Fastigheter

 Fastighetslista

I beckningen för fastighetsdelar står h för gatehus, dvs hus på utäga. Ry står för ryttartorp och t för torp.

 

 

Bynamn Stam  
fastighet
Fastighets 
delar
Dejarp 1,2 Dej
1,2:1
    Dej
1,2:1h1
    Dej
1,2:2
    Dej
1,2:2,2
    Dej
1,2:2,2h1
    Dej
1,2:2,2h2
    Dej
1,2:2,2h3
    Dej
1,2:2,2h4
    Dej
1,2:2,3
    Dej
1,2:2,3h1
    Dej
1,2:2,3h2
    Dej
1,2:2,3h3
    Dej
1,2:3
    Dej
1,2:3h1
    Dej
1,2:3h2
    Dej
1,2:3t1
    Dej
1,2:4
    Dej
1,2:5
    Dej
1,2:5h1
  1 Dej
1:1
    Dej
1:1h1
    Dej
1:2
    Dej
1:2,2
    Dej
1:2,2h1
    Dej
1:2,2h2
    Dej
1:2,2h3
    Dej
1:2h1
    Dej
1:2h2
    Dej
1:3
    Dej
1:3h1
    Dej
1:3h2
    Dej
1:3h3
  2 Dej
2:1
    Dej
2:1h1
    Dej
2:2
    Dej
2:2h1
    Dej
2:2h2
  3,4 Dej
3,4:1
    Dej
3,4:1,1
    Dej
3,4:1,2
    Dej
3,4:1Ry
    Dej
3,4:2
    Dej
3,4:2,2
    Dej
3,4:3
    Dej
3,4:3,2
    Dej
3,4:3,2h1
    Dej
3,4:3Ry
    Dej
3,4:4
    Dej
3,4:4,2
    Dej
3,4:4,2h1
    Dej
3,4:4,2h2
    Dej
3,4:4,2h3
    Dej
3,4:4,3
    Dej
3,4:4,3h1
    Dej
3,4:4,3h2
    Dej
3,4:4,3t1
    Dej
3,4:4h1
    Dej
3,4:4h2
    Dej
3,4:4h3
  3 Dej
3:1
    Dej
3:2
    Dej
3:2h2
  4 Dej
4:1
    Dej
4:2
    Dej
4:2h1
    Dej
4:2Ry
Engalag 1 Eng
1:1
    Eng
1:1,2
    Eng
1:1h1
    Eng
1:1h2
    Eng
1:2
    Eng
1:2,2
    Eng
1:2,2t1
    Eng
1:2,3
    Eng
1:3
    Eng
1:3h1
    Eng
1:3h2
    Eng
1:3t1
  2,3 Eng
2,3:1
    Eng
2,3:1h1
    Eng
2,3:1h2
    Eng
2,3:1h3
    Eng
2,3:1h4
    Eng
2,3:1h5
    Eng
2,3:1h6
    Eng
2,3:1t1
    Eng
2,3:1t2
    Eng
2,3:1t3
    Eng
2,3:1t4
    Eng
2,3:1t5
    Eng
2,3:1t6
    Eng
2,3:2
    Eng
2,3:3
    Eng
2,3:4
    Eng
2,3:4,3
  3 Eng
3:1
    Eng
3:2
  4 Eng
4:1
    Eng
4:2
  5 Eng
5:1
    Eng
5:1,2
    Eng
5:2
    Eng
5:2h1
    Eng
5:2h2
    Eng
5:3
    Eng
5:3h1
  6 Eng
6:1
    Eng
6:1h1
    Eng
6:1h2
    Eng
6:1h3
    Eng
6:1h4
    Eng
6:1h5
Fly
Hus
  Fly
1:1h1
Haga 1,2 Hag
1,2:1
    Hag
1,2:2
    Hag
1,2:3
    Hag
1,2:4
    Hag
1,2:5
    Hag
1,2:6
    Hag
1,2:6t1
  1 Hag
1:1
    Hag
1:2
    Hag
1:3
    Hag
1:4
  2,3 Hag
2,3:1
    Hag
2,3:2
    Hag
2,3:2h1
    Hag
2,3:3
  2 Hag
2:1
    Hag
2:2
    Hag
2:2h1
    Hag
2:3
  3 Hag
3:1
    Hag
3:1t1
    Hag
3:2
    Hag
3:2,2
    Hag
3:2,3
    Hag
3:2,4
    Hag
3:2t1
    Hag
3:3
    Hag
3:3,2
    Hag
3:3,3
    Hag
3:3,4
Hallawara 1,2 Hal
1,2:1
    Hal
1,2:1,2
    Hal
1,2:1t1
    Hal
1,2:2
    Hal
1,2:2,2
    Hal
1,2:3
    Hal
1,2:4
    Hal
1,2:4,2
    Hal
1,2:4h1
    Hal
1,2:5
    Hal
1:1
    Hal
1:2
    Hal
2:1
    Hal
2:1,2
    Hal
2:1,3
    Hal
2:2
    Hal
2:2h1
    Hal
2:3
  3 Hal
3:1
    Hal
3:2
    Hal
3:3
    Hal
3:3h1
    Hal
3:4
    Hal
3:4h1
    Hal
3:4h2
  4 Hal
4:1
    Hal
4:1,2
    Hal
4:1Ry
    Hal
4:2
    Hal
4:2h1
    Hal
4:3
    Hal
4:4
  5 Hal
5:1
    Hal
5:2
    Hal
5:3
    Hal
5:4
    Hal
5:4t1
    Hal
5:5
Hillarp 1 Hil
1:1
    Hil
1:2
    Hil
1:2h1
    Hil
1:2h2
    Hil
1:2t1
  2,3,4 Hil
2,3:1
    Hil
2,3:2
    Hil
2,3:2h1
    Hil
2,3:2h2
    Hil
2,3:3
    Hil
2,3:3,2
    Hil
2,3:3,2h1
    Hil
2,3:3,2h2
    Hil
2,3:3h1
    Hil
2,3:4
    Hil
2,3:4h1
    Hil
2,3:4h2
    Hil
2,3:4Ry
    Hil
2,3:5
    Hil
2:1
    Hil
2:2
    Hil
2:2h1
    Hil
3:1
    Hil
3:2
    Hil
3:2h1
    Hil
3:2h2
    Hil
Hi:Hu
Hov 1 Hov
1:1
    Hov
1:1h1
    Hov
1:2
    Hov
1:2,2
  2 Hov
2:1
    Hov
2:1h1
    Hov
2:1h2
    Hov
2:1h3
    Hov
2:1h4
    Hov
2:1h5
    Hov
2:2
  3 Hov
3:1
    Hov
3:1h1
    Hov
3:1h2
    Hov
3:2
    Hov
3:2h1
    Hov
3:2h2
    Hov
3:2h3
Ingelstorp 1,2 Ing
1,2:1
    Ing
1,2:1h1
    Ing
1,2:2
    Ing
1,2:3
    Ing
1,2:3h1
    Ing
1,2:3t1
    Ing
1,2:3t2
    Ing
1,2:3t3
    Ing
1,2:4
    Ing
1,2:5
    Ing
1:1
    Ing
1:1h1
    Ing
1:2
    Ing
1:2h1
    Ing
1:2h2
    Ing
1:2h3
    Ing
1:2h4
    Ing
1:2h5
    Ing
1:3
    Ing
1:3h1
    Ing
1:3h2
    Ing
1:3h3
    Ing
1:3h4
    Ing
1:3h5
    Ing
1:4
    Ing
2:1
    Ing
2:2
  3 Ing
3:1
    Ing
3:1h1
    Ing
3:2
    Ing
3:2,2
    Ing
3:3
    Ing
3:3h1
    Ing
3:3h2
    Ing
3:4
    Ing
3:4h1
Ingelstorp   Ing
3:5
  4 Ing
4:1
    Ing
4:1,2
    Ing
4:1,3
    Ing
4:1h1
    Ing
4:1t1
    Ing
4:2
    Ing
4:2,2
    Ing
4:3
    Ing
4:3,1
    Ing
4:4
    Ing
4:4h1
    Ing
4:5
    Ing
4:5Ry
  5 Ing
5:1
    Ing
5:1,2
    Ing
5:1,3
    Ing
5:1,4
    Ing
5:2
    Ing
5:3
Kärragården 1,2 Kär
1,2:1
    Kär
1,2:2
    Kär
1,2:2h1
    Kär
1,2:2h2
  1 Kär
1:1
  2 Kär
2:1
  3 Kär
3:1
    Kär
3:2
Muggarp 1 Mug
1:1
Olastorp 1 Ola
1:1
    Ola
1:2
    Ola
1:3
    Ola
1:3,1
    Ola
1:3,2
    Ola
1:3,2t1
    Ola
1:3,3
    Ola
1:3h1
    Ola
1:3t1
    Ola
1:4
    Ola
1:4h1
    Ola
1:4h2
    Ola
1:4t1
  2 Ola
2:1
    Ola
2:2
  Huset Ola
2:2h1
    Ola
2:3
    Ola
Ol:Hu
Perstorp 1 Per
1:1
    Per
1:1,2
    Per
1:1,3
    Per
1:1h1
    Per
1:2
    Per
1:2h1
    Per
1:2h2
    Per
1:2h3
    Per
1:2h4
    Per
1:2Ry
    Per
1:3
    Per
1:3h1
  2,3 Per
2,3:1
    Per
2,3:2
    Per
2,3:2t1
    Per
2,3:3
    Per
2,3:3h1
    Per
2,3:4
    Per
2,3:4,2
    Per
2,3:4,2h1
    Per
2,3:4,2h2
    Per
2,3:4,2h3
    Per
2,3:4,3
    Per
2,3:4,3h1
    Per
2,3:4h1
    Per
2,3:4t1
    Per
2,3:4t2
    Per
2,3:5
    Per
2,3:5t1
    Per
2,3:6
  2 Per
2:1
    Per
2:1h1
    Per
2:2
    Per
2:2h1
  3 Per
3:1
    Per
3:2
    Per
3:2Ry
  4 Per
4:1
    Per
4:1t1
    Per
4:2
  5 Per
5:1
    Per
5:1h1
    Per
5:1h2
    Per
5:1h3
  Rytt
Torp
Per
5:1Ry
    Per
5:2
    Per
5:2h1
    Per
5:2h2
    Per
5:2t1
    Per
5:3
    Per
5:3h1

socknen
1 Pås
1:1
Ryshus 1 Rys
1:1h1
    Rys
1:1h2
Segeltorp 1,2 Seg
1,2:1
    Seg
1,2:2
    Seg
1,2:2,2
    Seg
1,2:3
    Seg
1,2:3h1
    Seg
1,2:4
    Seg
1,2:4h1
    Seg
1,2:4h2
    Seg
1,2:4t1
  1 Seg
1:1
    Seg
1:2
    Seg
1:3
  2 Seg
2:1
    Seg
2:1h1
  3 Seg
3:1
    Seg
3:1h1
    Seg
3:1h2
    Seg
3:2
  4 Seg
4:1
    Seg
4:1,2
    Seg
4:1,2,1
    Seg
4:1,2,2
    Seg
4:1,2t1
    Seg
4:1t1
    Seg
4:2
    Seg
4:2,2
    Seg
4:2h1
    Seg
4:2h2
    Seg
4:2h3
  Rytt:torp Seg
4:2Ry
    Seg
4:2t1
  5,6 Seg
5,6:1
    Seg
5,6:1,2
    Seg
5,6:1Ry
    Seg
5,6:2
    Seg
5,6:2h1
    Seg
5,6:3
    Seg
5,6:3,1
    Seg
5,6:3,2
    Seg
5,6:3h1
    Seg
5,6:4
    Seg
5,6:4h1
    Seg
5,6:4t1
    Seg
5,6:4t2
  5 Seg
5:1
    Seg
5:1h1
    Seg
5:1Ry
    Seg
5:2
    Seg
5:2h1
    Seg
5:2Ry
  6 Seg
6:1
    Seg
6:1h1
    Seg
6:2
    Seg
6:2h1
    Seg
6:2h2
Skrigstorp 1 Skr
1:1
    Skr
1:2
Skåvarp 1 Skå
1:1
    Skå
1:1h1
    Skå
1:1t1
    Skå
1:2
    Skå
1:2h1
    Skå
1:2h2
    Skå
1:3
    Skå
1:3h1
Smedjehus   Sme
1:1h1
Svenstorp 1,2 Sve
1,2:1
    Sve
1,2:1,2
    Sve
1,2:1,3
    Sve
1,2:1,4
    Sve
1,2:2
    Sve
1,2:3
    Sve
1,2:3,1
    Sve
1,2:4
    Sve
1,2:4h1
  Ryttartp Sve
1,2:4Ry
    Sve
1,2:5
  1 Sve
1:1
    Sve
1:2
    Sve
1:2h1
    Sve
1:3
    Sve
1:4
    Sve
1:4h1
    Sve
1:4Ry
  2 Sve
2:1
    Sve
2:1h1
    Sve
2:1Ry
    Sve
2:2
    Sve
2:2h1
    Sve
2:2Ry
    Sve
2:3
  3 Sve
3:1
    Sve
3:2
    Sve
3:3
    Sve
3:3h1
    Sve
3:3h2
    Sve
3:3h3
    Sve
3:3h4
    Sve
3:3h5
    Sve
3:3h6
    Sve
3:3Ry
    Sve
3:4
    Sve
3:4h1
    Sve
3:4h2
    Sve
3:4h3
    Sve
3:4h4
    Sve
3:4h5
  Ryttartp Sve
3:4Ry
Tinkarp 1 Tin
1:1
    Tin
1:2
    Tin
1:2h1
Troentorp 1 Tro
1:1
    Tro
1:1,2
    Tro
1:1,3
    Tro
1:2
    Tro
1:2,2
    Tro
1:2,2t1
    Tro
1:3
    Tro
1:3t1
    Tro
1:4
    Tro
1:5
    Tro
1:5h1
    Tro
1:5t1
    Tro
1:5t2
    Tro
1:5t3
  2 Tro
2:1
    Tro
2:1,2
    Tro
2:1h1
    Tro
2:1t1
    Tro
2:2
    Tro
2:2,2
    Tro
2:2h1
    Tro
2:3
    Tro
2:3h1
    Tro
2:4
    Tro
2:4h1
    Tro
2:4h2
    Tro
2:4h3
    Tro
2:4h4
    Tro
2:4h5
    Tro
2:4Ry
    Tro
2:5
    Tro
2:5h1
    Tro
2:5h2
    Tro
2:5h3
    Tro
2:5h4
    Tro
2:5h5
Utsocknes   Uts
x:y
V
Karup
  Vka
1:1
Vråen 1,2 Vrå
1,2:1
    Vrå
1,2:2
  1 Vrå
1:1
    Vrå
1:2
  2 Vrå
2:1
    Vrå
2:1h1
    Vrå
2:1h2