Vigda i Västra Karup åren 1689 - 1747

 Vigda i Västra Karup åren 1689 - 1747 avskrift av Bertil Koch

 
År    Kyrkdag        Mbenämn Mfn Mpat/tn Mhem Kbenämn Kfn Kpat/tn Khem
 
1689 Fer: Joh: Baptist: M Jöns ÅgesS Perstorp K Lusse PohlsD Faretslöf
 
1689 Fer: Joh: Baptist: M Anders PersS Karup K Elne KieldsD Påarp
 
1689 Dom: 8 p: Trinit: M Johan LarsS Honarp K Kirstin PersD Svensta
 
1689 Dom: 2 Adventus M Johan NilsS Öllöf K Ellne LarsD Gliming
 
1690 Dom: Invocavit M N: EskelsS Sinarp K Ingar NilsD Heliarp
 
1690 Dom: Invocavit M Stafen LarsS Gliminge K Kirstin NilsD Gliminge
 
1690 Dom: Judica M Per SvensS Gliminge K Kirst: SvensD Karup
 
1690 Fer: 4 Pantecost M Lars NilsS Messinge K Lusse ErichsD Waregård
 
1690 Fer: 4 Pantec M Nills OlsS Sletager K Ellne PolsD Sletager
 
1690 Fer: 4 Pantecost M Sven KiälsS Påarp K Gunnel JoensD Påarp
 
1690 Dom: 17 Trin M Törkel Rommare Karup K Karin TrölsD Karup
 
1690 Dom: 21 Trin M Jöns EbbesS Ramsiö K Sissa JönsD Ramsiö
 
1690 Dom: 21 Trin M Nills OlsS Lillered K Ellne RasmusD Gliminge
 
1690 Dom: 21 Trin M Per OlsS Boarp K Kirsten PersD Boarp
 
1690 Dom: 2 Adv: M Sven JönsS Messinge K Inger JönsD Karup
 
1690 Fer: 4 Natal M Jöns JönsS Ryet K Enchan Kirst: PersD Vegalt
 
1691 Dom: Invoc M R: Nills MatsS Lundegården K Janiche JönsD Lundegården
 
1691 Dom: Judica M Rytt: Oluf PersS Swenstad K Enchan Kirsti OlufsD Swenstad
 
1691 Dom: Judica M Per JoonsS Ollastorp K Enchan Tora PolsD Sletager
 
1691 Dom: 2 Pasch M Bengt PehrsS Engelag K Troind GudmundsD Möllilt
 
1691 Dom: 4 Pentecost M Svend OlsS Boerup K Benta PersD Holmen
 
1691 Dom: 3 Trin M Oluf OlsS Honerup K Inger BentzD Gliminge
 
1691 Dom: 7 Trin M Per SvensS Ramssiö K Ingeborg NielsD Gliminge
 
1691 Dom: 7 Trin M Gudmand GudmansS Sinerop K Lutze SvendsD Karstorp
 
1691 Dom: 19 Trin M Rytt: Niels ErichsS Wejbya* K Enchan Else HansD Karup
 
1691 Dom: 20 Trin M Troid EbbesS Boerup K Ellen OlufsD Elestorp
 
1691 Dom: 20 Trin M Anders LarsS Poerup K Enchan Thora GudmansD Poerup
 
1692 Dom: 2 Epiph M Jöns OlsS Smory K Benta NielsD Karstorp
 
1692 Dom: Reminisse M Per NilsS Karstorp K Benta OlufsD Sinarp
 
1692 Dom: 7 Trin M Lars SvensS Syndertorp K Else SvensD Poerup
 
1692 Dom: 16 Trin M Per JönsS Poerup K Karen PersD Gliminge
 
1692 Dom: 2 Adv M Rytt: Michel SvensS Karup K Gunnil JönsD Sletagra
 
1693 Dom: Invocavit M Jöns AndersS Veijbye K Sissa PsD Drengstorp
 
1693 Dom: Judica M Jöns TroidsS Varen K Else PolsD Mässinge
 
1693 Dom: 3 Trinit: M Sven MichelsS Erichstorp K Troin JonsD Olastorp
 
1693 Dom: 3 Trinit: M Niels AndersS Varen K Bodill PersD Svenstorp
 
1693 Dom: 7 Trinit: M Per JönsS Torp K Pernilla NielsD Vråen
 
1693 Dom: 1 Advent M Rassmus PsS Ölluf K Gunnil SvensD Gliminge
 
1693 Nästa Söndagen efte M Rytt: Anders Westman Perstorp* K Else MathisD Karup
 
1694 Dom: 7tuages M Anders SvensS Gliminge K Enchan Pernilla JönsD Gliminge
 
1694 Dom: Invocavit M Per AndersS Faretslöf K Lutze GunnarsD Poerup
 
1694 Dom: Inv M Niels BentsS Swenstad K Gunill SwensD Bierrit
 
1694 Fer: Annunciat: Mar M Per EbbesS Honerup K Else JönsD Poerup
 
1694 Fer: Annun: Maria M Niels SvensS Sletagra K Sl: Jönsis Encha Torrin JönsD Lundegård
 
1694 Dom: Misericord M Niels OlsS Sinerup K Benta MichelsD Gliminge
 
1694 Fer: 4 Pentecost M Niels MichelsS Gliminge K Bodill SwensD Gliminge
 
1694 Dom: 4 Trin M Swen RassmusS Gliminge K Benta PedersD Messinge
 
1694 Dom: 12 Trin M Per OlsS Lellered K Anna PersD Messinge
 
1694 Dom: 3 Advent M Pol GudmansS Erichstorp K Johanna EbbesD Olastorp
 
1694 Dom: 3 Advent: M Per JönsS Rhyet K Lusse ErichsD Poerup
 
1695 Dom: Reminiscere M Per OffasS Gliminge K Ellen EbbesD Faretslöf
 
1695 Dom: Remini M Jöns EbbesS Faretslöf K Ellen OffasD Gliminge
 
1695 Dom: Remini M Thyge BentsS Elestorp K Ellen PsD Swenstad
 
1695 Dom: Jubilate Oluf PolsS Boelstorp K Svenborg NielsD Gliminge
 
1695 Dom: Cantate M Per EbbesS Ingelstorp K Britta PsD Svenstad
 
1695 Dom: 4 p Trinit: M Örian SvensS Glimminge K Troin OlufsD Lillered
 
1695 Dom: 4 Trinit: M Sven IdarsS Karup K Ellen PersD Karup
 
1695 Dom: 7 Trinit: M Niels BrorsS Engelsbech K Kisten BentsD Gliming
 
1695 Dom: 8 Trinit: M Sven TroidsS Waren K Troin PolsD Faretslöf
 
1695 Dom: 12 Trinit: M Lars SvensS Karstorp K Bodil NielsD Gliminge
 
1695 Dom: 2 Advent M Niels NielsS Vegalt K Ingar JönsD Messinge
 
1695 Dom: 3 Advent M Niels PolsS Ramsiö K Thyre PersD Sletagre
 
1696 Dom: Invocavit M Bent EbbesS Faretslöf K Karnen OffesD Glimminge
 
1696 Dom: 2 a Pascka M Sven PsS Glimminge K Enchan Inger JönsD Möllet
 
1696 Dom: 3 a Pascka M Sövid SvensS Glimminge K Kisten PedersD Glimminge
 
1696 Fer: 4 Pentecost M Poll SvensS Småry K Olu PolsD Småry
 
1696 Fer: 4 Pentecost M Joon OfesS Sletagra K Enchan Ellen PolsD Sletagra
 
1696 Dom: Trinitatis M Bent ArfvedsS Barchager K Johanna PersD Sletagra
 
1696 Dom: 4 Trinit: M Oluf NielsS Drengstorp K Sissa JönsD Salmonshög
 
1696 Dom: 7 Trinit: M Bent SvensS Söndertorp K Ellen EbbesD Honnerp
 
1696 Fer: 3 Natalit M Per JönsS Drengstorp K Anna RassmusD Drengstorp
 
1696 Fer: 3 Natalit M Rytt: Jöns OlsS Killered K Anna BentsD Sletagra
 
1697 Dom: 7tuagesima M Rytt: Per BengtsS Ståhl Faretslöf K Kisten PersD Holmen
 
1697 Fer: 4 Pentecost M Jöns GudmarsS Olestorp K Troin PersD Varen
 
1697 Dom: 11 p: Trinit: M Håchan BentsS Sletagra K Bodill LarsD Messinge
 
1697 Dom: 16 p:Trin M Sven BentsS Poerup K Anna MichelsD Poerup
 
1698 Dom: Palmarum M Ebbe SimonsS Poerup K Gunilla LarsD Poerup
 
1698 Fer: 4 Pentecost M Per PersS Waren K Kisten LarsD Waren
 
1698 Fer: 4 Pentecost M Sven SvensS Gliminge K Troin PersD Gliminge
 
1698 Dom: Trinit: M Nils PåhlsS Möllit K Elna HansD Vegalt
 
1698 Dom: 3 p: Trinit: M Oluf JoensS Ramssiö K Elnna BengtsD Mässinge
 
1698 Dom: 4 p: Trinit: M Pehr JönsS Deiarp K Ingar NilsD Ellestorp
 
1698 Dom: 4 p: Trinit: M Lars TullesS Haga K Bodel AndersD Varan
 
1698 Dom: 6 p: Trinit: M Jöns LarsS Påarp K Ingar PehrsD Holmen
 
1698 Dom: 15 p: Trinit: M Bengt KnutsS Heliarp K Johanna RassmusD Svenstad
 
1699 Dom: 4 p: Epiphan: M Håcken PehrsS Erickstorp K Olu TrölsD Erickstorp
 
1699 Dom: 7tuag M Rassmus OlsS Drengstorp K Karen EricksD Drengstorp
 
1699 Dom: Palma: M Helie EricksS Waregården K Bodel PåhlsD Waran
 
1699 Fer: 4 Pentecost: M Svend AndersS Faretslöf K Troend GunnarsD Påarup
 
1699 Dom: Trinit: M Nils KiäldsS Faretslöf K Karen OffesD Gliminge
 
1699 Fer: Joh: Baptist: M Nils SvendsS Glimminge K Karen OllufsD Mässinge
 
1699 Dom: 4 p: Trinit: M Påhl EbbasS Honnarp K Svenborg SvendsD Svenstad
 
1699 Dom: 7 p: Trinit: M Nils JönsS Heliarp K Kiersti JoensD Småry
 
1699 Dom: 7 p: Trinit: M Nils HeliasS Slättaröd K Benta JoensD Slättaröd
 
1699 Dom: 12 p: Trinit: M Svend OlsS Erickstorp K Pernilla NilsD Erickstorp
 
1699 Dom: 20 p: Trinit: M Pehr OlsS Boarp K Kiersti GudmandD Boarp
 
1699 Dom: 24 p: Trinit: M Ola AndersS Houf K Kiersti PehrsD Syndertorp
 
1699 Dom: 24 p: Trinit: M Ola PehrsS Holmen K Troen PåhlsD Gliminge
 
1699 Dom: 25 p: Trinit: M Ola EskelsS Sinnarp K Lusse SvendsD Sinnarp
 
1699 Dom: 25 p: Trinit: M Rassmus NilsS Glimminge K Elna PåhlsD Ramssiö
 
1699 Dom: 25 p: Trinit: M Ola JahnsS Slättaröd K Karen MårtensD Ramssiö
 
1699 Fer: 4 Adventus M Ola BengtsS Glimminge K Elssa AndersD Glimminge
 
1699 Dom: Natalit: M Ola OlsS Salmonhög K Kiersti BengtsD Ellestorp
 
1700 Fer: Circumcisiunis M Påhl OlsS Swensta K Kiersti PehrsD Honnarp
 
1700 Fer: 4 Pentecost M Axel TroedsS Gliminge K Bodil PåhlsD Gliminge
 
1700 Dom: 3 p: Trin M Jöns NilsS Heliarp K Tora Ph Heliarp
 
1700 Fer: Johanes Baptis M Pehr NilsS Erickstorp K Elna PehrsD Småry
 
1700 Fer: Johanes Baptis M Jeppa LarsS Påarp K Sissa GudmandsD Mässinge
 
1700 Dom: 6 p: Trin M Swend SwendsS Killerestorp K Johanna NilsD Glimminge
 
1700 Dom: 7 p: Trin M Ebbe PåhlsS Slättaröd K Else SwendsD Mässinge
 
1701 Dom: 4 p: Epiph M Nils NilsS Glimminge K Aijda BengtsD Glimminge
 
1701 Dom: Reminis: M Nils NilsS Toreko K Troen SwendsD Ramsiö
 
1701 Dom: Remi M Joen JoensS Swensta K Elsse PehrsD Biäragården
 
1701 Fer: Kristi himmelf M Gudman TroedsS Haga K Elna DanielsD Påarp
 
1701 Dom: 21 p: Trin M Ebbe GudmansS Mässinge K Olu PehrsD Wegalt
 
1701 Dom: 1 p: Jull M Nils NilsS Glimminge K Bengta NilsD Glimminge
 
1702 Dom: Estomitio M Anders LarsS Påarp K Troen LarsD Waran
 
1702 Dom: Invoc: M Nils PehrsS Honnarp K Ingar JönsD Glimminge
 
1702 Dom: Mis M Håken HåkensS Karup K Elna RassmusD Lillaröd
 
1702 Dom: 3 p: Trin M Jöns OlsS Ellestorp K Bengta EriksD Waregården
 
1702 Dom: 4 p: Trin M Ola RassmusS Drengstorp K Tora JhansD Drengstorp
 
1702 Dom: 4 p: Trin M Gudman PehrsS Waran K Tora PehrsD Waregården
 
1702 Dom: 7 p: Trinit: M Ola PehrsS Mölhot K Sissa GunnarsD Påarp
 
1702 Dom: 8 p: Trin M Ola JönsS Honnarp K Kiersti PehrsD Brödarp
 
1702 Dom: 8 p: Trin M Erlan LarsS Waran K Kiersti EbbD Honnarp
 
1702 Dom: 14 p: Trin M Påhl HansS Vegalt K Swenbor SwensD Swensta
 
1702 Dom: 21 p: Trin M Anders SonnesS Grefie K Gunnel BengtsD Gliminge
 
1702 Dom: 24 p: Trin M Ola JönsS Glimminge K Agnes OlsD Honnarp
 
1702 Dom: 24 p: Trin M Jöns JönsS Påarp K Boel PehrsD Holmen
 
1702 Dom: 1 Advent: M Pehr LafsS Honnarp K Anna EbbesD Honnarp
 
1702 4 Julledag M Jöns SwensS Synderstorp K Anna PehrsD Lillaröd
 
1702 4 Julledag M Nils SwensS Karstorp K Johanna AndersD Glimminge
 
1703 Dom: 2 p: Tretonde M Nils MårtensS Karup K Margreta PehrsD Karup
 
1703 Dom: Invoc M Påhl OlsS Ellestorp K Boel JoensD Småry
 
1703 Dom: Jubil M Påhl GunnarsS Påarp K Pernilla PåhlsD Faretslöf
 
1703 Dom: 2 p: Trin M Swen ClemmetsS Helliarp K Troen GudmandsD Brödarp
 
1703 Dom: 3 p: Trin M Pehr EskelsS Sinnarp K Elsse SwensD Karstorp
 
1703 Dom: 3 p: Trin M Anders PåhlsS Ramsiö K Elsse PåhlsD Ramsiö
 
1703 Dom: 3 p: Trin M Lars JoensS Småry K Elsse PohlsD Waregården
 
1703 Dom: 4 p: Trin M Håken EriksS Waregården K Elna NilsD Småry
 
1703 Dom: 7 p: Trin M Måns OlsS Sinnarp K Elna JönsD Drengstorp
 
1703 Dom: 8 p: Trin M Swen PehrsS Lunnagården K Ingar NilsD Gliminge
 
1703 Dom: 16 p: Trin M Påhl NilsS Heliarp K Johanna NilsD Erikstorp
 
1704 Dom: 3 p: Trin M Swen MårtensS Ramsiö K Boel SwendsD Lillaröd
 
1704 Dom: 3 p: Trin M Påhl NilsS Boarp K Gunnel NilsD Boarp
 
1704 Dom: 1 Advent: M Påhl AndersS Engela K Tora GunnarsD Påarp
 
1704 4 Julladagen M Pehr SeffvetsS Boarp K Ellna PehrsD Boarp
 
1705 T(r)aetondedagen M Mikel ClausS Sägeltorp K Jngebor JönsD Honnarp
 
1705 Dom: 4 p: Epiph M Pehr GudmansS Boarp K Lusse SwendsD Småry
 
1705 Dom: Invoc M Pehr PehrsS Biäragården K Pernilla GudmansD Swensta
 
1705 Dom: Quasim M Pehr SeffvedsS Boarp K Elsse PåhlsD Mässinge
 
1705 2 Pingesdag M Wellom PehrsS Engelsbäck K Olu SwendsD Waran
 
1705 4 Pingesdag M Nils AndersS Swenstad K Marna PehrsD Ramsiö
 
1705 Dom: 4 p: Trin M Swen MårtensS Karup K Olu HansD Lilla Båsta
 
1705 Maria besökelse: M Pehr JönsS Mölholt K Troen PehrsD Mässinge
 
1705 Dom: 6 p: Trin M Lars BengtsS Drengstorp K Ingar RassmusD Drengstorp
 
1705 Dom: 8 p: Trin M Pehr RassmusS Drengstorp K Boel OlasD Boarp
 
1705 Dom: 24 p: Trin M Jöns JönsS Boarp K Elna PehrsD Honnarp
 
1705 Dom: 26 p: Trin M Nils JönsS Drengstorp K Elsse OlasD Sinnarp
 
1706 Dom: 2 p: Epiph M Swen StaffensS Karup K Olu SwendsD Karup
 
1706 Dom: Sept M Påhl PehrsS Mässinge K Troen JönsD Mölholt
 
1706 Dom: Invoc M Jöns PehrsS Syndertorp K Tora NilsD Synderstorp
 
1706 Dom: Judic M Rytt: Peter Junggren Ramsiö K Kiersti IngemarsD Ramsiö
 
1706 Dom: 3 p: Trin M Jöns NilsS Swensta K Swenbor JönsD Gliminge
 
1706 Dom: 11 p: Trin M Rytt: Anders Gyllensten Mässinge K Brita NilsD Mässinge
 
1706 Dom: 1 Adv M Pehr MårtensS Ramsiö K Gunnel AndersD Ramsiö
 
1706 Dom: 3 Adv M Pehr NilsS Swenstad K Sissa NilsD Heliarp
 
1706 Dom: 1 p: Jull M Pehr SwendsS Slättaröd K Kiersti JönsD Brödarp
 
1707 Trättondedagen M Påhl PehrsS Biäragården K Tora JönsD Biäragården
 
1707 Trättondedagen M Sonne BengtsS Slättaröd K Kiersti PehrsD Slättaröd
 
1707 Dom: 1 p: Epiph M Troed NilsS Boarp K Elsse NilsD Småry
 
1707 Dom: 2 p: Epiph M Kiäld SwensS Karstorp K Kiersti OlasD Karstorp
 
1707 Dom: 4 p: Trin M Swen RassmusS Drengstorp K Kiersti EskeldsD Perstorp
 
1707 Dom: Sept M Påhl JönsS Småry K Lusse HansD Wegalt
 
1707 Dom: 20 p: Trin M Lars StaffensS Karup K Gunner PehrsD Holmen
 
1707 Dom: 20 p: Trin M Pehr PehrsS Honnarp K Gunel JönsD Boarp
 
1707 Dom: 2 Adv M Pehr PåhlsS Slättaröd K Kiersti PehrsD Slättaröd
 
1707 Dom: p: Jull M Nils BengtsS Karup K Troen JönsD Karup
 
1708 1 p: Trin M Nils JönsS Småryd K Elsse JoensD Ramsiö
 
1708 1 p: Epiph M Bengt HåkensS Karup K Elsse PåhlsD Mässinge
 
1708 Dom: Rem M Swen TroedsS Waran K Swenbor TroedsD Gliminge
 
1708 Dom: Oculi M Ola NilsS Honnarp K Johanna EbbasD Honnarp
 
1708 Dom: Quas M Rytt: - Augustines Ramsiö K Kiersti JansD Slättaröd
 
1708 Dom: Jub M Pehr RassmusS Karstorp K Bengta OlasD Karstorp
 
1708 Dom: 4 p: Trin M Erlan OlsS Påarp K Kiersti PehrsD Gliminge
 
1708 Dom: 5 p: Trin M Jöns PehrsS Honnarp K Agnes JönsD Honnarp
 
1708 Dom: 6 p: Tri M Ebbe PåhlsS Slättaröd K Elna PehrsD Slättaröd
 
1708 Dom: 13 p: Trin M Pehr HeliasS Mässinge K Bengta BengtsD Mässinge
 
1708 Dom: 25 p: Trin M Anders PåhlsS Hallawara K Kiersti OlasD Påarp
 
1709 Dom: 1 p: Epiph M Helie PehrsS Slättaröd K Elsse EskelsD Glimminge
 
1709 Dom: 2 p: Epiph M Swen JönsS Drengstorp K Ingar NilsD Gliminge
 
1709 Dom: 4 p: Epiph M Ebbe PehrsS Slättaröd K Kiersti NilsD Småry
 
1709 Dom: 5 p: Epiph M Jöns JönsS Mässinge K Boel EbbesD Honnarp
 
1709 Dom: 5 p: Epiph M Erik MånsS Swenstad K Tora PehrsD Biäragården
 
1709 Dom: Quinq M Nils OlsS Påarp K Anna HansD Waran
 
1709 Dom: Remin M Jöns KnutsS Heliarp K Else BengtsD Påarp
 
1709 Dom: Cantabe M Swen EskelsS Sinnarp K Kiersti OlasD Sinnarp
 
1709 Dom: Rogabe M Ola JönsS Småry K Kiersti OlasD Boarp
 
1709 4 Pingstdag M Nils SwensS Ramsiö K Johanna StaffensD Karup
 
1709 Dom: 3 p: Trin M Nils BengtsS Ramsiö K Sissa JohansD Wegalt
 
1709 Dom: 10 p: Trin M Nils HansS Lilla Båstad K Elna SwendsD Småry
 
1709 Dom: 3 Advent M Pehr SwensS Påarp K Troed SwendzD Gliminge
 
1710 Dom: Quinquag: M Sven JönsS Faretslöf K Anna SvendsD Glimminge
 
1710 Dom: Qudrage: M Jöns BengtsS Mässinge K Kiersti SvendzD Lillaröd
 
1710 Dom: Quadrage: M Sven MårtensS Syndertorp K Troen PehrsD Mässinge
 
1710 Dom: 11 p: Trin M Wides Påhl LarsS Mässinge K Anna JäppasD Mässinge
 
1710 Dom: 1 Advent: M Johan LasS Svenstad K Boel JönsD Olastorp
 
1710 4 Julladag M Pehr JönsS Mölholt K Sissela AndersD Glimminge
 
1711 Dom: Jubilate M Pehr HåkensS Waran K Boel AndersD Waran
 
1711 Dom: Rogate M Pehr MårtensS Ramsiö K Johanna OffasD Gliminge
 
1711 Dom: Cantate M Hans HansS Wegalt K Elsse PåhlsD Ramsiö
 
1711 Dom: 3 p: Trin M Påhl MårtensS Ramsiö K Kari JönsD Ramsiö
 
1711 Dom: 7 p: Trin M Lars SvensS Karup K Anna NilsD Gliminge
 
1711 Dom: 7 p: Trin M Bengt NilsS Boarp K Lusse NilsD Heliarp
 
1711 Dom: 26 p: Trin M Axel OffasS Glimminge K Sissa PehrsD Lillaröd
 
1711 Fiärde Julladag M Sven TroedsS Glimminge K Anna NilsD Småry
 
1711 Fiärde Julladag M Pehr PehrsS Karup K Svenbor ÅkasD Karup
 
1712 Dom: 2 p: Epiph M Arffvit JönsS Drengstorp K Ingar RassmusD Drengstorp
 
1712 Dom: 4 p: Epiph M Joen JönsS Boarp K Gunnel NilsD Boarp
 
1712 Dom: 5 p: Epiph M Carl NilsS Mässinge K Elna PehrsD Ramsiö
 
1712 Dom: Laettare M Ola JönsS Mässinge K Olu LarsD Lillaröd
 
1712 Dom: Palmarum M Nils NilsS Glimminge K Elna JäppasD Lunnagården
 
1712 2 Påskadag M Påhl NilsS Småry K Gunnel StaffensD Ramsiö
 
1712 Dom: Rogate M Rytt: Jost Drakenbärig Engelsbäck K Elna LarsD Småry
 
1712 Dom: 1 p: Trin M Sven TroedsS Öllöf K Ingar NilsD Glimminge
 
1712 Dom: 2 p: Trin M Sven PehrsS Karup K Gunnel JönsD Karup
 
1712 Dom: 2 p: Trin M Jäppa PehrsS Påarp K Johanna BengtsD Mässinge
 
1712 Dom: 14 p: Trin M Rytt: Mattias Lillia Lillaröd K Elssa JönsD Karup
 
1712 Dom: 18 p: Trin M Pehr OffasS Glimminge K Elna NilsD Wråen
 
1712 Dom: 20 p: Trin M Hans JacobsS Påarp K Berita BengtsD Faretslöf
 
1712 Dom: 1 Advent M Påhl JönsS Slättaröd K Troen SvendsD Mässinge
 
1712 Dom: 2 Advent M Ebbe HåkensS Slättaröd K Mätta PåhlsD Waran
 
1713 Dom: Septuages: M Hans RassmusS Svenstad K Elna JoensD Svenstad
 
1713 Dom: Oculi M Påhl TrulsS Påarp K Olu MikelsD Påarp
 
1713 Dom: Misericord M Jöns AndersS Salmonhög K Johanna EbbasD Honnarp
 
1713 Dom: 1 p: Trin M Jöns NilsS Öllöf K Bengta PehrsD Lillaröd
 
1713 Dom: 6 p: Trin M Troed NilsS Boarp K Kiersti NilsD Boarp
 
1713 Dom: 8 p: Trin M Sven NilsS Lillaröd K Pernilla HåkensD Karup
 
1713 Dom: 9 p: Trin M Pehr BengtsS Svenstad K Elssa JönsD Karup
 
1713 Dom: 10 p: Trin M Ryttaren Nils Rambärig Ramsiö K Lusse PehrsD Ramsiö
 
1713 Dom: 11 p: Trin M Jöns LarsS Påarp K Tora JönsD Glimminge
 
1713 Dom: 24 p: Trin M Sven JoensS Svenstad K Järtru PehrsD Boarp
 
1713 Dom: 25 p: Trin M Ola JönsS Karup K Kiersti StaffensD Karup
 
1713 Dom: 3 Advent: M Ryttaren Hans Walbärig Faretslöf K Elna MånsD Faretslöf
 
1713 Dom: 3 Adv M Påhl RassmusS Öllöf K Kari PehrsD Glimminge
 
1714 Dom: 2 p: Epiph: M Nils SvensS Mässinge K Sissa JönsD Slätarö
 
1714 Dom: Sexagesima M Lars StaffensS Holmen K Johanna JönsD Wegalt
 
1714 4 Påskadag M Ryttaren Pehr Nöter Karup K Johanna OlasD Houff
 
1714 1 Söndag effter Pås M Troed HeliasS Mässinge K Johanna AndersD Glimminge
 
1714 3 Söndag effter Pås M Corporalen - Tynbom Karup K Söster Fritz Helsingbor
 
1714 Dom: 1 p: Trin M Rytt: Joen Ÿngelbärig Engelsbäck K Kari EriksD Sinnarp
 
1714 Dom: 7 p: Trin M Mårten AndersS Ramsiö K Troen StaffensD Ramsiö
 
1714 Dom: 16 p: Trinit: M Måns Ståhl Faretslöf K Margreta ChristensD Houf
 
1714 Dom: 22 p: Trin M Rytt: Eskel Jort Ramsiö K Kiersti AndersD Ramsiö
 
1714 Dom: 24 p: Trin M Nils PehrsS Honnarp K Kiersti SvensD Erikstorp
 
1714 Dom: 25 p: Trin M Sven OlsS Drengstorp K Kari SvendzD Drengstorp
 
1714 Dom: 3 Advent M Rassmus SvensS Glimminge K Gunnel PåhlsD Glimminge
 
1714 4 Julledag M Mikel PehrsS Påarp K Johanna PehrsD Påarp
 
1715 Näste Söndag effter M Pehr MånsS Faretslöf K Sissa StaffensD Ramsiö
 
1715 Dom: Quinquagesim: M Påhl HansS Waran K Lusse JoensD Hallavara
 
1715 Dom: Invocavit M Joen PehrsS Waran K Bengta NilsD Haga
 
1715 Dom: Laettare M Pehr JoensS Slättaröd K Sissa MårtensD Brödarp
 
1715 Dom: Palmarum M Anders PehrsS Ramsiö K Sissa NilsD Ramsiö
 
1715 1 Söndagen effter P M Clemmet PåhlsS Salmonhög K Ingar NilsD Gliminge
 
1715 Dom: 2 p: Trin M Ola StaffensS Karup K Troen JönsD Wegalt
 
1715 Dom: 4 p: Trin M Troed JönsS Slättaröd K Kiersti OlasD Karstorp
 
1715 Dom: 23 p: Trin M Jöns OlsS Salmonhög K Gunnel LarsD Waran
 
1715 Dom: 3 Advent M Sven HåkensS Waran K Johanna NilsD Heliarp
 
1715 4 Julledag M Sven AndersS Gliminge K Kiersti SvendzD Gliminge
 
1716 1 Söndagen i fastan M Rytt: Sven Bärgren Påarp K Kiersti MikelsD Påarp
 
1716 Dom: 2 p: Trin M Rytt: Jan Örberig Glimminge K Boel PehrsD Glimminge
 
1716 3 p: Trin M Rytt: Sven AndersS Linbärig Mölholt K Elna AndersD Ramsiö
 
1716 Dom: 7 p: Trin M Jöns NilsS Boarp K Kiersti PehrsD Boarp
 
1716 Dom: 22 p: Trin M Troed LarsS Mässinge K Elna SvendsD Småry
 
1716 Dom: 22 p: Trin M Ebbe LarsS Ramsiö K Sissa JonsD Slättarö
 
1716 Dom: 24 p: Trin M Jöns KnutsS Svensta K Lusse RassmusD Svensta
 
1716 Dom: 24 p: Trin M Tröls JönsS Slättaröd K Elsse EskelsD Slättaröd
 
1717 13 dagen M Bengt MårtensS Syndertorp K Johanna StaffensD Ramsiö
 
1717 13 dagen M Måns OlsS Karstorp K Benta JönsD Slättaröd
 
1717 Dom: 2 p: Epi M Pehr SvensS Mässinge K Troen JönsD Slättaröd
 
1717 Dom: Septuage: M Rytt: Pehr Jungbärig Påarp K Anna BengtsD Påarp
 
1717 Dom: Laetare M Jöns HåkensS Karup K Boel SvendsD Karup
 
1717 D Laetare M Nils LarsS Ramsiö K Lusse JoensD Slättaröd
 
1717 Dom: 4 p: Trin M Hans HansS Ramsiö K Elsse PehrsD Ramsiö
 
1717 Dom: 5 p: Trin M Ebbe PehrsS Slättaröd K Elsse PehrsD Faretslöf
 
1717 Dom: 3 Adven: M Torkel NilsS Sinnarp K Kiersti OlasD Sinnarp
 
1717 Dom: 3 Adven: M Nils RassmusS Engelsbäck K Boel LarsD Engelsbäck
 
1718 3 Söndagen effter P M Jöns MikelsS Påarp K Kiersti OlasD Hallawara
 
1718 Dom: 1 Advent M Jöns AndersS Glimminge K Anna JäppasD Lunngården
 
1718 4 Julledagen M Jöns PehrsS Honnarp K Bengta NilsD Syndertorp
 
1718 4 Julledag M Pehr StaffensS Ramsiö K Gunnel SvensD Lillaröd
 
1719 Nyåhrs Dag M Sven NilsS Gliminge K Johanna PehrsD Gliminge
 
1719 Dom: 7 p: Trinit: M Pehr PehrsS Påarp K Svenbor JönsD Lunnagården
 
1719 Dom: 4 Julle Dag M Rytt: Erik Fogelbärig Faretslöf K Elsse RafvelsD Faretslöf
 
1720 5 p: Epiph M Nils NilsS Gliminge K Kiersti RassmusD Svensta
 
1720 4 Påskadag M Nils RassmusS Brödarp K Lusse LarsD Mässinge
 
1720 4 Söndagen effter P M Jöns NilsS Småry K Bengta TroedsD Boarp
 
1720 3 p: Trin M Anders PehrsS Faretslöf K Kiersti OlsD Slättaröd
 
1720 4 p: Trin M Sven HansS Lilla Båsta K Kiersti NilsD Boarp
 
1720 4 p: Trin M Anders JönsS Barkåkra K Troen PehrsD Faretslöf
 
1720 Jacobidag M Sven SvensS Gliminge K Elna PehrsD Ramsiö
 
1720 1 Adventus M Jöns SvensS Lillaröd K Boel BengtsD Syndertorp
 
1721 2 Söndagen i fastan M Lars SvensS Gliminge K Kiersti OlasD Boarp
 
1721 D Judica M Pehr PehrsS Ramsiö K Sissa MårtensD Slättaröd
 
1721 D Palmarum M Ola PehrsS Gliminge K Elsse BengtsD Faretslöf
 
1721 Dom 1 p: Trin M Gl: Probstens Dreng Ola GunnarsS Probstegården K Kiersti LarsD Probstegården
 
1721 Dom 5 p: Trin M Nils PehrsS Gliminge K Gunnel ÖriansD Gliminge
 
1721 Dom 6 p: Trin M Sven BengtsS Gliminge K Ellse StaffensD Gliminge
 
1721 Andree Dag M Bengt OlsS Gliminge K Elsse LarsD Lillaröd
 
1721 2 Advent M Ebbe PehrsS Faretslöf K Kari NilsD Lunagård
 
1721 Dom 3 Advent: M Pehr LarsS Ramsiö K Johanna StaffensD Ramsiö
 
1721 4 Julle Dag M Pehr SvensS Påarp K Boel JönsD Waran
 
1722 2 p: Epiph M Pehr HåkensS Waran K Tora PehrsD Waran
 
1722 D Sexages: M Nils PehrsS Småry K Johanna BengtsD Erikstorp
 
1722 4 Pingst Dag M Påhl GunnarsS Påarp K Nilla NilsD Svensta
 
1722 Maria bebådelses Da M Påhl BengtsS Erikstorp K Elsse AndersD Karup
 
1722 Dom 6 p: TRin M Nils JönsS Hollarp K Sissa NilsD Gliminge
 
1722 Dom 8 p: Trin M Sven JönsS Karup K Gunnel NilsD Mässinge
 
1722 Dom 9 p: Trin M Rytt: Jöns Holm Drengstorp K Elsse PehrsD Perstorp
 
1722 Dom 9 p: Trin M Pehr NilsS Waran K Anna GudmansD Sinarp
 
1722 Dom 17 p: Trin M Pehr SvensS Gliminge K Kari SvensD Gliminge
 
1723 Dom 2 p: Epiph M Anders NilsS Mässinge K Johanna HeliasD Mässinge
 
1723 Dom 4 p: Epiph M Nils EskelsS Gliminge K Elna BengtsD Mölholt
 
1723 Dom 4 p: Epiph M Joen JönsS Boarp K Kari PehrsD Boarp
 
1723 D Septuagesi: M Anders EbbasS Slättaröd K Pernilla BengtsD Slättaröd
 
1723 D Palmarum M Ola NilsS Svensta K Kiersti NilsD Honarp
 
1723 Dom Cantate M Jöns EskelsS Gliminge K Sissa JönsD Ramsiö
 
1723 Johanes Baptist: M Sonne BengtsS Slettaröd K Sissa NilsD Ramsiö
 
1723 Dom 4 p: Trin M Jöns HansS Waran K Ingar JönsD Waran
 
1723 Dom 5 p: Trin M Pehr SvensS Slättaröd K Sissa JönsD Slättaröd
 
1723 Dom 6 p: Trin M Rytt: Nils Wålström Mässinge K Troen JönsD Mässinge
 
1723 Dom 23 p: Trinit: M Rytt: Carl Marckman Biäragården K Svenbor JoensD Svenstad
 
1724 Dom 2 p: Epiphanis: M Nils JönsS Ramsiö K Sissa EskelsD Glimminge
 
1724 Dom 3 p: Epiph M Påhl AndersS Ramsiö K Troen JoensD Slättaröd
 
1724 Dom Invocavit M Jöns AndersS Ramsiö K Kari JacobsD Ramsiö
 
1724 Dom Remin M Påhl GunnarsS Påarp K Anna EbbasD Påarp
 
1724 D Judica M Anders JönsS Ramsiö K Sissa OlasD Mölholt
 
1724 D Palm M Troed SvensS Faretslöf K Elna PehrsD Påarp
 
1724 4 Påska Dag M Sven PehrsS Drengstorp K Elna HåkensD Erikstorp
 
1724 Dom Misericord: M Anders SvensS Faretslöf K Pernilla PehrsD Brödarp
 
1725 Dom Estomihi M Ebbe StaffensS Ramsiö K Kiersti JönsD Ramsiö
 
1725 Dom Invoc M Påhl SvensS Gliminge K Johanna LarsD Lillare
 
1725 D Judica M Nils GudmansS Olastorp K Elsse RaffvelsD Faretslöf
 
1725 D Palm M Ola JönsS Elestorp K Elsse NilsD Heliarp
 
1725 Dom Quasimod: M Bengt JönsS Karup K Sissa AndersD Påarp
 
1725 Dom Misericordia: M Jan RaffvelsS Faretslöf K Pernilla MårtensD Brödarp
 
1725 Dom: 7 p: Trinit: M Nils LarsS Lillaröd K Troen NilsD Lillaröd
 
1725 Dom 8 p: Trin M Sven PehrsS Ramsiö K Kiersti MårtensD Brödarp
 
1726 Söndagen effter Nyå M Ola JönsS Ramsiö K Ingar StaffensD Ramsiö
 
1726 11 Februari M Påhl GunnarsS Påarp K Ingar NilsD Kiäragåra
 
1726 Dom Remin M Pehr SvensS Karup K Johanna PehrsD Honarp
 
1726 D Judica M Ola PåhlsS Boarp K Anna NilsD Svensta
 
1726 Dom Quasimod: M Nils OlsS Karstorp K Pernilla RassmusD Drengstorp
 
1726 D Jubilate M Anders PehrsS Torp K Troen PehrsD Torp
 
1726 Dom Exaudi: M Gudman PehrsS Slättaröd K Anna PåhlsD Gliminge
 
1726 4 Pinges Dag M Offe NilsS Slättaröd K Kiersti HeliasD Mässinge
 
1726 Dom 4 p: Trin M Pehr PehrsS Påarp K Bengta PåhlsD Gliminge
 
1726 1 Advent M Jöns StaffensS Karup K Sissa SvensD Erikstorp
 
1727 Dom Esto mihi M Eskel NilsS Heliarp K Kiersti JoensD Slättaröd
 
1727 Dom Esto mihi M Nils JönsS Svensta K Ingar PehrsD Boarp
 
1727 4 Påska Dag M Påhl NilsS Slättaröd K Lusse GudmansD Slättaröd
 
1727 Dom 4 p: Trin M Ola BengtsS Mölholt K Kirstin StaffensD Ramsiö
 
1727 Dom 25 p: Trin M Ola JönsS Waran P Ingar ErlansD Waran
 
1727 Dom 25 Trin M Sven NilsS Påarp P Pernilla PehrsD Påarp
 
1727 Dom 3 Advent M Ola StaffensS Karup P Boel BengtsD Mölholt
 
1728 Dom 1 Epiph M Pehr GudmansS Slättaröd K Lusse NilsD Mölholt
 
1728 Dom 3 p: Epiph M Rytt: Lars Ram Mässinge K Kari AxelsD Gliminge
 
1728 Dom 6 p: Epiph M Nils NilsS Wegalt K Johanna SvensD Gliminge
 
1728 Dom 6 p: Epiph M Jöns NilsS Drengstorp K Gunnel SvensD Drengstorp
 
1728 D Palmarum M Sven NilsS Svensta K Bengta PehrsD Svensta
 
1728 Dom 21 p: Trin M Pehr NilsS Gliminge K Sissa BengtsD Gliminge
 
1728 Dom 1 Advent M Jöns PehrsS Brödarp K Bengta HåkansD Mässinge
 
1728 4 Julle Dag Dr Sven SvensS Gliminge K Olu LarsD Mässinge
 
1728 Söndagen effter Jul M Påhl OlsS Heliarp K Svenbor SvensD Lunngården
 
1729 Dom 1 p: Epiph M Bengt PehrsS Gliminge K Troen NilsD Gliminge
 
1729 Dom 3 p: Epiph M Påhl JönsS Erikstorp K Kiersti OlasD Heliarp
 
1729 4 Påskadag M Nils BengtsS Killebäckstorp K Kari PehrsD Gliminge
 
1729 Dom Exaudia M Sven AndersS Ramsiö K Sissa NilsD Heliarp
 
1729 Dom 2 p: Trinit M Nils PehrsS Sinarp K Tora PehrsD Ramsiö
 
1729 Dom 5 p: Trin M Joen NilsS Brödarp K Johanna AxelsD Gliminge
 
1729 Dom 6 p: Trin M Rassmus SvensS Gliminge K Pernilla JoensD Småry
 
1729 Dom 11 p: Trin M Pehr SvensS Karup K Kiersti NilsD Karup
 
1729 Dom 3 Advent M Påhl OlsS Slättaröd K Boel StafensD Ramsiö
 
1730 Dom: Septuage: M Pehr StaffensS Ramsiö K Elna PåhlsD Mässinge
 
1730 Dom: Reminis: M Troed SvensS Faretslöf K Elsse BengtsD Mölholt
 
1730 Dom: Palmarum M Ola SvensS Drengstorp K Sissa SvensD Erikstorp
 
1730 Dom: 22 p: Trin M Pehr JönsS Jungren Karup K Boel SvensD Karup
 
1730 Dom: 25 p: Trin M Jöns SvensS Gliminge K Kiersti RassmusD Gliminge
 
1730 Dom: 1 Advent: M Sven KiälsS Karstorp K Elsse NilsD Karup
 
1730 Dom: 3 Advent M Nils OlsS Karup K Elsse PehrsD Karstorp
 
1730 4 Julledag M Lars NilsS Ramsiö K Gunnel OlsD Gliminge
 
1731 2 p: Epiph M Påhl JönsS Wegalt K Troen StafensD Gliminge
 
1731 Kynder Maesso Dag M Bengt NilsS Gliminge K Troen NilsD Ramsiö
 
1731 Dom: Septuages: M Ola RassmusS Gliminge K Johanna SvensD Gliminge
 
1731 Dom: Sexagesima M Pehr EriksS Killebäkstorp K Bengta NilsD Gliminge
 
1731 Dom: Estomihi M Pehr JönsS Faretslöf K Kiersti JönsD Waran
 
1731 Dom: Invocavit M Mikel NilsS Gliminge K Boel ÖrjansD Gliminge
 
1731 Dom: Misericord: M Ola PehrsS Svensta K Kiersti MånsD Svensta
 
1731 Dom: Misericord: M Johan NilsS Karup K Margreta NilsD Karup
 
1731 4 Pinges Dag M Anders LoransS Drengstorp K Margreta NilsD Karup
 
1731 Dom: 2 p: Trin M Anders LarsS Waran K Olu JönsD Kollinge
 
1731 Dom: 3 p: Trin M Ola OlsS Gliminge K Boel JönsD Wegalt
 
1731 Dom: 4 p: Trin M Joen Marberg Karup K Anna GudmansD Brödarp
 
1731 Dom: 4 p: Trin M Troed SvensS Ölöf K Arna PehrsD Drengstorp
 
1731 Dom: 5 p: TRin M Jöns PåhlsS Påarp K Anna GudmansD Slättaröd
 
1731 Dom: 5 p: Trin M Pehr RassmusS Ölöf K Kiersti NilsD Heliarp
 
1731 Dom: 6 p: Trin M Nils NilsS Karup K Kari BengtsD Gliminge
 
1731 4 Julledag M Sven PåhlsS Svensta K Boel SvensD Lilla Båsta
 
1731 1 Advent M Påhl AndersS Karup K Bengta SvensD Påarp
 
1732 Dom: 4 p: Epiph M Ola IngvarsS Båsta K Boel PehrsD Boarp
 
1732 Dom: 4 p: Epiph M Jöns LarsS Waran K Troen OlasD Gliminge
 
1732 Dom: Reminis M Pehr PehrsS Gliminge K Pernilla PehrsD Erikstorp
 
1732 Dom: Laettare M Nils JönsS Heliarp K Kiersti HåkensD Erikstorp
 
1732 Dom: Judica M Jöns OlsS Drengstorp K Olu PehrsD Småry
 
1732 Dom: Palmarum M Mikel SvensS Påarp K Lusse JönsD Påarp
 
1732 Dom: Quasimod: M Nils NilsS Wegalt K Olu OlasD Gliminge
 
1732 Dom: 2 p: Trin M Bengt NilsS Mässinge K Arna SvensD Drengstorp
 
1732 Dom: 2 p: Trin M Nils CarlsS Mässinge K Troen PåhlsD Påarp
 
1732 Dom: 3 p: Trin M Jöns PehrsS Småry K Anna OlasD Drengstorp
 
1732 Dom: 4 p: Trin M Nils StaffensS Gliminge K Kiersti OlasD Waran
 
1732 Dom: 4 p: Trin M Mårten PehrsS Svensta K Magnil PehrsD Svensta
 
1732 Dom: 5 p: Trin M Nils SonnasS Slättaröd K Ingebor OlasD Brödarp
 
1732 Dom: 19 p: Trin M Jöns NilsS Svensta K Kiersti PehrsD Svensta
 
1732 Dom: 1 Adv M Soldaten Jan JacobsS Karup K Bengta NilsD Karup
 
1732 Dom: 3 Adv M Nils JönsS Boarp K Mali NilsD Svensta
 
1732 4 Julledag M Påhl HåkensS Lillaröd K Elsse ÖriansD Gliminge
 
1733 Dom: 1 p: Epiph M Pehr NilsS Svensta K Kiersti JönsD Svensta
 
1733 Dom: Septuag: M Hans GudmansS Slettaröd K Kiersti MånsD Kiäragåra
 
1733 Dom: Esstomi: M Lars LarsS Lillaröd K Boel SvensD Gliminge
 
1733 Dom: Invocav: M Anders HansS Wegalt K Tora OlasD Gliminge
 
1733 Dom: Reminsere: M Påhl AndersS Ramsiö K Sara OlasD Slättaröd
 
1733 Dom: Oculi M Stafen NilsS Ramsiö K Bengta JönsD Mässinge
 
1733 Dom: Oculi M Mårten OlsS Brödarp K Nilla JönsD Slettaröd
 
1733 Dom: Laettare M Sven PehrsS Påarp K Johanna ErlansD Waran
 
1733 Dom: Laettare M Kiäll SonnasS Karup K Troen HemmingsD Karup
 
1733 Dom: 20 p: Trin M Jöns SvensS Karup K Elna JeppasD Påarp
 
1733 Dom: 25 p: Trinit M Ebbe OlsS Slettaröd K Elsse SvensD Faretslöf
 
1733 Dom: 1 Advent M Påhl SwensS Gliminge K Bengta LarsD Lillaröd
 
1733 Dom: 1 Adv M Ola JeppasS Påarp K Elna SvensD Gliminge
 
1733 1 Söndagen effter J M Sonne SvensS Salmonhög K Kari SvensD Drengstorp
 
1734 Dom: 3 p: Epiph M Mårten JönsS Slättaröd K Sissa OlasD Ramsiö
 
1734 Dom: Septuages: M Gudman OlsS Ramsiö K Lusse JoensD Slättaröd
 
1734 Dom: Sept M Påhl SvensS Waran K Pernilla BengtsD Mässinge
 
1734 Dom: Estomihi M Jöns OlsS Gliminge K Kiersti JönsD Waran
 
1734 Dom: Invocavit M Nils PehrsS Småry K Tora JönsD Honarp
 
1734 Dom: Reminisere M Anders JönsS Waran K Boel EbbasD Mässinge
 
1734 Dom: Palmarum M Nils JönsS Mässinge K Pernilla PehrsD Påarp
 
1734 4 Påskedag M Ola HåkansS Lillaröd K Anna PåhlsD Slättaröd
 
1734 Dom: 10 p: Trin M Troed AxelsS Brödarp K Elsse EbbasD Slettaröd
 
1734 Dom: 18 p: Trin M Pehr SvensS Karup K Kiersti PehrsD Erikstorp
 
1734 Dom: 21 p: Trin M Lars PehrsS Stranberg Sinarp K Elsse MånsD Sinarp
 
1734 Dom: 3 Advent M Anders NilsS Gliminge K Johanna RassmusD Gliminge
 
1734 1 Söndag effter Jul M Rassmus JönsS Waran K Kiersti EbbasD Mässinge
 
1735 Trättonde Dagen M Tue Rossengren Killeröd K Kari RassmusD Drengstorp
 
1735 Dom: 3 p: Epiph M Jöns MånsS Sinarp K Boel JönsD Syndertorp
 
1735 Dom: 3 p: Epiph M Rassmus OlsS Båstad K Kiersti RassmusD Karup
 
1735 Kyndermässo Dag M Pehr NilsS Honarp K Ingar ErlansD Påarp
 
1735 Kyndermäss M Påhl BengtsS Mässinge K Elsse SvensD Gliminge
 
1735 Dom: Esstomihi M Anders RassmusS Karup K Elna JönsD Mässinge
 
1735 Dom: Invocavit M Ola PehrsS Påarp K Pernilla NilsD Småry
 
1735 Dom: Invoc M Pehr OlsS Ramsiö K Elna PehrsD Slettaröd
 
1735 Dom: Reminisere M Joen PåhlsS Elestorp K Kari HansD Lilla Båsta
 
1735 Dom: Judica M Rassmus HåkansS Lillaröd K Sissa ÖriansD Gliminge
 
1735 Dom: Misericord: M Pehr SvensS Gliminge K Tora PehrsD Karup
 
1735 Dom: Jubilate M Sven NilsS Drengstorp K Kiersti OlasD Boarp
 
1735 Dom: Rogate M Pehr OlsS Gliminge K Bengta LarsD Gliminge
 
1735 Dom: 5 p: Trinit: M Ebbe PehrsS Påarp K Svenbor JeppasD Påarp
 
1735 Dom: 5 p: Trin M Påhl SvensS Påarp K Anna OlasD Småry
 
1735 Dom: 5 p: Trin M Sven SvensS Gliminge K Elsse RafvelsD saknas
 
1736 Dom: 3 p: Epiph M Bengt NilsS Påarp K Gunnel NilsD Mässinge
 
1736 Kyndersmässodag M Påhl BengtsS Boarp K Gunnel OlasD Gliminge
 
1736 Kyndersmässodag M Jöns JohansS Gliminge K Ingar NilsD Gliminge
 
1736 Dom: 5 p: Epiph M Simon EbbasS Påarp K Kiersti PehrsD Honarp
 
1736 D Septuages: M Helie PehrsS Mässinge K Sissa LarsD Mässinge
 
1736 Dom: Esstomi: M Rassmus SvensS Drengstorp K Boel SvensD Erikstorp
 
1736 Dom: Esstomi: M Gunnar PåhlsS Påarp K Kiersti JönsD Heliarp
 
1736 Dom: 16 p: Trin M Pehr RassmusS Gliminge K Kari NilsD Karup
 
1736 Dom: 20 p: Trin M Eskel NilsS Heliarp K Kiersti PåhlsD Småry
 
1736 Dom: 2 Adventus M Nils PehrsS Erickstorp K Kari SvensD Drengstorp
 
1737 Trättondedagen M Seiune JohansS saknas K Bengta NilsD saknas
 
1737 Dom: 4 p: Epiph M Lars PåhlsS Lunnagården K Tora PehrsD Slättaröd
 
1737 Dom: Septuagesim: M Pehr SvensS Mässinge K Kiersti NilsD Påarp
 
1737 Dom: Invocavit: M Pehr PåhlsS Mässinge K Bengta OlasD Slättaröd
 
1737 Dom: Reminisere: M Nils OlsS Glimminge K Elna PehrsD Drengstorp
 
1737 Dom: Judica: M Påhl JönsS Erickstorp K Tora NilsD Helijarp
 
1737 Dom: Quasimod: M Pehr PehrsS Boarp K Kiersti PehrsD Boarp
 
1737 Dom: 3 p: Trin M Jöns NilsS Heliarp K Kari JönsD Erickstorp
 
1737 Dom: Andree Dag M Lars HåkensS Mässinge K Boel SvensD Slättaröd
 
1738 Dom: Invocavit M Pehr OlsS Mässinge K Elna HeliasD Slättaröd
 
1738 PetriPauliDag M Bengt PehrsS Mässinge K Elna PehrsD Slettare
 
1738 Dom: 7 p: Trinit: M Mårten OlsS Slettare K Johanna EbbasD Slettare
 
1738 Dom: 2 Advent: M Nils RassmusS Karup K Olu NilsD Glimminge
 
1738 4 Julladag M Mårten JönsS Källinge K Johanna SvensD Waran
 
1739 Dom: 5 p: Epiphan: M Nils OlsS Karup K Johanna OlasD Karup
 
1739 Dom: Septuagesima M Mickel SvensS Erikstorp K Kiersti PåhlsD Småry
 
1739 Dom: Esto mihi M Mårten PåhlsS Småry K Ingar SvensD Erikstorp
 
1739 1 Söndag i fastan M Ola SimonsS Påarp K Elna MickelsD Påarp
 
1739 Maria bebodelsedag M Nils PehrsS Småry K Ole SvensD Småry
 
1739 Dom: Misericord: M Jöns NilsS Honarp K Olu PehrsD Drengstorp
 
1739 Dom: Judica M Nils TroedsS Småry K Olu OlasD Boarp
 
1739 1 Söndagen i Påska M Nils JönsS Karup K Olu JönsD Honarp
 
1739 Maria besökelsedag M Ola HansS Småry K Bengta NilsD Småry
 
1739 Dom: 3 p: Trinit: M Lars SvensS Erikstorp K Elna NilsD Småry
 
1740 Dom: 5 p: Epiphan: M Nils PehrsS Glimminge K Boel NilsD Glimminge
 
1740 Dom: 6 p: Trinit: M Johan HafvelsS Faretslöf K Kiersti EbbasD Slättare
 
1740 Dom: 8 p: Trinit: M Jöns OhlsS Honarp K Boel PåhlsD Honarp
 
1740 Dom: 17 p: Trinit: M Ryttaren Fredrik Basvig Sönnertorp K Elisabet PehrsD Hallavara
 
1740 Dom: 4 Advent: M Pehr LarsS Småry K Boel PehrsD Erikstorp
 
1740 Dom: 4 Advent: M Bengt PehrsS Påarp K Ingar EriksD Svensta
 
1740 2 Julledag M Ola PehrsS Boarp K Olu NilsD Glimminge
 
1740 4 Julledag M Erik HåkansS Waregården K Kiersti PehrsD Waregården
 
1741 Dom: Invocavit M Pehr JönsS Svensta K Ingar JönsD Svensta
 
1741 Dom: Oculi M Hans OlsS Svensta K Kiersti JönsD Svensta
 
1741 Dom: 22 p: Trinit: M Nils LarsS Småry K Boel PåhlsD Elestorp
 
1741 Dom: 3 Advent: M Pehr JönsS Grefwie K Benta TårckelsD Sinarp
 
1741 Dom: 3 Advent: M Hans PehrsS Småry K Anna SvensD Påarp
 
1741 3 dag Jull M Ola JönsS Söndertorp K Ingebor JönsD Söndertorp
 
1741 4 dag Jull M Mårten OlsS Slättare K Lusse PehrsD Slättare
 
1742 Dom: Septuage: M Helije PehrsS Mässinge K Sissa TrylsesD Slättare
 
1742 Dom: Quasimod: M Larss GudmensS Ramssiö K Elna PåhlsD Ramssiö
 
1742 Dom: Misericord: M Ola PehrsS Drengstorp K Sissa PåhlsD Småry
 
1742 Dom: 8 p: Trinit: M Sven RassmusS Drengstorp K Ingebor KnutsD Helijarp
 
1742 1 Adventus M Pehr JönsS Biäragården K Bengta PehrsD Faretslöf
 
1742 Dom: 3 Adventus M Ola JoensS Karup K Lusse PehrsD Helijarp
 
1742 4 Julledag M Jönss HåkansS Lillare K Gunnel JönsD Påarp
 
1742 4 Julledag M Påhl JönsS Honarp K Troen NilsD Honarp
 
1743 1 Söndag effter Nyå M Larss JönsS Påarp K Boel ErlansD Påarp
 
1743 Dom: 4 p: Epiphan: M Truet LarsS Waregården K Bengta LarssD Glimminge
 
1743 Dom: Quinquagesima M Nilss PehrsS Ramssiö K Pernilla PehrsD Slättare
 
1743 Dom: Invocavit M Sven PehrsS Mässinge K Lusse NilsD Slättare
 
1743 Dom: Reminisere M Ebbe PehrsS Ramssiö K Boel SvensD Mässinge
 
1743 Dom: Reminisere M Larss PehrsS Waregården K Kiersti HåckensD Waregården
 
1743 Dom: Oculi M Nilss LarsS Elestorp K Anna OlasD Drengstorp
 
1743 Dom: Judica M Sven NilsS Karup K Johanna PåhlsD Småry
 
1743 Dom: Palmarum M Rytt: Jan LarsS Liljeman Glimminge K Giäsa NilsD Glimminge
 
1743 Dom: Palmarum M Sven SvensS Glimminge K Olu PehrsD Småry
 
1743 Dom: Quasimod: M Jönss PåhlsS Biäragården K Tora BengtsD Söndertorp
 
1743 2 Pingesdag M Sven PehrsS Sinarp K Elna MårtensD Ramssiö
 
1743 4 Pingesdag M Johan PehrsS Torp K Boel OlasD Glimminge
 
1743 Dom: 5 p: Trinit: M Oluf OlsS Glimminge K Bengta PehrsD Torp
 
1743 Dom: 6 p: Trinit: M Påhl PehrsS Faretslöf K Kiersti HåckansD Mässinge
 
1743 Dom: 6 p: Trinit: M Pehr LarsS Karstorp K Kari PåhlsD Elestorp
 
1743 Dom: 7 p: Trinit: M Truet JönsS Slättare K Elna NilsD Ramssiö
 
1743 Dom: 12 p: Trinit: M Truet MårtensS Ramssiö K Bengta OlasD Mässinge
 
1743 Dom: 22 p: Trinit: M Pehr MånsS Sinarp K Boel BengtsD Karup
 
1743 Dom: 24 p: Trinit: M Eskel PehrsS Sinarp K Johanna OlasD Kollinge
 
1743 Dom: 3 Adventus M Nilss SvensS Mässinge K Sissa PehrsD Ramssiö
 
1743 4 Julledag M Pehr PehrsS Faretslöf K Johanna PehrsD Faretslöf
 
1744 Tretondedagen M Ola BengtsS Boarp K Bengta JönsD Glimminge
 
1744 Fastelags Söndag M Ola SvensS Erickstorp K Boel JönsD Svensta
 
1744 Fastelags Söndag M Jönss JönsS Påarp K Elna ErlansD Påarp
 
1744 Kydelmässodag M Nilss PehrsS Faretslöf P Lusse NilsD Ramssiö
 
1744 Dom: Quinquages: M Ebbe NilsS Slättare K Gunnel JönsD Ramssiö
 
1744 Dom: Reminis: M Bengt SonnasS Slättare K Tora SvensD Mässinge
 
1744 Dom: Palmarum M Larss JönsS Boarp K Bengta NilsD Glimminge
 
1744 4 Påskadag M Jackob HansS Faretslöf K Elna JäppasD Faretslöf
 
1744 Dom: Quasimod: M Mickel NilsS Glimminge K Elsse BengtsD Mässinge
 
1744 Dom: 5 p: Trinit: M Ola OlsS Kiäragår K Sissa OlasD Slättare
 
1744 Andree dag M Sven RassmusS Glimminge K Sissa BengtsD Glimminge
 
1744 Dom: 28 p: Trinit: M Pehr JönsS Boarp K Ingar NilsD Honarp
 
1744 4 dag Jull: M Mickel SvensS Karup K Johanna SvensD Karup
 
1744 4 dag Jull: M Larss JönsS Engela K Ingar EbbasD Svensta
 
1745 Dom: 2 p: Epiph: M Joen PåhlsS Waran K Anna ErlansD Waran
 
1745 Dom: Septuage: M Pehr JönsS Svensta K Elna PehrsD Slättare
 
1745 Dom: Reminis: M Ola NilsS Honarp K Elna JönsaD Boarp
 
1745 Dom: Reminis: M Larss JepsS Påarp K Elna ErlansD Påarp
 
1745 Dom: 1 p: Trinit: M Anders Benrgh Lya K Elna JönsD Mässinge
 
1745 Dom: 3 p: Trinit: M Jönss HändricksS Åhrelt K Elna PehrsD Boarp
 
1745 Dom: 4 p: Trinit: M Ola SvensS Karup K Anna SvensD Karup
 
1745 Dom: 4 p: Trinit: M Anders SonnasS Slättare K Sissa SvensD Mässinge
 
1745 Marie Besökelsedag M Nilss JönsS Boarp K Elna SvensD Lillabåsta
 
1745 Dom: 5 p: Trinit: M Ola SvensS Erickstorp K Kiersti EbbasD Slättare
 
1745 4 Julladag Dr Nilss TruetsS Slättare Ingebor OlasD Slättare
 
1745 1 Söndag effter Jul M Hanss RassmusS Svensta K Lusse PehrsD Elestorp
 
1746 Dom: Quinquagesima M Staffen OlsS Karup K Bengta HansD Ramssiö
 
1746 Dom: Reminis: M Mårten ErlansS Påarp K Ingar NilsD Svensta
 
1746 Dom: Palmarum M Mårten SvensS Mässinge K Ingar EbbasD Slättare
 
1746 den 10 Marti M Her Leiutenant - Mörtengren Waran K Christina Kalf Tåstarp
 
1746 den 10 Marti M Her Inspector Andreas Örström Skillinge K Christina Sophia Mörtengren Waran
 
1746 Dom: Quasimod: M Sven PehrsS Honarp K Anna SvensD Påarp
 
1746 Dom: Jubilate M Ola RassmusS Waran K Anna PehrsD Drengstorp
 
1746 Philipe Jacobi Dag M Pehr Jungberg Påarp K Ingar NilsD Glimminge
 
1746 Dom: Rogate M Pehr PehrsS Karup K Benta PehrsD Faretslöf
 
1746 Dom: 8 p: Trinit: M Ola PehrsS Drängstorp K Kiersti OlasD Waran
 
1746 Dom: 8 p: Trinit: M Jönss PåhlsS Faetslöf K Anna NilsD Ramssiö
 
1746 4 dag Jull M Oluf NilsS Svensta K Kiersti PåhlsD Erickstorp
 
1747 Dom: Septuages: M Sonne NilsS Sallmonhög K Kiersti JönsD Karup
 
1747 Dom: Invocavit M Truet SvensS Öllöf K Ingar OlasD Glimminge
 
1747 Dom: Reminis: M Erlan JosopsS Karup K Kiersti NilsD Drängstorp
 
1747 Dom: Reminis: M Jan MickelsS Mässinge K Sissa JönsD Ramssiö
 
1747 Dom: Laetare M Sven HeljesS Slättare K Elna OlasD Mässinge
 
1747 Dom: Judica M Ola MånsS Karstorp K Kiersti JönsD Erickstorp
 
1747 Dom: Palmarum M Larss SvensS Erickstorp K Bengta BengtsD Söndertorp
 
1747 Dom: Misericord: M Nilss PehrsS Kastorp Engelholm K Ingebor KnutsD Drängstorp
 
1747 Dom: 2 p: Trinit: M Bringel Falck Mässinge K Christina JönsD Karup
 
1747 Dom: 8 p: Trinit: M Pehr JönsS Karup K Bengta Pehrs Glimminge
 
1747 Dom: 8 p: Trinit: M Johan NilsS Ramssiö K Kiersti JönsD Waran
 
1747 Dom: 12 p: Trinit: M Håkan JönsS Karup K Gunnela LarssD Elestorp
 
1747 Dom: 19 p: Trinit: M Jönss BengtsS Glimminge K Bengta JohansD Glimminge
 
1747 Dom: 20 p: Trinit: M Måns OlsS Karstorp K Britta SvensD Torp
 
1747 2 Adventus M Larss PehrsS Boarp K Boel HansD Svensta
 
1747 2 Adventus M Påhl JönsS Greffie* Biäret K Ÿnckian Elna Mårtens Sinarp
 
1747 4 Julledag M Pehr BengtsS Påarp K Pernilla NilsD Påarp