Vigda

 Avskrift av Västra Karups vigselbok 1689-1860.