlan Josep ej angivet Drängstorp
 
1750 1 14 Pehr ej angivet Bengt Pehr ej angivet Swensta
 
1750 1 21 Swen ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1750 2 4 Påhl ej angivet Mårten Påhl ej angivet Småry
 
1750 2 11 Else ej angivet Lars Gudmen ej angivet Ramsiö
 
1750 2 25 Nils ej angivet Lars Swen ej angivet Erichstorp
 
1750 2 25 Swen ej angivet Påhl Jöns ej angivet Sinarp
 
1750 3 4 Else ej angivet Påhl Bengt ej angivet Mässinge
 
1750 3 4 Rasmus ej angivet Tulle Bengt ej angivet Swensta
 
1750 3 16 Lusse ej angivet Ola Swen ej angivet Erichstorp
 
1750 3 21 Elna ej angivet Bror Håcken ej angivet Waregården
 
1750 4 15 Jöns ej angivet Jöns Hendrich ej angivet Boarp
 
1750 4 29 Pernilla ej angivet Bengt Pehr ej angivet Påarp
 
1750 4 29 Erich ej angivet Mårten Bengt ej angivet Waregården
 
1750 5 7 Bengt ej angivet Jöns Pehr ej angivet Ramsiö
 
1750 5 13 Kiersti ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1750 5 20 Else ej angivet Ola Swen ej angivet Karup
 
1750 5 20 Lars ej angivet Ola Nils ej angivet Honarp
 
1750 5 20 Pehr ej angivet Swen Nils ej angivet Karup
 
1750 5 25 Ola ej angivet Nils Ol ej angivet Boarp
 
1750 5 27 Jöns ej angivet Hans Ol ej angivet Swensta
 
1750 6 10 Pehr ej angivet Lars Pehr ej angivet Swensta
 
1750 6 10 Johanna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Faretslöf
 
1750 6 15 Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1750 6 24 Kiersti ej angivet Bengt Nils ej angivet Drängstorp
 
1750 6 24 Pehr ej angivet Nils Ol ej angivet Glimminge
 
1750 7 1 Boel ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1750 7 8 Kiersti ej angivet Anders Sona ej angivet Slättare
 
1750 7 22 Elna ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1750 7 22 Sissa Rytt: Pehr ej angivet Lustig Karup
 
1750 8 5 Kiersti ej angivet Mårten Ol ej angivet Slättare
 
1750 8 5 Kiersti ej angivet Anders Han ej angivet Wegalt
 
1750 8 26 Troen ej angivet Staffen Nils ej angivet Ramsiö
 
1750 9 9 Bengt Rytt: Ola ej angivet Ramfelt Ramsiö
 
1750 9 16 Kiersti ej angivet Bengt Anders ej angivet Faretslöf
 
1750 9 16 Ola ej angivet Pehr Lars ej angivet Karstorp
 
1750 9 23 Ingebor ej angivet Lars Påhl ej angivet Lunnagården
 
1750 10 14 Gudmen ej angivet Påhl Gudmen ej angivet Slättare
 
1750 10 21 Eneval Rytt: Jan ej angivet Eneval Glimminge
 
1750 10 21 Nils Soldat Anders ej angivet Dräjerström Karup
 
1750 10 28 Ola ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1750 11 1 Boel ej angivet Påhl Håcken ej angivet Glimminge
 
1750 11 12 Elna ej angivet Ebbe Nils ej angivet Slättare
 
1750 11 18 Jöns ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1750 11 18 Nils ej angivet Pehr Ebba ej angivet Faretslöf
 
1750 11 25 Gunnel ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1750 12 2 Olu ej angivet Ebbe Swen ej angivet Faretslöf
 
1750 12 2 Staffen ej angivet Nils Staffen ej angivet Glimminge
 
1750 12 9 Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1750 12 9 Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1750 12 16 Joen ej angivet Mårten Jöns ej angivet Kållinge
 
1750 12 23 Pehr ej angivet Ola Pehr ej angivet Drängstorp
 
1750 12 23 Ola ej angivet Lars Jöns ej angivet Påarp
 
1750 12 28 Pehr ej angivet Rasmus Håcken ej angivet Lillare
 
1750 12 30 Kiersti ej angivet Nils Joen ej angivet Waran
 
1751 1 1 Gunnel ej angivet Hans Pehr ej angivet Karup
 
1751 1 13 Håcken ej angivet Jöns Håcken ej angivet Påarp
 
1751 1 20 Påhl ej angivet Nils Påhl ej angivet Småry
 
1751 1 27 Måns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Biäregården
 
1751 2 2 Troen ej angivet Gunnar Swen ej angivet Faretslöf
 
1751 2 2 Nils ej angivet Pehr Jöns ej angivet Boarp
 
1751 2 10 Pehr ej angivet Ola Swen ej angivet Ramsiö
 
1751 2 17 Kiersti ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erichstorp
 
1751 3 3 Troen ej angivet Eskel Pehr ej angivet Torp
 
1751 3 3 Johanna ej angivet Mårten Erlan ej angivet Påarp
 
1751 3 10 Pernilla ej angivet Ola Swen ej angivet Erichstorp
 
1751 3 10 Else ej angivet Staffen Ol ej angivet Karup
 
1751 3 23 Hanna ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1751 3 29 Kiersti ej angivet Lars Han ej angivet Glimminge
 
1751 3 29 Troen ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1751 4 1 Anders Rytt: Måns ej angivet Hasselgren Drängstorp
 
1751 4 3 Kiersti ej angivet Påhl Jöns ej angivet Wegalt
 
1751 4 14 Bengt ej angivet Bengt Nils ej angivet Glimminge
 
1751 4 21 Swen ej angivet Swen Swen ej angivet Mölhult
 
1751 5 5 Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1751 5 5 Pehr Skolmästar ej angivet ej angivet Falck Mässinge
 
1751 5 22 Else ej angivet Johan Nils ej angivet Ramsiö
 
1751 5 26 Aijda ej angivet Ola Ol ej angivet Karup
 
1751 5 26 Pehr ej angivet Anders Jep ej angivet Påarp
 
1751 5 26 Sissa ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1751 5 31 Tora ej angivet Hans Gudmen ej angivet Slättare
 
1751 6 16 Elna ej angivet Rasmus Swen ej angivet Drängstorp
 
1751 6 21 Gunnel ej angivet Anders Rasmu ej angivet Mässinge
 
1751 6 23 Else ej angivet Helie Pehr ej angivet Mässinge
 
1751 6 25 Swen ej angivet Mårten Pehr ej angivet Swensta
 
1751 7 7 Anna ej angivet Håcken Jöns ej angivet Elestorp
 
1751 7 14 Sissa ej angivet Arfwet Swen ej angivet Slättare
 
1751 8 8 Johanna ej angivet Nils Pehr ej angivet Elestorp
 
1751 8 8 Ingar ej angivet Nils Pehr ej angivet Elestorp
 
1751 9 1 Pernilla ej angivet Nils Pehr ej angivet Heliarp
 
1751 9 8 Hans ej angivet Jackob Han ej angivet Faretslöf
 
1751 9 13 Bengta ej angivet Påhl Rasmu ej angivet Waran
 
1751 9 15 Boel ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1751 9 15 Josep ej angivet Erlan Josep ej angivet Drängstorp
 
1751 9 22 Boel ej angivet Lars Jöns ej angivet Swensta
 
1751 9 29 Karna ej angivet Pehr Michel ej angivet Påarp
 
1751 10 13 Tora ej angivet Johan Pehr ej angivet Torp
 
1751 10 13 Nils ej angivet Lars Nils ej angivet Slättare
 
1751 10 13 Ola ej angivet Nils Truet ej angivet Småry
 
1751 10 20 Kiersti ej angivet Påhl Gudmen ej angivet Slättare
 
1751 10 27 Jöns ej angivet Jöns Hendrich ej angivet Boarp
 
1751 11 2 Sissa ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1751 11 2 Anders ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1751 11 10 Nils ej angivet Jöns Påhl ej angivet Bjäragården
 
1751 11 17 Else ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1751 11 17 Mårten ej angivet Gunnar Påhl ej angivet Påarp
 
1751 12 1 Troen ej angivet Pehr Swen ej angivet Påarp
 
1751 12 1 Boel ej angivet Erlan Ol ej angivet Waran
 
1751 12 8 Ingar Rytt: Jan ej angivet Liljeman Glimminge
 
1751 12 8 Nils ej angivet Gudmen Jöns ej angivet Söndertorp
 
1751 12 22 Sissa ej angivet Mårten Påhl ej angivet Småry
 
1751 12 22 Boel ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1751 12 29 Håcken ej angivet Lars Pehr ej angivet Waregården
 
1751 12 29 Ebbe ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1752 1 6 Håcken ej angivet Bror Håcken ej angivet Waregården
 
1752 1 6 Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Sinarp
 
1752 1 19 Nils ej angivet Nils Pehr ej angivet Erichstorp
 
1752 1 19 Ola ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1752 1 19 Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1752 2 4 Beata Carolina Trumpetare ej angivet ej angivet Mejer Glimminge
 
1752 2 9 Ana Maria ej angivet Giöran Pehr ej angivet Honarp
 
1752 2 9 Pehr ej angivet Mårten Ol ej angivet Slättare
 
1752 2 14 Pehr ej angivet Nils Offa ej angivet Slättare Karna JönsD
 
1752 2 16 Jöns ej angivet Johan Tuhre ej angivet Karup
 
1752 2 16 Påhl ej angivet Nils Håcken ej angivet Mässinge
 
1752 2 23 Else ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1752 2 23 Ingar ej angivet Ola Joen ej angivet Karup
 
1752 3 8 Pehr ej angivet Jöns Bengt ej angivet Glimminge
 
1752 4 5 Elna ej angivet Lars Swen ej angivet Erichstorp
 
1752 4 26 Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1752 5 11 Staffen ej angivet Michel Swen ej angivet Karup
 
1752 5 13 Boel Rytt: Ola ej angivet Ramfält Ramsiö
 
1752 5 13 Ola ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1752 5 24 Boel ej angivet Pehr Jöns ej angivet Karup
 
1752 5 31 Boel ej angivet Tulle Bengt ej angivet Swensta
 
1752 5 31 Ola ej angivet Michel Nils ej angivet Glimminge
 
1752 5 31 Troed ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1752 6 7 Elna ej angivet Joen Påhl ej angivet Waran
 
1752 6 7 Jöns ej angivet Jan Michel ej angivet Ramsiö
 
1752 6 19 Tora ej angivet Pehr Jöns ej angivet Söndertorp
 
1752 7 2 Ola ej angivet Hans Ol ej angivet Swensta
 
1752 7 12 Kiersti ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsjö
 
1752 7 12 Anna ej angivet Bengt Anders ej angivet Faretslöf
 
1752 7 12 Staffen ej angivet Pehr Pehr ej angivet Faretslöf
 
1752 7 19 Kiersti ej angivet Lars Pehr ej angivet Swensta
 
1752 7 26 Troen ej angivet Gunnar Swen ej angivet Faretslöf
 
1752 7 26 Sissa ej angivet Håcken Pehr ej angivet Waran
 
1752 7 26 Pehr ej angivet Ola Jöns ej angivet Söndertorp
 
1752 8 2 Bengt ej angivet Ola Rasmu ej angivet Waran
 
1752 8 9 Mätta ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1752 8 9 Olu ej angivet Pehr Ol ej angivet Mässinge
 
1752 8 16 Kiersti ej angivet Swen Swen ej angivet Möllet
 
1752 8 16 Bengta ej angivet Swen Påhl ej angivet Lillare
 
1752 8 16 Else ej angivet Jöns Påhl ej angivet Boarp
 
1752 8 16 Boel ej angivet Ebbe Swen ej angivet Faretslöf
 
1752 8 16 Bengt ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1752 8 23 Anna ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1752 9 6 Påhl ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1752 9 6 Kiersti ej angivet Pehr Jöns ej angivet Biäregården
 
1752 9 27 Boel ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1752 9 29 Gunnel ej angivet Pehr ej angivet Lustig Karup
 
1752 10 11 Bengt ej angivet Nils Ol ej angivet Glimminge
 
1752 10 25 Troen ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Glimminge
 
1752 10 25 Swen ej angivet Påhl Bengt ej angivet Mässinge
 
1752 10 25 Nils ej angivet Nils Påhl ej angivet Småry
 
1752 11 1 Sissa ej angivet Lars Jep ej angivet Påarp
 
1752 11 8 Sissa ej angivet Anders Nils ej angivet Glimminge
 
1752 11 15 Pernilla ej angivet Pehr Michel ej angivet Påarp
 
1752 11 15 Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Faretslöf
 
1752 11 22 Jöns ej angivet Bengt Pehr ej angivet Swensta
 
1752 11 22 Ola ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1752 11 29 Swen ej angivet Ola Swen ej angivet Karup
 
1752 11 29 Måns ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1752 12 6 Ingar ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1752 12 11 Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1752 12 13 Nils ej angivet Johan Nils ej angivet Ramsiö
 
1752 12 26 Joen ej angivet Nils Joen ej angivet Waran
 
1752 12 28 Erick Corporal ej angivet ej angivet Kåse Karup Tora ErichsD
 
1752 12 28 Kiersti ej angivet Ola Nils ej angivet Honarp
 
1753 1 6 Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Karup
 
1753 1 10 Pernilla ej angivet Swen Nils ej angivet Karup
 
1753 1 10 Nils ej angivet Mårten Erlan ej angivet Påarp
 
1753 1 17 Jöns ej angivet Ola Pehr ej angivet Drängstorp
 
1753 1 17 Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erichstorp
 
1753 3 4 Pernilla ej angivet Pehr Påhl ej angivet Waran Kiersti ErlansD
 
1753 3 4 Lusse ej angivet Nils Pehr ej angivet Brödarp
 
1753 3 18 Hans ej angivet Nils Pehr ej angivet Småry
 
1753 3 25 Lars ej angivet Nils Lars ej angivet Mässinge
 
1753 3 25 Johanna ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp
 
1753 3 31 Swen ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1753 4 6 Elna ej angivet Nils Ol ej angivet Boarp
 
1753 4 8 Lusse ej angivet Nils Jöns ej angivet Swensta
 
1753 4 8 Ola ej angivet Swen Helie ej angivet Mässinge
 
1753 4 23 Ingebor ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1753 5 27 Jöns ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1753 5 27 Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1753 6 11 Pehr ej angivet Lars Pehr ej angivet Waregården
 
1753 6 13 Nils ej angivet Pehr Ebba ej angivet Elestorp
 
1753 6 17 Kiersti ej angivet Ola Pehr ej angivet Karup
 
1753 6 24 Swen ej angivet Arfwet Swen ej angivet Slättare
 
1753 7 4 Sissa ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1753 7 15 Påhl ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1753 8 19 Staffen ej angivet Mårten Bengt ej angivet Waregården
 
1753 8 26 Kiersti ej angivet Rasmus Nils ej angivet Karup
 
1753 8 26 Olu ej angivet Jöns Påhl ej angivet Boarp
 
1753 8 26 Jöns ej angivet Johan Thure ej angivet Karup
 
1753 9 2 Sissa ej angivet Helie Offa ej angivet Lunnagården
 
1753 9 9 Anna ej angivet Jöns Anders ej angivet Karup
 
1753 9 16 Sissa ej angivet Erlan Ol ej angivet Waran
 
1753 9 21 Elna ej angivet Påhl Gudmen ej angivet Slättare
 
1753 9 23 Påhl ej angivet Nils Troed ej angivet Småry
 
1753 10 7 Ola ej angivet Ola Mån ej angivet Karstorp
 
1753 10 14 Lusse ej angivet Lars Han ej angivet Glimminge
 
1753 10 15 Kiersti ej angivet Pehr Lars ej angivet Karstorp
 
1753 10 28 Gustaf ej angivet Måns ej angivet Hasselgren Drängstorp
 
1753 11 4 Jöns ej angivet Pehr Lars Lilja Brödarp
 
1753 12 2 Pernilla Rytt: Ola ej angivet Ramfält Ramsiö
 
1753 12 2 Pernilla ej angivet Olaus Pehr ej angivet Karup
 
1753 12 2 Olu ej angivet Håcken Pehr ej angivet Waran
 
1753 12 16 Boel ej angivet Ebbe Nils ej angivet Slättare
 
1753 12 26 Kiersti ej angivet Johan Pehr ej angivet Torp
 
1754 1 1 Kiersti ej angivet Helie Pehr ej angivet Mässinge
 
1754 1 13 Pehr ej angivet Jöns Påhl ej angivet Biäregården
 
1754 2 17 Ebbe ej angivet Pehr Ebba ej angivet Slättare
 
1754 2 17 Hans ej angivet Hans Han ej angivet Glimminge
 
1754 2 24 Hans ej angivet Lars Pehr ej angivet Swensta
 
1754 3 10 Sissa ej angivet Swen Påhl ej angivet Lillare
 
1754 3 17 Påhl ej angivet Ola Pehr ej angivet Drängstorp
 
1754 4 7 Tora ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1754 4 7 Jöns ej angivet Mårten Pehr ej angivet Swensta
 
1754 4 12 Gudmen ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1754 4 12 Swen ej angivet Rasmus Swen ej angivet Drängstorp
 
1754 4 26 Kiersti ej angivet Erlan Josep ej angivet Drängstorp
 
1754 4 28 Hanna ej angivet Bengt Nils ej angivet Småry
 
1754 5 5 Rasmus ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1754 5 5 Påhl ej angivet Bengt Påhl ej angivet Erichstorp
 
1754 5 19 Olu ej angivet Nils Jöns ej angivet Karup
 
1754 6 5 Elsa ej angivet Jöns Ol ej angivet Glimminge
 
1754 6 9 Else ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1754 6 16 Pehr ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1754 6 30 Lusse ej angivet Jan Michel ej angivet Ramsiö
 
1754 7 7 Elisabet Catrina ej angivet Daniel Arendt ej angivet Brödarp
 
1754 7 7 Gudmen ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1754 7 7 Swen ej angivet Nils Swen ej angivet Mässinge
 
1754 7 21 Johanna ej angivet Gunnar Swen ej angivet Faretslöf
 
1754 7 28 Pernilla ej angivet Anders Jöns ej angivet Honarp
 
1754 7 28 Troen ej angivet Michel Nils ej angivet Glimminge
 
1754 7 28 Kiersti ej angivet Troed Mårten ej angivet Mässinge
 
1754 7 28 Pehr ej angivet Gudmen Jöns ej angivet Söndertorp
 
1754 8 11 Sissa ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1754 8 11 Pehr ej angivet Pehr Swen ej angivet Karstorp
 
1754 8 18 Hanna ej angivet Staffen Nils ej angivet Ramsiö
 
1754 8 18 Jöns ej angivet Håcken Jöns ej angivet Elestorp
 
1754 8 25 Troen ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1754 8 25 Hanna ej angivet Pehr Påhl ej angivet Waran
 
1754 8 25 Pehr ej angivet Jöns Anders ej angivet Glimminge
 
1754 9 8 Swen ej angivet Jöns Anders ej angivet Karup
 
1754 9 15 Pehr ej angivet Jan ej angivet Liljeman Glimminge
 
1754 9 22 Boel ej angivet Nils Håcken ej angivet Mässinge
 
1754 9 22 Ebbe ej angivet Erlan Ol ej angivet Waran
 
1754 9 27 Else ej angivet Johan Nils ej angivet Ramsiö
 
1754 9 29 Bengta ej angivet Jacob Han ej angivet Faretslöf
 
1754 9 29 Kiersti ej angivet Pehr ej angivet Walstäd Glimminge
 
1754 10 6 Påhl ej angivet Lars Gudmen ej angivet Ramsiö
 
1754 10 13 Boel ej angivet Anders Sonna ej angivet Slättare
 
1754 10 13 Boel ej angivet Nils Lars ej angivet Mässinge
 
1754 10 13 Gunnel ej angivet Lars Nils ej angivet Slättare
 
1754 10 13 Gunnel ej angivet Jöns Henrich ej angivet Boarp
 
1754 10 20 Pehr ej angivet Swen Swen ej angivet Möllhult
 
1754 10 20 Jöns ej angivet Lars Jöns ej angivet Påarp
 
1754 10 22 Olu ej angivet Swen Swen ej angivet Småry
 
1754 10 22 Elna ej angivet Nils Nils ej angivet Lillare
 
1754 10 22 Lusse ej angivet Pehr Pehr ej angivet Faretslöf
 
1754 10 23 Petter Gustaf? Corporal ej angivet ej angivet Kåse Karup
 
1754 11 1 Sissa ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1754 11 10 Elna ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1754 11 17 Troen ej angivet Lars Swen ej angivet Erichstorp
 
1754 11 17 Johanna ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1754 11 17 Anders ej angivet Pehr Anders ej angivet Ramsiö
 
1754 11 24 Else ej angivet Bror Håcken ej angivet Waregården
 
1754 12 8 Tora ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erichstorp
 
1754 12 8 Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1754 12 8 Nils ej angivet Pehr Jöns ej angivet Söndertorp
 
1754 12 15 Johan ej angivet Jöns Bengt ej angivet Glimminge
 
1754 12 15 Karna ej angivet Mårten Erlan ej angivet Påarp
 
1754 12 15 Pehr ej angivet Sefwet Pehr ej angivet Boarp
 
1754 12 22 Gudmen ej angivet Påhl Gudmen ej angivet Slättare
 
1754 12 26 Staffen ej angivet Ola Swen ej angivet Karup
 
1754 12 29 Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Swensta
 
1755 1 12 Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Biäregården
 
1755 1 12 Pehr ej angivet Lars Påhl ej angivet Lunnagården
 
1755 1 19 Gunnel ej angivet Pehr Jöns ej angivet Elestorp
 
1755 1 26 Karna ej angivet Bengt Anders ej angivet Faretslöf
 
1755 2 2 Else ej angivet Pehr Lars ej angivet Karstorp
 
1755 2 8 dödfött ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1755 2 9 Elna ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1755 2 16 Swen ej angivet Ola Pehr ej angivet Drängstorp
 
1755 2 16 Bengta ej angivet Pehr Michel ej angivet Påarp
 
1755 2 16 Pernilla ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1755 2 16 Jeppa ej angivet Lars Jep ej angivet Påarp
 
1755 2 23 Swen ej angivet Pehr Jöns ej angivet Boarp
 
1755 3 2 Elna ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1755 3 9 Gunnel ej angivet Gudmen Jöns ej angivet Glimminge
 
1755 3 14 Anders ej angivet Lars Anders ej angivet Kiöpenhamn Olu PåhlsD
 
1755 3 16 Swen ej angivet Pehr Ol ej angivet Mässinge
 
1755 4 6 Sissa ej angivet Ebbe Swen ej angivet Faretslöf
 
1755 5 4 Gunnel ej angivet Staffen Påhl ej angivet Lilla Båsta
 
1755 5 8 Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1755 5 11 Lusse ej angivet Tulle Bengt ej angivet Swensta
 
1755 5 19 Bengt ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1755 5 30 Lusse ej angivet Ola Swen ej angivet Erichstorp
 
1755 6 15 Lusse ej angivet Påhl Bengt ej angivet Boarp
 
1755 6 29 Pehr ej angivet Nils Påhl ej angivet Småry
 
1755 7 2 Ola ej angivet Staffen Ol ej angivet Karup
 
1755 7 20 Olu ej angivet Pehr Pehr ej angivet Mässinge
 
1755 7 20 Margreta ej angivet Pehr Jöns ej angivet Karup
 
1755 7 20 Bengt ej angivet Ola Mån ej angivet Karstorp
 
1755 7 27 Kiersti ej angivet Johan Pehr ej angivet Torp
 
1755 8 10 Bengt ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Faretslöf
 
1755 8 24 Elna ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1755 8 31 Sissa ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättare
 
1755 9 7 Ola ej angivet Arfwet Swen ej angivet Slättare
 
1755 9 14 Sissa ej angivet Nils Pehr ej angivet Heliarp
 
1755 9 14 Lusse ej angivet Ola Joen ej angivet Karup
 
1755 9 21 Lars ej angivet Nils Troen ej angivet Småry
 
1755 10 5 Else ej angivet Nils Ol ej angivet Glimminge
 
1755 10 5 Påhl ej angivet Sören Johan ej angivet Sinarp
 
1755 10 12 Ingar ej angivet Swen Swen ej angivet Småry
 
1755 10 17 Jonas ej angivet Harald Jonas Berggren Karup
 
1755 10 19 Sissa ej angivet Staffen Jöns ej angivet Karup
 
1755 10 26 Kiersti ej angivet Håcken Jöns ej angivet Elestorp
 
1755 10 26 Jöns ej angivet Nils Offa ej angivet Waran
 
1755 11 2 Ebbe ej angivet Swen Pehr ej angivet Slättare
 
1755 11 2 Swen ej angivet Ola Nils ej angivet Honarp
 
1755 11 9 Hanna ej angivet Nils Bengt ej angivet Mässinge
 
1755 11 23 Elna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1755 11 23 Håcken ej angivet Jöns Håcken ej angivet Påarp
 
1755 11 30 Tora ej angivet Jöns Påhl ej angivet Biäregården
 
1755 12 14 Swen ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Glimminge
 
1755 12 21 Hanna ej angivet Påhl Pehr ej angivet Möllet
 
1755 12 21 Nils ej angivet Rasmus Nils ej angivet Karup
 
1755 12 21 Ingar ej angivet Nils Ol ej angivet Boarp
 
1755 12 21 Bengta ej angivet Mårten Bengt ej angivet Waregården
 
1755 12 21 Michel ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1756 1 1 Pehr ej angivet Håcken Pehr ej angivet Waran
 
1756 1 4 Pehr ej angivet Gudmen Jöns ej angivet Söndertorp
 
1756 1 18 Swen ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1756 1 18 Pehr ej angivet Jöns Anders ej angivet Torp
 
1756 1 18 Anders ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1756 2 1 Nils ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1756 2 8 Bengta Rytt: ej angivet ej angivet Ådal Glimminge
 
1756 2 8 Elna ej angivet Bengt Påhl ej angivet Erichstorp
 
1756 2 8 Ola ej angivet Swen Nils ej angivet Karup
 
1756 2 8 Staffen ej angivet Swen Nils ej angivet Karup
 
1756 2 8 Ola ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1756 2 15 Erlan ej angivet Pehr Swen ej angivet Karstorp
 
1756 2 15 Staffen ej angivet Eskel Nils ej angivet Heliarp
 
1756 2 22 Boel ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1756 2 22 Påhl ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1756 2 22 Swen ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1756 2 25 Ola Rytt: ej angivet ej angivet Ramfelt Ramsiö
 
1756 2 29 Troed ej angivet Pehr ej angivet Lillja Glimminge
 
1756 2 29 Henrick Rytt: Måns ej angivet Hasselgren Drängstorp
 
1756 3 7 Lusse ej angivet Pehr Ebba ej angivet Slättare
 
1756 3 7 Troed ej angivet Nils Pehr ej angivet Brödarp
 
1756 3 7 Ola ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1756 3 19 Kiersti ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1756 3 21 Påhl ej angivet Joen Påhl ej angivet Waran
 
1756 3 21 Bengt ej angivet Anders Bengt ej angivet Ramsiö
 
1756 4 4 Tora ej angivet Hans Gudmen ej angivet Slättare
 
1756 4 4 Elna ej angivet Rasmus Håcken ej angivet Lillare
 
1756 4 9 Elna ej angivet Pehr Påhl ej angivet Waran
 
1756 4 9 Lusse ej angivet Ola Pehr ej angivet Drängstorp
 
1756 4 17 Maja Marie Corporal ej angivet ej angivet Kåse Karup
 
1756 4 21 Swen ej angivet Hans Han ej angivet Glimminge
 
1756 4 25 Pernilla ej angivet Swen Jöns ej angivet Påarp
 
1756 5 2 Joseph ej angivet Erlan ej angivet Palmgren Drängstorp
 
1756 5 9 Ebbe ej angivet Pehr Ebba ej angivet Elestorp
 
1756 5 9 Erlan? ej angivet Ebbe Swen ej angivet Faretslöf
 
1756 5 17 Swen ej angivet Swen Påhl ej angivet Lillare
 
1756 5 27 Swenbor ej angivet Lars Pehr ej angivet Swensta
 
1756 7 2 Ola ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1756 7 11 Gunnel ej angivet Ola Jöns ej angivet Söndertorp
 
1756 7 11 Sissa ej angivet Jöns Påhl ej angivet Påarp
 
1756 7 25 Pernilla ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1756 7 25 Staffen ej angivet Michel Swen ej angivet Karup
 
1756 7 25 Ola ej angivet Swen Ol ej angivet Glimminge
 
1756 8 1 Catrina Rytt: Jacob ej angivet Åkerblom Lillare
 
1756 8 8 Pehr ej angivet Nils Nils ej angivet Lillare
 
1756 8 8 Pehr ej angivet Pehr Michel ej angivet Påarp
 
1756 9 12 Maja Rytt: Jacob ej angivet Lundal Påarp
 
1756 9 19 Olu ej angivet Swen Helia ej angivet Mässinge
 
1756 9 19 Jöns ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1756 9 24 Ola ej angivet Jöns Påhl ej angivet Boarp
 
1756 9 24 Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1756 9 26 Maria Corporal ej angivet ej angivet Lungren Karup
 
1756 10 3 Elna ej angivet Johan Tura ej angivet Honarp
 
1756 10 3 Pernilla ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1756 10 10 Swen/Jöns ej angivet Swen Swen ej angivet Möllet
 
1756 10 10 Nils ej angivet Bengt Nils ej angivet Småry
 
1756 10 10 Swen ej angivet Nils Troed ej angivet Småry
 
1756 10 17 Erlan? ej angivet Sefwed Pehr ej angivet Boarp
 
1756 10 17 Lars Rytt: ej angivet ej angivet Lunstäd Mässinge
 
1756 10 24 Jöns ej angivet Johan Nils ej angivet Ramsiö
 
1756 10 31 Börie ej angivet Pehr Pehr ej angivet Mässinge
 
1756 11 0 Elna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättare
 
1756 11 7 Rasmus ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1756 11 14 Bengt ej angivet Nils Swen ej angivet Mässinge
 
1756 11 21 Nils ej angivet Rasmus Nils ej angivet Karup
 
1756 12 12 Lusse ej angivet Ola Swen ej angivet Erichstorp
 
1756 12 19 Kiersti ej angivet Håcken Jöns ej angivet Elestorp
 
1757 1 2 Elna ej angivet Nils Ol ej angivet Heliarp
 
1757 1 2 Pehr ej angivet Nils Påhl ej angivet Småry
 
1757 1 6 Tora ej angivet Påhl Pehr ej angivet Möllet
 
1757 1 9 Kiersti ej angivet Swen Bengt ej angivet Söndertorp
 
1757 1 16 Boel ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1757 1 23 Bengta ej angivet Swen Swen ej angivet Småry
 
1757 1 23 Måns ej angivet Pehr Pehr ej angivet Faretslöf
 
1757 1 30 Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1757 2 2 Ola ej angivet Jöns Hendrich ej angivet Boarp
 
1757 2 13 Boel ej angivet Lars Gudmen ej angivet Ramsiö
 
1757 2 20 Erlan ej angivet Mårten Erlan ej angivet Påarp
 
1757 3 6 Sonne ej angivet Anders Sonna ej angivet Slättare
 
1757 3 6 Bengta ej angivet Nils Håcken ej angivet Mässinge
 
1757 3 6 Sissa ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1757 3 13 Sissa ej angivet Jöns Pehr ej angivet Slättare
 
1757 3 13 Pernilla ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1757 3 20 Swen ej angivet Swen Jöns ej angivet Påarp
 
1757 3 20 Karna ej angivet Jan Michel ej angivet Ramsiö
 
1757 3 20 Boel ej angivet Helje Åffa ej angivet Lunnagården
 
1757 3 20 Pehr ej angivet Gunnar Swen ej angivet Faretslöf
 
1757 3 25 Else ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1757 3 25 Anders ej angivet Nils Bengt ej angivet Mässinge
 
1757 3 27 Bernhard Corporal ej angivet ej angivet Kåse Karup
 
1757 4 3 Anna ej angivet Jöns Anders ej angivet Karup
 
1757 4 3 Pehr ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Waran
 
1757 4 8 Else ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1757 4 13 Staffen ej angivet Ola Swen ej angivet Karup
 
1757 4 22 Tora ej angivet Påhl Gudmen ej angivet Slättare
 
1757 4 22 Jöns ej angivet Staffen Jöns ej angivet Karup
 
1757 5 1 Else ej angivet Bengt Anders ej angivet Faretslöf
 
1757 5 1 Bengt ej angivet Jöns Påhl ej angivet Biäregården
 
1757 5 8 Hans ej angivet Lars Han ej angivet Glimminge
 
1757 5 15 Anna ej angivet Swen Ol ej angivet Glimminge
 
1757 5 15 Sissa ej angivet Erlan Ol ej angivet Waran
 
1757 5 15 Nils Rytt: ej angivet ej angivet Liljeman Glimminge
 
1757 5 22 Carl Petter ej angivet Olaus Pehr ej angivet Karup
 
1757 5 27 Kiersti ej angivet Johan Ol ej angivet Honarp
 
 
1757 5 29 Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1757 6 19 Tora ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1757 7 2 Troed ej angivet Nils Pehr ej angivet Brödarp
 
1757 7 7 Carl Rytt: Joseph ej angivet ej angivet Faretslöf
 
1757 7 7 Petter Rytt: Jackob ej angivet Åkerblom Lillare
 
1757 7 10 Erlan ej angivet Lars Jöns ej angivet Påarp
 
1757 7 17 Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Faretslöf
 
1757 7 21 Kiersti ej angivet Johan Pehr ej angivet Torp
 
1757 7 21 Else ej angivet Gudmen Jöns ej angivet Söndertorp
 
1757 7 28 Pehr ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erichstorp
 
1757 7 28 Ola ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1757 7 28 Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1757 7 28 Jöns ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1757 7 31 Gunnel ej angivet Jackob Han ej angivet Faretslöf
 
1757 9 4 Swen ej angivet Michel Swen ej angivet Karup
 
1757 9 11 Sissa ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1757 9 25 Anna ej angivet Ola Pehr ej angivet Drängstorp
 
1757 9 25 Ola ej angivet Ola Mån ej angivet Karstorp
 
1757 10 2 Staffen ej angivet Påhl Swen ej angivet Glimminge
 
1757 10 7 Jöns ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1757 10 16 Ingar ej angivet Lars Pehr ej angivet Waregården
 
1757 10 23 Karna ej angivet Swen Pehr ej angivet Elestorp
 
1757 11 11 Troen ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1757 11 11 Lars ej angivet Pehr Ebba ej angivet Elestorp
 
1757 11 13 Bengt ej angivet Eskel Nils ej angivet Heljarp
 
1757 11 20 Bengt ej angivet Pehr Ebba ej angivet Slättare
 
1757 11 27 Hans ej angivet Sefwet Pehr ej angivet Boarp
 
1757 12 4 Ola ej angivet Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1757 12 28 Jöns ej angivet Pehr Jöns ej angivet Elestorp
 
1758 1 15 Pernilla ej angivet Jöns Henrich ej angivet Boarp
 
1758 1 15 Kiersti ej angivet Lars Pehr ej angivet Swensta
 
1758 1 22 Swen ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättare
 
1758 1 22 Ola ej angivet Jöns Bengt ej angivet Glimminge
 
1758 1 29 Bengt ej angivet Swen Bengt ej angivet Söndertorp
 
1758 1 29 Gunnel ej angivet Pehr Anders ej angivet Ramsiö
 
1758 2 5 Troen ej angivet Lars Swen ej angivet Erichstorp
 
1758 2 19 Erlan ej angivet Lars Jep ej angivet Påarp
 
1758 2 19 Pehr ej angivet Ola Swen ej angivet Erichstorp
 
1758 2 19 Jöns ej angivet Lars Jöns ej angivet Honarp
 
1758 3 5 Elna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Honarp
 
1758 3 12 Nils ej angivet Mårten Jöns ej angivet Kollinge
 
1758 3 18 Berta ej angivet Sören Johan ej angivet Sinarp
 
1758 4 9 Pehr Rytt: Ola ej angivet Ramfält Ramsiö
 
1758 4 30 Aderjana Elisabet Corporal ej angivet ej angivet Kåse Karup
 
1758 5 15 Swen ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1758 5 17 Lusse ej angivet Ola Joen ej angivet Karup
 
1758 5 17 Jan ej angivet Hans Jan ej angivet Mässinge
 
1758 5 21 Pernilla ej angivet Helje Pehr ej angivet Mässinge
 
1758 5 21 Jöns ej angivet Tulle Bengt ej angivet Swensta
 
1758 5 28 Pernilla ej angivet Jöns Påhl ej angivet Boarp
 
1758 6 4 Swen ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1758 6 11 Elna ej angivet Pehr Ebba ej angivet Slättare
 
1758 6 18 Swen ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1758 6 24 Lusse ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1758 6 25 Jöns ej angivet Ebbe Nils ej angivet Slättare
 
1758 7 16 Nils ej angivet Michel Swen ej angivet Karup
 
1758 7 23 Kiersti ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1758 8 6 Elna ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1758 8 13 Swen ej angivet Nils Påhl ej angivet Småry
 
1758 9 3 Troed ej angivet Bengt Anders ej angivet Faretslöf
 
1758 10 8 Nils ej angivet Nils Jöns ej angivet Karup
 
1758 10 8 Pernilla ej angivet Jöns Påhl ej angivet Biäregården
 
1758 10 8 Bengta ej angivet Bengt Påhl ej angivet Erichstorp
 
1758 10 22 Swen ej angivet Håcken Pehr ej angivet Waran
 
1758 11 12 Swen ej angivet Ebbe Swen ej angivet Faretslöf
 
1758 11 19 Nils ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1758 11 19 Jöns ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1758 11 26 Gunnel ej angivet Gudmen Jöns ej angivet Glimminge
 
1758 11 26 Joen ej angivet Swen Pehr ej angivet Elestorp
 
1758 12 17 Troen ej angivet Gunnar Swen ej angivet Faretslöf
 
1758 12 17 Pehr ej angivet Påhl Påhl ej angivet Biäregården
 
1759 1 6 Nils ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Glimminge
 
1759 1 14 Johanna ej angivet Swen Påhl ej angivet Lillare
 
1759 1 21 Jöns ej angivet Bengt Nils ej angivet Småry
 
1759 2 11 Lusse ej angivet Nils Nils ej angivet Lillare
 
1759 2 11 Ola ej angivet Påhl Pehr ej angivet Möllhult
 
1759 2 18 Ola ej angivet Hans Han ej angivet Glimminge
 
1759 3 18 Elna ej angivet Pehr Ol ej angivet Ramsiö
 
1759 3 25 Bengta ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1759 3 25 Pernilla ej angivet Anders Påhl ej angivet Ramsiö
 
1759 3 25 Anna ej angivet Pehr Påhl ej angivet Waran
 
1759 4 9 Boel ej angivet Arfwet Swen ej angivet Slättare
 
1759 4 9 Lusse ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1759 4 22 Christier ej angivet Bengt Nils ej angivet Ramsiö
 
1759 4 22 Pehr ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1759 4 22 Pehr ej angivet Lars Påhl ej angivet Lunnagården
 
1759 5 6 Sissa ej angivet Helje Åffa ej angivet Lunnagården
 
1759 5 6 Nils ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1759 5 24 Pehr ej angivet Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1759 5 24 Hans ej angivet Lars Pehr ej angivet Mässinge
 
1759 5 27 Påhl ej angivet Swen Swen ej angivet Möllhult
 
1759 6 4 Kiersti ej angivet Pehr Nils ej angivet Småry
 
1759 6 4 Troen ej angivet Rasmus Håcken ej angivet Lillare
 
1759 6 17 Troen ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1759 7 8 Johanna ej angivet Jöns Påhl ej angivet Påarp
 
1759 7 16 Michel ej angivet Pehr Michel ej angivet Påarp
 
1759 7 29 Troen ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1759 7 29 Troed ej angivet Nils Troed ej angivet Småry
 
1759 8 5 Swen ej angivet Pehr Pehr ej angivet Mässinge
 
1759 8 26 Hans ej angivet Jöns Jan ej angivet Faretslöf
 
1759 9 9 Kiersti ej angivet Michel Nils ej angivet Glimminge
 
1759 9 16 Lars ej angivet Johan Nils ej angivet Ramsiö
 
1759 9 23 Josua ej angivet Mårten Jöns ej angivet Kollinge
 
1759 9 23 Elna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Swensta
 
1759 9 29 Swen ej angivet Pehr Jöns ej angivet Karup
 
1759 9 29 Bengta ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1759 9 29 Pernilla ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Faretslöf
 
1759 10 5 Ola ej angivet Nils Bengt ej angivet Mässinge
 
1759 10 7 Lusse ej angivet Trued Ebba ej angivet Slättare
 
1759 10 21 Boel ej angivet Johan Tuhra ej angivet Honarp
 
1759 10 21 Kirsti ej angivet Jöns Anders ej angivet Torp
 
1759 10 21 Swen ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättare
 
1759 10 28 Swen ej angivet Staffen Påhl ej angivet Lilla Båsta
 
1759 11 11 Kiersti ej angivet Swen Ol ej angivet Karup
 
1759 11 11 Pernilla ej angivet Hans Jan ej angivet Mässinge
 
1759 11 11 Kiersti ej angivet Mårten Erlan ej angivet Påarp
 
1759 11 18 Nils ej angivet Påhl Swen ej angivet Glimminge
 
1759 11 18 Sissa ej angivet Swen Påhl ej angivet Karup
 
1759 11 25 Bengta ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1759 12 1 Bengt ej angivet Pehr Pehr ej angivet Honarp
 
1759 12 16 Troen ej angivet Johan Michel ej angivet Ramsiö
 
1759 12 16 Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1759 12 23 Erick ej angivet Olaus Pehr ej angivet Karup
 
1760 1 1 Bengt ej angivet Pehr Pehr ej angivet Faretslöf
 
1760 1 6 Pernilla ej angivet Påhl Pehr ej angivet Glimminge
 
1760 1 6 Gunnel ej angivet Ola Nils ej angivet Honarp
 
1760 1 6 Ludvig ej angivet Johan Ol ej angivet Honarp
 
1760 1 13 Niels ej angivet Gudmen Jöns ej angivet Söndertorp
 
1760 1 20 Lusse ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1760 1 20 Kjersti ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1760 2 2 Karna ej angivet Johan Pehr ej angivet Torp
 
1760 2 2 Swen ej angivet Gunnar Swen ej angivet Faretslöf
 
1760 2 24 Kiersti ej angivet Lars Jöns ej angivet Påarp
 
1760 2 24 Troed ej angivet Lars Jöns ej angivet Påarp
 
1760 3 2 Hanna ej angivet Michel Swen ej angivet Karup
 
1760 3 2 Swen ej angivet Eskel Nils ej angivet Heljarp
 
1760 3 9 Lars ej angivet Håcken Jöns ej angivet Elestorp
 
1760 3 9 Pehr ej angivet Swen Bengt ej angivet Söndertorp
 
1760 3 16 Tora ej angivet Jöns Påhl ej angivet Biäregården
 
1760 3 16 Kiersti ej angivet Pähr Jöns ej angivet Boarp
 
1760 3 16 Pernilla ej angivet Påhl Anders ej angivet Boarp
 
1760 3 23 Boel ej angivet Anders Sonna ej angivet Slättare
 
1760 3 23 Lusse ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1760 3 23 Ola ej angivet Pehr Ebba ej angivet Elestorp
 
1760 3 30 Olu ej angivet Nils Håcken ej angivet Mässinge
 
1760 4 4 Elna ej angivet Ola Bengt ej angivet Glimminge
 
1760 4 5 son dör stx eft föd ej angivet Pehr Lars ej angivet Glimminge
 
1760 4 5 son dör stx eft föd ej angivet Pehr Lars ej angivet Glimminge
 
1760 4 18 Bengta ej angivet Bengt Påhl ej angivet Erichstorp
 
1760 4 20 Kiersti ej angivet Ola Mån ej angivet Karstorp
 
1760 6 20 Gunnel ej angivet Erlan Ol ej angivet Waran
 
1760 6 20 Troed ej angivet Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1760 6 22 Påhl ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Karup
 
1760 6 29 Johan ej angivet Jöns Bengt ej angivet Glimminge
 
1760 8 3 Staffen ej angivet Swen Påhl ej angivet Lillare
 
1760 8 24 Kiersti ej angivet Swen Jöns ej angivet Påarp
 
1760 8 24 Påhl ej angivet Anders Påhl ej angivet Ramsiö
 
1760 8 24 Swen ej angivet Jöns Anders ej angivet Karup
 
1760 8 31 Påhl ej angivet Bengt Nils ej angivet Ramsiö
 
1760 8 31 Bengt ej angivet Lars Bengt ej angivet Glimminge
 
1760 8 31 Kiersti ej angivet Nils Ol ej angivet Karup
 
1760 8 31 Jacob ej angivet Bengt Jackob ej angivet Sinarp
 
1760 9 14 Gunnel ej angivet Nils Påhl ej angivet Småry
 
1760 9 21 Boel ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1760 9 29 Hanna ej angivet Påhl Jöns ej angivet Erichstorp
 
1760 9 29 Boel ej angivet Mårten Jöns ej angivet Kollinge
 
1760 9 29 Jöns ej angivet Swen Pehr ej angivet Slättare
 
1760 10 12 Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Småry
 
1760 10 19 Jöns ej angivet Pehr Ebba ej angivet Slättare
 
1760 10 19 Jöns ej angivet Jöns Pehr ej angivet Slättare
 
1760 10 26 Swen ej angivet Nils Bengt ej angivet Mässinge
 
1760 11 9 Boel ej angivet Nils Pehr ej angivet Brödarp
 
1760 11 30 Pehr ej angivet Bengt Nils ej angivet Småry
 
1760 11 30 Jöns ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1760 12 7 Såne Rytt: Anders ej angivet Telin Glimminge
 
1760 12 7 Hans ej angivet Jöns Pehr ej angivet Faretslöf
 
1760 12 7 Boel ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1760 12 13 Pehr ej angivet Håcken Pehr ej angivet Waran
 
1760 12 13 Anders ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1760 12 21 Jöns ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1760 12 21 Swen ej angivet Swen Swen ej angivet Påarp
 
1760 12 26 Lusse ej angivet Påhl Anders ej angivet Faretslöf
 
1761 1 1 Boel ej angivet Swen Pehr ej angivet Elestorp
 
1761 1 18 Bengta ej angivet Troed Ebba ej angivet Slättare
 
1761 1 25 Nils ej angivet Påhl Pehr ej angivet Möllet
 
1761 2 8 Ingar ej angivet Johan Nils ej angivet Ramsiö
 
1761 2 8 Else ej angivet Hans Jöns ej angivet Waran
 
1761 2 8 Erick ej angivet Mårten Bengt ej angivet Waregården
 
1761 2 16 Pehr ej angivet Mårten Swen ej angivet Brödarp
 
1761 3 8 Hanna ej angivet Helje Åffa ej angivet Lunnagården
 
1761 3 8 Lars ej angivet Pehr Lars ej angivet Karstorp
 
1761 4 12 Johanna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Karup
 
1761 4 26 Troed ej angivet Nils Troed ej angivet Småry
 
1761 4 30 Jöns ej angivet Pehr Pehr ej angivet Mässinge
 
1761 4 30 Staffen ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Faretslöf
 
1761 5 5 Jöns ej angivet Jöns Hindrich ej angivet Boarp
 
1761 5 11 Ola ej angivet Bengt Ol ej angivet Mölhult
 
1761 5 13 Bengt ej angivet Anders Sonna ej angivet Slättare
 
1761 5 17 Sissa ej angivet Staffen Jöns ej angivet Karup
 
1761 5 24 Påhl ej angivet Swen Lars ej angivet Drängstorp
 
1761 5 29 Johanna Qvartermäst. ej angivet ej angivet Hammar Karstorp
 
1761 6 7 Swen ej angivet Hans Swen ej angivet Lilla Båsta
 
1761 6 14 Pernilla ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1761 7 11 Karna ej angivet Pehr Lars ej angivet Glimminge
 
1761 7 11 Hans ej angivet Pehr Lars ej angivet Glimminge
 
1761 7 12 Anna ej angivet Pehr Michel ej angivet Påarp
 
1761 7 12 Swen ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1761 8 2 Bengt ej angivet Påhl Anders ej angivet Boarp
 
1761 8 16 Anna ej angivet Swen Swen ej angivet Möllhult
 
1761 9 6 Kiersti ej angivet Håcken Jöns ej angivet Elestorp
 
1761 9 13 Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Heljarp
 
1761 9 20 Nils ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1761 9 20 Swen ej angivet Nils Nils ej angivet Lillare
 
1761 9 27 Swen ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1761 10 9 Troen ej angivet Bengt Anders ej angivet Faretslöf
 
1761 10 18 Swen ej angivet Nils Swen ej angivet Ramsiö
 
1761 10 18 Pehr ej angivet Lars Pehr ej angivet Swenstad
 
1761 10 25 Jan ej angivet Jöns Jan ej angivet Faretslöf
 
1761 10 25 Ebbe ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1761 10 25 Måns ej angivet Bengt Jacob ej angivet Sinarp
 
1761 11 1 Boel ej angivet Ebbe Swen ej angivet Faretslöf
 
1761 11 15 Ebbe ej angivet Lars Jöns ej angivet Swensta
 
1761 11 29 Anna ej angivet Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1761 11 29 Bengta ej angivet Pehr Pehr ej angivet Honarp
 
1761 11 29 Jöns ej angivet Påhl Gudmen ej angivet Slättare
 
1761 12 3 Pehr ej angivet Swen Michel ej angivet Erichstorp Elna NilsD
 
1761 12 6 Gudmen ej angivet Ebbe Nils ej angivet Slättare
 
1761 12 20 Troen ej angivet Arfwet Swen ej angivet Slättare
 
1761 12 20 Troen ej angivet Hans Jan ej angivet Mässinge
 
1761 12 20 Troen ej angivet Ola Swen ej angivet Karup
 
1761 12 28 Sonne ej angivet Anders ej angivet Thelin Glimminge
 
1762 1 1 Kiersti ej angivet Bengt Nils ej angivet Ramsiö
 
1762 1 6 Else ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1762 1 24 Else ej angivet Pehr Nils ej angivet Heljarp
 
1762 1 24 Pähr ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1762 2 7 Swen ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1762 2 14 Anders ej angivet Swen Påhl ej angivet Karup
 
1762 2 14 Anders ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1762 2 21 Erick ej angivet Lars Pehr ej angivet Waregården
 
1762 3 7 Lusse ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1762 3 7 Karna ej angivet Tårckel Jöns ej angivet Glimminge
 
1762 3 14 Else ej angivet Hans Han ej angivet Glimminge
 
1762 3 14 Lusse ej angivet Nils Lars ej angivet Småry
 
1762 3 14 Kiersti ej angivet Jöns Påhl ej angivet Boarp
 
1762 3 21 Troed ej angivet Mårten Jöns ej angivet Kollinge
 
1762 4 9 Swen ej angivet Swen Swen ej angivet Drängstorp
 
1762 5 2 Johanna ej angivet Christen Joen ej angivet Karup
 
1762 5 9 Karna ej angivet Rasmus Påhl ej angivet Glimminge
 
1762 6 8 Anna Sophia Cornät ej angivet ej angivet Kåse Karup
 
1762 6 11 Kiersti ej angivet Pehr Ebba ej angivet Elestorp
 
1762 7 9 Ola ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Glimminge
 
1762 7 11 Bengta ej angivet Ola Mån ej angivet Karstorp
 
1762 7 18 Swen ej angivet Jöns Pehr ej angivet Faretslöf
 
1762 8 1 Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1762 8 8 Kiersti ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättare
 
1762 8 8 Påhl ej angivet Nils Håcken ej angivet Mässinge
 
1762 8 22 Kiersti ej angivet Swen Jöns ej angivet Påarp
 
1762 8 29 Nils ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1762 8 29 Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1762 9 5 Kiersti ej angivet Lars Jep ej angivet Påarp
 
1762 9 18 Troen ej angivet Mårten Swen ej angivet Slättare
 
1762 9 19 Anders ej angivet Jöns Anders ej angivet Torp
 
1762 9 26 Swen ej angivet Nils Nils ej angivet Slättare
 
1762 10 3 Elna ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1762 10 8 Nils ej angivet Troed Ebba ej angivet Slättare
 
1762 10 17 Nils ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Slättare
 
1762 10 17 Swen ej angivet Sefwet Pehr ej angivet Boarp
 
1762 10 24 Anna ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1762 11 1 Sissa ej angivet Swen Jöns ej angivet Karup
 
1762 11 7 Lusse ej angivet Gunnar Swen ej angivet Faretslöf
 
1762 11 14 Anders ej angivet Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1762 11 26 Bengta ej angivet Haralt ej angivet Bergren Honarp
 
1762 12 5 Pehr ej angivet Johan Nils ej angivet Ramsiö
 
1762 12 12 Ola ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1762 12 19 Jertru ej angivet Johan Ol ej angivet Honarp
 
1762 12 19 Lars ej angivet Påhl Pehr ej angivet Möllhult
 
1762 12 26 Pernilla ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Ramsiö
 
1762 12 28 Jöns ej angivet Lars Ol ej angivet Waran
 
1763 1 2 Lusse ej angivet Påhl Swen ej angivet Glimminge
 
1763 1 2 Nils ej angivet Helje Åffa ej angivet Lunnagården
 
1763 1 6 Swen ej angivet Pehr Nils ej angivet Småry
 
1763 1 9 Kiersti ej angivet Erlan Ol ej angivet Waran
 
1763 1 10 Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Lillare
 
1763 1 16 Nils ej angivet Swen Pehr ej angivet Elestorp
 
1763 1 23 Bengt ej angivet Jöns Bengt ej angivet Glimminge
 
1763 1 23 Kiersti ej angivet Bengt Nils ej angivet Ramsiö
 
1763 1 30 död dotter ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1763 1 30 död son ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1763 2 2 Sissa ej angivet Bengt Nils ej angivet Småry
 
1763 2 2 Pehr ej angivet Lars Bengt ej angivet Glimminge
 
1763 2 6 Pehr ej angivet Påhl Anders ej angivet Faretslöf
 
1763 2 13 Swen ej angivet Pehr Anders ej angivet Ramsiö
 
1763 2 13 Anders ej angivet Swen Påhl ej angivet Karup
 
1763 2 27 Else ej angivet Bengt Påhl ej angivet Erikstorp
 
1763 3 20 Påhl ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1763 3 20 Ola ej angivet Anders Påhl ej angivet Ramsiö
 
1763 3 25 Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Boarp
 
1763 3 27 Påhl ej angivet Nils Påhl ej angivet Småry
 
1763 4 1 Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1763 4 10 Olu ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1763 4 15 Tora ej angivet Håcken Pehr ej angivet Waran
 
1763 4 24 Swen Rytt: ej angivet ej angivet Lunstät Mässinge
 
1763 5 1 Pehr ej angivet Swen Jöns ej angivet Påarp
 
1763 5 26 Sissa ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1763 5 26 Swen ej angivet Hans Swen ej angivet Lilla Båsta
 
1763 6 12 Jöns Rotemästare ej angivet ej angivet Eckman Sönnertorp
 
1763 6 17 Nils ej angivet Nils Bengt ej angivet Mässinge
 
1763 6 19 Elna ej angivet Helje Michel ej angivet Boarp
 
1763 6 24 Sissa ej angivet Pehr Ebba ej angivet Slättare
 
1763 6 24 Elna ej angivet Pehr Han ej angivet Swensta
 
1763 7 3 Anna ej angivet Petter ej angivet Lundal Karup
 
1763 7 17 Pehr ej angivet Mårten Bengt ej angivet Waregården
 
1763 7 31 Catrina Rytt: ej angivet ej angivet Åkerblom Lillare
 
1763 7 31 Ola ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Glimminge
 
1763 7 31 Påhl ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1763 7 31 Jöns ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1763 8 7 Ola ej angivet Hans Jöns ej angivet Waran
 
1763 8 14 namnlös ej angivet Jöns Anders ej angivet Karup
 
1763 8 14 Hanna ej angivet Jeppa ej angivet Lunström Ramsiö
 
1763 8 14 Nils ej angivet Pehr Pehr ej angivet Mässinge
 
1763 9 4 Nils ej angivet Börje Nils ej angivet Mässinge
 
1763 9 11 Boel ej angivet Bengt Jackob ej angivet Sinarp
 
1763 9 25 Pernilla ej angivet Anders Jöns ej angivet Glimminge
 
1763 10 16 Elna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1763 10 23 Bengta ej angivet Ola Mån ej angivet Karstorp
 
1763 11 1 Kiersti ej angivet Håcken Swen ej angivet Karstorp
 
1763 11 6 Påhl ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Waran
 
1763 11 7 Ingar ej angivet Åcke Johan ej angivet Karup
 
1763 11 7 Kiersti ej angivet Åcke Johan ej angivet Karup
 
1763 11 20 Anna ej angivet Påhl Anders ej angivet Boarp
 
1763 11 20 Sissa ej angivet Lars Helja ej angivet Mässinge
 
1763 11 20 Johanna Rytt: ej angivet ej angivet Mörck Ramsiö
 
1763 11 20 Gunnel ej angivet Erlan Jöns ej angivet Lillare
 
1763 12 4 Kiersti Rytt: ej angivet ej angivet Lundborg Faretslöf
 
1763 12 4 Bengta ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Faretslöf
 
1763 12 4 Jöns ej angivet Arfwet Swen ej angivet Slättare
 
1763 12 18 Pehr ej angivet Ebbe Swen ej angivet Faretslöf
 
1763 12 28 Else ej angivet Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1763 12 28 Jöns ej angivet Mårten Jöns ej angivet Kollinge
 
1764 1 6 Lusse ej angivet Ebbe Nils ej angivet Slättare
 
1764 1 15 Tora ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1764 2 2 Pehr ej angivet Johan Nils ej angivet Ramsiö
 
1764 2 19 Boel ej angivet Hans Jan ej angivet Mässinge
 
1764 2 19 Ebbe ej angivet Jöns Pehr ej angivet Faretslöf
 
1764 2 19 Pehr ej angivet Eskel Nils ej angivet Ramsiö
 
1764 2 26 Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Lillare
 
1764 3 4 Kiersti ej angivet Pehr Nils ej angivet Slättare
 
1764 3 4 Hanna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Honarp
 
1764 3 18 Pehr ej angivet Swen Pehr ej angivet Elestorp
 
1764 3 25 Ola ej angivet Jöns Nils ej angivet Heljarp
 
1764 3 30 Boel ej angivet Tårckel Jöns ej angivet Glimminge
 
1764 3 30 Ola ej angivet Swen Swen ej angivet Drängstorp
 
1764 4 2 Elna ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1764 4 2 Lusse ej angivet Jöns Påhl ej angivet Faretslöf
 
1764 4 11 Bengt ej angivet Bengt Anders ej angivet Mässinge Bengta BengtsD
 
1764 4 15 Hans ej angivet Nils Påhl ej angivet Småry
 
1764 4 23 Pernilla ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1764 4 26 Elna ej angivet Anders Sonna ej angivet Slättare
 
1764 4 29 Ebbe ej angivet Anders Mårten ej angivet Ramsiö
 
1764 5 6 Greta ej angivet Anders ej angivet Söderberg Drängstorp
 
1764 5 18 Sissa ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1764 5 18 Nils ej angivet Swen Bengt ej angivet Sönnertorp
 
1764 5 27 Kiersti ej angivet Ola Pehr ej angivet Glimminge
 
1764 6 3 Boel ej angivet Swen Pehr ej angivet Slättare
 
1764 6 10 Bengt ej angivet Jöns Påhl ej angivet Påarp
 
1764 6 10 Pehr ej angivet Bengt Ol ej angivet Möllhult
 
1764 6 17 Karna ej angivet Nils Ol ej angivet Heljarp
 
1764 6 22 Erlan ej angivet Swen Swen ej angivet Möllet
 
1764 6 24 Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Brödarp
 
1764 7 2 Ebbe ej angivet Swen Påhl ej angivet Lillare
 
1764 7 15 Nils ej angivet Johan Ol ej angivet Honarp
 
1764 7 15 Jöns ej angivet Nils Troed ej angivet Småry
 
1764 7 22 Påhl ej angivet Rasmus Påhl ej angivet Glimminge
 
1764 8 12 Swenbor ej angivet Pehr Michel ej angivet Påarp
 
1764 8 19 Lusse ej angivet Pehr Ol ej angivet Elestorp
 
1764 8 19 Sissa ej angivet Swen Pehr ej angivet Glimminge
 
1764 8 19 Kiersti ej angivet Nils Nils ej angivet Lillare
 
1764 8 26 Bengta ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1764 9 2 Swenbor ej angivet Helje Åffa ej angivet Lunnagården
 
1764 9 2 Bengt ej angivet Nils Ol ej angivet Boarp
 
1764 9 2 Pehr ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1764 9 16 Boel ej angivet Swen Jöns ej angivet Karup
 
1764 9 23 Olu Rytt: ej angivet ej angivet Lunstät Mässinge
 
1764 9 23 Kiersti ej angivet Håcken Nils ej angivet Boarp
 
1764 9 23 Kiersti ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Glimminge
 
1764 9 23 Elna ej angivet Påhl Pehr ej angivet Möllhult
 
1764 9 23 Elna ej angivet Jöns Påhl ej angivet Waran
 
1764 9 30 Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Biäregården
 
1764 10 5 Kiersti ej angivet Pehr Nils ej angivet Heljarp
 
1764 10 5 Sissa? ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Honarp
 
1764 11 4 Nils ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Faretslöf
 
1764 11 18 Pehr ej angivet Nils Nils ej angivet Slättare
 
1764 11 18 Ebbe ej angivet Troed Ebba ej angivet Slättare
 
1764 12 9 Elna ej angivet Jan Michel ej angivet Ramsiö
 
1765 1 13 Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Faretslöf
 
1765 1 27 Gunnel ej angivet Påhl Gudmen ej angivet Slättare
 
1765 2 3 Marga? ej angivet Åcke Johan ej angivet Karup
 
1765 2 24 Hans? ej angivet Pehr Nils ej angivet Småry
 
1765 3 3 Pernilla ej angivet Jöns Jan ej angivet Faretslöf
 
1765 3 3 Bengt(a)? ej angivet Nils Pehr ej angivet Ramsiö
 
1765 3 10 Troen ej angivet Nils Swen ej angivet Ramsiö
 
1765 3 17 Karna ej angivet Ola Pehr ej angivet Drängstorp
 
1765 3 31 Nils ej angivet Swen Staffen ej angivet Ramsiö
 
1765 4 14 Ebbe ej angivet Jöns Ebba ej angivet Slättare
 
1765 4 19 Anna Rytt: ej angivet ej angivet Lunstät Påarp
 
1765 4 19 Chatrina ej angivet Ola Simon ej angivet Påarp
 
1765 4 19 Pehr ej angivet Swen Lars ej angivet Drängstorp
 
1765 5 5 Jösta Rotemäst. ej angivet ej angivet Eckman Söndertorp
 
1765 5 14 Anna Christina Organist ej angivet ej angivet Hedenström Karup
 
1765 5 19 Jöns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Glimminge
 
1765 5 19 Hanna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Hånarp
 
1765 5 27 Else ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1765 5 27 Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Slättare
 
1765 6 14 Gunnel ej angivet Håcken Pehr ej angivet Waran
 
1765 6 14 Boel ej angivet Håcken Pehr ej angivet Waran
 
1765 6 23 Kiersti ej angivet Swen Swen ej angivet Påarp
 
1765 6 23 Swen ej angivet Börje Nils ej angivet Ramsiö
 
1765 6 23 Joen ej angivet Ebbe Swen ej angivet Faretslöf
 
1765 6 30 Swenbor ej angivet Jöns Pehr ej angivet Hånarp
 
1765 6 30 Ola ej angivet Hans Han ej angivet Glimminge
 
1765 7 7 Troen ej angivet Swen Michel ej angivet Erichstorp
 
1765 7 21 Lusse ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1765 7 28 Boel ej angivet Håcken Jöns ej angivet Elestorp
 
1765 8 4 Else ej angivet Staffen Påhl ej angivet Lilla Båsta
 
1765 8 25 Olu ej angivet Mårten Jöns ej angivet Kollinge
 
1765 8 25 Bengt ej angivet Nils Påhl ej angivet Boarp
 
1765 9 1 Swen ej angivet Jöns Swen ej angivet Erichstorp
 
1765 9 8 Swen ej angivet Håcken Swen ej angivet Karstorp
 
1765 9 22 Bengta ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1765 9 29 Lusse ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1765 9 29 Bengt ej angivet Ebbe Ol ej angivet Ramsiö
 
1765 10 6 Pehr ej angivet Erlan Ol ej angivet Waran
 
1765 10 6 Jöns ej angivet Ola Nils ej angivet Småry
 
1765 10 6 Ebbe ej angivet Ebbe Påhl ej angivet Mässinge
 
1765 10 6 Pehr ej angivet Pehr Nils ej angivet Mässinge
 
1765 10 11 Ola ej angivet Erlan Jöns ej angivet Lillare
 
1765 11 3 Kiersti ej angivet Eskel Nils ej angivet Ramsiö
 
1765 11 10 Elna ej angivet Swen Pehr ej angivet Elestorp
 
1765 11 10 Pehr ej angivet Hendrich Jöns ej angivet Boarp
 
1765 11 11 Pernilla ej angivet Hans Anders ej angivet Wegalt
 
1765 11 24 Bengta ej angivet Nils Ol ej angivet Boarp
 
1765 12 1 Bengt ej angivet Jöns Påhl ej angivet Påarp
 
1765 12 8 Kiersti ej angivet Lars Ol ej angivet Waran
 
1765 12 8 Anna ej angivet Johan Ol ej angivet Hånarp
 
1765 12 8 Jöns ej angivet Swen Jöns ej angivet Karup
 
1765 12 15 Swen ej angivet Anders Mårten ej angivet Ramsiö
 
1765 12 22 Sissa ej angivet Anders Jöns ej angivet Glimminge
 
1765 12 26 Nils ej angivet Pehr Lars ej angivet Karstorp
 
1765 12 29 Jöns Rytt: ej angivet ej angivet Lundstäd Mässinge
 
1766 1 12 Jöns ej angivet Påhl Anders ej angivet Faretslöf
 
1766 1 26 Boel ej angivet Lars Helja ej angivet Mässinge
 
1766 1 26 Ingar ej angivet Pehr Han ej angivet Swensta
 
1766 2 2 Bengta ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1766 2 2 Påhl ej angivet Jöns Påhl ej angivet Waran
 
1766 2 9 Anna ej angivet Nils Ol ej angivet Heljarp
 
1766 2 9 Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Faretslöf
 
1766 2 16 Swenbor ej angivet Nils Bengt ej angivet Mässinge
 
1766 2 23 Jöns Rytt: ej angivet ej angivet Lunstät Mässinge
 
1766 3 2 Kiersti ej angivet Hans Swen ej angivet Lilla Båsta
 
1766 3 9 Jöns ej angivet Pehr Nils ej angivet Småry
 
1766 3 16 Kiersti ej angivet Hans Mån ej angivet Karstorp
 
1766 3 16 Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1766 3 16 Nils ej angivet Helje Åffa ej angivet Lunnagården
 
1766 3 28 Nils ej angivet Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1766 3 28 Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1766 4 13 Påhl ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättare
 
1766 5 11 Kiersti ej angivet Jöns Nils ej angivet Heljarp
 
1766 5 21 Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1766 5 25 Boel ej angivet Jöns Mån ej angivet Sinarp
 
1766 5 25 Pehr ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Faretslöf
 
1766 6 8 Else ej angivet Ola Pehr ej angivet Glimminge
 
1766 6 24 Jöns ej angivet Jöns Nils ej angivet Karup
 
1766 6 29 Anna ej angivet Arfwet Swen ej angivet Slättare
 
1766 7 13 Nils ej angivet Jöns Bengt ej angivet Glimminge
 
1766 7 20 Michel ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1766 7 20 Kiersti ej angivet Bengt Jacob ej angivet Sinarp
 
1766 7 27 Ingar Rytt: ej angivet ej angivet Lundborg Faretslöf
 
1766 7 27 Jöns ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Elestorp
 
1766 7 27 Staffen ej angivet Pehr Ebba ej angivet Slättare
 
1766 7 27 Siselia Cornät ej angivet ej angivet Eck Karup
 
1766 8 3 namnlös ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1766 8 10 Pernilla ej angivet Ebbe Anders ej angivet Ramsiö
 
1766 8 17 Pernilla ej angivet Påhl Anders ej angivet Boarp
 
1766 8 30 Gunnel ej angivet Anders Påhl ej angivet Ramsiö
 
1766 9 7 Else ej angivet Swen Påhl ej angivet Karup
 
1766 9 7 Kiersti ej angivet Swen Swen ej angivet Påarp
 
1766 9 14 Bengt ej angivet Lars Bengt ej angivet Glimminge
 
1766 9 21 Boel ej angivet Troed Pehr ej angivet Påarp
 
1766 9 21 Måns ej angivet Påhl Jöns ej angivet Glimminge
 
1766 9 28 Nils ej angivet Pehr Joen ej angivet Glimminge
 
1766 9 30 Kiersti ej angivet Pehr Jöns ej angivet Sinarp
 
1766 10 5 Swen ej angivet Nils Swen ej angivet Drängstorp
 
1766 10 19 Boel ej angivet Anders Påhl ej angivet Erichstorp
 
1766 10 19 Bengta ej angivet Swen Pehr ej angivet Mässinge
 
1766 11 1 namnlös ej angivet Troed Ebba ej angivet Slättare
 
1766 11 9 Else ej angivet Joen Han ej angivet Slättare
 
1766 11 9 Påhl ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Faretslöf
 
1766 11 16 Helje ej angivet Pehr Nils ej angivet Slättare
 
1766 11 23 Johan ej angivet Åcke Johan ej angivet Karup
 
1766 11 30 Nils ej angivet Tårckel Jöns ej angivet Glimminge
 
1766 12 7 Swen ej angivet Håcken Swen ej angivet Karstorp
 
1766 12 14 Nils ej angivet Rasmus Påhl ej angivet Glimminge
 
1766 12 26 Boel ej angivet Swen Michel ej angivet Erichstorp
 
1767 1 1 Nils ej angivet Swen Åffa ej angivet Glimminge
 
1767 2 8 Jöns ej angivet Nils Pehr ej angivet Biäregården
 
1767 2 8 Bengta ej angivet Nils Påhl ej angivet Boarp
 
1767 2 15 Gunnel ej angivet Håcken Nils ej angivet Boarp
 
1767 8 15 Johanna ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Hånarp
 
1767 9 6 Sissa Rytt: ej angivet ej angivet Lunstät Mässinge
 
1767 9 6 Gunnel ej angivet Håcken Pehr ej angivet Waran
 
1767 9 13 Troen ej angivet Bengt Ol ej angivet Möllhult
 
1767 9 20 Sissa ej angivet Börje Nils ej angivet Ramsiö
 
1767 9 20 Jöns ej angivet Anders Jöns ej angivet Glimminge
 
1767 10 9 Pehr ej angivet Nils Swen ej angivet Påarp
 
1767 10 11 Boel ej angivet Erlan Jöns ej angivet Lillare
 
1767 10 20 Nicklas Cornät ej angivet ej angivet Eck Karup
 
1767 10 25 Bengta ej angivet Lars Bengt ej angivet Glimminge
 
1767 10 25 Boel ej angivet Mårten Swen ej angivet Sönnertorp
 
1767 11 1 Jöns ej angivet Swen Jöns ej angivet Glimminge
 
1767 11 1 Olu ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp
 
1767 11 1 Kiersti ej angivet Pehr Nils ej angivet Slättare
 
1767 11 1 Nils ej angivet Swen Staffen ej angivet Ramsiö
 
1767 11 15 Anders ej angivet Påhl Anders ej angivet Boarp
 
1767 11 22 Olu ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1767 11 29 Pernilla ej angivet Swen Pehr ej angivet Påarp
 
1767 12 13 Nils ej angivet Ebbe Nils ej angivet Glimminge
 
1767 12 13 Lars ej angivet Swen Lars ej angivet Drängstorp
 
1767 12 27 Ola ej angivet Nils Bengt ej angivet Mässinge
 
1767 12 28 Gunnel ej angivet Bengt Anders ej angivet Mässinge
 
1768 1 1 Ola ej angivet Nils Ol ej angivet Heljarp
 
1768 1 6 Bengt(a)? ej angivet Troed Pehr ej angivet Påarp
 
1768 1 17 Pernilla ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1768 1 24 Boel ej angivet Lars Helja ej angivet Mässinge
 
1768 1 24 Olu ej angivet Nils Troed ej angivet Småry
 
1768 1 24 Karna ej angivet Hans Jan ej angivet Mässinge
 
1768 2 7 Ola ej angivet Helje Åffa ej angivet Lunnagården
 
1768 2 7 Påhl ej angivet Jöns Påhl ej angivet Påarp
 
1768 2 26 Nils ej angivet Swen Pehr ej angivet Elestorp
 
1768 3 20 Jöns ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Glimminge
 
1768 4 1 Pehr ej angivet Påhl Gudmen ej angivet Slättare
 
1768 4 6 Bengta ej angivet Jöns Pehr ej angivet Swensta
 
1768 4 15 Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Hånarp
 
1768 4 24 Christier ej angivet Christopher Isac ? Karup
 
1768 4 24 Jöns ej angivet Jöns Swen ej angivet Erichstorp
 
1768 4 24 Lusse ej angivet Pehr Nils ej angivet Heljarp
 
1768 5 8 Karna ej angivet Ola Pehr ej angivet Påarp
 
1768 5 15 Ola ej angivet Bengt Nils ej angivet Småry
 
1768 5 23 Kiersti ej angivet Swen Bengt ej angivet Drängstorp
 
1768 5 23 Anna ej angivet Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1768 5 25 Jöns ej angivet Staffen Jöns ej angivet Karup
 
1768 6 5 Michel ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1768 6 17 Tora ej angivet Joen Han ej angivet Slättare
 
1768 7 2 Elna ej angivet Anders Påhl ej angivet Erichstorp
 
1768 7 17 Bengt ej angivet Joen Bengt ej angivet Karup
 
1768 7 31 Swen ej angivet Pehr Anders ej angivet Faretslöf
 
1768 8 14 Olu ej angivet Pehr Pehr ej angivet Mässinge
 
1768 8 21 Jöns ej angivet Swen Jöns ej angivet Påarp
 
1768 8 28 Hans ej angivet Påhl Joen ej angivet Swensta
 
1768 9 4 Else ej angivet Lars Ol ej angivet Waran
 
1768 9 25 Karna ej angivet Håcken Swen ej angivet Karstorp
 
1768 9 29 Anders ej angivet Ebbe Anders ej angivet Ramsiö
 
1768 10 2 Else ej angivet Jöns Han ej angivet Swensta
 
1768 10 2 Ola ej angivet Nils Påhl ej angivet Boarp
 
1768 10 16 Nils Rytt: ej angivet ej angivet Eneval Swensta
 
1768 10 16 Kiersti ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Elestorp
 
1768 10 16 Anna ej angivet Johan Ol ej angivet Hånarp
 
1768 10 16 Gunnel ej angivet Nils Ol ej angivet Boarp
 
1768 11 1 Påhl ej angivet Jöns Jöns ej angivet Glimminge
 
1768 11 1 Jöns ej angivet Håcken Jöns ej angivet Elestorp
 
1768 11 6 Boel ej angivet Pehr Nils ej angivet Slättare
 
1768 11 6 Jöns ej angivet Pehr ej angivet Eneman Ramsiö
 
1768 11 6 Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup
 
1768 11 13 Kiersti ej angivet Bengt Påhl ej angivet Erichstorp Elna OlasD
 
1768 11 13 Troen ej angivet Swen Bengt ej angivet Glimminge
 
1768 11 20 Erich ej angivet Arfwet Swen ej angivet Slättare
 
1768 11 20 Olu ej angivet Pehr Pehr ej angivet Glimminge
 
1768 11 20 Nils ej angivet Pehr Påhl ej angivet Slättare
 
1768 11 27 Ingar ej angivet Nils Åffa ej angivet Waran
 
1768 11 27 Nils ej angivet Ola Pehr ej angivet Glimminge
 
1768 11 27 Ola ej angivet Ebbe Ol ej angivet Ramsiö
 
1768 12 4 Lisbet ej angivet Johan ej angivet Kåre Karup
 
1768 12 4 Jöns ej angivet Troed Pehr ej angivet Påarp
 
1768 12 4 Påhl ej angivet Ola Jöns ej angivet Påarp
 
1768 12 11 Troen ej angivet Bengt Sippra ej angivet Mässinge
 
1768 12 11 Anders ej angivet Nils Anders ej angivet Karup
 
1768 12 18 Ola ej angivet Erlan Ol ej angivet Waran
 
1768 12 26 Christina Rytt: ej angivet ej angivet Eckman Sönnertorp
 
1768 12 26 Pernilla ej angivet Swen Bengt ej angivet Swensta
 
1769 1 6 Påhl ej angivet Swen Påhl ej angivet Karup
 
1769 1 15 Kiersti ej angivet Jöns Anders ej angivet Mässinge
 
1769 1 15 Påhl ej angivet Pehr Påhl ej angivet Erichstorp
 
1769 1 29 Bengta ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge
 
1769 2 19 Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge
 
1769 3 1 Jöns ej angivet Åcke Johan ej angivet Karup
 
1769 3 5 Per ej angivet Ola Pehr ej angivet Mässinge
 
1769 3 12 Jöns ej angivet Rasmus Jöns ej angivet Glimminge
 
1769 3 12 Nils ej angivet Swen Pehr ej angivet Elestorp
 
1769 3 18 Ola ej angivet Lars Bengt ej angivet Glimminge
 
1769 3 29 Tora ej angivet Nils Swen ej angivet Påarp
 
1769 4 2 Jöns ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Glimminge
 
1769 4 2 Påhl ej angivet Jöns Påhl ej angivet Wegalt
 
1769 4 9 Sissa ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge
 
1769 4 23 Elna ej angivet Rasmus Påhl ej angivet Glimminge
 
1769 5 4 Jöns ej angivet Joen Jöns ej angivet Småry
 
1769 5 15 Lars ej angivet Nils Pehr ej angivet Brödarp
 
1769 5 15 Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Wegalt
 
1769 5 15 Jöns Rytt: ej angivet ej angivet Lunstät Mässinge
 
1769 5 15 Pernilla ej angivet Tårckel Jöns ej angivet Glimminge
 
1769 5 28 Bengta ej angivet Ola Nils ej angivet Lillare
 
1769 5 28 Lars ej angivet Ola Pehr ej angivet Påarp
 
1769 5 28 Jöns ej angivet Påhl Swen ej angivet Swenstad
 
1769 6 4 Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Heljarp
 
1769 6 11 Swen ej angivet Påhl Swen ej angivet Glimminge
 
1769 6 18 Pehr ej angivet Staffen Jöns ej angivet Karup
 
1769 6 25 Ola ej angivet Jöns Rasmu ej angivet Waran
 
1769 7 1 Sisselia Cornät ej angivet ej angivet Eck Karup
 
1769 7 2 Else ej angivet Pehr Nils ej angivet Sinarp
 
1769 7 2 Anna ej angivet Påhl Ol ej angivet Swensta
 
1769 7 9 Else ej angivet Hans Swen ej angivet Lilla Båsta
 
1769 7 30 Troend ej angivet Swen Påhl ej angivet Lillare
 
1769 8 6 Elna ej angivet Jöns Pehr ej angivet Swensta
 
1769 9 10 Swen ej angivet Joseph ej angivet Lundborg Faretslöf
 
1769 9 10 Kiersti ej angivet Pehr Swen ej angivet Brödarp
 
1769 9 17 Ingebor ej angivet Helje Åffa ej angivet Lunnagården
 
1769 9 29 Swenbor ej angivet Jöns Pehr ej angivet Hånarp
 
1769 9 29 Bengta ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge
 
1769 10 6 Sissa ej angivet Nils Swen ej angivet Ramsiö
 
1769 10 6 Swen ej angivet Påhl ej angivet Sanberg Mässinge
 
1769 10 8 Johanna ej angivet Carl Pehr ej angivet Karup
 
1769 10 15 Kiersti ej angivet Mårten Swen ej angivet Sönnertorp
 
1769 10 15 Nils ej angivet Nils Ebba ej angivet Slättare
 
1769 10 15 Elna ej angivet Eskel Nils ej angivet Ramsiö
 
1769 10 21 Nils ej angivet Håcken Nils ej angivet Boarp
 
1769 11 5 Bengta ej angivet Nils Pehr ej angivet Biäregården
 
1769 11 5 Gudmen ej angivet Joen Han ej angivet Slättare
 
1769 11 12 Nils ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1769 12 10 Ola ej angivet Bengt Tulla ej angivet Swensta
 
1769 12 10 Elna ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp
 
1769 12 26 Ola ej angivet Swen Staffen ej angivet Ramsiö
 
1769 12 31 Mårten ej angivet Axel Troed ej angivet Brödarp
 
1770 1 14 Sissa ej angivet Nils Ol ej angivet Heljarp
 
1770 1 21 Nils ej angivet Jöns Mårten ej angivet Brödarp
 
1770 2 11 Jöns ej angivet Nils Swen ej angivet Drängstorp
 
1770 2 11 Swen ej angivet Nils Ol ej angivet Boarp
 
1770 2 18 Påhl ej angivet Hans Jan ej angivet Mässinge
 
1770 2 25 Kersti? ej angivet Swen Åffa ej angivet Glimminge
 
1770 3 4 Michel ej angivet Swen Michel ej angivet Påarp
 
1770 3 4 Bengt ej angivet Pehr Nils ej angivet Slättare
 
1770 3 4 Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slättare
 
1770 3 18 Pehr ej angivet Lars Helja ej angivet Mässinge
 
1770 4 1 Olu ej angivet Carl ej angivet Mörck Glimminge
 
1770 4 1 Elna ej angivet Anders Påhl ej angivet Erichstorp
 
1770 4 29 Kiersti ej angivet Jöns Pehr ej angivet Faretslöf
 
1770 4 29 Swen ej angivet Sefwed Pehr ej angivet Boarp
 
1770 5 13 Pernilla ej angivet Påhl Swen ej angivet Waran
 
1770 5 13 Kiersti ej angivet Jöns Anders ej angivet Mässinge
 
1770 5 13 Olof ej angivet Nils Olof ej angivet Honarp
 
1770 5 18 Måns ej angivet Ebbe Ol ej angivet Ramsiö
 
1770 5 20 Pär ej angivet Påhl Swen ej angivet Swensta
 
1770 6 3 Jöns Spelman Pär Jöns ej angivet Swenstad Anna JonsD
 
1770 6 11 Ellna ej angivet Per Nils ej angivet Glimminge Kiersti NilsD
 
1770 6 13 Nils Skeppare Sven Jöns ej angivet Glimminge Kiersti PersD
 
1770 6 20 Sven Rusthållare Jöns Sven ej angivet Mässinge Olu AndersSon
 
1770 6 21 Karna Rusthållare Hans Jöns ej angivet Ellestorp Kiersti NilsD
 
1770 6 30 Sissa Bonden Torckel Pär ej angivet Karup Kristina PärsD
 
1770 7 1 Sven Åbo Börje Nils ej angivet Ramsiö Lusse SwensD
 
1770 7 2 Jöns Åbo Torckel Jöns ej angivet Glimminge Kristina SvensD
 
1770 7 6 Kari Sjöm. Ola Jöns ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1770 7 9 Edla Christina Rotemäst. Henning ej angivet Ekman Karup Elna JönsD
 
1770 7 12 Måns Rusthållare Jöns Pål ej angivet Wegalt Lusse NilsD
 
1770 7 20 Ellna Åbo Rasmus Pål ej angivet Glimminge Boel SvensD
 
1770 8 7 Sven Rusthållare Pär Pär ej angivet Glimminge Kiersti OlasD
 
1770 8 8 Elsa Skeppare Ebbe Jöns ej angivet Slättared Kiersti EbbesD
 
1770 8 12 Elsa Enroll.Båtsm. Hans ej angivet Friske hemv.sakn. Ingar SvensD
 
1770 8 12 Anna Enroll.Båtsm. Hans ej angivet Friske hemv.sakn. Ingar SvensD
 
1770 8 20 Friderica Sicilia Kyrkioherde Lars Anton ej angivet Borg Karup namnlös
 
1770 8 21 Pär Rusthållare Sven Pär ej angivet Påarp Svenbor
 
1770 8 23 Carl Fredrich Rytt: Enevald ej angivet Lundberg Swenstad Catharina Ramberg
 
1770 8 23 Elsa Åbo Lars Jöns ej angivet Waran Johanna NilsD
 
1770 8 25 Pärnilla Åbo Nils Sven ej angivet Påarp Pärnilla GunnarsD
 
1770 8 25 Elna Rusthållare Erlan Jöns ej angivet Lillared Olu OlasD
 
1770 8 28 Elna Husman Ifvar Nils ej angivet Slättared Kirstina LarsD
 
1770 8 30 Ola Åbo Pål Anders ej angivet Boarp Olu OlasD
 
1770 8 31 Hiertrud Åbo Johan Ol ej angivet hemv.sakn. Gunnild NilsD
 
1770 9 2 Karna Åbo Pål Jon ej angivet Swenstad Elna HansD
 
1770 9 13 Olu Husman Johan Thure ej angivet Hånarp Troen SvändsD
 
1770 9 21 Bengta Åbo Rasmus Jöns ej angivet Glimminge Aijda BengtsD
 
1770 10 1 Bengt Åbo Jöns Ebbe ej angivet Möllhult Bengta HeljesD
 
1770 10 5 Johan Åbo Hans Jöns ej angivet Waran Bengta AndersD
 
1770 10 7 Boel Åbo Pål Nils ej angivet Waran Boel ErlandsD
 
1770 10 12 Nils Åbo Bengt Anders ej angivet Glimminge Kierstia NilsD
 
1770 10 19 Olu ej angivet Bengt Nils ej angivet Småryd Ingar JönsD
 
1770 10 25 Kirsti Rytt: Nils ej angivet Svanberg Faretslöf Kirsti NilsD
 
1770 10 25 Nilla Rytt: Nils ej angivet Svanberg Faretslöf Kirsti NilsD
 
1770 10 25 Anna Åbo Pål Anders ej angivet Faretslöf Pernilla MichelsD
 
1770 10 27 Gunilla ej angivet Jon Han ej angivet Slättared Troen EbbesD
 
1770 11 1 Måns Skeppare Jöns Staffen ej angivet Messinge Hanna Stål
 
1770 11 18 Kirsti Åbo Pål Pär ej angivet Hånarp Lusse BengtsD
 
1770 11 27 Pär Åbo Sven Bengt ej angivet Svenstad Boel PärsD
 
1770 12 11 Sven Smed Pål ej angivet Svanberg Mässinge Ingar MårtensD
 
1770 12 16 Bengta Sal: Bengt Sipra ej angivet Mässinge Kirstina PärsD
 
1770 12 19 Pär Åbo Ola Jöns ej angivet Karup Kirsti AndersD
 
1770 12 20 Ingar Rytt: Petter ej angivet Lundstedt Mässinge Kirsti JönsD
 
1770 12 27 Hans ej angivet Hans ej angivet Lagman? Salmonhög Grefwie Ingrid Lena AndersD
 
1771 1 23 Bengt Åbo Nils Bengt ej angivet Mässinge Thora PålsD
 
1771 1 27 Bengt Åbo Jöns Pål ej angivet Påarp Gunnilla OlsD
 
1771 1 30 Ingar den wästre Jöns Sven ej angivet Mässinge Hanna JönsD
 
1771 2 12 Margretha ej angivet Nils Anders ej angivet Karup Hanna SvensD
 
1771 2 13 Johanna ej angivet Sven Pär ej angivet Glimminge Boel SvensD
 
1771 2 20 Ingar ej angivet Sven Pär ej angivet Elestorp Sissa JonsD
 
1771 2 22 Michel dy Sven Michel ej angivet Påarp Gunnila AndersD
 
1771 2 23 Nils ej angivet Staffan Nils ej angivet Glimminge Elsa LarsD
 
1771 2 23 Troen ej angivet Pär Pär ej angivet Mässinge Ingar NilsD
 
1771 2 25 Nils ej angivet Jöns Pål ej angivet Waran Karna JönsD
 
1771 2 26 Nils dy Sven Jöns ej angivet Påarp Ingar NilsD
 
1771 3 4 namnlös ej angivet Ebbe Jöns ej angivet Glimminge Pärnilla JönsD
 
1771 3 11 Pär ej angivet Håkan Sven ej angivet Karstorp Pärnilla PärsD
 
1771 3 16 Ingar ej angivet Pär Han ej angivet Svenstad Olu PärsD
 
1771 4 6 Kirstina ej angivet Arfvid Sven ej angivet Slättaröd Sissa PärsD
 
1771 4 13 Ebbe ej angivet Ola Pär ej angivet Mässinge Elsa AndersD
 
1771 4 17 Lusse ej angivet Pär Nils ej angivet Sinarp Pärnilla JönsD
 
1771 5 3 Per ej angivet Jöns Per ej angivet Svenstad Boel JönsD
 
1771 5 8 Lusse ej angivet Pär Nils ej angivet Glimminge Laura? LarsD
 
1771 5 19 Boel ej angivet Pål Sven ej angivet Svenstad Ingar SvensD
 
1772 1 2 Sven Husman Sven Sven ej angivet Småryd Elna RasmusD
 
1772 1 4 namnlös Åbo Sven Bengt ej angivet Glimminge Lusse EbbasD
 
1772 1 4 namnlös Åbo Jöns Anders ej angivet Messinge Kirstina SvensD
 
1772 1 5 Sven Åbo Mårten Sven ej angivet Söndertorp Boel PärsD
 
1772 1 5 Kirsti Båtsm. Ebbe Anders ej angivet Ramsiö Olu AndersD
 
1772 1 12 Måns Båtsm. Hans ej angivet Friske Karstorp Ingar SvensD
 
1772 1 12 Jöns ej angivet Jöns Jöns ej angivet Glimminge Bengta PålsD
 
1772 1 12 Pål ej angivet Nils Sven ej angivet Påarp Pärnilla GunnarsD
 
1772 1 12 Sven ej angivet Nils Sven ej angivet Påarp Pärnilla GunnarsD
 
1772 1 16 Pär Åbo Ola Pär ej angivet Påarp Pernilla JönsD
 
1772 1 19 namnlös ej angivet Jan Han ej angivet Slettaröd Troen* EbbesD
 
1772 1 20 Ingar ej angivet Håkan Nils ej angivet Boarp Kirstina PärsD
 
1772 1 22 Michel ej angivet Pål Michel ej angivet Påarp Thora JonsD
 
1772 2 1 Petter Rotemäst. Henning ej angivet Ekman Karup Elna JönsD
 
1772 2 2 Anders ej angivet Bengt Anders ej angivet Bösketorp Grev. Bengta LarsD
 
1772 2 2 namnlös ej angivet Bengt Anders ej angivet Glimminge Kirstina NilsD
 
1772 2 10 Brita Rytt: Joseph ej angivet Lundborg Faretslöf Botilla ChristiansD
 
1772 2 11 Elna ej angivet Jöns Per ej angivet Faretslöf Elsa AndersD
 
1773 1 1 Pär Husman Ola Per ej angivet Glimminge Kirstina JönsD
 
1773 1 2 Kirsti ej angivet Per Ol ej angivet Drängstorp Elsa SvensD
 
1773 1 4 Jöns Åbo Sven Bengt ej angivet Svenstad Boel SvensD
 
1773 1 5 Pär ej angivet Torckel Per ej angivet Karup Kirstina PersD
 
1773 1 27 Nils ej angivet Pär Nils ej angivet Glimminge Kirsti NilsD
 
1773 2 9 Pernilla Åbo Nils Ol ej angivet Heljarp Anna OlasD
 
1773 2 16 Jöns Åbo Hans Jöns ej angivet Waran Bengta AndersD
 
1773 2 21 Ola ej angivet Sven Ol ej angivet Drängstorp Sissa BengtsD
 
1773 3 5 Nils ej angivet Lars Helja ej angivet Mässinge Lusse PålsD
 
1773 3 7 Gudmund ej angivet Nils Per ej angivet Glimminge Sissa MårtensD
 
1773 3 11 Elna ej angivet Johan Knut ej angivet Ramsiö Kierstina PersD
 
1773 3 13 Kirsti ej angivet Hans Johan ej angivet Mässinge Kiersti PålsD
 
1773 3 22 Ebbe ej angivet Pål Anders ej angivet Boarp Olu OlasD
 
1773 3 25 Pärnilla ej angivet Jöns Mårten ej angivet Bröddarp Gunnild PärsD
 
1773 3 27 Gunnild ej angivet Lars Bengt ej angivet Glimminge Lusse PersD
 
1773 4 5 Kirsti ej angivet Sven Bengt ej angivet Glimminge Lusse StaffansD
 
1773 4 15 Sven ej angivet Ola Mån ej angivet Karstorp Kirstina OlasD
 
1773 4 21 Elsa ej angivet Rasmus Pål ej angivet Glimminge Boel SvensD
 
1773 5 2 Jonas ej angivet Per Anders ej angivet Faretslöf Kirstina BengtsD
 
1773 5 2 Anders ej angivet Pål Ol ej angivet Svenstad Kirstina
 
1773 5 2 Elna ej angivet Bengt Tulla ej angivet Svenstad namnlös
 
1773 5 13 Lusse ej angivet Sven Michel ej angivet Påarp Gunnila AndersD
 
1773 5 28 Pär ej angivet Jöns Pål ej angivet Wegalt Lusse NilsD
 
1773 5 31 Ola Sal: Ola Nils ej angivet Lillaröd Svenborg LarsD
 
1773 6 1 Jöns ej angivet Sven Mårten ej angivet Påarp Pärnilla JohansD
 
1773 6 5 Ebbe ej angivet Jöns Sven ej angivet Mässinge Olu AndersD
 
1773 6 8 Olu ej angivet Jöns Anders ej angivet Karup Troen LarsD
 
1773 6 15 Ebbe ej angivet Erland Ol ej angivet Waran Karna LarsD
 
1773 6 25 Bengta ej angivet Sven Staffan ej angivet Ramsiö Lusse OlasD
 
1773 6 27 Pernilla ej angivet Lars Jöns ej angivet Waran Johanna NilsD
 
1773 6 27 Karna ej angivet Christer Nils ej angivet Mässinge Karna BengtsD
 
1773 7 15 Kirsti ej angivet Staffan Nils ej angivet Glimminge Elsa LarsD
 
1773 7 23 Erland ej angivet Nils Per ej angivet Biäregården Svenborg PersD
 
1773 8 1 Bengta ej angivet Bengt Anders ej angivet Glimminge Kirsti NilsD
 
1773 8 3 Elna ej angivet Per Nils ej angivet Heljarp Kirstina EskilsD
 
1773 8 12 Nils ej angivet Per Ol ej angivet Drängstorp Pernilla JönsD
 
1773 8 21 Ola ej angivet Torkel Jöns ej angivet Glimminge Kirstina SvensD
 
1773 8 24 Nils ej angivet Sven Jöns ej angivet Glimminge Kirstina PersD
 
1773 8 26 Pär ej angivet Per Nils ej angivet Glimminge Karna LarsD
 
1773 9 13 Pär ej angivet Per Per ej angivet Glimminge Hanna
 
1773 9 15 Jöns ej angivet Erland Jöns ej angivet Lillaröd Olu saknasD
 
1773 9 24 Olu ej angivet Per Nils ej angivet Drängstorp Ingar ErlandsD
 
1773 9 29 Ingar ej angivet Jöns Per ej angivet Elestorp Kierstina JonsD
 
1773 9 30 Kirsti ej angivet Pål Anders ej angivet Faretslöf Pernilla MichelsD
 
1773 10 3 Sissa ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup Kirstina AndersD
 
1773 10 11 Ingeborg Smed Pål ej angivet Svanberg Mässinge Ingar MårtensD
 
1773 10 21 Kirsti ej angivet Pär Jöns ej angivet Glimminge Boel PersD
 
1773 10 26 Kirsti ej angivet Helje Offa ej angivet Lundagård Karna PaulsD
 
1773 10 29 Pål ej angivet Eskil Nils ej angivet Drängstorp Boel PålsD
 
1773 11 5 Svenborg ej angivet Såne Per ej angivet Ramsiö Kirsti NilsD
 
1773 11 14 Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Svenstad namnlös
 
1773 11 20 Elna ej angivet Nils Anders ej angivet Karup Hanna SvensD
 
1773 12 11 Pär ej angivet Troed Per ej angivet Påarp Thora BengtsD
 
1773 12 24 Jöns ej angivet Nils Johan ej angivet Waran Karna JönsD
 
1775 1 1 Elna ej angivet Jöns Jöns ej angivet Glimminge Bengta
 
1775 1 8 Jöns ej angivet Bengt Tula ej angivet Svenstad Kiersti* OlasD
 
1775 1 17 Bengt ej angivet Per Eskil ej angivet Mässinge Troen
 
1775 1 19 Elna ej angivet Per Ol ej angivet Drängstorp Elsa
 
1775 1 19 Lusse ej angivet Sven Per ej angivet Ellestorp Sissa
 
1775 1 21 Kjersti ej angivet Eskil Nils ej angivet Ramsiö Lusse
 
1775 1 24 Elsa dy Per Ol ej angivet Drängstorp Pernilla
 
1775 1 30 Sven ej angivet Håkan Sven ej angivet Karstorp Pernilla
 
1775 2 10 Elias Husman John Bengt ej angivet Sinnarp Elna
 
1775 2 21 Kjerstina ej angivet Jöns Sven ej angivet Drengstorp Elsa
 
1775 2 23 Lars ej angivet Per Lars ej angivet Holmen Elna
 
1775 2 27 Lusse ej angivet Sven Michel ej angivet Påarp Gunnela
 
1775 3 5 Kjerstena ej angivet Paul Ol ej angivet Svenstad Gunnilla
 
1775 3 13 Kjierstina ej angivet Bengt Ol ej angivet Möllhult Ingar
 
1775 3 18 Kjerstin ej angivet Nils Sven ej angivet Påarp Pernilla
 
1775 3 18 Pernilla ej angivet Sven Paul ej angivet Karup Ingar
 
1775 3 30 Jöns ej angivet Håkan Nils ej angivet Boarp Kjerstin
 
1775 3 31 Johan ej angivet Sven Mårten ej angivet Påarp Pernilla
 
1775 4 10 Pernilla ej angivet Per Pål ej angivet hemv.sakn. Boel PålsD
 
1775 4 10 Hans ej angivet Pål Jöns ej angivet Svenstad Elna
 
1775 4 21 Christian ej angivet Joseph ej angivet Lundborg Faretslöf Botilla
 
1775 4 22 Pernilla ej angivet Pål Lars ej angivet Lunnagården Boel MichelsD
 
1775 4 23 Sissa ej angivet Jöns Pål ej angivet Wegalt Lusse NilsD
 
1775 5 13 Jöns ej angivet Hans Jöns ej angivet Waran Bengta
 
1775 5 15 Sven ej angivet Johan Ture ej angivet Honarp Troen
 
1775 5 18 Gunnild dr Nils Jöns ej angivet Glimminge Kjerstina JönsD
 
1775 5 20 Kirstina ej angivet Sven Ol ej angivet Drengstorp namnlös
 
1775 6 20 Nils ej angivet Mårten Nils ej angivet Waran Elna
 
1775 6 23 Elna dy Sven Jöns ej angivet Påarp Ingar
 
1775 6 24 Bengta ej angivet Nils Per ej angivet Wegalt Bengta
 
1775 7 6 Nils ej angivet Nils Per ej angivet Glimminge Sissa
 
1775 7 16 Pehr ej angivet Nils Ol ej angivet Heljarp Kjerstina
 
1775 7 16 Johanna ej angivet Nils Sven ej angivet Drengstorp Ingar
 
1775 7 23 Troen ej angivet Jöns Christian ej angivet Påarp namnlös
 
1775 8 6 Lars ej angivet Per Nils ej angivet Glimminge namnlös
 
1775 8 10 Bengt ej angivet Ifwar Nils ej angivet Slättarö Kjerstina
 
1775 8 15 Hanna ej angivet Paul Anders ej angivet Glimminge Bengta
 
1775 8 18 Daniel Volontär Anders ej angivet Hallenborg Karup Ulrica
 
1775 9 3 Pehr Skeppare Sven Jöns ej angivet Glimminge Kjerstina
 
1775 9 7 Sissa ej angivet Per Sven ej angivet Sinarp Kjerstina SvensD
 
1775 9 9 Måns Åbo Ebbe Per ej angivet Faretslöf Elsa RasmusD
 
1775 9 13 Pernilla ej angivet Lars Jöns ej angivet Brödarp Kjerstina
 
1775 9 13 Bengta ej angivet Per Nils ej angivet Glimminge Kjerstina
 
1775 9 15 Jöns ej angivet Rasmus Paul ej angivet Glimminge Boel
 
1775 9 19 Jöns ej angivet Per Jöns ej angivet Svenstad Elna JönsD
 
1775 9 25 Gunnilda ej angivet Per Nils ej angivet Heljarp Kjerstin
 
1775 9 31 Gunnela ej angivet Sven Nils ej angivet Drengstorp Kjerstin
 
1775 10 2 Troen ej angivet Anders Jan ej angivet Ramsiö Troen TrowedsD
 
1775 10 3 Lars ej angivet Mårten Lars ej angivet Wegalt Kjerstin
 
1775 10 3 Sissa ej angivet Torckel Per ej angivet Karup Kjerstin
 
1775 10 13 Kjersti ej angivet Nils Per ej angivet Biäregården Svenborg PersD
 
1775 10 17 Sissa ej angivet Jöns Mårten ej angivet Slättared Sissa PersD
 
1775 10 26 Lars ej angivet Jöns Anders ej angivet Karup Troen LarsD
 
1775 11 2 Ebbe ej angivet Jöns Per ej angivet Svenstad Boel JönsD
 
1775 11 18 Karna ej angivet Pål Per ej angivet Karstorp Karna NilsD
 
1775 11 23 Svend ej angivet Nils Anders ej angivet Karup Hanna SvensD
 
1775 11 25 Bengta ej angivet Jon Ol ej angivet Slättaröd Bengta
 
1775 11 26 Nils ej angivet Pål Gudmun ej angivet hemv.sakn. Elna EbbesD
 
1775 12 2 Ebbe ej angivet Sven Håkan ej angivet Faretslöf Gunnela PersD
 
1775 12 10 Hans ej angivet Pål Truls ej angivet Ellestorp Kirstina NilsD
 
1775 12 24 namnlös ej angivet Per Pål ej angivet Drengstorp Kjersti RasmusD
 
1775 12 27 Pehr Åbo Jöns Per ej angivet Karup Pernilla BengtsD
 
1776 2 2 Kjersti ej angivet Bengt Anders ej angivet Glimminge Kjersti NilsD
 
1776 2 4 Sven ej angivet Bengt Pål ej angivet Waran Boel EricsD
 
1776 2 8 Håkan ej angivet Erland Ol ej angivet Waran Karna LarsD
 
1776 2 8 Sissa ej angivet Christier Nils ej angivet Mässinge Karna BengtsD
 
1776 2 17 Ingar ej angivet Salomon ej angivet Hammar Glimminge Boel BengtsD
 
1776 3 3 Kirsti ej angivet Jöns Ebbe ej angivet Möllhult namnlös
 
1776 3 5 Lars Husman Staffan Jöns ej angivet Karup Elna EbbesD
 
1776 3 16 namnlös förrymd Nils Ol ej angivet Hånarp Kirstina OlasD
 
1776 3 18 Pehr ej angivet Nils Erick ej angivet Waran Olu RasmusD
 
1776 3 31 Lars Sjövolontär Olaus ej angivet Forssman Glimminge Lussia OlufsD
 
1776 4 1 Ola ej angivet Pehr Nils ej angivet Sinarp Pernilla JonsD
 
1776 4 2 Sven ej angivet Pehr Sven ej angivet Bråddarp Gunnild PålsD
 
1776 4 4 Pernilla ej angivet Sven Han ej angivet Sinarp Kirsti OlasD
 
1776 4 10 Pål Styrman Pehr ej angivet Eneman Ramsiö Karna PålsD
 
1776 4 10 Pehr Inhys.man Nils Pehr ej angivet Waran Nilla AndersD
 
1776 4 11 namnlös ej angivet Sven Bengt ej angivet Svenstad Boel PehrsD
 
1776 4 15 namnlös Inhys.man Olof Per ej angivet Karup Ingebor PersD
 
1776 4 17 Ebbe ej angivet Sven Ebbe ej angivet Ramsiö Thora HansD
 
1776 4 22 Kjersti Inhys.man Pehr Jöns ej angivet Svenstad Anna
 
1776 4 26 Sissa ej angivet Lars Helja ej angivet Mässinge Lusse PålsD
 
1776 4 27 Jöns ej angivet Per Jöns ej angivet Mässinge Elna SvensD
 
1776 5 6 Anders ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup Kirstina AndersD
 
1776 5 6 Lusse Husman Nils Pål ej angivet Slättaröd Boel PehrsD
 
1776 5 14 Sven Sal: Sven Pehr ej angivet Elestorp namnlös
 
1776 5 26 Nils ej angivet Eskil Nils ej angivet Glimminge Boel PålsD
 
1776 6 1 Ingar Husman Jan Frederick ej angivet Mässinge Kjersti PehrsD
 
1776 6 3 Pehr ej angivet Bengt Per ej angivet Engelag Houf Johanna ErlandsD
 
1776 6 3 Elna ej angivet Jöns Pehr ej angivet Elestorp Kirstina JonsD
 
1776 6 8 Lusse ej angivet Pål Michel ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1776 6 16 Lars ej angivet Pehr Lars ej angivet Holmen Elna LarsD
 
1776 7 23 Kjerstina ej angivet Gudmund Lars ej angivet Ramsiö Elna AndersD
 
1776 7 24 Elsa ej angivet Hans Johan ej angivet Mässinge Kjersti PålsD
 
1776 7 26 Johanna Rytt: Nils ej angivet Svanberg Faretslöf Elna JönsD
 
1776 7 28 Bengta ej angivet Staffan Pål ej angivet Slättaröd Kjerstina NilsD
 
1776 7 31 Erland ej angivet Hans Anders ej angivet Wegalt Ingar LarsD
 
1776 8 7 Lars ej angivet Staffan Nils ej angivet Glimminge Elsa LarsD
 
1776 8 11 Karna ej angivet Pehr Troed ej angivet Ramsiö Lusse
 
1776 8 19 Pehr ej angivet Påhl Nils ej angivet Småryd Boel ErlandsD
 
1776 8 25 Lusse dy Pehr Ol ej angivet Drängstorp Pernilla JönsD
 
1776 8 25 namnlös Skeppare Sven Jöns ej angivet Glimminge Kärstina
 
1776 9 11 Sissa ej angivet Pehr Sven ej angivet Sinarp Kjerstina SvensD
 
1776 9 15 Gunnela ej angivet Nils Anders ej angivet Sinarp Elna JönsD
 
1776 9 15 Kjerstina ej angivet Erick Anders ej angivet Mässinge Ingebor Rysberg
 
1776 9 17 Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Mässinge Anna
 
1776 9 19 Kjersti ej angivet Nils Pål ej angivet Boarp Ingar NilsD
 
1776 9 30 Pehr ej angivet Nils Anders ej angivet Torp Olu SvensD
 
1776 10 3 Karna ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge Sissa MårtensD
 
1776 10 5 Ola ej angivet Lars Jöns ej angivet Waran Johanna NilsD
 
1776 10 7 Jöns ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp Sissa JönsD
 
1776 10 10 Hanna ej angivet Hans Jöns ej angivet Waran Bengta AndersD
 
1776 10 12 Johanna Smed Pål ej angivet Svanberg Mässinge Ingar MårtensD
 
1776 10 13 Sven ej angivet Nils Sven ej angivet Påarp Pernilla GunnarsD
 
1776 10 14 Eskil ej angivet Pehr Eskil ej angivet Mässinge Troen BengtsD
 
1776 10 27 Pehr ej angivet Nils Ol ej angivet Heljarp Elna
 
1776 11 3 Jöns ej angivet Jöns Per ej angivet Påarp Pernilla JönsD
 
1776 11 3 Lars ej angivet Sven Mårten ej angivet Påarp Pernilla JohansD
 
1776 11 10 Kjerstina ej angivet Jöns Sven ej angivet Messinge Olu AndersD
 
1776 11 17 Ola ej angivet Jöns Gunnar ej angivet Waran Pernilla OlasD
 
1776 11 24 Nils ej angivet Hans Sven ej angivet Lilla Båsta Bengta NilsD
 
1776 11 24 Kjerstina ej angivet Sven Ol ej angivet Drängstorp Sissa BengtsD
 
1776 12 1 namnlös ej angivet Torckel Jöns ej angivet Glimminge Kjerstin SvensD
 
1776 12 1 Bengta ej angivet Staffan Ol ej angivet Karup Lisbeth OlavsD
 
1776 12 15 Jöns ej angivet Påhl Ol ej angivet Svenstad Gunnela JönsD
 
1776 12 15 Elsa ej angivet Lars Bengt ej angivet Glimminge Lusse PålsD
 
1776 12 19 Pehr ej angivet Påhl Nils ej angivet Småryd Elsa JönsD
 
1776 12 20 Anders Rytt: Jacob ej angivet Åkerblom Lillaröd Kjersti PehrsD
 
1776 12 24 Jöns ej angivet Ebbe Per ej angivet Faretslöf Elsa RasmusD
 
1777 1 1 Michel ej angivet Pål Lars ej angivet Lundagård Boel MichelsD
 
1777 1 5 Sven ej angivet Nils Anders ej angivet Karup Hanna SvensD
 
1777 1 9 Nils Comminister Johan ej angivet Quiding Anna Catharina Orrberg
 
1777 1 10 Elna ej angivet Jöns Han ej angivet Svenstad Ingier BengtsD
 
1777 1 29 Anna ej angivet Jöns Christian ej angivet Påarp Kirstin SvensD
 
1777 1 30 Gunnel ej angivet Christjer Nils ej angivet Mässinge Karna BengtsD
 
1777 2 2 Boel ej angivet Ivar Nils ej angivet Slättaröd namnlös
 
1777 2 12 Thora ej angivet Pehr Nils Offar Glimminge Karna LarsD
 
1777 2 12 Nils ej angivet Nils Johan ej angivet Waran Karna JohansD
 
1777 2 21 Åke ej angivet Gudmund Åka ej angivet Lillaröd Svenbor LarsD
 
1777 2 27 Jöns ej angivet Pål Anders ej angivet Faretslöf Pernilla MichelsD
 
1777 3 6 Kirsti ej angivet Jöns Sven ej angivet Drängstorp Elsa LarsD
 
1777 3 12 Anders ej angivet Pehr Pål ej angivet Erikstorp Boel PålsD
 
1777 3 15 Nils ej angivet Jon Jöns ej angivet Småryd Kjersti NilsD
 
1777 3 17 Kirsti ej angivet Jan Knut ej angivet Ramsjö Kjersti PehrsD
 
1777 3 28 Ingrid ej angivet Frederich ej angivet Cronwall Karup Elsa PehrsD
 
1777 4 4 Pehr ej angivet Pehr Pehr ej angivet Ramsiö Kjersti PålsD
 
1777 4 5 Mårten ej angivet Jöns Mårten ej angivet Slättaröd Elsa PehrsD
 
1777 4 6 Albrecht Scholemäst. Hindrich ej angivet Schröder Mässinge Magdalena PehrsD
 
1777 4 16 Jöns ej angivet Rasmus Pehr ej angivet Glimminge Aida BengtsD
 
1777 4 17 Per ej angivet Jöns Pehr ej angivet Hånarp Ingjer PålsD
 
1777 4 21 Ingar ej angivet Jöns Pehr ej angivet Swenstad Boel JönsD
 
1777 4 21 Sara Husman Pehr Nils ej angivet Ramsiö Kirsti PålsD
 
1777 4 21 Troen Husman Pehr Nils ej angivet Ramsiö Kirsti PålsD
 
1777 5 5 Pehr ej angivet Jöns Rasmu ej angivet Waran Kirsti NilsD
 
1777 5 16 Nils ej angivet Pål Jon ej angivet Svenstad Elna HansD
 
1777 5 19 Nils ej angivet Sven Michel ej angivet Karup Lusse NilsD
 
1777 5 19 Kjersti ej angivet Nils Erik ej angivet Waran Olu RasmusD
 
1777 5 20 Elna ej angivet Sven Bengt ej angivet Svenstad Boel PehrsD
 
1777 5 30 Sven ej angivet Pål Sven ej angivet Svenstad Ingar PehrsD
 
1777 5 30 Pehr ej angivet Pål Sven ej angivet Svenstad Ingar PehrsD
 
1777 6 20 Hanna ej angivet Jöns Mårten ej angivet Waran Elsa JönsD
 
1777 6 22 Pernilla ej angivet Sven Michel ej angivet Påarp Lusse OlasD
 
1777 6 23 Throen ej angivet Pål Anders ej angivet Glimminge Karna BengtsD
 
1777 7 2 Pehr ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Ingar OlasD
 
1777 7 13 Olu ej angivet Sven Jon ej angivet Drängstorp Kirsti NilsD
 
1777 7 22 Bengt ej angivet Jöns Mårten ej angivet Bröddarp Gunnild PehrsD
 
1777 7 30 Jöns ej angivet Pehr Michel ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1777 8 9 Bengt ej angivet Jöns Pehr ej angivet Karup Pernilla BengtsD
 
1777 8 25 Lars ej angivet Nils Michel ej angivet Glimminge Ingebor LarsD
 
1777 9 4 Sven ej angivet Pehr Pål ej angivet Drängstorp Kjersti RasmusD
 
1777 9 14 Erland Skomakare Pehr Nils ej angivet Mässinge Ingar ErlandsD
 
1777 9 16 Jöns ej angivet Jon Ol ej angivet Slättaröd Bengta OlsD
 
1777 9 17 Sven ej angivet Per Sven ej angivet Sinarp Kjerstina SvensD
 
1777 9 22 Elsa ej angivet Nils Ebbe ej angivet Slettaröd Kjersti PålsD
 
1777 9 30 Lars ej angivet Staffan Nils ej angivet Glimminge Elsa LarsD
 
1777 10 7 Anna Rytt: Åke ej angivet Hallström Drengstorp Bengta JönsD
 
1777 10 11 Sissa ej angivet Pehr Jöns ej angivet Svenstad Elna MårtensD
 
1777 10 13 Lusse ej angivet Börje Nils ej angivet Ramsiö Sissa SvensD
 
1777 10 14 Staffan ej angivet Jöns Staffan ej angivet Mässinge Hanna NilsD
 
1777 10 25 Elna ej angivet Pehr Pehr ej angivet Slettaröd Anna PålsD
 
1777 11 10 Elsa ej angivet Jöns Jöns ej angivet Glimminge Bengta PålsD
 
1777 11 10 Ingar ej angivet Bengt Thula ej angivet Svenstad Kjersti OlasD
 
1777 11 12 Boel ej angivet Pehr Ol ej angivet Drengstorp Pernilla JönsD
 
1777 11 13 Bengta ej angivet Jöns Paul ej angivet Wegalt Lusse NilsD
 
1777 11 18 Throen ej angivet Nils Johan ej angivet Slettaröd Kiersti AndersD
 
1777 11 23 Jöns ej angivet Jöns Per ej angivet Påarp Pernilla JönsD
 
1777 12 8 Ola Åbo Lars Ol ej angivet Hånarp Hanna JönsD
 
1777 12 9 Hans Husman Staffan Ol ej angivet Karup Lisbet OlasD
 
1777 12 18 Kirsti ej angivet Sven Sven ej angivet Möllhult Bengta HeljasD
 
1777 12 21 Nils ej angivet Nils Pål ej angivet Påarp Ingar NilsD
 
1777 12 23 Thora ej angivet Pehr Nils ej angivet Sinarp Pernilla JönsD
 
1777 12 27 Ebbe ej angivet Sven Staffan ej angivet Ramsiö Lusse OlsD
 
1778 1 12 Jöns ej angivet Sven Pål ej angivet Karup Ingar PehrsD
 
1778 1 23 Boel ej angivet Sven Jöns ej angivet Glimminge Kirstin PehrsD
 
1778 1 24 Elna Husman Håkan Jöns ej angivet Boarp Kirsti PehrsD
 
1778 1 26 Boel ej angivet Ifvar Nils ej angivet Slättaröd Kirsti NilsD
 
1778 1 31 Ola ej angivet Jöns Gunnar ej angivet Waran Pernilla OlasD
 
1778 1 31 Elna ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp Sissa JönsD
 
1778 2 5 Sissa Åbo Sven Bengt ej angivet Glimminge Lusse EbbesD
 
1778 2 6 Bengt ej angivet Pål Lars ej angivet Lundagårdden Boel MichelsD
 
1778 2 7 Throen ej angivet Lars Sven ej angivet Glimminge Bengta BengtsD
 
1778 2 14 Sven ej angivet Nils Sven ej angivet Heljarp Bengta NilsD
 
1778 2 16 namnlös ej angivet Pål Jöns ej angivet Mässinge Sissa SvensD
 
1778 2 19 Pehr Rytt: ej angivet ej angivet Åkerblom Lillaröd namnlös
 
1778 2 19 Pål ej angivet Nils Sven ej angivet Påarp Pernilla GunnarsD
 
1778 2 23 Pehr ej angivet Bengt Anders ej angivet Glimminge Kirsti NielsD
 
1778 3 1 Kirsti ej angivet Nils Jöns ej angivet Svenstad Elna LarsD
 
1778 3 12 Ola ej angivet Sven Ol ej angivet Drängstorp Sissa BengtsD
 
1778 3 13 Olu ej angivet Pehr Ol ej angivet Drängstorp Elsa SvensD
 
1778 3 14 Karna ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge Sissa MårtensD
 
1778 3 14 Elna ej angivet Gudmund Ol ej angivet Påarp Throen JönsD
 
1778 3 24 Pernilla ej angivet Nils Pehr ej angivet Biäregården Svenbor PehrsD
 
1778 4 4 Pernilla ej angivet Pehr Pehr ej angivet Hånarp Lusse BengtsD
 
1778 4 20 Lusse ej angivet Erland Ol ej angivet Waran Karna LarsD
 
1778 4 30 Boel ej angivet Pehr Jöns ej angivet Glimminge Boel PehrsD
 
1778 5 9 Elna ej angivet Jöns Mårten ej angivet Slättaröd Sissa PehrsD
 
1778 5 11 Throved Husman Ebbe Throved ej angivet Bröddarp Kirsti MårtensD
 
1778 5 12 Pehr Husman Ebbe Throved ej angivet Bröddarp Kirsti MortensD
 
1778 5 24 Kirsti ej angivet Nils Anders ej angivet Karup Hanna SvensD
 
1778 5 26 Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Glimminge Karna LarsD
 
1778 5 28 Sissa Husman Ebbe Jöns ej angivet Elestorp Throen AndersD
 
1778 6 6 Pehr ej angivet Bengt Pål ej angivet Waran Boel EriksD
 
1778 6 8 Gunnild ej angivet Ola Pehr ej angivet Karup Ingebor KnutsD
 
1778 6 8 Lusse ej angivet Gudmund Lars ej angivet Ramsiö Elna AndersD
 
1778 6 8 Pernilla ej angivet Pehr Knut ej angivet Boarp Bengta SvensD
 
1778 6 10 Nils ej angivet Christjer Nils ej angivet Mässinge Karna BengtsD
 
1778 6 12 Hanna ej angivet Pehr Nils ej angivet Boarp Kirsti NilsD
 
1778 6 15 Anders ej angivet Mårten Lars ej angivet Wegalt Kirsti AndersD
 
1778 6 20 Elna ej angivet Sven Pål ej angivet Påarp Sissa JönsD
 
1778 6 22 Elsa ej angivet Jöns Jöns ej angivet Småryd Kirsti NilsD
 
1778 6 24 Sissa ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup Kirsti AndersD
 
1778 6 24 Boel ej angivet Jöns Pehr ej angivet Elestorp Kirsti JönsD
 
1778 6 28 Anders MunsterKutsk Thure ej angivet Söderberg Hånarp Boel LarsD
 
1778 7 1 Nils ej angivet Jöns Trulls ej angivet Mässinge Olu AndersD
 
1778 7 11 Erland ej angivet Anders Lars ej angivet Waran Throen PehrsD
 
1778 7 29 Kirsti ej angivet Lars Jöns ej angivet Bröddarp Kirsti PålsD
 
1778 8 1 Sven ej angivet Pehr Sven ej angivet Faretslöf Hanna PehrsD
 
1778 8 4 Jöns ej angivet Pehr Anders ej angivet Påarp Hanna JönsD
 
1778 8 16 Jöns ej angivet Jöns Ebbe ej angivet Möllhult Bengta HeljesD
 
1778 8 22 Roland Scholemäster Hinrich ej angivet Schröder Mässinge Magdalena PehrsD
 
1778 8 25 Boel ej angivet Pål Pål ej angivet Slättaröd Elna HansD
 
1778 8 28 Bengt ej angivet Pehr Bryngel ej angivet Mässinge Kirsti AndersD
 
1778 9 2 Jöns ej angivet Hans Jöns ej angivet Waran Bengta AndersD
 
1778 9 9 Bengt Copv.Skjepp. Salomon ej angivet Hammar Glimminge namnlös
 
1778 9 10 Nils ej angivet Ebbe Pehr ej angivet Slättaröd Kirsti SvensD
 
1778 9 20 Daniel Olaus Corporal Joh. Peter ej angivet Hult Karup Olu OlasD
 
1778 9 26 Pehr ej angivet Sven Per ej angivet Slättaröd Sissa OffasD
 
1778 9 30 Lusse ej angivet Mårten Nils ej angivet Waran Elna OlasD
 
1778 10 2 Jöns Rytt: Hinrich ej angivet Billberg Mässinge Elna JönsD
 
1778 10 4 Sicilia ej angivet Jonas ej angivet Stadig Slettaröd Chathrina Lindberg
 
1778 10 6 Anna ej angivet Pål Michel ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1778 10 10 Anna ej angivet Jöns Mårten ej angivet Svenstad Elna MårtensD
 
1778 10 17 Ebbe ej angivet Pehr Nils ej angivet Heljarp Kirsti EskilsD
 
1778 10 18 Bengta ej angivet Torckel Pehr ej angivet Karup Kirsti
 
1778 10 20 namnlös dotter ej angivet Pehr Lars ej angivet Holmen Elna LarsD
 
1778 10 21 Johan ej angivet Pehr Johan ej angivet Slättared Sissa AndersD
 
1778 10 24 Bengt ej angivet Pål Nils ej angivet Småryd Boel ErlandsD
 
1778 10 27 Sven ej angivet Nils Jon ej angivet Glimminge Thora SvensD
 
1778 10 27 Pehr ej angivet Johan Fredrich ej angivet Mässinge Kirsti PehrsD
 
1778 11 5 Anders ej angivet Erich Anders ej angivet Drengstorp Ingebor HåkansD
 
1778 11 7 Hans ej angivet Sven Ebbe ej angivet Ramsiö Thora HansD
 
1778 11 12 Thora ej angivet Nils Pehr ej angivet Heljarp Ingar EskilsD
 
1778 11 18 Throen ej angivet Jöns Christian ej angivet Påarp Kirsti SvensD
 
1778 11 25 Håkan ej angivet Bengt Pål ej angivet Kastorp Pernilla PersD
 
1778 11 29 Lusse ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Olu HåkansD
 
1778 11 29 Åke ej angivet Nils Åka ej angivet Waran Sissa HåkansD
 
1778 12 3 Nils ej angivet Ola Nils ej angivet Mässinge Anna NilsD
 
1778 12 13 Per ej angivet Per Nils ej angivet Sinarp namnlös
 
1778 12 26 Johan Petter Smed Nils ej angivet Brask Mässinge Anna Maria Aulin
 
1778 12 27 Sven ej angivet Pål Sven ej angivet Slättared Elna PehrsD
 
1779 1 1 Elsa ej angivet Eskil Nils ej angivet Glimminge Boel PehrsD
 
1779 1 1 Pehr ej angivet Anders Pehr ej angivet Ramsiö Gunnild EskilsD
 
1779 1 1 Lusse ej angivet Pehr Seved ej angivet Boarp Elna LarsD
 
1779 1 2 Pehr ej angivet Pehr Jöns ej angivet Svenstad Anna JönsD
 
1779 1 4 Pehr ej angivet Nils Michel ej angivet Glimminge Ingebor
 
1779 1 8 Elsa ej angivet Jöns Jöns ej angivet Glimminge Bengta
 
1779 1 21 Bencta ej angivet Staffan Ol ej angivet Karup Lisbeth OlasD
 
1779 1 24 Ellna ej angivet Pål Trulls ej angivet hemv.sakn. Kirsti JönsD
 
1779 1 25 Ellna ej angivet Paul Ol ej angivet Svenstad Gunnild JönsD
 
1779 2 7 Ola ej angivet Lars Ol ej angivet Hånarp Hanna JönsD
 
1779 2 7 Benct ej angivet Hans Jacob ej angivet Faretslöf Kirsti ErlandsD
 
1779 2 7 Lusse ej angivet Lars Bengt ej angivet Glimminge Hanna PehrsD
 
1779 2 7 Nils ej angivet Ebbe ej angivet Ståhl Faretslöf Elsa RasmusD
 
1779 2 7 Jöns ej angivet Nils Anders ej angivet Erichstorp Ellna JönsD
 
1779 2 14 Sven ej angivet Jöns Pehr ej angivet Hånarp namnlös
 
1779 2 21 Lars ej angivet Nils Lars ej angivet Lilla Båsta Gunnilla StaffansD
 
1779 3 7 Pernilla ej angivet Nils Pål ej angivet Hånarp Throen JönsD
 
1779 3 13 Throen ej angivet Pehr Throved ej angivet Ramsiö Lusse JansD
 
1779 3 21 Karna ej angivet Nils Jöns ej angivet Svenstad Elna LarsD
 
1779 3 21 Staffan Sal: Staffan Jöns ej angivet Karup Elsa
 
1779 3 22 Pehr ej angivet Pål Lars ej angivet Lunnagården Boel MichelsD
 
1779 3 23 Hanna ej angivet Jonas Mårten ej angivet Koldinge Lusse PehrsD
 
1779 3 29 Elna ej angivet Pål Per ej angivet Ramsiö Elsa HeljasD
 
1779 4 1 Hans ej angivet Pål Jon ej angivet Svenstad Elna HansD
 
1779 4 18 Pehr ej angivet Jöns Pehr ej angivet Hånarp Lusse PehrsD
 
1779 4 26 Elsa ej angivet Nils Johan ej angivet Waran Karna JönsD
 
1779 5 8 Olu ej angivet Nils Pehr ej angivet Karup Nilla AndersD
 
1779 5 8 Gunnild ej angivet Pehr Eskil ej angivet Mässinge Throen BengtsD
 
1779 5 14 Elsa ej angivet Per Ol ej angivet Drängstorp Pernilla JönsD
 
1779 5 24 Gunnar ej angivet Nils Sven ej angivet Påarp Pernilla
 
1779 6 8 Margareta Husman Sven Mårten ej angivet Svenstad Pernilla JohansD
 
1779 7 2 Pehr ej angivet Per Sven ej angivet Sinarp Kirsti SvensD
 
1779 7 3 Kirsti Sock.Skomak. Anders Isac Drude Karup Anna PålsD
 
1779 7 4 Kirsti ej angivet Per Sven ej angivet Bröddarp Gunnild PålsD
 
1779 7 5 Ola ej angivet Pål Nils ej angivet Småryd Elsa JönsD
 
1779 7 16 Pehr ej angivet Staffan Pål ej angivet Slettaröd Kirsti NilsD
 
1779 7 18 Throved ej angivet Ebbe Throved ej angivet Bröddarp Kirsti MårtensD
 
1779 7 21 namnlös ej angivet Nils Bengt ej angivet Mässinge Thora PålsD
 
1779 8 3 Anders ej angivet Hans Anders ej angivet Wegalt Ingar LarsD
 
1779 8 6 Ingar ej angivet Nils Pål ej angivet Slättared Boel PehrsD
 
1779 8 11 Elna ej angivet Sven Pål ej angivet Påarp Sissa JönsD
 
1779 8 18 Anna ej angivet Per Anders ej angivet Påarp Hanna JönsD
 
1779 8 21 Pehr ej angivet Sven Per ej angivet Glimminge Boel SvensD
 
1779 8 22 Bengta ej angivet Lars Helje ej angivet Mässinge Lusse PålsD
 
1779 8 24 Anna Dräng Jöns Per ej angivet Waran Thora JönsD
 
1779 8 27 Kirstina MunsterKutsk Petter ej angivet Bergman Elestorp Bengta BengtsD
 
1779 8 28 Sven ej angivet Jöns Sven ej angivet Drengstorp Elsa LarsD
 
1779 9 9 Ellna ej angivet Jöns Per ej angivet Karup Pernilla BengtsD
 
1779 9 28 Bengta ej angivet Jöns Pål ej angivet Wegalt Lusse NilsD
 
1779 9 30 Hanna ej angivet Nils Sven ej angivet Karup Elsa SvensD
 
1779 10 2 Jöns ej angivet Nils Pehr ej angivet Faretslöf Pernilla PehrsD
 
1779 10 4 Nils ej angivet Benct Thula ej angivet Svenstad Kirsti OlasD
 
1779 10 4 Gunnild Husman saknas ej angivet ej angivet Glimminge Kirsti NilsD
 
1779 10 7 Erland ej angivet Anders Lars ej angivet Waran Throen PehrsD
 
1779 10 11 Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Ramsiö Kirsti PålsD
 
1779 10 11 Pål ej angivet Pehr Nils ej angivet Ramsiö Kirsti PålsD
 
1779 10 16 Boel ej angivet Pehr Pål ej angivet Slättaröd Ingar PehrsD
 
1779 10 17 Anders ej angivet Jöns Sven ej angivet Mässinge Olu AndersD
 
1779 10 22 Christopher ej angivet Nils Anders ej angivet Torp Olu SvensD
 
1779 10 24 Throved ej angivet Pehr Pål ej angivet Erichstorp Boel PålsD
 
1779 10 27 Jöns Rytt: Åke ej angivet Hallström Drengstorp Bengta JönsD
 
1779 10 31 Kirsti ej angivet Hans Sven ej angivet Lilla Båsta Bengta NilsD
 
1779 11 1 Throen Sal: Throved Pål ej angivet Hånarp namnlös
 
1779 11 4 Ebbe ej angivet Sven Staffan ej angivet Ramsiö Lusse OlasD
 
1779 11 5 Johan ej angivet Pål Jan ej angivet Waran Elsa JohansD
 
1779 11 7 Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Heljarp Kirsti EskilsD
 
1779 11 14 Karna ej angivet Jöns Pehr ej angivet Påarp Pernilla PehrsD
 
1779 11 15 Bengta ej angivet Pehr Jöns ej angivet Glimminge Ellna SvensD
 
1779 11 27 Hans Peter Smed Nils ej angivet Brask Mässinge Maria Aulen
 
1779 12 3 Sven Husman Nils Sven ej angivet Glimminge Bengta NilsD
 
1779 12 4 Nils ej angivet Per Nils ej angivet Boarp Kirsti NilsD
 
1779 12 4 Sven ej angivet Michel Nils ej angivet Erichstorp Ingebor GudmundsD
 
1779 12 6 Kirsti Skomakare Pehr Nils ej angivet Mässinge Ingar ErlandsD
 
1779 12 12 Pål ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Thora PålsD
 
1779 12 24 Pehr ej angivet Håkan Nils ej angivet Boarp Kirsti PehrsD
 
1779 12 25 Erland ej angivet Jeppe Lars ej angivet Påarp Anna BengtsD
 
1780 1 9 Throen ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp Kirsti BengtsD
 
1780 1 11 Pehr ej angivet Staffan Nils ej angivet Glimminge Elsa LarsD
 
1780 1 22 Sissa Rytt: Jackob ej angivet Åkerblom Lillaröd Kirsti PehrsD
 
1780 1 23 Pehr ej angivet Nils Per ej angivet Glimminge Sissa MårtensD
 
1780 1 23 Anders ej angivet Jöns Anders ej angivet Mässinge Pernilla
 
1780 1 28 Anna Cath:a Corporal, Second J: E: ej angivet Klevenow von Karup Christian Helena Drude
 
1780 1 29 Sven ej angivet Lars Sven ej angivet Glimminge Bengta BengtsD
 
1780 2 4 Sissa ej angivet Börje Nils ej angivet Ramsiö Lusse SvensD
 
1780 2 4 Ingar ej angivet Pål Jöns ej angivet Mässinge Sissa SvensD
 
1780 2 4 Johan ej angivet Jöns Michel ej angivet Hånarp Gunnilla NilsD
 
1780 2 13 Nils Husman Hans Pål ej angivet hemv.sakn. Elsa OlasD
 
1780 2 23 Sven ej angivet Pål Gunnar ej angivet Påarp Karna SvensD
 
1780 2 24 Bengta ej angivet Ola Pehr ej angivet Glimminge Lusse LarsD
 
1780 3 10 Petter Inhys.hjonen Fredrich ej angivet Cronvall Karup namnlös
 
1780 3 12 Nils ej angivet Jöns Rasmu ej angivet Waran Kirsti NilsD
 
1780 3 15 Johanna ej angivet Pehr Sven ej angivet Salmonhög Ingri IngelsD
 
1780 3 16 Thora ej angivet Benct Pehr ej angivet Elestorp Lusse OlasD
 
1780 3 18 Ingar ej angivet Lars Ol ej angivet Hånarp Hanna JönsD
 
1780 3 23 Kirsti ej angivet Jöns Mårten ej angivet Waran Ellna JönsD
 
1780 3 28 Ola ej angivet Jöns Pål ej angivet Erichstorp Ingar PehrsD
 
1780 3 29 Lars ej angivet Gudmund Åka ej angivet Lillaröd Svenbor LarsD
 
1780 3 31 Ebbe ej angivet Sven Bengt ej angivet Glimminge Lusse EbbasD
 
1780 4 7 Sissa ej angivet Jöns Ebbe ej angivet Möllhult Bencta HeljesD
 
1780 4 19 Kirsti dr Knut Bengt ej angivet Påarp Kirsti OlasD
 
1780 4 22 Elsa Rytt: Jon ej angivet Berggren Glimminge Kirsti PehrsD
 
1780 4 25 Ola Sjöman Christen Sven ej angivet Torekou Ingar OlasD
 
1780 5 8 Ingar Rytt: Joseph ej angivet Lundborg Faretslöf Botilla ChristiansD
 
1780 5 22 Jöns ej angivet Ebbe Ol ej angivet Ramsiö Ingar NilsD
 
1780 6 6 Jöns ej angivet Pehr Nils ej angivet Sinarp Pernilla JönsD
 
1780 6 8 Elsa ej angivet Ola Michel ej angivet Glimminge Pernilla PehrsD
 
1780 6 11 Erland ej angivet Hans Jacob ej angivet Faretslöf Kirsti ErlandsD
 
1780 6 19 Ellna ej angivet Nils Lars ej angivet Svenstad Boel OlasD
 
1780 6 19 Bengta ej angivet Ola Staffen ej angivet Karup Sissa OlasD
 
1780 6 30 Anders ej angivet Hans Jöns ej angivet Waran Bengta AndersD
 
1780 7 8 Throen ej angivet Nils Ebbe ej angivet Slättaröd Kirsti PålsD
 
1780 7 10 Ellna ej angivet Pehr Jöns ej angivet Glimminge Boel PehrsD
 
1780 7 10 Margaretha ej angivet Ola Jöns ej angivet Karup Kirsti AndersD
 
1780 7 14 Staffan ej angivet Sven Jöns ej angivet Glimminge Kirsti PehrsD
 
1780 7 16 namnlös ej angivet Nils Pehr ej angivet Biäregården Svenbor PehrsD
 
1780 7 18 Brita Rytt: Afskedad Jacob ej angivet Marckman Karup Boel JacobsD
 
1780 7 22 Jöns ej angivet Pål Lars ej angivet Lunnagården Boel MichelsD
 
1780 7 23 Christina Maria Husman förrymd Erick Jöns ej angivet Waran Elsa ChristensD
 
1780 7 24 Pehr Åbo Jöns Per ej angivet Hånarp Lusse PehrsD
 
1780 7 26 Hanna ej angivet Nils Jöns ej angivet Glimminge Thora SvensD
 
1780 8 2 Ellna ej angivet Örian Rasmu ej angivet Glimminge Ellna PehrsD
 
1780 8 8 Staffan Husman Sven Michel ej angivet hemv.sakn. Lusse NilsD
 
1780 8 10 Sven dä Per Ol ej angivet Drengstorp Elsa SvensD
 
1780 8 12 Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Faretslöf Ingar NilsD
 
1780 8 15 Johanna Maria ej angivet Per Mårten ej angivet Waran Boel ChristensD
 
1780 8 19 Nils ej angivet Sven Per ej angivet Elestorp Boel SvensD
 
1780 8 22 Pehr ej angivet Jöns Han ej angivet Svenstad Ingar BengtsD
 
1780 9 7 Ola Kyrkowärd Jöns Jöns ej angivet Glimminge Bengta PålsD
 
1780 9 15 Pehr ej angivet Mårten Per ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1780 9 18 Ingar ej angivet Nils Sven ej angivet Påarp Pernilla
 
1780 9 22 Nils Rytt: ej angivet ej angivet Bilberg Mässinge Elna JönsD
 
1780 9 24 Kirstina ej angivet Jöns Christian ej angivet Påarp Kjersti SvensD
 
1780 10 3 Sven ej angivet Nils Sven ej angivet Karup Elsa SvensD
 
1780 10 8 Pehr Husman Ebbe Throved ej angivet Bröddarp Kjersti MårtensD
 
1780 10 12 Kjerstina ej angivet Jon Mårten ej angivet Koldinge Lusse PehrsD
 
1780 10 14 Throen ej angivet Nils Åka ej angivet Waran Sissa HåkansD
 
1780 10 14 Gunnil ej angivet Nils Åka ej angivet Waran Sissa HåkansD
 
1780 10 16 Olaus Corporal Johan ej angivet Hult Karup Olu OlasD
 
1780 10 18 Kjersti ej angivet Per Sven ej angivet Faretslöf Hanna PersD
 
1780 10 26 Ingar ej angivet Bengt Thula ej angivet Svenstad Kjersti OlasD
 
1780 10 29 Sissa ej angivet Pål Nils ej angivet Småryd Boel ErlandsD
 
1780 11 1 Nils ej angivet Ifvar Nils ej angivet Slättaröd Kjersti LarsD
 
1780 11 2 Hans ej angivet Ola Michel ej angivet Karup Kjersti SvensD
 
1780 11 5 Pål ej angivet Anders Per ej angivet Ramsiö Gunnild EskilsD
 
1780 11 12 Kirsti ej angivet Nils Per ej angivet Karup Ingar EskilsD
 
1780 11 17 Pernilla ej angivet Nils Jöns ej angivet Svenstad Ellna LarsD
 
1780 11 29 Boel ej angivet Per Sven ej angivet Svenstad Ingar PersD
 
1780 12 2 Sven ej angivet Hans Johan ej angivet Mässinge Kjersti PålsD
 
1780 12 5 namnlös Husman Sven Per ej angivet Slättaröd Sissa OffasD
 
1780 12 13 Hanna ej angivet Pål Nils ej angivet Småryd Kjersti JönsD
 
1780 12 16 Hans ej angivet Jöns Per ej angivet Elestorp Kjersti JönsD
 
1780 12 21 Nils ej angivet Lars Jon ej angivet Waran Hanna NilsD
 
1780 12 22 Pehr ej angivet Nils Johan ej angivet Slättaretorp Kjersti AndersD
 
1780 12 28 Throen ej angivet Jeppe Lars ej angivet Påarp Anna BengtsD
 
1781 1 1 Pehr ej angivet Pål Pål ej angivet Slettaröd Ellna HansD
 
1781 1 10 Sven ej angivet Nils Lars ej angivet Lilla Båsta Gunnilla StaffansD
 
1781 1 10 Rasmus ej angivet Nils Pehr ej angivet Glimminge Sissa MårtensD
 
1781 1 13 Throved ej angivet Axel Throved ej angivet Bröddarp Olu JohansD
 
1781 1 18 Thora ej angivet Mårten Lars ej angivet Wegalt Kjersti AndersD
 
1781 1 18 Marg: Petronella Corporal P. B. ej angivet Rodhe Karup Ingri Maria Falck
 
1781 1 21 Påhl ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge Bengta SvensD
 
1781 1 25 Margreta ej angivet Nils Anders ej angivet Karup Hanna SvensD
 
1781 1 27 Boel ej angivet Per Pål ej angivet Drengstorp Kjerstina RasmusD
 
1781 1 29 Ingar ej angivet Nils Påhl ej angivet Honarp Troen OlasD
 
1781 2 5 Lusse ej angivet Gudmund Ol ej angivet Påarp Troen JönsD
 
1781 2 14 Troen ej angivet Jöns Per ej angivet Karups by Pernilla BengtsD
 
1781 2 15 Bengta ej angivet Sven Michel ej angivet Påarp Lusse OlasD
 
1781 3 14 Måns ej angivet Lars Ol ej angivet Honarp Hanna JönsD
 
1781 3 19 Sissa ej angivet Pehr Sven ej angivet Sinarp Stina SvensD
 
1781 3 25 Mårten ej angivet Jöns Mårten ej angivet Svenstad Elna MårtensD
 
1781 3 29 Olu ej angivet Per Nils ej angivet Glimminge Kjerstina NilsD
 
1781 4 3 Boel Husman Ola Nils ej angivet Mässinge Anna NilsD
 
1781 4 4 Mathias Skolemäst. Hendrich ej angivet Schröder Mässinge Magdalena PersD
 
1781 4 6 Nils ej angivet Jöns Staffan ej angivet Mässinge Hanna NilsD
 
1781 4 7 Ingar ej angivet Bengt Per ej angivet Glimminge Lusse OlasD
 
1781 4 10 Jöns den wästre Per Olof ej angivet Drengstorp Pernilla JönsD
 
1781 4 20 namnlös ej angivet Jöns Mårten ej angivet Slettaröd Sissa PersD
 
1781 4 24 Thora ej angivet Per Nils ej angivet Heljarp Kjerstina EskilsD
 
1781 4 29 Anna Rytt: Hans ej angivet Lundstedt Mässinge Boel NilsD
 
1781 5 3 Ingar ej angivet Torckel Per ej angivet Karup Kjerstina PersD
 
1781 5 19 Elna ej angivet Pål Michel ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1781 5 20 Michel ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge Troen MichelsD
 
1781 5 21 Ebbe ej angivet Nils Ebbe ej angivet Slättaröd Ellna OlasD
 
1781 5 23 Troen ej angivet Jöns Per ej angivet Waran Thora JönsD
 
1781 5 28 Lars ej angivet Nils Lars ej angivet Karup Ingar OlasD
 
1781 6 1 Sven ej angivet Per Johan ej angivet Slättaröd Sissa AndersD
 
1781 6 8 Greta ej angivet Sven Mårten ej angivet Svenstad Pernilla JohansD
 
1781 6 12 Ellsa ej angivet Pål Ebbe ej angivet Glimminge Gunnela GudmundsD
 
1781 6 15 Boel ej angivet Johan Frederick ej angivet Mässinge Kjerstina PersD
 
1781 6 23 Hanna ej angivet Jöns Lars ej angivet Påarp Kjersti BengtsD
 
1781 7 20 Sissa ej angivet Ola Pehr ej angivet Glimminge Lusse LarsD
 
1781 7 23 Kjerstina ej angivet Ebbe Per ej angivet Slättaröd Kjersti SvensD
 
1781 7 31 Kjerstina ej angivet Sven Ebbe ej angivet Ramsiö Thora HansD
 
1781 8 12 Kjerstina ej angivet Nils Lars ej angivet Svenstad Boel OlasD
 
1781 9 8 Sven ej angivet Lars Bengt ej angivet Glimminge Hanna PersD
 
1781 9 18 Ingar ej angivet Ebbe Per ej angivet Faretslöf Elsa RasmusD
 
1781 9 26 Ingar ej angivet Påhl Nils ej angivet Småryd Elsa JönsD
 
1781 9 27 Sissa ej angivet Nils Sven ej angivet Heljarp Bengta NilsD
 
1781 9 27 Påhl ej angivet Sven Pål ej angivet Påarp Sissa JönsD
 
1781 9 28 Olaus Smedmäster ej angivet ej angivet Brask Mässinge Anna Maria Auleen
 
1781 9 30 Ellna ej angivet Anders Lars ej angivet Waran Troen PersD
 
1781 9 30 Påhl ej angivet Anders Lars ej angivet Waran Troen PersD
 
1781 10 1 Nils ej angivet Per Jöns ej angivet Påarp Troen PersD
 
1781 10 3 Ellna ej angivet Ola Nils ej angivet Svenstad Sissa BengtsD
 
1781 10 5 Lars ej angivet Sven Sven ej angivet Bröddarp Kjersti PålsD
 
1781 10 6 Nils Nämndem. Michel Nils ej angivet Erichstorp Ingebor GudmundsD
 
1781 10 9 Kjersti ej angivet Bengt Pål ej angivet Waran Boel EricksD
 
1781 10 13 Ellna ej angivet Per Ol ej angivet Slättaröd Gunnil EbbesD
 
1781 10 13 Hanna ej angivet Nils Sven ej angivet Karups by Elsa SvensD
 
1781 10 15 Kjersti ej angivet Anders Mån ej angivet Karups by Boel PersD
 
1781 10 15 Måns ej angivet Jöns Per ej angivet Honarp Lusse PersD
 
1781 10 19 Thora ej angivet Bengt Pål ej angivet Karstorp Pernilla PersD
 
1781 10 19 Anders ej angivet Pehr ej angivet Falck Mässinge Kjersti AndersD
 
1781 10 31 Boel ej angivet Nils Anders ej angivet Erichstorp Ellna JönsD
 
1781 11 4 Sven dä Per Ol ej angivet Drengstorp Elsa SvensD
 
1781 11 5 Ingar ej angivet Jon Jöns ej angivet Småry Kjersti NilsD
 
1781 11 6 Boel Rytt: Åke ej angivet Hallström Drengstorp Bengta JönsD
 
1781 11 10 Erland ej angivet Pål Joen ej angivet Waran Elsa JohansD
 
1781 11 12 Sven ej angivet Pål Anders ej angivet Faretslöf Pernilla MichelsD
 
1781 11 16 Hanna ej angivet Per Eskil ej angivet Mässinge Troen BengtsD
 
1781 11 17 Ellna Brita ej angivet Sven ej angivet Bergquist Erichstorp Elsa TroendsD
 
1781 11 18 Pernilla ej angivet Mårten Nils ej angivet Waran Ellna JönsD
 
1781 12 3 Brita ej angivet Per Jöns ej angivet Svenstad Anna JoensD
 
1781 12 6 Hans ej angivet Per Nils ej angivet Ramsiö Kjersti PålsD
 
1781 12 7 Lars ej angivet Jöns Sven ej angivet Drengstorp Elsa LarsD
 
1781 12 19 Thora ej angivet Jöns Pål ej angivet Erichstorp Ingar PersD
 
1781 12 22 Pehr ej angivet Jöns Per ej angivet Sinarp Pernilla OlasD
 
1781 12 31 Elsa ej angivet Pål Lars ej angivet Mässinge Boel MichelsD
 
1782 1 2 Kjersti ej angivet Jöns Per ej angivet Honarp Ingar PålsD
 
1782 1 6 Ellna ej angivet Hans Jacob ej angivet Faretslöf Kjersti ErlandsD
 
1782 1 7 Bengta ej angivet Per Troed ej angivet Ramsiö Lusse JansD
 
1782 1 10 Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Svenstad Ellna LarsD
 
1782 1 14 Sissa ej angivet Per Jöns ej angivet Glimminge Ellna SvensD
 
1782 2 15 Bengta ej angivet Sven Pål ej angivet Karup Ingar PersD
 
1782 2 24 Lusse ej angivet Nils Gudmund ej angivet Sönnertorp Hanna EbbesD
 
1782 3 3 Nils ej angivet Lars Per ej angivet Boarp Lusse MårtensD
 
1782 3 9 Ellna ej angivet Pål Jöns ej angivet Svenstad Elna HansD
 
1782 3 10 Nils ej angivet Pål Sven ej angivet Slättaröd Ellna PersD
 
1782 3 19 Bengta ej angivet Thure Johan ej angivet Honarp Boel LarsD
 
1782 3 21 Aijda ej angivet Jöns ej angivet Kock Svenstad Boel TullasD
 
1782 3 27 Kirstina ej angivet Bengt Anders ej angivet Glimminge Kjersti NilsD
 
1782 3 31 Påhl ej angivet Hans Anders ej angivet Wegalt Ingar LarsD
 
1782 4 3 Ingar ej angivet Sven Per ej angivet Elestorp Boel SvensD
 
1782 5 1 Carl Hindrich Corporal Johan Ernst ej angivet Klevenow Karup Christina Drude
 
1782 5 6 Troen ej angivet Eskil Nils ej angivet Glimminge Boel PålsD
 
1782 5 10 Lusse ej angivet Rasmus Tulla ej angivet Faretslöf Hanna PålsD
 
1782 5 30 Thora ej angivet Nils Michel ej angivet Glimminge Ingebor LarsD
 
1782 5 31 Sven ej angivet Per Nils ej angivet Småryd Kjersti NilsD
 
1782 6 6 Bengta ej angivet Ola Michel ej angivet Glimminge Pernilla PersD
 
1782 6 18 Johan ej angivet Ola Johan ej angivet Torp namnlös
 
1782 7 2 Bengta ej angivet Håkan Bror ej angivet Waregården Bengta SvensD
 
1782 7 7 Bengta ej angivet Nils Per ej angivet Faretslöf Pernilla
 
1782 7 7 Elsa ej angivet Per Nils ej angivet Waregården Ingar LarsD
 
1782 7 12 Pehr ej angivet Ola Per ej angivet Mässinge Ellna PersD
 
1782 7 14 namnlös ej angivet Ebbe Ol ej angivet Ramsiö namnlös
 
1782 7 31 Boel Husman Ola Per ej angivet Mässinge Elsa AndersD
 
1782 8 11 Bengta ej angivet Mårten Per ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1782 8 11 Sissa ej angivet Nils Per ej angivet Biäregården Svenbor PersD
 
1782 8 17 Troen ej angivet Jöns Pål ej angivet Wegalt Lusse NilsD
 
1782 8 21 Truls ej angivet Pål Truls ej angivet Elestorp Kjersti NilsD
 
1782 8 25 Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Boarp Sissa JönsD
 
1782 9 6 Nils ej angivet Ifvar Nils ej angivet Slättaröd Kjersti LarsD
 
1782 9 11 Gunnild ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp Bengta NilsD
 
1782 9 16 Hanna dy Jöns Lars ej angivet Påarp Olu SvensD
 
1782 9 19 Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Glimminge Thora SvensD
 
1782 10 5 Jöns Sal: Jöns Johan ej angivet Småryd Bengta SvensD
 
1782 10 6 Ellna ej angivet Sven Ol ej angivet Honarp Ellna PersD
 
1782 10 8 Kjersti Åbo Ola Jöns ej angivet Glimminge Bengta SvensD
 
1782 10 10 Anders Husman Nils Per ej angivet Karups by Nilla AndersD
 
1782 10 12 Jöns Husman Staffen Ol ej angivet Karups by Lisbet OlasD
 
1782 10 13 Pernilla Skeppare Jan Mårten ej angivet Koldinge Lusse PersD
 
1782 10 14 Bengta Åbo Jöns Ebbe ej angivet Möllhult Bengta HeljasD
 
1782 10 16 Thora Åbo Sven Ebbe ej angivet Faretslöf Boel LarsD
 
1782 10 16 Ola Husman Johan Knut ej angivet Ramsiö Kjersti PersD
 
1782 10 18 Anders Husman Per Anders ej angivet Påarp Hanna JönsD
 
1782 10 19 Jöns Åbo Nils Ebbe ej angivet Slättaröd Ellna OlasD
 
1782 10 24 Mårten ej angivet Jöns Mårten ej angivet Waran Ellna JönsD
 
1782 10 27 Gunnild Åbo Christian Nils ej angivet Mässinge Karna BengtsD
 
1782 10 28 Ellna ej angivet Nils Jöns ej angivet Mässinge Pernilla HansD
 
1782 10 29 Ellna Åbo Lars Ol ej angivet Hånarp Hanna JönsD
 
1782 11 3 Ola Åbo Anders Pär ej angivet Ramsiö Gunnild EskilsD
 
1782 11 7 Ebbe Skeppare Pål Ebbe ej angivet Glimminge Gunnild GudmundsD
 
1782 11 9 Thora Åbo Per Nils ej angivet Sinarp Pernilla JönsD
 
1782 11 9 Ola Åbo Jöns Per ej angivet Ramsiö Olu PersD
 
1782 11 13 Jöns Åbo Bengt Ol ej angivet Glimminge Troen MichelsD
 
1782 11 18 Troed ej angivet Ebbe Troed ej angivet Bröddarp Kjersti MårtensD
 
1782 11 20 Pehr Skräddare Nils Per ej angivet Karups by Ingar EskellsD
 
1782 11 24 Kjersti Husman Johan Mån ej angivet Slättarödstorp Troen EskilsD
 
1782 11 30 Eric Åbo Staffan Nils ej angivet Glimminge Elsa LarsD
 
1782 12 5 Sven ej angivet Ola Sven ej angivet Mässinge Kjersti LarsD
 
1782 12 8 Ebbe Åbo Nils Lars ej angivet Svenstad Boel OlasD
 
1782 12 10 Sissa Skeppare Husm. Jöns Jan ej angivet Ramsiö Sissa NilsD
 
1782 12 11 Nils ej angivet Christen Nils ej angivet Elestorp Kjersti PersD
 
1782 12 19 Anna Åbo Nils Jöns ej angivet Faretslöf Ingar NilsD
 
1782 12 25 Elsa Dorothea Corporal ej angivet ej angivet Rode Karups by Ingrid Maria Falck
 
1782 12 27 Pernilla ej angivet Nils Åka ej angivet Waran Sissa HåkansD
 
1783 1 1 Sven Åbo Per Johan ej angivet Slättaröd Sissa AndersD
 
1783 1 1 Sven Åbo Per Sven ej angivet Mässinge Ellna BrorsD
 
1783 1 16 Ola Knect Ola ej angivet Ramfelt Waran Kjersti NilsD
 
1783 1 18 Ebbe Åbo Pål Nils ej angivet Småryd Boel ErlandsD
 
1783 2 12 Sven Åbo Nils Ol ej angivet Heljarp Ellna PersD
 
1783 2 20 Pehr ej angivet Jöns Per ej angivet Påarp Pernilla JönsD
 
1783 2 24 Anna Cathrina Husman Per Mårten ej angivet Waran Boel ChristensD
 
1783 3 1 Thora ej angivet Per Pål ej angivet Erichstorp Boel
 
1783 3 2 Boel Husman Pär Bringel ej angivet Mässinge Kjersti AndersD
 
1783 3 8 Sissa Åbo Gudmen Ol ej angivet Påarp Troen JönsD
 
1783 3 9 Gunnild Åbo Nils Sven ej angivet Påarp Pernilla GunnarsD
 
1783 3 10 Anna Åbo Jöns Per ej angivet Elestorp Kjersti JönsD
 
1783 3 26 Johannes Åbo Axel Troed ej angivet Bröddarp Olu JohansD
 
1783 3 28 Ola Åbo Nils Pål ej angivet Hånarp Troen OlusD
 
1783 4 2 Pehr Husman Bengt Per ej angivet Glimminge Lusse OlasD
 
1783 4 2 Hans Åbo Hans Han ej angivet Glimminge Sissa SvensD
 
1783 4 3 Bengta Åbo Pål Nils ej angivet Småryd Kjersti JönsD
 
1783 4 8 Lusse Åbo Lars Bengt ej angivet Glimminge Hanna PersD
 
1783 4 11 Ellna Åbo Jöns Per ej angivet Karups by Pernilla BengtsD
 
1783 4 16 Svenborg Husman Nils Han ej angivet Karups by Thora BengtsD
 
1783 4 23 Ebbe Åbo Sven Sven ej angivet Möllhult Bengta EbbesD
 
1783 5 7 Pehr Åbo Anders Per ej angivet Elestorp Gunnild PersD
 
1783 5 12 Nils Åbo Per Jöns ej angivet Glimminge Boel PersD
 
1783 5 14 Bengt Åbo Sven Ol ej angivet Drengstorp Sissa BengtsD
 
1783 5 25 Johanna Lovisa ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Ellna JacobsD
 
1783 6 8 Charlotta Sophia Corporal Johan Ernst ej angivet Klevenow von Karup Christian Helena Drude
 
1783 6 21 Bengta ej angivet Per Sven ej angivet Karup Kjersti SvensD
 
1783 6 25 Nils Åbo Bengt Tulla ej angivet Svenstad Kjersti OlasD
 
1783 7 1 Ola Åbo Jöns Anders ej angivet Möllhult Pernilla EbbesD
 
1783 7 7 Henric Skolemäster ej angivet ej angivet Schröder Mässinge namnlös
 
1783 7 15 Sissa Skeppare Sven Jöns ej angivet Glimminge Kjersti PersD
 
1783 7 28 Pål Skeppare Åbo Jöns Johan ej angivet Slättaröd Lusse PålsD
 
1783 8 10 Kjersti Sock.Skomak. Andreas ej angivet Drude Karups by namnlös
 
1783 8 10 Kjersti Åbo Bengt Ol ej angivet Karstorp Boel PersD
 
1783 8 31 Nils Åbo Sven Bengt ej angivet Glimminge Lusse EbbesD
 
1783 9 9 Olaus Corporal Johan ej angivet Hult Karups by Olu OlasD
 
1783 9 16 Ebbe ej angivet Nils Per ej angivet Faretslöf Pernilla PersD
 
1783 9 21 Kjersti Åbo Jöns Rasmu ej angivet Waran Kjersti NilsD
 
1783 9 24 Nils ej angivet Jöns Mårten ej angivet Bröddarp Gunnild PehrsD
 
1783 9 27 Pehr ej angivet Sven Per ej angivet Slättaröd Sissa OffasD
 
1783 10 6 Boel ej angivet Per Seved ej angivet Boarp Ellna LarsD
 
1783 10 7 Hanna ej angivet Nils Jöns ej angivet Svenstad Ellna LarsD
 
1783 10 10 Pehr Åbo Jöns Jöns ej angivet Glimminge Bengta PålsD
 
1783 10 11 Sven ej angivet Nils Sven ej angivet Lilla Båstad Gunnild StaffansD
 
1783 10 20 Karna ej angivet Hans Pål ej angivet Karups by Elsa PersD
 
1783 10 29 Kjersti Åbo Jeppe Lars ej angivet Påarp Anna BengtsD
 
1783 10 31 Sissa Rytt: Ola ej angivet Rosengren Karups by Kjersti SvensD
 
1783 11 9 Ola Åbo Jöns Per ej angivet Sinarp Pernilla OlasD
 
1783 11 15 Ola ej angivet Sven Ol ej angivet Hånarp Ellna PersD
 
1783 11 15 Sven Åbo Nils Johan ej angivet Slättaröd Kjersti AndersD
 
1783 11 16 Hans ej angivet Pål Pål ej angivet Slättaröd Ellna HansD
 
1783 11 19 Pernilla Åbo Mårten Per ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1783 11 20 Ellna ej angivet Pål Nils ej angivet Småryd Elsa JönsD
 
1783 11 21 Pål Sal: Pål Per ej angivet Ramsiö Elsa HeljesD
 
1783 11 25 Ellna Åbo Jöns Jöns ej angivet Svenstad Boel TullasD
 
1783 11 29 Nils ej angivet Christen Nils ej angivet Elestorp Kjersti PersD
 
1783 11 30 Pehr ej angivet Örjan Rasmu ej angivet Glimminge Ellna PersD
 
1783 12 3 Staffan ej angivet Ola Jöns ej angivet Karups by Kjersti AndersD
 
1783 12 16 Pernilla ej angivet Sven Anders ej angivet Slättaröd Thora PålsD
 
1783 12 22 Jöns ej angivet Pål Jöns ej angivet Mässinge Sissa SvensD
 
1784 1 1 Kjersti ej angivet Jöns Per ej angivet Hånarp Lusse PersD
 
1784 1 5 Boel ej angivet Torckel Per ej angivet Karups by Kjersti
 
1784 1 13 Pernilla Åbo Nils Sven ej angivet Karups by Elsa SvensD
 
1784 1 16 Ola Åbo Nils Lars ej angivet Svenstad Boel OlasD
 
1784 1 19 Pehr Åbo Jöns Mårten ej angivet Svenstad Ellna MårtensD
 
1784 1 24 Lusse Åbo Lars Ol ej angivet Hånarp Hanna JönsD
 
1784 1 25 Jöns Åbo Ola Per ej angivet Mässinge Ellna PersD
 
1784 1 25 Kjersti ej angivet Sven Jöns ej angivet Bröddarp Ingebor MårtensD
 
1784 2 4 Pål Sal: Åbo Pål Lars ej angivet Lundagård Boel MichelsD
 
1784 2 5 Lusse Åbo Nils Gudmen ej angivet Söndertorp Hanna EbbesD
 
1784 2 13 Ola Sock.Skomak. Ola Staffan ej angivet Karup Sissa OlasD
 
1784 2 16 Sissa Åbo Anders Lars ej angivet Waran Troen PersD
 
1784 2 19 Kjersti Husman Sven Michel ej angivet Karups by Lusse NilsD
 
1784 2 29 Johan Peter Husman Lars ej angivet Liljeman Karups by Sissa PålsD
 
1784 3 23 Ellna Husman Sven Mårten ej angivet Svenstad Pernilla JohansD
 
1784 4 5 Jöns ej angivet Nils Jöns ej angivet Mässinge Pernilla HansD
 
1784 4 10 namnlösa gossar Skomakare Jonas Harald ej angivet Karups by Elsa NilsD
 
1784 4 30 Lars Åbo Per Lars ej angivet Waran Lusse TroedsD
 
1784 5 5 Bengta Husman Per Per ej angivet Biäregården Kjersti OlasD
 
1784 5 5 Kjersti Åbo Jöns Lars ej angivet Påarp Olu SvensD
 
1784 5 7 Pål ej angivet Mårten Lars ej angivet Wegalt Kjersti AndersD
 
1784 5 10 Bengta ej angivet Sven Ebbe ej angivet Ramsiö Thora HansD
 
1784 5 17 Pål ej angivet Per Ol ej angivet Drengstorp Pernilla JönsD
 
1784 5 20 Ellna Åbo Per Ol ej angivet Drengstorp Elsa SvensD
 
1784 5 25 Ellna ej angivet Per Nils ej angivet Heljarp Kjersti EskilsD
 
1784 5 30 Nils ej angivet Ebbe Ol ej angivet Ramsiö Ingar NilsD
 
1784 6 13 Staffan ej angivet Anders Per ej angivet Ramsiö Gunnild EskilsD
 
1784 6 25 Nils Husman Ebbe Jöns ej angivet Söndertorp Troen AndersD
 
1784 7 10 Staffan Åbo Per Sven ej angivet Faretslöf Hanna PersD
 
1784 7 11 Karna Åbo Jöns Mårten ej angivet Slättaröd Kjersti NilsD
 
1784 7 20 Lusse Nämndeman Michel Nils ej angivet Erichstorp Ingebor GudmundsD
 
1784 7 25 Christen Husman Per Mårten ej angivet Waran Boel ChristensD
 
1784 7 29 Beata Sophia Corporal ej angivet ej angivet Klevenow von Karups by Christina Drude
 
1784 8 7 Pål Åbo Jöns Pål ej angivet Erichstorp Ingar PersD
 
1784 8 29 Ellna Husman Johan Fredrich ej angivet Mässinge Kjersti PersD
 
1784 9 16 Carl Fredrich Rytt: Enevald ej angivet Lundberg Mässinge Cathrina NilsD
 
1784 9 21 Sven ej angivet Pål Sven ej angivet Svenstad Ingar PersD
 
1784 9 21 Anna Johanna Borgare Jacob ej angivet Herman Laholm Christina ConradsD
 
1784 9 24 Bengt Åbo Per Pål ej angivet Slättaröd Ingar PersD
 
1784 10 5 Boel ej angivet Ola ej angivet Ramfeldt Waran Kjersti NilsD
 
1784 10 16 Thora Åbo Jöns Nils ej angivet Glimminge Ingebor LarsD
 
1784 10 19 Kjersti Åbo Sven Ebbe ej angivet Faretslöf Boel LarsD
 
1784 10 25 Sissa dr Jöns Sven ej angivet Slättaröd Boel AndersD
 
1784 10 27 Nils Åbo Jöns Sven ej angivet Drengstorp Elsa LarsD
 
1784 10 31 Ebbe Skeppare Pål Ebbe ej angivet Glimminge Gunnild GudmundsD
 
1784 11 2 Pehr ej angivet Nils Per ej angivet Faretslöf Pernilla
 
1784 11 11 Pål Åbo Jöns Per ej angivet Hånarp Ingar PålsD
 
1784 11 11 Kjersti ej angivet Jöns Per ej angivet Ramsiö Olu PersD
 
1784 11 12 Nils Åbo Bengt Ol ej angivet Karstorp Boel PersD
 
1784 11 13 Bengta Åbo Hans Jacob ej angivet Faretslöf Kjersti ErlandsD
 
1784 11 18 son Husman Anders ej angivet Hasselgren Karups by Boel PersD
 
1784 11 23 Rasmus ej angivet Per Pål ej angivet Drengstorp Kjersti RasmusD
 
1784 11 23 Troen ej angivet Elias Nils ej angivet Småryd Sissa MårtensD
 
1784 11 28 Kjersti ej angivet Hendrich Mån ej angivet Påarp Hanna JönsD
 
1784 11 29 son ej angivet Håkan Per ej angivet Waregården Bengta SvensD
 
1784 12 6 Ebbe Skeppare Jöns Ebbe ej angivet Möllhult Bengta HeljesD
 
1784 12 7 Lars ej angivet Nils Jöns ej angivet Svenstad Ellna LarsD
 
1784 12 9 Boel ej angivet Per Per ej angivet Waran Boel PersD
 
1784 12 9 Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge Bengta SvensD
 
1784 12 11 Pernilla Åbo Rasmus Tulla ej angivet Faretslöf Hanna PålsD
 
1784 12 14 Lars Husman Per Nils ej angivet Waran Ingar LarsD
 
1784 12 14 Nils Husman Per Sven ej angivet Karups by Ingar NilsD
 
1784 12 15 Olu ej angivet Per Nils ej angivet Mässinge Boel NilsD
 
1784 12 20 Thora ej angivet Nils Sven ej angivet Påarp Pernilla
 
1784 12 24 Karna Sal: Sven Per ej angivet Ramsiö Sissa JohansD
 
1785 1 16 Jöns ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp Bengta NilsD
 
1785 1 16 Pehr ej angivet Per Jöns ej angivet Påarp Troen PersD
 
1785 2 5 Bengta Sock.Skomak. Andreas ej angivet Drude Karups by Anna PålsD
 
1785 2 25 Sven ej angivet Hans Seved ej angivet Boarp Anna HansD
 
1785 2 26 Lusse ej angivet Hans Seved ej angivet Boarp Anna HansD
 
1785 3 3 Bengta ej angivet Ola Michel ej angivet Glimminge Pernilla PersD
 
1785 3 6 Gunnild ej angivet Nils Ebbe ej angivet Slättaröd Ella OlasD
 
1785 3 14 Lars dä Jöns Lars ej angivet Påarp Kjersti BengtsD
 
1785 3 22 Nils ej angivet Per Nils ej angivet Sinarp Pernilla JönsD
 
1785 3 23 Elsa ej angivet Bengt Ol ej angivet Glimminge Troen MichelsD
 
1785 3 28 Anna ej angivet Jöns Gunnar ej angivet Waran Pernilla OlasD
 
1785 3 30 Lars ej angivet Nils Lars ej angivet Svenstad Boel OlasD
 
1785 4 4 Pehr ej angivet Nils Anders ej angivet Sinarp Ellna JönsD
 
1785 4 4 Bengt Inhys.man Ola Bengt ej angivet Svenstad Johanna OlasD
 
1785 4 27 Bengta Åbo Per Nils ej angivet Småryd Kirsti NilsD
 
1785 5 1 Boel ej angivet Mårten Per ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1785 5 14 Bengta Åbo Nils Jöns ej angivet Faretslöf Ingar NilsD
 
1785 5 28 Pernilla Skeppare Nils Per ej angivet Karups by Ingar EskilsD
 
1785 5 30 Troen Husman Per Nils Walström Ramsiö Kjersti PålsD
 
1785 6 5 Kirsti ej angivet Johan Mån ej angivet Slättaröd Troen EskildsD
 
1785 6 6 Nils Åbo Pål Nils ej angivet Småryd Elsa JönsD
 
1785 6 7 Sissa ej angivet Per Troed ej angivet Ramsiö Lusse JansD
 
1785 6 8 Kirsti Åbo Sven Lars ej angivet Erichstorp Troen SvensD
 
1785 6 13 Ingar Åbo Jöns Anders ej angivet Möllhult Pernilla EbbesD
 
1785 6 24 Lars Åbo Hans Han ej angivet Glimminge Boel SvensD
 
1785 7 8 Troen Skeppare Per Pål ej angivet Segeltorp Houf Anna LarsD
 
1785 7 23 Ellna ej angivet Nils Ebbe ej angivet Ingelstorp Houf Olu JönsD
 
1785 7 23 Jöns ej angivet Nils Ebbe ej angivet Ingelstorp Houf Olu JönsD
 
1785 7 24 Pål Husman Nils Sven ej angivet Heljarp Bengta NilsD
 
1785 7 24 Ellna ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp Anna NilsD
 
1785 7 27 Ingar ej angivet Hans Jöns ej angivet Waran Bengta AndersD
 
1785 7 29 Ebbe ej angivet Jöns ej angivet Kock Svenstad Boel ThulesD
 
1785 7 30 Jöns Lägerman Anders Clemmet ej angivet Ystad Lusse PersD
 
1785 8 5 Måns ej angivet Lars Ol ej angivet Hånarp Hanna JönsD
 
1785 8 14 Ellna Åbo Sven Ol ej angivet Hånarp Ellna PersD
 
1785 8 19 Olu Åbo Anders Per ej angivet Elestorp Gunnild PersD
 
1785 8 20 Anders Åbo Sven Ol ej angivet Drengstorp Sissa BengtsD
 
1785 8 28 Joen Skeppare Bengt Nils ej angivet Slättaröd Elsa JönsD
 
1785 8 28 Pernilla Åbo Ola Johan ej angivet Slättarödstorp Kirsti NilsD
 
1785 9 8 Boel Rytt: Åke ej angivet Hallström Drengstorp Bengta JönsD
 
1785 9 9 Jöns Petter Husman Jöns Per ej angivet Waran Thora JönsD
 
1785 9 16 Pål ej angivet Per Sven ej angivet Sinarp Kirsti SvensD
 
1785 9 18 Karin Åbo Ebbe Ol ej angivet Ramsiö Boel MårtensD
 
1785 9 22 Kirsti ej angivet Per Sven ej angivet Ramsiö Karna JansD
 
1785 9 24 Theodora Gabriela Corporal ej angivet ej angivet Rodhe Karups by Maria Falck
 
1785 9 27 Sven Corporal ej angivet ej angivet Hult Slättaröd Boel JönsD
 
1785 9 27 Kirsti Skeppare Jöns Johan ej angivet Slättaröd Lusse PålsD
 
1785 10 8 Lars ej angivet Erland Lars ej angivet Waregården Bengta MårtensD
 
1785 10 10 Pehr ej angivet Jöns Jöns ej angivet Påarp Kirsti SvensD
 
1785 10 12 Anna Skeppare Sven ej angivet Palm Hånarp Bengta PersD
 
1785 10 12 Nils ej angivet Sven Nils ej angivet Hillarp Houf Elsa PersD
 
1785 10 19 Rasmus ej angivet Örjan Rasmu ej angivet Glimminge Elna PersD
 
1785 11 5 Nils Åbo Pål Truls ej angivet Elestorp Kirsti NilsD
 
1785 11 9 Elsa Åbo Nils Jöns ej angivet Mässinge Pernilla HansD
 
1785 11 11 Pål Åbo Ola Per ej angivet Mässinge Elna PersD
 
1785 11 19 Staffan Åbo Ola Arfwed ej angivet Slättaröd Kirsti NilsD
 
1785 11 21 Hellje Skeppare Jöns Ebbe ej angivet Möllhult Bengta HeljasD
 
1785 11 26 Jöns ej angivet Per Anders ej angivet Påarp Hanna JönsD
 
1785 12 7 Håkan Husman Erik ej angivet Kåse Drengstorp Ingebor HåkansD
 
1785 12 8 Elna Åbo Mårten Lars ej angivet Wegalt Kirsti AndersD
 
1785 12 10 Per Åbo Nils Per ej angivet Faretslöf Pernilla PersD
 
1785 12 10 Per Åbo Pål Sven ej angivet Slettaröd Elna PersD
 
1785 12 12 Anna ej angivet Christen Nils ej angivet Elestorp Kirsti PersD
 
1785 12 12 Anders Skeppare Gustaf ej angivet Hasselgren Helliarp Kirsti PersD
 
1785 12 12 Nils ej angivet Pål Nils ej angivet Småryd Kirsti JönsD
 
1785 12 14 Nils ej angivet Per Bengt ej angivet Småryd Tora JönsD
 
1785 12 18 Anna Catharina Skolmäster ej angivet ej angivet Schröder Mässinge Magdalena
 
1785 12 18 Per Åbo Ola Per ej angivet Glimminge Lusse LarsD
 
1785 12 19 Bengt ej angivet Ola Jöns ej angivet Boarp Bengta NilsD
 
1785 12 21 Per Åbo Per Per ej angivet Waran Boel PersD
 
1786 1 7 Sophia Catharina Corporal Andreas ej angivet Friberg Karups by Maria Lovisa Aulin
 
1786 1 19 Troen Åbo Bengt Pål ej angivet Waran Boel EricksD
 
1786 1 23 Nils Åbo Bengt Nils ej angivet Glimminge Kirsti JönsD
 
1786 1 27 Eric Åbo Per Lars ej angivet Waregården Lusse TroedsD
 
1786 1 27 Troed Åbo Per Lars ej angivet Waregården Lusse TroedsD
 
1786 1 29 Carl Gustaf Corporal ej angivet ej angivet Klevenow Karups by Christina Drude
 
1786 2 25 Elsa Husman Axel Seved ej angivet Slättaröds Torp Olu JohansD
 
1786 3 4 Kirsti Husman Jan Fredrich ej angivet Mässinge Elna PersD
 
1786 3 9 Per Sal: Sjökarl Per Sven ej angivet Söndertorp Hanna HeljesD
 
1786 3 10 Johan Åbo Nils Johan ej angivet Slättaröds Torp Kirsti AndersD
 
1786 3 18 Jöns ej angivet Anders Lars ej angivet Varan Troen PersD
 
1786 3 18 Sven Åbo Per Jöns ej angivet Glimminge no 2 Elna SvensD
 
1786 3 23 Bengta Åbo Per Sven ej angivet Mässinge Elna PersD
 
1786 3 25 Johan Åbo Nils Johan ej angivet Ramsiö Thora PålsD
 
1786 3 30 Nils Åbo dä Pål Nils ej angivet Småryd Boel ErlandsD
 
1786 4 2 Jacob Åbo Hans Jacob ej angivet Faretslöf Kirsti ErlandsD
 
1786 4 7 Måns Åbo Bengt Ol ej angivet Karstorp Boel PersD
 
1786 4 8 Per Husman Ebbe Jöns ej angivet Söndertorp Troen AndersD
 
1786 4 10 Lars Åbo Nils Lars ej angivet Svenstad Boel OlasD
 
1786 4 14 Boel Åbo Jöns Nils ej angivet Glimminge Ingebor LarsD
 
1786 4 15 Kirsti ej angivet Nils Lars ej angivet Lilla Båsta Gunnild StaffansD
 
1786 4 18 Margreta dr Nils Nils ej angivet Karups by Elna JohansD
 
1786 5 20 Olu Åbo Pål Jöns ej angivet Mässinge Sissa SvensD
 
1786 6 1 Nils Åbo Jöns Jöns ej angivet Glimminge Bencta PålsD
 
1786 6 25 Nils Åbo Anders Lars ej angivet Slettaröd Elna AndersD
 
1786 7 14 Pernilla Inhys.man Nils Per ej angivet Karups by Nilla PersD
 
1786 7 17 Sven ej angivet Håkan Bror ej angivet Waregården Bengta SvensD
 
1786 7 18 Bengt Inhys.man Ola Bengt ej angivet Hånarp Johanna OlsD
 
1786 7 27 Ola Åbo Nils Jöns ej angivet Glimminge Tora SvensD
 
1786 7 29 Lars Husman Gudmund Bengt ej angivet Påarp Elsa SvensD
 
1786 7 30 Jöns Smedmäster ej angivet ej angivet Ramfeldt Waran Kirsti NilsD
 
1786 8 5 Ingar Sock.Skomak. Andreas ej angivet Drude Karups by Anna PålsD
 
1786 8 6 Nils Åbo Per Jöns ej angivet Glimminge Boel PersD
 
1786 8 13 Thora Åbo Ola Ol ej angivet Glimminge Lusse NilsD
 
1786 8 29 Nils Åbo Per Nils ej angivet Sinarp Pernilla JönsD
 
1786 8 31 Kirsti Åbo Nils Sven ej angivet Karups by Elsa SvensD
 
1786 9 13 Per Husman Bengt Per ej angivet Glimminge Lusse OlasD
 
1786 9 21 Greta Stina Smed Nils ej angivet Brask Mässinge Anna Maria Auleen
 
1786 9 23 Gunilla Åbo Lars Ol ej angivet Hånarp Hanna JönsD
 
1786 9 25 Elsa Sock.Skomak. Jonas Harald ej angivet Karups by Sissa JohansD
 
1786 10 14 Jöns Åbo Sven Sven ej angivet Lillaröd Bengta JönsD
 
1786 10 14 Olu Husman Mårten Nils ej angivet Waran Elna OlasD
 
1786 10 17 Jöns Åbo Mårten Per ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1786 10 19 Ingar Åbo Nils Jöns ej angivet Svenstad Elna LarsD
 
1786 10 24 Nils Åbo Ola Michel ej angivet Glimminge Pernilla PersD
 
1786 10 27 Lars Åbo Jöns Rasmu ej angivet Waran Kirsti NilsD
 
1786 10 27 Bengta Husman Ifvar Nils ej angivet Slättaröd Kirsti LarsD
 
1786 10 28 Ola Åbo Sven Ol ej angivet Hånarp Elna PersD
 
1786 11 5 Måns ej angivet Per Sven ej angivet Faretslöf Hanna PersD
 
1786 11 15 Elna Åbo Nils Troed ej angivet Småryd Bengta NilsD
 
1786 11 19 Anna Catharina Husman Per Mårten ej angivet Waran Boel ChristensD
 
1786 11 29 Jöns Skeppare Pål Ebbe ej angivet Glimminge Gunnild GudmundsD
 
1786 12 15 Gunnill ej angivet Jöns Sven ej angivet Slättaröd Boel AndersD
 
1786 12 18 Karna Siökarl Henric ej angivet Hasselgren Påarp Hanna JönsD
 
1786 12 26 Kirsti Siödräng Sven Rasmu ej angivet Erichstorp Troen LarsD
 
1787 1 1 Jöns Åbo Nils Jöns ej angivet Mässinge Pernilla HansD
 
1787 1 25 Kirsti Åbo Ola Jöns ej angivet Boarp Anna NilsD
 
1787 1 28 Elsa Åbo dy Per Pål ej angivet Erickstorp Troen PersD
 
1787 2 9 Kirsti Åbo Ola Jöns ej angivet Glimminge Bengta SvensD
 
1787 2 12 Anders Husman Jöns Jöns ej angivet Boarp Elna AndersD
 
1787 2 18 Torckel Åbo Jöns Per ej angivet Sinarp Pernilla OlasD
 
1787 3 7 Hans Sock.Skomak. Ola Staffan ej angivet Karups by Sissa OlasD
 
1787 3 8 Nils Sock.Skomak. Ola Staffan ej angivet Karups by Sissa OlasD
 
1787 4 3 Erland Åbo Jeppa Lars ej angivet Påarp Anna BengtsD
 
1787 4 14 Anders Jöns Åbo Nils Per ej angivet Faretslöf Pernilla PersD
 
1787 4 16 Thule Åbo Jöns Jöns ej angivet Svenstad Boel ThulesD
 
1787 4 17 Ola ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Hanna MårtensD
 
1787 4 22 Pernilla Husman Hans ej angivet Sandgren Karups by Elsa OlasD
 
1787 4 27 Gunnild Åbo Håkan Jöns ej angivet Påarp Karna PersD
 
1787 5 2 Jöns Husman Ola Jöns ej angivet Karups by Kirsti AndersD
 
1787 5 6 Nils Åbo Ebbe Ol ej angivet Ramsiö Boel MårtensD
 
1787 5 8 Nils ej angivet Jöns Per ej angivet Hånarp Lusse PersD
 
1787 5 17 Elna Åbo Ola Jöns ej angivet Boarp Bengta NilsD
 
1787 5 26 Kirsti Åbo Jöns Mårten ej angivet Svenstad Elna MårtensD
 
1787 5 27 Gudmund ej angivet Nils Gudmun ej angivet Söndertorp Hanna EbbesD
 
1787 5 30 Pernilla Husman Jöns Mårten ej angivet Waran Elna JonsD
 
1787 6 1 Gunnilla Åbo Nils Ebbe ej angivet Slättaröd Elna OlasD
 
1787 6 11 Johanna Husman Thure Johan ej angivet Hånarp Boel LarsD
 
1787 6 21 Ola Åbo Nils Jöns ej angivet Faretslöf Ingar NilsD
 
1787 6 25 Thule Åbo Bengt Thule ej angivet Svenstad Pernilla PersD
 
1787 7 4 Eric Snickare Nils ej angivet Hallengren Karups by Maria MathisD
 
1787 7 11 Christian Tracteur Andreas ej angivet Boberg Karups by Lisa Hielmquist
 
1787 7 15 Pål Inhys.man Mårten Per ej angivet Bröddarp Hanna JacobsD
 
1787 7 16 Nils Åbo Per Bengt ej angivet Småryd Thora JönsD
 
1787 7 21 Sissa Åbo Sven Ol ej angivet Drengstorp Olu SvensD
 
1787 7 26 Sissa Åbo Anders Lars ej angivet Slättaröd Elna AndersD
 
1787 8 2 Nils Åbo Sven Håkan ej angivet Småryd Lusse NilsD
 
1787 8 12 Per Åbo Hans Sevet ej angivet Boarp Anna HansD
 
1787 8 13 Ingrid Christina Inhys.man Johannes Bengt ej angivet Waran Elna JacobsD
 
1787 8 17 Petter Olof Corporal Petter Blixt ej angivet Rodhe Karups by Maria Falck
 
1787 8 23 Hanna ej angivet Johan Mårten ej angivet Torp Troen EskilsD
 
1787 8 28 Sven Åbo Jöns Lars ej angivet Påarp Olu SvensD
 
1787 8 29 Thora Åbo Anders Per ej angivet Elestorp Gunnild PersD
 
1787 8 29 Sissa Åbo Anders Per ej angivet Elestorp Gunnild PersD
 
1787 9 2 Ola Husman Ebbe Ol ej angivet Glimminge Kirsti MichelsD
 
1787 9 4 Jöns Åbo Sven Jöns ej angivet Bröddarp Ingeborg MårtensD
 
1787 9 12 Nils Åbo Per Nils ej angivet Waran Ingar LarsD
 
1787 9 17 Hanna Åbo Jöns Pål ej angivet Wegalt Lusse NilsD
 
1787 9 26 Anna Husman Anders Mån ej angivet Karups by Boel PersD
 
1787 9 26 Jöns Åbo Elias Nils ej angivet Småryd Sissa MårtensD
 
1787 10 5 Ebbe Åbo Sven Ebbe ej angivet Faretslöf Boel LarsD
 
1787 10 14 Jöns Åbo Sven Sven ej angivet Lillaröd Bengta JönsD
 
1787 10 22 Pål Åbo Jöns Sven ej angivet Drengstorp Elsa LarsD
 
1787 10 25 Elna Åbo Gudmund Bengt ej angivet Lundagård Boel MichelsD
 
1787 10 25 Per Husman Per Per ej angivet Biäregården Kirsti OlasD
 
1787 10 27 Börje ej angivet Per Nils ej angivet Ramsiö Kirsti PålsD
 
1787 10 27 Ebbe ej angivet Per Nils ej angivet Ramsiö Kirsti PålsD
 
1787 10 27 Kirsti Åbo Hans Anders ej angivet Wegalt Ingar LarsD
 
1787 10 30 Boel Skeppare Nils Ebbe ej angivet Faretslöf Sissa PersD
 
1787 10 30 Ola Åbo Bengt Ol ej angivet Glimminge Troen MichelsD
 
1787 11 2 Per ej angivet Bengt Nils ej angivet Mässinge Elsa JonsD
 
1787 11 3 Per ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Elsa PersD
 
1787 11 13 Pernilla Skeppare Jöns Johan ej angivet Slettaröd Lusse PålsD
 
1787 11 17 Pernilla Åbo Sven ej angivet Palm Hånarp Bengta PersD
 
1787 11 17 Pål Åbo Nils Pål ej angivet Ramsiö Kirsti NilsD
 
1787 11 20 Pål Åbo Nils Johan ej angivet Ramsiö Thora PålsD
 
1787 11 24 Anna ej angivet Pål Jöns ej angivet Elestorp Anna HåkansD
 
1787 11 26 Nils Sokne Skräddare Nils Nils ej angivet Karups by Gunnild PersD
 
1787 11 27 Per ej angivet Sven Ol ej angivet Hånarp Elna PersD
 
1787 11 28 Sissa ej angivet Ebbe Per ej angivet Faretslöf Elsa RasmusD
 
1787 11 29 Hans Åbo Pål Jöns ej angivet Svenstad Elna HansD
 
1787 11 30 Jöns Skeppare Per ej angivet Kock Erickstorp Boel MårtensD
 
1787 12 2 Ebbe Åbo Christen Nils ej angivet Elestorp Kirsti PersD
 
1787 12 5 Pernilla Husman Per Per ej angivet Erickstorp Boel PålsD
 
1787 12 14 Lusse Åbo Pål Michel ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1787 12 20 Gunnilla Åbo Per Jöns ej angivet Biäregården Lusse EbbesD
 
1788 1 2 Elsa Åbo Jan Han ej angivet Mässinge Kiersti JönsD
 
1788 1 7 Jöns Åbo Per Jöns ej angivet Påarp Troen PersD
 
1788 1 13 Jöns Åbo Per Jöns ej angivet Påarp Pernilla JönsD
 
1788 1 19 Pernilla Siöman Troed Per ej angivet Waran Elsa JohansD
 
1788 1 22 Elna Husman Per Seved ej angivet Boarp Elna LarsD
 
1788 1 23 Pernilla Åbo Ola Jöns ej angivet Boarp Anna NilsD
 
1788 1 24 Nils Åbo Per Sven ej angivet Sinarp Kirsti SvensD
 
1788 1 25 Elna Åbo Bengt Nils ej angivet Glimminge Kirsti JönsD
 
1788 2 3 Per ej angivet Nils Mårten ej angivet Påarp Kirsti SvensD
 
1788 2 13 Per Åbo Bengt Ol ej angivet Karstorp Boel PersD
 
1788 2 17 Lars Åbo Ola Per ej angivet Glimminge Lusse LarsD
 
1788 2 21 Bengta Inhys. Snickare Per ej angivet Hallengren Lundagården Ingar NilsD
 
1788 2 21 Sven Inhys. Snickare Per ej angivet Hallengren Lundagården Ingar NilsD
 
1788 2 29 Hanna Åbo Troed Nils ej angivet Brödarp Kirsti PålsD
 
1788 3 11 Ola Åbo Lars Olof ej angivet Hånarp Hanna JönsD
 
1788 3 22 Hanna Åbo Nils Jöns ej angivet Swenstad Elna LarsD
 
1788 3 31 Lars ej angivet Swen Lars ej angivet Erickstorp Troen SwensD
 
1788 4 4 Anna ej angivet Håkan Jöns ej angivet Påarp Karna PersD
 
1788 4 7 Elsa Skomakare Jonas Han ej angivet Karups by Sissa JonasD
 
1788 4 8 Paul Husman Petter Paul ej angivet Bröddarp Helena NilsD
 
1788 4 11 Troen Åbo Per Bengt ej angivet Möllhult Bengta SwensD
 
1788 5 11 Johanna Åbo Jöns Nils ej angivet Karup Ingar JohansD
 
1788 5 11 Ingar Smed Ola ej angivet Ramfelt Waran Kirstin NilsD
 
1788 5 16 Per Inhys.man Swen Per ej angivet Koldinge Olu MårtensD
 
1788 5 18 Nils ej angivet Per Per ej angivet Waran Boel PersD
 
1788 5 23 Boel Husman Nils Anders ej angivet Sinarp Elna JönsD
 
1788 5 23 Kirsti ej angivet Erland Lars ej angivet Waregården Bengta MårtensD
 
1788 5 23 Elna Åbo Swen Per ej angivet Elestorp Boel SwensD
 
1788 5 24 Swen ej angivet Pål Mårten ej angivet Småryd Bengta SwensD
 
1788 5 24 Pernilla ej angivet Per Swen ej angivet Faretslöf Hanna PersD
 
1788 6 4 Johan Åbo Skeppare Per Johan ej angivet Slättaröd Gunnild PålsD
 
1788 6 12 Pål Skeppare Gustaf ej angivet Hasselgren Drängstorp Kirsti PersD
 
1788 6 15 Anders Skeppare Swen Per ej angivet Glimminge Pernilla AndersD
 
1788 6 18 Kirstina Åbo Ebbe Ol ej angivet Ramsiö Boel MårtensD
 
1788 7 6 Hanna Åbo Pål Nils ej angivet Småryd Elsa JönsD
 
1788 7 17 Ingar ej angivet Jöns Anders ej angivet Möllhult Pernilla EbbasD
 
1788 7 22 Bengt Åbo Håkan Bror ej angivet Waregården Bengta SwensD
 
1788 7 26 Ola Åbo Jöns Per ej angivet Karup Pernilla BengtsD
 
1788 8 8 Swen Åbo Hans Han ej angivet Glimminge Börta PålsD
 
1788 8 21 Elsa Åbo Jöns Nils ej angivet Glimminge Ingeborg LarsD
 
1788 8 24 Ebbe Skeppare Jöns Johan ej angivet Ramsiö Troen EbbasD
 
1788 8 31 Johan Christian Corporal ej angivet ej angivet Walquist Karup Anna Sophia Hart
 
1788 9 7 Nils Åbo Per Jöns ej angivet Glimminge Elna SwensD
 
1788 9 10 Greta ej angivet ej angivet ej angivet Skröder Mässinge namnlös
 
1788 9 10 Ebbe ej angivet Jöns Pär ej angivet Sinarp Pernilla OlsD
 
1788 9 13 Swen ej angivet Mårten Per ej angivet Bröddarp Hanna JacobsD
 
1788 9 17 Per Smed Magnus ej angivet Hempel Swenstad Bengta Hallgren
 
1788 9 21 Lars ej angivet Anders Lars ej angivet Waran Troen PersD
 
1788 9 22 Nils Husman Per Anders ej angivet Faretslöf Sissa NilsD
 
1788 9 22 Jöns ej angivet Per Rasmu ej angivet Waran Kirsti AndersD
 
1788 9 26 Bengta Åbo Swen Rasmu ej angivet Ericstorp Troen LarsD
 
1788 9 26 Jöns ej angivet Pål Swen ej angivet Slettaröd Elna PersD
 
1788 10 9 Ola Åbo Staffan Nils ej angivet Glimminge Elsa LarsD
 
1788 10 14 Gunnild Båtsm. Per ej angivet Halling Salmonhög Kirsti
 
1788 10 20 Nils Åbo Jöns Nils ej angivet Boarp Troen BengtsD
 
1788 10 21 Pål ej angivet Jöns Ebba ej angivet Möllhult Bengta HelliesD
 
1788 10 22 Nils Styrman Swen Nils ej angivet Slättaröd Boel NilsD
 
1788 10 29 Anders Siökarl Jonas Han ej angivet Ericstorp Boel AndersD
 
1788 10 29 Pernilla Åbo Ola Ol ej angivet Glimminge Lusse NilsD
 
1788 11 1 Hanna Husman Per Per ej angivet Ericstorp Boel PålsD
 
1788 11 1 Pål ej angivet Per Pål ej angivet Ericstorp Troen PersD
 
1788 11 5 Per Åbo Hans Jacob ej angivet Faretslöf Kirsti ErlandsD
 
1788 11 9 Elna Husman Nils Per ej angivet Karup Ingar EskildsD
 
1788 11 9 Jöns Husman Nils Per ej angivet Karup Ingar EskildsD
 
1788 11 11 Anders Åbo Nils Johan ej angivet Slättaröds Torp Kirsti AndersD
 
1788 11 13 Pernilla Åbo Mårten Per ej angivet Påarp Tora JönsD
 
1788 11 18 Pål Åbo Jöns Pål ej angivet Faretslöf Lusse GunnarsD
 
1788 11 20 Lars ej angivet Jeppa Lars ej angivet Påarp Anna BengtsD
 
1788 11 20 Karna Husman Hendric ej angivet Hasselgren Påarp Hanna JonsD
 
1788 11 28 Nils ej angivet Torkel Per ej angivet Karup Kirsti PersD
 
1788 12 1 Ola Skeppare Pål Ebba ej angivet Glimminge Gunnild GudmundsD
 
1788 12 4 Anna Åbo Måns Per ej angivet Hånarp Hanna PersD
 
1788 12 7 Lars ej angivet Jöns Lars ej angivet Slättaröd Metta MårtensD
 
1788 12 20 Tora Åbo Swen Per ej angivet Ramsiö Lusse BengtsD
 
1788 12 23 Ingar Åbo Nils Lars ej angivet Swenstad Boel OlasD
 
1789 1 1 Bengta Åbo Ola Jöns ej angivet Glimminge Bengta SwensD
 
1789 1 5 Bengta Skeppare Nils Lars ej angivet Lilla Båstad Gunnild StaffansD
 
1789 1 12 Per Åbo Swen Ol ej angivet Hånarp Elna PersD
 
1789 1 14 Bengta Åbo Swen Swen ej angivet Lillaröd Elsa JönsD
 
1789 1 23 Swen Åbo Nils Swen ej angivet Karup Elsa SwensD
 
1789 1 25 Petronella ej angivet Per Mårten ej angivet Waran Boel ChristensD
 
1789 2 8 Kirsti ej angivet Pål Pål ej angivet Slättare Elna
 
1789 2 10 Nils Åbo Pål Jöns ej angivet Elestorp Anna HåkansD
 
1789 2 14 Ingar Åbo dä Pål Nils ej angivet Småryd Boel ErlandsD
 
1789 2 28 Jöns Åbo Per Bengt ej angivet Småryd Tora JönsD
 
1789 3 12 Gudmund Åbo Bengt Nils ej angivet Messinge Elsa JönsD
 
1789 3 16 Kirsti Åbo Per Nils ej angivet Waran Ingar LarsD
 
1789 3 20 Ola Åbo Per Bengt ej angivet Möllhult Bengta SwensD
 
1789 3 24 Michel Husman Ebbe Ol ej angivet Glimminge Kirsti MichelsD
 
1789 4 11 Andreas Snidkarl Nils ej angivet Hallengren Karup Maria MatthiasD
 
1789 4 24 Per Åbo Ola Per ej angivet Mässinge Elna PersD
 
1789 5 7 Ifwar Båtsm. Per ej angivet Hult Dala Grefwie Ingar NilsD
 
1789 5 8 Sissa Åbo Jöns ej angivet Kock Swänstad Boel TulesD
 
1789 6 3 Karna ej angivet Nils Nils ej angivet Mässinge Elna NilsD
 
1789 6 10 Håkan lägerman dr Per Håkan ej angivet Swenstorp Houf Kirsti HåkansD
 
1789 6 12 Johan ej angivet Jöns Johan ej angivet Slättaröd Lusse PålsD
 
1789 6 15 Ingar dä Jöns Lars ej angivet Påarp Kirsti BengtsD
 
1789 6 20 Lars Åbo Ola Per ej angivet Glimminge Lusse LarsD
 
1789 6 22 Kirsti Skeppare Lars Johan ej angivet Lillaröd Boel ErlandsD
 
1789 6 24 Boel Åbo Swen Jöns ej angivet Mässinge Elna HeljasD
 
1789 6 27 Jöns ej angivet Ola Swen ej angivet Glimminge Elna JönsD
 
1789 6 28 Peter ej angivet Swen ej angivet Palm Hånarp Bengta SwensD
 
1789 6 30 Chirstina Åbo Mårten Lars ej angivet Wegalt Kirsti AndersD
 
1789 7 3 Lars dy Jöns Lars ej angivet Påarp Olu SwensD
 
1789 7 8 Nils Sock.Skomak. Ola Staffan ej angivet Karup Sissa OlasD
 
1789 7 20 Per ej angivet Pål Swen ej angivet Swenstad Ingar PersD
 
1789 7 24 Lusse Siödräng Ola Ebba ej angivet Ramsiö Elna NilsD
 
1789 7 29 Jöns ej angivet Nils Troed ej angivet Småryd Bengta NilsD
 
1789 8 11 Nils Åbo Per Pål ej angivet Drängstorp Kirsti RasmusD
 
1789 8 11 Sissa Åbo Jöns Mårten ej angivet Slättaröd Kirsti NilsD
 
1789 8 18 Bengt Åbo Hans Han ej angivet Glimminge Bertha PålsD
 
1789 9 10 Lars Åbo Swen Rasmu ej angivet Ericstorp Troen LarsD
 
1789 9 14 Elna Tiensteman Nils Swen ej angivet Slättaröd Bengta BengtsD
 
1789 9 19 Per Åbo Pål Per ej angivet Glimminge Troen RasmusD
 
1789 10 4 Lars Husman Jöns Lars ej angivet Waran Britha BengtsD
 
1789 10 4 Lusse Skeppare Staffan Per ej angivet Slätaröd Elsa EbbasD
 
1789 10 8 Ingar ej angivet Elias Nils ej angivet Småryd Sissa MårtensD
 
1789 10 17 Chirstina Sock.Skrädd. Nils Nils ej angivet Karup Gunnilla PersD
 
1789 10 21 Nils Åbo Bengt Ol ej angivet Glimminge Troen MichelsD
 
1789 10 21 Joen Husman Jöns Mårten ej angivet Waran Elna JönsD
 
1789 10 22 Sissa Husman Jean Michel ej angivet Ramsiö Gunnila EskilsD
 
1789 10 27 Ingar Åbo Swen Nils ej angivet Karstorp Kirsti HansD
 
1789 10 30 Elsa Christina Skeppare Ola ej angivet Höiman Karup Greta Hallenborg
 
1789 11 2 Elna Åbo Nils Jöns ej angivet Mässinge Pernilla HansD
 
1789 11 17 Hanna Åbo Nils Jöns ej angivet Swenstad Elna LarsD
 
1789 11 23 Kirsti ej angivet Bengt Per Ståhl Faritslöf Cicelia PersD
 
1789 11 23 Chirstina Åbo Ola Jöns ej angivet Heliarp Bengta NilsD
 
1789 12 4 Jöns Skeppare Swen Per ej angivet Glimminge Pernilla AndersD
 
1789 12 8 Swenborg Sal: Matros Swen Jöns ej angivet Böskestorp Grefwe Elna SwensD
 
1789 12 8 namnlös dotter ej angivet Per Per ej angivet Biäregården Kirsti OlasD
 
1789 12 15 Nils Åbo Ola Jöns ej angivet Boarp Anna NilsD
 
1789 12 16 Elna ej angivet Swen Jöns ej angivet Ericstorp Elsa BengtsD
 
1789 12 17 Swen Sock.Skomak. Jonas Harald ej angivet Karup Sissa JohansD
 
1789 12 17 Per ej angivet Nils Jöns ej angivet Glimminge Tora SwensD
 
1789 12 26 dödfö dotter Skeppare Jöns Swen ej angivet Ramsiö Pernilla EbbasD
 
1790 1 5 Lusse Åbo Swen Ebba ej angivet Faritslöf Boel LarsD
 
1790 1 20 Boel ej angivet Axel Troed ej angivet Torp Olu JohansD
 
1790 2 2 Boel Sal: Nils Han ej angivet Karup Thora BengtsD
 
1790 2 2 Petronella Magdalena Corporal P. B. ej angivet Rodhe Karup Ingrid Maria Falck
 
1790 2 7 Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Glimminge Ingeborg LarsD
 
1790 2 23 Anna Åbo Christen Nils ej angivet Elestorp Kirsti PersD
 
1790 3 5 Hanna Åbo Lars Ol ej angivet Hånarp Hanna JönsD
 
1790 3 22 Jöns Åbo Lars Nils ej angivet Påarp Gunnilla SwensD
 
1790 3 28 Per Smed Magnus ej angivet Hempel Swenstad Bengta Hallgren
 
1790 4 15 Karna Åbo Jöns Rasmu ej angivet Waran Kirsti NilsD
 
1790 4 15 Sissa Åbo Jöns Rasmu ej angivet Waran Kirsti NilsD
 
1790 4 29 Bengta ej angivet Nils Per ej angivet Faritslöf Pernilla PersD
 
1790 5 21 Anders Husman Per Anders ej angivet Påarp Hanna MårtensD
 
1790 6 2 Jöns Skeppare Ola Arwed ej angivet Slättaröd Kirsti NilsD
 
1790 6 3 Elsa Åbo Nils Gudmund ej angivet Söndertorp Hanna EbbasD
 
1790 6 14 Hanna dy Ebbe Ol ej angivet Ramsiö Boel MårtensD
 
1790 6 21 Ola Husman Per Han ej angivet Glimminge Kirsti JohansD
 
1790 6 28 Swen Åbo Ola Lars ej angivet Påarp Sissa JönsD
 
1790 6 29 Fredrica Charlotta Corporal ej angivet ej angivet Walqwist Karup namnlös
 
1790 7 18 Hanna Åbo Jöns Nils ej angivet Ramsiö Anna SwensD
 
1790 7 22 Per Åbo Ebbe Jöns ej angivet Påarp Pernilla JönsD
 
1790 7 24 Troen Åbo Nils Jöns ej angivet Faritslöf Ingar NilsD
 
1790 7 26 Jöns Åbo Per Jöns ej angivet Lundagården Hanna HeljasD
 
1790 7 30 Boel Åbo Swen Jöns ej angivet Messinge Elna HeljasD
 
1790 8 5 Swen ej angivet Per Swen ej angivet Sinarp Kirsti SwensD
 
1790 8 8 Karna ej angivet Bengt Ol ej angivet Karstorp Boel
 
1790 8 20 Bengta ej angivet Jöns Jöns ej angivet Glimminge Bengta JohansD
 
1790 8 21 Kirsti ej angivet Mårten Per ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1790 8 22 Jöns ej angivet Håkan Jöns ej angivet Påarp Karna PersD
 
1790 8 25 Ola Åbo Swen Ol ej angivet Hånarp Elna PersD
 
1790 8 30 Nils Åbo Hans Han ej angivet Glimminge Berta PålsD
 
1790 9 11 Jöns Åbo Per Jöns ej angivet Bergagården Lusse EbbasD
 
1790 9 15 Sissa Husman Erland Mårten ej angivet Påarp Chirsti SwensD
 
1790 9 17 Kirsti Åbo Nils Johan ej angivet Ramsiö Thora PålsD
 
1790 9 20 Erland Åbo Swen Jöns ej angivet Ingelstorp Houf Boel AndersD
 
1790 9 28 Elna Åbo Jöns Mårten ej angivet Swenstad Elna ÅkasD
 
1790 9 30 Jöns Husman Johan Mån ej angivet Torp Troen EskildsD
 
1790 10 2 Per Åbo Per Jöns ej angivet Perstorp Houf Elna PersD
 
1790 10 3 Kirsti Skeppare Swen ej angivet Palm Hånarp Bengta PersD
 
1790 10 11 Hanna Åbo Ola Swen ej angivet Karup Sissa SwensD
 
1790 10 11 Boel ej angivet Nils Anders ej angivet Sinarp Elna JönsD
 
1790 10 12 Olu Åbo Jöns Jöns ej angivet Karup Gunnild OlasD
 
1790 10 13 Jöns Åbo Swen Swen ej angivet Lillaröd Elsa JönsD
 
1790 10 17 Joseph Åbo Jöns Swen ej angivet Drängstorp Elsa LarsD
 
1790 10 22 Ola Åbo Pål Jöns ej angivet Elestorp Anna HåkansD
 
1790 10 26 Bengt Åbo Jöns Nils ej angivet Boarp Troen BengtsD
 
1790 11 8 Per Skeppare Gustaf ej angivet Hasselgren Drängstorp Kirsti PersD
 
1790 11 8 Thora Husman Anders Per ej angivet Elestorp Gunnilla PersD
 
1790 11 12 Elna Åbo Nils Per ej angivet Södertorp Ingar JönsD
 
1790 11 21 Kirsti ej angivet Per Johan ej angivet Slättaröd Gunnild PålsD
 
1790 11 25 Kirsti ej angivet Per Per ej angivet Waran Boel PersD
 
1790 11 29 Joseph Rytt: Åke ej angivet Hallström Drängstorp Nilla ErlandsD
 
1790 12 3 Elna Åbo Swen Ol ej angivet Drängstorp Olu SwensD
 
1790 12 3 Mårten Åbo Swen Jöns ej angivet Brödarp Ingeborg MårtensD
 
1790 12 9 Pernilla Åbo Swen Håkan ej angivet Småryd Lusse NilsD
 
1790 12 13 Thora Åbo Ola Ol ej angivet Glimminge Lusse NilsD
 
1790 12 17 Swen Åbo Håkan Bror ej angivet Waregården Bengta SwensD
 
1790 12 30 Kirsti Åbo Ola Michel ej angivet Glimminge Pernilla PersD
 
1791 1 2 Eric ej angivet Pål Ebba ej angivet Glimminge Gunild GudmundsD
 
1791 1 8 Nils Åbo Swen Lars ej angivet Ericstorp Troen SwensD
 
1791 1 12 Christina Åbo Anders Lars ej angivet Waran Troen PersD
 
1791 1 14 Ola Åbo Pehr Pål ej angivet Elestorp Lusse HansD
 
1791 1 15 Karna Åbo Anders Lars ej angivet Slättaröd Elna AndersD
 
1791 1 22 Kjersti Åbo Pehr Jöns ej angivet Påarp Troen PehrsD
 
1791 2 20 Kjersti Åbo Pehr Nils ej angivet Småryd Elna JönsD
 
1791 3 5 Kjersti ej angivet Ola Jöns ej angivet Heljarp Bengta NilsD
 
1791 3 9 Lusse Skeppare Staffan Pehr ej angivet Slättaröd Elsa EbbasD
 
1791 3 18 Johan Ifwar Skräddare ej angivet ej angivet Fogelberg Slättaröds Torp saknas Holfwer
 
1791 4 4 Nils ej angivet Ola Jöns ej angivet Glimminge no 6 Bengta SwensD
 
1791 4 13 Botilla Christina Komminister Nils ej angivet Landelius Karup Charlotta Wilhelmina Landelius
 
1791 4 15 Kjersti Åbo Johan Jöns ej angivet Glimminge Elsa JohansD
 
1791 4 28 Bengta Husman Per Per ej angivet Biäregården Kjersti OlasD
 
1791 5 6 Nils ej angivet Jöns Nils ej angivet Biäregården Sissa ErlandsD
 
1791 5 7 Sissa Åbo Erland Lars ej angivet Waran Bengta MårtensD
 
1791 5 13 Pehr Smed Ola ej angivet Ramfeldt Waran Kjersti NilsD
 
1791 6 18 Swen Åbo Lars Pål ej angivet Ramsiö Tora HansD
 
1791 6 22 Lusse ej angivet Pehr Swen ej angivet Faritslöf Hanna PehrsD
 
1791 6 28 Karna Husman Knut Bengt ej angivet Mässinge Kjersti OlasD
 
1791 7 4 Cornelius ej angivet Anders ej angivet Cornelius Lillaröd Kjersti NilsD
 
1791 7 12 Pehr ej angivet Måns ej angivet Palm Svenstad Karna
 
1791 7 14 Lars Åbo Nils Jöns ej angivet Swenstad Elna LarsD
 
1791 7 18 Nils Åbo Nils Pål ej angivet Ramsiö Kjersti
 
1791 7 20 Swen Skeppare Åbo Jöns Jöns ej angivet Ramsiö Troen EbbesD
 
1791 7 23 Ingar Sock.Skomak. Jonas Harald ej angivet Karup Cissa
 
1791 7 27 Ingar Åbo Bengt Ol ej angivet Glimminge Troen MichelsD
 
1791 8 1 Boel ej angivet Bengt ej angivet Westerlund Karup Kjersti
 
1791 8 9 Boel Åbo Per Hindric ej angivet Boarp Lusse SwensD
 
1791 8 20 Åke ej angivet Pål Truls ej angivet Elestorp Kjersti
 
1791 8 22 Gunild Skeppare Lars Johan ej angivet Lillaröd Boel
 
1791 8 26 Jöns ej angivet Pål Michel ej angivet Påarp Tora JönsD
 
1791 9 1 Kjersti Åbo Nils Ebba ej angivet Faritslöf Sissa PehrsD
 
1791 9 2 Tora Åbo Nils Nils ej angivet Karup Ingar
 
1791 9 5 Swen ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge Lusse
 
1791 9 7 Per Skeppare John ej angivet Kollberg Kollinge Lusse
 
1791 9 18 Kjersti Åbo Swen Ol ej angivet Hånarp Elna
 
1791 9 20 Nils Skeppare Swen Ol ej angivet Karups by Thora
 
1791 9 24 Per Åbo Hans Han ej angivet Glimminge Berta
 
1791 9 28 Kjersti Husman Jöns Swen ej angivet Slättaröd Boel AndersD
 
1791 10 3 Jöns ej angivet Ola Pål ej angivet Swenstad Elsa JönsD
 
1791 10 8 Lusse ej angivet Mårten Lars ej angivet Wegalt Kjersti
 
1791 10 10 Kjersti Åbo Pål Swen ej angivet Faritslöf Elsa
 
1791 10 13 Nils Peter Skeppare Ola ej angivet Höijman Karups by Greta Wallenberg
 
1791 10 13 Elsa ej angivet Ola Anders ej angivet Mässinge Pernilla
 
1791 10 20 Bengt Åbo Jeppa Lars ej angivet Påarp Anna BengtsD
 
1791 10 21 Biör ej angivet Per Rasmu ej angivet Waran Kjersti
 
1791 10 23 Hanna Matros avsked. Per ej angivet Ekedal Ericstorp Boel PålsD
 
1791 11 6 Eric Åbo Per Lars ej angivet Waran Lusse
 
1791 11 11 Pål Åbo Swen Swen ej angivet Lillaröd Elsa
 
1791 11 17 Elna ej angivet Ebbe Ol ej angivet Glimminge Kjersti
 
1791 11 19 Jöns Åbo Hans Jöns ej angivet Faritslöf Elsa
 
1791 11 20 Kjersti ej angivet Jöns Johan ej angivet Slättaröd Lusse
 
1791 11 21 Anders Åbo Nils Nils ej angivet Mässinge Elsa NilsD
 
1791 11 30 Sissa Åbo Pehr Jöns ej angivet Mässinge Hanna
 
1791 12 1 Anna ej angivet Jöns Jöns Cock Swenstad Boel
 
1791 12 4 Kirsti ej angivet Bengt ej angivet Stål Faritslöf Cissa
 
1791 12 5 Sissela ej angivet Bengt ej angivet Dahlberg Glimminge Boel
 
1791 12 7 Swen Åbo Swen Per ej angivet Elestorp Boel
 
1792 1 1 Sissa Åbo Swen Jöns ej angivet Mässinge Elsa JönsD
 
1792 1 1 Kiersti Åbo Pehr Pehr ej angivet Waran Boel PehrsD
 
1792 1 5 Pernilla Åbo Ola Jöns ej angivet Boarp Anna NilsD
 
1792 1 8 Nils Åbo Påhl Nils ej angivet Småryd Boel ErlandsD
 
1792 1 11 Catrina Sophia Corporal Johan ej angivet Wahlqwist Karup Sophia Hart
 
1792 1 14 Hanna Åbo Swen Jöns ej angivet Mässinge Elna HeljasD
 
1792 1 18 Nils Åbo Lars Nils ej angivet Påarp Gunnilla SwensD
 
1792 1 25 Nils ej angivet Nils Johan ej angivet Torp Kiersti AndersD
 
1792 2 6 Sissa Husman Peter ej angivet Wållström Ramsiö Kiersti PåhlsD
 
1792 2 7 Pehr Skeppare Staffan Ebbe ej angivet Waran Pernilla LarsD
 
1792 2 19 Bengta ej angivet Nils Swen ej angivet Ramsiö Anna HansD
 
1792 2 26 namnlös ej angivet Swen Pehr ej angivet Waran saknas
 
1792 3 9 Ingar Åbo Jöns Lars ej angivet Slättaröd Mätta MårtensD
 
1792 3 10 Nils Åbo Nils Jöns ej angivet Faritslöf Ingar NilsD
 
1792 3 11 Nils Åbo Jöns Pehr ej angivet Sinarp Pernilla OlsD
 
1792 3 12 Nils Husman Jonas Han ej angivet Ericstorp Boel AndersD
 
1792 3 19 Kiersti Inhys.man Påhl Nils ej angivet Faritslöf Maja JonasD
 
1792 3 26 Elna ej angivet Elias Nils ej angivet Småryd Sissa MårtensD
 
1792 4 6 Ebbe Åbo Anders Lars ej angivet Waran Troen PehrsD
 
1792 4 9 Christina Åbo Mårten Pehr ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1792 4 28 Elsa Soldat Bengt ej angivet Sönner Glimminge Lusse OlasD
 
1792 5 8 Bengt Åbo Pehr Han ej angivet Boarp Kiersti PehrsD
 
1792 5 11 Anders Åbo Swen Jöns ej angivet Faritslöf Olu SwensD
 
1792 5 12 Thora Sock.Skrädd. Nils Nils ej angivet Karups by Gunnild PehrsD
 
1792 5 20 Kiersti ej angivet Swen Rasmu ej angivet Ericstorp Troen LarsD
 
1792 5 24 Bengt Åbo Pehr Bengt ej angivet Småryd Thora JönsD
 
1792 5 25 Theodora Gabriella Corporal ej angivet ej angivet Rodhe Karups by Ingrid Maria Falck
 
1792 5 26 Erland ej angivet Swen Ebbe ej angivet Faritslöf Boel LarsD
 
1792 5 28 Ebbe Åbo Jöns Ebbe ej angivet Slättaröd Pernilla JönsD
 
1792 6 11 Nils ej angivet Pehr Nils ej angivet Mässinge Anna JönsD
 
1792 6 11 Nils ej angivet Ola Jöns ej angivet Heljarp Bengta NilsD
 
1792 6 15 Swen Åbo Nils Swen ej angivet Karups by Elsa SwensD
 
1792 6 25 Nils ej angivet Swen Nils ej angivet Karstorp Kiersti HansD
 
1792 7 7 Troen Åbo Troed Bengt ej angivet Faritslöf Boel HansD
 
1792 7 15 Swen Smedmäster Nils ej angivet Brask Mässinge Anna Maria Auleen
 
1792 8 24 Ingar Åbo Hans Jacob ej angivet Faritslöf Kiersti ErlandsD
 
1792 8 31 Ebbe ej angivet Jon Ebbe ej angivet Bröddarp Boel NilsD
 
1792 9 0 Hanna Åbo Ola Swen ej angivet Mässinge Kiersti LarsD
 
1792 9 4 Troen Åbo Paul Jöns ej angivet Elestorp Anna HåkansD
 
1792 9 24 Pernilla ej angivet Michel Pehr ej angivet Påarp Elsa PehrsD
 
1792 9 26 Nils Smed Ola ej angivet Ramfelt Waran Kiersti NilsD
 
1792 9 29 Agda ej angivet Paul Jöns ej angivet Glimminge Troen RasmusD
 
1792 9 30 Kiersti ej angivet Nils Jöns ej angivet Mässinge Pernilla HansD
 
1792 10 10 Pehr ej angivet Pehr Jöns ej angivet Glimminge Boel PehrsD
 
1792 10 13 Nils Åbo Jöns Nils Ståhl Ramsiö namnlös
 
1792 10 19 Kiersti Åbo Pehr Pehr ej angivet Bröddarp Pernilla JönsD
 
1792 10 28 Lusse ej angivet Ola Erland ej angivet Waran Kiersti MårtensD
 
1792 11 3 Bengta Åbo Ola Pehr ej angivet Glimminge Lusse LarsD
 
1792 11 5 Nils Åbo Nils Jöns ej angivet Småryd Bengta NilsD
 
1792 11 6 Hans Åbo Pehr Påhl ej angivet Elestorp Lusse HansD
 
1792 11 11 Anna Catharina Corporal Johan Peter ej angivet Hult Glimminge Maria Drysander
 
1792 11 12 Elsa ej angivet Påhl Bengt ej angivet Ericstorp Elna JönsD
 
1792 11 14 Bengt ej angivet Jöns Lars ej angivet Waran Brita BengtsD
 
1792 11 18 Swen ej angivet Nils Mårten ej angivet Påarp Kiersti SwensD
 
1792 11 19 Johanna Elisabet Komminister Nils ej angivet Lundelius Charlotta Wilhelmina Landby
 
1792 11 20 Bengt Sal: Bengt Nils ej angivet Slättaröd namnlös
 
1792 12 1 Bengta ej angivet Påhl Pehr ej angivet Glimminge Kiersti JönsD
 
1792 12 10 Anna Kyrkowärd Jöns Jöns ej angivet Karups by Gunnild OlasD
 
1792 12 20 Ingar Åbo Hans Han ej angivet Glimminge Börtha PåhlsD
 
1792 12 21 Hans Åbo Hans Sefwed ej angivet Boarp Anna HansD
 
1792 12 27 Elna Åbo Swen Pehr ej angivet Ramsiö Lusse BengtsD
 
1793 1 1 Ingar Åbo Christen Nils ej angivet Elestorp Kiersti PehrsD
 
1793 1 1 Påhl Åbo Swen Pehr ej angivet Slättaröd Lusse PåhlsD
 
1793 1 2 Lusse Skomakare Ola Staffen ej angivet Karup Sissa OlasD
 
1793 1 5 Sissa Husar Bengt ej angivet Westerlund Karup Kiersti SwensD
 
1793 1 8 Ola Åbo Bengt Ol ej angivet Karstorp Boel PehrsD
 
1793 1 12 Magnus Lieutn ej angivet ej angivet Lagercrants Anna Chr. HaraldsD
 
1793 1 14 Nils Åbo Jöns Nils ej angivet Boarp Troen BengtsD
 
1793 1 16 Pernilla Åbo Måns ej angivet Palm Swenstad Hanna PehrsD
 
1793 1 19 Ola Bernth Skeppare Ola ej angivet Högman Karup Gretha Hallenborg
 
1793 2 17 Ebbe Skomakare Nils Torkel ej angivet Glimminge Aina Britha EbbesD
 
1793 3 9 Anders Åbo Jöns Swen ej angivet Messinge Lusse JönsD
 
1793 3 11 John ej angivet Gudmund Jöns ej angivet Waran Elsa HansD
 
1793 3 19 Jöns Husman Pehr Swen ej angivet Ramsiö Karna JansD
 
1793 3 23 Nils Åbo Jöns Mårten ej angivet Slättaröd Kiersti NilsD
 
1793 3 24 Påhl Åbo Ola Swen ej angivet Karup Sissa SwensD
 
1793 4 7 Hanna Husman Pehr Anders ej angivet Påarp Hanna MårtensD
 
1793 4 9 Nils Åbo Ola Ol ej angivet Glimminge Kiersti OlasD
 
1793 5 4 Hanna ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Elna PehrsD
 
1793 5 18 Ebbe Skeppare Åbo Jöns Pehr ej angivet Ramsiö Elna JansD
 
1793 5 20 Jöns dr Jöns Nils ej angivet Drengstorp Olu JönsD
 
1793 5 24 Pernilla Åbo Ola Anders ej angivet Ramsiö Pernilla BengtsD
 
1793 6 1 Jöns Åbo Swen Jöns ej angivet Ericstorp Boel SwensD
 
1793 7 3 Pernilla ej angivet Swen Nils ej angivet Slättaröd Boel NilsD
 
1793 7 20 Lusse Åbo Jöns Nils ej angivet Biäragård Sissa ErlandsD
 
1793 7 25 Jöns Åbo Pehr Bengt ej angivet Småryd Thora JönsD
 
1793 7 25 Thora Åbo Nils Gudmund ej angivet Södertorp Hanna EbbesD
 
1793 7 25 Ebbe Åbo Nils Gudmund ej angivet Södertorp Hanna EbbesD
 
1793 8 1 Boel Åbo Swen Jöns ej angivet Faritslöf Olu SwensD
 
1793 8 12 Nils Åbo Jöns Swen ej angivet Drengstorp Elsa LarsD
 
1793 8 13 Boel Skeppare Åbo Påhl Ebbe ej angivet Glimminge Gunnild GudmundsD
 
1793 8 13 Olu Åbo Pehr Bengt ej angivet Möllhult Bengta SwensD
 
1793 8 16 Påhl ej angivet Swen Påhl ej angivet Glimminge Lisbeth JohansD
 
1793 8 21 Jöns Petter Husar Ulric ej angivet Wallerius Ramsiö Elisabeth Corin
 
1793 8 26 Gudmund Åbo Påhl Swen ej angivet Slättaröd Elna PehrsD
 
1793 8 29 Jöns Åbo Swen Jöns ej angivet Messinge Elsa JönsD
 
1793 8 30 Ola Åbo Swen Ol ej angivet Hånarp Elna PehrsD
 
1793 9 5 Cicilia Åbo Swen Håkan ej angivet Småryd Lusse NilsD
 
1793 9 5 Lusse Skeppare Åbo Swen ej angivet Palm Hånarp Bengta PehrsD
 
1793 9 6 Troen ej angivet Jöns Mårten ej angivet Swenstad Elna ÅkasD
 
1793 9 19 Lars Åbo Jöns Nils ej angivet Glimminge Ingeborg LarsD
 
1793 10 3 Bengta Åbo Ebbe Jöns ej angivet Påarp Pernilla JönsD
 
1793 10 6 Nils Husman Anders Pehr ej angivet Elestorp Gunnild PehrsD
 
1793 10 6 Elna Åbo Hans Jöns ej angivet Lilla Båsta Gunnild StaffensD
 
1793 10 7 Pehr Husman Johan Mån ej angivet Slättaröds Torp Troen EskildsD
 
1793 10 8 Elsa ej angivet Jöns Jaen ej angivet Ramsiö Troen EbbesD
 
1793 10 10 Swen Husman Pehr Ol Ekelöf Ramsiö Troen JönsD
 
1793 10 19 Bengt Åbo Ola Bengt ej angivet Swenstad Gertrud JohansD
 
1793 10 20 Bengta ej angivet Johan Jöns ej angivet Glimminge Elsa JohansD
 
1793 10 22 Lusse Husman Swen ej angivet Lundstedt Messinge Hanna MårtensD
 
1793 10 23 Påhl Åbo Nils Bengt ej angivet Messinge Gunnild AndersD
 
1793 10 25 Pernilla Åbo Erland Lars ej angivet Waregården Bengta MårtensD
 
1793 10 26 Nils ej angivet John Ebbe ej angivet Bröddarp Boel NilsD
 
1793 11 4 Elna Åbo Swen Per ej angivet Småryd Ingeborg PehrsD
 
1793 11 5 Pernilla Åbo Ebbe Ol ej angivet Ramsiö Boel MårtensD
 
1793 11 5 Lusse Åbo Troed Nils ej angivet Bröddarp Kiersti PåhlsD
 
1793 11 20 Thora Åbo Jöns Lars ej angivet Slättaröd Metta MårtensD
 
1793 11 29 Nils Smed Husman Ola ej angivet Ramfelt Waran Kiersti NilsD
 
1793 12 9 Thora Åbo Nils Jöns ej angivet Swenstad Elna LarsD
 
1793 12 10 Johanna Husar fd Ola ej angivet Schånström Sinarp Sissa Lundstedt
 
1793 12 10 Pehr Åbo Lars Nils ej angivet Påarp Gunnild SwensD
 
1793 12 17 Ebbe Skeppare Åbo Nils Ebbe ej angivet Faritslöf Sissa PehrsD
 
1794 1 6 Anders Åbo Bengt Ol ej angivet Glimminge Troen MichelsD
 
1794 1 8 Hanna Åbo Hans Jöns ej angivet Faritslöf Elsa JönsD
 
1794 1 19 Swen Åbo Ola Ol ej angivet Karstorp Troen HansD
 
1794 1 31 Ola Husman John Ol ej angivet Slättaröd Boel SwensD
 
1794 2 3 Påhl ej angivet Swen Pehr ej angivet Waran Olu MårtensD
 
1794 2 10 Swen Åbo Pehr Pehr ej angivet Waran Boel PehrsD
 
1794 2 16 Ingar Åbo Swen Pehr ej angivet Slättaröd Lusse PåhlsD
 
1794 2 16 Ebbe ej angivet Jöns Pehr ej angivet Ramsiö Pernilla EbbesD
 
1794 2 18 Christian Åbo Pehr Nils ej angivet Mesinge Hanna JönsD
 
1794 3 2 Jöns Åbo Ola Jöns ej angivet Boarp Anna NilsD
 
1794 3 3 Pernilla ej angivet Nils Pehr ej angivet Faritslöf Elna PehrsD
 
1794 3 5 Pernilla Skeppare Åbo Pehr Johan ej angivet Slättaröd Gunnild PåhlsD
 
1794 3 10 Pehr ej angivet Ola Påhl ej angivet Swenstad Elsa JönsD
 
1794 3 21 Lars Åbo Ola Lars ej angivet Påarp Sissa JönsD
 
1794 3 25 Boel ej angivet Bengt Jöns ej angivet Glimminge Kiersti JohansD
 
1794 3 25 Pehr Åbo Jöns Erland ej angivet Lillaröd Thora HåkansD
 
1794 4 5 Elsa Åbo Anders Lars ej angivet Slättaröd Elna AndersD
 
1794 4 24 Lusse Skeppare Åbo Bengt ej angivet Ståhl Faritslöf Cicilia PehrsD
 
1794 4 24 Sissa Skeppare Husm Swen Pehr ej angivet Glimminge Pernilla AndersD
 
1794 5 1 Henrich Husman Christen Nils ej angivet Påarp Hanna JönsD
 
1794 5 12 Ingar Husman Erland Mårten ej angivet Påarp Kiersti SwensD
 
1794 6 1 Catharina Smed Husm Magnus ej angivet Hempel Swenstad Bengta JohansD
 
1794 6 13 Pernilla Åbo Ola Michel ej angivet Glimminge Pernilla PehrsD
 
1794 6 18 Rasmus Åbo Jöns Rasmu ej angivet Waran Kiersti NilsD
 
1794 6 19 Jöns Åbo Nils Nils ej angivet Karup Ingar JohansD
 
1794 6 19 Nils Åbo Mårten Pehr ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1794 7 1 Hans Husman Christier Nils ej angivet Mesinge Elsa HansD
 
1794 7 17 Erland Åbo Påhl Nils ej angivet Småryd Boel ErlandsD
 
1794 7 21 Esbiörn Husman Pehr Anders ej angivet Mesinge Ingar PehrsD
 
1794 7 26 Erland Åbo Jöns Nils ej angivet Biäregården Sissa ErlandsD
 
1794 7 30 Kiersti Åbo Pehr Påhl ej angivet Ericstorp Troen PehrsD
 
1794 7 30 Pehr Husman Jöns Mårten ej angivet Koldinge Elna JönsD
 
1794 7 30 Gunnild ej angivet Nils Nils ej angivet Mesinge Elna
 
1794 8 4 Kiersti ej angivet Påhl Jöns ej angivet Elestorp Anna HåkansD
 
1794 8 6 Ebbe ej angivet Swen Swen ej angivet Lillaröd Elsa JönsD
 
1794 8 11 Kiersti ej angivet Pehr Påhl ej angivet Elestorp Lusse HansD
 
1794 8 28 Gunnild ej angivet Ola Bengt ej angivet Swenstad Gertrud JohansD
 
1794 9 4 Bengt Åbo Troed Bengt ej angivet Faritslöf Boel HansD
 
1794 10 13 Bengta Åbo Swen Ol ej angivet Lillaröd Ingar JohansD
 
1794 10 13 Elsa Åbo Jöns Anders ej angivet Möllhult Pernilla
 
1794 10 16 Boel Åbo Nils Jöns ej angivet Småryd Bengta NilsD
 
1794 11 11 Pehr Åbo Påhl Pehr ej angivet Glimminge Kiersti JönsD
 
1794 11 13 Margretta Siökarl Anders Nils ej angivet Karup Helena SiprasD
 
1794 11 18 Swen Husman Pehr Lars ej angivet Glimminge Troen SwensD
 
1794 11 18 Elna ej angivet Håkan Bror ej angivet Waran Bengta SwensD
 
1794 11 19 Elna ej angivet Pehr Henrich ej angivet Boarp Lusse SefwitsD
 
1794 11 21 Pehr Skeppare Åbo Staffen Pehr ej angivet Slättaröd Else EbbesD
 
1794 11 22 Swen Husman Jöns Swen ej angivet Slättaröd Boel AndersD
 
1794 11 24 Lusse ej angivet Ola Ol ej angivet Glimminge Kiersti OlasD
 
1794 12 4 Ingar Åbo Nils Swen ej angivet Ramsiö Anna HansD
 
1794 12 5 Kiersti ej angivet Påhl Jöns ej angivet Påarp Karin HansD
 
1794 12 10 Kiersti Åbo Hans Jacob ej angivet Faritslöf Kiersti ErlandsD
 
1794 12 15 Påhl Husman Swen Påhl ej angivet Glimminge Lisbeth JohansD
 
1794 12 20 Pehr Åbo Pehr Han ej angivet Boarp Kiersti PehrsD
 
1795 1 1 Gudmund Åbo Pehr Jöns ej angivet Biäregården Lusse EbbesD
 
1795 1 10 Kiersti Åbo Erland Swen ej angivet Möllhult Kiersti SwensD
 
1795 1 11 Lusse Åbo Pehr ej angivet Ståhl Bröddarp Pernilla JönsD
 
1795 1 15 Elna ej angivet Swen Ebbe ej angivet Faritslöf Boel LarsD
 
1795 1 16 Ingar Åbo Staffen Ebbe ej angivet Waran Pernilla LarsD
 
1795 1 19 Maria Elisabet Skräddare Husm Carl Fr. ej angivet Fogellberg Torp Ingrid Maria Hylphers
 
1795 1 25 Pernilla Husman Jöns Swen ej angivet Ramsiö Kiersti Lundström
 
1795 2 3 Bengta Åbo Jöns Ebbe ej angivet Slättaröd Pernilla JönsD
 
1795 2 8 Bengta Åbo Ola Anders ej angivet Ramsiö Pernilla BengtsD
 
1795 3 12 Kiersti Åbo Jöns Nils Ståhl Ramsiö namnlös
 
1795 3 15 Jöns ej angivet Nils Swen ej angivet Waran Thora JönsD
 
1795 3 20 Troen Åbo Jöns Nils ej angivet Boarp Troen BengtsD
 
1795 3 24 Mårten Husman Swen ej angivet Lundstedt Mesinge Hanna MårtensD
 
1795 3 25 Sissa Åbo Ola Jöns ej angivet Glimminge Elna EskilsD
 
1795 3 28 Anna Åbo Pehr Swen ej angivet Drengstorp Gunnild SwensD
 
1795 4 9 Bengt Åbo Swen Ol ej angivet Hånarp Elna PehrsD
 
1795 4 14 Pernilla Åbo Anders Lars ej angivet Waran Troen PehrsD
 
1795 4 23 Kiersti ej angivet Anders Jöns ej angivet Ramsiö Troen PehrsD
 
1795 5 2 Johanna Siökarl Husm Nils Johan ej angivet Påarp Karna OlsD
 
1795 5 3 Ingar Åbo Pehr Jöns ej angivet Lundagård Hanna HeljasD
 
1795 5 6 Ola Husman Påhl Swen ej angivet Ramsiö Hanna JeppasD
 
1795 5 17 Hanna Åbo Swen Pehr ej angivet Slättaröd Lusse PåhlsD
 
1795 5 17 Boel ej angivet Swen Jöns ej angivet Mesinge Elsa JönsD
 
1797 1 3 Jonas Smed Husm Magnus ej angivet Hempel Swenstad Bengta Hallgren
 
1797 1 16 Ingar Åbo Swen Nils ej angivet Karstorp Kiersti HansD
 
1797 1 21 Elna ej angivet Påhl Mån ej angivet Waran Karna JönsD
 
1797 1 29 Kiersti Åbo Måns Pehr ej angivet Swenstad Hanna PehrsD
 
1797 2 8 Pernilla Åbo Swen Pehr ej angivet Elestorp Boel SwensD
 
1797 2 18 Ola Åbo Ola Ol ej angivet Glimminge Kiersti OlasD
 
1797 2 19 Jöns Åbo Nils Rasmu ej angivet Glimminge Kiersti SwensD
 
1797 3 5 Jöns Åbo Swen Jöns ej angivet Boarp Ingar JönsD
 
1797 3 13 Staffen Åbo Swen Swen ej angivet Lillaröd Elsa JönsD
 
1797 3 16 Pehr Åbo Troed Swen ej angivet Faritslöf Boel HansD
 
1797 3 24 Pernilla Husman Nils Johan ej angivet Påarp Karna OlasD
 
1797 3 25 Swen Åbo Erland Swen ej angivet Möllhult Sissa NilsD
 
1797 3 27 Ebbe Åbo Pehr Jöns ej angivet Biäregården Lusse EbbesD
 
1797 3 30 Jöns ej angivet Pehr Pehr ej angivet Mesinge Elna JönsD
 
1797 4 6 Johanna Åbo Swen ej angivet Palm Hånarp Bengta PehrsD
 
1797 4 13 Pehr Husman Swen ej angivet Lundstedt Mesinge Hanna MårtensD
 
1797 4 14 Elna Åbo Ebbe Jöns ej angivet Påarp Pernilla JönsD
 
1797 4 17 Pehr ej angivet Nils Pehr ej angivet Faritslöf Elna PehrsD
 
1797 4 17 Kiersti Åbo Jöns Nils ej angivet Boarp Troen BengtsD
 
1797 5 2 Elna Åbo Ola Anders ej angivet Ramsiö Pernilla BengtsD
 
1797 5 11 Margretha Husar Bengt ej angivet Westerlund Karup Kiersti SwensD
 
1797 5 13 Ingar Husman Jöns Swen ej angivet Ramsiö Kiersti JeppasD
 
1797 6 9 Lusse ej angivet Påhl Ebbe ej angivet Slättaröd Troen BengtsD
 
1797 6 19 Kiersti ej angivet Pehr Påhl ej angivet Slättaröd Bengta BengtsD
 
1797 6 25 Swen ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Anna PåhlsD
 
1797 6 26 Ingar Åbo Nils Mårten ej angivet Påarp Kiersti SwensD
 
1797 6 27 John Åbo Pehr Påhl ej angivet Elestorp Lusse HansD
 
1797 7 3 Troen Åbo Jöns Lars ej angivet Slättaröd Metta MårtensD
 
1797 7 11 Gunnild Åbo Pehr Henrich ej angivet Boarp Lusse SefvidsD
 
1797 7 16 Kiersti Husman Pehr ej angivet Ekedahl Ericstorp Boel PåhlsD
 
1797 7 20 John ej angivet Swen Jöns ej angivet Mesinge Elsa JönsD
 
1797 8 11 Nils Åbo Swen Rasmu ej angivet Ericstorp Troen LarsD
 
1797 9 2 Pehr Åbo Påhl Eskil ej angivet Ramsiö Kiersti GudmundsD
 
1797 9 8 Johan Ernst Husman And:(ers*) ej angivet Klevenow Karup Bengta CarlsD
 
1797 9 15 Bengt Åbo Ola Bengt ej angivet Swenstad Gertrud HansD
 
1797 9 25 Boel Åbo Nils Swen ej angivet Påarp Ingar PehrsD
 
1797 9 28 Gunnild ej angivet Påhl Jöns ej angivet Waran Karna HansD
 
1797 10 5 Anna Cat: Skeppare Ola ej angivet Högman Karup Greta Hallenborg
 
1797 10 7 Boel Åbo Mickel Pehr ej angivet Påarp Karna RasmusD
 
1797 10 8 Anna Åbo Bengt Bengt ej angivet Karup Hanna JönsD
 
1797 10 19 Jöns ej angivet Pehr Påhl ej angivet Swenstad Anna JönsD
 
1797 10 21 Pehr ej angivet Nils Nils ej angivet Waran Lusse NilsD
 
1797 10 28 Elsa Skeppare Åbo Pehr Johan ej angivet Slättaröd Gunnild PåhlsD
 
1797 10 30 Kiersti Åbo Swen Ol ej angivet Lillaröd Ingar JohansD
 
1797 10 31 Elsa ej angivet Hans Jöns ej angivet Lilla Båsta Gunnild StaffensD
 
1797 11 9 Ola Åbo Swen Jöns ej angivet Faritslöf Olu SwensD
 
1797 11 24 Påhl ej angivet Nils Jöns ej angivet Mesinge Pernilla HansD
 
1797 11 26 Kiersti Husman Jöns Anders ej angivet Bröddarp Nilla PehrsD
 
1797 11 28 Bengta ej angivet Jöns Jöns ej angivet Karup Gunnild OlasD
 
1797 11 29 Pehr Åbo Ebbe Ol ej angivet Ramsiö Boel MårtensD
 
1797 11 30 Nils Andreas Husar ej angivet ej angivet Wallerius Ramsiö Elisabeth Corin
 
1797 12 5 Sissa Åbo Nils Nils ej angivet Mesinge Elna NilsD
 
1797 12 9 Pehr ej angivet Håkan Bror ej angivet Waran Bengta SwensD
 
1797 12 12 Ingar Åbo Staffen Ebbe ej angivet Faritslöf Pernilla LarsD
 
1797 12 18 Joseph ej angivet Hans Jacob ej angivet Faritslöf Kiersti ErlandsD
 
1797 12 19 Boel Åbo Pehr ej angivet Ståhl Bröddarp Pernilla JönsD
 
1797 12 19 Pehr ej angivet Ola Pehr ej angivet Bröddarp Pernilla LarsD
 
1797 12 25 Nils Skeppare Åbo Bengt ej angivet Ståhl Faritslöf Sissa PehrsD
 
1798 1 6 Bengt Åbo Swen Ol ej angivet Hånarp Elna PehrsD
 
1798 1 19 Swen Åbo Ola Ol ej angivet Karstorp Troen HansD
 
1798 1 20 Troen Åbo Pehr Bengt ej angivet Möllhult Bengta SwensD
 
1798 1 24 Karna Åbo Pehr Jöns ej angivet Lundagården Hanna HelliesD
 
1798 2 8 Boel ej angivet Swen Jöns ej angivet Mesinge Elna HelliesD
 
1798 2 9 Nils Husman Ebbe Ol ej angivet Glimminge Kiersti MichelsD
 
1798 3 9 Bengt Åbo Pehr Nils ej angivet Påarp Troen NilsD
 
1798 3 26 Nils Åbo Lars Swen ej angivet Drengstorp Olu SwensD
 
1798 3 27 Pehr Åbo Ola Michel ej angivet Glimminge Pernilla PehrsD
 
1798 4 6 Nils Åbo Swen Nils ej angivet Ramsiö Kiersti SwensD
 
1798 4 13 Bengta ej angivet Nils Bengt ej angivet Mesinge Gunnild AndersD
 
1798 5 5 Jöns Skeppare Åbo Lars Johan ej angivet Lillaröd Boel ErlandsD
 
1798 5 5 Nils Skeppare Åbo Staffen Pehr ej angivet Slättaröd Elsa EbbesD
 
1798 5 22 Påhl ej angivet Påhl Pehr ej angivet Glimminge Kiersti JönsD
 
1798 5 26 Kiersti Husman John Ol ej angivet Slättaröd Boel SwensD
 
1798 5 28 Pehr Skeppare Åbo Nils Pehr ej angivet Slättaröd Bengta PehrsD
 
1798 6 11 Jöns Åbo Påhl Mån ej angivet Waran Karna JönsD
 
1798 7 3 Nils Husman Anders ej angivet Lundberg Hånarp Swenborg JönsD
 
1798 7 11 Jöns Husar Måns ej angivet Ståhl Påarp Ingar IfvarsD
 
1798 7 16 Olu ej angivet Jacob Han ej angivet Faritslöf Kiersti PehrsD
 
1798 7 24 Kiersti ej angivet Nils Nils ej angivet Sinarp Gunnild NilsD
 
1798 9 11 Bengta Åbo Nils Swen ej angivet Påarp Ingar PehrsD
 
1798 9 27 Pehr Åbo Pehr Pehr ej angivet Swenstad Pernilla SwensD
 
1798 9 28 Elna Skeppare Åbo Nils Swen ej angivet Ramsiö Anna HansD
 
1798 10 11 Kiersti Åbo Pehr ej angivet Bruse Bröddarp Elna JönsD
 
1798 10 11 Jöns Åbo Jöns Erland ej angivet Lillaröd Thora HåkansD
 
1798 10 11 Pehr Åbo Pehr Pehr ej angivet Mesinge Elna JönsD
 
1798 10 20 Jöns Åbo Nils Nils ej angivet Helliarp Kiersti JönsD
 
1798 10 23 Pehr Åbo Pehr Pehr ej angivet Waran Boel PehrsD
 
1798 10 24 Påhl Husman Hans Påhl ej angivet Elestorp Karna SwensD
 
1798 10 24 Elsa Husman Pehr Ol ej angivet Mesinge Pernilla PehrsD
 
1798 10 25 Swen Åbo Jöns Swen ej angivet Glimminge Kiersti JohnsD
 
1798 10 26 Nils Åbo Swen Ol ej angivet Lillaröd Ingar JohansD
 
1798 10 26 Boel Åbo Bengt Ol ej angivet Karstorp Elna PåhlsD
 
1798 11 1 Bengta Åbo Pehr Nils ej angivet Wegalt Lusse GudmundsD
 
1798 11 10 Anna Åbo Michel Pehr ej angivet Påarp Karna RasmusD
 
1798 11 14 Thora Åbo Jöns Johan ej angivet Karup Hanna SwensD
 
1798 11 16 Nils Husman Nils Lars ej angivet Mesinge Olu OlasD
 
1798 11 16 Jöns Åbo Pehr Bengt ej angivet Småryd Thora JönsD
 
1798 11 18 Jöns ej angivet Jöns Anders ej angivet Torp Troen PehrsD
 
1798 11 27 Jöns ej angivet Jöns Nils ej angivet Ramsiö Anna SwensD
 
1798 11 28 Laurentia Husman Nils Pehr ej angivet Glimminge Maria EricsD
 
1798 12 5 Pehr Husman Asser Pehr ej angivet Karup Bengta PehrsD
 
1798 12 20 Elsa Åbo Ola Påhl ej angivet Möllhult Sissa NilsD
 
1798 12 29 Pehr Husar Ola ej angivet Schånström Sinarp Sissa PehrsD
 
1799 1 1 Jöns Åbo Pehr Staffen ej angivet Drengstorp Kiersti PehrsD
 
1799 1 1 Pehr Åbo Anders Lars ej angivet Slättaröd Elna AndersD
 
1799 1 1 Pehr Skeppare Åbo Nils Ebbe ej angivet Faritslöf Sissa PehrsD
 
1799 1 4 Jöns Åbo Ola Swen ej angivet Karup Sissa SwensD
 
1799 1 12 Swen ej angivet Jöns Swen ej angivet Mässinge Lusse JönsD
 
1799 1 23 Gunnild Husar Petter ej angivet Strandfeldt Mesinge Anna Elisabeth Hammelin
 
1799 1 31 Elsa Åbo Pehr Påhl ej angivet Erickstorp Troen PehrsD
 
1799 2 1 Ingar Skeppare Husm Swen Pehr ej angivet Glimminge Pernilla AndersD
 
1799 2 6 Ola ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Ingar SalomonsD
 
1799 2 6 Elsa Åbo Ebbe Troed ej angivet Slättaröd Troen PehrsD
 
1799 2 6 Olu Husman Christopher Troed ej angivet Påarp Pernilla NilsD
 
1799 2 7 Pehr ej angivet Pehr Anders ej angivet Mesinge Ingar PehrsD
 
1799 2 16 Lars Smed Magnus ej angivet Hempel Swenstad Bengta Hallgren
 
1799 3 9 Påhl Åbo Nils Jöns ej angivet Mesinge Pernilla HansD
 
1799 3 11 Agda ej angivet Nils Rasmu ej angivet Glimminge Kiersti SwensD
 
1799 3 15 Elna Husman Ola Erland ej angivet Waran Kiersti MårtensD
 
1799 3 15 Pernilla Åbo Pehr Swen ej angivet Drengstorp Gunnild SwensD
 
1799 3 20 Ingar ej angivet Jöns Mårten ej angivet Waran Elsa LarsD
 
1799 3 20 Kiersti ej angivet Jöns Mårten ej angivet Waran Elsa LarsD
 
1799 3 22 Erland Åbo Ebbe Erland ej angivet Waran Anna ErlandsD
 
1799 3 23 Påhl Åbo Jan Han ej angivet Mesinge Lusse PåhlsD
 
1799 3 23 Mårten ej angivet Erland Lars ej angivet Waran Bengta MårtensD
 
1799 3 26 Påhl ej angivet Pehr Påhl ej angivet Slättaröd Bengta SwensD
 
1799 4 1 Thora ej angivet Swen Ebbe ej angivet Faritslöf Boel LarsD
 
1799 4 5 Påhl ej angivet Pehr Påhl ej angivet Faritslöf Thora EbbesD
 
1799 4 7 Johan Fred: Reg. Past. P. G. ej angivet Bergström Karup Christina Brandt
 
1799 4 14 Nils Husar Niclas ej angivet Lundqwist Glimminge Ingar PehrsD
 
1799 4 21 Bengta Åbo Pehr ej angivet Ståhl Bröddarp Pernilla JönsD
 
1799 4 28 Thora Åbo Nils Nils ej angivet Mesinge Elna NilsD
 
1799 4 30 Börje Husman Nils Börje ej angivet Ramsiö Kiersti BengtsD
 
1799 5 2 Bengta Soldat Ola Pehr ej angivet Sinarp Anna ArfwidsD
 
1799 5 3 Pernilla Åbo Erland Swen ej angivet Möllhult Sissa NilsD
 
1799 5 3 Sissa Husman Christier Nils ej angivet Mesinge Elsa HansD
 
1799 5 11 Pehr Åbo Nils Pehr ej angivet Södertorp Ingar JönsD
 
1799 5 13 Anna Husman Swen Påhl ej angivet Glimminge Lisbeth JohansD
 
1799 5 19 Hanna Smed Ola ej angivet Ramfeldt Waran Kiersti NilsD
 
1799 5 25 Måns Åbo Lars Nils ej angivet Påarp Gunnild SwensD
 
1799 5 26 Olu Skeppare Åbo Staffen Swen ej angivet Mesinge Ingar PåhlsD
 
1799 5 26 Pernilla ej angivet ej angivet ej angivet ej angivet Sissa ChristiersD
 
1799 5 31 Kiersti Husman Pehr ej angivet Ekedahl Ericstorp Boel PåhlsD
 
1799 6 1 Kiersti Husman Påhl Ebbe ej angivet Slättaröd Troen BengtsD
 
1799 6 6 Kiersti ej angivet Swen Jöns ej angivet Mesinge Elsa JönsD
 
1799 6 9 Pehr Husman Hans Pehr ej angivet Hånarp Pernilla NilsD
 
1799 6 11 Pehr ej angivet Påhl Jöns ej angivet Waran Karna HansD
 
1799 6 23 Kiersti Skeppare Husm Swen Mårten ej angivet Södertorp Bengta BengtsD
 
1799 7 24 Kiersti ej angivet Swen Swen ej angivet Lillaröd Elsa JönsD
 
1799 7 24 Ebbe Åbo Ola Anders ej angivet Ramsiö Pernilla BengtsD
 
1799 8 2 Swen Åbo Påhl Swen ej angivet Faritslöf Elsa BengtsD
 
1799 9 4 Hanna Skeppare Husm Jöns ej angivet Eneman Ramsiö Elna JönsD
 
1799 9 11 Lars Åbo Troed Bengt ej angivet Faritslöf Boel HansD
 
1799 9 13 Pernilla Åbo Påhl Pehr ej angivet Glimminge Troen RasmusD
 
1799 9 20 Bengta Husman Jonas Han ej angivet Ericstorp Boel AndersD
 
1799 9 24 Kiersti Åbo Måns ej angivet Palm Swenstad Hanna PehrsD
 
1799 9 29 Olina Christina Corporal ej angivet ej angivet Hult Glimminge Martha Maria Drysander
 
1799 9 30 Lusse Skeppare Åbo Pehr Johan ej angivet Slättaröd Gunnild PåhlsD
 
1799 10 4 Ebbe Åbo John Ebbe ej angivet Faritslöf Boel NilsD
 
1799 10 10 Botilla Sophia Skeppare Ola ej angivet Högman Karup Gretha Hallenborg
 
1799 10 14 Karna Husman Erland Mårten ej angivet Påarp Kiersti SwensD
 
1799 10 21 Lusse Åbo Jöns Nils ej angivet Biäregården Sissa ErlandsD
 
1799 10 21 Ola Husman Påhl Mån ej angivet Mesinge Karna JönsD
 
1799 11 8 Nils Åbo Mårten Pehr ej angivet Påarp Thora JönsD
 
1799 11 15 Pehr Åbo Swen Pehr ej angivet Slättaröd Lusse PåhlsD
 
1799 11 20 Hanna ej angivet Påhl Pehr ej angivet Ramsiö Elna SwensD
 
1799 12 12 Bengta Åbo Hans Jöns ej angivet Faritslöf Elsa EbbesD
 
1799 12 13 Påhl Åbo Pehr Påhl ej angivet Elestorp Lusse HansD
 
1799 12 14 Henric Mag. v Pastor And: ej angivet Åkerberg Wiwika Weibull
 
1799 12 16 Elsa Husman Nils Nils ej angivet Waran Lusse NilsD
 
1799 12 21 Ola Husman Anders Pehr ej angivet Elestorp Gunnild PehrsD
 
1799 12 28 Boel Husar Bengt ej angivet Westerlund Karup Kiersti SwensD