Vigda i Västra Karup 1748-1860

 Vigda i Västra Karup 1748-1860 och några tidigare ströposter av datumptyp avskrift av Bertil Koch

 
År   Mån Dag Mbenämn Mfn Mpatr/tilln Mhemv Kbenämn Kfn Kpatr/tilln Khemv
 
1696 11 25 M Herr Cnut Thulin - K J: Anna RassmusD Karup
 
1731 8 3 M ŸhreWördige och Höglärde Herren Her Nils Quiding - K Ehreborne och Dygdesamma Jungfrun Jungfru Maria Elisabet Tulin Karup
 
1738 3 3 M Ola JönsS Waran K Catrina GudmansD Mässinge
 
1739 1 1 M Pehr JönsS Källinge K Johanna OhlasD Glimminge
 
1741 11 20 M Wälborne Her Leiutenant - Eck Bårstorp K Jungfru Annica Qviding Karup
 
1742 10 21 M Jönss JönsS Troentorp K Troen LarssD Lillare
 
1744 1 16 M Rytt: Petter DaniälsS Stiörping K Maija BörjasD Prästegård:
 
1744 4 24 M Ryttaren Larss Stranberg Haga K Ana Catrina Mörtengren Waran
 
1748 1 1 M Hanss PehrsS Helijarp K Svenbor LarsD Karup
 
1748 1 10 M Sven LarsS Elestorp K Sissa SvensD Drängstorp
 
1748 1 10 M Larss HansS Glimminge K Bengta MårtensD Ramssiö
 
1748 1 24 M Bengt NilsS Glimminge K Gunnela JönsD Lillare
 
1748 2 21 M Pehr PehrsS Faretslöf K Kiersti OlasD Faretslöf
 
1748 3 25 M Nilss PehrsS Helijarp K Kiersti NilsD Karup
 
1748 3 27 M Gudman JönsS Söndertorp K Lusse SvensD Hillarp
 
1748 4 6 M Pehr PehrsS Slättare K Kiersti OlasD Glimminge
 
1748 7 2 M Nilss OlsS Drängstorp K Bengta NilsD Boarp
 
1748 7 17 M Helije PehrsS Slättare K Elsse SvensD Möllet
 
1748 7 20 M Jöns SvensS Olastorp K Olu HansD Lillabåsta
 
1748 9 18 M Sven SvensS Möllet K Kiersti PehrsD Slättare
 
1748 11 13 M Ola SvensS Engela K Karna PehrsD Ramssiö
 
1748 11 20 M Bengt AndersS Faretslöf K Troen TroedsD Faretslöf
 
1748 12 11 M Nilss PehrsS Pehrstorp K Gunnel PehrsD Ramssiö
 
1748 12 18 M Anders BengtsS Engelsbäck K Ÿnck: Sissela AndersD Mässinge
 
1748 12 26 M Bror HåkensS Waregården K Bengta PåhlsD Erickstorp
 
1749 1 8 M Arfvet SvensS Engela K Sissa PehrsD Slättare
 
1749 1 29 M Nilss LarsS Småry K Sissela PåhlsD Slättare
 
1749 2 19 M Sven PehrsS Glimminge K Gunnela PehrsD Glimminge
 
1749 2 19 M Bengt PåhlsS Erickstorp K Elsse HåkansD Waregård
 
1749 2 26 M Ebbe PehrsS Ramssiö K Elsse PåhlsD Småry
 
1749 2 26 M Johan TufasS Karup K Gunnel JönsD Karup
 
1749 4 9 M Nilss JoensS Waran K Sissa PehrsD Waran
 
1749 6 4 M Påhl GudmansS Slättare K Svenbor TroedsD Slättare
 
1749 8 6 M Mårten BengtsS Söndertorp K Kiersti PehrsD Waregård:
 
1749 11 19 M Nilss PåhlsS Småry K Olu PehrsD Ramssiö
 
1749 12 3 M Pehr NilsS Mässinge K Boel SvensD Glimminge
 
1749 12 17 M Jöns PehrsS Påarp K Lusse PåhlsD Ramssiö
 
1750 1 6 M Nilss NilsS Glimminge K Kiersti Håckens Faretslöf
 
1750 3 4 M Påhl JönsS Erickstorp K Tora AndersD Torp
 
1750 3 4 M Pehr EbbasS Faretslöf K Bengta JönsD Lillare
 
1750 4 8 M Nilss HåkensS Mässinge K Elna EliasD Waran
 
1750 7 1 M Gunnar SvensS Faretslöf K Tora EbbasD Slättare
 
1750 7 2 M Pehr JönsS Söndertorp K Elna PehrsD Påarp
 
1750 10 7 M Rytt: Påhl Rosengren Karup K Brita SvensD Karup
 
1750 12 9 M Jönss PehrsS Påarp K Boel JönsD Sönnertorp
 
1751 1 1 M Pehr MickelsS Påarp K Anna PehrsD Påarp
 
1751 1 20 M Erlan OlsS Waran K Sissa EbbasD Möllett
 
1751 1 23 M Påhl Ahlgren Tåstarp K Troen JoensD Karup
 
1751 2 24 M Pehr BengtsS Boarp K Bengta NilsD Småry
 
1751 3 3 M Sven PehrsS Mässinge K Pernilla EbbasD Möllet
 
1751 3 17 M Hans HansS Wegalt K Sissa OlasD Glimminge
 
1751 3 17 M Jöns PehrsS Påarp K Karna MickelsD Påarp
 
1751 3 17 M Ebbe PehrsS Faretslöf K Ingar OlasD Faretslöf
 
1751 3 24 M Nilss OlsS Svensta K Bengta SvensD Svensta
 
1751 4 3 M Nilss TroedsS Småry K Elna SvensD Möllet
 
1751 7 7 M Jöns PåhlsS Erickstorp K Anna OlasD Boarp
 
1751 7 7 M Rassmus JönsS Glimminge K Aijda BengtsD Glimminge
 
1752 1 6 M Bengt NilsS Glimminge K Ÿnckan Bengta NilsD Mässinge
 
1752 1 12 M Håcken PehrsS Waran K Boel PehrsD Glimminge
 
1752 1 19 M Sven PåhlsS Lillare K Kiersti MårtensD Ramssiö
 
1752 2 14 M Påhl JönsS Erickstorp K Pernilla EbbasD Slättare
 
1752 3 8 M Ola PehrsS Honarp K Karna SvensD Påarp
 
1752 3 15 M Pehr EbbasS Svensta K Johanna LarsD Elestorp
 
1752 3 25 M Sefvet PehrsS Boarp K Lusse HansD Svensta
 
1752 3 25 M Pehr EbbasS Slättare K Sissa GudmansD Slättare
 
1752 5 24 M Nils JönsS Troentorp K Kiersti PåhlsD Svensta
 
1752 7 12 M Nilss PehrsS Nytte(Nötte) K Lusse JoensD Brödarp
 
1752 12 6 M Jönss SvensS Brödarp K Johanna JönsD Mässinge
 
1752 12 13 M Nils LarsS Mässinge K Svenbor JohansD Glimminge
 
1752 12 13 M Petter Walstädt Englssbeck K Karen SvensD Gliminge
 
1753 1 31 M Helje ÅffasS Mässinge K Karna PåhlsD Mässinge
 
1753 2 7 M Olaus PehrsS Risberg Karup K Greta EricksD Karup
 
1753 2 7 M Troed PehrsS Slättare K Ÿnckan Boel SvensD Svensta
 
1753 2 14 M Anders JönsS Påarp K Ÿnckan Ingar - Honarp
 
1753 3 11 M Rassmus NilsS Glimminge K Elna NilsD Drängstorp
 
1753 3 18 M Ola MånsS Karstorp K Kiersti OlasD Drängstorp
 
1753 4 29 M Pehr PåhlsS Waran K Kiersti ErlansD Waran
 
1753 7 8 M Jöns AndersS Karup K Olu SvensD Karup
 
1753 7 22 M Staffen JönsS Karup K Pernilla NilsD Småry
 
1753 8 5 M Nils JönsS Karup K Tora NilsD Påarp
 
1753 10 7 M Pehr LarsS Lilja Mässinge K Elna JönsD Karup
 
1753 12 11 M Pehr PehrsS Glimminge K Ingar NilsD Småry
 
1754 1 20 M Jönss AndersS Torp K Elsse JönsD Glimminge
 
1754 1 27 M Bengt NilsS Småry K Olu JönsD Karup
 
1754 2 3 M Påhl PehrsS Mölhult K Elssa NilsD Mässinge
 
1754 2 10 M Pehr OlsS Ramssiö K Gunnel JönsD Ramssiö
 
1754 2 10 M Carl PehrsS Karup K Bengta BengtsD Karup
 
1754 2 17 M Pehr AndersS Ramssiö K Tora SvensD Brödarp
 
1754 3 1 M Pehr SvensS Glimminge K Tora PehrsD Slättare
 
1754 3 15 M Sven SvensS Småry K Elna RassmusD Drängstorp
 
1754 4 7 M Sven JönsS Qvinnaböske K Kiersti NilsD Påarp
 
1754 4 17 M Nils NilsS Lillare K Elsse MickelsD Påarp
 
1754 4 17 M Nilss JönsS Drängstorp K Pernilla OlasD Boarp
 
1754 4 21 M Jöns PåhlsS Lillare K Karna BengtsD Påarp
 
1754 4 28 M Bengt NilsS Mässinge K Tora PehrsD Möllhult
 
1754 5 5 M Anders BengtsS Ramssiö K Johanna NilsD Ramssiö
 
1754 6 5 M Erlan OlsS Waran K Lusse PehrsD Waran
 
1754 7 14 M Nils MårtensS Ramssiö K Elsse SvensD Ramssiö
 
1754 7 21 M Staffen PåhlsS Småry K Kiersti SvensD Lillabåsta
 
1754 10 20 M Pehr PehrsS Mässinge K Ingar NilsD Mässinge
 
1754 11 24 M Gudman JönsS Glimminge K Boel RassmusD Glimminge
 
1754 12 1 M Jöns HansS Karup K Pernilla BörjasD Boarp
 
1754 12 1 M Bengt PåhlsS Biäragården K Elna ErlansD Påarp
 
1754 12 15 M Nils OffasS Mässinge K Karna JönsD Waran
 
1754 12 27 M Sören JohansS Sefwertorp K Elna MårtensD Siarp
 
1754 12 27 M Haralt JonasS Bergren Karup K Ingar JönsD Karup
 
1755 2 16 M Pehr EbbasS Möllhult K Kiersti PåhlsD Slättare
 
1755 3 2 M Pehr PehrsS Slättare K Anna PåhlsD Olastorp
 
1755 3 16 M Sven PehrsS Mässinge K Tora EbbasD Svensta
 
1755 3 23 M Pehr PehrsS Glimminge K Bengta SvensD Glimminge
 
1755 4 13 M Nilss BengtsS Mässinge K Tora PåhlsD Lunnagården
 
1755 4 20 M Nilss OlsS Boarp K Karna SvensD Heljarp
 
1755 7 20 M Jöns MånsS Sinarp K Elsse NilsD Troentorp
 
1755 11 23 M Sippra NilsS Öllöf K Ana SvensD Engela
 
1756 3 12 M Sven OlsS Karup K Sissa SvensD Glimminge
 
1756 3 21 M Ebbe JönsS Honarp K Pernilla JönsD Glimminge
 
1756 5 2 M Sven MickelsS Glimminge K Lusse OlasD Påarp
 
1756 5 2 M Jönss PehrsS Slättare K Karna JönsD Karup
 
1756 11 7 M Sven BengtsS Söndertorp K Boel PehrsD Perstorp
 
1757 1 2 M Sven JönsS Påarp K Gunnela ErlansD Påarp
 
1757 1 6 M Rytt: Joseph Lundborg Faretslöf K Botilla ChistiansD Karup
 
1757 2 2 M Påhl SvensS Glimminge K Johanna NilsD Glimminge
 
1757 2 6 M Jonas PålsS Elestorp K Kiersti LarssD Elestorp
 
1757 3 6 M Påhl OlsS Svensta K Kiersti PehrsD Honarp
 
1757 7 3 M Pehr PehrsS Honarp K Lusse BengtsD Sönretorp
 
1757 7 17 M Hans JansS Faretslöf K Kiersti PåhlsD Mässinge
 
1757 8 7 M Bengt SvensS Toreko K Johanna EbbasD Slättare
 
1757 11 20 M Mårten JönsS Kollinge K Elna TroedsD Olastorp
 
1757 11 27 M Bengt OlsS Möllet K Ingar SvensD Påarp
 
1757 12 28 M Pehr PåhlsS Hallavara K Bengta PehrsD Biäragården
 
1758 7 16 M Jöns JansS Faretslöf K Bengta AndersD Slättare
 
1758 7 23 M Anders PåhlsS Ramssiö K Bengta PåhlsD Småry
 
1758 8 6 M Bengt NilsS Killebäckstorp K Kiersti LarsD Ramssiö
 
1758 12 28 M Pehr NilsS Småry K Elna SvensD Brödarp
 
1759 1 1 M Pehr JönsS Engelsbäck K Johanna PåhlsD Karup
 
1759 2 18 Dr Nils NilsS Wegalt P Karna AndersD Torp
 
1759 2 25 M Ebbe AndersS Slättare K Gunnel OlasD Boarp
 
1759 3 25 M Påhl PehrsS Glimminge K Lusse JönsD Glimminge
 
1759 4 9 M Påhl AndersS Slättare K Olu OlasD Boarp
 
1759 4 18 M Sven MickelsS Påarp K Gunnel AndersD Faretslöf
 
1759 7 1 M Sven PåhlsS Karup K Ingar PehrsD Faretslöf
 
1759 7 22 M Troed EbbasS Slättare K Karna PåhlsD Slättare
 
1759 7 29 Dr Pehr JonasS Brödarp K Karna SvensD Gl:e
 
1759 11 18 M Pehr RassmusS Öllöf K Karna SvensD Glimminge
 
1759 12 9 M Pehr NilsS Ramssiö K Karna LarsD Lunnagården
 
1759 12 27 M Bengt JackobsS Böske K Pernilla JönsD Sinarp
 
1759 12 30 M Bengt NilsS Ramssiö K Karna PåhlsD Ramssiö
 
1760 1 6 M Ola PåhlsS Boarp K Pernilla SvensD Ingelstorp
 
1760 2 17 M Mårten SvensS Brödarp K Kiersti JönsD Ramssiö
 
1760 2 17 M Lars BengtsS Glimminge K Lusse PehrsD Glimminge
 
1760 2 24 M Sven LarsS Hollmen K Sissa PåhlsD Drängstorp
 
1760 2 24 M Jöns PehrsS Faretslöf K Elsse AndersD Wegalt
 
1760 3 25 M Påhl AndersS Faretslöf K Pernilla MickelsD Påarp
 
1760 3 30 M Hans JönsS Waran K Johanna OlasD Glimminge
 
1760 4 20 M Pehr LarsS Karstorp K Troen NilsD Påarp
 
1760 6 30 M Nils StaffensS Glimminge K Boel HåckansD Lillare
 
1760 10 26 M Sven SvensS Påarp K Sissa AndersD Påarp
 
1760 12 19 M Hans SvensS Lillabåsta K Elsse NilsD Sinarp
 
1760 12 30 M Ola PehrsS Drängstorp K Boel PåhlsD Ramssiö
 
1761 1 30 M Nils PehrsS Rommare Båstad K Ana Maria Hälström Drängstorp
 
1761 3 8 M Pehr MårtensS Svensta K Kiersti PåhlsD Varan
 
1761 3 15 M Jöns NilsS Heljarp K Svenbor NilsD Karstorp
 
1761 4 12 M Pehr NilsS Sinarp K Kiersti EskelsD Häljarp
 
1761 5 13 M Eskel NilsS Heljarp K Elna PehrsD Troentorp
 
1761 5 14 M Nils SvensS Ramssiö K Lusse MårtensD Ramssiö
 
1761 5 27 M Jöns SvensS Mässinge K Olu AndersD Mässinge
 
1761 5 29 M Petter Lundal Karup K Elna HansD Karup
 
1761 6 7 M Jöns MånsS Sinarp K Olu AndersD Varan
 
1761 7 12 M Tårckel JönsS Varan K Kiersti SvensD Glimminge
 
1761 8 16 M Rassmus PåhlsS Varan K Boel SvensD Glimminge
 
1761 10 4 M Johan OlsS Honarp K Gunnel NilsD Karup
 
1761 10 12 M Tårckel NilsS Sinarp K Ingebor MickelsD Hallavara
 
1762 2 7 M Ebbe PåhlsS Slättare K Karna EbbasD Slättare
 
1762 2 14 M Pehr HansS Svenstad K Olu PehrsD Glimminge
 
1762 2 28 M Lars HeljasS Mässinge K Lusse PåhlsD Slättare
 
1762 3 14 M Pehr PehrsS Glimminge K Johanna HansD Svensta
 
1762 4 4 M Ola NilsS Hållarp K Svenbor LarsD Lillare
 
1762 4 14 M Larss OlsS Varan K Lusse BonnasD Varan
 
1762 5 2 M Rassmus OlsS Glimminge K Troen JönsD Varan
 
1762 6 2 M Jöns EbbasS Slättare K Kiersti OlasD Slättare
 
1762 6 27 M Sven JönsS Karup K Boel JönsD Lillare
 
1762 7 10 M Hans SvensS Lillabåsta K Bengta NilsD Glimminge
 
1762 7 18 M Sven PehrsS Påarp K Svenbor BengtsD Påarp
 
1762 12 22 M Nils JoensS Brödarp K Lusse SvensD Varan
 
1763 1 23 M Helje MickelsS Boarp K Bengta SvensD Boarp
 
1763 1 30 M Erlan JönsS Lillare K Olu OlasD Möllet
 
1763 2 18 M Sven OlsS Glimminge K Gunnel OlasD Ramssiö
 
1763 3 13 M Anders JönsS Ramssiö K Lusse JönsD Glimminge
 
1763 3 14 M Nilss AndersS Svensta K Lusse PehrsD Svensta
 
1763 3 25 M Pehr PehrsS Slättare K Johanna NilsD Ramssiö
 
1763 4 17 M Åcke JohansS Karup K Sissa JönsD Karup
 
1763 4 24 M Börje NilsS Mässinge K Lusse SvensD Ramssiö
 
1763 7 10 M Nils PehrsS Honarp K Svenbor PehrsD Biäragården
 
1763 8 14 M Anders MårtensS Ramssiö K Elsse NilsD Ramssiö
 
1763 8 21 M Håken SvensS Erickstorp K Pernilla PehrsD Karstorp
 
1763 9 18 M Ebbe JönsS Svensta K Sissa PåhlsD Varan
 
1763 11 27 M Eskel NilsS Ramssiö K Lusse PehrsD Ramssiö
 
1763 12 18 M Nils OlsS Heljarp K Elna OlasD Drängstorp
 
1763 12 28 M Ebbe AndersS Ramssiö K Olu AndersD Torp
 
1763 12 30 M Ola PehrsS Ölöf K Kiersti JönsD Glimminge
 
1764 1 1 M Hindrik JönsS Boarp K Kiersti PehrsD Svensta
 
1764 1 6 M Johan TuhrasS Honarp K Ingar BengtsD Glimminge
 
1764 1 22 M Ebbe OlsS Ramssiö K Boel PehrsD Mässinge
 
1764 1 29 M Jöns PåhlsS Varan K Karna JönsD Glimminge
 
1764 2 10 M Pehr NilsS Slättare K Bengta OffasD Slättare
 
1764 2 12 M Pehr NilsS Glimminge K Kiersti NilssD Varan
 
1764 2 12 M Håken NilsS Boarp K Kiersti PehrsD Boarp
 
1764 2 19 M Sven StaffensS Ramssiö K Lusse OlasD Ramssiö
 
1764 2 19 M Jöns StaffensS Ramssiö K Karna PehrsD Mässinge
 
1764 2 21 M Sven KiälsS Karstorp K Boel BengtsD Eckholm Hallan
 
1764 2 26 M Ebbe JönsS Sönnertorp K Kiersti EbbasD Slättared
 
1764 3 4 M Nils LarsS Småry K Gunnel EbbasD Möllhult
 
1764 3 18 M Nils OlsS Boarp K Anna BörjasD Boarp
 
1764 6 0 M Wise Pastoren Her Edward Corvin Karup K Jungfrun Anna Brita Tulin Karup
 
1764 7 22 M Gudmen BengtsS Påarp K Lusse PåhlsD Påarp
 
1764 12 16 M Jöns PehrsS Honarp K Ingar PåhlsD Lunnagård:
 
1765 1 27 M Ola NilsS Karup K Lusse NilsD Småry
 
1765 1 27 M Staffen EbbasS Möllult K Elna EliasD Mässinge
 
1765 2 3 M Jöns SvensS Erickstorp K Bengta OlasD Söndertorp
 
1765 2 10 M Sven MickelsS Erickstorp K Kiersti JönsD Brödarp
 
1765 2 17 M Joen HansS Slättare K Troen EbbasD Slättare
 
1765 3 31 M Nils PåhlsS Boarp K Elna OlasD Påarp
 
1765 6 14 M Jöns NilsS Karup K Bengta CarlsD Karup
 
1765 8 16 M Johan TurasS Hånarp K Troen SvensD Mässinge
 
1765 12 1 M Nils PåhlsS Hånarp K Pehrnilla NilsD Mässinge
 
1766 1 1 M Nils AndersS Torp K Olu SvensD Hallavara
 
1766 2 16 M Nils HansS Sallmonhög K Kiersti EricksD Karup
 
1766 3 2 M Pehr PåhlsS Erickstorp K Boel PåhlsD Varan
 
1766 3 9 M Anders PåhlsS Erickstorp K Kiersti NilsD Boarp
 
1766 4 2 M Nils SvensS Erickstorp K Ingar SvensD Drängstorp
 
1766 4 2 M Troed PehrsS Svensta K Tora BengtsD Påarp
 
1766 4 6 M Sven JönsS Påarp K Ingar NilsD Boarp
 
1766 6 29 M Sven ÅffasS Slättare K Elsse OlasD Varan
 
1766 7 20 M Ola PehrsS Påarp K Pernilla JönsD Påarp
 
1766 12 14 M Pehr NilsS Glimminge K Kiersti SvensD Glimminge
 
1766 12 28 M Nils LarsS Mässinge K Ingar EricksD Sönnertorp
 
1767 1 11 M Pehr AndersS Torp K Elna PåhlsD Glimminge
 
1767 1 18 M Jöns RassmusS Varan K Kiersti NilsD Varan
 
1767 1 18 M Sefvet PehrsS Boarp K Bengta SvensD Svensta
 
1767 2 12 M Christpher IsacsS Karup K Troen NilsD Karup
 
1767 2 8 M Bengt AndersS Mässinge K Kiersti NilsD Glimminge
 
1767 2 8 M Jöns PåhlsS Påarp K Gunnel OlasD Varan
 
1767 2 15 M Pehr PehrsS Ramssiö K Kiersti PåhlsD Vegalt
 
1767 2 15 M Nils PehrsS Ramssiö K Bengta PåhlsD Vegalt
 
1767 2 22 M Jöns NilsS Boarp K Sissa JönsD Påarp
 
1767 2 22 M Jöns JönsS Glimminge K Bengta PåhlsD Varan
 
1767 3 1 M Mårten SvensS Svensta K Boel PehrsD Sönnertorp
 
1767 3 6 M Ebbe OlsS Ramssiö K Ingar NilsD Ramssiö
 
1767 3 15 M Jöns GunnarsS Påarp K Pernila OlasD Varan
 
1767 4 12 M Pehr JönsS Sönnertorp K Bengta SvensD Boarp
 
1767 4 24 M Pehr SvensS Glimminge K Boel PehrsD Glimminge
 
1767 7 3 M Pehr AndersS Faretslöf K Kiersti BengtsD Faretslöf
 
1767 7 10 M Bengt NilsS Småry K Ingar JönsD Småry
 
1767 8 21 M Sven JönsS Glimminge K Kiersti PehrsD Ingelstorp
 
1767 10 4 M Ebbe NilsS Mässinge K Anna OlasD Glimminge
 
1768 1 10 M Sven BengtsS Drängstorp K Pernilla OlasD Drängstorp
 
1768 1 22 M Ola PehrsS Ramssiö K Elsse AndersD Mässinge
 
1768 2 7 M Nils OlsS Hånarp K Pehrnilla LarsD Lunnagård:
 
1768 2 12 M Sven BengtsS Glimminge K Lusse EbbasD Möllet
 
1768 2 26 M Joen BengtsS Karup K Elna LarsD Karup
 
1768 2 28 M Pehr PåhlsS Slättare K Ingar PehrsD Faretslöf
 
1768 2 28 M Sven OlsS Drängstorp K Sissa BengtsD Drängstorp
 
1768 2 28 M Påhl JoensS Elestorp K Elna HansD Svensta
 
1768 3 4 M Pehr Enaman Ramssiö K Karna PåhlsD Ramssiö
 
1768 3 4 M Jöns AndersS Mässinge K Kiersti SvensD Glimminge
 
1768 3 10 M Ola JönsS Biähret K Tora JönsD Påarp
 
1768 3 26 M Staffen JönsS Karup K Elsse PehrsD Karup
 
1768 4 8 M Påhl SvensS Glimminge K Hanna PehrsD Boarp
 
1768 4 13 M Joen JönsS Småry K Kiersti NilsD Glimminge
 
1768 4 24 M Sven BengtsS Svensta K Boel PehrsD Svensta
 
1768 5 1 M Jöns HansS Svensta K Ingar BengtsD Svensta
 
1768 7 24 M Lars JönsS Varan K Johanna NilsD Sinarp
 
1768 7 24 M Rotemäst: - Eckman Hånarp K Elna JönsD Carup
 
1768 9 24 M Bengt SipprasS Öllöf K Kiersti PehrsD Mässinge
 
1768 10 18 M Ola JönsS Karup K Kiersti AndersD Karup
 
1768 11 11 M Nils AndersS Karup K Johanna SvensD Drängstorp
 
1768 11 27 M Jöns MårtensS Brödarp K Gunnel PehrsD Glimminge
 
1768 12 11 M Nils PehrsS Glimminge K Sissa MårtensD Brödarp
 
1768 12 18 M Pehr NilsS Sinarp K Pernilla JönsD Varan
 
1769 1 22 M Jöns EbbasS Mölhult K Bengta HeljasD Slättare
 
1769 1 29 M Påhl SvensS Svensta K Ingar PehrsD Biäragård:
 
1769 2 19 M Bengt PåhlsS Varan K Boel EricksD Varegården
 
1769 3 31 M Bengt PåhlsS Påarp K Sissa OlasD Glimminge
 
1769 5 27 M Pehr JönsS Svenstad K Anna JoensD Svenstad
 
1769 6 21 M Axel TroedsS Brödarp K Kiersti JönsD Brödarp
 
1769 11 18 M Torckel PehrsS Karup K Kiersti PehrsD Karup
 
1769 11 24 M Ifvar PehrsS Slättare K Kiersti LarsD Slättare
 
1769 12 8 M Anders LorensS Karup K Elna SvensD Erickstorp
 
1770 1 10 M Hans JonsS Elestorp K Kiersti NilsD Hallavara
 
1770 1 10 M Bengt TullasS Svensta K Kiersti OlasD Svensta
 
1770 2 16 M Jöns StaffensS Mässinge K Johanna NilsD Ramssiö
 
1770 2 23 M Hans JönsS Varan K Bengta AndersD Mässinge
 
1770 3 2 M Påhl MickelsS Påarp K Tora JönsD Påarp
 
1770 3 30 M Jöns PehrsS Hånarp K Lusse PehrsD Biäragården
 
1770 3 30 M Ola MickelsS Karup K Kiersti SvensD Svensta
 
1770 6 6 M Ÿncklingen Mårten OlofsS Brödarp P Kiersti SvensD Faretslöf
 
1770 6 24 Dr Pål NilsS Småryd K Boel ErlansD Waran
 
1770 6 30 Dr Jöns PärsS Karups By P Ellna JonsD Ellestorp
 
1770 6 30 M EnroulleringsBåtsmannen Nils MagnusS Frisk - K Ingar SvensD Karstorp
 
1770 11 30 Dr Sven PärsS Glimminge P Boel SvensD Glimminge
 
1770 12 28 Dr Lars SvensS Glimminge P Bengta BengtsD Glimminge
 
1770 12 28 Dr Staffan NilsS Glimminge K Elsa LarsD Wara-Gården
 
1771 1 11 Dr Jöns PålsS Dearp P Kierstina JönsD Ellestorp
 
1771 1 13 M Sven MickelsS Erickstorp P Boel JönsD Ingelstorp
 
1771 2 8 M Ÿncklingen Bengt JacobsS Sinarp P Pärnilla NilsD Karups By
 
1771 2 10 M Sokne Bödkaren Johan JonasS Mässinge P Anna BrynildsD Mässinge
 
1771 3 8 M Husmannen Sven OlsS Karup K Ÿnckan Elna JönsD Gliminge
 
1771 3 8 Dr Sven MickelsS Karup P Lusse NilsD Karup
 
1771 3 15 Dr Nils BengtsS Lillaröd P Sissa HejesD Hällaröd
 
1771 4 7 Dr Bengt AndersS Bösketorp K Bengta LarsD Sinarp
 
1771 7 7 Dr Pär PålsS Gliminge K Kirstina RasmusD Drängstorp
 
1771 9 6 Dr Pär EbbesS Ramsiö K Elna HansD Slättaröd
 
1771 10 25 M Pär OlsS Drängstorp P Pärnilla JönsD Gliminge
 
1771 11 8 M Kongl: Hofpredikanten Probsten och Kyrkoherden Magister Lars Anton Borg - K Jungfru Anna Christina Quiding -
 
1771 11 24 Dr Ola NilsS Wegalt P Anna NilsD Mässinge
 
1771 11 29 Dr Christien NilsS Heljarp P Karna BengtsD Mässinge
 
1772 1 10 Dr Nils PålsS Slättaröd P Boel PärsD Svenstad
 
1772 1 10 Dr Pär LarsS Holmen P Olu RasmusD Waran
 
1772 1 17 Dr Pär LarsS Holmen P Elna LarsD Svenstorp
 
1772 1 19 Dr Pär EskilsS Torp P Troen BengtsD Mässinge
 
1772 1 19 Dr Staffan PålsS Wegalt P Kirsti NilsD Slättaröd
 
1772 2 16 Dr Eskild NilsS Drängstorp P Boel PålsD Glimminge
 
1772 3 16 Dr Per JönsS Bröddarp K Ÿnckan Svenborg TroedsD Slättaröd
 
1772 3 16 Dr Lars JönsS Bröddarp P Kirstina PålsD Slättaröd
 
1772 4 10 M Målaren Johan Hult Engelholm K Jungfru Edla Catharina Hult Karup
 
1772 5 6 Dr Sven JönsS Drängstorp P Kirstina NilsD Småryd
 
1772 5 9 M Sven BengtsS Drängstorp P Sissa MånsD Karstorp
 
1772 6 20 Dr Pär TorrbiörnsS Halland K Benedicta Broberg Halland
 
1773 1 15 M Encklingen Erlan PlsS Waran P Karna LarsD Waragården
 
1773 1 31 M Encklingen Ryttaren Nils Suanberg Faretslöf P Elna JönsD Bröddarp
 
1773 2 12 Dr Nils JohansS Karup K Ÿnckan Karna JönsD Waran
 
1773 2 21 Dr Ola NilsS Mässinge P Sissa BengtsD Suenstad
 
1773 3 5 Dr Jöns SvensS Drängstorp P Elsa LarsD Ramsiö
 
1773 3 12 Dr Sven MårtensS Småryd P Pernilla JohansD Påarp
 
1773 3 14 M Reserve=Karlen Sven HåkansS Faretslöf K Ÿnckan Gunilla PersD Faretslöf
 
1773 3 28 Dr Pål NilsS Småryd K Quinfolket Elsa JönsD Troentorp
 
1773 4 4 Dr Nils MichelsS Glimminge P Ingeborg LarsD Lundagården
 
1773 4 25 Dr Per NilsS Wegalt P Ingar ErlandsD Drängstorp
 
1775 2 5 Dr Pål AndersS Glimminge P Bengta SvensD Lillarö
 
1775 2 10 M Ebbe PersS Ståhl Faritslöf P Elsa RasmusD Waran
 
1775 2 12 Dr Paul PaulsS Slättaröd K Ellna HansD Slättaröd
 
1775 2 19 Dr Anders JansS Ramsiö K Troen TroedsD Ramsiö
 
1775 2 26 Dr Pär NilsS Ramsiö P Kjersti PaulsD Ramsiö
 
1775 3 5 M Paul JönsS - K Nilla JönsD Hånarp
 
1775 3 12 M Jöns MårtensS Slättared P Sissa PersD Svenstad
 
1775 3 23 M Ÿncklingen Nils JönsS Waran P Sissa AndersD Ramsiö
 
1775 4 7 M Paul TruetsS Engelsbeck K Kjersti NilsD Elestorp
 
1775 4 9 M Per JönsS Svenstad P Ellna MårtensD Slättaröd
 
1775 4 30 Dr Johan FredricsS Mässinge K Kjersti PersD Mässinge
 
1775 4 28 M Husmannen Per Möller Boarp P Ellna SvensD Boarp
 
1775 5 19 M Ryttaren Andreas Hallenborg - K Dess Kjäraste Ulrica Sophia Hult Karup
 
1775 6 11 M Jan PålsS Elestorp K Pernilla SvensD Boarp
 
1775 6 15 Dr Sven HansS Sinarp K Kjersti OlasD Sinarp
 
1775 9 28 Dr Nils PersS - K Qwinfolket Nilla AndersD Karup
 
1775 10 6 M Husmannen Ola JönsS Karup P Anna PersD Karup
 
1775 11 26 Dr Sven EbbesS Ramsiö K Thora HansD Slättaröd
 
1776 1 28 Dr Jöns PersS Mässinge P Pernilla JönsD Påarp
 
1776 2 5 Dr Gumund ÅkasS Ranarp Grefie* K Ÿnckan Svenbor LarsD Lillaröd
 
1776 2 5 Dr Per Sewed?sS Boarp P Ellna LarsD Svenstad
 
1776 2 11 M Ryttaren Jacob Åkerblom - P Kjersti PersD Slättaröd
 
1776 2 18 Dr Nils AndersS - P Ellna JönsD Sinarp
 
1776 2 25 Dr Per KnutsS - K Bengta SwendsD Boarp
 
1776 3 1 Dr Ebbe TroedsS Bröddarp P Kjersti MårtensD Slättaröd
 
1776 3 1 Dr Per TroedsS Ramsiö P Lusse JohansD Ramsiö
 
1776 3 10 Dr Erich AndersS Karup P Ingebor HåkansD Engelsbäck
 
1776 3 30 Dr Per JönsS Glimminge P Ellna SvensD Mässinge
 
1776 5 5 Dr Nils NilsS Boarp K Sissa PålsD Drengstorp
 
1776 5 22 M Husmannen och Ringaren Carl PersS Karup K Anna SvensD Lillabechstorp
 
1776 5 22 M Husmannen Staffan OlsS Karup P Lisbet OlasD -
 
1777 1 12 M Pål JönsS Biäragården P Sissa SvensD Mässinge
 
1777 1 12 M Nils PersS Wegalt P Ellna BengtsD Faretslöf
 
1777 2 2 Dr Gudmund OlsS Påarp P Troen JönsD Waran
 
1777 2 9 Dr Nils JohansS Slättarödtorp P Kirstina AndersD Slättaröd
 
1777 4 4 Dr Pål SvensS Möllhult P Ellna PersD Slättared
 
1777 4 4 Dr Ebbe PersS Slättared P Kirsti SvensD Möllhult
 
1777 4 11 M - - Hånarp K - - Troentorp
 
1777 4 18 Dr Anders PersS Ramsiö P Gunnild EskildsD Heljarp
 
1777 6 5 M Sven SvensS Möllhult P Bengta EbbesD Ramsiö
 
1777 6 12 Dr Per NilsS Småryd P Kirsti NilsD Boarp
 
1777 6 18 Dr Bengt PålsS Erickstorp K Pernilla PersD Karstorp
 
1777 9 5 M Ryttaren Åke Hallström Drengstorp P Bengta JönsD Drengstorp
 
1777 11 6 Dr Nils SvensS Drengstorp P Bengta NilsD Heljarp
 
1777 12 12 Dr Nils JönsS Bjäragården P Ellna LarsD Svenstad
 
1778 1 6 Dr Gudmund OlsS Påarp P Troen JönsD Waran
 
1778 1 16 Dr Pål PersS Ramsiö P Elsa HeljesD Slättaröd
 
1778 1 18 Dr Per BringelsS Mässinge P Kjersti AndersD Mässinge
 
1778 2 1 M Ryttaren Hindrich Billberg Mässinge P Ellna JönsD Mässinge
 
1778 2 6 Dr Sven PersS Erikstorp P Ellna OlasD Erikstorp
 
1778 2 6 Dr Nils TorkelsS Salmonhög P Ellna PålsD Boarp
 
1778 2 26 Dr Sven PålsS Sinarp K Sissa JönsD Påarp
 
1778 2 27 Dr Per AndersS Påarp P Hanna JönsD Påarp
 
1778 2 27 Dr Nils ÅkasS Hillarp P Sissa HåkansD Waran
 
1778 3 12 M Lars BengtsS Glimminge P Hanna PersD Mässinge
 
1778 3 20 Dr Per JohansS Slättaretorp P Sissa AndersD Slättaröd
 
1778 4 1 Dr Anders LarsS Påarp P Troen PersD Waran
 
1778 5 1 Dr Sven PersS Slättaröd P Sissa OffasD -
 
1778 5 1 M Corporalen - Hult - K Olu OlufsD Karup
 
1778 5 7 M Nils LarsS Erikstorp K Dess Fästeqwinna Gunla StaffansD Lillabåstad
 
1778 5 8 M Per SvensS Karup K Dess Fästequinna Hanna PersD Faritslöf
 
1778 7 3 Dr Jöns MårtensS Svenstad P Ellna MårtensD Troentorp
 
1778 8 2 Dr Nils PersS Elestorp P Ingar EskildsD Heljarp
 
1778 8 16 M Bengt PålsS Erickstorp H Boel JönsD Erickstorp
 
1778 8 16 M Nils PålsS Hånarp P Troen OlasD Waran
 
1778 8 21 M Per EbbesS Troentorp P Ellna LarsD Waregården
 
1778 12 13 M Hans JacobsS Faritslöf P Kjersti ErlandsD Drengstorp
 
1778 12 27 Dr Jöns PersS Waran P Thora JönsD Waran
 
1778 12 30 M Ÿncklingen Per PersS Glimminge K Ÿnckan Kjerstina RasmusD Perstorp
 
1778 12 11 M Andreas Drude Karup P Anna PålsD Karup
 
1778 12 11 M Nils JönsS Glimminge K Dess Thora SvensD Glimminge
 
1779 2 14 M Lars PersS Påarp P Lusse MårtensD Småry
 
1779 2 18 Dr Ola MichelsS Glimminge P Pernilla PersD Glimminge
 
1779 2 19 Dr Jäppe LarsS Påarp P Anna BengtsD Faritslöf
 
1779 2 28 M Paul NilsS Småry P Kjersti JönsD Bjäragården
 
1779 3 19 M Jöns AndersS Mässinge P Pernilla EbbesD Faritslöf
 
1779 3 26 M Nils SvensS Karup P Elsa SvensD Mässinge
 
1779 3 26 Dr Nils PersS Faritslöf P Pernilla PersD Karup
 
1779 3 28 Dr Jöns PålsS Sinarp P Lusse GunnarsD Faritslöf
 
1779 7 16 Dr Jöns MichelsS Grefvie K Ÿnckan Gunnilla NilssD Hånarp
 
1779 7 17 Dr Per OlsS Slättaröd P Gunnild EbbesD Ramsiö
 
1779 8 10 Dr Pål JönsS Waran P Elsa JohansD Ramsiö
 
1779 10 12 Dr Erick JönsS Karup P Elsa ChristensD Karup
 
1779 10 12 M Hans PålsS Houf P Elsa OlasD Påarp
 
1779 11 5 M Nämndemannen drengen Michel NilsS Erickstorp P Ingebor GudmundsD Söndertorp
 
1779 11 19 Dr Jöns LarsS Påarp P Kjerstin BengtsD Faritslöf
 
1779 12 11 Dr Nils JönsS Faretslöf P Ingar NilsD Boarp
 
1780 1 3 Dr Jöns PålsS Erickstorp P Ingar PersD Sinarp
 
1780 1 14 Dr Nils EbbesS Slättaröd P Ellna OlasD Söndertorp
 
1780 1 16 Dr Nils LarsS Svenstad P Boel OlasD Erickstorp
 
1780 1 21 M Afskjedade Ryttaren Jacob Marckman Karup P Boel JacobsD Karup
 
1780 1 23 Dr Bengt PersS Elestorp K Lusse OlasD Glimminge
 
1780 1 28 M Ÿnckling Axel TroedsS Bröddarp P Olu JohansD Torp
 
1780 2 3 Dr Ola JönsS Glimminge K Ÿnckan Bengta SvensD Glimminge
 
1780 2 4 M Inhysesmannen Ÿncklingen Hans PersS Karup K Ÿnckan Kjersti EricksD Karup
 
1780 2 4 Dr Sven PersS Boarp P Boel SvensD Elestorp
 
1780 2 11 Dr Per OlsS Söndertorp P Boel EbbesD Slättaröd
 
1780 2 18 Dr Mårten PersS Påarp P Thora JönsD Påarp
 
1780 2 20 Dr Sven OlsS Erickstorp P Boel LarsD Svenstad
 
1780 2 24 Dr Örjan RassmusS Lillaröd P Ellna PersD Glimminge
 
1780 3 10 M Ÿnckl Sven PersS Erickstorp P Elsa TroedsD Glimminge
 
1780 4 6 M Ola StaffansS Karup K Dess Sissa OlasD Karup
 
1780 4 11 M Second Corporalen Johan Ernst Klevenov von Karup K Dess Christina Helena Drude Karup
 
1780 5 6 M Smedgesällen Magnus Joh: Hempel Rösiöholm P Bengta Hallgren Påarp
 
1780 7 8 M Knut BengtsS Ramsiö K Qwinfolket Kjersti OlasD Påarp
 
1780 7 16 M Bengt OlsS Glimminge P Troen MickelsD Glimminge
 
1780 11 10 M Per JönsS Waran K Elsa PålsD Mässinge
 
1780 12 28 Dr Per JönsS - P Troen PersD Påarp
 
1780 12 29 Dr Sven SvensS Möllhult K Ÿnckan Kjersti PålsD Bröddarp
 
1781 2 2 M Per SvensS Mäsinge K Ellna BrorsD Mäsinge
 
1781 2 2 M Håkan BrorsS Mäsinge K Bengta SvensD Mäsinge
 
1781 2 11 M Pål EbbesS Ramsiö K Gunnild GudmandsD Glimminge
 
1781 2 23 M Sven OlofsS Hånarp K Ellna PersD Hånarp
 
1781 2 23 M Anders MånsS Karup K Boel PersD Karup
 
1781 3 2 M - - K - -
 
1781 3 9 M Jöns JönsS Kock Swenstad K Boel TullasD Svenstad
 
1781 3 30 Dr Nils LarsS Karup K Qwinspersonen Ingar OlasD Karup
 
1781 4 16 M - - Faritslöf K - - Faritsöf
 
1781 12 28 M Jöns PersS Sinarp K Pernilla OlasD Erickstorp
 
1782 1 4 M Encklingen Pål OlsS Svenstad P Ellna JönsD -
 
1782 1 11 Dr Nils GudmansS Sönnertorp P Hanna EbbesD -
 
1782 1 18 Dr Khristen NilsS Svenstorp P Kjersti PersD Elestorp
 
1782 2 1 Dr Sven EbbesS Faritslöf P Boel LarsD Ramsiö
 
1782 2 1 Dr Rusthållaren Sven NilsS Mäsinge P Thora JohansD Mäsinge
 
1782 2 1 Dr Jöns JansS Ramsiö P Sissa NilsD Ramsiö
 
1782 2 2 M Encklingen Per BengtsS Småryd K Enckan Thora SvensD Småryd
 
1782 2 8 Dr Ola PersS Mäsinge P Ellna PersD Ramsiö
 
1782 2 8 Dr Jöns PersS Ramsiö P Olu PersD Ramsiö
 
1782 2 15 Dr Per NilsS Glimminge P Ingar LarsD Waregården
 
1782 2 17 Dr Johan MånsS Slättarödstorp P Troen EskilsD -
 
1782 2 22 Dr Ola SvensS Mäsinge P Kjersti LarsD Påarp
 
1782 2 22 Dr Jöns LarsS Påarp P Olu SvensD Mäsinge
 
1782 6 21 Dr Ola JönsS Heljarp P Bengta NilsD Boarp
 
1782 6 28 M SockneSkräddaren Jöns JohansS Hånarp P Bengta SvensD Småryd
 
1782 7 14 M Smeden Ola Ramfelt Flyet P Kjersti NilsD Waran
 
1782 12 13 Dr Nils JönsS Mäsinge K Dess Pernilla HansD Mäsinge
 
1782 12 29 Dr Åboen Hans HansS Glimminge P Sissa SvensD Lillaröd
 
1783 1 24 Dr Per BengtsS Småryd P Bengta NilsD Mäsinge
 
1783 1 31 Dr Nils HansS Karups By P Thora BengtsD Segeltorp
 
1783 2 7 Dr Skepparen Jöns JohansS Ramsiö P Lusse PålsD Slättaröd
 
1783 2 21 M Bengt JönsS Påarp P Thora PålsD Erikstorp
 
1783 2 21 M Husmannen Per AndersS Faritslöf P Ellna NilsD Påarp
 
1783 2 27 M Sven PersS Glimminge P Sissa JohansD Ramsiö
 
1783 3 2 Dr Sven AndersS Koldinge K Qwinspersonen Thora PålsD Slättaröd
 
1783 3 30 Dr Per PersS Bjäragården P Kjersti OlasD Hånarp
 
1783 4 11 M Jöns ChristensS Påarp P Kjersti OlasD Karup
 
1783 7 11 Dr Sven JönsS Bröddarp P Ingbor MårtensD Bröddarp
 
1783 7 18 M Åboen Jöns MårtensS Slättaröd P Kjersti NilsD Heljarp
 
1783 11 7 Dr Sven MårtensS Elestorp K Bengta OlasD Elestorp
 
1783 11 14 Dr Lars JansS Karup P Sissa PålsD Karup
 
1784 1 2 M SockneSkomakaren Jonas HaraldsS Karup P Elsa NilsD Karup
 
1784 1 2 Dr Per LarsS Waragården P Lusse TroedsD Slättaröd
 
1784 1 16 Dr Jöns NilsS Salmonhög K Enckan Ingebor LarsD Glimminge
 
1784 1 23 Dr Skepparen Bengt NilsS Mäsinge P Elsa JönsD Slättaröd
 
1784 2 20 Dr Jöns JönsS Påarp P Kjersti SvensD Påarp
 
1784 2 20 Dr Per NilsS Erikstorp P Boel NilsD Mäsinge
 
1784 2 27 M Sjödrängen Hinrich Hasselgren Karup P Hanna JönsD Påarp
 
1784 3 11 M Husmannen Harald Berggren Karup P Lena SvensD Enslöf Halland
 
1784 7 16 Dr Swen LarsS Erickstorp P Troen SwensD Erickstorp
 
1784 11 5 Dr Johannes BengtsS Mässinge K Ellna JacobsD Karup
 
1784 11 5 Dr Elias NilsS Förslöf P Sissa MårtensD Småryd
 
1784 11 12 Dr Per PersS Waran P Boel PersD Glimminge
 
1784 12 17 M Ÿncklingen Husmannen Gudmand BengtsS Påarp P saknas -
 
1784 12 30 Dr Hans SewedsS Boarp P Anna HansD Karstorp
 
1785 1 7 M Husmannen Per AndersS Faritslöf P Sissa NilsD Skrigtorp
 
1785 1 28 Dr Nils JohansS Ramsiö P Thora PålsD Möllhult
 
1785 1 28 Dr Jöns SvensS Slättaröd K Dess Boel AndersD Slättaröd
 
1785 1 30 M Ÿncklingen Hans HansS Glimminge P Boel SvensD Glimminge
 
1785 2 5 Dr Olof Arwed?sS Slättaröd K Ÿnckan Kirsti NilsD Slättaröd
 
1785 2 6 M Skepparen Gustaf Hasselgren Karup P Cronobrud Kjersti PersD Heljarp
 
1785 2 6 Dr Ebbe OlsS Engalag P Cronobrud Boel MårtensD Söndertorp
 
1785 2 11 Dr Erland LarsS Påarp P Bengta MårtensD Waragården
 
1785 2 18 Dr Per SvensS Möllhult P Karna JansD Ramsiö
 
1785 2 20 M Sven HåkansS Waran P Sissa NilsD Småryd
 
1785 3 4 Dr Sven ArvedsS Slättaröd P Ingar SvensD Svenstorp
 
1785 3 11 M Ola JönsS Boarp P Anna NilsD Glimminge
 
1785 3 11 Dr Bengt NilsS Glimminge P Kjersti JönsD Boarp
 
1785 3 17 Dr Skepparen Sven PersS Perstorp P Bengta PersD Hånarp
 
1785 4 3 M Sven SvensS Lillaröd P Bengta JönsD Påarp
 
1785 4 3 M Johan HansS Mässinge P Kjersti JönsD Påarp
 
1785 7 15 M Per BengtsS Småryd P Thora JönsD Bjäragården
 
1785 9 29 M Handelsmannen Hans Fredrich Schoug Halmstad K Mademoiselle Ulrica Sophia Borg Karup
 
1785 10 28 M SockneSkomakaren Jonas HaraldsS Karup K Ÿnckan Sissa JohansD Ramsiö
 
1785 11 25 M Ÿncklingen Husmannen Johan FridrichsS Mäsinge P Elna PersD Sinarp
 
1786 1 20 Dr Anders LarsS Grefie* P Elna AndersD Slättaröd
 
1786 1 20 M Skepparen Jöns JansS Ramsiö K Ÿnckan Elsa HeljesD Ramsiö
 
1786 2 12 M Ÿncklingen Undantagsmannen Ola MånsS Karstorp K Quinfolcket Kirsti JönsD Boarp
 
1786 2 24 Dr Nils TroedsS Ryet P Bengta NilsD Boarp
 
1786 3 3 Dr Ebbe JönsS Faretslöf K Ÿnckan Pernilla JönsD Påarp
 
1786 7 14 Dr Ola OlsS Öllöf P Lusse NilsD Ramsiö
 
1786 10 27 M Åboen Ÿncklingen Sven OlsS Drängstorp P Olu SvensD Småryd
 
1786 10 29 Dr Mårten PersS Bröddarp P Hanna JacobsD Faretslöf
 
1786 10 29 Dr Jon JönsS Bröddarp K QuinsPersonen Olu HåkansD Varan
 
1786 12 17 Dr Gudmund BengtsS Mässinge K Ÿnckan Boel MichelD Lundagården
 
1787 1 12 Dr Nils PålsS Möllhult P Kirsti NilsD Ramsiö
 
1787 1 19 Dr Nils EbbesS Faretslöf P Sissa EbbesD Slättaröd
 
1787 1 21 Dr Per PålsS Erickstorp K Dess Troen PersD Sinarp
 
1787 1 28 Dr Sven JönsS Karups By P Cronobrud Elna SvensD Börkstorp Grefvie*
 
1787 2 2 Dr Per BengtsS Möllhult P Bengta SvensD Mäsinge
 
1787 2 9 Dr Per JohansS Ramsiö P Gunnild PålsD Slättaröd
 
1787 2 11 Dr Ebbe OlsS Påarp P Kirsti MichelsD Gliminge
 
1787 2 16 Dr Per JohansS Biaeragården P Lusse EbbesD Slättaröd
 
1787 2 16 Dr Jöns PersS Slättaröd P Pernilla EbbesD Ramsiö
 
1787 2 18 Dr Sven RasmusS Gliminge K Dess Troen LarsD Erickstorp
 
1787 2 23 Dr Sven PersS Mäsinge P Pernilla AndersD Gliminge
 
1787 2 23 Dr Lars JohansS Ramsiö P Boel ErlandsD Lillaröd
 
1787 2 23 Dr Nils NilsS Mäsinge P Elna NilsD Helljarp
 
1787 2 25 Dr Jöns LarsS Svenstad P Mätta MårtensD Slättaröd
 
1787 3 9 Dr Pål PersS Gliminge P Troen RasmusD Gliminge
 
1787 3 23 Dr Nils NilsS Karup P Gunnild PersD Karup
 
1787 4 9 Dr Troed NilsS Bröddarp K Ÿnckan Kirsti PålsD Bröddarp
 
1787 4 13 M Husmannen Ÿncklingen Jan MichelsS Ramsiö K Ÿnckan Gunnild EskillsD Ramsiö
 
1787 4 20 Dr Pål JönsS Faretslöf P Anna HåkansD Elestorp
 
1787 7 1 Dr Per PersS Erickstorp P Boel PålsD Erickstorp
 
1787 11 2 Dr Nils JönsS Boarp P Boel HansD Mäsinge
 
1787 11 2 Dr Jöns NilsS Boarp P Troen BengtsD Faretslöf
 
1787 11 2 Dr Troed PersS Karup K Ÿnckan Elsa JohansD Waran
 
1787 12 14 Dr Per RasmusS Waran P Kirsti AndersD Ingelstorp Houfs*
 
1787 12 28 Dr Nils MårtensS Påarp P Kirsti SvensD Påarp
 
1787 12 29 Dr Sven PersS Karup P Olu MårtensD Koldinge
 
1788 1 4 Dr Per PålsS - P Helena NilsD Bröddarp
 
1788 2 1 Dr Pål MårtensS Småryd K Ÿnckan Bengta SvensD Småryd
 
1788 2 22 Dr Jonas HansS Erickstorp P Boel AndersD Erickstorp
 
1788 2 22 M Ÿncklingen Skepparen Jöns JansS Ramsiö P Troen EbbesD Ramsiö
 
1788 2 29 Dr Erland MårtensS Påarp K Ÿnckan Kirsti SvensD Påarp
 
1788 3 14 Dr Ola PålsS Svenstad P Elsa JönsD Svenstad
 
1788 7 4 M Ÿncklingen Åboen Sven SvensS Lillaröd P Elsa JönsD Påarp
 
1788 7 26 M Styrmannen Drängen Sven NilsS Slättaröd P Boel Nils Småryd
 
1788 10 4 M Matrosen Måns PehrsS Hånarp P Hanna PehrsD Hånarp
 
1788 11 2 Dr Swen PehrsS Ramsiö P Lusse BengtsD Mäsinge
 
1789 1 2 Dr Swen NilsS Karstorp P Kjersti HansD Karstorp
 
1789 1 10 Dr Jöns NilsS Ramsiö P Anna SvensD Möllhult
 
1789 1 11 Dr Jöns LarsS Waran P Britha BengtsD Waran
 
1789 1 30 M Skepparen Jöns StaffansS Mäsinge P Lusse PålsD Gliminge
 
1789 2 15 M Lars NilsS Karups By P Gunnilt SwensD Påarp
 
1789 3 1 M Anders SwensS Påarp P Sissa SwensD Påarp
 
1789 3 13 Dr Jöns SwensS Möllhult P Lusse JönsD Möllhult
 
1789 3 13 M Skepparen Staffan PehrsS Slättared P Elsa EbbasD Slättared
 
1789 3 27 Dr Paul BengtsS Ericstorp P Elna JönsD Ericstorp
 
1789 3 27 Dr Swen JönsS Ericstorp P Elsa BengtsD Ericstorp
 
1789 3 29 Dr Pehr HansS Gliminge P Kjersti JohansD Slättarödstorp
 
1789 4 3 Dr Hans JönsS Waran P Elsa LarsD Waran
 
1789 4 3 Dr Pål EbbasS Gliminge P Kiersti RasmusD Gliminge
 
1789 4 3 M Skepparen Olof Höijman Karup K Jungfrun Anna Margareta Hallenborg Karup
 
1789 4 3 Dr Nils PehrsS Sönnertorp P Ingar JönsD Mäsinge
 
1789 4 3 Dr Swen JönsS Mäsinge P Elna HeljasD Sönnertorp
 
1789 4 24 M Pehr AndersS Påarp P Hana MårtensD Påarp
 
1789 6 19 M Ryttaren Åke Hallström Drängstorp P Nilla ErlandsD Drängstorp
 
1789 10 9 Dr Swen JönsS Mäsinge P Elna JönsD Mäsinge
 
1789 11 15 M Åboen Eskill NilsS Glimminge K Tora JohansD Slättaröd
 
1789 11 27 Dr Ola SwensS Karup P Sissa SwensD Karup
 
1790 2 28 Dr Måns OlsS Erikstorp P Kjersti PålsD Ingelstorp
 
1790 3 2 M ResRytt: Bjära Härads Comp: BödkareGesällen född i Malmö Peter Horngren Karup P född i Bösketorp Grefvie* Gunilla NilsD Karup
 
1790 3 19 Dr från Fogdarp Försöfs sn Pål PehrsS Glimminge K Kjersti JönsD Glimminge
 
1790 4 9 Dr Lars PålsS Möllhult K Tora HansD Ramsiö
 
1790 6 25 Dr Rusthållaren Jöns JönsS Karup K Dess fästquinna Gunild OlasD Karup
 
1790 10 22 M Wargeringskarlen Bengt Westerlund Karup K Quinspersonen Kjersti SvensD Karup
 
1790 10 29 M Åboen Per NilsS Småryd P Elna JönsD Faritslöf
 
1790 12 3 Dr Bengt EbbasS Ramsiö P Troen NilsD ibidem
 
1791 1 7 M Pehr HenrichsS Boarp K Lusse SefwidsD Boarp
 
1791 1 14 M Johan JönsS Glimminge K Elsa JohansD Glimminge
 
1791 1 14 M Skepp: Swen OlsS Karup K Thora BengtsD Karup
 
1791 3 4 Dr Paul SwensS Möllhult P Elsa BengtsD Faritslöf
 
1791 7 3 Dr Staffan EbbesS Faritslöf P Pernilla LarsD Waran
 
1791 7 6 Dr Ola AndersS Ramsiö P Pernilla BengtsD Mäsinge
 
1791 8 19 Dr Pehr PehrsS Ståhl Faritslöf P Pernilla JönsD Bröddarp
 
1791 10 7 M Bengt Dahlberg Glimminge P Boel ArfvidsD Slättaröd(!)
 
1791 12 9 M Skräddaren Husmannen Thure JohansS Hånarp K Boel - Glimminge
 
1791 12 30 M Åboen Pehr HansS Boarp P Kiersti PehrsD Pehrstorp
 
1791 12 30 M Svens JönsS Ericstorp P Boel SvensD Ericstorp
 
1792 1 4 Dr Jöns EbbesS Slättaröd P Pernilla JönsD Faritslöf
 
1792 1 13 Dr Sven JönsS Faritslöf P Olu SvensD Påarp
 
1792 1 13 M Ola OlsS Glimminge P Kiersti OlasD Glimminge
 
1792 1 27 Dr Åboen Troid BengtsS Faritslöf P Boel HansD Engalag
 
1792 2 12 M Kyrkovärden Jöns ErlandsS Lillaröd P Kronobrud Thora HåkansD Waran
 
1792 2 24 M Skep: Jöns PehrsS Ramsiö P Elna JansD Ramsiö
 
1792 2 24 Dr Nils JönsS Dearp K Bengta NilsD Småryd
 
1792 3 4 Dr Matrosen Pehr SvensS Glimminge P Kiersti LarsD Waran
 
1792 3 9 Dr Åboen Bengt SvensS Södertorp P Kiersti NilsD Engalag
 
1792 3 16 Dr Nils SvensS Pehrstorp P Kiersti SwensD Drengstorp
 
1792 4 20 Dr Swen PehrsS Slättaröd K Lusse PåhlsD Mäsinge
 
1792 5 18 M Paul HansS Båstad K Kiersti EskildsD Heljarp
 
1792 7 5 Dr Michel PehrsS Påarp P Elsa PehrsD Småryd
 
1792 7 5 Dr Swen PehrsS Småryd P Swenborg PehrsD Påarp
 
1792 7 9 Dr Staffan SwensS Lillaröd K Thora PaulsD Slöttaröd
 
1792 11 9 Dr Bengt JönsS Glimminge K Kiersti JohansD Glimminge
 
1792 12 30 Dr Påhl NilsS Faritslöf P Maija JonasD Faritslöf
 
1793 1 18 Dr Sven PehrsS Mäsinge P Hanna MårtensD Mäsinge
 
1793 1 20 Dr Gudmund JönsS Waran P Elsa HansD Waran
 
1793 2 1 Dr Pehr OlsS Ramsiö P Troen JansD Ramsiö
 
1793 2 8 Dr Åb: Pehr HåkansS Waran P Pernilla BengtsD Waran
 
1793 2 15 Dr Hans JönsS Pehrstorp K Gunnild StaffansD Lilla Båstad
 
1793 3 3 Dr Jon OlsS Ramsiö P Boel SvensD Slättaröd
 
1793 3 7 M Påhl JönsS Grefvie* P Kiersti PehrsD Slättaröd
 
1793 3 22 Dr Jöns NilsS Småryd P Gunnild NilsD Småryd
 
1793 4 5 M Nils PehrsS Faritslöf P Elna PehrsD Svenstad
 
1793 4 14 M Ryttaren Ola Skånström Sinarp P Sissa PehrsD Mäsinge
 
1793 10 13 Dr Ola BengtsS Svenstad P Gertrud JohansD Hånarp
 
1793 10 25 Dr Christen NilsS Påarp K Hanna JönsD Påarp
 
1793 9 6 M Ingenieuren Ha: Qvi: And: Pilo - K Demoiselle Susanna Catharina Borg Karup
 
1794 1 10 Dr Nils SvensS Waran K Thora JönsD Waran
 
1794 1 26 Dr Sven OlsS Lillaröd P Ingar JohansD Ramsiö
 
1794 2 21 Dr Skepp: Sven MårtensS Södertorp P Bengta BengtsD Mäsinge
 
1794 3 7 Dr Pehr LarsS Glimminge P Troen SvensD Glimminge
 
1794 3 7 Dr Nils StaffansS Glimminge P Kiersti PehrsD Hånarp
 
1795 1 2 Dr Anders JönsS Södertorp P Svenborg Jöns: Hånarp
 
1795 2 6 Dr Pehr SvensS Drengstorp P Gunnild SvensD Drengstorp
 
1795 2 6 Dr Lars SvensS Drengstorp P Olu SvensD Drengstorp
 
1795 2 26 M HäradsSadelmakaren Phil Möller Karup P Petronella Holst Båstad
 
1795 2 15 Dr Anders JönsS Torp P Troen PehrsD Ramsiö
 
1795 3 1 Dr Nils NilsS Lillaröd P Lusse NilsD Waran
 
1795 3 5 Dr Påhl SvensS Glimminge P Hanna JeppasD Ramsiö
 
1795 3 13 M Skepp: Nils NilsS Slättaröd P Troen PehrsD Slättaröd
 
1795 3 27 M Sjödrengen Anders SvensS Karup P Lusse OlasD Karup
 
1795 4 1 Dr Påhl MånsS Grefvie P Karna JönsD Mäsinge
 
1795 9 25 M Enlingen Åb: Pehr HåkensS Waran K Lusse PåhlsD Segeltorp
 
1795 10 23 M Åb: Pehr Bruse Bröddarp P Elna JönsD Waran
 
1795 10 28 M Inhysesmannen Jacob HansS Faritslöf P Kiersti PehrsD Quinnaböske Grefvie*
 
1795 11 6 Dr Pehr PåhlsS Hånarp P Anna JönsD Swenstad
 
1795 12 23 Dr Clement OlsS Salomonhög P Karna PåhlsD Karstorp
 
1796 1 8 Dr Måns JönsS Pehrstorp P Elna JönsD Boarp
 
1796 1 8 Dr Sven JönsS Pehrstorp P Ingar JönsD Boarp
 
1796 1 29 Dr Ebbe SvensS Lillaröd P Elna EskildsD Ramsiö
 
1796 1 31 Dr Johan HansS Waran P Bengta TroedsD Påarp
 
1796 2 5 Dr Pehr NilsS Wegalt P Lusse GudmundsD Ramsiö
 
1796 2 5 Dr Nils PehrsS Slättaröd P Bengta PehrsD Slättaröd
 
1796 2 5 Dr Ola PehrsS Slättaröd P Pernilla LarsD Bröddarp
 
1796 2 6 Dr Nils JönsS Glimminge P Nilla GunnarsD Glimminge
 
1796 2 12 M Åb: Michel PehrsS Påarp P Karin RasmusD Glimminge
 
1796 2 14 Dr Skepparen Påhl EbbesS Slättaröd P Kronobrud Troen BengtsD Mäsinge
 
1796 2 19 Dr Pehr OlsS Mäsinge P Pernilla PehrsD Glimminge
 
1796 2 19 Dr Påhl EskildsS Ramsiö P Kiersti GudmundsD Ramsiö
 
1796 2 26 M Matrosen Andreas Klevenov Karups By P Bengta CarlsD Karups By
 
1796 2 28 M Åboen Bengt OlsS Karstorp K Dess fästeqwinna Elna - -
 
1796 3 3 Dr Nils NilsS Helljarp P Kiersti JönsD Helljarp
 
1796 3 11 Dr Måns JönsS Mäsinge P Sissa LarsD Mäsinge
 
1796 3 17 M Jöns NilsS Småryd P Gunnild PehrsD Helljarp
 
1796 3 17 M Soldat vid Sprengportska Reg: och Capt: Wahlboms Comp: Mårten Hasselgren - P Olu CarlsD Glimminge
 
1796 7 1 M Cantoren och Organisten Lars Thulin Höja K Demoiselle Ingrid Cicilia Nibelius Prostegården
 
1796 7 8 M Åboen Rusthållaren Nils Högman Karup K Boel PehrsD Karup
 
1796 12 30 M Åboen Jan HansS Faritsöf P Lusse PåhlsD Faritslöf
 
1797 1 4 Dr Nils RasmusS Glimminge P Kiersti SvensD Glimminge
 
1797 1 11 Dr Påhl SvensS Karup P Gunnild PåhlsD Karup
 
1797 1 13 Dr Bengt BengtsS Påarp P Hanna JönsD Karups By
 
1797 1 15 Dr Jöns NilsS Drengstorp K Olu SvensD Drengstorp
 
1797 2 10 M Sjödrengen Nils BörjesS Ramsiö P Kiersti BengtsD Möllhult
 
1797 2 10 Dr Nils SvensS Påarp P Ingar PehrsD Svenstad
 
1797 2 24 Dr Pehr PehrsS Svenstad P Pernilla SvensD Påarp
 
1797 6 22 Dr Scholaemästaren Jöns AndersS Lia Ö:Karup* P Nilla PehrsD Bröddarp
 
1797 7 14 Dr Åboen Bengt PåhlsS Boarp P Dess Syskonabarn Elsa PåhlsD Svenstad
 
1797 12 8 M Husmannen Jöns PehrsS Hånarp P Sissa ArfvedsD Slättaröd
 
1798 1 6 Dr Nils NilsS Sinarp P Gunnild NilsD Sinarp
 
1798 2 2 M Skepp: Staffan SvensS Ramsiö P Ingar PåhlsD Mäsinge
 
1798 2 16 Dr Ebbe TroidsS Slättaröd K Troin PehrsD Slättaröd
 
1798 2 18 Dr Nils LarsS Slättaröd P Olu OlasD Mäsinge
 
1798 2 23 M Påhl SvensS Slättaröd P Kiersti HåkansD Karstorp
 
1798 3 2 Dr Ola PåhlsS Möllhult P Sissa NilsD Ramsiö
 
1798 3 2 Dr Jöns SvensS Glimminge P Kiersti JonsD Småryd
 
1798 3 25 M Asser PehrsS Karups By P Bengta PehrsD Karups By
 
1798 6 27 Dr Pehr StaffansS Karups By K Kiersti PehrsD Drengstorp
 
1798 8 11 M Matrosen Hans PåhlsS Elistorp P Karna SvensD Haga
 
1798 8 18 Dr Nils PehrsS Salmonhög P Christina Maria EricsD Karup
 
1798 12 2 M Åboen Ebbe ErlandsS Waran P Anna ErlandsD Hillarp
 
1798 12 16 Dr Hans PehrsS Hånarp P Pernilla NilsD Hånarp
 
1798 12 23 M Matrosen Christopher TroidsS Ryet P Elna NilsD Påarp
 
1799 1 18 M Skepp: Bengt JönsS Möllhult P Hanna Kollberg Kolldinge
 
1799 2 15 Dr Påhl PehrsS Ramsiö P Elna SvensD Ramsiö
 
1799 3 8 Dr Ola JönsS Wasalt Grefvie* P Kiersti BengtsD Ramsiö
 
1799 3 8 Dr Sven PehrsS Glimminge P Elsa OlasD Glimminge
 
1799 3 15 Dr Nils TroidsS Slättaröd P Troin PehrsD Sinarp
 
1799 3 31 M Soldaten vid Konungens Egit wärfvade Reg: i LandsCrona Ola PehrsS Sinarp P Anna ArfvedsD Slättaröd
 
1799 5 13 M SockneSkräddaren Sven JohansS Hånarp P Ingar HåkansD Boarp
 
1799 11 1 Dr Johan JönsS Glimminge P Pernilla SvensD Glimminge
 
1799 12 27 Dr Rusthållaren Pehr SvensS Glimminge P Catharina OlasD Glimminge
 
1799 12 27 Dr Johan SalomonsS Glimminge K Kiersti JönsD Glimminge
 
1799 12 27 M Inhysesmannen Rasmus PåhlsS Glimminge P Troin SvensD Glimminge
 
1800 1 3 M Åboen Bengt JacobsS Sinarp P Elna NilsD Karups By
 
1800 1 10 M Skepp: John JönsS Waran P Kiersti Kollberg Kolldinge
 
1800 1 17 Dr Lars NilsS Småryd K Qwinspersonen Kiersti HåkansD Elestorp
 
1800 1 24 Dr Åb: Nils RasmusS Glimminge K Kiersti AndersD Segeltorp
 
1800 1 26 Dr Måns EbbesS Ramsiö P Karna PehrsD Ramsiö
 
1800 2 7 M Sjödrängen Påhl EbbesS Svenstad P Anna PåhlsD Svenstad
 
1800 2 9 Dr Ola JönsS Waran P Kiersti StaffensD Glimminge
 
1800 2 21 M Styrmannen Pehr PehrsS Ramsiö P Troin NilsD Slättaröd
 
1800 2 28 Dr Jöns ÅkesS Böske Grefvie* P Elna PehrsD Waran
 
1800 3 2 M Sjödrängen Pehr NilsS Karups By P Beata Lundberg Glimminge
 
1800 5 2 M Åb: Michel NilsS Glimminge P Troin RasmusD Lillaröd
 
1800 5 9 M Pehr JönsS Södertorp P Elna PehrsD Svenstad
 
1800 9 5 M Socknesmeden Ola Ramfeldt Waran K Qwinspersonen Anna PåhlsD Faritslöf
 
1800 12 29 M Husmannen Ola JönsS Ramsiö P Thora MårtensD Wegalt
 
1800 12 30 M Enlingen Husmannen Sven PehrsS Sinarp P Boel PehrsD Sinarp
 
1800 12 30 Dr Åb: Nils LarsS Waran P Sissa OlasD Glimminge
 
1800 12 30 Dr Åb: Ola JönsS Sinarp P Karin NilsD Glimminge
 
1800 12 30 Dr Åb: Gudmund NilsS Glimminge P Pernilla SvensD Sinarp
 
1801 1 1 Dr Anders MårtensS Wegalt P Pernilla EbbasD Ramsiö
 
1801 1 4 M Husm Ebbe OlsS Glimminge P Troen BengtsD Mäsinge
 
1801 1 4 Dr Bengt IfvarsS Slättaröd P Pernilla SvensD Slättaröd
 
1801 1 11 M Husm Pål JönsS Wahran P Bengta LarsD Glimminge
 
1801 1 11 Dr Åboen Staffen JönsS Mäsinge K Sissa NilsD Möllhult
 
1801 1 16 Dr Husm Lars HansS Wegalt P Kjersti EskelsD Ramsiö
 
1801 2 20 Dr Rusthåll Pehr LarsS Mäsinge P Kjersti NilsD Svenstad
 
1801 1 23 M Bölkaren Jöns Olin Mäsinge P Troen PehrsD Mäsinge
 
1801 1 25 M Sjökarlen Daniel Hult Glimminge P Hanna LarsD Glimminge
 
1801 1 30 Dr Peter OlsS Sönnertorp K Lena SvensD Karup
 
1801 1 30 Dr Jöns NilsS Wahran P Troen JönsD Påarp
 
1801 1 30 M Styrman Staffan SvensS Glimminge K - - -
 
1801 2 6 Dr Åb Pehr PehrsS Slättaröd P Sissa JönsD Slättaröd
 
1801 2 8 Dr Åb Ebbe JönsS Wahran P Hanna JönsD Wahran
 
1801 3 13 Dr Pehr NilsS Karup P Thora NilsD Drängstorp
 
1801 4 29 Dr Åboen Pehr OlsS Wahran K Lusse PålsD Wahran
 
1801 10 18 Dr Åb Jöns StaffensS Karup K Gunnill SvensD Drängstorp
 
1802 1 29 Dr Nils PehrsS Glimminge P Lusse MichelsD Ericstorp
 
1801 10 16 Dr Johan SvensS Slättaröd P Ingar JosephsD Faritslöf
 
1801 12 27 M Åboen Jöns PålsS Ericstorp K Kjersti JönsD Karstorp
 
1801 11 6 M Åboen Pehr JönsS Lundagården P Elna PålsD Ramsiö
 
1801 12 30 Dr Sven PehrsS Sinarp K Olu SvensD Draengstorp
 
1802 1 10 Dr Bengt ÅkasS Boarp P Rebecca Lundberg Boarp
 
1802 2 12 Dr Michel SvensS Påarp P Karna OlasD Påarp
 
1802 2 12 Dr Jöns OlsS Påarp P Lusse SvensD Påarp
 
1802 1 8 Dr Sven PehrsS Mäsinge P Bengta LarsD Mäsinge
 
1802 1 8 M Skepparen Pehr PetersS Engalag P Ingar JönsD Elestorp
 
1802 1 29 Dr Sven PehrsS Elestorp P Karna JönsD Elestorp
 
1802 1 3 Dr Anders PehrsS Ericstorp P Elna SevedsD Boarp
 
1802 2 14 Dr Sven JönsS Hånarp P Sissa PehrsD Drängstorp
 
1802 2 5 Dr Michel SvensS Karup P Bengta SvensD Karup
 
1802 2 26 M Sjökarlen Ola JönsS Glimminge P Pernilla PålsD Faritslöf
 
1802 3 12 Dr Henric PehrsS Karup P Boel OlasD Karup
 
1802 6 19 M Husm Ebbe OlsS Glimminge P Troen TorckelsD Glimminge
 
1802 4 9 Dr Jöns NilsS Ölle K Anna SvensD Ramsiö
 
1802 7 18 M Åboen Jöns NilsS Bjäragård P Elna JönsD Svenstad
 
1802 6 19 M Åboen Jöns JönsS Svenstad P Sissa NisD Bröddarp
 
1802 7 16 Dr Pål EskelsS Glimminge P Karna NilsD Helljarp
 
1802 7 16 Dr Pehr NilsS Helljarp P Troen Eskelsd Glimminge
 
1802 7 17 Dr Åb Ola LarsS Gliminge P Troen PålsD Möllhult
 
1802 6 25 Dr Hans GudmundsS Gliminge P Lusse PehrsD Gliminge
 
1802 7 17 M Undantagsm Sven HansS Sinarp K Elna PehrsD Svenstad
 
1802 9 11 M Smeden Olof Edenberg Flyhusen P Trina Maja Nordström Flyhusen
 
1802 11 5 M Sockneskräddaren Anders NilsS Karup H Svenborg NilsD Karup
 
1802 12 30 Dr Jöns EbbasS Ramssjö P Kjersti JönsD Ramssjö
 
1802 12 30 M Husm Johan ChristphersS Perstorp P Bengta SvensD Påarp
 
1802 12 30 M Sjökarl Ola TorckelsS Glimminge P Kjersti KnutsD Mäsinge
 
1803 1 7 M Rusthållare Ebbe JönsS Påarp P Elsa SvensD Karup
 
1803 1 13 M Husmann Nils NilsS Waran P Kerstina ErlandsD Waran
 
1803 2 11 Dr Jöns HansS Waran P Elna JönsD Glimminge
 
1803 2 28 M Sjödr Hans Pet. NilsS Mäsinge P Ingar EbbasD Faritslöf
 
1803 3 11 Dr Rusth Jöns PehrsS Drängstorp P Pernilla SvensD Påarp
 
1803 3 6 Dr Åbo Nils PehrsS Heliarp P Thora PehrsD Sinarp
 
1803 12 31 Dr Rusth Jöns PehrsS Sinarp P Thora PehrsD Heliarp
 
1803 1 13 Dr Nils ChristensS Karup K Qwinf Olu JönsD Karup
 
1803 2 25 Dr Rusthåll Bengt SvensS Glimminge P Bengta PehrsD Glimminge
 
1803 2 18 Dr Olof JohansS Glimminge P Bengta PehrsD Glimminge
 
1803 2 18 Dr Rusthåll Lars PehrsS Holmen P Pernilla Palm Hånarp
 
1803 4 2 Dr Rusth Pehr PehrsS Mäsinge P Gunnild BengtsD Mäsinge
 
1803 2 18 Dr Åbo Åke PålsS Ingelstad P Kersti HansD L.Båstad
 
1803 7 2 Dr Husm Nils OlsS Mäsinge P Thora JönsD Mäsinge
 
1803 3 29 M Åbo Måns Palm Svensta K Qwinf Anna NilsD Svensta
 
1803 3 20 Dr Pehr MårtensS Påarp P Lusse JönsD Påarp
 
1803 10 4 M Rusth Johan OlsS Hålarp P Anna OlsD Drängstorp
 
1803 10 1 M Tjenstedr Pehr JönsS Slättaröd K TjenstePiga Elsa OlsD Ramsiö
 
1803 10 5 M Rusthåll Hans SevedsS Boarp K Qwinna Olu PehrsD Boarp
 
1803 5 17 M Borgare David Franck Farhult P Johanna PålsD Glimminge
 
1803 12 1 M Husman Torkil JonsS Glimm P Elna OlsD Påarp
 
1803 12 9 M Husm Thure JohansS Hånarp P Troen JönsD Boarp
 
1804 2 12 Dr Rusthållaren Sven PålsS Småryd P Elna PehrsD Drängstorp
 
1803 12 31 Dr Rusthållare Jacob AndersS Engelsbeck P Elna JönsD Elestorp
 
1804 2 4 M Sjökarl Ola PålsS Småryd P Anna Maria Sederquist Drängstorp
 
1804 1 27 Dr Rusthållare Pål JönsS Glimminge P Kiersti NilsD Påarp
 
1804 1 3 Dr Åbo Ola JönsS Slättaröd P Elna ÖrjansD Glimminge
 
1804 1 13 M Skeppare Åbo Christopher OlsS Svenstorp P Petronella Kållberg Kållinge
 
1804 4 10 M Åbo Ola PålsS Slättaröd P Kersti EbbesD Slättaröd
 
1804 4 13 M ? Åbo Troed AndersS Boarp P Elna NilsD Boarp
 
1804 2 10 M Skeppare Lars JohansS Lillaröd P Kersti PehrsD Lillaröd
 
1804 4 2 M SockneSmed Olaus Brask Ö:Karup P Kersti OlasD Ericstorp
 
1805 1 20 Dr Nils PehrsS Småryd P Lusse RasmsD Faritslöf
 
1804 6 29 Dr Rusthållare Pål PehrsS Drängstorp P Sissa JönsD Slättaröd
 
1804 6 29 Dr Åbo Sven PehrsS Slättaröd P Carna JönsD Slättaröd
 
1805 1 11 M Styrman Andreas Åkerblom Lillaröd P Bengta SvensD Karup
 
1804 7 14 Dr Ola PålsS Ölle P Gunild HåkansD Boarp
 
1804 8 12 M Husman Johan ChristensS Pehrstorp P Bengta NilsD Bjäragården
 
1804 9 15 M SochneSkräddare Olof ChristensS Dearp P Lusse LarsD Boarp
 
1805 1 6 M SochneSkräddare Anders PehrsS Hånarp P Kerstina HenricsD Påarp
 
1805 1 12 M Inh Jöns NilsS Boarp K Else JönsD Småryd
 
1804 12 29 Dr Husm Erland PehrsS Mesinge P Elna TroedsD Mesinge
 
1805 1 13 Dr Åbo Sven HåkansS Karstorp P Kersti BengtsD Karstorp
 
1804 12 15 M Sjökarl Pehr AndersS Karup P Troin LavesD Karup
 
1805 2 7 M Hem:s Åbo Nils EbbasS Slöttaröd P Elsa PaulsD Lundegård
 
1805 1 25 M Hem:s Åbo Pehr StaffensS Slättaröd P Kersti SvensD Ramsiö
 
1804 12 27 Dr Sjöman Johan SvensS Drängstorp P Cissa SvensD Drängstorp
 
1805 1 4 M Sjöman Jöns ÅkesS Drängstorp P Kersti PehrsD Drängstorp
 
1805 2 8 Dr Åbo Lars MårtensS Wegalt P Cissa PehrsD Glimminge
 
1805 3 9 M Husman Sven BengtsS Karstorp K Qwinna Elsa PehrsD Karstorp
 
1805 3 25 M Sjökarl Bengt Hammar Glimminge P Elsa LarsD Glimminge
 
1805 3 30 M Sjökarl Pehr JönsS Waran P Johanna Maria PehrsD Waran
 
1805 3 23 Dr Såne OlsS Ericstorp K Qwinna Cissa OlasD Karup
 
1806 1 31 M Skepparen Nils PehrsS Ericstorp P Lusse NilsD Södertorp
 
1806 1 11 Dr Sven OlsS Karup P Lusse GudmundsD Påarp
 
1805 12 28 Dr Hans OlsS Karup P Cissa GudmundsD Påarp
 
1805 6 29 Dr Johan JönsS Hånarp P Elsa NilsD Bröddarp
 
1805 7 20 Dr Pål JönsS Wegalt P Hanna PålsD Småryd
 
1805 11 30 M Sjökarl Erland NilsS Bjäragården K Elna LavedsD Boarp
 
1805 11 19 Dr Pål MånsS Waran P Lusse MårtensD Waran
 
1806 1 25 M Sjöman Nils PehrsS Påarp P Elna PålsD Påarp
 
1805 7 14 M Sjökarl Hans JönsS Elestorp P Carna PehrsD Hallavara
 
1805 11 6 Dr Håkan PehrsS Karup H fr si förra man Lena Sv:sD Karup
 
1806 2 7 Dr Åbo Pehr NilsS SlättarödsTorp P Anna NilsD Faritslöf
 
1806 1 31 Dr Åbo Pehr JönsS Wegalt P Thora SvensD Ramsjö
 
1806 1 11 M Skeppare Anders OlsS Karup K Jungfru Beata Sophia Klevenov Karup
 
1805 12 29 M Rusthållare Bengt SvensS Drängstorp P Gunild HåkansD Påarp
 
1806 2 21 M Sjöman Ola HeljasS Mäsinge P Kjersti JönsD Möllhult
 
1806 4 19 Dr Ola JönsS Ramsjö P Anna ÅkasD Drängstorp
 
1806 2 22 Dr Bengt NilsS Waran K Qwinnsperson Olu JohansD Hånarp
 
1806 2 29 Dr Ebbe NilsS Waran P Sissa AndersD Waran
 
1806 3 30 Dr Påhl PehrsS Engelsbeck P Gunnild LarsD Glimminge
 
1807 6 5 Dr Seved SvensS Bjäröd Grefvie* P Kersti JönsD Waran
 
1806 8 16 Dr Pehr PehrsS Påarp P Anna PålsD Påarp
 
1806 7 19 M Åbo Pehr HenricsS Karup P Boel PålsD Svenstad
 
1806 10 24 M Husman Nils Peter JönsS Atteköp K Qwinnsperson Kersti BengtsD Waran
 
1807 1 4 Dr Jöns BengtsS Glimminge P Anna NilsD Heljarp
 
1806 11 16 Dr Pehr JönsS Sinarp P Elna ErasmiD Glimminge
 
1807 1 24 Dr Åbo Sven NilsS Påarp P Carna JönsD Påarp
 
1807 1 12 M Åbo Pehr PehrsS Ståhl Bröddarp P Ingar EbbesD Ramsjö
 
1807 1 3 M Rusthållare Pehr JönsS Svenstad K Bengta TroedsD Påarp
 
1807 1 16 M Rusthållare Jöns TroedsS Påarp P Bengta JönsD Svenstad
 
1807 2 20 Dr Åbo Jöns NilsS Atteköp K Kersti HansD Karstorp
 
1807 2 14 Dr Nils SvensS Kärragården P Ingar AndersD Elestorp
 
1807 2 15 M Sjöman Nils H:sS Skånberg Påarp K Beata Sundberg Glimminge
 
1807 3 8 M Houzard Pehr Winquist Drängstorp P Cissa NilsD Heljarp
 
1808 1 30 Dr Pehr JönsS Slättaröd K Carna JönsD Slättaröd
 
1807 6 20 Dr Åbo Anders BengtsS Myllhult P Brita JosepsD Faritslöf
 
1807 9 12 Dr Troed JönsS Hånarp P Pernilla HansD Påarp
 
1807 11 7 Dr Jöns MånsS Glimminge K Elna PehrsD Svenstad
 
1807 10 17 Dr Elias JonsS Glimminge P Lusse PehrsD Glimminge
 
1808 2 5 Dr Rusthållare Ola JönsS Ramsjö P Bengta JönsD Wegalt
 
1808 1 2 Dr Rusthållare Sven JönsS Drängstorp P Kersti NilsD Drängstorp
 
1808 1 2 M Husman Sven PehrsS Elestorp P Elna PålsD Svenstad
 
1808 2 14 M Sjökarl Ebbe PehrsS Troentorp P Lusse ErlandsD Waran
 
1808 2 12 M Sjömatr Pehr JönsS Glimminge P Troen PehrsD Ramsjö
 
1807 12 20 M Rusthållare Börje LudvigsS Bösketorp P Ingar NilsD Engalag
 
1808 1 30 M Sjöman Sven PehrsS Glimminge P Boel NilsD Mesinge
 
1808 2 20 Dr Pehr NilsS Hillarp P Anna Hofverberg Elestorp
 
1808 3 12 M Sjödräng Ola NilsS Hånarp P Elna NilsD Södertorp
 
1808 7 9 M Trumpetare Peter Wihman Glimminge K Däja Bolla OhlsD Waran
 
1808 3 29 M Sjödräng Pål PehrsS Ramsjö P Kersti PehrsD Ramsjö
 
1808 4 4 M Matros Fredr Kullenberg Torekov P Anna Lena Fogelberg Torp
 
1808 5 14 Dr Jöns SvensS Karup P Bengta And:D Ramsjö
 
1809 1 14 Dr Åbo Nils NilsS Boarp P Boel PehrsD Boarp
 
1809 1 4 Dr And JönsS Ranarp P Pernilla OlasD Glimminge
 
1809 1 7 M Frel Åb Eric BengtsS Wahran P Pernilla NilsD Svenstad
 
1809 1 7 Dr Pehr SvensS Slättaröd P Kjerstina SvensD Karup
 
1809 1 14 M Rust Sven PålsS Småryd P Thora BengtsD Karstorp
 
1809 1 21 M Rust Ola JönsS Sinarp P Kjersti JönsD Drengstorp
 
1809 1 7 M Husman Pehr Qvist Sinarp P Kjersti S:sD Karup
 
1809 4 15 M Afsk Corp Rone Schneider Ericstorp K Hushållerska Elsa Mar LarsD Ericstorp
 
1809 2 11 M Swarf: Jöns P Lundberg Laholm P Maria JönsD Glimminge
 
1809 3 3 M Skepp Sven MårtensS Sönnertorp P Kjersti SvensD Hånarp
 
1809 2 25 M Åb Rusth Pål EskelsS Ramsjö P Anna PehrsD Påarp
 
1809 3 24 Dr Jöns PehrsS Mäsinge P Olu PehrsD Mäsinge
 
1809 3 10 Dr Jöns PehrsS Påarp P Elna PehrsD Ramsjö
 
1809 3 24 M Styrman Troed EbbesS Bröddarp P Pernilla OlsD Torp
 
1809 6 30 M Rusth Pehr NilsS Wegalt P Bengta PehrsD Mäsinge
 
1809 4 22 Dr Rusth Bengt Christ:sS Glimminge P Troen PålsD Glimminge
 
1809 3 30 M Sjökarl Pehr JönsS Glimminge P Hanna NilsD Glimminge
 
1809 3 22 M Skrädd Carl Lindgerg Laholm P Inga Maja - Småryd
 
1810 1 27 M Sjökarl Pehr NilsS Wahran P Ingar HansD Wahran
 
1809 7 15 M Handla Pehr SvensS Hånarp P Ingar JonsD Mäsinge
 
1809 9 2 M Husm B. Westerlund Karup P Kjersti Hel.D Mäsinge
 
1809 12 30 M Rusth Anders OlsS Olastorp K Jordgumma Hanna Mich.D Karup
 
1809 12 16 M Husm Sven PehrsS Elestorp P Ingar SvensD Elestorp
 
1810 1 13 Dr Nils LavedsS Karup P Sissa PehrsD Svenstad
 
1809 12 16 Dr Rusth Nils JönsS Troent. P Lusse PålsD Svenstad
 
1809 12 2 M Styrman Lars NilsS Karup P Pernilla P.D Karup
 
1809 12 30 M Matros Lars JönsS Drengst. P Hanna NilsD Drengst.
 
1809 12 9 Dr Pehr PålsS Wahran P Kjersti PehrsD Svenstad
 
1809 12 16 Dr Rusth Nils ChristensS Elestorp P Boel JönsD Elestorp
 
1810 1 5 Dr Måns JönsS Wegalt P Elna Joh.D Ramsjö
 
1810 1 13 Dr Åbo Nils EbbesS Ramsjö P Bengta PehrsD Bjäragård
 
1810 2 9 Dr Rusth Jöns NilsS Slättaröd P Gunnill N.D Påarp
 
1810 1 13 Dr Rusth Jöns MårtensS Påarp P Karna KnutsD Mäsinge
 
1810 2 2 Dr Åbo Sven PålsS Slättaröd P Thora NilsD Påarp
 
1810 1 19 Dr Åbo Jöns PålsS Mäsinge P Lusse PålsD Påarp
 
1810 2 23 Dr Åb Pål NilsS Rams. P Elna B.D Glimminge
 
1810 2 9 Dr Rusth Ebbe JönsS Rams P Bengta S.D Rams
 
1810 2 17 M Sjökarl Sven PehrsS Mäsinge K Kjerstina P.D -
 
1810 2 23 Dr Sjökarl Hans PehrsS Ramsjö P Karna Eb.D Ramsjö
 
1810 4 28 Dr Seved PehrsS Engalag P Bengta O.D Karup
 
1810 3 3 M Skepp Eskel PehrsS Mäsinge P Bengta JönsD Hånarp
 
1811 1 5 Dr Sjökarl Pehr JönsS Karup P Kjersti JönsD Karup
 
1810 5 26 M Sjökarl Pål Hasselgren Drengstorp P Elsa Christina Höijman Karup
 
1810 5 21 M Rusth Sven JönsS Troentorp P Pernilla P.D Ericstorp
 
1810 7 6 Dr Sjökarl Åbo Johan JönsS Slättaröd P Troen JönsD Wegalt
 
1810 8 11 Dr Åbo Sven PehrsS Slättaröd P Elna PehrsD Slättaröd
 
1810 11 3 Dr Jonas CarlsS Ericstorp P Brita LarsD Ericstorp
 
1810 12 29 M Rusth Nils EbbasS Trointorp P Pernilla NilsD Drengstorp
 
1810 12 6 M Rusth Pehr PålsS Elestorp P Elna JönsD Svenstad
 
1810 11 24 Dr Seved PåhlsS Förslöfs* P Bengta HåkansD Glimminge
 
1810 12 29 M Rusth Jöns ErlandsS Lillaröd P Thora PehrsD Lillaröd
 
1811 2 8 M Borg Styrman Stephan OhlsS Slättaröd P Kersti PehrsD Slättaröd
 
1811 2 8 M Hussar? Sven PehrsS Elestorp P Kersti PåhlsD Svenstad
 
1810 12 29 Dr Bengt BonasS Karup P Ingar TorkelsD Karup
 
1811 2 15 Dr Rusth Jöns JohnsS Småryd P Kersti PehrsD Småryd
 
1811 2 22 M Styrman Rusth Ebbe Söderman Ramsjö P Kersti NilsD Ramsjö
 
1811 4 20 M Hussar Gefreiter Johannes Rask Karup P Olu NilsD Karup
 
1811 3 8 Dr Rusth Jöns OhlsS Svenstad P Troen JeppasD Påarp
 
1811 4 6 M Rusth Lars SvensS Erikstorp P Ingar EliasD Småryd
 
1811 3 23 Dr Sjök Jöns StaffansS Karup K Mamsell Margareta Kjellman Karup
 
1811 4 27 M Styrman Erland HansS Wegalt P Boel OhlsD Mesinge
 
1811 7 13 Dr Thule JönsS Svenstad P Hanna NilsD Bröddarp
 
1811 5 17 M Pr. öf. Bara h. Lyngby Genarp o Göddelöfs förs Sv D Nibelius - K Mamselle Ulr. D Kullberg Karup
 
1811 6 29 M Åbo Pehr AndersS Slättarödstorp P Elna PärsD Slättaröd
 
1811 7 13 Dr Åbo Troed PåhlsS Svenstad P Ingar BengtsD Svenstad
 
1811 6 29 M Sjökarl Nils SvensS Karup P Margreta OhlsD Glimminge
 
1811 7 19 Dr Rusth Åbo Påhl MårtensS Slättaryd P Ingar SvensD Slättaryd
 
1811 12 29 Dr Husm Ffrån Salomonshög Johan Petter LarsS Drängstorp P Bpel PersD Drängstorp
 
1811 9 7 M UngKarl Qvartermästare Carl Christ: Palm Röinge K Mamsell Sophia Cathr. Walqvist Karup
 
1811 8 25 Dr Förstärkn Pär GudmundsS Svenstad P Avled innnan ågången vigsel Bengta JönsD Svenstad
 
1812 1 3 M Sjökarlen Lottfallen Båtsman Nils PärsS Faritslöf P Elna HansD Faritslöf
 
1811 11 23 Dr Båtsman Pär BengtsS Houf P Bolla HofverbergsD Elestorp
 
1812 8 14 M Förstärkningskarlen Sven Sandberg Engalag K Ingar PärsD Lundstedt Mesinge
 
1812 1 11 M Åboen Nils JönsS Mässinge K Hanna Svens Mässinge
 
1812 1 17 M Styrman Rusthållare Åbo Sven LarsS Glimminge P Kirsti LarsD Glimminge
 
1812 2 14 M Hemm Sjömannen Johan NilsS SlättarydsTorp K Lusse NilsD Slättaryd
 
1812 2 14 M Åbon Jöns NilsS Glimminge K Karna JohansD SlättarydsTorp
 
1812 2 22 M Sjöman Lars JönsS Varan P Pernilla JönsD Kollinge
 
1812 1 31 M Ebbe NilsS Svenstad K Boel SvensD Glimminge
 
1812 1 31 Dr Åbon Jöns NilsS Mässinge K Kersti EbbesD Ramsjö
 
1812 2 8 M Husaren Jöran Frey Karup P Elna NilsD Karup
 
1812 2 29 Dr Husm Tufve JönsS Karup K Bengta PehrsD Karup
 
1812 4 17 Dr Jöns PåhlsS Slättaryd K Elsa PåhlsD Slättaryd
 
1812 4 5 M Erland HansS Faritslöf P Bengta TorkelsD Karup
 
1813 2 12 M Sjödr Anders Hasselgren Drängstorp P Anna PålsD Drängstorp
 
1812 7 24 Dr Åbon Rasmus PärsS Drängstorp P Elna SvensD Drängstorp
 
1812 6 12 M Quartermästar Carl Frid. Eckard Glimminge K Demoiselle Carolina Kullberg Karup
 
1812 8 21 Dr Rusth Jacob HansS Faritslöf K Pernilla PehrsD Faritslöf
 
1812 9 4 M Skom Ola OlsS Broddarp K Kersti SvensD Broddarp
 
1812 12 30 M Sjödräng Christopher NilsS Slätt:Torp K Kjersti(Sissa) JönsD Slätt:Torp
 
1812 7 31 M Rytt Husar Nils Evanoff Mässinge K Elna NilsD Mäsinge
 
1812 9 25 Dr Åbo Ola PärsS Möllhult P Troen PärsD Ramsjö
 
1812 12 18 M Husar Christopher TroedsS Påarp K Lusse JönsD Påarp
 
1812 12 23 M Sjöman Nils JönsS Drängstorp P Anna AndersD Karup
 
1812 10 30 Dr Åbo Sven HansS Erikstorp P Thora JönsD Ericstorp
 
1813 1 12 M Åboen Pär PålsS Swenstad P Kersti EbbasD Påarp
 
1812 10 30 M Nils Pehr Olin Torekow K Johanna NilsD Bjäragården
 
1813 4 2 Dr Skrädd Lars NilsS Svenstad P Johanna Petronella JönsD Boarp
 
1812 12 30 Dr Sven PärsS Slättaryd K Kirsti EbbasD Slättaryd
 
1812 12 14 M Hem Pär OlsS Ramsjö K Deijan Kerstena JohansD Ramsjö
 
1812 12 3 M Åboen Jöns OlsS Heljarp P Bengta PålsD Svenstad
 
1813 1 29 Dr Pär PärsS Waran K Elna JönsD Varan
 
1812 12 6 M Husaren för Karup No21 Ola Stenhof Förslöf P Pärnilla NilsD Bjäragården
 
1812 12 29 M Sjödräng Ola NilsS Glimminge P Elsa BengtsD Glimminge
 
1812 12 14 M Pär OlsS Ramsjö K - - -
 
1813 2 5 M Sjödr Ola Söderman Sinarp P Kersti NilsD Karup
 
1813 2 12 Dr Åboen Bengt Lidberg Lillabåstad P Elna SvensD Småryd
 
1813 2 5 Dr Åboen Jöns HåkansS Påarp P Bengta EbbesD Påarp
 
1813 4 9 M Rusth Pär OlsS Glimminge P Boel PålsD Glimminge
 
1813 2 7 M Sjöman Börje Vållström Ramsjö P Sissa PärsD Ramsjö
 
1813 2 25 M Nils NilsS Påarp K Hanna JönsD Påarp
 
1813 5 22 M Husaren Bengt Rubin Ramsjö P Pernilla SvensD Påarp
 
1813 9 10 M Åboen Nils RasmusS Glimminge P Bengta OlsD Glimminge
 
1813 10 27 M Sjök Pär BengtsS Slättaryd P Troen NilsD Slättaryd
 
1813 12 29 Dr Åbo Nils PålsS Elestorp P Elna SvensD Elestorp
 
1813 12 28 M Sjöman Nils SvensS Hillarp K Kiersti Hasselgren Drängstorp
 
1813 12 28 M Sjöman Pär AndersS Karup P Boel TorkelsD Karup
 
1813 10 31 Dr Jöns LarsS Waran P Bengta OlsD Waran
 
1813 10 31 M Smedsgesäll Pär Vesterlund Varan No1 P Boel SvensD Varan No1
 
1813 12 28 M Rusth Michel NilsS Glimminge P Sissa SvensD Glimminge
 
1813 11 28 M Rusth Jöns NilsS Svenstad P Else PåhlsD Erikstorp
 
1813 11 28 M Tillträdande åboen Sjöman Nils PålsS Småryd K Elna JönsD Pärstorp
 
1813 11 28 M Åboen Pär JönsS Kollberg Kollinge P Bengta PålsD Småryd
 
1813 11 28 Dr Nils PärsS Slättaryd P Kersti JönsD Torp
 
1813 12 26 M Sjömannen Erland JepsS Påarp P Sissa ErlansD Vargård
 
1814 4 12 M Sjök Pål SvensS Slättaryd P Kersti PärsD Broddarp
 
1814 4 1 M Borgaren Anders OlsS Karup P Elna SvensD Påarp
 
1814 6 3 M Skomak Anders Drude Karup P Boel OlsD Holmen
 
1814 6 8 Dr Nils PärsS Glimminge No9 P Kersti NilsD Karup
 
1814 7 28 M Åbo Sven NilsS Torp P Elsa StafansD Slättaryd
 
1814 12 12 Dr Åbo Nils PålsS Småryd P Pernilla NilsD Karup
 
1815 1 27 Dr Åboen Mårten SvensS Broddarp No2 P Kerstena ErlansD Vargården
 
1815 1 13 Dr Åboen Sven SvensS Elestorp P Ingrid JohnsD Småryd
 
1815 3 3 M Skepp Åboen Borgaren Ebbe PålsS Lindström Glimminge P Hanna JönsD Ramsjö
 
1815 2 17 M Borgare Styrman Pär Stål Bjäragård P Gunnel PärsD Bjäragård
 
1815 2 28 Dr Styrm Åbo Pål NilsS Ramsjö P Agda PålsD Glimminge
 
1815 2 24 M Åboen Styrm Nils SvensS Ericstorp P Lusse SvensD Palm Hånarp
 
1815 2 17 M Skepp Pär AndersS Karup P Elsa AxelsD Torp
 
1815 2 10 M Husaren Trulls Stjernqvist Påarp P Sissa BengtsD Påarp
 
1815 2 22 M Sjöman Ola PärsS Glimminge P dejia Kersti JansD Slättaryd
 
1815 4 7 Dr Rusthållaren Anders JönsS Möllhult P Hanna OlsD Mäsinge
 
1815 3 31 M Husman Pär Kihlgren Mäsinge P Olu AndersD Mäsinge
 
1815 5 24 Dr Husm Sjöm Gudmund BengtsS Slättary P Pernilla SvensD Slättary
 
1815 5 26 Dr Sven PärsS Sinarp P Elna MårtensD Vegalt
 
1815 11 17 M Åbo Sven MårtensS Broddarp P Bengta OlsD Waran
 
1815 11 24 M Johan LarsS Ingelstorp K Cicilia SvensD Småryd
 
1815 9 15 Dr Åbo Pär OlsS Mäsinge K Elsa JonasD Mäsinge
 
1815 9 20 M Skom Jöns SvensS Ramsjö P Sissa PärsD Ramsjö
 
1815 10 9 Dr Tjenare Jöns JohnsS Hellsingborg P Olu MårtensD Waran
 
1815 12 8 Dr Husm Michel EbbesS Nyberg Glimminge K Hanna Thuras?D Glimminge
 
1816 1 15 Dr Husm Pär HåkansS Boarp K Ustr? Elna PärsD Boarp
 
1815 12 29 Dr Bengt NilsS Lidberg Småryd K Olu JönsD Karup
 
1815 12 15 Dr Åbo Sven OlsS Mäsinge K Boel AxelsD Mäsinge
 
1815 12 15 M Skepp Johan AxelsS Torp P Olu PärsD Mäsinge
 
1816 2 2 M Troed AxelsS Torp K Boel PärsD Waran
 
1816 1 27 Dr Åbo Pär BengtsS Glimminge P Kjersti Johansd Glimminge
 
1816 1 29 M Pär BengtsS Karstorp K Ingar HansD Glimminge
 
1816 1 6 Dr Båtsman Nils JönsS Karup K Amman Hedvig Hallenborg Karup
 
1816 2 16 M Åbo Sven PärsS Drängstorp P Anna PärsD Boarp
 
1815 12 29 M Skepparen Jöns JohansS Slättary P Karna NilsD Slättary
 
1816 1 12 M Styrman Pär EbbesS Påarp P Elsa JönsD Ramsjö
 
1816 2 4 Dr Sjöman Nils JönsS Varan P Kersti SvensD Varan
 
1816 1 26 M Nils NilsS Drängstorp K Boel HansD Sinarp
 
1816 4 1 M Ebbe NilsS Ingelstorp K Elna PålsD Elestorp
 
1816 3 30 Dr Husm Pär Hempel Svenstad P Kersti OlsD Svenstad
 
1816 10 25 Dr Pål JonsS LillaBåstad P Pärnilla NilsD LillaBåstad
 
1816 12 20 M Sjöman Ola NilsS Svenstad P Hanna PärsD Ericstorp
 
1816 12 20 M Åboen Pär HansS Mäsinge P Kjersti NilsD Mäsinge
 
1817 1 17 M Skomakaren Troed AxelsS Torp P Kjersti NilsD LillaBåstad
 
1817 1 17 Dr Åbo Rusthållaren Pål SvensS Påarp P Elna AndersD Varan
 
1816 12 29 M Sjömannen Christen PärsS Kollberg Varan P Gunnel PärsD Mäsinge
 
1817 1 24 Dr Husman Jöns PärsS Engelsbeck P Boel NilsD Sinarp
 
1817 1 24 Dr Elias ChristensS Svenstad P Elna JönsD Svenstad
 
1817 1 10 M Åboen Ebbe NilsS Svenstad P Kersti JönsD Hånarp
 
1817 2 14 M Åboen Lars JönsS Palm Påarp P Gunnel LarsD Lillary
 
1817 4 30 M Snickargesällen Carl Fredric Nollto Vallen K Anna Chatrina Hämpel Svenstad
 
1817 2 14 Dr Husm Sjöman Anders SvensS Ramsjö P Sissa JansD Ramsjö
 
1817 3 7 M Husman Pär BengtsS Troentorp P Sissa JönsD Svenstad
 
1817 4 15 M Sjöman Bengt Pett:sS Green Elestorp P Maria Lovisa Sundberg Elestorp
 
1817 4 25 M Sjöman Lars SvensS Broddarp P Anna JönsD Svenstad
 
1817 3 19 Dr Jöns Pål EbbesS Glimminge P Gunnela NilsD Mäsinge
 
1817 5 26 M Åbo Pär Kollberg Kollinge P Kersti PålsD Slättaryd
 
1817 3 9 M Åboen Jöns PärsS Bjäragård K Kersti ErlandsD Waregården
 
1817 7 11 M Åboen Lars JönsS Slättary P Olu PärsD Möllhullt
 
1817 5 17 Dr Lars Ekeberg Ericstorp P Boel PärsD Boarp
 
1817 5 17 M Åboen Jöns PärsS Småryd P Ingar NilsD Svenstad
 
1817 5 17 Dr Johannes BengtsS Varan P Kersti BengtsD Varan
 
1817 7 18 Dr Jöns SvensS Pärstorp P Pärnilla PärsD Boarp
 
1817 7 18 Dr Rasmus ÖrjansS Lillaryd P Lusse PärsD Faritslöf
 
1817 11 14 M Jöns AndersS Elestorp P Kersti NilsD Svenstad
 
1817 11 5 M Skepp Åboen Jöns NilsS Broddarp P Bolla PärsD Påarp
 
1817 12 26 Dr Åbo Jöns NilsS Broddarp P Boel SvensD Faritslöf
 
1818 1 16 M Husm Pär Qvist Sinarp P Bengta PärsD Sinarp
 
1818 2 6 Dr Åbo Sven BengtsS Södertorp P Kersti MårtensD Södertorp
 
1818 2 13 Dr Nils OlsS Ramfält Waran P Ingar HansD Faritslöf
 
1818 2 8 Dr Åboen Johan SalomonsS Varan P Ingar PärsD Mäsinge
 
1818 2 8 Dr Åboen Anders SalomonsS Varan P Sissa PärsD Mäsinge
 
1818 2 13 Dr Rasmus SvensS Södertorp P Hanna NilsD Södertorp
 
1818 3 6 Dr Sjömannen Lars PärsS Varan P Pärnilla PärsD Slättary
 
1818 2 6 M Löndrängen Anders JönsS Sinarp P Pärnilla BengtsD Sinarp
 
1818 3 20 M Smeden Sven Brask Slättary P Elna JohnsD Mäsinge
 
1818 3 13 Dr Sjöm Eric PålsS Glimminge P Hanna EbbesD Glimminge
 
1818 2 22 M Olof Schånström Heljarp P Olu OlsD Heljarp
 
1818 4 0 Dr Pål JönsS Mäsinge K Thora OlsD Glimminge
 
1818 5 24 M Hans Wållström Ramsiö P Boel IfvarsD Slättary
 
1818 5 22 Dr Åboen Ola BengtsS Torekov P Johanna JohansD Torp
 
1818 5 7 Dr Åboen Pär NilsS Påarp P Ingar JönsD Mäsinge
 
1818 4 12 Dr Åboen Hans PålsS Svenstad P Kiersti Hofverberg Troentorp
 
1818 6 18 Dr Påhl JansS Mäsinge P Thora OlsD Glimminge
 
1818 10 16 Dr Anders NilsS Mäsinge P Kersti HansD Faritslöf
 
1818 10 2 M Husm Nills ÅkasS Lya P Hanna GudmansD Karup
 
1818 10 4 Dr Nils PärsS Glimminge K Åbo Pärnilla SvensD Glimminge
 
1818 10 16 Dr Clemmed ÖrjansS Torp P Kersti JohansD Torp
 
1818 12 4 M Åboen Sven PärsS Drängstorp P Pärnilla Palm Svenstad
 
1818 11 13 Dr Tillträdande husman och åboen Nils SvensS Öllöf P Anna JönsD Elestorp
 
1818 11 10 Dr Åboen Ola PärsS Troentorp P Kersti Pärsd Varan
 
1819 1 2 M Skrädd Sven JohansS Hånarp P Pernilla MårtensD Varan
 
1819 2 5 Dr Sjöman Eric NilsS Varan P Troen JönsD Varan
 
1819 1 2 M Åbo Johan OlsS Holarp P Pärnilla JohnsD Glimminge
 
1819 1 29 Dr Åboen Pär HansS Boarp P Kersti JönsD Boarp
 
1819 1 29 Dr Hans HansS Boarp P Troen JönsD Boarp
 
1819 2 24 M Borg Åboen Gudmun NilsS Södertorp P Kersti NilsD Karup
 
1819 2 24 Dr Hemmas Åboen Sven NilsS Karup P Thora NilsD Södertorp
 
1819 2 24 Dr Styrmannen Olof PettersS Påarp P Elsa NilsD Södertorp
 
1819 3 12 M Husaren Bengt Rubin Ramsjö P Pärnilla OlsD Ramsjö
 
1819 1 10 M Styrmannen Efvert Jonas PettersS Torekov K Mamsell Theodora Gabriella Rhode Wråen
 
1819 10 22 Dr Rotkarlen Pål AndersS Skrigstorp P Lucia SvensD Faritslöf
 
1819 5 21 M Qvartermäst Joh Christian Valqvist Karup K Demoiselle Annett Elisabeth Corrner Karups Prästgård
 
1819 7 23 Dr Åboen Nils JönsS Hånarp P Lusse JönsD Bjäragården
 
1819 12 10 Dr Åboen Sven ÅkasS Hillarp P Kersti Hofverberg Elestorp
 
1819 10 20 M Åboen Ola PärsS Möllhult P Bengta NilsD LillaBåstad
 
1819 11 26 M Husaren Trulls Stjernqvist Karup P Anna JönsD Karup
 
1819 11 12 M Nämd Sven JsS Kock Houf K Boel HansD Sinarp
 
1819 11 21 M Åboen Stafan PärsS Faritslöf K Bengta NilsD Faritslöf
 
1820 4 14 M Husm Jöns Valerius Slättaryd P Bengta IfvardsD Slättaryd
 
1819 11 26 Dr Börje BengtsS Drängstorp K Anna Ch: Kollberg Drängstorp
 
1819 12 28 Dr Åboen Jöns EliasS Småryd P Elsa SvensD Ericstorp
 
1819 12 28 Dr Åboen Jöns SvensS Ericstorp P Elna EliasD Småryd
 
1819 12 28 Dr Sjöman Johan Klevenow Karup P Elna SvensD Faritslöf
 
 
 
1820 1 4 Dr Sjöman Jöns PärsS Dearp P Hanna JönsD Slättaryd
 
1820 2 27 Dr Lars JeppsS Påarp P Kersti JönsD Påarp
 
1820 3 10 Dr Åbo Frälselandtbonde Jöns PärsS Glimminge P Elna LarsD Hånarp
 
1820 1 21 Dr Husm Tulle BengtsS Svenstad P Boel NilsD Svenstad
 
1820 1 21 M Husm Jöran Freij Karup P Kersti JönsD Karup
 
1820 2 4 Dr Smeden Anders Bolin Glimminge P Troen SvensD Glimminge
 
1820 3 10 Dr Åboen Hans LarsS Hånarp P Bengta PärsD Glimminge
 
1820 2 24 Dr Åbo Pål OlsS Karup P Sissa SvensD Glimminge
 
1820 4 7 Dr Erland PålsS Påarp P Stina MånsD Påarp
 
1820 4 14 M Lotsen Eric Sjöström Torekow P Bengta Örtqvist Glimminge
 
1820 2 27 M Rotsoldaten Pär Grijm Glimminge P Anna AndersD Glimminge
 
1820 7 28 M Åbon Sven MårtensS Bröddarp P Karna AndersD Slättaryd
 
1820 5 22 Dr Hans PålsS Kollinge P Bengta SvensD Slättaryd
 
1820 7 11 Dr Sven JonasS Mäsinge P Pernilla StaffansD Mäsinge
 
1820 9 1 Dr Åbon Påhl PehrsS Ericstorp P Ingar SvensD Karstorp
 
1820 10 15 M Åboen Bengt JepsS Påarp P Elsa MichelsD Påarp
 
1820 11 10 M Åbo Nills SvensS Ollöf K Sissa SvensD Glimminge
 
1820 12 17 Dr Ola EbbesS Glimminge K Elsa LarsD Glimminge
 
1820 10 27 M Ingenieur Joh Bergström Karup K Demoisell Christine Boel Kullberg Houf
 
1820 12 27 Dr Åboen Sven OlsS Karup P Kersti BengtsD Faritslöf
 
1820 12 20 M Sjöman Hendric ChristiansS Påarp P Elna HansD Lillabåstad
 
1820 11 26 M Sjöman Nils BengtsS Glimminge P Ingar BengtsD Segeltorp
 
1820 12 29 DrRoteSoldat Jöns Ståhl Engeltofta P Karna NilsD Mäsinge
 
1820 12 31 Dr Sjöm Skomak Hans OlsS Karup P Sissa SvensD Mäsinge
 
1821 2 2 Dr Åbo Nils MichelsS Glimminge P Boel PärsD Broddarp
 
1821 7 6 Dr Åboen Nills AndersS Ramsjö P Bengta OlsD Ramsjö
 
1821 3 2 Dr Åboen Troed PärsS Varegården K Pärnilla PärsD Slättaryd
 
1821 1 28 M Skepparen Ogifte Jöns SvensS Glimminge P Hanna OlsD Karup
 
1821 2 2 M Husmannen Tillträd åbo Pål PärsS Glimminge K Else SvensD Glimminge
 
1821 3 9 M HusmansDrängen Nils NilsS Glimminge P Elsa SamuelsD Glimminge
 
1821 2 2 M Husaren Petter ChristensS Matell Karup P Anna BengtsD Karup
 
1821 11 11 M Åboen Johan NilsS Ramsjö P Bengta JönsD Glimminge
 
1821 3 23 Dr Husm Nils HansS Drängstorp P Kerstena OlsD Heljarp
 
1821 10 11 Dr Hans HansS Karstorp P Bengta OlsD Karstorp
 
1821 10 19 M Åboen Pär OlsS Varan P Kersti PärsD Perstorp
 
1821 10 19 Dr Jöns PålsS Waran P Kersti AndersD Waran
 
1821 10 11 M Åboen Johannes NilsS Ramsjö P Bengta JönsD Glimminge
 
1821 11 2 Dr Nils AndersS Slättary P Boel NilsD Faritslöf
 
1821 12 28 M Åbo Kyrkvärden Nils JönsS Karup P Petronella JohansD Karup
 
1822 1 18 Dr Nils LarsS Drängstorp P Anna Palm Svenstad
 
1822 3 20 Dr Skepparen Borgaren Pehr PärsS Sinarp P Kersti SvensD Faritslöf
 
1822 3 8 Dr Skepp Eric PettersS Waregården P Anna Palm Hånarp
 
1822 1 25 Dr Åboen Ola PålsS Lindström Glimminge P Kersti JönsD Ramsjö
 
1822 1 25 Dr Åboen Sven PärsS Glimminge P Elsa OlsD Mäsinge
 
1822 1 27 Dr Pehr BengtsS Wråen P Anna LarsD Wråen
 
1822 3 29 Dr Åbo Hans PärsS Elestorp P Hanna TroedsD Broddarp
 
1822 4 12 M Nils Palm Pärstorp P Anna LarsD Segeltorp
 
1822 8 17 M Sjömannen Nils NilsS Faritslöf P Gunnel PersD Boarp
 
1822 10 27 Dr Husman Per EsbjörnsS Engeltofta P Olu ChristophersD Påarp
 
1822 12 27 M Åboen Nils PålsS Elestorp P Bolla SvensD Mesinge
 
1822 12 27 Dr Åboen Nils JönsS Ramsjö P Elsa NilsD Ramsjö
 
1822 12 30 Dr Husman Nils MårtensS Påarp P Hanna NilsD Varan
 
1823 1 10 Dr Nils SvensS Glimminge K Flickan Anna Cath: Hullt Glimminge
 
1823 1 10 Dr Borg Skepp Gudmund PärsS Bjärgården K Jungfrun Petronella ErlandsD Varegården
 
1823 1 31 Dr Rusthåll Ola NilsS Faritslöf P Ingar StaffansD Faritslöf
 
1823 2 21 Dr Husm Bengt JönsS Karup P Bengta/Hanna/ NilsD Karup
 
1823 2 14 M Capten Ebbe JönsS Ramsjö K Jungfru Boel ErlansD Waregård
 
1823 2 21 M Åboen Anders SvensS Faritslöf P Troen TroedsD Faritslöf
 
1823 2 7 M Åboen Jöns LarsS Lillaryd P Elsa SvensD Faritsöf
 
1823 2 14 Dr Åboen Sven JönsS Glimminge P Bengta JohansD Glimminge
 
1823 4 18 M Husaren Sjunne Hjelm Glimminge P Lusse PersD Glimminge
 
1823 3 21 M Sjöman Nils NilsS Karup P Lusse OlsD Karup
 
1823 3 21 M Sjöman Ola PersS Påarp P Boel BengtsD Karup
 
1823 7 4 Dr Åboen Per BengtsS Stål Slättary P Hanna StaffansD Faritslöf
 
1823 7 4 Dr Åboen Nils LarsS Påarp P Hanna NilsD Glimminge
 
1823 5 19 Dr Hans PersS Karup P Elna MårtensD Karup Prestgården
 
1823 5 23 M Rotesoldaten Ola Klen W.Lyngby P Mallena NilsD Glimminge
 
1823 6 13 Dr Åboen Nils JönsS Glimminge P Pernilla PålsD Glimminge
 
1823 5 11 M Åbo Pär HansS Boarp P Elsa JönsD Möllhult
 
1823 9 7 M Johan AxelsS Mäsinge P Elna EbbesD Påarp
 
1823 8 29 Dr Påhl NilsS Småryd P Anna C. Högman Karup
 
1823 10 10 M Nils PärsS Karup P Kersti OlsD Glimminge
 
1823 9 26 M Åboen Hans HansS Boaarp P Elna JönsD Boarp
 
1824 2 1 Dr Åbo Pål PärsS Wegalt P Elsa OlsD Ramsjö
 
1824 1 18 Dr Åbo Gudmund JönsS Södertorp P Lusse PäesD Svenstad
 
1823 11 20 Dr Åbo Pär NilsS Faritslöf P Bengta JönsD Södertorp
 
1824 3 26 Dr Åbo Johan NilsS Slättaryd P Karna ErlandsD Slättaryd
 
1823 12 30 Dr Åbo Nils JönsS Boarp P Pernilla SvensD Elestorp
 
1823 11 30 Dr Ebbe JönsS Mesinge P Troen NilsD Ramsjö
 
1823 11 9 Dr Sven OlsS Vråen P Kersti NilsD Ingelstorp
 
1824 2 6 Dr Åboen Jöns PålsS Ericstorp P Elna PärsD Heljarp
 
1824 2 6 Dr Åboen Nils SvensS Karstorp P Kersti PärsD Ericstorp/Karstorp/
 
1824 1 2 M Ebbe PersS Bjärgård K Pigan Johanna BengtsD Karup
 
1824 1 4 Dr Johan SvensS Lillaryd P Lusse PärsD Broddarp
 
1824 2 29 Dr Lars SvensS Bjärlöf Faritslöf K Dejian Lusse OlsD Broddarp
 
1824 1 11 M Jöns LarsS Påarp P Ingar GudmansD Houf
 
1824 2 5 Dr Jöns PålsS Ericstorp P Elna PersD Heljarp
 
1824 2 22 M Styrman Sven NilsS Påarp P Kersti SvensD Hånarp
 
1824 2 6 M Sjöman Lars Palm Påarp P Ingrid AndersD Hånarp
 
1824 1 29 M Åbo Bengt OlsS Glimminge P Kersti JönsD Lillary
 
1824 3 29 M Åbo Erland JepsS Påarp P Kersti PålsD Faritsöf
 
1824 6 25 Dr Husm Lars PersS Troentorp P Kersti JönsD Varan
 
1824 4 1 Dr Husm Åke PettersS Bergman Elestorp P Ingar JönsD Varan
 
1824 5 5 Dr Per ArfvidsS Varan P Mallena Falckengren Waran
 
1824 3 28 M Åbo Nils PettersS Varan K Jungfrun Petronella Magdalena Rode Vråen
 
1824 6 15 Dr Nils EbbesS Ramsjö P Elsa NilsD Mesinge
 
1824 6 15 M Pål NilsS Mesinge P Hanna EbbesD Ramsiö
 
1824 5 13 M Husar Olof Ström Sinarp P Sissela PersD Glimminge
 
1824 5 2 Dr Johannes AndersS Lillabåstad P Kersti JohansD Houf
 
1824 5 14 M Eric BengtsS Waran P Kersti PärsD Brödarp
 
1824 7 2 M Jöns PersS Drängstorp P Elna OlsD Drängstorp
 
1824 7 16 Dr Pär HansS Karstorp P Ingar BengtsD Karstorp
 
1824 10 22 M Styrman Sven JonsS Bjäröd P Sissa PersD Drengstorp
 
1824 12 17 M Styrman Nils PettersS Waran P Petronella Palm Hånarp
 
1824 11 26 Dr Åboen Nils BengtsS Stål Faritslöf P Karna PersD Mesinge/Lundagård/
 
1824 11 5 Dr Bengt HåkansS Mesinge P Bengta PersD Vegalt
 
1825 1 3 Dr Johan JönsS Svenstorp P Margreta BengtsD Karup
 
1824 11 21 Dr Nils AndersS Hånarp P Lusse BengtsD Segeltorp
 
1825 1 7 Dr Jöns PersS Småryd P Kersti SvensD Ericstorp
 
1825 2 25 M Styrman Bengt BengtsS Slättaryd P Sissa Eneman Ramsjö
 
1825 3 24 Dr Nils TorkelsS Slättaryd/Faritsöf/ P Pernilla PärsD Glimminge
 
1825 1 16 Dr Sven JönsS Wråen K Anna LarsD Wråen
 
1825 2 3 Dr Åboen Ola HansS Karstorp K Ingar HansD Karstorp
 
1825 2 11 M Unge skepparn Jöns PettersS Ramsjö P Johanna Palm Hånarp
 
1825 3 25 Dr Husm Jöns BengtsS Engalag P Ingar NilsD Ramsjö
 
1825 4 23 M Åboen Sven PersS Slättary.No7 P Kersti PersD Slättary.No7
 
1825 3 20 Dr Jöns OlsS Varan P Kersti PersD Svenstad
 
1825 5 6 Dr Åbo Nils BengtsS Svenstad P Thora AndersD Svenstad
 
1825 7 12 Dr Åbo Jöns PersS Waran P Sissa PersD Waran
 
1825 5 22 Dr Nils OlsS Waran P Hanna StaffensD Kollinge
 
1825 8 12 M Rot:Sold Pehr Palm Glimminge K Dejan Boel SvensD Glimminge
 
1825 8 26 Dr Bengt OlsS Boarp P Sissa OlsD Glimminge
 
1825 11 22 Dr Påhl SvensS Ramsjö P Elna OlsD Ramsjö
 
1825 10 28 Dr Nils EbbesS Påarp P Kersti MårtensD Påarp
 
1825 11 0 Dr Per AssarsS Karup P Kersti SvensD Hånarp/Karup/
 
1826 1 27 M Åbo Jöns NilsS Segeltorp K Kersti JonsD Slättary
 
1825 12 16 Dr Nils JönsS Karup P Sophia Högman Karup
 
1826 2 10 Dr Åbo Per PålsS Ramsjö P Ingar JönsD Ramsjö
 
1826 1 13 Dr Åbo Lars SvensS Ericstorp P Elsa PärsD Mesinge
 
1826 1 4 M Åbo Sven SvensS Elestorp P Elsa JönsD Boarp
 
1826 1 20 M Sjöman Måns LarsS Påarp P Sissa JönsD Hånarp
 
1826 2 3 M Capt Ebbe JansS Ramsjö K Joh Sophie Kruse Ramsjö
 
1826 2 10 Dr Jöns JönsS Lillaryd P Oliva Chr Hullt Glimminge
 
1826 2 29 Undtgsman Sven PehrsS Wejby P Ingar SalomonsD Glimminge
 
1826 4 7 Dr Åbo Jöns SvensS Mesinge P Lusse SvensD Ramsjö
 
1826 4 12 Dr Husman Ola PersS Glimminge P Lusse/Pernilla ErlansD Möllhult
 
1826 5 5 M Åboen Jon JönsS Glimminge P Elna BengtsD Glimminge
 
1826 7 9 M Husm Nils BengtsS Mäsinge P Sissa Stefens/Christiersdo Mäsinge
 
1826 6 30 M Husaren Nils Dyrock Sinarp P Ingri Örtequist Glimminge
 
1827 1 3 M RotSoldaten Hans Lund Karup P Anna C: Klevenov Karup
 
1826 7 28 Dr Christian JönsS Karup P Thora JonsD Småryd
 
1826 7 4 Dr Åbon Sven OlsS Karstorp P Kersti PålsD Karstorp
 
1826 11 10 Dr Bengt PåhlsS Ericstorp P Boel PärsD Heljarp
 
1826 8 21 Dr Sjöm Påhl Hillerström Hillarp K Jungfru Greta Ulr. Edenberg Flyhus
 
1826 10 31 M Skomakare Johannes Hallenborg Hjernarp K Anna Hasselgren Drengstorp
 
1826 11 10 M Husm Nils NilsS Glimminge P Bengta JohansD Glimminge
 
1826 10 31 M Skräddaren Johan Rosenborg Glimminge/Torekov P Olu JohansD Glimminge
 
1826 12 1 M Husman Nils ChristensS Karup P Thora HansD Öllöf/Karup
 
1826 12 27 Dr Husmannen Nils JönsS Waran K Enke Pernilla SvensD Waran
 
1826 11 12 M Sjöman Tilltr åbo Per PersS Varan P Kersti PersD Varan
 
1826 12 1 Dr Per GudmunsS Waran P Sissa EbbasD Waran
 
1826 12 1 M Åke PettersS Elestorp P Pernilla OlsD Elestorp
 
1827 1 16 M Husaren Ola OlsS Elestorp P Kersti SvensD Mesinge
 
1827 1 4 Dr Pehr Palm Svenstad P Ingar OlasD Killbeckstorp
 
1827 3 20 M Per PersS Karstorp P Kersti PålsD Slättary
 
1827 1 28 Dr Per TroedsS Faritslöf P Kersti SvensD Haga
 
1827 1 28 M Per PålsS Holmberg Houfshus P Kersti JönsD Mesinge
 
1827 2 4 M Åboen Hans PålsS Svenstad P Elna PersD Perstorp
 
1827 3 18 Dr Sjöm Nils JönsS Drengstorp P Lusse SvensD Drengstorp
 
1827 4 17 DrTilltr åbo Bengt NilsS Prestgården Karup.No P Hanna HansD Faritslöf
 
1827 6 1 Dr Tilltr åbo Sven SvensS Ramsjö P Lusse EbbasD Ramsjö
 
1827 5 6 M Sjöm Åbo Nils PersS Dearp P Elna LarsD Segeltorp
 
1827 6 3 Dr Lars PersS Båstad P Dejan Gunnel OlsD Svenstad
 
1827 6 3 Dr Lars PersS Båstad P Gunnel OlsD Svenstad
 
1827 2 25 Dr Sven OlsS Påarp P Kersti PersD Påarp
 
1827 8 10 Dr Pehr NilsS Heljarp P Ulrica C: Högman Karup
 
1827 9 18 M Åbo Jöns OlsS Karup P Bengta PersD Boarp
 
1827 10 5 M Håkan PersS Karstorp K Troen AndersD Ramsjö
 
1827 12 27 M Åboen Nils PersS Ramsjö P Bolla JönsD Ramsjö
 
1827 12 27 M Husaren Sven Nyberg Glimminge P Kersti ChristoffersD Påarp
 
1828 1 13 M Åbo Sven PärsS Drängstorp P Bengta JonasD Ericstorp
 
1828 1 25 M Tilltr åboen Pär PåhlsS Slättaryd P Bengta StaffensD Slättaryd
 
1828 1 25 M Åboen Pär SvensS Mäsinge P Bolla PärsD Slättaryd
 
1828 2 20 Dr Tilltr åbo Sven PålsS Svenstad P Pernilla PärsD Svenstad
 
1828 2 8 Dr Sjöman Nils NilsS Mesinge P Karna Eneman Slättaryd
 
1828 2 8 Dr Sjöm Per JönsS Troentorp P Petronella JönsD Kollinge
 
1828 3 18 M Åboen Ola Lindström Glimminge P Aida NilsD Glimminge
 
1828 4 25 M Åboen Lars Petter NilsS Mäsinge P Bengta StafensD Mäsinge
 
1828 4 27 M Styrman Nils NilsS Ramsjö K Kersti SvensD Ramsjö
 
1828 4 1 M Sjöman Jöns PettersS Påarp P Kersti Åkerblom Lillaryd
 
1828 4 1 M Sjöm Per OlsS Sinarp P Kersti AndersD Slättaryd
 
1828 5 21 M Husar Jöns Nero Faritsöf P Johanna JonsD Waran
 
1828 7 6 Dr Hans JönsS Ramsjö P Elna PåhlsD Ramsjö
 
1829 1 4 Dr Tillträdande Rusthåll Jöns JönsS Påarp P Petronella Ståhl Faritslöf
 
1828 10 13 M Målare Jacob P. Sjönghult Engelholm K Demois Lovisa M. Nibelius Karup
 
1828 11 14 Dr Anders JohansS Karup P Johanna BengtsD Svenstad
 
1828 12 21 Dr Husm Snick Sone Bergström Karup P Margaretha PärsD Karup
 
1828 11 28 Dr Sven NilsS Broddarp P Kersti PärsD Broddarp
 
1829 1 16 Dr Tilltr åbo Bengt SvensS Hånarp P Bolla NilsD Slättaryd
 
1829 1 29 Dr Nils PärsS Påarp P Ingar JönsD Påarp
 
1829 4 3 Dr Tilltr åbo Ebbe NilsS Södertorp P Kerstena OlsD Sinarp
 
1829 3 27 Dr Tilltr åbo Lars OlsS Glimminge P Bolla NilsD Glimminge
 
1829 3 6 Dr Nils PärsS Ramsjö P Elna PärsD Wegalt
 
1829 6 14 Dr Nils HansS Olastorp P Bolla JönsD Broddarp
 
1829 7 19 Dr Pehr JönsS Ramsjö.No8 P Pernilla EbbesD Ramsjö
 
1829 8 21 Dr Åboen Sven ErlandsS Möllhult P Elna PärsD Ramsjö
 
1829 10 11 Dr Nils JönsS Påarp P Sissa JönsD Bjäragård/Påarp
 
1829 11 1 Dr Johan JönsS Waran K Elna OlsD Hallavara
 
1830 1 8 Dr Tilltr åbo Pär NilsS Småryd P Bolla PåhlsD Glimminge
 
1829 12 16 Dr Sjöman Jöns OlsS Mäsinge P Kersti StephansD Mäsinge
 
1829 12 24 Dr Gesällen Nils Wollberg Påarp P Kersti NilsD Påarp
 
1830 2 19 Dr Tilltr åbo Styrman Stephan EbbesS Ramsjö P Johanna Söderman Ramsjö
 
1830 3 26 M Åboen Pehr StaffensS Faritslöf P Bolla NilsD Slättaryd
 
1830 2 26 Dr Sjöm Påhl JönsS Påarp P Elna EbbasD Waran
 
1830 4 2 Dr Sjöm Pehr Sjöström Slättrydstorp P Kersti StephansD Slättaryd
 
1830 3 26 Dr Tilltr åbo Ebbe NilsS Troentorp P Olu PärsD Svenstad
 
1830 4 16 Dr Tilltr åbo Nils NilsS Slättaryd P Elna OlsD Slättaryd
 
1830 8 13 Dr Påhl PärsS Slättaryd P Elna SvensD Slättaryd
 
1830 4 4 Dr Sjöm Påhl OlsS Glimminge P Kersti SvensD Hånarp
 
1830 5 3 M Åbo Pär OlsS Mäsinge P Anna NilsD Mäsinge
 
1830 5 2 Dr Nils PärsS Waran P Elonora Hellemont Pärstorp
 
1830 6 10 M Sven SvensS - P Lusse PersD -
 
1830 7 9 M Rusthåll Sven SvensS Elestorp P Kersti PersD Elestorp
 
1830 9 3 M Murgesäll Sven Pramberg Waran P Johanna EbbesD Waran
 
1830 12 31 M Husm Jöns PåhlsS Svenstad P Elna PärsD Svenstad
 
1830 9 24 M Husman Pehr Ståhl Bjäragård P Kersti JönsD Bjäragård
 
1830 10 28 M Tillträdande hemmansåboen Ola NilsS Ranarp P Olu DanielsD Glimminge
 
1830 11 23 M Åboen Nils PersS Stål Broddarp P Elsa PersD Slättaryd
 
1830 12 24 Dr Sjöm Alexander Magn: Hammar Glimminge P Karna HansD Glimminge
 
1830 12 10 Dr Andreas BengtsS Drängstorp P Troen SvensD Heljarp
 
1830 12 30 M Åbo Sven SvensS Ramsjö P Olu PärsD Småryd
 
1830 12 27 Dr Åbo Nils PärsS Stål Broddarp P Elsa PärsD Torp
 
1830 12 26 Dr Åbo Lars SvensS Lillaryd P Bolla OlsD Broddarp
 
1831 1 4 Dr Smed Nils JönsS Glimminge P Anna GudmundsD Glimminge
 
1830 12 28 Dr Åbo Nils JönsS Bjäragård P Lusse NilsD Påarp
 
1831 1 7 M Sjöm Sven JönsS Houf P Bengta HansD Glimminge
 
1830 12 30 Dr Sjöm Jöns PärsS Mäsinge P Boel EbbesD Slättaryd
 
1831 1 20 Dr Tilltr åbo Sven MickelsS Påarp P Ingar JönsD Waran
 
1831 1 4 Dr Tilltr åbo Ola TroedsS Svenstad P Karna SvensD Svenstad
 
1831 3 4 Dr Sjöman Eric NilsS Svenstad P Karna PärsD Svenstad
 
1831 4 13 Dr Nils PersS Båstad P Kersti NilsD Farislöf
 
1831 3 22 Dr Sjöm Hans P. JohansS Södertorp P Petronella EbbesD Waran
 
1831 7 1 M Husm Pehr Kihlgren Mesinge P Bengta BengtsD Mesinge
 
1831 11 4 M Skepp Sven Nero Glimminge P Hanna SvensD Glimminge
 
1831 7 7 Dr Tilltr åbo Sven PålsS Farislöf K Troen TroedsD Farislöf
 
1832 2 9 M Husar Jöns Nero Faritslöf P Elna PersD Wegalt
 
1831 10 20 M Husm Sven Lundstedt Mesinge P Elsa JönsD Glimminge
 
1832 2 3 M Åbo Tulle BengtsS Svenstad P Elna EbbesD Glimminge
 
1831 12 30 Dr Åbo Ebbe NilsS Faritslöf P Olu NilsD Faritslöf
 
1831 12 27 Dr Åbo Ola SvensS Faritslöf P Hanna NilsD Påarp
 
1832 1 21 Dr Åbo Pehr NilsS Slättaryd P Elsa TroedsD Torp
 
1832 1 6 Dr Åbo Ola RasmusS Glimminge P Elna LarsD Holmen
 
1831 12 30 Dr Åbo Nils EbbasS Slättaryd P Bengta PersD Slättaryd
 
1832 2 17 Dr Åbo Jöns PersS Svenstad P Elna BengtsD Karup
 
1832 1 20 Dr Åbo Påhl PersS Faritslöf P Ingar NilsD Faritslöf
 
1832 2 9 Dr Åbo Sven PersS Svenstad P Kersti SvensD Påarp
 
1832 3 2 Dr Husm Pehr ChristiensS Södertorp P Lusse LarsD Södertorp
 
1832 1 27 Dr Husm Nils Petter OlsS Båstad P Kersti EbbesD Ericstorp
 
1832 3 18 Dr Åbo Carl CarlsS Ramsjö P Hanna JönsD Ramsjö
 
1832 3 20 Dr Sjöm Ebbe HansS Mesinge P Lusse LarsD Lillaryd
 
1832 2 24 Dr Sjöm Nils MårtensS Hallavara P Elna JohnsD Slättaryd
 
1832 4 27 M Åbo Jöns EliasS Småryd P Bolla SvensD Småryd
 
1832 3 23 M Husm Johannes BengtsS Waran P Gunnil JönsD Broddarp
 
1832 8 17 Dr Husar Hans Petter Svan Glimminge P Karna PålsD Glimminge
 
1832 6 2 Dr Tilltr åbo Nils JönsS Torekov P Sissa Wållström Ramsjö
 
1832 10 19 Dr Johannes Hempel Karup P Troen JönsD Karup
 
1833 3 13 M Ingenieur Patrik Hellstrand Krapperup K Demois Hanna Hansson Karup
 
1832 8 12 Dr Nils SvensS Mölhult P Kerstina SvensD Lillaryd.No3
 
1832 11 17 M Husman Andra giftet Sven Nyberg Mäsinge P Pernilla ÅkesD Karup
 
1833 1 11 Dr Tillträd åbo Pehr HåkansS Broddarp K Elsa PehrsD Broddarp.No1
 
1833 1 3 Dr Sjöman Nils Rommare Glimminge P Ingri SvensD Karup.No5
 
1833 1 18 Dr Tillträd åbo Mickel PettersS Glimminge P Kersti JönsD Småryd.No2
 
1833 3 23 Dr Sjöman Jöns PålsS Glimminge.No16 P Bengta OlsD Glimminge
 
1833 2 14 Dr Nils SonasS Waran P Elna JönsD Waran No8
 
1833 3 6 Dr Johannes Högman Helljarp P Pernilla KnutsD Karup
 
1833 3 19 Dr Salomon JönsS Svenstad P Bengta NilsD Svenstad.No5
 
1833 3 14 Dr Sjöm Nils SvensS Karup.No7 P Pernilla PersD Drengstorp.No4
 
1833 2 22 Dr Copvardi Styrman Tillträdande åbo Lars PålsS Ramsjö P Hanna OlsD Ramsjö.No3
 
1833 2 14 Dr Styrm Stephanus Ståhl Faritslöf P Petronella BengtsD Mäsinge.No8
 
1833 4 27 Dr Tilltr åbo Lars PålsS Glimminge P Kersti SvensD Karstorp
 
1833 3 13 Dr Tilltr åbo Sven BengtsS Ramsjö P Elna NilsD Ramsjö.No1
 
1833 3 10 M Styrm Tilltr åbo Pehr PålsS Lindström Glimminge K Andra giftet Bolla ErlandsD Ramsjö.No2
 
1833 4 11 M Husm Andra giftet Ola JönsS Waran.No2 P Bengta NilsD Waran
 
1833 5 12 M Husm Andra giftet Jöns MårtensS Påarp P Bengta PersD Karup
 
1833 3 11 Dr Sjöm Pehr EbbasS Ramsjö.No2 P Pernilla PersD Ramsjö.No1
 
1833 4 9 M Husm Andra giftet Daniel Hult Glimminge P Ingar OlsD Glimminge.No3
 
1833 6 7 M Husm Andra giftet Nils NilsS Påarp P Elsa PersD Påarp.No1
 
1833 8 3 Dr Soldat Sven Malm Påarp P Hanna SvensD Slättaröd.No8
 
1833 10 18 M Inhyses Andra giftet Påhl EskelsS Glimminge P Kersti JönsD Slättaryd
 
1833 10 26 Dr Sjöm Jöns Aspelund Ramsjö P Ingar JönsD Ramsjö.No2
 
1833 11 30 Dr Sven LarsS Glimminge P Pernilla SvensD Glimminge
 
1833 11 16 Dr Nils LudvigsS Waran P Kersti SvensD Waran.No6
 
1834 1 10 Dr Tillträdande åbo Sven JohnsS Faritslöf.No3 P Elna JohnsD Svenstad
 
1834 2 12 Dr Åbo Pehr OlsS Södertorp No1,2 P Sissa ChristensD Södertorp No1,2
 
1834 1 3 Dr Åbo Pehr NilsS Slättaryd No6 P Kersti PersD Slättaryd No4
 
1834 2 12 Dr Tilltr åbo Ebbe AndersS Ramsjö.No2 P Elna HansD Karup.No7
 
1834 1 24 Dr Sjöm Hans Peter SvensS Karstorp P Elsa Maria Brask Mesinge
 
1834 1 17 Dr Bengt PersS Glimminge.No13 P Hanna OlsD Mesinge.No12
 
1834 3 25 M Ryttmästar Andra giftet Christian H. HåkansS Brödåkra K Demoiselle Adelaide Charlotta Nibelius Karup
 
1834 6 11 M Kusttillsyningsman Petter Wallengren Ramsjö P Troen JansD Ramsjö
 
1834 4 11 Dr Åbo Påhl OlsS Mesinge.No3 P Lusse ErlandsD Mesinge.No10
 
1834 3 14 M Husm Nils EbbasS Ramsjö.No3 P Kersti JansD Waran.No1
 
1834 2 19 Dr Sjöm Ola NilsS Påarp.No6 P Petronella SvensD Påarp.No4
 
1834 3 14 Dr Sjöm Nils PettersS Faritslöf.No6 P Johanna OlsD Mesinge.No8
 
1834 2 12 Dr Pehr SvensS Hånarp.No3 P Bengta NilsD Södertorp.No2
 
1834 2 22 Dr Hans Peter OlsS Segelstorp Grefvie* P Boel SvensD Glimminge.No10
 
1834 1 27 Dr Jöns P. Wallerius Mesinge.No8 P Thora PersD Ramsjö.No2
 
1834 3 19 Dr Tillträd åbo Emanuel Fred NilsS Mesinge.No4 P Bengta PålsD Wegalt.No1
 
1834 3 5 Dr Pehr HansS Hallavara.No1 P Thora NilsD Mesinge.No3
 
1834 4 30 Dr Hans PersS Waran.No8 P Johanna HåkansD Waran
 
1834 5 18 M Sjökapten Borg Andra giftet Lars OlsS Palm Hånarp K Andra giftet Kersti PersD Waran.No4
 
1834 7 16 Dr Pehr BengtsS Slättaryd P Bengta OlsD Slättaryd.No10
 
1834 8 3 Dr Tillträdande åbo Nils MånsS Perstorp.No5 P Kersti PålsD Drengstorp.No3
 
1834 8 8 Dr Tredje giftet Nils SvensS Mölhult P Bengta MånsD Ramsjö.No2
 
1834 11 8 Dr Tillträd åbo Jöns NilsS Glimminge.No5 P Sissa SvensD Boarp
 
1835 1 31 Dr Nils PersS Ramsjö P Troen PersD Wegalt
 
1834 11 28 M Husman Olof Södergren Båstad P Lovisa PersD Heljarp
 
1835 1 31 Dr Åbo Påhl BengtsS Glimminge P Elsa SvensD Glimminge
 
1835 1 9 Dr Tillträd åbo Sven NilsS Påarp P Kersti NilsD Påarp
 
1834 12 28 Dr Husman Ola P. NilsS Påarp P Boel NilsD Påarp
 
1835 1 28 M Åbo Pehr JönsS Sinarp.No1 P Pernilla OlsD Sinarp
 
1835 2 13 Dr Sjöman Olof TrulsS Boarp P Karna OlsD Sinarp
 
1835 2 13 Dr Sjöm Pehr OlsS Messinge P Kersti PålsD Ramsiö
 
1835 2 6 Dr Christian NilsS Svenstad P Kersti NilsD Svenstad
 
1835 2 13 Dr Husm Jöns NilsS Lyngby Förslöfs* P Elna BengtsD Svenstad
 
1835 5 1 M Husar Andra giftet Petter Matell Karup P Ingar PersD Heljarp
 
1835 12 4 M Husm Andra giftet Jöns ÅkasS Karup P Boel SvensD Karup
 
1835 4 24 Dr Jöran JacobsS Mäsinge P Kersti JohansD Ramsiö
 
1835 6 25 Dr Tilltr åbo Jöns PålsS Glimminge.No12 P Ingar Åckerblom Glimminge.No12
 
1835 11 20 Dr I tjänst hos Pehr Stephansson Faritslöf Eric BengtsS Faritslöf P I tjänst på Gästgifg i v.Karup Elsa JönsD Karup
 
1835 7 3 Dr Lars SvensS Mesinge P Troen PersD Wegalt
 
1835 7 10 Dr Tilltr åbo Nils Petter HansS Mesinge(Glimminge) P Kersti EbbesD Svenstad
 
1835 6 11 Dr Tilltr åbo Påhl HansS Glimminge P Boel PersD Mesinge
 
1835 7 14 Dr Ola NilsS Lillaryd.No1 P Johanna PersD Lillaryd
 
1835 11 7 Dr Johannes MårtensS Karup P Bengta JönsD Karup
 
1835 11 7 Dr Jöns JohansS Karstorp P Boel PersD Karstorp
 
1835 10 20 M Sjömannen Nils PettersS Wegalt P Kirsti NilsD Ramsjö
 
1836 1 31 M Husmannen Christopher TruedsS Påarp P Troen JönsD Påarp
 
1836 2 5 Dr Johannes BengtsS Mäsinge P Pernilla PåhlsD Wegalt
 
1836 1 3 M Åbo Jöns NilsS Mäsinge P Karna JansD Mäsinge
 
1836 1 19 Dr Pehr HenricsS Drängstorp P Bengta PehrsD Drängstorp
 
1836 2 5 M Åbon Nils Petter JönsS Påarp P Pernilla JönsD Påarp
 
1836 1 16 Dr Åke PåhlsS Båstad P Christina AndersD v.Karup
 
1836 3 12 M Sjömannen Bengt PettersS Mölhult P Kirsti PåhlsD Wegalt
 
1836 3 18 M Sjömannen Tillträdande hemansåbon Pehr NilsS Ericstorp P Else PehrsD Heljarp
 
1836 3 11 M Coovardi styrm Hederlige beskedlige Bengt Petter StephansS Slättaröd P Else PehrsD Slättaröd
 
1836 3 11 M Coovardi sjöman Jöns PettersS Slättaröd P Kirsti JohansD Slättaröd
 
1836 4 8 Dr Lars JönsS Varan P Anna GöransD Karup
 
1836 7 1 M Åbo Anra giftet Sven NilsS SlättarydsTorp K Andra giftet Kersti JönsD SlättarydsTorp
 
1836 7 19 M Murgesällen Nils ÅkesS Werums* P Ingjer LarsD Prestegåden Karup
 
1836 11 18 Dr Inflyttad 1832 från Förslöf* Johannes SwensS Ramsjö K Tora SwensD Wegalt
 
1836 11 21 M Sewed PåhlsS Lillaryd K Petronella PehrsD -
 
1836 11 26 Dr Jöns OlsS Karstorp P Pernilla SwensD Karup
 
1836 12 16 M Åbo Husaren Niklas PehrsS Bergman Waran P Sissa PehrsD Waran
 
1836 11 16 Dr Nils PåhlsS Elestorp P Troed NilsD Elestorp
 
1837 1 8 M Fanjunkaren vid Norra Skånska Kungl Inf Reg Hr Jean Pierre Houpert - K Demoiselle Carolina Sophia Palm -
 
1837 1 6 M Åbo Påhl PettersS Boarp P Kirsti SwensD Ericstorp
 
1837 1 3 M Åbo Swen SwensS Faritslöf P Pernilla SwensD Påarp
 
1837 1 21 Dr Anders JönsS Broddarp P Pernilla JönsD Slättaryd
 
1837 1 3 Dr Sjömanen Andreas SwensS - P Elna Nilss Waran
 
1837 3 9 M Husman Johannes Sandberg - P Hanna PehrsD Glimminge
 
1837 3 1 Dr Swen EricsS Waran P Bengta JönsD Waran
 
1837 3 31 Dr Swen MånsS Haga P Petronella EskilsD Hällarp
 
1837 4 14 Dr Pehr JönsS Mäsinge P Else PåhlsD Påarp
 
1837 3 8 M Sjömannen Pehr PåhlsS Wahlström Ramsjö P Bengta SwensD Ramsjö
 
1837 3 26 M Coovardi styrmannen Stephan Ståhl - P Troen PåhlsD Wegalt
 
1837 5 18 Dr Tillträdande åbon Nils Petter ChristophsS Drängstorp P Kirsti NilsD Drängstorp
 
1837 5 17 M Åbon Johannes SwensS Slättaryd P Lusse SwensD Slättaryd
 
1837 8 5 Dr Pehr NilsS Swenstad P Ingar OlasD Swenstad
 
1837 9 3 Dr Nils LarsS V.karup P Pernilla ChristensD V.karup
 
1837 9 23 M Smeden Pehr Hempel Swenstad P Hanna Sjöström -
 
1837 12 28 Dr Johannes HansS Waran P Karna Eneman Ramsjö
 
1837 11 25 M Tillträdande åbon Johannes SonasS Waran P Ingar NilsD Waran
 
1837 12 30 M Tillträdande åbon Jöns Petter NilsS Sinarp K Karna OlsD Sinarp
 
1838 2 16 M Tillträdande åbon Jöns OlsS Engelag P Kirsti NilsD Småryd
 
1838 3 2 M Sjömannen tillträdande åbon Lars TroedsS Faritslöf P Kirsti JacobsD Faritslöf
 
1838 2 17 Dr Tillträdande åbon Påhl PehrsS Sinarp P Bolla PåhlsD Sinarp
 
1838 3 13 Dr Jöns NilsS Hillarp P Johanna JönsD Mäsinge
 
1838 3 16 M Sjömannen Swen AssersS Karup P Gunnild NilsD Småryd
 
1838 4 17 M Sjömannen Jöns Ståhl Ramsjö P Kirsti PehrsD Påarp
 
1838 9 2 M Sjömannen Pehr PåhlsS Enegren Ramsjö P Pernilla OlsD Waran
 
1838 10 19 M Skolläraren Herr N. Hallgren - K Demois - Maur Glimminge
 
1838 11 29 Dr Hans SwensS Glimminge P Johanna Palm -
 
1838 11 24 M Torpare - Kihlgren Mäsinge P Hanna JönsD Mäsinge
 
1838 12 29 M Sjömannen Olof JohansS Malanda Götheborgs S P Oliva Thurin Slättarydstorp
 
1838 12 28 M Sjömannen Jöns OlsS Varan P Christina PehrsD Slättaryd
 
1838 12 27 Dr Olof HansS W.karup P Sofia SwensD W.karup
 
1839 3 7 M Styrman Jöns Hök Påarp P Elna PehrsD Mäsinge
 
1839 2 13 M Tillträdande åbon Nils P. NilsS Södertorp P Johanna Christina OlsD Södertorp
 
1839 2 6 M Coopvardi styrman Swen Hult - P Johanna Lundström Ramsjö
 
1839 2 22 M Coovardi styrman Swen Söderman Ramsjö P Johanna Pettersson Ericstorp
 
1839 3 1 M Styrman Ebbe PåhlsS Ramsjö P Else JönsD Ramsjö
 
1839 2 22 M Styrman Jöns PåhlsS Ramsjö P Christina Söderman
 
1839 3 13 M Sjömannen Nils ErlandsS Mölhult P Lusse PehrsD Mölhult
 
1839 4 24 Dr Jöns EbbasS Waran P Johanna Bengtsson -
 
1839 5 31 M Torparen Lars PehrsS Troentorp P Lusse PehrsD Faritslöf
 
1839 6 22 Dr Nils OlsS Waran P Lusse NilsD Waran
 
1839 6 9 Dr Andreas NilsS Waran P Christina PehrsD Waran
 
1839 6 7 M Åbon Påhl SwensS Drengstorp P Ingar PåhlsD Ramsjö
 
1839 7 5 Dr Nils PehrsS Heljarp P Sissa PåhlsD V.karup
 
1839 8 24 Dr Mjölnare Olof PettersS Waran P Johanna JönsD Waran
 
1839 10 18 Dr Sven PehrsS Slättaryd P Troen PehrsD Påarp
 
1839 10 12 M Kustuppsyningsmannen Johannes P. Cervin Ramsiö K Jungfru Elna Strömberg Ramsjö
 
1839 10 27 Dr Swen JacobsS Faritslöf P Sissa OlsD Broddarp
 
1839 11 15 M Åbon Bengt JohansS Hälarp Grefvie* P Kirsti MårtensD Varan
 
1840 1 30 M Skeppstimmermannen Troed LudvigsS Hillarp P Hanna SwensD Södertorp
 
1840 2 14 M Sjömannen Tillträdande hemmansägaren Pehr PettersS Ramsjö K Else Christina Jönsson Ramsjö
 
1840 2 29 M Tillträdande åbon Pehr NilsS Elestorp P Troen NilsD Palm Swenstad
 
1840 3 21 M Sjömannen Nils PåhlsS - P Christina NilsD Påarp
 
1840 2 29 Dr Anders NiclasS Waran P Anna SamuelsD -
 
1840 3 13 M Sjömannen Tillträdande hemmansägaren Pehr PettersS Lillaryd P Bolla JönsD Lillaryd
 
1840 11 23 M Sjömannen Petter NilsS Faritslöf P Else StaffensD Faritslöf
 
1840 3 25 Dr Tillträdande åbon Nils Petter SwensS Heljarp P Elna JohansD Heljarp
 
1840 6 7 M Sjömannen Jöns Petter PettersS Wegalt P Elsa Lundström Ramsjö
 
1840 10 2 Dr Pehr JonsS Mäsinge P Hanna PehrsD Mäsinge
 
1840 6 7 Dr Johannes SvensS - P Thora NilsD V.karup
 
1840 6 13 Dr Nils MånsS Påarp P Thora JönsD Påarp
 
1840 8 31 M Husm Nils Hallberg - P Maria Lund Karup
 
1840 9 13 M Fabr. - Bergh - K Demoiselle C Lenander -
 
1840 10 18 Dr Åbon Christian NilsS Glimminge P Hanna PåhlsD Mäsinge
 
1840 12 18 Dr Paulus PehrsS Bjäragården P Pernilla PåhlsD Drengstorp
 
1840 12 29 M Jöns Ståhl Påarp P Johanna NilsD Påarp
 
1841 1 31 M Muraren Måns JönsS Slättaryd P Bengta OlsD Slättaryd
 
1841 1 15 M Sjömannen Swen PåhlsS - P Johanna LarsD Drengstorp
 
1841 4 5 M åbon Pehr Ståhl Slättaryd P Lusse PåhlsD Slättaryd
 
1841 2 20 M Sjömannen Swen NilsS Glimminge P Elna SwenD Småryd
 
1841 2 26 M Sjömannen Pehr OlsS Mölhult P Hanna NilsD Mölhult
 
1841 2 19 Dr Swen BengtsS Småryd P Christina LarsD Elestorp
 
1841 4 17 M Smedgesällen Johannes Nordström V.karup K Sissa NilsD Ramsjö
 
1841 5 13 Dr Andreas NilsS L.Båstad P Carolina Thornuist Waran
 
1841 4 23 M Sjömannen Bengt PettersS - P Ingar NilsD Boarp
 
1841 4 30 Dr Lars Petter BengtsS Glimminge P Ingar AndersD Glimminge
 
1841 5 8 M Åbon Pehr BengtsS V.karup P Lusse PåhlsD V.karup
 
1841 6 5 Dr Bengt PehrsS W.karup P Bengta LarsD Bjäragården
 
1841 8 21 Dr Nils PehrsS Elestorp K Pernilla OlsD Elestorp
 
1841 8 17 Dr Ola Petter NilsS - K Bolla AndersD Waran
 
1841 8 17 Dr Swen OlsS Waran K Elna PehrsD -
 
1841 10 18 M Sjömannen åbon Jöns Petter NilsS Skrigstorp P Ingar JönsD Slättaryd
 
1841 8 29 Dr Ola NilsS Faritslöf P Bengta JacobsD Faritslöf
 
1842 1 3 M Sjömannen Pehr PettersS Mesinge P Kerstin OlsD Waran
 
1842 1 28 M Sjömannen Lars SamuelsS Waran P Bengta GudmundsD Slättaryd
 
1841 12 22 Dr Christoffer NilsS Påarp P Lusse OlsD Faritslöf
 
1841 12 12 Dr Pehr LarsS Ericstorp P Gunilla JönsD Påarp
 
1841 12 30 M Mjölnaren Tillträdande åbon Jöns JohansS Drengstorp K Kiersti NilsD Drengstorp
 
1841 12 31 M Sjömannen Jöns NilsS Elestorp P Johanna SwensD Elestorp
 
1842 1 8 M Sjömannen B. P. SwensS Småryd P Johanna PehrsD Sinarp
 
1842 2 5 M Husm - Swan - K Kirsti OlsD Bjäragården
 
1842 2 12 M Sjömannen Pehr PåhlsS Drengstorp P Sissa HansD Drengstorp
 
1842 4 16 M Åbon Ola P. StaffansS Slättaryd K Christina Wilhelmina Dahlin -
 
1842 4 10 Dr B. PettersS - P Elna NilsD Mäsinge
 
1842 3 28 M Husm Nils JansS - P Johanna Stjernquist -
 
1842 4 25 Dr Lars SwensS Ericstorp P Kirsti PåhlsD Ericstorp
 
1842 8 21 Dr Bengt MichelsS Glimminge K Kirsti NilsD Glimminge
 
1842 12 16 Dr Jöns JönsS Elestorp P Sissa PåhlsD Elestorp
 
1843 1 21 M Sjöman Nils PettersS - P Johanna NilsD Hällarp
 
1842 12 21 Dr Bengt Petter NilsS Faritslöf K Pernilla NilsD Faritslöf
 
1843 1 4 M Sjömannen Påhl Boström Boarp P Thora PersD Nr7 Mäsinge
 
1843 1 15 Dr Per NilsS Ramsjö P Karna JönsD Ramsjö
 
1842 12 30 M Murararbeteren Åke NilsS Broddarp P Christina JönsD Broddarp
 
1843 1 18 Dr Hans NilsS LillaBåsta P Anna PehrsD Swenstad
 
1843 2 24 M Sjömannen Swen PettersS Drängstorp P Johanna StaffensD Erikstorp
 
1843 3 25 M Hemmansägaren Lars JeppsS Påarp P Kirsti ChristoffersD Påarp
 
1843 2 5 Dr Tillträdande åbon Jöns JönsS Påarp P Johanna PehrsD Påarp
 
1843 2 3 M Sjömannen Jöns PettersS Ericstorp P Lusse SwensD Ericstorp
 
1843 3 10 M Åbon Ola JönsS Lillaryd P Elna NilsD Påarp
 
1843 3 1 M Tillträdande åbon Lars Peter ErlandsS Påarp K Johanna Pettersson Påarp
 
1843 2 23 M Styrman Swen OlsS Skofarp P Anna NilsD Elestorp
 
1843 3 14 M Tillträdande Hemmansägaren Bengt Peter LarsS - P Kirsti PehrsD Elestorp
 
1843 4 22 Dr Bengt PehrsS Slättaryd P Kirsti ErlandsD Mäsinge
 
1843 4 9 Dr Christen JansS Lillaryd P Bolla JönsD Mölhult
 
1843 4 22 Dr Tillträdande åbon Hans B. NilsS Småryd P Kirsti JönsD Småryd
 
1843 4 30 Dr Nils SwensS Torkov P Ingar SwensD Drengstorp
 
1843 6 11 Dr Bengt Petter SwensS Slättaryd P Ingar SwensD Slättaryd
 
1843 7 8 Dr Anders PehrsS Slättaryd P Sissela JönsD Broddarp
 
1843 12 15 Dr Tillträdande åbon Nils SwensS Waran P Petronella Jansson Waran
 
1844 1 3 M Sjömannen Åbon Johannes SwensS - P Olu JönsD Ramsjö
 
1844 1 19 Dr Pehr MånsS Ramsjö P Kirsti MånsD Ramsjö
 
1844 1 24 Dr Johannes TroedsS Slättarydstorp P Lusse JohansD Slättaryd
 
1844 2 15 M Torp Alexander Hammar Lillaryd P Kirsti OlsD Lillaryd
 
1844 4 13 Dr Skomakaren S. P. Isberg Hillarp P Christina Lovisa JohnsD Kollinge
 
1844 4 10 M Sjömannen Hans P. LarsS - P Pernilla SwensD Hånarp
 
1844 5 3 Dr Swen KerstensS Sölvitsborg K Johanna TroenD saknas
 
1844 6 23 Dr Petter SwensS W.karup K Hanna SwensD W.karup
 
1844 7 5 Dr Jöns JönsS Houf P Bolla EbbesD Ramsjö
 
1844 8 17 M Husm Ola EbbesS Glimminge H Från Anna Helena Franck Glimminge
 
1844 12 14 Dr Johannes Hector Waran P Bolla EliasD Swenstad
 
1844 12 21 Dr Magnus JönsS Waran K Johanna AndersD Waran
 
1844 12 27 Dr Tillträdande Lars NilsS Swenstad K Bolla TroedsD -
 
1845 1 8 Dr Nils Peter EricsS - P Johanna AndersD Waran
 
1844 12 30 M Åbon O. PettersS Påarp K Bengta Johansson W.Karup
 
1844 12 13 M Sjöman Nils BengtsS Småryd P Lusse JönsD Holmen
 
1845 1 5 M Styrman S. Olin - P Petronella OlsD Mäsinge
 
1845 1 19 Dr Påhl BengtsS Mäsinge P Anna JohansD Mäsinge
 
1845 1 19 Dr Pehr JohansS Mäsinge P Maria Christina SwensD Slättaryd
 
1844 12 29 Dr Påhl NilsS Faritslöf P Ingar ErlandsD -
 
1845 2 14 M Sjömannen Åbon Åke BengtsS Boarp P Troen NilsD Glimminge
 
1845 2 12 M Sjömannen Swen SwensS Drengstorp P Bolla StaffensD Erictorp
 
1845 1 31 M Sjömannen Nils ErlandsS - P Lusse PehrsD Bjäragården
 
1845 2 19 M Åbon N. P. OlsS Ramsjö P Petronella PåhlsD Ramsjö
 
1845 2 9 Dr Hans P. JohansS Småryd P Elna PehrsD Heljarp
 
1845 2 15 Dr Swen StefansS Slättagd P Swenborg JönsD Slättagd
 
1845 2 21 M Styrman P. Höök - K Lowisa Erlandsson -
 
1845 3 9 M Coovardi styrman Bengt Ryberg - P Else JönsD Karup
 
1845 3 7 M Sjömannen Anders P. PettersS Mäsinge P Ingar LarsD Slättaryd
 
1845 4 1 M Sjömannen Pehr NilsS Glimminge No15 P Kersti PåhlsD Glimminge No15
 
1845 5 10 Dr Bengt MagnusS Waregården P Petronella ÅkesD Waregården
 
1845 4 13 Dr Pehr PehrsS Ingelstorp P Johanna PehrsD Heljarp
 
1845 8 10 M Kustvakten Carl Daniel Erhard - P Anna Christina Swensson Glimminge
 
1845 8 5 M Husar - Wirack - P Johanna NilsD W.karup
 
1845 8 29 M Cantor - Lindström Grefvie P Christina SamuelsD W.karup
 
1845 11 8 M Torpare Swen OlsS Salmontorp Grefvie* K Bolla JönsD Broddarp
 
1845 10 13 Dr Nils JohansS Påarp P Pernilla AndersD Sinarp
 
1845 11 21 Dr Pehr BengtsS V.karup P Kirsti BengtsD V.karup
 
1845 12 29 Dr Johannes JonasS Glimminge P Bengta JönsD Påarp
 
1845 12 7 M Styrman Pehr BörjesS Ramsjö P Bolla SwensD Glimminge
 
1845 11 29 Dr Nils SwensS Karstorp P Elna OlsD Karstorp
 
1845 12 7 Dr Nils P. SwensS Mäsinge P Else SwensD Mäsinge
 
1845 12 26 M Åbon Lars JönsS Slättarydstorp P Anna Sophia AndersD Slättaryd.No10
 
1846 1 28 M Sjömannen Knut Petter JönsS Ramsjö P Else SwensD Ramsjö
 
1846 2 14 M Sjöman Jöns P. JohansS - K Bengta Aspelund Ramsjö
 
1846 3 3 M Sjömannen Oluf JönsS Slättaryd P Ingar EbbesD Swenstad
 
1846 3 10 M Sjömannen Påhl SwensS Småryd P Johanna SwensD Småryd
 
1846 5 14 M Torp Johannes NilsS Mölhult P Kirsti SwensD Mölhult
 
1846 4 19 Dr Pehr LarsS Wegalt P Lusse BengtsD Slättarydstorp
 
1846 6 13 M f d Gästgifvaren Hemmansegaren O. Maur - P Anna Lena AndersD -
 
1846 5 24 M Hr Handlanden - Blixt Båstad K Demoisella Mari Bergensen -
 
1846 6 6 Dr Påhl Wallberg Waran P Johanna Westerlund -
 
1846 6 27 Dr Petter Ekberg Wegalt K Petronella SonesD Mölhult
 
1846 7 10 Dr Åbon Jöns P. AndersS Faritslöf K Johanna JacobsD Faretslöf
 
1846 7 10 M Skomakaren Pehr Kollberg Mäsinge K Petronella SwensD Mäsinge
 
1846 8 4 Dr N. P. JönsS V.karup P Elna Matell V.karup
 
1846 8 28 Dr Pehr GudmundsS Slättryd P Kirsti PehrsD Glimminge
 
1846 10 31 M Sjöm Jöns Örteqvist Glimminge.No10 P Ingar Sjögren Glimminge.No10
 
1846 10 24 Dr Ola SwensS Glimminge P Hanna PåhlsD Glimminge
 
1846 10 27 M Sjömannen Ebbe Magnus JönsS Bjäragården P Pernilla JönsD Södertorp
 
1847 1 12 Dr Jöns PehrsS Waregården P Troen HåkensD Waregården
 
1847 11 23 M Åbon Swen OlsS Dearp K Kristina NilsD Salmonshög
 
1847 2 19 M Styrman Johannes Hult - P Lusse JohansD Mäsinge
 
1847 2 12 M Åbon Johan JönsS Småryd P Bengta SwensD W.karup
 
1847 2 27 M Sjömannen Bengt Petter NilsS Troentorp P Anna PehrsD Elestorp
 
1847 3 12 M Åbon Ola JönsS Swenstad P Elna PehrsD -
 
1847 3 13 M Sjömannen Nils SwensS Boarp P Bolla TullesD Swenstad
 
1847 3 12 M Styrman Hemmansegare Anders TroedsS - P Lusse PåhlsD Slättaryd
 
1847 3 12 M Sjöman Ola NilsS Glimminge P Sissa JönsD Glimminge
 
1847 3 26 M Åbon Lars SwensS Broddarp P Kirsti HansD Elestorp
 
1847 4 9 M Åbon Nils SwensS Påarp P Johanna PehrsD Påarp
 
1847 5 16 M Åbon Nils JönsS Waran P Christina PehrsD Waran
 
1847 5 16 Dr Tillträdande åbon Swen AndersS Waran P Sophia Christina NilsD Waregården
 
1847 6 20 Dr Lars MårtensS Barkåkra* K Kristi ErlandsD Lillaryd
 
1847 6 12 Dr Nils P. BengtsS V.karup P Troen SwensD V.karup
 
1847 7 6 Dr Johan Petter NilsS Elestorp K Kirsti PehrsD Elestorp
 
1847 10 30 Dr Swen Petter Bolin - P Johanna NilsD Drengstorp
 
1847 11 27 Dr Jöns NilsS Waran P Bolla NilsD Faritslöf
 
1847 11 7 M Alexander Hammar - K Christina JönsD Glimminge
 
1847 12 12 Dr Johannes Kollberg Kollinge K Thora JönsD Mäsinge
 
1847 12 14 Dr Johannes CarlsS Boarp P Bolla JönsD Karup
 
1847 12 26 Dr Påhl SevedsS Lillaryd P Ingar MånsD Ramsiö
 
1847 12 12 Dr Jöns OlsS Mäsinge P Else OlsD Mäsinge
 
1847 12 30 M Åbon Hans PehrsS Elestorp K Lusse JohnsD -
 
1847 12 30 Dr Jöns AndersS V.karup K Anna Sophia Hedenström -
 
1848 2 18 Dr Nils NilsS Faritslöf P Anna PehrsD Boarp
 
1848 2 9 Dr Ola PåhlsS Glimminge K Kirsti ErlandsD Mäsinge
 
1848 1 29 Dr Jöns Petter HansS Hånarp P Anna LarsD Holmen
 
1848 3 10 M Torparen Lars JansS Påarp P Johanna Jansson Påarp
 
1848 3 11 M Sjömannen Otto Fred. Hägg Sinarp P Kirsti OlsD Sinarp
 
1848 4 1 Dr Jöns NilsS Engelsbeck P Troen OlsD Karup
 
1848 3 30 M Husar - Cronholm - P Bolla MichelsD Glimminge
 
1848 3 30 Dr Swen NilsS Olastorp K Christina NilsD Waran
 
1848 6 22 Dr Johannes JönsS Karstorp K Bolla PehrsD Karstorp
 
1848 8 6 Dr Jöns PehrsS Swenstorp P Kirsti AndersD Sinarp
 
1848 6 30 Dr Bernt JönsS Swenstorp P Fredrike Blixt Södertorp
 
1848 8 19 M Tillträdande åbon Johannes JohansS Drengstorp P Gunnilda AndersD Drengstorp
 
1848 10 7 Dr Johannes PehrsS - K Bolla ErandsD Påarp
 
1848 8 13 M SmedGesällen Wilhelm Ferdinand Norström - P Johanna HansD Waran
 
1848 9 30 M Sjömannen Johannes Lundquist Karup K Ullrika Hedentrand Karup
 
1849 1 3 M Åboen Swen JönsS Mäsinge.No2 P Petronella Pettersson Swenstad
 
1848 12 26 Dr Ola OlsS Påarp P Christina NilsD Påarp
 
1848 12 29 M Sjömannen Ebbe SwensS Ramsjö K Else JönsD Mäsinge
 
1848 12 30 Dr Swen AndersS Swenstad P Kirsti NilsD Swenstad
 
1849 1 3 Dr Tillträdande åbon Nils P. LarsS Slättaröd P Lowisa NilsD Påarp
 
1849 2 23 Dr Swen BengtsS Houf P Kirsti SwensD Broddarp
 
1849 3 23 Dr Pehr JönsS Waran P Xstina LarsD Waran
 
1849 6 23 M Sjömannen Pehr NilsS Boarp P Olina Xstina JönsD Sinarp
 
1849 6 22 M Sjömannen Nils P. JönsS Småryd P Bengta JönsD Erictorp
 
1849 10 17 M Möllaren Petrus Hillberg - H Gustafva Carolina Dahlin Waran
 
1849 7 3 Dr Tillträdande Åbon Pehr PehrsS Slättaryd K Lovisa Petterson Slättaryd
 
1849 10 5 Dr Nils PåhlsS Glimminge K Johanna PehrsD Påarp
 
1849 11 17 M Åbon Nils HansS Södertorp P Elna HåkansD Ranstorp
 
1849 10 29 Dr Gunne PehrsS Engelag P Johanna JönsD Waran
 
1849 12 8 Dr Jöns HansS Boarp P Johanna JohansD Boarp
 
1849 12 20 Dr Johannes PehrsS Pehrstorp K Boel ErlandsD Påarp
 
1849 12 26 Dr Gustaf NilsS V.karup P Else NilsD V.karup
 
1849 12 28 Dr Johannes BengtsS - K Else Ström Sinarp?
 
1849 12 21 Dr Nils NilsS - P Petronella NilsD Karup
 
1849 12 22 Dr Jöns Petter NilsS Påarp P Sophia NilsD Påarp
 
1849 12 8 Dr Anders LarsS Mölhult K Pernilla HansD -
 
1849 12 29 Dr Tillträdande åbon Pehr NilsS Drengstorp P Pernilla AndersD Drengstorp
 
1849 12 28 Dr Johs P. PehrsS - P Sissa ErlandsD Waran
 
1850 1 21 M f d Borgaren Handlanden Bengt SwensS Laholm P Petronella BengtsD W.karup
 
1850 1 5 M Sjömannen Johannes JohansS W.karup P Pernilla JohansD W.karup
 
1850 1 13 M Åbon Johannes AndersS Sinarp K Bengta OlsD -
 
1850 1 4 Dr Pehr SamuelsS Slättaryd P Johanna PehrsD Slättaryd
 
1850 2 20 M Handlanden Jonas Emanuel Kallenberg Torekow K Demoiselle Maria Sophia Erlandsson Waran
 
1850 1 26 M Sjömannen Jöns PettersS Påarp P Elna PehrsD Påarp
 
1850 3 6 M Åbon Olof Petter JönsS Påarp K Petronella Pettersson Påarp
 
1850 2 16 M Sjömannen Jöns EbbasS - K Johanna PehrsD -
 
1850 3 13 Dr Pehr AndersS Engelag K Bolla PehrsD Waran
 
1850 3 8 Dr Ebbe JönsS - K Bolla Lindstrand Glimminge
 
1850 3 10 Dr Hans JohansS Ramsjö P Kirsti PehrsD -
 
1850 3 12 Dr Erik Magnus NilsS Mäsinge P Else SvensD Mässinge
 
1850 4 1 Dr Nils PehrsS Glimminge P Johanna JohansD W.karup
 
1850 3 16 M Sjömannen Hans NilsS Boarp K Bolla TroedsD Swenstad
 
1850 4 19 Dr Johan Petter LarsS Glimminge P Petronella Brask Glimminge
 
1850 3 5 Dr Tillträdande åbon Magnus BengtsS Slättaryd K Pernilla PåhlsD Slättaryd
 
1850 5 18 Dr Nils PehrsS Karstorp K Elna SwensD -
 
1850 6 7 M Åbon Pehr JonsS Påarp No7 K Anna Sophia NilsD Påarp N07
 
1850 7 29 M Tillt åbon Nils SwensS Södertorp K Kirsti SwensD Södertorp
 
1850 8 10 Dr Nils EbbesS Swenstad K Petronella StephansD Ericstorp
 
1850 6 30 Dr Bengt Petter Kollberg Swenstorp P Petronella NilsD Glimminge
 
1850 9 13 M Åbon Nils AndersS Slättaryd P Troen NilsD Mäsinge
 
1850 9 6 Dr Gudmund PehrsS Glimminge P Petronella PehrsD Mölhult
 
1850 12 18 M HemmansEgaren Johannes Brask Mäsinge P Christina JoensD Waran
 
1850 11 17 Dr Andreas BengtsS Glimminge P Emilia Beata Sjöström Glimminge
 
1850 12 30 Dr Jöns P. PehrsS Slättaryd K Bolla EbbesD Faretslöf
 
1850 12 27 M Husaren Nils Petter Braun - K Maria Carolina Lindström W.karup
 
1851 1 10 M Tillträdande åbon Jöns PåhlsS Slättaryd K Petronella Ståhl -
 
1851 1 4 M Tillträdande åbon Nils Petter JönsS Boarp P Thora JönsD Drengstorp
 
1850 12 27 M Åbon Sone Bergström Boarp K Bolla HansD -
 
1851 2 7 M Sjömannen Pehr PettersS Ramsjö K Elna PehrsD Slättarydstorp
 
1851 3 8 M Sjömannen Tillträdande åbon Pehr HansS Swenstad P Christina JohnsD Swenstad
 
1851 4 19 Dr Pehr SwensS Torp K Elna PehrsD Torp
 
1851 2 25 Dr Jöns AndersS Killebäckstorp K Johanna SwensD Palm Hånarp
 
1851 3 2 Dr Nils Petter NilsS Ramsjö P Lusse NilsD Glimminge
 
1851 6 9 Dr Swen N. SwensS Båstad P Else Helena Scheling Karstorp
 
1851 8 10 M Åbon Eric NilsS Swenstad P Elna JönsD Swenstad
 
1851 7 5 M Handelsbokhållaren Fritz Echard Hånarp P Troed NilsD Swenstad
 
1851 8 25 Dr Tillträdande åbon Magnus LarsS Slättaryd P Else EbbesD Slättaryd
 
1851 8 15 M Tillträdande hemmansegaren Bengt Petter Lidberg LillaBåstad K Petronella PehrsD Påarp
 
1851 8 2 Dr John PåhlsS Glimminge P Johanna AndersD Mäsinge No1
 
1851 8 22 M Hus vid Skånska Hus. nr90 Ola Lundblad Bjäre.Härads.Sqvadro P Ingar OlsD Mölhult No12
 
1851 11 18 M Gårfarihandlaren Joen P. AlexandersS Wrån Småland P Wilhelmina Swensson Glimminge
 
1851 11 3 M Torparen Jöns NilsS Slättaröd P Johanna Christina LarsD Faritslöf
 
1851 10 25 M Sjömannen Swen Petter NilsS Drengstorp P Olivia Pettersson Swenstad
 
1851 11 4 M Quartermästar - Lindström - K Demoiselle Fedrica Wahlgren -
 
1851 12 3 Dr Hans SamuelsS - K Petronella AndersD Mäsinge
 
1851 11 16 M Snickaren C. Sandström - K Jeanna Färdig Karup
 
1851 12 30 Dr Nils JönsS Faritslöf K Petronella SwensD Faritslöf
 
1852 1 21 M Styrman Swen PettersS Swenstad K Hanna JönsD Ramsjö
 
1852 2 8 M Styrman Nils P. OlsS Mäsinge P Petronella OlsD Ramsjö
 
1852 2 24 M Åbon Swen P. JönsS Sinarp K Pernilla PåhlsD -
 
1852 2 25 Dr Nils PåhlsS Glimminge P Johanna JohansD Slättaryd
 
1852 2 27 M Åbon Jöns SwensS Drängstorp P Elna JönsD Heljarp
 
1852 2 24 Dr Jöns P. TroedsS Troentorp K Ingrid Johanna JönsD Sinarp
 
1852 2 8 Dr Påhl NilsS Swenstad P Johanna Stina OlsD -
 
1852 3 19 M Åbon Jöns PehrsS Swenstad K Pernilla JönsD -
 
1852 4 12 M Skomakaren Nils ChristensS Karup P Christina DanielsD Glimminge
 
1852 7 17 M Åbon Bengt P. JönsS Swenstad P Pernilla EricsD Waran
 
1852 6 15 M SnickareGesällen Lars SwensS - P Helena LarsD -
 
1852 8 22 M Åbon Pehr LarsS Slättaryd No7 P Petronella Brask Slättaryd No7
 
1852 8 20 Dr Nils Petter NilsS v.Karup P Kjersti AndersD Torekov
 
1852 10 6 Dr Jöns KlemmedsS - K Johanna NilsD Drängstorp No3
 
1852 10 3 M Sjöman Echardt Söderman Ramsiö K Else BengtsD -
 
1852 12 11 M Åbon Swen RasmusS Drengstorp P Christina JönsD Heljarp
 
1852 11 21 Dr Hans P. PåhlsS Påarp P Elna NilsD Småryd
 
1852 11 1 M Åbon Ola LarsS Holmen P Elna BengtsD Holmen
 
1852 12 3 M Pehr HansS Karstorp P Pernilla SwensD -
 
1852 12 3 Dr Pehr JönsS Ramsjö P Petronella PehrsD Påarp
 
1853 1 7 M Husar Lars SwensS Mäsinge P Petronella OlsD -
 
1852 12 16 M Sjömannen Swen Petter PåhlsS Erictorp P Gunnilda BengtsD Erictorp
 
1853 5 14 Dr Swen OlsS Waran P Kirsti PehrsD Waran
 
1853 1 30 M Sjömannen Ebbe BengtsS Glimminge K Bolla Johansson Lillaryd
 
1853 2 23 Dr Tillträdande åbon Swante Hjelm Drengstorp P Else HansD Drengstorp
 
1853 3 6 Dr Ola Petter OlsS Torekov K Bolla JohansD Waran
 
1853 4 2 M Åbon Bengt NilsS Ståhl Slättaryd K Johanna PehrsD Slättaryd
 
1853 4 10 M Sjömannen Swen Nyberg - K Bolla JohansD Glimminge Nr1
 
1853 4 11 M Åbon Lars Petter ErlandsS Påarp P Bengta PehrsD Påarp
 
1853 4 9 M Tilltr åbon Jöns NilsS Boarp K Troen HansD Boarp
 
1853 5 8 Dr Swen Petter OlsS Ingelstorp Houfs* K Kirsti RasmusD Ingelstorp
 
1853 5 22 Dr Tillträdande åbon Pehr OlsS Sinarp P Johanna AndersD Sinarp
 
1853 1 5 M Tillträdande åbon Stephfan OlsS Faretslöf P Petronella JönsD Pålarp
 
1853 4 29 Dr Tillträdande åbon Jöns P. BengtsS Påarp K Elna SwensD Glimminge
 
1853 5 16 M Torp Johan Klewenow Glimminge P Kirsti SwensD -
 
1853 5 24 M Åbon Nils Petter JoensS Heljarp P Neta JönsD Heljarp
 
1853 5 29 Dr Nils SwensS Ramsjö P Johanna PehrsD Slättaryd
 
1853 6 27 M Sjömannen Christian HenricsS Påarp P Petronella JohansD Slättaryd
 
1853 8 10 M Sjömannen Tillträdande åbon Lars AndersS Påarp P Petronella SwensD Påarp
 
1853 7 3 M Åbon Pehr PettersS Glimminge Nr16 K Bolla SwensD -
 
1853 10 15 M Tillträdande åbon Jöns NilsS Gliminge P Christina SvensD Gliminge
 
1853 7 31 M Tjänstedrängen Lars VestesS V.karup Nr1 P Bengta NilsD V.karup Nr1
 
1853 9 2 M Byggmästaren W. WestesS Sölfvesborg K Hushållerskan Nilla JönsD Karup Nr10
 
1853 8 28 M Åbon Ola RasmusS Glimminge No14 P Pernilla PersD Slättaryd No6
 
1853 9 2 M Arrendatorn Pehr PehrsS Mölhult No12 K Johanna Sandberg Glimminge No11
 
1853 9 27 M Ingenieur Hans Jacob Krumlinde - K Demoiselle Hulda Evelina Sophia Hallberg -
 
1853 9 11 M Torparen Swen P. MårtensS Olastorp K Petronella BengtsD Troentorp
 
1853 10 16 M Husaren vid Prins Hus Regemente S. P. Corin - P Sophia Palm Faritslöf
 
1853 12 7 Dr Nils JönsS Mäsinge P Lusse SvensD Ramsjö
 
1853 12 31 M Husaren vid Kronprinsens Regemente i Helsingborg Per Lindqvist - P Christina BengtsD Drängstorp
 
1854 1 20 Dr Hans Peter SvensS Varan No2 P Botilda Maria NilsD Varan No2
 
1854 2 4 M Hemmansåbo Sven BengtsS Småryd Nr1 P Anna PetersD Småryd Nr1
 
1854 1 20 M Sjömannen matrosen Sven RasmusS Liberg Lillaryd Nr2 P Pernilla JönsD Drängstorp Nr2
 
1854 1 22 M Sjöm Styrman i 2a classen Jöns Peter Lindström Glimminge Nr13och14 P Kjersti Lindström Glimminge Nr13och14
 
1854 2 17 M Sjömatrosen Bengt Peter JönsS Mäsinge Nr8 P Kjersti JönsD Mäsinge Nr6
 
1854 2 12 M Sjömannen Ola NilsS Mäsinge Nr6 P Sofia Christina NilsD Mäsinge Nr6
 
1854 3 10 M Sjöm Nils Edvard SvensS Broddarp Nr1 P Beata JönsD Broddarp Nr1
 
1854 3 10 Dr Sven Peter JönsS Småryd Nr2 P Christina Petronella NilsD LillaBåsta
 
1854 3 8 M Sjömannen Matrosen Paulus PetersS Svenstad Nr6och7 P Lusse NilsD Drängstorp Nr1och2
 
1854 3 23 M Sjöm Matros Olof HenriksS Påarp Nr7 K Ingar LarsD Påarp Nr6
 
1854 6 9 M Sjöman Swen NilsS - P Petronella NilsD Faritslöf
 
1854 7 9 M Tillträdande åbon Pehr JönsS Småryd K Christina Påhlsson Ramsjö
 
1854 8 12 Dr Gustaf Hallenborg Swenstad P Bengta JönsD Swenstad
 
1854 12 29 M Sjömannen Stephan SwensS W.Karup K Lusse Johnsson Glimminge
 
1855 2 16 Dr Tillträdande åbon Swen HenricsS Faritslöf P Johanna NilsD Faritslöf
 
1855 2 10 M Sjömannen Johannes BengtsS Swenstorp K Anna AndersD Drengstorp
 
1855 3 20 M Sjömannen Nils P. SwensS Slättarydstorp P Christina NilsD Slättaryd
 
1855 3 26 M Sjömannen Påhl Lindström Glimminge P Johanna JönsD Glimminge
 
1855 4 7 M Skolläraren P. Sjögren - P Petronella Håkansson Karstorp
 
1855 3 23 M Åbon Pehr PåhlsS Sinarp K Bengta AndersD Sinarp
 
1855 7 13 Dr Tillträdande åbon Ola PåhlsS Ramsjö P Elna NilsD Ramsjö
 
1855 9 30 M Åbon Ebbe JönsS Ramsjö K Bolla NilsD Ramsjö
 
1855 8 10 M Åbon Johannes NilsS Påarp P Kjersti Johansson Lillaryd
 
1856 2 16 Dr Paulus StephansS - P Olina JönsD Slättaryd
 
1856 1 20 M Styrman N. P. Söderman - K Johanna NilsD Ramsjö
 
1856 8 0 Dr Pehr HansS Glimminge P Troen PehrsD Glimminge
 
1856 8 21 M Häradshöfding O. F. Ursell - K Demoiselle Lydia F. O. Eberstein -
 
1855 12 1 M Sjöman Nils P. NilsS Påarp P Johanna PehrsD Waregården
 
1855 12 28 Dr Jöns NilsS Påarp P Lusse NilsD Faritslöf
 
1856 1 10 Dr Nils Ahlström Glimminge P Petronella NilsD Glimminge
 
1855 12 31 M Torparen Ola PetersS Elestorp P Johanna ÅkesD Elestorp
 
1856 1 27 Dr Nils P. BengtsS Waran P Hulda Söderman Ramsjö
 
1856 2 19 M Sjömannen Påhl NilsS Småryd P Anna BengtsD Drengstorp
 
1856 2 4 Dr Tillträd åbon Lars P. JeppsS Påarp P Petronella PehrsD Påarp
 
1856 2 8 M Sjömannen Pehr JönsS Bjäragården P Else PehrsD Heljarp
 
1856 2 1 M Sjömannen Hans P. NilsS Boarp P Johanna Pehrsr Boarp
 
1856 2 24 M Åbon Pehr NilsS Ingelstorp P Troen NilsD Waran
 
1856 3 16 M Sjömannen Nils EbbesS Faritslöf P Petronella SteffensD Slättaryd
 
1856 3 29 M Tilltr åbon Jöns PehrsS Faritslöf P Elsa Sophia LarsD Broddarp
 
1856 3 31 M Sjömannen Nils PehrsS Mäsinge P Christina ErlandsD Glimminge
 
1856 4 20 M Tunnbindaren Eric LarsS Påarp P Christina PehrsD Södertorp
 
1856 6 15 Dr Carl SamuelsS - K Kirsti NilsD Glimminge
 
1856 6 28 M Sjömannen Gustaf NilsS Lillaryd P Lusse HansD Elestorp
 
1856 8 24 M Sjömann Åbon Nils OlsS Faritslöf K Else PehrsD -
 
1856 9 14 M Åbon Ebbe GudmundsS Södertorp K Christina Jansson Hånarp
 
1856 8 16 M Möllaren Johannes Möller Mäsinge P Johanna JönsD Mäsinge
 
1856 9 6 M Skräddaren G. S. AndersS Småryd P Elisabeth NilsD Småryd
 
1856 10 26 M Sjömannen Nils Petter AndersS - K Johanna JönsD Glimminge
 
1857 2 8 M Skräddaren Carl PehrsS - K Ingar JönsD Karup
 
1856 12 26 M Sjömannen Bengt P. LarsS Slättaryd P Lusse EbbesD Faritslöf
 
1856 12 31 Dr Anders AndersS Broddarp K Bolla GudmundsD Slättaryd
 
 
 
1856 12 10 M åbon Nils PehrsS Slättaryd K Johanna PåhlsD Elestorp
 
1857 1 24 M Tillträdande åbon Carl M. Bergstrand Boarp P Elna PåhlsD Småryd
 
1857 2 18 M Styrman Nils P. PettersS - K Petronella JönsD Påarp
 
1857 5 2 M Tilltr åbon Janne P. PåhlsS Waran P Pernilla NilsD Waran
 
1857 6 7 M Åbon Åke PåhlsS Drängstorp K Bengta LarsD Drängstorp
 
1857 6 23 M Åbon Jan Paul TroedsS Slättaryd Nr1 P Pernilla JohansD Slättaryd Nr1
 
1857 6 17 M Torparen Eric SwensS Faritslöf P Sophia HansD Påarp
 
1857 7 9 Dr Pehr PehrsS Mäsinge P Elisabeth JönsD Mäsinge
 
1857 7 21 M Styrman Bengt P. LarsS - K Johanna PehrsD Boarp
 
1857 8 23 Dr Anders JönsS Olastorp P Bolla OlsD Sinarp
 
1857 9 25 M Sjömannen Bengt P. TullesS - P Johanna EricsD Påarp No6
 
1857 9 13 Dr Sven AndersS Båstad P Christina SvensD Sinarp
 
1858 5 21 M Sjömannen Nils PettersS Faritslöf P Christina SvensD Slättarydstorp
 
1857 12 28 M Arrendatoren Mårten PehrsS Karstorp P Elna OlasD Karstorp
 
1857 11 8 Dr Eric SwensS Faritslöf K Bolla EbbesD Broddarp
 
1857 12 18 M Muraren Nils Petter Granquist Ramsjö K Bengta Asplund Ramsjö
 
1857 12 13 Dr Nils OlsS Faritslöf K Johanna PehrsD Slättaryd
 
1857 12 27 Dr Stephan PehrsS Slättaryd P Elna JönsD Slättaryd
 
1857 12 29 M Sjömannen Nils P. HansS Ingelstorp Houfs* P Johanna PåhlsD Faritslöf
 
1858 1 9 Dr Jöns PehrsS - P Johanna PåhlsD Småryd
 
1858 1 6 M Styrmannen Paulus BengtsS Glimminge P Pernilla SwensD Glimminge
 
1858 2 5 M Åbon Petter PehrsS Slättaryd P Johanna OlsD Faritslöf
 
1858 2 20 M Sjömannen Pehr Lindström Glimminge P Pernilla SwensD -
 
1858 2 5 M Styrman Lars P. OlsS Troentorp K Petronella Jönson Waregården
 
1858 2 12 M Sjömannen Bengt JönsS - K Christina Ekholm Swenstad
 
1858 4 9 M Åbo Påhl NilsS Småryd K Kirsti LarsD Ericstorp
 
1858 3 12 M Åbo Petter NilsS Faritslöf K Christina NilsD Faritslöf
 
1858 3 19 Dr Johannes AndersS Småryd K Petronella NilsD Småryd
 
1858 4 2 Dr August EliasS Påarp P Bolla TroedsD Broddarp 12
 
1858 4 9 M Åb Per BengtsS Påarp Nr7 P Johanna SvensD Påarp Nr8
 
1858 6 11 M Styrm Patrik Leopold ErlandsS Påarp Nr2 K Mamsell Maria Charl. Pettsson -
 
1858 6 11 Dr Lars P. LarsS Påarp No1 P Sofia JönsD Bjäragården
 
1858 6 11 Dr Jöns Pet. EbbesS Påarp No8 P Christina HansD Glimminge No1
 
1858 6 4 Dr Sven NilsS Svenstad No5 P Kjersti NilsD Boarp No4
 
1858 7 3 Dr Per NilsS Boarp No4 P Petronella OlsD Faritslöf No5
 
1858 8 13 Dr Skolm Per BengtsS Sällgren Ramsjö P Anna Bergström -
 
1858 8 6 M Åbon Per Lindström Glimminge No11 P Christina EbbesD Glimminge No16
 
1858 8 9 M Husm Nils HansS Drängstorp No3 P Petronella JönsD V.karup No7
 
1858 11 16 M Arrend Anders PålsS Slättaryd No10 K Elna PålsD Slättaryd No10
 
1858 10 24 M Sjöm Per LarsS Mäsinge No4 P Johanna JönsD Lillaryd
 
1858 11 16 Dr Sven P. PålsS V.karup No7 P Petronella PettersD V.karup No7
 
1858 10 24 Dr Ol. Pet. PersS Slättaryd No11 P Petronella SvensD Slättaryd No7
 
1858 11 21 M Skrädd Sven Hagström Slättaryd No10 P Johanna PålsD Slättaryd No10
 
1859 1 1 Dr Sven NilsS Perstorp No5 P Johanna PersD Mäsinge No4
 
1859 1 16 Dr Petter SvensS Glimminge No16 P Petronella NilsD Glimminge No16
 
1859 4 1 Dr Nils JönsS Slättaryd No5 P Elna HansD Slättaryd No5
 
1859 3 8 M Sjökaptenen Borgaren i Söderhamn Jac. Alfr. Romare Torekov K Mamsell Emilia Paulina Röyter Waregården
 
1859 3 25 M Sjöm Joh. NilsS Eneman - P Petronella NilsD Slättaryd No7
 
1859 5 10 Dr Nils PersS Munkaljungby P Johanna NilsD V.karup No6
 
1859 5 24 M v. Pastorn Jöns Christian Evald ÅkesS Lundgård V.Sallerup K Mamsell Ida Bernhardina Hallberg Påarp No8
 
1859 6 6 Dr Jöns HenriksS Påarp P Petronella PehrsD Slättaryd No12
 
1859 6 17 Dr Ola SvensS Påarp No2 P Elna PersD Påarp No2
 
1859 11 28 Dr Nils Pet. PålsS Påarp No6 P Petronella AndersD Påarp No6
 
1859 11 27 Dr Pehr NilsS Glimminge No5 P Johanna NilsD Glimminge No8
 
1859 12 11 M Hm Sven Pet. OlsS Drängstorp No3 P Kjersti JönsD Drängstorp No4
 
1859 12 28 M Ihs Drängen Sven SvensS Karup 11;12 P Laurentia Darell Karup No5
 
1859 12 26 Dr Bengt PersS Glimm No2 P Johanna PålsD Glimm No2
 
1859 12 11 Dr Nils P. BengtsS Sinarp No2 P Lusse SvensD Sinarp No2
 
1859 12 30 M Husm Jöns NilsS Karup 1 P Ingar OlsD Karup 1
 
1860 2 24 Dr Bengt PehrsS Heljarp 1 P Asserina JohansD Heljarp 1
 
1860 2 3 Dr Johannes Ekberg Waran No8 P Charlotta Nordström Waran No8
 
1860 7 27 M Arb Bengt Pet. LarsS Hyppias Elestorp No 2 K Dejan Ingrid JohansD Svenstad No4
 
1860 4 20 Dr Pehr AndersS Perstorp No3 P Johanna JönsD Waran No8
 
1860 4 8 M Arb John PettersS Ingelstorp No5 K Kjersti JönsD Waran No5 6
 
1860 6 20 Dr Bengt Petter PehrsS vKarup P Ulrika NilsD vKarup
 
1860 6 11 Dr Peter AndersS Ramsjö P Else StephansD Ramsjö