Försäljning

Vid beställning, kontakta Göran Toral på goran.toral@bjareslaktring.se , porto tillkommer på samtliga beställningar.