BjäreAnor nr 2 2017

Nu är ett nytt nummer av BjäreAnor på väg till alla våra medlemmar!
Skulle Du inte fått Ditt exemplar till midsommar, kontakta Lena på mail: kelloff@hotmail.com

Gratis släktforskning?

SVAR:s betalvägg utreds redan under våren 2017!
Läs mer på;    genealogi.se

Ändring av adress

Medlem: Har Du flyttat?
Du glömmer väl inte meddela Din nya adress!
Anmäl den till kelloff(at)hotmail.com